Kőszegi Nyugállományúak. sz.pld. Egyesülete 9730 Kőszeg, Kelcz Adelffy u. 2. JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kőszegi Nyugállományúak. sz.pld. Egyesülete 9730 Kőszeg, Kelcz Adelffy u. 2. JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 Kőszegi Nyugállományúak. sz.pld. Egyesülete 9730 Kőszeg, Kelcz Adelffy u. 2. JEGYZŐKÖNYV Mely készült február 08-án a kőszegi Jurisics vár Művelődési Központ helyiségében (JUK-ban). Tárgy: beszámoló és tisztújító közgyűlés. Jelen vannak: Hernigl László elnök Kocsis Zsigmond ügyvezető elnök Gelencsér Gábor mb. titkár Dobozi János mb. gazdasági felelős Pataki Ernő kulturális programszervező Meghívott vendégek: Bozsóki Attila mk. alezredes Ferge László őrnagy Dumovits István Herr Josef Fürbass László Attila nyá. alezredes Lasch Béla nyá. alezredes Nagy Károly nyá. hőr. alezredes Ilauszki Tiborné nyá. hőr. őrnagy Tóth Katalin nyá. hőr. szds MH. 12 Arrabona Légvédelmi Rakétaezred Parancsnok helyettese Győr MH. Ny-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság Toborzó és Érdekvédelmi Iroda irodavezetője tb. esperes, plébános Horvátzsidány plébánosa az Ausztriai ÖKB (Osztrák Veterán Szövetség) helyi Wörterbergi elnöke BEOSZ Nyugat-Dunántúli Régió, Régióvezetője Szombathely Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület Elnöke Szombathelyi Határőr Nyugdíjasok Egyesülete Elnöke Szombathelyi Határőr Nyugdíjasok Egyesülete elnök-helyettese Szombathelyi Határőr Nyugdíjasok Egyesülete Kőszegi csoportvezetője Határozatképesség megállapítása a jelenléti ív alapján 29 fő van jelen, a közgyűlés határozatképes. Javaslat a jegyzőkönyvvezető Gelencsér Gábor mb. titkár valamint a jegyzőkönyv hitelesítők Huller Edit és Takács István személyeire.

2 2 A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta. - A napirendi pontok elfogadása a kiküldött meghívó alapján. A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 1. napirendi pont Beszámoló a Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete évben végzett munkáról. Előadó: elnök Tisztelt Tagtársaim! Tisztelt Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a közgyűlésen megjelent Hölgyeket és Urakat. Köszöntelek benneteket. Ismét egy évet zárunk, és mivel, a négyéves ciklusunk is lejárt, ezt az időszakot is értékeljük. Nem csak értékelünk, hanem a ciklus lejártával új vezetőséget is választunk. Gyakorlatilag nyolc éve alakultunk. ( ) Az elmúlt nyolc év alatt a világ is a körülmények is, és a körülmények hatására egyesületünk is változott. Személyi változások voltak a vezetőségünkben is. Volt, aki belefáradt és kérte a felmentését és sajnos volt, aki itt hagyott bennünket elhunyt. Nevezetesen Réda János nyá. ezredes bajtársunk, az egyesületünk titkára hagyott itt bennünket, az elmúlt évben. Kérem a jelenlévőket, hogy egy perces felállással tisztelegjünk emléke előtt. --- köszönöm évben két főt kellett behívni vezetőség: Dobozi Jánost- gazdasági felelős, Gelencsér Gábort titkári teendők ellátására. Az egyesületünk létszáma is változásokon ment keresztül. Az alakuló létszámunk 33 fő volt re elértünk 54 főt, míg 2012 ben 39-an voltunk. Megalakulásunkkal egy űrt töltöttünk be Kőszegen. Hiszen a fegyveres erők nyugállományú tagjainak és hozzátartozóinak nem volt szervezetük a városban. Bizonyítja ezt az is, hogy 2007-ben az 54 fő kizárólag nyugállományú, nyugállományú hozzátartozó, illetve nyugállományú polgári volt. Viszonylag zárt közösségnek indultunk, de az alapszabályt módosítva nyitottakká váltunk. Gyakorlatilag bárki csatlakozhat hozzánk, aki, -- és itt idézve a módosított alapszabályunk II. fejezet 2. pontjából Valamint mindazok, akik egyetértenek az egyesület célkitűzéseivel és alapszabályával. Széleskörű kapcsolatot építettünk ki, - szinte, a megalakulásunk óta tagjai vagyunk a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének (BEOSZ) ebből adódóan a BEOSZ Ny-Dunántúli régiónak. Kitűnő kapcsolatot alakítottunk ki, a Szombathelyi 11. Toborzó és Érdekvédelmi Irodával, a MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezreddel utaltság alapján Vasi Honvéd Bajtársi Egyesülettel, Kőszegi Polgárőr Egyesülettel (2007) - megújítása folyamatban

3 3 Ausztriai ÖKB (Osztrák Veterán Szövetség) helyi Wörterberg-i szervezetével. (2008.) Szombathelyi Határőr Nyugdíjasok Egyesületével Tagjai vagyunk a Vas megyei és Szombathelyi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségnek. Kapcsolatot tartunk (ápolunk) a Honvéd Társadalmi és Baráti Kör győri szervezetével is. Jó kapcsolatunk van Kőszeg Város Vezetésével, annak első tisztségviselőjével Huber László Polgármester Úrral, - aki pártoló tagunk is lett az elmúl évben. Baráti kapcsolatot tartunk a Kőszegi Bútorszövetgyári Nyugdíjas Klubbal. Természetesen nyitottak vagyunk a többi, Kőszegen működő nyugdíjas szervezetekkel történő együttműködésre is. Rendezvényeink zavartalan lebonyolításához, nevezetesen a klubnapok helyszínének biztosításához a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, a vezetőségi üléseink megtartásához a Kőszegi Polgárőrség ad otthont. Ez úton is köszönetünket fejezzük ki a két vezetőnek (Pócza Zoltán igazgató és Méhes Lajos elnök uraknak.) Bár volt rá példa az ősz folyamán, hogy a Strucc szálloda teraszán tartottuk meg a vezetőségi ülésünket, illetve az utóbbi időben magánlakáson tartjuk (Köszönet Gelencsér Gábor vezetőség tagunknak) És most részletesebben a év munkájáról. Megvalósított programjainkat, tevékenységünket igyekeztünk az alapszabályunkban rögzítetteknek megfelelően végeztük. Kezdjük a legkiemelkedőbbel: Egyesületünk folyamatosan részt vesz a város által szervezett rendezvényeken, programokon. - Nemzeti ünnepeinken, (márc. 15, aug. 20, okt. 6, okt. 23.) - Hősök Napja megemlékezésen, az OSTROMNAPOK rendezvényen, illetve annak záró ünnepén aug. 31-én. Rendszeres résztvevői vagyunk a MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred Győr, valamint a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület által szervezett Szt. Borbála (tüzérek védőszentje) tiszteletére rendezett megemlékezéseken, Horvárzsidányban, Júl. és dec. Nov. hónapban közösen emlékeztünk meg a világháborúban elesett hősökről az osztrák (Wörterbergi bajtársakkal) az Irottkő-nél felállított I. II. vh. emlékműnél. Részt veszünk a testvér egyesületek által ( Hőr, ill. a VHBE. által szervezett rendezvényeken, Rendszeresen részt veszünk a Szh. Székesegyházban celebrált istentiszteleten a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület szervezésében a békében fegyveres szolgálatteljesítés közben, és nyugállományban elhunyt bajtársak és közvetlen hozzátartozók emlékére celebrált misén. Évenkénti bajtársi találkozót tartunk a Wörtebergi bajtársakkal (aug. 31.) Elhunyt bajtársainkról emlékezünk meg, évente a haláluk évfordulóján.

4 4 A kiemelt programokon kívül sikerrel rendeztük meg az elmúlt évben, A Nő tagjaink köszöntését (márc. 9-én.) Sikeres kirándulásokat szerveztünk: május 19-én Kőszeg - Myra Félle vízesés - Fraknó-i vár Sopron-Muck-i őrs, Fertőrákos /Páneorópai picknik/ útvonalon. június 23-án az Őrségben (Apátistvánfalva-Őriszentpéter-Felsőcsatár) útvonalon szerveztünk kirándulást. okt. 17-én az Országház, Szt. István Bazilika, Operaház megtekintésére volt lehetőség illetve dec. 8-án a Tropikárium megtekintésére is lehetőség volt. Szh. VHBE. MÁV-Start és természetesen az ó-év búcsúztató sem maradt el, dec. 13-án Köszöntöttük a jubileumi születésnapjukat ünneplőket, nevezetesen: Piskor Józsefné (Erzsikét), Stampf Ferencné (Marikát), Varga Zoltánnét (Tecát), Csamári Zoltánt, Mailach Gáspár, Fábián László, Ódor Imre, Hernigl László Kiss Zoltán, Kerekes Zoltán, Schrantz János születési évfordulójuk alkalmából. Itt és most kell kellemes kötelességemnek eleget tennem, Tisztelettel köszöntöm: Kalmár Csaba nyá. zls Úr tagtársunkat, aki jan. 27-én töltötte be 50. életévét. Kocsis Zsigmondné (Vera) Úrhölgy tagtársunkat, aki február 4-én töltötte be 65. életévét, Tánczos Vilmos Úr tagtársunkat aki febr. 10-én ünnepli 55. éves évfordulóját, Magam és az egyesület nevében kívánok Nekik, nagyon jó egészséget, boldogságot és nagyon sok születésnapot. Elismerések tekintetében: 1 fő - Czuczi József nyá. ftzls. Aranykor bronz emlékérem ben, 1 fő - Varga Jánosné (Panni néni) HM Emlékplakett elismerésben részesült. Mint nézők szívesen veszünk részt a város által szervezett többi rendezvényeke is, mint a Farsangfarka, Szőlőjövések Könyve, Ostromnapok, Kőszegi szüret, Várszínház előadásainak megtekintése, illetve az Orsolya napi vásár rendezvényeken, hogy csak a nagyobbakat említsem. Egyesületünk tagjai sokféle városi programban vesznek részt egyénileg, illetve szervezetileg.

5 5 Úgy mint: - Képviseltetjük magunkat az Önkormányzat idősügyi Tanácsában (Hernigl László) - Borbarátnők Egyesületében (2 fő hölgy vesz részt, Varga Zné.- Kővári Antalné), - Borbarátok Egyesületében (2 fő Pataki E., Hernigl L.), - Kőszegi polgárőrség munkájában (1 fő Pataki Ernő vesz részt,) valamint - DARABONTOK hagyományőrző egyesületbe 1 fő (Hernigl László) illetve az - Ostromnapok rendezvényen fő vesz részt. - Tekecsapat tagjainak sorában (Kocsis Zs.) Egyesületünk létszáma 42 fő - ről 39 főre csökkent. Életkora: 56,5 év. 22 fő 57 év alatti. A hölgyek létszáma: 15 fő, míg a férfiak 23 fő-vel vannak. Mint kitűnik a létszámunk több, mint egynegyede hölgy. Mint minden évben, most is dicsérni tudom őket. Aktivitásban, lelkesedésben, kitartásban, szervezésben többszörösen felülmúlják az erősebbik nemet. Munkájuk pótolhatatlan. Ez alkalomból is köszönöm munkájukat. Kívánok nekik erőt, egészséget és boldogságban eltöltött hosszú éveket. Kérjük tőlük, hogy továbbra is támogassák munkánkat. Értesítés: Újra működik az átalakított honlapunk. Nagyon tetszetős, könnyen kezelhető honlapot sikerült üzembe állítani. Kezelője: Czuczi József tagtársunk lett. Honlap: // Itt hívom fel a tisztelt tagjaink figyelmét, hogy a postaköltség csökkentése érdekében, szíveskedjenek többször rátekinteni honlapunkra. Sőt ha valakinek kérdése, javaslata vagy egyéb segítségre van szüksége, kérem, használja a honlapot. Mint az előbb említettem, a posta költség csökkentése, vagy a gyors és pontos értesítés érdekében a honlapot illetve az elektronikus levelezést szeretnénk előtérbe helyezni. Természetesen aki nem rendelkezi ilyen eszközzel, annak továbbra is levélben vagy telefonon adun k tájékoztatót. És itt még egy kérés: Kérlek benneteket, hogy pontosítsátok az címeteket. Pénzügyi, anyagi helyzetünkről, röviden: Egyesületünk gyakorlatilag szinte csak a tagok által befizetett tagdíjból gazdálkodik évben - NCA pályázaton nyertünk nem nyertünk pénzt ra nem is pályáztunk!!! - 1 %-os felajánlásból Ft-ot kaptunk. Köszönjük mindazoknak akik, felajánlották az 1% -kat Ezúton is kérem a tisztelt tagjainkat, hogy aki teheti, vigyen magával nyomtatványt és ajánlja fel az 1 %-át egyesületünk részére. - BEOSZ támogatást Ft-ot kaptunk. Bajtársi találkozóra össz.: Ft De mid erről részletesen a gazdasági felelős, Dobozi János fog tájékoztatni. Tisztelt tagtársak! Kedves Vendégeink!

6 6 Eredményeink ellenére, voltak hiányosságaink is, amiken az elmúlt időszakban sem tudtunk továbblépni. Mire gondolok: évben (4 tagunk) hagyta el az egyesületünket. /Lázár Gábor, Szommer Zsolt, Prácser Lajos, és egy fő elhunyt: Réda János/. Így nem, hogy nem tudtuk a taglétszámunkat növelni, hanem még csökkent is. Több meghirdetett program maradt el. Így, egy bortúra, illetve a teke bajnokság. Amiben még nem sikerült előre lépni. Gyakorlatilag tagságunk %-át tudjuk csak bevonni programjainkba. Még mindig gondot okoz a kommunikáció, kapcsolattartás. Ebből adódóan több tagtársat kell bevonni a közös munkába. A kommunikáción javíthat az új honlap. Negyedévenként tartunk klubnapokat, de több esetben el kell, hogy halasszuk, érdektelenség miatt. Sokszor még ez is soknak bizonyul.! Ezen is javítanunk kell a következőkben. Meggyőződésem, tapasztalva a gazdasági nehézségeket- hogy akkor tudunk jobb, hatékonyabb, sikeresebb, változatosabb programokat felkínálni tagjainknak, ha még szorosabb kapcsolatot építünk ki a BEOSZ, nyugállományú (honvédség, határőrség) szervezete és a helyi nyugdíjas szervezetekkel. Gyakorlatilag már most is élünk ezzel a lehetőséggel, de még mindig van mit javítani ezen a téren. Rajtunk nem múlik. Éljünk vele. Kérem a tisztelt tagtársaimat, hogy az elhangzott beszámolót egészítsétek ki, mondjátok el véleményeteket, kritikátokat, javaslataitokat, hisz ezeket beépítve javíthatjuk programunkat, munkastílusunkat. Javaslat vagy kritika mindenképpen hasznunkra válik. Mindenkinek köszönöm a segítséget, mert nélkületek nem lennénk itt, és nem lehetett volna ennyi eredményéről beszámolni. Kívánok mindenkinek erőt, egészséget, derűs hangulatot, az új vezetőségnek mindezeken felül sok munkát és lelkes, segítőkész, önzetlen tagságot. Köszönöm, hogy meghallgattatok. 2. napirendi pont Beszámoló az Egyesület évi gazdálkodásáról. Előadó: mb. gazdasági felelős - mb. gazdasági felelős beszámolója mellékelve:

7 7 3. napirendi pont Ellenőrző Bizottság beszámolója. Előadó: mb. ellenőrző bizottság elnöke - Ellenőrző bizottság beszámolója mellékelve: 1. napirendi pontot a közgyűlés elfogadta. 1/ napirendi pontot a közgyűlés elfogadta. 2/ napirendi pontot a közgyűlés elfogadta. 3/ napirendi pont évi munkaterv, rendezvények előterjesztése. Előadó: programszervező Munka és programterv, a kiadott füzet alapján, mellékelve. 5. napirendi pont évi költségvetés előterjesztése. Előadó: mb. gazdasági felelős - Tervezett bevételek és kiadások évre mellékelve: 4. napirendi pontot a közgyűlés elfogadta. 4/ napirendi pontot a közgyűlés elfogadta. 5/ napirendi pont Egyesületünk címének megváltoztatása Egyesületünk új címe: 9730 Kőszeg, Kelcz Adelffy u napirendi pontot a közgyűlés elfogadta. 6/ napirendi pont Alapszabály módosítás. Előadó: levezető elnök A kiegészített, módosított pontok teljes szövegében az alábbiak: III. FEJEZET Az Egyesület szervei és működési rendje 3./ A közgyűlés:

8 8 e./ Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, azt a vezetőség későbbi időpontra hívja össze, a megismételt Közgyűlés időpontja az eredeti Közgyűlés napjára is eshet, az időpontot az eredeti közgyűlés meghívójában is meg kell jelölni ugyanazon napirendi pontokkal, amely már a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Erre a tagság figyelmét is fel kell hívni. g./ A közgyűlést írásban vagy elektronikus úton -ben, Egyesületi honlapon a napirend megjelölésével úgy kell összehívni, hogy minden egyesületi tag arról az ülést 10 nappal megelőzően tudomást szerezhessen; j./ A közgyűlés határozatait az állandó funkciót ellátók választását is beleértve nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza; A 7. napirendi pont mely az alapszabály kiegészítése és módosítása, az alapszabály értelmében minősített többség a jelenlévők 2/3-a kell az elfogadáshoz. 7. napirendi pontot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 7/ napirendi pont Szervezeti és Működési Szabályzat előterjesztése, elfogadása A kidolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatot a vezetőség, a közgyűlés elé terjesztését és elfogadását javasolta. A Szervezeti és Működési Szabályzat teljes egészében ismertetésre került. Jegyzőkönyvhöz mellékelve: 8. napirendi pontot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 8/ napirendi pont Tisztújító, vezetőségválasztás A jelen alapszabály III./3./j. pontja értelmében az állandó funkciót ellátók megválasztása titkos szavazással történik évi beszámoló közgyűlésen az alapszabály előírásának megfelelően felállításra került az ideiglenes jelölőbizottság. Javaslatot teszek, hogy a titkos szavazást követően a jelölőbizottság alakuljon át szavazatszámláló bizottsággá.

9 9 A közgyűlés a javaslatot elfogadta. Az álladó funkciókra tett személyi javaslatok, megválasztásuk. Előadó: mb. jelölőbizottság elnöke mb. jelölőbizottság elnöke személyi javaslatot tett a funkciókra: Egyesületi elnöknek jelölt Ügyvezető elnöknek jelölt Titkárnak jelölt Gazdasági felelősnek jelölt Kulturális programszervezőnek jelölt Ellenőrző Bizottság elnöknek jelölt Jelölőbizottság elnöknek jelölt : Hernigl László : Kocsis Zsigmond : Gelencsér Gábor : Dobozi János : Pataki Ernő : Temesvári Tibor : Czuczi József A szavazólapok kiosztása, megtörtént. A szavazatszámláló bizottság megállapítása: a szavazás érvényes volt. Határozathozatal: titkos szavazással a leadott és érvényes szavazólap alapján, Egyesület elnökének : Hernigl Lászlót Egyesület ügyvetető elnökének : Kocsis Zsigmondot Egyesület titkárának : Gelencsér Gábort Egyesület gazdasági felelősének : Dobozi Jánost Egyesület kulturális programszervezőjének : Pataki Ernőt Egyesület ell. biz. elnökének Egyesület jelölő biz. elnökének : Temesvári Tibort : Czuczi Józsefet a közgyűlés megválasztotta. 9/ napirendi pont Hozzászólások, javaslatok, egyebek. - László Attila nyá. alezredes Megköszönte az elmúlt négy éves tevékenységet az együttműködésben. További jó munkát a BEOSz-on belül. Színházlátogatásokra kérte a tagokat.

10 10 - Bozsóki Attila mk. alezredes MH. 12 Arrabona Légvédelmi Rakétaezred nyílt napjaira hívta fel a figyelmet én és án, utazás Győrig vonattal, a beszállítás az ezred buszával oldható meg. - Hajdú János egészségügyi előadást ajánlott. - Hernigl László elnök: Viszontválaszok az felszólalásokhoz: A régi, új vezetőség nevében megköszönte a bizalmat. További jó kapcsolatokat kívánt az egyesületekkel. Elnök megköszönte a részvételt. Kőszeg, február 08. Hernigl László elnök Gelencsér Gábor Titkár jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról.

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. 1 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim! A beszámoló összeállításánál fontos

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V. A Baráti Kör Közgyűlése. Ideje: 2012. március 09. 16:00 óra Helye: Székesfehérvár, MH. Összhaderőnemi Parancsnokság Díszterme.

J E GY Z Ő K Ö N Y V. A Baráti Kör Közgyűlése. Ideje: 2012. március 09. 16:00 óra Helye: Székesfehérvár, MH. Összhaderőnemi Parancsnokság Díszterme. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-311-255, www.htbkszfvar.hu, email:htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

A Magyar Hemofília Egyesület 2014. évi közgyűlésének jegyzőkönyve

A Magyar Hemofília Egyesület 2014. évi közgyűlésének jegyzőkönyve 1 MAGYAR HEMOFÍLIA EGYESÜLET Postacím: 1538 Budapest, Pf. 529 Telefon: 0630 570-4804 Honlap: www.mhe.hu E-mail: mhe@mhe.hu A Hemofília Világszövetség és az Európai Hemofília Konzorcium hivatalos nemzeti

Részletesebben

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 2008. május 30-án tartotta közgyűlését a Bosnyák téri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűléséről 2012. november 9.

JEGYZŐKÖNYV az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűléséről 2012. november 9. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ 1139 Budapest Teve u. 4-6. www.ipa-hungary.hu Szám: JEGYZŐKÖNYV az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűléséről 2012. november 9. Készült az ORFK Készenléti Rendőrség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Csikós Sándor a Polgárőrség Egyesület elnöke Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Csikós Sándor a Polgárőrség Egyesület elnöke Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésének, 2. számú Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról, feladatellátásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2004-2009

Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2004-2009 Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2004-2009 FONYÓDI GIMNÁZIUM ÖREGDIÁKJAINAK BARÁTI KÖRE 2004-2009 Ajánló gondolatok Az elmúlt évek és évtizedek bebizonyították, hogy az egykori osztály-, vagy

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Bányászati és Kohászati Lapok

Bányászati és Kohászati Lapok Bányászati és Kohászati Lapok KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ BUDAPEST 2014/4. 147. évfolyam 1 28. oldal KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az OMBKE vezetõi, szervezetei és tagsága ezúton fejezi ki köszönetét az Egyesület jogi-tag

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR OLIMPIAI BAJNOKOK KLUBJA

ALAPSZABÁLY MAGYAR OLIMPIAI BAJNOKOK KLUBJA ALAPSZABÁLY MAGYAR OLIMPIAI BAJNOKOK KLUBJA A Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja (továbbiakban: Klub) elsődlegesen azon magánszemélyek társulása, akik Magyarország színeiben olimpiai bajnokságot nyertek.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben

EGYÜTT EGYMÁSÉRT A PUSKÁS TIVADAR HÍRADÓ BAJTÁRSI EGYESÜLET. 2015. évi. MUNKA-, FELADAT- és PÉNZÜGYI TERVE (tervezet)

EGYÜTT EGYMÁSÉRT A PUSKÁS TIVADAR HÍRADÓ BAJTÁRSI EGYESÜLET. 2015. évi. MUNKA-, FELADAT- és PÉNZÜGYI TERVE (tervezet) Alapítva: 1998 Nyt. szám: Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület 1143 Budapest Stefánia út 34. Postacím: 1438 Budapest Pf. 371 Honlap: www. puskashirbaje.hu E-mail cím: puskashirbaje@gmail.com 1. számú

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL MEGHÍ VÓ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének alakuló ülésére ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Szám: 527-13 - /2014. MEGHÍVÓ A Magyarország

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2./ Egyebek. 1.) napirendi pont

Jegyzőkönyv. 2./ Egyebek. 1.) napirendi pont Jegyzőkönyv Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség rendkívüli közgyűlésén 2014. október 14-én a Teleki Tehetséggondozó Kollégium Iharos termében. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint A B.-A.-Z.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. 1 Zebegény Község Képviselő-testülete Szám: 1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2014 2 A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének küldöttgyűlése 2014. április 30-án, a 2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március

Részletesebben

Fókuszban az alapszabály... 5. oldal Elindult a kampány... 7. oldal Olimpia elôtt (1.): Egyenruhában Londonban?.. 10-11. oldal

Fókuszban az alapszabály... 5. oldal Elindult a kampány... 7. oldal Olimpia elôtt (1.): Egyenruhában Londonban?.. 10-11. oldal Május 21.: Magyar Honvédelem Napja! Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2012. május XXI. évfolyam, 5. szám www.hsz.hu shop.hsz.hu Már élni lehet az árfolyamgát lehetôségével... 14. oldal Legfrisebb hírek,

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

EGYÜTT EGYMÁSÉRT A PUSKÁS TIVADAR HÍRADÓ BAJTÁRSI EGYESÜLET. 2014. évi. MUNKA-, FELADAT- és PÉNZÜGYI TERVE

EGYÜTT EGYMÁSÉRT A PUSKÁS TIVADAR HÍRADÓ BAJTÁRSI EGYESÜLET. 2014. évi. MUNKA-, FELADAT- és PÉNZÜGYI TERVE Alapítva: 1998 Nyt. szám: Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület 1143 Budapest Stefánia út 34. Postacím: 1438 Budapest Pf. 371 Honlap: www. puskashirbaje.hu E-mail cím: puskashirbaje@gmail.com 1. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 644-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott

Részletesebben