NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 114/2002. (V. 30.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 114/2002. (V. 30.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 114/2002. (V. 30.) számú h a t á r o z a t a Fogyatékosok Közlekedését Segítő Városi Stratégiai Terv elfogadásáról A Közgyűlés a Fogyatékosok Közlekedését Segítő Városi Stratégiai Tervét a melléklet szerint jóváhagyja. 1./ Utasítja a Polgármestert, hogy a stratégiai terv időarányos megvalósulásáról kétévente számoljon be a Közgyűlésnek. Felelős: Polgármester Határidő: május 31, május 31, május 31. és május 31. 2,/ Utasítja az Alpolgármestert, hogy évente az önkormányzati költségvetés előkészítését megelőzően hívja össze a Bizottság az akadálymentes közlekedésért elnevezésű testületet. A testületi ülés alkalmával határozzák meg a Fogyatékosok Közlekedését Segítő Városi Stratégiai Tervnek megfelelő következő évi operatív feladatokat és a megvalósításhoz szükséges finanszírozási forrásokat. Felelős: Határidő: Alpolgármester Évente, az önkormányzat költségvetésének előkészítését megelőzően 3./ Utasítja a Polgármesteri Hivatal irodavezetőit és az önkormányzati intézményvezetőket, hogy a stratégiai tervben foglaltakat minden további fejlesztési terv készítésekor vegyék figyelembe. Felelősök: Irodavezetők és a közgyűlési gazdasági társaságok vezetői Határidő: Folyamatos 4./ Utasítja a Városfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy a Rugalmas tömegközlekedési szolgáltatás bevezetéséhez szükséges támogatás elnyeréséhez a koncepció megvalósításához szükséges tanulmánytervek és kiviteli tervek elkészítésére a részletes feladatkiírást az erre jelölt tanácsadó konzorciumok

2 egyikével készíttesse el, és pályázati kérelemmel nyújtsa be az EU PHARE Program regionálisan érintett szervezetéhez. Felelős: Romanovits István Városfejlesztési Iroda vezetője Határidő: november / Utasítja a Városfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy a MÁV pályaudvar rekonstrukciójának befejezésével egyidejűleg készíttessen tanulmánytervet a Móricz Zsigmond út Állomás tér Petőfi tér helyközi buszpályaudvar és kisvasúti fejállomás, mint összefüggő területre, gyalogos és kerékpáros útvonalakkal, mozgáskorlátozottak közlekedését segítő közúti létesítmények kialakításával, helyi autóbusz megállóhelyekkel és végállomással, taxiállomással, parkoló felületekkel és kereskedelmi komplexum elhelyezésével, és a megvalósítás költségigényének meghatározásával együtt. Felelős: Romanovits István Városfejlesztési Iroda vezetője Határidő: november / Utasítja a Városüzemeltetési Kht mint a helyi közterületeket és a közutakat kezelő szervezet igazgatóját, hogy készítse el a Gyalogjárdák és gyalogutak megfelelőségi vizsgálata című tanulmánytervet és átépítési ütemezést. Felelős: Soltész József Városüzemeltetési Kht ügyvezetője Határidő: november 30. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ Polgármesteri Hivatal jegyzője és irodavezetői 3./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlekedésfelügyelet 4./ Szabolcs-Szatamár-Bereg Megyei Közútkezelő Kht 5./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság Közlekedésrendészete 6./ Magyar Államvasutak Rt Területi Igazgatósága 7./ Szabolcs Volán Rt 8./ Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesülete 9./ Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Megyei Szervezete 10./ Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Megyei Szervezete 11./ Városüzemeltetési Kht

3 Fogyatékosok Közlekedését Segítő Városi Stratégiai Terv A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a években elvégzendő feladatokat az alábbi stratégiai terv szerint határozza meg. Korlátozott közlekedőképességű emberek Fogyatékos személy az, aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során..1. Korlátozott közlekedőképességű emberek közlekedési sajátosságai:.1.1. Kerekesszékkel közlekedők A súlyos mozgásfogyatékosok, tartós vagy egészségkárosodott járás-, illetve mozgásképtelen személyek. Nagyobb távolságú helyi és helyközi közlekedésre önjáró elektromos kerekesszékkel, vagy speciális személygépkocsival képesek, amellyel a kerekesszéket magukkal vihetik, hogy arra úti céljuknál megfelelő nagyságú és elhelyezkedésű várakozóhelyen átszállhassanak. Közlekedési igényeik kielégítésének előfeltétele a kerekesszék, illetve a mozgáskorlátozott gépkocsijának fenntartott, - a kerekesszékbe átszálláshoz megfelelően bővített méretű parkolóhely és onnan az úti cél akadálymentes megközelíthetőségének biztosított volta Vakok és csökkentlátók Mozgásuk csak fehér bottal lassú és bizonytalan. Bár mozgásszerveik épek, tájékozódó képességük hiányzik, vagy jelentősen csökkent, az akadályokra érzékenyek. Mozgásuk vakvezető kutya révén válik biztonságosabbá. Gyalogos mozgásukban akadálymentes útvonalat, fokozott vezetést, fényjelzőknél hangjelzéssel irányítást igényelnek Korlátozott mozgásképességűek A középsúlyos mozgásfogyatékosok, hiányos mozgásszervű testi fogyatékos, illetőleg egészségkárosodás miatt korlátozott mozgásképességű személyek, akik önállóan csak testtámasztó segédeszközzel képesek mozogni. A tömegközlekedésben általában nem képesek vagy nem mernek részt venni.

4 Gyalogos mozgásigényeik az akadálymentesség igényével a lakásra és annak szűkebb környezetére szorítkoznak. Hosszabb városi és távolsági utazási igényeiket már csak személygépkocsival elégíthetik ki Nehezen járók Az időskorúak, a terhes nők, a gyermekek 6 éves korig, az értelmi fogyatékosok, továbbá a kismértékben mozgásfogyatékos és mozgásukban külső okok (pl. gyermekkocsi) miatt akadályozott személyek. Gyalogos mozgásigényük általában nemcsak a lakóhely körzetére szorítkozik, úti céljaik akadálymentes megközelítését igénylik..2. Korlátozott közlekedőképességű emberek száma a városban A városunkban élő fogyatékos emberek létszámára és fogyatékosságuk mértékére statisztikai adat nem áll rendelkezésre, arra csak az önkormányzati fogyatékossági támogatás juttatása kapcsán lehet következtetni. Ebben nem áll rendelkezésre pontos adat a fogyatékosság mértékére, a korlátozott közlekedőképességű emberek közlekedési sajátosságaira vonatkozóan. Az alábbi összesített adatok a mozgáskorlátozottak évi támogatása kapcsán Nyíregyháza fő lakónépességéhez viszonyítva reprezentálják az arányokat. Megnevezés Létszám [fő] Közlekedési támogatásban részesült 2509 ebből végleges állapotú 2406 nem végleges állapotú 103 Személygépkocsi szerzési támogatásban részesült 193 ebből saját jogon jogosult 141 szállítója jogán jogosult 45 személygépkocsit a munkájához használja 47 egyedülálló 41 Személygépkocsi szerzési támogatás meghosszabbítása 277 ebből saját jogon jogosult 203 szállítója jogán jogosult 74 személygépkocsit a munkájához használja 72 egyedülálló 47 Parkolási engedély kiadása 510 ebből végleges állapotú 428 nem végleges állapotú Szervezeti háttér A korlátozott közlekedőképességű fogyatékos emberek érdekképviseletét, egyesületeik szövetsége a MEOSZ, illetve a megyében a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete látja el. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, valamint az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete helyi viszonyok közt szintén képviseli a korlátozott közlekedőképességű fogyatékos

5 emberek érdekeit. Hiányzik azonban az e területen a helyi viszonyokat ismerő és helyi feladatokkal foglalkozó önkormányzati irányítású testület. Akadálymentes közlekedés jelenlegi helyzete.1. Épített környezet.1.1. Gyalogjárdák, gyalogoskörzetek Nyíregyházán a gyalogutak és járdák kiépített hossza 330 km (561 ezer m 2 ), amelyből 132 km (220 ezer m 2 ) aszfalt, 66 km (112 ezer m 2 ) kő és 136 km (229 ezer m 2 ) beton burkolatú 1. A kiépítettség aránya az 592 km teljes úthálózat mindkét oldali hosszához viszonyítva kevés, ezért a gyalogosforgalom sok helyen a gépjárműforgalommal keveredik. A járdák burkolati minősége, szegélyeinek szintkülönbsége az akadálymentesség követelményének általában nem felel meg. Az összes helyváltoztatás kb. 30 %-a (ami csak a helyi lakosokat számolva napi közel ) gyalogosan történik, így a város számára elengedhetetlen a gyalogosközlekedés színvonalának figyelemmel kísérése és ezen belül a fogyatékosok közlekedési feltételeinek javítása Tömegközlekedési megállók A város tömegközlekedési útvonalain a megállóhelyek nagy része nem alkalmas a korlátozott közlekedőképességű emberek kiszolgálására. Az autóbuszmegállók száma db, amelyek bár 99 %-ban szilárd burkolattal ellátottak, de megközelíthetőségük, geometriai kialakításuk, szélességük, szintkülönbségük, illetve szintmagasságuk nem teszik alkalmassá az akadálymentes közlekedésre. Az autóbusz-állomás utasforgalmi létesítményeit a kerekesszékkel közlekedők is használni tudják. A vasúti pályaudvar felvételi épületének jelenleg folyamatban lévő korszerűsítését követően sok tekintetben alkalmas lesz a kerekesszékkel közlekedők kiszolgálására is. További beruházást igényel még az aluljárók kerekesszékkel is megközelíthetővé tétele. A további vasúti állomás és kisvasúti megállóhely jelenleg még alkalmatlan az akadálymentes közlekedésre. A taxiállomások kialakításánál ez idáig a fogyatékosok közlekedésének sajátosságai nem voltak figyelembe véve Gyalogos-átkelőhelyek A gyalogos-átkelőhelyek akadálymentesítése, a szegélyek lesüllyesztése, az érintett járdaszakaszok felújításával egyidejűleg történik évben a Bethlen G. u; Luther u; Egyház u. és Síp u. átkelőhelyei kerültek átalakításra. A csomópontok közül a Kossuth téren, Október 23. téren, a Vasvári Pál u. Északi krt; valamint Inczédy sor Bocskai u. kereszteződésnél a forgalomirányító jelzőlámpák hangjelzéssel egészültek ki. A vasúti pályaudvari vágányok feletti különszintű gyalogos felüljáró alkalmatlan a kerekesszékkel történő közlekedésre Parkolók A közhasználatú parkolókban megfelelő számú és megfelelően kialakított 1 Városüzemeltetési Kht. helyi közutak és hidak évi statisztikai adatszolgáltatása alapján 2 Közlekedéstudományi Intézet Rt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város autóbusz-közlekedésének komplex felülvizsgálata és racionalizálási Javaslata alapján

6 parkolóhely biztosításáról kell gondoskodni. Az új építésű parkolók ennek a követelménynek megfelelnek, de a fenntartott helyeket gyakorta elfoglalják egyéb gépjárművek is Közintézmények 3 A Polgármesteri Hivatalban a fogyatékosok közlekedését figyelembe véve a nagy ügyfélforgalmú irodák földszinten helyezkednek el. Az emeleti irodákat a portán elhelyezett, kerekesszék befogadására alkalmas lépcsőjáró járművel lehet megközelíteni, vagy az ügyfél kérésére az ügyintéző földszinti irodában történő találkozással végzi munkáját. Az önkormányzat bentlakásos szociális intézményeinek rekonstrukciós programja keretében megkezdődött az épületek közlekedési akadálymentesítése. A további önkormányzati intézményekben a fogyatékosok közlekedési feltételeiről felmérés készült, és többségük nem alkalmas akadálymentes megközelítésre illetve használatra. A város egyéb közintézményei, kereskedelmi létesítményei az új építésű bevásárlóközpontok kivételével csak kis részben készültek fel a fogyatékos személyek közlekedésének segítésére. A város területén lévő közhasználatú illemhelyek csak részben alkalmasak akadálymentes megközelítésre illetve használatra..2. Tömegközlekedési eszközök.2.1. Vasúti járművek A Nyíregyházi Állomásfőnökség területén több kerekesszékkel járható, mozgáskorlátozottak fogadására alkalmas és speciálisan felszerelt illemhellyel rendelkező vasúti kocsit üzemeltetnek. A kocsik megközelítésére mobil kerekesszék emelő berendezés vehető igénybe. Amennyiben nagyobb létszámú fogyatékos csoport közlekedésére van igény, előzetes bejelentés alapján, a MÁV területén koordinálva a teljes csoport közlekedése megoldható Autóbuszok A Szabolcs Volán Rt. nyíregyházi állománya évben 85 db autóbusz volt, amelyből 43 db szóló és 42 db csuklós típusú. A szükséges selejtezés Ez évben a selejtpótlással először sikerült 2 db alacsony padlójú autóbusz üzembe állítása, amely segíti a könnyebb használatot a nehezen járók részére Taxik Nyíregyházán a magánfuvarozók száma kb. 300, amely a város lakónépességéhez viszonyítva az átlagosnál nagyobb. Ennek ellenére nincs olyan speciálisan kialakított taxi, amely alkalmas kerekesszék befogadására. Önkormányzati stratégiai célok A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló1998. évi XXVI. törvényben meghatározott teendők és határidők az önkormányzatra folyamatos tervezési és megvalósítási tevékenységet rónak. 3 Építményjegyzék-kód szerinti besorolás a függelékben részletezve

7 A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre..1. Szervezeti háttér Az akadálymentes közlekedés társadalmi szervezési feladatainak ellátása érdekében szükséges egy helyi önkormányzati Bizottság az akadálymentes közlekedésért elnevezésű testület megalakítása. A bizottságban vállaljanak feladatot a Szociális Iroda, a Városfejlesztési Iroda, a Műszaki Iroda mint illetékes építési hatóság, a Városüzemeltetési Kht. mint a közterületeket és a helyi közutakat kezelő szervezet, a Megyei Közútkezelő Kht. mint a várost érintő országos közutakat kezelő szervezete, a Megyei Közlekedésfelügyelet, a Rendőrség Közlekedésrendészete, a Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesülete, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Megyei Szervezete, az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Megyei Szervezete, a településrendezés során biztosítani kell a területeknek a közérdeknek Magyar Államvasutak Rt. Területi Igazgatósága a Szabolcs Volán Rt. és a magánfuvarozók képviselői..2. Szemléletformálás A mindennapi közlekedésben az önkormányzat ösztönzésére a járművezetők és a közlekedésben résztvevő embertársak segíthetik a korlátozott közlekedőképességű embereket. A helyi média közreműködése folyamatos és hathatós segítséget nyújthat az ehhez szükséges követelményalakításban..3. Épített környezet Akadálymentes az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük Szerkezeti Terv A megfelelő terület-felhasználást a jogos magánérdekekre tekintettel, az emberhez méltó környezet folyamatos alakításával, értékeinek védelmével, figyelembe véve a lakosság fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek, a korlátozott képességűek igényeire kell kialakítani. E követelmények teljesülésére a jelenleg folyamatban lévő és évben elkészülő Nyíregyháza város teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési tervek készítésekor már a munkaközi egyeztetések során fokozott figyelmet kell fordítani Közlekedésfejlesztés Az új építésű utakat és egyéb közlekedési létesítményeket a településrendezési tervvel és a Közlekedés-fejlesztési Koncepcióval összhangban úgy kell megépíteni, hogy minden tekintetben feleljenek meg az akadálymentes közlekedés feltételeinek. A meglévő utak felújításakor és korszerűsítésekor is ki kell elégíteni e követelményeket Gyalogjárdák és gyalogutak Akadálymentes közlekedéshez kerekesszék használatkor a gyalogos forgalmi sávtól szélesebb felületet kell biztosítani és kerekesszékek találkozása esetére mintegy 50 méterenként, kellő szélességű kitérési lehetőséget kell tervezni.

8 A biztonságos közlekedés érdekében a forgalmi utak mentén, valamint a fogyatékosok által gyakran használt útvonalak mentén fontos a járda elválasztása az útburkolattól kiemelt szegéllyel, korláttal vagy legalább 0,80 m széles, növényzettel beültetett szélső elválasztó sávval. A vakok és csökkentlátók folyamatos vezetésére a beépítési vonal beugrásainál szükséges a szegély kiemelése. Az érintés útján való tájékoztatásra, vagy veszélyes helyre figyelmeztetésre különböző alakzatú, domború mintázatú, eltérő érdességű, előre gyártott burkolatelemek alkalmazása ajánlott. A gyalogutakon és járdákon m távolságban, tömegközlekedési megállóknál, és a közintézményeknél padokat célszerű elhelyezni. A belvároson kívül is biztosítani kell az akadálytalan közlekedést, ami a járdán történő parkolás megakadályozását (pl. parkolásgátló oszlopok) jelenti Tömegközlekedési megállók A tömegközlekedési megállók és állomások használatát az akadálymentes burkolt járdán történő megközelíthetőséggel, a tömegközlekedési járműbe beszállás, illetve abból kiszállás lehetőségével (alacsony padlójú tömegközlekedési jármű használatával), és az útvonalról, a járatok menetrendjéről történő tájékoztatással kell biztosítani. A taxiállomásokat úgy kell elhelyezni, hogy gyalogos megközelítésük veszélytelen és akadálymentes legyen. Ha a taxiállomáson megállóhelyi sziget van, akkor a szigetet a homlokoldalán le kell süllyeszteni és az odavezető utat meg kell jelölni Gyalogos-átkelőhelyek A mozgáskorlátozottak, továbbá a nehezen közlekedők, gyerekkocsit tolók, stb. érdekében, új csomópont építésénél a kiemelt szegélyt az átkelőhely teljes szélességében, átépítésre nem kerülő csomópontnál a kiemelt szegély egy részét le kell süllyeszteni. A vakok és csökkentlátók közlekedésének elősegítésére a járdán a burkolatot úgy kell kiképezni, amelyen járás közben és/vagy botjukkal érzékelve megállapíthassák, hogy gyalogos átkelőhely közelében vannak. Mind a közúti, mind pedig a vasúti gyalogos-átkelőhelyeknél a gyalogosforgalmat irányító fényjelző készülékkel együtt hangjelző berendezést is fel el kell szerelni. Különszintű gyalogosátvezetések esetében a kerekesszékkel közlekedők részére, egyenes, egykarú lejtőt, vagy pihenővel megtört többkarú lejtőt is kell építeni Fenntartott parkolóhelyek Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály szerint - megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. A parkolási engedélyhez kötődő kedvezményeket szélesíteni kell, de a jogosultak körét pontosan meg kell határozni Közintézmények Az építmény elhelyezése során biztosítani kell a közhasználatú építmények esetében a mozgásukban korlátozott személyek részére is a biztonságos és akadálymentes megközelíthetőséget. Az építménynek és részeinek (önálló rendeltetési egység) építése, felújítása, átalakítása, bővítése, helyreállítása, korszerűsítése során biztosítani kell a mozgásukban korlátozott személyek részére is a közhasználatú építmények esetében a biztonságos és akadálymentes használhatóságot. Közterületen, szabadban levő nyilvános WC-knek kerekesszékkel közlekedők

9 számára is megközelíthetőnek és használhatónak, tehát lépcsők nélkül elérhetőnek kell lenniük. Legalább egy WC-fülkét úgy kell kialakítani, hogy azt kerekesszékkel közlekedő személyek is használhassák..4. Tájékoztatás A fogyatékos személynek, családtagjainak, segítőinek biztosítani kell a hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékosokat megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Hozzáférhető az információ akkor, ha azt a fogyatékos személy érzékelheti és az biztosítja számára a megfelelő értelmezés lehetőségét. A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a kölcsönös tájékozódás feltételeit. Az akadálymentesen kialakított létesítmények, berendezések használatát megfelelő tájékoztató-útbaigazító jelzéssel is elő kell segíteni. Ugyanígy jelezni célszerű az akadályt jelentő, nem járható létesítmények elkerülő útját. A tömegközlekedési járműveken utazókat a megállókról hangosan is tájékoztatni kell. A járatok jelzését a járművek oldalán és a megállókban úgy kell elhelyezni, illetve megismételni, hogy arról a vakok és csökkentlátók is tájékozódhassanak..5. Járműpark akadálymentesítése A helyi járatokat végző autóbuszokat fokozatosan alacsony padlós kialakításúra kell lecserélni. Megvalósítási terv Rugalmas tömegközlekedési szolgáltatás bevezetése A közlekedésében jelentősen akadályozott fogyatékos személy közlekedését - az indulási helytől a célállomásig történő - szállítást végző hálózat működtetésével is lehet biztosítani. Nyíregyháza és környéke a ritkán lakott, tanyás településrészei elhelyezkedése miatt különösen alkalmas egy ilyen rugalmas, az igényekhez jobban alkalmazkodó költségtakarékosabb kombinált szállítószolgálat kiépítésére. A fogyatékos személyek számára a menetrend szerinti közlekedést olyan szolgáltatás válthatja ki, amelyet a megfelelő informatikai háttér segítségével térben és időben is az utazók igényéhez lehet igazítani. Az utazni kívánók a diszpécserközpontban jelzik utazási szándékukat, amelyet azt bizonyos időn belül teljesít. Az igényeknek megfelelően egyedileg kialakított járatokat kis befogadóképességű mini-, vagy mikrobuszokkal lehet ellátni, melyek a reggeli és délutáni csúcsidőszakban más célokra, így a tanyás településrészek normál kiszolgálására is felhasználhatók. A rugalmas szolgáltatással az idősek és mozgássérültek is kiszolgálhatók, jelentősen javítva életük minőségét. A kisebb kapacitású járművek, valamint a ritkább járatok jelentős költségmegtakarítást is eredményezhetnek, melyek a rendszer pénzügyi hasznait jelentik. Ilyen rendszerű kiszolgálásra nyugati országokban számos példa van, melyek szervezeti, műszaki és jogi háttere lényegesen eltér. A hazai bevezetéshez számos kérdés megoldása szükséges. Mindenekelőtt szükség van az utazási igények meghatározására, az utazók várható reakciójának felmérésére. Tisztázni kell a szervezeti, jogi, műszaki és finanszírozási hátteret egyaránt. A részletes tervek

10 elkészítése alapján lehetővé válik a várható költségek meghatározása, a megtakarítások és bevételek becslése, a megtérülés vizsgálata. Első lépésben egy megvalósíthatósági tanulmány készítése szükséges, mely az igények részletes felmérése és elemzése alapján, a helyi adottságok figyelembe vételével kialakított rendszer jellemzőit, műszaki, szervezeti, jogi, pénzügyi szempontból egyaránt megfogalmazza..2. Állomás tér rendezése A MÁV pályaudvar rekonstrukciója rövidesen elkészül, mellyel egyidejűleg az Állomás tér rendezését is meg kell oldani. A Vasútállomás előtt a kisvasúti vágány balesetveszélyes és a forgalmi rendezést akadályozza. A kihúzó vágányok, valamint a kisvasúti műszaki telephely áthelyezése szükséges, amit a Nagykörút délnyugati bővítési területbe való benyúlása is indokol. Alternatívák vizsgálatával tanulmánytervet kell készíteni az állomás északi (Széchenyi utca vonalában), vagy a déli végén (Móricz Zsigmond utca vonalában) egy csökkentett űrszelvényű közúti aluljáró építésére. A forgalmi kapcsolatokat a Móricz Zsigmond út Állomás tér Petőfi tér helyközi buszpályaudvar és kisvasúti fejállomás, mint összefüggő területre, gyalogos és kerékpáros útvonalakkal, mozgáskorlátozottak közlekedését segítő közúti létesítmények kialakításával, helyi autóbusz megállóhelyekkel és végállomással, taxiállomással, parkoló felületekkel és kereskedelmi komplexum elhelyezésével együtt kell megtervezni, és alternatívánként becsülni kell a megvalósítás költségigényét..3. Gyalogjárdák és gyalogutak megfelelőségi vizsgálata A város teljes közigazgatási területére vonatkozóan, az Általános Rendezési Tervel és a Közlekedés-fejlesztési Koncepcióval összhangban szükséges a meglévő gyalogjárdák és gyalogutak felülvizsgálata, a rövidtávú és középtávú fejlesztésének meghatározása. A mozgáskorlátozottak közlekedését segítő közúti létesítményeket illeszteni kell a tömegközlekedési megállók kialakításához, a kerékpárút-hálózat elemeihez, a forgalmi csomópontokban az átvezetések módjához, a megfelelő tájékoztató és információs rendszer kiépítésének módjához. Javaslatot kell adni a megvalósítás ütemezésére, és meg kell határozni a közelítő költségigényét. FÜGGELÉK Felsorolás az önkormányzati intézmények körébe tartozó, akadálymentes használhatóságra alkalmassá teendő ingatlanokról (építményjegyzék-kódokkal): 113 Közösségi lakóépületek 1130 Az idősek, tanulók, gyerekek és egyéb társadalmi csoportok szállásai és szolgáltató épületei Nyugdíjas otthon (nyugdíjasház), garzonház, szobabérlők háza 1302 Munkásszállók Nevelőotthonok Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye

11 11305 Diákszállók és kollégiumok Hivatali épületek Polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek épületei Aukciók és kiállítások céljára használt épületek 126 Szórakoztató, közművelődési, oktatási és egészségügyi célú épületek 1261 Szórakoztatásra, közművelődésre használt épületek Művelődési otthon, ház, szabadidő központ, közösségi ház, ifjúsági, illetve gyermekház, faluház Általános művelődési központ Színház, operaház, színház és filmszínház vegyes jelleggel Mozi (filmszínház) Zeneterem, zenepavilon Cirkusz-, varieté- és egyéb szórakoztató épületek Vidámpark 1262 Közgyűjtemények Könyvtár és raktárai Múzeum Levéltár és raktárai 2624 Kép- és hangarchívum Nem tartoznak ide: - a történelmi műemlékek (1273) 1263 Iskolák, egyetemek és kutatóintézetek Bölcsőde Óvoda Általános iskola Alapfokú művészeti oktatás épülete Középiskola (gimnázium, szakközépiskola) Szakiskola (szakmunkásképző iskola és tanműhelyei) Szakképző iskola Megváltozott képességű gyermekek speciális iskolái (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények, speciális szakiskola épületei) Közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak és szakmai szolgáltatóinak épületei (pl. gyógypedagógiai tanácsadó, nevelési tanácsadó, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ) 1264 Kórházak és egyéb egészségügyi ellátást nyújtó épületek Aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátást nyújtó épületek (pl. kórház, klinika, diagnosztikai épületek) Szanatórium, hosszabb tartózkodást nyújtó kórházak, elfekvő kórházak, pszichiátriai kórházak, szülőotthon Csecsemőotthon, gyermekotthon Állatorvosi kezelésre használt épületek Körzeti orvosi rendelő Szakosított rendelő- és gondozóintézet, egészségház Idős vagy megváltozott képességű emberek ellátására szolgáló kombinált (szállást és gondozást vagy orvosi

12 12648 ellátását is nyújtó) épületek, például idősek otthona, szociális otthon, pszichiátriai otthon, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona Idős vagy megváltozott képességű emberek részére átmeneti elhelyezést nyújtó épületek, például időskorúak gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona 1265 Sportcsarnokok Idetartoznak azok a sporttevékenységre használt épületek, amelyek alkalmasak a nézők befogadására (állóhelyek, tribünök stb.) és a résztvevők kiszolgálására is (zuhanyozók, öltözőhelyiségek stb.) Labdajátékpályák Uszodák Tornatermek Tornacsarnokok Korcsolya- és jégkorongpályák 127 Egyéb nem lakóépületek 1272 Istentiszteletre és vallásos tevékenységre használt épületek 1274 Máshová nem sorolt egyéb épületek Tűzoltólaktanya Tűzoltószertár 241 Sport és üdülési célú építmények 2411 Sportpályák Szabadtéri sportpályák (pl. labdarúgás részére, autóvagy kerékpár versenypályák, lóversenypályák) Stadionok Nyitott uszodák Strandok 2412 Egyéb sport és üdülési célú építmények Állatkertek Növénykertek Vízi sportpályák Máshová nem sorolt egyéb építmények Szemétlerakók, hulladéklerakók Hulladékgyűjtő udvar Hulladékátrakó állomás Hulladékválogató Hulladékkomposztáló telep Elhagyott ipari és városi épületek Katonai műszaki létesítmények (erődítmények, bunkerek, tüzelőállások, katonai kísérleti központok) Szolgáltatói és fogyasztói hőközpontok, Egyéb, eddig fel nem sorolt építőmérnöki létesítmények

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék 2 3 I. Bevezetés A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Elfogadva: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 580/2008. (X.30.) közgy. határozatával I. Bevezetés Az egyenjogúság-egyenlőség

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Felgyő Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EGYENLÕ ESÉLYÛ HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGTEREMTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EGYENLÕ ESÉLYÛ HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGTEREMTÉSÉHEZ Segédlet a közszolgáltatások egyenlõ esélyû hozzáférésének megteremtéséhez Komplex akadálymentesítés SEGÉDLET A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EGYENLÕ ESÉLYÛ HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGTEREMTÉSÉHEZ Szerkesztõ Pandula András

Részletesebben

Nagykökényes Község Települési Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016.

Nagykökényes Község Települési Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Nagykökényes Község Települési Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 ÉRTÉKEK ÉS NORMÁK...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Közlekedési koncepció MEGRENDELŐ: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELI: VANTARA GYULA POLGÁRMESTER TERVEZÉSI KONZULENSEK: LUKÁCSI

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlõ méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megilletõ jogokkal és

Részletesebben

AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME

AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME (oktatási segédlet) A segédlet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelet munkavédelmi bírságok felhasználására nyújtott támogatásának segítségével

Részletesebben

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona 10/2006. (II. 16.) OGY határozat AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL A PROGRAM ALAPELVEI I. A Program alapelvei horizontális

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szöveg 2009. április 11-én hatályos változat. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. Beosztás Név Dátum Aláírás Jóváhagyta Polgármester Németh Csaba 2011. május 10. 1 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések...

Részletesebben

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország szak ENSZ CRPD/C/2/3 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 2010. október 15. Eredeti: Magyar és Angol Budapest, 2010. október 15. Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv.421-312010 Előadó: Bába Sándor Mell.: l pid. Közlekedésfejlesztési koncepció Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

Komplex Települési Esélyegyenlőségi Program

Komplex Települési Esélyegyenlőségi Program POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Komplex Települési Esélyegyenlőségi Program BUZSÁK, GYUGY, HÁCS, KISBERÉNY, LENGYELTÓTI, ÖREGLAK, PAMUK, SOMOGYVÁMOS, SOMOGYVÁR, SZŐLŐSGYÖRÖK 2011-2016 TARTALOM

Részletesebben

Tárgy: A városban fogyatékkal élők helyzete, az ebből adódó önkormányzati feladatok

Tárgy: A városban fogyatékkal élők helyzete, az ebből adódó önkormányzati feladatok Csongrád Város Polgármesterétől Száma: 08-313-1/2007. Témafelelős: Szabóné Tóth Irén egészségügyi főmunkatárs Uzsoki Zsuzsanna, a Szociálpolitikai Iroda vezetője ELŐTERJESZTÉS Csongrád Város Önkormányzata

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése ...napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálata véleményeztetésének tárgyában Az 1993.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 3

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3 A fogyatékos személyek jogai, az esélyegyenlőség célterületei 4 A fogyatékos személyt megillető jogok 4 Az esélyegyenlősítés célterületei 5 A rehabilitáció 7 A tartós betegségre,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

r '{. R E G Y H Á Z A ... '/~\..~... Kósa Tímea alpolgármester N Y Ügyiratszám: 70560/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó

r '{. R E G Y H Á Z A ... '/~\..~... Kósa Tímea alpolgármester N Y Ügyiratszám: 70560/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR L PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE TELEFON: +36 42 524-520; FAX: +36 42 524-521 E-MAIL: GAZDALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 70560/2012.05 Ügyintéző:

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019.

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019. 1 MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 2 Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ 3. oldal II. fejezet A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 4. oldal III. fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, mint a település

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben