November. December 4-én hetedik alkalommal választ Primissimákat a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "November. December 4-én hetedik alkalommal választ Primissimákat a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma"

Átírás

1 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: NOVEMBER. 14. ÉVF. 11. SZÁM December 4-én hetedik alkalommal választ Primissimákat a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma Ötödik éve ünneplik itthon az Európai Kereskedelem Napját November

2 Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô tartós üzenet. A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô, a közös érdekérvényesítést is fontosnak tartó cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági számot jelentôsen felülmúló. Egy oldalas fekete-fehér hirdetés (160 mm x 240 mm) Ft + ÁFA féloldalas fekete-fehér hirdetés: (160 mm x 120 mm) Ft + ÁFA negyedoldalas fekete-fehér hirdetés: (80 mm x 120 mm) Ft + ÁFA színes hirdetés: 50% felár A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ-TAN Kft. címére (1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: , ), míg az ellenértékét számla alapján rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben. VOSZ-Hírekben való hirdetés egyúttal a VOSZ célkítûzéseinek támogatása is! VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. (Porta Irodaház) Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: (36-1) , Telefax: (36-1) címe: Internet honlap:

3 Szervezeti Hírek 1 VOSZ iroda tölti ki:... Számla száma:... Befizetési dátum és a csekk száma:... Beléptetô megye:... VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BELÉPÉSI NYILATKOZAT Vállalkozás neve: Vállalkozás típusa: Vállalkozás címe: megye:... Irányítószám:.... Város, község: Út, utca, tér, park, ltp:.... Házszám:... Vállalkozás postacíme: Vállalkozást képviselô neve:... beosztása:..... Vállalkozás adószáma: Vállalkozás KSH számjele: Elérhetôség Telefon:... Fax: Mobiltelefon:... Weblap: Alakulás éve:. Vállalkozás létszáma:... tag,.... alkalmazott:.... A vállalkozás tevékenységi köre: A TEÁOR kód szerinti tevékenység:......

4 2 Szervezeti Hírek A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja. A VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ Hírek címû újság tartalmazza. A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg. A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Rendes tagja, Pártoló tagja, Társult tagja kívánok lenni. (megfelelô rész aláhúzandó) A Szövetség Alapszabályát ismerem és elfogadom..... Ft tagdíj fizetését vállalom. A tagdíj mértéke VOSZ TAGDÍJAK A belépés vagy megszûnés idôpontjára tekintet nélkül a tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb; 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál; 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forintnál 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forintnál; 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 250 millió forint számviteli nettó árbevételig 100 ezer forintnál; Rendkívül indokolt esetben és idôkorláttal (legfeljebb a tárgyévre) az Ügyvezetô Elnökség által mérsékelhetô vagy elengedhetô a tagdíj. A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendô. Szolgáltatást igénybevevô új tag esetén a területileg illetékes VOSZ iroda útján történik a belépés, és a VOSZ Titkársága regisztrálja az új belépôket. Lehetôség van közvetlen VOSZ Titkársági regisztrációra is., hónap nap..... cégszerû aláírás

5 Szervezeti Hírek 3 Prima Primissima 2009 A Prima Primissima díjat Demján Sándor, a VOSZ Elnöksége támogatásával 2003-ban alapította, amelynek keretében évenként 10 kategóriában euró értékû díj kerül kiosztásra. Célja a hazai tudomány, kultúra és mûvészet kiemelkedô képviselôinek pártoktól független támogatása, díjazása, valamint a nagyközönség figyelmének felkeltése kulturális, tudományos értékeink iránt. A kategóriánként 3-3 személy már biztosan legalább Prima Díjas, egyúttal Prima Primissima jelölt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Elnöksége és a Prima Primissima Kuratóriuma a Vállalkozók Napja rendezvénysorozatának alkalmából tartott ülésén közvetlenül a Prima Primissima Díjátadó Gálaest elôtt, közjegyzô jelenlétében titkos szavazással dönt kategóriánként a 2-2 Prima díjas és kategóriánként 1 Prima Primissima díjas személyérôl (Mûvészetek Palotája, december 4.). Minden kategóriában tehát 1 Prima Primissima Díjat (50 ezer euró) és 2 Prima Díjat (10 ezer 10 ezer euró) ítélnek oda. Közönségdíj: A tíz kategóriában jelölt személyek közül, a kommunikációs kampányt figyelemmel kísérôk telefonon, sms-ben, szavazólapokon és online szavazhatnak a jelöltekre. A 30 jelöltbôl a leadott szavazatok alapján kerül ki a Közönségdíj nyertese, aki szintén 50 ezer euró díjazásban részesül, melyet Dr. Csányi Sándor ajánlott fel magánvagyonából. A Közönségdíj nyertesére szavazók között egy Mercedes-Benz személygépkocsit sorsolnak ki.

