ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ október 1. napjától

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2014. október 1. napjától"

Átírás

1 MKK MAGYAR KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ október 1. napjától Tartalom 1. Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama 1.1. Adatkezelés célja 1.2. Adatkezelés jogalapja 1.3. Kezelt adatok köre 1.4 Adatkezelés időtartama 2. Az adatok tárolásának módja, adatkezelés biztonsága 3. Adatkezelő adatai, elérhetősége 4. Adattovábbítás 5. Adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei 6. Tiltakozás személyes adatkezelés ellen 1/9

2 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA Az MKK Zrt. adatkezelései alapulnak: - jogszabályi felhatalmazáson, ennek hiányában - önkéntes hozzájáruláson. /A nem a saját adataikat megadó adatközlőknek kell az érintett hozzájárulását beszereznie./ Amennyiben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, arról jelen tájékoztatóba, illetve jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetben az MKK Zrt. külön értesítést ad. E tájékoztatóban nem nevesített adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az MKK Zrt. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges 1.1. ADATKEZELÉS CÉLJA: - követelésekkel kapcsolatosan a követelések nyilvántartása, az adósok egymástól való megkülönböztetése, a követelések érvényesítése, egyedi fizetési megállapodások kötése, részletfizetés biztosítása, késedelmes fizetés esetén kamatok felszámítása és a számviteli kötelezettség teljesítése, továbbá törvényi adatszolgáltatások teljesítése, befizetések azonosítása, nyilvántartása. Az MKK Zrt. a Ptk. 6:193. (1) bekezdése alapján kezeli az általa megvásárolt követelések érvényesítésével kapcsolatos személyes adatokat. - pénzmosás megelőzésével kapcsolatosan a bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosásának, valamint a terrorizmusnak pénzzel való támogatásának megelőzése, megakadályozása. - panaszkezeléssel kapcsolatosan: a panaszok és a panaszos ügyek elintézésének dokumentálása, nyomon követése. - telefonos ügyfélszolgálatnál: a fogyasztói és szolgáltatói jogok érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság. - beléptető rendszerrel kapcsolatosan: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, üzleti, banki és fizetési titkok megőrzése. - fénykép és videofelvétellel kapcsolatosan: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása. - MKK Zrt. honlapjának (www.mkkzrt.hu) felkeresésével kapcsolatosan: 2/9

3 a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. - honlap cookie kezelése a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, a felhasználó böngészésének könnyítése 1.2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA: - követelésekkel kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:193. (1) bekezdése, a számvitelről szóló évi C. törvény 169. (2) bekezdése, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII.. törvény 3. (1) bekezdésének (l) pontja, és a 161. (1) bekezdésének c) pontja, valamint a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXII. törvény. - pénzmosás megelőzésével kapcsolatosan a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 7. (2) és (3) bekezdései. A kezelt adatok kőre: név, születéskori név, állampolgárság, cím, az azonosító okmány száma, típusa, születési hely, idő, anyja neve. - panaszkezeléssel kapcsolatosan Hpt (11) - (12) bekezdése. - telefonos ügyfélszolgálatnál a Hpt (4) bekezdése és a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 17/B (3) bekezdése. - beléptető rendszerrel kapcsolatosan az érintett hozzájárulása az MKK Zrt. területére való belépéssel, továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 32. (1) bekezdése. - fénykép és videofelvétellel kapcsolatosan az érintett hozzájárulása az MKK Zrt. területére való belépéssel. A személyes adatok kezelője: az MKK Zrt. A felvételek felhasználása az alábbiak szerint történik. A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult az MKK Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalója. A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: az MKK Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói, valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti. A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: az MKK Zrt. kijelölt munkavállalói. Az MKK Zrt. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a felvételek törlését. Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. Adattovábbítás történhet a szabálysértési- vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé. Az átadott adatok köre a térfigyelő kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek. Az adattovábbítások jogalapja a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény 171. (2) bekezdésének második mondata, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 83. (1) 3/9

4 bekezdése. - MKK Zrt. honlapjának (www.mkkzrt.hu) felkeresésével kapcsolatosan az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII törvény 13/A. (3) bekezdése. - honlap cookie kezelése az érintett hozzájárulása 1.3. ADATOK KÖRE: - követelésekkel kapcsolatosan ügyfél-azonosító, név, cím, levelezési cím, anyja neve, születési hely, idő, telefonszám, cím, valamint a követeléssel kapcsolatosan az eredeti jogosult által átadott egyéb adatok. - panaszkezeléssel kapcsolatosan ügyfél-azonosító, név, cím, telefonszám, cím, dátum, az értesítés módja, a bejelentés típusa, az érintett szolgáltatás, a panasz oka, leírása, benyújtásának időpontja, a panaszos igénye, az ügyintéző neve, a megtett intézkedés és a panasz megválaszolásának időpontja. - telefonos ügyfélszolgálatnál azonosítószám, az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok. - beléptető rendszerrel kapcsolatosan azonosítószám, név, a képviselt szervezet neve, aláírás, a belépőkártya azonosítója, a belépőkártya kiadásának és visszavételének dátuma, időpontja, valamint a kártya használatának adatai. - fénykép és videofelvétellel kapcsolatosan az MKK Zrt. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai. - MKK Zrt. honlapjának (www.mkkzrt.hu) felkeresésével kapcsolatosan dátum, időpont, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, valamint az internet használat során általánosan elfogadott, a látogatottság adatainak mérésére szolgáló egyéb adatok. A honlapon külső szolgáltatók kódjai nem kerültek elhelyezésre. Az MKK Zrt. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. - honlap cookie kezelése esetén azonosítószám. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütikről és webjelzőkről az alábbi címen érhető el bővebb információ. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: - követeléssel kapcsolatosan: a követelés megszűnéséig, illetve elévüléséig. - pénzmosás megelőzésével kapcsolatosan: 4/9

5 a Pmt. 28. (1) bekezdése alapján 8 év - panaszkezeléssel kapcsolatosan: a Hpt (9) bekezdésének megfelelően a panaszos ügy lezárásától számított 3 év - telefonos ügyfélszolgálatnál: 1 év. Amennyiben jogi eljárás indul, a megőrzés határideje a jogi eljárás befejezésétől számított 6 hó. - beléptető rendszerrel kapcsolatosan a évi CXXXIII. törvény. 32. (2) és (3) bekezdéseinek b) pontjai alapján felhasználás hiányában az alkalmi, nem állandó jellegű belépési jogosultsággal rendelkező látogató távozását követő 24 óra. - fénykép és videofelvétellel kapcsolatosan felhasználás hiányában 7 nap. - ügyféllevelezéssel kapcsolatosan Az MKK Zrt. a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 5 évig megőrzi. A fenti küldemények digitalizált, egyéni azonosítóval ellátott példányainak megőrzési határideje szintén 5 év. Amennyiben jogi eljárás indul, az iratok megőrzésének határideje a jogi eljárás befejezésétől számított 5 év. Az MKK Zrt. a beérkezett eket, a honlapon történő megkereséseket a küldő nevével és címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli. - MKK Zrt. honlapjának (www.mkkzrt.hu) felkeresésével kapcsolatosan a honlap megtekintésétől számított egy hónap. - honlap cookie kezelése a munkamenet lezárultáig. 2. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA Az MKK Zrt. számítástechnikai mentéseinek adatmegőrzési helyei banki széfben találhatóak meg. Az MKK Zrt. az adatkezelési műveleteket tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az MKK Zrt., illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az MKK Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az MKK Zrt.-nek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló 5/9

6 intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. Az MKK Zrt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól ( , web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 3. ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI Az adatkezelők adatait és elérhetőségét jelen tájékoztató melléklete tartalmazza. 4. ADATTOVÁBBÍTÁS: Az adatkezelés célja: - Kapcsolatfelvétel és a követelések behajtása céljából a követelésekkel kapcsolatos adatok a Hpt. 10. (1) bekezdésének a) pontja szerinti közvetítők felé történő továbbítása. A közvetítők felsorolását, melyet jelen tájékozató melléklete tartalmaz, nem teljes körű, az MKK Zrt. fenntartja a jogot további adatkezelő igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatkezelés megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást - az egyes szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fogyasztási és számlázási adatok továbbítása az érintett szolgáltató felé, - a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII törvény 5. (2) bekezdésében megjelölt adatok továbbítása a Központi Hitelinformációs Rendszer felé Az adattovábbítások jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az ügynökök felé történő adattovábbítások tekintetében a Hpt q) pontja, a KHR rendszerbe történő adattovábbítások esetében pedig a KHR. törvény 5. (2) bekezdése és egyéb rendelkezései. Adattovábbítás engedményezés kapcsán: Eseti jelleggel, amennyiben az MKK Zrt. más adatkezelőre engedményezi a követelést, a követeléssel összefüggő adatok továbbításra kerülnek az engedményes részére a Ptk. XII. cím XXVIII. fejezetében foglaltak szerint, a kötelezett értesítése mellett. Adatkezelés nyilvántartási száma: Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-52418/ AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI Az adatfeldolgozók adatait és elérhetőségét jelen tájékoztató melléklete tartalmazza. 6/9

7 A mellékletben az adatfeldolgozók felsorolása nem teljes körű, az MKK Zrt. fenntartja jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást. 6. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATKEZELÉS ELLEN Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben. Az MKK Zrt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az MKK Zrt. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: Telefon: Telefax: Az MKK Zrt. adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-52418/ /9

8 Melléklet: az adatkezelők adatai, elérhetőségük NÉV SZÉKHELY CARRIERE Biztonsági Tanácsadó és 1070 Budapest, Dózsa Gy. út 34. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZVETÍTŐ Díjbeszedő Faktorház Zártkörűen Működő 1117 Budapest, Budafoki út Részvénytársaság - KÖZVETÍTŐ dr. Varga Tamás ügyvéd - KÖZVETÍTŐ 1042 Budapest, Munkásotthon 7. 2/6. Euro-Tax Financial Kereskedelmi és 1042 Budapest, Munkásotthon 7. 2/6. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - KÖZVETÍTŐ MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen 1138 Budapest, Tomori utca 34. Működő Részvénytársaság P.E.K. Pénzügyi Eszköz-és Követeléskezelő 2040 Budaörs, Fügefa u. 15. Zártkörűen Működő Részvénytársaság - KÖZVETÍTŐ Referens Nr.1. Információs és 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 26. Bűnmegelőzési Korlátolt Felelősségű Társaság - KÖZVETÍTŐ 8/9

9 Melléklet: az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségük NÉV Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság EURODOC 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság SZÉKHELY 1138 Budapest, Dunavirág utca Biatorbágy, Verebély László utca 2. 9/9

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Mapei Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2012. január 1. 1. BEVEZETÉS...2 2. DEFINÍCIÓK...3 3. ALAPELVEK A MAPEI KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN...4 4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA...6

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Ringier Kiadó Kft (1082 Budapest, Futó utca 35-37.) (a továbbiakban Ringier, vagy Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Definíciók. Korintex Global Kft 7666, Pogány, Zrínyi u. 3/b. +3670/330 98 33. 2.1. személyes adat. 2.2. hozzájárulás. 2.3.

1. Bevezetés. 2. Definíciók. Korintex Global Kft 7666, Pogány, Zrínyi u. 3/b. +3670/330 98 33. 2.1. személyes adat. 2.2. hozzájárulás. 2.3. 1. Bevezetés A Korintex Global Kft. (7666 Pogány, Zrínyi utca 3/b), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával

Részletesebben

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Behring Balázs (8220 Balatonalmádi, Kazinczy u. 8.) (a továbbiakban Behring Balázs, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

Vatera Sztárajánlatok Adatkezelési Tájékoztató. 1. Bevezetés

Vatera Sztárajánlatok Adatkezelési Tájékoztató. 1. Bevezetés 1. Bevezetés A Vatera Sztárajánlatok, mint diszkont ajánlatokat tartalmazó online kereskedelmi szolgáltatás, mely a http://www.vatera.hu/sztarajanlat oldalról érhető el, a Dante International Korlátolt

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat Az Adatkezelő és adatai Név: DT-Xenon Világítástechnika (Dynoteq Kft.), a továbbiakban Adatkezelő Székhely: 2230 Gyömrő, Buzogány u. 2/2. Telephely: 2230 Gyömrő, Üllői út 19. Adószám:

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Definíciók. 2.1. személyes adat:

1. Bevezetés. 2. Definíciók. 2.1. személyes adat: 1. Bevezetés A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT a www.minimobaby.hu webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbáziskezelési szolgáltatásához - NAIH-79162/2014. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény adatvédelmi nyilatkozata

A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény adatvédelmi nyilatkozata A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény (8200 Veszprém, Táborállás park 1.) (a továbbiakban Kabóca

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető A Fried Kastély Szálloda és Éttermet üzemeltető cég, a Danubetrade Kft. (1221 Budapest, Ady Endre út 133. Adószám: 12690907-2-43, a továbbiakban Szálloda)

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos: 2014 június 14 napjától. 4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos: 2014 június 14 napjától. 4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2014 június 14 napjától 1. Az adatkezelő 2. Fogalmi meghatározások 3. Alapelvek 4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme 5. Adattárolás módja,

Részletesebben

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Az AUTOFER ZRT. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelő Merka Géza EV (a továbbiakban: adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Az Új Pajtakert Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Az Új Pajtakert Kft. (8200 Veszprém, Fenyves u. 15.) (a továbbiakban Új Pajtakert Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.nyelvtanulas.net

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.nyelvtanulas.net ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.nyelvtanulas.net A Business West Korlátolt Felelősségű Társaság (mint Szolgáltató) a www.nyelvtanulas.net honlapon lehetővé teszi Nyelviskola munkásságának közelebbi megismerését,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Bevezetés Az Angloville Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme iránt, azokat bizalmasan kezeli és minden olyan technikai és szervezési intézkedést

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat 1. Veszprémi Hangversenyteremért Közhasznú Alapítvány adatvédelmi nyilatkozata Bevezetés A Veszprémi Hangversenyteremért Közhasznú Alapítvány (8200 Veszprém, Cseri út 3.) (a továbbiakban

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Animus Kiadó Adatkezelési tájékoztató Bevezetés Az Animus Kiadó Kft. (székhely: 1021 Budapest, Szerb Antal u. 22/A.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Részletesebben

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev.

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev. Kara Beatrix egyéni vállalkozó, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BEVEZETÉS A Biobello Team Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 32. fszt., Cégjegyzékszám: 01-09-196949, Adószám: 25052080-2- 41) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti

Részletesebben

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev.

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev. Kara Beatrix egyéni vállalkozó, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Karikagyűrűmost.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A GYÉMÁNTKAVICS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 Budapest, Nagybányai út 78/A. B. ép. II. em. 9., Cégjegyzékszám: 01

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Angole-egyetem.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014. Adatvédelem Koncz Árpádné egyéni vállalkozó (2510 Dorog, Petőfi tér 26, adószám: 729647981-3- 1) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az adatkezelés nyilvántartási

Részletesebben