Emlékérem a gazdasági helynöknek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékérem a gazdasági helynöknek"

Átírás

1 A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 15. évfolyam, 4. szám november A szeretet diadala Minden ünnep különleges helyet foglal el az emberi szívekben. Az ünnep, amely kiemel bennünket a hétköznapok forgatagából, és feljebblép az odafigyelés és szeretet lépcsőfokán. Karácsony! Minden embernek megvannak a saját történetei, melyekre szívesen emlékezik vissza. Egy-egy kiemelkedő élményre, ajándékra, eseményre, mely megédesíti azt a napot. Magam is így érzem. Mesélhetnék gyermekkorom karácsonyairól, vagy templomi élményeimről, de most nem ezt teszem. Egy különleges helyre kalauzolom el a Spiritus adventi számának olvasóit. Oda, ahol magam is meg tanultam átértékelni és örömtelivé tenni ezt a szép ünnepet. (Folytatás a 3. oldalon) Emlékérem a gazdasági helynöknek A kőszegi Jurisics-vár dísztermében a Kulturális Örökség Napjai programsorozat nyitórendezvényén ismerték el azok munkáját, akik a kiemelkedőt alkottak a műemlékvéde- lem, illetve a régészet terén. A Forster Gyula- és a Schönvisner István-díj mellett a Forster-, illetve a Schönvisneremlékérmet is átadták. (Folytatás a 2. oldalon) Kitüntetett plébános Szeptember 8-án ünnepi közgyűlést tartott a Zala Megyei Önkormányzat Zalaváron, a Történelmi Emlékparkban. A kitüntetéseket Manninger Jenő, a Zala megyei Közgyűlés elnöke adta át. Elismerésben részesült Polgár Róbert murakeresztúri plébános is, aki a Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat vette át. A laudáció így szólt: Papi hivatása, plébánosi feladatainak ellátása mellett aktív részese Murakeresztúr és Fityeház községek közösségi életének. Amellett, hogy aktív tagja a helyi labdarúgó csapatnak, működteti az Integrált Közösségi Szolgáltató Központot, s a közösség érdekeit szolgáló pályázatokon vesz részt. (Folytatás a 2. oldalon) TARTALOM Megújult a kisgyaláni templom 5 Dodó 6-13 Mindszenty tér Kaposváron 9 Áldás a Karitász központra 15

2 Három somogyi a kitüntetettek között Caritas Hungaria-díjat adtak át Budapesten, a Magyar Szentek Plébániatemplomban október 5-én Caritas Hungarica díjakat adott át Spányi Antal, a Karitász püspök-elnöke, valamint Écsy Gábor, a Karitász országos igazgatója. A díjra minden évben egyházmegyénként három plébániai önkéntes karitászmunkatársat javasolhat a helyi egyházmegyei karitászigazgató. Az elismerést azok a plébániai önkéntes karitászmunkatársak kapják, akik a legtöbbet tettek karitatív tevékenységben a rászorultakért: mint például az idősek, betegek, családok, gyermekek, a társadalom peremére sodródottak támogatásában. Az idei évben egyházmegyénkből Caritas Hungarica díjat adtak át: Sávoly Andreának, az 1996-ban alakult Marcali Plébániai Karitász Csoport alapító tagjának. Sávoly Andrea mélyen vallásos gyógyszerész családban született, ezáltal életének legfontosabb feladata az emberek gyógyítása, és a rászorulók Emlékérem a gazdasági helynöknek (Folytatás az 1. oldalról A hat Forster-emlékéremmel kitüntetett személy között van Nagy Vendel atya, a kaposvári püspökség gazdasági helynöke is, aki a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola térszint alatti építése, az egyházmegyében működő katolikus iskolák renoválása, felújítása, valamint az egyházmegye műemlék templomainak és a plébániák felújítása kapcsán végzett tevékenységért vehette át a kitüntetést. A laudációban egyebek mellett ez állt: Nagy Vendel atya hoszszú idő óta vesz részt az iskolaközpont A Forster Gyula-emlékérem lelki, szellemi, anyagi fejlesztésében. Lelkiismeretes és odaadó munkája során újultak meg az egyházmegye területén működő katolikus templomok és plébániák, szem előtt tartva a műemléki értékek kibontakoztatását, megvédését. A Forster Gyula Emlékérmet amelyet Szaló Péter, a Belügyminisztérium műemlékvédelemért és régészeti örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára adott át, a műemlékek megőrzése terén jelentős érdemeket szerzett nem szakmabeli személyek vagy szervezetek kaphatják a belügyminisztertől. L. S. megsegítése. A szolgáló szeretet példaképe, élete minden pillanatát másokért áldozza. Istenszeretete és hite kántori munkájában, valamint az egyházközség zarándoklatainak szervezésében nyilvánul meg. Balogh Erzsébetnek, a ladi csoport vezetőjének. Mint hitoktató felkarolja a gyermekeket. Nemcsak lakhelyén, hanem a környező településeken is gondját viseli rászoruló embertársainak. Életének nehézségeit háttérbe szorítva mindig másokért teszi a jót, számára a szegények segítése a legfontosabb. Csendes, szorgalmas egyénisége örömére szolgál a helyi plébános atyának és hittanos kisdiákjainak. Panyi Antalnénak, aki a mesztegnyői csoport vezetője. Önkéntes munkáját több mint 2 évtizede a Máltai Szeretetszolgálatban kezdte. Mint pedagógus, nagyszerű érzékkel, empátiával irányítja és segíti a közösségeket. Mesztegnyőn minden rendezvényen dolgozik fáradhatatlanul, legyen Karitász munka, egyházi esemény, kórusszervezés, hitoktatás, vagy rétesfesztivál. KISS IVÁN (Marcali) Kitüntetett plébános (Folytatás az 1. oldalról) Szervezőmunkája eredményeként valósult meg mindkét hozzá tartozó faluban a templom és a plébánia felújítása, valamint a templomkert parkosítása. A települések teljes lakosságát megmozgató közösségi programokat szervez, amelyek élményt, szórakozást és új ismereteket nyújtanak a bennük résztvevőknek, például nyári és téli táborok a gyerekeknek, többek között római és csíksomlyói zarándokutak az idősebb korosztály számára. Mivel mindkét településen nagy számban él horvát ajkú lakosság, nagy szükség van közösségformáló tevékenységére, amelyet rendkívül nagyra értékelnek a helyiek. Életvitelével, munkájával személyesen mutat példát a lakosságnak, s nagy szerepe van a jó emberi kapcsolatok kialakításában, valamint a helyi civil közösség összetartásában. 2 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER

3 Rozsos Gábor Télforduló az eljövendô advent elé M.-nek Talán havasan mégsem váratlanul, a tél-sötétben titkaink közt meglapul a pontnyi csillag születô irányfénye Alfa s Omega: kegyelem hófehére, mely Kezdet és Vég a bennünk még vajúdó, kétezer éve közénk jött Megváltó. A szeretet diadala (Folytatás az 1. oldalról) Néhány éve Nagykanizsán teljesítettem kápláni szolgálatot, amikor is 2007 karácsonyán először kerültem kapcsolatba halmozottan fogyatékos emberekkel. Erősen vegyes érzelmekkel léptem át az ajtó küszöbét. Az ápolók és az intézmény vezetője szívélyesen fogadtak, ám a betegeken végignézve még nem oldódott fel bennem a feszültség: milyen szentmise lesz ez? Ezután meglepő dolog történt. A fiatalok egyesével odajöttek hozzám, megszorították a kezemet, a többiek rám mosolyogtak, és a gát, amelyet észrevétlenül felépítettem magam körül, mintha semmivé foszlott volna. Elkezdtem velük beszélgetni, viszonoztam mosolyukat, odamentem és helyet foglaltam közöttük. Meséltek magukról a maguk módján, de mégis a figyelmem volt számukra a legfontosabb. A szentmise kezdetét vette. Felhangzott az orgonán az általunk sokszor énekelt, szívünknek kedves dallam: Mennyből az angyal, lejött hozzátok, és én figyeltem őket. Nem dudorásztak, nem énekelgettek, hanem szívük szeretetéből, teljes erejükből énekeltek. Összeszorult szívvel felsóhajtottam: Istenem, bárcsak mi is így tudnánk örülni a Te eljövetelednek! Figyelmesen hallgatták a szentmisét a lesötétített teremben, csupán a gyertyák világították meg az átszellemült arcokat. Isten szeretete tükröződött vissza tekintetükből, énekükből a mennyei dallam diadala visszhangzott. Dicsőség mennyben az Istennek, békesség a Földön a jóakaratú embereknek. Eddigi életem során még soha nem hallottam lelkesebben énekelni ezt a dalt, mely bearanyozza szívünket Isten szeretetével. Leginkább az ének ragadta meg őket. Ujjongással üdvözölték, amikor felhangzott az Evangéliumban Jézus születésének hírüladása. Állva tapsoltak, megölelték egymást, így osztva meg egymással az örömhírt Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Mindent tudtak, amit akkor tudni érdemes, Isten szeret engem, és én szeretem őt. A szentmise végén nekem is kijutott az ölelésekből, aztán az igazgató és az ápolók kívántak áldott karácsonyt. Búcsúzáskor elnézést kértek a szentmisei rendbontásokért. Szelíden mosolyogtam. Ami számukra rendbontás volt, azt én a szeretet diadalaként éltem meg. Amit ők tapsnak és felsikoltásoknak, azt én az őszinte, és tiszta öröm kifejeződésének. Szelíden csak ennyit válaszoltam: Életem egyik legszebb karácsonya, és legnagyobb élménye volt. Áldott karácsonyt kívántam és kiléptem a hideg hóesésbe. Az időjárás ugyan jeges volt, de a szívemben magammal vittem ezeknek az embereknek az örömét és szeretetét a kis Jézus iránt. Ezen a szentestén ezek között a különleges emberek között egy csodával lettem gazdagabb. Kívánom mindenkinek, hogy ezt az örömet igazán meg tudja élni és megtapasztalni, hogy mit jelent az az ajándék, amelyet Isten minden ember számára készít és tartogat. BENCZIK TAMÁS plébános (Vízvár) SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER 3

4 Engesztelő zarándoklat Segesden Engesztelő zarándoklaton vettem részt október 5-én családommal Segesden. Ez az alkalom a rózsafüzér társulatoknak és imacsoportoknak szólt kiemelten, de minden katolikus hívőt szeretettel vártak a szervezők, Borza Miklós és Grujber Zsolt atyák. Az egyházmegye minden részéből érkeztek papok és népes zarándokcsoportok, például Böhönyéről, Csurgóról, Kaposvárról és Marcaliból, de még Siófokról és Balatonszemesről is. A nap kezdetén Borza Miklós plébános ismertette a segesdi kegyhely és a ferences kolostor történetét, majd elmondtuk a napközi imaórát, ezután Grujber Zsolt böhönyei plébános tartott előadást Szűz Mária szerepéről a katolikus hitben, mint kinyilatkoztatott vallásban; a Szentírásra alapozva bemutatta, hogy a Szűzanya Krisztushoz való kötődésén keresztül részt vesz a kegyelem kiosztásában. Az ünnepélyes szentmise főcelebránsa dr. Gárdonyi Máté siófok-kiliti plébános és egyháztörténész volt, aki homíliájában azt hangsúlyozta, hogy a rózsafüzér imádkozása hozzátartozik a katolikus identitáshoz. Kiemelte benne a világosság olvasóját is, amelyet II. János Pál pápa vezetett be. A misét, amelyen a böhönyei énekkar nyújtotta a zenei szolgálatot, körmenet követte, amelynek során egy egész nagy kört tettünk meg a Várhegyen. Nagy élményt jelentett, amikor a domboldalra visszanézve láttam, hogy milyen rengeteg zarándok vonul lefelé. Amikor visszaértünk, a templomkertben elfogyasztottuk a püspökség támogatásával kapott közös ebédet, majd a nap zárásaként Rocca Dániel babócsai plébános vezetésével elimádkoztuk a rózsafüzért. Ezután mindenki lelkileg feltöltődve ment haza. Különösen örültem annak, hogy ott lehettem, mivel már hittantáborban és ifjúsági találkozón is vettem részt Segesden. Amióta 2012 októberében elkezdődött a Hit Éve, minden hónap első szombatján 10 óra 30 percre várják az imádkozni vágyókat a kegytemplomba. Borza Miklós és Grujber Zsolt atya már egy éve áldozatos munkával szervezik ezeket az alkalmakat. BRDAR TERÉZ, a Katolikus Gimnázium tanulója (Kaposvár) 4 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER

5 Megújult a kisgyaláni templom Ünnepelni és emlékezni jöttek össze a helyi, göllei és a környékbéli hívek és lelkipásztorok a kis somogyi falu templomának megújulása kapcsán. Szeptember 14-én van a templom búcsúnapja, Szent Kereszt felmagasztalása. A kereszt a hívő ember mindennapi életének tartozéka. Megleljük a szobánk falán, a temetőkben, az út szélén, a hegytetőn, de szemünkbe ötlik a templomtornyokon is. A megemlékező szentmise elején Witzmann Mihály, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy a megyei vezetésnek fontos érdeke, hogy a műemlék épületeket, így a templomok megújítását támogassa, illetve elősegítse azok megvalósítását. A szentmisét Balás Béla kaposvári megyéspüspök celebrálta. A templom 230 éves jubileumán, 2011-ben pedig Pápai Lajos győri megyéspüspök is jelen volt. Balás Béla püspök úr szentbeszédében kiemelte, hogy fontos a keresztény hívek számára a templomok megújulása, mert évszázadok óta hirdették és a jövő évszázadokban is hirdetniük kell Istenünk fontosságát és hitünk értelmét. Amióta ember él a földön mindig hitt valakiben, valamiben az emberiség. Még az ateista ember is hisz valamiben mondta. Bízik abban is, hogy e hitetlennek tűnő világunkban elindult valami, talán ösztön az istenhit felé. Reménnyel tekint a jövő felé, bízva abban, hogy a Teremtő mindig elég lelkipásztort küld az emberiség, így a magyarság szolgálatára is. E szavakkal bíztatta a jelenlévő lelkipásztorokat, akik már-már elkeseredettek a kevés hívő láttán a szentmiséken. Kérte őket, hogy tartsanak ki a végeken, a kis falvakban, így a fíliákban is. A mai nap is bizonyítja, hogy jelen van a Jóisten és a hívek buzgó bizalma. Szalai Jeremiás prépost, göllei plébános köszönetet mondott a szervezőknek, az adományozóknak, hogy e kis falu temploma megújulhatott. A jövő évben szeretné, ha a göllei templom is sorra kerülhetne. Jeremiás atyáról köztudott, hogy előző szolgálati helyein az építkezésre nagy hangsúlyt fektetett. Horváth Zoltán, Kisgyalán polgármestere megköszönte Balás Béla püspök úrnak a szentmisét és saját gondolatait osztotta meg a jelen lévőkkel, melyeket imaként szánt a búcsún résztvevők számára: Üdvözlégy Szent Kereszt egyetlen reményünk, A tied vagyunk, ha halunk, ha élünk. Bocsásd meg, Istenünk minden bűnünket, Váltsd javunkra minden keservünket. Ne engedd a gonoszt vesztünkre törni, Ne engedd neki a lelkünket gyötörni. Lelkünkön fogást ő ne találhasson, Életünk üdvösségünkre válhasson. Áldd meg, Urunk ezt a közösséget, Vezess utadon minden nemzedéket. Csak te vagy nekünk reménységünk, Hogy mi, bűnösök irgalmat s kegyelmet nyerjünk. Számunkra te vagy a szeretet, Hisz értünk áldoztad fel gyermeked. Fogadd tőlünk örök hálánkat, Kérünk, hallgasd meg imánkat! BODÓ IMRE (Dombóvár) SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER 5

6 Közösségi ház a vadászdombiak komfortjáért A közösségi összejövetelekre kiválóan alkalmas nappaliban még csak néhány alapberendezés fogadja a betérőt, az egyik kisebb helyiségben viszont két, nagy teljesítményű automata mosógép áll, hogy a környékbeli cigánylányok, asszonyok itt moshassák ki ruháikat, de fürdésre, tusolásra is van lehetőség, hiszen a két vizesblokkot éppen ezért alakították ki a hajdani családi házban, amely a múlt héttől Ifjúsági Pontként működik a Vadászdombon. Kaposfő cigányok lakta településrésze Vadászdomb, ahol több mint százan élnek. Somos László esperes hosszú ideje azon munkálkodik, hogy a társadalom számkivetettjeinek megteremtse az emberi léthez szükséges alapkomfortot. Nemcsak lelkigondozásukat végzi, s a gyerekek tanulását segíti a tanodában, hanem munkatársaival a helyi cigány közösség életkörülményein is próbál javítani. Hálásak is érte védencei, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy az egyik társuk által festett képpel ajándékozták meg a közösségi ház felszentelésekor, és sorra ölelték magukhoz a Somogyban csak minden cigányok papjaként emlegetett atyát, aki nehezen tudta törölgetni könnyeit Az Összefogás a kadarkúti-nagybajomi kistérség gyermekeinek jövőjéért projekt keretében vásárolták meg, alakították át és újították fel az épületet, amely rendszeres programokkal várja az ide betérőket. Szabóné Kiss Vincze Mónika szociális munkástól tudom, kézműves foglalkozásokat szerveznek, film- és baba-mamaklub működik itt, és a pszichológus, valamint a logopédus is helybe jön. Biztosított az internetes hozzáférés is, és már reggel nyolc órától kinyílik a 12,5 millió forintból felújított közösségi ház ajtaja. Elsősorban a gyerekeket és a fiatalokat várják ide, hogy rajtuk keresztül jussanak el a család többi tagjához is. Nem titok: a lakások alacsony komfortfokozatából eredő különbségek enyhítése mellett a preevangelizáció is fontos szempont. A projekt amelynek specialitása, hogy a kaposfői plébániával konzorciumban működik lehetőséget ad arra, hogy valóban élet lengje be a közösségi házat, és különféle rendezvények, programok, szolgáltatások révén hosszú távon vigyen tartalmat és színt a cigány családok életébe. MOLNÁR ATTILA Dodó Pár nappal karácsony előtt voltunk csak, amikor hirtelen meghalt. 52 évesen csak eldőlt otthon, mint egy zsák, még mukkanni sem tudott. Tüdőembólia. Alattomos egy halál, azt mondják, az ember még a földre sem ér le esésében, s már hirtelen az égben találja magát. Doktor House és csapata sem tudná lecitálni onnan, még akkor sem, ha a kórházban, a műtő ajtaja előtt esik össze valaki. Legalábbis ezt mondják. Én nem tudom, de azt tudom, hogy valószínűleg nem azon lepődhetett meg leginkább szerencsétlen, hogy Hopp! Meghaltam!, hanem hogy még a pohár pálinka ízét sem tudta tisztességesen élvezni, merthogy Jenci, a fia elmondása szerint, életének ez volt utolsó tudatos cselekedete, s tessék, már meg is hal. A szép halál sokak által ily módon elképzelt voltát bizony ilyen kis nüanszok is beárnyékolják néha. Szóval meghalt. Majdnem elfelejtettem, cigány volt az istenadta. És hát példacsúf egy ember. Nagydarab, fekete, mély, rekedt hangú, s a fogorvosok sem az ő pénzén gazdagodtak... Mindezek mellett még hadart, sőt, egyben dadogott is, ha beszélt. Később hallottam énekelni, érdekes, akkor egyiket sem tette. De komolyan! Ilyet még sehol sem hallottam. Négy éve ismertem nagyjából, s az elején rettenetes ellenszenves embernek láttam. De velem mindig tisztelettel beszélt, éreztem, hogy valahogy nagyra tart. Soha nem hallottam káromkodni. Menj a frászkarikába-karikába ez volt a szavajárása, ha dühös volt. Ha nem volt az, akkor rendesen az Aggyisten! után még kézfogás közben ráhadarta: A-aa-dj egy százast-százast, adjál! De nemcsak nekem mondta, mindenkitől koldulta a százast. Később hallottam, hogy az inflációt is követte, mert anno húszassal indított Közelebbi kapcsolatunk a hárságyi kocsmában kezdődött. Sőt, ha jól belegondolok, találkozásaink kizárólagos helye is a hárságyi szerverközpont volt, talán egyszer ha láttam a templomban szép fehér ingben. Akkor, amikor a feleségét temettük, előtte a misén. Sírva jött a plébániára kora reggel: O muri cigánká me! (Meghalt az asszony!). 6 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER

7 Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke meghatóan beszélt a házavatón a vadászdombi projekt kulcsszereplőjéről, Somos atyáról. Arra utalt: Isten lehajol az emberhez, de a másik ember csak leereszkedni tud embertársaihoz. Somos atya viszont valóban lehajol a cigányaihoz, így meg lehet tanulni, mi a különbség lehajlás és leereszkedés között. Valóban csak a lábmosással érnek valamit a misék; s a lehajlás hozzátartozik a keresztény élethez. A felszentelést végző Balás Béla megyéspüspök szerint ahogy a Szentírásban is olvashatjuk főnyeremény foglalkozni a szegényekkel, a kicsikkel, a fogyatékosokkal, a gondokkal küszködőkkel. Általában azonban csak az jellemző, hogy kitöltjük ugyan a telitalálatos szelvényt, ám elfelejtjük feladni. Mint megjegyezte: Szent István idejében tíz falu építtetett egy templomot, most tíz falunak kellene építtetni egy tanodát ahol szakemberek segítik a rászorulókat a felzárkóztatásban ám azt látom, nem sűrűsödnek a tanodák Kaposfő ez alól kivétel, hiszen már a másik, cigányok lakta településrészen, Baglason hét éve működik közösségi ház Somos atya vezetésével, aki a cigányság érdekeiért tett erőfeszítéseiért néhány éve megkapta a Raoul Wallenberg-díjat. Szolgáló szeretettel végzett munkájához viszont nélkülözhetetlenek fiatal munkatársai, akik, hozzá hasonlóan, szívügyüknek tekintik e hivatást, valamint azok a hazai és németországi szervezetek, magánszemélyek, akik jelentős támogatást biztosítanak tevékenységükhöz. Köztük a rendszeres adományozó, prof. dr. Horn Péter akadémikus, a Kaposvári Egyetem emeritus rektora. Ebből az öszszegből például gyógyszert vásárolnak a cigány családoknak. Horn Péter arra emlékeztetett: egyszer Repa Imre professzorral felkeresték dr. Beer Miklós váci püspököt, akinek a somogyi vendégek láttán felcsillant a szeme, s azt mondta: van egy kedvenc tanítványa, Somos Lászlónak hívják. A név hallatán Horn Péter megjegyezte: Én is ismerem, tíz évig dolgoztuk együtt, s a legkedvesebb tanítványom, aki egyetemi lelkészként is szolgált egy időben. Repa Imre professzor, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház stratégiai igazgatója köszöntőjében mindennapi hősnek titulálta Somos atyát, és azt kívánta, legyen minél több ilyen hős, s akkor valóban nagyot léphetünk előre. Együtt ünnepeltek a kaposfőiekkel a Vinzenz-Konferenz tagjai is, akik Hernéből, a Wanne-Eickel-i egyházközségből érkeztek, s akik már hat éve támogatják az atya munkáját, illetve rajta keresztül a helybélieket. Rendszeres gyűjtést szerveznek és természetbeni adományokkal, illetve pénzzel is támogatják e missziós tevékenységet. A szabadtéri misét követően a vadászdombi és a baglasi cigány közösség alkalmai énekkara lépett fel, s gitáros karizmatikus dalok is felcsendültek. Az ünnepség résztvevői a baglasiak temperamentumos táncának is tapsolhattak. LŐRINCZ SÁNDOR (Kaposvár) Fotó: SZABÓNÉ KISS VINCZE MÓNIKA Mert akkor már hozzám rendesen cigányul szólt. Beásul. S én románul válaszoltam, úricigányul ahogy ő mondta. De nagyon jól megértettük egymást. S ugrattuk is. Tisztességgel eltemettük Marit, a temetés árával azóta is lóg Amikor a kocsmában egy este ferbliparti közben (az öregebb svábok esténként ott verik a blattot, a polgármesterrel sakkoznak, páran még tudnak ultizni is) a teljesen elázott Dodót a fiatalok ugratták, aki egyre hangosabban, egyre ordenárébb módon kezdett válaszolgatni. Nem káromkodott, csak a nemi szervek olyan széles skáláját kezdte emlegetni, változatos jókívánságok közepette, hogy sirült le az orcám bőre, amin a suttyók aztán nagyokat derültek, és amit egyre hangosabb röhögéssel nyugtáztak. Amikor nem bírtam már hallgatni tovább, románul szóltam rá halkan. (Azt hittem a hangzavarban meg sem hallja): Măi, Dodo, nu-ţi e ruşine, cum vorbeşti, măi? (Te, Dodó, nem szégyelled magad, hogy beszélsz, te?) Döbbent csend lett a kocsmában. Dodó fekete arcán az érzelmek viharoztak, láttam, hirtelen nem is bírja követni, hogy nyelvén pirítottak rá. Kimeredt szemekkel üvöltött: Jaj Istenem, Istenem hányta a kereszteket magára, s hirtelen kezdte letépni az inget magáról. Csak úgy röpködtek a gombok! Jaj, hogy egyem meg a szívedet, hallottátok? Hallottátok? Jaj, te! Jaj Istenem, Istenem Aztán sírni kezdett. Ijedten vettem észre, hogy meg akar ölelgetni, ami ellen bőszen tiltakoztam, aztán sört rendelt, megint tépte az inget, és hosszasan fejtegette, hogy én bizony cigány vagyok! Nem is akármilyen! Úr, de cigány! Na, most erre én nagy székely, mit mondjak? Hát, barátom, lecigányozott egy cigány! Ezt is meg kellett érnem! mondom magamban Ekkor már mindenki sír a röhögéstől, Timba, a kishárságyi markolósunk üvöltve veri a pultot, Stanci, az öreg kőműves meg döcögve röhög, törölgeti a szemeit. Apukám, a református nyugdíjas rendőrünk visítva rohan be a WC-be: Jaj, apukám, bepisálok! Nos, innen kezdődött a barátságunk. Dodó testvérének fogadott. Aztán lassan sok mindent megtudtam róla. A börtönt is megjárta, a hárságyi tyúkok sem voltak mindig tőle biztonságban, de szerinte csak hirtelen reggel o-o-tt lettek, ott lettek az ud- SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER 7

8 Tizenötödik születésnapját ünnepelte a segesdi Gondviselés Szociális Otthon szabási rehabilitációs részlege. A dél-somogyi település ékének számító Tallián kastély lakói közül jó páran részt vettek az emelkedett hangulatú eseményen, mi több, verseikkel köszöntötték az intézményt, amelynek vezetői erre az alkalomra meghívták a részleg egykori, ma már nyugdíjas dolgozóit. Horváth Viktorné részlegvezető főnővér idézte fel az elmúlt másfél évtizedet, s beszélt arról, hogy miként él e helyen mintegy félszáz szenvedélybeteg. A rehabilitációs részleg korábbi felújításáról, a komfortfok emeléséről is szó esett, mint ahogy arról a szeretetteljes légkörről, ami régóta jellemzi az itt folyó tevékenységet. Nagy István Béla, a segesdi anyaintézmény igazgatója köszönetet mondott az egykori és a jelenlegi munkatársaknak, s arról beszélt: nem véletlen, hogy ez az évforduló egybeesik a XVI. Benedek pápa által Keresztszentelés Szabáson meghirdetett Hit Évével. Mint mondta: kegyelem, hogy az ide kényszerülők közül számosan gyógyultan távozhatnak az intézményből, amely számos terápiás tevékenység helyszíne is. Lőrincz Sándor vezető-főtanácsos a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltség vezetősége nevében köszöntötte az évfordulón megjelenteket, s fejezte ki háláját az itt folyó, szívvel-lélekkel végzett munkáért. Teréz anyára utalva aki szerint a világ legsúlyosabb betegsége nem a lepra és az éhínség, hanem a magány, a meg nem értettség megjegyezte: az otthonlakók minden bizonnyal nem magányban tengetik mindennapjaikat, hiszen a szakapparátus mindent elkövet állapotuk javulá- sáért. Ezt követően a jeles születésnap alkalmából egy díszoklevelet adott át a kollektívának. A Bátori Zsolt kirendeltség-vezető által aláírt oklevelet Horváth Viktorné és Nagy István Béla vette át. Nemcsak az ellátottak, hanem a munkatársak közül is többen mondtak verset az ünnepségen, s a Rozina Zoltán karnagy vezette szabási női kar széles repertoárt felvonultatva működött közre. Énekük nemcsak a kastély aulájában, hanem a park bejáratánál is felcsendült, ahol a Hit Évére is emlékezve egy fogadalmi fakeresztet állíttatott az intézmény igazgatója. Ezt Oláh Lajos csokonyavisontai református lelkész áldotta meg és Bicsár László kutasi plébános szentelte meg. A kereszt vízszintes szárán ez olvasható: Isten a szeretet. varán, s mivel nincsen kerítés, gyorsan Marival levágatta őket, nehogy a róka vessen szemet rájuk. Elvégre nem várhatja el senki egy szegény cigánytól, hogy megkeresse a kóbor tyúkok gazdáit. Ebben aztán egyet is értettünk. Csak azt éreztük illendően elkerülni a beszélgetésben, hogy megkérdezzük, hogy az olyan közmondásosan rövid ésszel bíró kárálógépek miért érezték halaszthatatlanul fontosnak két kilométert gyalogolni Antalfaluba, Dodó házáig, hogy reggel a fazékban végezzék Mindezek ellenére az emberek a faluban szerették Dodót. Hozzátartozott a faluképhez, még ha sokszor ki is ütötte a biztosítékot sokakban. Köztudott volt, hogy bármilyen hangszert adtak a kezébe, azon egy két akkord után bármit eljátszott. (Ha valahol meglátott, és volt benne egy-két maligán, a kötelező százaskérés után mindig énekkel folytatta: Lász o fie, kum o foszt (Hagyd, hogy legyen, ahogy volt), aztán a saját pénzemből szépnek egy cseppet sem nevezhető széles vigyorral, gálánsan, mint egy magyar gróf, meginvitált egy kisfröccsre. Ha pedig nekem is jó kedvem volt, elénekeltettem vele kedvenc lovári népdalomat: Áj, Devla, jáj Devla, jaj, a Fáni -t, amit örömmel elénekelt s tapsolt is hozzá Módjával még tisztességesnek is volt nevezhető. Egy közös fia volt Marival, a Józsika, őt nagyon szerette. Bár már 16 éves, még mindig az általános hetedik osztályát koptatja. A többi gyerek csak úgy odaragadt hozzá az évek folyamán, mint a marha farkába a ragadály. Amikor utoljára találkoztam vele, péntek este a szokott vehemenciával esett nekem: Dem o szutye! (Adj egy százast!) Lasă-mă, Dodo, n-am nici un ban la mine acuma! (Hagyjál, Dodó, nincs most egy vasam se.) Közben látom, hogy az ingzsebe dagad az ezresektől. Elfut a méreg... Szóvá teszem, néz, mint egy lőtt medvét, mentegetőzik, hogy az kell a gyermeknek. Mondom, ne húzza fel az agyamat, nem kap semmit. Hirtelen magyarra vált: Akkó ne aggyá! De látom rajta, hogy nem haragszik. Hirtelen kapcsolok. Mondom neki: Te, Dodó! Mégis adok egy százast. De kérjél nekem egy kis Stellát! Felderül a képe: Aggyá! 8 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER

9 Mindszenty tér Kaposváron Mindszenty József, Magyarország utolsó bíboros hercegprímásának nevét vette fel a kaposvári Jézus Szíve-templom előtti tér. A templom falán helyezték el Gera Katalin kaposvári szobrászművész és Gschwindt András közös alkotását, egy emléktáblát, amelyet Agg József c. prépostfőesperes áldott meg nemzeti ünnepünk előestéjén, október 22-én. Mint megtudtuk: az 1944 márciusában veszprémi püspökké kinevezett Mindszenty József egyik első útja éppen a somogyi megyeszékhelyre vezetett. Még ugyanebben az évben pedig a megyei kórházban látogatta meg az előző nap Kaposvárt ért súlyos bombatámadás sebesültjeit. Nem sokkal ezután már a börtönben több végzős kispap és menekült teológus között Zalai Ferencet is pappá szentelte, aki később Kaposfüred plébánosaként mintegy negyvennégy éven át szolgálta híveit. Kiállítás a Katolikus Gimnáziumban Nagy Krisztina, a kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpont iskolatitkára régóta készít keresztszemes kézimunkákat, ám kiállításon még nem szerepelt szebbnél szebb műveivel. A gimnázium aulájában rendezett tárlatmegnyitón testvérmúzsák randevúztak; a látványos kollekciót Molnár Júlia tanárnő ajánlotta az érdeklődő diákok és munkatársak figyelmébe. Péteri Pál: Róma a templomok városa A teljességre törekvő munka Róma 650 templomát mutatja be, amiért is tisztelettel adózhatunk azért a 24 esztendei fáradozásért, amelynek során dr. Péteri Pál összegyűjtötte az örök város templomaira vonatkozó történelmi és művészeti adatokat. Alapos kutatásairól a kötet végén található irodalomjegyzék is tanúskodik. A kötetet közel ezer fénykép teszi teljessé, ezek többségét Péteri Anna készítette. A szövegben elhelyezett fekete-fehér fotók már olvasás közben láthatóvá teszik a templomot, a könyv végén található több mint kétszáz színes kép pedig segít az épületek alaposabb megismerésében. Komoly kutatómunkára vall a felhasznált főként olasz és magyar nyelvű szakirodalom mennyisége, a könyv legfőbb értékét mégis az adja, hogy az itt bemutatott templomokat a szerző személyesen kereste fel, és a látottakat tudományos alapossággal, mégis saját reflexióin átszűrve mutatja be. A 2005-ben megjelent kötethez dr. Péteri Pál pápai prelátus, nyugalmazott plébános a közelmúltban elkészített egy kiegészítő füzetet, amelyben csaknem száz templomhoz újabb információkat fűzött, s a nyolc éve tartó kutatómunka eredményeként tizennégy új, az elmúlt években épült templomot is bemutat. A kiadvány a kaposvári Szent Kereszt Plébánián szerezhető be! A százas a rongyos nadrágzsebben boszorkányos ügyességgel tűnik el, az ingzsebből előkerül az ezresköteg, s kiperkál belőle 220-at a sörömre, boldogan hozza az asztalomhoz, s még az egészségemre is kívánja Ki érti? Aznap a harmadik temetés volt az övé. Vásárosbécen az anyjára temettük (mert az egy éve elhunyt felesége az előző férjére kérte magát.) Lehet, hogy az örök nyugodalmat, most az egyszer szegény Mari tényleg komolyan gondolta Eléggé elcsigázottan értem oda, barátságtalan, szeles időben álltunk a temetőben, miután az előző miséken a hideg templomokban kellőképpen átfáztam. A harmadik faluban temetjük, mégis sokan vannak kint. A tömegből két polgármester is kiköszön, látok magyarokat is szép számmal. De cigány van a legtöbb. Öltözködés közben megkérem a Munkásembert (ő is cigány), mutassa meg nekem az Ördögöt, ha itt van, mert sokat hallottam róla, de egyszer sem láttam. Mikor megpillantom, önkéntelenül felhördülök: Te Jóisten! Vigyorognak a sírásók: Nem, az Ördög az! Szegény olyan fekete, mint a reverendám, közben biztossá érik bennem egy disszertáció-szagú ötlet: Bosch mielőtt megfestette a híres kísértés-képét, előtte tanulmánykörúton járt Vásárosbécen. Hirtelen korrigálom addigi álláspontomat szegény Dodó csúnya voltáról, és megállapítom magamban, hogy egy határozott férfiszépség volt, egy igazi sukár Adonisz. Eltérek a szertartástól. Egy Kalyi Jag és egy Ternipe számot hoztam ki CD-n, kérem, hogy játsszák le a búcsúztató helyett, rögtön az elején és a koporsó beszentelése után. Ezzel a két autentikus cigányzenével búcsúzom én Dodótól, közben igazolását keresem a rendhagyó szertartásnak abban, hogy mégis hitelesebb cigány népdallal köszönni el tőle, mint azt énekelni, hogy: Ma véget ért a földi munka, a Nap már éjbe hajolt, mert ugyan Dodónak tényleg éjbe hanyatlott a Nap, de hát valljuk be: szegénynek életében nem sok köze volt a munkához A CD-n lovári nyelven ugyan ez most senkit nem zavar, feljajdul az öreg cigány rekedten: Shuna bate muro raia, Devla! (Hallgass meg, Istenem! ) Elszabadulnak az érzelmek Közben nézem a lezárt koporsó szemfedelét hogyan dobálja a szél, hallgatom a SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA NOVEMBER 9

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam IV. szám 2012. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Keljünk útra Krisztussal Valahonnan fentről Püspöki teavár 2012. október

Részletesebben

Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet

Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 15. évfolyam, 3. szám 2013. szeptember Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet Somogyváron, a közelmúltban Nemzeti Emlékhellyé avatott

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

A valódi pofon. Húsvéti hírek TARTALOM. A művészet, az értékteremtés és a jótékonyság jegyében Szent Margit Hét az óvodában

A valódi pofon. Húsvéti hírek TARTALOM. A művészet, az értékteremtés és a jótékonyság jegyében Szent Margit Hét az óvodában A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 17. évfolyam, 1. szám 2015. március A valódi pofon Krisztusnak valódi teste volt, ezért igazi pofont kapott. Tényleg leköpték, halálra kínozták, de neki az fájhatott a legjobban,

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2014. március A feltámadás fényében

A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2014. március A feltámadás fényében A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2014. március A feltámadás fényében A húsvét, Krisztus feltámadásának ünnepe a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Megváltásunk titkára emlékezünk, hiszen

Részletesebben

Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528. Fax.

Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528. Fax. Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 3. szám, 2015. nyár Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528.

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Meghallani Isten akaratát. Társak Vagyunk. Közösségben másokért. III. évfolyam IV. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Meghallani Isten akaratát. Társak Vagyunk. Közösségben másokért. III. évfolyam IV. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam IV. szám 2013. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Meghallani Isten akaratát Társak Vagyunk Közösségben másokért Meghallani

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2013. KARÁCSONY 21. évfolyam 78. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Nyisztor Zsolt: Karácsony, szeretet-szolgálat 1 Páprádi Bíborka (10.E) - Czimmrmann Csilla:

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 6. szám, 2011. Karácsony Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jóakaratú

Részletesebben

Keresni és megtalálni!

Keresni és megtalálni! Amikor a napkeleti bölcsek megérkeztek Jeruzsálembe, azt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? (Mt 2,2) Ezt kérdezzük mi is. A napkeleti bölcsek példáján keressük az utat: hol van Jézus? Ma is

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban.

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban. 2 Kertvárosi Krónika 2014. július-augusztus SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ÚJ PLÉBÁNOS ATYÁNKAT Erdő Péter bíboros úr elfogadva Pályi László plébános atyánk bejelentését nyugdíjba vonulásáról, utódjául Plébániánk

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

(IX./4.) 2010. december 29. szám

(IX./4.) 2010. december 29. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./4.) 2010. december 29. szám Boldog a nép, amely ünnepelhet, és

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek . Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 5. szám, 2011. Minden Minden Ez az ünnepkör minden hívő számára ismert fogalom, de hogy

Részletesebben

Adásidő. I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes

Adásidő. I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes Egyházmegyei címlista Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

Visszatekintő a 2012-es esztendőre!

Visszatekintő a 2012-es esztendőre! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR 11. Visszatekintő a 2012-es esztendőre! Az elmúlt év sárvári eseményeit, programjait idézzük fel lapunk 6. oldalán

Részletesebben

Torony Isten dicsőségére. Istenhez nem úgy kerülünk közelebb,

Torony Isten dicsőségére. Istenhez nem úgy kerülünk közelebb, Böjte Csaba városunkban TALENTUM 250 Ft 9. oldal A szigetszentmiklósi Szent Miklós Plébánia lapja Torony Isten dicsőségére I. évfolyam 2. szám Seres Marcell rajza Az emberek egykor tornyot akartak építeni,

Részletesebben