Schneider. Magazin. I. évf./3.szám december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Schneider. Magazin. I. évf./3.szám 2001. december"

Átírás

1 Schneider Magazin I. évf./3.szám december Tartalom: Idôutazás 2. Partnereink 4. Szakértônk válaszol 6. Védelmes konferencia 8. Interjú 10. Valósághû tükörkép 12. TeSys vágta 13. Mozaik 14. Képrejtvény 16.

2 Idôutazás GYÁRTÁS ÉS GYÁRTMÁNYOK 1951-TÔL 1951-ben, amikor a VERTESZ-t létrehozták, gyakorlatilag nem volt saját gyártási tevékenysége. A kapcsolóberendezések egy részét a helyszínen gyártották, más részét vásárolták. A létesítmények kivitelezéséhez elengedhetetlenül szükség volt egy saját gyártóbázis kialakítására. Ennek elsô állomása volt egy kapcsolótábla-szerelôrészleg létrehozása, amely elôször az Árpádfejedelem útján, késôbb Zuglóban a Nagy Lajos király útján, a volt ecetgyár helyén mûködött. A vasszerkezeti gyártás egy vegytisztító volt telephelyén, a Róbert Károly körúton kezdôdött, ahol gép- és szerszámmûhely is kialakításra került. Ezt követôen a Dévai utcában, a volt Bohus féle rugógyárban jött létre a mûszerész-, asztalos- és vegyimûhely. A tervezôk és gyártmányfejlesztôk pedig ezalatt a Mártírok útjai központban dolgoztak. El lehet képzelni, hogy ilyen körülmények között milyen nehézségeket okozott a gyártás megszervezése és a határidôk tartása. A gyártmányok fejlesztése elôször szekunder cellákra korlátozódott, késôbb nyert elhatározást és lehetôséget a teljes cellák mûhelyben történô elôre gyártása a korábbi, helyszínen legyártott cellás berendezésekkel szemben. Az elôre gyártott épített cellák acélszerkezetbôl készültek acéllemez elválasztással. Középfeszültségen évekig kizárólag 10 kv-os feszültségszinten készültek a berendezések, miután a nagyobb feszültségszinten a nagyobb méretek miatt nem lehetett a szállítást megoldani. Késôbb az acéllemez hiánya jelentett komoly gondot és a berendezések válaszfalához salakbetont, perlitbetont, mûkövet használtak. Egyik sem bizonyult idôtálló elgondolásnak, kivéve az eternitlemezt, amelyet még a 80-as évek elején is alkalmaztak. jelentek meg az elsô tokozott berendezések. Akkoriban háromféle megszakítótípus létezett, az olajszegény, a légnyomásos, az expanziós, amelyekre külön-külön fejleszttek ki és gyártottak le kapcsolóberendezéseket az egyedi igényeknek megfelelôen. Ezalatt a 0,4 kv-os berendezések fejlesztése és gyártása jóval egyszerûbb volt, acélszerkezetbôl készültek, a fejlesztés iránya a tokozott, kisméretû, könnyen szállítható, szerelhetô, csereszabatos berendezések felé haladt. Az 50-es évek ma már hôsi korszakában példátlan nehézségekkel kellett megküzdeni a gyártmány és gyártásfejlesztôknek, és az elôgyártást végzô munkásoknak, hogy a gyakran változó igényeknek megfelelô, korszerû berendezéseket állítsanak elô a mostoha feltételek és a gyorsan fejlôdô nyugat-európai gyártási kultúra ismeretének és alkalmazásának hiánya mellett. Mindezzel együtt sikerült önállóan is magas színvonalú berendezéseket gyártani, ami elsôsorban a nagy lelkesedéssel dolgozó szakembergárda érdeme. A középfeszültségû berendezéseknél az 50-es évek vége felé 2

3 A gyártás szétszórtsága tarthatatlanná vált, ezért 1959-ben elkezdôdött a cég új telephelyének létesítése a Fehérvári úton, ahol 1961 végén megindult a gyártás. Ezen a telephelyen a gyártási fázisoknak megfelelôen lettek kialakítva a mûhelyek. Daraboló mûhely, vasszerkezeti mûhelyek, festômûhely, szerelômûhelyek, az ezt kiszolgáló mûszerész-, vegyi-, asztalosmûhellyel együtt. Ezen a telephelyen legalábbis az elsô években korszerû körülmények között lehetett gyártani, amit kádas galvanizáló berendezés, automata esztergagépek, minôségellenôrzô laboratórium, korszerû festôberendezések stb. bizonyítanak. Ebben a gyárban már nem volt akadálya a korszerû berendezések elôállításának. Erre az idôszakra esik a 10 BTO-250 és 10 VEK-400 típusú 10 kv-os berendezés kifejlesztése. Az elôbbibôl 1964 és 1990 között 2522 cellát, az utóbbiból 1966 és 1990 között 2132 cellát gyártottunk, természetesen a berendezések folyamatos továbbfejlesztése mellett. Ezeknek a berendezéseknek a lelke a Transzvill által licenc alapján gyártott EIB megszakító volt. A 0, 4 kv-on piacra dobtuk az elsô sikeres magyarországi tokozott elosztót a 0,4 TF-t, amelybôl 1975-ig közel 8000 mezô készült. A 60-as évek elején megjelent egy új anyag, az alumínium és elindult térhódítása a berendezésgyártásban. A vezetékek, áramvezetôsínek anyaga a réz helyett alumínium lett. Ugyanakkor mint szerkezeti anyag is alkalmazásra került. A VERTESZ ugyanis egy merész döntéssel elhatározta, hogy az akkor elterjedô 120/20 kv-os alállomások épületeinek méretcsökkentése érdekében szabadtéri tokozott berendezéseket fejleszt ki. Ehhez az alumínium, mint a szerkezet anyaga kínálkozott ben helyezték üzembe a kôszegi alállomáson a 20STO típusú szabadtéri aluminium tokozott berendezést, amely nemzetközi szinten is komoly feltûnést keltett és a vállalat fejlesztési és gyártási tevékenységének az egyik csúcspontja volt. Ebbôl és továbbfejlesztett változatából, a 20 SRTOból 1965-tôl 1991-ig 2464 mezô készült, ami a mai hazai villamosenergia ipar igényeit ismerve elképesztôen nagy szám. Ez a berendezés egyidôben a Merlin Gerin érdeklôdését is felkeltette és hosszú ideig napirenden volt a kooperáció lehetôsége az olcsó alumínium szerkezet és a korszerû SF6-os megszakító párosításának. A nász végül is elmaradt. Az évek során a budapesti gyár mérete, kapacitása az igények alatt maradtak és megkezdôdött a második kapcsolóberendezés-gyárunk története Zalaegerszegen. Errôl és a budapesti gyár további sorsáról a Schneider Magazin következô számában írunk. 3

4 Partnereink AUCHAN áruház Székesfehérvár A franciaországi székhelyû AUCHAN bevásárlóközpont-lánc Székesfehérváron építette legújabb, Magyarországon immár negyedik áruházát. Ez a nm alapterületû, sokrétû szolgáltatást nyújtó bevásárlóközpont, az áruházlánc elsô vidéki városban megvalósuló beruházása. Az építkezés lebonyolítását a FÔBER Rt., generál kivitelezését a MAGYAR ÉPÍTÔ Rt. végezte az ALBA REGIA ÉPÍTÔ Rt. közremûködésével. Ennél az áruháznál is, csakúgy, mint az áruházlánc többi tagjánál a villamosenergia-ellátórendszer a SCHNEIDER ELECTRIC által gyártott készülékekkel és berendezésekkel valósult meg. A SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA Rt. jól ismert piacpolitikai elveinek megfelelôen partnerein keresztül biztosította termékeinek elérhetôségét ennél a beruházásnál is. Errôl beszélgettünk az érintett partnercégek képviselôivel: Cégünk, az ALBA LINE 91 Kft. nyerte el a székesfehérvári AUCHAN áruház Energia épületének generál villamos kivitelezési munkálatait kezdte ismertetését Horváth Károly, a Kft. ügyvezetô igazgatója. Ennek az áruházépítésnek sajátossága, hogy egy külön épületben kerültek megvalósításra az energiaellátó rendszerek fô berendezései. Ide került telepítésre a 3,2 MVA energiaigény biztosítását szolgáló közép/kisfeszültségû transzformátorállomás, a szünetmentes energiaellátást biztosító UPS berendezés és dieselgenerátor, valamint a spinkler gépház is. A kivitelezési munkálatokat a 8 mezôs SM6 típusú középfeszültségû elosztóberendezés telepítésével kezdtük. Nem jelentett számunkra nehézséget a telepítési munka elvégzése, hiszen a Schneider Electric-kel hosszú évek óta fennálló kapcsolatunk során már sok ilyen berendezést telepítettünk. Ezután a 2 db, egyenként 1,6 MVA teljesítményû TRIHAL típusú száraz transzformátor, telepítésével folytattuk kivitelezési tevékenységünket. Eközben elôszerelô mûhelyünkben a 0,4 kv-os elosztók szerelése folyt Prisma szerkezetekkel és MERLIN GERIN készülékekkel. Büszke vagyok arra, hogy cégünk a legrégibb magyarországi Minôsített Prisma Berendezésgyártó Partnere a Schneider Electric-nek, így nem jelentett gondot a magas mûszaki követelményeknek való megfelelés a két TR fôelosztó, a generátoros, a szünetmentes és a spinkler elosztó szerelése során. Mûhelyünkben összesen 4 db Prisma P mezôt gyártottunk le ehhez a beruházáshoz. Az ALBA LINE 91 Kft. végezte még a 120 kva teljesítményû GALAXI típusú UPS berendezés telepítését, az installációs szerelési munkákat, valamint az épületen belüli középfeszültségû kábelezési munkálatokat is. A munka nagyságára utal, hogy az Energia épület és az Áruház épülete közötti erôátviteli kapcsolat kiépítéséhez több mint 10 kilométernyi kábelt használtak fel. Cégünk, az ALBATHERM Kft. gyártotta le és szállította az Áruházi épület fôelosztó berendezését, generátoros fôelosztóját és az összes alelosztó berendezését kapcsolódott be a beszélgetésbe Borbély Ferenc, az ALBATHERM Kft. villamos üzemvezetôje. Elôszerelô mûhelyünknek szép kihívás volt az összességében 62 db Prisma P és 21 db Prisma G mezô legyártása. Bár a legelsô Prisma P mezôt nyolc évvel ezelôtt gyártottuk le, de csak az elmúlt idôszakban fejlesztettük fel elôszerelôi kapacitásunkat. Ebben nagy segítségünkre volt a Schneider Electric Prisma berendezésgyártó minôsítési akcióban való részvételünk, amelynek eredményeképpen ez évben megszereztük a Prisma Berendezésgyártói Minôsítést. A minôsítés megléte segítséget jelentett ennek a munkának az elnyeréséhez is. Cégünk az elosztó berendezések elôszerelô mûhelyben történô legyártása után a helyszínre szállítást és a helyszíni összeszerelés munkálatait is elvégezte. Sok gondot fordítottunk a munka elvégzése során a tipizáltsági követelmények betartására. Külön ki kell emelnem a gyártmánytervek ké- 4

5 szítését, valamint a végellenôrzési munkákat. Az átadási dokumentáció összeállítása a gyártmánytervek elkészítésének és a szerelés közben óhatatlanul jelentkezô változtatások megfelelô dokumentálásának köszönhetôen nem jelentett nagy feladatot és sikerült ezzel megrendelônk elvárásainak messzemenôkig megfelelnünk zárta összefoglalóját Borbély Ferenc Úr. Sikeres együttmûködés volt! - összegezte véleményét végezetül a két cég vezetôje. ALBA LINE 91 Kft. Az ALBA LINE 91 Kft., mint neve is utal rá 1991-ben természetes magánszemélyekbôl alakult. Csakúgy, mint akkoriban sokan, egy garázshelyiségben kezdte meg tevékenységét, innen fejlôdött fel Középnyugat-Magyarország egyik meghatározó villamos vállalkozásává. Azóta is a kezdetekkor megfogalmazott céljai szerint a villanyszerelési tevékenység teljes vertikumában fejti ki tevékenységét, amelynek két fô területe a kis-és középfeszültségû helyszíni szerelés, valamint a kisfeszültségû berendezésgyártás óta szervezetileg szétvált a két fô tevékenység egymástól. Az ALBA LINE 91 Kft. elsôsorban berendezésgyártási tevékenységet folytat Horváth Károly ügyvezetô irányításával, míg a helyszíni szerelési tevékenység az A.L. ELEKTRO Kft. zászlaja alatt, Kovács Jenô társ-ügyvezetô irányításával történik. Természetesen a két Kft. között nagyon szoros az együttmûködés a munkák megnyerése és megvalósítása során. Napjainkban a két cég együttes létszáma meghaladja a 30 fôt. A berendezésgyártási tevékenység az ország teljes területére kiterjed, a kivitelezési tevékenység mûködési területe elsôsorban Fejér megye és a fôváros, Budapest. Az ALBA LINE 91 Kft tôl a Schneider Electric megállapodásos partnere, 1997-tôl Minôsített Prisma Berendezésgyártó Partnere és rendelkezik az ISO 9002 minôsítéssel is. Legjelentôsebb referenciái között szerepel berendezésgyártási területen a DUNA PLAZA bevásárlóközpont, több INTERSPAR áruház, ipari területen pedig az ALCOA-KÖFÉM területén üzemelô elosztóberendezések. A kivitelezési munkák közül az ALCOA Európai Keréktárcsagyár komplett kivitelezési munkáinak megvalósítása emelkedik ki. Jelentôs munkák voltak még a VIDEOTON CSI Mûanyagüzem, ALBA PLAZA Tr. állomás, valamint a 360 lakásos lakópark Budapesten a Telepes utcában. Az ALBA LINE 91 Kft. mára országos hírnevet szerzett és minden területen képes a legmagasabb szakmai színvonalon megfelelni az elvárásoknak legelsô sorban a Schneider Electric termékeire és szolgáltatásaira támaszkodva. ALBATHERM Épületgépész Kft. ALBATHERM Épületgépész Kft. kizárólag magyar tulajdonban lévô Korlátolt Felelôsségû Társaság, 1990-ben alakult. Jelenlegi létszáma 70 fô. Kezdetben önkormányzati, késôbb ipari és kereskedelmi beruházásokban kap a szakmában önálló tervezési és kivitelezési megbízásokat. A Videoton újra indulása során több csarnok kisfeszültségû energiaellátása volt feladata. A C.S.I. AL- COA 1994-ben az elsô, ahol alkalmazza a Merlin Gerin termékeit. Elsô munkájuk egy 1,6 MVA transzformátorleágazás és a hozzá kapcsolódó 8-mezôs fôelosztó berendezés PRISMA-P típusú szekrényekben, fázisjavítással történt kialakítása volt. A vállalkozás sikeresnek bizonyult, és ezt követôen beléptek az akkori M.G.V. szerzôdéses viszonteladó partnerei közé. Azóta is alkalmazzák és kereskedelemben értékesítik a Schneider Electric termékeit. Számos beruházás valósult meg ezeknek a termékeknek a felhasználásával az energiaelosztás és hajtások területén egyaránt. Az elmúlt idôszak nagyobb munkáiból néhány a teljesség igénye nélkül: c Interspar áruházak (Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Szolnok, Dunaújváros, Budapest Örs Vezér tér) c Plázák (Pécs, Kanizsa, Kaposvár) c Baumax-x áruházak (Székesfehérvár, Budapest XVII. ker., Budapest IX. ker., Gyôr, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged) c OBI áruház Kaposvár c TESCO áruház Kaposvár c APEH megyei irodaház Kaposvár c Karsai Rt. mûanyag-feldolgozó üzemei (Székesfehérvár, Orosháza, Veresegyház, Tata) A fentieken kívül számos ipari, kereskedelmi, egészségügyi és szociális célokat szolgáló beruházás energiaellátása épült a Schneider Electric rendszerére. Az ALBATHERM Épületgépész Kft ben az ISO 9001, késôbb a Schneider Electric Prisma berendezésgyártó minôsítést is megszerezte.az ALBATHERM Épületgépész Kft ben az ISO 9001, késôbb a Schneider Electric Prisma berendezésgyártó minôsítést is megszerezte. 5

6 Szakértônk válaszolv Szükséges-e a PRISMA P berendezés gyûjtôsín-rendszerének karbantartása? Ha igen, akkor milyen idôközönként, milyen munkafolyamatokat kell elvégezni? A gyûjtôsínek a PRISMA P típusú berendezés áramút rendszerének statikus elemeit képezik. A tervezésükre meghatározott Schneider Electric ajánlások és a tipizált kialakítások, technológiák betartása esetén nem kell számolni a folyamatos és biztonságos üzemvitelt veszélyeztetô meghibásodásokkal. De még ha figyelmen kívül is hagyjuk Murphy közismert intelmét, miszerint Ami elromolhat az el is romlik, a tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy ha a tervezés és a kivitelezés során nem kerülnek teljes mértékben betartásra a Schneider Electric ajánlások, akkor az elvárt folyamatos és biztonságos üzemvitel veszélybe kerülhet. Hogy ezek a nem kívánt események elkerülhetôek legyenek, mindenképpen javasolt az üzemeltetô, karbantartó cég részére a rendszeres megelôzô (preventív), illetve a szükség szerinti javító (korrektív) karbantartás végrehajtása. A megelôzô karbantartás gyakoriságát tekintve vegyük figyelembe azokat az üzemviteli jellemzôket, melyek meghatározhatják, sôt esetenként lerövidíthetik a karbantartási idôközöket. Ilyenek például a folyamatos vagy erôsen változó üzem, a gyakori túlterhelések, a szennyezô környezet vagy technológia, a zárlatok stb. Normál üzemeltetési körülmények esetén is legalább éves gyakorisággal szükséges elvégezni a megelôzô karbantartási mûveleteket, még azon elosztóberendezések esetében is, melyek az ajánlások figyelembe vételével kerültek kialakításra. A javító karbantartások végrehajtásának idejét a feltárt nem megfelelôségek alapvetôen meghatározzák. A megelôzô karbantartási folyamat alapvetôen egy szemrevételezéses ellenôrzô vizsgálat, amely mûszeres méréssel is kiegészülhet. A szemrevételezéses vizsgálat végrehajtása magában foglalja a gyûjtôsín-kötések, gyûjtôsín-tartószerkezetek, megfogások, valamint a szennyezettségi állapot, szellôzési lehetôségek meglétének, mûködôképességének felülvizsgálatát. A gyûjtôsínrendszerek legkritikusabb pontjain, a kötéseken, kötôelemeken jelentkezô elszínezôdések többnyire túlmelegedésekre utalnak, melyek okai elsôsorban a tervezési, szerelési hiányosságokban keresendôk. Kétséges esetekben egyértelmû választ kaphatunk a melegedési, túlmelegedési állapotról hômérsékletmérô eszközök (tapintós, infravörös hômérsékletmérô stb.) alkalmazásával. A mérések elvégzésének idôpontjában a berendezésnek üzemszerû állapotban kell lennie. A leágazások, gyûjtôsín-toldások kötései mind az üzemi, mind a zárlati áramok és azok termikus, dinamikus hatásainak elôírás szerinti elviselésére lettek tervezve. A tipizált megoldások megfelelôsége vizsgálatokkal igazolt. A késôbbi nem megfelelôséget okozó állapotok okai lehetnek: az üzemeltetési környezeti hômérséklet várható hatásainak figyelmen kívül hagyása a tervezés folyamán, a szekrényen belüli nem megfelelô gyûjtôsín- és készülékelrendezés, a fôgyûjtôsínek hûlés szempontjából kedvezôtlenebb alsó elrendezése, melynek biztonságtechnikai okokból történô takarása még tovább rontja a hûlési viszonyokat. De a szereléstechnológiai elôírások mint például a sínek és kötôelemek nem megfelelô minôsége, a tányérrugók hiánya, a csatlakozó felületek nem megfelelô elôkészítése, a nyomatékkulcs használatának mellôzése, vagy nem megfelelô pontosságú nyomatékkulcsok alkalmazása, az elôírttól eltérô nyomatékkal történô csavarmeghúzás be nem tartása is oka lehet a kötések túlmelegedésének. A zárlati áramok hatására egyrészt nô a kötések termikus igénybevétele, tovább rontva azok átmeneti ellenállását, másrészt a nem megfelelô méretezés esetén, az erôs mechanikai igénybevétel a tartószerkezetek és a megfogások beleértve a flexibilis sínek megfogásait törését, repedését, sérülését válthatja ki. A gyûjtôsínre lerakódott porszennyezôdés, melynek oka lehet a szennyezô környezeti hatásokkal szemben nem megfelelôen megválasztott védettségi fokozat, illetve az elôírt IP fokozatnak nem megfelelô kialakítás (felsô kábel- vagy gyûjtôsín-csatlakozás), szintén a hûlési viszonyok romlását, a kötések túlmelegedését okozhatja. Bizonyos esetekben a kötéseken észlelhetjük az egyéb káros környezeti hatások folyadékszennyezôdés, agresszív vegyi hatások nyomait, melyek veszélyeztethetik a csatlakozások megfelelôségét. A szemrevételezéses vizsgálathoz sorolható a berendezésbe 6

7 épített szellôzést, hûtést biztosító eszközök szellôzôrácsainak, kimeneti szûrôinek, ventillátorainak hatékony mûködését akadályozó lefedések, szennyezôdések, eltömôdés, illetve meghibásodások ellenôrzése. A javító karbantartás egyrészt közvetlenül az elosztóberendezés gyûjtôsín-rendszeréhez, szerkezeti egységeihez, elemeihez kapcsolható tevékenységekbôl, másrészrôl pedig a nem kívánatos hatásokat eredményezô külsô vagy belsô okok kezelésébôl áll. Nagyon fontos, hogy a hibák javításán túl ismertek legyenek az azokat kiváltó okok, azok kezelése, megszüntetése, annak érdekében, hogy hibák a késôbbi üzemeltetés során ne forduljanak elô. A gyûjtôsín-kötéseken végrehajtott karbantartás mélysége alapvetôen a kötések, kötôelemek állapotától függ és minden esetben a kötések felújítását jelenti. A folyamat magában foglalja a csatlakozó felületek megtisztítását, kritikus állapotok esetén akár a csatlakozósín cseréjét. Minden esetben új kötôelemek, tányérrugós alátétek beépítése szükséges, melyeket az elôírt pontosságú, ellenôrzött (hitelesített, kalibrált) nyomatékkulcs alkalmazásával kell meghúzni, a csavarméretnek, minôségi osztálynak megfelelô nyomatékkal. A kötésmelegedés okainak elemzése során további beavatkozások is szükségessé válhatnak. Ha például egy gyûjtôsín-kötés túlmelegedésének okaként a leágazási sínek keresztmetszetének, sínfelületének alulméretezettsége állapítható meg, akkor a korrekciós tevékenységnek ki kell terjednie a korábbi installáció módosítására is, figyelembe véve a Schneider Electric ajánlásait. A túlmelegedés oka lehet az, hogy az elosztó szellôzését egyáltalán nem tervezték, vagy a természetes szellôzôfelületek nagysága nem megfelelô, esetleg a mesterséges szellôztetését biztosító ventillátor légszállítási teljesítménye nem kielégítô. A korrekciós tevékenység ezekben az esetekben a berendezés szellôzésének (természetes, mesterséges) az elôírt védettségi fokozat figyelembe vételével történô kialakítása, vagy a már meglévô ventillátoros szellôzés újraméretezése és ennek alapján a szükséges változtatások végrehajtása. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a meglévô, de esetlegesen lezárt, eltorlaszolt szellôzô felületek mûködôképességének biztosítását, az elkoszolódott, eltömítôdött rácsok tisztítását, szûrôbetétek cseréjét. Az elosztóhelyiség túl magas környezeti hômérsékletének esetén, mely befolyásolja a gyûjtôsín-rendszerek és hozzájuk kapcsolódóan a kapcsolókészülékek termikus igénybevehetôségét, szintén elkerülhetetlen a korrekciós tevékenység. Ez történhet a helyiség szellôztetése, légkondícionálás létesítése révén. A tartószerkezetek hibáinak javításával együtt természetesen célunk a kiváltó okok megismerése és megszüntetése is. A meghibásodások okai esetenként a tartószerkezetek szereléséhez elôírt távolságok, technológiák be nem tartására, illetve tervezési nem megfelelôségekre vezethetôk vissza. Ez utóbbi problémakörbe olyan hibaokok sorolhatók mint például a gyûjtôsínrendszer megfogások zárlati szempontból történô alulméretezése nem kellô mélységû, vagy pontatlan elôzetes információk alapján készült, illetve a tipizált kialakítástól történt eltérés következtében rosszul méretezett egyedi gyûjtôsín megfogások, tartószerkezetek készültek. A szennyezett gyûjtôsínek, kötések felületeihez kapcsolódó karbantartás a felületek portalanítását, illetve egyéb olyan szennyezô anyagok eltávolítását jelenti, melyek befolyásolhatják a hûlési viszonyokat. Az elosztón belüli szennyezôdés, amennyiben az ok az elôírt védettségi fokozat követelményeit nem teljesítô kialakításra vezethetô vissza, javítással könnyen mérsékelhetô, illetve megszüntethetô. Külsô szennyezô technológia esetén, amennyiben a szennyezôanyagoknak az elosztóhelyiségbe történô bejutása nem akadályozható meg, meg kell vizsgálni az elosztóberendezésen végrehajtható módosítások lehetôségét. Ez elméletileg az elosztóberendezés védettségi fokozatának növelését jelenti, de a gyakorlati megvalósítást megelôzôen mindenképpen elemezni kell a megnövelt védettségi fokozatnak a termikus terhelhetôségre gyakorolt hatását. Fontos kiemelni, hogy a hangsúly a hibák megelôzésén van és nem a fent meghatározott korrekciós folyamatok elvégzésén. Zárójelben megjegyezve elmondható, hogy sajnos napjainkban ezeknek a javító karbantartási folyamatoknak még lehet létjogosultsága. A Schneider Electric ajánlásait körültekintôen figyelembe vevô, tipizált megoldásokat alkalmazó tervezés, az ajánlott minôségû anyagokkal, technológiák alkalmazásával megvalósuló szerelés; az elosztóberendezés biztonságos és folyamatos üzemeltethetôségét, a javító karbantartási szükséglet és ezzel együtt a javítási, üzemkiesés miatti költségek csökkenését is jelenti. 7

8 Védelmes konferencia Védelmes konferencia Kôszegen Idén október e között a kôszegi Jurisics vár adott otthont a Schneider Electric által rendezett ôszi Védelmes Konferenciának. A Schneider több mint 30 éve foglalkozik védelmi készülékek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával a világ 130 országában. Magyarországon 1993-ban helyezte üzembe az elsô Sepam védelmi relét. A védelmes területen szerzett lassan tíz éves tapasztalat és jelentôs referenciák (TVK, Újpesti Erômû, Westend City Center, Weslin) bátorítottak minket arra, hogy tevékeny szerepet vállaljunk ennek az igen magas színvonalú konferenciasorozat egyikének megrendezésében. A konferencián a piacon szereplô szinte minden résztvevô képviseltette magát (gyártók, üzemeltetôk, felhasználók, rendszerirányítók, vizsgáló laboratórium, fôvállalkozók, rendszerintegrátorok), ezért az elôadásokon felmerült, a szakmát érintô aktuális kérdések megvitatására több nézôpontból is sor kerülhetett. A konferencián a külön keretben kiemelt témák kerültek ismertetésre, amelyek új mûszaki megoldásokra mutattak rá és fontos, tisztázatlan kérdésekre hívták fel a hallgatóság figyelmét. Az elméleti elôadások mellett alkalmunk volt megtekinteni az ÉDÁSZ Rt. Szombathelyen lévô Derkovits utcai 20/10 kv-os alállomását. Az alállomás védelmi rekonstrukciójára az idei év elsô felében került sor, amely a Schneider Electric Sepam digitális védelmi reléivel lett megvalósítva. A hosszú és mûszaki témában kimerítô nap után a kôszegi vár pincéjében egy közös reneszánsz vacsorán és egy kis korhû játékos vetélkedô során pihenhettük ki a nap fáradalmait. A védelem ekkor már csak a koleszterinszintünk megfelelô szinten tartására korlátozódott. A vacsora amúgy is jó hangulatát tovább emelte közkedvelt kollégánk, Hanti Jenô, spontán gitárkoncertje. Reméljük, lesz még arra alkalmunk, hogy hasonlóan magas színvonalú konferenciák szervezôi lehessünk, hiszen ezek az összejövetelek kiválóan alkalmasak arra, hogy jó szakmai kapcsolatok, akár munkakapcsolatok is kialakulhassanak. Az OVRAM tanácsosát, Seller Bélát, a relévédelmi konferenciák levezetô elnökét kértük meg, hogy meséljen nekünk a konferenciák történetérôl Relévédelmi konferenciákat az 1960-as évek közepétôl tartunk a villamosenergia-iparág védelmes szakemberei részére. Kezdetben védelmes értekezletnek, késôbb védelmes továbbképzésnek hívtuk az összejöveteleket, az utóbbi években változott az elnevezés relévédelmi konferenciára. Az elnevezés változása tartalmi változásokra is utal. A konferenciák célja, hogy a védelmes szakemberek továbbképzését, ismeretei bôvítését biztosítsa, egymás szakmai problémáinak megismerésével és megbeszélésével a saját gondok megoldását is elôsegítse. Ugyanakkor a személyes ismeretség a késôbbi zökkenômentes kapcsolattartást is segíti. Az összejöveteleket féléves gyakorisággal tartjuk, szervezôje mindig az OVRAM, amely az MVM Rt., majd a MAVIR Rt. védelmekkel, automatikákkal foglalkozó osztálya. Az OVRAM elsôsorban az elôadások témaköreinek összeállításával, az elôadók biztosításával, elvi kérdésekkel foglalkozik és a konferencia szakmai levezetését végzi. A rendezôk akik a konferencia helyszínét és a programok zavartalan lebonyolítását biztosítják az 1990-es évekig az ország 8

9 áramszolgáltató és erômûvi társaságainak védelmes szervezetei voltak. A rendszerváltás óta ez a kör kibôvült magyar és külföldi érdekeltségû a védelmi berendezéseket fejlesztô és gyártó cégekkel. A helyszín az ország különbözô térségeiben szokott lenni, célszerûen a bemutatásra kerülô alállomási, erômûvi berendezések közelében. Az OVRAM elôször 1965-ben adta ki az Automatizálási irányelveket, mely a közép- és nagyfeszültségû hálózatok védelmi és automatizálási elveit, az alkalmazott készülékek rendszerbe foglalását írja le. Ezen elvek gyakorlati megvalósítása közben felmerülô problémák adták a kezdeti védelmes értekezletek témaköreit. Késôbb az új védelmi elvek és megoldások, az újonnan kifejlesztett védelmi és automatika készülékek ismertetése került napirendre. A védelmi berendezések beállítási elveit és gyakorlatát, a vizsgálati módszereket és eredményeket, a mûködési statisztikákat és az alkalmazott szabványokat is idôrôl-idôre megvitatjuk. Idônként olyan témák is napirendre kerülnek, melyek nem közvetlenül a védelmekkel foglalkoznak, hanem kitekintést nyújtanak más, kapcsolatos területekre (pl: irányítástechnika, szervezeti kérdések stb.). A konferenciák résztvevôi általában az áramszolgáltató és erômûvi társaságok, a fejlesztô, tervezô, és gyártó cégek és az OVRAM védelmes szakemberei. Az összejöveteleket a résztvevôk hasznosnak, tanulságosnak, jónak szokták ítélni, ugyanakkor a hangulat bensôséges, baráti. A tetszés és az érdeklôdés megmutatkozik a résztvevôk számának növekedésében a kezdeti fô helyett néha már a fôt is eléri. A létszám további bôvülésének már korlátot szab a szálláshely, illetve a konfer e n c i a t e r e m nagysága. Legutóbb a Schneider Electric Rt. rendezésében Kôszegen tartottunk jól sikerült relévédelmi konferenciát. A konferencia témái az alábbiak voltak: A nagy számú résztvevô érdeklôdéssel hallgatta az elôadásokat és egyes kérdések megvitatása olyan nagy aktivitással zajlott, hogy a levezetô elnöknek többször fel kellett hívni a figyelmet a tervezett idôtartamok betartására. A rendezés is mintaszerû volt, a vacsora utáni kötetlen baráti beszélgetés és játékos vetélkedô vidám hangulatban telt. Az elôadások témái: c Neuronlogika alkalmazása a digitális védelmekben c Transzformátorok bekapcsolási áramlökésének minimalizálása c A digitális védelmek gyakorlati alkalmazási problémái c Alaphálózati védelmek és beállítási lapok nyilvántartó programja c A szigetelt egyenáramú rendszer alkalmazásának egyes kérdései c Weslin ipari csarnok védelmi rendszere c Tartalékátkapcsoló automatika 3 betáplálás között c Szombathely Derkovits utcai alállomás ismertetése és megtekintése c A villamosenergia-ipar felkészülése a piacnyitásra c Erômûvek tájékoztatója aktuális szervezeti, mûszaki kérdésekrôl, védelmi mûködések értékelése c Sepam készülékek fejlesztési iránya c 20 kv-os hurkolt kábelhálózatok védelmének, automatikájának és irányítástechnikájának kialakítása digitális készülékekkel c Relévizsgáló család ismertetése 9

10 Interjú MonitorPro meglévô folyamatirányító rendszer üzembiztossá tétele Egyik villamos tervezô és kivitelezô partnercégünk vezetôjét, Muhari Gyulát, kérdeztük arról, hogyan sikerült megvalósítaniuk egy már meglévô folyamatirányító rendszer rekonstrukcióját. Egy hazai festékgyártó üzemben, a tavalyi év elején szóba került, hogy van egy meglévô folyamatirányító rendszerük a pigment gyártás területén, amivel az utóbbi idôben rengeteg problémájuk adódott. Kérték, próbáljuk meg a beépített folyamatirányító rendszert megjavítani, illetve üzembiztossá tenni. Mivel a korábbi rendszer megvalósításában is részt vettem, illetve az én irányításom alatt történt a korábbi gépek beépítése (1986-ban), ezért a cég vezetése engem bízott meg a feladat megoldásával. A korábban hosszú ideig jól mûködô rendszer az utóbbi idôkben hibásan mûködött, a zavarokat hardver meghibásodások okozták. Mivel az a hazai cég, aki ezeket a berendezéseket gyártotta, csak nagyon rövid ideig foglalkozott az ipari elektronika gyártásával, azt teljesen megszüntette, így szükségessé vált egy másik gyártó új fejlesztésû folyamatirányítójának beépítése ben, egy ólomnitrát-gyártó üzemben, a vezérlés és a szabályozás feladatát egy Telemecanique Premium PLC-vel oldottam meg, a kezelés pedig Magelis kijelzôn keresztül történt, így e tapasztalatok alapján javasoltam hasonló rendszer beépítését azzal a kiegészítéssel, hogy a PLC-ket kössük hálózatba, a kezelést és a megjelenítést pedig a Schneider Electric Rt. SCADA programjával, a MonitorPro-val valósítsuk meg. Cégem megkapta a megbízást a rendszerterv elkészítésére, így megkezdtük a megvalósításról a tárgyalásokat a Schneider Electric-kel is. A témakörben jártas mérnökök véleményét figyelembe véve megszületett a rendszerterv, amelyben az alábbi célokat tûztük ki: egy olyan üzembiztos folyamatirányító rendszert kell kiépíteni, amelynél a korábban bekövetkezett üzemzavarok nem fordulnak elô; és olyan hardvert kell választani, aminek a gyártási háttere a továbbiakban évtizedekig biztosított. Az operátori kezelôhelyen olyan egyszerûen kezelhetô megoldást kell választani, amihez nem kell külön magasabb iskolai végzettségû szakembereket alkalmazni, a jelenlegi kezelôk pár óra alatt elsajátíthatják a kezelést. Az üzemvezetô számítógépén megjeleníthetôk legyenek a termelési, üzemviteli adatok. A gépek mûködési idôit regisztráljuk, így azok karbantartása elôre tervezhetôvé válik. A már korábban megvalósított ólomnitrát-gyártó üzem termelési paraméterei is jelenjenek meg az üzemvezetô számítógépén. Mivel az anyavállalatnál is egyeztetni kellett a projektet, így az ajánlat és a munkák megkezdése között több mint fél év telt el. Az is késleltette a megvalósítást, hogy egy termelôüzemrôl volt szó, ahol igazítani kellett a kereskedelmi megrendelések teljesíthetôségéhez az üzem leállítását. Miután elkészültek a megvalósítási tervek, és egyeztettük az üzem leállításának idôpontját, a munkálatokat február elején kezdtük meg. A munkák alatt kiderült, hogy az elôre tervezett két hét üzemállási idôt csökkenteni kell, mert közben a gyár egy nagyobb megrendelést kapott, amit nem szeretett volna elszalasztani. Így a szereléssel egy idôben kellett elvégezni a programozást és a részleges üzemi próbákat. Ez viszont lehetôséget nyújtott arra, hogy a problémákat rögtön kijavítsuk és mire a szerelés befejezôdött már egy mûködôképes üzem állt a megrendelô rendelkezésére. A munkálatok persze nem mentek zökkenômentesen, de a Schneider Electric szakemberei segítettek a problémák megoldásában. Többek 10

11 között a MonitorPro program installálásánál vettük igénybe a Schneider Electric szakembereinek segítségét. Segítséget kaptunk a Windows NT és az Ethernet hálózati kártya telepítésénél. A próbaüzem megkezdése után volt csak lehetôség a hat darab szabályzókör paramétereinek beállítására, a Loop Controller mért analóg jelének számítási és konvertálási problémájának megoldására. Mint már említettem, a festékgyártó üzemben már korábban is folyamatirányító berendezéssel történt a pigment gyártás. A megjelenítés és a kezelés formátumában volt lényeges eltérés (kapcsolótáblák, nyomógombok, választókapcsolók, potenciométerek) a most felállított rendszer és a régi között. A jelenlegi rendszer kezelése PC használatával valósul meg. A berendezések indítása, leállítása, ellenôrzése monitoron megjelenített technológiai sémán egér rákattintással történik. A különbözô szabályzási paraméterek módosítása a billentyûzetrôl akár üzem közben is lehetséges, ekkor a szabályzó automata üzemmódban képes követni a változtatásokat. A Loop Controller használatával magasabb termelékenységet értünk el, mivel a porlasztási hômérsékleteket kedvezôbb értékekre lehet állítani, a szabályzók mûködésükkel képesek kordában tartani a hômérsékleteket, nyomásokat, melyek a beállított alsó és felsô határértékeiket nem haladják meg, így azok üzemzavarokat, nem kívánt leállásokat nem okoznak. A korábbi rendszerrel nem lehetett termelési adatokat, üzemelési paramétereket naplózni, trendeket gyûjteni. A MonitorPro alatt mûködô SQL Server lehetôvé teszi ezeknek az adatoknak akár évekig történô rendelkezésre állását. Az adatok alapján lehetôvé vált az üzemrészek optimális kihasználásának, a következô idôszak termelési folyamatainak, leállási idejének egyszerûbb és pontosabb tervezése, karbantartási munkák megszervezése. A gyûjtött adatok alapján lehetôvé vált a fajlagos energiafelhasználások (gáz, villany) számítása, további felhasználásra történô archiválásuk. Nagyon hatékonyan mûködik közre a munka és a technológiai fegyelem betartásánál is, mivel a dolgozók tudatában ott van, hogy a fônôk másnap reggel tudomást szerez arról, hogy mi történt az éjszakai mûszak folyamán, a mûszaknaplót nem lehet meghamisítani, számukra kedvezô értékek, események beírásával megváltoztatni. Alarm history használatával visszakereshetôk az üzemzavarok okai, keletkezésük, megszûnésük idôpontjai. A kezelô és a karbantartó személyzet részére nyújt így segítséget, hiszen egy nem várt leálláskor nem kell találgatni, hogy mi történt, a képernyô alján szöveges üzenetben megjelenik a hibaüzenet, az üzemzavarok elhárítását lényegesen lerövidítve így. A Premium PLC-ben lévô webszerver segítségével lehetôvé vált a PLC-k távprogramozása, hibaüzenetek lekérdezése, diagnosztikai funkciók elérése ( akár internet hozzáférésen keresztül is ). Mód van a Premium PLC webszerver kártyájában tárolt technológiai folyamatábra, megtekintésére egy szabványos web-böngészôn keresztül. Összefoglalva a Modicon Telemecanique PLC-vel és a Monitor Pro megjelenítô programmal sikerült egy olyan gyártási rendszert megvalósítani, amely túlnôtt a PLC-k hagyományos vezérlési feladatain, sikerült egy minden igényt kielégítô folyamatirányító rendszert felépíteni. A festékgyártó üzem és dolgozói elégedetten nyilatkoznak a náluk kiépített rendszerrôl. MUHARI és Társa Villamos Tervezô és Kivitelezô BT. A MUHARI és Társa BT októberében természetes magánszemélyekbôl alakult. A jelenlegi cég szakmai elôdjeként tekinthetô a Tiszamenti Vegyimûveknél már a 80-as években is mûködô VGMK. A cég fô tevékenységi köre ipari automatizálás és az ezekhez kapcsolódó tervezés és kivitelezés. A cég hírnevének növelésében nagy szerepet játszott egy baromfifeldolgozó üzemben létesített libacomb osztályozó, valamint egész liba osztályozó, mérô-osztályozó pálya megvalósítása. Kivitelezést a cég, a már GMK-s idôkbôl kipróbált, egyéni vállalkozókkal végezteti, a BT helyszíni mûvezetése mellett. A MUHARI és Társa BT. és a SCHNEIDER ELECTRIC között a partneri kapcsolat lassan tíz éves születésnapját ünnepli. A cég jelentôsebb munkái: Dohányfermentáló Rt. Szolnok PLC-s vezérlések megvalósítása. Baromfifeldolgozó Zagyvarékas libacomb osztályozó, valamint egész liba osztályozó, mérô-osztályozó pálya megvalósítása. Kecskemét Katonai repülôtér hangárkapuk vezérlésének megvalósítása. Holland Colours Hungária Kft. Szolnok ólomnitrát üzem, porlasztószárító üzemek erôsáramú villamos berendezéseinek, vezérlésének, valamint folyamatirányításának megvalósítása. A MUHARI és Társa BT. mára országos hírnevet szerzett és minden területen képes a legmagasabb szakmai színvonalon megfelelni az elvárásoknak elsô sorban a Schneider Electric termékeire és szolgáltatásaira támaszkodva. 11

12 Valósághû tükörkép Új ME digitális fogyasztásmérôk 2001-ben a Multi 9 készülékcsaládban a mérôkészülékek területén új típusok forgalmazását indítottuk el. Elsôként a TI áramváltók családját bôvítettük a 6000 A-ig terjedô készülékekkel, másrészrôl megjelentek a gyûjtôsínre szerelhetô típusváltozatok is. A IV. negyedévben bevezetett újdonságok egy része korábbi termékeket cserél le (AMP digitális ampermérô), másfelôl kiterjeszti az eddigi kínálatunkat (PM9 digitális multiméter). Ezen legújabb termékeink között kerültek piacra az ME digitális fogyasztásmérôk is, amelyek az eddigi CE fogyasztásmérôk továbbfejlesztett típusai. A ME fogyasztásmérôkkel bármikor, bármilyen kisfeszültségû villamos hálózaton valósághû mérési adatokhoz juthatunk, köszönhetôen a teljesen digitális mérô- és kijelzôrendszerének. A mérôrendszer valós effektív érték mérésére alkalmas, vagyis megbízhatóan mûködik még felharmónikusoktól szennyezett hálózat esetén is. A mért energiafogyasztás érték EEPROM-ban tárolódik, amely nem törlôdik még feszültségkimaradás esetén sem. A II. osztálypontosságú, folyadékkristályos kijelzôvel ellátott készülékek kialakításuknál fogva almérésre alkalmasak. A pontosságot nem befolyásolja a háromfázisú rendszer aszimmetriája, vagy valamelyik fázis átmeneti hiánya. A villamos berendezés fogyasztásának mért értéke közvetlenül a kijelzôn olvasható le, illetve sárga villogó jelzôfény mutatja a folyamatos mûködést. A készülékcsalád 8-féle típusból áll, a 63 A-es direkt árambemenettel rendelkezô mérôktôl (ME1/ME3/ME4) kezdve a külsô TI áramváltót igénylô változatig (ME4zrt). Az ME r típusok impulzus kimenetet biztosítanak impulzusszámlálóra vagy egyéb logikai áramkör számára. Az összesített mérés funkció mellett az ME z típusok részmérésre N 1 2 L V -Q1 -ME1zr N 1 2 L V -Q2 is alkalmasak, vagyis a felhasználó bármikor tudja nullázni és újraindítani a mérést a homloklapon elhelyezett nyomógomb segítségével. Ettôl függetlenül az összesített mérés természetesen zavartalanul mûködik. További elônyös tulajdonság, hogy a készülékek a vezetékezési hiba jelzésére is alkalmasak (ME1, ME1z, ME1zr). A ME4zrt mérô külsô áramváltót igényel, maximum 6000 A primer áramig. A megfelelô méréshatárt rendkívül egyszerûen, közvetlenül a feszültség alá helyezést követôen lehet elvégezni a méréshatárt kiválasztó menübe történô belépéssel, amelyben a homloklapon elhelyezett nyomógomb segítségével tudunk navigálni. Fontos információ, hogy a fogyasztásmérôhöz csatlakoztatott külsô áramváltók szekunder kapcsait nem szabad leföldelni! A készülékek elônye még, hogy moduláris felépítésüknek köszönhetôen rendkívül kis helyen beépíthetôek, hiszen például az egyfázisú típusok (ME1/ME1z/ME1zr) csupán 4 modulnyi helyet foglalnak el, azaz megegyeznek egy 2P kismegszakító méretével. Egyszerûen és gyorsan szerelhetôek, DIN sínre pattintva, moduláris szekrényekben. A biztonságos vezetékcsatlakoztatást a kengyeles szorítókapcsok elveszíthetetlen csavarokkal garantálják, amelyek csillag vagy lapos csavarhúzóval is megszoríthatók. Az új ME fogyasztásmérôk kihasználva a részmérés funkciót és nullázási lehetôséget vagy a távjelzést, almérôként alkalmazhatóak kereskedelmi és szolgáltatói épületekben (irodák, bevásárlóközpontok, motelek, stb.) valósághûen visszatükrözve a mérési eredményeket. N N L L -Cl fogyasztó 12

13 TeSys vágta 2001 októberében országos kampány keretében vezettük be a TeSys-t, a Telemecanique legújabb motorindító készülékcsaládját. Az új mágneskapcsolókat, hôreléket, motorvédô kapcsolókat és segédkapcsolókat itthon az Industria kiállításon láthatták elôször az érdeklôdôk. Azóta számtalan ismertetô cikk és hirdetés jelent meg a szaklapokban felhívva a figyelmet a mûszaki újdonságokra és a kínálat komplexitására, míg az elmúlt hónapokban országjáró elôadássorozat is népszerûsítette a TeSys-t. Partnereink közremûködésével az újdonságok már indulástól a kereskedôi polcokon voltak, így a bevezetést kísérô csaknem három hónapos kedvezményes akciónk keretében vásárolt készülékével nagyon sok felhasználó érezhette magát elsô kipróbálónak. Az alkalmazók jó tapasztalata természetesen a mi örömünk, hiszen ez megerôsít, hogy a régóta ismert és jól bevált készülékcsaládot is szabad és érdemes gyökeresen megújítani. Mi az, ami a terméknek nem része, de mégis szorosan hozzá tartozik? Kereskedôk, tervezôk, felhasználók munkáját segíti nagy példányszámban elkészült TeSys katalógus-sorozatunk. Az egyedi készülékek és a komplett megoldások kiválasztására a TeSys - K,D,F mágneskapcsolók, valamint a TeSys - GV motorvédô kapcsolók címû katalógusunkat ajánljuk, míg a régi sorozat készülékeit jól ismerô kollégák számára a TeSys kiváltási útmutató lehet hasznos kiadvány. A motorindító készülékek 1-es és 2-es koordináció szerinti gyors kiválasztását az ún. tologatós tábla könnyíti. A TeSys hamarosan az új elektronikus katalógusunkban is megtalálható lesz és a VS-CAD tervezô szoftver is tartalmazni fogja. Kérjük Önt, hogy kérdéseivel továbbra is keresse szakembereinket és alkalmazói tapasztalatát is bátran ossza meg velünk! A megszolgált bizalmat továbbra is szeretnénk kiérdemelni. Ha még nem rendelkezik a cikkben megjelölt katalógusokkal, a kiválasztást segítô anyagokkal, Vevôszolgálatunk elérhetôségein megrendelheti ezeket: Schneider Vevôszolgálat telefon: , fax:

14 mozaik AMP digitális ampermérô Az október 15-tôl rendelhetô új típusú AMP digitális ampermérôket A mérési tartományban lehet alkalmazni, a megfelelô 5A-es áramváltó segítségével. A pontos méréshatárt az elôlap alján található levehetô takarólap mögött elhelyezett kapcsolók megfelelô helyzetbe történô beállításával lehet kiválasztani. A kapcsolási minták megtalálhatók a készülék oldalára ragasztva, valamint külön a csomagolásban elhelyezve. A DIN sínre pattintható új AMP egyúttal kiváltja a korábbi változatokat (rend.szám: 15203,...,15207). PM9 digitális multiméter A PM9 digitális multiméterrel egyszerûen és gyorsan mérhetôek a háromfázisú hálózatra csatlakoztatott fogyasztó legfontosabb villamos jellemzôi: feszültség, áram, hatásos, meddô- és látszólagos teljesítmény, fázisszög, hatásos és meddôenergia, teljesítménytényezô, frekvencia. Az adatok a folyadékkristályos, háttérmegvilágításos kijelzôn könnyen leolvashatóak. A Multi 9 termékcsalád legújabb terméke október 15-tôl rendelhetô. Masterpact: új fordulat a Nap alatt A Masterpact légmegszakító-sorozat új tagjait, a Masterpact NT készülékeket az eddigi innovációs utat követve fejlesztette ki a Schneider Electric. A nagy teljesítményû megszakítók referenciájaként az egész világon ismert Masterpact megszakítócsalád új készülékeit az egyszerû beépíthetôség, a környezetbarát kialakítás jellemzi; és az új Micrologic védelmivezérlôegységek integrált adatátviteli és mérési funkciói teszik még inkább a jövô megszakítójává. Az október 15-tôl forgalmazott új Masterpact NT a már korábban bevezetett Masterpact NW-vel egy egységes légmegszakító-családot alkot. BP nyomógombok, CM váltókapcsolók, V jelzôlámpák A Multi 9 készülékek ezen legújabb típusai még jobb szerelhetôséggel, több szolgáltatással és megbízhatóbb mûködéssel állnak rendelkezésre. Újdonság, hogy a V jelzôlámpák és a BP jelzôlámpás nyomógombok LED kijelzésûek, valamint új funkciók jelentek meg: kettôs jelzés, villogó jelzés stb. A jelzôlámpák sorozata e mellett kiegészült a törpefeszültségû típusokkal is. A Compact NS másodszor is mércét állít Október 15-tôl az új, nagy teljesítményû Compact NS630b-1600 megszakítók bevezetésével egy egységes szerkezeti, szerelési és tartozékstruktúrájú készülékcsalád áll partnereink rendelkezésére, A-es áramtartományban. Az új megszakítók felszerelhetôek az új Micrologic védelmi-vezérlôegységekkel, a mérési és elemzési funkciók ellátására. Himel DLM szerelôkészlet CRN acélszekrényekhez A Himel CRN acélszekrény kínálatunkat új moduláris szerelôkeret kiegészítôkkel bôvítettük ki. A moduláris kapcsolókészülékek befogadására alkalmas, galvanizált acéllemezbôl készült Dinimel DLM szerelôkeretek könnyen és gyorsan beszerelhetôek a CRN szekrények megfelelô típusaiba. A DIN szerelôsínek mélységállítása mm között, a komplett szerelôkészleté pedig az SDCR mélységállítóval is lehetséges, melyet külön lehet megrendelni. A gyorsan szerelhetô takarólapok színe, csakúgy mint a készlet valamennyi elemének, RAL 7032 világosszürke. 14

15 Micrologic: az intelligens védelem A Masterpact és Compact NS>630A megszakítók védelmi-vezérlôegysége A Micrologic védelmi-vezérlôegység túlterhelés- és zárlatvédelmi, rendkívül nagy pontosságú mérési funkciókkal, elemzésekkel, adatátvitellel és naplózásokkal, összesen mintegy 150 funkcióval áll a végfelhasználók rendelkezésére. Az újonnan bevezetett Micrologic P típusú védelmi-vezérlôegység nagy pontosságú áram-, feszültség-, fogyasztás-, teljesítmény-, teljesítménytényezô- és frekvenciamérési funkciókkal rendelkezik, a mért adatok felügyeleti rendszerbe történô beillesztésének lehetôségével. Újdonságok a Canalis világítási kínálatában Schneider Ösztöndíj Pályázat Cégünk ebben az évben új kezdeményezésként Ösztöndíj Pályázatot írt ki a Kandó Kálmán Mûszaki Fôiskola villamosmérnök és menedzser szakának végzôs hallgatói között. Pályázni lehetett a Schneider Electric tevékenységével összefüggô, a villamosenergia szolgáltatással illetve annak oktatásával kapcsolatos pályamû benyújtásával, valamint a pályázó jó tanulmányi eredményét és a szakmai fejlôdéshez elengedhetetlenül szükséges idegen nyelv ismeretét bizonyító igazolásokkal. A pályázat díjai: 1. helyezett Ft 2. helyezett Ft 3. helyezett Ft A bírálóbizottság, mely a fôiskola tanáraiból és cégünk képviselôjébôl állt, idén úgy döntött két pályázó teljesítette maradéktalanul az összes feltételt, így: 1. helyezett Pölöskei Szilárd, ( Erômûvi segédüzem felújítása ) 2. helyezett Gasteiger Károly ( Üveggyár 20kV-os rekonstrukciója ) lett. Tekintve, hogy a pályázat pozitív visszajelzéseket eredményezett mind a diákok, mind a fôiskola vezetôségének részérôl, úgy döntöttünk, hogy ezután minden évben kiírjuk a Schneider Ösztöndíj Pályázatot. Ezzel is ösztönözve a tanulókat a minél szélesebb körû és mélyebb szakmai tudás megszerzésére, mellyel felszerelkezve könnyebben el tudnak helyezkedni szakmájukban. A Canalis világítási áramsín-rendszere azokban az esetekben kínál optimális megoldást, amikor az épületszerkezet kialakítása miatt viszonylag nehéz elhelyezni a világítótesteket. Ilyenkor egy hordozóelemre van szükség, amelyre a világítótesteket rögzíthetjük. A Canalis KLE, KBA és KBB világítási kínálata az ilyen esetekre nyújt megoldást. A Canalis világítási termékeit folyamatosan fejlesztik, optimalizálják. A felhasználók visszajelzései alapján a Schneider Electric új megoldásokat vezetett be a KBA rendszerben, melyeknél a fô szempont a költségek optimalizálása volt. Az új elemek a következôk: c betápláló elem, 25 A, c univerzális rögzítô (függesztéshez, falra szereléshez, világítótest rögzítéséhez), c acélbowden függesztô a megfelelô magasság beállításával, c 10 A-es csatlakozó fázisválasztási lehetôséggel, c egyenes elem 1,5 m leágazási lehetôséggel. Az új elemekkel kiegészített KBA áramsín-rendszer teljesen kiváltja a KLE termékcsaládot (természetesen az alkatrészek, kiegészítôk továbbra is rendelhetôek lesznek). Így egy megújult, magasabb minôségû rendszert kínálunk az árszint megtartásával. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyûlésen, amelyet idén október között Siófokon rendeztek meg, nagy érdeklôdés fogadta a Schneider Electric kiállítási standján rendezett interaktív játékot. A magazin olvasói számára már jól ismert háromdimenziós plakátunkban kellett fellelni a vállalkozó szellemûeknek a betonházas Galaxi transzformátorállomásunkat. A helyes megfejtés kiválasztásában a standon kiállított Transparent Factory PLC-s technológiánkat szemléltetô falunk nyújtott segítséget. A mobil kommunikáció lehetôségét kihasználva a résztvevôk saját mobiltelefonjukon kaptak értesítést arról, hogy helyesen ismerték-e fel a plakát rejtelmét. A szakmai elôadások során részletesebben is bemutattuk az új Transparent Factory megoldást, amely felöleli egy komplett ipari létesítmény technológiájának vezérlését, felügyeletét az üzemirányítás minden szintjén, valamint ugyanezt az átlátható megoldást biztosítja az épületek és energia piac számára is. Transzformátorállomásaink sikeres VEIKI vizsgálatairól is bôvebben beszámoltunk a szakmai közönség elôtt. 15

16 Képrejtvény Nyolc darab középfeszültségû Schneider Electric terméket rejtettünk el a képen. Keresse meg ezeket és küldje el a termékek nevét a Schneider Vevôszolgálat elérhetôségeinek egyikére. Az elsô száz beküldô pólót kap ajándékba, aki legalább hat terméket megtalál az kisebb ajándékokban részesül! Az elôzô számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése C O N N E C T I C U T C S Z T A K T P O I R O T C E R E N L A P R S T A N A K O D P A L L A S Z A T H N E R O H G E T T V A L A K I WO O D Y I S A L Y S A E M T H A D I S Z A J N L A T A D Z O F T O M C L O S E H A V L A B D A A R S C O M O R E B B E L I N Y E L V Z A V A R Schneider Electric Hungária Villamossági Rt Budapest, Fehérvári út Schneider Vevôszolgálat telefon: , fax:

Schneider. Magazin. I. évf./2.szám 2001. szeptember

Schneider. Magazin. I. évf./2.szám 2001. szeptember Schneider Magazin I. évf./2.szám 2001. szeptember Idôutazás 2. oldal Gyártás 4. oldal Project megvalósítás 6. oldal Szakértônk válaszol 8. oldal Partnereink 10. oldal Négy nap a PRISMA szülôföldjén 12.

Részletesebben

Magazin. Schneider. Kaparásnak nyerés a vége

Magazin. Schneider. Kaparásnak nyerés a vége Schneider Magazin IV. évf./1. szám 2004. április Tartalomjegyzék: VDI kínálatunk 2 Regula 2004 4 Visegrádi Termálhotel l 6 Új Opale kiselosztó 8 Zelio Logic 2 10 Altivar 31 12 TeSys U modell 13 Compact

Részletesebben

Schneider Magazin. A követendô egyszerûség. Schneider Electric 15 ÉVE MAGYARORSZÁGON. Az intelligens raktárbázis LIDL LOGISZTIKAI KÖZPONT

Schneider Magazin. A követendô egyszerûség. Schneider Electric 15 ÉVE MAGYARORSZÁGON. Az intelligens raktárbázis LIDL LOGISZTIKAI KÖZPONT Schneider Magazin A követendô egyszerûség ÚJ EASYPACT MEGSZAKÍTÓK Schneider Electric 15 ÉVE MAGYARORSZÁGON Az intelligens raktárbázis LIDL LOGISZTIKAI KÖZPONT Új csillag születik MAGELIS XBT-GT2000 VI.

Részletesebben

Schneider Magazin VIII. évfolyam 3. szám 2008. október

Schneider Magazin VIII. évfolyam 3. szám 2008. október Schneider Magazin VIII. évfolyam 3. szám 2008. október Tartalom Képzéseink a második oktatási félévben Képzések áttekintő táblázata Megújult Multi 9 vezérlőkészülékek Szoftverújdonságaink Unity Pro 4.0:

Részletesebben

VII. évfolyam 4. szám 2007. december

VII. évfolyam 4. szám 2007. december VII. évfolyam 4. szám 2007. december BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! INTERNET A KONNEKTORBÓL Broadband Power Line MAGYARBÓL JELES Altivar 71/Altivar 61 frekvenciaváltók Tartalomjegyzék Újdonságok Internet a konnektorból...................

Részletesebben

Nivelco Magazin 2010/1. Tisztelt Partnerünk!

Nivelco Magazin 2010/1. Tisztelt Partnerünk! 2010/1 Tartalom Bevezető Bevezető 3 A NIVELCO Gazdasági mutatók 2009...4 Trade Center...5 Termékgyártás...6 Minőség a NIVELCO-ban...7 Új fejlesztési trendek...8 9 Értékesítési stratégiák...10 11 Európán

Részletesebben

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése Tartalomjegyzék Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése 1 Sajtóközlemények 2 Projektjeinkről 4 CSIR... és az meg mi?! 10 Rendezvények 11 Társadalmi felelősségvállalás 15 Személyi hírek 16 Új belépők

Részletesebben

Magazin. Schneider. Eredményekben és sikerekben gazdag, boldog új esztendôt kívánunk!

Magazin. Schneider. Eredményekben és sikerekben gazdag, boldog új esztendôt kívánunk! Schneider Magazin III. évf./9. szám 2003. december Tartalomjegyzék: 100 éves a Square D! 2 Gibbs 4 Karbantartás 6 PowerLogic 8 Prisma klub 9 Fó kusz ban a vil lany sze re lôk 10 Új moz gás ér zé ke lôk

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

Schneider Magazin IX. évfolyam 1. szám 2009. március

Schneider Magazin IX. évfolyam 1. szám 2009. március Schneider Magazin IX. évfolyam 1. szám 2009. március Tartalom Köszöntő 2008 mérföldkövei 2009-es újdonságok a frekvenciaváltók és hajtások területén Új TM2 modulok Vijeo Citect 7.1: új funkciók, megnövelt

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Új vezetés az OVIT élén 2 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010. I. félévi gazdálkodásáról 2 Projektjeinkről 5 Rendezvények 12 Személyi hírek 18 Új belépők 19 Integrált

Részletesebben

Schneider Electric képzések 2010

Schneider Electric képzések 2010 Schneider Electric képzések 2010 Tisztelt Partnerünk! Kedves Érdeklődők! Egy magasan képzett szakembergárda kulcsfontosságú szerepet játszik egy villamosipari rendszer megtervezésében, megvalósításában

Részletesebben

Schneider MAGAZIN. Karácsonyi készülôdés. Bôvülô Kaedra rendszer ÚJ PK PRATIKA IPARI CSATLAKOZÓK

Schneider MAGAZIN. Karácsonyi készülôdés. Bôvülô Kaedra rendszer ÚJ PK PRATIKA IPARI CSATLAKOZÓK Schneider MAGAZIN Karácsonyi készülôdés A SCHNEIDER SZOLGÁLTATÁSOK GÖRBE TÜKRE Bôvülô Kaedra rendszer ÚJ PK PRATIKA IPARI CSATLAKOZÓK Alkalmazási nyereményjáték EGYSZERÛ AUTOMATIZÁLÁSI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

Hírlevél 2015. Szekszárdi Szakmai Nap Érdekes témák, gyakorlatias előadások. július XVI. évfolyam 1. szám

Hírlevél 2015. Szekszárdi Szakmai Nap Érdekes témák, gyakorlatias előadások. július XVI. évfolyam 1. szám Hírlevél 2015. július XVI. évfolyam 1. szám Szekszárdi Szakmai Nap Érdekes témák, gyakorlatias előadások A jól bevált és jelentõs létszám befogadására alkalmas szekszárdi Bodri Pincészet nagytermében került

Részletesebben

Schneider Electric képzések 2010

Schneider Electric képzések 2010 Schneider Electric képzések 2010 Tisztelt Partnerünk! Kedves Érdeklődők! Egy magasan képzett szakembergárda kulcsfontosságú szerepet játszik egy villamosipari rendszer megtervezésében, megvalósításában

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 -

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Fogyasztói Piaci szakirány

Részletesebben

54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft

54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft 54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

IV A SZAKMÁK FEJLŐDÉSE

IV A SZAKMÁK FEJLŐDÉSE addig, amíg nem teremtődnek olyan körülmények, amelyek lényegében azonos minőségű oktatást garantálnak az ország valamennyi szakképző intézményében tanuló fiatal számára. IV A SZAKMÁK FEJLŐDÉSE IV.1 KUTATÁSI

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezôben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerût. (Márai Sándor) Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

Céghírek. Projektjeinkrôl

Céghírek. Projektjeinkrôl Céghírek Az Igazgatóság közleményei 2014. szeptember 26-ai ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2014. július 28-ai ülésérôl felvett jegyzôkönyvet; jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral 1 Az Igazgatóság közleményei 4 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 11 Új belépők 12 Az Integrált Rendszer hírei 15 Az MVM Csoport

Részletesebben

Magazin. Schneider. praktikusabb. Kaedra rendszer

Magazin. Schneider. praktikusabb. Kaedra rendszer Schneider Magazin II. évf./6. szám 2002. december Kaedra 2 Partnereink 6 Transparent Factory 8 Programozószoftverek nagyító alatt 10 Dugaszolható relék 12 Altivar 11 13 Canalis KDP flexibilis világítási

Részletesebben

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6.

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6. Céghírek Évértékelô beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tisztelt Vezérigazgató Úr! Kérem, értékelje az MVM OVIT Zrt. 2014-es évét gazdasági szempontból. Várhatóan mennyire sikerül teljesíteni

Részletesebben

2007/3. Hosszúhullámú rádiós távvezérlõ rendszer. 120/25 kv alállomási rekonstrukció. S700K váltóhajtómû

2007/3. Hosszúhullámú rádiós távvezérlõ rendszer. 120/25 kv alállomási rekonstrukció. S700K váltóhajtómû Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2007/3 120/25 kv alállomási rekonstrukció

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkről 2 Neukum Zoltán üzenete 10 Bemutatkozik az új termelési igazgató 11 Az OVIT versenyképességének javítása 15 Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút

Részletesebben

SZINERGIA 2010/1 FÓKUSZBAN: ADATKÖZPONTOK INTELLIGENS KÖNYV- DIGITALIZÁLÁS VADVILÁG TERMÉSZET- FOTÓSOK STRATÉGIA ÉS JÖVŐBENI KILÁTÁSOK

SZINERGIA 2010/1 FÓKUSZBAN: ADATKÖZPONTOK INTELLIGENS KÖNYV- DIGITALIZÁLÁS VADVILÁG TERMÉSZET- FOTÓSOK STRATÉGIA ÉS JÖVŐBENI KILÁTÁSOK 2010/1 SZINERGIA FÓKUSZBAN: ADATKÖZPONTOK INTELLIGENS KÖNYV- DIGITALIZÁLÁS VADVILÁG TERMÉSZET- FOTÓSOK STRATÉGIA ÉS JÖVŐBENI KILÁTÁSOK A NAGY TESTVÉR IS FIGYEL UNIFIED COMMUNICATION 2. RÉSZ 10 TARTALOM

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2007/6. OVIT HÍRADÓ Tisztelt Munkatársaim! Ha az ember az írott és az úgynevezett elektronikus sajtóban a napi híradásokat nézi, szinte biztos lehet abban, hogy a negatív hírek, az elszomorító események

Részletesebben

A magyar villamosenergia-rendszer hálózatfejlesztési terve 2006. Villamos fogyasztásmérõk rosszhiszemû befolyásolása (áramlopások)

A magyar villamosenergia-rendszer hálózatfejlesztési terve 2006. Villamos fogyasztásmérõk rosszhiszemû befolyásolása (áramlopások) A magyar villamosenergia-rendszer hálózatfejlesztési terve 2006. Villamos fogyasztásmérõk rosszhiszemû befolyásolása (áramlopások) Beszámoló az Elektrotechnika centenáriumi ülésérõl A világítástechnikában

Részletesebben

A FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 1 A FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 2 TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST TŰZVÉDELMI HELYZETE 2006-BAN...3 GAZDASÁGI KÖRNYEZET...3 TÁRSADALMI KÖRNYEZET...4 ÚJ BERUHÁZÁSOK A FŐVÁROSBAN...4 TŰZMEGELŐZÉSI

Részletesebben

SZINERGIA 2011/1 BIZTONSÁGOS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ HARMONIKUS MŰSORSZÓRÁS VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ A JÖVŐ ÚTJÁN: BOOKSCANNER HARLEY- DAVIDSON FESZTIVÁL

SZINERGIA 2011/1 BIZTONSÁGOS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ HARMONIKUS MŰSORSZÓRÁS VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ A JÖVŐ ÚTJÁN: BOOKSCANNER HARLEY- DAVIDSON FESZTIVÁL 2011/1 SZINERGIA BIZTONSÁGOS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ HARMONIKUS MŰSORSZÓRÁS A JÖVŐ ÚTJÁN: BOOKSCANNER A HÓDÍTÓ GOLF HARLEY- DAVIDSON FESZTIVÁL TARTALOM HÍREK KONFERENCIÁKTÓL A PARTNERI

Részletesebben