2014. február 8. VII. évfolyam 2. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. február 8. VII. évfolyam 2. szám"

Átírás

1 Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők évi választását. A szavazás napja: április 6. A szavazás 6.00 órától óráig tart. Névjegyzék A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg. Ajánlás A választókerületben választójoggal rendelkező választó polgár március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes aján lása szükséges Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Szavazás A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. Átjelentkezést április 4-én óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt március 29-én óráig lehet kérni a oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat. Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a weboldalt. Nemzeti Választási Iroda Tisztelt Választópolgár! Ha Ön -magyar vagy európai uniós állampolgár, illetve menekült, bevándorolt vagy letelepedett, -betöltötte 17. életévét, vagy még azt megelőzően házasságot kötött, -rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel és -nincs kizárva a választójogból, akkor Ön automatikusan felvételre került a központi névjegyzékbe, melyről rövidesen értesítőt fog kapni. A központi névjegyzékbe történő felvétel alapján Ön január 1-től -kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét, -a szavazáshoz segítséget igényelhet, -megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek, jelölteknek. A kérelmet online a vagy a www-.magyarorszag.hu oldalon nyújthatja be. A kérelem benyújtható levélben vagy személyesen is, az Önnek korábban megküldött formanyomtatvány kitöltésével, a lakóhelye szerinti helyi választási irodához. Kérelmét bármikor módosíthatja vagy akár törölheti is! A nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel Ha Ön a 13 elismert magyarországi nemzetiség valamelyikéhez tartozik (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), kérheti felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe. A formanyomtatvány A pontja bejelölésével jelezheti, hogy melyik nemzetiség választópolgáraként kíván szerepelni a névjegyzékben. (Csak egyet lehet megjelölni!) Nagyon fontos szabály! Ez a névjegyzék az alapja az őszi nemzetiségi önkormányzati választásokon történő részvételnek. Ha az országgyűlési képviselők választásán az egyéni jelölt mellett nem pártlistára, hanem helyette a nemzetiségének országos önkormányzata által állított Impresszum Gyermelyi Hírlap, (163/829/1/2008), ISSN , VII. évfolyam. 2. szám, Felelős kiadó: Gyermelyért Faluvédő Egyesület (Levélcím: 2821 Gyermely, Petőfi tér 7.), Megbízott felelős szerkesztő: Végh Zsigmond, Szerkesztők: Tóth Ágnes, Sztrelkó Mónika Honlap: Következő szám: március 1. Lapzárta: február óra

2 un. nemzetiségi listára kíván szavazni, a formanyomtatvány B pontjának bejelölésével március 21-én 16 óráig jelezheti erre vonatkozó igényét. Amennyiben ezt a pontot nem tölti ki, pártlistás szavazólapot fog kapni a szavazóhelyiségben. A fogyatékossággal élő választópolgárok segítése Ha Ön mozgásában korlátozott tájékoztatjuk, hogy a Gyermelyi Általános Iskolában lévő szavazókör akadálymentes megközelítése a szavazás napján megoldott lesz, az akadálymentes bejáratot külön feltüntetjük. Ha Ön egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelhet. Ennek új szabályairól a következő tájékoztatómban olvashatnak. Ha Ön vak vagy gyengénlátó, kérheti, hogy a szavazás helyéről és idejéről szóló értesítőt a Nemzeti Választási Iroda Braille-írásal készítse el az Ön számára. Vak vagy gyengénlátó választópolgár kérheti, hogy Braille -írással ellátott szavazósablont biztosítsunk a szavazóhelyiségben. Természetesen ezen kívül továbbra is igényelhető az eddigiekhez hasonlóan az Ön által választott segítő vagy a választási bizottság két tagjának együttes segítsége. Kérheti, hogy a választási tudnivalókról készült tájékoztatót egyszerűsített, könnyített tartalommal és szövegezéssel készítsük el és küldjük meg az Ön számára. A személyes adatok kiadásának megtiltása Minden polgár jogosult korlátozni a róla nyilvántartott adatok kiadását a személyiségi jogok védelmének biztosítékaként, a személyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében. A választásokon a jelöltek, jelölő szervezetek kérhetik a névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatainak kiadását annak érdekében, hogy személyre szóló kampányüzenetekkel keressék meg a választókat. Önnek lehetősége van arra, hogy megtiltsa az adatai kampánycélú kiadását. A személyiadat- és lakcímnyilvántartásból közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), piackutatás, tudományos kutatás, közvélemény kutatás céljából is igényelhető a polgárok név- és lakcímadatainak kiadása. Önnek lehetősége van arra, hogy megtiltsa az adatai ilyen célú kiadását. Amennyiben további kérdése van, a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal gyermelyi székhelyén és annak kirendeltségein működő helyi választási iroda munkatársaihoz fordulhat. Mike Hajnalka jegyző Tisztelt Adózóink! Rövidesen kézhez kapják a évi adófizetésről szóló értesítőket, melyek adónemenként tartalmazzák az ez évre fizetendő adó, az előző év(ek)ről áthozott tartozás vagy túlfizetés összegeit, a fizetési határidőt és a befizetés azonosítását segítő adózói azonosító számot is. Az iparűzési adóról szóló értesítések kiegészítéseként tájékoztatjuk a vállalkozásokat, hogy a decemberi feltöltés miatti befizetés az értesítőn túlfizetésként szerepel, amit a I. félévi előlegfizetésénél figyelmen kívül kell hagyni. Az adófizetéshez postai csekkeket nem küldünk, így a befizetéseket az alábbi módokon lehet teljesíteni: banki utalással az adónem megfelelő számlaszámára készpénzzel a Duna Takarék Bank (volt takarékszövetkezet) pénztárában. Egyéb bevételek Eljárási illeték Építményadó Gépjárműadó Idegen bevételek Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Késedelmi pótlék Talajterhelési díj Telekadó Adószámláink számlaszámai: Természetesen továbbra is van lehetőség (számlanyitásra nem kötelezett ügyfeleink számára) postai befizetésre is, ezért aki ezt a módot választaná, a hivatalban kérhet csekket. Kérjük, hogy utalás és készpénzes befizetés esetén is hivatkozzanak az azonosító számukra, valamint, a takarék banki befizetéshez vigyék magukkal az értesítőket, mert így könnyebben elkerülhetők a téves befizetések, téves könyvelések, ami mindannyiunk érdeke. Felhívjuk a figyelmet a bevallási és a fizetési határidők betartására, mivel a lejárat után mulasztási bírságot vagy késedelmi pótlékot kell felszámítanunk. Ezúton is tájékoztatjuk ügyfeleinket, akinek számlaegyenlege lejárt határidejű tartozást mutat, a hátralék behajtása érdekében újabb értesítés nélkül megindítjuk a végrehajtási eljárást. A helyi adók és gépjárműadó fizetési kötelezettséget, a megfizetés, bejelentés szabályait és az adóbehajtást központi jogszabályok és az önkormányzati rendeletek szabályozzák. Ezek alapján néhány fontosabb információ a lakosságot széles körben érintő adókról: Építményadó: Az adót annak kell megfizetni (tulajdoni hányada arányában), aki az év első napján az építmény tulajdonosa (adóalany). Az önkormányzat építményadóról szóló rendelete alapján az adó alapja a hasznos alapterület, mértéke lakás célú építmény esetében 170 Ft/m 2, nem lakás célú építmény esetében 500 Ft/m 2. A rendelet 4. -a értelmében Nem kell építményadót fizetnie annak a magánszemélynek, aki 65. életévét betöltötte vagy, aki életkorától függetlenül legalább 67 %-ban rokkant (III. 2

3 rokkantnyugdíjas személy, egyedül vagy kizárólag ugyanezeknek a feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él, a lakcímnyilvántartás szerint és életvitelszerűen is. Mentesek az önkormányzat belterületén azok a nem lakás céljára szolgáló építmények, melyeket nem vállalkozási céllal használnak. A vállalkozókat és a tulajdonukban lévő vállalkozási célú építményeket, építményrészeket adómentesség és kedvezmény nem illeti meg. Az életkorra, rokkantságra vonatkozó mentesség a körülmény keletkezését (pl. 65. életév betöltését) követő év január 1-jétől, írásban, vagyis bevallási nyomtatvány benyújtásával vehető igénybe. Telekadó:Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Az adó mértéke lakóövezetben 35,-Ft/m2/év, Gksz jelű iparterületen 70,-Ft/m2/év, Gip jelű iparterületen 1,-Ft/m2/év. Az építményadóra és telekadóra vonatkozó változást (eladás, vásárlás, stb.) a változást követő év 15. napjáig az önkormányzatnál be kell jelenteni, vagyis a 2013-ban bekövetkezett változást január 15-ig! Helyi iparűzési adóra a helyi adókról szóló évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók és az önadózás szabályai érvényesülnek.adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adókötelezettség a tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetése napjával szűnik meg. A tevékenység megkezdéséről 15 napon belül bejelentkezési, a tevékenység megszűnéséről 30 napon belül adóbevallási (záró bevallás benyújtási) kötelezettsége van az adózónak. A évi állandó jellegű tevékenységről szóló adóbevallás benyújtásának határideje: május 31. Amennyiben bevallás alapján befizetési kötelezettség keletkezik, fizetési határideje szintén május 31. Bevallás után fizetési meghagyást nem adunk ki, az elszámolt adót és az adóelőlegeket is a bevallás alapján kell határidőre megfizetni. Az önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló rendelete alapján az adó mértéke: 2013-ban végzett állandó jellegű tevékenység esetén az adóalap 1,9%-a, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén Ft/nap 2014-ben végzett állandó jellegű tevékenység esetén az adóalap 2,0%-a, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén Ft/ nap. Gépjárműadó: Az adó alanya (adófizetésre kötelezett) az, aki a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Az év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonos. Az adókötelezettség eladás esetén az eladás évének utolsó napjával, forgalomból kivonás esetén a kivonás hónapjának utolsó napjával szűnik meg. A gépjármű vásárlását, eladását vagy fogalomból kivonását az okmányirodához, a gépjárműnek az adóalany tulajdonából való jogellenes kikerülését vagy a súlyos mozgáskorlátozott állapot beálltát és megszűnését az önkormányzati adóhatósághoz kell bejelenteni, minden esetben a változást követő 15 napon belül. Súlyos mozgáskorlátozott állapot beálltának bejelentéséhez csatolandó közlekedőképesség minősítése iránti igényt viszont a járási hivatalnál kell előterjeszteni. Mike Hajnalka jegyző megbízásából Helmecziné Bokros Ildikó adóügyi előadó Német Nemzetiségi Önkormányzat felhívása A Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermelyen 2. választási ciklusát zárja. Megalakulása óta finanszírozza és szervezi a falu német kapcsolatát, amely ennek következtében sok gyerek, fiatal és család számára nyújt kellemes kikapcsolódást és jó nyelvgyakorlási lehetőséget. A nyári némettáborok népszerűek és bárki számára elérhetőek. Támogatjuk az iskolai német-oktatást és az ilyen irányú falusi és iskolai kezdeményezéseket. A beérkező támogatás 100%-át fordítjuk ezekre a célokra, amelyek anyagi forrás nélkül nem vagy csak nagyon nehezen és a résztvevők számára nagyon drágán működhetnének. A NNÖ képviselői (Juhász Attila elnök, Kovács Zsuzsanna, Éberhardt Edit, Tóth Ágnes) munkájukat térítésmentesen végzik. A NNÖ megmaradásának, újraalakulásának feltétele, hogy megfelelő számú gyermelyi választópolgár kérje felvételét a nemzetiségi választási névjegyzékbe. Gyermely esetében ez 30 fő. Ebben az esetben már kiírják nálunk is az őszi helyi nemzetiségi önkormányzati választást. Ehhez nyomtatványok kérhetők az Önkormányzatnál, képviselőinknél, illetve postai úton mindenki megkapja. A kitöltéshez figyelmesen olvassák el a tájékoztatót! Csak az érvényes, jól kitöltött nyomtatványok jogosítanak a névjegyzékbe való felvételre! Aktualitás, hogy április elején érkezik Gyermelyre a német csoport Veldhausenből Fritz Baarlink lelkész vezetésével. Az előkészítő munkák már megkezdődtek. Aki szeretne német vendéget fogadni, kérjük jelezze szándékát! Azok a családok, akik vendéglátással segítik a német csoport itt tartózkodását, részt vehetnek a tartalmas programokon és prioritást élveznek a kiutazásnál is. Iskolai hírek Juhász Attila elnök A 2013/2014-es tanév féléve január 17-én zárult. A gyerekek az első féléves bizonyítvány január 24-én kapták meg. Tájékoztatásul közöljük az alábbi statisztikai eredményeinket. 3

4 A Gyermelyi Általános Iskola félévi átlagai Év elején beírt tanuló: 165 Érkezett 5 Távozott 1 Létszám 169 Mulasztás Igazolt napok száma 670,3 Igazolatlan napok száma 0 Összesen 670,3 Átlag 4,2 Magatartás példás 94 jó 65 változó 9 rossz átlag 4,47 Szorgalom példás 98 jó 49 változó 17 hanyag 2 átlag 4,42 átlag 4,47 Tanulmányi munka kitűnő 38 jeles - 1 négyes 19 jeles - 2 négyes 10 bukás 1-2 tárgyból 1 bukás több tárgyból 1 Tantárgyi átlagok: matematika 3,89 irodalom 4,1 nyelvtan 3,85 term.ismeret 4,36 biológia 4,15 földrajz 4,16 német nyelv 4 történelem 3,85 jeles - 2 négyes 10 bukás 1-2 tárgyból 1 bukás több tárgyból 1 Versenyeredmények: január 31-én tanulóink részt vettek az immár 10. alkalommal megrendezésre kerülő német nemzetiségi szavalóversenyen, Süttőn. Komárom Esztergom megye mintegy 15 iskolája vett részt ezen a megmérettetésen. A gyerekek 4 korcsoportban mérhették össze tudásukat korcsoportban Borsos Péter 2. osztályos tanulónk I. helyezést, 3-4. osztályos korcsoportban Széchenyi Lili 4. osztályos tanulónk III. helyezést ért el. Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, valamint köszönjük a felkészítő tanárok Balog Edina, Lovas Andrea és Vargáné Heike Kramp áldozatos munkáját. ISKOLA BÁL 4 Az SZMK án este órakor megrendezi a Gyermelyi Általános Iskola aulájában az Iskola bált. A vendégeink a sokak által kedvelt salsa csoport. DJ : Saródi Krisztián. Jegyek vásárolhatók az iskolában és Kovács Zsuzsannánál. Támogassa az iskolát részvételével, tombola felajánlással vagy támogatói jeggyel! A befolyt pénzt az iskolában szükséges eszközökre költjük. SZMK A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT február 12 február 14. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Dr. Erdő Péter bíboros, prímás A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Steinbach József református püspök, A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke közös levélben köszöntötte az Ökumenikus Imahét résztvevőit. Útmutatásuk ökumenikus alkalmaink mondanivalójának alapja: Az imahéten naponként kiemelten találkoznak a hívő közösségek Pál apostol korinthusiaknak írt levelének egyegy tanácsával, útmutatásával. Az alkalmainak vezérfonala, hogy a Jézus Krisztusban hívők Isten egy népévé válnak, mert közelebb kerülnek Istenhez a Szentlélek terve szerint. Pál apostol gondolatai naponta egy-egy mai problémát juttatnak eszünkbe, mert arról szól az apostol, hogy az egyház hiánytalanul megkapta Isten minden kegyelmi ajándékát.

5 Az egyház Istené. Az Isten hűsége egyháza iránt töretlen. Erre Isten szavát adta. Ezért van az, hogy aki ökumenében gondolkodik, nem saját ötlete megvalósításán fáradozik, hanem Istenre bízza magát. Isten népe ebben az ígéretben is egységben maradhat. Az ökumenikus alkalmak 18 órakor kezdődnek, felváltva a református és a katolikus templomban, mely- nek rendje a következő: Február 12. szerda SZOMOR kat. templom: Bátki Dávid lelkipásztor (Ete) Február 13. csütörtök ref.temlom: Nyíri Róbert kanonok (Gyermely) Február 14. péntek kat.temlom: Barta Zsolt lelkipásztor (Réde) Adja Isten, hogy egy lépéssel közelebb kerülhessünkjézus terve valóra váltásához: mindnyájan egyek legyenek (Jn 17,21). Ezzel a lelkülettel, hívjuk az érdeklődőket a Gyermelyi- Református és Római Katolikus, valamint a Szomori Római Katolikus Egyházközségek vezetése nevében Ökumenikus imahetünkre. Petro Klaudia lelkész - Nyíri Róbert kanonok Sportnap február 15. Sportnapunk célja, hogy változatos mozgásformákat próbálhassanak ki az érdeklődők. Olyanokat kínálunk, amelyek most nem elérhetőek Gyermelyen, de érdemes tudni róluk. Igyekeztünk minden korosztály számára programot összeállítani. A programok ingyenesek, a csontkovács jelképes összegbe kerül. Igény esetén gyerekmegőrzőt biztosítunk (előzetesen jelezzétek az igényt!) Várunk mindenkit akár 1-2 foglalkozás erejéig, de egész napra is. A mozgások úgy vannak felépítve, hogy annak, aki mindenen részt vesz, kerek egész lesz a napja. Egészségbüfé reformfalatokkal a teaházban, ahol beszélgetve megpihenünk. Füstölők illata, halk zene, kellemes környezet. A tornákhoz kényelmes öltözet, sportcipő, törölköző és víz szükséges! Akinek van, polifoam-ot is hozzon, hogy biztosan elég legyen! A relaxációhoz jó, ha van egy takaró is. A mozgásokról röviden: A csoportos meridián tornákon mindig jókedv ébred az emberekben és a gyakorlat végére életerővel töltődnek fel. "Élj 100 évet egészségesen", korhatár nélkül! Fontos, hogy megelőzzük a betegséget, vagy oldjuk a stresszt. Amennyiben mégis megtörtént a "baj", az utógondozásban is sokat segít. A mozgásszervi betegségek által okozott fájdalmat is csillapítja. A torna alatt nem elfáradunk, hanem energiával feltöltve "vesszük az akadályt". Nem megerőltető, vidám, testébresztő mozgás, ahol a közösségi élmény sem marad el. Ráhangolódásnak, a nap megalapozásának szánjuk. Kis beszélgetés előzi meg. A foglalkozást egy kedves nyugdíjas hölgy tartja. Minden korosztály számára! Kick-box aerobic A mozgásforma dinamikus, a kick-boksz elemeire épül. Garantáltan átmozgatja és átlevegőzteti a résztvevőket. Külön öröm számunkra, hogy régi kedves ismerősünk, Pruzsinszky Ivett világbajnok tartja a tornát, aki 10 éven keresztül járt hozzánk Kick-boksz edzést tartani. Ez lesz a nap legintenzívebb tornája. Jóga Különböző jógafoglalkozásokat kínálunk: a kisbabásgyermekes tornák közösségi élményt is adnak kicsinek, nagynak egyaránt. A gyerekek alá vastag takarót hozzanak az anyukák! A felnőtt jógákon mindenki befelé figyel, a légzéssel és saját testének reakcióval foglalkozik. A foglakozásokat szintén régi kedves ismerősünk, Sáfrán Ildikó tartja nagy empátiával. Kezdőket és haladókat egyaránt várunk. A kismamák és idősebbek, mozgásszervi panaszokkal küszködők jógája a hasonlóság miatt egyidőben lesz, a foglalkozás a résztvevők összetételéhez igazodik. Pilates Gyermelyen ezt a mozgásformát és Marton Jenni Zsanett edzőt nem kell bemutatni, mindkettő önmagáért beszél. Egész testet átmozgató mélyizomtorna egy 100%-ban hiteles személyiség vezetésével. A fejünk tetejétől a lábujjunkig átmozgat, megerősít, formál. Kezdőket és haladókat egyaránt várunk. Hangtálas relaxáció A nap levezetéseként teljes kikapcsolódást és harmonizációt ígérő pihentető foglalkozás. Akár a tornákban, akár otthon, a napi feladatokban fáradt el valaki, mindenképp érdemes részt venni. A hangfürdő hatására a test ellazul, agyunk hullámai lelassulnak. Nyugalmat, biztonságot érzünk, s beindulnak a test öngyógyító folyamatai. Megtisztítjuk magunkat a környezet és magunk által kreált káros rezgésektől és energiablokkoktól. Különleges élmény. Mindenkinek ajánlható. Csontkovács A nagy tapasztalattal rendelkező szakember néhány perc alatt feltérképezi szervezetünk problémáit, helyre teszi kibillent izületeinket, csontjainkat. Rövid tanácsadás, a legfontosabb probléma megbeszélése fér bele az időbe. 5

6 Sportcsarnok Iskola időpont torna időpont Jóga Sáfrán Ildikó Meridián torna - minden korosztálynak Ősziné Nyári Ilona Kick-box aerobic Pruzsinszky Ivett jóga Sáfrán Ildikó Ebédszünet egészségbüfé, teaház 9.00 baba-mama jóga 8 hetestől 8-9 hónaposig (amíg nem mászik) nagybabás jóga mászástól 2 éves korig ovis játékos jóga 3-6 évesig Pilates Marton Jenni Zsanett gerincedző, pilates oktató Február 16. vasárnap 14 óra Nordic Walking a Szőlőhegyen ebéd után! Gyermely gyönyörű természeti környezete kiválóan alkalmas kirándulásokra, futásra. Hogyan használhatnánk ezt ki még jobban? Mit tegyen, aki szereti a természetet, szívesen mozog, de a futás nem jön be neki? Vagy szeret futni, sétálni, de kipróbálna egy olyan mozgást, amely az egész testet átmozgatva nagyon hasonló ezekhez? Próbáljuk ki együtt a Nordic Walkingot! Koltay András edző vezetésével kétféle technikával is megismerkedünk séta közben. A tesztbotok korlátozott száma miatt kérjük, jelezzék részvételi szándékukat szerdáig(12.)! Az edzés 2 órás, kényelmes, réteges ruházat szükséges! 12 éves kortól ajánlott. Hatása a szervezetre: Izmok 90%-át megmozgatja Tehermentesíti az ízületeket Rendkívül magas zsírégető hatás Intenzitástól függően 20-40%-al magasabb kalória felhasználás Megszünteti a nyak és a váll merevségét Kiváló stressz oldó, segíti a teljes ellazulást Növeli a tüdőkapacitást A mozgás hatására fokozódik a szív- és keringési rendszer működése, csökken a trombózisveszély az egész testben. A Sportnap ingyenes vagy igen kedvezményes lehetőségeihez az anyagi hátteret a TÁMOP /1 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok Gyermely településen pályázatunk biztosítja. Információ, jelentkezések: Tóth Ágnes terhes jóga és időskori jóga (a gyakorlatok megegyeznek) Sáfrán Ildikó Csontkovács rövid kezelés, tanácsadás (10 perc, Ft/fő) Soós Pál természetgyógyász, csontkovács Hangtálas relaxáció Marton Jenni Zsanett és Soós Pál Egészségnap február 21. SZŰRŐVIZSGÁLATOK, ELŐADÁSOK Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja a Lakosság egészségvédelmét, egészségének megőrzését. Elsősorban szűrővizsgálatokkal, felvilágosítással és az egészséges életmód megőrzésére irányuló programokkal igyekszünk segíteni. Évek óta szervezzük a szűréseket a Megyei Tisztiorvosi Szolgálat munkatársainak bevonásával. Idén nyertes pályázatunknak köszönhetően több olyan vizsgálatot is tudunk biztosítani, amely egyébként térítéses és nehezen elérhető. Az előzetes jelentkezésekkel több vizsgálatunk már betelt. (A vizsgálatra bejelentkezettek névsora a termek ajtaján lesz kifüggesztve. Kérjük, az időpontokat tartsák be! Lekésett időpont helyett nem tudunk másikat adni! Inkább jöjjenek korábban és töltsék az időt a többi programon való részvétellel!) Azok számára, akik nem jutottak most be, keressük a program folytatásának lehetőségét. Örülünk, hogy ilyen sokan felfigyeltek akciónkra és buzdítunk mindenkit, hogy az Egészségnap délutánjának még elérhető szűréseit, felvilágosító előadásait használják ki! Jöjjenek már kora délután az iskolába, ahol a különböző termekben különböző vizsgálatok, előadások zajlanak majd! Közben megpihenhetnek a 8. osztály teaházában és egészséges falatokat is kóstolgathatnak. A következőkben felsoroljuk a még elérhető illetve az előző számunkhoz képest újdonságnak számító lehetőségeket. Előzetes bejelentkezés nélkül, érkezési sorrendben, ingyenesen igénybe vehető: testsúly, BMI, testzsír, testizom, alapanyagcsere, vérnyomás, dietetikai tanácsadás, talpdiagnosztika, hallásvizsgálat, csontritkulás-vizsgálat PSA prosztataszűrés vérből Korszerű, egyszerű, megbízható módszer, amellyel néhány perc alatt vérből kimutatható a prosztata kóros elváltozása. Pozitív eredmény esetén orvoshoz kell fordulni! Mivel a vizsgálat néhány percet vesz csak igénybe, nagy az áteresztő képessége, így még vannak szabad helyeink, akár a helyszínen is igényelhető. 6

7 Vastagbélszűrés A vastagbél daganat a vastagbél és végbél bármely szakaszán a beleket bélelő nyálkahártya mirigyeiből kiinduló elváltozás. Vagy az ép nyálkahártyából, vagy polipok képződésén keresztül, hosszú évek alatt alakul ki a daganat, amely - ha időben fedezik fel - tökéletesen gyógyítható. A megbetegedés gyakorisága a 40. életév felett rohamosan növekszik, a 60. életévig 5 évenként megkétszereződik. Nőkben viszonylag gyakrabban fordul elő a 60. életév után, mint férfiakban. A betegség kialakulás szempontjából fokozott kockázatot jelent: vastagbélrák, vastagbél-polipok előfordulása a közvetlen, egyenes ági rokonok között (szülő, testvér, gyermek), illetve korábban diagnosztizált vastagbélbetegségek A szűrés célja és lényege Az, hogy ismerjük a rákot megelőző állapotokat, és hogy ezek rákká alakulása időben elhúzódó folyamat, esélyt ad a korai felismerésre, amikor a betegség még jól gyógyítható. A vastag- és végbélrák a hosszú kialakulási ideje alatt bizonyos rendszerességgel vérezget. A vizsgálati módszerek ennek kimutatásán alapulnak. Mivel azonban a daganatok nem véreznek folyamatosan, a székletvizsgálat nem minden esetben fedi fel a betegséget az első vizsgálat során. Ezért a teszt rendszeres megismétlése szükséges legalább 1-2 évente, hogy a lassan fejlődő vastagbéldaganatot jó eséllyel észrevegyük. Fontos hangsúlyozni, hogy nem csak a vastagbélrák következtében lehet vér a székletben. Pozitív eredmény esetén orvoshoz kell fordulni! Az 50 év feletti férfiak és nők szűrővizsgálata a rejtett vérzés székletbeli kimutatásával képes csökkenteni a vastag- és végbélrákból eredő halálozást: 15%-kal, ha a szűrővizsgálatot kétévente végzik, és mintegy 20%-kal, ha évente. A vastagbélszűrés módszere: a rejtett bélvérzés kimutatása székletmintában. A megfigyelések szerint a keresett elváltozás nem állandóan, hanem csak időnként vérezget. A rejtett bélvérzés tettenérésének a valószínűségét megnöveli az, ha a vérzés kimutatását nem egyetlen, hanem több, egymást követő székletmintából végezzük. A rejtett vér kimutatása a székletből vett mintából ma az egyetlen tömeges szűrővizsgálatra alkalmas, érzékeny és fajlagos módszer, amelynek hatásosságát tudományos módszerekkel bizonyították. Hogyan zajlik a szűrővizsgálat? A vizsgálatra jelentkező páciens kis csomagot: mintagyűjtő kazettákat kap, amelyet a 3 egymást követő napon vett mintával és a kért adatokkal eljuttat a gyűjtőhelyre. A szűrővizsgálat eredményéről és az esetleges további tennivalókról a vizsgált személy értesítést kap. Ha az eredmény negatív, 1-2 évente a szűrés ajánlott. Vastagbél-szűrésre jelentkezés az Egészségnapon. Az Egészségnapunkon a Magyar Rákellenes Egyesület szakorvosa 14 órától 17 óráig várja a vizsgálat iránt érdeklődőket. Mindenkinek teljes körű felvilágosítást ad, majd Ft ellenében átvehető tőle a mintagyűjtő csomag. Az Önkormányzat felajánlja, hogy egy adott időpontban (amelyet a csomag átvételekor rögzítünk) leadott csomagokat egyben eljuttatja a mintagyűjtő helyre. Kérjük, éljenek a lehetőséggel! Mammográfiás szűrés a szűrésre való beutazás szervezése, megkönnyítése A mammográfiás szűrés nagyon fontos módszer a mell kóros elváltozásainak korai felismerésében, így gyógyításában. A szűrést helybe hozni nem tudjuk, a vizsgálatra való eljutásban szeretnénk segítséget nyújtani. A következő hetekben a lakosság érintett tagjai (45-65 év közötti hölgyek, akik az elmúlt két évben nem vettek részt szűrővizsgálaton) megkapják a behívást a mammográfiás vizsgálatra. Önkormányzatunk felajánlja, hogy a jelentkezők számára a beutazás megkönnyítésére buszokat indítunk, amelyek ingyenesen vehetők igénybe. A következő a teendő abban az esetben, ha a szervezett busszal kívánnak eljutni a mammográfiás szűrővizsgálatra: Le kell mondani az időpontot, amely a behívón szerepel (a behívón szereplő számon) Be kell jelentkezni az önkormányzathoz az igénnyel (34/570000, vagy személyesen az ügyfélfogadási pultnál) Egy buszra való jelentkező esetén időpontot foglalunk a rendelőben és a jelentkezőket a busz indulási időpontjáról értesítjük. Mindenkit eljuttatunk a rendelőbe! Ha kevesen jelentkeznek, kisebb busszal megyünk. Kérjük, hogy a behívó kézhezvétele utáni 1 hónapon belül jelentkezzenek! A szervezett szűrésre nem csak a behívót kapott hölgyek jelentkezhetnek. Háziorvosi beutalóval bárkit fogadnak, így aki behívót nem kap, de beutalóval rendelkezik, szintén helyet foglalhat magának a buszon és az időpontfoglalását intézzük. Élővércsepp-analízis Egy apró tűszúrás az ujjbegybe és kezdetét veszi a saját szervezetünkbe tett különleges utazás. Hogyan kell a vizsgálatra felkészülni? A vizsgálat napját megelőző este már ne fogyasszon fehérjetartalmú, zsíros ételt és min. 6 órával a vizsgálat előtt ne egyen, mert az emésztetlen tápanyagok jelenléte látszik a vérben, kis mozgó pöttyökként és megnehezítik a többi elem vizsgálatát. Inni lehet, sőt ajánlott is, klór - és szénsavmentes vizet, de legegészségesebb a desztillált víz. Hogyan zajlik a vizsgálat? A vizsgálatot az adatok felvétele, majd részletes kikérdezés előzi meg. Egy apró tűszúrás az ujjbegybe és kezdetét veszi a saját szervezetünkbe tett csodálatos utazás. A vizsgálatot végző személy segít értelmezni a történéseket, mert nem álló-képet nézünk, vérünkben ugyanis zajlik az élet. A vizsgálatot életmód tanácsadás zárja. A páciens tanácsokat kap a felderített panaszok kezelésére. Kizárólag természetes alapanyagú készítményeket ajánlunk. Ha szükségesnek látjuk, javasoljuk a további szakorvosi vizsgálatot. 7

8 Mire deríthet fényt a vizsgálat? Az élő vércsepp vizsgálatából látszik a vitaminok, ásványi anyagok hiánya. A fehérvérsejtek állapotából kikövetkeztethető az immunrendszer működőképessége. A plazmában felhalmozódott anyagokból kiderül, rendben van-e a szervezet sav-bázis egyensúlya, vannak-e felesleges méreganyagok a szervezetben, de pl. a túl sok fehérje is észrevehető. Látszanak a mikroorganizmusok, - ellenőrizhető az oxidatív stressz, azaz a szabadgyök-terheltség mértéke. Észlelhető az emésztőrendszer, a vese, vagy a máj csökkent működése - mindez akkor, amikor konkrét problémát esetleg még nem is okoz. A vizsgálat ára Ft, amely a vizsgálatot végző szakembernek helyben fizetendő. Előzetes bejelentkezés szükséges február 11-ig. A vizsgálat csak megfelelő számú jelentkező esetén valósul meg. Jelentkezés, információ: Tóth Ágnes 30/ Előadások az Egészségnapon a 7. osztály termében(folyosó végén) órától Az egészséges táplálkozás a vásárlással kezdődik (a család étrendjének összeállítása, alternatív étkezési irányzatok, étrend-kiegészítők) Barnáné Susa Éva dietetikus, a KEM Tisztiorvosi Szolgálat munkatársa órától Természetes immunrendszer-erősítés, a savbázis egyensúly megtalálása, védekezés a fertőzésekkel szemben Saródi Marcsi, az Életfa program munkatársa órától Kalamár Hajnalka pszichológus előadása. A boldogság rajtunk múlik Házastársi kommunikáció és stresszkezelés a kapcsolatban. Egészséges falatok kóstolója és teaház A vizsgálatok között megpihenhetnek a teaházban, vagy megkóstolhatják a Saródi Marcsi készítette finom, fűszeres falatokat,. Életfa program termékbemutató, kipróbálási lehetőség. Sztrelkó Mónika makrobiotikus gabonából készült reformételeit -krémeit. Reggel 7.30 órától a jelentkező gyerekek számára vércukorszintet és vérnyomást mér Szabó Anita védőnő. A vércukorszint mérés lehetőleg éhgyomorra történjen! Reméljük, minél többen választják péntek délutáni-esti programként Egészségnapunkat! Diák önkéntes szolgálat lehetőség Az idei tanévtől kezdve az érettségi feltétele, hogy a diákok 50 óra közösségi szolgálatot teljesítsenek. Önkormányzatunk igyekszik a helyi középiskolásokat ellátni feladatokkal, hogy kis közösségünk érdekében végzett munkával tudják teljesíteni a feladatot. Több olyan középiskolával kötöttünk már megállapodást, ahol gyermelyi fiatalok tanulnak. A közeljövőben a következő rendezvényeknél kérjük a diákok segítségét: Sportnap teaház, gyermekjátszó, információ február 15. szombat Egészségnap információ, teaház február 21. péntek délután Kérjük a diákokat, figyeljék az újságunkban a felhívásokat! Külön nem értesítünk senkit. Jelentkezés, információ Tóth Ágnesnél. Tornaalkalmak Hétfő óra - Változatos mozgásformák Anitával (kick-box, erősítés, aerobic, köredzés...) Csütörtök óra - Pilates, mélyizom erősítés Gyöngyivel Péntek óra - Táncos tornák Anitával(stepaerobic, afrodance, zumba...) Az alkalmak 60 percesek, Ft-ba kerülnek. Az eszközök rendelkezésre állnak, víz, kényelmes ruha, cipő szükséges. Várunk mindenkit szeretettel! FELHÍVÁS Kérjük azon Civil szervezeteket, Egyházakat, Alapítványokat stb., akik 2013-ban támogatást vettek igénybe, illetve akik 2014-ben támogatási kérelemmel fordulnak az Önkormányzathoz, hogy az előző évi elszámolást (amennyiben támogatást kapott) illetve a évre vonatkozó igényt (az erre a célra szolgáló kérelem nyomtatványon) legkésőbb február 28-ig juttassák el az Önkormányzathoz! Kérelem nyomtatvány igényelhető az önkormányzatnál az ügyfélszolgálaton illetve elérhető a honlapon. (Nem kell keresni, a főoldalon szerepeltetjük!) Kókai Rita Polgármester 8

9 Gyermely Község Önkormányzatának évi rendezvényterve február Megemlékezés az I. világháború kitöréséről és a Doni Hősökről - február 7. ünnepség péntek Sportnap febr Egészségnap febr. 21. Március Március 15. ünnepi műsor április Németek érkezése Veldhausen- Neuenhausból Május Gyarmatpusztai MAJÁLIS Böjte Csaba kórusa érkezik Szentmise Június március 14. péntek ápr május 1. csütörtök máj. 18. vasárnap 18 óra Katolikus templom június 7. Nemzeti Összetartozás napja szombat focitábor Gyermeki Gyermelyi kreatív projekttábor jún Július Kürti Borfesztivál Augusztus Gyermelyi Búcsú - kenyérsütés aug. 19. kedd Szeptember FALUNAP szept. 6. szombat Itthon vagy! MO szeretlek! szept. 27. szombat október Bécs-Pozsony-Budapest Ultramarathon okt. 22. Október 23. ünnepi műsor Október 23. Szomori túra okt. 23. november december IDŐSEK KARÁCSONYA dec. 18. csüt. Falusi Advent Szentegyházi Kórus - Karácsonyi koncert dec. 21. Vas. Gyermely Község Önkormányzatának évi rendezvényterve Községünk önkormányzatának képviselő testülete elfogadta éves rendezvénytervünket. A terv a legtöbb helyen konkrét időpontot is tartalmaz, ami azért fontos, mert a családok, civil szerveződések, egyesületek, cégek a saját programjaik tervezésénél figyelembe vehetik a falusi rendezvényeinket. A terv nagyrészt a hagyományos, évről-évre ismétlődő programokat tartalmazza, de vannak benne speciális, egyedi alkalmak, amelyekre kitérek: Igazán rendkívüli eseménynek ígérkezik, hogy május 18- án, vasárnap Gyermelyre érkezik Böjte Csaba atya 9 lányból álló gyermekkórusával hétvégi programsorozatuk lezárásaképpen. Az atya 18 órától szentmisét tart a katolikus templomban, amelyet a gyerekkórus műsora színesít. Mindenkit természetesen felekezetre való tekintet nélkül! szeretettel várunk! A kis társaság az éjszakát is nálunk tölti. Szeretnénk a gyermekeket családoknál elszállásolni, hiszen számukra a család az igazi élmény. Várjuk azok jelentkezését, akik 1-2 kislányt szívesen vendégül látnának. Hétfő reggel vagy délelőtt hazaindulnak Erdélybe. Falusi Adventünket a 150 tagú Szentegyházi Kórus és Zenekar érkezése aranyozza be. A pontos program még szervezés alatt van. Mivel a kórus turnéjának szervezésében nagy szerepet vállalunk, szeretnénk, ha Gyermelyen lenne a bázisuk. Befogadó családokat keresünk az elszállásolásukra helyből és Szomorról. Fontos tervünk, hogy szeretnénk elindítani Gyermelyen egy Helytörténeti szakkört fiataloknak, amelyet egy felnőttekből álló team vezetne. Feladatuk lesz régi történetek gyűjtése, események feldolgozása, fotók, tárgyi emlékek gyűjtése. Tudjuk, hogy többen foglalkoznak hobbyként ilyesmivel: őket szeretnénk összefogni és segítségüket, ismereteiket, módszereiket felhasználva feltárni településünk múltját. Várjuk a vállalkozó szellemű hobbyrégészek jelentkezését! Arra buzdítjuk a gyermelyi egyetemistákat, hogy ha tehetik, szakdolgozatul olyan témát válasszanak, amellyel ebbe a munkába bekapcsolódhatnak! A gyerekek közül pedig olyan jelentkezőkre számítunk, akik érdeklődnek a múlt, a riporteri, feltáró munka iránt. Az előkészítést elkezdtük, várjuk az érdeklődők jelentkezését! Önkormányzatunk a munkához minden segítséget megad. Megkezdtük egy állandó kézműves műhely kialakítását. Eddig kreatív szakköreink csak az iskola tantermeiben működtek. Nem egy közülük igen nagy rendetlenséggel jár, így speciális helyet igényel. Anyagaink raktározása sem megoldott. A műhelyben mindez együtt megoldódik. Keresünk az inspiráló környezet kialakításához nagyméretű régi ruhásszekrényeket és egyéb bútorokat. A képviselőtestület elfogadta Gyermely község új logóját, amelynek használatát egy későbbi határozatban szabályozni fogják. 9

10 A logót Tóth Ágnes ötlete alapján Sztrelkó Mónika dolgozta ki. A évi Falunap pólóin már szerepelt, tehát többen ismerhetik. A logó a Gyermely név eredetével kapcsolatos kis történetecskére utal, amely talán sokak számára ismert. GYER, MELY szép hely.! Midőn honfoglaló őseink a dombról érkezve először pillantották meg a gyönyörű völgyet, így hívogatták egymást: GYER! MELY szép hely!... Így lett községünk neve GYERMELY Tóth Ágnes kulturális referens 10

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.) rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?

Részletesebben

Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelettel Nagycsepely Község

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

II. fejezet Vagyoni típusú adók

II. fejezet Vagyoni típusú adók Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

SZÁMLAEGYENLEG ÉRTESÍTÉS állapot szerint

SZÁMLAEGYENLEG ÉRTESÍTÉS állapot szerint Mintavárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Iroda 9999 Mintaváros, Fő tér 1. Telefon: 06 (99) 111-222 Telefax: 06 (99) 111-333 E-mail: helpdesk@greendoc.hu Honlap: www.greendoc.hu Iratsablon: 300

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek 1 Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek A 2016. első negyedévi befizetési határidőket követően Eger Megyei Jogú Város adóbevételi adatai továbbra is bizakodásra adhatnak okot.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014.

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 8/2015.(XI.23.), a 16/2014. (XII.19.) és a 11/2013.(XII.02.) önkormányzati

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám 82015 2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK:

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: GÉPJÁRMŰADÓ ("SÚLYADÓ") Befizetési határidők Szüneteltetés, adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül. A bevallás a gépjármű vásárlását,

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben a 11/2008. (III.21.) a 38/2008.(XII.30.) a 21/2009.(XII.22.), az 1/2010. (I.4.), az 1/2011.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére.

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére. A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/199.(XII.31.)KT számú rendelet Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 17 -ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Tárgy: Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Siófok

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XI.20.), 9/2004. (IV.20.), 21/2004. (XII. 07.) 7/2005. (IV.05.) és 16/2007. (XI.27.) rendeletével módosított 5/1999. (VI.29.) számú rendelet

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

2014. január : február február 7.

2014. január : február február 7. Határidő 2014. január 24. 16:00 2014. február 7. 2014. február 7. 2014. február 15. 16:00 2014. február 15-től 2014. április 6-án 19:00-ig 2014. február 17. 2014. február 17. 2014. február 17. 2014. február

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete /Egységes szerkezetbe foglalva a 21/2014. (XI.26.) és a 31/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletekkel./ Mogyoród

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2002. (III. 31.) ÖR sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2002. (III. 31.) ÖR sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2002. (III. 31.) ÖR sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám:./2013 Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

Felgyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1997. (XII.02.) Kvt. sz. rendelete a helyi iparűzési adóról

Felgyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1997. (XII.02.) Kvt. sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Felgyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1997. (XII.02.) Kvt. sz. rendelete a helyi iparűzési adóról / Egységes szerkezetben, a 8/2000(IV.28.) Kvt., a 4/2002(IV.18.) Kvt., 12/2002(XII.16.) Kvt.14/2005(X.26.)

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2/2000. (II.18.) Ör. sz. rendelete. A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben)

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2/2000. (II.18.) Ör. sz. rendelete. A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben) Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2/2000. (II.18.) Ör. sz. rendelete A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben) Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a helyi adókról

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ. 45/1992. (1993.I.1.) KGY rendelet az építményadóról (továbbiakban: Ör.)

ÉPÍTMÉNYADÓ. 45/1992. (1993.I.1.) KGY rendelet az építményadóról (továbbiakban: Ör.) ÉPÍTMÉNYADÓ Vonatkozó jogszabály: 1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban: Htv.) 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 45/1992. (1993.I.1.) KGY rendelet az építményadóról (továbbiakban:

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben