2014. február 8. VII. évfolyam 2. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. február 8. VII. évfolyam 2. szám"

Átírás

1 Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők évi választását. A szavazás napja: április 6. A szavazás 6.00 órától óráig tart. Névjegyzék A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg. Ajánlás A választókerületben választójoggal rendelkező választó polgár március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes aján lása szükséges Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Szavazás A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. Átjelentkezést április 4-én óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt március 29-én óráig lehet kérni a oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat. Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a weboldalt. Nemzeti Választási Iroda Tisztelt Választópolgár! Ha Ön -magyar vagy európai uniós állampolgár, illetve menekült, bevándorolt vagy letelepedett, -betöltötte 17. életévét, vagy még azt megelőzően házasságot kötött, -rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel és -nincs kizárva a választójogból, akkor Ön automatikusan felvételre került a központi névjegyzékbe, melyről rövidesen értesítőt fog kapni. A központi névjegyzékbe történő felvétel alapján Ön január 1-től -kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét, -a szavazáshoz segítséget igényelhet, -megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek, jelölteknek. A kérelmet online a vagy a www-.magyarorszag.hu oldalon nyújthatja be. A kérelem benyújtható levélben vagy személyesen is, az Önnek korábban megküldött formanyomtatvány kitöltésével, a lakóhelye szerinti helyi választási irodához. Kérelmét bármikor módosíthatja vagy akár törölheti is! A nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel Ha Ön a 13 elismert magyarországi nemzetiség valamelyikéhez tartozik (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), kérheti felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe. A formanyomtatvány A pontja bejelölésével jelezheti, hogy melyik nemzetiség választópolgáraként kíván szerepelni a névjegyzékben. (Csak egyet lehet megjelölni!) Nagyon fontos szabály! Ez a névjegyzék az alapja az őszi nemzetiségi önkormányzati választásokon történő részvételnek. Ha az országgyűlési képviselők választásán az egyéni jelölt mellett nem pártlistára, hanem helyette a nemzetiségének országos önkormányzata által állított Impresszum Gyermelyi Hírlap, (163/829/1/2008), ISSN , VII. évfolyam. 2. szám, Felelős kiadó: Gyermelyért Faluvédő Egyesület (Levélcím: 2821 Gyermely, Petőfi tér 7.), Megbízott felelős szerkesztő: Végh Zsigmond, Szerkesztők: Tóth Ágnes, Sztrelkó Mónika Honlap: Következő szám: március 1. Lapzárta: február óra

2 un. nemzetiségi listára kíván szavazni, a formanyomtatvány B pontjának bejelölésével március 21-én 16 óráig jelezheti erre vonatkozó igényét. Amennyiben ezt a pontot nem tölti ki, pártlistás szavazólapot fog kapni a szavazóhelyiségben. A fogyatékossággal élő választópolgárok segítése Ha Ön mozgásában korlátozott tájékoztatjuk, hogy a Gyermelyi Általános Iskolában lévő szavazókör akadálymentes megközelítése a szavazás napján megoldott lesz, az akadálymentes bejáratot külön feltüntetjük. Ha Ön egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelhet. Ennek új szabályairól a következő tájékoztatómban olvashatnak. Ha Ön vak vagy gyengénlátó, kérheti, hogy a szavazás helyéről és idejéről szóló értesítőt a Nemzeti Választási Iroda Braille-írásal készítse el az Ön számára. Vak vagy gyengénlátó választópolgár kérheti, hogy Braille -írással ellátott szavazósablont biztosítsunk a szavazóhelyiségben. Természetesen ezen kívül továbbra is igényelhető az eddigiekhez hasonlóan az Ön által választott segítő vagy a választási bizottság két tagjának együttes segítsége. Kérheti, hogy a választási tudnivalókról készült tájékoztatót egyszerűsített, könnyített tartalommal és szövegezéssel készítsük el és küldjük meg az Ön számára. A személyes adatok kiadásának megtiltása Minden polgár jogosult korlátozni a róla nyilvántartott adatok kiadását a személyiségi jogok védelmének biztosítékaként, a személyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében. A választásokon a jelöltek, jelölő szervezetek kérhetik a névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatainak kiadását annak érdekében, hogy személyre szóló kampányüzenetekkel keressék meg a választókat. Önnek lehetősége van arra, hogy megtiltsa az adatai kampánycélú kiadását. A személyiadat- és lakcímnyilvántartásból közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), piackutatás, tudományos kutatás, közvélemény kutatás céljából is igényelhető a polgárok név- és lakcímadatainak kiadása. Önnek lehetősége van arra, hogy megtiltsa az adatai ilyen célú kiadását. Amennyiben további kérdése van, a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal gyermelyi székhelyén és annak kirendeltségein működő helyi választási iroda munkatársaihoz fordulhat. Mike Hajnalka jegyző Tisztelt Adózóink! Rövidesen kézhez kapják a évi adófizetésről szóló értesítőket, melyek adónemenként tartalmazzák az ez évre fizetendő adó, az előző év(ek)ről áthozott tartozás vagy túlfizetés összegeit, a fizetési határidőt és a befizetés azonosítását segítő adózói azonosító számot is. Az iparűzési adóról szóló értesítések kiegészítéseként tájékoztatjuk a vállalkozásokat, hogy a decemberi feltöltés miatti befizetés az értesítőn túlfizetésként szerepel, amit a I. félévi előlegfizetésénél figyelmen kívül kell hagyni. Az adófizetéshez postai csekkeket nem küldünk, így a befizetéseket az alábbi módokon lehet teljesíteni: banki utalással az adónem megfelelő számlaszámára készpénzzel a Duna Takarék Bank (volt takarékszövetkezet) pénztárában. Egyéb bevételek Eljárási illeték Építményadó Gépjárműadó Idegen bevételek Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Késedelmi pótlék Talajterhelési díj Telekadó Adószámláink számlaszámai: Természetesen továbbra is van lehetőség (számlanyitásra nem kötelezett ügyfeleink számára) postai befizetésre is, ezért aki ezt a módot választaná, a hivatalban kérhet csekket. Kérjük, hogy utalás és készpénzes befizetés esetén is hivatkozzanak az azonosító számukra, valamint, a takarék banki befizetéshez vigyék magukkal az értesítőket, mert így könnyebben elkerülhetők a téves befizetések, téves könyvelések, ami mindannyiunk érdeke. Felhívjuk a figyelmet a bevallási és a fizetési határidők betartására, mivel a lejárat után mulasztási bírságot vagy késedelmi pótlékot kell felszámítanunk. Ezúton is tájékoztatjuk ügyfeleinket, akinek számlaegyenlege lejárt határidejű tartozást mutat, a hátralék behajtása érdekében újabb értesítés nélkül megindítjuk a végrehajtási eljárást. A helyi adók és gépjárműadó fizetési kötelezettséget, a megfizetés, bejelentés szabályait és az adóbehajtást központi jogszabályok és az önkormányzati rendeletek szabályozzák. Ezek alapján néhány fontosabb információ a lakosságot széles körben érintő adókról: Építményadó: Az adót annak kell megfizetni (tulajdoni hányada arányában), aki az év első napján az építmény tulajdonosa (adóalany). Az önkormányzat építményadóról szóló rendelete alapján az adó alapja a hasznos alapterület, mértéke lakás célú építmény esetében 170 Ft/m 2, nem lakás célú építmény esetében 500 Ft/m 2. A rendelet 4. -a értelmében Nem kell építményadót fizetnie annak a magánszemélynek, aki 65. életévét betöltötte vagy, aki életkorától függetlenül legalább 67 %-ban rokkant (III. 2

3 rokkantnyugdíjas személy, egyedül vagy kizárólag ugyanezeknek a feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él, a lakcímnyilvántartás szerint és életvitelszerűen is. Mentesek az önkormányzat belterületén azok a nem lakás céljára szolgáló építmények, melyeket nem vállalkozási céllal használnak. A vállalkozókat és a tulajdonukban lévő vállalkozási célú építményeket, építményrészeket adómentesség és kedvezmény nem illeti meg. Az életkorra, rokkantságra vonatkozó mentesség a körülmény keletkezését (pl. 65. életév betöltését) követő év január 1-jétől, írásban, vagyis bevallási nyomtatvány benyújtásával vehető igénybe. Telekadó:Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Az adó mértéke lakóövezetben 35,-Ft/m2/év, Gksz jelű iparterületen 70,-Ft/m2/év, Gip jelű iparterületen 1,-Ft/m2/év. Az építményadóra és telekadóra vonatkozó változást (eladás, vásárlás, stb.) a változást követő év 15. napjáig az önkormányzatnál be kell jelenteni, vagyis a 2013-ban bekövetkezett változást január 15-ig! Helyi iparűzési adóra a helyi adókról szóló évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók és az önadózás szabályai érvényesülnek.adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adókötelezettség a tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetése napjával szűnik meg. A tevékenység megkezdéséről 15 napon belül bejelentkezési, a tevékenység megszűnéséről 30 napon belül adóbevallási (záró bevallás benyújtási) kötelezettsége van az adózónak. A évi állandó jellegű tevékenységről szóló adóbevallás benyújtásának határideje: május 31. Amennyiben bevallás alapján befizetési kötelezettség keletkezik, fizetési határideje szintén május 31. Bevallás után fizetési meghagyást nem adunk ki, az elszámolt adót és az adóelőlegeket is a bevallás alapján kell határidőre megfizetni. Az önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló rendelete alapján az adó mértéke: 2013-ban végzett állandó jellegű tevékenység esetén az adóalap 1,9%-a, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén Ft/nap 2014-ben végzett állandó jellegű tevékenység esetén az adóalap 2,0%-a, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén Ft/ nap. Gépjárműadó: Az adó alanya (adófizetésre kötelezett) az, aki a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Az év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonos. Az adókötelezettség eladás esetén az eladás évének utolsó napjával, forgalomból kivonás esetén a kivonás hónapjának utolsó napjával szűnik meg. A gépjármű vásárlását, eladását vagy fogalomból kivonását az okmányirodához, a gépjárműnek az adóalany tulajdonából való jogellenes kikerülését vagy a súlyos mozgáskorlátozott állapot beálltát és megszűnését az önkormányzati adóhatósághoz kell bejelenteni, minden esetben a változást követő 15 napon belül. Súlyos mozgáskorlátozott állapot beálltának bejelentéséhez csatolandó közlekedőképesség minősítése iránti igényt viszont a járási hivatalnál kell előterjeszteni. Mike Hajnalka jegyző megbízásából Helmecziné Bokros Ildikó adóügyi előadó Német Nemzetiségi Önkormányzat felhívása A Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermelyen 2. választási ciklusát zárja. Megalakulása óta finanszírozza és szervezi a falu német kapcsolatát, amely ennek következtében sok gyerek, fiatal és család számára nyújt kellemes kikapcsolódást és jó nyelvgyakorlási lehetőséget. A nyári némettáborok népszerűek és bárki számára elérhetőek. Támogatjuk az iskolai német-oktatást és az ilyen irányú falusi és iskolai kezdeményezéseket. A beérkező támogatás 100%-át fordítjuk ezekre a célokra, amelyek anyagi forrás nélkül nem vagy csak nagyon nehezen és a résztvevők számára nagyon drágán működhetnének. A NNÖ képviselői (Juhász Attila elnök, Kovács Zsuzsanna, Éberhardt Edit, Tóth Ágnes) munkájukat térítésmentesen végzik. A NNÖ megmaradásának, újraalakulásának feltétele, hogy megfelelő számú gyermelyi választópolgár kérje felvételét a nemzetiségi választási névjegyzékbe. Gyermely esetében ez 30 fő. Ebben az esetben már kiírják nálunk is az őszi helyi nemzetiségi önkormányzati választást. Ehhez nyomtatványok kérhetők az Önkormányzatnál, képviselőinknél, illetve postai úton mindenki megkapja. A kitöltéshez figyelmesen olvassák el a tájékoztatót! Csak az érvényes, jól kitöltött nyomtatványok jogosítanak a névjegyzékbe való felvételre! Aktualitás, hogy április elején érkezik Gyermelyre a német csoport Veldhausenből Fritz Baarlink lelkész vezetésével. Az előkészítő munkák már megkezdődtek. Aki szeretne német vendéget fogadni, kérjük jelezze szándékát! Azok a családok, akik vendéglátással segítik a német csoport itt tartózkodását, részt vehetnek a tartalmas programokon és prioritást élveznek a kiutazásnál is. Iskolai hírek Juhász Attila elnök A 2013/2014-es tanév féléve január 17-én zárult. A gyerekek az első féléves bizonyítvány január 24-én kapták meg. Tájékoztatásul közöljük az alábbi statisztikai eredményeinket. 3

4 A Gyermelyi Általános Iskola félévi átlagai Év elején beírt tanuló: 165 Érkezett 5 Távozott 1 Létszám 169 Mulasztás Igazolt napok száma 670,3 Igazolatlan napok száma 0 Összesen 670,3 Átlag 4,2 Magatartás példás 94 jó 65 változó 9 rossz átlag 4,47 Szorgalom példás 98 jó 49 változó 17 hanyag 2 átlag 4,42 átlag 4,47 Tanulmányi munka kitűnő 38 jeles - 1 négyes 19 jeles - 2 négyes 10 bukás 1-2 tárgyból 1 bukás több tárgyból 1 Tantárgyi átlagok: matematika 3,89 irodalom 4,1 nyelvtan 3,85 term.ismeret 4,36 biológia 4,15 földrajz 4,16 német nyelv 4 történelem 3,85 jeles - 2 négyes 10 bukás 1-2 tárgyból 1 bukás több tárgyból 1 Versenyeredmények: január 31-én tanulóink részt vettek az immár 10. alkalommal megrendezésre kerülő német nemzetiségi szavalóversenyen, Süttőn. Komárom Esztergom megye mintegy 15 iskolája vett részt ezen a megmérettetésen. A gyerekek 4 korcsoportban mérhették össze tudásukat korcsoportban Borsos Péter 2. osztályos tanulónk I. helyezést, 3-4. osztályos korcsoportban Széchenyi Lili 4. osztályos tanulónk III. helyezést ért el. Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, valamint köszönjük a felkészítő tanárok Balog Edina, Lovas Andrea és Vargáné Heike Kramp áldozatos munkáját. ISKOLA BÁL 4 Az SZMK án este órakor megrendezi a Gyermelyi Általános Iskola aulájában az Iskola bált. A vendégeink a sokak által kedvelt salsa csoport. DJ : Saródi Krisztián. Jegyek vásárolhatók az iskolában és Kovács Zsuzsannánál. Támogassa az iskolát részvételével, tombola felajánlással vagy támogatói jeggyel! A befolyt pénzt az iskolában szükséges eszközökre költjük. SZMK A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT február 12 február 14. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Dr. Erdő Péter bíboros, prímás A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Steinbach József református püspök, A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke közös levélben köszöntötte az Ökumenikus Imahét résztvevőit. Útmutatásuk ökumenikus alkalmaink mondanivalójának alapja: Az imahéten naponként kiemelten találkoznak a hívő közösségek Pál apostol korinthusiaknak írt levelének egyegy tanácsával, útmutatásával. Az alkalmainak vezérfonala, hogy a Jézus Krisztusban hívők Isten egy népévé válnak, mert közelebb kerülnek Istenhez a Szentlélek terve szerint. Pál apostol gondolatai naponta egy-egy mai problémát juttatnak eszünkbe, mert arról szól az apostol, hogy az egyház hiánytalanul megkapta Isten minden kegyelmi ajándékát.

5 Az egyház Istené. Az Isten hűsége egyháza iránt töretlen. Erre Isten szavát adta. Ezért van az, hogy aki ökumenében gondolkodik, nem saját ötlete megvalósításán fáradozik, hanem Istenre bízza magát. Isten népe ebben az ígéretben is egységben maradhat. Az ökumenikus alkalmak 18 órakor kezdődnek, felváltva a református és a katolikus templomban, mely- nek rendje a következő: Február 12. szerda SZOMOR kat. templom: Bátki Dávid lelkipásztor (Ete) Február 13. csütörtök ref.temlom: Nyíri Róbert kanonok (Gyermely) Február 14. péntek kat.temlom: Barta Zsolt lelkipásztor (Réde) Adja Isten, hogy egy lépéssel közelebb kerülhessünkjézus terve valóra váltásához: mindnyájan egyek legyenek (Jn 17,21). Ezzel a lelkülettel, hívjuk az érdeklődőket a Gyermelyi- Református és Római Katolikus, valamint a Szomori Római Katolikus Egyházközségek vezetése nevében Ökumenikus imahetünkre. Petro Klaudia lelkész - Nyíri Róbert kanonok Sportnap február 15. Sportnapunk célja, hogy változatos mozgásformákat próbálhassanak ki az érdeklődők. Olyanokat kínálunk, amelyek most nem elérhetőek Gyermelyen, de érdemes tudni róluk. Igyekeztünk minden korosztály számára programot összeállítani. A programok ingyenesek, a csontkovács jelképes összegbe kerül. Igény esetén gyerekmegőrzőt biztosítunk (előzetesen jelezzétek az igényt!) Várunk mindenkit akár 1-2 foglalkozás erejéig, de egész napra is. A mozgások úgy vannak felépítve, hogy annak, aki mindenen részt vesz, kerek egész lesz a napja. Egészségbüfé reformfalatokkal a teaházban, ahol beszélgetve megpihenünk. Füstölők illata, halk zene, kellemes környezet. A tornákhoz kényelmes öltözet, sportcipő, törölköző és víz szükséges! Akinek van, polifoam-ot is hozzon, hogy biztosan elég legyen! A relaxációhoz jó, ha van egy takaró is. A mozgásokról röviden: A csoportos meridián tornákon mindig jókedv ébred az emberekben és a gyakorlat végére életerővel töltődnek fel. "Élj 100 évet egészségesen", korhatár nélkül! Fontos, hogy megelőzzük a betegséget, vagy oldjuk a stresszt. Amennyiben mégis megtörtént a "baj", az utógondozásban is sokat segít. A mozgásszervi betegségek által okozott fájdalmat is csillapítja. A torna alatt nem elfáradunk, hanem energiával feltöltve "vesszük az akadályt". Nem megerőltető, vidám, testébresztő mozgás, ahol a közösségi élmény sem marad el. Ráhangolódásnak, a nap megalapozásának szánjuk. Kis beszélgetés előzi meg. A foglalkozást egy kedves nyugdíjas hölgy tartja. Minden korosztály számára! Kick-box aerobic A mozgásforma dinamikus, a kick-boksz elemeire épül. Garantáltan átmozgatja és átlevegőzteti a résztvevőket. Külön öröm számunkra, hogy régi kedves ismerősünk, Pruzsinszky Ivett világbajnok tartja a tornát, aki 10 éven keresztül járt hozzánk Kick-boksz edzést tartani. Ez lesz a nap legintenzívebb tornája. Jóga Különböző jógafoglalkozásokat kínálunk: a kisbabásgyermekes tornák közösségi élményt is adnak kicsinek, nagynak egyaránt. A gyerekek alá vastag takarót hozzanak az anyukák! A felnőtt jógákon mindenki befelé figyel, a légzéssel és saját testének reakcióval foglalkozik. A foglakozásokat szintén régi kedves ismerősünk, Sáfrán Ildikó tartja nagy empátiával. Kezdőket és haladókat egyaránt várunk. A kismamák és idősebbek, mozgásszervi panaszokkal küszködők jógája a hasonlóság miatt egyidőben lesz, a foglalkozás a résztvevők összetételéhez igazodik. Pilates Gyermelyen ezt a mozgásformát és Marton Jenni Zsanett edzőt nem kell bemutatni, mindkettő önmagáért beszél. Egész testet átmozgató mélyizomtorna egy 100%-ban hiteles személyiség vezetésével. A fejünk tetejétől a lábujjunkig átmozgat, megerősít, formál. Kezdőket és haladókat egyaránt várunk. Hangtálas relaxáció A nap levezetéseként teljes kikapcsolódást és harmonizációt ígérő pihentető foglalkozás. Akár a tornákban, akár otthon, a napi feladatokban fáradt el valaki, mindenképp érdemes részt venni. A hangfürdő hatására a test ellazul, agyunk hullámai lelassulnak. Nyugalmat, biztonságot érzünk, s beindulnak a test öngyógyító folyamatai. Megtisztítjuk magunkat a környezet és magunk által kreált káros rezgésektől és energiablokkoktól. Különleges élmény. Mindenkinek ajánlható. Csontkovács A nagy tapasztalattal rendelkező szakember néhány perc alatt feltérképezi szervezetünk problémáit, helyre teszi kibillent izületeinket, csontjainkat. Rövid tanácsadás, a legfontosabb probléma megbeszélése fér bele az időbe. 5

6 Sportcsarnok Iskola időpont torna időpont Jóga Sáfrán Ildikó Meridián torna - minden korosztálynak Ősziné Nyári Ilona Kick-box aerobic Pruzsinszky Ivett jóga Sáfrán Ildikó Ebédszünet egészségbüfé, teaház 9.00 baba-mama jóga 8 hetestől 8-9 hónaposig (amíg nem mászik) nagybabás jóga mászástól 2 éves korig ovis játékos jóga 3-6 évesig Pilates Marton Jenni Zsanett gerincedző, pilates oktató Február 16. vasárnap 14 óra Nordic Walking a Szőlőhegyen ebéd után! Gyermely gyönyörű természeti környezete kiválóan alkalmas kirándulásokra, futásra. Hogyan használhatnánk ezt ki még jobban? Mit tegyen, aki szereti a természetet, szívesen mozog, de a futás nem jön be neki? Vagy szeret futni, sétálni, de kipróbálna egy olyan mozgást, amely az egész testet átmozgatva nagyon hasonló ezekhez? Próbáljuk ki együtt a Nordic Walkingot! Koltay András edző vezetésével kétféle technikával is megismerkedünk séta közben. A tesztbotok korlátozott száma miatt kérjük, jelezzék részvételi szándékukat szerdáig(12.)! Az edzés 2 órás, kényelmes, réteges ruházat szükséges! 12 éves kortól ajánlott. Hatása a szervezetre: Izmok 90%-át megmozgatja Tehermentesíti az ízületeket Rendkívül magas zsírégető hatás Intenzitástól függően 20-40%-al magasabb kalória felhasználás Megszünteti a nyak és a váll merevségét Kiváló stressz oldó, segíti a teljes ellazulást Növeli a tüdőkapacitást A mozgás hatására fokozódik a szív- és keringési rendszer működése, csökken a trombózisveszély az egész testben. A Sportnap ingyenes vagy igen kedvezményes lehetőségeihez az anyagi hátteret a TÁMOP /1 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok Gyermely településen pályázatunk biztosítja. Információ, jelentkezések: Tóth Ágnes terhes jóga és időskori jóga (a gyakorlatok megegyeznek) Sáfrán Ildikó Csontkovács rövid kezelés, tanácsadás (10 perc, Ft/fő) Soós Pál természetgyógyász, csontkovács Hangtálas relaxáció Marton Jenni Zsanett és Soós Pál Egészségnap február 21. SZŰRŐVIZSGÁLATOK, ELŐADÁSOK Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja a Lakosság egészségvédelmét, egészségének megőrzését. Elsősorban szűrővizsgálatokkal, felvilágosítással és az egészséges életmód megőrzésére irányuló programokkal igyekszünk segíteni. Évek óta szervezzük a szűréseket a Megyei Tisztiorvosi Szolgálat munkatársainak bevonásával. Idén nyertes pályázatunknak köszönhetően több olyan vizsgálatot is tudunk biztosítani, amely egyébként térítéses és nehezen elérhető. Az előzetes jelentkezésekkel több vizsgálatunk már betelt. (A vizsgálatra bejelentkezettek névsora a termek ajtaján lesz kifüggesztve. Kérjük, az időpontokat tartsák be! Lekésett időpont helyett nem tudunk másikat adni! Inkább jöjjenek korábban és töltsék az időt a többi programon való részvétellel!) Azok számára, akik nem jutottak most be, keressük a program folytatásának lehetőségét. Örülünk, hogy ilyen sokan felfigyeltek akciónkra és buzdítunk mindenkit, hogy az Egészségnap délutánjának még elérhető szűréseit, felvilágosító előadásait használják ki! Jöjjenek már kora délután az iskolába, ahol a különböző termekben különböző vizsgálatok, előadások zajlanak majd! Közben megpihenhetnek a 8. osztály teaházában és egészséges falatokat is kóstolgathatnak. A következőkben felsoroljuk a még elérhető illetve az előző számunkhoz képest újdonságnak számító lehetőségeket. Előzetes bejelentkezés nélkül, érkezési sorrendben, ingyenesen igénybe vehető: testsúly, BMI, testzsír, testizom, alapanyagcsere, vérnyomás, dietetikai tanácsadás, talpdiagnosztika, hallásvizsgálat, csontritkulás-vizsgálat PSA prosztataszűrés vérből Korszerű, egyszerű, megbízható módszer, amellyel néhány perc alatt vérből kimutatható a prosztata kóros elváltozása. Pozitív eredmény esetén orvoshoz kell fordulni! Mivel a vizsgálat néhány percet vesz csak igénybe, nagy az áteresztő képessége, így még vannak szabad helyeink, akár a helyszínen is igényelhető. 6

7 Vastagbélszűrés A vastagbél daganat a vastagbél és végbél bármely szakaszán a beleket bélelő nyálkahártya mirigyeiből kiinduló elváltozás. Vagy az ép nyálkahártyából, vagy polipok képződésén keresztül, hosszú évek alatt alakul ki a daganat, amely - ha időben fedezik fel - tökéletesen gyógyítható. A megbetegedés gyakorisága a 40. életév felett rohamosan növekszik, a 60. életévig 5 évenként megkétszereződik. Nőkben viszonylag gyakrabban fordul elő a 60. életév után, mint férfiakban. A betegség kialakulás szempontjából fokozott kockázatot jelent: vastagbélrák, vastagbél-polipok előfordulása a közvetlen, egyenes ági rokonok között (szülő, testvér, gyermek), illetve korábban diagnosztizált vastagbélbetegségek A szűrés célja és lényege Az, hogy ismerjük a rákot megelőző állapotokat, és hogy ezek rákká alakulása időben elhúzódó folyamat, esélyt ad a korai felismerésre, amikor a betegség még jól gyógyítható. A vastag- és végbélrák a hosszú kialakulási ideje alatt bizonyos rendszerességgel vérezget. A vizsgálati módszerek ennek kimutatásán alapulnak. Mivel azonban a daganatok nem véreznek folyamatosan, a székletvizsgálat nem minden esetben fedi fel a betegséget az első vizsgálat során. Ezért a teszt rendszeres megismétlése szükséges legalább 1-2 évente, hogy a lassan fejlődő vastagbéldaganatot jó eséllyel észrevegyük. Fontos hangsúlyozni, hogy nem csak a vastagbélrák következtében lehet vér a székletben. Pozitív eredmény esetén orvoshoz kell fordulni! Az 50 év feletti férfiak és nők szűrővizsgálata a rejtett vérzés székletbeli kimutatásával képes csökkenteni a vastag- és végbélrákból eredő halálozást: 15%-kal, ha a szűrővizsgálatot kétévente végzik, és mintegy 20%-kal, ha évente. A vastagbélszűrés módszere: a rejtett bélvérzés kimutatása székletmintában. A megfigyelések szerint a keresett elváltozás nem állandóan, hanem csak időnként vérezget. A rejtett bélvérzés tettenérésének a valószínűségét megnöveli az, ha a vérzés kimutatását nem egyetlen, hanem több, egymást követő székletmintából végezzük. A rejtett vér kimutatása a székletből vett mintából ma az egyetlen tömeges szűrővizsgálatra alkalmas, érzékeny és fajlagos módszer, amelynek hatásosságát tudományos módszerekkel bizonyították. Hogyan zajlik a szűrővizsgálat? A vizsgálatra jelentkező páciens kis csomagot: mintagyűjtő kazettákat kap, amelyet a 3 egymást követő napon vett mintával és a kért adatokkal eljuttat a gyűjtőhelyre. A szűrővizsgálat eredményéről és az esetleges további tennivalókról a vizsgált személy értesítést kap. Ha az eredmény negatív, 1-2 évente a szűrés ajánlott. Vastagbél-szűrésre jelentkezés az Egészségnapon. Az Egészségnapunkon a Magyar Rákellenes Egyesület szakorvosa 14 órától 17 óráig várja a vizsgálat iránt érdeklődőket. Mindenkinek teljes körű felvilágosítást ad, majd Ft ellenében átvehető tőle a mintagyűjtő csomag. Az Önkormányzat felajánlja, hogy egy adott időpontban (amelyet a csomag átvételekor rögzítünk) leadott csomagokat egyben eljuttatja a mintagyűjtő helyre. Kérjük, éljenek a lehetőséggel! Mammográfiás szűrés a szűrésre való beutazás szervezése, megkönnyítése A mammográfiás szűrés nagyon fontos módszer a mell kóros elváltozásainak korai felismerésében, így gyógyításában. A szűrést helybe hozni nem tudjuk, a vizsgálatra való eljutásban szeretnénk segítséget nyújtani. A következő hetekben a lakosság érintett tagjai (45-65 év közötti hölgyek, akik az elmúlt két évben nem vettek részt szűrővizsgálaton) megkapják a behívást a mammográfiás vizsgálatra. Önkormányzatunk felajánlja, hogy a jelentkezők számára a beutazás megkönnyítésére buszokat indítunk, amelyek ingyenesen vehetők igénybe. A következő a teendő abban az esetben, ha a szervezett busszal kívánnak eljutni a mammográfiás szűrővizsgálatra: Le kell mondani az időpontot, amely a behívón szerepel (a behívón szereplő számon) Be kell jelentkezni az önkormányzathoz az igénnyel (34/570000, vagy személyesen az ügyfélfogadási pultnál) Egy buszra való jelentkező esetén időpontot foglalunk a rendelőben és a jelentkezőket a busz indulási időpontjáról értesítjük. Mindenkit eljuttatunk a rendelőbe! Ha kevesen jelentkeznek, kisebb busszal megyünk. Kérjük, hogy a behívó kézhezvétele utáni 1 hónapon belül jelentkezzenek! A szervezett szűrésre nem csak a behívót kapott hölgyek jelentkezhetnek. Háziorvosi beutalóval bárkit fogadnak, így aki behívót nem kap, de beutalóval rendelkezik, szintén helyet foglalhat magának a buszon és az időpontfoglalását intézzük. Élővércsepp-analízis Egy apró tűszúrás az ujjbegybe és kezdetét veszi a saját szervezetünkbe tett különleges utazás. Hogyan kell a vizsgálatra felkészülni? A vizsgálat napját megelőző este már ne fogyasszon fehérjetartalmú, zsíros ételt és min. 6 órával a vizsgálat előtt ne egyen, mert az emésztetlen tápanyagok jelenléte látszik a vérben, kis mozgó pöttyökként és megnehezítik a többi elem vizsgálatát. Inni lehet, sőt ajánlott is, klór - és szénsavmentes vizet, de legegészségesebb a desztillált víz. Hogyan zajlik a vizsgálat? A vizsgálatot az adatok felvétele, majd részletes kikérdezés előzi meg. Egy apró tűszúrás az ujjbegybe és kezdetét veszi a saját szervezetünkbe tett csodálatos utazás. A vizsgálatot végző személy segít értelmezni a történéseket, mert nem álló-képet nézünk, vérünkben ugyanis zajlik az élet. A vizsgálatot életmód tanácsadás zárja. A páciens tanácsokat kap a felderített panaszok kezelésére. Kizárólag természetes alapanyagú készítményeket ajánlunk. Ha szükségesnek látjuk, javasoljuk a további szakorvosi vizsgálatot. 7

8 Mire deríthet fényt a vizsgálat? Az élő vércsepp vizsgálatából látszik a vitaminok, ásványi anyagok hiánya. A fehérvérsejtek állapotából kikövetkeztethető az immunrendszer működőképessége. A plazmában felhalmozódott anyagokból kiderül, rendben van-e a szervezet sav-bázis egyensúlya, vannak-e felesleges méreganyagok a szervezetben, de pl. a túl sok fehérje is észrevehető. Látszanak a mikroorganizmusok, - ellenőrizhető az oxidatív stressz, azaz a szabadgyök-terheltség mértéke. Észlelhető az emésztőrendszer, a vese, vagy a máj csökkent működése - mindez akkor, amikor konkrét problémát esetleg még nem is okoz. A vizsgálat ára Ft, amely a vizsgálatot végző szakembernek helyben fizetendő. Előzetes bejelentkezés szükséges február 11-ig. A vizsgálat csak megfelelő számú jelentkező esetén valósul meg. Jelentkezés, információ: Tóth Ágnes 30/ Előadások az Egészségnapon a 7. osztály termében(folyosó végén) órától Az egészséges táplálkozás a vásárlással kezdődik (a család étrendjének összeállítása, alternatív étkezési irányzatok, étrend-kiegészítők) Barnáné Susa Éva dietetikus, a KEM Tisztiorvosi Szolgálat munkatársa órától Természetes immunrendszer-erősítés, a savbázis egyensúly megtalálása, védekezés a fertőzésekkel szemben Saródi Marcsi, az Életfa program munkatársa órától Kalamár Hajnalka pszichológus előadása. A boldogság rajtunk múlik Házastársi kommunikáció és stresszkezelés a kapcsolatban. Egészséges falatok kóstolója és teaház A vizsgálatok között megpihenhetnek a teaházban, vagy megkóstolhatják a Saródi Marcsi készítette finom, fűszeres falatokat,. Életfa program termékbemutató, kipróbálási lehetőség. Sztrelkó Mónika makrobiotikus gabonából készült reformételeit -krémeit. Reggel 7.30 órától a jelentkező gyerekek számára vércukorszintet és vérnyomást mér Szabó Anita védőnő. A vércukorszint mérés lehetőleg éhgyomorra történjen! Reméljük, minél többen választják péntek délutáni-esti programként Egészségnapunkat! Diák önkéntes szolgálat lehetőség Az idei tanévtől kezdve az érettségi feltétele, hogy a diákok 50 óra közösségi szolgálatot teljesítsenek. Önkormányzatunk igyekszik a helyi középiskolásokat ellátni feladatokkal, hogy kis közösségünk érdekében végzett munkával tudják teljesíteni a feladatot. Több olyan középiskolával kötöttünk már megállapodást, ahol gyermelyi fiatalok tanulnak. A közeljövőben a következő rendezvényeknél kérjük a diákok segítségét: Sportnap teaház, gyermekjátszó, információ február 15. szombat Egészségnap információ, teaház február 21. péntek délután Kérjük a diákokat, figyeljék az újságunkban a felhívásokat! Külön nem értesítünk senkit. Jelentkezés, információ Tóth Ágnesnél. Tornaalkalmak Hétfő óra - Változatos mozgásformák Anitával (kick-box, erősítés, aerobic, köredzés...) Csütörtök óra - Pilates, mélyizom erősítés Gyöngyivel Péntek óra - Táncos tornák Anitával(stepaerobic, afrodance, zumba...) Az alkalmak 60 percesek, Ft-ba kerülnek. Az eszközök rendelkezésre állnak, víz, kényelmes ruha, cipő szükséges. Várunk mindenkit szeretettel! FELHÍVÁS Kérjük azon Civil szervezeteket, Egyházakat, Alapítványokat stb., akik 2013-ban támogatást vettek igénybe, illetve akik 2014-ben támogatási kérelemmel fordulnak az Önkormányzathoz, hogy az előző évi elszámolást (amennyiben támogatást kapott) illetve a évre vonatkozó igényt (az erre a célra szolgáló kérelem nyomtatványon) legkésőbb február 28-ig juttassák el az Önkormányzathoz! Kérelem nyomtatvány igényelhető az önkormányzatnál az ügyfélszolgálaton illetve elérhető a honlapon. (Nem kell keresni, a főoldalon szerepeltetjük!) Kókai Rita Polgármester 8

9 Gyermely Község Önkormányzatának évi rendezvényterve február Megemlékezés az I. világháború kitöréséről és a Doni Hősökről - február 7. ünnepség péntek Sportnap febr Egészségnap febr. 21. Március Március 15. ünnepi műsor április Németek érkezése Veldhausen- Neuenhausból Május Gyarmatpusztai MAJÁLIS Böjte Csaba kórusa érkezik Szentmise Június március 14. péntek ápr május 1. csütörtök máj. 18. vasárnap 18 óra Katolikus templom június 7. Nemzeti Összetartozás napja szombat focitábor Gyermeki Gyermelyi kreatív projekttábor jún Július Kürti Borfesztivál Augusztus Gyermelyi Búcsú - kenyérsütés aug. 19. kedd Szeptember FALUNAP szept. 6. szombat Itthon vagy! MO szeretlek! szept. 27. szombat október Bécs-Pozsony-Budapest Ultramarathon okt. 22. Október 23. ünnepi műsor Október 23. Szomori túra okt. 23. november december IDŐSEK KARÁCSONYA dec. 18. csüt. Falusi Advent Szentegyházi Kórus - Karácsonyi koncert dec. 21. Vas. Gyermely Község Önkormányzatának évi rendezvényterve Községünk önkormányzatának képviselő testülete elfogadta éves rendezvénytervünket. A terv a legtöbb helyen konkrét időpontot is tartalmaz, ami azért fontos, mert a családok, civil szerveződések, egyesületek, cégek a saját programjaik tervezésénél figyelembe vehetik a falusi rendezvényeinket. A terv nagyrészt a hagyományos, évről-évre ismétlődő programokat tartalmazza, de vannak benne speciális, egyedi alkalmak, amelyekre kitérek: Igazán rendkívüli eseménynek ígérkezik, hogy május 18- án, vasárnap Gyermelyre érkezik Böjte Csaba atya 9 lányból álló gyermekkórusával hétvégi programsorozatuk lezárásaképpen. Az atya 18 órától szentmisét tart a katolikus templomban, amelyet a gyerekkórus műsora színesít. Mindenkit természetesen felekezetre való tekintet nélkül! szeretettel várunk! A kis társaság az éjszakát is nálunk tölti. Szeretnénk a gyermekeket családoknál elszállásolni, hiszen számukra a család az igazi élmény. Várjuk azok jelentkezését, akik 1-2 kislányt szívesen vendégül látnának. Hétfő reggel vagy délelőtt hazaindulnak Erdélybe. Falusi Adventünket a 150 tagú Szentegyházi Kórus és Zenekar érkezése aranyozza be. A pontos program még szervezés alatt van. Mivel a kórus turnéjának szervezésében nagy szerepet vállalunk, szeretnénk, ha Gyermelyen lenne a bázisuk. Befogadó családokat keresünk az elszállásolásukra helyből és Szomorról. Fontos tervünk, hogy szeretnénk elindítani Gyermelyen egy Helytörténeti szakkört fiataloknak, amelyet egy felnőttekből álló team vezetne. Feladatuk lesz régi történetek gyűjtése, események feldolgozása, fotók, tárgyi emlékek gyűjtése. Tudjuk, hogy többen foglalkoznak hobbyként ilyesmivel: őket szeretnénk összefogni és segítségüket, ismereteiket, módszereiket felhasználva feltárni településünk múltját. Várjuk a vállalkozó szellemű hobbyrégészek jelentkezését! Arra buzdítjuk a gyermelyi egyetemistákat, hogy ha tehetik, szakdolgozatul olyan témát válasszanak, amellyel ebbe a munkába bekapcsolódhatnak! A gyerekek közül pedig olyan jelentkezőkre számítunk, akik érdeklődnek a múlt, a riporteri, feltáró munka iránt. Az előkészítést elkezdtük, várjuk az érdeklődők jelentkezését! Önkormányzatunk a munkához minden segítséget megad. Megkezdtük egy állandó kézműves műhely kialakítását. Eddig kreatív szakköreink csak az iskola tantermeiben működtek. Nem egy közülük igen nagy rendetlenséggel jár, így speciális helyet igényel. Anyagaink raktározása sem megoldott. A műhelyben mindez együtt megoldódik. Keresünk az inspiráló környezet kialakításához nagyméretű régi ruhásszekrényeket és egyéb bútorokat. A képviselőtestület elfogadta Gyermely község új logóját, amelynek használatát egy későbbi határozatban szabályozni fogják. 9

10 A logót Tóth Ágnes ötlete alapján Sztrelkó Mónika dolgozta ki. A évi Falunap pólóin már szerepelt, tehát többen ismerhetik. A logó a Gyermely név eredetével kapcsolatos kis történetecskére utal, amely talán sokak számára ismert. GYER, MELY szép hely.! Midőn honfoglaló őseink a dombról érkezve először pillantották meg a gyönyörű völgyet, így hívogatták egymást: GYER! MELY szép hely!... Így lett községünk neve GYERMELY Tóth Ágnes kulturális referens 10

2014. március 22. VII. évfolyam 4. szám. d.) útlevél,

2014. március 22. VII. évfolyam 4. szám. d.) útlevél, Tisztelt Választópolgárok! Négyévenként mód nyílik arra, hogy alkotmányos jogunkkal élve szavazatunkkal döntsünk arról, hogy kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. Hazánkban 2014. április 6-án

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 03. 04-05. oldal 08. oldal VÁLASZTÁS 2014 LEGSZEBB KONYHAKERTEK 2010-2014

FORUM MARTINI 2014 / 03. 04-05. oldal 08. oldal VÁLASZTÁS 2014 LEGSZEBB KONYHAKERTEK 2010-2014 MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 3. szám 2014. március 15. 2014 / 03 04-05. oldal 08. oldal 11. oldal VÁLASZTÁS 2014 2010-2014 LEGSZEBB KONYHAKERTEK A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Négyezer fánk és hájastészta fogyott el. Házasságkötések régen és ma. Farsangolt a falu. Illegális szemétlerakókat értek tetten

Csömöri Hírmondó. Négyezer fánk és hájastészta fogyott el. Házasságkötések régen és ma. Farsangolt a falu. Illegális szemétlerakókat értek tetten Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Farsangolt a falu 17. oldal Emlékművet avattak 16. oldal Házasságkötések régen és ma 14. oldal Illegális szemétlerakókat értek tetten 6. oldal Négyezer fánk

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ismételten első kézből tájékoztassam Önöket az önkormányzat életéről, döntéseiről

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

Szigeti Márta festőművész kiállítása Felsőpakonyon

Szigeti Márta festőművész kiállítása Felsőpakonyon Szigeti Márta festőművész kiállítása Felsőpakonyon a gyáli Képzőművészeti Körnek, most pedig Fegyó Béla tanár úr távozása után, (akinek egyébként Szigeti Márta tanítványa volt) átvette a felsőpakonyi Képzőművészeti

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

A Biatorbágyi. Városfejlesztő. 2014. február. Választási hirdetmény Újraéledő önkormányzatok Adózás a városért Bűnmentes jövőkép

A Biatorbágyi. Városfejlesztő. 2014. február. Választási hirdetmény Újraéledő önkormányzatok Adózás a városért Bűnmentes jövőkép Biatorbágyi A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. lapja 2014. február Körkép Választási hirdetmény Újraéledő önkormányzatok Adózás a városért Bűnmentes jövőkép ISSN: 2062-6975; online ISSN: 2063-8604. Biatorbágy

Részletesebben

2011. január 22. IV. évfolyam 1. szám

2011. január 22. IV. évfolyam 1. szám A Magyar Kultúra Napja 1989-től január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, mivel Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Hymnus című versének írását, mely hazánk nemzeti himnusza lett. Ez

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Szent István - napját ünnepeltük. Vélemények és tervek az új egészségügyi központról. Amit a választásokról tudni kell

Csömöri Hírmondó. Szent István - napját ünnepeltük. Vélemények és tervek az új egészségügyi központról. Amit a választásokról tudni kell Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Szent István - napját ünnepeltük 16-18. oldal Vélemények és tervek az új egészségügyi központról 8. oldal Csömör kincsei játékra hívjuk a község lakóit 10.

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. 2014. Eredményekben gazdag, sikeres Újesztendőt kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és Képviselő-testülete

Alsónémedi Hírmondó. 2014. Eredményekben gazdag, sikeres Újesztendőt kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és Képviselő-testülete Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata 2014. Eredményekben gazdag, sikeres Újesztendőt kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Farsang. 2015. február A KÖZSÉG LAPJA 21. évfolyam 1. szám

Farsang. 2015. február A KÖZSÉG LAPJA 21. évfolyam 1. szám 2015. február A KÖZSÉG LAPJA 21. évfolyam 1. szám Farsang Van egy vágyam: gomba lenni, nagyra nőni fél nap alatt, lenne rajtam csipkegallér, és egy jó nagy pöttyös kalap. Meggondoltam mégse gomba, inkább

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata.

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. Alsónémedi Hírmondó XXIII. évfolyam Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed Ma is minden bánkódó

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Elûztük a telet Dunavarsányból. Ünnepi beszédek a 3. oldalon. Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál

Elûztük a telet Dunavarsányból. Ünnepi beszédek a 3. oldalon. Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál XXII. évfolyam 3. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2011. március Ünnepi beszédek a 3. oldalon Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál Ünnepi műsor az általános iskolások előadásában

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 230. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. március Délegyháza Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja a község lakóit az 1848-as

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

Biztonságban a kerékpárok

Biztonságban a kerékpárok A harmonikás Sokan várták a Triatlon Nagyhéten a KreAktív színpad szombat esti fellépőjét a Sonny And His Wild Cows együttest. A koncert vendégművésze a tiszaújvárosi származású Czigány Attila, művésznevén

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG!

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG! Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja V. évfolyam 2. szám 2010. február Választási Híradó Sólyom László köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása

Részletesebben