6 4 Szervezeti Hírek A évi Prima díjasok (Prima Primissima jelöltek) névsora kategóriánként: MAGYAR IRODALOM Ágh István Költô, író, mûfordító. Elsô verseskönyve óta 35, köztük 16 lírai kötete jelent meg. Számos szociográfiát, szépprózát, esszét, gyermekverset és gyermekmesét írt. Népmese átdolgozásai is megjelentek. A Magyar Mûvészeti Akadémia tagja. Kossuth-díjas. Fejes Endre Író. Rozsdatemetô címû regénye 1962-ben jelent meg. Ezt követte a Jó estét nyár, jó estét szerelem címû mûve. Olyan színpadi darabok fûzôdnek nevéhez, mint a Vonó Ignác és a Cserepes Margit házassága. Munkásságát Kossuth-díjjal is elismerték. Lator László Költô, mûfordító. Fordításainak gyûjteményét Kalandok, szenvedélyek címen adták ki. Számos antológia szerkesztôje volt. Válogatott versei 2007-ben láttak napvilágot. Jelentôs esszéista és pedagógus. Munkásságát Kossuth-díjjal is elismerték.

7 Szervezeti Hírek 5 MAGYAR SZÍNHÁZ ÉS FILMMÛVÉSZET Bálint András Színész, színigazgató. A Pécsi Nemzeti Színház, majd a Madách Színház tagja óta a Radnóti Színház színész-igazgatója. Önálló estek Kosztolányi, Radnóti és Márai mûveibôl. A Szerelmesfilm, a Lila ákác fôszereplôje. Kossuth-díjas mûvész. Haumann Péter Színész. Jelentôs alakításai: Arturo Ui, Szókratész, Holt lelkek, Macskák, Ôrült nôk ketrece, Kean, a színész, Fösvény, Shylock. Fontosabb filmjei: Tízezer nap, III. Richárd, Szürkület, Szenvedély, Emelet, Kalandorok, Indul a bakterház. Kossuth-díjas. Psota Irén Színmûvésznô. Kurázsi mama, Polly, Orbánné szerepében is láthattuk a színpadon. Olyan filmek fûzôdnek nevéhez, mint a Ház a sziklák alatt, az Egy erkölcsös éjszaka. A zenés színház egyik meghatározó egyénisége. Kétszeres Kossuth-díjas mûvész, a Nemzet Színésze.

8 6 Szervezeti Hírek MAGYAR KÉPZÔMÛVÉSZET Bencsik István Szobrász. Lírai, figurális szobrai tették ismertté. A villányi Nemzetközi Szobrászatiés a nagyatádi Nemzetközi Faszobrászati Alkotótelep egyik alapítója. A Pécsi Tudományegyetem emeritus professzora. Munkásságát Kossuth-díjjal is elismerték. Földi Péter Festômûvész. Ábrázolásmódjában a népmûvészeti hagyományok újraértelmezésének fontos szerep jut. Publikációiban a gyermekrajzok világát tanulmányozza. Az Eszterházy Károly Tanárképzô Fôiskola fôiskolai tanára. Munkásságát Kossuth-díjjal is elismerték. Ilona Keserû Ilona Festômûvész. Olaj és vegyes technikájú képei, festett vászondomborításai teszik jelentôs alkotóvá. Színházi játéktér és jelmeztervezô. A Pécsi Képzômûvészeti Mesteriskola alapító professzora. Munkásságát Kossuth-díjjal is elismerték.

9 Szervezeti Hírek 7 MAGYAR TUDOMÁNY Kellermayer Miklós Sejtkutató, az orvostudomány doktora, professzor a PTE-n, 2004-ig intézetigazgató. Kutatási területe a fehérjék-atp-k-víz kölcsönhatása az élô sejtben. 128 tudományos dolgozata, 6 könyve és számos közéleti írása jelent meg. Szent-Györgyi Albert-díjas. Kopp Mária Orvos, pszichológus. 268 tudományos közlemény, 9 könyv szerzôje, illetve szerkesztôje. Évtizedek óta a magyar népesség életminôségét, a testi és lelki egészség összefüggéseit vizsgálja. Munkásságát Szent-Györgyi Albert-díjjal is elismerték. Ranschburg Jenô Pszichológus. Számtalan könyv, tanulmány, cikk szerzôje. Félelem, harag, agresszió címû mûvét 11 magyar kiadásban és 4 idegen nyelven adták ki. Munkásságát a Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével és a Budapest Díszpolgára címmel is elismerték.

10 8 Szervezeti Hírek MAGYAR OKTATÁS ÉS KÖZNEVELÉS Horn Péter Agrármérnök. Fô kutatási területei az alkalmazott állatgenetika, a háziállatok nemesítése. 9 könyv, 29 könyvfejezet szerzôje, társszerzôje, illetve szerkesztôje. A Kaposvári Egyetem tanára, akadémikus. Munkásságát Széchenyi-díjjal is elismerték. Kosztolányi Gyula Villamosmérnök-tanár. Vezetése alatt a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola a régió kiemelkedô intézménye lett. Hazánkban elsôként ô vezette be a 3D/4D oktatástechnológiát ben Pest Megye Önkormányzata Arany János Pedagógiai díjjal tüntette ki. Sárközy Tamás A jogtudományok doktora. Egyetemi tanár a budapesti közgazdasági és mûszaki egyetemeken. Állami-díjas. A modern magyar társasági jog kialakítója, a vállalkozások adminisztratív terheit csökkentô dereguláció megalapozója.

11 Szervezeti Hírek 9 MAGYAR ÉPÍTÉSZET Jankovics Tibor Építész. Alapító tagja volt a Pécs Csoport alkotómûhelynek, majd a Kós Károly Egyesülésnek. Közremûködik a hazai építészképzésben. Ismert szállodák és gyógyfürdôk tervezôje. A vályogépítészet egyik hazai kezdeményezôje. Munkásságát Ybl-díjjal jutalmazták. Skardelli György Építész. A Középülettervezô Vállalat tagja pályája kezdete óta. A Pannonhalmi Fôapátság fogadó épülete, a Gandhi Alapítványi Gimnázium és Tornacsarnok, és a Budapest Sportaréna tervezôje volt. Munkásságát Ybl Miklós-díjjal is elismerték. Zalaváry Lajos Építész. Ô tervezte a Roosevelt téri Atrium Hyatt szállót, a gödöllôi Biotechnológiai Kutatóközpontot, a Rákóczi út Múzeum körút sarkán álló irodaházat, valamint a nagykanizsai könyvtárat. Munkásságát Ybl Miklós-díjjal és Kossuth-díjjal ismerték el.

12 10 Szervezeti Hírek MAGYAR SAJTÓ Fekete Gyula Író, szociográfus. Ismertté Az orvos halála c. regényébôl készült film, és Egy korty tenger rádiós sorozata tette. Közéleti tapasztalatainak összefoglalója a Naplóm a történelemnek c. mûve. József Attila-díjas, a Mûvészeti Akadémia aranyérmese. Lôcsei Gabriella Hírlapíró. A Magyar Nemzetnek 1973 óta a munkatársa, 1991 óta szerkesztôje is. Televíziós jegyzetei és kulturális tárgyú cikkei tették ismertté. Munkásságát Petôfi Sándor Sajtószabadság-díjjal, Táncsics Mihály-díjjal is jutalmazták. Schäffer Erzsébet Újságíró. A Nôk Lapja fômunkatársa. Irodalmi igényû írásai a lap egyik legkedveltebb újságírójává tették. Hét sikeres könyve jelent meg, gyakori olvasó-találkozói élni segítô, rendhagyó lélek-mûhelyek. Munkásságát Pulitzer-emlékdíjjal is elismerték.

13 Szervezeti Hírek 11 MAGYAR NÉPMÛVÉSZET ÉS KÖZMÛVELÔDÉS Foltin Jolán Koreográfus-rendezô, táncpedagógus. A magyar gyermektánc oktatás módszertanának megalapozója. Olyan mûvek fûzôdnek nevéhez, mint a Párbeszéd, az Asszonyok könyve, a Harangok. Munkásságát sok más kitüntetés mellett Kossuth-díjjal is elismerték. Nemzeti Táncszínház A Budai Várnegyedben található Nemzeti Táncszínház 2001 óta a magyar táncmûvészet otthona. Egy befogadó színház, ahol a hivatásos magyar táncmûvészet teljes spektruma megtalálható a néptánctól a klasszikus balettig, a kortárs táncszínháztól a flamencóig. Palya Bea Énekes. Magyar, cigány, bolgár és más zenékkel is foglalkozik. A Magyar Kultúra Követe, Esélyegyenlôségi Nagykövet. Világszerte koncertezik, eddig 5 lemeze jelent meg ben a Carnegie Hall-ban adott nagysikerû, telt házas koncertet.

14 12 Szervezeti Hírek MAGYAR ZENEMÛVÉSZET Bartók Vonósnégyes Liege-ben Az 1957-ben alapított, kétszeres Kossuth-díjas együttes, amelynek tagjai mindvégig Magyarországon éltek és dolgoztak, eddig világszerte több mint 4200 koncertet adtak. A New York Times szerint: kétségtelenül a világ nagy quartettjei között a helyük. Kelen Péter Operaénekes. A 20. század végi operajátszás egyik meghatározó egyénisége, akit többek között Alfréd, Edgar, Don José, Don Carlos, Faust szerepeiben is láthatott a közönség. Oratórium-énekesként is jelentôs. Munkásságát Kossuth-díjjal is elismerték. Sánta Ferenc (Ifj.) Liszt és Kossuth-díjas hegedûmûvész-tanár, prímás. Idén ünnepli munkásságának 40. évfordulóját. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar elnöke és mûvészeti vezetôje. Kiemelkedô mûvészi tevékenységével öregbíti a magyar zenei kultúra jó hírét itthon és külföldön.

15 Szervezeti Hírek 13 MAGYAR SPORT Cseh László Úszó. Világbajnok. A 2008-as pekingi olimpiai játékokon három ezüstérmet is hazavihetett. Eddig három világbajnoki ezüsttel és három bronzzal is jutalmazták. Tizenötszörös európai bajnok: kilenc arany, négy ezüst és két bronzérem birtokosa. Görbicz Anita Kézilabdázó. A Gyôri ETO Kézilabda Club irányító játékosa. Világbajnoki ezüstérmes, négyszeres magyar bajnok, háromszoros magyar bajnoki ezüstérmes, ötszörös Magyar Kupa gyôztes ben a világ legjobb nôi kézilabdázója lett. Grosics Gyula Futballista, edzô. Az Aranycsapat legendás kapusa. Négyszeres magyar bajnok, 390 bajnoki mérkôzésen lépett pályára és 1947 és 62 között 86 alkalommal volt a válogatott kapusa ben beválasztották a világ valaha élt tíz legjobb kapusa közé.

16 14 Szervezeti Hírek Vas megye, november 05. Kiosztották a megyei Prima díjakat A Jurisics vár lovagterme zsúfolásig megtelt csütörtökön délután. Az idei prima-jelöltek, az egykori primák, a díj támogatói, a díj összegét biztosító vállalkozók, a VOSZ országos vezetôségének a tagjai, a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma, országgyûlési képviselôk és a megye városainak polgármesterei is képviseltették magukat a díjátadó ünnepségen. A Prima Primissima országos díjakat 2003 óta adja át a Demján Sándor által létrehozott alapítvány. A díj, amelyet a vállalkozók adományoznak a kultúra és a tudomány legjobbjainak, népszerûsége elindítása óta óriási. A gazdasági válság miatt kevesebb állami támogatás jut az oktatásra, a kultúrára, a tudományra, a sportra és a mûvészetekre, ezért szükség van arra az összefogásra, amelyet a magyar szellemiség fennmaradása és fejlesztése érdekében indított útjára évekkel ezelôtt a VOSZ. A Prima Primissima 2005-ben területi Prima díjakkal egészült ki. A magyar szellemi élet, a kultúra, a tudomány és a mûvészet képviselôinek támogatásába már tavaly tizennyolc megye kapcsolódott be, ebben az évben pedig mind a tizenkilenc megyében kiosztják a megyei Prima díjakat. A Vas Megyei Prima díj átadásához a kezdetektôl csatlakoztak Vas megye vállalkozói is. A rendezvényt a VOSZ megyei szervezete a Vas Megyei Takarékszövetkezetekkel közösen szervezi meg évek óta. Kiemelt támogató még Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, dr. Ipkovich György, Szombathely polgármestere, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének megyei szervezete, valamint a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az ünnepségen az egybegyûltek elôször meghallgatták Vas megye himnuszát, majd Pócza Zoltán, a rendezvény moderátora egy levelet olvasott fel prof.dr. Pusztay János, Prima Primissima díjas nyelvésztôl, aki sajnálatát fejezte ki, hogy egy halaszthatatlan külföldi út miatt nem lehet jelen az ünnepségen. Azonban örömét fejezte ki, hogy az alkotó értelmiség munkáját évek óta elismerik Vas megyében. Úgy érzem, eredményeket csak közösen, a jó cél érdekében végzett munkával érhetünk el - kezdte beszédét Szônye József, a VOSZ Vas megyei szervezetének az elnöke, aki egyben a Prima Primissima Kuratórium tagja. A rendezvényen fellépett a 150 éves Concordia-Barátság Énekegyesület Újra reflektorfénybe állíthatunk olyan kiváló szakembereket, akik a jövô generáció példaképei lehetnek. E szakemberek kivívták

17 Szervezeti Hírek 15 a vállalkozók elismerését. Mi, vállalkozók tudjuk folytatta az elnök, hogy a gazdaság mûködését pozitívan befolyásolja a tudomány, a kultúra és az oktatás. Ezért nyújtjuk kezünket évrôl-évre a humán szektor képviselôi felé. A multinacionális vállalatok sok esetben nem veszik ki megfelelôen a részüket a közösségek támogatásából, nem éreznek felelôsséget a környezetük szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási problémáinak megoldásában. Ezeknek a gondoknak az orvoslását a helyi vállalkozók vállalják magukra - emelte ki Szônye József. Az egybegyûlteket Huber László, Kôszeg polgármestere és dr. Lovassy Tamás, a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának fôtitkára is köszöntötte. A VOSZ Vas megyei küldöttgyûlése ebben az évben is három: kultúra és mûvészetek, tudomány, valamint oktatás és közmûvelôdés kategóriában állított jelölteket. Újdonság, hogy idén Jubileumi Prima díjat is kiosztottak. Az elôzô évekhez hasonlóan közönségdíjasra is szavazhattak olvasóink lapunk internetes oldalán, valamint az újságban megjelent szavazólapon. Kategóriánként három jelöltbôl választott megyei primát a közgyûlési bizottság, idén nem kuratórium döntött. A bizottság tagjai: dr. Vágó Attila háziorvos, Molnár Árpád, a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet ügyvezetôje, Kondor János, a Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének elnöke, Rácz István, a VOSZ Vas megyei társelnöke és Szônye József. A tudomány kategória jelöltjei: dr. Vig Károly, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának osztályvezetôje, prof. dr. Veress Márton, az MTA doktora, egyetemi tanár, dékán, intézetigazgató, tanszékvezetô, és dr. Antalovits Miklós, a mûszaki tudományok doktora. A közgyûlési bizottság idén tudomány kategóriában dr. Antalovits Miklósnak, oktatás közmûvelôdés kategóriában Baranyai Józsefnek, kultúra és mûvészetek kategóriában Pócza Zoltánnak ítélte oda a Prima-díjat. Prof. dr. Miszlivetz Ferenc jubileumi Prima-díjat vehetett át, a közönségtôl pedig dr. Lazáry Györgyné kapta a legtöbb szavazatot.

18 16 Szervezeti Hírek Idén a közönségdíjat dr. Ipkovich György, Szombathely polgármestere ajánlotta fel, a díjat ô, az oklevelet pedig lapunk fôszerkesztôje, Halmágyi Miklós adta át dr. Lazáry Györgynének Fotó: Benkô Sándor A kultúra és mûvészetek kategória jelöltjei: Pócza Zoltán, a Jurisics-vár Mûvelôdési Központ és Várszínház igazgatója, Garas Kálmán fotómûvész, Kisterenyei Ervin, festômûvész - restaurátor. Az oktatás és közmûvelôdési kategória jelöltjei: Baranyai József tanár, biológus, Rasperger József grafikus, kiállításszervezô, dr. Lazáry Györgyné Gácser Mária pszichológus, igazságügyi pszichológus-szakértô, családterapeuta, tanár. A kategóriagyôztesek és a jubileumi díjazott egymillió forinttal lett gazdagabb, a jelöltek ezer forint díjazásban részesültek. Nem lepôdtem meg a közönségszavazás végeredményén hangsúlyozta Halmágyi Miklós. Évek óta azok kapják a legtöbb szavazatot, akik munkájuk kapcsán sok emberrel találkoznak, s másokon segítenek. Így volt ez idén is - emelte ki lapunk fôszerkesztôje. Kiosztották a Megyei Év Vállalkozója Díjakat is. Az Év Ruházati Kereskedelme Vas Megyében a Gotthárd Ruházati Kereskedelmi Bt., az Év Cukrásza Vas Megyében Vadász Tibor cukrászmester lett. Forrás: vasnepe.hu / szerzô: Varga Nóra

19 Szervezeti Hírek 17 Európai Kereskedelem Napja: ötödik éve ünneplik itthon A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, mint az EuroCommerce magyarországi tagszervezete összefogva az ÁFEOSZ, az OKSZ, a KISOSZ, az MKIK, a KASZ, az MBSZ országos érdekvédelmi szervezetekkel, a kereskedelmi vállalkozói kör támogatásával idén november 3-án ötödik alkalommal rendezte meg itthon az Európai Kereskedelem Napját. Az esemény fõvédnöke: Bajnai Gordon miniszterelnök Szakmai védnökei: Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Az Európai Kereskedelem Napja rendezvény fõ célkitûzése hogy a kereskedelmet, - mint az egyik legnagyobb GDP elõállító, a legnagyobb ÁFA - befizetõ és a legtöbb munkavállalót foglalkoztató ágazatot - fókuszba állítsa. A központi rendezvény lehetõséget teremtett a szakmai közélet kiemelkedõ személyiségeinek, az érdekképviseleti szervek, valamint az állami szektor vezetõinek, hogy a kereskedelem legidõszerûbb és legégetõbb problémáit - sajtónyilvánosság elõtt - megvitassák. Az immár évek óta nagy érdeklõdést kiváltó vitafórum kiemelt témája: A munka világa A kereskedelem szerepe és súlya a foglalkoztatásban. Az ágazat fejlõdését hátráltató tényezõk hatásai a nemzetgazdaságra. A kereskedelem mérlegének elemzése, a tevékenység gazdaságot és közéletet alakító hatásainak értékelése. A kereskedelem lehetõségei és szerepe a gazdasági válság enyhítésében. Az élõmunka igényes ágazatban munkát vállalók képzése és továbbképzése, a magasan kvalifikált személyi állomány biztosításának fontossága. A rendezvény programjának keretében a kiemelkedõ eredményeket elért magyar kereskedelmi dolgozók, a szakmai érdekvédelmi szervezetek javaslatai alapján magas szintû állami és szakmai kitüntetéseket veszhettek át. Átadásra kerültek a Klauzál Gábor Díjak és Miniszteri Dicséretek, valamint a VOSZ által alapított Magyar Kereskedelemért Nagydíj.

20 18 Szervezeti Hírek Az Európai Kereskedelem Napjának évi kitüntetettjei: Klauzál Gábor Díjak: Posch Péter, WestEnd Ingatlanhasznosító és Üzemeltetõ Kft. ügyvezetõ igazgatója Dr. Vígh Gábor, Mammut Zrt. vezérigazgatója Ay János, MKIK koordinációs és marketing igazgatója Boros Péter, COOP Gyõr Zrt. vezérigazgatója Berki Ernõ, SPAR Magyarország Kft. ügyvezetõ igazgatója Németh István Péter, KISOSZ Gyõr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének elnökségi tagja Dr. Zs. Szõke Zoltán, ÁFEOSZ elnöke Magyar Kereskedelemért Nagydíj: Fejes Mihály, Auchan Magyarország Kft. Hegyeshalmi Regina, dm Kft. Csikesz Csaba, Szentkirályi Ásványvíz Kft. Horváth Mária, CO-OP Hungary Zrt. Csabai Aranka, Gépjármû Márkakereskedõk Országos Szövetsége Ézsiás András, Zarges Kft. Huszár Edit, TESCO GLOBAL Áruházak Zrt. Vági Sándor, Shell Hungary Zrt. Köbölné Németh Margit, METRO Kereskedelmi Kft. Borosné Munkácsi Éva, SPAR Magyaroszág Kereskedelmi Kft. Taskovics Zsuzsanna, Univer Product Zrt. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Díja: Somodi Jánosné, VOSZ Közép-Magyarországi Regionális Szervezetének Foglalkoztatási és Szakképzési Bizottságának elnöke Dr. Kiss József, Magyar Táplálkozástudományi Kutató Zrt. vezérigazgatója Pásztor Istvánné, Unio Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

21 Szervezeti Hírek 19 Prima Gála Debrecenben A Hajdú-Bihar Megyei Príma Díj ebben az évben november 7-én került átadásra Debrecenben, a Kölcsey Mûvelôdési Központban. A rendezvény lassan hagyománnyá vált a Cívis Városban, mivel ez már a harmadik ilyen esemény. A rendezvény színvonalát Kósa Lajos Polgármester Úr és Rácz Róbert a Hajdú-Bihar Megyei Közgyûlés elnökének neve fémjelezte. Mint mindig, most is a Kurul dobcsoport indította a mûsort. A pergô ritmus megadta a rendezvény lendületét. A színpadon a Kincsem nevû legyôzhetetlen versenyló kerámiaszobra jelképezte azt a vállalkozói erényt, hogy soha ne veszítsen a nagy dolgokra hivatott ember. A díjazottak munkásságára a legjellemzôbb fogalomként a megôrzés használható a leginkább. Hapák József fotómûvész több, mint 40 mûvészeti albuma ôrzi Debrecen múltját és a Város kincseit krónikaszerûen lefényképezve. Dr. Péter Mózes Professzor a radiológia terén ért el kiváló eredményeket. Bár, már nyugdíjba vonult, jelenleg is tevékenyen részt vesz

22 20 Szervezeti Hírek Balról Dr. Péter Mózes, Hapák József és Gyôri Gyôzô a Forgórózsa Táncegyüttes vezetôje a gyógyító-, kutató-munkában. Megôrizve korosztályának úttörô munkájából eredô tapasztalatokat, gyarapítva vele a jövô tudását. A Forgórózsa Táncegyüttes összegyûjtötte népeink táncát, bemutatja a jelen emberének és ezt a kincset megôrzi utódainknak. A vállalkozók kötelességüknek érezték, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben is megteremtsék azt a lehetôséget, hogy egy rendezvény keretében megmutathassák és kitüntethessék szûkebb hazájuk kiválóságait. Olyan jeles embereket, akik életükkel, alkotásaikkal méltán állíthatók példaként a közösség elé. A nemes lelkû adakozók lehetôvé tették, hogy egy napra kiszálljunk a hétköznapok mókuskerekébôl, és igazából ünneppé váljon ez a díjátadó rendezvény. VOSZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezete

23 Szervezeti Hírek 21 A textil-, textilruházati és tisztítóipari ill. bôr- és cipôipari szakágazatokban a felnôttképzési igények felmérése, különös tekintettel a távoktató programokra c. kutatás ismertetése Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (KÁPB) kezdeményezésével, a Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Intézet (NSZFI) támogatásával és a Textilipari Mûszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) közremûködésével készült kutatás zárótanulmányát. A kutatás melynek társszerzôje a VOSZ Textil- és Ruházatipari Szekciójának elnöke, Hannauerné Szabó Anna - a textil, ruházat, bôr-cipô és a tisztítóipari képzést fogja át. Jelen cikkünkben a tanulmány bevezetôjét és összefoglalóját adjuk közre. A teljes anyag a VOSZ, valamint a TMTE honlapján is elérhetô. Bevezetô A jelen tanulmány a A textil-, textilruházati és tisztítóipari, ill. a bôr- és cipôipari szakágazatokban a felnôttképzési igények felmérése, különös tekintettel a távoktató programokra címmel elnyert pályázat keretében, 2008 június és 2009 október között végzett szakmai felnôttképzési kutatás eredményei alapján készült. A Nemzeti Felnôttképzési és Szakképzési Intézet a Munkaerôpiaci Alap képzési alaprész központi keretébôl finanszírozott szak- és felnôttképzési kutatások támogatására kiírt pályázata adott lehetôséget arra, hogy a Textilipari Mûszaki és Tudományos Egyesület (továbbiakban TMTE) mint a szakterület innovációját segítô közhasznú civil szervezet és egyben akkreditált felnôtt képzô intézmény is a pályázati programot kidolgozza, és a kutatási feladatot elvégezze. Ez a lehetôség több évtizedes hiányt pótolt az érintett szakmák területén és példaértékû lehet egyéb ágazatok számára is. A kutatási téma kezdeményezésében szerepet vállalt az ágazatok munkaadói és munkavállalói érdekképviseletét ellátó Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (továbbiakban KÁPB), amely az ágazati szervezetekkel évek óta folytatott egyeztetései alapján az ún. könnyûipari ágazatok egyik kulcskérdésének tartja a szakember ellátottság helyzetének javítását az ágazatok foglalkoztató képességének megtartása érdekében, ami számszerûen mintegy hetvenezer munkahely megôrzését jelenti. A kutatás eredményei alátámasztották, hogy a könnyûipari ágazatok szakképzés fejlesztési irányainak meghatározása során egyaránt figyelembe kell venni európai inno-

24 22 Szervezeti Hírek vációs trendeket és az iparág hagyományos szerepének társadalmi hatásait. A textil-, ruha-, bôr- és cipôipari, valamint a textiltisztító ágazatok vállalkozásainak nap, mint nap meg kell küzdeniük termékeik, szolgáltatásaik eladhatóságáért a hazai vagy nemzetközi piacokon, ezért a termelési értéklánc minden fázisában meg kell újítaniuk a gyártástechnológiai eljárásokat, fejleszteniük kell a szolgáltatások színvonalát. A szakmák globális fejlôdésével való lépéstartás, a termékszerkezet korszerûsítése és a piaci igényekre való gyors reagálás mind a divatorientált, mind a mûszaki célú termékeket gyártó, forgalmazó vállalkozásokat és szakembereiket érinti, új kihívások elé állítja. A vállalkozások vezetôinek és munkatársainak korszerû szakmai, vezetési, kommunikációs ismereteket kell elsajátítaniuk, amihez hozzátartozik az idegen nyelvek és a számítástechnika ismerete is. A versenyképesség motorja a fejek innovációja ami minden szinten a tanulást, a tudás folyamatos bôvítését és az innovációra orientált gondolkodás készségének fejlesztését teszi szükségessé. A társadalmi tényezôk közül a kutatásba bevont iparágaknak a nôk foglalkoztatásában betöltött szerepe ma is jelentôs, különösen az 50 év feletti korcsoportban. A feldolgozóiparban foglalkoztatottak 15 20%-át adják a hátrányos helyzetû régiókban, és sok esetben családok egyetlen megélhetési forrását biztosítják ezek az iparágak. A munkahelyek megtartása érdekében a munkaerô flexibilitási képességét is szem elôtt tartva a munkaadók, a munkavállalók és a szakirányú felnôttképzôk szoros együttmûködése szükséges. A jelen tanulmány a fenti szempontokat is figyelembe véve készült és keres megoldásokat. Összefoglaló A kutatási program több szakaszból állt: A kutatás célja a vizsgált gyártási ágakban a munkaerô-piaci felnôttképzési igények jobb megismerése, valamint az igények kielégítését leginkább szolgáló távoktató programok tartalmi és módszertani fejlesztéséhez a szükséges feltételek meghatározása. A Textilipari Mûszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) szakértôin kívül a Textiltisztító Egyesülés, a Bôr-, Cipôipari és Bôrfeldolgozó Tudományos Egyesület ill. a Bôr- és Cipôipari Egyesülés szakemberei is részt vettek a kutatási munkában és a jelen tanulmány kidolgozásában. Az elsô és idôráfordításban leghosszabb, mintegy féléves helyzetfeltáró és adatgyûjtô szakasz a képzési igények feltárására és elemzésre adott lehetôséget. Közel 900 elektronikus és postai úton elért vállalkozás körébôl szakértôi csoportmunkában választottuk ki azt az egyenként megkeresett 134 vállalkozást, amelyeket többkörös meggyôzô munkával sikerült megnyerni arra, hogy értékelhetô információkat adjanak az ágazatban mûködô szakemberek képzettségi szintjének elemzéséhez és a képzési igények felméréséhez. A szükséges információk bekérése elôzetesen vállalati humánerôforrás-vezetôkkel egyeztetett, a Függelékben csatolt kérdôív alapján történt. A felmérési adatok, információk feldolgozásával és elemzésével a számszerûsíthetô adatokon kívül információkat és javaslatokat kaptunk a vállalkozások fejlesztési céljairól, a humán erôforrás fejlesztéshez kapcsolódó elvárásairól. A helyzetelemzéshez a jelentôsebb vállalkozások vezetôivel folytatott mélyinterjúk is hozzájárultak. Elemzésünk a vizsgált ágazatokban összesen több, mint fô foglalkoztatottra terjedt ki. A jelen tanulmányban részletesen értékeljük ezeket az információkat és ezekre támaszkodunk a tanulmányban szereplô megállapítások, javaslatok megfogalmazásánál. A kutatás második szakaszában mûhelymunka jelleggel két szakágazati workshopot rendeztünk, amelyekkel az volt a célunk, hogy a kutatáshoz kapcsolódó szakképzésfejlesztés aktuális információit széles körben el-

KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE HELYZETFELTÁRÓ KÉRDÕÍV FOGALOMTÁR RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK. Tartalom

KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE HELYZETFELTÁRÓ KÉRDÕÍV FOGALOMTÁR RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK. Tartalom ZAROTANULMANY A textil-, textilruházati és tisztítóipari ill. bõr- és cipõipari szakágazatokban a felnõttképzési igények felmérése, különös tekintettel a távoktató programokra c. kutatásról Tartalom ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

November. 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma

November. 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2010. NOVEMBER. 15. ÉVF. 11. SZÁM 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány

Részletesebben

2013. október november. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében. Prima Primissima választás december 6-án

2013. október november. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében. Prima Primissima választás december 6-án VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. Okt. NOV. 18. ÉVF. 6. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Prima Primissima választás

Részletesebben

Vállalkozók Napja 2013. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a VOSZ (1988 2013)

Vállalkozók Napja 2013. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a VOSZ (1988 2013) VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. DEC. 2014. JAN. 19. ÉVF. 1. SZÁM Vállalkozók Napja 2013. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a VOSZ (1988 2013) 2013. december

Részletesebben

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. JANUÁR. 16. ÉVF. 1. SZÁM TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT A közhasznú szervezetként mûködô Prima

Részletesebben

Október November. Prima Primissima választás december 2-án Bemutatjuk a Prima Primissima jelölteket

Október November. Prima Primissima választás december 2-án Bemutatjuk a Prima Primissima jelölteket VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. OKT. NOV. 16. ÉVF. 6. SZÁM Prima Primissima választás december 2-án Bemutatjuk a Prima Primissima jelölteket Elnökségi ülés Az

Részletesebben

2013. február március. VOSZ Elnökségi ülés. Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor

2013. február március. VOSZ Elnökségi ülés. Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. FEBR. MÁRC. 18. ÉVF. 2. SZÁM VOSZ Elnökségi ülés Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor Pályázat vizsgabizottsági

Részletesebben

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. ÁPR. MÁJ. 17. ÉVF. 3. SZÁM Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2012.

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia a Munkáért címû pályázat keretében

Vállalkozói Akadémia a Munkáért címû pályázat keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2014. AUG. SZEPT. 19. ÉVF. 5. SZÁM Átadták a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Prima díjakat Vállalkozói Akadémia

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

Kiosztották a Junior Prima díjakat a magyar sajtó kategóriában. Folytatódik a TÁMOP pályázat megvalósítása

Kiosztották a Junior Prima díjakat a magyar sajtó kategóriában. Folytatódik a TÁMOP pályázat megvalósítása VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2014. OKT. NOV. 19. ÉVF. 6. SZÁM Nagy figyelem kíséri a Megyei Prima díjátadó gálákat Kiosztották a Junior Prima

Részletesebben

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2010. DECEMBER. 15. ÉVF. 12. SZÁM. Vállalkozók Napja.

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2010. DECEMBER. 15. ÉVF. 12. SZÁM. Vállalkozók Napja. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2010. DECEMBER. 15. ÉVF. 12. SZÁM Vállalkozók Napja December Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt

Részletesebben

Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Hirdessen a VOSZ-Hírekben! Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai

Részletesebben

2014. február március. A VOSZ Elnökségi ülés határozatai. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2014. február március. A VOSZ Elnökségi ülés határozatai. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. FEBR. MÁRC. 19. ÉVF. 2. SZÁM A VOSZ Elnökségi ülés határozatai Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

Részletesebben

Február Március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU. Megalakult a Kínai Magyar Üzleti Tanács

Február Március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU. Megalakult a Kínai Magyar Üzleti Tanács VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. FEBR. MÁRC. 17. ÉVF. 2. SZÁM Megalakult a Kínai Magyar Üzleti Tanács A VOSZ és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) együttmûködési

Részletesebben

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2009. SZEPTEMBER. 14. ÉVF. 9. SZÁM Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Prima Díjakat Átadták

Részletesebben

2014. április május. A VOSZ Küldöttgyûlésének. határozatai. Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

2014. április május. A VOSZ Küldöttgyûlésének. határozatai. Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. ÁPR. MÁJ. 19. ÉVF. 3. SZÁM A VOSZ Küldöttgyûlésének határozatai Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

Részletesebben

Augusztus Szeptember. Tájékoztató a VOSZ Elnökségének szeptemberi ülésérôl VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.

Augusztus Szeptember. Tájékoztató a VOSZ Elnökségének szeptemberi ülésérôl VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. AUG. SZEPT. 16. ÉVF. 5. SZÁM Tájékoztató a VOSZ Elnökségének szeptemberi ülésérôl Megyei Prima Díj átadás Szolnokon Élénk az érdeklôdés

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

2014. december 2015. január. Kitüntetések átadása a Vállalkozók Napján. Megyei Prima rendezvények

2014. december 2015. január. Kitüntetések átadása a Vállalkozók Napján. Megyei Prima rendezvények VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2014. DEC. 2015. JAN. 20. ÉVF. 1. SZÁM Kitüntetések átadása a Vállalkozók Napján Megyei Prima rendezvények A

Részletesebben

Bôvül a Széchenyi Kártya Program

Bôvül a Széchenyi Kártya Program VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2010. AUGUSZTUS. 15. ÉVF. 8. SZÁM Bôvül a Széchenyi Kártya Program Közeledik az Év Vállalkozója Díj jelölések beadási határideje Fókuszban

Részletesebben

Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel. Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála Kaposváron és Pécsen

Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel. Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála Kaposváron és Pécsen VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2009. OKTÓBER. 14. ÉVF. 10. SZÁM Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála

Részletesebben

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. FEBR. MÁRC. 16. ÉVF. 2. SZÁM

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. FEBR. MÁRC. 16. ÉVF. 2. SZÁM VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. FEBR. MÁRC. 16. ÉVF. 2. SZÁM Az Alkotmány koncepciójához fûzött VOSZ álláspont Vállalkozásvédelmi bizottság megalakítását javasolja

Részletesebben

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. JÚNIUS JÚLIUS 18. ÉVF. 4. SZÁM Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. Demján

Részletesebben

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. február 8.

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. február 8. Hírlevél www.innovacio.hu 3. szám XV. évfolyam 2005. február 8. 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János

Részletesebben

Beszámoló a második kutatási szakaszról 2009. február 1-től - 2009. május 31-ig

Beszámoló a második kutatási szakaszról 2009. február 1-től - 2009. május 31-ig A textil-, textilruházati és tisztítóipari ill. bőr- és cipőipari szakágazatokban a felnőtt-képzési igények felmérése, különös tekintettel a távoktató programokra pályázat SZFK/10/2008. Beszámoló a második

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

TOP 50 tizenhetedik alkalommal

TOP 50 tizenhetedik alkalommal AZ ÚJ NÉPLAP ÉS A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZÖS, INGYENES GAZDASÁGI MAGAZINJA TOP 50 tizenhetedik alkalommal Dr. Sziráki András elnök köszöntője Megyénk vállalkozásai az

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19.

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19. XIX. évf. 2009. május 19. 10. szám Hírlevél www.innovacio.hu 10. szám XIX. évfolyam 2009. május 19. 32 Elnökség, képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Részletesebben