JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt."

Átírás

1 Ikt. sz. : 10-11/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: június 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt. képviselője Dr. Kurunczi Károly: Köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte Kelemen Líviát, a Magyar Posta Zrt. képviselőjét. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő képviselő jelen van (Gotsch János igazoltan távol maradt), valamint azt, hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. Szavazásra tette fel azt, hogy a napirenddel egyetértenek-e a képviselő-testület tagjai. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet (2. sz. melléklet). 1./ Napirendi pont: - A Magyar Posta Zrt. beszámolója (3. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megköszönte a Magyar Posta Zrt. írásos beszámolóját, hisz többségében a szolgáltatók a felkérésnek nem tesznek eleget. Megemlítette, hogy a képviselő-testület előtt 2-3 éve volt ilyen témájú beszámoló. Elmondta, hogy a mostani beszámoló tömör, lényegre törő, az alapinformációkat tartalmazó anyag. Megkérdezte a Magyar Posta Zrt. jelenlévő megbízottját Kelemen Líviát, van-e szóbeli kiegészítése. Kelemen Lívia: Köszöntötte a jelenlévőket. Nincs szóbeli kiegészítése, várja az esetleges kérdéseket. Dr. Kurunczi Károly: Kérte a hozzászólásokat, kérdéseket a postai szolgáltatással kapcsolatban. Lőrincz György: Örül annak, hogy végre van egy olyan közszolgáltató, aki írásos beszámolóját is eljuttatta a testület felé, sőt személyesen is képviselik a szolgáltatót. A beszámoló valóban tömör, de lényegre törő. Szeretné tudni, hogy esetleg szombat délelőtti nyitvatartás lehetséges lenne-e a szolgáltató részéről. Pusztasomorján a II. számú posta a korábbi években megszüntetésre került. Utána felmerült, hogy esetlegesen lehetőség lesz arra, hogy ott is egy minimális szolgáltatással bíró üzlet átvenné a feladatot, van-e ebben előrelépés? A posta liberalizációja révén mire számíthatunk Jánossomorján, hisz több vállalkozó is beléphet bizonyos szegmensekbe? Vannak-e e témában információi a jelenlévő képviselőnek?

2 Kelemen Lívia: A postai nyitva tartási idő meghatározása minden esetben a forgalmi adatok alapján van leszabályozva. Ha a forgalmi adatok Jánossomorján azt mutatnák, hogy az igénybevevők száma növekszik, a szolgáltatónak érdemes ezen változtatnia, akkor a felsőbb vezetés ezt meg is tenné. Ha csökken a forgalom - a jánossomorjai adatok lefelé mutató adatok ez nem következhet be. Pusztasomorján a forgalmi adatok alapján (bevétel kevés volt) zárták be a II. sz. postát 2007-ben, hisz gazdaságtalanul működött. Ismert, hogy a lakosság körében az internet, ezés már széleskörűen használt. Július 1-től a postai törvény megváltozik. Külső partnerek beléphetnek a postai piacra, de információja szerint erre kevés az igény. Pusztasomorján ugyan bezárták a postát, de teljes körű szolgáltatást nyújtnak a kézbesítők. A szolgáltatást igénylők a házuknál le tudják rendezni a kézbesítővel a postai ügyintézést. Balsay Sándor: A posta kéréséhez csatlakozna. Valóban a házszámozást szigorúbban kellene venni az önkormányzatnak, hisz erről érvényben lévő rendelet is van. Ez neki is gond, hisz több esetben nem talál oda ahová szeretne, mert a házszámozás nem megfelelő a településen. Ezt közzé kellene tenni a JTV-ben és bizonyos időpontig tegyék meg az ingatlan tulajdonosok a házszámpótlást, különben szankciókra kerül sor. Legyen megkövetelve a lakosság részéről a házszámozás. Továbbá az utcanevek is kopottak már, ebben is kellene megoldást találni. Dr. Kurunczi Károly: Az ingatlan jelölése a tulajdonos dolga. Az utca névtáblákat folyamatosan megrongálják, új utca névtáblákat is rendelhet majd a jövő évi költségvetésében az önkormányzat. Molnárné Dr. Mihályi Zsuzsanna: Balsay Sándor véleményét támogatja. Nemcsak a postások munkáját nehezíti meg a hiányzó házszámok nemléte, hanem az orvosi ügyelet munkáját is nehezíti, főleg éjszaka. Pld.: a Domb u. 1, 2, 3, 11, 16 számozással van ellátva, furcsa dolognak tartja ezt a házszámozást. Legyen felszólítva a lakosság, hogy a megfelelő házszámtáblákat tegyék ki. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Megköszönte Kelemen Lívia szolgáltató képviselőnek, hogy az ülésen megjelent, a feltett kérdésekre válaszolt. Jó munkát, sikeres gazdálkodást kívánt a szolgáltatónak. Szavazásra tette fel elfogadásra a szóbeli kiegészítésekkel együtt a Magyar Posta Zrt. írásos beszámolójában foglaltakat. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal tudomásul vette a Magyar Posta Zrt. beszámolójában foglaltakat a szóbeli kiegészítésekkel együtt. Kelemen Lívia: Kérte a jelenlévőket, ha bármiféle panasz vagy észrevétel van az itt dolgozókkal, vagy a postával kapcsolatban ha pozitív, ha negatív, tegyék meg, és segítenek. Elköszönt, majd távozott az ülésteremből. 2./ Napirendi pont: - Bősárkány Nagyközség Önkormányzat megkeresése háziorvosi ügyelet - (4. sz. melléklet)

3 3./ Napirendi pont: - Bősárkány Nagyközség Önkormányzat megkeresése fogászati ellátás - (5. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Kérte, hogy a 2./ és 3./ napirendi pont együtt kerüljön megtárgyalásra. Mindkét előterjesztésben foglaltak a hanságligeti településrészt érintik. Megemlítette, hogy törvényi változás következtében a január 1-e előtt megkötött önkormányzati társulási megállapodásokat felül kell vizsgálnia a képviselő-testületeknek, így ez esetben önkormányzatunknak is. A törvény rendelkezéseinek megfelelően legkésőbb június 30- ig dönteni kell a korábbi társulási megállapodás módosításáról vagy a társulás megszüntetéséről. Bősárkány község javasolja mindkét esetben a társulási forma megszüntetését. Az előterjesztésekben foglaltak szerint dönteni kellene a társulás megszüntetéséről, valamint a feladatellátási megállapodás jóváhagyásáról, továbbá a háziorvosi ügyeleti, illetve fogászati feladatok ellátásáról szóló megállapodás elfogadásáról. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2./ és 3./ napirendi pont előterjesztésében foglaltakat megtárgyalta. Felkérte Winkler Lászlót, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság mindkét előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol a képviselő-testület felé, hisz mindkét témában az ellátás továbbra is biztosított lesz, a feladatok el lesznek látva. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel először az előterjesztésben szereplő háziorvosi ügyeleti ellátás változásainak elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 46/2013. (VI. 26.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Bősárkány Nagyközség Önkormányzatával a korábban megkötött háziorvosi ügyeleti társulást (Hanságliget településrészt érinti) június 30. napjával megszünteti. Egyúttal döntött arról, hogy Bősárkány Nagyközség Önkormányzata által működtetett háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására (Hanságliget településrészt érinti) július 1. napjával megállapodást köt. Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodásokat írja alá. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: június 27., folyamatos Dr. Kurunczi Károly: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak szerint a fogászati ellátás változásainak elfogadását.

4 A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 47/2013. (VI. 26.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy Bősárkány Nagyközség Önkormányzatával korábban megkötött fogászati társulást (Hanságliget településrészt érinti) június 30. napjával megszünteti. Egyúttal döntött arról, hogy Dr. Apáti Márta (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 49.) fogorvossal megállapodást köt július 1. napjával (Hanságliget településrészt érinti) fogászati feladatok ellátására. Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodásokat írja alá. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: június 27., folyamatos 4./ Napirendi pont: - Jánossomorjai Sportegyesület pályázata (6. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A Jánossomorjai Sportegyesület újabb pályázat benyújtására készül. Pályázatuk a sporttelep-felújítási, illetve pályaépítési programra szólna. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén a sportkör elnöke Kiss Sándor és Madarász Tibor edző, pályázatkészítő megjelent, így részletesen átbeszélték a pályázati lehetőséget. Korábbi pályázatukhoz az önkormányzat a tavalyi évben már kétszer biztosította az önrészt, továbbá már idén is történt 3 MFt önrész biztosítása a február 8-i képviselő-testületi ülésen, mely alapján a felújítási munkálatok (külső hőszigetelési munkálatok, illetve a vizesblokk nyílászáróinak a cseréje) hamarosan elkezdődnek. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a sportegyesületnek milyen felújítási tervei vannak még. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A bizottság az ülésén két témáról tárgyalt, sporttelep felújítási program (szurkolói mosdók, az öltöző külső hőszigetelése, illetve a nyílászárók cseréje, ennek várhatóan 10 MFt a beruházási költsége, melyhez a pályázati kiírás alapján 3 MFt önrész biztosítása szükséges. A műfüves pálya építése (20x40 m-es új pálya) 30,5 MFt lesz, melynek 70 %-a pályázati támogatás, 30 %-a az önrész, melyet az önkormányzat biztosítana ben választási év lesz, ezért ben el akarják ezeket a pályázatokat bírálni. Ezek az önrész összegek nem a évi önkormányzati költségvetését érintené. Egyenlőre az önkormányzatnak csak az önrészt biztosító nyilatkozata szükséges, hogy a pályázatot be tudja az egyesület nyújtani. A 2. pontban foglaltakra (kiszolgáló helyiségek felújítására) nem lehet TAO-s pénzt felhasználni. De ugyanez vonatkozik a 3. pontban foglaltakra is. A pályázati pénzhez az egyesületen keresztül tud hozzájutni az önkormányzat. A műfüves pályát bárhol fel lehet építeni Jánossomorján. Télen a tornaterembe beszorulnak a sportolók, de nem tudnak megfelelően edzeni. A tervezett pályát télen is lehetne használni, sőt a teljes lakosság is használhatná ezt, nemcsak a sportegyesület. Az egyesület szerint a sporttelepen lenne elég hely a műfüves pálya kialakítására. A bizottság ülésén felvetődött, hogy az iskola szempontjai döntőek, hisz szeptember 1-től emeltszintű testnevelés lesz bevezetve. Kérdésként felmerült, hogy van-e más helyszín, mint a sportpálya, vagyis az iskolához közelebb, ahol vannak kiszolgáló

5 létesítmények. A 20x40 m-es méretű pályának a kialakítási feltételei a sporttelepen megvannak. Esetleg egybe kellene vonni a testnevelési órákat. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság pénzügyi szempontból támogatja mindkét lehetőséget, hisz 70 %-os támogatottsági pályázati kiírásról van szó. A bizottság a műfüves pálya helyszínében nem döntött. Esetleg lenne-e más helyszín, abban kellene megoldást találnia a képviselő-testületnek. Dr. Kurunczi Károly: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hosszasan tárgyalta az előterjesztésben foglaltakat. Ma a konkrét helyszín megjelölése nélkül kellene a döntést meghoznia a képviselő-testületnek. Felmerült, hogy a központi iskola belső udvara, vagy a Felsőlókert utcai játszótér területe, vagy a pihenőpark területe is alkalmas lenne a műfüves pálya kialakítására. Javasolta, hogy helyszínben most ne döntsön a testület. Döntsön viszont a kezdeményezés támogatásáról. Amennyiben a közeljövőben szükséges lesz a végleges helyszín megjelölése is, akkor rendkívüli ülés vagy a következő testületi ülésen dönt majd a képviselő-testület. Kérte a hozzászólásokat. Bella Zsolt: Örül, hogy a műfüves pálya kérdését újra tárgyalhatja a testület, hisz korábban olyan feltételek voltak, hogy nem tudta vállalni a képviselő-testület az önrészt. A műfüves pálya sok funkciós létesítmény lenne Jánossomorján. Szeretné, ha a műfüves pálya szerves része lenne az iskolának, hisz a központi iskolának nincs olyan helye, ahol a szabadtéren történő testnevelést meg tudnák tartani. Sajnos a köznevelési törvény nem teszi azt lehetővé, hogy a testnevelés órákat összevonják, hisz kötelező a mindennapos testnevelés. Támogatja az elképzelést, a műfüves pálya megvalósítását. Dr. Kurunczi Károly: Szavazásra tette fel az elhangzott két döntés elfogadását a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: 1./ A 3 MFt-os önrész biztosítását az öltőző teljes felújításának befejezéséhez, a szurkolói vizesblokknak a felújítására, továbbá 2./ a 9 M 150 EFt önrész biztosítását a műfüves pálya megvalósításához az elhangzott feltételekkel. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 48/2013. (VI. 26.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Jánossomorjai Sportegyesület (9241 Jánossomorja, Ibolya u. 1.) által a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt sporttelephely felújítási 3 MFt, illetve pályaépítési programjára benyújtásra kerülő pályázatához 9 M 150 EFt önrészt (összesen ,-Ft) biztosítja, mely összeg az önkormányzat évi költségvetését érinti majd. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: június 27., folyamatos 5./ Napirendi pont:

6 - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (7. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Szavazást rendelt el. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóban foglaltakat. 6./ Napirendi pont: - Egyéb ügyek - Kélon Bt. árajánlata (8. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Szigorú EU-s előírásoknak kell megfelelni a játszótereken elhelyezett játékoknak. Az előírások szinte évente változnak. A minőségbiztosítást végző cég emberei 2 évente ellenőrzik a helyszíneken a játékokat. Mivel változtak a jogszabályok, az ellenőrzés során sok probléma merült fel. Új dolog az is, hogy a minőség-ellenőrzés eredményéről a fogyasztóvédelmet köteles értesíteni az ellenőrzést végző cég. Ennek kapcsán jelentkeztek be a kormányhivataltól a fogyasztóvédelem vezetője, aki közölte, hogy a hiányosságok miatt eljárást kell eszközölniük az önkormányzat ellen. Amennyiben a hiányosságok 1 héten belül ki lesznek javítva, akkor a büntetés elkerülhető. A Felsőlókert utcai játszótéri játékokon kívül a többi helyen elvégezték a hiányosságok pótlását. Azóta a helyszíneken a fogyasztóvédelmi hatóság képviselői megtartották ellenőrzésüket. A Felsőlókert utcai játszótér játékainak minősítése miatt a játszótér azonnali bezárásra került sor. A játékok azonnali bontásra kerültek, kivétel a padok, asztalok, és a hulladékgyűjtők maradtak a helyükön. Így fogyasztóvédelmisek az ellenőrzéskor üres játszóteret találtak. Közben a Felsőlókert utcai játszótér felújítására a Kélon Bt. elkészítette árajánlatát. Az árajánlatban foglaltak 3-9 éves gyerekek játékairól szól. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Felsőlókert utcai játszótér felújítását, az árajánlatban foglaltak szerinti megvalósítását, hisz a szükségességét nem vitatta a bizottság. Az ülésen elhangzott, hogy legyen egy másik árajánlat is kérve hintaállványra és csúszdaállványra, viszonyításként ugyanilyen tanúsítvánnyal rendelkező játékokkal. Ez a maximum a keret, ha a másik ajánlat kevesebb lenne, akkor azt kell megrendelni. Tehát a bizottság e miatt nem hozta meg konkrét döntését. Dr. Kurunczi Károly: Kérte a hozzászólásokat, javaslatokat. Lőrincz György: Javasolta, hogy az ütéscsillapító talaj gumiburkolattal legyen megvalósítva, mivel az esztétikusabb. Dr. Kurunczi Károly: Árajánlat szempontjából Balsay Sándor ismeri a másik céget, ahonnan gyorsan be lehet szerezni hasonlításként az árajánlatot. Balsay Sándor: Rábcakapi vállalkozó az általa ismert személy. Személy szerint sajnálná, ha nem a helyi vállalkozó kapná meg a megrendelést. Amit az általa ismert vállalkozó szerez be

7 játékokat, 2 év után megvizsgálja, leellenőrzi azokat. Mihamarabb megkéri az Ő árajánlatát is. Luka János: Kérte, hogy a későbbiekben hasonló esetekben is legyen megkérve ekkora összegnél máshonnan is egy árajánlat. Winkler László: Ő is ezen a véleményen van, de ha a másik vállalkozó ajánlata kedvezőbb lesz, a helyi vállalkozótól is egy újabb árajánlat legyen kérve, hisz vállalkozás szempontjából itt marad a bevétel bizonyos része. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadását, miszerint kontra árajánlat legyen kérve a Felsőlókert utcai játszótér játékaira, majd annak függvényében legyen eldöntve a megrendelés. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 49/2013. (VI. 26.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Felsőlókert utcai játszótér (1302 hrsz.) játékainak beszerzésére a Kélon Bt.-n kívül más vállalkozótól is kér egy árajánlatot, majd a kedvezőbb árajánlat alapján (max. a Kélon Bt. ajánlatában foglalt ,-Ft összegig) megrendeli a beszerzést, kivitelezést. A végleges bekerülési összeget a évi költségvetés tartalékalapja fedezi. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: június 27., folyamatos - A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. értesítése (9. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár épületenergetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva című KEOP pályázaton 70 M 7190 Ft-ot nyert. Az előterjesztés utolsó oldalán található a műszaki tartalom, hogy a pályázat keretében mi is valósul meg. A támogatási szerződés aláírása fontos dolog lesz, addig néhány hiánypótlás szükségeltetik. Kérte Lőrincz György alpolgármestert, tájékoztassa a testületet. Lőrincz György: A pályázatíró céggel megkötött szerződés alapján a nyertes pályázat esetén a pályázattal kapcsolatos teendők bonyolítását is a cég végzi. Elindult a hiánypótlás. A szerződés tervezet elkészült, átnézés után vissza lett küldve, várják a végleges szerződést aláírásra. Az engedélyezi eljárások lebonyolítása is folyamatban van. Sajnos nem a legjobb időszakban kapták meg az értesítő levelet, hisz elkezdődött a nyár, a szabadságolások ideje, ezért nehézkes lesz a hatóságoknál az ügyintézés menete. A tervek szerint szeptember végére minden engedélyes terv elkészül, az építkezés megkezdődhet, és ez év december 31-ig be is

8 fejeződhet az intézményben a felújítás, korszerűsítés. Az intézmény mindennapi rendezvényeit felborítja majd a felújítás, de megpróbálják megoldani azt. Dr. Kurunczi Károly: Lényeg az, hogy most a felújításnak prioritása van, a felújítás hátráltatja majd a programokat, de be lehet majd ezeket a későbbiekben hozni. Luka János: Örül, hogy sikerült ezt a pályázatot megnyernie az önkormányzatnak, hisz 85 %-os támogatottságot élvez. Dr. Kurunczi Károly: A projekt felelőse az alpolgármester úr és az aláírásra jogosult személy is Ő. 30 napon belül mindenképp teljesíteni kell a hiánypótlásban foglaltakat. - Csaplár Zoltán Mecsér község polgármesterének levele Dr. Kurunczi Károly: Mecsér község polgármestere köszönetet mond a árvízvédekezésben nyújtott munkáért. Előzménye az, hogy a védekezésben 2 napot töltött Jánossomorja fővel, részben önkéntes tűzoltók, részben kijelölt jánossomorjai lakosok által. Hauptmann Tamás katasztrófavédelmi referens koordinálta a munkálatokat. Kemény munka volt, köszönet a munkában résztvevőknek, segítőknek. Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte van-e döntést igénylő ügy, bejelentés? - Polgármester jutalmának megállapítása (10. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Átadta az ülés vezetését Lőrincz György alpolgármesternek. Bejelentette személyes érintettségét, a szavazásban nem kíván részt venni. Lőrincz György alpolgármester: Átvette az ülés vezetését. Az előterjesztést mindenki megkapta. Törvényi hivatkozással szeretné kérni, hogy a polgármester munkáját elismervén részére 2 havi bérével megegyező jutalom kerüljön megszavazásra. Felkérte Luka Jánost, az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: Az Ügyrendi Bizottság (Bella Zsolt, Winkler László) az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a bizottság javasolja Polgármester Úr részére a 2 havi bérével megegyező mértékű jutalom elfogadását. Lőrincz György alpolgármester: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel az előterjesztésében foglaltakat és az Ügyrendi Bizottság javaslatának elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 7 igenszavazattal (Dr. Kurunczi Károly nem vett részt a szavazásban) az alábbi határozatot hozta: 50/2013. (VI. 26.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Dr. Kurunczi Károly polgármester részére a I. félévi munkájának értékelése után - bruttó 2 havi bérének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.

9 Ennek mértéke: bruttó ,-Ft. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az összeg kifizetéséről. Felelős: Dr. Lóránt István jegyző Határidő: július 2. Lőrincz György alpolgármester visszaadta a Polgármester Úrnak az ülés vezetését. Dr. Kurunczi Károly: Visszavette az ülés vezetését. Megköszönte a képviselő-testület döntését. Megállapította, hogy nincs közérdekű észrevétel, bejelentés. Átadta a szót Dr. Lóránt István jegyzőnek, hisz Neki bejelentése van a képviselő-testület felé. Dr. Lóránt István: Köszöntötte a képviselő-testületet. Bejelenti, hogy a jegyzői állásból távozni szeretne. A Polgármester Úrnak Ő ezt már mintegy 3,5 hónapja bejelentette. Teljesen a saját döntése ez. Együtt tapasztaltuk meg, hogy a közös dolgaink milyen irányba fejlődnek. Az elmúlt években sokat dolgoztak azon, hogy a feladatokat el tudják végezni. A tavalyi évben olyan változások történtek a közigazgatásban, mely alapján elhatározta, hogy ezt tovább folytatni nem szeretné. Ő ezt már decemberben eldöntötte, de a sok fontos ügy miatt úgy gondolta, hogy június hónapig végigviszi, hisz a nyári hónapokban az ügyek intézése lecsökken. Egyenlőre nem tudja még, hogy az elkövetkezendő időszakban hol fog dolgozni, tevékenykedni. Megköszönte a testület eddigi bizalmát. Dr. Kurunczi Károly: Valóban Ő már tudott a Jegyző Úr elhatározásáról, de tiszteletben kell tartani a döntését. A jegyző esetében a munkáltatói jogkört a mindenkori polgármester gyakorolja. Dr. Lóránt István közel 10 évet töltött el a hivatalban, meg kell érteni a döntését. A közigazgatásban sok-sok változás történt, melyet nehezen lehetett elfogadni, de teljesíteni kellett. Munkája során aljegyzőként és jegyzőként dolgozott. A jegyzői munkája mellett az eltelt évek során sok pályázat valósult meg, nyert támogatást az önkormányzat, mindez Dr. Lóránt Istvánnak köszönhetően, hisz rengeteget dolgozott. Javasolta a képviselő-testület felé, hogy Dr. Lóránt István Jegyző Úr eddigi munkáját elismerve nettó 500 EFt jutalomban részesüljön. Molnárné Dr. Mihályi Zsuzsanna: Támogatja a pénzösszeg biztosítását. Javasolja, hogy az összegből a Jegyző Úr menjen el gyógykezeltetni magát, majd jöjjön vissza. Wennesz József Károly: A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében kijelenti, hogy sajnálja a Jegyző Úr távozását, hisz az Ő munkájukat is nagyban segítette. Sok sikert kívánt neki. A Polgármester Úr javaslatát támogatja. Dr. Kurunczi Károly: Szavazást rendelt el a javaslata elfogadásáról. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 51/2013. (VI. 26.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testület döntött arról, hogy

10 Dr. Lóránt István távozó Jegyzőt eddigi munkája elismeréséként nettó 500 EFt pénzjutalomban részesíti. Az összeget a évi költségvetés tartalékalapja fedezi. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az összeg kifizetéséről. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: július 15. Dr. Lóránt István: Megköszönte az elismerő szavakat, a pénzjutalmat. Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy augusztus hónapban lesz a következő testületi ülés. Kellemes pihenést, jó egészséget kívánt a jelenlévőknek. K.m.f. Dr. Kurunczi Károly polgármester Dr. Lóránt István jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 07-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. március 22. napján 15.30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: Igazoltan távol: Polgárdi Város

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án (csütörtökön) du órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án (csütörtökön) du órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 4/2009. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án (csütörtökön) du. 16. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1) A Szent László Általános

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 24-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. június 8-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (89-91/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.május 13. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.május 13. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.május 13. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9 Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án 9 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté polgármester Zöldág János alpolgármester

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011.

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 76-79/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor kezdődött.

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor kezdődött. 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. ikt.szám:.../2017. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 795-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án (szerda) 18,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án (szerda) 18,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 26-án (szerda) 18,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: 75-81/2013.

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (103-104/2012.) TÁRGYSOROZAT 1) Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI Ikt.szám: 1/144-8/2012. KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2012.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal A épület fsz. 13. tanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Jelen

Részletesebben