Három diákot eltiltottak a ballagástól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Három diákot eltiltottak a ballagástól"

Átírás

1 2012. június 22. Ára: 99 Ft FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP Három diákot eltiltottak a ballagástól A tantestület döntése alapján három diákot tiltottak el a ballagási ceremóniától a Mindszenti Általános Iskolában a gyerekek rossz magatartása miatt. A ballagás június 16-án lezajlott, melyen a három diák közül ketten elballagtak. (Írásunk a 4. oldalon) Autót házilag is lehet készíteni (11. old.) Régi járgányokkal telt meg a part (3. old.) Feltarisznyázták a nyolcadikosokat (2. old.) Csúszik a strandnyitó (5. old.)

2 2 HÍREK június 22. Szeptemberben már középiskolában kezdenek Újabb egy év telt el. A 2011 õszén nyolcadik osztályba lépõ fiatalok június 16-án, szombaton búcsúztak végleg a Mindszenti Általános Iskolától, a ballagási ünnepséget tartották az intézményben. A székhelyen két osztályból 47 diák köszönt el, akik szeptemberben már a középiskolát kezdik. tak. A rövidke megálló után elõbb az alsós diákok termeit járták végig, majd a felsõ tagozatosoktól is elköszöntek a nyolcadikosok. A településen ezzel még nem értek véget a ballagási ünnepségek, hiszen a Mindszenti Általános Iskola Dózsatelepi Tagintézményében június 23-án 9 órakor rendezik a ceremóniát. Réffi Zoltán 8.a Szunyi Ákos 8.a JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ: Szunyi Ákos 8.a Csernák Máté 8.a JÓ SPORTOLÓ: Kiss Zoltán 8.a Pálinkó László 8.a Gémes Zoltán 8.b Mihály Ádám 8.b KÖZÖSSÉGÉRT: Réffi Zoltán 8.a Mihály Fanni 8.b Luczó Tímea 8.b TERMÉSZETTUDOMÁNYO- KÉRT: Szabó Ágnes Beatrix8.b TÁRSADALOMTUDOMÁNY- ÉRT: Pálinkó László 8.a A ballagási ünnepség délelõtt 10 órakor vette kezdetét a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központban, amelynek nagyterme zsúfolásig megtelt a meghirdetett idõpontra. A ballagó diákok szülei, rokonai, de még barátok és ismerõsök is kíváncsiak voltak a nyolcadikosok által elõadott ünnepi mûsorra. A színpadra lépett ünnepeltek közül többen is verssel búcsúztak, majd minden ballagó egy-egy szál virággal kedveskedett szüleinek. Elõtte azonban még Bagitáné Szécsényi Mária igazgató is elköszönt a diákoktól, majd a hagyományokhoz híven kiosztotta a különbözõ díjakat. A félórás mûsor után az igazgató, a két osztályfõnök, Antalné Kardos Csilla és Márkus Imre, valamint Gyapjasné Hegedûs Éva igazgatóhelyettes vezetésével indultak vissza az iskolába, ahol az elmúlt nyolc esztendõt töltötték. A kulturális központ kijáratánál azonban már több százan várták a ballagókat, akiknek virágot, plüsst és még sok minden mást ajándékoz- Díjazottak: NÍVÓDÍJ: Matók Natália 8.b JELES: Szabó Ágnes Beatrix 8.b Csernák Máté 8.a Terhes Gábor 8.b Zsingellér Dóra 8.b Kallai Róbert 8.b KULTÚRÁÉRT: Matók Natália 8.b DÍSZPOLGÁRI CÍM: Tóth Ilona (Luczó Tímea édesanyja) Tóth Ilona (fényképész) Antal Sándor

3 2012. június 22. AKTUÁLIS 3 Közel kétszáz csoda a veterán találkozón Több mint kétszáz veterán járgány vonult fel szombaton délután Mindszent utcáin, ugyanis IV. alkalommal rendezték meg a Magya- Rock Napja és Veterán Motoros találkozót. A veteránok között nagyon sok ritkán látható típusú jármû megjelent, így például a motorok között láthattunk Hendersont, míg az autók között a majdnem százéves Ford T- modell vitte a prímet. A MagyaRock Napja és Veterán Motoros Találkozót idén kétnaposra tervezték. Pénteken csak koncertekkel kedveskedtek az érdeklõdõknek, majd szombaton már a járgányoké és a különbözõ programoké volt a fõszerep. Az idõjárás is a szervezõk mellé állt gyönyörû napsütés fogadta az érkezõ veterán jármûveket, tulajdonosaikat, illetve a kíváncsiskodókat. Június 9-én délelõtt családi programokkal kezdõdött a nap. A mindszenti strandon épültek a homokvárak, mi- dik találkozóra még Ausztráliából is érkezett motoros. A rendezvény az elsõhöz képest már nagyon kinõtte magát. Négy évvel ezelõtt egy párja is Orosházáról számolt be Csatlós Lajos. A délután 14 órakor kezdõdõ felvonuláson kétszáznál többen vettek részt. Voltak, akik nemcsak a motorjukat vagy autójukat mutogatták, hanem különbözõ jelmezekben, például szellemnek öltözve riogatták a lakosokat. Miután visszaértek, kezdõdtek a színpadi programok. Motor: Martonosi Imre, Pannónia A szakmai zsûri döntése alapján: Autók: 1: Szolnoki Róbert, Corvette 2: Fekete János, Ford T- modell 3: Kaponyás András, Volkswagen közben folyamatosan gurultak be a szebbnél szebb, látványosabbnál látványosabb csodák. Két, három vagy négy kerekén érkeztek a járgányok. - A lényeg az volt, hogy a megyébõl megpróbáljuk összehívni a veterán magyar motorokat, de ez szinte lehetetlen, így a magyar jármûvek mellett megjelentek az orosz, német és amerikai motorok is mondta Csatlós Lajos szervezõ, aki hozzátette, a negye- még jármûrõl beszélgethettünk a szervezõvel, amely szám mára kétszáz fölé nõtt. Különleges motorokban és autókban nem volt hiány. Motorok között láthattunk Hendersont, Triumphot, míg az autók körében egy százéves Ford T-modell is csalogatta a kíváncsiskodó szemeket. - Sikerült a makói múzeumból kihozni a T-modellt, amelyet nem sûrûn láthatnak itt Mindszenten a helyiek. Sõt, a veterán jármûnek érkezett A sörivó versenyen Picúrt ezen a napon sem lehetett legyõzni, így már négy éve bajnok, de a veteránok között több kategóriában is díjaztak: Közönségdíjas: Autó: Sajti Kata, Citroen 2CV Motorok: 1: Karancsi Szabolcs, C : Székács Vilmos, MZ 250 3: Bujáki Frigyes, Ural Legveteránabb autó: Fekete János, Ford T-modell Antal Sándor

4 4 AKTUÁLIS június 22. Három diákot tiltottak el a ballagástól A tantestület döntése alapján három diákot tiltottak el a ballagási ceremóniától a Mindszenti Általános Iskolában a gyerekek rossz magatartása miatt. A ballagás június 16-án lezajlott, melyen a három diák közül ketten elballagtak. - Úgy gondolom, hogy az elmúlt tíz év oktatás politikája eljutott arra a szintre, hogy újra át kell gondolni azokat az eszközöket, melyek a tanárok rendelkezésére állnak. Ha egy gyerek folyamatosan zavarja az órát, vagy éppen természetesnek veszi az erõszakot, meg kell tanulnia, hogy a tettének következménye lesz mondta Zsótér Károly polgármester, aki példaértékûnek tartja a mindszenti tantestület döntését. - Az iskola alapszabályában már ez az intézkedési módszer öt éve benne van folytatta a polgármester, aki hozzátette: de arra semmilyen törvényes eszköz nincs, hogy fizikailag megakadályozzák azt, ha a gyerek ballagni akar. Így aztán a három diák közül ketten beálltak a sorba, míg egy nem vett részt a szombati ceremónián. Antal Sándor Mit tegyen, aki akadályoztatása miatt nem adta be adóbevallását? A évi személyijövedelemadó-bevallás benyújtásának határideje május 21-e volt június második hetéig az adóhatósághoz közel 497 ezer darab '53-as bevallás érkezett a Dél-Alföldön (Bács- Kiskun megyében mintegy 197 ezer darab, Békés megyében csaknem 142 ezer darab, míg Csongrád megyében hozzávetõlegesen 158 ezer darab). A benyújtott bevallások 43%-a visszaigénylést, 19%-a befizetést, míg 38%-a nulla forint fizetendõ adót tartalmaz. Az adóívek 80,6%-át az internetes nyomtatványkitöltõ és ellenõrzõ program segítségével készítették el az adózók, de közülük csak 20,4% választotta a továbbítás csatornájaként az elektronikus utat. A bevallást benyújtók 19,4%-a továbbra is a hagyományos papír alapú bevallást részesítette elõnyben. A Dél-Alföldön eddig közel 5,2 milliárd Ft szja került kiutalásra mintegy 104 ezer magánszemély részére (Bács- Kiskun megye csaknem 2,1 milliárd Ft, Békés megye megközelítõleg 1,4 milliárd Ft, Csongrád megye közel 1,7 milliárd Ft). Azon adózók, akik az adóbevallásuk benyújtásában akadályoztatva voltak a fent megjelölt napon, az akadályoztatás megszûnését követõ 15 napon belül teljesíthetik adóbevallási kötelezettségüket szankciómentesen. Fontos megjegyezni, hogy a késedelem igazolására vonatkozó kérelmet a bevallással egyidejûleg kell benyújtani. Az igazolási kérelem elfogadása nem automatikusan történik. Az ügyfélnek minden esetben hitelt érdemlõ dokumentumokkal szükséges igazolnia mind az önhibán kívüli akadályoztatását, mind az akadályoztatás idõtartamát. Igazolásra szolgálhat pl.: orvosi igazolás, kórházi zárójelentés, külföldi tartózkodás esetén az útlevél bejegyzése, külföldi tartózkodásról szóló igazolás stb. Az adóhatóság az igazolási kérelmet és az ügyfél által mellékelt dokumentumokban foglaltakat megvizsgálja és a rendelkezésére álló körülmények, adatok, információk mérlegelését követõen dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. Az adóhatóság elutasítja az igazolási kérelmet, ha az ügyfél az akadályoztatása megszûnését követõ 15 napon túl nyújtja be, illetve nem egyidejûleg kerül benyújtásra az igazolási kérelem és az adóbevallás. Az a magánszemély, aki a bevallási kötelezettségét a bevallás benyújtásának határidejét követõen, de az adóhatóság felszólítását, ellenõrzését megelõzõen késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki (ide értve, ha igazolási kérelmét az adóhatóság elutasítja) 200 ezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Fõigazgatósága

5 2012. június 22. AKTUÁLIS 5 Csúszik a strandnyitó - Az elmúlt négy év felszíni víz egészségügyi vizsgálatainak eredményei nem felelnek meg az Európai Uniós követelményeknek, ezért a mindszenti szabad strand nyitása késõbbi idõpontban várható mondta el Zsótér Károly, polgármester. Idén a Városellátó Kft. üzemelteti a mindszenti strandot, ahol a szakhatósági bejárások, illetve a különbözõ ellenõrzések már megtörténtek, de csobbanni még nem lehet, hiszen az elmúlt négy év vízvizsgálatainak eredményei nem felelnek meg az uniós követelményeknek. a régi rendszer. Az autósok napi 600 forintért parkolhatnak, de akik nem egésznapra érkeznek, azoknak lehetõségük van 150 ft/órás áron parkolójegyet vásárolni. A segédmotorosok és a kerékpárosok 100 forintos áron tehetik le a kétkerekûjüket, míg a nagyobb motorok parkolási díja 400 ft/nap, de nekik is lehetõségük van kedvezményes parkolásra. Programokban sem lesz hiány. A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központtal közösen szerveznek családi programokat, illetve kiállításokat. Az idõpontokról és a pontos eseményekrõl a - Mindezek ellenére a strandra látogatók egy igen kellemes, tiszta, rendezett környezetbe érkeznek, ahol finom, puha homok várja a napozni vágyókat tájékoztatott Tisza Zoltán, aki elmondta, hogy a parkolás tekintetében egyelõre marad következõ héten tárgyalnak, de kilátásban van egy rockzenei találkozó is. A sport is megjelenik a strandon, ugyanis a közkedvelt röplabda és a lábtenisz pálya a strandozók rendelkezésére áll. Antal Sándor

6 6 HÍREK Ismét kivirágzott a Tisza A tiszavirágokat nem érdeklik a különbözõ ellenõrzések, vizsgálatok, ugyanis az elmúlt napokban ellepték a folyó felszínét Mindszent és az országhatár között. Rajzó kérészek ezreit lehetett látni a Tisza-partján esténként. A csak a Tiszán és mellékfolyóin élõ kérészek tömeges rajzása több napnyi meleg idõ után szombaton kezdõdött el a folyó legalsó szakaszán. A 8-12 centiméter hosszú rovarok a Tisza azon szakaszain fordulnak elõ, ahol a partfal kötöttebb, agyagos, ezeken a helyeken lárvái járatokat tudnak fúrni a földbe. A kérészek násztáncát követõ párosodás után ugyanis a megtermékenyített peték lesüllyednek a mederfenékre, a kikelõ lárvák pedig befúrják magukat a meder falába, és a víz felé nyitott vájatban élnek három évig egymáshoz közel, tíz-százezres egyedszámú telepeken. Három év után június elején a kérészek elõbújnak üregükbõl, és a víz felszínére emelkednek. A rovarokat már a járatok szájánál békák várják, de lesben állnak a madarak és a ragadozó halak is. Kérészekre vadásznak ilyenkor a folyó partján a sárgarigók, a sirályok, az erdei pinty, a mezei veréb és a barázdabillegetõ is. A vízbõl kibúvó lárvák leginkább a partról benyúló faágakon, a vízben álló stégeken vedlenek. A kikelõ szárnyas egyedek a víz felszínének kö június 22. zelében megkezdik rajzásukat. Néhány méter magasságú kavargó tömegben a hímek megkeresik a párjukat, a levegõben párosodnak. A párzás után a hím rövidesen elpusztul, a nõstény a vízbe rakja a petéit, majd párja sorsára jut. A víz felszínét elhalt tiszavirágtetemek lepik el, lassan tovasodródva a folyóval. Mindez néhány óra alatt játszódik le. Antal Sándor Továbbra is átveszünk ARANY- ÉS EZÜST- ÉKSZEREKET javításra Mindszenten a központi ABC mellett, de csak SZOMBATON fél 9-tõl 11 óráig. HOZZA EL, MI MEGJAVÍTJUK! Hajj Iván-éj, Szent Iván éj!... A Mecénások a Kultúráért Egyesület szervezésében újra a Kulturális Központ elõtti téren és parkban és éjszaka a Helytörténeti Gyûjteményben június 23-án ig Program: 15:00 Kiállítás: idõsek legkedvesebb alkotásaiból, hímzések a határon túlról a kiállító teremben Sport bemutató (idõsek is elkezdhetik..) Nagyanyáink játékai a parkban Alkotómûhelyek kicsiknek és nagyoknak Ünnepi gála 16:00 Mesetár meseszínház mûsora Ki mit tud 60 év felett a Hódmezõvásárhely Többcélú Kistérségi Társulás települései amatõr elõadó-mûvészeti tehetségeivel: várhatóan Székkutas, Mártély, Mindszent településekrõl. Aktív szünet:élet-út pályamunkák felolvasása Szent István kút felvirágozása 18:00 Zsótér Károly Mindszent város polgármestere ünnepi köszöntõje Macedón néptáncegyüttes a Macedón-magyar szokásvilág gyökerei címû mûsora 19:00 A tehetségkutató eredményhirdetése A rendezvény zárásakor ünnepélyes keretek között köszöntjük a Szép korban lévõket, megköszönve, hosszú életük munkáját, ránk hagyott bölcsességüket, szeretetüket, gondoskodásukat és mindazt a munkát, amit a település fejlõdése érdekében végeznek-végeztek. Idõskorban is vonzón a legelegánsabb férfi és legszebb hölgy a rendezvény szépe címért. Közösségi est. Közremûködnek a kistérség közkedvelt amatõr zenészei. Szent Iván éji tûzugrás -Idõs korban is megerõsíti a szerelemet, a szeretetet. Megszólal a gramofon a Helytörténeti Gyûjteményben. Az Idõsek kívánságmûsorában meghallgathatjuk Karádi Katalint, Kazal Lászlót és társait. Jósda, gyertyás tánc, vásár várja a kedves érdeklõdõket. varázslatos masszázs (masszõr), jövendõmondó, áll az érdeklõdõk rendelkezésére. Kerítés Galérián bemutatkozik a PERSPEKTÍVA ALKOTÓKÖR Várjuk Önt is szeretettel. Június 22-én, pénteken délelõtt Délelõtt: Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem... konferencia az önkéntességrõl az Aktív idõsödés évében Konferencia mûhelymunkával a Helytörténeti Gyûjteményben. 1. A kistérségi önkéntes munka igényének felmérése Levezeti: Nagy Máté (Talentum Alapítvány az Önkéntesség támogatásáért) 2. Mûhelymunka a gyakorló, idõskorú önkéntesekkel Levezeti: Kovács Ildikó (néprajzkutató, mûvelõdésszervezõ) Számos népszokás kötõdik az adott hétvégéhez, jeles naphoz: Nagyapáink, nagyanyáink segítségével megismerkedhetnek a tisztelt érdeklõdõk a helyi szokásokkal, megtanulhatják azok fortélyait: Szent Iván napi szokások Szerelemkalács -sütés kemencében Ezt a sok érdekességgel tarkított hagyományt szeretnénk felidézni egy vidám délelõtt a Helytörténeti Gyûjtemény udvarán. Múltunk emlékeinek, értékeinek fennmaradása, megõrzése, továbbadása elképzelhetetlen emberi akarat és szándék nélkül. Szerelem-kalács sütése kemencében a tudás átörökítése, animálása. Kérjük jelezze részvételét június 20-ig a 30/ as telefonszámon, vagy személyesen a Kulturális Központban 20-án. A program a Nemzeti Erõforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közremûködésével valósul meg (X)

7 2012. június 22. HÍREK 7 A térségre kiterjedõ fejlesztés indul A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban, azaz az Öveges Program címmel indult pályázati lehetõség, amelybe 11 oktatási intézményt vonnak be a térségben. Hódmezõvásárhely, Algyõ, Mindszent, Földeák, Maroslele és Békéssámson általános iskoláit vonják be a pályázatba. A pályázat célja a konkrét intézkedések szempontjából kettõs. Egyrészt tárgyi eszközök beszerzésére, beüzemelésére, a fejlesztés helyszínének fizikai szempontból történõ alkalmassá tétele a cél, másrészt az eszközök szakszerû felhasználására vonatkozó tudás átadása, megszerzése, az érintettek képzése. Modern technológiával felszerelt, a korszerû pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelõ fizika/kémia/biológia szaktantárgyak oktatását segítõ iskolai laboratórium kialakítása, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni. A korszerû laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, a mûködtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának, valamint a projektidõszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása. A konstrukció keretében természettudományos laboratóriumok korszerûsítése valósul meg, amelyek a legmodernebb eszközök és módszerek segítségével valamint a laboratórium mûködtetéséhez szükséges humán erõforrás felkészítésével (középiskola természettudományos tárgyait oktató pedagógusok, laboratóriumi szakszemélyzet) továbbképzésével és alkalmazásával támogatják a természettudományos oktatás megújítását. A laboratóriumok a tanulásszervezési eljárások sokszínûségét támogató tevékenységek keretében, akár témahéthez kapcsolódó foglalkozás keretében fogadják az együttmûködõ partner intézmények tanulóit. Megvalósul továbbá a természettudományos oktatást támogató oktatási tartalmak, tananyagok fejlesztése és széles körben, környezõ iskolák részére történõ eljuttatása. Támogatott a szemléltetõ tanórák rögzítése, feldolgozása és online közzététele. A kedvezményezett vállalja, hogy azon, az általa fenntartott középiskolai feladatellátási helyen/helyeken, ahol a természettudományos laboratóriumot kialakítja: 1. korszerûsít egy, a természettudományos oktatáshoz kapcsolódó, elsõsorban kémia, fizika, biológia, természetföldrajz természettudományos kísérletek és mérések elvégzésére alkalmas középiskolai laboratóriumot (részletesen lásd az Útmutató C1.3 pontban meghatározott speciális elvárásokat), 2. a projekt keretében létrejövõ laboratóriumot mûködteti és felszereli hagyományos tanulókísérleti és demonstrációs, valamint új, interaktív szemléltetõ eszközökkel, vegyszerekkel és anyagokkal (ehhez segédanyag található az F9 pályázati útmutató mellékletei 16 sz. mellékletben). 3. foglalkoztatja a projekt keretében létrejövõ laboratórium szakszerû mûködéséért felelõs laborvezetõt (a természettudományos-laboratórium vezetõt) legkésõbb a laboratóriumban rendszer szinten megszervezésre kerülõ oktatást megelõzõ 2. hónap elsõ napjától kezdõdõen. A pályázó foglalkoztatási szempontból eleget tesz a laboratórium mûködtetésére meghatározott feltételeknek abban az esetben is, ha a laboratórium vezetõje a pályázat megvalósításának helyszínéül szolgáló közoktatási intézménnyel áll munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban. 4. a laboratórium mûszaki átadását követõen megkezdi legalább két fõ szaktanár foglalkoztatását, akik a laboratóriumban zajló foglalkozásokat tervezik és vezetik biológia, fizika, kémia, természetföldrajz, természetismeret tantárgyakhoz kapcsolódóan. A laboratórium szaktanárai az adott tantárgy(ak) M.Sc. szintû szaktanári vagy egyetemi szintû tanári végzettségével kell, hogy rendelkezzenek. Ezen felül igazolniuk kell 10 év pedagógiai gyakorlatot az adott tantárgyra vonatkozóan, igazolniuk kell laboratóriumi jártasságukat 2 db referencia megadásával. 5. foglalkoztat legalább egy szakképzett laboránst legkésõbb4 a laboratóriumban rendszer szinten megszervezésre kerülõ oktatást megelõzõ 2. hónap elsõ napjától kezdõdõen. A pályázó foglalkoztatási szempontból eleget tesz a laboratórium mûködtetésének abban az esetben is, ha a laboránsok a pályázat megvalósításának helyszínéül szolgáló közoktatási intézménnyel állnak munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban. 6. a laboratóriumi szaktanárokat a kedvezményezett felkészítteti a természettudományos laboratórium mûködtetésére olyan szaktárgyi órás képzõk-képzése formájában, amely egyben felkészíti õket más, adott szakos tanárok 30 órás továbbképzésére is a laboratórium mûködtetéséhez szükséges szakmai ismeretek és a korszerû pedagógiai módszerek és oktatástechnikai eszközök használata mellett. 7. a pályázat megvalósításának helyszínéül szolgáló középiskola természettudományos tanárai közül minimum 2 fõt felkészít a laboratórium mûködtetéséhez szükséges szakmai ismeretek és a korszerû pedagógiai módszerek és oktatástechnikai eszközök használatára. 8. a laboránsokat a kedvezményezett szükséges képzés keretében felkészítteti a természettudományos laboratórium mûködtetésére. 9. a pályázat megvalósításának helyszínéül szolgáló középiskola fenntartója együttmûködési megállapodást köt legalább 10 alapfokú nevelési-oktatási intézménnyel, amelyek a megállapodásban rögzített létszámmal és gyakorisággal használják majd a laboratóriumot. 10. elkészít egy szaktanári segédletet, amely a Nemzeti Alaptanterv Ember a természetben, valamint a Földünk-környezetünk mûveltségi területeihez igazított kísérleti és demonstrációs referencialistát és azok tételes és kidolgozott kísérletleírását tartalmazza évfolyamonként 40 tanórányi lefedettséggel, valamint az emelt szintû érettségi összes kísérletével. A feladat megszervezése a laboratórium-vezetõ hatáskörébe tartozik. 11. kifejleszt a tanulói munka irányításához, a megfigyelések, mérési adatok rögzítéséhez szükségesek tanulói munkafüzeteket. 12. a laboratórium jobb kihasználása érdekében kidolgoz a délutánra tervezett szakköri, tehetséggondozást szolgáló vagy a közép és emelt szintû természettudományos érettségi vizsgára való felkészítõ foglalkozások rendjét. 13. a laboratóriumi foglalkozásokról naplót vezet (laboratóriumi napló) 14. a projekt során megvalósításra kerülõ szemléltetõ, bemutató tanórákat, foglalkozásokat, kísérleteket elektronikusan dokumentáltatja. 15. a beruházás helyszínéül szolgáló intézmény valamint a természettudományos laboratóriumok szakmai tevékenységét összefogó Öveges-program honlapján, a projekt idõtartama alatt a tanév rendjéhez igazodóan, a szorgalmi idõszakban havonta legalább három tanári kísérletet, demonstrációt digitális úton korlátlanul és térítésmentesen hozzáférhetõvé tesz. 16. a projekt keretében kialakítandó közoktatási természettudományos oktatást támogató szakmai együttmûködések kialakítása érdekében felveszi a kapcsolatot a TÁMOP /2 projektnek azzal a nyertesével, amely a pályázó régiójában mûködik, és annak egyetértése esetén és bevonásával dokumentált szakmai napot tart 17. a fejlesztés-nyomonkövetõ felület (FNF) számára az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által meghatározott adatszolgáltatást nyújt. 18. az általa kialakítandó természettudományos laboratórium vezetõje szakmailag együttmûködik a többi nyertes pályázóval a párhuzamos fejlesztések elkerülése és az egyenetlen szakmai színvonal kiküszöbölése érdekében. Vállalnia kell továbbá, hogy valamennyi jelen konstrukció keretében támogatott Kedvezményezett meghívásával legalább egy szakmai disszeminációs mûhelykonferenciát szervez saját, a projekt révén létrehozott laboratóriumban. A konferencia dokumentációját kötelezõ a megvalósító középiskola honlapján elhelyezni.

8 8 MEZÕGAZDASÁG Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesületének elérhetõségei: (X) június 22. Többmilliárd forintos pályázatok indulnak A következõ hónapokban több fontos pályázat is megjelenik a Darányi Ignác Tervben, többmilliárd forintra pályázhatnak a gazdák jelentette be V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelõs államtitkár. Közeledünk a közötti programozási idõszak végéhez, ezért elõször a beruházási jellegû támogatásokat hirdeti meg a Vidékfejlesztési Minisztérium, hogy legyen idõ kivitelezni az elképzeléseket. A tárca napokon belül harmadszor is meghirdeti a fiatal mezõgazdasági termelõk indulását segítõ pályázatot. A korábbi fordulók tapasztalatait a fiatal gazdák érdekvédelmi szervezetével egyeztetve a tárca beépítette a pályázati kiírásba. Az ifjú gazdák összesen 4 milliárd forintot igényelhetnek gazdaságuk elindításához. Ezt a támogatást rugalmasan használhatják fel a termelõk, hiszen például termõföl vásárlására vagy az állatállomány bõvítésére is fordíthatják. Azok a 18 és 40 év közötti gazdák jelentkezhetnek, akik elõször kezdenek gazdálkodni, megfelelõ szakmai tudással, végzettséggel rendelkeznek, és vállalják, hogy gazdaságukat 5 évig egyéni vállalkozóként vezetik. Egy pályázó legfeljebb 12 millió forintot kaphat. A kérelmeket július 16. és augusztus 16. között lehet beadni a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz - ismertette V. Németh Zsolt. A minisztérium arra törekszik, hogy a legjobb jelentkezõk kapjanak támogatást, ezért a Nemzeti Vidékstratégiában lefektetett céloknak megfelelõ kritériumrendszert állított fel a pályázóknak. A tárca célja, hogy helyreállítsa a növénytermesztés és az állattartás felborult arányát, így a pályázatok elbírálásakor pluszpontot kapnak az állattenyésztõk. Szintén elõnyt élveznek a kertészek, hiszen ez az élõmunka-igényes ágazat növeli a foglalkoztatást. Több pontot kapnak majd azok a pályázók is, akik vállalják, hogy lakóhelyük a lehetõ legközelebb lesz a gazdasághoz, illetve azok, akik fõállású mezõgazdasági termelõk lesznek. Pluszpont jár annak az ifjú gazdának is, aki tanyán, vagy 1000 fõnél kisebb lakosságszámú településen él. A kritériumok alapján a jelentkezõk felmérhetik esélyeiket a pályázaton. 6 milliárd forintra lehet pályázni a vidéki turizmus ösztönzéséhez. A kérelmeket az illetékes LEADER Helyi Akciócsoportokhoz kell eljuttatni július között - hangsúlyozta V. Németh Zsolt. A 96 hazai akciócsoportból 70 tudja meghirdetni a pályázatot, mert rendelkezik még elegendõ forrással a kiíráshoz. A támogatást szálláshelyek kialakítására, agro- és ökoturisztikai szolgáltatások bõvítésére, szálláshelyhez nem kötõdõ tevékenységekre (például lovas, vadászati, vízi vagy gasztronómiai turizmushoz kapcsolódó programokra) lehet fordítani. Az 5000 fõ alatti lakosságszámú és a legfeljebb 100 fõ/km 2 népsûrûségû településeken élõ vagy mûködõ természetes személyek, mikro-, kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházak kérhetnek forrást a keretbõl. A hozzájárulás mértéke hátrányos helyzetû településeken 65%, egyébként 60%, de közhasznú szervezetek 100%-os támogatást is kaphatnak. Egy pályázó legalább 1 millió, legfeljebb 35 millió forintot igényelhet, de az összeg felsõ határát a HACS-ok saját illetékességi területükön csökkenthetik. Néhány nap múlva, június 22-tõl már lehet támogatási kérelmeket beadni a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztésére emlékeztetett az államtitkár. A pályázat keretösszege ötmilliárd forint. A mezõgazdasági termelõk három-, a nem mezõgazdasági termelõk kétmilliárd forintra pályázhatnak. A jelentkezõk minimum 2.5, maximum 100 millió forintot igényelhetnek; ez a támogatási plafon is jelzi, hogy a Nemzeti Vidékstratégiával összhangban elsõsorban a helyi termékek feldolgozását segíti a pályázat. Vágópont létesítésére legfeljebb 30 millió forintot, termelésirányítási szoftverekre és hardverekre 10 millió forintot lehet kérni. A hozzájárulás mértéke az elszámolható kiadások %- a lehet. FELHÍVÁS A támogatást a versenyképesség javítására, a termékszerkezet átalakítására, az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi feltételek javítására, az energiafelhasználás ésszerûsítésére, az üzemirányítás korszerûsítésére, illetve vágópontok kialakítására lehet felhasználni. Többek között a hús, a zöldség-gyümölcs, a tejtermékek és a gyógynövények feldolgozására, vagy malomipari beruházásokra igényelhetnek támogatást a jelentkezõk. A következõ idõszakban a tárca hónapról hónapra hirdeti meg a pályázatokat: a közeljövõben várható a nem mezõgazdasági tevékenység kialakítását és az állattartó telepek korszerûsítését segítõ kiírás, illetve a GAZDA- Net program. Szeptemberben a vidéki örökség megõrzésére és falufejlesztésre is lehet majd pályázni hívta fel a figyelmet V. Németh Zsolt. Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érõ, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló évi XLVIII. törvény elõírásai szerint június 1. és november 30. között az alma, körte, kajszi és õszibarack ültetvények statisztikai célú felmérése zajlik a településen. A Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott összeírók felkeresik a helység közigazgatási területén található azon ültetvényeket, amelyeket elõzetesen az adatgyûjtésre kijelöltek. A szakemberek a helyszínen töltik ki azt a kérdõívet, amely az ültetvény jellemzõit méri fel. Kérjük, segítsék munkájukat a feladatuk elvégzéséhez szükséges információk megadásával, továbbá felkérésükre biztosítsák számukra, hogy a zárt területekre bejussanak. A törvény alapján a gyümölcsfával betelepített területek használói kötelesek az összeíráshoz adatot szolgáltatni. Az összeírók célja elsõsorban az ültetvények felkeresése, ugyanakkor az adatfelvétel megvalósulásához a használókkal való kapcsolatfelvételre is sor kerülhet. A kérdõív megtekinthetõ az önkormányzati hivatalban vagy a KSH internetes honlapján (www.ksh.hu). (X)

9 2012. június 22. HÍREK 9 Rendõrségi Hírek A nyári szünidõben a fiatalok nemcsak a közlekedés veszélyének, hanem a drog és a kábítószer veszélyének is ki vannak téve. Ezekre hívja fel a figyelmet Torzsa Endre rendõr százados, a Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetõje és Nagy Pál rendõr õrnagy, a Csongrád Megyei Rendõrfõkapitányság ifjúságvédelmi fõelõadója. A nyári szünidõ idején különösen kell figyelnünk gyermekeinkre, mert számos veszélynek vannak kitéve. A melegben sokan vannak az utcákon, hol gyalogosan, hol kerékpárral, motorral, vagy Õz helyett a fa Június 5-én 17 óra körüli idõben a 4521-es számú úton közlekedett egy Honda típusú személyautó Mártély felõl Mindszent irányába, mikor is az út jobb oldali bokros részrõl egy õz ugrott ki jármûve elé. A gépkocsi vezetõje ezt észlelve jármûvét balra kormányozta, így az õzet nem ütötte el, azonban jármûvével árokba hajtott és egy fának ütközve állt meg. A baleset során személyi sérülés nem történt, az anyagi kár másfélmillió forint. Biztonságosan, nyáron is esetleg görkorcsolyával. De figyelnünk kell a bandázásokra is, mert a baráti társaság nem mindig tereli jó irányba szemünk fényét. Leégett a Fa kocsma Június 13-án éjjel két óra elõtt kapta a riasztást a vásárhelyi tûzoltóság, hogy lángol a mindszenti, a helyiek által Fa kocsmaként ismert, a Csokonai és a Napkelet utca keresztezõdésében álló vendéglátóhely. A tûzoltók három autóval indultak az oltásra tájékoztatott Csuka Attila, Hódmezõvásárhely tûzoltó parancsnoka. A kerékpárokat fel kell készíteni a nyári használatra is. A szülõk felelõssége, hogy gondoskodjanak gyermekeik biciklijeikrõl. A legfontosabb a láthatóság. A kerékpárokat el kell látni megfelelõ világításokkal. Nagy Pál rendõr õrnagy elmondta, a nyári szünetben fokozódik a kábítószer és a drog használata. Nincs statisztika, hogy mikor kezdik el a kábítószer kipróbálását, a tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy minden évben egy évvel korábbi korosztály. Nyáron nõ a szabadidõ, csökken a felügyelet, és emiatt jobban ki vannak téve a fiatalok a kísértésnek. Nem attól kell félni, hogy ingyen beetetik, hogy azután függõvé váljon, sokkal veszélyesebb a haveri kör, a barátoknak való megfelelés. Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, sokszor a legjobb díler maga a barát. Még mindig a füves cigaretta vezet, különösen a mi régiónkban. Hogy vehetjük észre a gyerekünkön? Az elsõ alkalmakkor szinte biztos nem otthon próbálja ki a gyermek mondja a szakember. Feldobottabb, vagy fáradtabb lesz a gyerek, a lényeg hogy állandó hangulatváltozása lesz. A marihuánás cigaretta használatát a szemen lehet látni: véres lesz, fényre nem reagál a pupillája. Fény hatására lassabban reagál, vagy nem szûkül össze a pupilla. Egymás mellett nem közlekedhetnek kerékpárosok, motorosok, sem autó- sem bicikliúton. A motorosoknak egymástól eltolva, külön nyomvonalban kell közlekedniük. Ha egymás mellett haladnak és a rendõr felelõsségre vonja õket emiatt akkor vagy figyelmeztetésben, 5-50 ezer forintig terjedõ a helyszíni bírsággal, vagy szabálysértés esetén akár 150 ezer forint bírsággal sújthatják. Görkorcsolyával és rollerrel közlekedõk gyalogosnak minõsülnek, így ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint a gyalogosokra. A kiérkezõ vásárhelyi lánglovagokhoz csatlakoztak a mindszenti önkéntes tûzoltók, és közösen oltották el a 120 négyzetméteren lángoló épületet, így sikerült megfékezni a tüzet, mielõtt az a környezõ épületekre is átterjedhetett volna. Személyi sérülés nem történt. A tûz okát a folyamatban lévõ vizsgálat fogja megállapítani, a kár az elõzetes becslések alapján több millió forintra tehetõ. A helyiekkel beszélgetve elmondták, örülnek, hogy emberi élet nem volt veszélyben, és azt sajnálják, hogy a településre Szegvár felõl érkezõket a romos épület maradványa fogadja. Arnay

10 10 HIRDETÉS június 22. Apróhirdetés Idõsek mellé mosást, bevásárlást, takarítást vállalok. Tel: 30/ Apróhirdetések, gyászhirdetések, keretes hirdetések felvétele: Antal Sándornál a 06-30/ es telefonszámon. Következõ lapszámunkban július 3-án (kedd) 18 óráig beérkezett hirdetéseket tudjuk megjelentetni. Központi ügyelet Egészségház 6630 Mindszent, Csokonai u. 2. Rendelési idõ (felnõttek és gyermekek részére): hétfõtõl - péntekig 15:00-07:00 szombat, vasárnap, ünnepnap: 07:00-07:00 Telefon: Családi események Házassági évfordulók: 45 éve kötött házasságot: június 24. Gémes János és Antal Anna Piroska július 1. Narozsnik János és Bugyi Aranka Terézia 40 éve kötött házasságot: június 24. Tóth István és Nagy Erzsébet Czirok István és Gál Mária július 1. Pálinkó Vince és Gacsári-Kiss Henrietta Eszter 35 éve kötött házasságot: június 18. Szabó József és Magony Eszter június 25. Pálnik Zoltán és Maráczi Edit Eszter Máriás Ferenc és Juhász Piroska Ibolya 30 éve kötött házasságot: június 19. Kiss Sándor és Tábit Mária 25 éve kötött házasságot: június 20. Zsótér József és Mihály Erika június 27. Szekszárdi József és Dombi Ágnes Elhalálozott: Rakonczai Imre meghalt május éves volt. Lakott: M. Kinizsi Pál utca 46. Süle Mihályné /Szül: Mihály Eugénia/ meghalt május éves volt. Lakott: M. Batthyány utca 25. Domonkos József meghalt május éves volt. Lakott: M. Kossuth Lajos utca 4. Ménesi Ferencné /Szül: Szécsényi Viktória/ meghalt június éves volt. Lakott: M. Erzsébet királynõ utca 16. Sebõk Lászlóné /Szül: Matuszka Zsuzsanna/ meghalt június éves volt Lakott: M. Kinizsi P. u. 63. Született: Az ügyeleti ellátás csak sürgõs esetben vehetõ igénybe. (X) Szobácsi Zoltán és Seres Beáta június 8-án Gergõ utónevû gyermeke, Szobácsi Attila és Nagy Rozália június 11-én Renáta, Zsanett utónevû gyermeke, TEMETKEZÉS Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN: TEMETKEZÉSI IRODÁNK DR. IMRE JÓZSEF U. 1. (Bejárat a Zrínyi u. felõl.) Telefon/fax: 62/ MINDSZENTEN: GALAMBOSI FERENC temetõgondnokunknál és BEMUTATÓ HÁZUNKBAN. Telefon: 62/ , Mobil: 30/ ÜGYELET: 30/ Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a közeli, távoli rokonoknak, jó szomszédoknak, volt osztálytársaknak, ismerõsöknek, akik Borsi János zenész, (X) volt mindszenti lakos temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot küldtek, vagy helyeztek. Gyászoló testvérei

11 2012. június 22. SZÍNES 11 Nyolc fúró hajtja az autót A mindszenti ügyeletért pen készítettük el, januárra lettek kész. Utána vágtunk bele a járgány összeszerelésébe, amellyel áprilisra lettünk kész emlékezett vissza a pilóta, akitõl megtudtuk, hogy a kocsijuk átlagban 44 km/óra sebességre képes. Versenykörülmények között másfél-két percet bír a nyolc fúró aksija, ami közel 1,5 kilométer távolságban mérve. Az autónak üvegszálas orrburkolata, fémszálas kormánya és alumíniumlemez burkolata van, valamint hidraulikus tárcsaféke részletezte Szabolcs, majd hozzátette, a legnehezebb feladat az volt, hogy a nyolc fúrót szinkronizálják. Ezt bowdenekkel oldották meg. Miután kész lett a kocsi, a Bekõ Tóni csapat bejutott a miskolci összecsapásra, melyen összesen 62-en álltak a rajtrácsra. Az elsõ napon a gépátvételek mellett gyárlátogatáson vettek részt, majd másnap a verseny vette kezdetét. A városban kialakított pályán 5 kört kellett teljesíteniük, ami körönként 450 méter, így A mindszentiek szeretnék, ha az orvosi ügyeletük továbbra is biztonságosan mûködne. Az alacsony normatív támogatás miatt, a helyi önkormányzati költségvetést nagyon megterheli a több millió forintos hozzájárulás. A lakosság nagy része úgy gondolja, hogy tartalékképzésre van szükség. Lakossági kezdeményezésre gyûjtést indítanak Mindszenten, hogy az orvosi ügyelet továbbra is magas színvonalon mûködhessen. Jelen állapot szerint, a riasztás után rövid idõn belül az ügyeletet ellátó szakszemélyzet az orvos és gépkocsivezetõ - már a helyszínen ellátja a beteget. Ezzel a gyorsasággal a mindszenti ügyeleten dolgozók több ember életét megmentették az elmúlt idõszakban. Korábban szó volt a központosításról is, a terv szerint a hódmezõvásárhelyi ügyelethez tartozott volna Mindszent. Az ötlet az év elején merült fel, amikor az önkormányzat a kevés normatív támogatás miatt nehezen tudta finanszírozni az orvosi ügyeletet. Ekkor az ügyeleten dolgozók orvosok, asszisztensek, gépkocsivezetõk lemondtak bérük egy részérõl. Azóta az orvosok az óránkénti forintos ügyeleti pénz helyett 1200 forintért, az asszisztensek és gépkocsivezetõk forint helyett 700 forintért látják el feladatukat. Ezzel a racionalizálással az idén már némileg kevesebbe kerül Mindszenten az orvosi ügyelet. Az önkormányzat által biztosított hozzájárulás így is nagyon megterheli a városi költségvetést. Mivel a normatív támogatás igen csekély. A mindszentiek semmiképpen nem szeretnék, ha számukra bekövetkezne a legrosszabb, megszûnne az orvosi ügyelet. Ezért többen úgy gondolták, hogy kezdeményezik a tartalékképzést, ami biztosítaná a nehéz helyzetekben is Mindszenten a folyamatos orvosi ügyelet mûködését, a megszokott színvonalon. Azok a polgárok, akik szeretnének hozzájárulni a tartalékképzéshez, megtehetik az alábbi számlaszámon: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Mindszent Csokonai u. 28. Egészségház Mindszent orvosi ügyelet támogatási számla javára. (X) A sok veterán járgány mellett két elektromobilt is láthattak a kíváncsiskodók a IV. MagyaRock Napja és Veterán Motoros Találkozón Mindszenten. Az egyik autó tulajdonosa a Kecskeméti Fõiskola GAMF Karán harmadéves hallgató mindszenti Sánta Szabolcs, aki négy csoporttársával közösen építette a Bosch által meghirdetett pályázatra. A srácok végül a 23. helyen zárták a versenyt. A sok-sok veterán érdekesség között sétálgatva akadtunk a két csodajárgányra, amelyeket akkumulátoros fúrók hajtanak. A kiállításon a nyolc fúró helyett csak kettõ volt rá felszerelve, de Sánta Szabolcs, a Bekõ Tóni csapat pilótája érdeklõdésünkre elárult néhány kulisszatitkot. A miskolci Bosch cég már negyedik alkalommal írta ki a tanév elején az Elektromobil pályázatot, amelynek lényege, hogy elektromos fúrógépek köré építsenek a diákok egy autót, mellyel majd az év végén mikorra már minden elkészült össze is mérik tudásukat a nevezett, illetve a versenyre bejutó csapatok részletezte Szabolcs. Így aztán szeptemberben a pályázat meghirdetését követõen állt össze a Bekõ Tóni csapat, amelynek tagja Sánta Szabolcs. A feladatnál mi sem volt egyszerûbb, nyolc akkumulátoros fúró köré építettek egy olyan autót, amellyel indulhatnak majd a tanév végi versenyen. A pályázati szakaszon 124 csapat jutott túl, majd kezdtük tervezni az autót. A 3D-s terveket természetesen számítógé- összesen 2250 métert jelentett. Ez idõ alatt volt egy kötelezõ akkumulátor csere is. Az utcai pálya körforgalmat, visszafordítót is tartalmazott, a boxutca egy buszöböl volt. Végezetül a Sánta Szabolccsal felálló csapat a 23. helyen végzett. Az autót több kiállításra, bemutatókra viszik jelenleg, majd a jövõ évi pályázaton újra indulnak, és próbálnak minél jobb helyet elérni. Antal Sándor Mindszenti hírek független, közéleti kéthetilap Kiadja: Kisbíró Hirdetõ, Szervezõ és Mûsorszóró Kft Hódmezõvásárhely, Szabadság tér 71. Fõszerkesztõ: Kokovai Péter (+3662/ ) Hirdetés: Antal Sándor (+36-30/ ) Nyomás: Szoliter Kft. Hódmezõvásárhely Terjeszti: a Kiadó. Megvásárolható a mindszenti üzletekben. ISSN Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelõsséget! Minden jog fenntartva!

12 12 HÍREK június 22. Fel kell készülni az itthon nem ismert kórokozókra is Régen örülhetett a magyar ember, ha nyáron eljutott a Balatonhoz, ma viszont már kinyílt a világ, a Föld legtávolabbi sarkába is eljuthatunk. Ez azonban számos veszéllyel járhat, amelyek megelõzésére nem árt idõben gondolni. Többek között ezekrõl kérdeztük dr. Kõhegyi Ferenc szakgyógyszerészt. A távoli országok a számunkra egzotikus kultúra mellett más higiéniai szokásokkal, illetve nálunk ismeretlen kórokozókkal rendelkezhetnek, ezért utazás elõtt keressük fel az Országos Epidemiológiai Központot, hogy ezekrõl tájékozódjunk tanácsolta Kõhelyi Ferenc. Hozzátette: Ezt érdemes jóval az utazás megkezdése elõtt megtenni, mivel vannak olyan gyógyszerek, amelyeknek a szedését már hat héttel az utazás elõtt meg kell kezdeni, sõt még egy ideig a hazatérés után is folytatni kell. A gyógyszerész arra is figyelmeztetett, hogy például észak-afrikai országokban utcai árusoktól ne fogadjunk el semmilyen ételt, mert súlyos, akár életre szóló következménye lehet. A hepatitisz elleni oltás, ha ezekbe az országokba készülünk, majdhogynem kötelezõ. Veszélyek persze hazai utazások során is leshetnek ránk. Közép-Európában szinte azt lehet mondani, hogy kullancsjárvány van. Ez a vérszívó csípésével agyhártyagyulladást illetve Lyme-kórt okozhat. Legjobb a megelõzés, amit a testhez simuló, zárt ruhával tehetünk meg, továbbá vannak olyan aeroszolok, amelyek távol tartják a kullancsot, sõt legújabban ultrahangos készülék is szolgálja ezt a célt. Az sem árt, ha a csomagunkban van kullancskiszedõ csipesz vagy erre szintén alkalmas speciális mûanyag kanál. A vízparti pihenésre vágyóknál a napszúrás, az UV sugárzás és a leégés lehet kellemetlen következménye az elõrelátás hiányának. Felnõtteknek ös, gyerekeknek ös faktorú naptejeket, krémeket szoktak ajánlani. Dr. Kõhegyi Ferenc arra is felhívta a figyelmet, hogy délelõtt 11 óra és délután három között lehetõleg ne sokat tartózkodjunk a napon, hiszen a fájdalmas leégés kockázata mellett az UV sugárzásnak is kitesszük magunkat, ami akár daganatos betegségekhez vezethet. Az utazásra érdemes vinni például sebtapaszt, hashajtót vagy hasmenés elleni szert, valamint lázcsillapítót, de utóbbinál ügyelni kelle arra, hogy van, amelyik mellett tilos alkoholt fogyasztani. Kokovai Péter Mit tegyünk piros riasztás esetén? A kánikulai idõjárás kapcsán az Országos Mentõszolgálat felhívja a lakosság figyelmét a hõség okozta veszélyekre. A hõség elsõsorban az idõseket, a szívés érrendszeri betegségekben szenvedõket, továbbá azokat veszélyezteti, akiknek valamilyen krónikus alapbetegségük van. Aki teheti, a nagyobb megterhelést jelentõ tennivalókat például hivatali ügyintézést, bevásárlást inkább az enyhébb napokra halasszuk. A nagy meleg elleni védekezésben az egyik legfontosabb a megfelelõ folyadékpótlás, de lehetõleg nem cukros üdítõitalt, hanem ásványvizet, vagy teát érdemes kortyolgatni. A hõség idején könnyû, szellõs ruházat ajánlott, de az is fontos, hogy az ember fejét ne érje direkt napsütés, egyrészt az erõs UV sugárzás, másrészt a napszúrás veszélye miatt. Ájulásos rosszullét esetén legjobb, ha hûvös, árnyékos helyen lefektetjük a segítségre szorulót, hiszen így az átmeneti vérkeringési zavar hamar rendezõdhet. Fontos, hogy autóban még néhány percre, lehúzott ablak mellett se hagyjunk õrizetlenül kisgyermeket. A kicsik is nagyobb veszélynek vannak kitéve, romlik a koncentrációkészség, meghosszabbodik a reakcióidõ, nagyobb a balesetveszély. Országszerte már hétvégén is sok közúti baleset történt. Forrás: Országos Mentõszolgálat ÚJRA OLVASÓLIGET MESEHÕSÖK VÁNDORÚTON Szeretettel várunk július 4-én szerdán 16 órától egy kis népmesei utazásra a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ mögötti játszótéren felállított OLVASÓLIGETÜNKBE ahol a bûvészkedéssel és a varázslatos lényekkel kapcsolatos vidám, játékos, zenés délutánt tölthetünk együtt! teste hidegben könnyen lehûl, de hõségben könnyen fel is melegszik, így gyorsan súlyos hõkimerülés, életveszély jelentkezhet. A nagy melegben az autóvezetõk Tarts velünk a Varázslatos nyár programsorozatunk nyitó rendezvényén! (X)

13 2012. június 22. ÉLETMÓD 13 Recept Cseresznyeleves A cseresznyébõl is ínycsiklandozó levest készíthetünk, ha könnyed finomságra vágyunk. Hozzávalók: 50 dkg fagyasztott magozott cseresznye 1 doboz (3 dl) tejszín 1 csomag puncs ízû pudingpor cukor ízlés szerint 5 púpozott evõkanál liszt víz 1 csomag vaníliás cukor 1 citrom fahéj õrölt szegfûszeg felvert tejszín a díszítéshez Elkészítés: Felteszünk egy lábasban vizet forrni, és amikor gyöngyözve forr, beleöntjük a cseresznyét. Megszórjuk cukorral, vaníliás cukorral, fahéjjal és õrölt szegfûszeggel, és gyorsan elkészítjük a habarást. Egy csészébe beleteszünk 5 púpos evõkanál lisztet, és vízzel csomómentesre keverjük. Egy szûrõ segítségével beleszûrjük a levesbe, és jól elkeverjük. A pudingport kevés hideg vízzel elkeverjük, és szintén a leveshez adjuk, majd hagyjuk, hogy rottyanjon egyet az egész. Belekarikázzuk a citromot, és a levest hûtõfürdõbe tesszük. Amikor már kicsit kihûlt, hozzákeverjük a tejszínt, majd megkóstoljuk, és ha esetleg savanyú, cukorral édesítjük. Hidegen, felvert tejszínhabbal tálaljuk. Fetával töltött lilahagyma Egy igazi ételkülönlegesség receptjét osztjuk meg az olvasókkal. Nagyon egészséges és finom, próbálják ki! Hozzávalók: 4 fej közepes lilahagyma 4 evõkanál zsemlemorzsa 2 fej fokhagyma 1 tojás dkg feta sajt 1-2 kiskanál friss bazsalikom/oreganó olívaolaj Itt a nyár, itt a diákmunka szezon! A nyári szünet sok diák számára nem csak a pihenés idõszaka, hanem a munkavégzésé is. Munkát önállóan is lehet vállalni, de a diákok körében az ún. iskolaszövetkezeti forma a legnépszerûbb. Általános szabály, hogy munkaviszonyt az létesíthet, aki a 16. életévét betöltötte, de az, aki 15 éves elmúlt és nappali tagozatos tanuló is foglalkoztatható, esetükben szükséges azonban a törvényes képviselõ hozzájárulása. Fontos, hogy mindig legyen a diák birtokában egy munkaszerzõdés, megbízási szerzõdés, amit mind a diák, mind a munkáltató aláírt. Bármilyen jogviszonyban kerül sor a diákmunkára, a tanulónak mindenképpen rendelkeznie kell adóazonosító jellel a kifizetéshez. Aki még nem rendelkezik adóazonosító jellel az a 12T34-es nyomtatvány kitöltésével igényelheti, ami az ügyfélszolgálatokon beszerezhetõ, vagy a honlapról letölthetõ. A kártya igénylése elsõ alkalommal ingyenes. A diákoknak a megszerzett jövedelemrõl az adóévet követõ év május 20-ig kell majd bevallást készíteni a kifizetett jövedelemrõl szóló igazolások alapján. A bevallásban szereplõ fizetendõ adót a bevallás benyújtásának határidejéig meg is kell fizetni, az esetleges túlfizetés pedig a bevallásból visszaigényelhetõ. A bevallás alapját képezõ kifizetõi igazolásokat 5 évig meg kell õrizni. A bevallás elküldhetõ elektronikusan (ügyfélkapun keresztül), postai úton, illetve személyesen is beadható. Javasoljuk, hogy adóügyeiket a Elkészítése: A hagymákat meghámozzuk, és forrásban lévõ sós vízben 7-10 percig fõzzük. Hûlni hagyjuk. A tojást egy villával kicsit felverjük. Hozzámorzsoljuk a sajtot, és jól összedolgozzuk a tojással. A zsemlemorzsát kevés olívaolajon megpirítjuk. A vége felé hozzátesszük az átpréselt fokhagymát is. A morzsa 2/3-ad részét a sajtos krémhez adjuk. A hagymák tetejét (kb. 1/4-üknél) levágjuk, belsejét kiszedjük, hogy csak 2-3 réteg maradjon. Beletöltjük a fetás masszát, tetejét pedig a maradék zsemlemorzsával megszórjuk. Olívaolajjal meglocsoljuk. Elõmelegített, forró sütõben kb. 20 percig sütjük. Akkor jó, ha a teteje egy kicsit megpirul. Jó étvágyat kívánunk! fiatalok intézzék elektronikusan, aminek a kulcsa egy Ügyfélkapu-regisztráció. A regisztrációhoz érvényes személyazonosító okmány és egy mûködõ cím szükséges és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain vagy az okmányirodáknál kezdeményezhetõ. Forrás: NAV (X)

14 14 SPORT A labdarúgó megyei I. osztály 2011/12-es szezon utolsó elõtti fordulójában búcsúzott a hazai közönségtõl a Mindszenti Sport Egyesület, akik a Csanádpalotát fogadták. A találkozónak még annyi tétje volt, hogy az MSE a 9. avagy a 11. helyen zárja a bajnokságot. A mérkõzés a hazai drukkerek és játékosok számára remekül kezdõdött. Az elsõ percben Szabó Bence kapott remek labdát, melyet könyörtelenül használt ki és juttatta elõnyhöz a zöld mezeseket. A középkezdés után Mihály rúgott kapufát, de egy perccel késõbb a csatár újra próbálkozhatott, ami után már kettõ volt a hazai elõny, 2-0. A kétgólos elõny talán túlságosan is megnyugtatta a vendéglátókat. Az éledezni látszó palotaiak elõbb egy eléggé vitatható büntetõbõl szépítettek, majd egy óriási góllal egalizáltak. A hazai rövidzárlat tovább tartott, mint gondoltuk volna, ugyanis egy tetszetõs akció után már a vendégeknél volt az elõny, 2-3. Igaz a palotai öröm sem tartott sokáig. Antal - Kocsis - Mihály volt a labda útja, miután az utóbbi maga második, csapata harmadik gólját szerezte, 3-3. Az elsõ félidõnek ekkor még korántsem volt vége. A 43. percben egy jobbról beívelt szabadrúgást Orosz fejelt kapura. A játékszer a kapufáról a hálóban kötött ki, így 4-3-as hazai vezetéssel fordultak a csapatok. A második játékrészre az erejükkel teljesen elkészült vendégeken átgázoltak a zöldfehérek. A gólgyártást Tóth Cs. kezdte, aki egy szöglet után fejelt a hálóba, 5-3, majd Mihály büntetõbõl növelte az elõnyt, 6-3. A híres magyarangol 6-3 után sem álltak le. Kocsis ugratta ki Antalt, 7-3, majd Orosz lövése után már 8-3 volt az állás, ami egyben a végeredmény is lett. Az MSE kétszámjegyûvé is tehette volna góljai számát, de több ziccert is elszórakoztak a srácok. Mindezek ellenére Szép búcsú a hazai közönségtõl szépre sikerült a bajnokság utolsó hazai meccse, ami után már az is biztos volt, hogy a 9. helynél se jobb, sem pedig rosszabb helyen nem zárhatnak, hiszen a közvetlen rivális Csanádpalota éppen Mindszenten botlott, míg a Kistelek is kikapott a zöldfehérek mögött. A 8. hely is elérhetetlen volt az utolsó játéknap elõtt, ugyanis a Röszke és a SZVSE is 4-4 ponttal állt a mindszentiek elõtt. Mindszent SE - Csanádpalota 8-3 (4-3) Gól: Mihály (3), Orosz (2), Tóth Cs., Szabó B., Antal Ifjúságiak: Mindszent - Csanádpalota 1-3 Tétnélküli vereség Csongrádon A 2011/12-es szezon utolsó találkozójára Csongrádon került sor. A meccsnek tétje már egyik oldalon sem volt. A Csongrád a 6., míg a Mindszent a 9. helyen zárta a bajnokságot. A nagy hõségben ez meg is látszott a csapatokon. Röviden: nem egy kiélezett, vérre menõ csatát láthattak a kilátogatók. Ennek ellenére a találkozó elején Szabó ment el a jobb oldalon, akinek centerezését követõen Mihály lõtt Bíró kapujába, 0-1. A gól után még két-három nagy lehetõséget puskáztak el a vendégek és, ahogyan az ilyenkor lenni szokott, ezek a lehetõségek megbosszulták magukat. Nagy Ádámot ütötte el Molnár kapus, amiért a büntetõ pontra mutatott a játékvezetõ. A 11-est a másik kapus, Bíró lõtte magabiztosan a kapuba, 1-1. A félidõ így döntetlennel zárult. A második játékrészben sem növelték a tempót a srácok. A szinte barátságos meccsel is felérõ találkozón a hazaiak még kétszer is mattolták Molnárt, míg a másik oldalon egy szöglet után Orosz szépített, kialakítva a 3-2-es végeredményt június 22. A tavalyi 4. helyet nem sikerült megismételnie a bajnokság során többször is szinte elfogyott Mindszentnek. Ennek ellenére a szezon elõtt kitûzött célt, azaz a hely egyikét sikerült elérnie a gárdának, mellyel elégedettek lehetnek a vezetõk. A meglepetések most nem jöttek úgy, mint az elmúlt szezonban, ami mellett több nem várt vereséget is elszenvedtek Bartuczék. Gondoljunk itt a tavaszi szezonban a Tápé, a Balástya, vagy az UTC otthonában elveszített pontokra, de hazai pályán sem volt szép a Röszke elleni fiaskó. Egy biztos az õszi emlékezetes 7-0-s vereségek (Ásotthalom, Mórahalom, Algyõ) tavasszal már elmaradtak, lett tartása a csapatnak. Sõt a bajnok Mórahalomtól és a második helyezett Sándorfalvától is sikerült 1-1 pontot csípniük Tóthéknak, de az oda-vissza legyõzött Kiszombor és SZVSE elleni diadalok is szép emlékek. Természetesen mindezekrõl már nem érdemes többet beszélni. Most egy rövid pihenõ következik, majd július közepén kezdik a felkészülést a 2012/13-s szezonra a srácok. Az, hogy kik maradnak és, kik azok, akik tovább állnak még nem lehet tudni, úgy mint azt sem, hogy kivel, vagy akár kikkel erõsödhet a keret. Csongrád - Mindszent 3-2 (1-1) Gól: Mihály, Orosz Ifjúságiak: Csongrád - Mindszent 7-0 A felnõtt bajnokság végeredménye: 1. Mórahalom Sándorfalva Ásotthalom Algyõ Kiskundorozsma Csongrád Szegedi VSE Röszke Mindszent Csanádpalota Kistelek Kiszombor (-1) 13. Tápé Nagymágocs HFC II Balástya Ujszegedi TC Ifjúsági bajnokság végeredménye: 1. Sándorfalva (-4) 2. Szegedi VSE (-4) 3. Tápé Algyõ Röszke (-1) 6. Kistelek Csongrád Mórahalom HFC II Csanádpalota Kiskundorozsma Nagymágocs Mindszent Balástya Ásotthalom Ujszegedi TC Kiszombor (-1) Antal Sándor

15 2012. június 22. KITEKINTÕ 15 Idén is Szõke Tisza, hazai reményekkel Június 23-án rendezi meg a Papiron Szeged Versenytánc Klub a Szõke Tisza 2012 WDSF open nemzetközi táncversenyt az újszegedi sportcsarnokban. A versenyre idén is több mint 100 táncos pár jelentkezett. Zsilák Zsuzsanna szervezõ elmondta, már délelõtt elkezdõdnek a programok, akkor elõdöntök és egyéb bemutatók is lesznek. Jó kapcsolatot ápolnak általános iskolákkal, így a nézõk még nem profi, de lelkes gyermekek produkciójának is tapsolhatnak a nap folyamán. A versenyt több kategóriában rendezik, így lesz junior, ifjúsági, felnõtt és senior kategória is. A nap fénypontját az esti döntõk és a gála nyújtja majd, melyen remélhetõleg több hazai táncos is megmutatja tudását. Standard és latin kategóriában is egyaránt 5-5 táncot láthat a közönség. A verseny nemzetköziségét jelzi, hogy 10 országból érkeztek nevezések, érdekesség, hogy érkezik Albániából is versenyzõ, aki már tavaly is ott volt Szegeden, de akkor még olasz színekben. Nagyon sok külföldi nevezés érkezett senior kategóriára is, ahol a 45 év feletti táncosok indulhatnak. A rendezõ klub nagy reménységei, a nemzetközi porondon is rendszeresen megmutatkozó Fáskerti Zsolt és Ocsovszki Eszter, akik tavaly remek versenyzéssel a döntõig jutottak és az ötödik helyen végeztek. Idén a szegedi verseny elõtt még egy nemzetközi megmérettetés vár rájuk Csehországban, majd Szegeden búcsúztatják a szezont. Eszternek a rumba a kedvence, mert lágyabb-lassabb tánc, míg versenyen a paso Pörög a foci a Rádió 7-ben Tippeljen és nyerjen minden héten egyedi foci eb-s futball labdát az Európa Bajnokság ideje alatt! Hangoljon a Rádió7-re vagy kattintson a promenad.hu oldalra és figyelje, hogy aznap melyik meccs végeredményét kell eltalálnia! Küldjön egy sms-t a 06-30/ es számra, vagy töltse ki az internetes hírportálon található ûrlapot! A játék fõdíja egy 2 személyes belföldi wellness hétvége! A játék támogatója a piros presszó! Pörög a foci a rádió7-ben a 97,6-on és a 107,0-án!!! doble, amivel remekül le lehet vezetni a feszültséget. Zsolt véleménye hasonló, de edzésen inkább a szambát kedveli. Zsolt elárulta, a tavalyinál is jobb eredményben bíznak, bár még nem ismerik az összes nevezõt, a nevezési határidõ lejártáig. A jó szereplés már csak azért is fontos lenne, mivel elõrébb szeretnének lépni mind a hazai mind a nemzetközi ranglistán, így jövõre indulhatnának a Kolumbiában megrendezésre kerülõ világjátékokon is. Esélyük azért is nagy erre a versenyre, mivel a szabály kimondja csak azonos nemzetbõl származó párok indulhatnak, és a hazai listavezetõk most is olasz-magyar vegyespárost alkotnak. Eszter elmondta, talán apró a termete, 152 centi magas, de a latin kategóriában ez kifejezetten elõny is, mivel ott a dinamizmuson, a fürgeségen van a hangsúly. Rengeteg címük és díjuk van, 2010-ben az országos kûr bajnokságot is megnyerték. Szombat Mihály

16 16 SZÍNES Tábor nélkül nem lenne igazi a nyár A nyár a vakáció és a szabadságolások idõszaka, így a táborozások fõ szezonja is július-augusztus hónapokra esik. Mindszenten vannak hosszabb hagyományra visszatekintõ táborok, illetve fiatalabb kezdeményezések, sõt idén még egy országos, sõt nemzetközi találkozóhoz is csatlakozhatnak a település kicsi és nagy lakói. A Kulturális Központ szervezésében vagy közremûködésével zajló nyári táborokról Kovács Ildikó intézményvezetõt kérdeztük. Immár tizenhat esztendeje szervez a Kékvirág Klub játszótáborokat. Idén a július 2-a és 6-a között megrendezésre kerülõ mesetáborban a legkisebbek vehetnek részt. A 4-7 éves korosztálynak szervezett kikapcsolódás keretében minden nap más-más mesét dolgoznak fel. Reggel 8-tól délután 5-ig tart a foglalkozás. A tervek szerint, ha a szülõk is hozzájárulnak, egynapos kirándulás is lesz, mégpedig Ópusztaszerre, ahol van egy sövénylabirintus, amelyben sor kerülhet a Túl a sövényen meséhez kapcsolódó játékokra - mondta el Kovács Ildikó. A tábor a közösségfejlesztést is segíti, hiszen csoportok fognak alakulni Kékvirág Klubos vezetõkkel. Valószínûleg mesékbõl veszik majd a nevüket, és ehhez igazodik majd a saját készítésû póló is. Minden nap lesz valami kézmûvesség, ügyességi játék, vetélkedõ vagy sportolási lehetõség. Mindig van egy záró alkalom, amelybe a családokat is bevonják, a közös szalonnasütés mellett a gyerekek bemutatják a tábor alatt tanult dolgokat, de volt már olyan is, hogy jelmezbemutatót tartottak a végén, vagy éppen egy fergeteges tánccal lepték meg a szülõket. Fontos elem, hogy a záró esten azt a pólót viselik, amelyet õk készítettek textilfestéssel vagy batikolással. A másik Kékvirág táborban, amely augusztus 6-a és 10-e között zajlik majd, a 8-12 éves gyermekeket várják, mégpedig azokat, akik szeretnek sportolni, de legalább is szeretik a sportos játékokat, ugyanis a programokat az olimpia jegyében szervezik. Kovács Ildikó azt is elárulta, hogy nem csak az idei nyári olimpia ihlette meg a szervezõket, a téli olimpiával kapcsolatban is lesznek feladatok, de hogy ezt hogyan valósítják meg, az legyen meglepetés június 22. A táborokat a Hét Halász Vendégházban rendezik meg, de bekapcsolódnak az Olvasóligetbe is, amely a Kulturális Központ elõtti parkban zajlik, illetve a helytörténeti gyûjteménybe is ellátogatnak. Kovács Ildikótól azt is megtudtuk, hogy minden évben egy kicsit felfrissül a szervezõk csapata, hiszen úgy szokott lenni, hogy amint a gyerekek kinõnek a táborból, közülük sokan kedvet kapnak ahhoz, hogy ne csak résztvevõi legyenek a játszótáboroknak, hanem segítõi is. A diákok mellett felnõtt pártolók is segítik a gördülékeny lebonyolítást. A táborokba még lehet jelentkezni. Van ugyan felsõ létszámhatár, de még vannak férõhelyek. A nagyobb gyermekek számára rendezik meg Tekergõ Tábort a Kulturális Központ szervezésében. Az augusztus 13-a hetén zajló program keretében a Mindszent környékén tekeregnek hol kerékpárral, hol busszal, hol pedig vonattal. A kulturális illetve természeti nevezetességeket igyekeznek feltérképezni úgy, hogy közben próbatételeket is teljesítenek. Még az is elõfordulhat, hogy egy kalandparkba is el fogunk jutni jegyezte meg sejtelmesen az intézményvezetõ. Ez a tábor a tervek szerint tartalmaz majd éjszakázást is. A nyári kikapcsolódásból a felnõttek sem maradnak ki. Július 2-a és 8-a között zajlik immár negyedik alkalommal a Perspektíva Alkotótábor, amelynek szakmai vezetõje Törökné Ágoston Margit, vezetõje pedig Szabó János, a Perspektíva Alkotókör vezetõje. Az egy hét alatt különbözõ képzõmûvészeti technikákkal ismerkedhetnek a résztvevõk. A tábor bázisa a helytörténeti gyûjtemény udvara, de a zárónap a Tisza-parton zajlik, ahol a született alkotásokat a nagyközönség is megtekintheti egy strandtárlaton. A Mindszenti Hírekben többször hírül adtuk, hogy a 42. Túrakerékpárosok Országos és Nemzetközi Találkozója július 25-tõl 29-ig Mindszenten zajlik. Erre a mindszenti és környékbeli érdeklõdõket is várják. Az öt nap alatt lesznek a település értékeit bemutató programok, illetve a Kulturális Központ tervez egy éjszakai kerékpáros akadályversenyt is. A találkozó elõkészítéseként hétvégéken bejárótúrákat tartanak már egy ideje, és a legaktívabb résztvevõk között egy kerékpárt fognak kisorsolni. A találkozóra a kerékpárosok mellett a lebonyolításhoz is várják önkéntes segítõk jelentkezését. Kokovai Péter (Képeink a tavalyi Pocahontas illetve Tekergõ Táborban készültek.) Tisztelt Olvasóink! A Mindszenti hírek következõ száma július 6-án jelenik meg.

FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP

FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP 2012. május 25. Ára: 99 Ft FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP Padlón vannak a polgárõrök - Júniustól megszûnhet a hétvégi járõrözés a településen, ha addig nem találunk támogatót mondta lapunknak Bereczki

Részletesebben

Április 18-án aláírhatják a támogatói szerzõdést

Április 18-án aláírhatják a támogatói szerzõdést 2012. április 13. Ára: 99 Ft FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP Április 18-án aláírhatják a támogatói szerzõdést Nagyon fogy az idõ, szinte már csak két hetük maradt azoknak a mindszenti ingatlantulajdonosoknak,

Részletesebben

Az év halát fogta ki Gál István

Az év halát fogta ki Gál István 2012. augusztus 31. Ára: 99 Ft FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP Az év halát fogta ki Gál István Az év halát fogta augusztus 18-án reggel Gál István mindszenti horgász, aki a Tiszán úsztatva egy 3,84 kilogrammos

Részletesebben

Szeptember közepéig kell befizetni az ebadót

Szeptember közepéig kell befizetni az ebadót 2012. augusztus 3. Ára: 99 Ft FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP Szeptember közepéig kell befizetni az ebadót Az elmúlt napokban postázásra kerültek az ebösszeírásról szóló dokumentumok Mindszenten, amelyeket

Részletesebben

Visszavágtak a mindszenti öregfiúk a szegváriaknak

Visszavágtak a mindszenti öregfiúk a szegváriaknak FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP Ára: 99 Ft Visszavágtak a mindszenti öregfiúk a szegváriaknak Már hagyomány, hogy a két település, Mindszent és Szegvár Öregfiú csapatai megmérkőznek egymással. Így volt

Részletesebben

FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP

FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP 2012. február 17. Ára: 99 Ft FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP Hiány nélküli költségvetést terveztek Elfogadták a 2012-es költségvetést a február 13-án, hétfõn megtartott rendes testületi ülésen Mindszenten.

Részletesebben

Egyre kevesebb a kitûnõ tanuló a felsõsök között

Egyre kevesebb a kitûnõ tanuló a felsõsök között 2012. február 3. Ára: 99 Ft FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP Egyre kevesebb a kitûnõ tanuló a felsõsök között Lezárták az elsõ félévet a Mindszenti Általános Iskolában is, ahol a 2011/12-es tanévet 537 diákkal

Részletesebben

A belvíz eltűnt, az árvíz még veszélyeztet

A belvíz eltűnt, az árvíz még veszélyeztet 2013. április 19. FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP Ára: 99 Ft A belvíz eltűnt, az árvíz még veszélyeztet Az előző számunkban még arról tudtunk beszámolni, hogy II. fokú belvízvédelmi készültséget rendeltek

Részletesebben

Május az egészség hónapja Mindszenten

Május az egészség hónapja Mindszenten FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP Május az egészség hónapja Mindszenten Ára: 99 Ft A Kulturális Központ május 6-a és 11-e között az Ölelő Karok Mindszenti Nagycsaládosok Egyesületével összefogva szervez egy

Részletesebben

Kezdődnek az agrárkamarai választások

Kezdődnek az agrárkamarai választások FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP Ára: 99 Ft Kezdődnek az agrárkamarai választások Február 1-én kezdődnek az agrárkamarai választások, megyénkben először február 4-én Hódmezővásárhelyen adhatják le voksaikat

Részletesebben

ZSÓTÉR K ÁROLYT TÁMOGATJA A FIDESZ

ZSÓTÉR K ÁROLYT TÁMOGATJA A FIDESZ ZSÓTÉR K ÁROLYT TÁMOGATJA A FIDESZ Ismertették a 3-as választókörzet Fideszes polgármester-jelöltjeit (4.oldal) KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Ára: 99Ft ÚJRAÉLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGNAPON (5.OLDAL)

Részletesebben

TOVÁBBI REZSICSÖKKENTÉSRE VAN SZÜKSÉG!

TOVÁBBI REZSICSÖKKENTÉSRE VAN SZÜKSÉG! TOVÁBBI REZSICSÖKKENTÉSRE VAN SZÜKSÉG! a megélhetés már szinte elviselhetetlenné vált (13.oldal) KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Ára: 99Ft MÁR A TELEPEN DOLGOZNAK SÜT, FŐZ, KERTÉSZKEDIK PANNIKA

Részletesebben

ÚJABB 450 MILLIÓ FORINTOT KAP MINDSZENT

ÚJABB 450 MILLIÓ FORINTOT KAP MINDSZENT ÚJABB 450 MILLIÓ FORINTOT KAP MINDSZENT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Azt tapasztaltuk, hogy az óváros, azaz a Vajda utcától a Nagyrévig a legrosszabb a helyzet, itt teljesen kicserélnénk a

Részletesebben

KARATEMESTERÉ AZ ELISMERÉS

KARATEMESTERÉ AZ ELISMERÉS KARATEMESTERÉ AZ ELISMERÉS Átadták a Mindszent Sportjáért díjat KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (14. oldal) Ára: 99Ft A MADARAK ÉS FÁK NAPJÁT ÜNNEPELTÉK (9.OLDAL) TESZEDD MINDSZENTEN: SZÁZÖTVENEN

Részletesebben

Még mindig 80 millió forint a kintlévőség

Még mindig 80 millió forint a kintlévőség FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP Ára: 99 Ft Még mindig 80 millió forint a kintlévőség Éves küldött közgyűlését tartotta május 23-án a mindszenti Víziközmű Társulat, melyen kiderült, hogy az elmúlt hat év

Részletesebben

GÉMES ANTALÉ A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJ

GÉMES ANTALÉ A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJ GÉMES ANTALÉ A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJ KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Idén is nagyon jó helyre került a díj (16. oldal) Ára: 99Ft FONTOS ÁTADNI GYERMEKEINKNEK A TÖRTÉNELMET (5.OLDAL) TULIPÁNNAL

Részletesebben

KI MARAD AZ ISKOLA ÉLÉN?

KI MARAD AZ ISKOLA ÉLÉN? KI MARAD AZ ISKOLA ÉLÉN? KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Öt évre szóló intézményvezetői megbízást kapott (10. oldal) Ára: 99Ft A ROAD ZENEKARRAL BULIZTAK (16.OLDAL) SVÉDEK ÉRDEKLŐDTEK MINDSZENT

Részletesebben

FELÚJÍTANÁK AZ EGÉSZSÉGHÁZAT

FELÚJÍTANÁK AZ EGÉSZSÉGHÁZAT FELÚJÍTANÁK AZ EGÉSZSÉGHÁZAT 31 millióba kerülne KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (3. oldal) Ára: 99Ft REKORDSZÁMÚ VETERÁN BALLAGTAK A DÓZSÁSOK (3.OLDAL) GYERMEKNAP MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN (16.OLDAL)

Részletesebben

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ Meghosszabbították a díjmentességet KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (2. oldal) Ára: 99Ft A DZSUNGEL ELEVENEDETT MEG A FARSANGON (4.OLDAL) RÖVIDESEN

Részletesebben

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Különös tehetségnek nevezte (4. oldal) Ára: 99Ft MÁRCIUS 15: KITARTÁS, ÖSSZEFOGÁS, BECSÜLET (4.OLDAL) BÉKÉS,

Részletesebben

RENGETEG PÉNZT KAPOTT MINDSZENT

RENGETEG PÉNZT KAPOTT MINDSZENT RENGETEG PÉNZT KAPOTT MINDSZENT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Mindszent maradék adósságát is átvállalják? (6.oldal) Ára: 99Ft MEGSZÁLLTÁK A SZŐLŐ-PARTOT A KIVITELEZŐK AZ UTÓBBI ÉVEK EGYIK LEGNAGYOBB

Részletesebben

VASÁRNAP VÁLASZT MINDSZENT

VASÁRNAP VÁLASZT MINDSZENT VASÁRNAP VÁLASZT MINDSZENT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Mindszenten öt szavazókörben lehet voksolni (8. oldal) Ára: 99Ft ELKÉSZÜLT AZ ÚJ ÖLTÖZŐ (10.OLDAL) A HOSSZÚ ÉLET TITKA A SOK-SOK MUNKA

Részletesebben

Indul a próbaüzem Mindszenten

Indul a próbaüzem Mindszenten Indul a próbaüzem Mindszenten KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Szinte elkészült a szennyvízcsatorna-hálózat (6. oldal) Ára: 99Ft A Tisza-partra látogattak az ovisok (8.oldal) Kamerarendszert a

Részletesebben

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS ÁTVÁLLALTA A KORMÁNY MINDSZENT ADÓSSÁGÁT (2.OLDAL) Az államtitkár a Rádió 7-ben egy későbbre szánt bejelentést tett. (4.oldal) Ára: 99Ft

Részletesebben

10.00 óra: Csete Balázs sírjának koszorúzása

10.00 óra: Csete Balázs sírjának koszorúzása 2008. FEBRUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Csete Balázs Honismereti Egyesület tisztelettel meghívja 2008. március 1-én (szombaton) 11 órára Csete Balázs születésének 115., halálának 50. évfordulója

Részletesebben

Nádudvari. Minőségi magyar marhasteak nádudvari üzemből Örömteli, családias hangulatú üzemavató VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Nádudvari. Minőségi magyar marhasteak nádudvari üzemből Örömteli, családias hangulatú üzemavató VÁROSI KÖZÉLETI LAP Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. július XVIII. évfolyam 7. szám Ára: 99 Ft Minőségi magyar marhasteak nádudvari üzemből Örömteli, családias hangulatú üzemavató keretében nyitotta meg húsfeldolgozó üzemét

Részletesebben

Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. Hőségriadó: vízzel hűtötték az forró aszfaltot

Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. Hőségriadó: vízzel hűtötték az forró aszfaltot Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk 2014. június 30-i hatállyal a

Részletesebben

Térségi kórustalálkozó

Térségi kórustalálkozó XXVI. Izsáki Sárfehér Napok szeptember 25-26-27. XIX. évfolyam 6. szám Tájékoztatás az Európai Parlament tagjainak választásáról 2009. június 19. Ára: 110 Ft Térségi kórustalálkozó 2009. június 7.-én lezajlott

Részletesebben

Polgármesteri elismerések a Magyar Kultúra Napján

Polgármesteri elismerések a Magyar Kultúra Napján II. évfolyam 19. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. január Polgármesteri elismerések a Magyar Kultúra Napján www.csongrad.hu A tartalomból: Módosulnak a beiskolázási körzethatárok

Részletesebben