JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt."

Átírás

1 Ikt. sz. : 10-11/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: június 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt. képviselője Dr. Kurunczi Károly: Köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte Kelemen Líviát, a Magyar Posta Zrt. képviselőjét. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő képviselő jelen van (Gotsch János igazoltan távol maradt), valamint azt, hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. Szavazásra tette fel azt, hogy a napirenddel egyetértenek-e a képviselő-testület tagjai. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet (2. sz. melléklet). 1./ Napirendi pont: - A Magyar Posta Zrt. beszámolója (3. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megköszönte a Magyar Posta Zrt. írásos beszámolóját, hisz többségében a szolgáltatók a felkérésnek nem tesznek eleget. Megemlítette, hogy a képviselő-testület előtt 2-3 éve volt ilyen témájú beszámoló. Elmondta, hogy a mostani beszámoló tömör, lényegre törő, az alapinformációkat tartalmazó anyag. Megkérdezte a Magyar Posta Zrt. jelenlévő megbízottját Kelemen Líviát, van-e szóbeli kiegészítése. Kelemen Lívia: Köszöntötte a jelenlévőket. Nincs szóbeli kiegészítése, várja az esetleges kérdéseket. Dr. Kurunczi Károly: Kérte a hozzászólásokat, kérdéseket a postai szolgáltatással kapcsolatban. Lőrincz György: Örül annak, hogy végre van egy olyan közszolgáltató, aki írásos beszámolóját is eljuttatta a testület felé, sőt személyesen is képviselik a szolgáltatót. A beszámoló valóban tömör, de lényegre törő. Szeretné tudni, hogy esetleg szombat délelőtti nyitvatartás lehetséges lenne-e a szolgáltató részéről. Pusztasomorján a II. számú posta a korábbi években megszüntetésre került. Utána felmerült, hogy esetlegesen lehetőség lesz arra, hogy ott is egy minimális szolgáltatással bíró üzlet átvenné a feladatot, van-e ebben előrelépés? A posta liberalizációja révén mire számíthatunk Jánossomorján, hisz több vállalkozó is beléphet bizonyos szegmensekbe? Vannak-e e témában információi a jelenlévő képviselőnek?

2 Kelemen Lívia: A postai nyitva tartási idő meghatározása minden esetben a forgalmi adatok alapján van leszabályozva. Ha a forgalmi adatok Jánossomorján azt mutatnák, hogy az igénybevevők száma növekszik, a szolgáltatónak érdemes ezen változtatnia, akkor a felsőbb vezetés ezt meg is tenné. Ha csökken a forgalom - a jánossomorjai adatok lefelé mutató adatok ez nem következhet be. Pusztasomorján a forgalmi adatok alapján (bevétel kevés volt) zárták be a II. sz. postát 2007-ben, hisz gazdaságtalanul működött. Ismert, hogy a lakosság körében az internet, ezés már széleskörűen használt. Július 1-től a postai törvény megváltozik. Külső partnerek beléphetnek a postai piacra, de információja szerint erre kevés az igény. Pusztasomorján ugyan bezárták a postát, de teljes körű szolgáltatást nyújtnak a kézbesítők. A szolgáltatást igénylők a házuknál le tudják rendezni a kézbesítővel a postai ügyintézést. Balsay Sándor: A posta kéréséhez csatlakozna. Valóban a házszámozást szigorúbban kellene venni az önkormányzatnak, hisz erről érvényben lévő rendelet is van. Ez neki is gond, hisz több esetben nem talál oda ahová szeretne, mert a házszámozás nem megfelelő a településen. Ezt közzé kellene tenni a JTV-ben és bizonyos időpontig tegyék meg az ingatlan tulajdonosok a házszámpótlást, különben szankciókra kerül sor. Legyen megkövetelve a lakosság részéről a házszámozás. Továbbá az utcanevek is kopottak már, ebben is kellene megoldást találni. Dr. Kurunczi Károly: Az ingatlan jelölése a tulajdonos dolga. Az utca névtáblákat folyamatosan megrongálják, új utca névtáblákat is rendelhet majd a jövő évi költségvetésében az önkormányzat. Molnárné Dr. Mihályi Zsuzsanna: Balsay Sándor véleményét támogatja. Nemcsak a postások munkáját nehezíti meg a hiányzó házszámok nemléte, hanem az orvosi ügyelet munkáját is nehezíti, főleg éjszaka. Pld.: a Domb u. 1, 2, 3, 11, 16 számozással van ellátva, furcsa dolognak tartja ezt a házszámozást. Legyen felszólítva a lakosság, hogy a megfelelő házszámtáblákat tegyék ki. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Megköszönte Kelemen Lívia szolgáltató képviselőnek, hogy az ülésen megjelent, a feltett kérdésekre válaszolt. Jó munkát, sikeres gazdálkodást kívánt a szolgáltatónak. Szavazásra tette fel elfogadásra a szóbeli kiegészítésekkel együtt a Magyar Posta Zrt. írásos beszámolójában foglaltakat. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal tudomásul vette a Magyar Posta Zrt. beszámolójában foglaltakat a szóbeli kiegészítésekkel együtt. Kelemen Lívia: Kérte a jelenlévőket, ha bármiféle panasz vagy észrevétel van az itt dolgozókkal, vagy a postával kapcsolatban ha pozitív, ha negatív, tegyék meg, és segítenek. Elköszönt, majd távozott az ülésteremből. 2./ Napirendi pont: - Bősárkány Nagyközség Önkormányzat megkeresése háziorvosi ügyelet - (4. sz. melléklet)

3 3./ Napirendi pont: - Bősárkány Nagyközség Önkormányzat megkeresése fogászati ellátás - (5. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Kérte, hogy a 2./ és 3./ napirendi pont együtt kerüljön megtárgyalásra. Mindkét előterjesztésben foglaltak a hanságligeti településrészt érintik. Megemlítette, hogy törvényi változás következtében a január 1-e előtt megkötött önkormányzati társulási megállapodásokat felül kell vizsgálnia a képviselő-testületeknek, így ez esetben önkormányzatunknak is. A törvény rendelkezéseinek megfelelően legkésőbb június 30- ig dönteni kell a korábbi társulási megállapodás módosításáról vagy a társulás megszüntetéséről. Bősárkány község javasolja mindkét esetben a társulási forma megszüntetését. Az előterjesztésekben foglaltak szerint dönteni kellene a társulás megszüntetéséről, valamint a feladatellátási megállapodás jóváhagyásáról, továbbá a háziorvosi ügyeleti, illetve fogászati feladatok ellátásáról szóló megállapodás elfogadásáról. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2./ és 3./ napirendi pont előterjesztésében foglaltakat megtárgyalta. Felkérte Winkler Lászlót, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság mindkét előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol a képviselő-testület felé, hisz mindkét témában az ellátás továbbra is biztosított lesz, a feladatok el lesznek látva. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel először az előterjesztésben szereplő háziorvosi ügyeleti ellátás változásainak elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 46/2013. (VI. 26.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Bősárkány Nagyközség Önkormányzatával a korábban megkötött háziorvosi ügyeleti társulást (Hanságliget településrészt érinti) június 30. napjával megszünteti. Egyúttal döntött arról, hogy Bősárkány Nagyközség Önkormányzata által működtetett háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására (Hanságliget településrészt érinti) július 1. napjával megállapodást köt. Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodásokat írja alá. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: június 27., folyamatos Dr. Kurunczi Károly: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak szerint a fogászati ellátás változásainak elfogadását.

4 A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 47/2013. (VI. 26.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy Bősárkány Nagyközség Önkormányzatával korábban megkötött fogászati társulást (Hanságliget településrészt érinti) június 30. napjával megszünteti. Egyúttal döntött arról, hogy Dr. Apáti Márta (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 49.) fogorvossal megállapodást köt július 1. napjával (Hanságliget településrészt érinti) fogászati feladatok ellátására. Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodásokat írja alá. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: június 27., folyamatos 4./ Napirendi pont: - Jánossomorjai Sportegyesület pályázata (6. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A Jánossomorjai Sportegyesület újabb pályázat benyújtására készül. Pályázatuk a sporttelep-felújítási, illetve pályaépítési programra szólna. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén a sportkör elnöke Kiss Sándor és Madarász Tibor edző, pályázatkészítő megjelent, így részletesen átbeszélték a pályázati lehetőséget. Korábbi pályázatukhoz az önkormányzat a tavalyi évben már kétszer biztosította az önrészt, továbbá már idén is történt 3 MFt önrész biztosítása a február 8-i képviselő-testületi ülésen, mely alapján a felújítási munkálatok (külső hőszigetelési munkálatok, illetve a vizesblokk nyílászáróinak a cseréje) hamarosan elkezdődnek. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a sportegyesületnek milyen felújítási tervei vannak még. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A bizottság az ülésén két témáról tárgyalt, sporttelep felújítási program (szurkolói mosdók, az öltöző külső hőszigetelése, illetve a nyílászárók cseréje, ennek várhatóan 10 MFt a beruházási költsége, melyhez a pályázati kiírás alapján 3 MFt önrész biztosítása szükséges. A műfüves pálya építése (20x40 m-es új pálya) 30,5 MFt lesz, melynek 70 %-a pályázati támogatás, 30 %-a az önrész, melyet az önkormányzat biztosítana ben választási év lesz, ezért ben el akarják ezeket a pályázatokat bírálni. Ezek az önrész összegek nem a évi önkormányzati költségvetését érintené. Egyenlőre az önkormányzatnak csak az önrészt biztosító nyilatkozata szükséges, hogy a pályázatot be tudja az egyesület nyújtani. A 2. pontban foglaltakra (kiszolgáló helyiségek felújítására) nem lehet TAO-s pénzt felhasználni. De ugyanez vonatkozik a 3. pontban foglaltakra is. A pályázati pénzhez az egyesületen keresztül tud hozzájutni az önkormányzat. A műfüves pályát bárhol fel lehet építeni Jánossomorján. Télen a tornaterembe beszorulnak a sportolók, de nem tudnak megfelelően edzeni. A tervezett pályát télen is lehetne használni, sőt a teljes lakosság is használhatná ezt, nemcsak a sportegyesület. Az egyesület szerint a sporttelepen lenne elég hely a műfüves pálya kialakítására. A bizottság ülésén felvetődött, hogy az iskola szempontjai döntőek, hisz szeptember 1-től emeltszintű testnevelés lesz bevezetve. Kérdésként felmerült, hogy van-e más helyszín, mint a sportpálya, vagyis az iskolához közelebb, ahol vannak kiszolgáló

5 létesítmények. A 20x40 m-es méretű pályának a kialakítási feltételei a sporttelepen megvannak. Esetleg egybe kellene vonni a testnevelési órákat. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság pénzügyi szempontból támogatja mindkét lehetőséget, hisz 70 %-os támogatottsági pályázati kiírásról van szó. A bizottság a műfüves pálya helyszínében nem döntött. Esetleg lenne-e más helyszín, abban kellene megoldást találnia a képviselő-testületnek. Dr. Kurunczi Károly: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hosszasan tárgyalta az előterjesztésben foglaltakat. Ma a konkrét helyszín megjelölése nélkül kellene a döntést meghoznia a képviselő-testületnek. Felmerült, hogy a központi iskola belső udvara, vagy a Felsőlókert utcai játszótér területe, vagy a pihenőpark területe is alkalmas lenne a műfüves pálya kialakítására. Javasolta, hogy helyszínben most ne döntsön a testület. Döntsön viszont a kezdeményezés támogatásáról. Amennyiben a közeljövőben szükséges lesz a végleges helyszín megjelölése is, akkor rendkívüli ülés vagy a következő testületi ülésen dönt majd a képviselő-testület. Kérte a hozzászólásokat. Bella Zsolt: Örül, hogy a műfüves pálya kérdését újra tárgyalhatja a testület, hisz korábban olyan feltételek voltak, hogy nem tudta vállalni a képviselő-testület az önrészt. A műfüves pálya sok funkciós létesítmény lenne Jánossomorján. Szeretné, ha a műfüves pálya szerves része lenne az iskolának, hisz a központi iskolának nincs olyan helye, ahol a szabadtéren történő testnevelést meg tudnák tartani. Sajnos a köznevelési törvény nem teszi azt lehetővé, hogy a testnevelés órákat összevonják, hisz kötelező a mindennapos testnevelés. Támogatja az elképzelést, a műfüves pálya megvalósítását. Dr. Kurunczi Károly: Szavazásra tette fel az elhangzott két döntés elfogadását a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: 1./ A 3 MFt-os önrész biztosítását az öltőző teljes felújításának befejezéséhez, a szurkolói vizesblokknak a felújítására, továbbá 2./ a 9 M 150 EFt önrész biztosítását a műfüves pálya megvalósításához az elhangzott feltételekkel. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 48/2013. (VI. 26.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Jánossomorjai Sportegyesület (9241 Jánossomorja, Ibolya u. 1.) által a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt sporttelephely felújítási 3 MFt, illetve pályaépítési programjára benyújtásra kerülő pályázatához 9 M 150 EFt önrészt (összesen ,-Ft) biztosítja, mely összeg az önkormányzat évi költségvetését érinti majd. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: június 27., folyamatos 5./ Napirendi pont:

6 - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (7. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Szavazást rendelt el. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóban foglaltakat. 6./ Napirendi pont: - Egyéb ügyek - Kélon Bt. árajánlata (8. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Szigorú EU-s előírásoknak kell megfelelni a játszótereken elhelyezett játékoknak. Az előírások szinte évente változnak. A minőségbiztosítást végző cég emberei 2 évente ellenőrzik a helyszíneken a játékokat. Mivel változtak a jogszabályok, az ellenőrzés során sok probléma merült fel. Új dolog az is, hogy a minőség-ellenőrzés eredményéről a fogyasztóvédelmet köteles értesíteni az ellenőrzést végző cég. Ennek kapcsán jelentkeztek be a kormányhivataltól a fogyasztóvédelem vezetője, aki közölte, hogy a hiányosságok miatt eljárást kell eszközölniük az önkormányzat ellen. Amennyiben a hiányosságok 1 héten belül ki lesznek javítva, akkor a büntetés elkerülhető. A Felsőlókert utcai játszótéri játékokon kívül a többi helyen elvégezték a hiányosságok pótlását. Azóta a helyszíneken a fogyasztóvédelmi hatóság képviselői megtartották ellenőrzésüket. A Felsőlókert utcai játszótér játékainak minősítése miatt a játszótér azonnali bezárásra került sor. A játékok azonnali bontásra kerültek, kivétel a padok, asztalok, és a hulladékgyűjtők maradtak a helyükön. Így fogyasztóvédelmisek az ellenőrzéskor üres játszóteret találtak. Közben a Felsőlókert utcai játszótér felújítására a Kélon Bt. elkészítette árajánlatát. Az árajánlatban foglaltak 3-9 éves gyerekek játékairól szól. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Felsőlókert utcai játszótér felújítását, az árajánlatban foglaltak szerinti megvalósítását, hisz a szükségességét nem vitatta a bizottság. Az ülésen elhangzott, hogy legyen egy másik árajánlat is kérve hintaállványra és csúszdaállványra, viszonyításként ugyanilyen tanúsítvánnyal rendelkező játékokkal. Ez a maximum a keret, ha a másik ajánlat kevesebb lenne, akkor azt kell megrendelni. Tehát a bizottság e miatt nem hozta meg konkrét döntését. Dr. Kurunczi Károly: Kérte a hozzászólásokat, javaslatokat. Lőrincz György: Javasolta, hogy az ütéscsillapító talaj gumiburkolattal legyen megvalósítva, mivel az esztétikusabb. Dr. Kurunczi Károly: Árajánlat szempontjából Balsay Sándor ismeri a másik céget, ahonnan gyorsan be lehet szerezni hasonlításként az árajánlatot. Balsay Sándor: Rábcakapi vállalkozó az általa ismert személy. Személy szerint sajnálná, ha nem a helyi vállalkozó kapná meg a megrendelést. Amit az általa ismert vállalkozó szerez be

7 játékokat, 2 év után megvizsgálja, leellenőrzi azokat. Mihamarabb megkéri az Ő árajánlatát is. Luka János: Kérte, hogy a későbbiekben hasonló esetekben is legyen megkérve ekkora összegnél máshonnan is egy árajánlat. Winkler László: Ő is ezen a véleményen van, de ha a másik vállalkozó ajánlata kedvezőbb lesz, a helyi vállalkozótól is egy újabb árajánlat legyen kérve, hisz vállalkozás szempontjából itt marad a bevétel bizonyos része. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadását, miszerint kontra árajánlat legyen kérve a Felsőlókert utcai játszótér játékaira, majd annak függvényében legyen eldöntve a megrendelés. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 49/2013. (VI. 26.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Felsőlókert utcai játszótér (1302 hrsz.) játékainak beszerzésére a Kélon Bt.-n kívül más vállalkozótól is kér egy árajánlatot, majd a kedvezőbb árajánlat alapján (max. a Kélon Bt. ajánlatában foglalt ,-Ft összegig) megrendeli a beszerzést, kivitelezést. A végleges bekerülési összeget a évi költségvetés tartalékalapja fedezi. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: június 27., folyamatos - A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. értesítése (9. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár épületenergetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva című KEOP pályázaton 70 M 7190 Ft-ot nyert. Az előterjesztés utolsó oldalán található a műszaki tartalom, hogy a pályázat keretében mi is valósul meg. A támogatási szerződés aláírása fontos dolog lesz, addig néhány hiánypótlás szükségeltetik. Kérte Lőrincz György alpolgármestert, tájékoztassa a testületet. Lőrincz György: A pályázatíró céggel megkötött szerződés alapján a nyertes pályázat esetén a pályázattal kapcsolatos teendők bonyolítását is a cég végzi. Elindult a hiánypótlás. A szerződés tervezet elkészült, átnézés után vissza lett küldve, várják a végleges szerződést aláírásra. Az engedélyezi eljárások lebonyolítása is folyamatban van. Sajnos nem a legjobb időszakban kapták meg az értesítő levelet, hisz elkezdődött a nyár, a szabadságolások ideje, ezért nehézkes lesz a hatóságoknál az ügyintézés menete. A tervek szerint szeptember végére minden engedélyes terv elkészül, az építkezés megkezdődhet, és ez év december 31-ig be is

8 fejeződhet az intézményben a felújítás, korszerűsítés. Az intézmény mindennapi rendezvényeit felborítja majd a felújítás, de megpróbálják megoldani azt. Dr. Kurunczi Károly: Lényeg az, hogy most a felújításnak prioritása van, a felújítás hátráltatja majd a programokat, de be lehet majd ezeket a későbbiekben hozni. Luka János: Örül, hogy sikerült ezt a pályázatot megnyernie az önkormányzatnak, hisz 85 %-os támogatottságot élvez. Dr. Kurunczi Károly: A projekt felelőse az alpolgármester úr és az aláírásra jogosult személy is Ő. 30 napon belül mindenképp teljesíteni kell a hiánypótlásban foglaltakat. - Csaplár Zoltán Mecsér község polgármesterének levele Dr. Kurunczi Károly: Mecsér község polgármestere köszönetet mond a árvízvédekezésben nyújtott munkáért. Előzménye az, hogy a védekezésben 2 napot töltött Jánossomorja fővel, részben önkéntes tűzoltók, részben kijelölt jánossomorjai lakosok által. Hauptmann Tamás katasztrófavédelmi referens koordinálta a munkálatokat. Kemény munka volt, köszönet a munkában résztvevőknek, segítőknek. Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte van-e döntést igénylő ügy, bejelentés? - Polgármester jutalmának megállapítása (10. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Átadta az ülés vezetését Lőrincz György alpolgármesternek. Bejelentette személyes érintettségét, a szavazásban nem kíván részt venni. Lőrincz György alpolgármester: Átvette az ülés vezetését. Az előterjesztést mindenki megkapta. Törvényi hivatkozással szeretné kérni, hogy a polgármester munkáját elismervén részére 2 havi bérével megegyező jutalom kerüljön megszavazásra. Felkérte Luka Jánost, az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: Az Ügyrendi Bizottság (Bella Zsolt, Winkler László) az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a bizottság javasolja Polgármester Úr részére a 2 havi bérével megegyező mértékű jutalom elfogadását. Lőrincz György alpolgármester: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel az előterjesztésében foglaltakat és az Ügyrendi Bizottság javaslatának elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 7 igenszavazattal (Dr. Kurunczi Károly nem vett részt a szavazásban) az alábbi határozatot hozta: 50/2013. (VI. 26.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Dr. Kurunczi Károly polgármester részére a I. félévi munkájának értékelése után - bruttó 2 havi bérének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.

9 Ennek mértéke: bruttó ,-Ft. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az összeg kifizetéséről. Felelős: Dr. Lóránt István jegyző Határidő: július 2. Lőrincz György alpolgármester visszaadta a Polgármester Úrnak az ülés vezetését. Dr. Kurunczi Károly: Visszavette az ülés vezetését. Megköszönte a képviselő-testület döntését. Megállapította, hogy nincs közérdekű észrevétel, bejelentés. Átadta a szót Dr. Lóránt István jegyzőnek, hisz Neki bejelentése van a képviselő-testület felé. Dr. Lóránt István: Köszöntötte a képviselő-testületet. Bejelenti, hogy a jegyzői állásból távozni szeretne. A Polgármester Úrnak Ő ezt már mintegy 3,5 hónapja bejelentette. Teljesen a saját döntése ez. Együtt tapasztaltuk meg, hogy a közös dolgaink milyen irányba fejlődnek. Az elmúlt években sokat dolgoztak azon, hogy a feladatokat el tudják végezni. A tavalyi évben olyan változások történtek a közigazgatásban, mely alapján elhatározta, hogy ezt tovább folytatni nem szeretné. Ő ezt már decemberben eldöntötte, de a sok fontos ügy miatt úgy gondolta, hogy június hónapig végigviszi, hisz a nyári hónapokban az ügyek intézése lecsökken. Egyenlőre nem tudja még, hogy az elkövetkezendő időszakban hol fog dolgozni, tevékenykedni. Megköszönte a testület eddigi bizalmát. Dr. Kurunczi Károly: Valóban Ő már tudott a Jegyző Úr elhatározásáról, de tiszteletben kell tartani a döntését. A jegyző esetében a munkáltatói jogkört a mindenkori polgármester gyakorolja. Dr. Lóránt István közel 10 évet töltött el a hivatalban, meg kell érteni a döntését. A közigazgatásban sok-sok változás történt, melyet nehezen lehetett elfogadni, de teljesíteni kellett. Munkája során aljegyzőként és jegyzőként dolgozott. A jegyzői munkája mellett az eltelt évek során sok pályázat valósult meg, nyert támogatást az önkormányzat, mindez Dr. Lóránt Istvánnak köszönhetően, hisz rengeteget dolgozott. Javasolta a képviselő-testület felé, hogy Dr. Lóránt István Jegyző Úr eddigi munkáját elismerve nettó 500 EFt jutalomban részesüljön. Molnárné Dr. Mihályi Zsuzsanna: Támogatja a pénzösszeg biztosítását. Javasolja, hogy az összegből a Jegyző Úr menjen el gyógykezeltetni magát, majd jöjjön vissza. Wennesz József Károly: A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében kijelenti, hogy sajnálja a Jegyző Úr távozását, hisz az Ő munkájukat is nagyban segítette. Sok sikert kívánt neki. A Polgármester Úr javaslatát támogatja. Dr. Kurunczi Károly: Szavazást rendelt el a javaslata elfogadásáról. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 51/2013. (VI. 26.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testület döntött arról, hogy

10 Dr. Lóránt István távozó Jegyzőt eddigi munkája elismeréséként nettó 500 EFt pénzjutalomban részesíti. Az összeget a évi költségvetés tartalékalapja fedezi. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az összeg kifizetéséről. Felelős: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidő: július 15. Dr. Lóránt István: Megköszönte az elismerő szavakat, a pénzjutalmat. Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy augusztus hónapban lesz a következő testületi ülés. Kellemes pihenést, jó egészséget kívánt a jelenlévőknek. K.m.f. Dr. Kurunczi Károly polgármester Dr. Lóránt István jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. november 12. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

156 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 20-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 64/2014. (XI. 20.)

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. június 21. (csütörtök) 16:00 óra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-47/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 11-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820 19/R/2015. Jegyzőkönyv Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 4. napján 14 00 órai kezdettel a Centrál

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben