AKO 14-HVVRUR]DW~HOHNWURQLNXVK&WpVYH]pUON általános használati utasítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKO 14-HVVRUR]DW~HOHNWURQLNXVK&WpVYH]pUON általános használati utasítása"

Átírás

1 AKO 14-HVVRUR]DW~HOHNWURQLNXVK&WpVYH]pUON általános használati utasítása $NpV] OpNHNpVpU]pNHOLNWHOHStWpVH Készülék: A készüléket úgy telepítsük, hogy víz, maró anyagok, por ne juthasson a termék közelébe. Rázkódások a készülék meghibásodásátrnr]kdwminhj\hom QNDUUDKRJ\DP&V]DNL DGDWRNEDQPHJDGRWWN UQ\H]HWLKPpUVpNOHWLpUWpNHNHWQHKDODGMDPHJDEHpStWpV ]HPHOpV helye. A panelba süllyesztett változatnál ügyeljünk, hogy a termékhez mellékelt gumi tömítés KHO\HVHQDNpV] OpNHOODSMDpV a panelkivágás pereme közötti elhelyezésével biztosítható csak az IP65-ös védelem. eu]pnhov]rqgd $NpV] OpNKH]FVDN$.2J\iUWPiQ\~17&pU]pNHOFVDWODNR]WDWKDWy hj\hoqlnhoodehpstwpvnrukrj\dniurvn OVKDWiVRNQHNiURVtWMiN -40Cº+20Cº közöttikppuvpnohwwduwrpiq\edqkdd]pu]pnhoyh]hwpnpwohjdoieepp² NHUHV]WPHWV]HW&NiEHOOHOPD[LPXPPpWHUUHOPHJWROGMiNDKPpUVpNOHWLHOWpUpV kevesebb, mint 0, 25Cº lesz. Panelba süllyesztett rögzítés: Panel kivágás: 28, 5mm x 70, 5mm Panel vastagság: max. 18mm (OODSPpUHW 33mm x 75mm Szerelt mélység: 61, 5mm A termék rögzítéséhez helyezze a támasztó elemeket DWHUPpNNpWROGDOiQOpYVtQEH (2), az ábra. Ügyeljen arra, hogy a gumit PtWpVMyOLOOHV]NHGMHQDNLMHO]UpV]DODWW A (3) ponttal jelzett kitámasztó megnyomásával fixálható illetve lazítható a termék. Felületi rögzítés: Készülék méretei: 80mm x 120mm x 37mm Kissé feszítse a csavarhúzót a fedél lepattanásához. ÁltaliQRVP&V]DNLDGDWRN Max. felvett teljesítmény: 0&N GpVLN UQ\H]HWLK 7iUROiVLK Mérési tartomány: 4, 5VA +5Cº+50Cº -30Cº+70Cº -50Cº+99Cº Karbantartás: $NpV] OpNNLMHO]MpWWLV]WDSXKDURQJJ\DOHVHWOHJQHGYHVPRVyV]HUHVSXKDURQJJ\DO He használjunk szemcsés tisztítószert, benzint, alkoholt, oldószereket! 1/9

2 Elektromos bekötések és jelzések: A bemenetek jelzéseinek értelmezése: S1-TEM pu]pnhondpudopjwhupehqopypu]pnho S2-DEF pu]pnhohosohroydv]wiviwyh]puopu]pnho S3 pu]pnhopivixqnflyndwyh]puopu]pnho Digit input : Digitális bemenet Supply : áram ellátás Kimeneti jelzések: Control : vezérelt terhelés COOL relé */R1 : kompresszor relé DEF Relé R2 : leolvasztás relé FAN Relé R3 : ventilátor relé Alarm Relé R4 : Riasztó relé 2/9

3 Típusonkénti funkciók: AKO-14123: (1 relés) Relé 1 (kompresszor R 8(3)A), 230V/50Hz, 1 NTC, SPST, panelba süllyesztett beépítésre AKO-14223: (2 relés) Relé 1 (kompresszor R 16(4)A, SPST), Relé 2 (leolvasztás vagy ventilátor R 8A, SPDT váltó), 230V/50Hz, 2 NTC, tizedes pontosságú kijelzés, felügyeleti rendszerhez csatlakoztatható, digitális bemenet, panelba süllyesztett beépítésre AKO-14323B: (3 relés) Relé 1 (kompresszor R 16(4)A, SPST), Relé 2 (leolvasztás R 8A, SPDT váltó), Relé 3 (ventilátor R 6A, SPST), 230V/50Hz, 2 NTC, tizedes pontosságú kijelzés, felügyeleti rendszerhez csatlakoztatható, digitális bemenet, panelba süllyesztett beépítésre AKO-14423: (4 relés) Relé 1 (kompresszor R 16(4)A, SPST), Relé 2 (leolvasztás R 8A, SPDT váltó), Relé 3 (ventilátor R 6A, SPST), Relé 4 (riasztó R 6A, SPST) 230V/50Hz, 3 NTC, tizedes pontosságú kijelzés, felügyeleti rendszerhez csatlakoztatható, digitális bemenet, panelba süllyesztett beépítésre AKO-14602:+PpU9+]IHO OHWLWHOHStWpVUH AKO-14610: (1 relés) Relé 1 (kompresszor R 16(4)A), 230V/50Hz, 1 NTC, SPST, felületi telepítésre AKO-14632: (3 relés) Relé 1 (kompresszor R 16(4)A, SPST), Relé 2 (leolvasztás R 8A, SPDT váltó), Relé 3 (ventilátor R 8A, SPST) 230V/50Hz, 2 NTC, felületi telepítésre 3/9

4 (OODSMHO]pVHNpUWHOPH]pVHpVDJRPERNKDV]QiODWD xäiho JRPE Tartsa 5 másodpercig benyomva és elindul egy kézi indítású leolvasztás DSURJUDPR]iVV]HULQWLLGYHO Programozás üzemmódban növeli a kijelzett értékeket. A 2,3,4-UHOpVPRGHOOHNQpOHOQpPtWMDDULDV]WiVWHOOHQEHQDNLMHO]QMHOH]YHPDUDG zäoh JRPE 7DUWVDPiVRGSHUFLJEHQ\RPYDpVDNLMHO]QPHJMHOHQLND6(732,17 (kikapcsolási pont) értéke. Programozás üzemmódban csökkenti a kijelzett értékeket. A 2,3,4-UHOpVPRGHOOHNQpOHOQpPtWMDDULDV]WiVWHOOHQEHQDNLMHO]QMHOH]YHPDUDG 4/9

5 Programozás: $WHUPRV]WiWRNDWFVDNRO\DQV]HPpO\SURJUDPR]KDWMDDNLPHJIHOHOHQWLV]WiEDQ van vezérelni kívánt képek teljesítményével és jellegével. +PpUVpNOHWbeállítás ( set point = kikapcsolási pont): A beállított alap kikapcsolás 0Cº -Nyomja a z JRPERWPiVRGSHUFLJDMHOHQOHJEHiOOtWRWWNLNDSFVROiVLSRQWpUWpNHOHV] OiWKDWyDNLMHO]QpVYLOORJD/('35MHO]pV -A z YDJ\Äx gombokkal tudja beállítani a kívánt új kikapcsolási (set point)értéket. -Egyszerre nyomja be z Äx JRPERNDWpVDNpV] OpNWiUROMDD]~MpUWpNHWH]XWiQD NpV] OpNDKPpUVpNOHWNLMHO]IXQNFLyUDiOOYLVV]DpVD/('35YLOORJiVDPHJV]&QLN A készülék, programozás közben visszaáll alap funkcióra, ha 25 másodpercig nem nyomunk meg semmilyen gombot. Paraméterprogramozás: 1 szint: - Egyszerre nyomja be z Äx JRPERNDWPiVRGSHUFLJ $/('35YLOORJpVPHJMHOHQLND]HOVSDUDPpWHU&DNLMHO]Q - Nyomja be a z JRPERWpVDN YHWNH]SDUDPpWHUNHU ODNLMHO]UH x JRPEEDOYLVV]DOpS - Az utolsó paraméternél (EP), ha benyomja egyszerre a z Äx JRPERNDWDNNRUDNpV] OpN DKPpUVpNOHWNLMHO]IXQNFLyUDiOOYLVV]DpVD/('35YLOORJiVDPHJV]&Qik. 2 szint: Paraméterek beállítása - Az állítani kívánt paraméternél egyszerre nyomja be z Äx JRPERNDWPHJMHOHQQHND] aktuális értékek -A z YDJ\Äx JRPERNNDOWXGMDEHiOOtWDQLDNtYiQW~MpUWpNHW - Nyomja be egyszerre a z Äx JRPERNDWpVDEHiOOtWRWt értékek rögzülnek, és a SURJUDPR]iVYLVV]DWpUD]HO]V]LQWUH A DEF értékek, gyári beállítások, nem változtathatóak. A gyári értékek visszaállítását a P3 paraméterprogramozásnál tehetjük meg. Megtalálható paraméterek: -+&WpVYH]pUOpVNRPSU -Leolvasztás vezérlés -Elpárologtató ventilátor -+PpUVpNOHWULDV]WiV -Más beállítások 5/9

6 C Programozható paraméterek: 1* = AKO * = AKO * = AKO-14123; 14610, 5* = AKO-14323B 3* = AKO * = AKO &WpVYH]pUOpVSDraméterei C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C6 C7 C8 eu]pnhondoleuioivriivhw +PpUVpNOHW érték, amit a készülék módosít a kijelzett értéken, hogy az a valós értéknek feleljen meg.(pl.:érz.hossz változás) eu]pnhogliihuhnciál: A Set Point-KR]YLV]RQ\tWRWWKPpUVpNOHW érték különbség, amikor a relé kikapcsol Maximum Set Point határ: A beállítható max. kikapcsolási érték Minimum Set Point határ: A beállítható min. kikapcsolási érték Kompr.védelem relé késlelt.típusa: 0=(off/on) az utolsó relé kikapcsolásánál használt értékkel késlelteti az aktuális relé bekapcsolást. 1=(on) késlelteti a relé bekapcsolását, amint D]WDKPpUVpNOHWDNWLYilja Relé késleltetés ideje: A C4 paraméterben választott késleltetés ideje percekben &22/UHOpP&N GpVHD]pU]pNHO meghibásodása esetén, 1-relés mod.: 2))HO]KV]HULQW 2))21P&N GpVLFLNOXV&&Vzerint &22/UHOpP&N GpVHD]pU]pNHO meghibásodása esetén, 2,3,4-relés mod.: 0= OFF; 1= ON; 2))21P&N GpVLFLNOXV&&V]HUint COOL relé bekapcsolt állap.az érz.1 meghibásodás esetén: Relé bekapcsolt állapot (perc) Ha C7=0 és C8=0prog.,a relé mindig ki állásban lesz(off) COOL relé kikapcsolt állap.az érz.1 meghibásodás esetén: Relé kikapcsolt állapot (perc) Ha C7=0 és C8=0prog.,a relé mindig be állásban lesz(on) -20C 0C +20C x 1 C 2C 2C x x x x x xxc 99C 99C x x x x x -50C -50C xxc x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6/9

7 d Programozható paraméterek: 1* = AKO * = AKO-14123; 14610, 3* = AKO * = AKO * = AKO-14323B 6* = AKO Leolvasztás vezérlés paraméterei (elektromos vagy meleggázos) d0 d0 LeolvLVPpWOG-relés modelleknél: 2 automatikus OHROYLQGtWiVDN ] WWLLG LeolvDV]WiVRNLVPpWOGpVH 2, 3, 4-relés modelleknél: 2 automatikus OHROYLQGtWiVDN ] WWLLG 0h. 1h. 99h. x 0h. 6h. 99h. x x x x d1 Leolvasztás max. ideje 1-relés modellnél 0 min. 0 min. 99min x d1 Leolvasztás max.ideje 2,3,4-relés modellnél 0 min. 30min 99min x x x x d2 d3 Kijelzés a leolvdv]wivlgalatt: YDOyVKPpUVpNOHWHWPXWDW NLPHUHYtWLDOHROYNH]GHWHNRULKW 2: df vagy def (leolv.)jelzést mutatja /HROY ]HQHWPD[LGWDUWDPUD leolvasztás után: G YDJ\H]LGHOWHOWpYHOYiOWYLVV]DD YDOyVKPpUVpNOHWNLMHO]pVUH x x x x x 0 min. 5 min. 99min x x x x x d4 /HROYOHiOOtWyKD]pU]iOWDO3EHiOO) -50C 8C 99C x x x x d5 Leolv. a berend.bekapcsolásakor: QHPHOVOHROYDGV]HULQWOHV] LJHQHOVOHROYDGV]HULQWOHV] x x x x d6 Leolv.késleltetése a ber.bekapcsolásakor G LJHQUHYDQiOOtWYDD]HOVOHROYDV]WiVD EHiOOtWRWWLGOHWHOWHXWiQN YHWNH]LNEH. 0 min. 99min. 0 min. x x x x d7 d9 d10 d11 d12 d13 d14 d15 Leolvasztás típusa: 0=elektromos (DEF= be, Cool= ki) 1=meleggázos (DEF= be, Cool= be) 2 relés modelleknél szükséges az F3 PHJIHOHOSURJUDPR]iVD /HFV S JpVLLG Leolvasztás utáni késleltetés, ami alatt a kompr. és a ventilátor kikapcsolva marad. 2 relés modelleknél az R2 relé a P6 beállítása mellett aktív! 6. leolvasztás kezdeti idhmhydoyvlg x x x x 0 min. 1 min. 99min x x x x 7/9

8 F, A Programozható paraméterek: 1* = AKO * = AKO-14123; 14610, 3* = AKO * = AKO * = AKO-14323B 6* = AKO Elpárologtató ventilátor vezérlés paraméterei F0 F1 F2 F2 9HQWLOiWRUWOHiOOtWyKPpUVpNOHW eu]pnhoiowdo3ehiootwivv] Érz.2 differenciál FAN kapcsolására: A1 és A2 differenciál. 2 relés modelleknél P6=1 és P4=1 esetén. Vent.üzemmód kikapcsolt kompr.esetén 0=nem,1=igen; 2 relés mod.p6=1 estén Vent.üzemmód kikapcsolt kompr.esetén 0=nem,1=igen -50C 4C 99C x x x x 1C 2C 50C x x x x x x x x F3 Vent.üzemmód leolv.alatt 0=OFF, 1=ON x x x F3 Vent.üzemmód leolv.alatt 0=ON, 1=OFF x F4 F5 Vent.leolv.utáni késleltetése: A leolv.ciklus vége után a ventilátor ezen ideig PpJNLNDSFVROYDOHV]KDH]D]LGKRVV]DEE mint a d9-ben beállított) Ventilátor üzemmód nyitott ajtó esetén 0= nem, 1= igen 0 min. 3 min. 99min x x x x x x x Riasztás vezérlés paraméterei A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 eu]pnhopd[ KPpUVpNOHWULDV]WiVD 6HW3RLQWI O WWLKPpUVpNOHWDPHO\QpOD készüléken AH üzenet jelenik meg. eu]pnhopd[ KPpUVpNOHWULDV]WiVD Set PoinWI O WWLKPpUVpNOHWDPHO\QpOD készüléken AL üzenet jelenik meg. +PpUsékleti riasztási funkció késleltetése beindításkor: A1 vagy A2 program riasztás lép fel, a készülék tápfeszültség alá helyezéskor jelen riasztás késleltetés lép üzembe +PpUsékleti riasztási funkció késleltetése leolvasztás után:,gdpljdkppuvpnohwluiasztás késleltetve van a leolvasztásehihmh]gpvh után h]hplkppuvékletriasztás késleltetés: h]hpn ]EHQH]HQLGDODWWDKPpUVpNOHWL riasztás késleltetve van. Riasztás késleltetés digitális bemenet kikapcsolásakor: Ajtókapcsoló, ha P9=1 Riasztás késleltetés digitális bemenet bekapcsolásakor: Ajtókapcsoló, ha P9=1 Riasztás, ha a leolv. végét a maximum LGWDUWDP (d1) állítja le 0=nem;1=igen Riasztó relé (alarm) polaritásának beáll. 0=riasztó ON; 1=riasztó OFF 0=ki 0=ki 99C x x x x 0=ki 0=ki 99C x x x x 0=ki 0=ki 120min x x x x 0=ki 0=ki 99min x x x x 0=ki 30min. 99min. x x x x 0=ki 0=ki 126min x x x 0=ki 0=ki 126min x x x x x x x 8/9

9 P Programozható paraméterek: 1* = AKO * = AKO-14123; 14610, 3* = AKO * = AKO * = AKO-14323B 6* = AKO Általános beállítások P0 Üzemmód kiválasztás: K&WpV I&WpV x P1 P2 P3 P4 P4 Késleltetés üzembe helyezéskor: Bekapcsolásk. a készülék reléi bekapcsolva Programozott paraméterek zárolása: 1=igen, zárolás (nem módosítható) 0=nem,(zárolás feloldása) Visszaállítás a gyári beállításra: 1=igen, az összes paraméter beállítás a jelen táblázat DEF oszlopa i értékre vált át és a készülék kilép a programozási üzemmódból eu]pnhonnlyiodv]wivd 1=érz.1; 2=érz.1+2; 3=érz eu]pnhonnlyiodv]wása.: 0=érz.1; 1=érz.1+2; 0 min. 0 min. 99min x x x x x x x x x x x x x x x x x x x P5 Készülék címe felügyeleti rendszerben x x x P6 R2 üzeme: 0=elektr.olv.;1=ventil.vez x P7 Tizedespont kij.: 0=tized.nélkül; 1=tizedes x x x P8 P9 P10 P11.LMHO]HWWpU]pNHONLYiODV]WiVD 1=érz.1; 2=érz.2; 3=érz.3 Dig.bemenet konfigurációja: NLNDSFV DMWyNDSFV N OVULDV]WiV Digitális bemenet polaritás nyitott ajtó YDJ\NLNDSFVROWN OVULDV]WiVHVHWpQ 0= nyitott; 1= zárt Paraméter tábla kezelése: 0=kikapcs.;1=küld;2=fogad x x x x x x x x x x x x P12 Progr.verziószám(gyári info) x x x r1 Óra beállítása (órák) 0 x 23 x r2 Óra beállítása (percek) 0 x 59 x EP Kilépés a programozásból x x x x x df Állandó - leolvaszwivholqgtwyd$gsdupygrvtwkdwydnlmho] ]HQHW x x x x x AE 9iOWDNR]YDDKPpUVpNOHWWHO N OVULDV]WiVKD3 x x x AH AH AL AL 9iOWDNR]YDDKPpUVpNOHWWHO D]pU]iOWDOPpUWK&ƒpV&ƒ között van, vagy meghaladta a C2 -ben progr.értéket 9iOWDNR]YDDKPpUVpNOHWWHO D]pU]iOWDOPpUWKPHJKDODGWDD] A1 -ben programozott értéket 9iOWDNR]YDDKPpUVpNOHWWHO D]pU]iOWDOPpUWKPHJKDODGWDD] C3 -ben programozott értéket 9iOWDNR]YDDKPpUVpNOHWtel D]pU]iOWDOPpUWKPHJKDODGWDD] A1 -ben programozott értéket x x x x x x x x x x Ar 9iOWDNR]YDDKPpUVpNOHWWHO Lemerült óra gombelem, óra program hiba x E1 eu]pnho 1 hiba leolvasztás van, javítás után normál üzem x x x x x x E2 eu]pnhohiba x x x x E3 eu]pnhokled x E5 +HO\WHOHQpU]pNHONRQILJXUiFLy33 x x x EE Memória zavar x x x x x x Az E2 és E3 üzenetek csak a P4 paraméter helyes programozása esetén jelenik meg. A készülék ezen hibaüzenetek alatt ugyanúgy üzemel, mintha a P4 paraméter 1-es beállítású volna x x x x 9/9

EZ PRO Junior 8184, 8186 beltéri vezérlők kezelési leírása

EZ PRO Junior 8184, 8186 beltéri vezérlők kezelési leírása EZ PRO Junior 8184, 8186 beltéri vezérlők kezelési leírása Tulajdonságok: - Signature kizárólagos SELECT and ADJUST programozás ( VÁLASSZ ÉS ÁLLÍTSD BE ). - Két független program. - Programonként 3 indítás

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

T105 programozható távvezérelt termosztát. Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK

T105 programozható távvezérelt termosztát. Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK T105 programozható távvezérelt termosztát Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK Ez a termosztát a legtöbb háztartási termosztátot helyettesítheti és az árammal, gázzal, illetve olajjal működő hűtő, vagy

Részletesebben

A termosztát működése

A termosztát működése A termosztát működése A termosztát egy beépített mobiltelefonnal rendelkezik Ez fogadja az Ön hívását ha felhívja a termosztát telefonszámát. Érdemes ezt a telefonszámot felírni valahová és figyelemmel

Részletesebben

SATEL CA10. LCD billentyuzettel. Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv

SATEL CA10. LCD billentyuzettel. Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv SATEL CA10 LCD billentyuzettel Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati

Részletesebben

GSM-LINE ADAPTER PRO 2 GSM 900MHz /1800MHz

GSM-LINE ADAPTER PRO 2 GSM 900MHz /1800MHz Technikai adatok: Tápfeszültség: 9-24V DC Maximális áramfelvétel: 500mA Működési hőmérséklet: -10ºC +60ºC Átviteli frekvencia: GSM 900MHz /1800MHz Méretek: 150x101x27 mm Nettó súly: 70g Bruttó súly (csomagolva):

Részletesebben

VIA-DU-20. Control unit Regelgerät Unité de contrôle Unitá di controllo Säädinyksikkö. Sterownik Vezérlő egység

VIA-DU-20. Control unit Regelgerät Unité de contrôle Unitá di controllo Säädinyksikkö. Sterownik Vezérlő egység R VIA-DU-20 Control unit Regelgerät Unité de contrôle Unitá di controllo Säädinyksikkö Sterownik Vezérlő egység Sisältö: 1. Sovellus 58 2. Toiminta 58 3. Näyttö ja ohjaustoiminnot 58 4. Käyttö 59 5. Neuvot,

Részletesebben

HIP SOROZAT 10K-80K 0

HIP SOROZAT 10K-80K 0 HIP SOROZAT 10K-80K 0 Tartalom 1.Biztonság... 2 1.1 Biztonsági előírások... 2 1.2 Szimbólumok... 2 2.Fő tulajdonságok... 3 2.1 Funkciók és tulajdonságok... 3 3.Üzembe helyezés... 4 3.1 A termék kinézete...

Részletesebben

SA-COM GSM ipari GSM átjelző. Telepítési leírás. Dokumentum verzió szám: GSM átjelző verzió szám:

SA-COM GSM ipari GSM átjelző. Telepítési leírás. Dokumentum verzió szám: GSM átjelző verzió szám: SA-COM GSM ipari GSM átjelző Telepítési leírás Dokumentum verzió szám: GSM átjelző verzió szám: v1.6. HUN v1.4. Figyelem: A specifikációk előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 1 / 8 Általános

Részletesebben

078 DIGITÁLIS KAPCSOLÓÓRA

078 DIGITÁLIS KAPCSOLÓÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Jellemzők: 16 be- és 16 kikapcsolás naponta, maximum 112 kapcsolás hetente praktikus, naponta ismétlődő programok 1 perc felbontású programozási lehetőség +12 előre beállított (gyári)

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

ES-W MINI ÉS ES-W SOROZAT

ES-W MINI ÉS ES-W SOROZAT ES-W MINI ÉS ES-W SOROZAT ES-W MINI 3 ES-W MINI 6 ES-W 3M ES-W 6M ES-W 3 ES-W 6 ES-W 12 ES-W 24 ES-W 48 3-48 kg/h gőzkapacitással Az ES-W és ES-W MINI modellek hálózati víz üzemre lettek kifejlesztve az

Részletesebben

SA-TD/1W. Bedienungsanleitung 3 Schaltuhr mit Astroprogramm. Operating instructions 22 Timer with astronomical program

SA-TD/1W. Bedienungsanleitung 3 Schaltuhr mit Astroprogramm. Operating instructions 22 Timer with astronomical program SA-TD/1W 309 455 Bedienungsanleitung 3 Schaltuhr mit Astroprogramm Operating instructions 22 Timer with astronomical program Mode d emploi 41 Horloge programmable avec astroprogramme Instrucciones de servicio

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató GameCamera Vadfigyelő kamera HU Használati útmutató Általános információk Használati útmutató Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Csak a használati útmutatónak megfelelő módon használja ezt

Részletesebben

NELSON EZ Pro TM Jr. NELSON az öntözés admirálisa! Szerelési és programozási útmutató a 8374, 8376, 8378, 8382 számú modellekhez.

NELSON EZ Pro TM Jr. NELSON az öntözés admirálisa! Szerelési és programozási útmutató a 8374, 8376, 8378, 8382 számú modellekhez. NELSON EZ Pro TM Jr. Szerelési és programozási útmutató a 8374, 8376, 8378, 8382 számú modellekhez. Köszönjük, hogy a EZ Pro TM Jr. elektronikus öntözésvezérlőt választotta. Ez a vezérlő nagyszerű lehetőségeket

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OMRON K8AB-TH http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889219

Az Ön kézikönyve OMRON K8AB-TH http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889219 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató axbo Alvásfázis figyel ő ébresztőórához

Használati útmutató axbo Alvásfázis figyel ő ébresztőórához Használati útmutató axbo Alvásfázis figyel ő ébresztőórához Gratulálunk az axbo megvásárlásához, amely a világ els ő alvásfázis figyel ő ébresztőórája! Vezérl ő gombok és a kijelz ő 1. Ébreszt ő 1 2. Ébreszt

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

1601-12. = "fel" = KI / BE = OK. = Hőmérséklet. = "le" = Kezdési idő. = Szaunázási idő. = Szaunavilágítás. = programgombok. = Szellőzés 314 SYRA 3 A

1601-12. = fel = KI / BE = OK. = Hőmérséklet. = le = Kezdési idő. = Szaunázási idő. = Szaunavilágítás. = programgombok. = Szellőzés 314 SYRA 3 A 1601-12 = KI / BE = Hőmérséklet = Kezdési idő = Szaunázási idő = Szaunavilágítás = Szellőzés OK 1 2 3 4 = "fel" = OK = "le" = programgombok 314 SYRA 3 A RAMOZÁS ELŐVÁLASZTÁS KI/BE KAPCS.BENYOMNI HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Részletesebben

www.auraton.pl Használati Útmutató AURATON 3013 для программного обеспечения вер. F0F

www.auraton.pl Használati Útmutató AURATON 3013 для программного обеспечения вер. F0F www.auraton.pl 3013 Használati Útmutató для программного обеспечения вер. F0F AURATON 3013 2 Gratulálunk a termosztát vásárlásához! Az Ön által megvásárolt készülék a legújabb technológiával rendelkezik.

Részletesebben

MICRA. Riasztómodul GSM/GPRS kommunikátorral. SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLAND tel. + 48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.

MICRA. Riasztómodul GSM/GPRS kommunikátorral. SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLAND tel. + 48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel. Riasztómodul GSM/GPRS kommunikátorral MICRA Program verzió: 1.02 micra_hu 01/11 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLAND tel. + 48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu FIGYELMEZTETÉSEK

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben

1 CR CR024B és CR024A intelligens heti szoba termoszátok, felfűtési idő öntanulással, szivattyú karbantartás funkcióval, AC 230 V tápfeszültséggel

1 CR CR024B és CR024A intelligens heti szoba termoszátok, felfűtési idő öntanulással, szivattyú karbantartás funkcióval, AC 230 V tápfeszültséggel 1 CR CR024B és CR024A intelligens heti szoba termoszátok, felfűtési idő öntanulással, szivattyú karbantartás funkcióval, AC 230 V tápfeszültséggel Figyelmeztetés: Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

Typ 702050/0... Typ 702050/1... Typ 702050/2... JUMO itron 04 B. Mikroprocesszoros kompakt szabályozó. B 70.2050.0 Kezelési utasítás 01.

Typ 702050/0... Typ 702050/1... Typ 702050/2... JUMO itron 04 B. Mikroprocesszoros kompakt szabályozó. B 70.2050.0 Kezelési utasítás 01. Typ 702050/0..... Typ 702050/1..... Typ 702050/2..... JUMO itron 04 B Mikroprocesszoros kompakt szabályozó B 70.2050.0 Kezelési utasítás 01.05 Olvassa el ezt a kezelési utasítást a műszer beüzemelése előtt!

Részletesebben

Figyelmesen olvassa el a szimbolikus ábrákkal megjelölt figyelmeztetéseket és javaslatokat:

Figyelmesen olvassa el a szimbolikus ábrákkal megjelölt figyelmeztetéseket és javaslatokat: Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Fiorino QUBO gépkocsit választott. Ezt a útmutatót azért készítettük, hogy segítsük Önt a Fiat

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

FWS 20 Érintőképernyős meteorológiai központ Használati útmutató

FWS 20 Érintőképernyős meteorológiai központ Használati útmutató FWS 20 Érintőképernyős meteorológiai központ Használati útmutató Bemutatás: Gratulálunk Önnek abból az alkalomból, hogy megvásárolta ezt a kitűnő és forradalmian új FWS 20 Érintőképernyős meteorológiai

Részletesebben

STB-868. MPEG-2/4 H.264 SD/HD DVB-T vevőegység, FullHD Multimédia lejátszó. Használati útmutató

STB-868. MPEG-2/4 H.264 SD/HD DVB-T vevőegység, FullHD Multimédia lejátszó. Használati útmutató STB-868 MPEG-2/4 H.264 SD/HD DVB-T vevőegység, FullHD Multimédia lejátszó Használati útmutató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 1.1 Biztonsági figyelmeztetések... 2 1.2 A doboz tartalma... 3 2. Alapvető

Részletesebben