NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz. : l 571/2015. Előadó: Belanka Zsolt Mell: 1 db beszámoló Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-mai!: NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: A Békéscsabai Rendőrkapitányság beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város közbiztonságának evl helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Előkészítő: Véleményező: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének április 23-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdése értelmében a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A Békéscsabai Rendőrkapitányság vezetője a fent nevezett törvényi kötelezettségének eleget téve elkészítette Békéscsaba Megyei Jogú Város évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóját, amelyet az előterjesztés mellékiete tartalmaz. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. A döntés végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport.

2 2 HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Békéscsabai Rendőrkapitányság Békéscsaba Megyei Jogú Város közbiztonságának évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóját, és egyúttal köszönetét fejezi ki a Békéscsabai Rendőrkapitányság valamennyi munkatársának áldozatos munkájáért. Felelős: Határidő: Szarvas Péter polgármester április 23. Békéscsaba, április 16. Ellenjegyzés: Jogi:...!!f.....

3 B é k éscsabai R e lld őrkapitáll ys á g VE ZET Ő J E tbj 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út l-3. sz. Pf 124 Tel.: 66/ Fax: 66/ /23-25 E-maii: Szám: 04010/ /2015. Ált. BESZÁMOLÓ Békéscsaba Megyei Jogú Város évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

4 2 Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsabai Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) egyik legfontosabb célkitű zése az volt, hogy a megyeszékhelyen és vonzáskörzetében erősödj ön a lakosság szubjektív biztonságérzete, megóvjuk a köznyugalmat, fenntartsuk a közterületi rendet, törekedjünk a folyamatos és aktív, "Iátható" közlerületi jelenlétre. Nagy hangsúlyt fektettünk a megelő zési tevékenységre mind a bűn, mind a baleset-megelőzés terén (DADA, ELLEN-SZER programok, ittas vezetés elleni hatékony fellépés, passzív biztonsági eszközök használatának fokozott ellenőrzése, kerékpárosok, gyalogosok fokozott védelme). Az integrált biztonság megteremtése érdekében szoros és rendszeres kapcsolat kialakítására törekedtünk a társhatóságokkal (önkormányzat, Járási Hivatal, NA V, járási népegészségügyi intézet, stb.), polgárőrségge l, közterület felügyelettel, mezőőrökkel, továbbá alakossággal, civil szervezetekkel, egyéb társadalmi segítő kkel, sajtóval. Igyekeztünk a már kialakított kapcsolatrendszerek sikeres továbbfejlesztésére, az illetékességi területhez tartozó településeken, így Békéscsabán is lakossági fórumokat tartottunk. Törekedtünk fenntartani és erősíteni az ügyészséggel, bírósággal meglévő jó munkakapcsolatunkat. I. Békéscsaba Megyei Jogú Város közbiztonsági helyzetének értékelése 1. A bűnügyi helyzet bemutatása 1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye szerinti bontásban tr Békescsnb" Rk illeteke:">segi teli llete )..II Békescsa b::1 3:"' =7~ ~ ::i~ ~OOO 1500 co co o 'o,- ~... ~ 1000 :"00 o. N o N N 1989 o '" 'r> 'o ~ O l O ~ O lj ~ O l~ J4 A re nd őrkapitán yság illetékességi területén a rendőri eljárásban regisztrált bűnc se lekmén ye k száma az elkövetés helye szerint 2013-ban 2255 volt, míg 2014-ben ez a szám 1989-re csökkent. Békéscsaba megyeszékhelyen a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 17,6%-os csökkenést mutat, 2003-ról 1651-re.

5 A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények lakosra vetített aránya, változása ( bűnügyi fert őzött ség) 100 OOO lakosra jutó bűn cs e lekmények száma a Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi terűletén ~OOO.O 3~ 00.0 l :2:'i00.0, ~ l ~ ,8 ~ :: ~ A Rendőrkapitányság illetékességi tetületén 2013-ban a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 2255, 2014-ben 1989 volt. A bűncselekmények számát és a lakónépesség számát figyelembe véve a lakosra jutó bűncselekmények száma ban 2574,6, 2014-ben 2292,8 volt, mely 10,9 %-os csökkenést mutat Békéscsaba területén rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása Az értékelt időszakban testi sértés elkövetése miatt 42 esetben folytattunk eljárást (ez a szám 4 esettel csökkent a tavalyi évhez viszonyítva), ebből súlyos lesti sértés elkövetése miatt 15 esetben (2013-ban 22). A garázdaság bűncselekmények száma csökkent, a 49 regisztrált cselekmény az elmúlt 5 évben a legkevesebb. A lopás és betbréses lopás bűncselekmények: továbbra is ez a két bűncselekmény az, amely meghatározza a regisztrált vagyon elleni bűncselekmények számát (2013-ban 774, 2013-ban 949). Csökkent a zárt gépjármű feltbrések esetszáma 20-ról I 6-ra. A rablások száma a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján l2-ről 3-ra csökkent. A kifosztás bűncselekmény száma nem változott (2 eset). A rongálások száma 59-ről 48-ra csökkent. A visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében) bűncselekmények száma I ről 5-re emelkedett. Kbzterűleten elkbvetett, rendőri eljárásban regisztrált bűncselekm ények számának alakulása elkbvetés helye szerint l::: , ~ BekCs("saba Rk iiietekesseg.i tel1i1et BékCscsaba ~3S 7 9~ 600 lir :"6 :: ~ O: l ::OJO : 0 11 :: 0 13

6 4 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma a 2012 és évhez képest jelentős csökkenést mutat. A Békéscsaba város illetékességi területén regisztrált bíincselekmények és kiemeit bíincselekmények számának évi adatait a 1. számú mellékletlartalmazza A helyi közbiztonság szempontjából kiemeit érdeklődést kiváltó bűncselekmények Új elkövetési módszerként megemlíthetjük azt a csalás sorozatot, amikor az ismeretlen elkövető telefonon felhívta az idős sértetteket azok unokáj aként bemutatkozva, és egy krízis helyzetre hivatkozva azonnali pénzbeli segítséget kért. Az esetek nagy részében az idős sértettek elhitték azt, hogy az unokáj ukkal beszéltek és segítséget ajánlottak. Az elkövetők ekkor arra hivatkoztak, hogy egy jó barát elmegy a pénzért, aki ezt követően meg is jelent a sértetteknél és alkalmanként jelentős összeget vett át tőlük. Több nap múlva szembesült a sértett azzal, hogy nem is az unokájával beszélt, nem ő kérte tőle a pénzt. Nem új elkövetési módként említve, de ismételten megjelent a gépkocsi feltörések elkövetése során az ún. "porcelános gépkocsi feltörés", amikor az elkövető porcelán darabokat dob a gépjármű üvegének, mely ennek hatására robbanásszerüen betörik, így hozzájut a gépkocsi ban hagyott értékekhez ben rablás bűncselekmény elkövetése miatt 3 esetben indítottunk eljárást, mindhárom esetben az elkövetők elfogása és bűnügyi őrizetbe vétele megtörtént. ~ Büntető eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki án óra körüli időben a Békéscsaba közteroletén tettleg bántalmazott egy békéscsabai lakost, miközben a kerékpárját követelte, majd a kerékpán, valamint a zsebében lévö cigarelláját és pénztárcáját a benne lévö Ft. készpénzzel egyutt eltulajdonította. A büncselekménnyel okozott kár: Ft. ~ Büntető eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki án a hajnali órákban a Békéscsabán tettleg bántalmazott egy gyomaendrődi lakost, majd eltulajdonitotta a mobiltelefonját. A bűnc s elekménnyel okozott kár: Ft. ~ Büntető eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki I. I 6-án 10:30 óra köroli időben a Békéscsabán paprika sprayvel lefújt egy békési és egy körösladányi lakost, majd az egyik kezéből a pénztárcát - a benne lévő iratokkal és kb Ft. készpénzzel egyun - megkísérelte kitépni, majd a helyszínről elmenekült. 2. A bűnüldöző munka értékelése 2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása (Békéscsabai RIc) A évben elért eredményességi mutató az elmúlt 5 év legjobb eredménye ~O.O ~ O l

7 2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója (Békéscsabai Rk.) 70.0 I 0.0 -t 7. 1 ~O.O " lo.o ~ r A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az elmúlt 5 év viszonylatában jelentős emelkedést mutat A Békéscsabai Rendőrkapitányság eijárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatójának alakulása Az értékelt időszakban a kiemelten kezelt bűncselekmények közül a testi sértés bűncselekmény nyomozáseredményessége 73,6%-ról 74,5%-ra, a garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége 79,5%-ról 93,3%-ra, a lopás bűncselekmények (betöréses lopásokkal együllesen) a nyomozáseredményessége 24,9%-ról 30,8%-ra, a lakásbetörés bűncselekmények nyomozáseredményessége 14,3%-ról 28,9%-ra, a rablás bűncselekmények nyomozáseredményessége 92,9%-ról 100%-ra, a rongálás bűncselekmények nyomozáseredményesség 24,6%-ról 26,3%-ra növekedett. A visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében) bűncselekmények nyomozáseredményessége mind ban, mind 2014-ben 100 % volt. A rendőri eljárásban regisztrált kiemeit bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. Tulajdon elleni szabálysértések 2014-ben a Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi tefületén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt 702 esetben, 2013-ban 932 esetben indult a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi ll. törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.) alapján szabálysértési előkészítő eljárás. A bolti lopáson kívüli befejezett tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma - a helyszíni bírságolt ügyek számával együtt- 20l3-ban 884, 2014-ben 620, az ügyek felderítési mutatója 20l3-ban 19,8%, míg ben 23,4% volt. A befejezett bolti lopások száma 2013-ban 170, 2014-ben 157 volt (a helyszíni bírságolt ügyekkel együtt). A tulajdon elleni szabálysértéseknél továbbra is jellemző, hogy az ismeretlen elkövetők cselekményüket kis értékű és jellemzően felügyelet nélkül hagyott értéktárgyakra követik el, mely cselekményeknek a felderítése rendkívül nehéz.

8 4. A közlekedés biztonsági helyzet ben a Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi területén 188 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, ez 40 esettel kevesebb az előző évhez képest. Az elmúlt 5 év távlatában az összes baleseti esetszám 173 és 228 között mozog. A sérülések fokát vizsgálva, minden kategóriában csökkenés tapasztalható, a halálos kimenetelű balesetek száma (6-ról 4-re), a súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek száma (80-ról 72-re), valamint a könnyű sérüléssel járó balesetek esetszáma is csökkent (l42-ről I I 2-re). A balesetekben összesen 225 személy szenvedett legalább könnyű sérülést. Ittas személy a vizsgált időszak ban 16 esetben (8,5%-os arány) okozott személyi sérüléssel járó balesetet, ilyen alacsony ittas részaránya korábbi években még sohasem volt. A balesetek főbb okai továbbra is az elsőbbségi jog meg nem adása (51), a sebesség nem megfelelö megválasztása (41), valamint a kanyarodási hibák (35) évben, hasonlóan az elmúlt évhez a balesetek jelentős részét a személygépkocsi vezetők okozták (85), mely az össz baleset (188) 45,2%-a, őket követik a kerékpár vezetők (47 eset, 25,%), illetőleg a tehergépkocsi vezetők (24 eset, 12,7%). Okozók voltak még a vizsgált időszakban a segédmotor-kerékpárosok 12 esetben (6,3%), a gyalogosok 7 esetben (3,7%). Nyolc esetben egyéb (vadon élő állat) volt a baleset okozója (4,2%) három esetben okozott balesetet motorkerékpár vezetője (1,5%), autóbusz vezetője pedig két esetben (I %). E ls ő dleges baleseti okozók változatlanul a személygépkocsi vezetők, viszont évről évre egyre nagyobb arányban okoznak balesetet a kerékpárosok. A tehergépkocsi vezetők, a jelentős tehergépkocsi forgalom ellenére, arányaiban kevesebb balesetet okoznak. A balesetek jelent ős része délután (80 eset) 12 óra és 18 óra közötti időszakban következett be, melyet az délelőtti (58 eset) 07 óra és 12 óra közötti időszak követ. Figyelemre méltó azonban, hogy az esti, 18 óra és 22 óra közötti idős zak ban 29, míg a reggeli 04 óra és 07 óra közötti időben csak 14 baleset következett be. Személyi sérüléses balesetek Békéscsaba területén r 120 I- r- 100 I-,.. 80 t--- I 60 c----- r--, 40 r-- ~ IO S!I ~ I ; 20 t--- o )~~ hal~lo s o 3 I 4 4. súlyos k önn)'íi összesen _

9 2014 évben Békéscsaba terü/etén törté"t flalá/os közúti ba/esetek: február I 9-én, 13 óra 30 perckor a 47-es számú főú/on közlekedell Mezőberény felől Békéscsaba irányába egy csonjásiférfi az általa vezetett Cilroen lípuszífilrgonnal, A /20 km szelvényben az előtle, vele azonos irányban közlekedő muronyi lakos által vezetett kerékpár e/özése során nem tartoli kellő oldal/ávolságo/, ennek köve/kez/ében a kerékpáros/ elsodorta. A kerékpáros férji a helyszínen elhalálozoll. 20/4. március 26-án, 18 óra 30 perc körüli időben a 47-es számlí úton, lakott területen kívül, Békéscsaba irányából Telekgerendás irányába közlekedell egy békéscsabai férji az ál/ala veze/ell Daewoo típusú személygépkocsival. A 134. km szelvényben e/ü/ötle az előlte, vele azonos irányban kivilágí/a/lanul, de lá/ha/ósági mellényben közlekedő kerékpáros férji/o A kerékpáros kórházba szálli/ásót követően elhalá/ozott július II-én, 15 óra 35 perckor Békéscsaba külterüle/én, a Gyulai ú/ ú/padkáján közlekedell egy békési személy gyalogosan a 44-es számú főút felől a város irányába. A 6. km szelvényben feltehe/ően rosszul/éte miatt a mögötte, vele azonos irányban közlekedő Opel típusú személygépkocsi elé eseti, amely ennek köve/kez/ében ő/ elü/ölle. A gyalogos személy kórházba szállí/ásá/ követően éle/é/ vesztette augusz/us OB-án, 10 óra 35 perc körüli időben egy lőrinci lakos az általa veze/ell, különjára/os autóbusszal Békéscsaba lakoli területén, a Szabolcs utcáról a Szarvasi út irányába balra szándékozoli kanyarodni. A forgalomirányító lámpa zöld jelzésére kezdte meg a kanyarodást, és eközben nem biz/osí/olla az elsőbbsége/ a vele szemben szabályosan - a /elezöld jelzésre - közlekedő, békéscsabai lakos ál/al veze/ell kerékpárnak, ennek köve/kez/ében ő/ elü/ölle. A balese/ során a kerékpáros B napon /úl gyógyuló, súlyos, éle/veszélyes sérüléseke/ szemedell, majd k ésőbb a Békéscsabai Ré/hy Pál Kórházban elhalálozott. Az autóbuszvezetővel szemben alkalmazoli alkoholszondás ellenőrzés pozitív eredményü leli. Az eseteket elemezve megállapítható, hogy mind a négy esetben a közlekedés "védtelenebb" résztvevője szenvedte el a halálos eredményt, a négy esetből kettő a személygépkocsi vezető, egy a gyalogos, egy pedig az autóbuszvezető hibájából következett be. A korábbi években statisztikailag nem volt kimutatható egyetlen útkereszteződés, vagy útszakasz kiemeit veszélyessége, 2013-ban egy jól körülhatároiható területen, útszakaszon történt a balesetek egy része. Ez az útszakasz, a Lencsési út és a Corvin utca, valamint ezek kereszteződései korábban szinte egyáltalán nem voltak balesetveszélyes szakaszok, 2013-ban viszont elsősorban kerékpáros-balesetek bekövetkezése volt jellemző. Az előző évben megkezdett propaganda tevékenység során már kiemelten kezeltük ezeket az útszakaszokat, az ellenőrzések megtervezésekor is elsősorban erre a területre, illetve témakörre koncentráltuk, így 2014-re sikerült javulást elérni ezeken az útszakaszokon. A problémás útszakaszon több bevásárlóközpont is található, illetve egy lakótelep egy fontos megközelítési útvonalán fekszik, így a rendkívül nagy forgalom továbbra is jellemző maradt, de lényegesen kisebb baleseti esetszámmal. Jelentős előrelépés lehetne itt IS a közlekedési környezet átalakítása, egy körforgalom jelentősen csökkenhetné a Corvin-Bánát utcák kereszteződésének balesetveszélyességét.

10 8 II. A Békéscsabai Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok l. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek biztonsága szeptember 07-től a hét minden napján ún. mozgóőri szolgálat vezénylésére kerül sor Békéscsabán óra és óra között. A nappali órákban ( óra) 1 fő mozgóőr, míg az esti órákban ( óra) 2 fő mozgóőr lát el szolgálatot, melynek egyik célja a látható és az állampolgárok számára " elérhető" rendőri jelenlét. A feladat végrehajtás során a járőrök azokon a frekventált területeken mozognak, amelyek visszatérő ellenőrzése közbiztonsági szempontból indokolt. A szolgálat végrehajtás során kiemeit feladat az állampolgárokkal való kapcsolattartás, továbbá a városközpont, sétáló utca, MÁV állomás, Csaba Center és a városi piac ellenőrzése. A békéscsabai piacon (szerdán és szombaton) állandó rendőri jelenlétet biztosítunk. A feladatokat két "állandó" körzeti megbízott látja el. Rajtuk kívül a mindenkori szolgálatos állománynak kötelező a visszatérő rendőri ellenőrzés. Ennek is köszönhető, hogya piacra ellátogató vásárlók, piaci árusok, bolttulajdonosok gyakrabban fordultak problémáikkal az ott szolgálatot teljesítő rendőrökhöz. A közrend és közbiztonság fenntartása szempontjából figyelmet fordítottunk a nagy bevásárló központok (TESCO, OBI, Praktiker, Csaba Center, Trefort utcai piac, vasútállomás, buszpályaudvar, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomás, egyéb közintézmények) visszatérő ellenőrzésére, a biztonsági szolgálattal való eredményes együttműködésre. Rendőreink rendszeresen teljesítenek járőrszolgálatot a lakótelepeken. A Lencsési lakótelepen szolgálatot teljesítő körzeti megbízott tartja a kapcsolatot az ottani közintézmények, vendéglátóhelyek és más szolgáltatók vezetőivel, alkalmazottaival, akik problémáikkal, kérdéseikkel bizalommal fordulnak a rendőrhöz. A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei rendszeresen ellenőrzik a hajléktalan szállón tartózkodó személyeket, valamint a hajléktalanok által szívesen látogatott helyeket. Részt vettünk az önkormányzat által - a fagyhalál megelőzése érdekében - szervezett koordinációs megbeszéléseken. Együttműködtünk a segélyszervezetekkel és a közterület-felügyelettel. Az értékelt időszakban hajléktalan személyt érintő rendkívüli haláleset nem történt. 2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata Az intézkedések számát tekintve 2013-hoz viszonyítva egyes intézkedés fajtákban növekedés, míg a személyes szabadságot korlátozó intézkedések számában nagymértékű csökkenés volt tapasztalható. Csökkent a személyi szabadságot korlátozó intézkedések vonatkozásában az elfogások (49 esettel 28,5%), minimális mértékben az előállítások (14 esettel 3,2%) száma, ugyanakkor nőtt a biztonsági intézkedések száma (30 eset 13,1%).

11 9 Az elfogások számát tekintve a bűncselekmény miatt elfogott személyek száma 89-ről 72-re, a körözés miatt elfogott személyek száma 59-ről 44-re, míg az egyéb ok miatt elfogott személyek száma 24-ről 7-re csökkent. Egyéb rendészeti tevékenységben hosszú idő óta első alkalommal növekedett az alkoholszonda alkalmazása ( ről ra 5,7%), a szabálysértési feljelentések száma (465-ről 467-re 0,4%), a büntető feljelentések száma (22 I -ről 226-ra 2,3%) és a helyszínen megbírságoltak száma (3023-ról 3231-re 6,9%). A kiszabott helyszíni bírságok számának vizsgálata során a 20 l3-as évhez viszonyítva 6,9% os növekedés állapítható meg, amely nagymértékben visszavezethető a közterületi órák növekedésére. Az elővezetések végrehajtása a szabálysértési törvény változása - a be nem fizetett bírságok elzárásra történő átváltoztatása - miatt jelentősen megemelkedett (az elrendelések száma 470- ről 919-re). Az elrendelt 919 esetből 412 esetben sikeresen végrehajtottuk az elővezetést (44,8%). A jelentős emelkedés szintén a jogszabályi változásnak tudható be, hiszen a Szabs.tv. a helyszíni bírság be nem fizetése esetén annak szabálysértési elzárásra átváltoztatását írja elő. Az elővezetéseket többnyire a rendőrség, a bíróság, ügyészség, önkormányzati vagy egészségügyi szervek rendelték el O ehendejt _ vegrehajtott ren döri szeryhez biróság Öllkol'lIlOIl)'Z.t f O /.f Az értékelt időszakban a helyszínre küldések száma az előző évi hez képest érdemben változott évben 5211 esetben vonultak helyszínre a járőrök (2013. évben 4964 eset). Arra törekedtünk, hogy az állampolgári segélyhívásokra a lehető leggyorsabban reagáljunk. "A lakosság szubjektív biztonságérzetét - a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel - a leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések megtételére " elnevezésü országos szintű intézkedés sorozat keretében Békéscsabán heti egy alkalommal fokozott ellenőrzést tartottunk, bevonva esetenként a kutyás rendőri szolgálatot is. 20 I 4. július O J. napjával a 19megyére kiterjesztett, a fokozottabb közterületi jelenlét megteremtésére irányuló, illetve "a lakosság sz/lbjektív bíztonságérzetét növelő program" (a 19/24-es program) került bevezetésre.

12 \o A feladataink végrehajtásába beletartoztak a sportesemények biztosításai is, melyek száma az elmúlt évben növekedett ben az NB-l-es kézilabda csapat, valamint az NB-ll-es labdarúgó csapat mérkőzéseit eseménymentesen biztosítottuk. A sportesemények számában a 2014-ban 11,1% százalékos csökkenés (36 esetről 32 esetre) történt, ugyanakkor a kivezényelt állomány tekintetében jelentősnek mondható csökkenés mutatható ki (566 főről 421 főre). A rendezvények közül 2014 évben I kiemeit minősítésű mérkőzést 105 fővel 420 órában, l fokozott minősítésű mérkőzést 70 fővel 280 órában, továbbá 31 normál minősítésű mérkőzést 316 fő rendőr bevonásával biztosítottunk. A sportrendezvény rendjének megbontása szabálysértés elkövetése miatt 2014-ben eljárás nem indult. A biztosítások során rendőri intézkedésre okot adó körülmény 3 esetben történt (igazoltatás): ~ A december 29-én megrendezell Békéscsaba - Debrecen női N B l-es kézilabda mérkőzés ideje alall igazol/a/ás alá leli vonva egy hajdúböszörményi lakos, egy kásádi lakos és egy debreceni lakos. Nevezett személyek ruház a/ukban, táskájukban pirotechnikai eszközöket akarlak bevinni a sportcsarnok " B" oldali bejáratnál, amelyek a belép/e/ésük során végrehaj/oll ruháza/átvizsgáláson meg/alálásra kerültek. A három személy ellen a szabálysértésekrő/, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilván/ar/ási rendszerről szóló évi II. törvény (2) bekezdése alapján a polgári!elhaszllálású robballóanyagokkal és piro/eelmikai termékekkel kapcsolatos szabálysér/és elköve/ése miatt szabálysértési eljárás indull. Meg kell említeni a nagy tömeget megmozgató rendezvényeket, melyeken Békéscsaba város területén alkalmanként akár 10 OOO fő is megjelent. (Bor-és Grill fesztivál, Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé, Kolbászfesztivál, Csabai Blues kert, Városi Gyermeknap, Jaminális, Lecsófesztivál, Trianoni megemlékezés, Augusztus 20-i rendezvények, Garabonciás napok, karácsonyi vásár stb.) A rendezvények biztosítását minden esetben az önkormányzattal, biztonsági cégekkel együttműködve, biztosítási terv alapján láttuk el ben a rendezvénybiztosítások számában 14,4%-os csökkenés (97 esetről 83 esetre) történt. 3, A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése Rendőrkapitányságunkon a közrendvédelmi osztály körzeti megbízotti alosztályán belül működik a Békéscsaba székhelyi körzeti megbízotti csoport. A csoporton belül 2 fő kinevezett körzeti megbízott dolgozik a Lencsési lakó/elepen és a hozzá tartozó külterületi részeken, 2 fő körzeti megbízott dolgozik Békéscsaba, Jamina városrészben és további 2 fő körzeti megbízott lát el szolgálatot a MÁ V állomáson és a hozzá tartozó belvárosi területen, és l fő körzeti megbízott dolgozik Mezőmegyeren és a hozzá tartozó külterületi részeken. Békéscsaba VIII. kerülete, Gerla városrész a dobozi körzeti megbízotti csoport illetékességi területéhez tartozik. Az elmúlt évben tovább folytattuk a "tanyaprogram" keretén belül a veszélyeztetett tanyák ellenőrzését. A feladat végrehajtásában segítséget nyújtottak a mezőőrség, közterületfelügyelet munkatársai, valamint a polgárőrség tagjai is.

13 l l 4. Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése Az igazgatásrendészeti osztály feladatai az értékelt időszakban: szabálysértések elbírálása, engedélyügyi tevékenység (személy-és vagyonvédelmi, magánnyomozói és fegyver ügyintézés), a közigazgatási bírság elbírálása, a kiszabott bírságok végrehajtása, a mellékbüdtetések nyilvántartása, pirotechnikai bejelentések, figyelmeztető jelzések nyilvántartása, ellenőr zése és 20l2.04.l5-től a helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatok ben 1054 szabálysértési ügy került iktatásra, ami a 2013-ban iktatott 1290 ügyhöz viszonyítva l8%-os csökkenést mutat, afeljelentett személyek száma 1110 (201 3-ban 1364). A feljelentések belső összetétele nem változott, a közlekedési szabálysértések adták a feljelentések döntő többségét (95%). A közlekedési szabálysértéseken belül akiemelt közlekedési szabálysértések elkövetése miatt 328 feljelentésben 287 személyt jelentettek fel. Egyéb közlekedési szabálysértésekben 1125 feljelentésben 875 fővel szemben érkezett feljelentés. Nem közlekedési szabálysértések miatt elenyésző számban (62 fő ellen) érkeztek feljelentések. Jlletékességi területünkön afegyver- és a tartási (viselési) el/gedéllyel rendelkező 1077 (1065) természetes személy engedélyes 2064 (1994) fegyverrel rendelkezik. 4 (4) jogi személy tulajdonos pedig 59 (57) darab lőfegyver tartására rendelkezik engedéllyel. Fegyvertartási engedélyhez kapcsolódó európai lőfegyvertartási engedélyt 15 (Il) fő részére állítottunk ki ben összesen 779 (777) személy- és vagyonőri, 18 (21) magánnyomozói, 3 (4) biztonságtechnikai tervező-szerelő, 21 (22) biztonságtechnikai szerelő, 4 (l) vagyonvédelmi rendszert tervező szerelő és II (10) vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvánnyal rendelkező természetes személyt tartunk nyilván. 40 (58) egyéni vállalkozó és 18 (19) társas vállalkozás rendelkezik működési engedéllyel. 5. Bűn- és baleset-megelőzés A rendőrkapitányság illetékességi területén évben a bűnmegelőzés témakörében az országos stratégiák és irányelvek, a hatályos ORFK utasításokban megfogalmazott szempontok alapján végeztük tevékenységünket, figyelembe véve a helyi sajátosságokat. Az illetékességi területen elkövetett bűncselekményeket elemezve, értékelve határoztuk meg, hogy melyik az a sértett i kör, akit be kell vonnunk a bűnmegelőzé si tevékenységünkbe. A 18. életévüket be nem töltött személyek kábítószer- és alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében, az illetékességi területünkön lévő szórakozóhelyek, zenés, táncos rendezvények és a vendéglátó-ipari egységek ellenőrzésével kapcsolatban intézkedési terv alapján augusztus hónaptól havi két alkalommal közbiztonsági razziát tartottul/k. A végrehajtott ellenőrzések következményeként Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője egy vendéglátó-ipari üzlet ideiglenes bezárására intézkedett, tekintettel az ott talált kábítószer gyanús és új pszichoaktív anyagokra. Az ellenőrzésben résztvevő megyei társszervek: önkormányzat (családsegítő, gyámügy), Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Munkavédelmi felügyelőség, Gyámhivatal, illetve gyermekjóléti szolgálat, Polgárőrség.

14 12 A családon belüli erőszakhoz kapcsolható bejelentések esetében történő rendőri intézkedés felelősségteljes döntéshozatalt jelent számunkra. Az értékelt időszakban 14 esetben (201 3-ban 17 eset) éltünk az ideiglenes megelőző távoltartás jogintézményével. Minden esetben, amikor az intézkedő rendőr családon belüli erőszakra utaló jeleket észlelt, az illetékes gyennekjóléti intézmény felé jelzéssel éltünk. A kapitányságunkon tevékenykedő D.A.D.A. oktatók, valamint az iskolarendőrök egyik fő feladata, hogy az iskolai foglalkozásokon megismertessék a tanulókat azokkal a módszerekkel, melyek segítségével elkeriill/ető az áldozattá válás, valamint ismertetik azokat a lehetőségeket - szervezeteket, személyeket - akiktől esetleges áldozattá válásuk esetén segítséget kérhetnek. Az oktatók külön kérésre szülői értekezleteken is megjelennek, tájékoztatják a szülőket az általuk végzett munkáról, igyekeznek kiépíteni azt a bizalmi viszonyt, mely elengedhetetlen a családon belüli erőszak feltárása során az áldozat és a hatóság, különösképpen annak egyes eljáró tagja között. A már fent említett oktatási programok - D.A.D.A. - szerves része a kábítószerekkel kapcsolatos veszélyek megbeszélése. Ezen felül kapitányságunk tagja a Békéscsabai Kábítószeriigyi Egyeztető Fórumnak (továbbiakban: KEF). Ennek keretén belül a városban megszervezett, kábítószer ellenes programokon részt veszünk, bekapcsolódunk a megelőző munkába. A KEF-en keresztül iskolák, kollégiumok kérésére ezen témában is tartunk előadásokat évben két országos iskolai megelőzési program is indult: ~ naptól a "Sziilők és a Családok a Rendőrség KiemelI Partnerei a Kábftószer-bUnözés megelőzésében ", me ly alap- és középfokú oktatási intézmények mindegyikében meghirdetésre került. A programban részt vevő referens havonta egy alkalommal tart fogadóórát, illetve havonta két alkalommal teljesít telefonos ügyeletet. Ezen kívül külön e célra létrehozott e-maii címen tartja a kapcsolatot az iskolákkal, szülőkkel. ~ l. naptól a kapitányságunk illetékességi területén négy középfokú oktatási intézményben indult el az "Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói Szolgálat", melynek során az adott középfokú intézményekben (BÉKSZI Trefort Ágoston Tagiskola, Zwack József Tagiskola, Kós Károly Tagiskola, Vásárhelyi Pál Szakközépiskola) két fő tanácsadó tiszt - egy szenior és egy aktív állományú tiszt - teljesít szolgálatot az intézményekben. A szolgálat folyamatos jelenlétet biztosít az iskolákban, melynek során az iskolában kialakuló problémákat az iskolával közösen, elsősorban pedagógiai módszerekkel oldják meg. A kapitányságon tevékenykedő áldozatvédelmi referens a beérkező rendőri jelentések, illetve a feljelentések figyelemmel kísérésével, valamint a büntetőügyekben dolgozó előadók kérésére a szükséges esetekben tájékoztatta a sértetteket az áldozatsegítés lehetőségeiről. Rendszeres kapcsolatot tartott a Békés Megyei Konnányhivatal Igazságügyi Szolgálatával, amennyiben szükséges volt segítséget nyújtott az ügyintézésben ben több áldozatvédelemmel kapcsolatos rendezvényen vettünk részt, többek között: >- 20 I án "Erő vagy erőszak " című előadás az ideiglenes megelőző távoltartás rendőrségi végrehajtásával kapcsolatosan, > TETT programzáró konferencia.

15 13 Az idősek séreimére elkövetett un. trükkös lopások megelőzése érdekében a rendőrkapitányság illetékességi területén felmértük azon intézményeket - főként szociális otthonokat, klubokat -, ahová rendszeresen járnak egyedül élő, idős emberek, áldozattá válás megelőzése érdekében előadásokat tartottunk. A tevékenységet kiszélesítettük azzal, hogy a legjellemzőbb elkövetési magatartások, valamint az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeinek ismertetésén túl a baleset-megelőzési előadó tájékoztatta a résztvevőket a szűkebb lakóhelyük baleseti veszélyforrásairól, azok elkerüléséről, illetőleg az aktuális KRESZ változásokról. Az előző évhez hasonlóan a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal közösen a tájékoztató munkába bevont uk a történelmi egyházakat is. Baleset-megelőzés; tevékenység során több általános iskolában tartottunk oktatást, vizsgát, felkészítést, versenyeket, rajzpályázatokat (Szuperbringa, Pindúr-Pandúr, Közlekedik a család, Zebra Zsaru). Kampányokat szerveztünk az "ittas kerékpározás" megelőzése érdekében, továbbá a motorkerékpárosok tavaszi közlekedési felkészítése céljából. Különböző propaganda tevékenységeket folytattunk a közlekedési balesetek megelőzése érdekében, szezonális programok keretében - gyermekek, kerékpárosok és járművezetők részére - a közlekedés javítása céljából. Programokat szerveztünk a közlekedési járművek felszereltségének állapotára, a kerékpárosok láthatóságának javítására ("Látni és látszani" akció), biztonságuk fokozására. 20l én "Toleranciát az éveknek" című közlekedés-biztonsági kampány sorozat keretén belül tájékoztatót tartottunk az idősek sérelmére elkövetett trükkös lopásokról. Kiemeit támogatóink a baleset-megelőzésben: Magyar Autóklub, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békés Megyei Kormányhivatal, Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ Békéscsaba, Jaminai és a Békéscsaba város Polgárőr Egyesület, Békés Megyei Könyvtár, Békéscsabai Jókai Színház, Bábszínház, Erzsébethelyi Általános Iskola, Élésker C+C., Körös Volán Zrt., Kertész Autó Kft., Forgut Kft., Várjáték (Csaba Center), Tarka Barka Játszóház, Bringa Bolt, Csabagyőngye Kulturális Központ, OMSZ Békéscsaba, Rekord-Mobil Kft. Békéscsaba Bajza u. (futóbicikli) Közreműködésüket ezúton is köszönjük. 6. Együttműködés Az önkormányzatokkal, illetve a Békéscsabai Gyámhivatallal a 2003-ban kötött megállapodások alapján együttműködtünk a családon belüli erőszak és a kiskorúak védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásában, melyet megkülönböztetett figyelemmel végeztünk az év során. Az elmúlt évek során és a jövőben is folyamatosan együttműködünk a kerékpárutak átadása, a vasúti híd lezárásával kapcsolatos forgalomszervezés során az önkormányzat városüzemeltetési osztályával. Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség között, az áruk értékesítése, a szolgáltatások teljesítése, valamint mindezek reklámozása vonatkozásában megvalósuló jogsértések felderítése és vísszaszorítása érdekében létrejött együttműködési megállapodás alapján 2014-ben a fogyasztóvédelem munkatársaival 2 alkalommal (2 fő rendőr 8 órában I 3 fő fogyasztóvédelemi munkatárs 12 órában) láttunk el közös szolgálatot.

16 14 Az ellenőrzés - kiemelten a Garabonciás hét előtt - kiterjedt a fiatalkorúak alkohollal történő kiszolgálásának vizsgálatára. Kifogás a fogyasztóvédelem részéről történő ellenőrzésekkel kapcsolatban nem történt. A több éve kialakult jó munkakapcsolat továbbra is folyamatos a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közterüleli és Mezőőri Szolgálatával. Közös járőrszolgálatra mezőőrrel 2014-ben 131 alkalommal került sor 131 fővel 1048 órában, közterület-felügyelővel 17 esetben, 39 fővel, 88 órában. A polgárőr szervezetek a vállalt feladataik teljesítésén túl továbbra is a fő figyelmet a vagyon elleni jogsértések megelőzésére fordítják, ezáltal eredményesen hozzájárulnak a lakosság biztonságérzetének javításához. Az értékelt időszakban a megyeszékhely területén müködő polgárőr egyesületekkel folyamatos volt a kapcsolattartás. A szolgálat ellátása során a Békéscsabai Városi Polgárőrség, a Jamina Polgárőr Egyesület, a Fényesi Tanyák Polgárőr Egyesület és a Gerlai Polgárőr Egyesület tagjai az év folyamán rendszeresen segítették munkánkat különböző akciók végrehajtása, rendezvények biztosítása során. Jelzéssel éltek bűncselekmények, szabálysértések észlelése esetén, részt vettek bűn- és baleset-megelőzés i akciókban (fokozott ellenőrzések), gyalogátkelőhely biztosításban, eltűnt személyek felkutatásban. Az együttműködési megállapodásban rögzített feladatok megvalósultak, a helyi polgárőr egyesületek tagjai és a körzeti megbízottak, valamint a járőrök közös szolgálatot láttak el a 2014 év során 1050 esetben (1640 fő rendőr 1964 fő polgárőr) órában. Tisztelt Jrö~illés! Továbbra is az egyik legfontosabb célunk, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Városban és vonzáskörzetében erősítsük a lakosság szubjektív biztonságérzetét, fenntartsuk a közterületi rendet, megóvj uk a köznyugalmat évre a Békéscsabai Rendőrkapitányság legfontosabb szervezeti teljesítménycéljai az alábbiak: l. Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés biztosítása, a településeken a közterületi térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó lehetőségek kihasználása. 2. A büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, az eredményes befejezések arányának növelése. 3. Az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesületekkel, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony együttműködéssel a települések és külterületek közbiztonságának további erősítése. 4. A közlekedésbiztonság területén elért eredmények megtartása, a közlekedésbiztonság erősítése. 5. Magyarország külső határainak és belső biztonságának fokozott védelme, az illegális migrációs nyomás elleni hatékony fellépés, ezzel összefuggésben a határrendészeti szolgálati ág tevékenységének schengeni követelményeknek megfelelő szinten tartása. 6. A közszolgálati életpálya Rendőr ség nél történő bevezetésének végrehajtása.

17 15 Külön köszönjük az Önkonnányzat tisztségviselőinek és képviselőinek Dr. Fábián Agnes tanácsnok asszonynak, valamint Dr. Ferenczy Attila tanácsnok, Zelenyánszki Péter, Futaki Sándor uraknak, hogy anyagi támogatással segítették a rendőrkapitányságot. Köszönjük a Rendőrség Napján a polgármester úr által átadolt elismerést. Kérem Önöket, hogy továbbra is segítsék munkánkat, támogassanak bennünket, hogy tevékenységünkkel Békéscsaba lakosságát szolgáljuk. Kérem beszámolóm elfogadását. Békéscsaba április J ~ Tisztele( ~I: t f~ '\ D". lj de Sándor r. alezredes éi- kapitáóyságvezető,.

18 16 1. számú melléklet Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények és a közterületen elkövetell bűncselekmények számának alakulása a bűncselekményelkövetésének helye szerinti bontásban (Békéscsaba) változás mértéke (%) összes bűncselekmény ,57% közterületen elkövetett bűncselekmény ,22% Rendőri eljárásban regisztrált kiemelt bűncselekmények számának alakulása a bűncselekményelkövetésének helye szerinti bontásban (Békéscsaba) emberölés szándékos befejezett emberölés l l O O l - emberölés kísérlete O O 2 l O változás mértéke (%) * Testi sértés ,70% - súlyos testi sértés halált okozó testi sértés O O O O O kiskorú veszélyeztetése O embercsempészés O O O O 1 visszaélés kábítószerrel (a terjesztöi magatartások tekintetében) garázdaság ,95% önbíráskodás O lopás ,44% - személygépkocsi lopás l - zárt gépjármű-feltörés lakás betörés ,50% rablás kifosztás zsarolás rongálás ]8,64% orgazdaság 3 2] jármű önkényes elvétele ] 4 kiemeit bűncselekmény összesen ]7,98%

19 17 2. számú melléklet KiemelI bűncselekmények nyomozáseredményességi mulaiójának alakulása (Békéscsaba Rk.) c c c c c ~ u ~ u ~ u ~ u ~ u u u u u u >. >. ~ >. ~ >. ~ >. ol c ~ c >. c >. c >. c >. c ~ c '" of :!'. c 'u c c '" of of '" 'o E 'o E 'o E 'o E E ] E E '" '" E E 'u E '" '" fo! 'o fo! 'o ~ 'o ~ 'o il UJ ~ ul fo! ul ~ ul e ul ~ ul ul ul ul ul T esti sértés , , , , ,S Súlyos testi sérres ,0 22 /0 68, 8 /8 /0 64,3 /9 8 70,4 Kiskorú veszélyeztetése , , , l l 3 25, ,0 Garázdaság , , , , ,3 Önbíráskodás , ,3 3 l 75,0 3 l 75, ,0 Visszaélés kábítószerrel a terjesztöi magatartás. l l 50,0 l 100,0 l 100, ,0 tekintetében Lopás , , , , ,8 - személygépkocsi lopás / 3 25, ,0 / 2 33, ,0 2 0,0 - zári gépjtirnu'i f e/törés 48 0,0 27 0,0 3 3/ 8,8 5 /5 25,0 /6 0,0 - lakásbetörés , , , /4, ,9 Rablás , , ,9 13 l 92, ,0 Kifosztás l 100,0 2 l 66,7 l 2 33,3 2 l 66,7 l 3 25,0 Zsarolás , ,0 5 l 83, , ,0 Rongálás , , , , ,3 Orgazdaság 6 100, ,5 3 l 75, ,5 Jármü önkényes elvétele , , , ,0 11 l 91,7 :!'.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 46212014. Előadó: Balczó Edit Mell: 1 db beszámoló Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos BÉKÉSCSABAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. (66) 444-329 BM: (33) 20-55 fax: városi:66/523-700, BM:(33) 24-46 e-mail: hajdu.antal@bekes.police.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat.

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. Budaörs Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető Iktatási szám: Tárgy: Közös szolgálatok Tisztelt Osztályvezető Úr! Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 2010. november

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.:!. 94012015. Előadó: Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xl 4444-1912015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. május

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2014. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közbiztonság helyzetéről, a. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

BESZÁMOLÓ. a közbiztonság helyzetéről, a. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Száma: 12000-608/8/2015. ált. NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓ a közbiztonság helyzetéről, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal

Részletesebben

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat.

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. Budaörs Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető Iktatási szám: Tárgy: Közös szolgálatok Tisztelt Osztályvezető Úr! Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 2010. december

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1289-2/2013

Részletesebben

6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ

6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD 6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ A Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

PÉCS M. J. VÁROS 2014. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

PÉCS M. J. VÁROS 2014. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Szám: 02010/5807/2015.ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM.: 23/10-55 FAX:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 29. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési Rendőrkapitányság

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Ózd, 2015. április 23. Szám: 05070-467/2015. Ált. B E SZ Á M

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS. Békéscsaba, Szent István té,. 7. Telefax: (66) 523-804 E-mail: vantara.gylila@hekescsaha.hu. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS. Békéscsaba, Szent István té,. 7. Telefax: (66) 523-804 E-mail: vantara.gylila@hekescsaha.hu. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS POLGIÍRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István té,. 7. Ikl. sz.: I. 58912008 Elóadó: Dr. Pomázi Orsolya Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 1/2. Telefon: (66) 523-80/ Telefax:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014 Szám: 03010 / 4745 /2015. ált. Jóváhagyom: Kerti István r. alezredes rendőrségi tanácsos kapitányságvezető B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Ózd, 2015. május 28. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601

Részletesebben

Dr.~!}sztián. SSLi. jegyző l Jf1. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Dr.~!}sztián. SSLi. jegyző l Jf1. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere SSLi. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Alfa Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámolóról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás király utca 1. Pf.: 1. tel.:33/512-770 BM: /21/56-50 fax: 21/56-85 e-mail: krasulaj@komarom.police.hu Szám: /2013.ált.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. szeptember -i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 7. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;"1"0 ;

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;10 ; Dunaújváros Rendőrkapitányság 2400, Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel.: 25/510-510,Fax:25/510-510 IRM lel: 22150-10Fax:22/50-37!tHeONISED FCI: UCHUMU: EFQM 1-------.--. '---1 V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~

Részletesebben

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével Mocsári Tibor főmérnök 2010. szeptember Kerékpáros Vasúti ájárók Közlekedésbiztonsági forgalombiztonsága Nap - NKH - KKK, szakmai

Részletesebben

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 3. Telefon: 22/541-600 BM telefon: 22/2331 Fax: 22/2333 szekesfehervarrk@fejer.police.hu Szám: 07010/ 8111 /2013.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2014. évi tevékenységéről Előadó: Tóth Gábor r.szds. Őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2012. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció Monostorpályi Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció 2012 2015 I. Bevezetés I.1. A koncepció célja: a Monostorpályi Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása,

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 15. : 87/482-287, BM: 22/44-41, fax: 482-287/44-21 NovakP@veszprem.police.hu Szám:19070/338-1/2012.ált.

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás Bevezetés A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerint a rendőrkapitány vagy képviselője évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-6/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök.

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. 1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések területi egységek és a műszaki mentések helye szerint (2) Tűzesetek területi egységek és a tűz helye szerint (3) Tűzesetek, műszaki mentések

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ E G Y E K 2013. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BESZÁMOLÓ E G Y E K 2013. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Vezetője 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4.szám Tel: 52/377-578 Fax.: 52/370-013 BM Tel.: 32/51-00 Fax.: 32/51-21 e-mail: BereczJ@hajdu.police.hu Szám: 09080-0/842-1/2014.ált.

Részletesebben

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014.

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL Békési Rendőrkapitányság Mezőberé;i Rendőrőrs [565O Mezöbeiény, Petőfi u. 12. O6/66/352-522; Fax: 66/352-522, 33/57-00 E-mail: bekes.rkekes.p e.hu V( Jovahagyom: * Ladányi

Részletesebben

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor.

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. Szám: 6024/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 1/2012. (II. 02.) ORFK utasítás a turisztikai

Részletesebben

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ . i SZOLNOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG POUCE KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY ~. P 5000 Szolitol, Dr. Sebestéiiy Gyula Út 5. ~: 5006 Szolnok Pf.:5. POLICE : 567520-871 ~:567520-873 BMg: 32718-71

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére Tárgy: Közterület felügyelet létrehozása Sorszám: IV/4 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi Bizottság: és Szociális Bizottság, Pénzügyi

Részletesebben

12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/361-1/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/361-1/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/361-1/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről Előterjesztő:

Részletesebben

Rendőrkapitányság Püspökladány Iktatószám: 09070/5107/ 2010. ált. B E S Z Á M O L Ó A közrend-, közbiztonság-, közlekedésbiztonság helyzetéről, a foganatosított rendőri intézkedésekről, és a jövőben tervezett

Részletesebben