NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz. : l 571/2015. Előadó: Belanka Zsolt Mell: 1 db beszámoló Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-mai!: NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: A Békéscsabai Rendőrkapitányság beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város közbiztonságának evl helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Előkészítő: Véleményező: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének április 23-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdése értelmében a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A Békéscsabai Rendőrkapitányság vezetője a fent nevezett törvényi kötelezettségének eleget téve elkészítette Békéscsaba Megyei Jogú Város évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóját, amelyet az előterjesztés mellékiete tartalmaz. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. A döntés végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport.

2 2 HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Békéscsabai Rendőrkapitányság Békéscsaba Megyei Jogú Város közbiztonságának évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóját, és egyúttal köszönetét fejezi ki a Békéscsabai Rendőrkapitányság valamennyi munkatársának áldozatos munkájáért. Felelős: Határidő: Szarvas Péter polgármester április 23. Békéscsaba, április 16. Ellenjegyzés: Jogi:...!!f.....

3 B é k éscsabai R e lld őrkapitáll ys á g VE ZET Ő J E tbj 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út l-3. sz. Pf 124 Tel.: 66/ Fax: 66/ /23-25 E-maii: Szám: 04010/ /2015. Ált. BESZÁMOLÓ Békéscsaba Megyei Jogú Város évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

4 2 Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsabai Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) egyik legfontosabb célkitű zése az volt, hogy a megyeszékhelyen és vonzáskörzetében erősödj ön a lakosság szubjektív biztonságérzete, megóvjuk a köznyugalmat, fenntartsuk a közterületi rendet, törekedjünk a folyamatos és aktív, "Iátható" közlerületi jelenlétre. Nagy hangsúlyt fektettünk a megelő zési tevékenységre mind a bűn, mind a baleset-megelőzés terén (DADA, ELLEN-SZER programok, ittas vezetés elleni hatékony fellépés, passzív biztonsági eszközök használatának fokozott ellenőrzése, kerékpárosok, gyalogosok fokozott védelme). Az integrált biztonság megteremtése érdekében szoros és rendszeres kapcsolat kialakítására törekedtünk a társhatóságokkal (önkormányzat, Járási Hivatal, NA V, járási népegészségügyi intézet, stb.), polgárőrségge l, közterület felügyelettel, mezőőrökkel, továbbá alakossággal, civil szervezetekkel, egyéb társadalmi segítő kkel, sajtóval. Igyekeztünk a már kialakított kapcsolatrendszerek sikeres továbbfejlesztésére, az illetékességi területhez tartozó településeken, így Békéscsabán is lakossági fórumokat tartottunk. Törekedtünk fenntartani és erősíteni az ügyészséggel, bírósággal meglévő jó munkakapcsolatunkat. I. Békéscsaba Megyei Jogú Város közbiztonsági helyzetének értékelése 1. A bűnügyi helyzet bemutatása 1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye szerinti bontásban tr Békescsnb" Rk illeteke:">segi teli llete )..II Békescsa b::1 3:"' =7~ ~ ::i~ ~OOO 1500 co co o 'o,- ~... ~ 1000 :"00 o. N o N N 1989 o '" 'r> 'o ~ O l O ~ O lj ~ O l~ J4 A re nd őrkapitán yság illetékességi területén a rendőri eljárásban regisztrált bűnc se lekmén ye k száma az elkövetés helye szerint 2013-ban 2255 volt, míg 2014-ben ez a szám 1989-re csökkent. Békéscsaba megyeszékhelyen a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 17,6%-os csökkenést mutat, 2003-ról 1651-re.

5 A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények lakosra vetített aránya, változása ( bűnügyi fert őzött ség) 100 OOO lakosra jutó bűn cs e lekmények száma a Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi terűletén ~OOO.O 3~ 00.0 l :2:'i00.0, ~ l ~ ,8 ~ :: ~ A Rendőrkapitányság illetékességi tetületén 2013-ban a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 2255, 2014-ben 1989 volt. A bűncselekmények számát és a lakónépesség számát figyelembe véve a lakosra jutó bűncselekmények száma ban 2574,6, 2014-ben 2292,8 volt, mely 10,9 %-os csökkenést mutat Békéscsaba területén rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása Az értékelt időszakban testi sértés elkövetése miatt 42 esetben folytattunk eljárást (ez a szám 4 esettel csökkent a tavalyi évhez viszonyítva), ebből súlyos lesti sértés elkövetése miatt 15 esetben (2013-ban 22). A garázdaság bűncselekmények száma csökkent, a 49 regisztrált cselekmény az elmúlt 5 évben a legkevesebb. A lopás és betbréses lopás bűncselekmények: továbbra is ez a két bűncselekmény az, amely meghatározza a regisztrált vagyon elleni bűncselekmények számát (2013-ban 774, 2013-ban 949). Csökkent a zárt gépjármű feltbrések esetszáma 20-ról I 6-ra. A rablások száma a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján l2-ről 3-ra csökkent. A kifosztás bűncselekmény száma nem változott (2 eset). A rongálások száma 59-ről 48-ra csökkent. A visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében) bűncselekmények száma I ről 5-re emelkedett. Kbzterűleten elkbvetett, rendőri eljárásban regisztrált bűncselekm ények számának alakulása elkbvetés helye szerint l::: , ~ BekCs("saba Rk iiietekesseg.i tel1i1et BékCscsaba ~3S 7 9~ 600 lir :"6 :: ~ O: l ::OJO : 0 11 :: 0 13

6 4 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma a 2012 és évhez képest jelentős csökkenést mutat. A Békéscsaba város illetékességi területén regisztrált bíincselekmények és kiemeit bíincselekmények számának évi adatait a 1. számú mellékletlartalmazza A helyi közbiztonság szempontjából kiemeit érdeklődést kiváltó bűncselekmények Új elkövetési módszerként megemlíthetjük azt a csalás sorozatot, amikor az ismeretlen elkövető telefonon felhívta az idős sértetteket azok unokáj aként bemutatkozva, és egy krízis helyzetre hivatkozva azonnali pénzbeli segítséget kért. Az esetek nagy részében az idős sértettek elhitték azt, hogy az unokáj ukkal beszéltek és segítséget ajánlottak. Az elkövetők ekkor arra hivatkoztak, hogy egy jó barát elmegy a pénzért, aki ezt követően meg is jelent a sértetteknél és alkalmanként jelentős összeget vett át tőlük. Több nap múlva szembesült a sértett azzal, hogy nem is az unokájával beszélt, nem ő kérte tőle a pénzt. Nem új elkövetési módként említve, de ismételten megjelent a gépkocsi feltörések elkövetése során az ún. "porcelános gépkocsi feltörés", amikor az elkövető porcelán darabokat dob a gépjármű üvegének, mely ennek hatására robbanásszerüen betörik, így hozzájut a gépkocsi ban hagyott értékekhez ben rablás bűncselekmény elkövetése miatt 3 esetben indítottunk eljárást, mindhárom esetben az elkövetők elfogása és bűnügyi őrizetbe vétele megtörtént. ~ Büntető eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki án óra körüli időben a Békéscsaba közteroletén tettleg bántalmazott egy békéscsabai lakost, miközben a kerékpárját követelte, majd a kerékpán, valamint a zsebében lévö cigarelláját és pénztárcáját a benne lévö Ft. készpénzzel egyutt eltulajdonította. A büncselekménnyel okozott kár: Ft. ~ Büntető eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki án a hajnali órákban a Békéscsabán tettleg bántalmazott egy gyomaendrődi lakost, majd eltulajdonitotta a mobiltelefonját. A bűnc s elekménnyel okozott kár: Ft. ~ Büntető eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki I. I 6-án 10:30 óra köroli időben a Békéscsabán paprika sprayvel lefújt egy békési és egy körösladányi lakost, majd az egyik kezéből a pénztárcát - a benne lévő iratokkal és kb Ft. készpénzzel egyun - megkísérelte kitépni, majd a helyszínről elmenekült. 2. A bűnüldöző munka értékelése 2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása (Békéscsabai RIc) A évben elért eredményességi mutató az elmúlt 5 év legjobb eredménye ~O.O ~ O l

7 2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója (Békéscsabai Rk.) 70.0 I 0.0 -t 7. 1 ~O.O " lo.o ~ r A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az elmúlt 5 év viszonylatában jelentős emelkedést mutat A Békéscsabai Rendőrkapitányság eijárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatójának alakulása Az értékelt időszakban a kiemelten kezelt bűncselekmények közül a testi sértés bűncselekmény nyomozáseredményessége 73,6%-ról 74,5%-ra, a garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége 79,5%-ról 93,3%-ra, a lopás bűncselekmények (betöréses lopásokkal együllesen) a nyomozáseredményessége 24,9%-ról 30,8%-ra, a lakásbetörés bűncselekmények nyomozáseredményessége 14,3%-ról 28,9%-ra, a rablás bűncselekmények nyomozáseredményessége 92,9%-ról 100%-ra, a rongálás bűncselekmények nyomozáseredményesség 24,6%-ról 26,3%-ra növekedett. A visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében) bűncselekmények nyomozáseredményessége mind ban, mind 2014-ben 100 % volt. A rendőri eljárásban regisztrált kiemeit bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. Tulajdon elleni szabálysértések 2014-ben a Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi tefületén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt 702 esetben, 2013-ban 932 esetben indult a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi ll. törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.) alapján szabálysértési előkészítő eljárás. A bolti lopáson kívüli befejezett tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma - a helyszíni bírságolt ügyek számával együtt- 20l3-ban 884, 2014-ben 620, az ügyek felderítési mutatója 20l3-ban 19,8%, míg ben 23,4% volt. A befejezett bolti lopások száma 2013-ban 170, 2014-ben 157 volt (a helyszíni bírságolt ügyekkel együtt). A tulajdon elleni szabálysértéseknél továbbra is jellemző, hogy az ismeretlen elkövetők cselekményüket kis értékű és jellemzően felügyelet nélkül hagyott értéktárgyakra követik el, mely cselekményeknek a felderítése rendkívül nehéz.

8 4. A közlekedés biztonsági helyzet ben a Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi területén 188 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, ez 40 esettel kevesebb az előző évhez képest. Az elmúlt 5 év távlatában az összes baleseti esetszám 173 és 228 között mozog. A sérülések fokát vizsgálva, minden kategóriában csökkenés tapasztalható, a halálos kimenetelű balesetek száma (6-ról 4-re), a súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek száma (80-ról 72-re), valamint a könnyű sérüléssel járó balesetek esetszáma is csökkent (l42-ről I I 2-re). A balesetekben összesen 225 személy szenvedett legalább könnyű sérülést. Ittas személy a vizsgált időszak ban 16 esetben (8,5%-os arány) okozott személyi sérüléssel járó balesetet, ilyen alacsony ittas részaránya korábbi években még sohasem volt. A balesetek főbb okai továbbra is az elsőbbségi jog meg nem adása (51), a sebesség nem megfelelö megválasztása (41), valamint a kanyarodási hibák (35) évben, hasonlóan az elmúlt évhez a balesetek jelentős részét a személygépkocsi vezetők okozták (85), mely az össz baleset (188) 45,2%-a, őket követik a kerékpár vezetők (47 eset, 25,%), illetőleg a tehergépkocsi vezetők (24 eset, 12,7%). Okozók voltak még a vizsgált időszakban a segédmotor-kerékpárosok 12 esetben (6,3%), a gyalogosok 7 esetben (3,7%). Nyolc esetben egyéb (vadon élő állat) volt a baleset okozója (4,2%) három esetben okozott balesetet motorkerékpár vezetője (1,5%), autóbusz vezetője pedig két esetben (I %). E ls ő dleges baleseti okozók változatlanul a személygépkocsi vezetők, viszont évről évre egyre nagyobb arányban okoznak balesetet a kerékpárosok. A tehergépkocsi vezetők, a jelentős tehergépkocsi forgalom ellenére, arányaiban kevesebb balesetet okoznak. A balesetek jelent ős része délután (80 eset) 12 óra és 18 óra közötti időszakban következett be, melyet az délelőtti (58 eset) 07 óra és 12 óra közötti időszak követ. Figyelemre méltó azonban, hogy az esti, 18 óra és 22 óra közötti idős zak ban 29, míg a reggeli 04 óra és 07 óra közötti időben csak 14 baleset következett be. Személyi sérüléses balesetek Békéscsaba területén r 120 I- r- 100 I-,.. 80 t--- I 60 c----- r--, 40 r-- ~ IO S!I ~ I ; 20 t--- o )~~ hal~lo s o 3 I 4 4. súlyos k önn)'íi összesen _

9 2014 évben Békéscsaba terü/etén törté"t flalá/os közúti ba/esetek: február I 9-én, 13 óra 30 perckor a 47-es számú főú/on közlekedell Mezőberény felől Békéscsaba irányába egy csonjásiférfi az általa vezetett Cilroen lípuszífilrgonnal, A /20 km szelvényben az előtle, vele azonos irányban közlekedő muronyi lakos által vezetett kerékpár e/özése során nem tartoli kellő oldal/ávolságo/, ennek köve/kez/ében a kerékpáros/ elsodorta. A kerékpáros férji a helyszínen elhalálozoll. 20/4. március 26-án, 18 óra 30 perc körüli időben a 47-es számlí úton, lakott területen kívül, Békéscsaba irányából Telekgerendás irányába közlekedell egy békéscsabai férji az ál/ala veze/ell Daewoo típusú személygépkocsival. A 134. km szelvényben e/ü/ötle az előlte, vele azonos irányban kivilágí/a/lanul, de lá/ha/ósági mellényben közlekedő kerékpáros férji/o A kerékpáros kórházba szálli/ásót követően elhalá/ozott július II-én, 15 óra 35 perckor Békéscsaba külterüle/én, a Gyulai ú/ ú/padkáján közlekedell egy békési személy gyalogosan a 44-es számú főút felől a város irányába. A 6. km szelvényben feltehe/ően rosszul/éte miatt a mögötte, vele azonos irányban közlekedő Opel típusú személygépkocsi elé eseti, amely ennek köve/kez/ében ő/ elü/ölle. A gyalogos személy kórházba szállí/ásá/ követően éle/é/ vesztette augusz/us OB-án, 10 óra 35 perc körüli időben egy lőrinci lakos az általa veze/ell, különjára/os autóbusszal Békéscsaba lakoli területén, a Szabolcs utcáról a Szarvasi út irányába balra szándékozoli kanyarodni. A forgalomirányító lámpa zöld jelzésére kezdte meg a kanyarodást, és eközben nem biz/osí/olla az elsőbbsége/ a vele szemben szabályosan - a /elezöld jelzésre - közlekedő, békéscsabai lakos ál/al veze/ell kerékpárnak, ennek köve/kez/ében ő/ elü/ölle. A balese/ során a kerékpáros B napon /úl gyógyuló, súlyos, éle/veszélyes sérüléseke/ szemedell, majd k ésőbb a Békéscsabai Ré/hy Pál Kórházban elhalálozott. Az autóbuszvezetővel szemben alkalmazoli alkoholszondás ellenőrzés pozitív eredményü leli. Az eseteket elemezve megállapítható, hogy mind a négy esetben a közlekedés "védtelenebb" résztvevője szenvedte el a halálos eredményt, a négy esetből kettő a személygépkocsi vezető, egy a gyalogos, egy pedig az autóbuszvezető hibájából következett be. A korábbi években statisztikailag nem volt kimutatható egyetlen útkereszteződés, vagy útszakasz kiemeit veszélyessége, 2013-ban egy jól körülhatároiható területen, útszakaszon történt a balesetek egy része. Ez az útszakasz, a Lencsési út és a Corvin utca, valamint ezek kereszteződései korábban szinte egyáltalán nem voltak balesetveszélyes szakaszok, 2013-ban viszont elsősorban kerékpáros-balesetek bekövetkezése volt jellemző. Az előző évben megkezdett propaganda tevékenység során már kiemelten kezeltük ezeket az útszakaszokat, az ellenőrzések megtervezésekor is elsősorban erre a területre, illetve témakörre koncentráltuk, így 2014-re sikerült javulást elérni ezeken az útszakaszokon. A problémás útszakaszon több bevásárlóközpont is található, illetve egy lakótelep egy fontos megközelítési útvonalán fekszik, így a rendkívül nagy forgalom továbbra is jellemző maradt, de lényegesen kisebb baleseti esetszámmal. Jelentős előrelépés lehetne itt IS a közlekedési környezet átalakítása, egy körforgalom jelentősen csökkenhetné a Corvin-Bánát utcák kereszteződésének balesetveszélyességét.

10 8 II. A Békéscsabai Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok l. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek biztonsága szeptember 07-től a hét minden napján ún. mozgóőri szolgálat vezénylésére kerül sor Békéscsabán óra és óra között. A nappali órákban ( óra) 1 fő mozgóőr, míg az esti órákban ( óra) 2 fő mozgóőr lát el szolgálatot, melynek egyik célja a látható és az állampolgárok számára " elérhető" rendőri jelenlét. A feladat végrehajtás során a járőrök azokon a frekventált területeken mozognak, amelyek visszatérő ellenőrzése közbiztonsági szempontból indokolt. A szolgálat végrehajtás során kiemeit feladat az állampolgárokkal való kapcsolattartás, továbbá a városközpont, sétáló utca, MÁV állomás, Csaba Center és a városi piac ellenőrzése. A békéscsabai piacon (szerdán és szombaton) állandó rendőri jelenlétet biztosítunk. A feladatokat két "állandó" körzeti megbízott látja el. Rajtuk kívül a mindenkori szolgálatos állománynak kötelező a visszatérő rendőri ellenőrzés. Ennek is köszönhető, hogya piacra ellátogató vásárlók, piaci árusok, bolttulajdonosok gyakrabban fordultak problémáikkal az ott szolgálatot teljesítő rendőrökhöz. A közrend és közbiztonság fenntartása szempontjából figyelmet fordítottunk a nagy bevásárló központok (TESCO, OBI, Praktiker, Csaba Center, Trefort utcai piac, vasútállomás, buszpályaudvar, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomás, egyéb közintézmények) visszatérő ellenőrzésére, a biztonsági szolgálattal való eredményes együttműködésre. Rendőreink rendszeresen teljesítenek járőrszolgálatot a lakótelepeken. A Lencsési lakótelepen szolgálatot teljesítő körzeti megbízott tartja a kapcsolatot az ottani közintézmények, vendéglátóhelyek és más szolgáltatók vezetőivel, alkalmazottaival, akik problémáikkal, kérdéseikkel bizalommal fordulnak a rendőrhöz. A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei rendszeresen ellenőrzik a hajléktalan szállón tartózkodó személyeket, valamint a hajléktalanok által szívesen látogatott helyeket. Részt vettünk az önkormányzat által - a fagyhalál megelőzése érdekében - szervezett koordinációs megbeszéléseken. Együttműködtünk a segélyszervezetekkel és a közterület-felügyelettel. Az értékelt időszakban hajléktalan személyt érintő rendkívüli haláleset nem történt. 2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata Az intézkedések számát tekintve 2013-hoz viszonyítva egyes intézkedés fajtákban növekedés, míg a személyes szabadságot korlátozó intézkedések számában nagymértékű csökkenés volt tapasztalható. Csökkent a személyi szabadságot korlátozó intézkedések vonatkozásában az elfogások (49 esettel 28,5%), minimális mértékben az előállítások (14 esettel 3,2%) száma, ugyanakkor nőtt a biztonsági intézkedések száma (30 eset 13,1%).

11 9 Az elfogások számát tekintve a bűncselekmény miatt elfogott személyek száma 89-ről 72-re, a körözés miatt elfogott személyek száma 59-ről 44-re, míg az egyéb ok miatt elfogott személyek száma 24-ről 7-re csökkent. Egyéb rendészeti tevékenységben hosszú idő óta első alkalommal növekedett az alkoholszonda alkalmazása ( ről ra 5,7%), a szabálysértési feljelentések száma (465-ről 467-re 0,4%), a büntető feljelentések száma (22 I -ről 226-ra 2,3%) és a helyszínen megbírságoltak száma (3023-ról 3231-re 6,9%). A kiszabott helyszíni bírságok számának vizsgálata során a 20 l3-as évhez viszonyítva 6,9% os növekedés állapítható meg, amely nagymértékben visszavezethető a közterületi órák növekedésére. Az elővezetések végrehajtása a szabálysértési törvény változása - a be nem fizetett bírságok elzárásra történő átváltoztatása - miatt jelentősen megemelkedett (az elrendelések száma 470- ről 919-re). Az elrendelt 919 esetből 412 esetben sikeresen végrehajtottuk az elővezetést (44,8%). A jelentős emelkedés szintén a jogszabályi változásnak tudható be, hiszen a Szabs.tv. a helyszíni bírság be nem fizetése esetén annak szabálysértési elzárásra átváltoztatását írja elő. Az elővezetéseket többnyire a rendőrség, a bíróság, ügyészség, önkormányzati vagy egészségügyi szervek rendelték el O ehendejt _ vegrehajtott ren döri szeryhez biróság Öllkol'lIlOIl)'Z.t f O /.f Az értékelt időszakban a helyszínre küldések száma az előző évi hez képest érdemben változott évben 5211 esetben vonultak helyszínre a járőrök (2013. évben 4964 eset). Arra törekedtünk, hogy az állampolgári segélyhívásokra a lehető leggyorsabban reagáljunk. "A lakosság szubjektív biztonságérzetét - a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel - a leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések megtételére " elnevezésü országos szintű intézkedés sorozat keretében Békéscsabán heti egy alkalommal fokozott ellenőrzést tartottunk, bevonva esetenként a kutyás rendőri szolgálatot is. 20 I 4. július O J. napjával a 19megyére kiterjesztett, a fokozottabb közterületi jelenlét megteremtésére irányuló, illetve "a lakosság sz/lbjektív bíztonságérzetét növelő program" (a 19/24-es program) került bevezetésre.

12 \o A feladataink végrehajtásába beletartoztak a sportesemények biztosításai is, melyek száma az elmúlt évben növekedett ben az NB-l-es kézilabda csapat, valamint az NB-ll-es labdarúgó csapat mérkőzéseit eseménymentesen biztosítottuk. A sportesemények számában a 2014-ban 11,1% százalékos csökkenés (36 esetről 32 esetre) történt, ugyanakkor a kivezényelt állomány tekintetében jelentősnek mondható csökkenés mutatható ki (566 főről 421 főre). A rendezvények közül 2014 évben I kiemeit minősítésű mérkőzést 105 fővel 420 órában, l fokozott minősítésű mérkőzést 70 fővel 280 órában, továbbá 31 normál minősítésű mérkőzést 316 fő rendőr bevonásával biztosítottunk. A sportrendezvény rendjének megbontása szabálysértés elkövetése miatt 2014-ben eljárás nem indult. A biztosítások során rendőri intézkedésre okot adó körülmény 3 esetben történt (igazoltatás): ~ A december 29-én megrendezell Békéscsaba - Debrecen női N B l-es kézilabda mérkőzés ideje alall igazol/a/ás alá leli vonva egy hajdúböszörményi lakos, egy kásádi lakos és egy debreceni lakos. Nevezett személyek ruház a/ukban, táskájukban pirotechnikai eszközöket akarlak bevinni a sportcsarnok " B" oldali bejáratnál, amelyek a belép/e/ésük során végrehaj/oll ruháza/átvizsgáláson meg/alálásra kerültek. A három személy ellen a szabálysértésekrő/, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilván/ar/ási rendszerről szóló évi II. törvény (2) bekezdése alapján a polgári!elhaszllálású robballóanyagokkal és piro/eelmikai termékekkel kapcsolatos szabálysér/és elköve/ése miatt szabálysértési eljárás indull. Meg kell említeni a nagy tömeget megmozgató rendezvényeket, melyeken Békéscsaba város területén alkalmanként akár 10 OOO fő is megjelent. (Bor-és Grill fesztivál, Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé, Kolbászfesztivál, Csabai Blues kert, Városi Gyermeknap, Jaminális, Lecsófesztivál, Trianoni megemlékezés, Augusztus 20-i rendezvények, Garabonciás napok, karácsonyi vásár stb.) A rendezvények biztosítását minden esetben az önkormányzattal, biztonsági cégekkel együttműködve, biztosítási terv alapján láttuk el ben a rendezvénybiztosítások számában 14,4%-os csökkenés (97 esetről 83 esetre) történt. 3, A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése Rendőrkapitányságunkon a közrendvédelmi osztály körzeti megbízotti alosztályán belül működik a Békéscsaba székhelyi körzeti megbízotti csoport. A csoporton belül 2 fő kinevezett körzeti megbízott dolgozik a Lencsési lakó/elepen és a hozzá tartozó külterületi részeken, 2 fő körzeti megbízott dolgozik Békéscsaba, Jamina városrészben és további 2 fő körzeti megbízott lát el szolgálatot a MÁ V állomáson és a hozzá tartozó belvárosi területen, és l fő körzeti megbízott dolgozik Mezőmegyeren és a hozzá tartozó külterületi részeken. Békéscsaba VIII. kerülete, Gerla városrész a dobozi körzeti megbízotti csoport illetékességi területéhez tartozik. Az elmúlt évben tovább folytattuk a "tanyaprogram" keretén belül a veszélyeztetett tanyák ellenőrzését. A feladat végrehajtásában segítséget nyújtottak a mezőőrség, közterületfelügyelet munkatársai, valamint a polgárőrség tagjai is.

13 l l 4. Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése Az igazgatásrendészeti osztály feladatai az értékelt időszakban: szabálysértések elbírálása, engedélyügyi tevékenység (személy-és vagyonvédelmi, magánnyomozói és fegyver ügyintézés), a közigazgatási bírság elbírálása, a kiszabott bírságok végrehajtása, a mellékbüdtetések nyilvántartása, pirotechnikai bejelentések, figyelmeztető jelzések nyilvántartása, ellenőr zése és 20l2.04.l5-től a helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatok ben 1054 szabálysértési ügy került iktatásra, ami a 2013-ban iktatott 1290 ügyhöz viszonyítva l8%-os csökkenést mutat, afeljelentett személyek száma 1110 (201 3-ban 1364). A feljelentések belső összetétele nem változott, a közlekedési szabálysértések adták a feljelentések döntő többségét (95%). A közlekedési szabálysértéseken belül akiemelt közlekedési szabálysértések elkövetése miatt 328 feljelentésben 287 személyt jelentettek fel. Egyéb közlekedési szabálysértésekben 1125 feljelentésben 875 fővel szemben érkezett feljelentés. Nem közlekedési szabálysértések miatt elenyésző számban (62 fő ellen) érkeztek feljelentések. Jlletékességi területünkön afegyver- és a tartási (viselési) el/gedéllyel rendelkező 1077 (1065) természetes személy engedélyes 2064 (1994) fegyverrel rendelkezik. 4 (4) jogi személy tulajdonos pedig 59 (57) darab lőfegyver tartására rendelkezik engedéllyel. Fegyvertartási engedélyhez kapcsolódó európai lőfegyvertartási engedélyt 15 (Il) fő részére állítottunk ki ben összesen 779 (777) személy- és vagyonőri, 18 (21) magánnyomozói, 3 (4) biztonságtechnikai tervező-szerelő, 21 (22) biztonságtechnikai szerelő, 4 (l) vagyonvédelmi rendszert tervező szerelő és II (10) vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvánnyal rendelkező természetes személyt tartunk nyilván. 40 (58) egyéni vállalkozó és 18 (19) társas vállalkozás rendelkezik működési engedéllyel. 5. Bűn- és baleset-megelőzés A rendőrkapitányság illetékességi területén évben a bűnmegelőzés témakörében az országos stratégiák és irányelvek, a hatályos ORFK utasításokban megfogalmazott szempontok alapján végeztük tevékenységünket, figyelembe véve a helyi sajátosságokat. Az illetékességi területen elkövetett bűncselekményeket elemezve, értékelve határoztuk meg, hogy melyik az a sértett i kör, akit be kell vonnunk a bűnmegelőzé si tevékenységünkbe. A 18. életévüket be nem töltött személyek kábítószer- és alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében, az illetékességi területünkön lévő szórakozóhelyek, zenés, táncos rendezvények és a vendéglátó-ipari egységek ellenőrzésével kapcsolatban intézkedési terv alapján augusztus hónaptól havi két alkalommal közbiztonsági razziát tartottul/k. A végrehajtott ellenőrzések következményeként Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője egy vendéglátó-ipari üzlet ideiglenes bezárására intézkedett, tekintettel az ott talált kábítószer gyanús és új pszichoaktív anyagokra. Az ellenőrzésben résztvevő megyei társszervek: önkormányzat (családsegítő, gyámügy), Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Munkavédelmi felügyelőség, Gyámhivatal, illetve gyermekjóléti szolgálat, Polgárőrség.

14 12 A családon belüli erőszakhoz kapcsolható bejelentések esetében történő rendőri intézkedés felelősségteljes döntéshozatalt jelent számunkra. Az értékelt időszakban 14 esetben (201 3-ban 17 eset) éltünk az ideiglenes megelőző távoltartás jogintézményével. Minden esetben, amikor az intézkedő rendőr családon belüli erőszakra utaló jeleket észlelt, az illetékes gyennekjóléti intézmény felé jelzéssel éltünk. A kapitányságunkon tevékenykedő D.A.D.A. oktatók, valamint az iskolarendőrök egyik fő feladata, hogy az iskolai foglalkozásokon megismertessék a tanulókat azokkal a módszerekkel, melyek segítségével elkeriill/ető az áldozattá válás, valamint ismertetik azokat a lehetőségeket - szervezeteket, személyeket - akiktől esetleges áldozattá válásuk esetén segítséget kérhetnek. Az oktatók külön kérésre szülői értekezleteken is megjelennek, tájékoztatják a szülőket az általuk végzett munkáról, igyekeznek kiépíteni azt a bizalmi viszonyt, mely elengedhetetlen a családon belüli erőszak feltárása során az áldozat és a hatóság, különösképpen annak egyes eljáró tagja között. A már fent említett oktatási programok - D.A.D.A. - szerves része a kábítószerekkel kapcsolatos veszélyek megbeszélése. Ezen felül kapitányságunk tagja a Békéscsabai Kábítószeriigyi Egyeztető Fórumnak (továbbiakban: KEF). Ennek keretén belül a városban megszervezett, kábítószer ellenes programokon részt veszünk, bekapcsolódunk a megelőző munkába. A KEF-en keresztül iskolák, kollégiumok kérésére ezen témában is tartunk előadásokat évben két országos iskolai megelőzési program is indult: ~ naptól a "Sziilők és a Családok a Rendőrség KiemelI Partnerei a Kábftószer-bUnözés megelőzésében ", me ly alap- és középfokú oktatási intézmények mindegyikében meghirdetésre került. A programban részt vevő referens havonta egy alkalommal tart fogadóórát, illetve havonta két alkalommal teljesít telefonos ügyeletet. Ezen kívül külön e célra létrehozott e-maii címen tartja a kapcsolatot az iskolákkal, szülőkkel. ~ l. naptól a kapitányságunk illetékességi területén négy középfokú oktatási intézményben indult el az "Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói Szolgálat", melynek során az adott középfokú intézményekben (BÉKSZI Trefort Ágoston Tagiskola, Zwack József Tagiskola, Kós Károly Tagiskola, Vásárhelyi Pál Szakközépiskola) két fő tanácsadó tiszt - egy szenior és egy aktív állományú tiszt - teljesít szolgálatot az intézményekben. A szolgálat folyamatos jelenlétet biztosít az iskolákban, melynek során az iskolában kialakuló problémákat az iskolával közösen, elsősorban pedagógiai módszerekkel oldják meg. A kapitányságon tevékenykedő áldozatvédelmi referens a beérkező rendőri jelentések, illetve a feljelentések figyelemmel kísérésével, valamint a büntetőügyekben dolgozó előadók kérésére a szükséges esetekben tájékoztatta a sértetteket az áldozatsegítés lehetőségeiről. Rendszeres kapcsolatot tartott a Békés Megyei Konnányhivatal Igazságügyi Szolgálatával, amennyiben szükséges volt segítséget nyújtott az ügyintézésben ben több áldozatvédelemmel kapcsolatos rendezvényen vettünk részt, többek között: >- 20 I án "Erő vagy erőszak " című előadás az ideiglenes megelőző távoltartás rendőrségi végrehajtásával kapcsolatosan, > TETT programzáró konferencia.

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010-753/2014. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2.

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-071, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-071/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070/901-2013. ált. B E

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 3. Telefon: 22/541-600 BM telefon: 22/2331 Fax: 22/2333 szekesfehervarrk@fejer.police.hu Szám: 07010/ 8111 /2013.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/277/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról

Részletesebben

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Bevezető BEVEZETŐ A Mátészalkai Rendőrkapitányság a rendőrség számára az Alkotmányban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatai 890,91 km2, 92,3/fő/km2 népsűrűségű

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az

Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG * 9024 Győr, Zrínyi út 54. ((96) 520-000 ( BM: (21) 10-55 ( Fax: (96) 520-000/10-57 e-mail: hollos@orfk.b-m.hu idegenforgalmi Szám:321-21-2/2006. ált. Rendõrkapitányság Tárgy: A

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 4787/2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014.

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL Békési Rendőrkapitányság Mezőberé;i Rendőrőrs [565O Mezöbeiény, Petőfi u. 12. O6/66/352-522; Fax: 66/352-522, 33/57-00 E-mail: bekes.rkekes.p e.hu V( Jovahagyom: * Ladányi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB nyílt ülés Képviselő-testület egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/ 1366-1/2013. ált. Jóváhagyom: Dr.Gyurosovics József r.dandártábornok rendőrségi főtanácsos címzetes főiskolai docens megyei főkapitány BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax.

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/146-2009.ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság 2008.

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196.

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196. R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G N Y Í R E G Y H Á Z A 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196. Tel. BM: (03/32) 35-00 Városi: (06/42) 524-600/35-00 Fax. BM: (03/32) 35-02 Városi:

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 23-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart,

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Szám: 2061/2009. ált. Jóváhagyom: Dr. Kassai László r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Készült: Kerekegyháza

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben