Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete"

Átírás

1 Országos Bírósági Hivatal Budapest Ff. 24/ Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 19. Tel: 42/ , Fax: 42/ Honlap: E-maií: Tárgy: Közhasznúsági jelentés és mellékleteinek megküldése évről Tisztelt Cím! Az Egyesületünk képviseletében mellékelten megküldöm a Szent Imre Katolikus Szülők Egyesületének Közgyűlése által április 28-án elfogadott, a PK-142 számú NAV nyomtatványon készített Közhasznúsági jelentését és mellékleteit. Csatolom még az egyesület évi munkájáról elfogadott szakmai beszámolót, valamint 15 fő önkéntessel készített Önkéntes szerződést. Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyíregyházi Törvényszék a 10.Pk /1993/90. számú végzésében az Alapszabály módosításával kapcsolatosan új közgyűlés összehívását rendelte el két témában hiánypótlásra. A Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete közhasznú minősítéssel rendelkezett, melyet a Nyíregyházi Törvényszék 10.Pk /1993/90. számú végzésében június 1. napjával törli, illetve a közhasznúsági minősítést visszavonja. A Szent Imre Katolikus Szülők Egyesületének Közgyűlése április 28-án úgy határozott, hogy a Nyíregyházi Törvényszéktől ismételten kéri a Közhasznúsági minősítés megadását. Megbízásunk alapján a kérelmet Dr. Hajzer Gabriella ügyvéd május 6-án benyújtotta. A dokumentumokat eredeti példányban, aláírva, bélyegzővel ellátva küldöm meg. Nyíregyháza, május 7. Tisztelettel: SZENT IMRE KATOLIKUS SZÜLŐK EGYESÜLETE Nyíregyháza, Ungvár stny. 19. Balázsné Hornyák Éva elnök

2 Nyíregyházi Törvényszék Nyíregyháza Bocskai u Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 19. Tel.: 42/ , Fax: 42/ Honlap: Tisztelt Törvényszéki. Alulírott Balázsné Homyák Éva, mint a Szent Imre Katolikus Szülők Egyesületének elnöke a 10.Pk /1993/90. számú végzésben foglaltakra tekintettel mellékelten benyújtom: 1. Közhasznú jogállás újbóli nyilvántartásba vétele iránti kérelmet 2 példányban 2. A évi Közhasznúsági jelentést és mellékleteit. Igazolást, hogy a évi Közhasznúsági jelentést és mellékleteit az Országos Bírósági Hivatalnak is megküldtük. A Közhasznúsági jogállás ismételt megszerzéséhez 2012 évi és a évi dokumentumok a Nyíregyházi Törvényszéken találhatók. 3. Megküldünk 'íí?, db Önkéntes Szerződést, mellyel igazoljuk, hogy az egyesületnek vannak közérdekű önkéntes munkát végző tagjai és más nem tag személyek. A Cet. 30. (3) bekezdése alapján kérem, hogy a bíróság ismételt hiánypótlásra hívjon fel, ha a hiánypótlás teljesítésekor a kérelem vagy annak melléklete olyan - az eredeti kérelemben nem szereplő - hiányosságban szenved, amely alapján hiánypótlási felhívás kibocsájtásának lenne helye. Nyíregyháza, május 5. katoi'íkos' szülők e g y e s ü l e t e Tisztelettel : Nyíregyháza, Ungvár stny. 19. Balázsné Hornyák Eva elnök

3 Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti papír alapú kérelem Kérjük, hogy az űrlapot a kitöltési átmutató alapján töltse ki! Az űrlap hibás kitöltése hiánypótlási felhívás kibocsátását eredményezheti! Tájékoztatjuk, hogy a kódtárak a kitöltési útmutató részét képezik! Az eljáró (nyilvántartást vezető) bíróság 1. Neve: NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK A kérelmező adatai 2, Neve: SZENT IMRE KATOLIKUS SZÜLÖK EGYESÜLETE 3. Lakóhelye (székhelye): 4400 NYÍREGYHÁZA, Ungvár sétány Nyilvántartási száma: PL 60,278, Hivatkozási száma: 10.Pk /l993/90 6. Elérhetősége (tel,, fax, cím): Tel : civil A kérelmező adatai 7. Neve: BALAZSNE HORNYAK EVA J* Lakóhelye (székhelye): Magyarország, 4233 Balkány Nefelejcs u. 35, -, Hivatkozási száma; 10. Elérhetősége (tel., fax, cím): Az alapítvány adatai 11, Neve: 12. Nyilvántartási száma: A kére!mező(k) képviselőjének adatai 13 Neve; Dr. Hajzer Gabriella 14. Címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.1/ Képviselő típusa (kódtár): 1 neve; 17. Hivatkozási száma: 10.Pk /1993/ Elérhetősége (tel., fax, cím): Nyilatkozatok 19. Az Ectv.-ben előírt rendelkezéseket a (korábbi) létesítő okirat tartalmazza (kódtár): Változásbejegyzési űrlap benyújtásra került (kódtár): 1,4, Pótlap 22, Nyilvántartási száma: 2 1. Szervezet neve: 23. Pótlapok száma: 24. Pótlap sorszáma: Kérelemhez csatolt mellékletek (kódtár) 25. Kérem a bíróságot, hogy a közhasznú jogállást szíveskedjen nyilvántartásba venni! Keltezés (aláírás helye, ideje): Nyíregyháza, Aláírás: április 28. Tanú aláírása: T _ Tanú aláírása: æ a u Tanú cftne:nu l1'r é o /u i Ù ' 9 v f Keltezés (aláírás >helyé: helyé; ideje); Nyíregyháza, április 28. Tanú aláírása: 4 2 J ÍS D 4 L A Tanú neve: (PÖ jjjtr. U Tanú címe : fy if ö ű N y i.^ O y ^ Tanú neve: Tanú címe: Aláírás: Tanú aláírása: Tanú neve: Tanú címe: SZENT IMRE KATOLIKUS SZÜLŐK EGYESÜLETE Nyíregyháza, Ungvár stny. 19.

4 Küldeményazonosító: RL W \ i s i F i r r n " ^KézbesiiésíKéjto: i M>: i nap: ' fc..4 Í l ^ i 20 SU/ Kül^^nT'^^ííének n w e f ^Q r^f /)3G>3 B w ü ^ 'p f ír rp.zfi/t. Atvavrt aláírása: BELFÖLDI TÉRTIViVÉNY Ügyféiazortosító: Küldeményfáj vagy " " S f ' Kibblatázofaéltatife: Âlkalmaxôtt aláírása, számer Kíebeslfcrc»: oimzettnék ok. helyettesi 1 m oghaía!-r átvevőnek!, itia g gtlnafe^ --^ Az ügyfél saját jelzése: b. ZúáŰA m Átvevő neve: Koffer Ádám m.h. m A tértlvavény visszaküldési elme: M? 08 K6rj[)k. a? alflwi sáybq na [íjon fts ntj béíysflokisri! SZENT IMRE KATOLIKUS SZÜLŐK EGYESÜLET Nyíregyháza, Ungvár stny. Í ö o

5 '' 3 ^ Posta ^^s z o lg á lta tá s ró l a M a gyar Posta Zrt. Üzletszabályzata ad részletes ú tm u ta tó (A bekeretezett, sötétített részt a feladó tölti ki.) G Ü filw á M LDEMÊNY FELADÓVEVÉNYE KATOLIKUS SZÜLÖK Afeladó hévé... &......, és c ím e nyíregyháza, y it g y ^ s t t iy t l^ _ Különleges szolgáltatások:* S M E i i T É r t é k ', {csak értéknyilvánítasnái) Ajánlott jx j; Csomag j Tertiveveny Értéknyiivánítás : J A címzett neve.o /.'R l Z-M.Q O.Ç,,~E. J. Í4. \Cr. í, v;, és címe:.j, u. À 2><3-3--l UX)4'# X V-, Utánvétel: Súly: (csak értéknyiivánítás esetén) Küldeményazonosító: RL440300Ö Feladási díj: Ft Felvevő aláírása: NViREGŸHAZfl Ö3Ü9231S Felvételi idő:. ; -m- - 1é«2J 'Tájékoztatás a hátoldalon ; Újrg-ffelhssznált papír 2 O J ^ ' U S z M jü U f ^ '& / ï t <fx' H ~C C

6 ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS A SZENT IMRE KATOLIKUS SZÜLŐK EGYESÜLETE 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19 sz. alatti székhelyű egyesület megbízzuk Dr. Hajzer Gabriella 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.1/9. szám alatti székhelyű egyéni ügyvédet az egyesület közhasznú jelentésének és mellékleteinek benyújtásával és az előbbiek kapcsán minden nemű képviseletünk -ellátásával. Kelt; Nyíregyházán, május 5* SZENT IMRE KATOLIKUS SZÜLŐK EGYESÜLETE Nyíregyháza, Ungvár stny SZENT IMRE KATOLIKUS SZÜLŐK EGYESÜLETE Balázsné Hornyák Eva Suta György elnök elnökségi tag A megbízást elfogadom: f \ Dr. Hajzer ügyvé

7 & mn ILLLl 111II A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Balázsné H ornyák H ornyák Balázsi M agyarország Kemecse Éva Éva Vilma Szervezet neve: Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Nyíregyháza Közterület neve: Ungvár Közterület jellege: sétány Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: PTTelJp Ik I / N yilvántartási szám: [ 0 I 0 I Szervezet adószáma: Képviselő neve: Balázsné Hornyák Éva Képviselő aláírása: Keltezés: SZENT IMRE KATOLIKUS SZÜLŐK EGYESÜLETE Nyíregyháza, Ungvár stny. 19, Nyíregyháza Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

8 A kettős könyw itelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK-142 Szervezet neve: Szent Imre K atolikus Szülők Egyesülete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) T árgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió:2.64,0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

9 M i nm IIIH Xilll A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK-142 Szervezet neve: Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása.,,.., J (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző é v előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások - adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel (H ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 0 0 ebből: vezető tisztségviselők juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Kitöltő verzió:2.64,0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

10 & IIJII inti ijm Szervezet neve: A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK-142 Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző éi/ előző é v helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Adóból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVl.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Könyvvizsgálói záradék ~j gen 1 Nem Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5,2 Nyomtatva:

11 éfírn lllll unt TVU A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név S zw tlm re Katolikus Szülök Egyesülete 1.2 Székhely Irányítószám: QQJöJjöl Település: Nyíregyháza Közterület neve: Ungvár Közterület jellege: sétány Házszám: Bejegyző határozat száma: Lépcsőház; Emelet: Ajtó: 7 8 ura 1.4 Nyilvántartási szám; 0 2 ofo[o 1 I1 I Szervezet adószáma: 1.6 Képviselő neve: Balázsné Hornyák Éva 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása én: a Nemzeti Ünnep a lk a lm á tó l m. együttm űködő partnereinkkel Szatm árném etiben ünnepeltünk és ko szőröztünk. E z t kővetően Nagybányán és K öltőn vettünk részt ikozos program on 47 fővel. 06,3Q~án az EU-t, tagországait,, tttrtérulm él; kultúráját* falvidékl m agyarság tin é n e té t bem utató program keretében 48 fővel S zlovákiába Borsiba, utaztunk, majd: Sátorai jaűjítei I y el ism erkedtünk. 10,.2:2-23-án "EnHékezés & ftfe ik r a - em tleink nyoi«ábíaiti" cím mel íisárorm ország határain átívelő testvér- és partnervároai, Illetve iskola i -és civ il szerkezeti p rogram ot szerveztünk program ; a Kárpátaljai és a Parts urnl vendégekkel közős megemlékezés és m űsor, ezt követően a városban 2 em lékm űnél köszofuztim.k az lsss-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. Elődeink nyomában, középkori te m p lo m o k útja keretében Szem: László király emlékhelyét kerestük fel. 22-én Szabóics községben 23-án Laskodon És Baktalérántházán. A "Rákóczi szabadságharc em lékei" címmel Vaján a VayÁdárn M úzeum ot látogattuk meg:, Tftkoswrt és Csarotláft a tem plom m al i 3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként),.x Noznasznu levekenyseg megnevezese: EU.s Kárpát.medencei együttm űködés 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi CLXXIX tv 115 a)-i) 3.3 Koznasznu tevexenyseg célcsoportja: Hazai és hatáml1 tú i fiata ok és felnattek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 7^ q 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 1. három ország képviselőinek közös megemlékezése az 19S6. forradalom ról és szab. harcról. 2. közös nemzeti és keresztény értékek felkeresése, hagyom ányaink, megismerése, ápolása. 3. IL Rákéczi R nagyságos fejedelem szellem i örökségének, kultuszának ápolása a Kárpát-medencében. 4. Memzati összetartozás érzésének erősítése. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva;

12 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Szsm Imre KMolíkus S zülik: Egyesülete 1.2 Székhely Irányítószám: Q[4][Ö][Ö] Település: Nyíregyháza Közterület neve: Ungvár Közterület jellege: sétány Házszám: Lépcsőház: Bejegyző határozat száma: Emelet: 'm Ajtó: 1.4 N yilvántartási szám: ) 0 I 0 I Szervezet adószáma: [ï [8 [7][ 9 i [0] 4 [s - [l] - ï j 1.6 Képviselő neve: Balázsné Hornyák Éva 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 1. A fia talo k ism ereteinek bővítése a megiateijazqttpéiyaválasatásítiqz. és a. munkaerőpiacon^ való helytállás érdekében :h&rom alkalom m al Ù Æ -é n pélynálaszlásl, továbbtanulási projektnapot vagy délutánt szerveztünk. Résztvevők s&átno: =553 fö. 2. A fia talo k környezetének, m-egismerése, a term észet védelme, M tök és erkölcsük megerfisftése céljából Ö6.16-2'Q, között bejárós nyári lá b o n szerveztünk. A. programon 124 IS vett. ré s z t A MEA pályázaton ínyért 3 db sátorral, írásvetítővel, hortobágyi tmwlmányáttas más teeímíkai eszközökkel és szervezéssel segítettük a si keres táboroztatást. 3» Az Európa Egyesület a Svájci-M agyar Együttm űködési F ryra m ja keretében a Szent Im re G im názium m al és egyesületünk együttm ùko ülésével e,ne s z ilijj e l címmel drogprewenciés programot szerveztünk. Ennek célja v o lt fe M lágosltó kampány a dizájner dragtók elten és a lelki egészség védelme, valam int a büncselekmárnyék és áldozattá válás megelőzése. Résztvevők száma: 114 fü. 3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként) i\oznasznu levekenyseg megnevezese: G yerm ek [fj véd gyerm ek jfj Répv tevékenvs 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi CLXXX tv Magyarország helyi önkorm ányzatairól 23. (5) Közhasznú tevekenyseg célcsoportja: 7.2Q év közöttj fjata,ok 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülök létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: L A fia talo k részére főiskolák, egyetemek vezetői, m unkaügyi kp. képviselője, 2 fö pszichológus ism ereteket adtak a pályaválasztáshoz, főiskolán egyetem en való meg alapozott tovább tanú l ásb oz, sikeres diplom aszerzéshez és egyéni képesség felm érést is végeztek. 2. Új ismereteket adtak át a dizájner d ro g o k egészségkárosító hatásairól. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

13 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Szent Innre K atolikus Szülök Egyesülete 1.2 Székhely Irányítószám: QJ^Jöjjö] Település: Nyíregyháza Közterület neve: Ungvár Közterület jellege: sétány Házszám: Lépcsőház: 1.3 Bejegyző határozat száma; ï j ë 7 8 Emelet: 1.4 N yilvántartási szám: I 0 I 0 I Szervezet adószáma: I H 'Œ Ajtó: 1.6 Képviselő neve: Ba ázsné Hornyák Éva 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása évben a fia talo k keresztény nemzed éríékrand: alapján átló neveltetését, taníttatását, hagyom ányok megismerését, ápolását klem eit feladatként végeztük. 2. M árcius 25-ét* yünvölcsolté Boido-gasszoiiy álimepén: két görögkatolikus szent; litu rg iá t szerveztünk, melyet, dr. V ince K risztián és dr.lvamcsé István lelkészek celebráltak. A két rendezvényen 7S3 fö vett részt. 3. Februárban "AranykapujT helyi, áprilisban;, BediEËMlràg"'1városi szintű verm ondó verseny, szeptemberben a Mépmese napján Benedek Elek születés napján meaevetéíkedő és rajzverseny társszervezői voltunk. A helyezetteket díjaztuk. Résztvevők száma;: 4tH-71+ 0sl?9 fö 4. Á p rilis 23-án a H olokauszt 70. évfordulója. alkas m á tó l tiveg emlékezést szerveztü n k. Felkértük dr. Galam bos S ám tort a BZS2B M Levéltár igazgatóik, hogykm tatásaibói is "M egemlékezés a holokauszt áldozatai rál és tájékoztatás SZSSB M-i tra g é d iá k rö r cím m el tartson előadást. A megemlékezés keretében dr. Y raukó Tamás főiskolai tanár által készített, íötékbái, kiállítá st szerv. Részív. sz. 450 fö. 3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ku tura is tevéke^ 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi XX. tv a) - b) 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 7-65 év közöttiek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 1412 Keresztény értékek, m ás vallások megismerése, tolerancia kialakításának segítése. 2. Vers és mbsbvnoratft versenyen a szép magyar beszéd iránti Igényesség felkeltése, előadói készség fejlesztése. 3. Reális képet, adtunk, a megyei és városi holokausztrél az emberi, családi tragédiákről, am it fetédokokum entácl 6n ism er Siettek meg a résztvevők. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

14 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Szent tora K atolikus Szíií&fc Egyesül te 1.2 Székhely Irányítöszám: Település: Nyíregyháza Közterület neve: Ungvár Közterület jellege: sétány Házszám: 19 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Bejegyző határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám: o o o i Szervezet adószáma: 1.6 Képviselő neve: Balázsné Hornyák Éva 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 1. M ájus 31-én XI.. TavaszM sz&m ö éleim ét! napot surveztttak a G arögkat Hittud. Főiskola dísztermén en. Előadások voltak: A sp ortolá s szükség ességéiről, egészségniegérzö szerepéről, sportlétesítm ények fejlesztéséről. Dr. Rran cz Ü ó n ite rvaslgazgató tájékoztatást adott a m egyei egészségügyi ellátás fej(esetésének lehetőségeiről és eddigi eredményeiröii. Szó vo lt még a m ozgás fontosságáról a prevencióban és a reím hlíitáciéban, Karltász: szerepe az egészségi szolgálatában, Nagy figyelem és elism erés kísérte az ihtózniényvezetö előadását,, aki Sója M. Óvoda és Alt. ísk.-bam a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű, emberekért.tett eröfaszmseéríi,, küzdelm eiről az o tté l ÓK megsegítésére] beszélt. Résztv, sz. im fő. 2. A Rákbetegek Orsz. Szöv Mapfert* Szolgával és o w il szerv, m űködi tok. együtt, családi nap karácsonyi UmtepsŐg. 165 fa. 3. Tagszervezete lettünk az MTSZ és SZS2BM és Városi Term.barát Szövőnek. A. 3 közös program on, tó rá n 128 ftt vett, ré s z t 3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi CLIV. tv. az eü-rői 144 (1)- (2) 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: I7.7 0 éves kor között 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 1. Az egészségineg órzés, betegségek kialakulásának megelőzése érdekében ú janriindenapi életben használható ismereteket kaptak a résztvevők. 2. Anyagilag, teehniakfii eszközökkel és szervezéssel segítettük a rákbetegek szervezeteit. 3. Természetjáráson, tű rázáson való részvételi lehetőségekkel, p r o g r am okkal segítettü k az eg ész ség nie<gö rz ését. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

15 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Szent Im re Hanoii lots SziHSk Egyesülete 1.2 Székhely Irányítószám: Q[4][Ö][0] Település: Nyíregyháza Közterület neve: Ungvár Közterület jellege: sétány Házszám: 19 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Bejegyző határozat száma: e N yilvántartási szám: j Szervezet adószáma: 1.6 Képviselő neve: Balázsné Hornyák Eva 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 1. Májusfoan jeieritös anyagi tá m t^& tfe sa l segítettük a tehetséggondozást. Az egyesület által támogatott programom 250 fö vett részt. K. G enerációk találkozása cím m el m egrendezett karácsonyt ünnepség en 18 fü részére Ft/csomag alapvető éleünisz ereket adtunk át. Űrampségen résztvevők Scania: 225 fö. 3. November 22 én társszervezői v o ltu n k a jótékonyság:! esíiiakííaáliiak. Résztvevők száma: 125 fö v o it 3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szociális tevékenység, családsegítés 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011 évi CLXXXIX tv 23 (5) Közhasznú tevékenység célcsoportja: 7-70 éves korosztály 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Esélyegyenlőség, társadalm i integráció, Hátrányos helyzetben élöksegítése. közös értékteremtés. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

16 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete 7. Közhasznú jogállás m egállapításához szükséges m utatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelem adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvé ny alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív tám ogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból n yújto tt támogatás G, Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közrem űködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkentes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság m utatói Ectv. 32. (4) a) [(B l+ B 2 )/2 > , - Ft] Ectv. 32. (4) b) [K l+ K 2 > = 0 ] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H 1+H 2)>=0,25] Társadalm i támogatottság m utatói Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G 1+G 2) >=0,02] Mutató teljesítése Igen Nem [E Mutató teljesítése s í KI Ectv. 32. (5) b) [( J l +J2)/(H1 +H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(Ll+ L 2 )/2 > = 10 fő] IE IE K itöltő verzió:2.64,0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

17 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK-142 Szervezet neve: Szent Imre K atolikus Szülők Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Egyesületünk társadalm i szerepvállalásának erősítése, m 0k.ktg.-hez hozzájárulás MemzeíJ EgyüttmCSküdési Alap Támogatás forrása: Támogatás időtartama: központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó - ssxs.ee.2d. [j j~j Q Q Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó Összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő Q vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: É dalimozási ktg.-nél 788. Dö Ft-hoz F t saját er3<t biztosítottunk. A 893,000 Ft-foéí 3 db - M-63 katonai sátorhoz hasonló horganyozott fémvázas és UV fényál 1-6 ponyvát: - sátrat készítettünk. A sátrakat a székhelyünkön kívüli rendezvényekre, pl. Sóstól erdőben a. nyári tátikor alkalm ával, vagy a, cserkészekkel közösen: szervezett programoknál használtuk és Használjuk. Eszköz vasári ásunk voit: még: 1 db írásvetítő. A K u lcs S o ft kettes könyvelésnél Ft szovftver fenntartási költséget fize ttü nk kl Aclm in tag» festékpatronok, m eghívó papír stb. 130 e Ft, &ZJA 1% gyűjtéséhez 52 a Ft, Köm m űn, kfcg. telefon és posta ktfj. l'iö e Ft fordítottunk. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bemutatása M ájus S-én az együttmoköd'öi partnernkköl VHL alkalom m al jo g i, pénzügy! konferenciát szerveztünk a Városháza Krúdy terni éh en, A rendezvényen d*\ Kovács F. polgárm ester beszélt a ftfyfo, M J. Önk. és a városi civ il szervezetek együttnt. eddigi eredm ényeiről, további lehetőségeim é Az ú j Civil Törvényről és az úi Pik.-ról ezzel kapcsolatos változásokról kaptak inform á ciót a c iv il szervezetek, képviselöí a Nyíregyházi Törvényszék. két: fö, titkárától és; a Kárpáti Csaba SZS2SM Fötrg'y.ség csop. vez Ügyésztő l. Cfívl l szervezetek feladatai a MÁV irányában* évi vám zások ea. dr. Ondi Sándor MÁV SZS.2B Ml Adóig. icj.h, A civi l szerv, gazdálkodásról, könyvelési kötelezettség ékről,az SZJA m stb. Kovács László ta rtott el őadást. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

18 ii llíllij lllll < IU Szervezet neve; A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK-142 Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: 'Emlékezés a. liöeökre - elődeink nyom ában" október án testvér és partner városi, ifjúsági és civil program ot szerveztünk Nyíregyháza Megyei Jogú Város O v i Alap Támogatás forrása: Támogatás időtartama: központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó BEOSA. oheftter sa-as. Q g j Q Q Támogatási összeg: ebből a tárgyévre jutó összeg: tárgyévben felhasznált összeg: tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő Q vissza nem térítendő Személyi 0 Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként Dologi Felhalmozási 0 Összesen: Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: l.ai ás határ ont tú li több civil szervezeti!,, ifjúsá gi szervezettel íntézém iyel és az ö n korrn ányzattal három ország határain árfv&iö program okat szerveztünk, $g-éra közösen, m űsorral m egem lékeztünk az IBSS-os forradalom ról és szabadságharcról. A városban: két itólybirt közösen koszom ztunk. A program további részében történelm i emlékhelyeket {&L Szabolcsi Földvár, Vajai Várkastély látogattuk meg:. Tovább folytattuk a középkori tem plom ok útja prgram ot pl Bakjtal&rántháza, Laskod, Tákos, CsamcJa. M egism erkedtünk in ég a M áriapécs búcsú já r óh eííyel, a székesegyházzal, afatem peom m al ás BeregdarÓc-im a keresztszemes hímzéssel. Az üzleti évben végzett több tevékenységek és program ok bem utatása Természet és környezetvéd elm i tevékenység ü mk keretében: február és m árcius hónapokban részt vettü n k székhelyünkön «.S ze ntim re K atolikus Gim názium, Általános iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola föbelárata m ell ettí tan ösvény ícialakitásában. A terül eten díszfákat, cserjét, dísznövényeket, alacsony és magas törzsű, rözsatöveket ü lte ttü n k Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

19 lllll6 f i illll Szervezet neve: A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK-142 Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: "G enerációk találkozása - Karácsonyi ünnepség" rendezése. Nyíregyház a begyei Jogú Város Önkorm ányzata Támogatás forrása: központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás Q g j Q Támogatás időtartama: más gazdálkodó K tl4, decem ber tám ogatási összeg; - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő ^ Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: l _ «. M JV-tél kap ott Ö e ;Ft; pályázati tám ogatáshoz 12 e Ft: saját: erőt biztosítottunk. A 72 e Ft-ból 18 db 4.O0OFtí' csomag aíapvatö élelm iszereket tartalm asé tósaítettftník. 2:014, decem ber 19-én a közös ünnepséget követő en adtuk, át a csom agokat. A program m m ás c iv il szervezettel és intézm énnyé! közösen szerveztük. Ennek az v o lt az előnye, hagy m. ünnepséget költségmentesen tudtuk m egvalósítani és a rendelkezésünkre á llé =140 e R -ho z 112 e Ft saját er t tosztosltotttiiik és más tám ogatótél 48 e Ft-ot kaptu nk. Az így összegyűlt 3D0 e FMröl 75 család részére tu d tu n k közös ünnepséget kővetően karácsonyi csom agot átadni. Az üzleti évben végzett több tevékenységek és program ok bemutatása évben is együttm öködtünk a Rákóczi Szövetséggel és helyi szervezeteivel. M árcius 25-én a Rákóczi Szövetség Városi Szervezete által szervezett ünnepségen és kaszarú.záson vettünk részt, Kiem elt feladatként kezeltük II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem szellem i örökségének, kultuszának ápolását a Kárpát-medencéb en, Jú nius 30-án Szlovákiában Borsiban található kastélyát, m úzeum át látogattukm eg. Október 23-án a kárpátaljai és parteumí vendégekkel Vajára a Vay kastélyba, m fe e u m b a látogattunk. M ind két helyen; m egism erkedtünk a nagyságos fejedelem életével, hazaszeretetével, M agyarországért tett harcai ró lj erőfeszítéseiről és az általa vezetett szabadság harccal, Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

20 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19. T el/fax: A SZENT IMRE KATOLIKUS SZÜLŐK EGYESÜLETÉNEK BESZÁMOLÓJA A ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL A Szent Imre Katolikus Egyesületet november 30-án alapították a Katolikus Szülők Országos Szövetségének felhívására, melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság április 22-én Pka / nyilvántartási számon jegyezte be. Az alapítók a március 12-én megtartott közgyűlésen határozták el a közhasznú szervezetként történő további működést, és kérték a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságot közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételére. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság március 27-én 8. Pka / nyilvántartási számon jegyezte be közhasznú szervezetként a Szent Imre Katolikus Szülők Egyesületét. A Nyíregyházi Törvényszék 10. Pk /1993/90 számú végzésében június 1. napjával közhasznú jogállását megszünteti. A április 28-án a Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete Közgyűlésén a végzésben leírtak alapján a tagság újra kéri a közhasznú j ogállást. A Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete a LXXXVIII. törvény, a évi önkéntes törvény alapján március 19-ei hatállyal a NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI FŐOSZTÁLYA /2011 iktatószámon kiadott HATÁROZATÁBAN sorszám alatt bejelentkezésünket elfogadta, nyilvántartásba vette. A fentiek alapján fogadhatunk önkénteseket, 50 órás közösségi szolgálatra jelentkezőket, akik segítik munkánkat, az általuk végzett munkáról személyenként igazolást adhatunk ki. Az egyesület elérhetőségei: Címe: 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 19. Telefon/fax: , egyesüle Honlap: Az egyesület önálló jogi személyiségű, közhasznú minősítéssel rendelkező, nonprofit civil szervezet, amely függetlenül működik az egyházaktól és az oktatási intézményektől. Az egyesület regionális szervezet. Átlagos taglétszáma: 180 fő körül van, jelenleg 193 fő. Az egyesület vezetői: Elnök: Balázsné Hornyák Eva Az elnökség tagjai: Béres Nándor Dr. Galambos Ildikó Suta György Dr. Valikovics Ferencné 1

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 12 Balassagyarmati Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. Gruber

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Dr. SZABÓ GÉZA

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek HORVÁTH ISTVÁN TIBOR HORVÁTH ISTVÁN TIBOR Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 i Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 16 Szolnoki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek HORTINÉ DR. BATHÓ EDIT Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag TÓTH Családi név Első utónév További utónevek ZOLTÁN Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Tóth István Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 i Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kedves Családi név Első utónév További utónevek Éda Születési név: Kedves Éda Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Ács-Sánta Családi név Első utónév További utónevek Imre Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Halmosi Családi név Első utónév További utónevek István Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gyarmati Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 6 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. Szűcs Norbert Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 4 Gyulai Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek SZAMOSVÁRINÉ KUN BERNADETT Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag HORVÁTH Családi név Első utónév További utónevek PÁLNÉ Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Skrabut Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.07.06 16:59:22 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 5 Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: 19.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szabó Családi név Első utónév További utónevek Csilla Születési név: Szabó Csilla Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Juhász József Bálint Juhász József Bálint Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 Pécsi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Szabóné Fülöp Dóra Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Horváth Családi név Első utónév További utónevek Ádám Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek GÖNCZI MÁRIA ÉVA GÖNCZI MÁRIA ÉVA Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Skrabut Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Fővárosi Törvényszék 2 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. SZABÓ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Dánielné

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Magyar Családi név Első utónév További utónevek Zsolt Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. BARTYIK

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 3 Kecskeméti Törvényszék 2 1 4 215.6.1 18:24:47 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 Település: Kecskemét Közterület neve: Irinyi Közterület jellege: utca Házszám: 62. Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Bálintné Takács Magdolna Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 17 Szekszárdi Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Hartman Családi név Első utónév További utónevek Mátyás Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Iljicsov Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Iljicsov András Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Nyilas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Gercsák Márta Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Tóthné Szabó Anna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. Kovács

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 6 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. CSERNUS SÁNDOR ISTVÁN CSERNUS SÁNDOR ISTVÁN Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 17 Szekszárdi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.25 14:22:39 Szervezet székhelye: Irányítószám: 7 1 0 0 Település: Szekszárd Közterület neve: Béla király Közterület jellege: tér Házszám:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Han Kinga Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Pap Tibor Születési név: Pap Tibor Anyja neve: Tisch Matild Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 19 Veszprémi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Héhn Zsuzsanna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gellén Családi név Első utónév További utónevek Nóra Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 i Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Apáti

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben