DARNÓZSELI május évfolyam 2. sz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DARNÓZSELI. 2012. május 15. 5. évfolyam 2. sz."

Átírás

1 DARNÓZSELI május évfolyam 2. sz. S Z Ó H A R A N G Pünkösd Húsvét után 50 nappal Pünkösd napját, azaz a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását a keresztény világ vasárnap ünnepli, a húsvét utáni ötvenedik napon. Eredete az ószövetségi zsidó ünnep, héber nevén Sávuot, a törvényadás (tóra adásának) emléknapja és az új kenyér ünnepe. A Szentlélek ezen a napon jött el az apostolokra, amely ezt a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára. Ez alkalomból a keresztény egyházak országszerte ünnepi miséket, illetve istentiszteleteket tartanak. Húsvét után az ötvenedik napon tartják. Görög nevének (pentékoszté) a jelentése is 50, a magyar pünkösd szó ebbõl származik. Hasonlóan a húsvéthoz, egész héten át tart, de csak két nap nyilvános ünnep. Tertullianus régi ünnepnek nevezi, tehát az apostolok idejébõl való. A katolikus egyházban van vigíliája böjttel, amelyen keresztvizet szentelnek. A bérmálás szentségét pünkösd ünnepétõl kezdve szokás kiszolgáltatni a római katolikus egyházban. Az ünneprõl május hónapot pünkösd havának is nevezik. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják. Az evangélium szerint ugyanis Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepeltek: Szent Péter prédikációját követõen sokan megtértek, belõlük alakultak az elsõ keresztény gyülekezetek. Szimbolikus növénye a pünkösdi rózsa, szirmával a szentlélek tüzének lángnyelveit jeleníti meg. A néphagyomány pünkösdkor köszönti az élet megújulását. Ilyenkor volt szokás a lányok mosdóvizébe pünkösdi rózsa szirmot szórni, a legények pedig pünkösdi rózsát vittek kiválasztottjuk ablakába. A lányoknak viszont koszorút kellett fonni, s átadni a legényeknek. Ezúton is kívánunk az Önkormányzat és a szerkesztõség nevében minden kedves olvasónknak, azok családtagjainak reménnyel teli Pünkösdöt! Bódás János: Szentlélek, szállj alá! Szent Lélek szállj alá: erõ, kincs, égi fény... A világ oly gazdag, és mégis oly szegény! Hatalmasoknak, kik vezetik a népet, s fegyver van kezükben, adj nagy bölcsességet. Ûzz el szívekbõl vad haragot, sértést, népek s egyesek közt teremts egyetértést. Annyi még az önzés, a gyûlölet: - vedd el! tölts be minden szívet emberszeretettel. Krisztus indulatját vidd a földre szerte, Te uralkodj bennünk békességnek Lelke. Élni vágyunk, mégis veszni készül minden, mentsd meg a világot Szentlélek Úr Isten! Darnózseli Hazahívogató 2013 ADarnózselikörnyékiásatásokkimutatták,hogy már a honfoglalás kora elõtti idõkben is a környék lakott terület volt. Azonban Darnózselirõl, pontosabban, Darnóról és Zselirõl az eddig ismert elsõ írásos említés1443-ban datálódott, azaz banlesz570éve.eztazévetszeretnénkegykiemelt évkéntmegünnepelni, amelynekegyikfõeseménye a Darnózseli Hazahívogató program lenne, ami aközségbõlelszármazottak, darnózselikötõdésûek találkozója lenne a mai darnózseliekkel. Ezúton is értesítünk mindenkit, Darnózselibõl elszármazottat, darnózseli kötõdésû határainkon innen és túl élõket, hogy jelezzenek vissza, elõzetes regisztrálás végett. Levélben: Polgármesteri Hivatal, Darnózseli Hazahívogató 2013 Darnózseli, Ady Endre u ben: További információk: mobil: (Fazekas Zoltán polgármester) Tel./Fax: (+36) Tel.: (36) (dr. Karácsony István, a Kulturális Bizottság elnöke) darnóiszh.p65 1

2 2 Végsõ búcsú Éva nénitõl A (I. évfolyam) 3. számának címoldalán egy nyugdíjba vonuló kollégát Lénárt Lászlóné, Éva nénit búcsúztatják kollégái, meleg, megható szavakkal: Kedves Éva néni! Hiányozni fogsz! Nekünk, a munkatársaknak, az oviban a gyerekeknek. Ezentúl több idõd marad a családodra, nem kell hajnalban kelned, gondozhatod a kertet, örülhetsz a nagy és kis unokáknak. Ehhez kívánunk neked jó egészséget, kívánjuk, hogy sokáig élvezhesd a nyugodt nyugdíjas éveket, gyakran látogass meg bennünket Április 12. csütörtök reggel. Csöndítenek, majd futótûzként megy a hír. A reggeli tavaszi szél az óvoda homlokzatán lengeti a fekete zászlót, szerda este a kórházban, Éva néni elhunyt. Tudtuk, hogy súlyos kór támadta, meg, de.... És az a de mindig ott volt, hisz annyian felgyógyultak már, miért ne történhetne meg most is. Reménykedtünk, és nem csak a szûkebb család, hanem a volt munkahelyi kollégák, a falu közössége is. Csütörtök reggel. A lélekharag hangja fájdalmasan hatol a szívekig. Újra gyász ül a falura, ahol nem csak a család, hanem a nagyobb család, a volt kollégák, az óvoda, ahol 28 évig dolgozott, a Vöröskereszt, amelynek 7 évig volt elnöke és az Önkormányzat is gyászol, amelyben két évig volt képviselõ a második ciklusban Takács János képviselõtársunk halálát követõen 1996 októberétõl 1998 októberéig. Éva néni végleg elment. Az az ûr, amit nyugdíjba vonulásokor hagyott, csak képletes volt, de ez már végérvényes, visszavonhatatlan. Munkáját, amit a rá bízott kicsiknek átadott, alkotásai, amelyek az óvodát díszítik, emlékét örökre megõrzik. Drága Éva néni! A hitünk szerint, ami ezt a szomorúságot valamelyes könnyûvé tudja tenni, érezzük, hogy Te most az égi óvodában ülsz a kis angyalkák társaságában, és a senkivel és semmivel össze nem téveszthetõ hangoddal regulázod a kis makrancos angyalokat. Majd oda vonod õket magadhoz, mint volt földi óvodásaidat, és mesélsz nekik, rajzolsz velük, majd amikor a kis angyalkák pihenni mennek, te csinálod a szebbnél szebb fali díszeket, játékokat, megvarrod az elszakadt párnát, hogy tudjanak örülni, amikor fölébrednek, ahogy tetted ezt közel harminc éven át a Gólyavárban. Fazekas Zoltán polgármester Mini Manó Bababörze Helyszín: Darnózseli Sportcsarnok. Idõpont: május 12. (szombat) 8-14 óráig. Asztalfoglalás elõzetes egyeztetés alapján! Asztalok ára: 500 Ft. Bõvebb információ, és asztalfoglalás: 0620/ , e- mail: A börze ideje alatt mûanyag kupakokat gyûjtünk, egy beteg kisfiú számára. Gyerekeket játszósarok várja! Darnózseli Önkormányzatának hivatalos lapja Felelõs kiadó: Fazekas Zoltán polgámester. Szerkeszti: Böröndi Lajos, Dr. Karácsony István, Takács Edit, Veilandics Eszter. Megjelenik kéthavonta Ingyenes kiadvány Nyomás: Palatia Kft. Gyõr. Viza u. 4. Felelõs vezetõ: Radek József üv. igazgató Tavaszi szél vizet áraszt Kellõalázattaltekintsünkazéletcsodáira: amiképpenatermészet és a hét szabad mûvészet méltó a hódolatra, akképpen méltó az ember a tiszteletre. Tatiosz Közös énekléssel kezdõdött a Darnózseli Tavaszváró Nõnap, melyre nem csak Darnózselirõl, hanem a környezõ településekrõlissokanérkeztek! Köszönjükdr. TakácsJuliannaháziorvosnak, azegészségügyi Szolgálat dolgozóinak, a rendezvény lebonyolításban résztvevõknek, az Önkormányzatnak, hogy március 10-én tartott nõnapi rendezvényen részt vehettünk. Érdeklõdéssel hallgattukatartalmaselõadásokatésjótanácsokatabõrápolásról, ahalláskárosodásokról,alélektavaszimegújulásárólésafutás jótékony hatásáról. Az elõadásokat követõen szûrõvizsgálatokon (vércukor, vérzsír, testzsír stb) vehettünk részt, hallgathattunk kozmetikai tanácsokat is. Ezen a napon, ha csak egy napra is jó volt kiszakadni a hétköznapok forgatagából. A résztvevõk A költészet napját ünnepelték Darnózselin A darnózseli Községi Könyvtárban április 12-én emlékeztek meg a Költészet napjáról. A rendezvényen játékosan, verselve tisztelegtek a magyar líra elõtt. Ismert és kevésbé ismert versek hangzottakeldobosjázmin8. osztályostanulótolmácsolásában. Azon 21 költõnek a mûvei, akikre az olvasók mint kedvenc versük írójára szavaztak korábban. A könyvtáros elõzetes felkérésének eleget téve dr. Karácsony István, Tálosi Istvánné, Gregusné Szabó Melinda, Fazekas Zoltán, FettiknéSzabóKrisztinaésdr. TakácsJuliannaosztottameg a hallgatósággal kedvenc verseit. Molnár Béláné Eti néni is elszavalt néhány, számára kedves verset, köztük azt is, amelyet kilenc éves korában mondott el elõször, s azóta sem felejtett el. Az összejövetel végén a közönség megismerte Darnózseli Kedvenc versét, amely 2012-ben Petõfi Sándor Szeptember végén címû verse lett. darnóiszh.p65 2

3 3 Egy önmagával szemben mindig maximalista doktornõ Sorozatunk következõ híres embere, Tárkányi Istvánné dr. Takács Julianna, belgyógyászháziorvos -üzemorvos, akivel dr. Karácsony István készített interjút. Interjúra hívtam meg a falu egészségügyi szolgálatának vezetõjét, Tárkányiné dr. Takács Juliannát, a legutóbbi községi kitüntetettet, aki Darnózseli Községért elismerést kapta. Zircenszülettem,aBakony központjában. A család Cseszneken élt és él ma is. Az általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem. A 8. osztály befejezése után Pápára mentem a Petõfi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolába, amely ma újra a nagyhírû Pápai Református Gimnázium. Ide nyertem felvételit, itt is érettségiztem. Szakmai gyakorlatot a Pápai Kórházban szereztem. Ezt követõen sikeresen felvételiztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemre 1976-ban, és itt avattak orovossá 1982-ben. Ez már bizony 30 éve. Mikor határozta el, hogy orvos lesz, mik befolyásolták a pályaválasztási döntését. Nagyon régi ötlet volt ez a gondolat, ám ha az egyetemi felvételim nem sikerült volna, akkor is valamilyen területen az egészségügyben dolgoztam volna. Nagy szavaknak hangzanak, de mindig is a beteg emberek szolgálata volt a legfõbb célom. Milyen tanuló volt? Falusi iskolából kikerülve, kevés az ember önbizalma, a legtöbben alulértékelik önmagukat. Én is így voltam. Viszont mire a 6. osztályt elértem, már kitûnõ tanuló voltam, de az érettségit is hasonlóan teljesítettem. Minden feladat elvégzése eleinte nehezen indult be. Hátrányos volt számomra az egyetemi tanulmányaim során az is, hogy a szakközépiskolábannemtanultunk teljes mélységében kémiát és fizikát. Milyen volt a családi környezet, neveltetése? Nyolc testvérem volt. Édesapánk a kõbányában dolgozott. Édesanyánk polgári iskolát végzett, kitûnõ tanuló volt. Nagy szigorban, de szeretetteljes közegben nevelõdtünk, vallásos neveltetésben részesültünk. Kik voltak a tanárai közül a példaképek? Elsõsorban az osztályfõnököm, HorváthLajosné, aki huszonévesen került a középiskolábatanárnak, dealatin tanárunk, Rácz István is példaképem volt. Osztálytársaimmal és az osztályfõnökünkkel minden évben találkozunk. Ebben az évben, Szigetközben látom vendégül õket. Melyek voltak a kedvenc tantárgyai? Minden tantárgyat szerettem,deamatematikaésaszakmai tárgyak voltak a kedvenceim. Milyen volt a tanuláshoz való viszonya? Mindig maximalista voltam önmagammal szemben, nehezentoleráltamakudarcot. Amirebüszkevagyok: egyetlen elõadásról sem hiányoztam az egyetemi évek alatt. Nem csak a vizsgaidõszakban tanultam, hanem minden nap foglalkoztam a elõadási anyagokkal. Mit tett saját egészsége érdekében? Az egyetemi évek alatt nem sportoltam. Az egyetem után Pincehelyen laktunk zárt közösségben, az ottani Szent Orsolyakórházbandolgoztam, 30 napból 15 nap ügyeltem is. Sport nélkül ezt nem lehetett volna kibírni. Férjem révén ekkor kezdtem el a hosszútávfutást. Mi befolyásolta abban, hogy ide Darnózseli községbe került? Darnózseliben 1990-ben itt alakult ki újra, egy önálló körzet. Ekkor én még otthon voltam Fanni leányommal. Közben készültem az orvosi szakvizsgára.bátyám,akiekkor már Darnózseliben lakott, hívott, hogy pályázzam meg az itteni állást, de ez végül csak akkor történt meg, amikor elment Gáncs doktor. A kis pincehelyi kórház jövõje bizonytalanvolt,sezatényvolt aperdöntõelhatározásomban május1-jeótadolgozom itt. Pontosan 20 éve. Ez a második jubileum, amit ebben az évben ünnepelek. Elégedett vagyok, mert ha az ember felépít, létrehoz valamit, dolgozikegyközösségért, akkorez a közösség is sajátjává válik és megszereti azt. Melyek a kedvenc idõtöltései a munkaidején túl? Mindenekelõtt a félmaratoni futás és az olvasás. Televíziót szinte alig nézek. Szeretek kirándulni is. Több civilszervezetben is tevékenykedem, deelsõsorban karitatív munkát végzek. A Vöröskereszt helyi szervezetét és a Baráti Társaság Darnózseliért Egyesületet emelnémkielsõsorban. Hogyan tudja összeegyeztetni a munkáját a pihenéssel, szórakozással? Okos szervezéssel, átgondolt idõbeosztással. Fontosnak tartom, hogy egy orvos mindig elérhetõ legyen betegei, azok hozzátartozói számára. Ezegybizalmikérdés. Ezértamobiltelefonomatmég éjjelsemkapcsolomki. Minden eddigicselekedetemetelsõsorban az emberszeretet és az empátia határozta meg, s határozza meg a jövõben is. Hogyan tartja a kapcsolatot a szülõföldjével? Híres darnózseliek Sorozat szerkesztõ: Fazekas Zoltán Rendszeresen, mert ez nekem tulajdonképpen egyfajta feltöltõdést is jelent. - Mi motiválta az egészségnapok és más betegségmegelõzõ tevékenységek lebonyolítására Önt? Fõként az, hogy még idejében kiszûrjük a betegségeket, és megelõzzük a nagyobbbajokat.egy-egyilyen rendezvény megszervezése, igen sok munkával jár, de megéri! Végezetül, hogyan fogadta a önkormányzati kitüntetést? Nagy meglepetés volt számomra és igen jólesett. A kitüntetésutánsokanodajöttek hozzám és gratuláltak. Köszönöm az önkormányzati elismerést! Kedves doktornõ, köszönöm a beszélgetést! A doktornõ élet és munkaelvét egy Wass Albert idézettel jeleníteném meg, mellyel teljesen azonosítja önmagát: Minden embernek kell, hogy legyen feladata ebben az életben, / Kötelességen belül, vagy azon felül is talán, /Mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. / Minden embernek kell, hogy legyen egy feladata,/ Egytitkosküldetése, mely Istentõl való. Ezek azok a gondolatok, melyek nem légbõl jövõ aranyigék, hanem egy ember életének, munkájának a meghatározói, amelynekmegélését 20 éve már mi is megtapasztalhatjuk a doktornõ munkájában. Ezek lehettek azok a motiváló dolgok, amelyek a felterjesztõketajavaslattételre, a képviselõtestületet pedig kitüntetõ cím odaítélésére inspirálta. Dr. Karácsony István, ny. iskolaigazgató, helytörténeti kutató darnóiszh.p65 3

4 4 Átalakuló közigazgatás, felkészülés a járási rendszerre A 2012-es év a felkészülés, az új rendszerre való átállás éve év végén kihirdetésre került Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, mely hatálybalépése több ütemben történik: január 1., április 15., január 1., továbbá a évi általános önkormányzati választások napja. Az új önkormányzati törvény alapvetõen átrendezi az állam és az önkormányzatok közötti feladat- és hatáskörmegosztást. A jogszabály alkotók általános célja egy olyan modern, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzati rendszer kiépítése, amely lehetõséget biztosít a demokratikus és hatékony mûködésre. Továbbá alapvetõ cél, hogy a választópolgároknak a helyi önkormányzáshoz való joga változatlanul és hiánytalanul érvényesül, ugyanakkor az önkormányzati szervezet és mûködés átalakítása segítse elõ a közigazgatási szolgáltatások színvonalának emelését év a járások létrehozásával és a közös önkormányzati hivatalok létrehozásával indul. A közigazgatási feladatokat leválasztják a jegyzõi és önkormányzati hatáskörökrõl. Az önkormányzat és a polgármester hivatala a továbbiakban a helyi közügyekkel fog foglalkozni. A törvény rögzíti az önkormányzatok ellátandó feladatait, ezek között szerepel teljesség igénye nélkül: Településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés területét érintõen: köztemetõk kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása. Környezet-egészségügy : köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás); hulladékgazdálkodás. Óvodai ellátás. Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatása. Helyi közfoglalkoztatás. Sport, ifjúsági ügyek. A települési önkormányzat a helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelmérõl kényszerítõ eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat. A változások közé tartozik az is, hogy a törvény helyiadókivetési jogot ad a településeknek saját bevételeik növelésére. Az önkormányzatok a jövõben is vállalhatnak önként feladatokat, ám ezek ellátása nem veszélyeztetheti a kötelezõen elõírt feladatokat. További korlát, hogy a fakultatív feladatok finanszírozása a saját bevételek, illetve az e célra biztosított források terhére lehetséges. Az új jogszabály megváltoztatta az összeférhetetlenségi szabályokat is, így például polgármester nem lehet országgyûlési képviselõ a 2014-es választások után. A közélet tisztasága érdekében a törvény szabályozza a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, ami a házas-, az élettársra és a gyerekekre is vonatkozik. A szabályok a bizottságok külsõs nem képviselõ tagjaira is vonatkoznak majd. A törvény megerõsíti a polgármestereket a képviselõ-testülettel szemben, így például meghatározott esetekre vétójogot kap, és tisztségének megszûnésérõl csak bíróság dönthet. A több mint két évtized után átalakuló önkormányzati rendszer egyik legnagyobb újdonsága lesz, hogy a közoktatási intézmények állami fenntartásba kerülnek. A kormány a módosítástól azt várja, hogy az új struktúra költségtakarékos és feladatközpontú lesz, továbbá szigorúbb kereteket szab az önkormányzati autonómiának. Veilandics Eszter sk. körjegyzõ A Körjegyzõség költségvetése Darnózseli Dunaremete Hédervár Kisbodak Lipót községek önkormányzati képviselõ-testületei február 8- án Kisbodakon, a Közösségi Házában tartották együttes ülésüket, ahol a legfontosabb napirend a évi költségvetés elfogadása volt. Az idei évben sem számíthatnak az önkormányzatok többletforrásokra, a körjegyzõség éves támogatása évek óta stagnál. Így azötközségetátfogókörjegyzõségünktovábbraisakövetkezetes és átgondolt gazdálkodást tartja szem elõtt, mindemellett biztosítja az ügyfelek számára a rugalmas ügyintézést. A évtõl elnyert új feladatokra az önkormányzatok nem vonnak be új munkaerõket, hanem a munkatársak plusz feladatot vállalva végzik el õket. Gondolok itt a közbiztonsági referens munkakörre, Takács Edit önkormányzati munkájára(takács Edit január 1-tõl az iskola alkalmazottja, iskola titkári feladatokat lát el a könyvtári szolgáltatás biztosítása mellett.), a lipóti adóigazgatásra. (Hegyi Ervinné nyugdíjba vonulása után az adóügy feladatait a lipóti kolléganõk egymás közt megosztva viszik tovább.) A körjegyzõségi költségvetésünk fõösszege évben Ft, mely szigorúan a legfontosabb kiadásokat tartalmazza. A takarékos költségvetéssel az a célunk, hogy a jól mûködõ körjegyzõséget 2013 tól a közös önkormányzati hivatal válthassa fel. Dobos Tibor élelmiszeripari vállalkozó Hagyományos készítésû füstölt készítmények 9232 Darnózseli, Táncsics utca 9. Nyitva tartás: minden szerdán 6-17 óráig Darnó-Hús a Szigetközbõl HúsüzemMintaboltjaMosonmagyaróvár, Városkapu tér 1.sz alatt(óvári temetõnél) szeretettel és házias ízekkel várja kedvesvásárlóit. Házias Ízek Világa darnóiszh.p65 4

