DARNÓZSELI május évfolyam 2. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DARNÓZSELI. 2012. május 15. 5. évfolyam 2. sz."

Átírás

1 DARNÓZSELI május évfolyam 2. sz. S Z Ó H A R A N G Pünkösd Húsvét után 50 nappal Pünkösd napját, azaz a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását a keresztény világ vasárnap ünnepli, a húsvét utáni ötvenedik napon. Eredete az ószövetségi zsidó ünnep, héber nevén Sávuot, a törvényadás (tóra adásának) emléknapja és az új kenyér ünnepe. A Szentlélek ezen a napon jött el az apostolokra, amely ezt a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára. Ez alkalomból a keresztény egyházak országszerte ünnepi miséket, illetve istentiszteleteket tartanak. Húsvét után az ötvenedik napon tartják. Görög nevének (pentékoszté) a jelentése is 50, a magyar pünkösd szó ebbõl származik. Hasonlóan a húsvéthoz, egész héten át tart, de csak két nap nyilvános ünnep. Tertullianus régi ünnepnek nevezi, tehát az apostolok idejébõl való. A katolikus egyházban van vigíliája böjttel, amelyen keresztvizet szentelnek. A bérmálás szentségét pünkösd ünnepétõl kezdve szokás kiszolgáltatni a római katolikus egyházban. Az ünneprõl május hónapot pünkösd havának is nevezik. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják. Az evangélium szerint ugyanis Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepeltek: Szent Péter prédikációját követõen sokan megtértek, belõlük alakultak az elsõ keresztény gyülekezetek. Szimbolikus növénye a pünkösdi rózsa, szirmával a szentlélek tüzének lángnyelveit jeleníti meg. A néphagyomány pünkösdkor köszönti az élet megújulását. Ilyenkor volt szokás a lányok mosdóvizébe pünkösdi rózsa szirmot szórni, a legények pedig pünkösdi rózsát vittek kiválasztottjuk ablakába. A lányoknak viszont koszorút kellett fonni, s átadni a legényeknek. Ezúton is kívánunk az Önkormányzat és a szerkesztõség nevében minden kedves olvasónknak, azok családtagjainak reménnyel teli Pünkösdöt! Bódás János: Szentlélek, szállj alá! Szent Lélek szállj alá: erõ, kincs, égi fény... A világ oly gazdag, és mégis oly szegény! Hatalmasoknak, kik vezetik a népet, s fegyver van kezükben, adj nagy bölcsességet. Ûzz el szívekbõl vad haragot, sértést, népek s egyesek közt teremts egyetértést. Annyi még az önzés, a gyûlölet: - vedd el! tölts be minden szívet emberszeretettel. Krisztus indulatját vidd a földre szerte, Te uralkodj bennünk békességnek Lelke. Élni vágyunk, mégis veszni készül minden, mentsd meg a világot Szentlélek Úr Isten! Darnózseli Hazahívogató 2013 ADarnózselikörnyékiásatásokkimutatták,hogy már a honfoglalás kora elõtti idõkben is a környék lakott terület volt. Azonban Darnózselirõl, pontosabban, Darnóról és Zselirõl az eddig ismert elsõ írásos említés1443-ban datálódott, azaz banlesz570éve.eztazévetszeretnénkegykiemelt évkéntmegünnepelni, amelynekegyikfõeseménye a Darnózseli Hazahívogató program lenne, ami aközségbõlelszármazottak, darnózselikötõdésûek találkozója lenne a mai darnózseliekkel. Ezúton is értesítünk mindenkit, Darnózselibõl elszármazottat, darnózseli kötõdésû határainkon innen és túl élõket, hogy jelezzenek vissza, elõzetes regisztrálás végett. Levélben: Polgármesteri Hivatal, Darnózseli Hazahívogató 2013 Darnózseli, Ady Endre u ben: További információk: mobil: (Fazekas Zoltán polgármester) Tel./Fax: (+36) Tel.: (36) (dr. Karácsony István, a Kulturális Bizottság elnöke) darnóiszh.p65 1

2 2 Végsõ búcsú Éva nénitõl A (I. évfolyam) 3. számának címoldalán egy nyugdíjba vonuló kollégát Lénárt Lászlóné, Éva nénit búcsúztatják kollégái, meleg, megható szavakkal: Kedves Éva néni! Hiányozni fogsz! Nekünk, a munkatársaknak, az oviban a gyerekeknek. Ezentúl több idõd marad a családodra, nem kell hajnalban kelned, gondozhatod a kertet, örülhetsz a nagy és kis unokáknak. Ehhez kívánunk neked jó egészséget, kívánjuk, hogy sokáig élvezhesd a nyugodt nyugdíjas éveket, gyakran látogass meg bennünket Április 12. csütörtök reggel. Csöndítenek, majd futótûzként megy a hír. A reggeli tavaszi szél az óvoda homlokzatán lengeti a fekete zászlót, szerda este a kórházban, Éva néni elhunyt. Tudtuk, hogy súlyos kór támadta, meg, de.... És az a de mindig ott volt, hisz annyian felgyógyultak már, miért ne történhetne meg most is. Reménykedtünk, és nem csak a szûkebb család, hanem a volt munkahelyi kollégák, a falu közössége is. Csütörtök reggel. A lélekharag hangja fájdalmasan hatol a szívekig. Újra gyász ül a falura, ahol nem csak a család, hanem a nagyobb család, a volt kollégák, az óvoda, ahol 28 évig dolgozott, a Vöröskereszt, amelynek 7 évig volt elnöke és az Önkormányzat is gyászol, amelyben két évig volt képviselõ a második ciklusban Takács János képviselõtársunk halálát követõen 1996 októberétõl 1998 októberéig. Éva néni végleg elment. Az az ûr, amit nyugdíjba vonulásokor hagyott, csak képletes volt, de ez már végérvényes, visszavonhatatlan. Munkáját, amit a rá bízott kicsiknek átadott, alkotásai, amelyek az óvodát díszítik, emlékét örökre megõrzik. Drága Éva néni! A hitünk szerint, ami ezt a szomorúságot valamelyes könnyûvé tudja tenni, érezzük, hogy Te most az égi óvodában ülsz a kis angyalkák társaságában, és a senkivel és semmivel össze nem téveszthetõ hangoddal regulázod a kis makrancos angyalokat. Majd oda vonod õket magadhoz, mint volt földi óvodásaidat, és mesélsz nekik, rajzolsz velük, majd amikor a kis angyalkák pihenni mennek, te csinálod a szebbnél szebb fali díszeket, játékokat, megvarrod az elszakadt párnát, hogy tudjanak örülni, amikor fölébrednek, ahogy tetted ezt közel harminc éven át a Gólyavárban. Fazekas Zoltán polgármester Mini Manó Bababörze Helyszín: Darnózseli Sportcsarnok. Idõpont: május 12. (szombat) 8-14 óráig. Asztalfoglalás elõzetes egyeztetés alapján! Asztalok ára: 500 Ft. Bõvebb információ, és asztalfoglalás: 0620/ , e- mail: A börze ideje alatt mûanyag kupakokat gyûjtünk, egy beteg kisfiú számára. Gyerekeket játszósarok várja! Darnózseli Önkormányzatának hivatalos lapja Felelõs kiadó: Fazekas Zoltán polgámester. Szerkeszti: Böröndi Lajos, Dr. Karácsony István, Takács Edit, Veilandics Eszter. Megjelenik kéthavonta Ingyenes kiadvány Nyomás: Palatia Kft. Gyõr. Viza u. 4. Felelõs vezetõ: Radek József üv. igazgató Tavaszi szél vizet áraszt Kellõalázattaltekintsünkazéletcsodáira: amiképpenatermészet és a hét szabad mûvészet méltó a hódolatra, akképpen méltó az ember a tiszteletre. Tatiosz Közös énekléssel kezdõdött a Darnózseli Tavaszváró Nõnap, melyre nem csak Darnózselirõl, hanem a környezõ településekrõlissokanérkeztek! Köszönjükdr. TakácsJuliannaháziorvosnak, azegészségügyi Szolgálat dolgozóinak, a rendezvény lebonyolításban résztvevõknek, az Önkormányzatnak, hogy március 10-én tartott nõnapi rendezvényen részt vehettünk. Érdeklõdéssel hallgattukatartalmaselõadásokatésjótanácsokatabõrápolásról, ahalláskárosodásokról,alélektavaszimegújulásárólésafutás jótékony hatásáról. Az elõadásokat követõen szûrõvizsgálatokon (vércukor, vérzsír, testzsír stb) vehettünk részt, hallgathattunk kozmetikai tanácsokat is. Ezen a napon, ha csak egy napra is jó volt kiszakadni a hétköznapok forgatagából. A résztvevõk A költészet napját ünnepelték Darnózselin A darnózseli Községi Könyvtárban április 12-én emlékeztek meg a Költészet napjáról. A rendezvényen játékosan, verselve tisztelegtek a magyar líra elõtt. Ismert és kevésbé ismert versek hangzottakeldobosjázmin8. osztályostanulótolmácsolásában. Azon 21 költõnek a mûvei, akikre az olvasók mint kedvenc versük írójára szavaztak korábban. A könyvtáros elõzetes felkérésének eleget téve dr. Karácsony István, Tálosi Istvánné, Gregusné Szabó Melinda, Fazekas Zoltán, FettiknéSzabóKrisztinaésdr. TakácsJuliannaosztottameg a hallgatósággal kedvenc verseit. Molnár Béláné Eti néni is elszavalt néhány, számára kedves verset, köztük azt is, amelyet kilenc éves korában mondott el elõször, s azóta sem felejtett el. Az összejövetel végén a közönség megismerte Darnózseli Kedvenc versét, amely 2012-ben Petõfi Sándor Szeptember végén címû verse lett. darnóiszh.p65 2

3 3 Egy önmagával szemben mindig maximalista doktornõ Sorozatunk következõ híres embere, Tárkányi Istvánné dr. Takács Julianna, belgyógyászháziorvos -üzemorvos, akivel dr. Karácsony István készített interjút. Interjúra hívtam meg a falu egészségügyi szolgálatának vezetõjét, Tárkányiné dr. Takács Juliannát, a legutóbbi községi kitüntetettet, aki Darnózseli Községért elismerést kapta. Zircenszülettem,aBakony központjában. A család Cseszneken élt és él ma is. Az általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem. A 8. osztály befejezése után Pápára mentem a Petõfi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolába, amely ma újra a nagyhírû Pápai Református Gimnázium. Ide nyertem felvételit, itt is érettségiztem. Szakmai gyakorlatot a Pápai Kórházban szereztem. Ezt követõen sikeresen felvételiztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemre 1976-ban, és itt avattak orovossá 1982-ben. Ez már bizony 30 éve. Mikor határozta el, hogy orvos lesz, mik befolyásolták a pályaválasztási döntését. Nagyon régi ötlet volt ez a gondolat, ám ha az egyetemi felvételim nem sikerült volna, akkor is valamilyen területen az egészségügyben dolgoztam volna. Nagy szavaknak hangzanak, de mindig is a beteg emberek szolgálata volt a legfõbb célom. Milyen tanuló volt? Falusi iskolából kikerülve, kevés az ember önbizalma, a legtöbben alulértékelik önmagukat. Én is így voltam. Viszont mire a 6. osztályt elértem, már kitûnõ tanuló voltam, de az érettségit is hasonlóan teljesítettem. Minden feladat elvégzése eleinte nehezen indult be. Hátrányos volt számomra az egyetemi tanulmányaim során az is, hogy a szakközépiskolábannemtanultunk teljes mélységében kémiát és fizikát. Milyen volt a családi környezet, neveltetése? Nyolc testvérem volt. Édesapánk a kõbányában dolgozott. Édesanyánk polgári iskolát végzett, kitûnõ tanuló volt. Nagy szigorban, de szeretetteljes közegben nevelõdtünk, vallásos neveltetésben részesültünk. Kik voltak a tanárai közül a példaképek? Elsõsorban az osztályfõnököm, HorváthLajosné, aki huszonévesen került a középiskolábatanárnak, dealatin tanárunk, Rácz István is példaképem volt. Osztálytársaimmal és az osztályfõnökünkkel minden évben találkozunk. Ebben az évben, Szigetközben látom vendégül õket. Melyek voltak a kedvenc tantárgyai? Minden tantárgyat szerettem,deamatematikaésaszakmai tárgyak voltak a kedvenceim. Milyen volt a tanuláshoz való viszonya? Mindig maximalista voltam önmagammal szemben, nehezentoleráltamakudarcot. Amirebüszkevagyok: egyetlen elõadásról sem hiányoztam az egyetemi évek alatt. Nem csak a vizsgaidõszakban tanultam, hanem minden nap foglalkoztam a elõadási anyagokkal. Mit tett saját egészsége érdekében? Az egyetemi évek alatt nem sportoltam. Az egyetem után Pincehelyen laktunk zárt közösségben, az ottani Szent Orsolyakórházbandolgoztam, 30 napból 15 nap ügyeltem is. Sport nélkül ezt nem lehetett volna kibírni. Férjem révén ekkor kezdtem el a hosszútávfutást. Mi befolyásolta abban, hogy ide Darnózseli községbe került? Darnózseliben 1990-ben itt alakult ki újra, egy önálló körzet. Ekkor én még otthon voltam Fanni leányommal. Közben készültem az orvosi szakvizsgára.bátyám,akiekkor már Darnózseliben lakott, hívott, hogy pályázzam meg az itteni állást, de ez végül csak akkor történt meg, amikor elment Gáncs doktor. A kis pincehelyi kórház jövõje bizonytalanvolt,sezatényvolt aperdöntõelhatározásomban május1-jeótadolgozom itt. Pontosan 20 éve. Ez a második jubileum, amit ebben az évben ünnepelek. Elégedett vagyok, mert ha az ember felépít, létrehoz valamit, dolgozikegyközösségért, akkorez a közösség is sajátjává válik és megszereti azt. Melyek a kedvenc idõtöltései a munkaidején túl? Mindenekelõtt a félmaratoni futás és az olvasás. Televíziót szinte alig nézek. Szeretek kirándulni is. Több civilszervezetben is tevékenykedem, deelsõsorban karitatív munkát végzek. A Vöröskereszt helyi szervezetét és a Baráti Társaság Darnózseliért Egyesületet emelnémkielsõsorban. Hogyan tudja összeegyeztetni a munkáját a pihenéssel, szórakozással? Okos szervezéssel, átgondolt idõbeosztással. Fontosnak tartom, hogy egy orvos mindig elérhetõ legyen betegei, azok hozzátartozói számára. Ezegybizalmikérdés. Ezértamobiltelefonomatmég éjjelsemkapcsolomki. Minden eddigicselekedetemetelsõsorban az emberszeretet és az empátia határozta meg, s határozza meg a jövõben is. Hogyan tartja a kapcsolatot a szülõföldjével? Híres darnózseliek Sorozat szerkesztõ: Fazekas Zoltán Rendszeresen, mert ez nekem tulajdonképpen egyfajta feltöltõdést is jelent. - Mi motiválta az egészségnapok és más betegségmegelõzõ tevékenységek lebonyolítására Önt? Fõként az, hogy még idejében kiszûrjük a betegségeket, és megelõzzük a nagyobbbajokat.egy-egyilyen rendezvény megszervezése, igen sok munkával jár, de megéri! Végezetül, hogyan fogadta a önkormányzati kitüntetést? Nagy meglepetés volt számomra és igen jólesett. A kitüntetésutánsokanodajöttek hozzám és gratuláltak. Köszönöm az önkormányzati elismerést! Kedves doktornõ, köszönöm a beszélgetést! A doktornõ élet és munkaelvét egy Wass Albert idézettel jeleníteném meg, mellyel teljesen azonosítja önmagát: Minden embernek kell, hogy legyen feladata ebben az életben, / Kötelességen belül, vagy azon felül is talán, /Mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. / Minden embernek kell, hogy legyen egy feladata,/ Egytitkosküldetése, mely Istentõl való. Ezek azok a gondolatok, melyek nem légbõl jövõ aranyigék, hanem egy ember életének, munkájának a meghatározói, amelynekmegélését 20 éve már mi is megtapasztalhatjuk a doktornõ munkájában. Ezek lehettek azok a motiváló dolgok, amelyek a felterjesztõketajavaslattételre, a képviselõtestületet pedig kitüntetõ cím odaítélésére inspirálta. Dr. Karácsony István, ny. iskolaigazgató, helytörténeti kutató darnóiszh.p65 3

4 4 Átalakuló közigazgatás, felkészülés a járási rendszerre A 2012-es év a felkészülés, az új rendszerre való átállás éve év végén kihirdetésre került Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, mely hatálybalépése több ütemben történik: január 1., április 15., január 1., továbbá a évi általános önkormányzati választások napja. Az új önkormányzati törvény alapvetõen átrendezi az állam és az önkormányzatok közötti feladat- és hatáskörmegosztást. A jogszabály alkotók általános célja egy olyan modern, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzati rendszer kiépítése, amely lehetõséget biztosít a demokratikus és hatékony mûködésre. Továbbá alapvetõ cél, hogy a választópolgároknak a helyi önkormányzáshoz való joga változatlanul és hiánytalanul érvényesül, ugyanakkor az önkormányzati szervezet és mûködés átalakítása segítse elõ a közigazgatási szolgáltatások színvonalának emelését év a járások létrehozásával és a közös önkormányzati hivatalok létrehozásával indul. A közigazgatási feladatokat leválasztják a jegyzõi és önkormányzati hatáskörökrõl. Az önkormányzat és a polgármester hivatala a továbbiakban a helyi közügyekkel fog foglalkozni. A törvény rögzíti az önkormányzatok ellátandó feladatait, ezek között szerepel teljesség igénye nélkül: Településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés területét érintõen: köztemetõk kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása. Környezet-egészségügy : köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás); hulladékgazdálkodás. Óvodai ellátás. Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatása. Helyi közfoglalkoztatás. Sport, ifjúsági ügyek. A települési önkormányzat a helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelmérõl kényszerítõ eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat. A változások közé tartozik az is, hogy a törvény helyiadókivetési jogot ad a településeknek saját bevételeik növelésére. Az önkormányzatok a jövõben is vállalhatnak önként feladatokat, ám ezek ellátása nem veszélyeztetheti a kötelezõen elõírt feladatokat. További korlát, hogy a fakultatív feladatok finanszírozása a saját bevételek, illetve az e célra biztosított források terhére lehetséges. Az új jogszabály megváltoztatta az összeférhetetlenségi szabályokat is, így például polgármester nem lehet országgyûlési képviselõ a 2014-es választások után. A közélet tisztasága érdekében a törvény szabályozza a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, ami a házas-, az élettársra és a gyerekekre is vonatkozik. A szabályok a bizottságok külsõs nem képviselõ tagjaira is vonatkoznak majd. A törvény megerõsíti a polgármestereket a képviselõ-testülettel szemben, így például meghatározott esetekre vétójogot kap, és tisztségének megszûnésérõl csak bíróság dönthet. A több mint két évtized után átalakuló önkormányzati rendszer egyik legnagyobb újdonsága lesz, hogy a közoktatási intézmények állami fenntartásba kerülnek. A kormány a módosítástól azt várja, hogy az új struktúra költségtakarékos és feladatközpontú lesz, továbbá szigorúbb kereteket szab az önkormányzati autonómiának. Veilandics Eszter sk. körjegyzõ A Körjegyzõség költségvetése Darnózseli Dunaremete Hédervár Kisbodak Lipót községek önkormányzati képviselõ-testületei február 8- án Kisbodakon, a Közösségi Házában tartották együttes ülésüket, ahol a legfontosabb napirend a évi költségvetés elfogadása volt. Az idei évben sem számíthatnak az önkormányzatok többletforrásokra, a körjegyzõség éves támogatása évek óta stagnál. Így azötközségetátfogókörjegyzõségünktovábbraisakövetkezetes és átgondolt gazdálkodást tartja szem elõtt, mindemellett biztosítja az ügyfelek számára a rugalmas ügyintézést. A évtõl elnyert új feladatokra az önkormányzatok nem vonnak be új munkaerõket, hanem a munkatársak plusz feladatot vállalva végzik el õket. Gondolok itt a közbiztonsági referens munkakörre, Takács Edit önkormányzati munkájára(takács Edit január 1-tõl az iskola alkalmazottja, iskola titkári feladatokat lát el a könyvtári szolgáltatás biztosítása mellett.), a lipóti adóigazgatásra. (Hegyi Ervinné nyugdíjba vonulása után az adóügy feladatait a lipóti kolléganõk egymás közt megosztva viszik tovább.) A körjegyzõségi költségvetésünk fõösszege évben Ft, mely szigorúan a legfontosabb kiadásokat tartalmazza. A takarékos költségvetéssel az a célunk, hogy a jól mûködõ körjegyzõséget 2013 tól a közös önkormányzati hivatal válthassa fel. Dobos Tibor élelmiszeripari vállalkozó Hagyományos készítésû füstölt készítmények 9232 Darnózseli, Táncsics utca 9. Nyitva tartás: minden szerdán 6-17 óráig Darnó-Hús a Szigetközbõl HúsüzemMintaboltjaMosonmagyaróvár, Városkapu tér 1.sz alatt(óvári temetõnél) szeretettel és házias ízekkel várja kedvesvásárlóit. Házias Ízek Világa darnóiszh.p65 4

5 5 Áldd meg Urunk asztalunkat! Jeles Napok a konyhában, az asztalunkon. Tavasz van újra! Az elmúlt számok többségében inkább egy - egy ünnepi menü receptje volt olvasható, ami felhasználható most a ballagások, bérmálások idõszakában is. Most azonban néhány, nem flancos, hanem laktató, természetesen nagyon finom ételek receptjét osztanánk meg. Pandúr gulyás Hozzávalók: 50 dkg sertéscomb, 2 fej hagyma, 2 kk magyaros fûszerkeverék, 1 kk pirospaprika, 1 mk õrölt kömény, bors,, só,, 5 db babérlevél, 25 dkg gomba, 25 dkg zöldborsó, 4 db krumpli, 2 dl tejszín, 2 ek liszt. Csipetke: liszt, 1 tojás. pici só Elkészítése: A húst kis kockákra vágjuk. A hagymát felaprítjuk és megdinszteljük, majd a hússal együtt 10 percig pirítjuk. Ha megpirult hozzáadjuk a magyaros fûszerkeveréket, paprikát, köményt,borsot,babérlevelet,sótéskevésvízzelfelöntjük,majd 1/2 óráig pároljuk. Beletesszük a borsot a kockára vágott krumplit és 1 tojással készített csipetkét, majd hosszú lére engedve puhára fõzzük. Ha megfõtt a tejszínnel és a liszttel behabarjuk. Akárönmagábanismegfelelegyfõételnek!Bográcsban,faparázson elkészítve még fölségesebb! Mustáros hentestokány Hozzávalók: 80 dkg sertéscomb, 1 fej vöröshagyma, étolaj, só, õrölt fekete bors, 2 ek. mustár, 4 db csemegeuborka, 1 csokor petrezselyemzöld, 1 ek. finomliszt, 1 pohár tejföl. A körethez: 80 dkg burgonya, só, õrölt fekete bors, 3 dkg vaj, 2 fej lila hagyma, 1 ek. fûszerpaprika. Elkészítése: A vöröshagymát kevés olajon megdinszteljük, hozzáadjuk a csíkokra vágott húst, sózzuk és borsozzuk, mustárral fûszerezzük. Felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi, majd puhára pároljuk. Ezután hozzáadjuk a vékony csíkokra vágott csemege uborkát, aprított petrezselyemzöldet, majd amikor megfõtt behabarjuk a liszttel elkevert tejföllel. Közben a megtisztított burgonyát sós vízben megfõzzük, leszûrjük és összetörjük. Ezután hozzáadjuk a vajat, az apróra vágott lila hagymát, megszórjuk fûszerpaprikával, sóval, borssal ízesítjük és óvatosan összekeverjük. De aki nem akar a krumplival idõt tölteni, finom köret a rövid csõtészta, penne, a szarvacska, vagy a kagylótészta is. Egy ismerõsömtõl kaptam ezt az ötletet! Rántotthús chips panírral! Ha a családban van 5-10 éves kicsi, át kell gondolni a fõzést. Ugyanis mi a módi? Ahogy egy korábbi számunkban írtunk néhány fiatal menzai viselkedésérõl: Minden fúúúúúj, nem szeretem, és ami a szörnyû, ráadásul kóstolás nélkül. Jó módszer ha a sütit pl. tejbegrízzel töltjük, illetve a rántott húst nem zsemlemorzsába forgatjuk hanem chipsbe. A mûvelet egyszerû: a szokásos dolgok liszt, tojás és a trükk, kézzel összetörjükachipsetésatojásutánebbeforgatjukmegahúst.azösszes gyerek vigyorogva tömi magába és vele együtt a rendes kaját. Azonban a chips sótartalmát vegyük figyelembe! Az tény, hogy a chips nem igazán egészséges! De jobb, ha a gyerek így eszi mintha csak magában. 1 nagy zacskó chips elég kb másfél kiló húshoz. Ha egészségesen akarjuk a változatokat, még lehet használni kukorica pehely, zabkorpa. F.Hegyi Ágnes A Mûvészeti Iskola hírei Április 18-án került sor Gyõrben a térségi furulyaversenyre, ahol mûvészeti iskolánk tanulói az anyaintézményben (Darnózseli) és a két telephelyen (Kimle és Hédervár) vettek részt, nagyon szép eredménnyel. Eredmények: Ónodi Teodóra, Angyal Réka (hédervári telephely) és GutoriRékaaranyfokozatotkapott. BertalanDominik, Deutsch Réka és Bekõ Zsuzsanna (kimlei telephely) ezüst fokozatot, míg Horváth Róza bronz fokozat ért el.. Április 25-én Fertõdön szerepelhettek növendékeink a III. RegionálisFurulyaversenyen.Ezaversenymindvonzáskörzete, mint színvonala alapján akár egy országos minõsítõ is lehetne. Növendékeink itt is helyt álltak mind szóló, mind pedig kamara kategóriában Szóló kategória: Zsigmond Rebeka bronz minõsítés, Blázsovits Diána ezüst minõsítést szerzett! Kamara kategória: a Darnózseli Furulya Kamaracsoport (Almási Vivien, Horváth Sára Anna, Makó Márk, Molnár Viktória, Nérai Kitty ) bronz minõsítést kapott. Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítõ tanáraiknak Németh Rékának és László Attilának! Nagyonnagyörömaz, hogymindkimle, mindpedighédervár képviselõtestülete és iskolai vezetése tavaly pozitívan állt megkeresésünkhöz, s hozzájárultak ahhoz, hogy mind a két településen helyben is tudtunk telephelyet nyitni. Az eredmény a versenyeken hallható, itt pedig olvasható! Amit ezúton is köszönünk, hogy mind a két településen, Héderváron az Önkormányzat, Kimlén pedig a Horvát Kisebbségi Önkormányzat digitális zongorát vett, ezzel is segítve a településeiken élõ növendékeink zenetanulását, de lehetõséget adva ahhoz is, hogy egy - egy komolyzeneirendezvényükönminõségihangszerttudnakbiztosítani a náluk fellépõ elõadóknak. Gazdálkodók figyelem! Ezúton is értesítem a gazdálkodókat, hogy a évi területalapú támogatás igénylésének határideje május 15. Az igényléshez szükséges az MVH által évben megküldött 8 karakterbõl álló jelszó. Kérem, hogy idõpont egyeztetéshez keressenek az alábbi telefonszámokon: 06-70/ , 06-30/ darnóiszh.p65 5

6 6 Iskolai versenyeredmények Iskolánkból 30 tanuló nevezett be a nyelvész Országos Anyanyelvi Versenyre. A megyei fordulóra 12 tanuló került be, ott szintén szépen teljesítettek. Dicséretben részesítjük õket. Felkészítõ pedagógusok: Nagyné Hartai Marianna, Fettikné Szabó Krisztina és Angyal Adrienn. Az esztergomi Duna Múzeum által szervezett Országos Víz Világnapi internetes versenyen a Vizesföld csapat a 2-6. éves korcsoportban (Földes Gábor 5., Kállai Máté 5. Horváth Sára 6.) III. helyezést, a Dunamenti kincsestár csapat a éves korcsoportban (Simon Réka, Szeitz Gréta, Cseh Farkas, Korcz Bálint 8.A. osztályos tanulók) II helyezést ért el. Az ünnepélyes díjátadó Budapesten volt a Mezõgazdasági Múzeumban. A fertõdi Babos József Térségi Általános Iskola által meghirdetett megyei biológia versenyen I. helyezett Cseh Farkas, IV. helyezett Simon Réka, VI. helyezett Szeitz Gréta 8.A. osztályos tanulók. Költészet napja Ha a költészet napját köszöntjük, benne anyanyelvünket ünnepeljük. Visszatérõ szép hagyomány nálunk, hogy a Költészet napját együtt ünnepeljük meg egy közös irodalomóra keretében, ame- vét. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több tanuló vállalja a versenyeken való megmérettetést, és természetesen az ezzel együtt járó sok munkát, felkészülést. Büszkék vagyunk rájuk, mert társaik elé példát emelve, töretlen hittel küzdenek vitathatatlanul örök értékekért. Ez sokszor emberfeletti teljesítményt, kitartást követel. Mint ahogy Euklidesz mondta: A matematikához nem vezet királyi út. A körzeti matematika versenyre a felsõs 4 évfolyamból 1 kivételével mindegyiken túljelentkezés volt, és háziverseny keretében kellett megállapítani, kik mehetnek. A verseny áprilisban került megrendezésre Halászin. Az eredményekrõl a következõ számban számolunk be Geniuslogicus Nemzetközi Matematikaverseny A és B fordulója is lezajlott, ahol 13 tanuló vett részt. Eredményekrõl év végén számolunk be. Abacus pontverseny, Sudoku, Logografika és Számrejtvény versenyek feladványait is havonta beküldik legeredményesebben szereplõ tanulóink. Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen 11 diákunk vett részt, közülük legkiemelkedõbb eredmények: Tóth Barnabás ( 7. oszt.) megyei 7., Tóth Róbert (4. oszt.) megyei 10. és Simon Réka (8. oszt.) megyei 26. helyezést ért el. Legfiatalabb versenyzõnk : Boros Bernadett (2. o.) VargaTamásMatematikaversenymegyeidöntõjénSimonRéka (8. oszt.) 9. helyezett, Tóth Barnabás (7. oszt.) 16. helyezett, és Horváth Bence (8. oszt.) 19. helyezett lett. Kalmár László Matematikaverseny megyei döntõjébe szintén 3 tanulónkjutottbe:babosbeatrix(7.oszt.),tóthbarnabás(7.oszt.), Tóth Róbert (4. oszt.), az eredményeket lapzártáig nem tudjuk. Jedlik Ányos Mat-Fiz. verseny regionális döntõjébe jutott 16 diákunk! A bejutás feltétele egy 50 feladatból álló kisfüzet kitöltése volt, ami már önmagában szép teljesítmény. Közülük 7 tanulót hívtak be az országos döntõbe Nyíregyházára: Tóth Róbertet (4.osztályos tanuló-1. díj); Kállai Mátét (5.osztályos tanuló-2. díj); Kemény Máriót (5.osztályos tanuló-2. díj); Horváth Sárát (6. osztályos tanuló-1.díj); Almási Vivient (6. osztályos tanuló-1.díj); Tóth Barnabást (7.osztályos tanuló-1. díj) és Simon Rékát (8.osztályos tanuló-1.díj). Az alsóbb évfolyamok döntõje április 13-tól 15-ig, felsõbb évfolyamok döntõje május 11-tõl 13-ig zajlik Nyíregyházán. Dicséret illeti a többi versenyzõt is példaértékû kitartó, eredményes munkájáért. Név szerint: Horváth Sára Anna (2. díj); Makó lyet egybekötünk az iskola házi vers- és prózamondó versenyével. A képen a II. korcsoport versmondói láthatók, felkészítõjük: Nagyné Hartai Marianna. A verseny helyezettjei: 1. Soós Dorina (4. o.), 2. Kovács Kitti (4. o.), 3. Molnár Balázs (3. o.), 4. Mihályi Katalin (4. o.), 5. Horváth Róza (4. o.), 6. Fettik László (3. o.), közülük az elsõ négy kisdiák képviseli iskolánkat a Héderváron megrendezendõ Körzeti vers- és prózamondó versenyen. Márk (3. díj); Cseh Boglárka (4. díj); Hegyi Dóra; Dittrich Ákos; Légrádi Eszter; Pulai Fanni; Nérai Kitti és Molnár Viktória. KÖRZETI ÉS ORSZÁGOS SIKEREINK A Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny ünnepélyes MATEMATIKA VERSENYEKEN megyei eredményhirdetésére meghívást kapott Tóth Barnabás, aki 9. helyezést, és Tóth Róbert, aki 2. helyezést ért el, ezért õt Pár hónap telt csak el legutóbbi beszámolónk óta, amikor behívtak az országos döntõbe, Kecskemétre, ahol másodmagákiemelkedõ nemzetközi eredményekkel büszkélkedhettünk. Az val képviselte a megyét. Április 5-én Tóth Róbert, 4. osztályos elmúlt hetek is szép eredményekkel öregbítették iskolánk hírne- darnóiszh.p65 6

7 7 tanulónk Kecskeméten az országos döntõn 8. helyezést ért el. Eredményhirdetéskor neves budapesti és nagyvárosi iskolák nevei mellett említették településünket, iskolánkat. Felkészítõ tanára Karácsonyné Süli Gabriella még Gyõrben a megyei eredményhirdetésen külön díjazásban részesült, elismerve önzetlen, eredményes munkáját, melyet kollégaként tanúsíthatom, a legnagyobb lelkesedéssel és szeretettel végez. Alapmûveleti Matematikaverseny megyei döntõjén a részt vevõ 9 diákunk közül Tóth Róbert 1. helyezést, Tóth Barnabás 1. helyezést, Simon Réka 2. helyezést, Horváth Sára Anna 14. helyezést értek el. Így Tóth Róbert és Tóth Barnabás egyedül képviselik korcsoportjukban a megyét Marcaliban május 12-én az Országos Döntõn. Április 13-án a Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny Döntõjén Nyíregyházán vett részt 5 diákunk, ahol minden éven részt vesznek határon túl élõ nemzettársaink is. A 8 órától 13 óráig tartó megmérettetés az ottani szülõk szavait idézve keményebb, mint egy felvételi. Háromszor 80 perc alatt kell 4 feladatlapot megoldani a diákoknak. Az elsõ két blokkban fizikai tartalmú feladatokat kapnak, melyekhez legtöbb esetben magas szintû matematikai eszköztudás szükséges, az utolsóban pedig fizikai kísérletet, mérést végezve kell megoldani egy adott problémát, amit egy nyelvtani, helyesírási feladatlap követ, ápolva ezzel is magyarságtudatunkat. A komplex mérést egy állatkerti kirándulás, majd kísérleti bemutató követi. Végül a nap zárásaként átadják az okleveleket a nem dobogós versenyzõknek. Hatalmas izgalommal drukkol itt minden diák, aki még nem hallotta a nevét. Minden évben elismerik a tanulók egész éves munkáját, és hangsúlyozzák, hogy innen mindenki csak nyertesként távozhat, hiszen már az is óriási eredmény, hogy bekerültek a döntõbe. Vasárnap reggel egy ünnepélyes zárómûsor keretein belül átadják az érmeket a dobogós versenyzõknek. Iskolánkból egy tanulónak sikerült dobogós helyezést elérnie, ill. egy tanulót csak néhány pont választott el tõle. A többiek is derekasan helyt álltak, szépen teljesítettek: Tóth Róbert, (gyõrzámolyi lakos), II. díj, felkészítõ tanára Karácsonyné S. Gabriella. Almási Vivien, (darnózseli lakos),iv. díj, Horváth Sára, (kisbodaki lakos) V. díj. Kemény Márió, (kisbodaki lakos), VI. díj és Kállai Máté, (lipóti lakos), VI. díj. Felkészítõ tanáruk: Boros Zoltánné. Gratulálunk minden versenyzõnek, mert nem kis kitartásról tettek tanúbizonyságot, és további sok sikert kívánunk nekik! A diákok, és szülõk nevében nagyon köszönjük a Duna Takarékszövetkezet, Lipóti Pékség, Horváth János, Rákász abc. kisbodaki szülõ és a Darnózseli község Önkormányzatának támogatását, melynek segítségével eljuthattak tanulóink Nyíregyházára, s nem utolsósorban Kiss Lajosnak, aki sofõrként önzetlenül vállalta a három napos utazást, kíséretet, hogy valóra válhasson diákjaink álma, beteljesülhessen egy egész éves munka eredménye. Szervezõ- és kísérõtanárként köszönöm nagyon a fent felsorolt szponzorok és a szülõk segítõkészségét, támogatását! Gratulálunk minden kedves tanítványunknak, további sok sikert kívánunk nekik! Végül Einstein szavaival zárnám soraimat: az emberiség sorsa ma inkább függ az erkölcsi erõktõl, mint bármikor elõbb. Az út a vidám és boldog léthez mindig a lemondáson és önkorlátozáson át vezet. De honnan jöhetnek az ilyen fejlõdéshez szükséges erõk? Csak azoktól, akiknek alkalmuk volt arra, hogy szellemüket fiatal koruktól tanulmányaik által megerõsítsék és látásukat élesebbé tegyék. Így nézünk mi öregebbek rátok, és elvárjuk tõletek, hogy teljes erõtökkel ezért küzdjetek és elérjétek azt, amit nekünk nem sikerült. Boros Zoltánné Beke Edit Közbiztonsági referensek a községekben Az Országgyûlés szeptember 19-én elfogadta a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvényt. A törvény január 1-én lépett hatályba, ezzel egyidejûleg többjogszabálymellett hatályátvesztetteakatasztrófákelleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló évi LXXIV. törvény, valamint az évi XXXVII. törvény a polgári védelemrõl. Az új törvény az alapvetõ szabályok között rögzíti, hogy a katasztrófavédelemnemzetiügy, avédekezésegységesirányítása állami feladat. A jogszabályok gyökeresen megváltoztatja a cégekkel, intézményekkelszembentámasztotttûz- éskatasztrófavédelmikövetelményeket. Néhány példa változásokból: - Szigorodik a tûzvédelmi bírság: tételesen meghatározták az egyes szabálysértésekhez rendelhetõ bírság mértékét, ezzel leszûkül az egyedi mérlegelés lehetõsége. - Új szankció: akár 3 millió Ft-ig terjedõ katasztrófavédelmi bírsággal sújtható, aki az elõírásoknak nem tesz eleget. - Megszûnik az eddigi ingyenes konzultációs lehetõség az illetékes hatóságokkal katasztrófavédelmi hozzájárulás bevezetése - A törvényben meghatározottak szerint, a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek, létesítmények és a küszöbérték alatti üzemek üzemeltetõi, valamint a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály szerinti veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végzõ gazdálkodó szervezetek katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni, melynek mértékét a törvény rögzíti (az éves nettó árbevétel 0,1%-a). - Új jelentési kötelezettségeket vezetnek be az OKF felé többek között a tûzoltáskor mûködésképtelen tûzoltóberendezésrõl és a tûzvédelmi feladatokat végzõkkel kapcsolatos személyi változásokról A mulasztásokért minden esetben a létesítmények üzemeltetõje felel. Lényeges változás a közbiztonsági referens intézményének bevezetése, melynek célja a helyi önkormányzatok védelmi igazgatásifeladatainaktámogatása, úgyamegelõzés, mintakialakult katasztrófa, vagy veszélyhelyzet idején. Közbiztonsági referens: a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, továbbá rendvédelmi és honvédelmi feladataiban közremûködõ, köztisztviselõi jogviszonyban álló, e feladat ellátására a polgármester által kijelölt, e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott végzettséggel rendelkezõ személy. A körjegyzõségekben kijelöltük a közbiztonsági referenseket. Darnózselin (Darnózseli, Dunaremete, Kisbodak községeket ellátva) Vecsei Frigyesné, Héderváron Szédelyi Sándorné, Lipóton Szabóné Vejtey Alice látja el e feladatot, akik az elsõ közbiztonsági referensi tanfolyamon már részt is vettek. Veilandics Eszter sk. körjegyzõ darnóiszh.p65 7

8 8 Gratulálunk! Darnózselin és környékén nagyon kevesen lehetnek azok, akik nem ismerik Bõsi Évát, legyen szó az egészség megõrzésérõl, egy divatos hajkoronáról, vagy más közösségi munkáról. Bõsi Éva már fiatalon komolyan vette munkáját. Mint fodrász vállalkozóként, ahogy annak idején mondták, maszek kezdett el dolgozni 1976-ban. 38 éves ipartestületi múlttal, a Mosonmagyaróvári Ipartestület vezetõségi tagjaként ma is fodrászként tevékenykedik, sokak megelégedésére. 40 évesen nyílott lehetõsége arra, hogy tovább képezze magát, tanulhasson. A sikeres érettségi megszerzése után a természetgyógyászat iránti érdeklõdése vitte a Mantra Alternatív Parapszichológiai Fõiskolára és a Tessedik Sámuel Fõiskola Egészségügyi karára. Végül elvégezte a szociálpedagógiai szakot is a soproni Benedek Elek Fõiskolán. Darnózseli társadalmi életében is régóta tevékenyen kiveszi a részét. Elnöke az 1992-ben alapított Vállalkozók Klubjának. Számos színvonalas rendezvényt bonyolított le az egyesület keretében. Térség szerte elismertek voltak a Vállalkozók Napi rendezvények. A klub mûködése során jótékonysági gyûjtésekre is sor került, így kapott az orvosi rendelõ mûszert, de jutott a sportcsarnok fejlesztésére is. A rendszeressé váló vállalkozók báljával régi hagyományokat próbált feleleveníteni. Nagyon sok egészségünk megvédésével kapcsolatos elõadást tart szerte az országban, az érdeklõdõk megelégedésére. Településünkön számos érdekes elõadást szervezett neves elõadók közremûködésével. A rendszerváltás utáni idõszakban nálunk voltak legelõször rendszeresen egészségnapok. Segítõ munkáját a Mi Nõk országos szervezete Nap emléklap adományozásával tüntette ki. A gyõri és a mosonmagyaróvári Iparkamarában már több éve rendszeres elõadója a Kamarai Szalon rendezvénysorozatnak. A GY.-M.-S. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezüst emlékéremmel jutalmazta eddigi tevékenységéért. Segítõkészsége, tenni akarása mindig új ötletekre sarkallja. Legújabb rendezvénye, amit megálmodott a most már hagyományosnak mondható Fotópiknik, mely szabadtéri tárlat a mikotai kiserdõben, minden év augusztus 20-dikán. Reméljük, hogy ötleteinek tárháza még nem ürült ki, a közösségi munka utáni vágya nem lankad, és ezúton gratulálunk a település minden lakója nevében a kitüntetéseihez. Tamás Lõrincné Helyesbítés Mindig nagyokat szoktunk derülni, természetesen mások újságaiban elõforduló egy egy sajtóhibán, elíráson, és utólagos helyesbítéseken. De sajnos a Darnózseli Szóharangban is elõfordulnak ilyenek, egy - egy elírás, a Ctrl C Ctrl V részbeni sikere, vagy bennmaradt szöveg, vagy éppen egy kimaradt sor. Hát bizony nekünk is sikerült az elsõ számba néhány! Bármennyire is szerették volna a rendezõk a támogatói perselypénz az Adventi kórustalálkozón sajnos nem Ft volt, hanem csak 9,700 Ft. Igaz ez is szép összeg. Röstelkedünk de bizony egy kis újszülöttünk, a 2011-ben hetedikként született Losonczy Cseh Dórika kimaradt az Anyakönyvi hírek rovatból. Hibánkat korrigálva, újra közzé tesszük a 2011-ben születettek listáját, még egyszer is köszöntve õket, Isten hozott benneteket Darnózseli közösségébe! 2011-ben születtek: január 2. Kowalszky Zoé Anna, Fõ u. 147., február 9. Makó Mietta, Széchenyi u., február 11. Markó Levente, Táncsics u. 1./b, március 14. Pitkó Dóra, Szabadság u. 28., március 17. Majdán Erik, Ady E. u. 17., március 18. Tonomár Kornélia Hunyadi u. 25., március 24. Losonczy Cseh Dóra, március 30. Cseh Réka, Fõ u április 5. Lévai Regina, Fõ u. 19. június 3. Pécsi Alina Patrícia, Árpád u. 15., június 3. Pécsi Lora Karolina, Árpád u. 15., június 19. Pausits Réka, Hunyadi u. 21., július 11. Tóth Norina, Duna u. 16., augusztus 15. Markó Benett, Szabadság u. 29., október 14. Horváth Axel, Dózsa u. 4., október 24. Cseh Patrícia Vanda, Széchenyi u. 11., november 9. Nagy Sára, Dózsa u december 6.Topjánszki Petra, Dózsa u. A nemdohányzók védelme Dohányzási tilalom január 1-jétõl! Megszületettaszigorúdohányzásellenestörvényanemdohányzók védelmében, mely 2012-január 1-jétõl lépett életbe. Lényegében minden zárt légterû helyen tilos lesz a dohányzás: így a munkahelyeken, éttermekben és a kocsmákban is csak szabad levegõn, illetve a bejárat elõtt lehet rágyújtani. Teljes dohányzási a tilalom: közoktatási intézményben(pl. óvoda, általános iskola és középiskola) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben egészségügyi szolgáltatónál (pl. rendelõ) helyi közforgalomban közlekedõ közösségi közlekedési eszközön, megállóban, várakozóhelyen munkahely zártlégterûhelyiségeiben közforgalmúintézményzártlégterû helyiségeiben(pl. zártkörû rendezvény) közterületi játszótereken és mindezek határvonalától számított 5 méteres távolságon belül. Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás, nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen pl. udvaron. Dohányzás tiltásának, illetve lehetõségének megjelölése A megjelölést egyértelmû jelzés alkalmazásával - tûzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó vagy megengedõ táblával, illetve piktogrammal - szembetûnõ módon meg kell jelölni. A Nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény dohánytermék fogyasztására és az azzal kapcsolatos szankciók alkalmazására vonatkozó rendelkezéseinek betartását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség ellenõrzi. A játszótereken és buszmegállókban a közterület-felügyelõk is kiszabhatnak büntetést április 1-tõl büntetik azokat, akik a törvényt megszegik, egészségvédelmi bírsággal sújthatók. A bírság mértéke: a természetes személlyel szemben, aki tiltott helyen dohányzik Ft a törvény betartásáért felelõssel szemben Ft az intézmény, szervezet, üzemeltetõ vagy gazdasági társaság esetében Ft. Az egészségvédelmi bírság megfizetésének egyik módja a helyszínen megállapított és kiszabott egészségvédelmi bírság: max forint, ha 30 napon belül befizetésre kerül, ellenkezõ esetben akár Ft is lehet. Kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak a törvény változásainak betartására. Óvjuk egészségünket! darnóiszh.p65 8

DARNÓZSELI S Z H AR A N G. Biblia éve Biblia karácsonyi ajándéknak. 2009 február 28. 2. évfolyam 1. sz.

DARNÓZSELI S Z H AR A N G. Biblia éve Biblia karácsonyi ajándéknak. 2009 február 28. 2. évfolyam 1. sz. DARNÓZSELI 2009 február 28. 2. évfolyam 1. sz. S Z Ó H AR A N G Kedves Olvasó! Immáron a második évfolyamhoz érkezett kis újságunk, a Darnózseli Szóharang. Nagyon sok visszajelzés érkezett és érkezik ma

Részletesebben

Nyíracsádi ÉLET. XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június NEGYVENEN VETTEK BÚCSÚT AZ ÓVODÁTÓL

Nyíracsádi ÉLET. XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június NEGYVENEN VETTEK BÚCSÚT AZ ÓVODÁTÓL Nyíracsádi ÉLET XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június AZ ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA UTOLSÓ BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGE - 2011 Június 11-én ismét felcsendültek a ballagó dalok az Ady

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Mikor nem értjük Isten gondolatait,

Mikor nem értjük Isten gondolatait, XIX. évfolyam 1. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2010. január-február Legyünk Krisztus tanúi! Ökumenikus Imahét 2010 Ez év januárjában a Nyíracsádon szolgáló négy keresztyén felekezet lelkipásztorai

Részletesebben

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 3-4 szám 2012. március-április A FARMOS TV és a Farmosi Művelődési Ház közös rendezvénye KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK címmel

Részletesebben

Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek

Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek Fotók: VP Főigazgatói kérésnek eleget téve, eredeti elképzeléseinket megváltoztatva, külön ünnepség keretében, a hagyományos szombat délelőtti időpontban ballagtattuk

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Mozaikablakok cseréje templomunkban

Mozaikablakok cseréje templomunkban Mozaikablakok cseréje templomunkban Biztosan sokan látták a szentmiséken az oltár mellé kihelyezett felújított ólomkeretes, festett Szent Franciska mozaik ablakot, ennek történetéről kérdezem János atyát.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. július A SPORTPÁLYA és a KÁLMÁN FÜRDÕ öltözõjének mûszaki átadás-átvétele 2010. június 7-én megtörtént. 2010. július 7-én pedig

Részletesebben

Tisztelt bekecsi Lakosok!

Tisztelt bekecsi Lakosok! Tisztelt bekecsi Lakosok! Önkormányzatunk 2012 év nyarán pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez "Orvosi rendelõ felújítása Bekecsen" címmel.

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu. Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten

XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu. Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP Tizenhetedik alkalommal került megrendezésre Kecskeméten a Hírös Hét Fesztivál, ezúttal nem augusztusban, hanem

Részletesebben

Változás a hulladék díjhátralék behajtásában

Változás a hulladék díjhátralék behajtásában Zsámboki Krónika 1 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az elmúlt időszakban Képviselőtestületi üléseinken meglévő társulási megállapodásainkat egységes szerkezetbe foglaltuk. A rendőrség munkájáról készült

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

ÉN AZT TARTOM, AKI MEGMONDJA AZ IGAZAT, " A tartalomból: Évfordulók

ÉN AZT TARTOM, AKI MEGMONDJA AZ IGAZAT,  A tartalomból: Évfordulók ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. JÚNIUS XIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM A tartalomból: Csülökfesztivál 2-3 Pedagógusnap 4 Nálunk történt 5 Gyermeknap 6 Hõsök napja 7 Nálunk történt 8 Eseményeink 9 Ülésterembõl

Részletesebben

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL 1275 1992

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

Tenni akarás, tartalékképzés, teljesítmény, rend

Tenni akarás, tartalékképzés, teljesítmény, rend Ajánló 65-ös járat Ózd nevezetes épületeiről és azok történetéről is hallhattak a 65-ös autóbuszjárat utasai a XVI. Ózdi Napokon. A városi túrán a képviselő-testület tagjai vették át az idegenvezetők szerepét,

Részletesebben

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja Dorog Város Képviselõ-testületének lapja MÁJUS CSUPA VERS ÉS ÉNEK Van-e még ünnepünk, amit meg na fakítottunk volna emberi természetünkkel? Május egyszerre ünnepélyes és szomorkás hónapunk. Ennek talán

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Aradi Lászlóval. Zebegény újra sportol. interjú ÉREZHETŐ AZ ÖSSZEFOGÁS INTERJÚ AZ ALPOLGÁRMESTERREL 2 AZ A TITOKZATOS GŐZGOMBÓC 16

Aradi Lászlóval. Zebegény újra sportol. interjú ÉREZHETŐ AZ ÖSSZEFOGÁS INTERJÚ AZ ALPOLGÁRMESTERREL 2 AZ A TITOKZATOS GŐZGOMBÓC 16 ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. JÚNIUS Zebegény újra sportol Sokan nosztalgiáznak a faluban arról, hogy egykor szervezett sport folyt Zebegényben. Volt kézilabda és focicsapat, zebegényi sportegyesület,

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

1848. március 15. Jánoshidai Híradó

1848. március 15. Jánoshidai Híradó Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 1. szám 2009. március 1848. március 15. Gyulai Pál: Hazám Sokszor valál

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér Saj (t) ó~szögedről 2013. július XVII. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről.. 2 Anyakönyvi hírek...... 4 Megadom a szót..... 4 Beruházások-fejlesztések-karbantartások. 5 Projektzárás...

Részletesebben

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu 2008. MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft www.civilkiser.hu CIVIL KISÉR CK Teljes üzemben a Civil Kisér K 2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a www.civilkiser.hu jászkiséri

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

Rákóczifalviak Lapja 2005. Október

Rákóczifalviak Lapja 2005. Október Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. Október Balról-jobbra: Makai (edző), Ungvári Laci, Barócsi Jóska, Erdei Oli, Szőke Sanyi, Máté Jancsi, Sípos (a kapus), Novothni Béla, Komáromi Jóska, Novothni Miklós,

Részletesebben