Pedagógusnap a BMF-en

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógusnap a BMF-en"

Átírás

1 2006. július augusztus BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám 1. oldal Pedagógusnap a BMF-en A június hónap rendezvényeinek hosszú sorából minden évben kiemelkedik a Pedagógusnap. Ezen az ünnepen a fõiskola vezetése köszönti az oktatókat, kollegákat, elismerve az éves munkát, a kitartó fáradozást a komoly kihívásoknak megfelelni kívánó felsõoktatásban. A központi ünnepség mellett az intézmény szinte minden szervezeti egysége önálló rendezvénnyel is megörvendeztette a kollégákat, munkatársakat. Itt adták át a különbözõ kari kitüntetéseket, dicséreteket, elismeréseket. A Bánki Donát Gépészmérnöki Fõiskolai Karon a színvonalas, eredményes munka elismeréseként Fõigazgatói Dicséretben részesült Barányi István és Körtvélyesi Géza a Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézetbõl, Kártyás Gyula oktatási igazgató, a Mérnökpedagógiai Intézet docense, Láng László az Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézetbõl, Moharos István, a Tanulmányi Osztály volt vezetõje, Lõrincz Katalin kari hivatalvezetõ, a Gépészeti és Rendszertechnikai Intézet docense, valamint Stein Vera, a Gépészeti és Rendszertechnikai Intézet adjunktusa. A Kari Tanács Bánki Donát EmIékgyûrût adományozott Dr. Horváth László részére, aki több évtizede értékes, magas színvonalú oktató-nevelõ tevékenységéért vehette át a kitüntetést. A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kar budapesti rendezvényein Dr. Bognár Sándor kari fõigazgató méltatta az éves munkát, Székesfehérváron pedig Dr. Lõrincz Péter köszöntötte a megjelenteket. A jó hangulatban zajló rendezvényeken kerültek átadásra a kari elismerések, dicséretek. Fõigazgatói Dicséretben részesült Király Józsefné, Kissné Deák Erzsébet, Molnár Károly, Enderné Pallos Katalin, Dr. Salló Balázsné, Hetényi László, Dr. Halabuk József, Berki Zsuzsanna, Dén Gábor, Farkas András, Lamár Krisztián, Rabb Mihályné, Kiss Szilvia, valamint Ruskovits Edit. Kandó Kálmán Emlékplakettet vehetett át Klatsmányi Béla, Ila Zsoltné, valamint Körtvélyesi István. A Keleti Károly Gazdasági Fõiskolai Kar Pedagógusnapi ünnepségét Dr. Szûts István fõigazgató nyitotta meg, majd Dr. Gáti József fõtitkár köszöntötte a kar munkatársait a fõiskola vezetése képviseletében. A Hallgatói Önkormányzat nevében Jezsek Barnabás mondott rövid beszédet, amelyben megköszönte a pedagógusok egész éves kitartó és áldozatos munkáját. A rendezvényen Keleti Károly Emlékgyûrût vehetett át Dr. Kõszegi Andorné, Csaba László, valamint Szántó Judit és Solymos Tamás. Fõigazgatói Dicséretben részesült Dr. Borsos Ilona, Dr. Bujdosó László, Kovácsné Bukucs Erzsébet, Pappné Nagy Valéria, valamint Szeibel Lajos. Sárközi Ferenc óraadó oktató több éves lelkiismeretes munkájáért kapott elismerést. A Neumann János Informatikai Fõiskolai Kar ünnepségét Prof. Dr. Sima Dezsõ alapító fõigazgató nyitotta meg köszöntõjével, melyet Dr. Szeidl László fõigazgató beszéde követett. A kar vezetõje a jövõbeli tervekrõl, elképzelésekrõl számolt be a megjelenteknek és eredményes, sikerekben gazdag munkát kívánt a kar oktatóinak, munkatársainak a jövõbeli tevékenységükhöz. Fõigazgatói Dicséretet vehetett át Dr. Molnár András fõiskolai adjunktus, Balázs Éva igazgatási ügyintézõ, Dr. Csapó Gyuláné fõiskolai adjunktus, Jamrikné Szekér Ildikó tanszéki mérnök, Ladányi Zoltán fõiskolai adjunktus, valamint Vajda István fõiskolai adjunktus. Az ünnepség fénypontjaként a kari Hallgatói Önkormányzat vezetõje egy, a Neumann-épületet formázó tortával köszöntötte az ünnepség részvevõit. A Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Fõiskolai Kar Pedagógusnapi rendezvényén Dr. Fehérné Dr. Mérei Ildikó, a Testnevelési és Sport Intézet vezetõje köszöntötte a kar sportolóit, akik idén a BMF Kupát nyerték el kiváló teljesítményük elismeréseként. Ezt követõen Dr. Patkó István fõigazgató értékelte az évet, majd a

2 2. oldal BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám július augusztus legkiemelkedõbb teljesítmények elismeréseként Fõigazgatói Dicséretben részesítette Némethné Katona Judit fõiskolai adjunktust (ÁMKI), Tiefbrunner Anna fõiskolai adjunktust (MTI), Körmendi Józsefné ügyintézõt (MTI), Estu Klára fõiskolai docenst (BTRI), Kokasné Palicska Lívia fõiskolai docenst (BTRI), Gregász Tibor fõiskolai adjunktust (BTRI), Bodor Gáborné ügyintézõt (Kari Hivatal), Pozsonyi Krisztina ügyintézõt (Kari Hivatal), Fehér Zoltánt (HÖK), valamint Malik Ákost (HÖK). A kari hagyományoknak megfelelõen Rejtõ Sándor Emlékplakettet vehetett át Beck Tamásné dr., a kar volt fõigazgató-helyettese, valamint Rejtõ Sándor Emlékgyûrût kapott Ivitz Rudolf, volt tanszékvezetõ. A Kollégium ünnepélyén Balogh József igazgató köszöntõje után Göõz Zoltán a HÖK, majd Kártyás Gyula, a fõiskola vezetése nevében köszönte meg a kollégák, munkatársak elmúlt éves kitartó, fáradhatatlan munkáját. A rendezvényen Kollégiumigazgatói Dicséretet vehetett át Kálmán Valéria és Ivanics Zoltánné. Tagkollégium igazgatói Dicséretben részesült Tõsér Magdolna, Albrecht Ferencné, valamint Mikos Miklós. A fõiskola központi Pedagógusnapi ünnepségére június 9-én került sor. Az oktatási miniszter Magyar Felsõoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesítette Lõrincz Katalint, a Bánki Kar kari hivatalvezetõjét, Dr. Jármai Ferencet, a Kandó Kar kutatási fõigazgatóhelyettesét, valamint Dr. Horváth Lászlót, a Neumann Kar kutatási fõigazgató-helyettesét. Az Oktatási Minisztérium Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozott Sinkáné dr. Király Anna fõiskolai docensnek, Dr. Sárossy György fõiskolai docensnek, Czéh Mihály fõiskolai adjunktusnak, valamint Tóth Béla fõiskolai adjunktusnak. A fõiskolán végzett kiemelkedõ tevékenységük elismeréseként Prof. Dr. Rudas Imre rektor BMF Emlékgyûrût adományozott Szabóné Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgatónak, Dr. Tick József informatikai rektorhelyettesnek, Dr. Fehér György, kari fõigazgatóhelyettesnek, valamint Nagy István osztályvezetõnek. Rektori Dicséretben részesült Csermák Balázsné oktatási elõadó, Fosztó Árpádné pénzügyi elõadó, Dr. Orosz János fõiskolai tanár, intézetigazgató, Dr. Borbás László fõiskolai adjunktus, Dr. Schubert Tamás fõiskolai docens, intézetigazgató-helyettes, Kovács András fõiskolai adjunktus, Révész András osztályvezetõ, Boda Attila tagkollégiumi igazgató, Dr. Sipos Sándor fõiskolai docens, Dr. Kégl Tibor fõiskolai docens, valamint Miskolczi Norbert, az FHÖK lejáró mandátumú elnöke. Prof. Dr. Rudas Imre rektor ez alkalomból Miskolczi Norbertnek köszönõ levelet adott át. A kitüntetések, oklevelek átadása után Miskolczi Norbert köszöntötte az egybegyûlteket. Az ünnepséget állófogadás zárta, melyet a kötetlen hangulat, az önfeledt beszélgetés és a kellemes légkör jellemzett. Törzsgárda Oklevélben részesültek: Bánki Donát Gépészmérnöki fõiskolai Kar Dr. Czinege Imre (40 év) Galla Jánosné (40 év) Kocsis József Tóth Béla Dr. Cselle Tibor Hervay Péter Dr. Horváth Lászl Dr. Jezsó László Dr. Harkay Gábor Kerekes Sándor Lõrincz Katalin Dr. Seregélyesné dr. Szuh Katalin Gáll Tiborné Dr. Kégl Tibor Nikitscher Tamás Haraszti Ferenc Langer Ingrid Stein Vera

3 2006. július augusztus BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám 3. oldal Gyurecz György Krébesz Andrásné Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Gudra Tibor Zsom Gyula Dr. Nagy Lóránt Szini Erzsébet Dr. Temesvári Zsolt Dr. Trónné Telkes Ibolya Dr. Kugler Gyula Dr. Orosz János Dr. Sebestyén Dorottya Reschné Ladi Irén Dr. Iváncsyné Csepesz Erzsébet Dr. Kónya László Mersich Ivánné dr. Uzonyi Kálmán Vézner Imre Gröller György Dr. Németh Gáborné Fogarasi Tibor Körtvélyesi István Dr. Morva György Lányiné Skrapits Judit Endrené Pallos Katalin Szabó Tamás Dr. Halabuk József Fiedler József Kálnay Gábor Csapó László Gábossy Antal Dr. Hudoba Györgyi Dr. Lõrincz Péter Solymossyné Kalmár Emília Dávid András Sólyomvári Györgyné Szabó Mária Dr. Borsányi Jánosné Kovács Judit Scheiling György Lökös Erzsébet Keleti Károly Gazdasági Fõiskolai Kar Dr. Bencsik Mária Dr. Elek Erzsébet Kõszegi Andorné dr. Papp Lászlóné Bácsi Rózsa Dr. Bory Endre Dr. Borsos Ilona Dr. Szirmainé Koós Emma Troll Erzsébet (40 év) (40 év) Borbás Gabriella Csikósné Kugler Gizella Dr. Fábri Györgyné Gombaszögi Ildikó Losonczi Anita Loraszkó Andrea Neumann János Informatikai Fõiskolai Kar Géczy László Dr. György Anna Dr. Holyinka Péter Dr. Schubert Tamás Légrádi Gábor Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Fõiskolai Kar Dr. Bõdi Béla (40 év) Loránt László (40 év) Horváth András Dr. Koczor Zoltán Bodáné Kendrovics Rita Pethõ Gyöngyi Dr. Zoller Vilmos Várkövi József Kiss Mariann Gregász Tibor Nyiri Miklósné Szûcs Ágnes Rektori Hivatal Komáromi Ferenc Várnai Erika Dienes József Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság Marton Zoltánné Boros András Kósa András Nagy István Tutor Józsefné Dávid Lajosné Kõbányai Andrea Prohászka Judith Horváth László Oblat Józsefné Kollégium Wippelhauser Jánosné Rásó Sándor Balogh Istvánné Mikos Miklós Gratulálunk kollégáinknak a kitüntetésekhez, jó egészséget és sok sikert kívánunk további munkájukhoz.

4 4. oldal BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám július augusztus Elsõ statisztikák a jelentkezõkrõl A Budapesti Mûszaki Fõiskola jelentkezési adataiban (valamennyi képzési forma és szak) is tapasztalható az országos átlaghoz hasonló csökkenés. Számszerûsítve ez azt jelenti, hogy tavalyhoz képest több mint 15%-kal csökkent a jelentkezés a Budapesti Mûszaki Fõiskola karaira. A túljelentkezés idén összfõiskolai szinten 1,6-szoros, az alapképzéseket figyelembe véve pedig kétszeres az arányszám. kései akkreditáció ellenére is keresettek, bár a mûszaki menedzser alapképzésekre országos szinten kisebb az érdeklõdés a tavalyinál. Többszörösére nõttek a jelentkezési létszámadatok a környezetmérnöki szakokon, így a Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Fõiskolai Karon is, ahol idén már közel ötszörös a túljelentkezés. A Budapesti Mûszaki Fõiskola jelentkezési létszámadatai A nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzéseket (A, N, A) vizsgálva nem ismerve jelenleg az elsõ, a második stb. helyre beadott jelentkezések megoszlását az elmúlt évekhez hasonló adatokat tapasztalhatunk: gépészmérnöki (BSc) 4,84 x had- és biztonságtechnikai mérnöki (BSc) 4,56 x mechatronikai mérnöki (BSc) 5,34 x villamosmérnöki (BSc) 2,09 x mûszaki menedzser (BSc) 1,24 x gazdálkodási és menedzsment (BA) 8,64 x mérnök informatikus (BSc) 6,00 x könnyûipari mérnöki (BSc) 1,66 x környezetmérnöki (BSc) 4,98 x A korábbi évekhez képest egyre nagyobb az érdeklõdés a mûszaki szakok iránt, és továbbra is nagy a kereslet a gazdasági jellegû képzések terén. A gazdasági képzések, valamint a menedzsment területek képzései a

5 2006. július augusztus BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám 5. oldal RECCS 2006 Kárpát-medencei Tésztahídépítõ Verseny Mérnökhallgatók részvételével a világ számos országában évrõl évre rendeznek ún. tésztahídépítõ versenyeket, melyeken a hallgatók saját tervezésû hídszerkezeteket készítenek száraztésztából, és közülük terhelési próbán eltörve kiválasztják a legerõsebbet. A Budapesti Mûszaki Fõiskola hallgatói a világ legrangosabb versenyén, a Kanadában megrendezésre kerülõ világbajnokságon a legutóbbi négy évben rendre diadalmaskodtak. A Bánki Donát Gépészmérnöki Fõiskola Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézete idén második alkalommal rendezett nemzetközi tésztahídépítõ versenyt. A versenyre meghívást kaptak a mechanikát oktató hazai és a határainkon túli magyar felsõoktatási intézmények tanárai és hallgatói. A versenyen 5 hazai felsõoktatási intézmény összesen több mint 20 hallgatója vett részt, határon túli barátaink idén sajnos nem neveztek. A versenyre csak egyetemi vagy fõiskolai intézet, ill. tanszék hallgatói nevezhettek. A híd maximális befoglaló méreteit, alátámasztásának kialakítását és terhelési módját a kiírás szabályozta. A híd anyaga a kereskedelemben kapható bármilyen száraztészta lehetett, melyek végeit tetszõleges ragasztóanyaggal rögzíthették egymáshoz. A híd fesztávolsága 1m, maximális össztömege a beépített terhelõelemmel együtt nem haladhatta meg az 1 kg-ot. 2. kép 3. kép A Grundfos Hungária Kft. 2 különdíjat ajánlott fel. A leginkább újszerû konstrukcióért járó Innovációs különdíj -at Stummer Ernõ (BME) kapta, a Legszebb híd díjat pedig a zsûri döntése alapján Kurucz Sándor és Botka Balázs (4. kép) (BMF-BGK) érdemelték ki 1. kép A mezõny rendkívüli erõsségére jellemzõ, hogy 5 olyan híd is volt, melynek teherbírása a 100 kg-ot meghaladta. Erre még a kanadai világverseny történetében sem volt példa! A RECCS 2006 Kárpát-medencei Tésztahídépítõ Verseny elsõ díját a Széchenyi István Egyetem hallgatója, Vida Balázs (1. kép) nyerte. Végzet nevû hídja csak több mint 392 kg terhelés alatt törött össze: Ez az eredmény messze a világ eddigi legjobbja! A második legerõsebb hidat a nyíregyházi Fõiskola hallgatói készítették. Damasiewicz Norbert, Huszti Balázs és Nagy Gábor hídja (2. kép) 229,8 kg teherbírású volt. A III. helyet a Széchenyi István Egyetem hallgatói, Tóth Iván Aliz és Pozsonyi Norbert (3. kép) érték el (201,9 kg). 4. kép A szervezõbizottságot dr. Legeza László docens vezette, a verseny fõvédnöke Bokros Zsigmond, a Gyermelyi Tésztagyár elnök-vezérigazgatója, a verseny elnöke Prof. Dr. Rudas Imre egyetemi tanár, a fõiskola rektora volt. Dr. Horváth Sándor

6 6. oldal BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám július augusztus Kihelyezett ülést és Vezetõképzõ Tábort tartott Zamárdiban a BMF Kollégium Kollégiumi Tanácsa A BMF Kollégiuma immár negyedik alkalommal rendezte meg kihelyezett Kollégiumi Tanácsülését és Vezetõképzõ Táborát Zamárdiban, a fõiskola üdülõjében. A június 2-4. között megtartott tanácskozáson már hagyomány, hogy a fõiskola állami vezetõin (Rektori Hivatal képviselõi, Tagkollégiumi igazgatók, Nevelõtanárok) kívül, a Hallgatói Önkormányzat szélesebb köre (Fõiskolai, Kari- és Tagkollégiumi HÖK) is képviselteti magát. A tábor megnyitóján Balogh József kollégiumigazgató köszöntõjében elmondta, hogy azt kívánja: Táborunk szolgálja a hallgatók vezetésbe való integrálódását, a Tagkollégiumok Hallgatói Önkormányzatainak kölcsönös megismerését, a jelenleg õket érdeklõ legfontosabb kérdésekre adható válaszok, információk megszerzésének lehetõségét. Kellemes idõtöltést és jó munkát kívánt mindenkinek. A péntek esti program a Tagkollégiumok vezetõinek és a Hallgatói Önkormányzat képviselõinek szekció üléseivel kezdõdtek. A Kollégium vezetése a tanév zárásával, a kollégiumi felvételi eljárás aktuális kérdéseivel, illetve a nyári idõszakban, a Tagkollégiumokban sorra kerülõ felújítási munkálatok szervezési kérdéseivel foglalkozott. A Hallgatói Önkormányzatok képviselõi, a kollégiumi férõhelyek karok, és Tagkollégiumok közötti felosztását véglegesítette. A szombati napon 9 és 13 óra között egy Fórumra került sor, melyen a fõiskola állami vezetése nevében Dr. Gáti József fõtitkár úr vett részt. Három nagy témakör került terítékre, melyek mindegyikét egy vitaindító elõadás vezetett fel: A fõiskola jelene és jövõképe, a BSc, illetve az MSc, valamint a doktori képzés helyzete. Tájékoztató, a PPP konstrukcióban épülõ Tavaszmezõ utcai Diákotthonról, illetve a Kandó Kálmán Kollégium tervezett felújításának állásáról, különös tekintettel annak feltöltésére, finanszírozására, valamint a meglévõ kollégiumok és bérleményekre gyakorolt hatására. A Felsõoktatási törvény kapcsán szükséges szabályzatalkotási folyamatok, szervezeti kérdések, szakmai- és egyéb feladatok. Az elsõ blokkban elhangzott elõadás során, a hallgatóság körében nagy érdeklõdést váltott ki a saját, vagy a társintézményekkel közösen indítani tervezett MSc képzés nyújtotta lehetõségek, hiszen ennek keretében a már megszokott intézményi falak között nyílhat lehetõség az MSc diploma megszerzésére. A második témakör felfokozott érdeklõdés mellett került tárgyalásra, melynek során Dr. Gáti József igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy a fõiskola vezetése nem kíván engedni a jelenleg meglévõ kollégiumi szolgáltatások színvonalából, azt mind mennyiségében és minõségében meg kívánják tartani. Elmondta, hogy az újonnan létesülõ és felújítással kialakuló Diákotthonok egyszerre szolgálhatják a fizetõképes, de a hagyományos Kollégiumokból kiszoruló hallgatók elhelyezésének lehetõségét, magában hordozzák az albérletek kiváltását, illetve a fõiskolára érkezõ külföldi hallgatók számára is megfelelõ körülményeket teremtenek a szálláslehetõségek kínálatában. A Hallgatói Önkormányzat képviselõi kihangsúlyozták annak fontosságát, hogy a most épülõ és felújításra kerülõ Diákotthonokban biztosítva legyenek a közösségi életterek, a szakmai öntevékeny hallgatói csoportok mûködéséhez szükséges alapfeltételek, illetve a törvényi elõírások szerinti alapszolgáltatások. A Kollégium Tanácsa és Hallgatói Önkormányzata felkérte Dr. Gáti Józsefet, hogy továbbítsa az irányú igényét a fõiskola vezetése felé, mi szerint részt kívánnak venni a felújítással kialakuló Diákotthon tervdokumentációinak, illetve szolgáltatási igényprogramjának véleményezésében. Dr. Gáti József a Fórum utolsó részében tájékoztatást adott arról, hogy a Felsõoktatási Törvény kapcsán milyen szabályzatok kidolgozása és elfogadása elõtt áll a Fõiskola Szenátusa. Az idõütemezésbõl kiderült, hogy egy igen feszített, rendkívül körültekintõ munkát igénylõ feladatról van szó, amelyet csak úgy lehet teljesíteni, ha együtt dolgoznak a fõiskola, illetve a Hallgatói Önkormányzat képviselõi. Vendégünk nagy türelemmel és kellõ részletességgel válaszolt kérdéseinkre, illetve ígéretet tett arra, hogy amelyekre jelenleg nem lehetett választ adni, továbbítani fogja a fõiskola vezetése számára. Balogh József a következõ gondolattal zárta a Fórumot: Kérek minden jelenlévõt, akik a fõiskola kollégiumi rendszerének mûködtetésében aktívan közremûködnek, hogy az itt elhangzott információkat juttassa el a saját Tagkollégiumába, és minél szélesebb körben tájékoztassa arról munkatársainkat és a hallgatókat. Néhány mondatban természetesen meg kell említenünk a szabadidõs programokat is, melyet sajnálatos módon a rossz idõjárás nagyon behatárolt, de így is sikerült kellemes sétákat tenni Zamárdiban. Esténként a társalgóban jöttünk össze, ahol elõkerültek a ping-pong ütõk, a kártyapaklik és az elmaradhatatlan sörök is, így elmondható, hogy az egész hétvégét az általános jókedv jellemezte. A vasárnapot kiadós búcsúebéddel zártuk, amely után mindenki hazautazott, hogy informá-

7 2006. július augusztus BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám 7. oldal cióktól és erõtõl felvértezve folytassa a hétköznapok munkáját. Visszatekintve az együtt töltött hétvégére megállapítható, hogy a táborban folyó szakmai munka sikeresen szolgálta a Kollégium, mint egy több telephelyes intézményrendszer egységes megjelenését, de kijelenthetõ az is, hogy vezetõk, oktatók és hallgatók számára is egyaránt hasznos, illetve tartalmas szakmai munka folyt a három nap során. A Kollégium vezetése nevében további sikeres vizsgaidõszakot, államvizsgákat és kellemes nyarat kívánok a fõiskola minden polgárának, és a Hírlevél minden kedves olvasójának. Balogh József Nemzetközi és tudományos élet hírei Nemzetközi konferencia a Budapesti Mûszaki Fõiskola Gazdasági karán Negyedik alkalommal rendezte meg a MEB 2006 Menedzsment, Vállalkozás és Benchmarking Nemzetközi Konferenciát a BMF Keleti Károly Gazdasági Fõiskolai Kar. A június 1-jén kezdõdött kétnapos konferencia 41 elõadója a kar, a szakmai élet hazai és nemzetközi szakértõit reprezentálta. A szervezõk az elõadók között köszönthették Ausztriából Josef Muglert, a Wirtschaftsuniversität Wien professzorát, Rubén Ascúa-t, a National University of G. Sarmiento, Buenos Aires, és a National Technologial University, Rafaela, Argentina tanárát, illetve Klaudia Przybysz-t, a lengyel Akademia Ekonomiczna professzorát. A rangos nemzetközi konferencián a menedzsment, a vállalkozás és a benchmarking szinte valamennyi jelentõs szakmai kérdése terítékre került a hét országból érkezett, a felsõoktatásban, a tudományos intézetekben, illetve a gazdasági szféra különbözõ területén dolgozó elõadók révén. További információk a honlapon találhatók. Egyetemi villamosmérnök képzés BMF hallgatók számára Kassán Együttmûködési megállapodást kötött a Kassai Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki Kara és a Budapesti Mûszaki Fõiskola (BMF) Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kara június 9-én, melynek keretében a Kassai Egyetem fogadja és egyetemi képzésben részesíti a fõiskoláról érkezõ BSc végzettséggel rendelkezõ villamosmérnököket. Dr. Bognár Sándor a villamosmérnöki kar fõigazgatója és Dr. Morva György fõiskolai tanár, a karon mûködõ Energetikai Kutatóhely vezetõje fogadta Prof. Dušan Kocur dékánt és Prof. Michael Kolcun tanszékvezetõt. Az együttmûködõ felek a Bologna-folyamat tükrében kötöttek együttmûködési megállapodást az intézmények között. A megállapodásban a Kassai Egyetem megfogalmazta, hogy fogadja és egyetemi képzésben részesíti a fõiskoláról érkezõ BSc végzettséggel rendelkezõ villamosmérnököket. Az egyetemi vezetõk elmondása alapján a tervezett együttmûködés során négy féléves angol nyelvû levelezõ képzésben folytathatják tanulmányaikat a fõiskoláról érkezõ hallgatók. Az oktatásukat az egyetem, fõiskolai oktatókkal kiegészülve, megosztva végzi. Az elõadásokat a fõiskolán szervezik, míg a számítógépes és szimulációs laboroknak a kassai intézmény ad helyet. A diploma védésére és ünnepélyes átadására Kassán nyílik lehetõség. Az oktatási tevékenységet, Karközi Tudományos Egyezményben megfogalmazott kritériumok alapján fogják végezni az intézmények, amelynek megfelelõen felépíthetõ egy tudományos életpálya a hallgatók számára, a felsõfokú szakképzéstõl, a tudományos fokozat megszerzéséig. A tárgyaló delegációkat fogadta Prof. Dr. Rudas Imre, a fõiskola rektora is. INES 2006 nemzetközi konferencia Londonban június között Londonban került megrendezésre a jubileumi International Conference on Intelligent Engineering Systems konferencia a Budapesti Mûszaki Fõiskola és a London Metropolitan University közös szervezésében.

8 8. oldal BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám július augusztus A 10. INES konferencián 19 ország kutatói mutatták be legújabb tudományos, illetve kutatási és fejlesztési eredményeiket. A magyar és a házigazda angol elõadók mellett számos további európai ország, valamint Dél-Afrika, Irán, Japán, Egyesült Államok, Algéria, Tajvan és Mexikó vezetõ professzorai ismertették tudományos eredményeiket. Prof. Dr. Fodor János, a Budapesti Mûszaki Fõiskola tudományos rektorhelyettese és Dr. Algirdas Pakštas, a London Metropolitan University professzora megnyitó szavait követõen a konferencia három napja alatt 3 plenáris, valamint 56 további szakmai elõadás követte egymást. Az elõadásokat nyomtatott formában és CD változatban is megjelentették a szervezõk. További információk a honlapon találhatók. Tanulmányút Szlovéniában A Magyar-Szlovén Kormányközi Tudományos és Technológiai (TéT) Együttmûködési Vegyes Bizottság elnyert pályázatának keretében a Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Fõiskolai Kar Médiatechnológia Intézetének oktatói, Prof. Dr. Endrédy Ildikó, Dr. Borbély Ákos és Szentgyörgyvölgyi Rozália tanulmányúton vettek rész Ljubljanában. A fogadó intézmény a Ljubjanai Egyetem (University of Ljubjana) Textil, Grafikai Technológia és Tervezés Intézete volt. A közös munka célja, tudományos ismeretek, tapasztalatok átadása, egymás vizsgálati módszereinek és berendezéseinek megismerése. A kétéves együttmûködési projekt témája: Assesment of print quality on textile and graphic materials for medical and hygiene applications. Az oktatók meglátogattak több papírgyárat és nyomdát, és részt vettek a június között megrendezett 2. International Symposium on Novelties in Graphics konferencián a következõ elõadásokkal: Borbély Ákos: The applicability of ICC profiles in case of flat panel display calibration; Endrédy Ildikó, Szentgyörgyvölgyi Rozália: Investigation of digital printing papers. A pályázat folytatásaként ez év szeptemberben a Ljubljanai Egyetem oktatói látogatnak Budapestre. Beszámoló a Budapesti Mûszaki Fõiskola Lébényi Pál Kollégiumának névadó ünnepségérõl Egykor Kandó Kollégium voltunk ban, az akkori Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki Fõiskola székesfehérvári intézetében tanuló hallgatók elhelyezésére új kollégium nyílt meg a Gyümölcs utcában. Értelemszerûen Kandó Kálmánról kapta a nevét a korábbi középiskolai diákotthon. Elõször mintegy hatvan fõ befogadására volt alkalmas az épület, késõbb, ahogy fejlõdött a Számítógéptechnikai Intézet, a létszám is bõvült. A 90- es évek elejétõl 120 fiatal elhelyezésére volt lehetõségünk, az épületben található konyha és ebédlõ helyén lakószobákat alakítottunk ki. Az ezredfordulón megalakult a Budapesti Mûszaki Fõiskola. A korábbi szervezeti rend azonban a székesfehérvári telephelyen megmaradt, nem látszott érdemesnek szétválasztani az egy földrajzi helyhez kötõdõ szolgáltatásokat. Így továbbra is Kandó Kollégium maradtunk, mert a mi diákotthonunk nem vett részt a fõiskolai kollégiumok integrációjában. Azonban 2004-ben megváltozott a székesfehérvári telephely sorsa. Az egyes szervezeti egységek leváltak a Számítógéptechnikai Intézetrõl, ezért csatlakoztunk a már négy éve egy szervezeti egységbe sorolt kollégiumokhoz. A közös munka nemcsak közösen elvégzendõ feladatokat jelent, hanem azt is, hogy a kollégiumok egy irányítás alá tartoznak. Tovább már nem viselhette két diákotthon is a Kandó nevet, mert immár egy szervezeti egységhez tartozunk. Ezért lettünk mi a Budapesti Mûszaki Fõiskola Székesfehérvári Kollégiuma. Már akkor gondoltunk arra, hogy névadó személyt keressünk magunknak, de a szándék csak most érett tetté. Olyan névadót kerestünk, aki kötõdik a Fõiskolához, a városhoz, a pedagógiai munkához, aki elismerést, megbecsülést szerzett magának és intézményének. Ezért gondoltunk Lébényi Pálra, aki kollégiumunk elsõ, alapító igazgatója volt, és a késõbbiekben is 13 évig vezette az intézményt. Az öt nyelven beszélõ népmûvelõ és pedagógus meghatározó személyisége volt Székesfehérvár, majd a fõiskola korábbi évtizedeinek. Azt hisszük, hogy most végre egy szorgos, lelkiismeretes tanárember kap olyan elismerést, amelyet minden fiatalokkal foglakozó, elhivatott pedagógus megérdemel.

9 2006. július augusztus BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám 9. oldal A fõiskolán egyetértésre talált javaslatunk, megkaptuk az állami vezetõk és a hallgatók támogatását is. Megkérdeztük a Lébényi család véleményét. Nagy örömünkre hozzájárultak ahhoz, hogy Pali bácsi legyen a névadónk. Így jutottunk el sok szervezés után oda, hogy június16-án megtarthattuk az ünnepséget. Meghívásunknak eleget tett Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár polgármestere, aki régóta oktatja székesfehérvári hallgatóinkat. Eljöttek az eseményre a Számítógéptechnikai Intézet vezetõi, oktatói, a székesfehérvári telephely dolgozói is. A fõiskolai hallgatói önkormányzat is képviseltette magát. Meghívásunkat elfogadták régi kollégáink és egykori diákvezetõink is. Boda Attila tagkollégiumi igazgató nyitotta meg a névadó ünnepséget. Beszédet mondott Warvasovszky Tihamér polgármester úr, ezt követõen dr. Surányi István - egykori kollégiumigazgató, neveléstörténész mutatta be Pali bácsi szakmai életútját. A család képviseletében Lébényi Pál fia mondott köszönetet azért, hogy Pali bácsi ilyen megtiszteltetésben részesült. A kollégisták nevében Kovács István, a kollégiumi hallgatói önkormányzat tagja szólt az egybegyûltekhez. A régi, székesfehérvári kollégák nevében Román Károly méltatta Lébényi Pál tevékenységét. Ezek után virágot helyeztünk el a frissen leleplezett névtáblánk elõtt. A hivatalos teendõk után a Vörösmarty Színház két nagyszerû mûvésze, Xantus Barbara és Szomor György adott elõ dalokat olyan kiváló zenés darabokból, mint a Hair, a Grease, a Chicago. Az ebédet amolyan kollégistás -ra szerveztük: nagy kondérban sertéspörköltet fõztek a kollégisták, és a klubszobában megterített sörpadoknál fogyasztottuk el a finom ételt. A délutánt beszélgetéssel töltöttük, sok-sok emlék felidézésével újra átélhettük a régi élményeket. A hallgatók este bulival zárták a napot. Biztosan eltelik néhány hónap, amíg minden partnerünk fülének ismerõsen cseng a Lébényi Pál Kollégium név, de az oktatásban hosszú távra tervezünk. Ezért türelmesen kivárhatjuk, amíg a Gyümölcs utca és a Pirosalma utca sarkán álló diákotthonról mindenkinek az jut majd eszébe: Lébényi Pál Kollégium. Boda Attila Hírek röviden Sikeres audit a Budapesti Mûszaki Fõiskolán A Budapesti Mûszaki Fõiskola a 2004-ben lefolytatott minõségirányítási auditja alapján az akkreditált felsõoktatás, felnõttképzés, tudományos és tudományszervezés tevékenységi területen az ISO 9001:2000 szabvány szerint tanúsított intézmény. A tanúsítvány kiadása óta évente kerül sor felülvizsgálati eljárásra. A minõségirányítási rendszer második felügyeleti auditjára június 7 és 9-e között került sor, melynek során a TÜV Reinland InterCert munkatársai a bevezetett és alkalmazott minõségirányítási rendszer megfelelõségét vizsgálták. Az auditorok a záró értekezleten elismerõen nyilatkoztak a fõiskola tevékenységérõl, észrevételeket nem tettek, szabályozatlanságot, és eltéréseket nem tapasztaltak. Megállapították, hogy a fõiskola az audit során igazolta, hogy az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelõ menedzsment rendszert épített ki és mûködtet, továbbra is kielégíti a szabvány követelményeit. Budapesti Mûszaki Fõiskola egysége a Közmû Kupa vitorlásversenyen június 24-én Balatonlellén, a Lellei Yacht Club és a Trigoner Kft. szervezésében került megrendezésre a I. Közmû Kupa vitorlásverseny. A Balatonlelle-Zánka- Balatonszemes-Balatonlelle útvonalon megrendezett versenyre a Budapesti Mûszaki Fõiskola csapata Aquarius nevû, Felicity típusú hajóval indult, Boros András kormányos vezényletével. A csapat tagja volt Dr. Patkó István, Korona Péter és Boros Gábor. A verseny folyamán kevés szél, tûzõ nap jellemezte a hajóegységek útját, s a kis szélben jellemzõ szélcsí-

10 10. oldal BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám július augusztus kok nagyban meghatározták a kupa végeredményét. A déli partot választók közül kerültek ki a verseny késõbbi helyezettjei. A kupa abszolút gyõztese a Fõvárosi Vízmûvek csapata lett. Habilitáció A Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Fõiskolai Kar, Médiatechnológiai Intézetének igazgatója, dr. Endrédy Ildikó június 22-én vette át a Nyugat-Magyarországi Egyetem Rektora és Habilitációs Bizottsága által kiállított Habilitációs Oklevelet Fa- és fatechnológiai tudományágban. Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Budapest Fõváros Önkormányzata a fõvárosi szakképzés fejlesztéséhez nyert Európai Uniós forrás felhasználásával létrehozta az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ (TISZK) Kht-t. A közel egymilliárdos beruházásnak köszönhetõen egy olyan oktatási központ jön létre, amely dominánsan elektrotechnikaelektronika, közlekedés szakcsoportokba, valamint gépészeti szakcsoportba tartozó szakmák képzésére alkalmas. Az intézményben a legkorszerûbb technológiák alkalmazásával, a munkaerõpiaci igényeknek megfelelve oktathatják a szakmai ismereteket. Budapest fõpolgármester-helyettese a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kar docensét, Dr. Kugler Gyula urat kérte fel a TISZK Tanácsadó Testületi tagságára. Dr. Bognár Sándor Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert fõiskolánk oktatója A BMF Az év fiatal kutatója díjával kitüntetett dr. Goda Tibor János, a Gépszerkezettani- és Biztonságtechnikai Intézet fõiskolai docense elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. A két éves ösztöndíj a Gumi-szerû anyagok csúszó-súrlódási viselkedésének modellezése mikro- és nano szinten címû kutatást támogatja. A kutatási téma rendkívül aktuális, hiszen napjainkban a gumi-szerû anyagokból készített, változatos kialakítású, egymáson elmozduló felületek között elhelyezett érintkezõ tömítéseket az ipar számos területén használják. A széleskörû felhasználás ellenére az ilyen alkatrészek idõfüggõ tribológiai viselkedése és súrlódási mechanizmusai továbbra is tisztázatlanok. A megfelelõ tudományos ismeretek hiányában költség- és idõigényes tribológiai kísérletekre van szükség az optimális anyagpár, konstrukciós kialakítás, felületi minõség, stb. meghatározásához, ami a termék piacra kerülési idejét hátrányosan befolyásolja. Ennek megfelelõen, a tervezett kutatómunka fõ célkitûzése olyan újszerû, modellezési módszerek és eszközök kidolgozása, amelyek segítségével a tribológiai szempontok már a termék tervezési fázisában ún. virtuális modelleken keresztül figyelembe vehetõk. Dr. Horváth Sándor A BMF a Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség alapító tagja Július 8-án több gazdálkodó szervezet, önkormányzat, kutató- és felsõoktatási intézmény részvételével Baján került sor a Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség (NAESZ) egyesület alakuló ülésére. Az egyesülethez a Budapesti Mûszaki Fõiskola alapító tagként csatlakozott. Az alakuló ülés elfogadta az egyesület alapszabályát, és megválasztotta tisztségviselõit. Az egyesület elnöke Dr. prof. Magda Sándor, a Károly Róbert Fõiskola rektora. Magyarország nem rendelkezik kellõ mennyiségû fosszilis energiahordozóval. A villamosenergia elõállításához, valamint a távfûtéshez és egyedi fûtéshez szükséges földgáz mennyiséget szinte teljes egészében importáljuk. Másfelõl a magyar mezõgazdaság közel egymillió hektáron termel olyan terméket (búza, kukorica), melynek értékesítése nehézségekbe ütközik, és a termelés csak az intervenciós keret segítségével tartható fenn. A fenti problémák egyidejû megoldását jelenthetné, ha a magyar mezõgazdasági termelés egy jelentõs részét az energiahordozók elõállításának szolgálatába lehetne állítani. Az elmúlt idõszakban ezzel kapcsolatosan már történtek lépések, több projekt indult, pl. motorhajtóanyag gyártásra, energiafû termelésre, pelletgyártásra, szalmatüzelésû villamos erõmû létesítésére. (Ilyen jellegû projektekben, ill. kutatásokban a Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet is részt vett.) Az agrárgazdaságra támaszkodó megújuló energiaforrások hasznosítására vonatkozó egyedi lépéseket célszerû egy Nemzeti Agrárenergetikai Program (NAEP) keretében komplex rendszerbe foglalni a meglévõ technológiák fejlesztése, valamint elterjesztésük elõsegítése érdekében. A Nemzeti Agrárenergetikai Program kidolgozására, kitûzött céljainak megvalósítására alakult a Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség (NAESZ). A NAESZ célja a magyar mezõgazdasági termelés jelentõs részének energetikai célú növénytermesztésre történõ átállítása azért, hogy az intervenciós keret felszabadulhasson, így azt más agrár és vidékfejlesztési

11 2006. július augusztus BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám 11. oldal

12 12. oldal BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám július augusztus célra lehessen fordítani. A NAESZ további célja Magyarország energiafüggõségének és az energia-import költségeinek csökkentése. A program megvalósítása számos mûszaki probléma megoldását is szükségessé teszi, és szándékunk szerint ezekbe a kutatás-fejlesztési projektekbe a BMF szakemberei is bekapcsolódnak. Dr. Horváth Sándor Siketek informatikai képzése a Budapesti Mûszaki Fõiskolán Újabb 29 siket hallgató vehette át ECDL-oklevelét a Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János Informatikai Fõiskolai Karán ben dr. Kutor László docens kezdeményezésére indult a fõiskolán számítástechnikai ismeretek oktatása gyengénlátók, illetve vakok részére, melynek módszerét Ecsedi Csaba aki maga is vak tanár dolgozta ki. Ezt a kezdeményezést követte ban a siketek számítástechnikai képzése, melynek során Cserfalvi Annamária közremûködésével jelbeszéd útján folyik az ismeretek átadása. Az elmúlt években 81 vak és gyengénlátó, illetve 85 siket és nagyothalló járt a fõiskola kiscsoportos tanfolyamaira. A képzés költségeit a fõiskola költségvetésébõl biztosítják, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság pedig térítésmentesen állítja ki a vizsgákat igazoló dokumentumokat. A fõiskola informatikai karán eddig összesen 60 fõ vizsgázott sikeresen, és rajtuk kívül további 69 vak és gyengénlátó hallgató végezte el a képzést. Magyar Tudomány Ünnepe 2006 rendezvénysorozat Magyar Tudomány Ünnepe fõiskolai központi megnyitó és BMF Intézetek Tudományos Konferenciája Idõpont: november 3., helyszín: BMF, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Fiatal Kutatók Szimpóziuma Idõpont: november 3-4., helyszín: BMF, 1084 Budapest, Tavaszmezõ u , honlap: Magyar Tudomány Ünnepe központi megnyitó Idõpont: november 6., helyszín: Szeged 6. Nemzetközi Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium Idõpont: november 10., helyszín: BMF, 1081 Budapest, Népszínház u. 8. Korszerû szálak, kompozitok, módszerek Az MTA Szál- és Kompozittechnológiai Bizottság Tudomány Napi Ülése 2006 Idõpont: november 14., helyszín: BMF, 1034 Budapest, Doberdó út 6. Innovációs K+F a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Karon Idõpont: november 16., helyszín: BMF, 1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 17. BMF Tudományos Diákköri Konferencia Idõpont: november , helyszínek: BMF, 1081 Budapest, Népszínház u. 8., 1034 Budapest, Bécsi út 96/b, 1034 Budapest, Bécsi út Intercultural Competences in HighTech Industries Aeronautics, Space and Defence Interkulturális kompetenciák a high tech területén repülõgépipar, ûrkutatás és haditechnológia Idõpont: november , helyszín: BMF, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b, honlap: 7 th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence Magyar Kutatók 7. Nemzetközi Szimpóziuma Idõpont: november , helyszín: BMF, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b, honlap: A Budapesti Mûszaki Fõiskola kiadványa 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. Telefon: , fax: Honlap: Felelõs kiadó: Dr. Rudas Imre rektor Fõszerkesztõ: Dr. Gáti József fõtitkár Szerkesztõbizottság titkára: Reha Ilona PR menedzser Készült: 1500 pld-ban az Innova-Print Nyomdában

Jubileumi pedagógusnapi ünnepség a BMF-en

Jubileumi pedagógusnapi ünnepség a BMF-en 2009. július-augusztus BMF HÍRLEVÉL X. évfolyam 7-8. szám 1. oldal Jubileumi pedagógusnapi ünnepség a BMF-en 10. jubileumi pedagógusnapi ünnepséget rendezett június 6-án a Budapesti Mûszaki Fõiskola abból

Részletesebben

Tapsvihar a március 15-i emlékmûsoron

Tapsvihar a március 15-i emlékmûsoron 2008. április BMF HÍRLEVÉL IX. évfolyam 4. szám 1. oldal Tapsvihar a március 15-i emlékmûsoron A világ legrangosabbnak számító versenyén, a kanadai Okanagan University Collage-n megrendezésre kerülõ Spagettihíd

Részletesebben

Galamb József emlékszoba

Galamb József emlékszoba 2008. október BMF HÍRLEVÉL IX. évfolyam 10. szám 1. oldal Galamb József emlékszoba 2008. október 1-jén nyitotta meg kapuit a fõiskola Népszínház utcai épületében a Galamb József emlékszoba, amelynek legnagyobb

Részletesebben

Kedves Kollégák! 2011. december Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 12. szám

Kedves Kollégák! 2011. december Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 12. szám 2011. december Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 12. szám Kedves Kollégák! A z év zárása, a karácsonyi készülõdés, az újévvárás hangulatában készült ünnepi Hírmondóval köszöntjük Önöket. A

Részletesebben

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése 2012. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése Az Óbudai Egyetem Szenátusának Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülésére ez évben szeptember

Részletesebben

A képzési folyamatok fejlesztése a diplomás pályakövetõ rendszer segítségével az Óbudai Egyetemen

A képzési folyamatok fejlesztése a diplomás pályakövetõ rendszer segítségével az Óbudai Egyetemen 2011. október Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 10. szám A képzési folyamatok fejlesztése a diplomás pályakövetõ rendszer segítségével az Óbudai Egyetemen Sikerül-e elhelyezkednie a diplomásoknak?

Részletesebben

RECCS 2012 Tésztahíd Építõ Világbajnokság

RECCS 2012 Tésztahíd Építõ Világbajnokság 2012. május Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 5. szám RECCS 2012 Tésztahíd Építõ Világbajnokság Az Óbudai Egyetem Bécsi úti kampuszán 2012. május 25-én másodszor került megrendezésre a RECCS

Részletesebben

Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY.,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb.

Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY.,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb. Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb. Van Gogh 2011 1 Kiadja: a Fehér Bot Alapítvány 4087 Hajdúdorog, Nánási

Részletesebben

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám XV. évf. 17. szám Hírlevél www.innovacio.hu 17. szám XV. évfolyam 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János Elnök Olajterv Rt. Ügyvezető Igazgató

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe

Magyar Tudomány Ünnepe 2010. november Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 11. szám Magyar Tudomány Ünnepe Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen novemberben kerül sor a Magyar Tudomány Ünnepe országos és egyetemi

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. március 1-jei ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. március 1-jei ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 1-jei ülésérõl Beszámoló a szakmai szervezetek munkájáról Benedek Balázs, a szakmai szervezetekért felelõs alelnök részletesen

Részletesebben

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András 50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon Molnár Sándor Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL 1 Egy újabb év után Köszöntöm a kedves Olvasókat! Hírlevelünk idei utolsó számát nyitották meg. Remélem, segítségükre lesz, hogy továbbra is a JUGYU vérkeringésében érezhessék magukat. Ha ez nem lenne

Részletesebben

Diplomáciai csúcs az erőműben

Diplomáciai csúcs az erőműben XXXII. évfolyam, 7. szám 2009. július A világ egyik nagy megoldandó kérdése az energia biztosításának lehetősége, ezen belül a villamosenergia-fogyasztás fokozatosan emelkedő mértékének biztosítása. Ez

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19.

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19. XIX. évf. 2009. május 19. 10. szám Hírlevél www.innovacio.hu 10. szám XIX. évfolyam 2009. május 19. 32 Elnökség, képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia a Munkáért címû pályázat keretében

Vállalkozói Akadémia a Munkáért címû pályázat keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2014. AUG. SZEPT. 19. ÉVF. 5. SZÁM Átadták a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Prima díjakat Vállalkozói Akadémia

Részletesebben

Bányászati és Kohászati Lapok

Bányászati és Kohászati Lapok Bányászati és Kohászati Lapok KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ BUDAPEST 2014/4. 147. évfolyam 1 28. oldal KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az OMBKE vezetõi, szervezetei és tagsága ezúton fejezi ki köszönetét az Egyesület jogi-tag

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM ÉVKÖNYV 1996/1997. MISKOLC 1998.

MISKOLCI EGYETEM ÉVKÖNYV 1996/1997. MISKOLC 1998. MISKOLCI EGYETEM ÉVKÖNYV 1996/1997. MISKOLC 1998. T i Az 1996/97. tanév ünnepélyes megnyitóján elhangzott beszéd (Dr.Farkas Ottó) Kiadja a Miskolci Egyetem Kiadásáért felelős: Dr.Patko Gyula rektorhelyettes

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

A tavalyi évhez hasonlóan az egész ASE sporttelepet elfoglaló rendezvény számtalan

A tavalyi évhez hasonlóan az egész ASE sporttelepet elfoglaló rendezvény számtalan Atomerőmû XXXV. évfolyam, 6. szám Villamosnap 2012 A 19. alkalommal, június 8-án megrendezett Villamosnapon több ezren élvezhették a sokoldalú programok kavalkádját. Kicsiktől a nagyokig mindenki megtalálhatta

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben