Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht. Ügyvezetésének átadás- tvételéről...2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban költségracionalizálás keretében történő létszámcsökkentés...13 Az Exner Leó Óvoda magasabb vezetői álláshelyére történő pályázat kiírása...16 A Janikovszy Éva Óvoda magasabb vezetői álláshelyére történő pályázat kiírása...21 Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Alapító Okiratának módosítása...26 Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása...33 Tájékoztató az Önkormányzat intézményeinek informatikai átvilágításáról, és az informatikai koncepció megalkotásának jelenlegi állapotáról...37

2 I/C kötet 2. oldal Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht. Ügyvezetésének átadás- tvételéről. Az anyagot készítette: Nyugdíjas Lakópark Kht. Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Dr. Makóné Szappanos Ágnes Nyugdíjas Lakópark Kht. ügyvezető

3 I/C kötet 3. oldal

4 I/C kötet 4. oldal

5 I/C kötet 5. oldal

6 I/C kötet 6. oldal

7 I/C kötet 7. oldal

8 I/C kötet 8. oldal

9 I/C kötet 9. oldal

10 I/C kötet 10. oldal

11 I/C kötet 11. oldal

12 I/C kötet 12. oldal

13 I/C kötet 13. oldal Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban költségracionalizálás keretében történő létszámcsökkentés Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

14 I/C kötet 14. oldal Száma: Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban költségracionalizálás keretében történő létszámcsökkentés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója a működési célú kiadások csökkentése érdekében javaslatot fogalmazott meg a Polgármesteri Hivatalban létszámcsökkentés végrehajtására. A létszámcsökkentés lehetséges eszköze a munkakörök összevonása, valamint álláshelyek megszüntetése. A évi költségvetés a köztisztviselők létszámát (Gyámhivatal nélkül) 170 főben, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszámát pedig 32 főben határozta meg. Ezek 10 fős csökkentésével jelentős költségmegtakarítás érhető el. A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak a feladatellátás racionálisabb megszervezése miatt önkormányzati szintű álláshely megszüntetésével együtt járó létszámcsökkentési döntéseihez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. A költségek megtérítésére pályázat nyújtható be, amelyhez egyéb feltételek biztosítása mellett csatolni kell az Önkormányzat Képviselő-testületének döntését, hogy a megszüntetett álláshelyeket a döntést követő öt éven belül nem állítja vissza, kivéve ha azt kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és dönteni a mellékelt határozati javaslatról. Hódmezővásárhely, március 1. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. Polgármester

15 I/C kötet 15. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban költségracionalizálás keretében történő létszámcsökkentés HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatalban a létszámgazdálkodás racionalizálása miatt szükségessé vált 10 fős létszámcsökkentésre tett javaslatot elfogadja. 2./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a létszámcsökkentés kapcsán véglegesen megszűnt álláshelyeken foglalkoztatottak további foglalkoztatására a Polgármesteri Hivatal területén nincs lehetőség. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladat-átadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül foglalkoztatására nincs lehetőség. A véglegesen megszüntetett álláshelyek legalább öt évig nem állíthatók vissza, kivéve ha azt jogszabályból eredő többletfeladatok szükségessé teszik. 3./ A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a fentiekkel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, valamint gondoskodjon az 1./ pontban jóváhagyott létszámcsökkentés költségvetésen való átvezetéséről. Hódmezővásárhely, március 1. Dr. Lázár János sk. Polgármester Határozatot kapják: 1./ Dr. Lázár János polgármester Helyben 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző Helyben 3./ Dr. Végh Ibolya aljegyző Helyben 4./ Polgármesteri Hivatal, Jogi-Közgazdasági Iroda, Jogi és Munkaügyi Csoport Helyben 5./ Irattár

16 I/C kötet 16. oldal Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Exner Leó Óvoda magasabb vezetői álláshelyére történő pályázat kiírása Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jegyző Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

17 I/C kötet 17. oldal Száma: Tárgy: Az Exner Leó Óvoda magasabb vezetői álláshelyére történő pályázat kiírása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés a 691/2001. ( ) Kgy. határozatával adott magasabb vezetői megbízást Onozóné Rébék Nagy Szilvia részére az Exner Leó Óvoda vezetői feladatainak ellátására, január 1. napjától július 31. napjáig terjedő időszakra. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. -a, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, továbbá a 138/1992. (X. 08.) Korm. rendelet 5. -ának értelmében a magasabb vezetői beosztást beleértve a megbízás meghosszabbítását is nyilvános pályázat útján kell betölteni. A fentiekre tekintettel szükséges a fent nevezett intézmény magasabb vezetői álláshelyére történő pályázat kiírása a jogszabályoknak megfelelő szakmai, képesítési követelmények figyelembe vételével. A pályázat feltételeit a mellékelt 1./ Határozati javaslat tartalmazza. A vezetői álláshely pályázati úton történő betöltésével kapcsolatosan szükséges, hogy a Tisztelt Közgyűlés javaslattételre vagy szakmai bizottságot kérjen fel, vagy ad hoc bizottságot hozzon létre. Ennek megfelelően a 2./ Határozati javaslat rendelkezik a pályázatok elbírálását végző bizottság kijelöléséről. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és dönteni a mellékelt Határozati javaslatokról. Hódmezővásárhely, március 1. Tisztelettel: Dr. Lázár János Polgármester

18 I/C kötet 18. oldal Tárgy: Az Exner Leó Óvoda magasabb vezetői álláshelyére történő pályázat kiírása 1./ HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Exner Leó Óvoda magasabb vezetői álláshelyére történő pályázat kiírásáról a 2. pontban meghatározottak szerint dönt. 2./ Pályázati feltételek: Előnyben részesül: Pályázathoz csatolni kell: - felsőfokú szakirányú végzettség - legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - magyar állampolgárság - büntetlen előélet - a pályázati alapfeltételt meghaladó mértékű szakmai gyakorlat - legalább középfokú nyelvvizsga - szakmai önéletrajzot - vezetői programot - képesítést igazoló dokumentumok másolatát - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt - hozzájáruló nyilatkozatot a pályázatok elbírálásában részt vevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján Álláshely betölthető: augusztus 1-jétől A megbízás időtartama: 5 év (2007. augusztus július 31.) Pályázat benyújtási határideje: Pályázat elbírálási határideje: évi június havi Közgyűlés napja a pályázati kiírásnak az Oktatási Közlönyben történő megjelenését követő 30. nap Pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterénél 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

19 I/C kötet 19. oldal 3./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírással kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. Hódmezővásárhely, március 1. Dr. Lázár János sk. Polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. Jegyző Határozatot kapják: 1./ Dr. Lázár János polgármester -Helyben 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző Helyben 3./ Polgármesteri Hivatal, Városstratégiai Iroda, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Csoport -Helyben 4./ Polgármesteri Hivatal, Jogi-Közgazdasági Iroda, Jogi és Munkaügyi Csoport -Helyben 5./ Irattár

20 I/C kötet 20. oldal Tárgy: Bizottság felkérése az Exner Leó Óvoda magasabb vezetői álláshelyére beérkező pályázatok elbírálására 2./ HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Exner Leó Óvoda magasabb vezetői álláshelyére beérkező pályázatok elbírálására, véleményezésére: a) az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságot kéri fel b.) ad hoc bizottságot hoz létre, melynek tagjai: / A Közgyűlés felkéri az 1./ pont szerinti bizottságot, hogy előterjesztését a június havi Közgyűlésre tegye meg. Hódmezővásárhely, március 1. Dr. Lázár János sk. Polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. Jegyző Határozatot kapják: 1./ Dr. Lázár János polgármester -Helyben 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző Helyben 3./ Polgármesteri Hivatal, Városstratégiai Iroda, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Csoport -Helyben 4./ Polgármesteri Hivatal, Jogi-Közgazdasági Iroda, Jogi és Munkaügyi Csoport -Helyben 5./ Irattár

21 I/C kötet 21. oldal Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Janikovszy Éva Óvoda magasabb vezetői álláshelyére történő pályázat kiírása Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jegyző Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

22 I/C kötet 22. oldal Száma: Tárgy: A Janikovszky Éva Óvoda magasabb vezetői álláshelyére történő pályázat kiírása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés a 690/2001. ( ) Kgy. határozatával adott magasabb vezetői megbízást Patkósné Dezső Katalin részére a Janikovszky Éva Óvoda vezetői feladatainak ellátására, január 1. napjától július 31. napjáig terjedő időszakra. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. -a, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, továbbá a 138/1992. (X. 08.) Korm. rendelet 5. -ának értelmében a magasabb vezetői beosztást beleértve a megbízás meghosszabbítását is nyilvános pályázat útján kell betölteni. A fentiekre tekintettel szükséges az intézmény magasabb vezetői álláshelyére történő pályázat kiírása a jogszabályoknak megfelelő szakmai, képesítési követelmények figyelembe vételével. A pályázat feltételeit a mellékelt 1./ Határozati javaslat tartalmazza. A vezetői álláshely pályázati úton történő betöltésével kapcsolatosan nélkülözhetetlen, hogy a Tisztelt Közgyűlés javaslattételre vagy szakmai bizottságot kérjen fel, vagy ad hoc bizottságot hozzon létre. Ennek megfelelően a 2./ Határozati javaslat rendelkezik a pályázatok elbírálását végző bizottság kijelöléséről. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és dönteni a mellékelt Határozati javaslatokról. Hódmezővásárhely, március 1. Tisztelettel: Dr. Lázár János Polgármester

23 I/C kötet 23. oldal Tárgy: A Janikovszky Éva Óvoda magasabb vezetői álláshelyére történő pályázat kiírása 1./ HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Janikovszky Éva Óvoda magasabb vezetői álláshelyére történő pályázat kiírásáról a 2. pontban meghatározottak szerint dönt. 2./ Pályázati feltételek: Előnyben részesül: Pályázathoz csatolni kell: - felsőfokú szakirányú végzettség - legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - magyar állampolgárság - büntetlen előélet - a pályázati alapfeltételt meghaladó mértékű szakmai gyakorlat - legalább középfokú nyelvvizsga - szakmai önéletrajzot - vezetői programot - képesítést igazoló dokumentumok másolatát - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt - hozzájáruló nyilatkozatot a pályázatok elbírálásában részt vevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján Álláshely betölthető: augusztus 1-jétől A megbízás időtartama: 5 év (2007. augusztus július 31.) Pályázat benyújtási határideje: Pályázat elbírálási határideje: évi június havi Közgyűlés napja a pályázati kiírásnak az Oktatási Közlönyben történő megjelenését követő 30. nap Pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterénél 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

24 I/C kötet 24. oldal 3./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírással kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. Hódmezővásárhely, március 1. Dr. Lázár János sk. Polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. Jegyző Határozatot kapják: 1./ Dr. Lázár János polgármester -Helyben 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző Helyben 3./ Polgármesteri Hivatal, Városstratégiai Iroda, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Csoport -Helyben 4./ Polgármesteri Hivatal, Jogi-Közgazdasági Iroda, Jogi és Munkaügyi Csoport -Helyben 5./ Irattár

25 I/C kötet 25. oldal Tárgy: Bizottság felkérése a Janikovszky Éva Óvoda magasabb vezetői álláshelyére beérkező pályázatok elbírálására 2./ HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Janikovszky Éva Óvoda magasabb vezetői álláshelyére beérkező pályázatok elbírálására, véleményezésére: b) az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságot kéri fel b.) ad hoc bizottságot hoz létre, melynek tagjai: / A Közgyűlés felkéri az 1./ pont szerinti bizottságot, hogy előterjesztését a június havi Közgyűlésre tegye meg. Hódmezővásárhely, március 1. Dr. Lázár János sk. Polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. Jegyző Határozatot kapják: 1./ Dr. Lázár János polgármester -Helyben 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző Helyben 3./ Polgármesteri Hivatal, Városstratégiai Iroda, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Csoport -Helyben 4./ Polgármesteri Hivatal, Jogi-Közgazdasági Iroda, Jogi és Munkaügyi Csoport -Helyben 5./ Irattár

26 I/C kötet 26. oldal Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Alapító Okiratának módosítása Az anyagot készítette: Dr. Kallai Árpád főigazgató Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

27 I/C kötet 27. oldal Ikt. szám: /2007. Tárgy: Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Alapító Okiratának módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben az elmúlt hónapokban lezajlott struktúraátalakítás, tevékenység kiszervezés okán szükségessé vált az Alapító Okirat Módosítása. További változást jelet, hogy a várható ágyszám-csökkentés miatt bekövetkezett kedvezőtlen folyamatok és a kiszámíthatatlan finanszírozás rákényszeríti az intézményt arra, hogy további alternatív pénzügyi forrásokra tegyen szert, így a vállalkozási tevékenység Alapító Okiratba való felvétele indokolttá vált. Az Alapító Okiratban szereplő adatok közül az alábbiak kerülnek törlésre: 1.3./1. Telephelyei: Hódmezővásárhely, Agyag u. 11. Hódmezővásárhely, Hódtó u. 4. Hódmezővásárhely, Medgyessy F. u. 4. Hódmezővásárhely, Széchenyi tér 19. Hódmezővásárhely, Tornyai J. u Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Védőnői szolgálat Anya-, gyermek-, csecsemővédelem-, iskola-egészségügyi szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb feladatai /háziorvosi ügyeleti szolgálat/ Munkahelyi vendéglátás 1.9. Az intézmény szakmai felügyeleti szerve: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Csongrád Megyei Intézete Ellátandó vállalkozási tevékenységi köre és mértéke: Nincs Módosításra kerül: 1.7. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

28 Irányított betegellátás I/C kötet 28. oldal 1.9. Az intézmény szakmai felügyeleti szerve: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-Alföldi Regionális Intézete 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Makói, Hódmezővásárhelyi Kistérségi Intézete 6900 Makó, Széchenyi tér Ellátandó vállalkozási tevékenységi köre és mértéke: Költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási tevékenységek Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentebb írtakra tekintettel az előterjesztést támogatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, március Tisztelettel: Dr. Kallai Árpád Főigazgató

29 I/C kötet 29. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet elkészítette az Alapító Okiratának módosítását. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, március.. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester országgyűlési képviselő

30 I/C kötet 30. oldal Száma:./2007.(.) Kgy. sz. határozat Tárgy: Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Alapító Okiratának módosítása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Erzsébet Kórház- Rendelőintézet Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. 2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Alapító Okiratát március 01. napjával módosítja. Hódmezővásárhely, március. Dr. Lázár János polgármester országgyűlési képviselő A határozatot kapják: 1./ Dr. Lázár János polgármester 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 4./ PH Egészségügyi munkatárs 5./ PH Jogi és Közgazdasági Iroda, Jogi és Munkaügyi csoport 6./ Irattár

31 I/C kötet 31. oldal Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Alapító Okirata 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló XXXVIII. Tv ában, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 217/1998. /XII. 30./ Korm. rendelt 10. -ában foglaltak figyelembevételével az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet költségvetési szerv alapító okiratát az alábbiakban határozza meg Az intézmény neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Illetékességi és működési köre: Az Állami Népegészségügyi és Tizstiorvosi Szolgálat Csongrád Megyei Intézete által jóváhagyott Betegbeutalási Szabályzat szerint meghatározott Az intézmény székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u /1. Telephelyei: - Hódmezővásárhely, Városház u Hódmezővásárhely, IV. kerület 143. /Kakasszék/ Az alapító szervezet neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Felügyeleti szerve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Hódmezővásárhely, Kossuth tér Gazdálkodási jogköre: Önálló költségvetési szerv Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása Aktív fekvő beteg ellátás Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvő beteg ellátás Krónikus fekvő beteg ellátás Járóbetegek orvosi ellátása Foglalkozás-egészségügyi ellátás /szak-, alapellátás/ Járó beteg szakorvosi ellátás /szakrendelések, gondozók, ambulanciák/ Fogorvosi ellátás Egyéb humán egészségügyi tevékenység Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Irányított betegellátás Vérellátás

32 I/C kötet 32. oldal Az intézmény jogi személy Az intézmény szakmai felügyeleti szerve: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-Alföldi Regionális Intézete 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Makói, Hódmezővásárhelyi Kistérségi Intézete 6900 Makó, Széchenyi tér Ellátandó vállalkozási tevékenységi köre és mértéke: Költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási tevékenységek A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 9.. (4) bekezdése alapján, valamint az ágazati miniszteri rendeletekben meghatározott rend szerint, úgy mint 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelt és az egészségügyi miniszter 13/2002. (III. 28.) rendelete, továbbá a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelettel módosított 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint történik a kinevezés rendje.

33 I/C kötet 33. oldal Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Az anyagot készítette: Dr. Kallai Árpád főigazgató Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

34 I/C kötet 34. oldal Ikt. szám: 06- /2007. Tárgy: Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Szervezeti és Működése Szabályzatának módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló évi CXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának egészségügyi, szociális és egyéb intézményei részére mosodai és vegytisztító szolgáltatás, illetve textíliák szükség szerinti javításának megrendelésére irányuló egyszerűsített közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlati felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben (KÉ 26647/2006). Az ajánlati felhívásra beérkezett pályázatok közül a Közgyűlése a Miskolci Patyolat Zrt. pályázatát a 83/2007 (02.08.) Kgy. határozatával elfogadta és ennek alapján március 01. napjával Szolgáltató ezen feladat ellátását Miskolci Patyolat Zrt. részére átadja. A fentebb írtakra tekintettel az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet mosoda üzeme március 01. napjától megszűnik, így szükségessé válik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának e vonatkozásban történő ismételt módosítása. Törlendő: A , valamint Logisztikai osztály pontokból törlendő a Mosoda kifejezés Mosoda Feladata és felelőssége: 1. Az intézet teljes körű tiszta textíliával történő ellátása (mosás-, varrás-, csere lebonyolítása) 2. Ellátja az osztály tevékenységi körébe tartozó mindazon feladatokat, amellyel a gazdasági Igazgató megbízza Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen határozati javaslat elfogadásával engedélyezni szíveskedjen a Szervezeti és Működési Szabályzat Mosoda üzemére vonatkozó rendelkezéseinek törlését. Hódmezővásárhely, március Tisztelettel: Dr. Kallai Árpád Főigazgató

35 I/C kötet 35. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet elkészítette az Erzsébet Kórház- Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában hozott határozati javaslatot. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, március.. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester országgyűlési képviselő

36 I/C kötet 36. oldal Száma:./2007.(.) Kgy. sz. határozat Tárgy: Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Szervezeti és Működése Szabályzatának módosítása HATÁROZATI JAVASLAT 3. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Erzsébet Kórház- Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. 4. A módosítás következtében a Szervezeti és Működési Szabályzatból a Mosoda üzemre vonatkozó rendelkezések, március 01. napi hatállyal törlésre kerülnek. 5. A Közgyűlés felkéri Dr. Kallai Árpád Főigazgató Urat, hogy a módosításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg. Hódmezővásárhely, március. Dr. Lázár János polgármester országgyűlési képviselő A határozatot kapják: 1./ Dr. Lázár János polgármester 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 4./ PH Egészségügyi munkatárs 5./ PH Jogi és Közgazdasági Iroda, Jogi és Munkaügyi csoport 6./ Irattár

37 I/C kötet 37. oldal Iktatószám: /2007 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat intézményeinek informatikai átvilágításáról, és az informatikai koncepció megalkotásának jelenlegi állapotáról Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

38 I/C kötet 38. oldal Száma: /2007 Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat intézményeinek informatikai átvilágításáról, és az informatikai koncepció megalkotásának jelenlegi állapotáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! Jelen beszámoló az Önkormányzat intézményeinek informatikai átvilágítását, valamint a jövőben végrehajtandó főbb feladatokat ismerteti. A tájékoztató anyag tartalmazza a pontos határidőket, és iránymutatásokat Hódmezővásárhely informatikai koncepciójának megalkotásával kapcsolatban. Hódmezővásárhely, február 23. Dr. Lázár János sk. polgármester országgyűlési képviselő

39 I/C kötet 39. oldal TÁJÉKOZTATÓ HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETE RÉSZÉRE AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK INFORMATIKAI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL Készítette: RacioNet Zrt. Dátum: Verzió: 1.0

40 I/C kötet 40. oldal Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS Szakmai megközelítésünk A JELENLEGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE Infrastrukturális adottságok Az alkalmazások helyzete Az informatikai szervezet és működés jellemzése JAVASOLT FEJLESZTÉSI IRÁNYOK A működési környezetből adódó kényszerűségek A városi informatika fejlesztési irányai A városi Internet-elérés fejlesztési irányai Az informatikai szervezet fejlesztése MUNKATERV... 46

41 I/C kötet 41. oldal 1. Bevezetés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) polgárbarát szolgáltató tevékenységének fejlesztésében nagy szerepet szán a korszerű informatikai eszközök minél szélesebb körben történő alkalmazásának. E törekvés eredményeként került sor a nagy léptékű e-önkormányzati rendszer bevezetését célzó projektre. A fejlesztés 2006 végén történő lezárásával megvalósult az Önkormányzat elektronikus belső ügymenetkezelése, a térinformatikai rendszer és a polgárok számára elektronikus ügyintézési felületet is tartalmazó portál. Az Önkormányzat az informatika folyamatos továbbfejlesztése érdekében megbízta cégünket az Önkormányzat által felügyelt intézményhálózat jelenlegi helyzetének áttekintésével, az informatika működtetésének optimális kereteire és továbbfejlesztési irányaira vonatkozó javaslatok kidolgozásával. Vizsgálatunk keretében felmértük az érintett intézmények felszereltségét, felkészültségét, melynek eredményeként felállítottuk a szakterület javasolt működési modelljét, meghatároztuk az Önkormányzat minőségi törekvéseihez leginkább illeszkedő fejlesztési irányokat. Tájékoztatónkban összefoglaljuk a felmérés eddigi eredményeit, és ismertetjük javaslatainkat az elkövetkező időszak során végrehajtandó feladatokra vonatkozóan. Ezúton mondunk köszönetet az érintett intézmények munkatársainak segítőkészségükért Szakmai megközelítésünk A megbízás végrehajtásának első lépéseként áttekintettük a város stratégiai célkitűzéseit tartalmazó dokumentumokat, elemeztük a célkitűzések informatikai vonatkozásait. Kiértékeltük az Önkormányzat és intézményeinek működési környezetét, a jelenleg tapasztalható szakmaigazdasági tendenciákat. Emellett széleskörű adatgyűjtést folytattunk annak érdekében, hogy az értékelést és javaslatainkat kiegészítsük iránymutató hazai és nemzetközi kezdeményezésekkel. Az intézményhálózat felmérése során első lépésben egy kérdőívvel kerestük meg az intézményeket, melyen keresztül nagy mennyiségű információt gyűjtöttünk az egyes intézmények informatikai szervezetére, költségvetésére, beszerzési gyakorlatára, infrastrukturális felszereltségére, alkalmazásaira, adatvagyon-gazdálkodására, illetve adatszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan. A kérdések kiterjedtek az Önkormányzat és az intézmény együttműködési gyakorlatára, valamint a továbbfejlesztési elképzelésekre is. A kérdőíves felméréssel párhuzamosan személyes interjúkat folytattunk számos intézménynél, annak érdekében, hogy részletesebb képet kaphassunk az informatikai szempontból kiemelt hangsúllyal bíró szervezetek működésének részleteiről. A felmérés során a mai napig hozzánk visszaérkezett 43 kérdőív tartalma, illetve a személyes interjúkon elhangzott információk alapján alakítottuk ki a jelenlegi helyzet értékelését, valamint a jövőbeni működtetésre vonatkozó javaslatainkat. A felmérés jelen szakaszára a jelenlegi helyzet értékelésére vonatkozó megállapításainkat, és a jövőbeni működtetésre vonatkozó javaslatainkat kialakítottuk és ezen dokumentummal a tisztelt Képviselőtestület elé tárjuk. A felmérési projekt március 10-ig hátralévő időszaka alatt részletesen kifejtjük, és dokumentáljuk az ezen tájékoztatóban szereplő megállapításainkat és javaslatainkat.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. november 08-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./F kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. november 08-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./F kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. november 08-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./F kötet Állásfoglalás a Csongrád Megyei Közgyűlés szociális intézmények feladatellátásának átszervezése

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1-119/2013. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE KOZP/4657 12/2013. ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)*

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 2285-5/2005. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében 2005. december 15-én (csütörtökön)

Részletesebben

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata. Jogszabályfigyelő... 3

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata. Jogszabályfigyelő... 3 Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2009/5 XIX. évfolyam 5. szám A tartalomból: Szerkesztőségi rovat A válságkezelő kormányban Varga Zoltán vezeti az Önkormányzati Minisztériumot....................................

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu Szám: 1-114/2011. A határozat meghozatalához egyszerű szavazattöbbség

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát.

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. Vezetői összefoglaló Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. A stratégia készítésének kiváltó oka

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 6. szám 2010. március 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 27/2010. (II. 18.) Ö.h. Előzetes kötelezettségvállalás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz/392/2011 ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Tel: 458-4500 Fax: 458-4656 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített

Részletesebben