November. December 4-én hetedik alkalommal választ Primissimákat a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "November. December 4-én hetedik alkalommal választ Primissimákat a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma"

Átírás

1 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: NOVEMBER. 14. ÉVF. 11. SZÁM December 4-én hetedik alkalommal választ Primissimákat a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma Ötödik éve ünneplik itthon az Európai Kereskedelem Napját November

2 Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô tartós üzenet. A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô, a közös érdekérvényesítést is fontosnak tartó cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági számot jelentôsen felülmúló. Egy oldalas fekete-fehér hirdetés (160 mm x 240 mm) Ft + ÁFA féloldalas fekete-fehér hirdetés: (160 mm x 120 mm) Ft + ÁFA negyedoldalas fekete-fehér hirdetés: (80 mm x 120 mm) Ft + ÁFA színes hirdetés: 50% felár A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ-TAN Kft. címére (1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: , ), míg az ellenértékét számla alapján rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben. VOSZ-Hírekben való hirdetés egyúttal a VOSZ célkítûzéseinek támogatása is! VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. (Porta Irodaház) Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: (36-1) , Telefax: (36-1) címe: Internet honlap:

3 Szervezeti Hírek 1 VOSZ iroda tölti ki:... Számla száma:... Befizetési dátum és a csekk száma:... Beléptetô megye:... VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BELÉPÉSI NYILATKOZAT Vállalkozás neve: Vállalkozás típusa: Vállalkozás címe: megye:... Irányítószám:.... Város, község: Út, utca, tér, park, ltp:.... Házszám:... Vállalkozás postacíme: Vállalkozást képviselô neve:... beosztása:..... Vállalkozás adószáma: Vállalkozás KSH számjele: Elérhetôség Telefon:... Fax: Mobiltelefon:... Weblap: Alakulás éve:. Vállalkozás létszáma:... tag,.... alkalmazott:.... A vállalkozás tevékenységi köre: A TEÁOR kód szerinti tevékenység:......

4 2 Szervezeti Hírek A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja. A VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ Hírek címû újság tartalmazza. A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg. A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Rendes tagja, Pártoló tagja, Társult tagja kívánok lenni. (megfelelô rész aláhúzandó) A Szövetség Alapszabályát ismerem és elfogadom..... Ft tagdíj fizetését vállalom. A tagdíj mértéke VOSZ TAGDÍJAK A belépés vagy megszûnés idôpontjára tekintet nélkül a tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb; 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál; 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forintnál 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forintnál; 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 250 millió forint számviteli nettó árbevételig 100 ezer forintnál; Rendkívül indokolt esetben és idôkorláttal (legfeljebb a tárgyévre) az Ügyvezetô Elnökség által mérsékelhetô vagy elengedhetô a tagdíj. A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendô. Szolgáltatást igénybevevô új tag esetén a területileg illetékes VOSZ iroda útján történik a belépés, és a VOSZ Titkársága regisztrálja az új belépôket. Lehetôség van közvetlen VOSZ Titkársági regisztrációra is., hónap nap..... cégszerû aláírás

5 Szervezeti Hírek 3 Prima Primissima 2009 A Prima Primissima díjat Demján Sándor, a VOSZ Elnöksége támogatásával 2003-ban alapította, amelynek keretében évenként 10 kategóriában euró értékû díj kerül kiosztásra. Célja a hazai tudomány, kultúra és mûvészet kiemelkedô képviselôinek pártoktól független támogatása, díjazása, valamint a nagyközönség figyelmének felkeltése kulturális, tudományos értékeink iránt. A kategóriánként 3-3 személy már biztosan legalább Prima Díjas, egyúttal Prima Primissima jelölt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Elnöksége és a Prima Primissima Kuratóriuma a Vállalkozók Napja rendezvénysorozatának alkalmából tartott ülésén közvetlenül a Prima Primissima Díjátadó Gálaest elôtt, közjegyzô jelenlétében titkos szavazással dönt kategóriánként a 2-2 Prima díjas és kategóriánként 1 Prima Primissima díjas személyérôl (Mûvészetek Palotája, december 4.). Minden kategóriában tehát 1 Prima Primissima Díjat (50 ezer euró) és 2 Prima Díjat (10 ezer 10 ezer euró) ítélnek oda. Közönségdíj: A tíz kategóriában jelölt személyek közül, a kommunikációs kampányt figyelemmel kísérôk telefonon, sms-ben, szavazólapokon és online szavazhatnak a jelöltekre. A 30 jelöltbôl a leadott szavazatok alapján kerül ki a Közönségdíj nyertese, aki szintén 50 ezer euró díjazásban részesül, melyet Dr. Csányi Sándor ajánlott fel magánvagyonából. A Közönségdíj nyertesére szavazók között egy Mercedes-Benz személygépkocsit sorsolnak ki.

