Új generációs hálózati protokollok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új generációs hálózati protokollok"

Átírás

1 Új generációs hálózati protokollok Tanulmány Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: május 29. Azonosító: EKK_ekozig_uj_generacios_protokollok_080529_V1 1/92

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: 2/92

3 Megnevezés Cím (Title) Kulcsszó (Subject) Leírás (Description) Típus (Type) Forrás (Source) Kapcsolat (Relation) Terület (Coverage) Létrehozó (Creator) Kiadó (Publisher) Résztvevı (Contributor) Jogok (Rights) Dátum (Date) Formátum (Format) Azonosító (Identifier) Nyelv (Language) HU Verzió 1.0 Státusz Fájlnév Méret Ár Felhasználási jogok Leírás Új generációs hálózati protokollok vizsgálata IPv6, IPv6, IP, hálózati protokollok, e-közigazgatás, operációs rendszer E-közigazgatási informatikai fejlesztési projektek hosszútávra készülnek, ezért mindenképpen figyelembe kell venni az aktuális technológiai trendeket. Jelen tanulmány megvizsgálja az IPv6 és az IPv4 közötti különbségeket és újdonságokat. Ezek alapján felvázolja az IPv6 lehetséges használhatóságát e- közigazgatási fejlesztések során. 3/92

4 Megnevezés 1. Elıszó 2. Bevezetés 3. Alkalmazási terület 4. Rendelkezı hivatkozások 5. Fogalom-meghatározások 6. A szabvány egyedi tartalma 7. Mellékletek Leírás 4/92

5 Új generációs hálózati protokollok vizsgálata 5/92

6 Új generációs hálózati protokollok vizsgálata Vezetıi összefoglaló Az internet alkalmazások alapját jelenleg az IPv4 alkotja. Ez a protokoll a nyolcvanas évek eleje óta kitőnıen szolgálta az Internet fejlıdését a mai napig. A robbanásszerő fejlıdés azonban felszínre hozott olyan kérdéseket és problémákat, amelyekre annak idején a fejlesztık nem is gondolhattak. Ezek a jelenlegi megoldások továbbfejlesztését kényszerítik ki. Ezért a kilencvenes évek közepén megkezdıdött az új generációs protokoll, az IPv6 kidolgozása. E-közigazgatási informatikai fejlesztési projektek hosszútávra készülnek, ezért mindenképpen figyelembe kell venni az aktuális technológiai trendeket. Jelen tanulmány megvizsgálja az IPv6 és az IPv4 közötti különbségeket és újdonságokat. Ezek alapján felvázolja az IPv6 lehetséges használhatóságát e-közigazgatási fejlesztések során. Az IPv6 szinte minden területen fejlettebb az IPv4-nél. Fıbb elınyei az átdolgozott címzési architektúra, az adatbiztonság, a teljesítmény és a kezelhetıség. Az áttérés koránt sem problémamentes és kérdésesek az áttérés idıtávja és mozgatórugói is. Látszik, hogy az eredetileg gyorsra tervezett bevezetés elhúzódik, többek között azért, mert megváltoztak a hajtóerık is. A címtartomány fogyása helyett egyre inkább a biztonság, a teljesítmény és az egyszerő üzemeltetés lép. Szinte már minden jelentıs gyártó rendelkezik IPv6 implementációval és megkezdıdött az IPv6 címek allokálása is. Még mindig váratnak azonban magukra az igazi IPv6 alkalmazások. A kutatási és oktatási szférában egyre több szolgáltató foglalkozik aktívan az IPv6-tal.. Az utóbbi évek során egyre több a hivatalosan is támogatott IPv6 implementáció és több kereskedelmi szolgáltató kezdte meg a kísérleti IPv6 szolgáltatás 6/92

7 Tartalom Bevezetés Jelenlegi IPv4 hálózati technológiák Az IPv4 protokoll Az IPv4 hálózatok Internet Intranet VPN-ek Szolgáltatók és felhasználók Alkalmazott technológiák Lokális hálózatok Nagytávolságú hálózatok Az IPv6 bevezetésének mozgatórugói Az IPv4 problémái Címtartomány Menedzselhetıség Biztonság Quality of Service Teljesítmény Mobilitás Az IPv6 által kínált megoldások Címzési architektúra Címtartomány mérete Cím típusok Unicast cím Anycast cím Multicast cím Cím formátumok A cím azonosítója Unicast formátumok Az interfész azonosító Aggregálható globális unicast cím Kompatibilitási címek Lokális címek Multicast címek Speciális címek Címek jelölés módja Autokonfiguráció Konfigurációs lépések Állapotmentes konfiguráció Állapottartó konfiguráció Automatikus rekonfiguráció IPSec Az IPSec keretrendszer /92

8 AH ESP Kulcs menedzsment QoS támogatás Teljesítménynövelı megoldások Nyers teljesítmény A címzés és a teljesítmény Fejlécek kezelése Csomagok tördelése IPv6 mobilitás Az IPv6 mobilitás Különbségek az IPv4-hez képest IPv6 kérdések Az IPv4 és IPv6 által támogatott alkalmazások Hagyományos alkalmazások Fontosabb alkalmazások IPv6 képessége Új alkalmazások A nemzetközi szabványosítás helyzete Az IPv6-tal foglalkozó szabványosító szervezetek Az IPv6 szabványok A bevezetéshez szükséges hazai szabványosítás Technológiai kérdések Adminisztratív kérdések Címtartomány kérdése Áttérési módszerek A gyártók termékei IPv6 megvalósítások Hoszt jellegő termékek Microsoft Microsoft Research IPv6 csomag Microsoft IPv6 Technology Preview for Windows Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Kame / FreeBSD Inria Linux Sun HP FreeBSD (NetBSD, OpenBSD) Apple IBM Router jellegő termékek Cisco Hitachi Juniper Mrt /92

9 Zebra Összehasonlítások A külföldi szolgáltatók migrációs stratégiái Helyzetkép Néhány példa Cím allokáció A migrációs lépések és környezet Az áttérés fázisai Áttérési eszközök Dual-stack implementációk AIIH Bump-in-the-stack (BIS) Bump In the Api (BIA) Tunneling Automatikus tunneling Konfigurált tunneling Tunnel broker Dinamikus tunneling DSTM Teredo IPv6 over UDP over NAT to over Transzlátorok ALG (Appliation Level Gateway) Socks TRT (Transport Relay Translator) NAT (Network Address Transzlation) NAT-PT (NAT Protocol Trasnaltor) Fejléc konverzió SIIT (Stateless IP/ICMP Translator) Összegzés Az IPv6 az e-közigazgatásban Összefoglalás Rövidítések jegyzéke Hivatkozások /92

10 Bevezetés Az Internet közel negyven éves történelemre tekint vissza, amely idı alatt rendkívüli fejlıdésnek lehettünk tanúi. A negyven évbıl az utóbbi huszonöt év a TCP/IP protokollcsalád jegyében telt. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az Internet sikerének egyik fı oka ez a rendkívül rugalmas és nagy teljesítménnyel bíró protokoll, amely minden internetes alkalmazás, így az e-közigazgatási megoldásoknak is az alapját adja. A TCP/IP gyakorlatilag változatlan formában van jelen a kezdetektıl és annak ellenére, hogy még most is kiválóan teljesíti feladatát, az igények változása révén kiütköztek hiányosságai is. A jelenlegi IPv4 protokoll leváltására dolgozta ki az IETF irányításával az Internet közössége az IPv6 protokollt. Az IPv6 nem csak a címzés, de sok más téren is újítást hoz az IPv4-hez képest. Az áttérés hosszú folyamat lesz és ne is mindig fog problémamentesen folyni. Jelenleg az IPv6 funkcionalitása már képes túlszárnyalni az IPv4-et, de vannak még nyitott kérdések és valódi, üzemszerő kipróbálás is várat magára. E-közigazgatási informatikai fejlesztési projektek hosszútávra készülnek, ezért mindenképpen figyelembe kell venni az aktuális technológiai trendeket. Jelen tanulmány megvizsgálja az IPv6 és az IPv4 közötti különbségeket és újdonságokat. Ezek alapján felvázolja az IPv6 lehetséges használhatóságát e-közigazgatási fejlesztések során. 10/92

11 Jelenlegi IPv4 hálózati technológiák Az jelenleg használt IP technológia alapjait a 70-es években kidolgozott TCP/IP protokoll adja. Az IP hálózatok technológiájában két irányban történt fejlıdés a kezdetekhez képest. Egyik oldalon változott az IP (OSI protokollrétegek szerint hálózati szint) alatti rész, teljesen új hálózati eszközök jelentek meg, amelyek újításokat pl. igényeltek teljesítmény és útválasztás oldalon. Másrészt az IP feletti rész, az alkalmazások és az általuk használt hálózati szolgáltatások olyan igényekkel jelentkeztek, amelyek az IP megalkotásakor még nem is jelentkeztek. Ennek ellenére a TCP/IP protokoll csomag magja gyakorlatilag változatlanul képes a mai napig megfelelni az elvárásoknak. Az IPv4 protokoll Az IPv4 protokoll (TCP/IP) egy hálózati protokoll család, amely alapját adja a globális és lokális Internet hálózatnak. Az IPv4 fı jellemzıi: A protokoll alapvetı feladata, hogy összeköttetés mentes, vagy kapcsolatorientált összeköttetést biztosítson két csomópont között. A TCP/IP hálózat általánosságban összekapcsolt hálózatokból áll. A protokoll nagyon jól skálázható, képes a globális Interneten és kis belsı hálózatokon is mőködni. Hálózati réteg protokollja az IP (Internet Protocol). Az IP 32 bites, globálisan egyedi címeket használ az egyes csomópontok (pontosabban a csomópontok hálózati interfészének azonosítására). Az IP cím egy esetlegesen tovább bontott hálózati címbıl és egy ezen a hálózaton belüli hoszt címbıl áll. A hálózati cím azonosítja a hálózatot. Az adott hálózati címmel ellátott forgalom a rendszer által a megfelelı hálózatba lesz irányítva. A csomagok kézbesítése a best effort elv alapján történik, a rendszer nem garantálja sem a csomagok megérkezésének sorrendjét, sem magát a megérkezést. A címek a hálózat mérete alapján eredetileg osztályokba voltak sorolva, késıbb bevezették az osztálynélküli címeket is, amelyeknél a hálózati rész mérete szabadon választható. Az útválasztást a különbözı útválasztási protokollok segítik. 11/92

12 Megkülönböztethetünk Interior és Exterior Gateway protokollokat, attól függıen, hogy autonóm rendszerek közötti vagy azon belüli útválasztásról van szó. Az IP nem definiál a hálózati rétegnél alacsonyabb szintet, ennek megfelelıen változatos fizikai rétegen képes mőködni, viszont ennek megoldása minden esetben egyedi. Ethernet esetében pl. az ARP protokoll használatos, amely végzi az IP és az Ethernet címek közti feloldást. Ennek megfelelıen az ARP nem tisztán IP protokoll. Az Internet protokoll felsıbb szintjét képviseli a TCP és az UDP. A TCP megbízható, kapcsolatorientált összeköttetést, még az UDP kapcsolat nélküli datagram szolgáltatást nyújt. Az UDP nem megbízható datagram szolgáltatást nyújt. A csomag az IP cím által meghatározott hosztra és azon belül az UDP port által meghatározott processzhez kerül kézbesítésre. Sem a csomagok megérkezése, sem sorrendjük nem biztosított. Az UDP tipikus alkalmazása egyrészt a különbözı multimédia adatok átvitele, másrészt bizonyos más szolgáltatások (pl. DNS) is. A TCP megbízható, kapcsolatorientált összeköttetést nyújt. A csomag az IP cím által meghatározott hosztra és azon belül a TCP port által meghatározott processzhez kerül kézbesítésre. A protokoll biztosítja az elveszett, duplázódott vagy rossz sorrendő csomagok helyes kezelését. A legtöbb hálózati alkalmazás a TCP-t használja. A hálózat mőködéséhez szükséges egyéb protokollok, mint pl. az ICMP bizonyos menedzselési feladatokat lát el, a DNS a név-ip cím feloldást kezeli egy elosztott adatbázis segítségével, a DHCP konfigurációs információk kiszolgálását végzi. A TCP/IP protokollcsaládnak nem szerves részei a rá épülı alkalmazási protokollok, de gyakorlatilag kötıdnek a TCP/IP-hez. Például: SMTP levél továbbítására, HTTP a web forgalomra, FTP állományok továbbítására, SSL/TSL a hitelesített és titkosított kapcsolatra. 12/92

13 Az IPv4 hálózatok Az IP protokoll család skálázhatóságánál fogva alkalmasak akár globális, akár helyi hálózatok kialakítására. A globális Internet nem más, mint helyi hálózatok összekapcsolásából eredı hálózat közötti (internetworking) rendszer. Internet A globális Internet a nemzeti és egyéb helyi hálózatokból alakult hálózat. Különlegessége, hogy irányítása csak nagyon kevésbé centralizált. A technikai fejlesztés és az IP címek valamint domain nevek osztása történik centralizálthierarchikus rendszerben, azonban az üzemeltetés és adminisztráció a helyi szolgáltatók és tulajdonosok kezében van. Az Internet növekedése gyakorlatilag majdnem exponenciális, mint ahogy ezt az ábra is mutatja [ISCHC]. Jól látszik 1983-nál a fejlıdés megugrása. Ekkor vezették ugyanis be a TCP/IP-t a korábbi NCP protokoll helyett, amely nem volt skálázható az elvárt mértékben. A TCP/IP eddig 6 nagyságrenden keresztül szinte problémamentésen terjeszkedett Intranet ábra: Az Internet mérete csomópontokban A belsı vállalati hálózatok összefoglaló neve az intranet. Ez gyakorlatilag Internet technológián alapuló vállalati hálózatok. Elsırendő szempont a biztonságos és megbízható mőködés, valamint a lehetıség szerint alacsony üzemeltetési költség. 13/92

14 Az intranet elviekben nem különbözik az Internettıl, azonban nincs korlátlan kapcsolata az Internethez, rendszerint valamilyen biztonsági szőrın (tőzfal, proxy) kapcsolódik. VPN-ek Az Intranetek használata során felmerült az igény a földrajzilag távol lévı belsı hálózatok összekapcsolására. Hagyományosan erre a célra dedikált kapcsolatot, mint például bérelt vonalat használtak. Azonban az amúgy is szükséges Internet kapcsolat felvetette annak a lehetıségét, hogy az Interneten keresztül összekötve a helyi hálózatokat, virtuális magán hálózatot hozzanak létre (VPN Virtual Private Network). A VPN megvalósítása során a két részhálózatot úgy kapcsolják össze, hogy mindkét hálózat Internethez csatlakozó pontján egy-egy VPN eszköz helyezkedik el. A VPN eszköz a kimenı forgalmat titkosítja és IP csomagokba csomagolja (tunneling), a bejövı fogalmat kititkosítja és továbbítja a hálózatba. Virtuális magánhálózat Hálózat A VPN Internet VPN Hálózat B 2. ábra: Virtuális magánhálózat A VPN-ek alapvetı részei az Intraneteknek, mert igen költséghatékony megoldást kínálnak az egybefüggı vállalati hálózat kialakítására. Szolgáltatók és felhasználók Az IP hálózatok szempontjából definiálhatunk szolgáltatókat és felhasználókat. A szolgáltatók (ISP-Internet Service Provider) Internet hozzáférést adnak a felhasználóknak. Ebbıl a szempontból a felhasználó további szolgáltató lehet és így tovább, vagyis a szolgáltatók is egyfajta hierarchiát alkotnak. Az Internet mőködésének és adminisztrálásának egyik alapelve a feladatok hierarchikus delegálása. Ennek megfelelıen egy felsıbb szintő szolgáltató a 14/92

15 hozzáféréssel egy IP cím tartomány és DNS delegálást szolgáltat. Ezek további kezelése, tehát pl. a címek további szétosztása a kapott tartományon belül szabadon választható a felhasználó által. Az IP hozzáférési lánc legvégén a végfelhasználók állnak, akik vagy egyetlen IP cím birtokába jutnak (pl. egyéni modemes felhasználó), vagy a címtartományt teljes egészében saját céljukra használják. Teljesítmény és adminisztrációs szempontból célszerő a szolgáltatónak, ha a címtartományokat aggregálni tudja, azaz az általa kiosztható címek egy folytonos blokkot alkotnak. Biztonsági szempontból a szolgáltatónak figyelnie kell, hogy csak az általa osztott címtartományból érkezı forgalmat fogadjon el. A szolgáltatók legfelsı szintje a gerinchálózati szolgáltató. Ezek rendszerint világmérető hálózattal rendelkeznek, de csak további szolgáltatóknak biztosítanak hozzáférést. Az alacsonyabb szintő szolgáltatók egymással is cserélhetnek forgalmat (peering), abból a célból, hogy a gerinc megkerülésével közvetlenül kapcsolódjanak egymáshoz. 15/92

16 Alkalmazott technológiák Az Internet technológiák eleve heterogén hálózati környezetre lettek kitalálva. Mind a lokális hálózatok, mind a nagytávolságú hálózatok esetében a legkülönbözıbb technológiák használhatóak és használatosak. Az Internet szabványok definiálják a különbözı hálózati közegeken történı IP átvitelt, azonban nem írnak elı kötelezı megoldást. Az IP szint alatti rétegre (OSI: fizikia és adatkapcsolati) gyakorlatilag a minimális csomagméret az egyetlen elıírás. Ez IPv6 alatt egyébként nagyobb, 1280, mint IPv4- nél, tehát bizonyos átviteli közegen IPv6 esetén változásokra kell számítani. Mind IPv4, mind IPv6 esetén, ha a minimális csomagméret nem teljesíthetı, akkor az adatkapcsolati réteg felett, de az IP szint alatt kiegészítı megoldásokat kell alkalmazni. Lokális hálózatok Lokális hálózatokban szinte egyeduralkodó az Ethernet technológia. Többféle, 10 Mbps 10Gbps sebességgel, réz, üveg médián áll rendelkezésre. Az Ethernet kiemelkedı elınye a rendkívül olcsó megvalósítás és üzemeltetés. A hálózat teljesítıképessége megfelelı és fıleg switchelt háló esetén - jól skálázható. Hasonló technikával vezeték nélküli megoldások is léteznek 1->100 Mbps sebességgel (Wifi, Wimax, stb.). Az IP közvetlenül továbbítható az Ethernet (vezetékes és vezetéknélküli) csomagokban. IPv4 és IPv6 esetében is gond nélküli az Ethernet használata. Az Ethernet mellett ma már sokkal kisebb jelentıséggel szerepel a TokenRing, az ATM és még néhány egyéb technológia. Nagytávolságú hálózatok A nagytávolságú hálózatokban nagy számú technológia és teljesítményszint áll rendelkezésre. Az IPv4-IPv6 áttérés szempontjából sokkal kevésbe a fizikai hálózati technológiák a kérdésesek, mint inkább az ezeken a WAN-okon támogatott routing és egyéb protokollok. 16/92

17 A BGP4+ protokoll használata gyakorlatilag elengedhetetlen, és természetesen minden gyártó által támogatott. Hasonlóan kérdéses az MPLS használata, amely jelentıs teljesítménynövekedést képes okozni, és ráadásul IPv6 esetében egyfajta áttérési eszköznek is használható, hiszen csak az hálózat peremén lévı routereknek kell támogatni az IPv6-ot, a belsı forgalom már a label-switching segítségével megy. Természetesen MPLS nélkül is lehet IPv6 szolgáltatást nyújtani, hiányát teljesítmény szinten bizonyos mértékben ellensúlyozni képes az IPv6 megnövekedett routing teljesítménye. Kisebb igények, illetve egyéni felhasználók számára szolgált a telefonos-modemes kapcsolat, az ISDN, a különbözı xdsl megoldások és a kábel TV. 17/92

18 Az IPv6 bevezetésének mozgatórugói Az IPv4 problémái Az IPv4 alapvetıen beváltotta, sıt messze túlteljesítette a tervezésekor támasztott elvárásokat. Mégis vannak olyan pontok, amelyek a mai hálózati környezetben hátráltatják a további fejlıdést vagy költséges kerülıutak megtételére kényszerítik a szolgáltatókat és a felhasználókat. Az problémákat alapvetıen hat témakör köré csoportosíthatjuk: A címtartomány kérdése az IPv4 címzési architektúrája korlátokat jelent a további fejlıdés számára. Menedzselhetıség az IPv4 hálózatok menedzselhetısége gyakran többlet munkát és költséget jelent. Biztonság az IPv4-bıl koncepcionálisan is hiányoztak a biztonsági megoldások. Quality of Service újonnan fellépı igény, amelynek teljeskörő támogatása problematikus jelenlegi protokollban. Teljesítmény a nagymérető és nagyteljesítményő hálózatokban szők keresztmetszetet jelenthetnek az IPv4 bizonyos megoldásai. Mobilitás a mobil üzem megvalósítása IPv4 alatt körülményes Az IPv6 által kínált megoldások részletes megvizsgálásához érdemes részletesen feltárni az IPv4 hiányosságait! Címtartomány Az IPv4 az egyes állomások (pontosabban: interfészek) azonosítására 32 bites, globálisan egyedi címeket használ. Ez önmagában 2 32, azaz darab egyedi IP címet jelenthet elméletben. Ennyi cím azonban nem osztható ki, ugyanis az IP cím egy hálózati és egy hoszt (gép) címbıl tevıdik össze. Az IPv4 címzési architektúrájának kidolgozásakor elkövették azt a hibát, hogy a hálózati és a hoszt címek meghatározásánál mai szemmel nézve helytelen felosztást választottak. 18/92

19 Az akkori elképzelés az volt, hogy három nagy kategóriába besorolható hálózatok fogják alkotni az Internetet, és ennek megfelelı címzési osztályokat alakítottak ki: A osztályú címek: hatalmas mérető hálózatok számára, hálózatonként több mint 16 millió számítógéppel. A cím hálózati része 7 bites mennyiség 1, tehát összesen 127 A osztályú cím létezik. B osztályú címek: közepes hálózat, közepes mennyiségő géppel. A hálózati cím 14 bites, tehát hálózat lehetséges, hálózatonként kb géppel. C osztályú címek: kis hálózat, kevés géppel. A hálózati cím 22 bites, tehát több mint 4 millió ilyen hálózat lehetséges, hálózatonként 254 géppel 2. Az alapvetı cím osztályokon kívül még létezik kísérleti és egyéb fenntartott tartomány is. A hálózatok méretét és az adott osztályban rendelkezésre álló hálózati címek számát összevetve rögtön szembetőnik a probléma. Az A osztályú hálózatokból világméretően kevés van, és az a kevés is már mind foglalt. Ugyanakkor az A osztály tulajdonképpen felesleges, mert egy ilyen mennyiségő gépet egy hálózatban, mindennemő hierarchia vagy particionálás nélkül kezelı megvalósítás a gyakorlatban kezelhetetlen lenne. A B osztályú címek tulajdonképpen praktikusak, de mostanra már ezekbıl is nagyon kevés szabad áll rendelkezésre. A C osztály viszont az A osztály problémáinak a komplementerét jelenti: mennyisége elegendı, de mérete sokszor kicsi. Ugyanakkor az osztályba sorolt címek meglehetısen pazarló allokációhoz vezettek, a valóságban rendelkezésre álló címtartomány néhány százmillióra tehetı. A kényelmetlen hálózat méretekre több megoldás is született, a subnetting (alhálózatok kialakítása) az osztályon belüli további bontást teszi lehetıvé, még az osztálynélküli címek bevezetése tulajdonképpen az osztályok eltörléséhez és a rugalmas címfelosztáshoz vezetett. 1 A címek elsı (A osztály), illetve elsı kettı bitje jelzi az osztályt, tehát ezekkel csökken az effektív cím bitek száma az elméleti 8, 16 és 24-rıl. 2 Azért nem 2 8 =256, mert hálózatonként legalább két cím (a csupa 0 és a csupa 1 bit értékő) nem osztható ki hoszt címként. 19/92

20 A legnagyobb címfalók, a vállalati hálózatok problémáit enyhítette a címtranszformáció (NAT) elterjedése, amely nagyságrendekkel csökkentette ezeknek a hálózatoknak a cím igényét. A NAT ugyan sok hátránnyal jár bár vannak bizonyos elınyei is mégis olyan mértékben elterjedt, hogy az IPv4 címek fogyásának a réme tulajdonképpen eltőnt. Ugyancsak hiányzik az átfogó multicast (üzenetszórás) támogatás, ezt csak utólagos barkács megoldásokkal lehetett megvalósítani, pedig jelentısége egyre nı. Mindezek mellett az IPv4 címzi architektúrájának nem csak magára a címtartományra van kihatással, hanem pl. a hálózat teljesítı képességére is, amelyrıl majd késıbb lesz szó. Menedzselhetıség Az IPv4 hálózatok üzembeállítása és üzemeltetése meglehetısen sok manuális beavatkozást igényel, ezért költséges. A már üzemelı hálózatok átkonfigurálása hasonlóan munkaigényes, és jelentıs kiesésekkel járhat. Ugyanakkor a protokoll nem toleráns a konfigurációs problémák iránt. Bizonyos helytelen beállítások az egész hálózat mőködését lehetetlenné tehetik, de legalább is fennakadásokat okozhat más szolgáltatások üzemében. Természetesen mind a konfigurálásra, mint a menedzselhetıségre kidolgoztak megoldásokat, amelyek nagyjából teljesítik is a célkitőzéseket, azonban robosztusságban mindenképpen hagynak kívánnivalót. Biztonság Az IPv4 tervezésekor a biztonság, mint igény gyakorlatilag nem merült fel, vagy legalább is nem olyan módon, hogy azzal a hálózati szinten foglalkozni kellene. Az idık folyamán azonban az Internet kikerült az ilyen szempontból kevésbé veszélyeztetett kutatói szférából és alapvetı igény lett a hálózati kommunikáció biztonságossá tétele. Így azután a biztonság megteremtésére felülrıl, az alkalmazások irányából voltak kezdeményezések, és egyedi alkalmazásokra ( , web) születtek is megoldások. Átfogó biztonsági rendszer azonban csak az IPv6-ban kidolgozott IPSec vissza- 20/92

21 adaptálásával lett, azonban az IPv4 esetében ez sem teljeskörő. Nem lehetséges u.i. a legalacsonyabb szintő hálózati szolgáltatásokra (pl. DHCP, ARP) alkalmazni. Quality of Service Bizonyos kezdemények (prioritást és forgalmi osztály valamilyen szinten reprezentáló bitek az IP fejlécben) vannak az IPv4-ben is, amelyek célja a különbözı QoS feladatok támogatása, azonban ezek sosem kerültek igazán teljesen kidolgozásra, illetve jelentésük az idık során változott. Ugyanakkor az idıközben kidolgozott QoS elveket csak nehézkesen lehetett ezek segítségével megvalósítani. Bár egyre inkább úgy tőnik, hogy a QoS, mint közvetlen szolgáltatás veszít a jelentıségébıl, mivel gyakran egyszerőbb nagyobb teljesítményő hálózatot, eszközt beépíteni, mint a meglévıkbıl kihozni a kívánt igényt, ennek ellenére továbbra is meg lenne az igény az átfogó megoldásra. Teljesítmény Az utóbbi években a hálózati eszközök nyers teljesítménye olyan színtere növekedett, hogy egyre gyakrabban ütköznek magának a TCP/IP protokoll család teljesítıképességének határaiba. Sok probléma jelentkezik a TCP szinten és sok megoldás is született, azonban IP szinten is vannak gondok. A címzési architektúrából következik, hogy az IP címek kiosztása (amely alapján az útválasztás történik) nem követi a hálózat topológiáját (amely alapján pedig a hatékony útválasztás megvalósítható). A globális Internet méretének növekedésével fıleg a gerinchálózatok útválasztóira egyre nagyobb terhelés nehezedik, routingtáblájuk gyakran kezelhetetlen méretőre nı. Nem csak ez okozza azonban az útválasztók leterheltségét, a csomagok menet közbeni tördelése legalább ekkora gondot jelent és az IPv4 csomag szerkezete sincsen a hatékony feldolgozásra optimalizálva. Kisebb mértékő a végpontok terheltségének problémája, ugyanis itt relatíve jóval nagyobb teljesítmény áll rendelkezésre, még a végzendı munka jóval kevesebb. 21/92

22 Mobilitás A IP szintő mobilitás (makro mobilitás) az IPv4-ben megoldott ugyan, de a rendszerbıl adódóan sok hiányossággal küzd, és inkompatibilis más (pl. NAT) megoldásokkal. Ugyanakkor az igény, ha nem is tömegesen, de megvan arra, hogy eszközök képesek legyenek hálózatok között gyakorlatilag transzparensen mozogni. Az IPv6 által kínált megoldások Az IPv6 kidolgozásának fı mozgatóereje a címtartomány szőkössége volt, ennek megoldása olyan mély változtatásokat igényelt a protokoll szerkezetében, hogy egy füst alatt szinte minden más problémára is lehetett megoldást találni, hiszen nem volt semmi olyan örökölt szabvány, amelyhez kompatibilisnek kellett volna maradni. Címzési architektúra Címtartomány mérete Természetes, hogy az IPv6 leglátványosabban különbözı tulajdonsága a címzési architektúra. A cím mérete 32 bitrıl 128 bitre nıtt 3, tehát a rendelkezésre áll , darab cím. [RFC2460][RFC2373][RFC3513] [RFC4291] Természetes, hogy ebben az esetben sem osztható ki minden cím, azonban a rendelkezésre álló hatalmas mennyiségő cím az allokáció során megkönnyíti olyan más szempontok figyelembevételét, mint például a teljesítmény, vagy a menedzselhetıség. Cím típusok Azért, hogy ne következzen be az IPv4-nél egyszer elkövetett hiba még egyszer, az IPv6 radikálisan más címkiosztási stratégiát használ és a címek értelmezésében is eltér az IPv4-tıl. Az az alapvetı tény, hogy a címek továbbra is interfészekhez vannak rendelve, megmaradt, tehát továbbra is interfészek és nem hálózatra kapcsolt eszközök címérıl beszélünk, noha természetesen az egy interfésszel rendelkezı berendezések esetén a kettı ugyanazt jelenti. 3 Ez az elméleti címteret 2 92 = szorosára növeli! 22/92

23 Amíg IPv4 esetében rendszerint egy interfész egy címmel rendelkezett (bár volt lehetıség több cím hozzárendelésére is), addig IPv6-ban általános a több cím használata, sıt normális esetben egy interfész több különbözı célú címmel rendelkezik. A csomag továbbítása alapján az IPv6-os címeket három csoportba sorolhatjuk: egyedi cím (unicast cím) bárki cím (anycast cím) csoport cím (multicast cím) A unicast és az anycast cím értelmezésbeli megkülönböztetést jelent, míg a multicast cím szintaktikusan is megkülönböztethetı. Unicast cím Ez a típus hasonlít leginkább a hagyományos IPv4-es címekre. Az unicast címre küldött csomagok arra az egyetlen interfészre fognak megérkezni, amelyhez ez a cím van hozzárendelve. Az unicast cím az értelmezési tartományán belül (lokális, globális) egyértelmően meghatároz egy interfészt, és azon keresztül a egy hozzá tartozó eszközt. Anycast cím Az anycast cím újdonság, az IPv4-ben hasonló fogalom nincsen. Anycast címeket interfészek csoportjához rendelhetünk. Ezeknek az interfészeknek nem feltétlenül kell ugyanazon a gépen, sıt ugyanazon a hálózatban lenniük. Az ilyen címre küldött forgalmat legalább egy interfésznek meg kell kapnia abból a csoporttól, amely ezzel a címmel rendelkezik. Az útválasztáskor általában a legközelebbi interfészre irányítjuk ezeket a csomagokat, ilyen módon például redundáns kapcsolat építhetı ki. Az anycast és a unicast címek közötti megkülönböztetés a hálózat (fıleg az útválasztás) konfigurációjából ered. Multicast cím Az IPv4 a broadcast címet ismerte, amely alkalmas volt egy hálózaton belüli összes állomás megszólítására. Az IPv6 generalizálta ezt és bevezette a multicast címet. A multicast esetében az erre a címre irányuló forgalom minden, ezzel a címmel 23/92

24 rendelkezı interfészhez továbbítva lesz. A broadcast nem jelent külön címzést, hanem a multicast speciális esete. A multicast cím egyben külön formátummal is rendelkezik. Cím formátumok A címek az elıbbiektıl eltérı csoportosítása a formátum alapján történik. A formátum a cím felhasználási célját jellemzi. A cím azonosítója A 128 bites cím elsı néhány bitje adja a formátum prefixet (format prefix) 4, azaz a teljes címteret felosztjuk különbözı cím formátumokra. Ez azonban nem méretbeli felosztás, mint az IPv4 címzési osztályai, hanem felhasználás szerinti felosztás. Általánosságban tekintve a következı megkülönböztetéseket tudjuk tenni az IPv6-os címek típusában: Bináris prefix IPv6 cím Típus ::/128 Nem specifikált ::1/128 Saját (loopback) FF00::/8 Multicast FE00::/10 Link-local FEC0::/10 Site-local Minden más Globális unicast és anycast címek 1. táblázat: Cím típusok Ezen belül további felosztást lehet tenni, a táblázat bemutatja a jelenleg definiált formátum prefixeket [RFC2373]. Formátum Prefix Cím Foglalt Nem használt NSAP kompatibilitási IPX kompatibilitási Nem használt Nem használt 0001 Nem használt 001 Aggregálható globális unicast 010 Nem használt 4 A formátum prefix nem keverendı össze a hálózati címet jelentı prefixszel! A félreértések elkerülése végett az RFC-2373-at felváltó, jelenleg tervezet státusú szöveg elhagyta a formátum prefix terminológiát és a bináris prefixet használja. 5 A tervezet szerint ez a címtartomány Jelenleg nem használt minısítéső lesz. 24/92

Készítette: Adamkó Péter András. Konzulensek: Szigeti Szabolcs - BME Informatika Központ. Major Csaba BalaBit IT Security Kft.

Készítette: Adamkó Péter András. Konzulensek: Szigeti Szabolcs - BME Informatika Központ. Major Csaba BalaBit IT Security Kft. Tartalomszőrı tőzfalak teljesítményvizsgálata Készítette: Adamkó Péter András Konzulensek: Szigeti Szabolcs - BME Informatika Központ Major Csaba BalaBit IT Security Kft. 2 Alulírott Adamkó Péter András,

Részletesebben

Szakdolgozat. Zsiros Szabolcs. Debrecen

Szakdolgozat. Zsiros Szabolcs. Debrecen Szakdolgozat Zsiros Szabolcs Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatikai Kar ADAT- ÉS HANGÁTVITEL KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATOKON Témavezetı: dr. Almási Béla Egyetemi docens Készítette: Zsiros Szabolcs Programtervezı

Részletesebben

Az internet jövője Bakonyi Péter György András Tóth Beatrix

Az internet jövője Bakonyi Péter György András Tóth Beatrix Az internet jövője Bakonyi Péter György András Tóth Beatrix Az internet, mint az információs társadalom alapvető infrastruktúrája, az elkövetkező években még meghatározóbb szerepet játszik: a beszéd, a

Részletesebben

A webprogramozás alapjai

A webprogramozás alapjai A webprogramozás alapjai jegyzet Dr. Medzihradszky Dénes azonos címő fıiskolai jegyzetének felhasználásával és kiegészítésével készítette Dr. Kopácsi Sándor 1 Tartalomjegyzék: 1 Bevezetés... 3 1.1 A tantárgy

Részletesebben

Az "Internet" napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz.

Az Internet napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz. 8. Internet Az "Internet" napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz. A technológiai cél: egymástól eltérő fizikai architectúrájú hálózatok

Részletesebben

ÚTMUTATÓ RENDSZER ÉRTÉKELİKNEK

ÚTMUTATÓ RENDSZER ÉRTÉKELİKNEK ÚTMUTATÓ RENDSZER ÉRTÉKELİKNEK A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

Számítógép Hálózatok

Számítógép Hálózatok Számítógép Hálózatok E rövid segédlet célja, hogy a Számítógép Hálózatok címő tantárgy elıadásain elhangzottak felidézését megkönnyítse, valamint a vizsgára történı felkészülés során vázlatul szolgáljon

Részletesebben

Informatika alapjai. jegyzet. Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila. Szerkesztő: Pető István

Informatika alapjai. jegyzet. Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila. Szerkesztő: Pető István Informatika alapjai jegyzet Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila Szerkesztő: Pető István Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/3. Informatikai Biztonsági Iránymutató Kis Szervezeteknek (IBIX) 1.0 verzió 2008. június Közigazgatási

Részletesebben

HOGYAN VEZESSÜK BE HÁLÓZATUNKON AZ IPV6-OT? Mohácsi János NIIF Intézet. IPv6 tutorial

HOGYAN VEZESSÜK BE HÁLÓZATUNKON AZ IPV6-OT? Mohácsi János NIIF Intézet. IPv6 tutorial HOGYAN VEZESSÜK BE HÁLÓZATUNKON AZ IPV6-OT? Mohácsi János NIIF Intézet IPv6 tutorial Miért van szükség rá? A jelenlegi Internet Protokoll (4. verzió) hatalmas méretű növekedést tett lehetővé Új problémák

Részletesebben

A számítógépek (ill. processzorok) közötti kapcsolat szerint a tipikusan következ különböztetjük meg:

A számítógépek (ill. processzorok) közötti kapcsolat szerint a tipikusan következ különböztetjük meg: 1. A számítógép hálózatok alapjai A mai információs rendszerek alapvet en a számítógépes hálózatokra épülnek. A hálózat olyan egymáshoz kapcsolt számítógépb l áll, amelyek között így lehet ség van a különböz

Részletesebben

Hálózati architektúrák és protokollok Gazdasági informatikusoknak

Hálózati architektúrák és protokollok Gazdasági informatikusoknak Hálózati architektúrák és protokollok Gazdasági informatikusoknak Utolsó szerkesztés: 2010. Aug. 27 Végh János (Janos.Vegh@unideb.hu) i Hálózati architektúrák és protokollok Tartalomjegyzék ii I. Kezd

Részletesebben

Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával

Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával Balogh Róbert Máté Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával Szak: Mérnök Informatikus BSc Konzulens: Tihanyi Attila Budapest, 2011 1 Nyilatkozat

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Udvari Tibor

SZAKDOLGOZAT. Udvari Tibor SZAKDOLGOZAT Udvari Tibor Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatika Kar Dinamikus webfejlesztés lehetıségei Témavezetı: Dr. Rutkovszky Edéné Egyetemi tanársegéd Készítette: Udvari Tibor Programtervezı

Részletesebben

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen Szakdolgozat Nagy Péter Zoltán Debrecen 2010 1 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes Térinformatikai Technológiák Témavezetı: Dr. Zichar Marianna Egyetemi adjunktus Készítette: Nagy Péter Zoltán Programtervezı

Részletesebben

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok Király László Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

TERVEZÉS AZ IT BIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL

TERVEZÉS AZ IT BIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL TERVEZÉS AZ IT BIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

Elektronikus adatcsere alkalmazása a kormányzatban TARTATOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1

Elektronikus adatcsere alkalmazása a kormányzatban TARTATOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1 TARTATOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1 2. EDI ALAPISMERETEK... 3 2.1. MIÉRT AZ ELEKTRONIKUS ADATCSERE?... 3 2.1.1. A telefax és az E-mail sajátosságai... 3 2.1.2. Az EDI sajátosságai... 4 2.2. MI AZ EDI?...

Részletesebben

Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez

Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez 2007. október 3. BME, CrySys Adatbiztonság Laboratórium 1 Tartalomjegyzék 1. Elméleti összefoglaló 3 1.1. Protokollok..........................................

Részletesebben

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer

Részletesebben

PPKE-ITK Adatbiztonság és kriptográfia. Hálózati protokollok vizsgálata

PPKE-ITK Adatbiztonság és kriptográfia. Hálózati protokollok vizsgálata PPKE-ITK Adatbiztonság és kriptográfia Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata című méréshez Tartalom 1. Elméleti összefoglaló... 3 Protokollok... 3 IP protokoll... 3 ARP... 4 ICMP... 5 UDP...

Részletesebben

Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr.

Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr. Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr. Tóth Tibor Lektor: Dr. Erdélyi Ferenc 1. BEVEZETÉS (Dudás László) 1.1. A mő

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

3.4 Hálózati elemek gyengeségeit kihasználó támadások

3.4 Hálózati elemek gyengeségeit kihasználó támadások 3.3.7.3 Reklámok és kémprogramok Ha a gyanútlan felhasználó időnként letölt egy-egy hasznos, ingyenes segédprogramot, akkor komoly veszélybe sodorhatja a PC-jét és az informatikai struktúrát. Az ár ezeknél

Részletesebben

Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész

Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész http://www.pdamania.hu/content/4543/ Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész Szerzı: Hipszki Márton Dátum: 2005-10-14 22:08 Bevezetı Manapság a "vezeték nélküli" kifejezést már szinte mindenki hallotta

Részletesebben

Hálózati szolgáltatások

Hálózati szolgáltatások Titkosítás, hitelesítés Hálózati szolgáltatások Titkosítás, hitelesítés Informatikus (rendszerinformatikus) Titkosítás: a jelfolyam értelmezése harmadik fél számára nem lehetséges (elfogadható erıforrás-ráfordítás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése Horváth Imre Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése A követelménymodul száma: 1173-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP)

FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP) FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP) A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

HÁLÓZATOK JEGYZET. Készítette: Papné Faubl Magdolna

HÁLÓZATOK JEGYZET. Készítette: Papné Faubl Magdolna HÁLÓZATOK JEGYZET Készítette: Papné Faubl Magdolna HÁLÓZATOK A hálózatok általános áttekintése Van benne valami a hatalom érzéséből. Egy telefonhívás, egy bejelentkezés és máris kapcsolatban állunk a nagyvilággal.

Részletesebben