5 5 Áldd meg Urunk asztalunkat! Jeles Napok a konyhában, az asztalunkon. Tavasz van újra! Az elmúlt számok többségében inkább egy - egy ünnepi menü receptje volt olvasható, ami felhasználható most a ballagások, bérmálások idõszakában is. Most azonban néhány, nem flancos, hanem laktató, természetesen nagyon finom ételek receptjét osztanánk meg. Pandúr gulyás Hozzávalók: 50 dkg sertéscomb, 2 fej hagyma, 2 kk magyaros fûszerkeverék, 1 kk pirospaprika, 1 mk õrölt kömény, bors,, só,, 5 db babérlevél, 25 dkg gomba, 25 dkg zöldborsó, 4 db krumpli, 2 dl tejszín, 2 ek liszt. Csipetke: liszt, 1 tojás. pici só Elkészítése: A húst kis kockákra vágjuk. A hagymát felaprítjuk és megdinszteljük, majd a hússal együtt 10 percig pirítjuk. Ha megpirult hozzáadjuk a magyaros fûszerkeveréket, paprikát, köményt,borsot,babérlevelet,sótéskevésvízzelfelöntjük,majd 1/2 óráig pároljuk. Beletesszük a borsot a kockára vágott krumplit és 1 tojással készített csipetkét, majd hosszú lére engedve puhára fõzzük. Ha megfõtt a tejszínnel és a liszttel behabarjuk. Akárönmagábanismegfelelegyfõételnek!Bográcsban,faparázson elkészítve még fölségesebb! Mustáros hentestokány Hozzávalók: 80 dkg sertéscomb, 1 fej vöröshagyma, étolaj, só, õrölt fekete bors, 2 ek. mustár, 4 db csemegeuborka, 1 csokor petrezselyemzöld, 1 ek. finomliszt, 1 pohár tejföl. A körethez: 80 dkg burgonya, só, õrölt fekete bors, 3 dkg vaj, 2 fej lila hagyma, 1 ek. fûszerpaprika. Elkészítése: A vöröshagymát kevés olajon megdinszteljük, hozzáadjuk a csíkokra vágott húst, sózzuk és borsozzuk, mustárral fûszerezzük. Felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi, majd puhára pároljuk. Ezután hozzáadjuk a vékony csíkokra vágott csemege uborkát, aprított petrezselyemzöldet, majd amikor megfõtt behabarjuk a liszttel elkevert tejföllel. Közben a megtisztított burgonyát sós vízben megfõzzük, leszûrjük és összetörjük. Ezután hozzáadjuk a vajat, az apróra vágott lila hagymát, megszórjuk fûszerpaprikával, sóval, borssal ízesítjük és óvatosan összekeverjük. De aki nem akar a krumplival idõt tölteni, finom köret a rövid csõtészta, penne, a szarvacska, vagy a kagylótészta is. Egy ismerõsömtõl kaptam ezt az ötletet! Rántotthús chips panírral! Ha a családban van 5-10 éves kicsi, át kell gondolni a fõzést. Ugyanis mi a módi? Ahogy egy korábbi számunkban írtunk néhány fiatal menzai viselkedésérõl: Minden fúúúúúj, nem szeretem, és ami a szörnyû, ráadásul kóstolás nélkül. Jó módszer ha a sütit pl. tejbegrízzel töltjük, illetve a rántott húst nem zsemlemorzsába forgatjuk hanem chipsbe. A mûvelet egyszerû: a szokásos dolgok liszt, tojás és a trükk, kézzel összetörjükachipsetésatojásutánebbeforgatjukmegahúst.azösszes gyerek vigyorogva tömi magába és vele együtt a rendes kaját. Azonban a chips sótartalmát vegyük figyelembe! Az tény, hogy a chips nem igazán egészséges! De jobb, ha a gyerek így eszi mintha csak magában. 1 nagy zacskó chips elég kb másfél kiló húshoz. Ha egészségesen akarjuk a változatokat, még lehet használni kukorica pehely, zabkorpa. F.Hegyi Ágnes A Mûvészeti Iskola hírei Április 18-án került sor Gyõrben a térségi furulyaversenyre, ahol mûvészeti iskolánk tanulói az anyaintézményben (Darnózseli) és a két telephelyen (Kimle és Hédervár) vettek részt, nagyon szép eredménnyel. Eredmények: Ónodi Teodóra, Angyal Réka (hédervári telephely) és GutoriRékaaranyfokozatotkapott. BertalanDominik, Deutsch Réka és Bekõ Zsuzsanna (kimlei telephely) ezüst fokozatot, míg Horváth Róza bronz fokozat ért el.. Április 25-én Fertõdön szerepelhettek növendékeink a III. RegionálisFurulyaversenyen.Ezaversenymindvonzáskörzete, mint színvonala alapján akár egy országos minõsítõ is lehetne. Növendékeink itt is helyt álltak mind szóló, mind pedig kamara kategóriában Szóló kategória: Zsigmond Rebeka bronz minõsítés, Blázsovits Diána ezüst minõsítést szerzett! Kamara kategória: a Darnózseli Furulya Kamaracsoport (Almási Vivien, Horváth Sára Anna, Makó Márk, Molnár Viktória, Nérai Kitty ) bronz minõsítést kapott. Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítõ tanáraiknak Németh Rékának és László Attilának! Nagyonnagyörömaz, hogymindkimle, mindpedighédervár képviselõtestülete és iskolai vezetése tavaly pozitívan állt megkeresésünkhöz, s hozzájárultak ahhoz, hogy mind a két településen helyben is tudtunk telephelyet nyitni. Az eredmény a versenyeken hallható, itt pedig olvasható! Amit ezúton is köszönünk, hogy mind a két településen, Héderváron az Önkormányzat, Kimlén pedig a Horvát Kisebbségi Önkormányzat digitális zongorát vett, ezzel is segítve a településeiken élõ növendékeink zenetanulását, de lehetõséget adva ahhoz is, hogy egy - egy komolyzeneirendezvényükönminõségihangszerttudnakbiztosítani a náluk fellépõ elõadóknak. Gazdálkodók figyelem! Ezúton is értesítem a gazdálkodókat, hogy a évi területalapú támogatás igénylésének határideje május 15. Az igényléshez szükséges az MVH által évben megküldött 8 karakterbõl álló jelszó. Kérem, hogy idõpont egyeztetéshez keressenek az alábbi telefonszámokon: 06-70/ , 06-30/ darnóiszh.p65 5

6 6 Iskolai versenyeredmények Iskolánkból 30 tanuló nevezett be a nyelvész Országos Anyanyelvi Versenyre. A megyei fordulóra 12 tanuló került be, ott szintén szépen teljesítettek. Dicséretben részesítjük õket. Felkészítõ pedagógusok: Nagyné Hartai Marianna, Fettikné Szabó Krisztina és Angyal Adrienn. Az esztergomi Duna Múzeum által szervezett Országos Víz Világnapi internetes versenyen a Vizesföld csapat a 2-6. éves korcsoportban (Földes Gábor 5., Kállai Máté 5. Horváth Sára 6.) III. helyezést, a Dunamenti kincsestár csapat a éves korcsoportban (Simon Réka, Szeitz Gréta, Cseh Farkas, Korcz Bálint 8.A. osztályos tanulók) II helyezést ért el. Az ünnepélyes díjátadó Budapesten volt a Mezõgazdasági Múzeumban. A fertõdi Babos József Térségi Általános Iskola által meghirdetett megyei biológia versenyen I. helyezett Cseh Farkas, IV. helyezett Simon Réka, VI. helyezett Szeitz Gréta 8.A. osztályos tanulók. Költészet napja Ha a költészet napját köszöntjük, benne anyanyelvünket ünnepeljük. Visszatérõ szép hagyomány nálunk, hogy a Költészet napját együtt ünnepeljük meg egy közös irodalomóra keretében, ame- vét. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több tanuló vállalja a versenyeken való megmérettetést, és természetesen az ezzel együtt járó sok munkát, felkészülést. Büszkék vagyunk rájuk, mert társaik elé példát emelve, töretlen hittel küzdenek vitathatatlanul örök értékekért. Ez sokszor emberfeletti teljesítményt, kitartást követel. Mint ahogy Euklidesz mondta: A matematikához nem vezet királyi út. A körzeti matematika versenyre a felsõs 4 évfolyamból 1 kivételével mindegyiken túljelentkezés volt, és háziverseny keretében kellett megállapítani, kik mehetnek. A verseny áprilisban került megrendezésre Halászin. Az eredményekrõl a következõ számban számolunk be Geniuslogicus Nemzetközi Matematikaverseny A és B fordulója is lezajlott, ahol 13 tanuló vett részt. Eredményekrõl év végén számolunk be. Abacus pontverseny, Sudoku, Logografika és Számrejtvény versenyek feladványait is havonta beküldik legeredményesebben szereplõ tanulóink. Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen 11 diákunk vett részt, közülük legkiemelkedõbb eredmények: Tóth Barnabás ( 7. oszt.) megyei 7., Tóth Róbert (4. oszt.) megyei 10. és Simon Réka (8. oszt.) megyei 26. helyezést ért el. Legfiatalabb versenyzõnk : Boros Bernadett (2. o.) VargaTamásMatematikaversenymegyeidöntõjénSimonRéka (8. oszt.) 9. helyezett, Tóth Barnabás (7. oszt.) 16. helyezett, és Horváth Bence (8. oszt.) 19. helyezett lett. Kalmár László Matematikaverseny megyei döntõjébe szintén 3 tanulónkjutottbe:babosbeatrix(7.oszt.),tóthbarnabás(7.oszt.), Tóth Róbert (4. oszt.), az eredményeket lapzártáig nem tudjuk. Jedlik Ányos Mat-Fiz. verseny regionális döntõjébe jutott 16 diákunk! A bejutás feltétele egy 50 feladatból álló kisfüzet kitöltése volt, ami már önmagában szép teljesítmény. Közülük 7 tanulót hívtak be az országos döntõbe Nyíregyházára: Tóth Róbertet (4.osztályos tanuló-1. díj); Kállai Mátét (5.osztályos tanuló-2. díj); Kemény Máriót (5.osztályos tanuló-2. díj); Horváth Sárát (6. osztályos tanuló-1.díj); Almási Vivient (6. osztályos tanuló-1.díj); Tóth Barnabást (7.osztályos tanuló-1. díj) és Simon Rékát (8.osztályos tanuló-1.díj). Az alsóbb évfolyamok döntõje április 13-tól 15-ig, felsõbb évfolyamok döntõje május 11-tõl 13-ig zajlik Nyíregyházán. Dicséret illeti a többi versenyzõt is példaértékû kitartó, eredményes munkájáért. Név szerint: Horváth Sára Anna (2. díj); Makó lyet egybekötünk az iskola házi vers- és prózamondó versenyével. A képen a II. korcsoport versmondói láthatók, felkészítõjük: Nagyné Hartai Marianna. A verseny helyezettjei: 1. Soós Dorina (4. o.), 2. Kovács Kitti (4. o.), 3. Molnár Balázs (3. o.), 4. Mihályi Katalin (4. o.), 5. Horváth Róza (4. o.), 6. Fettik László (3. o.), közülük az elsõ négy kisdiák képviseli iskolánkat a Héderváron megrendezendõ Körzeti vers- és prózamondó versenyen. Márk (3. díj); Cseh Boglárka (4. díj); Hegyi Dóra; Dittrich Ákos; Légrádi Eszter; Pulai Fanni; Nérai Kitti és Molnár Viktória. KÖRZETI ÉS ORSZÁGOS SIKEREINK A Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny ünnepélyes MATEMATIKA VERSENYEKEN megyei eredményhirdetésére meghívást kapott Tóth Barnabás, aki 9. helyezést, és Tóth Róbert, aki 2. helyezést ért el, ezért õt Pár hónap telt csak el legutóbbi beszámolónk óta, amikor behívtak az országos döntõbe, Kecskemétre, ahol másodmagákiemelkedõ nemzetközi eredményekkel büszkélkedhettünk. Az val képviselte a megyét. Április 5-én Tóth Róbert, 4. osztályos elmúlt hetek is szép eredményekkel öregbítették iskolánk hírne- darnóiszh.p65 6

7 7 tanulónk Kecskeméten az országos döntõn 8. helyezést ért el. Eredményhirdetéskor neves budapesti és nagyvárosi iskolák nevei mellett említették településünket, iskolánkat. Felkészítõ tanára Karácsonyné Süli Gabriella még Gyõrben a megyei eredményhirdetésen külön díjazásban részesült, elismerve önzetlen, eredményes munkáját, melyet kollégaként tanúsíthatom, a legnagyobb lelkesedéssel és szeretettel végez. Alapmûveleti Matematikaverseny megyei döntõjén a részt vevõ 9 diákunk közül Tóth Róbert 1. helyezést, Tóth Barnabás 1. helyezést, Simon Réka 2. helyezést, Horváth Sára Anna 14. helyezést értek el. Így Tóth Róbert és Tóth Barnabás egyedül képviselik korcsoportjukban a megyét Marcaliban május 12-én az Országos Döntõn. Április 13-án a Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny Döntõjén Nyíregyházán vett részt 5 diákunk, ahol minden éven részt vesznek határon túl élõ nemzettársaink is. A 8 órától 13 óráig tartó megmérettetés az ottani szülõk szavait idézve keményebb, mint egy felvételi. Háromszor 80 perc alatt kell 4 feladatlapot megoldani a diákoknak. Az elsõ két blokkban fizikai tartalmú feladatokat kapnak, melyekhez legtöbb esetben magas szintû matematikai eszköztudás szükséges, az utolsóban pedig fizikai kísérletet, mérést végezve kell megoldani egy adott problémát, amit egy nyelvtani, helyesírási feladatlap követ, ápolva ezzel is magyarságtudatunkat. A komplex mérést egy állatkerti kirándulás, majd kísérleti bemutató követi. Végül a nap zárásaként átadják az okleveleket a nem dobogós versenyzõknek. Hatalmas izgalommal drukkol itt minden diák, aki még nem hallotta a nevét. Minden évben elismerik a tanulók egész éves munkáját, és hangsúlyozzák, hogy innen mindenki csak nyertesként távozhat, hiszen már az is óriási eredmény, hogy bekerültek a döntõbe. Vasárnap reggel egy ünnepélyes zárómûsor keretein belül átadják az érmeket a dobogós versenyzõknek. Iskolánkból egy tanulónak sikerült dobogós helyezést elérnie, ill. egy tanulót csak néhány pont választott el tõle. A többiek is derekasan helyt álltak, szépen teljesítettek: Tóth Róbert, (gyõrzámolyi lakos), II. díj, felkészítõ tanára Karácsonyné S. Gabriella. Almási Vivien, (darnózseli lakos),iv. díj, Horváth Sára, (kisbodaki lakos) V. díj. Kemény Márió, (kisbodaki lakos), VI. díj és Kállai Máté, (lipóti lakos), VI. díj. Felkészítõ tanáruk: Boros Zoltánné. Gratulálunk minden versenyzõnek, mert nem kis kitartásról tettek tanúbizonyságot, és további sok sikert kívánunk nekik! A diákok, és szülõk nevében nagyon köszönjük a Duna Takarékszövetkezet, Lipóti Pékség, Horváth János, Rákász abc. kisbodaki szülõ és a Darnózseli község Önkormányzatának támogatását, melynek segítségével eljuthattak tanulóink Nyíregyházára, s nem utolsósorban Kiss Lajosnak, aki sofõrként önzetlenül vállalta a három napos utazást, kíséretet, hogy valóra válhasson diákjaink álma, beteljesülhessen egy egész éves munka eredménye. Szervezõ- és kísérõtanárként köszönöm nagyon a fent felsorolt szponzorok és a szülõk segítõkészségét, támogatását! Gratulálunk minden kedves tanítványunknak, további sok sikert kívánunk nekik! Végül Einstein szavaival zárnám soraimat: az emberiség sorsa ma inkább függ az erkölcsi erõktõl, mint bármikor elõbb. Az út a vidám és boldog léthez mindig a lemondáson és önkorlátozáson át vezet. De honnan jöhetnek az ilyen fejlõdéshez szükséges erõk? Csak azoktól, akiknek alkalmuk volt arra, hogy szellemüket fiatal koruktól tanulmányaik által megerõsítsék és látásukat élesebbé tegyék. Így nézünk mi öregebbek rátok, és elvárjuk tõletek, hogy teljes erõtökkel ezért küzdjetek és elérjétek azt, amit nekünk nem sikerült. Boros Zoltánné Beke Edit Közbiztonsági referensek a községekben Az Országgyûlés szeptember 19-én elfogadta a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvényt. A törvény január 1-én lépett hatályba, ezzel egyidejûleg többjogszabálymellett hatályátvesztetteakatasztrófákelleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló évi LXXIV. törvény, valamint az évi XXXVII. törvény a polgári védelemrõl. Az új törvény az alapvetõ szabályok között rögzíti, hogy a katasztrófavédelemnemzetiügy, avédekezésegységesirányítása állami feladat. A jogszabályok gyökeresen megváltoztatja a cégekkel, intézményekkelszembentámasztotttûz- éskatasztrófavédelmikövetelményeket. Néhány példa változásokból: - Szigorodik a tûzvédelmi bírság: tételesen meghatározták az egyes szabálysértésekhez rendelhetõ bírság mértékét, ezzel leszûkül az egyedi mérlegelés lehetõsége. - Új szankció: akár 3 millió Ft-ig terjedõ katasztrófavédelmi bírsággal sújtható, aki az elõírásoknak nem tesz eleget. - Megszûnik az eddigi ingyenes konzultációs lehetõség az illetékes hatóságokkal katasztrófavédelmi hozzájárulás bevezetése - A törvényben meghatározottak szerint, a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek, létesítmények és a küszöbérték alatti üzemek üzemeltetõi, valamint a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály szerinti veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végzõ gazdálkodó szervezetek katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni, melynek mértékét a törvény rögzíti (az éves nettó árbevétel 0,1%-a). - Új jelentési kötelezettségeket vezetnek be az OKF felé többek között a tûzoltáskor mûködésképtelen tûzoltóberendezésrõl és a tûzvédelmi feladatokat végzõkkel kapcsolatos személyi változásokról A mulasztásokért minden esetben a létesítmények üzemeltetõje felel. Lényeges változás a közbiztonsági referens intézményének bevezetése, melynek célja a helyi önkormányzatok védelmi igazgatásifeladatainaktámogatása, úgyamegelõzés, mintakialakult katasztrófa, vagy veszélyhelyzet idején. Közbiztonsági referens: a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, továbbá rendvédelmi és honvédelmi feladataiban közremûködõ, köztisztviselõi jogviszonyban álló, e feladat ellátására a polgármester által kijelölt, e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott végzettséggel rendelkezõ személy. A körjegyzõségekben kijelöltük a közbiztonsági referenseket. Darnózselin (Darnózseli, Dunaremete, Kisbodak községeket ellátva) Vecsei Frigyesné, Héderváron Szédelyi Sándorné, Lipóton Szabóné Vejtey Alice látja el e feladatot, akik az elsõ közbiztonsági referensi tanfolyamon már részt is vettek. Veilandics Eszter sk. körjegyzõ darnóiszh.p65 7

8 8 Gratulálunk! Darnózselin és környékén nagyon kevesen lehetnek azok, akik nem ismerik Bõsi Évát, legyen szó az egészség megõrzésérõl, egy divatos hajkoronáról, vagy más közösségi munkáról. Bõsi Éva már fiatalon komolyan vette munkáját. Mint fodrász vállalkozóként, ahogy annak idején mondták, maszek kezdett el dolgozni 1976-ban. 38 éves ipartestületi múlttal, a Mosonmagyaróvári Ipartestület vezetõségi tagjaként ma is fodrászként tevékenykedik, sokak megelégedésére. 40 évesen nyílott lehetõsége arra, hogy tovább képezze magát, tanulhasson. A sikeres érettségi megszerzése után a természetgyógyászat iránti érdeklõdése vitte a Mantra Alternatív Parapszichológiai Fõiskolára és a Tessedik Sámuel Fõiskola Egészségügyi karára. Végül elvégezte a szociálpedagógiai szakot is a soproni Benedek Elek Fõiskolán. Darnózseli társadalmi életében is régóta tevékenyen kiveszi a részét. Elnöke az 1992-ben alapított Vállalkozók Klubjának. Számos színvonalas rendezvényt bonyolított le az egyesület keretében. Térség szerte elismertek voltak a Vállalkozók Napi rendezvények. A klub mûködése során jótékonysági gyûjtésekre is sor került, így kapott az orvosi rendelõ mûszert, de jutott a sportcsarnok fejlesztésére is. A rendszeressé váló vállalkozók báljával régi hagyományokat próbált feleleveníteni. Nagyon sok egészségünk megvédésével kapcsolatos elõadást tart szerte az országban, az érdeklõdõk megelégedésére. Településünkön számos érdekes elõadást szervezett neves elõadók közremûködésével. A rendszerváltás utáni idõszakban nálunk voltak legelõször rendszeresen egészségnapok. Segítõ munkáját a Mi Nõk országos szervezete Nap emléklap adományozásával tüntette ki. A gyõri és a mosonmagyaróvári Iparkamarában már több éve rendszeres elõadója a Kamarai Szalon rendezvénysorozatnak. A GY.-M.-S. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezüst emlékéremmel jutalmazta eddigi tevékenységéért. Segítõkészsége, tenni akarása mindig új ötletekre sarkallja. Legújabb rendezvénye, amit megálmodott a most már hagyományosnak mondható Fotópiknik, mely szabadtéri tárlat a mikotai kiserdõben, minden év augusztus 20-dikán. Reméljük, hogy ötleteinek tárháza még nem ürült ki, a közösségi munka utáni vágya nem lankad, és ezúton gratulálunk a település minden lakója nevében a kitüntetéseihez. Tamás Lõrincné Helyesbítés Mindig nagyokat szoktunk derülni, természetesen mások újságaiban elõforduló egy egy sajtóhibán, elíráson, és utólagos helyesbítéseken. De sajnos a Darnózseli Szóharangban is elõfordulnak ilyenek, egy - egy elírás, a Ctrl C Ctrl V részbeni sikere, vagy bennmaradt szöveg, vagy éppen egy kimaradt sor. Hát bizony nekünk is sikerült az elsõ számba néhány! Bármennyire is szerették volna a rendezõk a támogatói perselypénz az Adventi kórustalálkozón sajnos nem Ft volt, hanem csak 9,700 Ft. Igaz ez is szép összeg. Röstelkedünk de bizony egy kis újszülöttünk, a 2011-ben hetedikként született Losonczy Cseh Dórika kimaradt az Anyakönyvi hírek rovatból. Hibánkat korrigálva, újra közzé tesszük a 2011-ben születettek listáját, még egyszer is köszöntve õket, Isten hozott benneteket Darnózseli közösségébe! 2011-ben születtek: január 2. Kowalszky Zoé Anna, Fõ u. 147., február 9. Makó Mietta, Széchenyi u., február 11. Markó Levente, Táncsics u. 1./b, március 14. Pitkó Dóra, Szabadság u. 28., március 17. Majdán Erik, Ady E. u. 17., március 18. Tonomár Kornélia Hunyadi u. 25., március 24. Losonczy Cseh Dóra, március 30. Cseh Réka, Fõ u április 5. Lévai Regina, Fõ u. 19. június 3. Pécsi Alina Patrícia, Árpád u. 15., június 3. Pécsi Lora Karolina, Árpád u. 15., június 19. Pausits Réka, Hunyadi u. 21., július 11. Tóth Norina, Duna u. 16., augusztus 15. Markó Benett, Szabadság u. 29., október 14. Horváth Axel, Dózsa u. 4., október 24. Cseh Patrícia Vanda, Széchenyi u. 11., november 9. Nagy Sára, Dózsa u december 6.Topjánszki Petra, Dózsa u. A nemdohányzók védelme Dohányzási tilalom január 1-jétõl! Megszületettaszigorúdohányzásellenestörvényanemdohányzók védelmében, mely 2012-január 1-jétõl lépett életbe. Lényegében minden zárt légterû helyen tilos lesz a dohányzás: így a munkahelyeken, éttermekben és a kocsmákban is csak szabad levegõn, illetve a bejárat elõtt lehet rágyújtani. Teljes dohányzási a tilalom: közoktatási intézményben(pl. óvoda, általános iskola és középiskola) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben egészségügyi szolgáltatónál (pl. rendelõ) helyi közforgalomban közlekedõ közösségi közlekedési eszközön, megállóban, várakozóhelyen munkahely zártlégterûhelyiségeiben közforgalmúintézményzártlégterû helyiségeiben(pl. zártkörû rendezvény) közterületi játszótereken és mindezek határvonalától számított 5 méteres távolságon belül. Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás, nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen pl. udvaron. Dohányzás tiltásának, illetve lehetõségének megjelölése A megjelölést egyértelmû jelzés alkalmazásával - tûzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó vagy megengedõ táblával, illetve piktogrammal - szembetûnõ módon meg kell jelölni. A Nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény dohánytermék fogyasztására és az azzal kapcsolatos szankciók alkalmazására vonatkozó rendelkezéseinek betartását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség ellenõrzi. A játszótereken és buszmegállókban a közterület-felügyelõk is kiszabhatnak büntetést április 1-tõl büntetik azokat, akik a törvényt megszegik, egészségvédelmi bírsággal sújthatók. A bírság mértéke: a természetes személlyel szemben, aki tiltott helyen dohányzik Ft a törvény betartásáért felelõssel szemben Ft az intézmény, szervezet, üzemeltetõ vagy gazdasági társaság esetében Ft. Az egészségvédelmi bírság megfizetésének egyik módja a helyszínen megállapított és kiszabott egészségvédelmi bírság: max forint, ha 30 napon belül befizetésre kerül, ellenkezõ esetben akár Ft is lehet. Kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak a törvény változásainak betartására. Óvjuk egészségünket! darnóiszh.p65 8

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Tájékoztató. a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosításáról

Tájékoztató. a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosításáról Tájékoztató a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosításáról Jelentős változásokat hozott 2012. január 1-től a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / Farkas Kata Kullai Krisztina Mizsei Zóra Benda Beáta. Sebe Anna Kovács Brigitta

VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / Farkas Kata Kullai Krisztina Mizsei Zóra Benda Beáta. Sebe Anna Kovács Brigitta Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / 2012. Országos tanulmányi ek Apáczai Kiadó által szervezett képzőművészeti V V különdíj Farkas Kata Kullai

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Menüjavaslatok. Vacsorára

Menüjavaslatok. Vacsorára Menüjavaslatok Vacsorára Főtt tojás Főtt tojás 4 db tojás 1000 g friss spenót 300 ml 10%-os tejszín 60 g liszt 30 ml napraforgó olaj 4 gerezd fokhagyma 5 g petrezselyemzöld 2 g őrölt bors 1 l víz 1 db

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

A verseny időpontja: március 23. (szerda)

A verseny időpontja: március 23. (szerda) Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Zsoltárok 96:2. Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! Tisztelt Énektanár Kolléganő / Kolléga! Örömmel értesítjük Önöket, hogy

Részletesebben

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I.

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I. Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában 2016/2017-es tanév I. félév Alsó tagozat I. évfolyam Első évfolyamos tanulóink két versenyen vettek részt az első félévben

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM játékok, játékos anyanyelv" 1. 2. 7. 16. 21. 24. Klaj Kitti Patrícia Kovács Levente György Tátrai Boglárka Kinga Pajtók Petra Nikolett Ádám Ákos 4.b Behina Dávid Máté 4.bDudás

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2014/15. tanév Évf. Tanuló neve Verseny Eredmény 1. Csuka Csenge Városi Költészet napi szavaló Városi versmondó Kistérségi versmondó Iskolai

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben

Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben Országos helyezések Megyei és területi helyezések 1-15-ig Városi helyezések 1-5-ig Házi helyezések 1-3-ig Egyéni eredmények Tantárgy Forduló A verseny megnevezése

Részletesebben

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK. 2015/2016-os tanév

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK. 2015/2016-os tanév Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK 2015/2016-os tanév Verseny neve Verseny szintje Időpontja Tanuló neve Helyezése Felkészítő tanár neve Nálunk ilyen a szüret c. rajzpályázat Mátyás

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Makádi szavalóverseny: 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Novák Réka 1. o Novák Katalin 6. a Székesfehérvár egyházmegyei matematika-sakk verseny: 6. b (sakk) Novák Botond 4. b (sakk) Ádám Barnabás

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Krúdy Gyula országos prózamondó verseny 1. helyezés Pántics Luca 10.E Felkészítő tanár: Horváthné Csoszó Gyöngyi Nagy Kitti

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Csirkemell rizottó (4 adag) 400g csirkemell 125g barna rizs (1 zacskó)

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója Horv{th Enikő 12.C Az év tanulója 2008-ban az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Versenyen bejutott a megyei döntőbe. 2009-ben az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Verseny Somogy megyei döntőjén

Részletesebben

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő Előterjesztő: önkormányzati képviselő Iktatószám: 9494/2009. Tárgy: Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. I. félévi pályázati döntéséről Előadó: Dr.

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 10180-18/2013. Javaslat az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek odaítélésének

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2013.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2013. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2013. Készítette: Juhászné Zsadányi Erzsébet igazgató Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Országos versenyek eredményei tanév

Országos versenyek eredményei tanév Országos versenyek eredményei 2007 2008 tanév Verseny megnevezése, szintje Elért helyezés Tanuló neve Felkészítő tanár neve Megjegyzés Berczik Sára, emlékverseny országos döntő c kategória RSG Dunaharaszti

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8)

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, 2011. április 15. 21 iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Péntek Bence Batthyány Lajos

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredményei 2014/2015. tanév

Tanulmányi versenyek eredményei 2014/2015. tanév Tanulmányi versenyek eredményei 2014/2015. tanév Idő Verseny - versenyző Helyezés Felkészítő 1. 2014.09.26. Papírgyűjtés / alsó/ 3.o. 2. 2014.09.26. Papírgyűjtés /felső/ 8.o. Ress Brigitta 3. 2014.11.06.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Hriszto Botev Ált. Isk. 37,500 37,700 37,600 112,800 2 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 37,200 37,200 37,800 112,200 3 Kecskemét Széchenyi Városi Arany J. Ált. Isk. Lánchíd U Sport

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben