Emlékérem a gazdasági helynöknek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékérem a gazdasági helynöknek"

Átírás

1 A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 15. évfolyam, 4. szám november A szeretet diadala Minden ünnep különleges helyet foglal el az emberi szívekben. Az ünnep, amely kiemel bennünket a hétköznapok forgatagából, és feljebblép az odafigyelés és szeretet lépcsőfokán. Karácsony! Minden embernek megvannak a saját történetei, melyekre szívesen emlékezik vissza. Egy-egy kiemelkedő élményre, ajándékra, eseményre, mely megédesíti azt a napot. Magam is így érzem. Mesélhetnék gyermekkorom karácsonyairól, vagy templomi élményeimről, de most nem ezt teszem. Egy különleges helyre kalauzolom el a Spiritus adventi számának olvasóit. Oda, ahol magam is meg tanultam átértékelni és örömtelivé tenni ezt a szép ünnepet. (Folytatás a 3. oldalon) Emlékérem a gazdasági helynöknek A kőszegi Jurisics-vár dísztermében a Kulturális Örökség Napjai programsorozat nyitórendezvényén ismerték el azok munkáját, akik a kiemelkedőt alkottak a műemlékvéde- lem, illetve a régészet terén. A Forster Gyula- és a Schönvisner István-díj mellett a Forster-, illetve a Schönvisneremlékérmet is átadták. (Folytatás a 2. oldalon) Kitüntetett plébános Szeptember 8-án ünnepi közgyűlést tartott a Zala Megyei Önkormányzat Zalaváron, a Történelmi Emlékparkban. A kitüntetéseket Manninger Jenő, a Zala megyei Közgyűlés elnöke adta át. Elismerésben részesült Polgár Róbert murakeresztúri plébános is, aki a Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat vette át. A laudáció így szólt: Papi hivatása, plébánosi feladatainak ellátása mellett aktív részese Murakeresztúr és Fityeház községek közösségi életének. Amellett, hogy aktív tagja a helyi labdarúgó csapatnak, működteti az Integrált Közösségi Szolgáltató Központot, s a közösség érdekeit szolgáló pályázatokon vesz részt. (Folytatás a 2. oldalon) TARTALOM Megújult a kisgyaláni templom 5 Dodó 6-13 Mindszenty tér Kaposváron 9 Áldás a Karitász központra 15

2 Három somogyi a kitüntetettek között Caritas Hungaria-díjat adtak át Budapesten, a Magyar Szentek Plébániatemplomban október 5-én Caritas Hungarica díjakat adott át Spányi Antal, a Karitász püspök-elnöke, valamint Écsy Gábor, a Karitász országos igazgatója. A díjra minden évben egyházmegyénként három plébániai önkéntes karitászmunkatársat javasolhat a helyi egyházmegyei karitászigazgató. Az elismerést azok a plébániai önkéntes karitászmunkatársak kapják, akik a legtöbbet tettek karitatív tevékenységben a rászorultakért: mint például az idősek, betegek, családok, gyermekek, a társadalom peremére sodródottak támogatásában. Az idei évben egyházmegyénkből Caritas Hungarica díjat adtak át: Sávoly Andreának, az 1996-ban alakult Marcali Plébániai Karitász Csoport alapító tagjának. Sávoly Andrea mélyen vallásos gyógyszerész családban született, ezáltal életének legfontosabb feladata az emberek gyógyítása, és a rászorulók Emlékérem a gazdasági helynöknek (Folytatás az 1. oldalról A hat Forster-emlékéremmel kitüntetett személy között van Nagy Vendel atya, a kaposvári püspökség gazdasági helynöke is, aki a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola térszint alatti építése, az egyházmegyében működő katolikus iskolák renoválása, felújítása, valamint az egyházmegye műemlék templomainak és a plébániák felújítása kapcsán végzett tevékenységért vehette át a kitüntetést. A laudációban egyebek mellett ez állt: Nagy Vendel atya hoszszú idő óta vesz részt az iskolaközpont A Forster Gyula-emlékérem lelki, szellemi, anyagi fejlesztésében. Lelkiismeretes és odaadó munkája során újultak meg az egyházmegye területén működő katolikus templomok és plébániák, szem előtt tartva a műemléki értékek kibontakoztatását, megvédését. A Forster Gyula Emlékérmet amelyet Szaló Péter, a Belügyminisztérium műemlékvédelemért és régészeti örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára adott át, a műemlékek megőrzése terén jelentős érdemeket szerzett nem szakmabeli személyek vagy szervezetek kaphatják a belügyminisztertől. L. S. megsegítése. A szolgáló szeretet példaképe, élete minden pillanatát másokért áldozza. Istenszeretete és hite kántori munkájában, valamint az egyházközség zarándoklatainak szervezésében nyilvánul meg. Balogh Erzsébetnek, a ladi csoport vezetőjének. Mint hitoktató felkarolja a gyermekeket. Nemcsak lakhelyén, hanem a környező településeken is gondját viseli rászoruló embertársainak. Életének nehézségeit háttérbe szorítva mindig másokért teszi a jót, számára a szegények segítése a legfontosabb. Csendes, szorgalmas egyénisége örömére szolgál a helyi plébános atyának és hittanos kisdiákjainak. Panyi Antalnénak, aki a mesztegnyői csoport vezetője. Önkéntes munkáját több mint 2 évtizede a Máltai Szeretetszolgálatban kezdte. Mint pedagógus, nagyszerű érzékkel, empátiával irányítja és segíti a közösségeket. Mesztegnyőn minden rendezvényen dolgozik fáradhatatlanul, legyen Karitász munka, egyházi esemény, kórusszervezés, hitoktatás, vagy rétesfesztivál. KISS IVÁN (Marcali) Kitüntetett plébános (Folytatás az 1. oldalról) Szervezőmunkája eredményeként valósult meg mindkét hozzá tartozó faluban a templom és a plébánia felújítása, valamint a templomkert parkosítása. A települések teljes lakosságát megmozgató közösségi programokat szervez, amelyek élményt, szórakozást és új ismereteket nyújtanak a bennük résztvevőknek, például nyári és téli táborok a gyerekeknek, többek között római és csíksomlyói zarándokutak az idősebb korosztály számára. Mivel mindkét településen nagy számban él horvát ajkú lakosság, nagy szükség van közösségformáló tevékenységére, amelyet rendkívül nagyra értékelnek a helyiek. Életvitelével, munkájával személyesen mutat példát a lakosságnak, s nagy szerepe van a jó emberi kapcsolatok kialakításában, valamint a helyi civil közösség összetartásában. 2 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER

3 Rozsos Gábor Télforduló az eljövendô advent elé M.-nek Talán havasan mégsem váratlanul, a tél-sötétben titkaink közt meglapul a pontnyi csillag születô irányfénye Alfa s Omega: kegyelem hófehére, mely Kezdet és Vég a bennünk még vajúdó, kétezer éve közénk jött Megváltó. A szeretet diadala (Folytatás az 1. oldalról) Néhány éve Nagykanizsán teljesítettem kápláni szolgálatot, amikor is 2007 karácsonyán először kerültem kapcsolatba halmozottan fogyatékos emberekkel. Erősen vegyes érzelmekkel léptem át az ajtó küszöbét. Az ápolók és az intézmény vezetője szívélyesen fogadtak, ám a betegeken végignézve még nem oldódott fel bennem a feszültség: milyen szentmise lesz ez? Ezután meglepő dolog történt. A fiatalok egyesével odajöttek hozzám, megszorították a kezemet, a többiek rám mosolyogtak, és a gát, amelyet észrevétlenül felépítettem magam körül, mintha semmivé foszlott volna. Elkezdtem velük beszélgetni, viszonoztam mosolyukat, odamentem és helyet foglaltam közöttük. Meséltek magukról a maguk módján, de mégis a figyelmem volt számukra a legfontosabb. A szentmise kezdetét vette. Felhangzott az orgonán az általunk sokszor énekelt, szívünknek kedves dallam: Mennyből az angyal, lejött hozzátok, és én figyeltem őket. Nem dudorásztak, nem énekelgettek, hanem szívük szeretetéből, teljes erejükből énekeltek. Összeszorult szívvel felsóhajtottam: Istenem, bárcsak mi is így tudnánk örülni a Te eljövetelednek! Figyelmesen hallgatták a szentmisét a lesötétített teremben, csupán a gyertyák világították meg az átszellemült arcokat. Isten szeretete tükröződött vissza tekintetükből, énekükből a mennyei dallam diadala visszhangzott. Dicsőség mennyben az Istennek, békesség a Földön a jóakaratú embereknek. Eddigi életem során még soha nem hallottam lelkesebben énekelni ezt a dalt, mely bearanyozza szívünket Isten szeretetével. Leginkább az ének ragadta meg őket. Ujjongással üdvözölték, amikor felhangzott az Evangéliumban Jézus születésének hírüladása. Állva tapsoltak, megölelték egymást, így osztva meg egymással az örömhírt Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Mindent tudtak, amit akkor tudni érdemes, Isten szeret engem, és én szeretem őt. A szentmise végén nekem is kijutott az ölelésekből, aztán az igazgató és az ápolók kívántak áldott karácsonyt. Búcsúzáskor elnézést kértek a szentmisei rendbontásokért. Szelíden mosolyogtam. Ami számukra rendbontás volt, azt én a szeretet diadalaként éltem meg. Amit ők tapsnak és felsikoltásoknak, azt én az őszinte, és tiszta öröm kifejeződésének. Szelíden csak ennyit válaszoltam: Életem egyik legszebb karácsonya, és legnagyobb élménye volt. Áldott karácsonyt kívántam és kiléptem a hideg hóesésbe. Az időjárás ugyan jeges volt, de a szívemben magammal vittem ezeknek az embereknek az örömét és szeretetét a kis Jézus iránt. Ezen a szentestén ezek között a különleges emberek között egy csodával lettem gazdagabb. Kívánom mindenkinek, hogy ezt az örömet igazán meg tudja élni és megtapasztalni, hogy mit jelent az az ajándék, amelyet Isten minden ember számára készít és tartogat. BENCZIK TAMÁS plébános (Vízvár) SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER 3

4 Engesztelő zarándoklat Segesden Engesztelő zarándoklaton vettem részt október 5-én családommal Segesden. Ez az alkalom a rózsafüzér társulatoknak és imacsoportoknak szólt kiemelten, de minden katolikus hívőt szeretettel vártak a szervezők, Borza Miklós és Grujber Zsolt atyák. Az egyházmegye minden részéből érkeztek papok és népes zarándokcsoportok, például Böhönyéről, Csurgóról, Kaposvárról és Marcaliból, de még Siófokról és Balatonszemesről is. A nap kezdetén Borza Miklós plébános ismertette a segesdi kegyhely és a ferences kolostor történetét, majd elmondtuk a napközi imaórát, ezután Grujber Zsolt böhönyei plébános tartott előadást Szűz Mária szerepéről a katolikus hitben, mint kinyilatkoztatott vallásban; a Szentírásra alapozva bemutatta, hogy a Szűzanya Krisztushoz való kötődésén keresztül részt vesz a kegyelem kiosztásában. Az ünnepélyes szentmise főcelebránsa dr. Gárdonyi Máté siófok-kiliti plébános és egyháztörténész volt, aki homíliájában azt hangsúlyozta, hogy a rózsafüzér imádkozása hozzátartozik a katolikus identitáshoz. Kiemelte benne a világosság olvasóját is, amelyet II. János Pál pápa vezetett be. A misét, amelyen a böhönyei énekkar nyújtotta a zenei szolgálatot, körmenet követte, amelynek során egy egész nagy kört tettünk meg a Várhegyen. Nagy élményt jelentett, amikor a domboldalra visszanézve láttam, hogy milyen rengeteg zarándok vonul lefelé. Amikor visszaértünk, a templomkertben elfogyasztottuk a püspökség támogatásával kapott közös ebédet, majd a nap zárásaként Rocca Dániel babócsai plébános vezetésével elimádkoztuk a rózsafüzért. Ezután mindenki lelkileg feltöltődve ment haza. Különösen örültem annak, hogy ott lehettem, mivel már hittantáborban és ifjúsági találkozón is vettem részt Segesden. Amióta 2012 októberében elkezdődött a Hit Éve, minden hónap első szombatján 10 óra 30 percre várják az imádkozni vágyókat a kegytemplomba. Borza Miklós és Grujber Zsolt atya már egy éve áldozatos munkával szervezik ezeket az alkalmakat. BRDAR TERÉZ, a Katolikus Gimnázium tanulója (Kaposvár) 4 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER

5 Megújult a kisgyaláni templom Ünnepelni és emlékezni jöttek össze a helyi, göllei és a környékbéli hívek és lelkipásztorok a kis somogyi falu templomának megújulása kapcsán. Szeptember 14-én van a templom búcsúnapja, Szent Kereszt felmagasztalása. A kereszt a hívő ember mindennapi életének tartozéka. Megleljük a szobánk falán, a temetőkben, az út szélén, a hegytetőn, de szemünkbe ötlik a templomtornyokon is. A megemlékező szentmise elején Witzmann Mihály, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy a megyei vezetésnek fontos érdeke, hogy a műemlék épületeket, így a templomok megújítását támogassa, illetve elősegítse azok megvalósítását. A szentmisét Balás Béla kaposvári megyéspüspök celebrálta. A templom 230 éves jubileumán, 2011-ben pedig Pápai Lajos győri megyéspüspök is jelen volt. Balás Béla püspök úr szentbeszédében kiemelte, hogy fontos a keresztény hívek számára a templomok megújulása, mert évszázadok óta hirdették és a jövő évszázadokban is hirdetniük kell Istenünk fontosságát és hitünk értelmét. Amióta ember él a földön mindig hitt valakiben, valamiben az emberiség. Még az ateista ember is hisz valamiben mondta. Bízik abban is, hogy e hitetlennek tűnő világunkban elindult valami, talán ösztön az istenhit felé. Reménnyel tekint a jövő felé, bízva abban, hogy a Teremtő mindig elég lelkipásztort küld az emberiség, így a magyarság szolgálatára is. E szavakkal bíztatta a jelenlévő lelkipásztorokat, akik már-már elkeseredettek a kevés hívő láttán a szentmiséken. Kérte őket, hogy tartsanak ki a végeken, a kis falvakban, így a fíliákban is. A mai nap is bizonyítja, hogy jelen van a Jóisten és a hívek buzgó bizalma. Szalai Jeremiás prépost, göllei plébános köszönetet mondott a szervezőknek, az adományozóknak, hogy e kis falu temploma megújulhatott. A jövő évben szeretné, ha a göllei templom is sorra kerülhetne. Jeremiás atyáról köztudott, hogy előző szolgálati helyein az építkezésre nagy hangsúlyt fektetett. Horváth Zoltán, Kisgyalán polgármestere megköszönte Balás Béla püspök úrnak a szentmisét és saját gondolatait osztotta meg a jelen lévőkkel, melyeket imaként szánt a búcsún résztvevők számára: Üdvözlégy Szent Kereszt egyetlen reményünk, A tied vagyunk, ha halunk, ha élünk. Bocsásd meg, Istenünk minden bűnünket, Váltsd javunkra minden keservünket. Ne engedd a gonoszt vesztünkre törni, Ne engedd neki a lelkünket gyötörni. Lelkünkön fogást ő ne találhasson, Életünk üdvösségünkre válhasson. Áldd meg, Urunk ezt a közösséget, Vezess utadon minden nemzedéket. Csak te vagy nekünk reménységünk, Hogy mi, bűnösök irgalmat s kegyelmet nyerjünk. Számunkra te vagy a szeretet, Hisz értünk áldoztad fel gyermeked. Fogadd tőlünk örök hálánkat, Kérünk, hallgasd meg imánkat! BODÓ IMRE (Dombóvár) SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER 5

6 Közösségi ház a vadászdombiak komfortjáért A közösségi összejövetelekre kiválóan alkalmas nappaliban még csak néhány alapberendezés fogadja a betérőt, az egyik kisebb helyiségben viszont két, nagy teljesítményű automata mosógép áll, hogy a környékbeli cigánylányok, asszonyok itt moshassák ki ruháikat, de fürdésre, tusolásra is van lehetőség, hiszen a két vizesblokkot éppen ezért alakították ki a hajdani családi házban, amely a múlt héttől Ifjúsági Pontként működik a Vadászdombon. Kaposfő cigányok lakta településrésze Vadászdomb, ahol több mint százan élnek. Somos László esperes hosszú ideje azon munkálkodik, hogy a társadalom számkivetettjeinek megteremtse az emberi léthez szükséges alapkomfortot. Nemcsak lelkigondozásukat végzi, s a gyerekek tanulását segíti a tanodában, hanem munkatársaival a helyi cigány közösség életkörülményein is próbál javítani. Hálásak is érte védencei, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy az egyik társuk által festett képpel ajándékozták meg a közösségi ház felszentelésekor, és sorra ölelték magukhoz a Somogyban csak minden cigányok papjaként emlegetett atyát, aki nehezen tudta törölgetni könnyeit Az Összefogás a kadarkúti-nagybajomi kistérség gyermekeinek jövőjéért projekt keretében vásárolták meg, alakították át és újították fel az épületet, amely rendszeres programokkal várja az ide betérőket. Szabóné Kiss Vincze Mónika szociális munkástól tudom, kézműves foglalkozásokat szerveznek, film- és baba-mamaklub működik itt, és a pszichológus, valamint a logopédus is helybe jön. Biztosított az internetes hozzáférés is, és már reggel nyolc órától kinyílik a 12,5 millió forintból felújított közösségi ház ajtaja. Elsősorban a gyerekeket és a fiatalokat várják ide, hogy rajtuk keresztül jussanak el a család többi tagjához is. Nem titok: a lakások alacsony komfortfokozatából eredő különbségek enyhítése mellett a preevangelizáció is fontos szempont. A projekt amelynek specialitása, hogy a kaposfői plébániával konzorciumban működik lehetőséget ad arra, hogy valóban élet lengje be a közösségi házat, és különféle rendezvények, programok, szolgáltatások révén hosszú távon vigyen tartalmat és színt a cigány családok életébe. MOLNÁR ATTILA Dodó Pár nappal karácsony előtt voltunk csak, amikor hirtelen meghalt. 52 évesen csak eldőlt otthon, mint egy zsák, még mukkanni sem tudott. Tüdőembólia. Alattomos egy halál, azt mondják, az ember még a földre sem ér le esésében, s már hirtelen az égben találja magát. Doktor House és csapata sem tudná lecitálni onnan, még akkor sem, ha a kórházban, a műtő ajtaja előtt esik össze valaki. Legalábbis ezt mondják. Én nem tudom, de azt tudom, hogy valószínűleg nem azon lepődhetett meg leginkább szerencsétlen, hogy Hopp! Meghaltam!, hanem hogy még a pohár pálinka ízét sem tudta tisztességesen élvezni, merthogy Jenci, a fia elmondása szerint, életének ez volt utolsó tudatos cselekedete, s tessék, már meg is hal. A szép halál sokak által ily módon elképzelt voltát bizony ilyen kis nüanszok is beárnyékolják néha. Szóval meghalt. Majdnem elfelejtettem, cigány volt az istenadta. És hát példacsúf egy ember. Nagydarab, fekete, mély, rekedt hangú, s a fogorvosok sem az ő pénzén gazdagodtak... Mindezek mellett még hadart, sőt, egyben dadogott is, ha beszélt. Később hallottam énekelni, érdekes, akkor egyiket sem tette. De komolyan! Ilyet még sehol sem hallottam. Négy éve ismertem nagyjából, s az elején rettenetes ellenszenves embernek láttam. De velem mindig tisztelettel beszélt, éreztem, hogy valahogy nagyra tart. Soha nem hallottam káromkodni. Menj a frászkarikába-karikába ez volt a szavajárása, ha dühös volt. Ha nem volt az, akkor rendesen az Aggyisten! után még kézfogás közben ráhadarta: A-aa-dj egy százast-százast, adjál! De nemcsak nekem mondta, mindenkitől koldulta a százast. Később hallottam, hogy az inflációt is követte, mert anno húszassal indított Közelebbi kapcsolatunk a hárságyi kocsmában kezdődött. Sőt, ha jól belegondolok, találkozásaink kizárólagos helye is a hárságyi szerverközpont volt, talán egyszer ha láttam a templomban szép fehér ingben. Akkor, amikor a feleségét temettük, előtte a misén. Sírva jött a plébániára kora reggel: O muri cigánká me! (Meghalt az asszony!). 6 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER

7 Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke meghatóan beszélt a házavatón a vadászdombi projekt kulcsszereplőjéről, Somos atyáról. Arra utalt: Isten lehajol az emberhez, de a másik ember csak leereszkedni tud embertársaihoz. Somos atya viszont valóban lehajol a cigányaihoz, így meg lehet tanulni, mi a különbség lehajlás és leereszkedés között. Valóban csak a lábmosással érnek valamit a misék; s a lehajlás hozzátartozik a keresztény élethez. A felszentelést végző Balás Béla megyéspüspök szerint ahogy a Szentírásban is olvashatjuk főnyeremény foglalkozni a szegényekkel, a kicsikkel, a fogyatékosokkal, a gondokkal küszködőkkel. Általában azonban csak az jellemző, hogy kitöltjük ugyan a telitalálatos szelvényt, ám elfelejtjük feladni. Mint megjegyezte: Szent István idejében tíz falu építtetett egy templomot, most tíz falunak kellene építtetni egy tanodát ahol szakemberek segítik a rászorulókat a felzárkóztatásban ám azt látom, nem sűrűsödnek a tanodák Kaposfő ez alól kivétel, hiszen már a másik, cigányok lakta településrészen, Baglason hét éve működik közösségi ház Somos atya vezetésével, aki a cigányság érdekeiért tett erőfeszítéseiért néhány éve megkapta a Raoul Wallenberg-díjat. Szolgáló szeretettel végzett munkájához viszont nélkülözhetetlenek fiatal munkatársai, akik, hozzá hasonlóan, szívügyüknek tekintik e hivatást, valamint azok a hazai és németországi szervezetek, magánszemélyek, akik jelentős támogatást biztosítanak tevékenységükhöz. Köztük a rendszeres adományozó, prof. dr. Horn Péter akadémikus, a Kaposvári Egyetem emeritus rektora. Ebből az öszszegből például gyógyszert vásárolnak a cigány családoknak. Horn Péter arra emlékeztetett: egyszer Repa Imre professzorral felkeresték dr. Beer Miklós váci püspököt, akinek a somogyi vendégek láttán felcsillant a szeme, s azt mondta: van egy kedvenc tanítványa, Somos Lászlónak hívják. A név hallatán Horn Péter megjegyezte: Én is ismerem, tíz évig dolgoztuk együtt, s a legkedvesebb tanítványom, aki egyetemi lelkészként is szolgált egy időben. Repa Imre professzor, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház stratégiai igazgatója köszöntőjében mindennapi hősnek titulálta Somos atyát, és azt kívánta, legyen minél több ilyen hős, s akkor valóban nagyot léphetünk előre. Együtt ünnepeltek a kaposfőiekkel a Vinzenz-Konferenz tagjai is, akik Hernéből, a Wanne-Eickel-i egyházközségből érkeztek, s akik már hat éve támogatják az atya munkáját, illetve rajta keresztül a helybélieket. Rendszeres gyűjtést szerveznek és természetbeni adományokkal, illetve pénzzel is támogatják e missziós tevékenységet. A szabadtéri misét követően a vadászdombi és a baglasi cigány közösség alkalmai énekkara lépett fel, s gitáros karizmatikus dalok is felcsendültek. Az ünnepség résztvevői a baglasiak temperamentumos táncának is tapsolhattak. LŐRINCZ SÁNDOR (Kaposvár) Fotó: SZABÓNÉ KISS VINCZE MÓNIKA Mert akkor már hozzám rendesen cigányul szólt. Beásul. S én románul válaszoltam, úricigányul ahogy ő mondta. De nagyon jól megértettük egymást. S ugrattuk is. Tisztességgel eltemettük Marit, a temetés árával azóta is lóg Amikor a kocsmában egy este ferbliparti közben (az öregebb svábok esténként ott verik a blattot, a polgármesterrel sakkoznak, páran még tudnak ultizni is) a teljesen elázott Dodót a fiatalok ugratták, aki egyre hangosabban, egyre ordenárébb módon kezdett válaszolgatni. Nem káromkodott, csak a nemi szervek olyan széles skáláját kezdte emlegetni, változatos jókívánságok közepette, hogy sirült le az orcám bőre, amin a suttyók aztán nagyokat derültek, és amit egyre hangosabb röhögéssel nyugtáztak. Amikor nem bírtam már hallgatni tovább, románul szóltam rá halkan. (Azt hittem a hangzavarban meg sem hallja): Măi, Dodo, nu-ţi e ruşine, cum vorbeşti, măi? (Te, Dodó, nem szégyelled magad, hogy beszélsz, te?) Döbbent csend lett a kocsmában. Dodó fekete arcán az érzelmek viharoztak, láttam, hirtelen nem is bírja követni, hogy nyelvén pirítottak rá. Kimeredt szemekkel üvöltött: Jaj Istenem, Istenem hányta a kereszteket magára, s hirtelen kezdte letépni az inget magáról. Csak úgy röpködtek a gombok! Jaj, hogy egyem meg a szívedet, hallottátok? Hallottátok? Jaj, te! Jaj Istenem, Istenem Aztán sírni kezdett. Ijedten vettem észre, hogy meg akar ölelgetni, ami ellen bőszen tiltakoztam, aztán sört rendelt, megint tépte az inget, és hosszasan fejtegette, hogy én bizony cigány vagyok! Nem is akármilyen! Úr, de cigány! Na, most erre én nagy székely, mit mondjak? Hát, barátom, lecigányozott egy cigány! Ezt is meg kellett érnem! mondom magamban Ekkor már mindenki sír a röhögéstől, Timba, a kishárságyi markolósunk üvöltve veri a pultot, Stanci, az öreg kőműves meg döcögve röhög, törölgeti a szemeit. Apukám, a református nyugdíjas rendőrünk visítva rohan be a WC-be: Jaj, apukám, bepisálok! Nos, innen kezdődött a barátságunk. Dodó testvérének fogadott. Aztán lassan sok mindent megtudtam róla. A börtönt is megjárta, a hárságyi tyúkok sem voltak mindig tőle biztonságban, de szerinte csak hirtelen reggel o-o-tt lettek, ott lettek az ud- SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER 7

8 Tizenötödik születésnapját ünnepelte a segesdi Gondviselés Szociális Otthon szabási rehabilitációs részlege. A dél-somogyi település ékének számító Tallián kastély lakói közül jó páran részt vettek az emelkedett hangulatú eseményen, mi több, verseikkel köszöntötték az intézményt, amelynek vezetői erre az alkalomra meghívták a részleg egykori, ma már nyugdíjas dolgozóit. Horváth Viktorné részlegvezető főnővér idézte fel az elmúlt másfél évtizedet, s beszélt arról, hogy miként él e helyen mintegy félszáz szenvedélybeteg. A rehabilitációs részleg korábbi felújításáról, a komfortfok emeléséről is szó esett, mint ahogy arról a szeretetteljes légkörről, ami régóta jellemzi az itt folyó tevékenységet. Nagy István Béla, a segesdi anyaintézmény igazgatója köszönetet mondott az egykori és a jelenlegi munkatársaknak, s arról beszélt: nem véletlen, hogy ez az évforduló egybeesik a XVI. Benedek pápa által Keresztszentelés Szabáson meghirdetett Hit Évével. Mint mondta: kegyelem, hogy az ide kényszerülők közül számosan gyógyultan távozhatnak az intézményből, amely számos terápiás tevékenység helyszíne is. Lőrincz Sándor vezető-főtanácsos a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltség vezetősége nevében köszöntötte az évfordulón megjelenteket, s fejezte ki háláját az itt folyó, szívvel-lélekkel végzett munkáért. Teréz anyára utalva aki szerint a világ legsúlyosabb betegsége nem a lepra és az éhínség, hanem a magány, a meg nem értettség megjegyezte: az otthonlakók minden bizonnyal nem magányban tengetik mindennapjaikat, hiszen a szakapparátus mindent elkövet állapotuk javulá- sáért. Ezt követően a jeles születésnap alkalmából egy díszoklevelet adott át a kollektívának. A Bátori Zsolt kirendeltség-vezető által aláírt oklevelet Horváth Viktorné és Nagy István Béla vette át. Nemcsak az ellátottak, hanem a munkatársak közül is többen mondtak verset az ünnepségen, s a Rozina Zoltán karnagy vezette szabási női kar széles repertoárt felvonultatva működött közre. Énekük nemcsak a kastély aulájában, hanem a park bejáratánál is felcsendült, ahol a Hit Évére is emlékezve egy fogadalmi fakeresztet állíttatott az intézmény igazgatója. Ezt Oláh Lajos csokonyavisontai református lelkész áldotta meg és Bicsár László kutasi plébános szentelte meg. A kereszt vízszintes szárán ez olvasható: Isten a szeretet. varán, s mivel nincsen kerítés, gyorsan Marival levágatta őket, nehogy a róka vessen szemet rájuk. Elvégre nem várhatja el senki egy szegény cigánytól, hogy megkeresse a kóbor tyúkok gazdáit. Ebben aztán egyet is értettünk. Csak azt éreztük illendően elkerülni a beszélgetésben, hogy megkérdezzük, hogy az olyan közmondásosan rövid ésszel bíró kárálógépek miért érezték halaszthatatlanul fontosnak két kilométert gyalogolni Antalfaluba, Dodó házáig, hogy reggel a fazékban végezzék Mindezek ellenére az emberek a faluban szerették Dodót. Hozzátartozott a faluképhez, még ha sokszor ki is ütötte a biztosítékot sokakban. Köztudott volt, hogy bármilyen hangszert adtak a kezébe, azon egy két akkord után bármit eljátszott. (Ha valahol meglátott, és volt benne egy-két maligán, a kötelező százaskérés után mindig énekkel folytatta: Lász o fie, kum o foszt (Hagyd, hogy legyen, ahogy volt), aztán a saját pénzemből szépnek egy cseppet sem nevezhető széles vigyorral, gálánsan, mint egy magyar gróf, meginvitált egy kisfröccsre. Ha pedig nekem is jó kedvem volt, elénekeltettem vele kedvenc lovári népdalomat: Áj, Devla, jáj Devla, jaj, a Fáni -t, amit örömmel elénekelt s tapsolt is hozzá Módjával még tisztességesnek is volt nevezhető. Egy közös fia volt Marival, a Józsika, őt nagyon szerette. Bár már 16 éves, még mindig az általános hetedik osztályát koptatja. A többi gyerek csak úgy odaragadt hozzá az évek folyamán, mint a marha farkába a ragadály. Amikor utoljára találkoztam vele, péntek este a szokott vehemenciával esett nekem: Dem o szutye! (Adj egy százast!) Lasă-mă, Dodo, n-am nici un ban la mine acuma! (Hagyjál, Dodó, nincs most egy vasam se.) Közben látom, hogy az ingzsebe dagad az ezresektől. Elfut a méreg... Szóvá teszem, néz, mint egy lőtt medvét, mentegetőzik, hogy az kell a gyermeknek. Mondom, ne húzza fel az agyamat, nem kap semmit. Hirtelen magyarra vált: Akkó ne aggyá! De látom rajta, hogy nem haragszik. Hirtelen kapcsolok. Mondom neki: Te, Dodó! Mégis adok egy százast. De kérjél nekem egy kis Stellát! Felderül a képe: Aggyá! 8 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER

9 Mindszenty tér Kaposváron Mindszenty József, Magyarország utolsó bíboros hercegprímásának nevét vette fel a kaposvári Jézus Szíve-templom előtti tér. A templom falán helyezték el Gera Katalin kaposvári szobrászművész és Gschwindt András közös alkotását, egy emléktáblát, amelyet Agg József c. prépostfőesperes áldott meg nemzeti ünnepünk előestéjén, október 22-én. Mint megtudtuk: az 1944 márciusában veszprémi püspökké kinevezett Mindszenty József egyik első útja éppen a somogyi megyeszékhelyre vezetett. Még ugyanebben az évben pedig a megyei kórházban látogatta meg az előző nap Kaposvárt ért súlyos bombatámadás sebesültjeit. Nem sokkal ezután már a börtönben több végzős kispap és menekült teológus között Zalai Ferencet is pappá szentelte, aki később Kaposfüred plébánosaként mintegy negyvennégy éven át szolgálta híveit. Kiállítás a Katolikus Gimnáziumban Nagy Krisztina, a kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpont iskolatitkára régóta készít keresztszemes kézimunkákat, ám kiállításon még nem szerepelt szebbnél szebb műveivel. A gimnázium aulájában rendezett tárlatmegnyitón testvérmúzsák randevúztak; a látványos kollekciót Molnár Júlia tanárnő ajánlotta az érdeklődő diákok és munkatársak figyelmébe. Péteri Pál: Róma a templomok városa A teljességre törekvő munka Róma 650 templomát mutatja be, amiért is tisztelettel adózhatunk azért a 24 esztendei fáradozásért, amelynek során dr. Péteri Pál összegyűjtötte az örök város templomaira vonatkozó történelmi és művészeti adatokat. Alapos kutatásairól a kötet végén található irodalomjegyzék is tanúskodik. A kötetet közel ezer fénykép teszi teljessé, ezek többségét Péteri Anna készítette. A szövegben elhelyezett fekete-fehér fotók már olvasás közben láthatóvá teszik a templomot, a könyv végén található több mint kétszáz színes kép pedig segít az épületek alaposabb megismerésében. Komoly kutatómunkára vall a felhasznált főként olasz és magyar nyelvű szakirodalom mennyisége, a könyv legfőbb értékét mégis az adja, hogy az itt bemutatott templomokat a szerző személyesen kereste fel, és a látottakat tudományos alapossággal, mégis saját reflexióin átszűrve mutatja be. A 2005-ben megjelent kötethez dr. Péteri Pál pápai prelátus, nyugalmazott plébános a közelmúltban elkészített egy kiegészítő füzetet, amelyben csaknem száz templomhoz újabb információkat fűzött, s a nyolc éve tartó kutatómunka eredményeként tizennégy új, az elmúlt években épült templomot is bemutat. A kiadvány a kaposvári Szent Kereszt Plébánián szerezhető be! A százas a rongyos nadrágzsebben boszorkányos ügyességgel tűnik el, az ingzsebből előkerül az ezresköteg, s kiperkál belőle 220-at a sörömre, boldogan hozza az asztalomhoz, s még az egészségemre is kívánja Ki érti? Aznap a harmadik temetés volt az övé. Vásárosbécen az anyjára temettük (mert az egy éve elhunyt felesége az előző férjére kérte magát.) Lehet, hogy az örök nyugodalmat, most az egyszer szegény Mari tényleg komolyan gondolta Eléggé elcsigázottan értem oda, barátságtalan, szeles időben álltunk a temetőben, miután az előző miséken a hideg templomokban kellőképpen átfáztam. A harmadik faluban temetjük, mégis sokan vannak kint. A tömegből két polgármester is kiköszön, látok magyarokat is szép számmal. De cigány van a legtöbb. Öltözködés közben megkérem a Munkásembert (ő is cigány), mutassa meg nekem az Ördögöt, ha itt van, mert sokat hallottam róla, de egyszer sem láttam. Mikor megpillantom, önkéntelenül felhördülök: Te Jóisten! Vigyorognak a sírásók: Nem, az Ördög az! Szegény olyan fekete, mint a reverendám, közben biztossá érik bennem egy disszertáció-szagú ötlet: Bosch mielőtt megfestette a híres kísértés-képét, előtte tanulmánykörúton járt Vásárosbécen. Hirtelen korrigálom addigi álláspontomat szegény Dodó csúnya voltáról, és megállapítom magamban, hogy egy határozott férfiszépség volt, egy igazi sukár Adonisz. Eltérek a szertartástól. Egy Kalyi Jag és egy Ternipe számot hoztam ki CD-n, kérem, hogy játsszák le a búcsúztató helyett, rögtön az elején és a koporsó beszentelése után. Ezzel a két autentikus cigányzenével búcsúzom én Dodótól, közben igazolását keresem a rendhagyó szertartásnak abban, hogy mégis hitelesebb cigány népdallal köszönni el tőle, mint azt énekelni, hogy: Ma véget ért a földi munka, a Nap már éjbe hajolt, mert ugyan Dodónak tényleg éjbe hanyatlott a Nap, de hát valljuk be: szegénynek életében nem sok köze volt a munkához A CD-n lovári nyelven ugyan ez most senkit nem zavar, feljajdul az öreg cigány rekedten: Shuna bate muro raia, Devla! (Hallgass meg, Istenem! ) Elszabadulnak az érzelmek Közben nézem a lezárt koporsó szemfedelét hogyan dobálja a szél, hallgatom a SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER 9

10 Egyházzenei nap a székesegyházban A XI. Kaposvári Egyházzenei Napot szeptember 21-én rendezték meg a székesegyházban. Kóruspróbával kezdődött a nap, ahol az egyházmegyében működő templomi kórusok egyesített kara énekelte a szentmise és az október 19-i országos egyházi kórustalálkozó műveit. Az ünnepi szentmisét Balás Béla kaposvári megyéspüspök úr mutatta be, a több mint százfős kórust a karnagyok felváltva vezényelték. Elismerő oklevelet vehetett át püspök úrtól és Szili Zoltán egyházmegyei zeneigazgatótól dr. Gallai István a Szent Imre templom énekkarában eltöltött 80 éves szolgálatáért, valamint a nagykanizsai Szent Imre Kórus áldozatos egyházzenei tevékenységéért. A délutánt az énekkarok egyéni műsora kezdte, majd Varga László az OMCE központi igazgatója értékelte a hallott produkciókat, aki kiemelte, hogy mindenegyes kórus más és más karaktert, színfoltot képvisel az egyházmegye zenei szolgálatában. A miklósfai templom Kórusa Metz László vezetésével kiegyenlített, szép kórushangzásáért, igényesen megszólaltatott, változatos műsoráért; a csengő gyermeki hangokon előadott korai többszólamú tételekért a nagykanizsai Citerácska éneklő csoportban Szentgyörgyi Ildikó munkájáért; a Magyarok Nagyasszonya Kórus Gönczöl György és Grujber Zsolt atya vezetésével énekelt szép gregorián dallamokért, a nagykanizsai Szent Imre Kórus a Martonné Németh Mária keze alatt megszólaló kiegyenlített kórushangzásáért és a barokk kíséretes művek előadásáért érdemelte ki az értékelésben elhangzott dicséreteket. A műsort a kaposvári Szent Imre-templom kóru- hátam mögött a cigányok szaggatott jajongását, s úgy érzem, nem is az öreg cigány, Dodó énekel. Végigfut a hátamon a hideg, s eközben történik meg az, ami miatt ezt az egészet leírtam Nyolcszáz kilométert repülök visszafelé térben: Gyergyóalfaluba, huszonnégy évet időben gyerekkoromba Hirtelen váratlan élességgel tolulnak fel az emlékek olyan mélyről, hogy én is megdöbbenek rajta. Soha eddig nem jutott ez eszembe Magamat látom kisgyerekként a nyári szünidőben Vaszi András bácsiék kerítésén lógva. Az öreg Vaszi Péter bácsi az istálló hátánál, a trágyát rakja ügyesen kockára, öreges, lassú mozdulatokkal Tikkasztó meleg van. Állandó játszótársaim nincsenek mellettem, valószínű éppen örök haragot tartottunk egy eltört játék, vagy egy alapos verekedés miatt. Igen, lehet, hogy ezért vagyok az öreggel. Szerettem a háborút megjárt Péter bácsi meséit az arhangelszki lágerről, a székely katonák bajtársiasságáról. És azért, mert mindig meghallgatott engem. Jólesett, hogy felnőttként beszélt egy alig 6-7 éves gyerekkel. Hogy miért másztam fel a kerítésre, rejtély. De félig átlógva, rajta csimpaszkodtam, a felső hevederre térdeltem, és néztem, milyen szépen lesz kockává a trágyadomb az öregúr lassú, szakértő mozdulatai alatt. A kerítésen kívül egy kis patak folyt, mellette közvetlen a kerítés alatt egy ösvény kanyargott. Egyszercsak meglátom közeledni jellegzetes kacsázó lépteivel az ösvényen Matyit, az öreg cigányt. Abban az időben nagyanyáméknál, a Bagolyloka utcában sok cigány volt, jó kapcsolatban éltek a magyarokkal. Lováriak voltak, gazdagok, többnyire lókereskedéssel foglalkoztak. Ennyi év után is félve írom le, hogy bizony szebb lovakat tartottak, mint a magyarok, mert csak vásárba jártak velük, nehéz mezei vagy erdei fakitermelő munkát egyik sem kellett végezzen. A húsvéti határkerülésen nemegyszer láttam Matyi bácsi gyönyörű éjfekete csődőrét, amint kölcsönadta a legényeknek, mert szó, ami szó, szép látvány volt befont farokkal, hosszú, kifésült hajával, ahogy táncolt a többi között. Piros botikókkal szépen feldíszített kantárján a sok csörgő feladata pedig az volt, nehogy valaki ne vegye észre az ájtatos énekes körmenetben... Persze ezt ki is kellett érdemelni tőle. Nagy- 10 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER

11 sa és a nagykanizsai Szent Imre Kórus közös éneklése zárta, Gounod C-dúr miséjét orgonán kísérte Buzsicsné Borszéki Ilona és Kardos Kálmán, vezényelt Kardos Kálmánné és Martonné Németh Mária. A találkozót Varga László Millenniumi Himnuszával zárták az énekesek hálával és hódolattal, hogy István király oltalma alatt a Boldogasszony közbenjárására tartsa meg Isten az ő magyar népét, Mária országát. Fotó: PALOTÁS TIBOR mamám (Mámika) temetésén akkor még háztól temettünk, a cigányok közt láttam Matyi bácsit is a feleségével, Piroskával Megkapó látvány volt az öreg. Hatalmas, fehér, gondozott ferencjóska-bajsza volt, lehajtott fejjel állt, kezében tartotta a kalapját, míg kivitték a koporsót a sarokra tárt nagykapun az udvarról No, de ez még messze van. Mámika él és virul, valószínűleg valamelyik barátnéjához futott bé egy percre, hogy aztán egész délutánra ott felejtse magát, és csodálkozzon induláskor, hogy né, hogy eltőtt az üdő Én a kerítésen lógok, jobbról kacsázik Matyi. A széles karimájú kalaptól nem vesz észre a magasban, de bennem eldörren a belső hang: Mindenkinek köszönni kell, gyermek! És hát a lelkiismeret szava: Isten szava, akkurátusan odarikkantom az öregnek: Csókolom Matyi bácsi! Az öreg megtorpan, felnéz rám, fejedelmi bajsza majdnem a füléig szalad. Ebből gondolom, hogy vagy mosolyog, vagy harapni készül, de hát nem csúfolkodtam vele, ebből aztán az előbbiben reménykedek, mert ha nem, itt hát baj lesz Jaj, de szépen tudsz köszönni, te gyermek! Ki fia vagy? Az apámé! Ám, hogy ne tűnjön kissé illetlennek ez a felnőttektől tanult válasz, nehogy a végén mégiscsak megharapjon, gyorsan hozzáteszem: De Forró Berta nén onokája vagyok! Jaj, de ügyes gyermek vagy te, gyere ide, csókoljalak meg! S azzal hirtelen felnyúlt értem, lehúzott magához, s mire megijedtem, vagy tiltakozhattam volna, egy szúrós, bagószagú, nyálas csókot kaptam a bal képemre. Azzal tovakacsázott. Péter bácsi csak annyit látott, hogy a kicsi csizmák a levegőbe repülnek, ahogy a hasamon átfordulok a kerítés tetején, aztán hirtelen viszszatérnek. És csak nevetett, nevetett. Azt, hogy Életedbe szerencsés ember leszel, mer egy cigány megcsókolt! már futás közben hallottam meg, mert közben én a kerítésről gyorsan le, a kicsi kapun ki Emberesen bevallom, nem tudom miért rohantam Nem féltem, nem is ijedtem meg, csak talán túl váratlan volt az egész S közben az ingem sarkát jól megköpdöstem, s dörzsöltem-dörzsöltem az arcomat, hogy az az undorító bagószag eltűnjön onnan Ahogy rohanok, látom a Békény hídján SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER 11

12 Kórusok ünnepe Budapesten Országos katolikus kórustalálkozót tartottak a fővárosban A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendezésében, a Magyar Katolikus Kultúra Napjai programsorozat központi eseményeként került sor október 19-én a Magyar szentek és boldogok elnevezésű Országos Katolikus Kórustalálkozóra. Mintegy hatvan katolikus énekkar több mint ezer tagja töltötte meg a Budapest Kongresszusi Központot. Az egybegyűlt énekeseket Veres András szombathelyi megyéspüspök, az esemény főszervezője köszöntötte. Köszöntőbeszédében az énekről szólt, mely a szív legmélyéről tör felszínre. Éneklünk bánatban és örömben egyaránt. Az éneklésben az a nagyszerű, hogy minden érzésünket ki tudjuk benne fejezni, jobban, mint prózában vagy versben. Az éneklésben olyan nagyszerűen ki tudja fejezni magát az ember, hogy nemcsak önmaga gyönyörködtetésére énekel, hanem másokat is megszólít énekével. Az ének a kommunikáció ősrégi eszköze mutatott rá Veres András, majd a kóruséneklésről szólva hangsúlyozta: annak sajátos többlete, hogy közösségben szólalnak meg a gondolatok, érzelmek és dallamok; így egészen új perspektívái nyílnak meg az éneklésnek és az összetartozás élményének. Az pedig egyenesen felülmúlhatatlan, hogy mindezt a szent zene keretein belül tapasztalhatjuk meg. Nemcsak egymás felé kommunikálunk, hanem Istent szólítjuk meg énekeinkkel mondta a püspök. A kórustalálkozó főszervezője kiemelte: a vallásos ének sajátos formájá- jönni Mámikát. Odaszaladok hozzá, de addigra már vörös a bal arcom a dörzsöléstől. Lélekszakadva újságolom neki, mi történt, ő is nevet. Nem értem: Mit vagy úgy elléve? Megcsókót, hát megcsókót Jobb, mintha orrba riktolt (vágott) vóna! Hanem te csakugyan ügyes gyermek vagy, ha köszöntél neki! Hát ebben aztán buzgón helyeselve értettem egyet magamban Mámikával, főleg a mondat második részével, s hazafelé azon morfondíroztam magamban, hogy néha ezt a dicsérő mondását eszébe kellene juttassam, ha rossz fát tettem a tűzre, és éppen letörni készül a derekamat Sokáig éreztem azonban a szúrós cigánycsókot, s a dohány akkor még undorítónak tartott szagát az orromban Miközben áthúzott magához Matyi a kerítésen, egy kiálló kicsi szög megkarcolta a hasam oldalát. Felszíni hámsérülés volt csak, alig vérzett. Azt azért sajnáltam utólag, hogy csak annyi, mert Mámika elintézte azzal, hogy nem folyik el az egész hurkád, marad még benned rosszaság elég, de ami a seb abszolút jelentéktelen voltát mutatta, hogy az ilyenkor szokásos fájdalomdíjat, a szelet lekváros kenyeret is elfelejtette, pedig azt nagyon szerettem. Mindig szépen lenyaltam róla a művészi vékonysággal rákent a lekvárt, a kenyeret, meg odadobtam Szellő, a ló elé Hiába, a jó szívem Mindez hirtelen, másodpercek alatt viharzott át rajtam, ott Dodó ravatalánál Elmosolyodtam magamban, s hirtelen ismét éreztem Matyi bácsi szúrós bagós csókját, s azt a kis sebet... A palást alatt óvatosan kitapogattam a helyét. Régen nincs ott semmi. Ahogy a gyerekkorom sincs meg már... Matyi, Mámika, Péter bácsi sincs, mind kinn alszanak az alfalvi temetőben. Azt, hogy szerencsés ember lettem-e életemben, nem tudom. Most hogy e sorokat írom, elgondolkodom ezen a szerencsétlen népen Hogy milyenek, és miért nehéz őket megérteni. S ők miért nem értenek bennünket Szegény Dodó, biztos vigyorgott és jóvátételt érzett, amikor a szertartás alatt Orsós József testvérünk -ként emlegettem József testvérünk A ravatalnál is más nyelvet beszéltem Rádöbbenek és lehet, hogy ezek valaki szavai, csak most jutnak eszembe, hogy a cigány lelkileg olyan, mint a 12 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER

13 ban jut kifejezésre, hogy az ember Isten teremtménye minden képességével és adottságával együtt. És mivel értelmi adottságával az ember képes felismerni Isten fenségét és szeretetét, örvendező énekkel fejezi ki ezt feléje imádás formájában. Erdő Péter bíboros, a kórustalálkozó fővédnöke szintén köszöntötte a Kongresszusi Központba érkezett énekeseket. Kötelességünknek, hivatásunknak érezzük, hogy megmutassuk, a Katolikus Egyház mint közösség, mint lelket formáló kulturális és vallási erő hazánk és népünk történetéhez mi mindennel járult és járul hozzá fogalmazott Erdő Péter. A köszöntőket követően a kétrészes műsorban bemutatkoztak a székesegyházak énekkarai, valamint a nagyobb városok és kisebb egyházközségek kórusai. Egyházmegyénket a Balatonboglári templom Kórusa, a Böhönyei Magyarok Nagyasszonya Kórus, a Fonyódi templom Kórusa, a Kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpont Kórusa, a Kaposvári Székesegyház Kórusa, a Kaposvári Szent Imre templom Kórusa, a Kaposvári Szent Margit és Szent József templomok Kórusa, a Lengyeltóti Szent Jakab Kórus, a Nagykanizsai Szent Imre Kórus képviselte. A kórusok műsorai között közös éneklésre került sor. A felcsendülő művek felölelték az egyházzene történetének minden korszakát, elhangzott több kortárs egyházzenei mű is. A találkozót egy gregorián dallam nyitotta meg és Varga László, az Országos Magyar Cecília Egyesület igazgatójának Millenniumi himnusz című kompozíciója zárta. A kórustagok a találkozás és az együtténeklés élményén túl új darabokat ismerhettek meg, amelyekkel hazatérve folytathatják szolgálatukat. Bár a kórustalálkozónak ezúttal nem templom adott otthont, az ének ezúttal is kétszeres imádság volt. Nem önmagunkért vagyunk, nem egy klub vagyunk, hanem egy szolgálat ez mondta Beer Miklós püspök, az OMCE elnöke záróbeszédében, aki azt is kiemelte, hogy az egyházi kórusok szívből jövő éneke segít másokat is a hit útján járni. Magyar Kurír Fotó: SZÖRÉNYI JÁNOSNÉ kisgyermek. Mint amilyen én voltam ott huszonegynéhány éve Vaszi Andrisék kerítésén.. Mivel gyerek, még messze van tőle a felnőttek világa, pedig mindenki felnőttként próbálja kezelni őket. A gyermek őszinte, még nem fertőzte meg a felnőttek színészkedő képessége. Amit érez, azt mutatja ki. Az emóciói vezetik. Ha bánata van, úgy búsul, hogy belébetegszik, ha jókedve van, azt sem takargatja. Szilajul, szinte ijesztő módon tud mulatni. Ha kell valami neki, elveszi. Megmaradt benne valami a nomádok közös-tulajdon felfogásából? Látom magam előtt őket vándorolva, kóberes szekereiken... Érdemes lenne ennek pszichológiáját felkutatni. Talán túl elhamarkodottan próbáltuk a felnőttek ruháját rájuk aggatni, kultúránkba beolvasztani Először meg kellene érteni őket, s így talán képesek lennénk szeretni is őket. A hisztis kisgyereket is lehet kezelni, azt mondják Csiribá, a siófoki cserkészparancsnok-helyettes mondja mindig: A gyerekekhez nem lehajolni kell. Fel kell tudni hozzájuk emelkedni, szeretettel, gondoskodással. Shun abate muro raia, Devla! Hallgass meg Istenem! Végy egy marék agyagot, gyúrj belé egy kis szegénység utáni vágyat Charles de Foucault-ból, XXIII. Jánosból egy kis derűs bölcsességet, Loyolai Szent Ignácból inkulturálódni képes, hétköznapi nagy keresztény lelket, egy kis miszticizmust Pió atyából, Irántad érzett szeretetből halálig szolgáló mosolygós alázatot Teréz anyából Aztán potytyantsd le ide valahová a nagy magyar ugarra, hogy képes legyen kezdeni valamit Nevedben Európának ezekért a nagy gyerekeiért, mert én kicsi vagyok hozzájuk Nyelv nélküli / nagy harang lesz / a csend. / S valaki lassan / leborít vele írja a galambfalvi Kányádi valahol Így gondolkodom én is késő este a hatalmas hárságyi csendben. Nem vagyok okos törvényhozó, sem szociológus, sem politikus Sőt talán azóta Dodó is rájött a Devlánál, (remélem nagy pofára esés lett a vége), hogy cigány sem. Csak egy székely kisfiú, akit megcsókolt egyszer régen egy öreg cigány lókupec. (A novella szerzője, Molnár Attila atya Somogyhárságy plébánosa. A szerk.) SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER 13

14 Addig, amíg azzal riogat a világháló, hogy hamarosan megugrik a krumpli ára, szerencsére akad olyan termelő, aki a közelmúltban somogyi családok tucatjait ajándékozta meg jelentős mennyiségű burgonyával. A neve elhallgatását kérő, négygyermekes családfő kifejezett kérése volt Göndics János somogysámsoni plébánoshoz, hogy elsősorban a marótpusztai, többségében cigány lakosok kapják az adományt, amelyért nem kér mást, csak imát. Ahogy begördült a teherautó rakományával, összegyűltek a marótpusztaiak. A plébános megáldotta az ajándékszállítmányt, majd megimádkoztatta híveit, akik szívében nagy volt az öröm, mivel egy ideig nem lesz gondjuk burgonyára. A jótékonykodó férfi felajánlása által százhúsz család nyolc Az állattartók védőszentjére emlékeztek a göllei temetőben épített kápolnánál ben a Dél-Dunántúlon marhavész-járvány pusztított, mely a göllei gazdákat sem kímélte. Őseink ekkor fogadták meg, hogy kápolnát építenek és ott tartják meg a szentmisét, kérve a szentet, hogy kímélje meg őket e nagy csapástól. Szalai Jeremiás prépostplébános minden évben ven- Amíg hitünkből tettek fakadnak Ajándékburgonya a marótpusztai roma családoknak tonna burgonyával térhetett haza. A somogysámsoni plébániához tartozó apró falvak egy részében jelentős a nélkülözés; különösen Marótpusztán nagy a szegénység mondta Göndics atya. Két évvel ezelőtt egy zarándoklat kapcsán találkoztam a lelkes és segítőkész, katolikus férfival, aki arra érzett indíttatást, hogy segítsen a rászorulókon, azon a módon, ahogy ő tud. A mezőgazdasági vállalkozó már tavaly is felajánlotta támogatását; akkor százöt családnak, háztartásonként 30 kilogrammos zsákokban mintegy három és fél tonna krumplit osztottunk ki, amelyet elneveztünk Szent Erzsébet burgonyájának. S hogy honnan az elnevezés? A magyar szentről köztudott, hogy férje szándéka ellenére is segítette a szükséget szenvedőket. Ispotályt alapított a szegény betegek részére. Halálára készülve még saját betegágyát is másra hagyta végrendeletében, magának csak a rajta lévő ruhát tartva meg, hogy abban tegyék a koporsóba. Árpád-házi Szent Erzsébet életpéldája az alapja Szent Vendel tisztelete Göllében dég papot kér fel a szentmise megtartására. Az idei évben a celebránsi feladatot a dombóvári származású, László Dezső, a veszprémi Regina Mundi templom plébánosa végezte el. Szentbeszédében méltatta Szent Vendel példás életét, a göllei hívek buzgóságát és a mai hívek hagyományőrzését és hitét. Elődeink először egy annak, hogy a karitász a krisztusi szeretetből segítő szervezetek gyakran választják névadójuknak. Mi is függetlenül bármilyen szervezettől ezért neveztük el az adományt Szent Erzsébet burgonyájának jegyezte meg az atya, majd hozzátette: Amíg hitünkből tettek fakadnak, könnyebben épül Isten Országa! L.S. fogadalmi keresztet emeltek, még 1760-ban, majd 1786-ban elkészült a kápolna is, mely végleges formáját 1887-ben nyerte el. Fekete István író vallásosságáról is megemlékezett. Mint az köztudott a község nagy szülöttje, aki a családi nevelés mellett a volt göllei parasztembereknek is köszönhette hitét. Ahogy a Ballagó idő című életrajzi regényében is írja: Itt kerületem kapcsolatba a természettel, a hittel és az egyszerű, de értékes parasztemberekkel. Jómagam minden évben tiszteletemet teszem és imádkozom Szent Vendelhez és a Teremtőhöz, hogy lelkiekben gazdagodva térhessek haza szeretteimhez. E feltöltődés erőt ad a további életem mindennapjainak könnyebbé tételében, illetve hitem megerősítésében. BODÓ IMRE (Dombóvár) 14 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER

15 A hitet csak rajongva lehet átadni Október végén Kaposváron találkozott az egyházmegye mintegy száz hitoktatója. A székesegyházban Balás Béla püspök celebrálta a szentmisét. Mélyre ható gondolatai Jézus üzenetét közvetítették a jelenlévőknek: Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! (Máté 28,19) Ezen gondolat jegyében folytatta Pajor András atya a hitoktatóknak szánt előadását a Püspökség nagytermében. Mint egy gitárművész a hangszerét, úgy pengette Pajor atya a hitoktatók lelkiismeretének húrjait. Aki az apostolok küldetését kívánja folytatni, annak elengedhetetlen kötelessége a saját önnevelése. A hitet csak rajongva lehet átadni. Külön kegyelem, ha hitoktatásunkat a megszentelő kegyelem állapotában végezzük. A hit építése a hitoktató számára folyamatos feladat, hiszen csak ezt a szilárd pilléreken álló hitet lehet átplántálni úgy a gyermekekbe, hogy megszólaljon bennük Isten hangja, a lelkiismeret. Az előadás módszertani útmutatóval folytatódott. Az idei tanév kulcsév a hitoktatás számára, hiszen az iskolák első és ötödik évfolyamában a tantárgyak rendszerében, a délelőtti tanítás keretein belül helyet kapott a hit- és erkölcstan oktatása, a szülők választása alapján. Az iskolai hitoktatás missziós feladat, hiszen nemzedékek nőttek fel hitoktatás nélkül. A hitoktatók tapasztalatai megerősítették Pajor atya azon gondolatát, hogy a hitre, a lelki életre nevelés olyan fontos a mai fiatalok számára, mint a levegő. Elmélkedéseit Pajor atya imával zárta: Újra és újra azok közé a gyermekek közé akarsz küldeni, akiknek hitélete, Hozzád való kötődése nagy eséllyel rajtam is múlik uram, mit adok át, mi tanítok nekik Rólad a Te igazságaidról. Néha kedvesek, néha kibírhatatlanok és én hajlamos vagyok elhinni, hogy nekik kéne olyanoknak lenni, hogy nekem kényelmes és gondtalan legyen a tanításuk Taníts meg, Uram, hogy rajongva és lelkesedve szeressem igazságaidat, mindazt, amire a világ tudva és tudatlanul szomjazik és vergődik ebben a szomjúságban. Taníts meg Uram szeretni azokat, akik éppen e hiány miatt a szeretet és elfogadás terén is a leggyengébbek.. Taníts meg, Uram szeretni igazságaid átadását, hogy bármilyenek is a feladatként kapott gyermekek, fiatalok, bennem a lelkes, reményt hozó nevelőt fedezhessék fel óráról órára. Az előadások után a Hitoktatási Központ tagjai válaszoltak a kérdésekre. KISS IVÁN (Marcali) Fotó: HUNYADI LÁSZLÓ Áldás a Karitász-központra Öröm van Marcali város és a Karitász önkéntesek szívében. Családi házunkból, 5 és fél év után új épületbe költözött a Kaposvári Egyházmegyei Karitász irodája. A nap majd 24 órájában megszólaló telefonok, számítógépes feladatok, elintézett és megvalósításra váró projektek lassanlassan elvették az életteret családunktól. Nem egyszer a sok-sok dosszié, jegyzőkönyv, segélykérő levélhalmaz között a napi működéshez szükséges iratok alig találtak helyet maguknak. Jáki Zoltánné Egyházmegyei Karitász igazgató asszony ilyen körülmények között önkéntesként, otthonából családján keresztül - sokszor őket is bevonva - szolgálta, szolgálja a rászorulókat. Köszönhetően a Kaposvári Püspökség jelentős anyagi támogatásának, a már korábban felújított épületrész mellett az egész közösségi ház / X-ház / megújult. Az épület szigetelése, nyílászárók cseréje mellett jutott a festésre és új bútorok beszerzésére is. A majd két évtizede működő helyi Karitász csoport mellett az Egyházmegyei Karitász iroda immár szerves egységet képez. Bízunk a jövőben, mely során ez az iroda élővé válik, ahol Egyházmegyei Karitász munkatársak dolgozhatnak. Október 14-én két Karitász logó is felkerült az épület homlokzatára, melyet a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgató asszonya Tuczainé Régvári Marietta adományozott. Az épület felszentelését Nagy Vendel gazdasági helynök végezte, s helyezte Isten kezébe, s oltalmába a jelenlévő önkéntesekkel együtt. Kiss Iván atya áldozatos munkájának köszönhető a kivitelezés koordinálása, mely igencsak feszített munkát igényelt.. JÁKI ZOLTÁN, a Marcali Karitász csoport vezetője SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER 15

16 Az Új Ember katolikus hetilap szerkesztőségének munkatársai látogattak el október 4-6 között Somogyba. Az andocsi kegytemplomban Szalai Tamás plébános pénteken délután fogadta a Rátkai Balázs főszerkesztő vezette csoportot, amely a Mária ruhák gyűjteményével is megismerkedett. Innen indultak Taszárra, ahol Balás Béla megyéspüspökkel találkoztak. A főpásztorral eltöltött három órás kérdezz-felelek örömökről és megpróbáltatásokról szólt (mind a lap, mind az egyházmegyét illetően), s a keresztény reményről. A püspöki áldást követően a Világos Krisztián atya vezette kaposszentbenedeki Porta Pacis lelkigyakorlatos ház csöndjét és vendégszeretetét élvezhették az újságírók, akiket másnap reggel Gelencsér Attila országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke és Szita Károly polgármester köszöntött a Városháza dísztermében. Aktuálés művészetpolitikai vonatkozások tették még árnyaltabbá a megye és a megyeszékhely jelenéről, jövőjéről szóló ismertetőt. Az ódon épületből kilépve idegenvezető kalauzolásával tekintették meg a vendégek a történelmi belváros főbb nevezetességeit, majd a Rippl-Rónai Emlékház, a műterem és a fogadóközpont látnivalói bűvölték el a zsurnalisztákat. A Németh István park, valamint a Szász-világ című kiállítás sokakat megbabonázott, mint ahogy a bárdibükki Goszthony-kúria kollekciója is. Szombaton este gyertyafényes vacsora várta a vendégeket a monostor közelmúltban felújított pincéjében, ahol Mester Balázs jelenlegi, illetve Forintos László egykori polgármester mesélt a településről, s Világos Krisztián atya mondott pohárköszöntőt, aki a hétvégi, templomcentenáriumi rendezvénysor főszervezője volt. Mint megtudtuk, a Október 30-án a püspöki székház nagytermében gyűltek össze a KÉSZtagok. Ezúttal a Magyar Katolikus Rádió vezetése és munkatársai mutatkoztak be. A találkozót az tette időszerűvé, hogy Kaposvár körzetében a 102,6 frekvencián ez év december első hetétől jó minőségben fogható lesz a rádió adása. Sokan szomorúan vették tudomásul Budapesti újságírók Somogyban Bárdudvarnokról elszármazottakat is meghívták az ünnepi eseményre. A vasárnapi szentmisét Somogyváron hallgatták az újságírók, ám előtte a Kupavár-hegyen, beszédes romok, történelmi díszletek között időztek. A merészebbek a kilátóról szemlélték a tájat, majd Ungvárszky Imre plébánossal találkozott a csapat, amely a Bemutatkozott a Katolikus Rádió Kiskupa Vendéglőben elköltött ebéd után búcsúzott Somogy szakrális, történelmi és kulturális értékeitől, ám mint többen megjegyezték: e két és fél nap csak ízelítő volt a somogyi látványból, élményből, levegőből, így még visszatérnek ebbe az országnyi megyébe. L. S. annak idején, hogy a középhullámú adás megszűnt. A rádió vezetésének előrelátását bizonyítja, hogy a középhullámú vételnél sokkal jobb minőségű vételi lehetőséget építenek ki, és pályázat után nyernek meg, folyamatosan az egész ország területén. Kaposvár és környékére már alá van írva a médiahatósággal az ezzel kapcsolatos szerződés. SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA Szerkeszti a szerkesztõ bizottság. Tagjai: KISS IVÁN, LÕRINCZ SÁNDOR (elnök), DR. RUMSZAUER MIKLÓS, VARGA LÁSZLÓ Felelõs kiadó: DR. RUMSZAUER MIKLÓS Szerkesztõség: Kaposvár, Dr. Kovács Sebestény Gyula u. 2. Telefon: 82/ Tipográfia, nyomdai elõkészítés: VÁRNAI KÁROLY A lap készült a VUPE 2008 Kft. gondozásában.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Majnay Gábor Osztályvezető úr részére Tárgy: Szakmai beszámoló 2015.évről

Majnay Gábor Osztályvezető úr részére Tárgy: Szakmai beszámoló 2015.évről SZEKSZÁRD MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Szekszárd Béla tér Tárgy: Szakmai beszámoló 2015.évről Kérésére az alábbiakban beszámolok a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Kiemelkedő Művészeti Együttes

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései 7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései II. A hitoktatás mai helyzetelemzése a. A hittanórák időpontjával kapcsolatos kérdések A közoktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban) törvény által

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben