BETHLENKATA.BLOG.HU. Készítette: Kapus Erika magyar szak KLI. Miskolci Egyetem BTK 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BETHLENKATA.BLOG.HU. Készítette: Kapus Erika magyar szak KLI. Miskolci Egyetem BTK 2007."

Átírás

1 BETHLENKATA.BLOG.HU Készítette: Kapus Erika magyar szak KLI. Miskolci Egyetem BTK 2007.

2 Bevezető A dolgozat címe modern kontextust sejtet egy porosodó téma kapcsán. A 21. század emberének fejében (az enyémben is) óhatatlanul ott kavarognak a pár perce látogatott weboldalak, a napokban olvasott blogok, s ez a kavargás nem szűnik meg akkor sem, midőn az ember (jelesül jómagam) régi magyar irodalommal kezd foglalkozni. Többszázéves szövegeket olvasva alkotó-befogadóként az eretnek cyberkori elme képzeletében már kész is meglinkelni az archaikus sorokat. Sőt egy dolgozat megírása előtt (szóljon az éppen a régi korok magyar irodalmáról, azon belül is Árva Bethlen Katáról) az elkényelmesült agy tudatalattija rögtön lefuttatná a CREATE essay [topic: bethlen kata] parancsot, aminek kimenete (a kész esszé) ha a technika képes lenne már erre erősen megörvendeztetné a vizsgaidőszakban állandó időzavarral küzdő hallgatót Mások utópiájává pedig egyenesen ezen korai szépirodalmi szövegek teljes körének professzionális digitalizálása válik ennek technikai feltételei szerencsére legalább már adottak, melynek eredményeként tisztán és áttekinthetően olvashatók, vizsgálhatók, akár szóstatisztikai, akár egészen korrekt öszszehasonlító módszerekkel letűnt korok emlékei 1. Megint mások csak akkor érzik a szövegekből feléjük áradó százéves erőt, ha az a besárgult papír poros lapjai közül sugárzik feléjük. Olvasói-kutatói habitusról van itt szó, mely szubjektív voltából eredően nyilván nem érdemel különös figyelmet, hisz az értelmezéseket talán nem is befolyásolja, hogy ki milyen adathordozóról teszi magáévá ugyanazokat a sorokat. Ami mégis arra késztet, hogy bevezetőmet ezzel kezdjem, az a tagadhatatlan tény, hogy elfeledett szövegeink elektronikus közzététele és terjesztése megmenthetné a valljuk be gyakran halott vagy haldokló, jobb sorsra érdemes gondolatokat. Az új forma legalábbis vérátömlesztést adhatna, ha a megmentés (itt nem a fizikai megmaradásra gondolok) nem is garantált. A kézzelfogható múlt foszladozó relikviáinak kézbentartása bizony amúgy is csupán csak kevesek kiváltsága, s talán magát az aktust sem élvezik már oly sokan, mint gondolnánk. A korszerű papírkiadásokat pedig, ha nem felkapott, jól eladható vagy éppen az iskolákban kötelezővé merevített olvasmányokról van szó, jórészt csak az egyetemi közösségek tagjai, közülük sem annyira a hallgatók ők inkább a kijegyzetelt kivonatokat vadásszák, mint inkább az oktatók olvassák 1 Ld. pl. a Balassi verseinek online kritikai kiadása kínálta vizsgálati lehetőségeket 1

3 Nem lenne üdvösebb, ha korszerű, ma is emészthető formában jelentetnénk meg elfeledett írásainkat? Egy budapesti általános iskolában főiskolátegyetemet végzett bölcsész-nembölcsész tanárkollégát megkérdezve Bethlen Kata kilétéről, egyetlen egy sem akadt(!), aki tudta volna, ki volt az özvegy. Néhányan a helyet, ahol élt, képesek voltak beazonosítani, ami persze inkább Bethlen Gábor, erdélyi fejedelemnek, semmint emlékíró árva asszonyunknak köszönhető. A felmérés sem nem reprezentatív, sem nem felmérés igazán, mégsem lepődnék meg, ha egy széles körben végzett, igazi közvélemény-kutatás hasonló eredményt hozna. Mindezek okán dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy vajon valóban méltatlanul kallódik-e a téma, hogy lehet-e, s ha igen, milyen szerepe a régmúlt idők özvegyének a jelenben, s hogyan tekintünk, tekinthetünk ma az erdélyi nagyasszony írására, munkáira, életművére. Van-e, lenne-e értelme leporolni szövegeit? Üzenhet-e valamit a jelennek az özvegy? Blogtémák lehetnének-e lejegyzett gondolatai, érzései, indulatai? Érdemelne-e saját oldalt a világhálón, hogy többen megismerhessék, s egyáltalán látogatná-e valaki az oldalát? Csepeli György szerint a magyar irodalom legzseniálisabb blogírója Németh László lehetett volna 2. És valóban: Németh esszéit olvasva-visszaidézve egy tiszteletbeli bloggert avathatunk a szó legpozitívabb értelmében a tudós író személyében, aki szinte az élet minden területéhez, kérdéséhez értő és érthető módon tudott hozzászólni. Kísérteties a párhuzam, ha meggondoljuk, hogy Katát igazán ő fedezte fel 3, de mindenképpen ő az, aki az özvegy alakját népszerűvé tette irodalomtörténetünk számára; s aki mint saját animájáról, drámát írt a kemény-lágy, még nem árva Bethlen Katáról 4. Az ő drámáját és esszéit hívom én is segítségül, mikor fejtegetni próbálom a titkot: van-e közünk ehhez az archaikus matrónához százévekkel később Sziget Erdélyben c. írására gondolok, melyet ugyan megelőztek más írások a grófnéról, mégis a cikk es Kelet Népe-beli első megjelenése hozta meg igazán az irodalmárok figyelmét. 4 Bethlen Kata [dráma; 1939.] = Szerettem az igazságot : drámák / Németh László. Bp. : Magvető, Szépirodalmi Kvk., (Németh László munkái) p. 2

4 Elfelejtett életmű Hozzánk szól? Rólunk szól! Ha felsoroljuk, mi mindent cselekedett Bethlen Kata, teljesen más kép alakul ki bennünk, mint Önéletírását olvasva. Az életrajz beteges testű, magát gyengének panaszló, megvert sorsú feketeruhás asszonya erőt csupán Istenben talál. Mert én mind testemnek gyenge voltára nézve ezeket a szörnyű nehéz és szüntelen rajtam fekvő nyavalyákat el nem viselhettem volna, mind pedig gyenge hitemnek próbáltatását meg nem győztem volna; hanem mindezeket az én jó Istenemnek kegyelme győzte meg énáltalam: melyekben hasonlatos voltam a Mózes csipkebokrához, amely noha erős tűzben égett, de meg nem emésztetett. 5 Önéletírásában 658-szor fordul elő az Isten szó, szemben például az örömmel, ami mindössze 95 alkalommal jelenik meg. 6 Az írásból nem derül ki azonban, hogy a grófné bizony pontosan számon tartja cselédeit, ingó és ingatlan vagyonát, terjedelmes családfájának minden egyes tagját, református gyülekezetet kovácsol egy unitárius közösségben, imakönyvet szerkeszt, támogatja az iskolát, templomokat építtet, könyveket gyűjt, papírmalmot működtet, harangokat öntet, terítőket varr a templomi szertartásokhoz, fiatal diákokat támogat, taníttat, orvosságokat kever, s ki tudja, mi mindent tesz még, ami már nem fér a felsorolás keretei közé. Utóbbiak egy gyakorlatias, erős, megfontolt nemesasszonyra vallanak. Ha az özvegy projektjeit 7 egymás mellé állítjuk, s elolvassuk néhány határozott hangvételű levelét, kedvünk lenne őt egy 21. századi nőmozgalom energikus tagjává, sőt talán vezetőjévé avatni, ám ha anakronisztikusnak érezzük egy feminista példakép teremtését a 18. századi Erdélyben, akkor sem mehetünk el szó nélkül egy ilyen beszédes életmű mellett. Vitatkozhatnánk, vajon melyik Kata igazán hiteles számunkra, vádolhatnánk pózolás -sal az árvát, mondhatnánk, hogy csupán szerep számára az önéletírás alázata, hogy nem önmagát adja benne. Te is, én Istenem, én szívemnek teljessége, úgy igazgassad ezután is indulatimat, hogy a te dicsőségedet meg ne sértsem, felebarátomat ez írásommal meg ne bántsam, hanem amint 5 Bethlen Kata Önéletírása / sajtó alá rend., előszó, jegyz. Sükösd Mihály Bp. : Szépirodalmi Kvk., (Magyar Századok) p. 6 A rögtönzött szóstatisztikát ld. az 1. számú mellékletben. Az adatok gyors, tájékoztató jellegű felmérés ered ményei, nincs mögöttük szemantikai szempontokat mérlegelő, komoly módszertani háttér. Minden esetre kellő kritikával szemlélve érdekesek lehetnek. 7 A szóválasztás szándékos! 3

5 kívánom, a te dicsőséged ezáltal is öregbüljön. 8 Én azonban el tudok képzelni egy olyan abszolút hiteles alakot (hogy ne kelljen messzire mennem, kezdhetném mindjárt önmagamon, s folytathatnám a hozzám éppen ezért közelálló Bethlen Katán), aki csendes lelki magányában bizonytalan, örök megerősítésre vár, ám környezete ebből vajmi keveset észlel: harcos akarnokként ismerik. A bevezetésben említettem, hogy ma a magát műveltnek (de legalábbis tanultnak) tartó, szellemi foglalkozású réteg számos tagjának sejtése sincs Bethlen Kata személyéről. Tudják, ki írta a Toldit, ki építtette a Lánchidat, ki alapította a Széchényi Könyvtárat (bár ez utóbbiban már nem vagyok olyan biztos ), nem kellene-e legalább egy részét ismerniük Bethlen Kata örökségének? S egyáltalán örökség-e az, amit nem fogad el az örökös? Bethlen Kata nagyon sokat tett minékünk. Azóta nincs pártfogónk. Annyi a javítani való: templom, tanári lakás, parókia - panaszolják az özvegy késői földijei, az olthévízi asszonyok az 1990-es évek végén 9. Ők, akkori kilátástalan helyzetükből adódóan csak az anyagi örökséget emlegetik, bár szívükben valahol ott él a szellemi hagyaték is, ha még emlékeznek az évszázadokkal azelőtt élt jótevőre. Kissé tovább utazva, a marosvásárhelyi Teleki Tékában Magda van der Ende már felvágatlanul kapja meg a Szádeczky Kardoss Lajos gondozta kétkötetes Önéletírást és levelezést 10, melyet 1922-es megjelenése óta nem olvasott senki. Soha nem olvasta senki! Számos praktikus okot sorolhatnánk, talán nem is férhetett hozzá olvasó, talán volt közkeletűbb példány, ez a 20. század végéig tartó felvágatlanság a számomra mégis jelképes. Érdekel valakit ez az írás? Érdekelte Németh Lászlót, aki úgy érezte az én asszonyaim közül való, s rögtön főszerepet adott neki 11, érdekelte Kocsis Istvánt, aki monodrámát 12 írt róla, érdekelheti mindazokat, akik e nem túl gyakran játszott drámákat színházban látják, s felébredhet kíváncsiságuk a főhős iránt. Érdekelhet mindenkit, aki elolvassa az Önéletírást és érzi, hogy valami különleges erő sugárzik belőle, aki érzi, hogy a port letisztogatva mégiscsak róla az olvasóról szól. 8 Ld p. 9 Magda van der Ende Bethlen Kata c. cikkének tanúsága szerint (= Erdélyi Pateon. - Marosvásárhely : Mentor, p. 10 Széki Gróf Teleki József özvegye Bethleni Bethlen Kata grófnő írásai és levelezése / kiad. és bev. Szádeczky- Kardoss Lajos. - Bp., köt. 11 Ld p. 12 Árva Bethlen Kata [dráma] = Árva Bethlen Kata : öt dráma / Kocsis István. Miskolc, Felsőmagyarország,

6 Átváltozások tanúi Első olvasásra persze az Önéletírás, éppúgy, mint a némethi dráma egy fanatikus, rugalmatlan frigid nőt idéz, aki a modern kor hívő vagy hitetlen embere számára érthetetlen erővel őrködik ősi vallása felett. Saját bevallása szerint is tetszetős férj lenne a katolikus Haller László, akihez lelki zsarolással, csellel, anyai erővel kényszerítik, mégsem fogadja őt el soha katolikusvallása miatt. férjem mind szép úri familiájára nézve, mind pedig maga személyére nézve illendő és elegendő szerencse is lett volna, ha velem azonegy hitben és vallásban való lett volna panaszolja később az özvegy 13. Miért lehet olyan megrendíthetetlenül híve és harcosa egy régi világnak (s annak vallásának) az a fiatal lány, aki nem is ismerhette azt közvetlenül? Főként mi oka lehet, hogy éppen egy merevebb, "halott századba" vágyódik egy kinyílóban lévő, színesebb, újabb világból? A Bethlen őseim béreltek énbennem szállást... 14, -fogalmazza meg Németh László Bethlen Katája, nem elferdítve azt, amit az eredeti hősnő is érezhetett. Nem múltak el nyomtalanul a hősi Erdély százévei, ha egy fiatal lány szívében kicsírázhattak és olyan erős, burjánzó őserdővé sarjadhattak, mint az idős, betegsége ellenére is tetterőtől duzzadó grófné. Művelődés- és vallástörténeti váltásról van itt szó, mely a Habsburg katolicizmus betörésével és terjedésével szakadt Erdélyre. Egy kortárs író, Apor Péter a századfordulón így jellemzi Transzilvánia metamorfózisát: "Amely esztendőben az német legelsőbben bejöve, azoltától fogva látom minden esztendőben új-új mód, avagy amint az német mondja, náj módi vagyon, úgyhogy mentől inkább szegényedünk, annál nagyobb titulusra és cifrább paszomántos köntösökre vágyunk, és már az atyáink szokott eledelit meg sem ehetjük, hacsak német szakácsunk nincsen 15 Úgy gondolom, a tizenhét éves Bethlen Kata valami ősi ösztön s az ősi valláson nevelkedés, Nádudvari Péter ereje és hite hatására irtózik attól, hogy ő is részévé váljon annak az új világnak, melyet magától idegennek érez. Eleinte csak passzív módon protestál a náj módival való elvegyülés ellen, később, Árva Bethlen Kata ko- 13 Ld p. 14 Ld p. 15 Metamorphosis Transylvaniae : azaz Erdélynek változása : 1736 / Apor Péter. Bp. : Magyar Helikon, p. 5

7 rában már tevékenyen, építő módon óvja a régi világot. Ekkor már tiltakozik az új és idegen (a katolikus, a Habsburg, az elnyomó) ellen, úgy, hogy segíti és gyarapítja a régit és hazait (a kálvinistát, az erdélyit, a szabadot). Tudatosan támogatja például a tehetséges fiatalokat, hogy peregrinációjuk minél gyümölcsözőbb legyen, s gyümölcseik Erdély számára érjenek be, de tudatosan gyűjtögeti magyar nyelvű könyveit is, melyeket szintén nem véletlenül hagy éppen a Nagyenyedi Református Kollégiumra. Nem ritkán hegyeket mozgat meg, hogy beszerezzen egy-egy könyvet 16. Aki a 18. századi Erdélybe belé akar látni, legjobb, ha az ő hévízi ablakán pillant ki rája. 17 De miért tennénk, ha nem érdekel bennünket a történelem? Miért kellene éppen a 18. századi Erdélyt megismernünk, mi lehet olyan érdekes ebben a ma már oly távolinak tűnő világban? Apor Péter Metamorphosisában igen szemléletesen érhető tetten az a változás, ami Erdélyben ekkoriban zajlott: : "Nem volt akkor ráncban szedett, egész mellyű ingek az asszonyoknak, hanem az ingek elől meg volt hasítva, annak kötője volt, s úgy kötötték meg az nyakoknál, mert akkor éppen az nyakokig volt fel az ingek, nem bocsátották úgy zsibvásárra az csecseket szemtelenül, mint az mostani asszonyok és leányok... Az nagy haj igen-igen ritka volt, sőt soha nem emlékszem, hogy ifjú legényt nagy hajjal láttam volna, de hogy azt hátul vagy sinórral pántlikával megkötötték volna, mint lófarkát, mint most cselekszenek, híre-helye sem volt, annál inkább zsacskókban hordozták volna. Ha akkor kötött hajjal vagy zsacskókban varrott hajjal valaki eléjött volna, azt mindnyájan kacagták s csúfolták volna, s azt tudták volna, hogy farsangos. 18 A "hazája felfordult állapotján szánakozó" öreg főúr dohogása meglehet makacs, megrögzött konzervatív, változást nem tűrő, minden újban, "náj módiban" rosszat kereső és találó zsörtölődés, ám ezek a lényegtelennek tűnő étkezési, öltözködési, hajviseleti szokásbeli váltások gyökeres belső változásokat takarnak! A "kilógó csecsek" elég plasztikus szimbólumai lehetnek a 18. század közepén kezdődő kifeléfordulásnak. S nem lehetnek-e szimbólumai jelen korunknak is? Nem emelik-e szavukat az örök mai fiatalok ellen azok, akik a náj módival vállaltak harcot? Nem élünk-e nagy változásokat ma is? Számomra úgy tűnik, minden éra a nagy változások korának tartja önmagát, legtöbbször a régit magasztalva (han- 16 A könyvtár köteteiről ld. Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója / Simon Melinda, Szabó Ágnes. - Szeged : Scriptum, p. 17 Sziget Erdélyben = Regények, tanulmányok / Németh László. - Bp. : Szépirodalmi Kvk., (Magyar Remekírók) p. 18 Ld p. 6

8 gosan, vagy csendes családi körben nosztalgiázva, vö. Bethlen Gábor fejedelmi udvarának fénye vagy akár NDK-korszak). Ha végignézzük történelmünket, az örök átváltozások korát éltük, éljük s fogjuk is élni minden valószínűség szerint eztán is. Átváltozott Kata Erdélye, s átváltozik feltűnően lassan a mai Magyarország is. Ne mondhatna hát semmit az özvegy harca nekünk? Üzenheti, hogy legyünk állhatatosak, hogy TEREMTSÜNK magunk körül, hogy Találjuk ki Magyarországot! 19, ha tetszik, ahogy ő is megteremtette a maga és közössége világát saját birtokain. Üzenheti, hogy vessünk számot gondolatainkkal, vezessünk blogot, írjunk naplót, ha teszik, hogy ne féljünk saját lelkünktől. Üzenheti, hogy bízzunk Istenben, ha tetszik. De üzenhet negatív példája is: mondhatja, hogy legyünk toleránsabbak egymás hite, szokásai iránt, hogy ne féljünk a változástól és ne utasítsunk el minden újat, hogy az átváltozások idején (S mikor nincsenek ilyen idők?) fontos megőriznünk értékeinket ám fanatizmusa már ismét negatív példát mutat: ne feküdjünk keresztbe a változás útján, mert megsérülhetünk, ahogy megsérült ő is. Az önreflexió virágai Mai felfordultnak tűnő korunkban reneszánszukat élik az önreflexió műfajai: politikusok írnak életükről és világu(n)król, áttisztogatva mindent saját szubjektív szűrőjükön, közéleti személyiségek és egyszerű földi halandók blogolnak, vezetnek internetes naplót rendszeres vagy rendszertelen gyakorisággal, művészek vallanak magukról és bárki író lehet, akinek megadatik szövegszerkesztőjét egy-egy kiadó szolgálatába állítania. Kata Erdélyében hasonlóképp nyiladoztak az önreflexió virágai, s maga az özvegy is a grafomán úttörők táborát gyarapította mindent lejegyző, megvizsgáló, újraértelmező tevékenységével. Érdekes szót ejteni arról, milyen párhuzamok fedezhetők fel az erdélyi memoárirodalom, s a blogvilág között. Ha kezdetben erőltetettnek tartjuk is a párhuzamot, mégis belemegyünk a játékba, meglepő felfedezéseket tehetünk. Mikor a blog műfaji meghatározását keressük, ugyanazokba a korlátokba ütközünk, mint az Önéletírás definíciójánál. Egyes vélemények szerint nem is műfaj, csak egy keret, egy publikálási technika, amit mindenki maga tölthet fel tartalommal, kialakítva a saját blogírási 19 Utalás Hankiss Elemér kezdeményezésére 7

9 filozófiáját 20. Ugyanezt leírják az önéletrajz műfaja kapcsán is 21. A blog a személyes és a társadalmi szféra közt lebeg, egyéni szándékból születik, privát tartalmakat közöl személyes hangvételben, a benne beszélő magánember személyesen túli nézőpontja révén a társadalmat kiszolgáló médiaeszközökével egyenrangú érdeklődésre tarthat számot, a blog szelep, a blog sziget, a blog játszótér. A jó blog a naplóírás klasszikus és nemes hagyományát folytatja: szerzője él, dolgozik, figyeli a világot, gondolkodik, és feljegyzéseket ír mindazokról a dolgokról, amiket fontosnak és érdekesnek tart, amit megtanult, megtapasztalt, ami nyomokat hagyott benne akármilyen értelemben. A jó blog azt mutatja be, milyennek látja valaki a világnak azt a szeletét, amivel foglalkozik. A blog lehet napló, lehet szócső. Személyes médiaeszköz, az önkifejezés, az énreprezentáció, az én- és önszervezés hangsúlyosan naplószerű eszköze, ami alapértelmezésben mégis exhibicionistább, mint a hagyományos naplók, mivel kevés kivételtől eltekintve eleve a tágabb nyilvánosság számára, az interneten hozzáférhető formában készül. Mindenkinek azt jelenti, amit csinál vele. 22 Ha önéletírásokat olvasunk Szent Ágostontól Kemény Jánoson, Bethlen Miklóson és Katán át Yehudi Menuhinig, vagy a Dalai Lámáig, egészen különböző szövegeket tartunk majd a kezünkben. Ahogy a blog friss műfajának rögtönzött meghatározási kísérletei is csak sejtetnek valamit abból, mire jó és mit is követel ez a műfaj, úgy hiába olvassuk el az irodalmi fogalomtárak napló vagy önéletírás szócikkeit, nem kerülünk sokkal közelebb a meghatározáshoz. Meglehetősen öntörvényű műfajok ezek, melyek mindenkinek tolla, klaviatúrája alatt mássá változnak. Hiába keresünk merev előírásokat, szabályokat. Szerencsére persze, hisz éppen ettől olyan sokszínű ez a világ, s ettől oly termékeny az önreflexió talaja. Ha leírom az életemet, a gondolataimat létezem. Kevesen tudják, ki volt Bethlen Kata, de még kevesebben tudnák, ha Önéletírása nem maradt volna fent ben angolra is lefordították 23. Terjedhet ha erejéből telik. Nem csupán Katáról beszél, ahogy a blogok sem csupán a blogolóról szólnak: vallanak a korról, a környezetről, a történelemről. Köz- 20 Bőgel György gondolatait ld. Blogvilág : egy műfaj születése / Bőgel György et al. Bp. : HVG, p. 21 Emlékezetül hagyott írások : erdélyi magyar emlékírók / vál., jegyz. Veress Dániel. Kolozsvár-Napoca : Editura Dacia, p. 22 Bőgel György, Pintér Róbert és Szántó Balázs gondolatait ld , 13., 16., 18. p. 23 A Short Description of the Life Countess Kata Bethlen by Herself : Written in Transylvania in the 1740 s / translated from the Original by Bernard Adams. Donington : Shaun Tyas, 2004.; Bemutatja: 8

10 vetlenül, vagy közvetve, de nem állnak sosem elszigetelten az időben. Előnyük viszont, hogy egyiküket sem kötik történeti-szakmai szabályok, mint a történetírókat szabad műfajok, szabad formai és tartalmi lehetőségekkel. Felmerülhet a kérdés, miért éppen a blogot vetem itt össze az önéletírással, hisz előbbi talán inkább a naplóra hajaz. Érdekes megfigyelni, hogy Kata írását cikkeikben az irodalomtörténészek is gyakran naplóként emlegetik 24. Talán csak a szóismétléseket próbálják elkerülni, hisz mindenki tudja, ez az alkotás visszatekintés során, s nem azonnali lejegyzéssel, nem közvetlen élmények elmondásával, hanem emlékezés útján keletkezett. Mégsem gondolom, hogy nagy hiba lenne a naplóval rokonítani, hisz oly aprólékos részletezéssel mutat be egy-egy eseményt, hogy nehezen hisszük el, nem aznap jegyezte le az író. Komoly emlékezete lehetett az özvegynek, s hogy ez mennyire csalja meg az olvasót, és csalta meg az írót is biztosan, azt sosem tudjuk meg, de talán nem is fontos megtudnunk. Naplóíró és önéletrajzíró egyaránt önmagára figyel, s mégis, gyakran nem könnyen választhatók szét egymástól; írásuk célja saját műfajukon belül is a legkülönbözőbb lehet. Maguk az írási technikák is különbözőek: ha például valaki naponta, de legalábbis rendszeresen készít feljegyzéseket, ezek alapján készített önéletrajza bizonyosan más lesz, mint azé, aki segítség nélkül emlékezik. Nem találtam adatot arról, milyen módszerrel dolgozott Bethlen Kata, pedig sokat elárulhatna róla írói technikája. A visszatekintő, rendszerező szellem mindenképpen jelen van írásában, s különös megfigyelni az egyes életszakaszok arányait is. Míg legtöbben gyermekkorukra szentelnek sok-sok lapot, addig Kata ezt igen röviden intézi el, mindössze bő két oldalt szán rá. Legrészletesebben a szerencsétlen házasság és előzményei, következményei kerülnek terítékre, mintha egyfajta önigazolást keresne a mai ésszel érthetetlen tettek elkövetője. Nem tartottam volna észszerűnek az én szó felvételét a szógyakorisági listára, hisz névmásként más szerepű, mint a felsorolt fogalomszavak, mégis érdekes, hogy 1075 alkalommal kerül elő a szövegben, megelőzve Istent 25 Kata, aki másokért élt, mást sem tesz, csak önmagát magyarázza. Erdély befelé fordulásának szokták nevezni a korabeli memoárirodalmat, hisz nagy tettekre a történelem a Diploma Leopoldinum után nem ad itt lehetőséget. A tetterő változik szellemi energiává, mondják, s ez szüli a memoárokat is. Én nem hi- 24 Ld. pl. Bethlen Kata / Sárdi Margit = Irodalomismeret, sz p. 25 A statisztikát ld. az 1. sz. mellékletben. 9

11 szem. Lehet, hogy nagy történelmi-politikai akciókra (mint háborúzás, forradalmak, más vérben gázoló események) nincs mód ezekben az időkben Erdélyben, van viszont fontos, apró tettekre: ezeket cselekedte meg Kata, s külső tett-energiája és belső szellemi ereje inkább kiegészítették, mintsem felváltották egymást. Hiperszöveg a 18. századból?! Amikor Bethlen Kata hányattatása megszűnik, az önéletírás feszültsége, dramaturgiai szervező elve szűnik meg. A fölfokozott lelki élet rajza, a ritmusosság egy ideig még ellensúlyozza az eseménytelenséget, de a napló szinkróniájához közeledve, a betétműfajok, imák, dokumentumok elburjánzásával ez a formai összetartozás is elvész, és az írásmű elemekre hullik szét. állapítja meg S. Sárdi Margit 26. Véleményem szerint ez a vélt vagy valós széthullás előnyére válhat a szövegnek. Ha életre keltenénk a sorokat s hiperszövegként 27 közölnénk, hogy időben közelebb hozzuk azt korunkhoz, korunk jellemző olvasói stratégiájához, kihasználhatjuk az írásmű vége felé valóban szaporodó betéteket. Voltaképpen már maga az özvegy vertikálissá szerkesztette a hagyományosan lineáris szöveget azáltal, hogy imákat, leveleket ékelt önéletírásába: ezekre egy mai hiperszövegben minden bizonnyal linkek utalnának, melyekre kattintva mélyebbre hatolhatnak a szöveg kíváncsi olvasói. Így a kötelezően elolvasandó szöveg is lerövidül, ami komoly motiváló erővel bírhat korunkban, ám mindez csonkítás nélkül történik, hogy a filológia se róhassa fel a szándékos szövegrontást. Nem idegen ez a technika a régi korok emberétől, hisz, bár nem nevezték így, a középkori Bibliák utalási-hivatkozási rendszere, s azóta sok lexikon, enciklopédia szintén kvázihypertextet 28 alkot. A hypertextualitás lehetőségeit a filológusok maximálisan kiaknázhatnák a további szükséges kommentárok, esetleges szövegváltozatok, szómagyarázatok bekapcsolásával a szöveg eredeti vérkeringésébe, melyből csak az az olvasó indulna külön utakra, aki meghallja a link hívó szavát: aki tovább kíván lépni, vagy segítségre szorul az értelmezésben. 26 Ld p. 27 Olyan speciális (akár szöveges) adatbázis, amelynek egyes részei egymással tetszőlegesen összekapcsolhatók, és az így létrejövő hiperkapcsok mentén a hagyományos lineáris megoldásoknál (pl. lapozás) gyorsabban kutathatók fel az egymással összefüggő információk. 28 A kvázihypertext meghatározását ld. 10

12 Zárszó Fiatal századunk digitalizált szövegvilágából vizsgálva az erdélyi árva írásait úgy érzem, hogy az életmű megérdemelne egy alapos leporolást, s egy mai formába rendezett, a ma emberéhez közelebb álló arculatot, hogy tartalma, mely örök emberi értékeket hordoz, ne vesszen végérvényesen a sárgult papírok egyre felejtődő homályába. Németh László szerint "Betű-kukacoknak átengedett művekből izgató olvasmány lesz; csak ne a mai szépirodalom kellékeit keressük bennük, hanem az emberi hevet és erőt, amely a maguk idejében őket létre hozta. Bornemissza Pétertől Bethlen Katáig egyre több poros irodalomtörténeti névről tudjuk meg, hogy nagy szellem, nagy író volt; a versenyt a modernekkel is kiálló." 29 Ha Árva Bethlen Kata kaphatna (És ugyan miért ne?) egy igényesen megtervezett és elkészített internetes portált, melyre felkerülnének tárgyi és szellemi alkotásai fényképekkel, magyarázatokkal, hiperformátumú szövegekkel, könyveinek tételes jegyzékével, családfájával, Erdély ide vonatkozó, rövid történetével talán többen találnának rá, többen keresnék fel az özvegy örökségét. Talán írásait is többen, szívesebben olvasnák s nem pihennének évszázadokat felvágatlan, eladatlan, olvasatlan kötetekben. Ha élne, Bod Péter, az egykori könyvtáros, ma minden bizonnyal informatikus könyvtárosként tevékenykedne, s nem habozna oldalt szerkeszteni aszszonyának. "Az emberbe bele van akasztva egy sarkantyú s szorítja: ezt szabad, azt nem. Két akarat van az emberben; egyik a magunké, a másik az Istené, amely azt űzi, fogja, ellenőrzi... Az isteni hang mindig valami szebbet, nagyobbat kíván tőlünk Bethlen Kata, a maga csökönyösségével, hibáival, türelmetlenségével törekedett mindig erre a szebbre, erre a nagyobbra. Ezt üzeni e dolgozat írójának Árva Bethlen Kata Önéletírása, életműve, emléke. Magda van der Ende a 90-es évek végén egy különös fát talál az özvegy egykori rezidenciája előtt, melynek koronája a földben, gyökerei az égbe nyúlnak, fentről táplálkozik 31. Számomra ez a fa Bethlen Kata hitéből, odaföntről erőt merítve. 29 Kisebbségben : a református énekeskönyv = A minőség forradalma; Kisebbségben : politikai és irodalmi tanulmányok, beszédek, vitairatok / Németh László. - Bp. : Püski, köt p. 30 Az Utolsó kísérlet c. regényből idézi: A magyar református egyház Németh László életművének tükrében / Dékány Endre. Bp. : Magyarországi református Egyház Zsinatának Tanulmányi Osztálya, (Theológiai tanulmányok, 21.). 32. p. 31 Ld p. 11

13 ÁRVA BETHLEN KATA Pillangó-nagyasszony borostyánba zárva, Sárga borostyánba, tajtékos gyászába. Madár ha zengeni Szállott ablakába, cifraság-bolondság kővel hajigálta. Halálfejes lepke fekete imával Fohászkodott sírván örök árvaságban. Árvaság köntösét korán felöltötte, irgalmatlan Isten országolt fölötte. 12 -Petrőczi Éva -

14 Irodalomjegyzék APOR PÉTER Metamorphosis Transylvaniae : azaz Erdélynek változása : 1736 / Apor Péter. - Bp. : Magyar Helikon, BETHLEN Kata Bethlen Kata önéletírása / szöveget gond., utószó, jegyz. Bitskey István. - Bp. : Szépirodalmi Kvk., (Olcsó Könyvtár) p. Bethlen Kata önéletírása / sajtó alá rend., előszó, jegyz. Sükösd Mihály - Bp. : Szépirodalmi Kvk., (Magyar Századok) p. Széki Gróf Teleki József özvegye Bethleni Bethlen Kata grófnő írásai és levelezése / kiad. és bev. Szádeczky-Kardoss Lajos. - Bp., köt. A Short Description of the Life Countess Kata Bethlen by Herself : Written in Transylvania in the 1740 s / translated from the Original by Bernard Adams. - Donington : Shaun Tyas, BETHLEN Kata mint orvos Bethlen Kata mint orvos = Századok, sz., p. BŐGEL György Blogvilág : egy műfaj születése / Bőgel György et al. - Bp. : HVG, p. DÉKÁNY Endre A magyar református egyház Németh László életművének tükrében / Dékány Endre. - Bp. : Magyarországi református Egyház Zsinatának Tanulmányi Osztálya, (Theológiai tanulmányok, 21.). 32. p. ENDE, Magda van der Bethlen Kata / Magda van der Ende = Erdélyi Pantheon : művelődéstörténeti vázlatok / Dánielisz Endre et al. - Marosvásárhely : Mentor, kötet p. 13

15 FÉJA Géza Árva Bethlen Kata / Féja Géza = Erdélyi emlékírók, [Bp. : k.n, é.n.] HEGYALJAI KISS Géza Árva Bethlen Kata : Gróf Széki Teleki József özvegye : : tanulmány a XVIII. Századi magyar irodalom köréből / Hegyaljai Kiss Géza. - Bp. : Szórády Ferenc könyvkereskedése, p. KELECSÉNYI Gábor Árva Bethlen Kata : / Kelecsényi Gábor = Múltunk neves könyvgyűjtői / Kelecsényi Gábor. - Bp. : Gondolat, p. KŐVÁRINÉ FÜLÖP Katalin Árva Bethlen Kata fogarasi terítőjének néprajzi vonatkozásai / Kőváriné Fülöp Katalin = A debreceni Déri Múzeum évkönyve, 1992/ p. LUKINICH Imre A Bethleni gróf Bethlen család története / Lukinich Imre. - Bp. : Athenaeum, [1927] p. NÉMETH László Bethlen Kata [dráma; 1939.] / Németh László = Szerettem az igazságot : drámák / Németh László. - Bp. : Magvető, Szépirodalmi Kvk., (Németh László munkái) p. Kisebbségben; A református énekeskönyv / Németh László = A minőség forradalma; Kisebbségben : politikai és irodalmi tanulmányok, beszédek, vitairatok / Németh László. - Bp. : Püski, köt p., p. Sziget Erdélyben / Németh László = Regények, tanulmányok / Németh László. - Bp. : Szépirodalmi Kvk., (Magyar Remekírók) p. 14

16 NÉMETH S. Katalin Bethlen Kata és Eleonora Petersen-Merlau / Németh S. Katalin = Klaniczay-emlékkönyv : tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére. Bp. : Balassi : MTA Irodalomtudományi Intézet, p. A levélíró Bethlen Kata / Németh S. Katalin = Irodalomtörténet, sz., p. SÁRDI Margit, S. Bethlen Kata / S. Sárdi Margit = Irodalomismeret, sz., p. SIMON Melinda Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója / Simon Melinda, Szabó Ágnes. - Szeged : Scriptum, p. SÜKÖSD Mihály Bethlen Kata / Sükösd Mihály = A paradicsom kapuja / Sükösd Mihály. Bp. : Akadémiai Kvk. : Magvető, p. SZABÓ Ágnes Bethlen Kata könyvtárának jegyzékei / Szabó Ágnes = Magyar Könyvszemle, sz., p. SZABÓ Gyula Ostorod volt-e Rodostó? : történelmi különtudósítások / Szabó Gyula. - Bukarest : Kriterion, p. SZÁDECZKY-KARDOSS Lajos Gróf Bethlen Kata élete és végrendeletei : / Szádeczky Lajos = Századok, sz., p. SZÁVAI János Bethlen Kata modernsége / Szávai János = Új Írás, sz p. SZÁSZ Anikó Árva Bethlen Kata Önéletírásának újabb kiadása / Szász Anikó = Erdélyi Múzeum, sz., 155. p. 15

17 SZILÁGYI Sándor Gróf Bethlen Kata élete / Szilágyi Sándor = Vértanuk a magyar történelemből : történeti tanulmányok / Szilágyi Sándor. - Pest : Heckenast Gusztáv, p. TAKÓ Edit Micsoda az ember? : Bod Péter és kortársai / Takó Edit = Szeged, TÓTH Zsombor Árva Bethlen Kata - a makrancos hölgy (?) / Tóth Zsombor = Korunk, sz., p. VARGA Emőke A vallásba hullt lélek / Varga Emőke = Kelet-Magyarországi Pedagógiai Szemle, p. VERESS Dániel Egy önkifejezési forma változása és változatai / Veress Dániel = Emlékezetül hagyott írások : erdélyi magyar emlékírók / vál., jegyz. Veress Dániel. Kolozsvár-Napoca : Editura Dacia, p 16

18 1-es számú melléklet Fontos szavak előfordulási gyakorisága az Önéletírásban Isten jó élet erő öröm halál gonosz harc szerencse sátán ördög sors 17

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE

ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE RÉGMÚLT DICSŐSÉGRŐL REGÉL Zichy Eleonóra: Krasznahorka büszve vára RÉGMÚLT DICSŐSÉGRŐL REGÉL ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE 1906-ban járunk. A kassai dalverseny nézőinek

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

epiteszforum.hu olvasói közönségkutatás- és mérés, 2013

epiteszforum.hu olvasói közönségkutatás- és mérés, 2013 epiteszforum.hu olvasói közönségkutatás- és mérés, 213 A kérdőív 212. december 21-től 213. március 7-ig volt nyitva a közönség előtt. Ez idő alatt (76 nap) összesen 185-en válaszolták meg a kérdéseket.

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

A történelem mögöttes tartományai akkor és most? BÍRÓ JÓZSEF PAX VOBIS PAX VOBISCUM

A történelem mögöttes tartományai akkor és most? BÍRÓ JÓZSEF PAX VOBIS PAX VOBISCUM KÁNTÁS BALÁZS A történelem mögöttes tartományai akkor és most? Értelmező bekezdések Bíró József PAX VOBIS PAX VOBISCUM című verséhez BÍRÓ JÓZSEF PAX VOBIS PAX VOBISCUM - az 1956os forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL VARGA ISTVÁN Az, hogy az íróval egy időben megszületik a kritikus is, az szinte természetesnek tűnik az irodalomtörténetben. Talán azzal a kiegészítő megjegyzéssel,

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9 Mozgás és egészség KARLOVITZ János Tibor Miskolci Egyetem, Miskolc bolkarlo@uni-miskolc.hu Ebben a bevezető fejezetben arra szeretnénk rávilágítani, miért éppen ezek a tanulmányok és ebben a sorrendben

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A brilliánskakas legendája

A brilliánskakas legendája T. Igor Csaba A brilliánskakas legendája Különös történetek három család életéből Előjáték Ezerkilencszáz-tizenhatot írtak, Krisztus után. Egy szép áprilisi délutánon, (ritka volt abban az évben az ilyen

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert emlékezete

Szenczi Molnár Albert emlékezete Szenczi Molnár Albert emlékezete Összeállította, a szöveget gondozta, a szómagyarázatot készítette, a képanyagot válogatta, a kötetet tervezte Zalabai Zsigmond Lilium Aunun Dunaszerdahely 2001 í - i '

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

ÉDES ANYANYELVÜNK Bács-Kiskun megyei forduló Kiskunhalas, 2009. április 4-én

ÉDES ANYANYELVÜNK Bács-Kiskun megyei forduló Kiskunhalas, 2009. április 4-én ÉDES ANYANYELVÜNK Bács-Kiskun megyei forduló Kiskunhalas, 2009. április 4-én SZÓBELI FELADATOK Válasszon ki egyet a szóbeli témák közül! A felkészüléskor készített vázlatot használhatja a háromperces megnyilatkozáskor,

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Köszönetnyilvánítás jó és rossz akaróimnak: Nem egy szokványos köszönet

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Ezüst hajú, fehér szakállú, hórihorgas kisgyerek. Gondolatok Maurits Ferencről

Ezüst hajú, fehér szakállú, hórihorgas kisgyerek. Gondolatok Maurits Ferencről Ezüst hajú, fehér szakállú, hórihorgas kisgyerek Gondolatok Maurits Ferencről Bevezető Skiccek, rajzok, pálcikababák, kusza vonalkák. Ha rákérdezünk a gyermekkép alkotójára, hogy ez épp most mit ábrázol,

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

Vajdasági Alien. Jódal Kálmánnal Kocsis Árpád beszélget

Vajdasági Alien. Jódal Kálmánnal Kocsis Árpád beszélget Vajdasági Alien Jódal Kálmánnal Kocsis Árpád beszélget Amit elképzelünk, arról soha nem szabad lemondani. (Clive Barker) 70 Jódal Kálmán világába negyedóránként indul közvetlen járat az újvidéki vasútállomás

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem Bokor Zsuzsa NÕI ÉLETEK ÉS TÖRTÉNETEK A XX. SZÁZADBAN. EGY NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA 1 Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem sokan mások is provokatívnak találhatják. Az

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41 IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2011. OKTÓBER 23. VASÁRNAP HAMAR ZOLTÁN Jismáél megöli a helytartót és híveit 41,1 A hetedik hónapban Jismáél, Netanjá fia, Elisámá unokája,

Részletesebben

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Nemrégiben egy író-olvasó találkozón vettem részt, ahol Kőrösi Zoltán szerintem méltatlanul kevéssé ismert kortárs magyar írónk volt a vendég.

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Internet Fiesta a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban

Internet Fiesta a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban A 2007. évi Internet Fiesta feltétlenül folytatásra érdemes. Bízunk benne, hogy akik a kezdetektõl részt vesznek ebben a mozgalomban, már nem adják fel, akik meg nem próbálták még, azokat a jövõben a csatlakozók

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

Taní-tani míg van tanító

Taní-tani míg van tanító Viant Katalin Taní-tani míg van tanító A könyvkiadói szerkesztőképzésről 1 A RÓZSÁK ÉS A KERTÉSZEK Két évvel ezelőtt, e helyütt, arról beszéltem Önöknek, hogy orvosi szakkönyvkiadásunkat hogyan látom szerkesztői

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Szövegértés és olvasáskultúra a mai Magyarországon

Szövegértés és olvasáskultúra a mai Magyarországon Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar IKV0101 - L Magyarország kultúrája a XXI. század elején dr. Agárdi Péter tanszékvezető egyetemi tanár Szövegértés és olvasáskultúra

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. június

TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. június TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

A költő rövid életrajza

A költő rövid életrajza FÜGGELÉK 320 A költő rövid életrajza LÁSZLÓFFY ALADÁR (GÉZA) született Tordán, 1937. május 18-án. A név eredeti. Álnevet, írói nevet nem használ. Szignóval kisebb írásai jelentek meg alkalomszerűen, heti-

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bertha Zoltán Görömbei András: A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája, 1971 1980 ELŐSZÓ

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bertha Zoltán Görömbei András: A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája, 1971 1980 ELŐSZÓ ELŐSZÓ A hetvenes évek romániai magyar irodalma című tanulmányhoz kapcsolódó bibliográfiánkat a hetvenes évek romániai magyar irodalmában való elsődleges tájékozódás céljára szánjuk. Az első fejezetek

Részletesebben

Feladatok: (32p.) Összesen elérhető pontszám: 32+58=90pont 0-45= = = = =5. Ellentétek

Feladatok: (32p.) Összesen elérhető pontszám: 32+58=90pont 0-45= = = = =5. Ellentétek Ellentétek Szomjan halok a forrás vize mellett; Tűzben égek és mégis vacogok; Parazsas kályhánál vad láz diderget; Hazám földjén is száműzött vagyok; Csupasz féreg, díszes talárt 1 kapok; Hitetlen várok,

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Kiss Krisztina: Közösségi tartalomszolgáltatás a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárában

Kiss Krisztina: Közösségi tartalomszolgáltatás a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárában Kiss Krisztina: Közösségi tartalomszolgáltatás a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárában Az előadás röviden áttekinti a közösségi média elemeit, jellemzőit,

Részletesebben

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Diákok és tanárok aranyköpései 2007 2010 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Pivárcsi István Az igazgató beszédet tart A hányingere

Részletesebben

Vári Fábián László. Ereimben az idő

Vári Fábián László. Ereimben az idő Vári Fábián László Ereimben az idő Oly vén vagyok már, mint a tenger. Anyám szikla volt, apám a szél. Ereimben az idő zizeg csak, vésztartalékra hűtve a vér. Anyám elfogyván sivatag lett. Lépkedek rajta,

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

A feudálmonopolista Akadémiáról Kenesei István

A feudálmonopolista Akadémiáról Kenesei István A feudálmonopolista Akadémiáról Kenesei István A kiváló (felső)oktatás-közgazdász, Polónyi István is fontosnak tartotta, hogy az Akadémiáról szóló vita vége felé felmérje, milyen károkat okoz ez a szervezet

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Petus Márta. Útjaim. avagy időutazás a bölcsődei kisgyermeknevelésben

Petus Márta. Útjaim. avagy időutazás a bölcsődei kisgyermeknevelésben Petus Márta Útjaim avagy időutazás a bölcsődei kisgyermeknevelésben Útjaim Előszó Kedves Olvasó! Számomra fontos és szeretett könyvet tart a kezében. Ennek a könyvnek a megjelenéséről már elég hosszú ideje

Részletesebben

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától?

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? PPEK 838 Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? ` Török Jenő Mit olvassunk Prohászkától? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM AZ ÓSZÖVETSÉG RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBEN AZ INTERTEXTUÁLIS

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben