Schneider. Magazin. I. évf./3.szám december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Schneider. Magazin. I. évf./3.szám 2001. december"

Átírás

1 Schneider Magazin I. évf./3.szám december Tartalom: Idôutazás 2. Partnereink 4. Szakértônk válaszol 6. Védelmes konferencia 8. Interjú 10. Valósághû tükörkép 12. TeSys vágta 13. Mozaik 14. Képrejtvény 16.

2 Idôutazás GYÁRTÁS ÉS GYÁRTMÁNYOK 1951-TÔL 1951-ben, amikor a VERTESZ-t létrehozták, gyakorlatilag nem volt saját gyártási tevékenysége. A kapcsolóberendezések egy részét a helyszínen gyártották, más részét vásárolták. A létesítmények kivitelezéséhez elengedhetetlenül szükség volt egy saját gyártóbázis kialakítására. Ennek elsô állomása volt egy kapcsolótábla-szerelôrészleg létrehozása, amely elôször az Árpádfejedelem útján, késôbb Zuglóban a Nagy Lajos király útján, a volt ecetgyár helyén mûködött. A vasszerkezeti gyártás egy vegytisztító volt telephelyén, a Róbert Károly körúton kezdôdött, ahol gép- és szerszámmûhely is kialakításra került. Ezt követôen a Dévai utcában, a volt Bohus féle rugógyárban jött létre a mûszerész-, asztalos- és vegyimûhely. A tervezôk és gyártmányfejlesztôk pedig ezalatt a Mártírok útjai központban dolgoztak. El lehet képzelni, hogy ilyen körülmények között milyen nehézségeket okozott a gyártás megszervezése és a határidôk tartása. A gyártmányok fejlesztése elôször szekunder cellákra korlátozódott, késôbb nyert elhatározást és lehetôséget a teljes cellák mûhelyben történô elôre gyártása a korábbi, helyszínen legyártott cellás berendezésekkel szemben. Az elôre gyártott épített cellák acélszerkezetbôl készültek acéllemez elválasztással. Középfeszültségen évekig kizárólag 10 kv-os feszültségszinten készültek a berendezések, miután a nagyobb feszültségszinten a nagyobb méretek miatt nem lehetett a szállítást megoldani. Késôbb az acéllemez hiánya jelentett komoly gondot és a berendezések válaszfalához salakbetont, perlitbetont, mûkövet használtak. Egyik sem bizonyult idôtálló elgondolásnak, kivéve az eternitlemezt, amelyet még a 80-as évek elején is alkalmaztak. jelentek meg az elsô tokozott berendezések. Akkoriban háromféle megszakítótípus létezett, az olajszegény, a légnyomásos, az expanziós, amelyekre külön-külön fejleszttek ki és gyártottak le kapcsolóberendezéseket az egyedi igényeknek megfelelôen. Ezalatt a 0,4 kv-os berendezések fejlesztése és gyártása jóval egyszerûbb volt, acélszerkezetbôl készültek, a fejlesztés iránya a tokozott, kisméretû, könnyen szállítható, szerelhetô, csereszabatos berendezések felé haladt. Az 50-es évek ma már hôsi korszakában példátlan nehézségekkel kellett megküzdeni a gyártmány és gyártásfejlesztôknek, és az elôgyártást végzô munkásoknak, hogy a gyakran változó igényeknek megfelelô, korszerû berendezéseket állítsanak elô a mostoha feltételek és a gyorsan fejlôdô nyugat-európai gyártási kultúra ismeretének és alkalmazásának hiánya mellett. Mindezzel együtt sikerült önállóan is magas színvonalú berendezéseket gyártani, ami elsôsorban a nagy lelkesedéssel dolgozó szakembergárda érdeme. A középfeszültségû berendezéseknél az 50-es évek vége felé 2

3 A gyártás szétszórtsága tarthatatlanná vált, ezért 1959-ben elkezdôdött a cég új telephelyének létesítése a Fehérvári úton, ahol 1961 végén megindult a gyártás. Ezen a telephelyen a gyártási fázisoknak megfelelôen lettek kialakítva a mûhelyek. Daraboló mûhely, vasszerkezeti mûhelyek, festômûhely, szerelômûhelyek, az ezt kiszolgáló mûszerész-, vegyi-, asztalosmûhellyel együtt. Ezen a telephelyen legalábbis az elsô években korszerû körülmények között lehetett gyártani, amit kádas galvanizáló berendezés, automata esztergagépek, minôségellenôrzô laboratórium, korszerû festôberendezések stb. bizonyítanak. Ebben a gyárban már nem volt akadálya a korszerû berendezések elôállításának. Erre az idôszakra esik a 10 BTO-250 és 10 VEK-400 típusú 10 kv-os berendezés kifejlesztése. Az elôbbibôl 1964 és 1990 között 2522 cellát, az utóbbiból 1966 és 1990 között 2132 cellát gyártottunk, természetesen a berendezések folyamatos továbbfejlesztése mellett. Ezeknek a berendezéseknek a lelke a Transzvill által licenc alapján gyártott EIB megszakító volt. A 0, 4 kv-on piacra dobtuk az elsô sikeres magyarországi tokozott elosztót a 0,4 TF-t, amelybôl 1975-ig közel 8000 mezô készült. A 60-as évek elején megjelent egy új anyag, az alumínium és elindult térhódítása a berendezésgyártásban. A vezetékek, áramvezetôsínek anyaga a réz helyett alumínium lett. Ugyanakkor mint szerkezeti anyag is alkalmazásra került. A VERTESZ ugyanis egy merész döntéssel elhatározta, hogy az akkor elterjedô 120/20 kv-os alállomások épületeinek méretcsökkentése érdekében szabadtéri tokozott berendezéseket fejleszt ki. Ehhez az alumínium, mint a szerkezet anyaga kínálkozott ben helyezték üzembe a kôszegi alállomáson a 20STO típusú szabadtéri aluminium tokozott berendezést, amely nemzetközi szinten is komoly feltûnést keltett és a vállalat fejlesztési és gyártási tevékenységének az egyik csúcspontja volt. Ebbôl és továbbfejlesztett változatából, a 20 SRTOból 1965-tôl 1991-ig 2464 mezô készült, ami a mai hazai villamosenergia ipar igényeit ismerve elképesztôen nagy szám. Ez a berendezés egyidôben a Merlin Gerin érdeklôdését is felkeltette és hosszú ideig napirenden volt a kooperáció lehetôsége az olcsó alumínium szerkezet és a korszerû SF6-os megszakító párosításának. A nász végül is elmaradt. Az évek során a budapesti gyár mérete, kapacitása az igények alatt maradtak és megkezdôdött a második kapcsolóberendezés-gyárunk története Zalaegerszegen. Errôl és a budapesti gyár további sorsáról a Schneider Magazin következô számában írunk. 3

4 Partnereink AUCHAN áruház Székesfehérvár A franciaországi székhelyû AUCHAN bevásárlóközpont-lánc Székesfehérváron építette legújabb, Magyarországon immár negyedik áruházát. Ez a nm alapterületû, sokrétû szolgáltatást nyújtó bevásárlóközpont, az áruházlánc elsô vidéki városban megvalósuló beruházása. Az építkezés lebonyolítását a FÔBER Rt., generál kivitelezését a MAGYAR ÉPÍTÔ Rt. végezte az ALBA REGIA ÉPÍTÔ Rt. közremûködésével. Ennél az áruháznál is, csakúgy, mint az áruházlánc többi tagjánál a villamosenergia-ellátórendszer a SCHNEIDER ELECTRIC által gyártott készülékekkel és berendezésekkel valósult meg. A SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA Rt. jól ismert piacpolitikai elveinek megfelelôen partnerein keresztül biztosította termékeinek elérhetôségét ennél a beruházásnál is. Errôl beszélgettünk az érintett partnercégek képviselôivel: Cégünk, az ALBA LINE 91 Kft. nyerte el a székesfehérvári AUCHAN áruház Energia épületének generál villamos kivitelezési munkálatait kezdte ismertetését Horváth Károly, a Kft. ügyvezetô igazgatója. Ennek az áruházépítésnek sajátossága, hogy egy külön épületben kerültek megvalósításra az energiaellátó rendszerek fô berendezései. Ide került telepítésre a 3,2 MVA energiaigény biztosítását szolgáló közép/kisfeszültségû transzformátorállomás, a szünetmentes energiaellátást biztosító UPS berendezés és dieselgenerátor, valamint a spinkler gépház is. A kivitelezési munkálatokat a 8 mezôs SM6 típusú középfeszültségû elosztóberendezés telepítésével kezdtük. Nem jelentett számunkra nehézséget a telepítési munka elvégzése, hiszen a Schneider Electric-kel hosszú évek óta fennálló kapcsolatunk során már sok ilyen berendezést telepítettünk. Ezután a 2 db, egyenként 1,6 MVA teljesítményû TRIHAL típusú száraz transzformátor, telepítésével folytattuk kivitelezési tevékenységünket. Eközben elôszerelô mûhelyünkben a 0,4 kv-os elosztók szerelése folyt Prisma szerkezetekkel és MERLIN GERIN készülékekkel. Büszke vagyok arra, hogy cégünk a legrégibb magyarországi Minôsített Prisma Berendezésgyártó Partnere a Schneider Electric-nek, így nem jelentett gondot a magas mûszaki követelményeknek való megfelelés a két TR fôelosztó, a generátoros, a szünetmentes és a spinkler elosztó szerelése során. Mûhelyünkben összesen 4 db Prisma P mezôt gyártottunk le ehhez a beruházáshoz. Az ALBA LINE 91 Kft. végezte még a 120 kva teljesítményû GALAXI típusú UPS berendezés telepítését, az installációs szerelési munkákat, valamint az épületen belüli középfeszültségû kábelezési munkálatokat is. A munka nagyságára utal, hogy az Energia épület és az Áruház épülete közötti erôátviteli kapcsolat kiépítéséhez több mint 10 kilométernyi kábelt használtak fel. Cégünk, az ALBATHERM Kft. gyártotta le és szállította az Áruházi épület fôelosztó berendezését, generátoros fôelosztóját és az összes alelosztó berendezését kapcsolódott be a beszélgetésbe Borbély Ferenc, az ALBATHERM Kft. villamos üzemvezetôje. Elôszerelô mûhelyünknek szép kihívás volt az összességében 62 db Prisma P és 21 db Prisma G mezô legyártása. Bár a legelsô Prisma P mezôt nyolc évvel ezelôtt gyártottuk le, de csak az elmúlt idôszakban fejlesztettük fel elôszerelôi kapacitásunkat. Ebben nagy segítségünkre volt a Schneider Electric Prisma berendezésgyártó minôsítési akcióban való részvételünk, amelynek eredményeképpen ez évben megszereztük a Prisma Berendezésgyártói Minôsítést. A minôsítés megléte segítséget jelentett ennek a munkának az elnyeréséhez is. Cégünk az elosztó berendezések elôszerelô mûhelyben történô legyártása után a helyszínre szállítást és a helyszíni összeszerelés munkálatait is elvégezte. Sok gondot fordítottunk a munka elvégzése során a tipizáltsági követelmények betartására. Külön ki kell emelnem a gyártmánytervek ké- 4

5 szítését, valamint a végellenôrzési munkákat. Az átadási dokumentáció összeállítása a gyártmánytervek elkészítésének és a szerelés közben óhatatlanul jelentkezô változtatások megfelelô dokumentálásának köszönhetôen nem jelentett nagy feladatot és sikerült ezzel megrendelônk elvárásainak messzemenôkig megfelelnünk zárta összefoglalóját Borbély Ferenc Úr. Sikeres együttmûködés volt! - összegezte véleményét végezetül a két cég vezetôje. ALBA LINE 91 Kft. Az ALBA LINE 91 Kft., mint neve is utal rá 1991-ben természetes magánszemélyekbôl alakult. Csakúgy, mint akkoriban sokan, egy garázshelyiségben kezdte meg tevékenységét, innen fejlôdött fel Középnyugat-Magyarország egyik meghatározó villamos vállalkozásává. Azóta is a kezdetekkor megfogalmazott céljai szerint a villanyszerelési tevékenység teljes vertikumában fejti ki tevékenységét, amelynek két fô területe a kis-és középfeszültségû helyszíni szerelés, valamint a kisfeszültségû berendezésgyártás óta szervezetileg szétvált a két fô tevékenység egymástól. Az ALBA LINE 91 Kft. elsôsorban berendezésgyártási tevékenységet folytat Horváth Károly ügyvezetô irányításával, míg a helyszíni szerelési tevékenység az A.L. ELEKTRO Kft. zászlaja alatt, Kovács Jenô társ-ügyvezetô irányításával történik. Természetesen a két Kft. között nagyon szoros az együttmûködés a munkák megnyerése és megvalósítása során. Napjainkban a két cég együttes létszáma meghaladja a 30 fôt. A berendezésgyártási tevékenység az ország teljes területére kiterjed, a kivitelezési tevékenység mûködési területe elsôsorban Fejér megye és a fôváros, Budapest. Az ALBA LINE 91 Kft tôl a Schneider Electric megállapodásos partnere, 1997-tôl Minôsített Prisma Berendezésgyártó Partnere és rendelkezik az ISO 9002 minôsítéssel is. Legjelentôsebb referenciái között szerepel berendezésgyártási területen a DUNA PLAZA bevásárlóközpont, több INTERSPAR áruház, ipari területen pedig az ALCOA-KÖFÉM területén üzemelô elosztóberendezések. A kivitelezési munkák közül az ALCOA Európai Keréktárcsagyár komplett kivitelezési munkáinak megvalósítása emelkedik ki. Jelentôs munkák voltak még a VIDEOTON CSI Mûanyagüzem, ALBA PLAZA Tr. állomás, valamint a 360 lakásos lakópark Budapesten a Telepes utcában. Az ALBA LINE 91 Kft. mára országos hírnevet szerzett és minden területen képes a legmagasabb szakmai színvonalon megfelelni az elvárásoknak legelsô sorban a Schneider Electric termékeire és szolgáltatásaira támaszkodva. ALBATHERM Épületgépész Kft. ALBATHERM Épületgépész Kft. kizárólag magyar tulajdonban lévô Korlátolt Felelôsségû Társaság, 1990-ben alakult. Jelenlegi létszáma 70 fô. Kezdetben önkormányzati, késôbb ipari és kereskedelmi beruházásokban kap a szakmában önálló tervezési és kivitelezési megbízásokat. A Videoton újra indulása során több csarnok kisfeszültségû energiaellátása volt feladata. A C.S.I. AL- COA 1994-ben az elsô, ahol alkalmazza a Merlin Gerin termékeit. Elsô munkájuk egy 1,6 MVA transzformátorleágazás és a hozzá kapcsolódó 8-mezôs fôelosztó berendezés PRISMA-P típusú szekrényekben, fázisjavítással történt kialakítása volt. A vállalkozás sikeresnek bizonyult, és ezt követôen beléptek az akkori M.G.V. szerzôdéses viszonteladó partnerei közé. Azóta is alkalmazzák és kereskedelemben értékesítik a Schneider Electric termékeit. Számos beruházás valósult meg ezeknek a termékeknek a felhasználásával az energiaelosztás és hajtások területén egyaránt. Az elmúlt idôszak nagyobb munkáiból néhány a teljesség igénye nélkül: c Interspar áruházak (Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Szolnok, Dunaújváros, Budapest Örs Vezér tér) c Plázák (Pécs, Kanizsa, Kaposvár) c Baumax-x áruházak (Székesfehérvár, Budapest XVII. ker., Budapest IX. ker., Gyôr, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged) c OBI áruház Kaposvár c TESCO áruház Kaposvár c APEH megyei irodaház Kaposvár c Karsai Rt. mûanyag-feldolgozó üzemei (Székesfehérvár, Orosháza, Veresegyház, Tata) A fentieken kívül számos ipari, kereskedelmi, egészségügyi és szociális célokat szolgáló beruházás energiaellátása épült a Schneider Electric rendszerére. Az ALBATHERM Épületgépész Kft ben az ISO 9001, késôbb a Schneider Electric Prisma berendezésgyártó minôsítést is megszerezte.az ALBATHERM Épületgépész Kft ben az ISO 9001, késôbb a Schneider Electric Prisma berendezésgyártó minôsítést is megszerezte. 5

6 Szakértônk válaszolv Szükséges-e a PRISMA P berendezés gyûjtôsín-rendszerének karbantartása? Ha igen, akkor milyen idôközönként, milyen munkafolyamatokat kell elvégezni? A gyûjtôsínek a PRISMA P típusú berendezés áramút rendszerének statikus elemeit képezik. A tervezésükre meghatározott Schneider Electric ajánlások és a tipizált kialakítások, technológiák betartása esetén nem kell számolni a folyamatos és biztonságos üzemvitelt veszélyeztetô meghibásodásokkal. De még ha figyelmen kívül is hagyjuk Murphy közismert intelmét, miszerint Ami elromolhat az el is romlik, a tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy ha a tervezés és a kivitelezés során nem kerülnek teljes mértékben betartásra a Schneider Electric ajánlások, akkor az elvárt folyamatos és biztonságos üzemvitel veszélybe kerülhet. Hogy ezek a nem kívánt események elkerülhetôek legyenek, mindenképpen javasolt az üzemeltetô, karbantartó cég részére a rendszeres megelôzô (preventív), illetve a szükség szerinti javító (korrektív) karbantartás végrehajtása. A megelôzô karbantartás gyakoriságát tekintve vegyük figyelembe azokat az üzemviteli jellemzôket, melyek meghatározhatják, sôt esetenként lerövidíthetik a karbantartási idôközöket. Ilyenek például a folyamatos vagy erôsen változó üzem, a gyakori túlterhelések, a szennyezô környezet vagy technológia, a zárlatok stb. Normál üzemeltetési körülmények esetén is legalább éves gyakorisággal szükséges elvégezni a megelôzô karbantartási mûveleteket, még azon elosztóberendezések esetében is, melyek az ajánlások figyelembe vételével kerültek kialakításra. A javító karbantartások végrehajtásának idejét a feltárt nem megfelelôségek alapvetôen meghatározzák. A megelôzô karbantartási folyamat alapvetôen egy szemrevételezéses ellenôrzô vizsgálat, amely mûszeres méréssel is kiegészülhet. A szemrevételezéses vizsgálat végrehajtása magában foglalja a gyûjtôsín-kötések, gyûjtôsín-tartószerkezetek, megfogások, valamint a szennyezettségi állapot, szellôzési lehetôségek meglétének, mûködôképességének felülvizsgálatát. A gyûjtôsínrendszerek legkritikusabb pontjain, a kötéseken, kötôelemeken jelentkezô elszínezôdések többnyire túlmelegedésekre utalnak, melyek okai elsôsorban a tervezési, szerelési hiányosságokban keresendôk. Kétséges esetekben egyértelmû választ kaphatunk a melegedési, túlmelegedési állapotról hômérsékletmérô eszközök (tapintós, infravörös hômérsékletmérô stb.) alkalmazásával. A mérések elvégzésének idôpontjában a berendezésnek üzemszerû állapotban kell lennie. A leágazások, gyûjtôsín-toldások kötései mind az üzemi, mind a zárlati áramok és azok termikus, dinamikus hatásainak elôírás szerinti elviselésére lettek tervezve. A tipizált megoldások megfelelôsége vizsgálatokkal igazolt. A késôbbi nem megfelelôséget okozó állapotok okai lehetnek: az üzemeltetési környezeti hômérséklet várható hatásainak figyelmen kívül hagyása a tervezés folyamán, a szekrényen belüli nem megfelelô gyûjtôsín- és készülékelrendezés, a fôgyûjtôsínek hûlés szempontjából kedvezôtlenebb alsó elrendezése, melynek biztonságtechnikai okokból történô takarása még tovább rontja a hûlési viszonyokat. De a szereléstechnológiai elôírások mint például a sínek és kötôelemek nem megfelelô minôsége, a tányérrugók hiánya, a csatlakozó felületek nem megfelelô elôkészítése, a nyomatékkulcs használatának mellôzése, vagy nem megfelelô pontosságú nyomatékkulcsok alkalmazása, az elôírttól eltérô nyomatékkal történô csavarmeghúzás be nem tartása is oka lehet a kötések túlmelegedésének. A zárlati áramok hatására egyrészt nô a kötések termikus igénybevétele, tovább rontva azok átmeneti ellenállását, másrészt a nem megfelelô méretezés esetén, az erôs mechanikai igénybevétel a tartószerkezetek és a megfogások beleértve a flexibilis sínek megfogásait törését, repedését, sérülését válthatja ki. A gyûjtôsínre lerakódott porszennyezôdés, melynek oka lehet a szennyezô környezeti hatásokkal szemben nem megfelelôen megválasztott védettségi fokozat, illetve az elôírt IP fokozatnak nem megfelelô kialakítás (felsô kábel- vagy gyûjtôsín-csatlakozás), szintén a hûlési viszonyok romlását, a kötések túlmelegedését okozhatja. Bizonyos esetekben a kötéseken észlelhetjük az egyéb káros környezeti hatások folyadékszennyezôdés, agresszív vegyi hatások nyomait, melyek veszélyeztethetik a csatlakozások megfelelôségét. A szemrevételezéses vizsgálathoz sorolható a berendezésbe 6

7 épített szellôzést, hûtést biztosító eszközök szellôzôrácsainak, kimeneti szûrôinek, ventillátorainak hatékony mûködését akadályozó lefedések, szennyezôdések, eltömôdés, illetve meghibásodások ellenôrzése. A javító karbantartás egyrészt közvetlenül az elosztóberendezés gyûjtôsín-rendszeréhez, szerkezeti egységeihez, elemeihez kapcsolható tevékenységekbôl, másrészrôl pedig a nem kívánatos hatásokat eredményezô külsô vagy belsô okok kezelésébôl áll. Nagyon fontos, hogy a hibák javításán túl ismertek legyenek az azokat kiváltó okok, azok kezelése, megszüntetése, annak érdekében, hogy hibák a késôbbi üzemeltetés során ne forduljanak elô. A gyûjtôsín-kötéseken végrehajtott karbantartás mélysége alapvetôen a kötések, kötôelemek állapotától függ és minden esetben a kötések felújítását jelenti. A folyamat magában foglalja a csatlakozó felületek megtisztítását, kritikus állapotok esetén akár a csatlakozósín cseréjét. Minden esetben új kötôelemek, tányérrugós alátétek beépítése szükséges, melyeket az elôírt pontosságú, ellenôrzött (hitelesített, kalibrált) nyomatékkulcs alkalmazásával kell meghúzni, a csavarméretnek, minôségi osztálynak megfelelô nyomatékkal. A kötésmelegedés okainak elemzése során további beavatkozások is szükségessé válhatnak. Ha például egy gyûjtôsín-kötés túlmelegedésének okaként a leágazási sínek keresztmetszetének, sínfelületének alulméretezettsége állapítható meg, akkor a korrekciós tevékenységnek ki kell terjednie a korábbi installáció módosítására is, figyelembe véve a Schneider Electric ajánlásait. A túlmelegedés oka lehet az, hogy az elosztó szellôzését egyáltalán nem tervezték, vagy a természetes szellôzôfelületek nagysága nem megfelelô, esetleg a mesterséges szellôztetését biztosító ventillátor légszállítási teljesítménye nem kielégítô. A korrekciós tevékenység ezekben az esetekben a berendezés szellôzésének (természetes, mesterséges) az elôírt védettségi fokozat figyelembe vételével történô kialakítása, vagy a már meglévô ventillátoros szellôzés újraméretezése és ennek alapján a szükséges változtatások végrehajtása. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a meglévô, de esetlegesen lezárt, eltorlaszolt szellôzô felületek mûködôképességének biztosítását, az elkoszolódott, eltömítôdött rácsok tisztítását, szûrôbetétek cseréjét. Az elosztóhelyiség túl magas környezeti hômérsékletének esetén, mely befolyásolja a gyûjtôsín-rendszerek és hozzájuk kapcsolódóan a kapcsolókészülékek termikus igénybevehetôségét, szintén elkerülhetetlen a korrekciós tevékenység. Ez történhet a helyiség szellôztetése, légkondícionálás létesítése révén. A tartószerkezetek hibáinak javításával együtt természetesen célunk a kiváltó okok megismerése és megszüntetése is. A meghibásodások okai esetenként a tartószerkezetek szereléséhez elôírt távolságok, technológiák be nem tartására, illetve tervezési nem megfelelôségekre vezethetôk vissza. Ez utóbbi problémakörbe olyan hibaokok sorolhatók mint például a gyûjtôsínrendszer megfogások zárlati szempontból történô alulméretezése nem kellô mélységû, vagy pontatlan elôzetes információk alapján készült, illetve a tipizált kialakítástól történt eltérés következtében rosszul méretezett egyedi gyûjtôsín megfogások, tartószerkezetek készültek. A szennyezett gyûjtôsínek, kötések felületeihez kapcsolódó karbantartás a felületek portalanítását, illetve egyéb olyan szennyezô anyagok eltávolítását jelenti, melyek befolyásolhatják a hûlési viszonyokat. Az elosztón belüli szennyezôdés, amennyiben az ok az elôírt védettségi fokozat követelményeit nem teljesítô kialakításra vezethetô vissza, javítással könnyen mérsékelhetô, illetve megszüntethetô. Külsô szennyezô technológia esetén, amennyiben a szennyezôanyagoknak az elosztóhelyiségbe történô bejutása nem akadályozható meg, meg kell vizsgálni az elosztóberendezésen végrehajtható módosítások lehetôségét. Ez elméletileg az elosztóberendezés védettségi fokozatának növelését jelenti, de a gyakorlati megvalósítást megelôzôen mindenképpen elemezni kell a megnövelt védettségi fokozatnak a termikus terhelhetôségre gyakorolt hatását. Fontos kiemelni, hogy a hangsúly a hibák megelôzésén van és nem a fent meghatározott korrekciós folyamatok elvégzésén. Zárójelben megjegyezve elmondható, hogy sajnos napjainkban ezeknek a javító karbantartási folyamatoknak még lehet létjogosultsága. A Schneider Electric ajánlásait körültekintôen figyelembe vevô, tipizált megoldásokat alkalmazó tervezés, az ajánlott minôségû anyagokkal, technológiák alkalmazásával megvalósuló szerelés; az elosztóberendezés biztonságos és folyamatos üzemeltethetôségét, a javító karbantartási szükséglet és ezzel együtt a javítási, üzemkiesés miatti költségek csökkenését is jelenti. 7

8 Védelmes konferencia Védelmes konferencia Kôszegen Idén október e között a kôszegi Jurisics vár adott otthont a Schneider Electric által rendezett ôszi Védelmes Konferenciának. A Schneider több mint 30 éve foglalkozik védelmi készülékek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával a világ 130 országában. Magyarországon 1993-ban helyezte üzembe az elsô Sepam védelmi relét. A védelmes területen szerzett lassan tíz éves tapasztalat és jelentôs referenciák (TVK, Újpesti Erômû, Westend City Center, Weslin) bátorítottak minket arra, hogy tevékeny szerepet vállaljunk ennek az igen magas színvonalú konferenciasorozat egyikének megrendezésében. A konferencián a piacon szereplô szinte minden résztvevô képviseltette magát (gyártók, üzemeltetôk, felhasználók, rendszerirányítók, vizsgáló laboratórium, fôvállalkozók, rendszerintegrátorok), ezért az elôadásokon felmerült, a szakmát érintô aktuális kérdések megvitatására több nézôpontból is sor kerülhetett. A konferencián a külön keretben kiemelt témák kerültek ismertetésre, amelyek új mûszaki megoldásokra mutattak rá és fontos, tisztázatlan kérdésekre hívták fel a hallgatóság figyelmét. Az elméleti elôadások mellett alkalmunk volt megtekinteni az ÉDÁSZ Rt. Szombathelyen lévô Derkovits utcai 20/10 kv-os alállomását. Az alállomás védelmi rekonstrukciójára az idei év elsô felében került sor, amely a Schneider Electric Sepam digitális védelmi reléivel lett megvalósítva. A hosszú és mûszaki témában kimerítô nap után a kôszegi vár pincéjében egy közös reneszánsz vacsorán és egy kis korhû játékos vetélkedô során pihenhettük ki a nap fáradalmait. A védelem ekkor már csak a koleszterinszintünk megfelelô szinten tartására korlátozódott. A vacsora amúgy is jó hangulatát tovább emelte közkedvelt kollégánk, Hanti Jenô, spontán gitárkoncertje. Reméljük, lesz még arra alkalmunk, hogy hasonlóan magas színvonalú konferenciák szervezôi lehessünk, hiszen ezek az összejövetelek kiválóan alkalmasak arra, hogy jó szakmai kapcsolatok, akár munkakapcsolatok is kialakulhassanak. Az OVRAM tanácsosát, Seller Bélát, a relévédelmi konferenciák levezetô elnökét kértük meg, hogy meséljen nekünk a konferenciák történetérôl Relévédelmi konferenciákat az 1960-as évek közepétôl tartunk a villamosenergia-iparág védelmes szakemberei részére. Kezdetben védelmes értekezletnek, késôbb védelmes továbbképzésnek hívtuk az összejöveteleket, az utóbbi években változott az elnevezés relévédelmi konferenciára. Az elnevezés változása tartalmi változásokra is utal. A konferenciák célja, hogy a védelmes szakemberek továbbképzését, ismeretei bôvítését biztosítsa, egymás szakmai problémáinak megismerésével és megbeszélésével a saját gondok megoldását is elôsegítse. Ugyanakkor a személyes ismeretség a késôbbi zökkenômentes kapcsolattartást is segíti. Az összejöveteleket féléves gyakorisággal tartjuk, szervezôje mindig az OVRAM, amely az MVM Rt., majd a MAVIR Rt. védelmekkel, automatikákkal foglalkozó osztálya. Az OVRAM elsôsorban az elôadások témaköreinek összeállításával, az elôadók biztosításával, elvi kérdésekkel foglalkozik és a konferencia szakmai levezetését végzi. A rendezôk akik a konferencia helyszínét és a programok zavartalan lebonyolítását biztosítják az 1990-es évekig az ország 8

9 áramszolgáltató és erômûvi társaságainak védelmes szervezetei voltak. A rendszerváltás óta ez a kör kibôvült magyar és külföldi érdekeltségû a védelmi berendezéseket fejlesztô és gyártó cégekkel. A helyszín az ország különbözô térségeiben szokott lenni, célszerûen a bemutatásra kerülô alállomási, erômûvi berendezések közelében. Az OVRAM elôször 1965-ben adta ki az Automatizálási irányelveket, mely a közép- és nagyfeszültségû hálózatok védelmi és automatizálási elveit, az alkalmazott készülékek rendszerbe foglalását írja le. Ezen elvek gyakorlati megvalósítása közben felmerülô problémák adták a kezdeti védelmes értekezletek témaköreit. Késôbb az új védelmi elvek és megoldások, az újonnan kifejlesztett védelmi és automatika készülékek ismertetése került napirendre. A védelmi berendezések beállítási elveit és gyakorlatát, a vizsgálati módszereket és eredményeket, a mûködési statisztikákat és az alkalmazott szabványokat is idôrôl-idôre megvitatjuk. Idônként olyan témák is napirendre kerülnek, melyek nem közvetlenül a védelmekkel foglalkoznak, hanem kitekintést nyújtanak más, kapcsolatos területekre (pl: irányítástechnika, szervezeti kérdések stb.). A konferenciák résztvevôi általában az áramszolgáltató és erômûvi társaságok, a fejlesztô, tervezô, és gyártó cégek és az OVRAM védelmes szakemberei. Az összejöveteleket a résztvevôk hasznosnak, tanulságosnak, jónak szokták ítélni, ugyanakkor a hangulat bensôséges, baráti. A tetszés és az érdeklôdés megmutatkozik a résztvevôk számának növekedésében a kezdeti fô helyett néha már a fôt is eléri. A létszám további bôvülésének már korlátot szab a szálláshely, illetve a konfer e n c i a t e r e m nagysága. Legutóbb a Schneider Electric Rt. rendezésében Kôszegen tartottunk jól sikerült relévédelmi konferenciát. A konferencia témái az alábbiak voltak: A nagy számú résztvevô érdeklôdéssel hallgatta az elôadásokat és egyes kérdések megvitatása olyan nagy aktivitással zajlott, hogy a levezetô elnöknek többször fel kellett hívni a figyelmet a tervezett idôtartamok betartására. A rendezés is mintaszerû volt, a vacsora utáni kötetlen baráti beszélgetés és játékos vetélkedô vidám hangulatban telt. Az elôadások témái: c Neuronlogika alkalmazása a digitális védelmekben c Transzformátorok bekapcsolási áramlökésének minimalizálása c A digitális védelmek gyakorlati alkalmazási problémái c Alaphálózati védelmek és beállítási lapok nyilvántartó programja c A szigetelt egyenáramú rendszer alkalmazásának egyes kérdései c Weslin ipari csarnok védelmi rendszere c Tartalékátkapcsoló automatika 3 betáplálás között c Szombathely Derkovits utcai alállomás ismertetése és megtekintése c A villamosenergia-ipar felkészülése a piacnyitásra c Erômûvek tájékoztatója aktuális szervezeti, mûszaki kérdésekrôl, védelmi mûködések értékelése c Sepam készülékek fejlesztési iránya c 20 kv-os hurkolt kábelhálózatok védelmének, automatikájának és irányítástechnikájának kialakítása digitális készülékekkel c Relévizsgáló család ismertetése 9

10 Interjú MonitorPro meglévô folyamatirányító rendszer üzembiztossá tétele Egyik villamos tervezô és kivitelezô partnercégünk vezetôjét, Muhari Gyulát, kérdeztük arról, hogyan sikerült megvalósítaniuk egy már meglévô folyamatirányító rendszer rekonstrukcióját. Egy hazai festékgyártó üzemben, a tavalyi év elején szóba került, hogy van egy meglévô folyamatirányító rendszerük a pigment gyártás területén, amivel az utóbbi idôben rengeteg problémájuk adódott. Kérték, próbáljuk meg a beépített folyamatirányító rendszert megjavítani, illetve üzembiztossá tenni. Mivel a korábbi rendszer megvalósításában is részt vettem, illetve az én irányításom alatt történt a korábbi gépek beépítése (1986-ban), ezért a cég vezetése engem bízott meg a feladat megoldásával. A korábban hosszú ideig jól mûködô rendszer az utóbbi idôkben hibásan mûködött, a zavarokat hardver meghibásodások okozták. Mivel az a hazai cég, aki ezeket a berendezéseket gyártotta, csak nagyon rövid ideig foglalkozott az ipari elektronika gyártásával, azt teljesen megszüntette, így szükségessé vált egy másik gyártó új fejlesztésû folyamatirányítójának beépítése ben, egy ólomnitrát-gyártó üzemben, a vezérlés és a szabályozás feladatát egy Telemecanique Premium PLC-vel oldottam meg, a kezelés pedig Magelis kijelzôn keresztül történt, így e tapasztalatok alapján javasoltam hasonló rendszer beépítését azzal a kiegészítéssel, hogy a PLC-ket kössük hálózatba, a kezelést és a megjelenítést pedig a Schneider Electric Rt. SCADA programjával, a MonitorPro-val valósítsuk meg. Cégem megkapta a megbízást a rendszerterv elkészítésére, így megkezdtük a megvalósításról a tárgyalásokat a Schneider Electric-kel is. A témakörben jártas mérnökök véleményét figyelembe véve megszületett a rendszerterv, amelyben az alábbi célokat tûztük ki: egy olyan üzembiztos folyamatirányító rendszert kell kiépíteni, amelynél a korábban bekövetkezett üzemzavarok nem fordulnak elô; és olyan hardvert kell választani, aminek a gyártási háttere a továbbiakban évtizedekig biztosított. Az operátori kezelôhelyen olyan egyszerûen kezelhetô megoldást kell választani, amihez nem kell külön magasabb iskolai végzettségû szakembereket alkalmazni, a jelenlegi kezelôk pár óra alatt elsajátíthatják a kezelést. Az üzemvezetô számítógépén megjeleníthetôk legyenek a termelési, üzemviteli adatok. A gépek mûködési idôit regisztráljuk, így azok karbantartása elôre tervezhetôvé válik. A már korábban megvalósított ólomnitrát-gyártó üzem termelési paraméterei is jelenjenek meg az üzemvezetô számítógépén. Mivel az anyavállalatnál is egyeztetni kellett a projektet, így az ajánlat és a munkák megkezdése között több mint fél év telt el. Az is késleltette a megvalósítást, hogy egy termelôüzemrôl volt szó, ahol igazítani kellett a kereskedelmi megrendelések teljesíthetôségéhez az üzem leállítását. Miután elkészültek a megvalósítási tervek, és egyeztettük az üzem leállításának idôpontját, a munkálatokat február elején kezdtük meg. A munkák alatt kiderült, hogy az elôre tervezett két hét üzemállási idôt csökkenteni kell, mert közben a gyár egy nagyobb megrendelést kapott, amit nem szeretett volna elszalasztani. Így a szereléssel egy idôben kellett elvégezni a programozást és a részleges üzemi próbákat. Ez viszont lehetôséget nyújtott arra, hogy a problémákat rögtön kijavítsuk és mire a szerelés befejezôdött már egy mûködôképes üzem állt a megrendelô rendelkezésére. A munkálatok persze nem mentek zökkenômentesen, de a Schneider Electric szakemberei segítettek a problémák megoldásában. Többek 10

11 között a MonitorPro program installálásánál vettük igénybe a Schneider Electric szakembereinek segítségét. Segítséget kaptunk a Windows NT és az Ethernet hálózati kártya telepítésénél. A próbaüzem megkezdése után volt csak lehetôség a hat darab szabályzókör paramétereinek beállítására, a Loop Controller mért analóg jelének számítási és konvertálási problémájának megoldására. Mint már említettem, a festékgyártó üzemben már korábban is folyamatirányító berendezéssel történt a pigment gyártás. A megjelenítés és a kezelés formátumában volt lényeges eltérés (kapcsolótáblák, nyomógombok, választókapcsolók, potenciométerek) a most felállított rendszer és a régi között. A jelenlegi rendszer kezelése PC használatával valósul meg. A berendezések indítása, leállítása, ellenôrzése monitoron megjelenített technológiai sémán egér rákattintással történik. A különbözô szabályzási paraméterek módosítása a billentyûzetrôl akár üzem közben is lehetséges, ekkor a szabályzó automata üzemmódban képes követni a változtatásokat. A Loop Controller használatával magasabb termelékenységet értünk el, mivel a porlasztási hômérsékleteket kedvezôbb értékekre lehet állítani, a szabályzók mûködésükkel képesek kordában tartani a hômérsékleteket, nyomásokat, melyek a beállított alsó és felsô határértékeiket nem haladják meg, így azok üzemzavarokat, nem kívánt leállásokat nem okoznak. A korábbi rendszerrel nem lehetett termelési adatokat, üzemelési paramétereket naplózni, trendeket gyûjteni. A MonitorPro alatt mûködô SQL Server lehetôvé teszi ezeknek az adatoknak akár évekig történô rendelkezésre állását. Az adatok alapján lehetôvé vált az üzemrészek optimális kihasználásának, a következô idôszak termelési folyamatainak, leállási idejének egyszerûbb és pontosabb tervezése, karbantartási munkák megszervezése. A gyûjtött adatok alapján lehetôvé vált a fajlagos energiafelhasználások (gáz, villany) számítása, további felhasználásra történô archiválásuk. Nagyon hatékonyan mûködik közre a munka és a technológiai fegyelem betartásánál is, mivel a dolgozók tudatában ott van, hogy a fônôk másnap reggel tudomást szerez arról, hogy mi történt az éjszakai mûszak folyamán, a mûszaknaplót nem lehet meghamisítani, számukra kedvezô értékek, események beírásával megváltoztatni. Alarm history használatával visszakereshetôk az üzemzavarok okai, keletkezésük, megszûnésük idôpontjai. A kezelô és a karbantartó személyzet részére nyújt így segítséget, hiszen egy nem várt leálláskor nem kell találgatni, hogy mi történt, a képernyô alján szöveges üzenetben megjelenik a hibaüzenet, az üzemzavarok elhárítását lényegesen lerövidítve így. A Premium PLC-ben lévô webszerver segítségével lehetôvé vált a PLC-k távprogramozása, hibaüzenetek lekérdezése, diagnosztikai funkciók elérése ( akár internet hozzáférésen keresztül is ). Mód van a Premium PLC webszerver kártyájában tárolt technológiai folyamatábra, megtekintésére egy szabványos web-böngészôn keresztül. Összefoglalva a Modicon Telemecanique PLC-vel és a Monitor Pro megjelenítô programmal sikerült egy olyan gyártási rendszert megvalósítani, amely túlnôtt a PLC-k hagyományos vezérlési feladatain, sikerült egy minden igényt kielégítô folyamatirányító rendszert felépíteni. A festékgyártó üzem és dolgozói elégedetten nyilatkoznak a náluk kiépített rendszerrôl. MUHARI és Társa Villamos Tervezô és Kivitelezô BT. A MUHARI és Társa BT októberében természetes magánszemélyekbôl alakult. A jelenlegi cég szakmai elôdjeként tekinthetô a Tiszamenti Vegyimûveknél már a 80-as években is mûködô VGMK. A cég fô tevékenységi köre ipari automatizálás és az ezekhez kapcsolódó tervezés és kivitelezés. A cég hírnevének növelésében nagy szerepet játszott egy baromfifeldolgozó üzemben létesített libacomb osztályozó, valamint egész liba osztályozó, mérô-osztályozó pálya megvalósítása. Kivitelezést a cég, a már GMK-s idôkbôl kipróbált, egyéni vállalkozókkal végezteti, a BT helyszíni mûvezetése mellett. A MUHARI és Társa BT. és a SCHNEIDER ELECTRIC között a partneri kapcsolat lassan tíz éves születésnapját ünnepli. A cég jelentôsebb munkái: Dohányfermentáló Rt. Szolnok PLC-s vezérlések megvalósítása. Baromfifeldolgozó Zagyvarékas libacomb osztályozó, valamint egész liba osztályozó, mérô-osztályozó pálya megvalósítása. Kecskemét Katonai repülôtér hangárkapuk vezérlésének megvalósítása. Holland Colours Hungária Kft. Szolnok ólomnitrát üzem, porlasztószárító üzemek erôsáramú villamos berendezéseinek, vezérlésének, valamint folyamatirányításának megvalósítása. A MUHARI és Társa BT. mára országos hírnevet szerzett és minden területen képes a legmagasabb szakmai színvonalon megfelelni az elvárásoknak elsô sorban a Schneider Electric termékeire és szolgáltatásaira támaszkodva. 11

12 Valósághû tükörkép Új ME digitális fogyasztásmérôk 2001-ben a Multi 9 készülékcsaládban a mérôkészülékek területén új típusok forgalmazását indítottuk el. Elsôként a TI áramváltók családját bôvítettük a 6000 A-ig terjedô készülékekkel, másrészrôl megjelentek a gyûjtôsínre szerelhetô típusváltozatok is. A IV. negyedévben bevezetett újdonságok egy része korábbi termékeket cserél le (AMP digitális ampermérô), másfelôl kiterjeszti az eddigi kínálatunkat (PM9 digitális multiméter). Ezen legújabb termékeink között kerültek piacra az ME digitális fogyasztásmérôk is, amelyek az eddigi CE fogyasztásmérôk továbbfejlesztett típusai. A ME fogyasztásmérôkkel bármikor, bármilyen kisfeszültségû villamos hálózaton valósághû mérési adatokhoz juthatunk, köszönhetôen a teljesen digitális mérô- és kijelzôrendszerének. A mérôrendszer valós effektív érték mérésére alkalmas, vagyis megbízhatóan mûködik még felharmónikusoktól szennyezett hálózat esetén is. A mért energiafogyasztás érték EEPROM-ban tárolódik, amely nem törlôdik még feszültségkimaradás esetén sem. A II. osztálypontosságú, folyadékkristályos kijelzôvel ellátott készülékek kialakításuknál fogva almérésre alkalmasak. A pontosságot nem befolyásolja a háromfázisú rendszer aszimmetriája, vagy valamelyik fázis átmeneti hiánya. A villamos berendezés fogyasztásának mért értéke közvetlenül a kijelzôn olvasható le, illetve sárga villogó jelzôfény mutatja a folyamatos mûködést. A készülékcsalád 8-féle típusból áll, a 63 A-es direkt árambemenettel rendelkezô mérôktôl (ME1/ME3/ME4) kezdve a külsô TI áramváltót igénylô változatig (ME4zrt). Az ME r típusok impulzus kimenetet biztosítanak impulzusszámlálóra vagy egyéb logikai áramkör számára. Az összesített mérés funkció mellett az ME z típusok részmérésre N 1 2 L V -Q1 -ME1zr N 1 2 L V -Q2 is alkalmasak, vagyis a felhasználó bármikor tudja nullázni és újraindítani a mérést a homloklapon elhelyezett nyomógomb segítségével. Ettôl függetlenül az összesített mérés természetesen zavartalanul mûködik. További elônyös tulajdonság, hogy a készülékek a vezetékezési hiba jelzésére is alkalmasak (ME1, ME1z, ME1zr). A ME4zrt mérô külsô áramváltót igényel, maximum 6000 A primer áramig. A megfelelô méréshatárt rendkívül egyszerûen, közvetlenül a feszültség alá helyezést követôen lehet elvégezni a méréshatárt kiválasztó menübe történô belépéssel, amelyben a homloklapon elhelyezett nyomógomb segítségével tudunk navigálni. Fontos információ, hogy a fogyasztásmérôhöz csatlakoztatott külsô áramváltók szekunder kapcsait nem szabad leföldelni! A készülékek elônye még, hogy moduláris felépítésüknek köszönhetôen rendkívül kis helyen beépíthetôek, hiszen például az egyfázisú típusok (ME1/ME1z/ME1zr) csupán 4 modulnyi helyet foglalnak el, azaz megegyeznek egy 2P kismegszakító méretével. Egyszerûen és gyorsan szerelhetôek, DIN sínre pattintva, moduláris szekrényekben. A biztonságos vezetékcsatlakoztatást a kengyeles szorítókapcsok elveszíthetetlen csavarokkal garantálják, amelyek csillag vagy lapos csavarhúzóval is megszoríthatók. Az új ME fogyasztásmérôk kihasználva a részmérés funkciót és nullázási lehetôséget vagy a távjelzést, almérôként alkalmazhatóak kereskedelmi és szolgáltatói épületekben (irodák, bevásárlóközpontok, motelek, stb.) valósághûen visszatükrözve a mérési eredményeket. N N L L -Cl fogyasztó 12

13 TeSys vágta 2001 októberében országos kampány keretében vezettük be a TeSys-t, a Telemecanique legújabb motorindító készülékcsaládját. Az új mágneskapcsolókat, hôreléket, motorvédô kapcsolókat és segédkapcsolókat itthon az Industria kiállításon láthatták elôször az érdeklôdôk. Azóta számtalan ismertetô cikk és hirdetés jelent meg a szaklapokban felhívva a figyelmet a mûszaki újdonságokra és a kínálat komplexitására, míg az elmúlt hónapokban országjáró elôadássorozat is népszerûsítette a TeSys-t. Partnereink közremûködésével az újdonságok már indulástól a kereskedôi polcokon voltak, így a bevezetést kísérô csaknem három hónapos kedvezményes akciónk keretében vásárolt készülékével nagyon sok felhasználó érezhette magát elsô kipróbálónak. Az alkalmazók jó tapasztalata természetesen a mi örömünk, hiszen ez megerôsít, hogy a régóta ismert és jól bevált készülékcsaládot is szabad és érdemes gyökeresen megújítani. Mi az, ami a terméknek nem része, de mégis szorosan hozzá tartozik? Kereskedôk, tervezôk, felhasználók munkáját segíti nagy példányszámban elkészült TeSys katalógus-sorozatunk. Az egyedi készülékek és a komplett megoldások kiválasztására a TeSys - K,D,F mágneskapcsolók, valamint a TeSys - GV motorvédô kapcsolók címû katalógusunkat ajánljuk, míg a régi sorozat készülékeit jól ismerô kollégák számára a TeSys kiváltási útmutató lehet hasznos kiadvány. A motorindító készülékek 1-es és 2-es koordináció szerinti gyors kiválasztását az ún. tologatós tábla könnyíti. A TeSys hamarosan az új elektronikus katalógusunkban is megtalálható lesz és a VS-CAD tervezô szoftver is tartalmazni fogja. Kérjük Önt, hogy kérdéseivel továbbra is keresse szakembereinket és alkalmazói tapasztalatát is bátran ossza meg velünk! A megszolgált bizalmat továbbra is szeretnénk kiérdemelni. Ha még nem rendelkezik a cikkben megjelölt katalógusokkal, a kiválasztást segítô anyagokkal, Vevôszolgálatunk elérhetôségein megrendelheti ezeket: Schneider Vevôszolgálat telefon: , fax:

14 mozaik AMP digitális ampermérô Az október 15-tôl rendelhetô új típusú AMP digitális ampermérôket A mérési tartományban lehet alkalmazni, a megfelelô 5A-es áramváltó segítségével. A pontos méréshatárt az elôlap alján található levehetô takarólap mögött elhelyezett kapcsolók megfelelô helyzetbe történô beállításával lehet kiválasztani. A kapcsolási minták megtalálhatók a készülék oldalára ragasztva, valamint külön a csomagolásban elhelyezve. A DIN sínre pattintható új AMP egyúttal kiváltja a korábbi változatokat (rend.szám: 15203,...,15207). PM9 digitális multiméter A PM9 digitális multiméterrel egyszerûen és gyorsan mérhetôek a háromfázisú hálózatra csatlakoztatott fogyasztó legfontosabb villamos jellemzôi: feszültség, áram, hatásos, meddô- és látszólagos teljesítmény, fázisszög, hatásos és meddôenergia, teljesítménytényezô, frekvencia. Az adatok a folyadékkristályos, háttérmegvilágításos kijelzôn könnyen leolvashatóak. A Multi 9 termékcsalád legújabb terméke október 15-tôl rendelhetô. Masterpact: új fordulat a Nap alatt A Masterpact légmegszakító-sorozat új tagjait, a Masterpact NT készülékeket az eddigi innovációs utat követve fejlesztette ki a Schneider Electric. A nagy teljesítményû megszakítók referenciájaként az egész világon ismert Masterpact megszakítócsalád új készülékeit az egyszerû beépíthetôség, a környezetbarát kialakítás jellemzi; és az új Micrologic védelmivezérlôegységek integrált adatátviteli és mérési funkciói teszik még inkább a jövô megszakítójává. Az október 15-tôl forgalmazott új Masterpact NT a már korábban bevezetett Masterpact NW-vel egy egységes légmegszakító-családot alkot. BP nyomógombok, CM váltókapcsolók, V jelzôlámpák A Multi 9 készülékek ezen legújabb típusai még jobb szerelhetôséggel, több szolgáltatással és megbízhatóbb mûködéssel állnak rendelkezésre. Újdonság, hogy a V jelzôlámpák és a BP jelzôlámpás nyomógombok LED kijelzésûek, valamint új funkciók jelentek meg: kettôs jelzés, villogó jelzés stb. A jelzôlámpák sorozata e mellett kiegészült a törpefeszültségû típusokkal is. A Compact NS másodszor is mércét állít Október 15-tôl az új, nagy teljesítményû Compact NS630b-1600 megszakítók bevezetésével egy egységes szerkezeti, szerelési és tartozékstruktúrájú készülékcsalád áll partnereink rendelkezésére, A-es áramtartományban. Az új megszakítók felszerelhetôek az új Micrologic védelmi-vezérlôegységekkel, a mérési és elemzési funkciók ellátására. Himel DLM szerelôkészlet CRN acélszekrényekhez A Himel CRN acélszekrény kínálatunkat új moduláris szerelôkeret kiegészítôkkel bôvítettük ki. A moduláris kapcsolókészülékek befogadására alkalmas, galvanizált acéllemezbôl készült Dinimel DLM szerelôkeretek könnyen és gyorsan beszerelhetôek a CRN szekrények megfelelô típusaiba. A DIN szerelôsínek mélységállítása mm között, a komplett szerelôkészleté pedig az SDCR mélységállítóval is lehetséges, melyet külön lehet megrendelni. A gyorsan szerelhetô takarólapok színe, csakúgy mint a készlet valamennyi elemének, RAL 7032 világosszürke. 14

15 Micrologic: az intelligens védelem A Masterpact és Compact NS>630A megszakítók védelmi-vezérlôegysége A Micrologic védelmi-vezérlôegység túlterhelés- és zárlatvédelmi, rendkívül nagy pontosságú mérési funkciókkal, elemzésekkel, adatátvitellel és naplózásokkal, összesen mintegy 150 funkcióval áll a végfelhasználók rendelkezésére. Az újonnan bevezetett Micrologic P típusú védelmi-vezérlôegység nagy pontosságú áram-, feszültség-, fogyasztás-, teljesítmény-, teljesítménytényezô- és frekvenciamérési funkciókkal rendelkezik, a mért adatok felügyeleti rendszerbe történô beillesztésének lehetôségével. Újdonságok a Canalis világítási kínálatában Schneider Ösztöndíj Pályázat Cégünk ebben az évben új kezdeményezésként Ösztöndíj Pályázatot írt ki a Kandó Kálmán Mûszaki Fôiskola villamosmérnök és menedzser szakának végzôs hallgatói között. Pályázni lehetett a Schneider Electric tevékenységével összefüggô, a villamosenergia szolgáltatással illetve annak oktatásával kapcsolatos pályamû benyújtásával, valamint a pályázó jó tanulmányi eredményét és a szakmai fejlôdéshez elengedhetetlenül szükséges idegen nyelv ismeretét bizonyító igazolásokkal. A pályázat díjai: 1. helyezett Ft 2. helyezett Ft 3. helyezett Ft A bírálóbizottság, mely a fôiskola tanáraiból és cégünk képviselôjébôl állt, idén úgy döntött két pályázó teljesítette maradéktalanul az összes feltételt, így: 1. helyezett Pölöskei Szilárd, ( Erômûvi segédüzem felújítása ) 2. helyezett Gasteiger Károly ( Üveggyár 20kV-os rekonstrukciója ) lett. Tekintve, hogy a pályázat pozitív visszajelzéseket eredményezett mind a diákok, mind a fôiskola vezetôségének részérôl, úgy döntöttünk, hogy ezután minden évben kiírjuk a Schneider Ösztöndíj Pályázatot. Ezzel is ösztönözve a tanulókat a minél szélesebb körû és mélyebb szakmai tudás megszerzésére, mellyel felszerelkezve könnyebben el tudnak helyezkedni szakmájukban. A Canalis világítási áramsín-rendszere azokban az esetekben kínál optimális megoldást, amikor az épületszerkezet kialakítása miatt viszonylag nehéz elhelyezni a világítótesteket. Ilyenkor egy hordozóelemre van szükség, amelyre a világítótesteket rögzíthetjük. A Canalis KLE, KBA és KBB világítási kínálata az ilyen esetekre nyújt megoldást. A Canalis világítási termékeit folyamatosan fejlesztik, optimalizálják. A felhasználók visszajelzései alapján a Schneider Electric új megoldásokat vezetett be a KBA rendszerben, melyeknél a fô szempont a költségek optimalizálása volt. Az új elemek a következôk: c betápláló elem, 25 A, c univerzális rögzítô (függesztéshez, falra szereléshez, világítótest rögzítéséhez), c acélbowden függesztô a megfelelô magasság beállításával, c 10 A-es csatlakozó fázisválasztási lehetôséggel, c egyenes elem 1,5 m leágazási lehetôséggel. Az új elemekkel kiegészített KBA áramsín-rendszer teljesen kiváltja a KLE termékcsaládot (természetesen az alkatrészek, kiegészítôk továbbra is rendelhetôek lesznek). Így egy megújult, magasabb minôségû rendszert kínálunk az árszint megtartásával. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyûlésen, amelyet idén október között Siófokon rendeztek meg, nagy érdeklôdés fogadta a Schneider Electric kiállítási standján rendezett interaktív játékot. A magazin olvasói számára már jól ismert háromdimenziós plakátunkban kellett fellelni a vállalkozó szellemûeknek a betonházas Galaxi transzformátorállomásunkat. A helyes megfejtés kiválasztásában a standon kiállított Transparent Factory PLC-s technológiánkat szemléltetô falunk nyújtott segítséget. A mobil kommunikáció lehetôségét kihasználva a résztvevôk saját mobiltelefonjukon kaptak értesítést arról, hogy helyesen ismerték-e fel a plakát rejtelmét. A szakmai elôadások során részletesebben is bemutattuk az új Transparent Factory megoldást, amely felöleli egy komplett ipari létesítmény technológiájának vezérlését, felügyeletét az üzemirányítás minden szintjén, valamint ugyanezt az átlátható megoldást biztosítja az épületek és energia piac számára is. Transzformátorállomásaink sikeres VEIKI vizsgálatairól is bôvebben beszámoltunk a szakmai közönség elôtt. 15

16 Képrejtvény Nyolc darab középfeszültségû Schneider Electric terméket rejtettünk el a képen. Keresse meg ezeket és küldje el a termékek nevét a Schneider Vevôszolgálat elérhetôségeinek egyikére. Az elsô száz beküldô pólót kap ajándékba, aki legalább hat terméket megtalál az kisebb ajándékokban részesül! Az elôzô számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése C O N N E C T I C U T C S Z T A K T P O I R O T C E R E N L A P R S T A N A K O D P A L L A S Z A T H N E R O H G E T T V A L A K I WO O D Y I S A L Y S A E M T H A D I S Z A J N L A T A D Z O F T O M C L O S E H A V L A B D A A R S C O M O R E B B E L I N Y E L V Z A V A R Schneider Electric Hungária Villamossági Rt Budapest, Fehérvári út Schneider Vevôszolgálat telefon: , fax:

Teljes termékpaletta. Elôre gyártott áramsínrendszer A-ig. Canalis

Teljes termékpaletta. Elôre gyártott áramsínrendszer A-ig. Canalis Teljes termékpaletta Elôre gyártott sínrendszer 20 5000 A-ig Canalis Canalis s z e m l é l e t Canalis KDP Világítási és kis teljesítményû v Canalis KBA Canalis KBB Canalis KBX illamosenergia-elosztás

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 2 Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 3 A MAVIR ZRt. alállomásain a 90-es évek végen kezdődött el a primer és szekunder

Részletesebben

Telemecanique Phaseo. Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig

Telemecanique Phaseo. Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig Telemecanique Phaseo Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig Egyfázisú Univerzális kínálat b Kettôs LED-es kijelzés: U be /U ki. b EN 61000-3-2 megfelôség a beépített felharmonikus szûrônek köszönhetôen. b B osztályú,

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Infoplan Kft. Továbbképzési program A kecskeméti autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Kecskemét Autógyár 132/22 kv állomás Mercedes-Benz gyár Kecskeméten 2008 nyár: bejelentés a gyár építéséről

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Az átviteli hálózat távkezelése

Az átviteli hálózat távkezelése Az átviteli hálózat távkezelése MEE 20 éves a hazai alállomási számítógépes kezelés 2009.11.18. Bencsik Tibor MAVIR ZRt. üzemviteli igazgató 2 Távvezetékek nyomvonalhossza: 3.600 km Alállomások száma:

Részletesebben

Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével

Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével Egy nagy tapasztalattal rendelkező tervező- és kivitelező kecskeméti cég romániai projektje során szembesült a felharmonikusok elleni védekezés kihívásaival.

Részletesebben

Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek

Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek MŰSZAKI ISMERTETŐ Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek Az elosztóberendezésekben, kapcsolótáblákban alkalmazott műszereket nevezzük táblaműszereknek. A táblaműszerekkel váltakozóáramú áram (A), feszültség

Részletesebben

N számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai

N számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai N31-405-04. számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és

Részletesebben

TURBÓGENERÁTOR ÁLLÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

TURBÓGENERÁTOR ÁLLÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2009. 10. 14-16. TURBÓGENERÁTOR ÁLLÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Az élettartam kiterjesztés kérdései A turbógenerátorok üzemi élettartamának meghosszabbítása,

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben 2011 A Paksi Atomerőmű újra indítása teljes külső villamos hálózat vesztés esetén (black start) Egy igen összetett és erősen hurkolt villamos átviteli

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

Célunk volt, hogy a hegesztő szakemberek részére különféle hegesztési feladatok ellátásához áttekinthető, egyszerűen kezelhető berendezést gyártsunk.

Célunk volt, hogy a hegesztő szakemberek részére különféle hegesztési feladatok ellátásához áttekinthető, egyszerűen kezelhető berendezést gyártsunk. Az MM sorozatú hegesztőgépek továbbfejlesztett változataként gyártási programunkba került a SYNERGIKUS hegesztőgép család. Célunk volt, hogy a hegesztő szakemberek részére különféle hegesztési feladatok

Részletesebben

ÚJ RÖNTGEN GENERÁTORCSALÁD FEJLESZTÉSE AZ INNOMED MEDICAL ZRT-BEN

ÚJ RÖNTGEN GENERÁTORCSALÁD FEJLESZTÉSE AZ INNOMED MEDICAL ZRT-BEN ÚJ RÖNTGEN GENERÁTORCSALÁD FEJLESZTÉSE AZ INNOMED MEDICAL ZRT-BEN Az Innomed Medical Zrt. megalakulása óta, azaz közel két évtizede folyamatosan foglalkozik röntgentechnikával, röntgen berendezések fejlesztésével,

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

A Hálózat Üzemeltetési Központ működése. Előadó: Somogyi István. irányítási osztályvezető

A Hálózat Üzemeltetési Központ működése. Előadó: Somogyi István. irányítási osztályvezető HÜK A Hálózat Üzemeltetési Központ működése Előadó: Somogyi István MAVIR Üzemeltetés irányítási osztályvezető MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

COUNTIS E. Az Ön elektromos berendezésének a fogyasztási állapotára

COUNTIS E. Az Ön elektromos berendezésének a fogyasztási állapotára COUNTIS E Az Ön elektromos berendezésének a fogyasztási állapotára DIRIS & COUNTIS : A méréstechnika a mi szakterületünk Ebben az alkalmazásban hatékony energiahasznosító. Rendszerszoftver Control Vision

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása. Hanti Jenő OVRAM

Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása. Hanti Jenő OVRAM Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása Hanti Jenő OVRAM A szabványokról röviden A szabvány: leírt követelményrendszer A szabványosítást is szabványosítják! (SL melléklet) Kötelező

Részletesebben

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ Elektromos Vezérlőszekrények EQ.M típuscsalád EQ.M- x xxx - xx - x... Opciók: "O 1 -O 10" Belső kód Kimenetek terhelhetősége: "06 "- 6A "10 "- 10A "14 "- 14A "18 "- 18A Doboz kivitel: "M"- PVC Villamos

Részletesebben

TELE - Referenciák. A TELE Vásárlói

TELE - Referenciák. A TELE Vásárlói TELE - Referenciák A TELE Vásárlói Az ipar valamennyi területén elégedett vásárlói kapcsolatok Ipari automatizálás Ermvek Vízkezelés Berendezésgyártók Bányászat Termelipar Élelmiszeripar Htkocsik Ftés,

Részletesebben

Mérési és Értékelési Bizonylat

Mérési és Értékelési Bizonylat VILLBITSZOLG VILLAMOS BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 1141 BUDAPEST Gödöllői u. 71 sz. T/F : 3 427-135 M:06 70 2116617 ; e-mail: villbit.ravai@t-online.hu Munkaszám:0000 Telephely:1 4 oldal értékelés

Részletesebben

SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató

SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató SANTON Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez Használati útmutató Típusválaszték DFS-1/DFS-14 - Motoros DC megszakító tokozásban - Telepítési útmutató DFS-1-W/DFS-14-W - Motoros DC megszakító tokozásban

Részletesebben

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában ZÖLD ÚT A ZÖLD PROJEKTNEK, megkezdődik a Mátrai Erőmű Zrt. 15 MW-os naperőművének építése, Magyarország

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

S C H E R M A N N -V ILL

S C H E R M A N N -V ILL SCHERMANN-VILL Üdvözöljük! Ön a SCHERMANN-VILL Kft bemutatkozó anyagát tartja kezében. Reméljük, sikerül Társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti.

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA Kajtor János ELMŰ Hálózati Kft. Hálózatoptimalizálás 1. OLDAL ELŐZMÉNYEK 2006-ig A hálózati elemek beszerzésénél eltérő precizitású és formátumú specifikációk

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

DIDO. Elosztó szekrények. Az erő felügyeletet igényel. Elosztó szekrények. Mérő táblák. Univerzális táblaburkolatok. Tartozékok. Műszaki adatok DIDO

DIDO. Elosztó szekrények. Az erő felügyeletet igényel. Elosztó szekrények. Mérő táblák. Univerzális táblaburkolatok. Tartozékok. Műszaki adatok DIDO Elosztó szekrények Mérő táblák Univerzális táblaburkolatok Tartozékok Műszaki adatok 118 122 122 123 240 Elosztó szekrények Az erő felügyeletet igényel 117 Elosztó szekrények Elosztó szekrények -S lakossági

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Átkapcsoló automatika

Átkapcsoló automatika Átkapcsoló automatika Átkapcsoló automatika Twido PLC-vel Bemutatás 2 Funkciók és jellemzôk 7 Méretek 33 Villamos rajzok 55 Átkapcsoló automatika Twido PLC-vel Átkapcsoló automatika kialakítása Twido PLC-vel

Részletesebben

GANZ KK Kft GANZ KK Kf ISO 9001 ISO rendszezrbenauditált ben auditá HÕRELÉK

GANZ KK Kft GANZ KK Kf ISO 9001 ISO rendszezrbenauditált ben auditá HÕRELÉK Kft KK GNZ riso 900 rendszerben auditált ÕRELÉK 00.0.6 õrelék háromfázisú termobimetállos hõrelék különféle villamos fogyasztók elsõsorban motorok túlterhelés elleni védelmére szolgálnak. típusváltozatok

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése (PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése M E E 60. Vándorgyűlés és Konferencia A1 Szekció: - Új utakon az energiatermelés Darvas István Kft. 30kWp teljesítményű PV - fotovillamos

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat Gyakorlati vizsgatevékenység

Részletesebben

Programozható vezérlô Twido. A programozás és a kommunikáció szabadsága

Programozható vezérlô Twido. A programozás és a kommunikáció szabadsága Programozható vezérlô Twido A programozás és a kommunikáció szabadsága Simply Smart Leleményes, intelligens és egyszerûen használható. Twido: A felhasználók igényeire szabott automatizálási rendszer vezérlô

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés-ráépülés száma, megnevezése: 3 22 04 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő

Részletesebben

MB-light Világítási Energia-megtakarító Rendszerek:

MB-light Világítási Energia-megtakarító Rendszerek: MB-light Világítási Energia-megtakarító Rendszerek: Az MB-light rendszerek egyedülálló technológiával képesek az energetikában a befektetés legrövidebb megtérülésével a világítási költségeken akár 25 38%-os

Részletesebben

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások önkormányzatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Igénybejelentéstől bekapcsolásig

Igénybejelentéstől bekapcsolásig Igénybejelentéstől bekapcsolásig Háztartási méretű kiserőművek közcélú villamos hálózatra kapcsolásának lépései az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. ellátási területén Budapest, 2010. X. 27. Rabi Zoltán

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

Irányítástechnika fejlődési irányai

Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnikai megoldások Rendszer felépítések 1 Rendszer felépítést, üzemeltetést befolyásoló tényezők Az üzemeltető hozzáállása, felkészültsége, technológia ismerete

Részletesebben

Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben. Üzemviteli vezetők találkozója

Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben. Üzemviteli vezetők találkozója Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben Üzemviteli vezetők találkozója 2010.12.01-03 Tengelic Hevesi Antal osztályvezető Villamos Műszaki Osztály Tartalom Házi üzemi transzformátorok rekonstrukciója

Részletesebben

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Bessenyei Tamás tamas.bessenyei@powerconsult.hu.11.27. Intelligens Energiarendszerek 1 Mit tekintünk intelligens készüléknek? A be-/kikapcsolás időpontja

Részletesebben

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG Családi ház, Németország Fogadó Kis gazdaság, Németország Fogadó 2 LG 10 kw monokristályos napelemmel

Részletesebben

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció)

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció) Háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatási problémái Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító Forradalom a megszakító technológiában MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító ABB HV Products - Page 1 Mi az a Motor Hajtás? ABB HV Products - Page 2 Energia Átvitel Energia Kioldás Energia Tárolás Energia

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2004. 04. 28-30. Nagyteljesítményű turbógenerátorok állapot és diagnosztikai vizsgálatainak rendszere KTT

Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2004. 04. 28-30. Nagyteljesítményű turbógenerátorok állapot és diagnosztikai vizsgálatainak rendszere KTT Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2004. 04. 28-30. Nagyteljesítményű turbógenerátorok állapot és diagnosztikai vizsgálatainak rendszere 1 A turbógenerátorok sajátosságai Nagy, összetett igénybevételek

Részletesebben

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft. Újdonságok XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft. új MIT 5kV és 10kV-os szigetelésvizsgáló család MIT515 jellemzői (belépő modell): IR, IR(t),

Részletesebben

MUST 30-120. Három fázisú Moduláris UPS. A moduláris UPS előnyei már mindenki számára elérhetőek

MUST 30-120. Három fázisú Moduláris UPS. A moduláris UPS előnyei már mindenki számára elérhetőek MUST 30-120 Három fázisú Moduláris UPS A moduláris UPS előnyei már mindenki számára elérhetőek MUST30-120 A MUST 30/120 termékcsalád egy szünetmentes áramellátó rendszer, három fázisú be- illetve kimenettel,

Részletesebben

Követelmények. Az alábbihoz hasonló süllyesztett szerelvényeket ajánljuk, 85mm mélységgel:

Követelmények. Az alábbihoz hasonló süllyesztett szerelvényeket ajánljuk, 85mm mélységgel: Követelmények Kapcsoló + konnektor járatok méret specifikációja Az okos ház rendszerhez tartozó kapcsoló modulok és konnektor modulok olyan miniatűr egységek, amelyek arra lettek tervezve, hogy a kapcsolók

Részletesebben

Linergy Evolution. A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4

Linergy Evolution. A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4 Linergy Evolution A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4 Linergy Evolution az új gyűjtősínrendszer Biztonságos, megbízható és rugalmas a legmagasabb teljesítményszint mellett A Schneider

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2007. 04. 26-28. TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Az élettartam kiterjesztés kérdései A turbógenerátorok üzemi élettartamának meghosszabbítása,

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához. A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok

Részletesebben

Az SAP PM modul bevezetésének lehetősége és tapasztalatai az ELMŰ-ÉMÁSZ folyamatokban MEE Vándorgyűlés 2007

Az SAP PM modul bevezetésének lehetősége és tapasztalatai az ELMŰ-ÉMÁSZ folyamatokban MEE Vándorgyűlés 2007 Az SAP PM modul bevezetésének lehetősége és tapasztalatai az ELMŰ-ÉMÁSZ folyamatokban MEE Vándorgyűlés 2007 Vidáné Csiba Magdolna 2007. augusztus 23. Tihany 1 Célok Hálózatgazdálkodási, tervezési, megvalósítási

Részletesebben

Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági oktatás a BME-n

Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági oktatás a BME-n Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Dr. Berta István, Novák Balázs Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz

Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz 1 A Megger cég Mér és vizsgáló berendezések vezet gyártója Robusztus és megbízható mszerek helyszini mérésekhez Több mint száz éve innovatív

Részletesebben

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 A svéd CTEK MULTI XT 14000 teljesítménye a gyors töltést igénylő, 24V-os rendszerben működő akkumulátoroknál mutatkozik meg igazán: teherautókban, buszokban, nagyobb

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál

Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál Zsákai Zoltán osztályvezető TÜV Rheinland InterCert Kft. Energia Kompetencia Központ 1 Energia Kompetencia Központ gazdasági szereplőknek

Részletesebben

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás: DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A SYS00-A a Dialog-III készülékcsalád analóg jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti szabályozási és vezérlési feladatok

Részletesebben

Mérés és kommunikáció az energiaelosztásban

Mérés és kommunikáció az energiaelosztásban Kisfeszültség Mérés és kommunikáció az energiaelosztásban Energiahatékonysági segédlet Compact NSX Compact NS 630A felett Masterpact Energiamérés és vezérlés Megnövelt energia rendelkezésre-állás Biztonság

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

ROSENBERG AUTOMATIKA ÉS SMART AIRBOX LÉGKEZELŐGÉPEK

ROSENBERG AUTOMATIKA ÉS SMART AIRBOX LÉGKEZELŐGÉPEK ROSENBERG AUTOMATIKA ÉS SMART AIRBOX LÉGKEZELŐGÉPEK Rosenberg Hungária Lég- és Klímatechnikai Kft. 2532 Tokodaltáró, József Attila út 32-34. Telefon+36/33-515-515 Fax +36/33-515-500 Internet: www.rosenberg.hu

Részletesebben

moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA

moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA INNOVATION Socomec : intelligens átkapcsolás A SOCOMEC cég, mint az áramforrás átkapcsolás szakterületének piacvezetője

Részletesebben

EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika. Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez

EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika. Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez Raychem EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez Általános rész Kérjük az üzembe helyezés előtt elolvasni. A zavartalan üzem

Részletesebben

A.S. Hungária Kft Budapest, Daróci út D ép. Tel: , Fax: Honlap:

A.S. Hungária Kft Budapest, Daróci út D ép. Tel: , Fax: Honlap: A.S. Hungária Kft. 1113 Budapest, Daróci út. 1-3. D ép. Tel: 279-10-88, Fax: 209-21-87 Honlap: www.ash.hu, e-mail: ash@ash.hu A.S. Hungária Kft. 1113 Budapest, Daróci út. 1-3. D ép. Tel: 279-10-88, Fax:

Részletesebben

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor 2013.06.18 A TPM A TPM a Total Productive Maintenance kifejezés rövidítése, azaz a teljes, a gyártásba integrált karbantartást jelenti. A TPM egy állandó

Részletesebben

TeSys U motorindítók Váltson nagyobb sebességre

TeSys U motorindítók Váltson nagyobb sebességre Új kommunikációs modulokkal! TeSys U motorindítók Váltson nagyobb sebességre Simply Smart Leleményes, intelligens és egyszerűen használható. TeSys U Motorindítók Az első intelligens intengrált motorindító,

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás Miért érdemes a PowerLogic rendszert használni? A villamos létesítmények felügyeletéhez szükséges valamennyi információ összegyűjtése Napjainkban a versenyképesség szempontjából a legfontosabb tényezők

Részletesebben

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184.

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. Kezelési Útmutató R420 kijelzőhöz Figyelmeztetés: - Csak földelt konnektorba dugja be a mérleget - Ne tegyen rá több

Részletesebben

Konténeres adatközpont megoldások

Konténeres adatközpont megoldások Konténeres adatközpont megoldások A konténerekbe telepített adatközpontok több előnnyel rendelkeznek a hagyományos adatközponti megoldásokkal szemben: az adatközponti IT eszközök biztonságos üzemeltetéséhez

Részletesebben