6 4 Szervezeti Hírek A évi Prima díjasok (Prima Primissima jelöltek) névsora kategóriánként: MAGYAR IRODALOM Ágh István Költô, író, mûfordító. Elsô verseskönyve óta 35, köztük 16 lírai kötete jelent meg. Számos szociográfiát, szépprózát, esszét, gyermekverset és gyermekmesét írt. Népmese átdolgozásai is megjelentek. A Magyar Mûvészeti Akadémia tagja. Kossuth-díjas. Fejes Endre Író. Rozsdatemetô címû regénye 1962-ben jelent meg. Ezt követte a Jó estét nyár, jó estét szerelem címû mûve. Olyan színpadi darabok fûzôdnek nevéhez, mint a Vonó Ignác és a Cserepes Margit házassága. Munkásságát Kossuth-díjjal is elismerték. Lator László Költô, mûfordító. Fordításainak gyûjteményét Kalandok, szenvedélyek címen adták ki. Számos antológia szerkesztôje volt. Válogatott versei 2007-ben láttak napvilágot. Jelentôs esszéista és pedagógus. Munkásságát Kossuth-díjjal is elismerték.

7 Szervezeti Hírek 5 MAGYAR SZÍNHÁZ ÉS FILMMÛVÉSZET Bálint András Színész, színigazgató. A Pécsi Nemzeti Színház, majd a Madách Színház tagja óta a Radnóti Színház színész-igazgatója. Önálló estek Kosztolányi, Radnóti és Márai mûveibôl. A Szerelmesfilm, a Lila ákác fôszereplôje. Kossuth-díjas mûvész. Haumann Péter Színész. Jelentôs alakításai: Arturo Ui, Szókratész, Holt lelkek, Macskák, Ôrült nôk ketrece, Kean, a színész, Fösvény, Shylock. Fontosabb filmjei: Tízezer nap, III. Richárd, Szürkület, Szenvedély, Emelet, Kalandorok, Indul a bakterház. Kossuth-díjas. Psota Irén Színmûvésznô. Kurázsi mama, Polly, Orbánné szerepében is láthattuk a színpadon. Olyan filmek fûzôdnek nevéhez, mint a Ház a sziklák alatt, az Egy erkölcsös éjszaka. A zenés színház egyik meghatározó egyénisége. Kétszeres Kossuth-díjas mûvész, a Nemzet Színésze.

8 6 Szervezeti Hírek MAGYAR KÉPZÔMÛVÉSZET Bencsik István Szobrász. Lírai, figurális szobrai tették ismertté. A villányi Nemzetközi Szobrászatiés a nagyatádi Nemzetközi Faszobrászati Alkotótelep egyik alapítója. A Pécsi Tudományegyetem emeritus professzora. Munkásságát Kossuth-díjjal is elismerték. Földi Péter Festômûvész. Ábrázolásmódjában a népmûvészeti hagyományok újraértelmezésének fontos szerep jut. Publikációiban a gyermekrajzok világát tanulmányozza. Az Eszterházy Károly Tanárképzô Fôiskola fôiskolai tanára. Munkásságát Kossuth-díjjal is elismerték. Ilona Keserû Ilona Festômûvész. Olaj és vegyes technikájú képei, festett vászondomborításai teszik jelentôs alkotóvá. Színházi játéktér és jelmeztervezô. A Pécsi Képzômûvészeti Mesteriskola alapító professzora. Munkásságát Kossuth-díjjal is elismerték.

9 Szervezeti Hírek 7 MAGYAR TUDOMÁNY Kellermayer Miklós Sejtkutató, az orvostudomány doktora, professzor a PTE-n, 2004-ig intézetigazgató. Kutatási területe a fehérjék-atp-k-víz kölcsönhatása az élô sejtben. 128 tudományos dolgozata, 6 könyve és számos közéleti írása jelent meg. Szent-Györgyi Albert-díjas. Kopp Mária Orvos, pszichológus. 268 tudományos közlemény, 9 könyv szerzôje, illetve szerkesztôje. Évtizedek óta a magyar népesség életminôségét, a testi és lelki egészség összefüggéseit vizsgálja. Munkásságát Szent-Györgyi Albert-díjjal is elismerték. Ranschburg Jenô Pszichológus. Számtalan könyv, tanulmány, cikk szerzôje. Félelem, harag, agresszió címû mûvét 11 magyar kiadásban és 4 idegen nyelven adták ki. Munkásságát a Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével és a Budapest Díszpolgára címmel is elismerték.

10 8 Szervezeti Hírek MAGYAR OKTATÁS ÉS KÖZNEVELÉS Horn Péter Agrármérnök. Fô kutatási területei az alkalmazott állatgenetika, a háziállatok nemesítése. 9 könyv, 29 könyvfejezet szerzôje, társszerzôje, illetve szerkesztôje. A Kaposvári Egyetem tanára, akadémikus. Munkásságát Széchenyi-díjjal is elismerték. Kosztolányi Gyula Villamosmérnök-tanár. Vezetése alatt a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola a régió kiemelkedô intézménye lett. Hazánkban elsôként ô vezette be a 3D/4D oktatástechnológiát ben Pest Megye Önkormányzata Arany János Pedagógiai díjjal tüntette ki. Sárközy Tamás A jogtudományok doktora. Egyetemi tanár a budapesti közgazdasági és mûszaki egyetemeken. Állami-díjas. A modern magyar társasági jog kialakítója, a vállalkozások adminisztratív terheit csökkentô dereguláció megalapozója.

11 Szervezeti Hírek 9 MAGYAR ÉPÍTÉSZET Jankovics Tibor Építész. Alapító tagja volt a Pécs Csoport alkotómûhelynek, majd a Kós Károly Egyesülésnek. Közremûködik a hazai építészképzésben. Ismert szállodák és gyógyfürdôk tervezôje. A vályogépítészet egyik hazai kezdeményezôje. Munkásságát Ybl-díjjal jutalmazták. Skardelli György Építész. A Középülettervezô Vállalat tagja pályája kezdete óta. A Pannonhalmi Fôapátság fogadó épülete, a Gandhi Alapítványi Gimnázium és Tornacsarnok, és a Budapest Sportaréna tervezôje volt. Munkásságát Ybl Miklós-díjjal is elismerték. Zalaváry Lajos Építész. Ô tervezte a Roosevelt téri Atrium Hyatt szállót, a gödöllôi Biotechnológiai Kutatóközpontot, a Rákóczi út Múzeum körút sarkán álló irodaházat, valamint a nagykanizsai könyvtárat. Munkásságát Ybl Miklós-díjjal és Kossuth-díjjal ismerték el.

12 10 Szervezeti Hírek MAGYAR SAJTÓ Fekete Gyula Író, szociográfus. Ismertté Az orvos halála c. regényébôl készült film, és Egy korty tenger rádiós sorozata tette. Közéleti tapasztalatainak összefoglalója a Naplóm a történelemnek c. mûve. József Attila-díjas, a Mûvészeti Akadémia aranyérmese. Lôcsei Gabriella Hírlapíró. A Magyar Nemzetnek 1973 óta a munkatársa, 1991 óta szerkesztôje is. Televíziós jegyzetei és kulturális tárgyú cikkei tették ismertté. Munkásságát Petôfi Sándor Sajtószabadság-díjjal, Táncsics Mihály-díjjal is jutalmazták. Schäffer Erzsébet Újságíró. A Nôk Lapja fômunkatársa. Irodalmi igényû írásai a lap egyik legkedveltebb újságírójává tették. Hét sikeres könyve jelent meg, gyakori olvasó-találkozói élni segítô, rendhagyó lélek-mûhelyek. Munkásságát Pulitzer-emlékdíjjal is elismerték.

13 Szervezeti Hírek 11 MAGYAR NÉPMÛVÉSZET ÉS KÖZMÛVELÔDÉS Foltin Jolán Koreográfus-rendezô, táncpedagógus. A magyar gyermektánc oktatás módszertanának megalapozója. Olyan mûvek fûzôdnek nevéhez, mint a Párbeszéd, az Asszonyok könyve, a Harangok. Munkásságát sok más kitüntetés mellett Kossuth-díjjal is elismerték. Nemzeti Táncszínház A Budai Várnegyedben található Nemzeti Táncszínház 2001 óta a magyar táncmûvészet otthona. Egy befogadó színház, ahol a hivatásos magyar táncmûvészet teljes spektruma megtalálható a néptánctól a klasszikus balettig, a kortárs táncszínháztól a flamencóig. Palya Bea Énekes. Magyar, cigány, bolgár és más zenékkel is foglalkozik. A Magyar Kultúra Követe, Esélyegyenlôségi Nagykövet. Világszerte koncertezik, eddig 5 lemeze jelent meg ben a Carnegie Hall-ban adott nagysikerû, telt házas koncertet.

14 12 Szervezeti Hírek MAGYAR ZENEMÛVÉSZET Bartók Vonósnégyes Liege-ben Az 1957-ben alapított, kétszeres Kossuth-díjas együttes, amelynek tagjai mindvégig Magyarországon éltek és dolgoztak, eddig világszerte több mint 4200 koncertet adtak. A New York Times szerint: kétségtelenül a világ nagy quartettjei között a helyük. Kelen Péter Operaénekes. A 20. század végi operajátszás egyik meghatározó egyénisége, akit többek között Alfréd, Edgar, Don José, Don Carlos, Faust szerepeiben is láthatott a közönség. Oratórium-énekesként is jelentôs. Munkásságát Kossuth-díjjal is elismerték. Sánta Ferenc (Ifj.) Liszt és Kossuth-díjas hegedûmûvész-tanár, prímás. Idén ünnepli munkásságának 40. évfordulóját. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar elnöke és mûvészeti vezetôje. Kiemelkedô mûvészi tevékenységével öregbíti a magyar zenei kultúra jó hírét itthon és külföldön.

15 Szervezeti Hírek 13 MAGYAR SPORT Cseh László Úszó. Világbajnok. A 2008-as pekingi olimpiai játékokon három ezüstérmet is hazavihetett. Eddig három világbajnoki ezüsttel és három bronzzal is jutalmazták. Tizenötszörös európai bajnok: kilenc arany, négy ezüst és két bronzérem birtokosa. Görbicz Anita Kézilabdázó. A Gyôri ETO Kézilabda Club irányító játékosa. Világbajnoki ezüstérmes, négyszeres magyar bajnok, háromszoros magyar bajnoki ezüstérmes, ötszörös Magyar Kupa gyôztes ben a világ legjobb nôi kézilabdázója lett. Grosics Gyula Futballista, edzô. Az Aranycsapat legendás kapusa. Négyszeres magyar bajnok, 390 bajnoki mérkôzésen lépett pályára és 1947 és 62 között 86 alkalommal volt a válogatott kapusa ben beválasztották a világ valaha élt tíz legjobb kapusa közé.

16 14 Szervezeti Hírek Vas megye, november 05. Kiosztották a megyei Prima díjakat A Jurisics vár lovagterme zsúfolásig megtelt csütörtökön délután. Az idei prima-jelöltek, az egykori primák, a díj támogatói, a díj összegét biztosító vállalkozók, a VOSZ országos vezetôségének a tagjai, a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma, országgyûlési képviselôk és a megye városainak polgármesterei is képviseltették magukat a díjátadó ünnepségen. A Prima Primissima országos díjakat 2003 óta adja át a Demján Sándor által létrehozott alapítvány. A díj, amelyet a vállalkozók adományoznak a kultúra és a tudomány legjobbjainak, népszerûsége elindítása óta óriási. A gazdasági válság miatt kevesebb állami támogatás jut az oktatásra, a kultúrára, a tudományra, a sportra és a mûvészetekre, ezért szükség van arra az összefogásra, amelyet a magyar szellemiség fennmaradása és fejlesztése érdekében indított útjára évekkel ezelôtt a VOSZ. A Prima Primissima 2005-ben területi Prima díjakkal egészült ki. A magyar szellemi élet, a kultúra, a tudomány és a mûvészet képviselôinek támogatásába már tavaly tizennyolc megye kapcsolódott be, ebben az évben pedig mind a tizenkilenc megyében kiosztják a megyei Prima díjakat. A Vas Megyei Prima díj átadásához a kezdetektôl csatlakoztak Vas megye vállalkozói is. A rendezvényt a VOSZ megyei szervezete a Vas Megyei Takarékszövetkezetekkel közösen szervezi meg évek óta. Kiemelt támogató még Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, dr. Ipkovich György, Szombathely polgármestere, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének megyei szervezete, valamint a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az ünnepségen az egybegyûltek elôször meghallgatták Vas megye himnuszát, majd Pócza Zoltán, a rendezvény moderátora egy levelet olvasott fel prof.dr. Pusztay János, Prima Primissima díjas nyelvésztôl, aki sajnálatát fejezte ki, hogy egy halaszthatatlan külföldi út miatt nem lehet jelen az ünnepségen. Azonban örömét fejezte ki, hogy az alkotó értelmiség munkáját évek óta elismerik Vas megyében. Úgy érzem, eredményeket csak közösen, a jó cél érdekében végzett munkával érhetünk el - kezdte beszédét Szônye József, a VOSZ Vas megyei szervezetének az elnöke, aki egyben a Prima Primissima Kuratórium tagja. A rendezvényen fellépett a 150 éves Concordia-Barátság Énekegyesület Újra reflektorfénybe állíthatunk olyan kiváló szakembereket, akik a jövô generáció példaképei lehetnek. E szakemberek kivívták

17 Szervezeti Hírek 15 a vállalkozók elismerését. Mi, vállalkozók tudjuk folytatta az elnök, hogy a gazdaság mûködését pozitívan befolyásolja a tudomány, a kultúra és az oktatás. Ezért nyújtjuk kezünket évrôl-évre a humán szektor képviselôi felé. A multinacionális vállalatok sok esetben nem veszik ki megfelelôen a részüket a közösségek támogatásából, nem éreznek felelôsséget a környezetük szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási problémáinak megoldásában. Ezeknek a gondoknak az orvoslását a helyi vállalkozók vállalják magukra - emelte ki Szônye József. Az egybegyûlteket Huber László, Kôszeg polgármestere és dr. Lovassy Tamás, a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának fôtitkára is köszöntötte. A VOSZ Vas megyei küldöttgyûlése ebben az évben is három: kultúra és mûvészetek, tudomány, valamint oktatás és közmûvelôdés kategóriában állított jelölteket. Újdonság, hogy idén Jubileumi Prima díjat is kiosztottak. Az elôzô évekhez hasonlóan közönségdíjasra is szavazhattak olvasóink lapunk internetes oldalán, valamint az újságban megjelent szavazólapon. Kategóriánként három jelöltbôl választott megyei primát a közgyûlési bizottság, idén nem kuratórium döntött. A bizottság tagjai: dr. Vágó Attila háziorvos, Molnár Árpád, a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet ügyvezetôje, Kondor János, a Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének elnöke, Rácz István, a VOSZ Vas megyei társelnöke és Szônye József. A tudomány kategória jelöltjei: dr. Vig Károly, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának osztályvezetôje, prof. dr. Veress Márton, az MTA doktora, egyetemi tanár, dékán, intézetigazgató, tanszékvezetô, és dr. Antalovits Miklós, a mûszaki tudományok doktora. A közgyûlési bizottság idén tudomány kategóriában dr. Antalovits Miklósnak, oktatás közmûvelôdés kategóriában Baranyai Józsefnek, kultúra és mûvészetek kategóriában Pócza Zoltánnak ítélte oda a Prima-díjat. Prof. dr. Miszlivetz Ferenc jubileumi Prima-díjat vehetett át, a közönségtôl pedig dr. Lazáry Györgyné kapta a legtöbb szavazatot.

18 16 Szervezeti Hírek Idén a közönségdíjat dr. Ipkovich György, Szombathely polgármestere ajánlotta fel, a díjat ô, az oklevelet pedig lapunk fôszerkesztôje, Halmágyi Miklós adta át dr. Lazáry Györgynének Fotó: Benkô Sándor A kultúra és mûvészetek kategória jelöltjei: Pócza Zoltán, a Jurisics-vár Mûvelôdési Központ és Várszínház igazgatója, Garas Kálmán fotómûvész, Kisterenyei Ervin, festômûvész - restaurátor. Az oktatás és közmûvelôdési kategória jelöltjei: Baranyai József tanár, biológus, Rasperger József grafikus, kiállításszervezô, dr. Lazáry Györgyné Gácser Mária pszichológus, igazságügyi pszichológus-szakértô, családterapeuta, tanár. A kategóriagyôztesek és a jubileumi díjazott egymillió forinttal lett gazdagabb, a jelöltek ezer forint díjazásban részesültek. Nem lepôdtem meg a közönségszavazás végeredményén hangsúlyozta Halmágyi Miklós. Évek óta azok kapják a legtöbb szavazatot, akik munkájuk kapcsán sok emberrel találkoznak, s másokon segítenek. Így volt ez idén is - emelte ki lapunk fôszerkesztôje. Kiosztották a Megyei Év Vállalkozója Díjakat is. Az Év Ruházati Kereskedelme Vas Megyében a Gotthárd Ruházati Kereskedelmi Bt., az Év Cukrásza Vas Megyében Vadász Tibor cukrászmester lett. Forrás: vasnepe.hu / szerzô: Varga Nóra

19 Szervezeti Hírek 17 Európai Kereskedelem Napja: ötödik éve ünneplik itthon A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, mint az EuroCommerce magyarországi tagszervezete összefogva az ÁFEOSZ, az OKSZ, a KISOSZ, az MKIK, a KASZ, az MBSZ országos érdekvédelmi szervezetekkel, a kereskedelmi vállalkozói kör támogatásával idén november 3-án ötödik alkalommal rendezte meg itthon az Európai Kereskedelem Napját. Az esemény fõvédnöke: Bajnai Gordon miniszterelnök Szakmai védnökei: Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Az Európai Kereskedelem Napja rendezvény fõ célkitûzése hogy a kereskedelmet, - mint az egyik legnagyobb GDP elõállító, a legnagyobb ÁFA - befizetõ és a legtöbb munkavállalót foglalkoztató ágazatot - fókuszba állítsa. A központi rendezvény lehetõséget teremtett a szakmai közélet kiemelkedõ személyiségeinek, az érdekképviseleti szervek, valamint az állami szektor vezetõinek, hogy a kereskedelem legidõszerûbb és legégetõbb problémáit - sajtónyilvánosság elõtt - megvitassák. Az immár évek óta nagy érdeklõdést kiváltó vitafórum kiemelt témája: A munka világa A kereskedelem szerepe és súlya a foglalkoztatásban. Az ágazat fejlõdését hátráltató tényezõk hatásai a nemzetgazdaságra. A kereskedelem mérlegének elemzése, a tevékenység gazdaságot és közéletet alakító hatásainak értékelése. A kereskedelem lehetõségei és szerepe a gazdasági válság enyhítésében. Az élõmunka igényes ágazatban munkát vállalók képzése és továbbképzése, a magasan kvalifikált személyi állomány biztosításának fontossága. A rendezvény programjának keretében a kiemelkedõ eredményeket elért magyar kereskedelmi dolgozók, a szakmai érdekvédelmi szervezetek javaslatai alapján magas szintû állami és szakmai kitüntetéseket veszhettek át. Átadásra kerültek a Klauzál Gábor Díjak és Miniszteri Dicséretek, valamint a VOSZ által alapított Magyar Kereskedelemért Nagydíj.

20 18 Szervezeti Hírek Az Európai Kereskedelem Napjának évi kitüntetettjei: Klauzál Gábor Díjak: Posch Péter, WestEnd Ingatlanhasznosító és Üzemeltetõ Kft. ügyvezetõ igazgatója Dr. Vígh Gábor, Mammut Zrt. vezérigazgatója Ay János, MKIK koordinációs és marketing igazgatója Boros Péter, COOP Gyõr Zrt. vezérigazgatója Berki Ernõ, SPAR Magyarország Kft. ügyvezetõ igazgatója Németh István Péter, KISOSZ Gyõr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének elnökségi tagja Dr. Zs. Szõke Zoltán, ÁFEOSZ elnöke Magyar Kereskedelemért Nagydíj: Fejes Mihály, Auchan Magyarország Kft. Hegyeshalmi Regina, dm Kft. Csikesz Csaba, Szentkirályi Ásványvíz Kft. Horváth Mária, CO-OP Hungary Zrt. Csabai Aranka, Gépjármû Márkakereskedõk Országos Szövetsége Ézsiás András, Zarges Kft. Huszár Edit, TESCO GLOBAL Áruházak Zrt. Vági Sándor, Shell Hungary Zrt. Köbölné Németh Margit, METRO Kereskedelmi Kft. Borosné Munkácsi Éva, SPAR Magyaroszág Kereskedelmi Kft. Taskovics Zsuzsanna, Univer Product Zrt. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Díja: Somodi Jánosné, VOSZ Közép-Magyarországi Regionális Szervezetének Foglalkoztatási és Szakképzési Bizottságának elnöke Dr. Kiss József, Magyar Táplálkozástudományi Kutató Zrt. vezérigazgatója Pásztor Istvánné, Unio Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

21 Szervezeti Hírek 19 Prima Gála Debrecenben A Hajdú-Bihar Megyei Príma Díj ebben az évben november 7-én került átadásra Debrecenben, a Kölcsey Mûvelôdési Központban. A rendezvény lassan hagyománnyá vált a Cívis Városban, mivel ez már a harmadik ilyen esemény. A rendezvény színvonalát Kósa Lajos Polgármester Úr és Rácz Róbert a Hajdú-Bihar Megyei Közgyûlés elnökének neve fémjelezte. Mint mindig, most is a Kurul dobcsoport indította a mûsort. A pergô ritmus megadta a rendezvény lendületét. A színpadon a Kincsem nevû legyôzhetetlen versenyló kerámiaszobra jelképezte azt a vállalkozói erényt, hogy soha ne veszítsen a nagy dolgokra hivatott ember. A díjazottak munkásságára a legjellemzôbb fogalomként a megôrzés használható a leginkább. Hapák József fotómûvész több, mint 40 mûvészeti albuma ôrzi Debrecen múltját és a Város kincseit krónikaszerûen lefényképezve. Dr. Péter Mózes Professzor a radiológia terén ért el kiváló eredményeket. Bár, már nyugdíjba vonult, jelenleg is tevékenyen részt vesz

22 20 Szervezeti Hírek Balról Dr. Péter Mózes, Hapák József és Gyôri Gyôzô a Forgórózsa Táncegyüttes vezetôje a gyógyító-, kutató-munkában. Megôrizve korosztályának úttörô munkájából eredô tapasztalatokat, gyarapítva vele a jövô tudását. A Forgórózsa Táncegyüttes összegyûjtötte népeink táncát, bemutatja a jelen emberének és ezt a kincset megôrzi utódainknak. A vállalkozók kötelességüknek érezték, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben is megteremtsék azt a lehetôséget, hogy egy rendezvény keretében megmutathassák és kitüntethessék szûkebb hazájuk kiválóságait. Olyan jeles embereket, akik életükkel, alkotásaikkal méltán állíthatók példaként a közösség elé. A nemes lelkû adakozók lehetôvé tették, hogy egy napra kiszálljunk a hétköznapok mókuskerekébôl, és igazából ünneppé váljon ez a díjátadó rendezvény. VOSZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezete

23 Szervezeti Hírek 21 A textil-, textilruházati és tisztítóipari ill. bôr- és cipôipari szakágazatokban a felnôttképzési igények felmérése, különös tekintettel a távoktató programokra c. kutatás ismertetése Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (KÁPB) kezdeményezésével, a Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Intézet (NSZFI) támogatásával és a Textilipari Mûszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) közremûködésével készült kutatás zárótanulmányát. A kutatás melynek társszerzôje a VOSZ Textil- és Ruházatipari Szekciójának elnöke, Hannauerné Szabó Anna - a textil, ruházat, bôr-cipô és a tisztítóipari képzést fogja át. Jelen cikkünkben a tanulmány bevezetôjét és összefoglalóját adjuk közre. A teljes anyag a VOSZ, valamint a TMTE honlapján is elérhetô. Bevezetô A jelen tanulmány a A textil-, textilruházati és tisztítóipari, ill. a bôr- és cipôipari szakágazatokban a felnôttképzési igények felmérése, különös tekintettel a távoktató programokra címmel elnyert pályázat keretében, 2008 június és 2009 október között végzett szakmai felnôttképzési kutatás eredményei alapján készült. A Nemzeti Felnôttképzési és Szakképzési Intézet a Munkaerôpiaci Alap képzési alaprész központi keretébôl finanszírozott szak- és felnôttképzési kutatások támogatására kiírt pályázata adott lehetôséget arra, hogy a Textilipari Mûszaki és Tudományos Egyesület (továbbiakban TMTE) mint a szakterület innovációját segítô közhasznú civil szervezet és egyben akkreditált felnôtt képzô intézmény is a pályázati programot kidolgozza, és a kutatási feladatot elvégezze. Ez a lehetôség több évtizedes hiányt pótolt az érintett szakmák területén és példaértékû lehet egyéb ágazatok számára is. A kutatási téma kezdeményezésében szerepet vállalt az ágazatok munkaadói és munkavállalói érdekképviseletét ellátó Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (továbbiakban KÁPB), amely az ágazati szervezetekkel évek óta folytatott egyeztetései alapján az ún. könnyûipari ágazatok egyik kulcskérdésének tartja a szakember ellátottság helyzetének javítását az ágazatok foglalkoztató képességének megtartása érdekében, ami számszerûen mintegy hetvenezer munkahely megôrzését jelenti. A kutatás eredményei alátámasztották, hogy a könnyûipari ágazatok szakképzés fejlesztési irányainak meghatározása során egyaránt figyelembe kell venni európai inno-

24 22 Szervezeti Hírek vációs trendeket és az iparág hagyományos szerepének társadalmi hatásait. A textil-, ruha-, bôr- és cipôipari, valamint a textiltisztító ágazatok vállalkozásainak nap, mint nap meg kell küzdeniük termékeik, szolgáltatásaik eladhatóságáért a hazai vagy nemzetközi piacokon, ezért a termelési értéklánc minden fázisában meg kell újítaniuk a gyártástechnológiai eljárásokat, fejleszteniük kell a szolgáltatások színvonalát. A szakmák globális fejlôdésével való lépéstartás, a termékszerkezet korszerûsítése és a piaci igényekre való gyors reagálás mind a divatorientált, mind a mûszaki célú termékeket gyártó, forgalmazó vállalkozásokat és szakembereiket érinti, új kihívások elé állítja. A vállalkozások vezetôinek és munkatársainak korszerû szakmai, vezetési, kommunikációs ismereteket kell elsajátítaniuk, amihez hozzátartozik az idegen nyelvek és a számítástechnika ismerete is. A versenyképesség motorja a fejek innovációja ami minden szinten a tanulást, a tudás folyamatos bôvítését és az innovációra orientált gondolkodás készségének fejlesztését teszi szükségessé. A társadalmi tényezôk közül a kutatásba bevont iparágaknak a nôk foglalkoztatásában betöltött szerepe ma is jelentôs, különösen az 50 év feletti korcsoportban. A feldolgozóiparban foglalkoztatottak 15 20%-át adják a hátrányos helyzetû régiókban, és sok esetben családok egyetlen megélhetési forrását biztosítják ezek az iparágak. A munkahelyek megtartása érdekében a munkaerô flexibilitási képességét is szem elôtt tartva a munkaadók, a munkavállalók és a szakirányú felnôttképzôk szoros együttmûködése szükséges. A jelen tanulmány a fenti szempontokat is figyelembe véve készült és keres megoldásokat. Összefoglaló A kutatási program több szakaszból állt: A kutatás célja a vizsgált gyártási ágakban a munkaerô-piaci felnôttképzési igények jobb megismerése, valamint az igények kielégítését leginkább szolgáló távoktató programok tartalmi és módszertani fejlesztéséhez a szükséges feltételek meghatározása. A Textilipari Mûszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) szakértôin kívül a Textiltisztító Egyesülés, a Bôr-, Cipôipari és Bôrfeldolgozó Tudományos Egyesület ill. a Bôr- és Cipôipari Egyesülés szakemberei is részt vettek a kutatási munkában és a jelen tanulmány kidolgozásában. Az elsô és idôráfordításban leghosszabb, mintegy féléves helyzetfeltáró és adatgyûjtô szakasz a képzési igények feltárására és elemzésre adott lehetôséget. Közel 900 elektronikus és postai úton elért vállalkozás körébôl szakértôi csoportmunkában választottuk ki azt az egyenként megkeresett 134 vállalkozást, amelyeket többkörös meggyôzô munkával sikerült megnyerni arra, hogy értékelhetô információkat adjanak az ágazatban mûködô szakemberek képzettségi szintjének elemzéséhez és a képzési igények felméréséhez. A szükséges információk bekérése elôzetesen vállalati humánerôforrás-vezetôkkel egyeztetett, a Függelékben csatolt kérdôív alapján történt. A felmérési adatok, információk feldolgozásával és elemzésével a számszerûsíthetô adatokon kívül információkat és javaslatokat kaptunk a vállalkozások fejlesztési céljairól, a humán erôforrás fejlesztéshez kapcsolódó elvárásairól. A helyzetelemzéshez a jelentôsebb vállalkozások vezetôivel folytatott mélyinterjúk is hozzájárultak. Elemzésünk a vizsgált ágazatokban összesen több, mint fô foglalkoztatottra terjedt ki. A jelen tanulmányban részletesen értékeljük ezeket az információkat és ezekre támaszkodunk a tanulmányban szereplô megállapítások, javaslatok megfogalmazásánál. A kutatás második szakaszában mûhelymunka jelleggel két szakágazati workshopot rendeztünk, amelyekkel az volt a célunk, hogy a kutatáshoz kapcsolódó szakképzésfejlesztés aktuális információit széles körben el-

MEGVÁLASZTOTTÁK A 2009-ES ÉV PRÍMÁIT

MEGVÁLASZTOTTÁK A 2009-ES ÉV PRÍMÁIT MEGVÁLASZTOTTÁK A 2009-ES ÉV PRÍMÁIT A gazdasági világválság és a magyarországi pénzügyi-gazdasági krízis ellenére a Prima Primissima Alapítvány töretlen erővel folytatja 2003-ban megkezdett hagyományát.

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Hirdessen a VOSZ-Hírekben! Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is!

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! A Prima Primissima díj történetének eddigi 11 éve alatt megbecsült helyet vívott ki magának a társadalmi-kulturális életben,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Gyakorlati képzés tanulószerződéssel. 2015. augusztus 26.

Gyakorlati képzés tanulószerződéssel. 2015. augusztus 26. Gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2015. augusztus 26. A gyakorlati képzés kerete tanulószerződés (és együttműködési megállapodás) Cél: munkafolyamatba ágyazott szakmatanulás valós körülmények között,

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Szponzorációs ajánlat

Szponzorációs ajánlat REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal Román-magyar területi együttműködések a gazdaságfejlesztés szolgálatában Szponzorációs ajánlat Debreceni konferencia 2009. június 3. Megjelenési

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak a sorába. CÉGRE/SZERVEZETRE

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Partnerségi workshop Art Hotel 2009. április 06. Süveges-Szabó László igazgató

Partnerségi workshop Art Hotel 2009. április 06. Süveges-Szabó László igazgató Partnerségi workshop Art Hotel 2009. április 06. Süveges-Szabó László igazgató a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium háttérintézménye, összekötő kapocs a gazdasági kormányzat, a külföldi cégek

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Az ÉV Projektmenedzsere Díj kiírási rendszere A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla, a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, amely évente a Projektmenedzsment világnapján Év

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Vajdasági Vállalkozói Projekt

Vajdasági Vállalkozói Projekt Vajdasági Vállalkozói Projekt (KKC 2008 V 080868) Elıadó: Tardos János Program igazgató Hogyan leszünk a délkelet-európai térség gazdaságfejlesztési motorja REevolutio konferencia - 2009. Október 20. Szeged

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11. PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. május 11. A 2012.05.05-05.11 között megjelent pályázati kiírások: Cím: Andrássy Európa Ösztöndíj Kiíró: Wekerle Sándor Alapkezelő Határidő: 2012. 05. 18. Pályázhat: fiatal és tapasztalt

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Kamara tölti ki! Iktatószám:...

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai TISZK-ek Hogyan? TOVÁBB! Szolnok, 2009. november 2-3. Bemutatkozás Név: 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok:

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok: A kormány 258/2011 (XII.7) Kormányrendelete meghatározza a megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatásköreit, mindezek értelmében 10. (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

«BNI Találkozó 16 cs.»

«BNI Találkozó 16 cs.» 1 2 3 4 «BNI Találkozó 16 cs.» Időpont: 2014. április 15. Szervező: BNI - The World's Largest Referral Organization Helyszin: Academy Golf Budapest, 1037 Budapest, Perényi út 6. 1 2 3 Uniós források a

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben