Pedagógusnap a BMF-en

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógusnap a BMF-en"

Átírás

1 2006. július augusztus BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám 1. oldal Pedagógusnap a BMF-en A június hónap rendezvényeinek hosszú sorából minden évben kiemelkedik a Pedagógusnap. Ezen az ünnepen a fõiskola vezetése köszönti az oktatókat, kollegákat, elismerve az éves munkát, a kitartó fáradozást a komoly kihívásoknak megfelelni kívánó felsõoktatásban. A központi ünnepség mellett az intézmény szinte minden szervezeti egysége önálló rendezvénnyel is megörvendeztette a kollégákat, munkatársakat. Itt adták át a különbözõ kari kitüntetéseket, dicséreteket, elismeréseket. A Bánki Donát Gépészmérnöki Fõiskolai Karon a színvonalas, eredményes munka elismeréseként Fõigazgatói Dicséretben részesült Barányi István és Körtvélyesi Géza a Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézetbõl, Kártyás Gyula oktatási igazgató, a Mérnökpedagógiai Intézet docense, Láng László az Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézetbõl, Moharos István, a Tanulmányi Osztály volt vezetõje, Lõrincz Katalin kari hivatalvezetõ, a Gépészeti és Rendszertechnikai Intézet docense, valamint Stein Vera, a Gépészeti és Rendszertechnikai Intézet adjunktusa. A Kari Tanács Bánki Donát EmIékgyûrût adományozott Dr. Horváth László részére, aki több évtizede értékes, magas színvonalú oktató-nevelõ tevékenységéért vehette át a kitüntetést. A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kar budapesti rendezvényein Dr. Bognár Sándor kari fõigazgató méltatta az éves munkát, Székesfehérváron pedig Dr. Lõrincz Péter köszöntötte a megjelenteket. A jó hangulatban zajló rendezvényeken kerültek átadásra a kari elismerések, dicséretek. Fõigazgatói Dicséretben részesült Király Józsefné, Kissné Deák Erzsébet, Molnár Károly, Enderné Pallos Katalin, Dr. Salló Balázsné, Hetényi László, Dr. Halabuk József, Berki Zsuzsanna, Dén Gábor, Farkas András, Lamár Krisztián, Rabb Mihályné, Kiss Szilvia, valamint Ruskovits Edit. Kandó Kálmán Emlékplakettet vehetett át Klatsmányi Béla, Ila Zsoltné, valamint Körtvélyesi István. A Keleti Károly Gazdasági Fõiskolai Kar Pedagógusnapi ünnepségét Dr. Szûts István fõigazgató nyitotta meg, majd Dr. Gáti József fõtitkár köszöntötte a kar munkatársait a fõiskola vezetése képviseletében. A Hallgatói Önkormányzat nevében Jezsek Barnabás mondott rövid beszédet, amelyben megköszönte a pedagógusok egész éves kitartó és áldozatos munkáját. A rendezvényen Keleti Károly Emlékgyûrût vehetett át Dr. Kõszegi Andorné, Csaba László, valamint Szántó Judit és Solymos Tamás. Fõigazgatói Dicséretben részesült Dr. Borsos Ilona, Dr. Bujdosó László, Kovácsné Bukucs Erzsébet, Pappné Nagy Valéria, valamint Szeibel Lajos. Sárközi Ferenc óraadó oktató több éves lelkiismeretes munkájáért kapott elismerést. A Neumann János Informatikai Fõiskolai Kar ünnepségét Prof. Dr. Sima Dezsõ alapító fõigazgató nyitotta meg köszöntõjével, melyet Dr. Szeidl László fõigazgató beszéde követett. A kar vezetõje a jövõbeli tervekrõl, elképzelésekrõl számolt be a megjelenteknek és eredményes, sikerekben gazdag munkát kívánt a kar oktatóinak, munkatársainak a jövõbeli tevékenységükhöz. Fõigazgatói Dicséretet vehetett át Dr. Molnár András fõiskolai adjunktus, Balázs Éva igazgatási ügyintézõ, Dr. Csapó Gyuláné fõiskolai adjunktus, Jamrikné Szekér Ildikó tanszéki mérnök, Ladányi Zoltán fõiskolai adjunktus, valamint Vajda István fõiskolai adjunktus. Az ünnepség fénypontjaként a kari Hallgatói Önkormányzat vezetõje egy, a Neumann-épületet formázó tortával köszöntötte az ünnepség részvevõit. A Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Fõiskolai Kar Pedagógusnapi rendezvényén Dr. Fehérné Dr. Mérei Ildikó, a Testnevelési és Sport Intézet vezetõje köszöntötte a kar sportolóit, akik idén a BMF Kupát nyerték el kiváló teljesítményük elismeréseként. Ezt követõen Dr. Patkó István fõigazgató értékelte az évet, majd a

2 2. oldal BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám július augusztus legkiemelkedõbb teljesítmények elismeréseként Fõigazgatói Dicséretben részesítette Némethné Katona Judit fõiskolai adjunktust (ÁMKI), Tiefbrunner Anna fõiskolai adjunktust (MTI), Körmendi Józsefné ügyintézõt (MTI), Estu Klára fõiskolai docenst (BTRI), Kokasné Palicska Lívia fõiskolai docenst (BTRI), Gregász Tibor fõiskolai adjunktust (BTRI), Bodor Gáborné ügyintézõt (Kari Hivatal), Pozsonyi Krisztina ügyintézõt (Kari Hivatal), Fehér Zoltánt (HÖK), valamint Malik Ákost (HÖK). A kari hagyományoknak megfelelõen Rejtõ Sándor Emlékplakettet vehetett át Beck Tamásné dr., a kar volt fõigazgató-helyettese, valamint Rejtõ Sándor Emlékgyûrût kapott Ivitz Rudolf, volt tanszékvezetõ. A Kollégium ünnepélyén Balogh József igazgató köszöntõje után Göõz Zoltán a HÖK, majd Kártyás Gyula, a fõiskola vezetése nevében köszönte meg a kollégák, munkatársak elmúlt éves kitartó, fáradhatatlan munkáját. A rendezvényen Kollégiumigazgatói Dicséretet vehetett át Kálmán Valéria és Ivanics Zoltánné. Tagkollégium igazgatói Dicséretben részesült Tõsér Magdolna, Albrecht Ferencné, valamint Mikos Miklós. A fõiskola központi Pedagógusnapi ünnepségére június 9-én került sor. Az oktatási miniszter Magyar Felsõoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesítette Lõrincz Katalint, a Bánki Kar kari hivatalvezetõjét, Dr. Jármai Ferencet, a Kandó Kar kutatási fõigazgatóhelyettesét, valamint Dr. Horváth Lászlót, a Neumann Kar kutatási fõigazgató-helyettesét. Az Oktatási Minisztérium Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozott Sinkáné dr. Király Anna fõiskolai docensnek, Dr. Sárossy György fõiskolai docensnek, Czéh Mihály fõiskolai adjunktusnak, valamint Tóth Béla fõiskolai adjunktusnak. A fõiskolán végzett kiemelkedõ tevékenységük elismeréseként Prof. Dr. Rudas Imre rektor BMF Emlékgyûrût adományozott Szabóné Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgatónak, Dr. Tick József informatikai rektorhelyettesnek, Dr. Fehér György, kari fõigazgatóhelyettesnek, valamint Nagy István osztályvezetõnek. Rektori Dicséretben részesült Csermák Balázsné oktatási elõadó, Fosztó Árpádné pénzügyi elõadó, Dr. Orosz János fõiskolai tanár, intézetigazgató, Dr. Borbás László fõiskolai adjunktus, Dr. Schubert Tamás fõiskolai docens, intézetigazgató-helyettes, Kovács András fõiskolai adjunktus, Révész András osztályvezetõ, Boda Attila tagkollégiumi igazgató, Dr. Sipos Sándor fõiskolai docens, Dr. Kégl Tibor fõiskolai docens, valamint Miskolczi Norbert, az FHÖK lejáró mandátumú elnöke. Prof. Dr. Rudas Imre rektor ez alkalomból Miskolczi Norbertnek köszönõ levelet adott át. A kitüntetések, oklevelek átadása után Miskolczi Norbert köszöntötte az egybegyûlteket. Az ünnepséget állófogadás zárta, melyet a kötetlen hangulat, az önfeledt beszélgetés és a kellemes légkör jellemzett. Törzsgárda Oklevélben részesültek: Bánki Donát Gépészmérnöki fõiskolai Kar Dr. Czinege Imre (40 év) Galla Jánosné (40 év) Kocsis József Tóth Béla Dr. Cselle Tibor Hervay Péter Dr. Horváth Lászl Dr. Jezsó László Dr. Harkay Gábor Kerekes Sándor Lõrincz Katalin Dr. Seregélyesné dr. Szuh Katalin Gáll Tiborné Dr. Kégl Tibor Nikitscher Tamás Haraszti Ferenc Langer Ingrid Stein Vera

3 2006. július augusztus BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám 3. oldal Gyurecz György Krébesz Andrásné Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Gudra Tibor Zsom Gyula Dr. Nagy Lóránt Szini Erzsébet Dr. Temesvári Zsolt Dr. Trónné Telkes Ibolya Dr. Kugler Gyula Dr. Orosz János Dr. Sebestyén Dorottya Reschné Ladi Irén Dr. Iváncsyné Csepesz Erzsébet Dr. Kónya László Mersich Ivánné dr. Uzonyi Kálmán Vézner Imre Gröller György Dr. Németh Gáborné Fogarasi Tibor Körtvélyesi István Dr. Morva György Lányiné Skrapits Judit Endrené Pallos Katalin Szabó Tamás Dr. Halabuk József Fiedler József Kálnay Gábor Csapó László Gábossy Antal Dr. Hudoba Györgyi Dr. Lõrincz Péter Solymossyné Kalmár Emília Dávid András Sólyomvári Györgyné Szabó Mária Dr. Borsányi Jánosné Kovács Judit Scheiling György Lökös Erzsébet Keleti Károly Gazdasági Fõiskolai Kar Dr. Bencsik Mária Dr. Elek Erzsébet Kõszegi Andorné dr. Papp Lászlóné Bácsi Rózsa Dr. Bory Endre Dr. Borsos Ilona Dr. Szirmainé Koós Emma Troll Erzsébet (40 év) (40 év) Borbás Gabriella Csikósné Kugler Gizella Dr. Fábri Györgyné Gombaszögi Ildikó Losonczi Anita Loraszkó Andrea Neumann János Informatikai Fõiskolai Kar Géczy László Dr. György Anna Dr. Holyinka Péter Dr. Schubert Tamás Légrádi Gábor Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Fõiskolai Kar Dr. Bõdi Béla (40 év) Loránt László (40 év) Horváth András Dr. Koczor Zoltán Bodáné Kendrovics Rita Pethõ Gyöngyi Dr. Zoller Vilmos Várkövi József Kiss Mariann Gregász Tibor Nyiri Miklósné Szûcs Ágnes Rektori Hivatal Komáromi Ferenc Várnai Erika Dienes József Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság Marton Zoltánné Boros András Kósa András Nagy István Tutor Józsefné Dávid Lajosné Kõbányai Andrea Prohászka Judith Horváth László Oblat Józsefné Kollégium Wippelhauser Jánosné Rásó Sándor Balogh Istvánné Mikos Miklós Gratulálunk kollégáinknak a kitüntetésekhez, jó egészséget és sok sikert kívánunk további munkájukhoz.

4 4. oldal BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám július augusztus Elsõ statisztikák a jelentkezõkrõl A Budapesti Mûszaki Fõiskola jelentkezési adataiban (valamennyi képzési forma és szak) is tapasztalható az országos átlaghoz hasonló csökkenés. Számszerûsítve ez azt jelenti, hogy tavalyhoz képest több mint 15%-kal csökkent a jelentkezés a Budapesti Mûszaki Fõiskola karaira. A túljelentkezés idén összfõiskolai szinten 1,6-szoros, az alapképzéseket figyelembe véve pedig kétszeres az arányszám. kései akkreditáció ellenére is keresettek, bár a mûszaki menedzser alapképzésekre országos szinten kisebb az érdeklõdés a tavalyinál. Többszörösére nõttek a jelentkezési létszámadatok a környezetmérnöki szakokon, így a Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Fõiskolai Karon is, ahol idén már közel ötszörös a túljelentkezés. A Budapesti Mûszaki Fõiskola jelentkezési létszámadatai A nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzéseket (A, N, A) vizsgálva nem ismerve jelenleg az elsõ, a második stb. helyre beadott jelentkezések megoszlását az elmúlt évekhez hasonló adatokat tapasztalhatunk: gépészmérnöki (BSc) 4,84 x had- és biztonságtechnikai mérnöki (BSc) 4,56 x mechatronikai mérnöki (BSc) 5,34 x villamosmérnöki (BSc) 2,09 x mûszaki menedzser (BSc) 1,24 x gazdálkodási és menedzsment (BA) 8,64 x mérnök informatikus (BSc) 6,00 x könnyûipari mérnöki (BSc) 1,66 x környezetmérnöki (BSc) 4,98 x A korábbi évekhez képest egyre nagyobb az érdeklõdés a mûszaki szakok iránt, és továbbra is nagy a kereslet a gazdasági jellegû képzések terén. A gazdasági képzések, valamint a menedzsment területek képzései a

5 2006. július augusztus BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám 5. oldal RECCS 2006 Kárpát-medencei Tésztahídépítõ Verseny Mérnökhallgatók részvételével a világ számos országában évrõl évre rendeznek ún. tésztahídépítõ versenyeket, melyeken a hallgatók saját tervezésû hídszerkezeteket készítenek száraztésztából, és közülük terhelési próbán eltörve kiválasztják a legerõsebbet. A Budapesti Mûszaki Fõiskola hallgatói a világ legrangosabb versenyén, a Kanadában megrendezésre kerülõ világbajnokságon a legutóbbi négy évben rendre diadalmaskodtak. A Bánki Donát Gépészmérnöki Fõiskola Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézete idén második alkalommal rendezett nemzetközi tésztahídépítõ versenyt. A versenyre meghívást kaptak a mechanikát oktató hazai és a határainkon túli magyar felsõoktatási intézmények tanárai és hallgatói. A versenyen 5 hazai felsõoktatási intézmény összesen több mint 20 hallgatója vett részt, határon túli barátaink idén sajnos nem neveztek. A versenyre csak egyetemi vagy fõiskolai intézet, ill. tanszék hallgatói nevezhettek. A híd maximális befoglaló méreteit, alátámasztásának kialakítását és terhelési módját a kiírás szabályozta. A híd anyaga a kereskedelemben kapható bármilyen száraztészta lehetett, melyek végeit tetszõleges ragasztóanyaggal rögzíthették egymáshoz. A híd fesztávolsága 1m, maximális össztömege a beépített terhelõelemmel együtt nem haladhatta meg az 1 kg-ot. 2. kép 3. kép A Grundfos Hungária Kft. 2 különdíjat ajánlott fel. A leginkább újszerû konstrukcióért járó Innovációs különdíj -at Stummer Ernõ (BME) kapta, a Legszebb híd díjat pedig a zsûri döntése alapján Kurucz Sándor és Botka Balázs (4. kép) (BMF-BGK) érdemelték ki 1. kép A mezõny rendkívüli erõsségére jellemzõ, hogy 5 olyan híd is volt, melynek teherbírása a 100 kg-ot meghaladta. Erre még a kanadai világverseny történetében sem volt példa! A RECCS 2006 Kárpát-medencei Tésztahídépítõ Verseny elsõ díját a Széchenyi István Egyetem hallgatója, Vida Balázs (1. kép) nyerte. Végzet nevû hídja csak több mint 392 kg terhelés alatt törött össze: Ez az eredmény messze a világ eddigi legjobbja! A második legerõsebb hidat a nyíregyházi Fõiskola hallgatói készítették. Damasiewicz Norbert, Huszti Balázs és Nagy Gábor hídja (2. kép) 229,8 kg teherbírású volt. A III. helyet a Széchenyi István Egyetem hallgatói, Tóth Iván Aliz és Pozsonyi Norbert (3. kép) érték el (201,9 kg). 4. kép A szervezõbizottságot dr. Legeza László docens vezette, a verseny fõvédnöke Bokros Zsigmond, a Gyermelyi Tésztagyár elnök-vezérigazgatója, a verseny elnöke Prof. Dr. Rudas Imre egyetemi tanár, a fõiskola rektora volt. Dr. Horváth Sándor

6 6. oldal BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám július augusztus Kihelyezett ülést és Vezetõképzõ Tábort tartott Zamárdiban a BMF Kollégium Kollégiumi Tanácsa A BMF Kollégiuma immár negyedik alkalommal rendezte meg kihelyezett Kollégiumi Tanácsülését és Vezetõképzõ Táborát Zamárdiban, a fõiskola üdülõjében. A június 2-4. között megtartott tanácskozáson már hagyomány, hogy a fõiskola állami vezetõin (Rektori Hivatal képviselõi, Tagkollégiumi igazgatók, Nevelõtanárok) kívül, a Hallgatói Önkormányzat szélesebb köre (Fõiskolai, Kari- és Tagkollégiumi HÖK) is képviselteti magát. A tábor megnyitóján Balogh József kollégiumigazgató köszöntõjében elmondta, hogy azt kívánja: Táborunk szolgálja a hallgatók vezetésbe való integrálódását, a Tagkollégiumok Hallgatói Önkormányzatainak kölcsönös megismerését, a jelenleg õket érdeklõ legfontosabb kérdésekre adható válaszok, információk megszerzésének lehetõségét. Kellemes idõtöltést és jó munkát kívánt mindenkinek. A péntek esti program a Tagkollégiumok vezetõinek és a Hallgatói Önkormányzat képviselõinek szekció üléseivel kezdõdtek. A Kollégium vezetése a tanév zárásával, a kollégiumi felvételi eljárás aktuális kérdéseivel, illetve a nyári idõszakban, a Tagkollégiumokban sorra kerülõ felújítási munkálatok szervezési kérdéseivel foglalkozott. A Hallgatói Önkormányzatok képviselõi, a kollégiumi férõhelyek karok, és Tagkollégiumok közötti felosztását véglegesítette. A szombati napon 9 és 13 óra között egy Fórumra került sor, melyen a fõiskola állami vezetése nevében Dr. Gáti József fõtitkár úr vett részt. Három nagy témakör került terítékre, melyek mindegyikét egy vitaindító elõadás vezetett fel: A fõiskola jelene és jövõképe, a BSc, illetve az MSc, valamint a doktori képzés helyzete. Tájékoztató, a PPP konstrukcióban épülõ Tavaszmezõ utcai Diákotthonról, illetve a Kandó Kálmán Kollégium tervezett felújításának állásáról, különös tekintettel annak feltöltésére, finanszírozására, valamint a meglévõ kollégiumok és bérleményekre gyakorolt hatására. A Felsõoktatási törvény kapcsán szükséges szabályzatalkotási folyamatok, szervezeti kérdések, szakmai- és egyéb feladatok. Az elsõ blokkban elhangzott elõadás során, a hallgatóság körében nagy érdeklõdést váltott ki a saját, vagy a társintézményekkel közösen indítani tervezett MSc képzés nyújtotta lehetõségek, hiszen ennek keretében a már megszokott intézményi falak között nyílhat lehetõség az MSc diploma megszerzésére. A második témakör felfokozott érdeklõdés mellett került tárgyalásra, melynek során Dr. Gáti József igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy a fõiskola vezetése nem kíván engedni a jelenleg meglévõ kollégiumi szolgáltatások színvonalából, azt mind mennyiségében és minõségében meg kívánják tartani. Elmondta, hogy az újonnan létesülõ és felújítással kialakuló Diákotthonok egyszerre szolgálhatják a fizetõképes, de a hagyományos Kollégiumokból kiszoruló hallgatók elhelyezésének lehetõségét, magában hordozzák az albérletek kiváltását, illetve a fõiskolára érkezõ külföldi hallgatók számára is megfelelõ körülményeket teremtenek a szálláslehetõségek kínálatában. A Hallgatói Önkormányzat képviselõi kihangsúlyozták annak fontosságát, hogy a most épülõ és felújításra kerülõ Diákotthonokban biztosítva legyenek a közösségi életterek, a szakmai öntevékeny hallgatói csoportok mûködéséhez szükséges alapfeltételek, illetve a törvényi elõírások szerinti alapszolgáltatások. A Kollégium Tanácsa és Hallgatói Önkormányzata felkérte Dr. Gáti Józsefet, hogy továbbítsa az irányú igényét a fõiskola vezetése felé, mi szerint részt kívánnak venni a felújítással kialakuló Diákotthon tervdokumentációinak, illetve szolgáltatási igényprogramjának véleményezésében. Dr. Gáti József a Fórum utolsó részében tájékoztatást adott arról, hogy a Felsõoktatási Törvény kapcsán milyen szabályzatok kidolgozása és elfogadása elõtt áll a Fõiskola Szenátusa. Az idõütemezésbõl kiderült, hogy egy igen feszített, rendkívül körültekintõ munkát igénylõ feladatról van szó, amelyet csak úgy lehet teljesíteni, ha együtt dolgoznak a fõiskola, illetve a Hallgatói Önkormányzat képviselõi. Vendégünk nagy türelemmel és kellõ részletességgel válaszolt kérdéseinkre, illetve ígéretet tett arra, hogy amelyekre jelenleg nem lehetett választ adni, továbbítani fogja a fõiskola vezetése számára. Balogh József a következõ gondolattal zárta a Fórumot: Kérek minden jelenlévõt, akik a fõiskola kollégiumi rendszerének mûködtetésében aktívan közremûködnek, hogy az itt elhangzott információkat juttassa el a saját Tagkollégiumába, és minél szélesebb körben tájékoztassa arról munkatársainkat és a hallgatókat. Néhány mondatban természetesen meg kell említenünk a szabadidõs programokat is, melyet sajnálatos módon a rossz idõjárás nagyon behatárolt, de így is sikerült kellemes sétákat tenni Zamárdiban. Esténként a társalgóban jöttünk össze, ahol elõkerültek a ping-pong ütõk, a kártyapaklik és az elmaradhatatlan sörök is, így elmondható, hogy az egész hétvégét az általános jókedv jellemezte. A vasárnapot kiadós búcsúebéddel zártuk, amely után mindenki hazautazott, hogy informá-

7 2006. július augusztus BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám 7. oldal cióktól és erõtõl felvértezve folytassa a hétköznapok munkáját. Visszatekintve az együtt töltött hétvégére megállapítható, hogy a táborban folyó szakmai munka sikeresen szolgálta a Kollégium, mint egy több telephelyes intézményrendszer egységes megjelenését, de kijelenthetõ az is, hogy vezetõk, oktatók és hallgatók számára is egyaránt hasznos, illetve tartalmas szakmai munka folyt a három nap során. A Kollégium vezetése nevében további sikeres vizsgaidõszakot, államvizsgákat és kellemes nyarat kívánok a fõiskola minden polgárának, és a Hírlevél minden kedves olvasójának. Balogh József Nemzetközi és tudományos élet hírei Nemzetközi konferencia a Budapesti Mûszaki Fõiskola Gazdasági karán Negyedik alkalommal rendezte meg a MEB 2006 Menedzsment, Vállalkozás és Benchmarking Nemzetközi Konferenciát a BMF Keleti Károly Gazdasági Fõiskolai Kar. A június 1-jén kezdõdött kétnapos konferencia 41 elõadója a kar, a szakmai élet hazai és nemzetközi szakértõit reprezentálta. A szervezõk az elõadók között köszönthették Ausztriából Josef Muglert, a Wirtschaftsuniversität Wien professzorát, Rubén Ascúa-t, a National University of G. Sarmiento, Buenos Aires, és a National Technologial University, Rafaela, Argentina tanárát, illetve Klaudia Przybysz-t, a lengyel Akademia Ekonomiczna professzorát. A rangos nemzetközi konferencián a menedzsment, a vállalkozás és a benchmarking szinte valamennyi jelentõs szakmai kérdése terítékre került a hét országból érkezett, a felsõoktatásban, a tudományos intézetekben, illetve a gazdasági szféra különbözõ területén dolgozó elõadók révén. További információk a honlapon találhatók. Egyetemi villamosmérnök képzés BMF hallgatók számára Kassán Együttmûködési megállapodást kötött a Kassai Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki Kara és a Budapesti Mûszaki Fõiskola (BMF) Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kara június 9-én, melynek keretében a Kassai Egyetem fogadja és egyetemi képzésben részesíti a fõiskoláról érkezõ BSc végzettséggel rendelkezõ villamosmérnököket. Dr. Bognár Sándor a villamosmérnöki kar fõigazgatója és Dr. Morva György fõiskolai tanár, a karon mûködõ Energetikai Kutatóhely vezetõje fogadta Prof. Dušan Kocur dékánt és Prof. Michael Kolcun tanszékvezetõt. Az együttmûködõ felek a Bologna-folyamat tükrében kötöttek együttmûködési megállapodást az intézmények között. A megállapodásban a Kassai Egyetem megfogalmazta, hogy fogadja és egyetemi képzésben részesíti a fõiskoláról érkezõ BSc végzettséggel rendelkezõ villamosmérnököket. Az egyetemi vezetõk elmondása alapján a tervezett együttmûködés során négy féléves angol nyelvû levelezõ képzésben folytathatják tanulmányaikat a fõiskoláról érkezõ hallgatók. Az oktatásukat az egyetem, fõiskolai oktatókkal kiegészülve, megosztva végzi. Az elõadásokat a fõiskolán szervezik, míg a számítógépes és szimulációs laboroknak a kassai intézmény ad helyet. A diploma védésére és ünnepélyes átadására Kassán nyílik lehetõség. Az oktatási tevékenységet, Karközi Tudományos Egyezményben megfogalmazott kritériumok alapján fogják végezni az intézmények, amelynek megfelelõen felépíthetõ egy tudományos életpálya a hallgatók számára, a felsõfokú szakképzéstõl, a tudományos fokozat megszerzéséig. A tárgyaló delegációkat fogadta Prof. Dr. Rudas Imre, a fõiskola rektora is. INES 2006 nemzetközi konferencia Londonban június között Londonban került megrendezésre a jubileumi International Conference on Intelligent Engineering Systems konferencia a Budapesti Mûszaki Fõiskola és a London Metropolitan University közös szervezésében.

8 8. oldal BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám július augusztus A 10. INES konferencián 19 ország kutatói mutatták be legújabb tudományos, illetve kutatási és fejlesztési eredményeiket. A magyar és a házigazda angol elõadók mellett számos további európai ország, valamint Dél-Afrika, Irán, Japán, Egyesült Államok, Algéria, Tajvan és Mexikó vezetõ professzorai ismertették tudományos eredményeiket. Prof. Dr. Fodor János, a Budapesti Mûszaki Fõiskola tudományos rektorhelyettese és Dr. Algirdas Pakštas, a London Metropolitan University professzora megnyitó szavait követõen a konferencia három napja alatt 3 plenáris, valamint 56 további szakmai elõadás követte egymást. Az elõadásokat nyomtatott formában és CD változatban is megjelentették a szervezõk. További információk a honlapon találhatók. Tanulmányút Szlovéniában A Magyar-Szlovén Kormányközi Tudományos és Technológiai (TéT) Együttmûködési Vegyes Bizottság elnyert pályázatának keretében a Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Fõiskolai Kar Médiatechnológia Intézetének oktatói, Prof. Dr. Endrédy Ildikó, Dr. Borbély Ákos és Szentgyörgyvölgyi Rozália tanulmányúton vettek rész Ljubljanában. A fogadó intézmény a Ljubjanai Egyetem (University of Ljubjana) Textil, Grafikai Technológia és Tervezés Intézete volt. A közös munka célja, tudományos ismeretek, tapasztalatok átadása, egymás vizsgálati módszereinek és berendezéseinek megismerése. A kétéves együttmûködési projekt témája: Assesment of print quality on textile and graphic materials for medical and hygiene applications. Az oktatók meglátogattak több papírgyárat és nyomdát, és részt vettek a június között megrendezett 2. International Symposium on Novelties in Graphics konferencián a következõ elõadásokkal: Borbély Ákos: The applicability of ICC profiles in case of flat panel display calibration; Endrédy Ildikó, Szentgyörgyvölgyi Rozália: Investigation of digital printing papers. A pályázat folytatásaként ez év szeptemberben a Ljubljanai Egyetem oktatói látogatnak Budapestre. Beszámoló a Budapesti Mûszaki Fõiskola Lébényi Pál Kollégiumának névadó ünnepségérõl Egykor Kandó Kollégium voltunk ban, az akkori Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki Fõiskola székesfehérvári intézetében tanuló hallgatók elhelyezésére új kollégium nyílt meg a Gyümölcs utcában. Értelemszerûen Kandó Kálmánról kapta a nevét a korábbi középiskolai diákotthon. Elõször mintegy hatvan fõ befogadására volt alkalmas az épület, késõbb, ahogy fejlõdött a Számítógéptechnikai Intézet, a létszám is bõvült. A 90- es évek elejétõl 120 fiatal elhelyezésére volt lehetõségünk, az épületben található konyha és ebédlõ helyén lakószobákat alakítottunk ki. Az ezredfordulón megalakult a Budapesti Mûszaki Fõiskola. A korábbi szervezeti rend azonban a székesfehérvári telephelyen megmaradt, nem látszott érdemesnek szétválasztani az egy földrajzi helyhez kötõdõ szolgáltatásokat. Így továbbra is Kandó Kollégium maradtunk, mert a mi diákotthonunk nem vett részt a fõiskolai kollégiumok integrációjában. Azonban 2004-ben megváltozott a székesfehérvári telephely sorsa. Az egyes szervezeti egységek leváltak a Számítógéptechnikai Intézetrõl, ezért csatlakoztunk a már négy éve egy szervezeti egységbe sorolt kollégiumokhoz. A közös munka nemcsak közösen elvégzendõ feladatokat jelent, hanem azt is, hogy a kollégiumok egy irányítás alá tartoznak. Tovább már nem viselhette két diákotthon is a Kandó nevet, mert immár egy szervezeti egységhez tartozunk. Ezért lettünk mi a Budapesti Mûszaki Fõiskola Székesfehérvári Kollégiuma. Már akkor gondoltunk arra, hogy névadó személyt keressünk magunknak, de a szándék csak most érett tetté. Olyan névadót kerestünk, aki kötõdik a Fõiskolához, a városhoz, a pedagógiai munkához, aki elismerést, megbecsülést szerzett magának és intézményének. Ezért gondoltunk Lébényi Pálra, aki kollégiumunk elsõ, alapító igazgatója volt, és a késõbbiekben is 13 évig vezette az intézményt. Az öt nyelven beszélõ népmûvelõ és pedagógus meghatározó személyisége volt Székesfehérvár, majd a fõiskola korábbi évtizedeinek. Azt hisszük, hogy most végre egy szorgos, lelkiismeretes tanárember kap olyan elismerést, amelyet minden fiatalokkal foglakozó, elhivatott pedagógus megérdemel.

9 2006. július augusztus BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám 9. oldal A fõiskolán egyetértésre talált javaslatunk, megkaptuk az állami vezetõk és a hallgatók támogatását is. Megkérdeztük a Lébényi család véleményét. Nagy örömünkre hozzájárultak ahhoz, hogy Pali bácsi legyen a névadónk. Így jutottunk el sok szervezés után oda, hogy június16-án megtarthattuk az ünnepséget. Meghívásunknak eleget tett Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár polgármestere, aki régóta oktatja székesfehérvári hallgatóinkat. Eljöttek az eseményre a Számítógéptechnikai Intézet vezetõi, oktatói, a székesfehérvári telephely dolgozói is. A fõiskolai hallgatói önkormányzat is képviseltette magát. Meghívásunkat elfogadták régi kollégáink és egykori diákvezetõink is. Boda Attila tagkollégiumi igazgató nyitotta meg a névadó ünnepséget. Beszédet mondott Warvasovszky Tihamér polgármester úr, ezt követõen dr. Surányi István - egykori kollégiumigazgató, neveléstörténész mutatta be Pali bácsi szakmai életútját. A család képviseletében Lébényi Pál fia mondott köszönetet azért, hogy Pali bácsi ilyen megtiszteltetésben részesült. A kollégisták nevében Kovács István, a kollégiumi hallgatói önkormányzat tagja szólt az egybegyûltekhez. A régi, székesfehérvári kollégák nevében Román Károly méltatta Lébényi Pál tevékenységét. Ezek után virágot helyeztünk el a frissen leleplezett névtáblánk elõtt. A hivatalos teendõk után a Vörösmarty Színház két nagyszerû mûvésze, Xantus Barbara és Szomor György adott elõ dalokat olyan kiváló zenés darabokból, mint a Hair, a Grease, a Chicago. Az ebédet amolyan kollégistás -ra szerveztük: nagy kondérban sertéspörköltet fõztek a kollégisták, és a klubszobában megterített sörpadoknál fogyasztottuk el a finom ételt. A délutánt beszélgetéssel töltöttük, sok-sok emlék felidézésével újra átélhettük a régi élményeket. A hallgatók este bulival zárták a napot. Biztosan eltelik néhány hónap, amíg minden partnerünk fülének ismerõsen cseng a Lébényi Pál Kollégium név, de az oktatásban hosszú távra tervezünk. Ezért türelmesen kivárhatjuk, amíg a Gyümölcs utca és a Pirosalma utca sarkán álló diákotthonról mindenkinek az jut majd eszébe: Lébényi Pál Kollégium. Boda Attila Hírek röviden Sikeres audit a Budapesti Mûszaki Fõiskolán A Budapesti Mûszaki Fõiskola a 2004-ben lefolytatott minõségirányítási auditja alapján az akkreditált felsõoktatás, felnõttképzés, tudományos és tudományszervezés tevékenységi területen az ISO 9001:2000 szabvány szerint tanúsított intézmény. A tanúsítvány kiadása óta évente kerül sor felülvizsgálati eljárásra. A minõségirányítási rendszer második felügyeleti auditjára június 7 és 9-e között került sor, melynek során a TÜV Reinland InterCert munkatársai a bevezetett és alkalmazott minõségirányítási rendszer megfelelõségét vizsgálták. Az auditorok a záró értekezleten elismerõen nyilatkoztak a fõiskola tevékenységérõl, észrevételeket nem tettek, szabályozatlanságot, és eltéréseket nem tapasztaltak. Megállapították, hogy a fõiskola az audit során igazolta, hogy az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelõ menedzsment rendszert épített ki és mûködtet, továbbra is kielégíti a szabvány követelményeit. Budapesti Mûszaki Fõiskola egysége a Közmû Kupa vitorlásversenyen június 24-én Balatonlellén, a Lellei Yacht Club és a Trigoner Kft. szervezésében került megrendezésre a I. Közmû Kupa vitorlásverseny. A Balatonlelle-Zánka- Balatonszemes-Balatonlelle útvonalon megrendezett versenyre a Budapesti Mûszaki Fõiskola csapata Aquarius nevû, Felicity típusú hajóval indult, Boros András kormányos vezényletével. A csapat tagja volt Dr. Patkó István, Korona Péter és Boros Gábor. A verseny folyamán kevés szél, tûzõ nap jellemezte a hajóegységek útját, s a kis szélben jellemzõ szélcsí-

10 10. oldal BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám július augusztus kok nagyban meghatározták a kupa végeredményét. A déli partot választók közül kerültek ki a verseny késõbbi helyezettjei. A kupa abszolút gyõztese a Fõvárosi Vízmûvek csapata lett. Habilitáció A Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Fõiskolai Kar, Médiatechnológiai Intézetének igazgatója, dr. Endrédy Ildikó június 22-én vette át a Nyugat-Magyarországi Egyetem Rektora és Habilitációs Bizottsága által kiállított Habilitációs Oklevelet Fa- és fatechnológiai tudományágban. Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Budapest Fõváros Önkormányzata a fõvárosi szakképzés fejlesztéséhez nyert Európai Uniós forrás felhasználásával létrehozta az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ (TISZK) Kht-t. A közel egymilliárdos beruházásnak köszönhetõen egy olyan oktatási központ jön létre, amely dominánsan elektrotechnikaelektronika, közlekedés szakcsoportokba, valamint gépészeti szakcsoportba tartozó szakmák képzésére alkalmas. Az intézményben a legkorszerûbb technológiák alkalmazásával, a munkaerõpiaci igényeknek megfelelve oktathatják a szakmai ismereteket. Budapest fõpolgármester-helyettese a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kar docensét, Dr. Kugler Gyula urat kérte fel a TISZK Tanácsadó Testületi tagságára. Dr. Bognár Sándor Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert fõiskolánk oktatója A BMF Az év fiatal kutatója díjával kitüntetett dr. Goda Tibor János, a Gépszerkezettani- és Biztonságtechnikai Intézet fõiskolai docense elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. A két éves ösztöndíj a Gumi-szerû anyagok csúszó-súrlódási viselkedésének modellezése mikro- és nano szinten címû kutatást támogatja. A kutatási téma rendkívül aktuális, hiszen napjainkban a gumi-szerû anyagokból készített, változatos kialakítású, egymáson elmozduló felületek között elhelyezett érintkezõ tömítéseket az ipar számos területén használják. A széleskörû felhasználás ellenére az ilyen alkatrészek idõfüggõ tribológiai viselkedése és súrlódási mechanizmusai továbbra is tisztázatlanok. A megfelelõ tudományos ismeretek hiányában költség- és idõigényes tribológiai kísérletekre van szükség az optimális anyagpár, konstrukciós kialakítás, felületi minõség, stb. meghatározásához, ami a termék piacra kerülési idejét hátrányosan befolyásolja. Ennek megfelelõen, a tervezett kutatómunka fõ célkitûzése olyan újszerû, modellezési módszerek és eszközök kidolgozása, amelyek segítségével a tribológiai szempontok már a termék tervezési fázisában ún. virtuális modelleken keresztül figyelembe vehetõk. Dr. Horváth Sándor A BMF a Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség alapító tagja Július 8-án több gazdálkodó szervezet, önkormányzat, kutató- és felsõoktatási intézmény részvételével Baján került sor a Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség (NAESZ) egyesület alakuló ülésére. Az egyesülethez a Budapesti Mûszaki Fõiskola alapító tagként csatlakozott. Az alakuló ülés elfogadta az egyesület alapszabályát, és megválasztotta tisztségviselõit. Az egyesület elnöke Dr. prof. Magda Sándor, a Károly Róbert Fõiskola rektora. Magyarország nem rendelkezik kellõ mennyiségû fosszilis energiahordozóval. A villamosenergia elõállításához, valamint a távfûtéshez és egyedi fûtéshez szükséges földgáz mennyiséget szinte teljes egészében importáljuk. Másfelõl a magyar mezõgazdaság közel egymillió hektáron termel olyan terméket (búza, kukorica), melynek értékesítése nehézségekbe ütközik, és a termelés csak az intervenciós keret segítségével tartható fenn. A fenti problémák egyidejû megoldását jelenthetné, ha a magyar mezõgazdasági termelés egy jelentõs részét az energiahordozók elõállításának szolgálatába lehetne állítani. Az elmúlt idõszakban ezzel kapcsolatosan már történtek lépések, több projekt indult, pl. motorhajtóanyag gyártásra, energiafû termelésre, pelletgyártásra, szalmatüzelésû villamos erõmû létesítésére. (Ilyen jellegû projektekben, ill. kutatásokban a Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet is részt vett.) Az agrárgazdaságra támaszkodó megújuló energiaforrások hasznosítására vonatkozó egyedi lépéseket célszerû egy Nemzeti Agrárenergetikai Program (NAEP) keretében komplex rendszerbe foglalni a meglévõ technológiák fejlesztése, valamint elterjesztésük elõsegítése érdekében. A Nemzeti Agrárenergetikai Program kidolgozására, kitûzött céljainak megvalósítására alakult a Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség (NAESZ). A NAESZ célja a magyar mezõgazdasági termelés jelentõs részének energetikai célú növénytermesztésre történõ átállítása azért, hogy az intervenciós keret felszabadulhasson, így azt más agrár és vidékfejlesztési

11 2006. július augusztus BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám 11. oldal

12 12. oldal BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám július augusztus célra lehessen fordítani. A NAESZ további célja Magyarország energiafüggõségének és az energia-import költségeinek csökkentése. A program megvalósítása számos mûszaki probléma megoldását is szükségessé teszi, és szándékunk szerint ezekbe a kutatás-fejlesztési projektekbe a BMF szakemberei is bekapcsolódnak. Dr. Horváth Sándor Siketek informatikai képzése a Budapesti Mûszaki Fõiskolán Újabb 29 siket hallgató vehette át ECDL-oklevelét a Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János Informatikai Fõiskolai Karán ben dr. Kutor László docens kezdeményezésére indult a fõiskolán számítástechnikai ismeretek oktatása gyengénlátók, illetve vakok részére, melynek módszerét Ecsedi Csaba aki maga is vak tanár dolgozta ki. Ezt a kezdeményezést követte ban a siketek számítástechnikai képzése, melynek során Cserfalvi Annamária közremûködésével jelbeszéd útján folyik az ismeretek átadása. Az elmúlt években 81 vak és gyengénlátó, illetve 85 siket és nagyothalló járt a fõiskola kiscsoportos tanfolyamaira. A képzés költségeit a fõiskola költségvetésébõl biztosítják, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság pedig térítésmentesen állítja ki a vizsgákat igazoló dokumentumokat. A fõiskola informatikai karán eddig összesen 60 fõ vizsgázott sikeresen, és rajtuk kívül további 69 vak és gyengénlátó hallgató végezte el a képzést. Magyar Tudomány Ünnepe 2006 rendezvénysorozat Magyar Tudomány Ünnepe fõiskolai központi megnyitó és BMF Intézetek Tudományos Konferenciája Idõpont: november 3., helyszín: BMF, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Fiatal Kutatók Szimpóziuma Idõpont: november 3-4., helyszín: BMF, 1084 Budapest, Tavaszmezõ u , honlap: Magyar Tudomány Ünnepe központi megnyitó Idõpont: november 6., helyszín: Szeged 6. Nemzetközi Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium Idõpont: november 10., helyszín: BMF, 1081 Budapest, Népszínház u. 8. Korszerû szálak, kompozitok, módszerek Az MTA Szál- és Kompozittechnológiai Bizottság Tudomány Napi Ülése 2006 Idõpont: november 14., helyszín: BMF, 1034 Budapest, Doberdó út 6. Innovációs K+F a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Karon Idõpont: november 16., helyszín: BMF, 1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 17. BMF Tudományos Diákköri Konferencia Idõpont: november , helyszínek: BMF, 1081 Budapest, Népszínház u. 8., 1034 Budapest, Bécsi út 96/b, 1034 Budapest, Bécsi út Intercultural Competences in HighTech Industries Aeronautics, Space and Defence Interkulturális kompetenciák a high tech területén repülõgépipar, ûrkutatás és haditechnológia Idõpont: november , helyszín: BMF, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b, honlap: 7 th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence Magyar Kutatók 7. Nemzetközi Szimpóziuma Idõpont: november , helyszín: BMF, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b, honlap: A Budapesti Mûszaki Fõiskola kiadványa 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. Telefon: , fax: Honlap: Felelõs kiadó: Dr. Rudas Imre rektor Fõszerkesztõ: Dr. Gáti József fõtitkár Szerkesztõbizottság titkára: Reha Ilona PR menedzser Készült: 1500 pld-ban az Innova-Print Nyomdában

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2014.

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2014. ÓE, i Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2014. I./ ÓE, Vezetőképző Tábor Helyszín: Időpont: Résztvevők: Óbudai Egyetem Bánki Donát Üdülője, Zamárdi 2014. június 13-15. hétvége (péntek-vasárnap) max. 40 fő

Részletesebben

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2013.

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2013. ÓE, i Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2013. I./ ÓE, Vezetőképző Tábor Helyszín: Időpont: Résztvevők: Óbudai Egyetem Bánki Donát Üdülője, Zamárdi 2013. június 7-9. hétvége (péntek-vasárnap) max. 36 fő

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Megalakult az új Magyar Rektori Konferencia

Megalakult az új Magyar Rektori Konferencia 2006. április BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 4. szám 1. oldal Megalakult az új Magyar Rektori Konferencia Az új felsõoktatási törvény hatálybalépésének napján, március 1-jén a Parlament Fõrendiház termében

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FİISKOLA A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/3. Hatályos: 2007. január

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék XIV. Nemzetközi Tudományos Napok 2014. március 27 28. 1. felhívás Gyöngyös 2013. szeptember 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök

Részletesebben

BMF Közlöny 7. évfolyam 2007/3-4 BMF KÖZLÖNY A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. VII. Évfolyam 3-4. szám 2007/3-4

BMF Közlöny 7. évfolyam 2007/3-4 BMF KÖZLÖNY A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. VII. Évfolyam 3-4. szám 2007/3-4 BMF KÖZLÖNY A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI VII. Évfolyam 3-4. szám 2007/3-4 1 Felelős kiadó: Dr. Rudas Imre a BMF rektora Főszerkesztő: Dr. Gáti József kancellár Összeállította: Király

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

BMF KÖZLÖNY A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. IV. Évfolyam 4. szám 2004/4

BMF KÖZLÖNY A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. IV. Évfolyam 4. szám 2004/4 BMF KÖZLÖNY A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI IV. Évfolyam 4. szám 2004/4 1 Felelős kiadó: Dr. Rudas Imre a BMF rektora Főszerkesztő: Dr. Gáti József főtitkár Összeállította: Lévayné Krajcsovics

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN Kedves Kollégák! A Misszió szervezésében 2012 őszén második alkalommal kerül sor az Országos Egészségügyi Középvezetői Konferencia megrendezésére. A színvonalas előadásaival fémjelzett tudományos Rendezvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz 1 SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz NAPPALI TAGOZAT 1. Többcsatornás képfelbontási mód alkalmazásának lehetőségei a nyomdatermékek hozzáadott értékének növelésében Dr. Novotny Erzsébet c. egyetemi docens

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár,

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár, Balog Attila Andrásné egyetem pedagógus; tanár a szakmai elméleti oktatásban; okleveles mérnöktanár (villamosmérnök), Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

2010. október 28. (csütörtök)

2010. október 28. (csütörtök) PROGRAM az általános mezőgazdasági, agrár-közgazdasági, állattenyésztési, környezetvédelmi és vízgazdálkodási, erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti szakképzést

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó.

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje 1 Kovács Márta idegennyelv- Német nyelv és irodalom szakos és közművelődési előadó 2 Czinege Enikő szakmai Környezetmérnök 3 Csidei Péter Magyar nyelv és irodalomtörténelem

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG Ápolási Tanszék 6726 Szeged, Temesvári krt. 31., Tel/Fax: 54-50-39 E-mail: apolasi@etszk.u-szeged.hu

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés)

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/ /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Vitorlázás szélcsendben. Szerkesztő: Palla Zsófia - Módosítás: 2013. szeptember 10. kedd, 21:21

Vitorlázás szélcsendben. Szerkesztő: Palla Zsófia - Módosítás: 2013. szeptember 10. kedd, 21:21 A Magyar Épületgépészek Szövetsége idén 4. alkalommal vett társszervezőként részt (a Lellei Vitorlás Egylet mellett) a Közmű és Épületgépész Kupa megrendezésében. A program szeptember 6-án, pénteken a

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR FELHÍVÁS Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Tolnai Jánosné Dr. Születési név: Szatmári Katalin Anyja neve: Bognár Aranka Neme: nő Születési hely, idő: Budapest, 1954.04.29 Családi állapot: házas Állampolgárság:

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 2. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

Meghívó A KÖZNEVELÉS ÉS PEDAGÓGIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI SZAKMAI NAP 2015. MÁRCIUS 31. SZARVAS

Meghívó A KÖZNEVELÉS ÉS PEDAGÓGIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI SZAKMAI NAP 2015. MÁRCIUS 31. SZARVAS Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. (Jn 15,20) A KÖZNEVELÉS ÉS PEDAGÓGIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI SZAKMAI NAP 2015. MÁRCIUS 31. SZARVAS Meghívó A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló

Részletesebben

A számítástechnika oktatásának kezdete az Óbudai Egyetem előd-intézményében a KKVMF-en II. (1976-) Sima Dezső. 2010. március 11.

A számítástechnika oktatásának kezdete az Óbudai Egyetem előd-intézményében a KKVMF-en II. (1976-) Sima Dezső. 2010. március 11. A számítástechnika oktatásának kezdete az Óbudai Egyetem előd-intézményében a KKVMF-en II. (1976-) Sima Dezső ITF 2010. március 11. Tagolás 1. A status quo (1976. júl. 15.) 2. Tánc a kés élén (1. felvonás)

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 2500

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

kérdései (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon)

kérdései (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) A konferencia programja: A cél a teljes energiahatékony beruházások összeállításánál alkalmazott komplex gondolkodás előtérbe helyezése, nemcsak a technológia, hanem a munkavédelem és a munkaügy oldaláról

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

2012. december 03. (hétfő)

2012. december 03. (hétfő) PROGRAM az erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti szakképzést folytató iskolák igazgatói, szakmai vezetői és szaktanárai továbbképzésére A továbbképzés ideje:

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben