Csomafalvi Hírlap. Megjelent! Tavaszodik. A spiritualitás évében, minden hónapra egy gondolat:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csomafalvi Hírlap. Megjelent! Tavaszodik. A spiritualitás évében, minden hónapra egy gondolat:"

Átírás

1 Csomafalvi Hírlap I. É V F O L Y A M 4 ( 4 ) S Z Á M 2 O 1 3. M Á J U S A T A R T A L O M B Ó L : Pályázatok Beruházások Jogi tanácsadó Csomafalvi kékfény Felhívások 2 3 Közérdekű információk 4 Iskola - 5 Egyház: Elsőáldozás Rendezvények 70 évesek kortárstalálkozója Beszámolók, évfordulók, anyakönyv A spiritualitás évében, minden hónapra egy gondolat: Kétezerháromszáz évvel ezelőtt Arisztotelész megállapította, hogy az emberek minden másnál jobban vágynak a boldogságra. Míg a boldogságot önmagáért keressük, összes többi célunk legyen az egészség, szépség, pénz vagy hatalom csak azért fontos, mert feltételezzük, hogy majd boldoggá tesz minket. Csikszentmihályi Mihály Tavaszodik A hosszú, hideg tél után, már alig vártuk, hogy észrevegyük a tavasz első jeleit. Idén a tél túl korán beköszöntött és a véget érni nem akaró hideg idő rányomta bélyegét a nemzeti ünnepünkre is. Már-már azt hittük, hogy a korai időpont és a kedvezőtlen időjárás miatt a húsvéti határkerülést is a hóborította tájon fogjuk megtenni. Mifelénk, a Gyergyói-medencében sokkal később érkezik meg ez a csodás évszak. Még havas a Délhegy és a Bucsin, amikor már a hegyen túl virágban pompáznak a fák. Ilyenkor több időt töltünk a szabadban, rendezgetjük udvarainkat, ahogyan a fák és a természet, mi is megújulunk. Hosszabbá válnak a nappalok és ezzel együtt több tervet szövünk. Mindenkinek tartogat a nyár ünnepeket, együtt készülünk az elsőáldozásra, a kortárstalálkozókra, ballagásokra, esküvőkre, vakációra és a közösség más rendezvényeire. Az ünnepek mellett ott vannak az életünkben a kerti munkák, a veteményezés, a vetés, az állatok legelőre való kihajtása, de a mindennapi rutinfeladataink is. A mindig megújuló természet nekünk is segít megújulni. Folyamatosan változnunk kell, hogy felülkerekedjünk sokszor önző vágyainkon. Képesek vagyunk arra, hogy barátsággal és jó szándékkal forduljunk szomszédjaink, embertársaink, falustársaink fele. Ne csak a szavaink, hanem tetteink mutassák, kik vagyunk valójában. Egyszer talán azok a társaink válnak példaképpé, akik egyszerűen élnek, minden dicsekvés és hivalkodás nélkül. Köllő Orsolya, fejlesztési referens Megjelent! Föld Napja Rendezvény - A csomafalvi erdő könyve Április 22-én, a Föld Napja alkalmával került sor A csomafalvi erdő könyvének bemutatójára a Borsos Miklós Művelődési Házban. A bemutatón Márton László-Szilárd polgármester elmondta, hogy a könyv a Robinwood Plus projekt keretén belül valósulhatott meg, ami Hargita Megye Tanácsának köszönhető. Miután beszámolt a projekt tevékenységeiről, megköszönte a helyi közbirtokosság és az F&F International támogatását is a könyv megjelentetésében. A polgármester köszöntője után, Kedves-Tamás Antal és Mogyorós László szerkesztők keltették fel érdekes előadásukkal a közönség érdekélődését a könyv iránt. A könyvbemutató a Sharewood film levetítésével zárult, amelynek segítségével átfogóbb képet sikerült nyújtani a projektről. A csomafalvi erdő könyvét a Polgármesteri Hivatal minden háztartáshoz ingyenesen fogja majd eljuttatni. Friss hírekkel mindennap

2 2 O L D A L Pályázatok és beruházások Gyergyócsomafalva Helyi Tanácsa az 19/2013-as határozattal jóváhagyta községünk 2013-as évi költségvetését: Összjövedelem: saját bevételek visszaosztások pályázati források Összkiadások: Adminisztrációs- és közszolgáltatások Polgárvédelem Tanügy Kultúra, sport, szabadidő, vallás Szociális közszolgálat Községfejlesztés és karbantartás Beruházások A pályázati és beruházási költségeket a Csomafalvi Hírlap áprilisi számában tettük közzé. A költségvetés fejezetenkénti felosztása megtalálható a unkon, valamint a Fejlesztési és a Pénzügyi Minisztériumok webán: Előző lapszámunkban a beruházási lista értéke becsült adatokat tartalmazott. A végleges érték jelen táblázatban található meg. Jogi tanácsadó: Kommunikáció, mediáció helyett Az utóbbi időben egyre elterjedtebb községünkben, hogy egyesek mediátor segítségével akarják megoldani földes problémáikat. Ezért szükségesnek tartom, hogy néhány dolgot megemlítsek a mediációról. Mediációt lehet igényelni bármilyen polgárjogi, kereskedelmi, fogyasztóvédelmi, munkaügyi, családjogi viták esetén, orvosi műhibák, valamint biztosítási területen felmerülő konfliktusok esetében és büntetőügyekben. A mediáció célja, hogy megkönnyítse a kommunikációt két fél között és elérje a felek megbékélését. Tulajdonképpen a perek békés megoldásának egy módja. Mégsem javasolom, hogy mediációval éljenek azon személyek, akik a Helyi Földtulajdonba Helyező Bizottságtól várnak területi ügyekben megoldásokat. Több okot is fel tudok sorolni ennek magyarázatára. Elsőként megemlíteném, hogy a mediátor elég sokba kerül, ezen kívül pedig az általa elkészített mediációs jegyzőkönyv még nem jogerős. Ahhoz, hogy a mediáció eredményét a felek felhasználhassák a bíróságon vagy máshol, szükséges, hogy egy közjegyző hitelesítse a megegyezésüket. Erre ismét fizetni kell. Másodsorban pedig hiszem és vallom, hogy a Földtulajdonba Helyező Bizottság tagjai annyira nyitottak és úgy végzik munkájukat, hogy kommunikációval, ami mellesleg nem kerül pénzbe, megoldható minden földes probléma. b.z. C S O M A F A L V I H Í R L A P

3 I. É V F O L Y A M 4 ( 4 ) 3 O L D A L Csomafalvi kékfény Egyszerűsített eljárás a tulajdonlapok kibocsájtásánál Rövid ismertető a 2012-ben községünkben történt kihágásokról és bűncselekményekről Elmondhatjuk, hogy az előző évekhez viszonyítva csökkent a kihágások és bűncselekmények száma Gyergyócsomafalván ben több ellenőrzést végeztünk annak érdekében, hogy biztosítva legyen a közbiztonság. Az ellenőrzések és jelentések után négy testi sértéssel járó bűncselekményt, egy súlyos birtokháborítást és egy rongálást állapítottunk meg. Ugyanakkor 16 esetben alkalmaztunk büntetést különböző kihágásokra. Sajnos a kihágások többsége a diszkó környékén történt, éjszaka 2 és 4 óra között. Kiváltó oka az alkohol volt. Végül a diszkóhoz felszerelt külső megfigyelő kamera a kihágások csökkenését eredményezte. Tinca Nicusor Tűzvédelem ismertetése a lakossággal Láthattuk, tapasztalhattuk, hogy milyen nehézkesen lehetett megszerezni a tulajdonlapokat. Ez annak volt tulajdonítható, hogy csak abban az esetben tudtunk birtoklapokat kitölteni, ha a jóváhagyott területek minden parcellája be volt azonosítva. A parcellák beazonosítása viszont nem volt könnyű, mert sok parcella már a negyedik vagy ötödik tulajdonosnál van és a tulajdonlapot mégis a volt tulajdonos nevére kell kibocsájtani, annak a személynek a nevére (örökösök feltüntetésével), akitől a kollektív vagy az állam elvette. A tulajdonlapok kibocsájtásának egyszerűsítése érdekében a Kormány, 2012 decembere folyamán rendelettel módosította a földtörvényt és engedélyezte, hogy részleges tulajdonlapok legyenek kibocsájtva. Egy örökhagyó után mindaddig lehet részleges tulajdonlapokat kiadni, amíg az összes jóváhagyott területeire lesz tulajdonlap. A parcellák beazonosítása még nem elégséges egy dokumentáció elkészítéséhez. Ehhez szükséges még a dűlők parcellázási terve is. Ezt figyelembe véve, a csomafalvi Földtulajdonba Helyező Bizottság úgy döntött, hogy meghirdeti: Azon dűlőkben lesznek hamarabb tulajdonlapok kibocsájtva, amelyikben a tulajdonosok összefognak és szervezetten beazonosíttatják parcelláikat, elkészíttetik a parcellázási tervet. Sajnos szükség van ilyen intézkedésre, mivel nagyon sok örökös, akik már eladták a területeket, de azok is, akik nem adták el, valami okból kifolyólag teljesen érdektelenek, nem akarják a szükséges folyamatokat végigjárni. Felkérjük azon személyeket, akik hamarabb szeretnének részleges tulajdonlapot kapni, jelentkezzenek a mezőgazdasági osztályon folyó év május végéig. Ezután elkészítünk egy parcellázási ütemtervet, amit közzéteszünk itt a hírlapban is. b.z. Az elmúlt lapszámokban írtunk a polgárvédelemről, tűzmegelőzésekről, önkéntességről. Említettük, hogy a Polgárvédelmi Közszolgálat egyik ága az önkéntes tűzoltóság. Ennek a tevékenységnek célja, a tűzoltásban és egyéb katasztrófa elhárításában résztvevő önkéntes tevékenységek mellett, a tűzesetek megelőzése is olyan módon, hogy tűzvédelmi ismereteket adunk át a lakosságnak. Május hónap folyamán, kilenc önkéntes tűzoltónk fogja meglátogatni a k ö z s é g m i n d e n g a z d a s á g á t, tűzmegelőzési szabályokat ismertetvén. A lakosok aláírásukkal igazolják, hogy tudomásukra jutottak a fent említett tűzvédelmi szabályok. Kérjük, fogadják őket bizalommal! Köszönetnyilvánítás! A Délhegy Sportklub és a jégkorongozó gyermekek szülei, ezúton köszönik a Fapicom Kft.-nek, Páll Máriának, Bege Árpádnak (Főút), Bege Árpádnak (Kerektó), Orbán Leventének, Domokos Árpádnak, Madarász Lászlónak, Csata Tivadarnak, Baróti Botondnak és Bege Margitnak azt a támogatást, amellyel lehetővé tették az U10 és U12-es korosztály számára a magyarországi nemzetközi tornán való részvételt.

4 4 O L D A L Közérdekű információk Üveget, műanyagot, papírt a fehér zsákba! Először is szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik csatlakoztak a szelektív hulladékgyűjtéshez, hiszen hozzáállásukkal sikerült elérni, hogy kevesebb vegyes szemetet kelljen elszállítsanak. Nemrég a helyi tanács néhány tagja kezdeményezte a szelektív hulladékgyűjtést. Ez idáig két alkalommal gyűjtötték össze az újra felhasználható anyagokat. Már amit a fehér zsákokba gyűjtöttek össze a falustársak. Mindkét alkalommal négy traktor-utánfutónyi műanyag, üveg, karton gyűlt össze, ennek eredményeképpen következő héten nem három, hanem csak két térést kellett biztosítson a hulladékszállító autó, ami köztudottan a község számára kevesebb kiadást jelent. A kezdeményezők kíváncsiak voltak, mi mindent szállít el a szemetes kocsi, marad-e, amit esetleg még le lehetne adni az újrahasznosítható anyagok közé. Március 28-án a Salubriserv-es szemétszállítóval körbejárták a falu nagy részét. Sajnos, műanyag, tyúktetem, hamu, üveg, konyhai zöldséghulladék, udvartakarításból származó avar is felkerült a hulladékszállító autóra, ami nem kevés pénzért szállítja el a porták elé kihelyezett szemetet. Amint tapasztalták, még mindig rengeteg műanyag, üveg és lebomló szerves anyag kerül a kukákba, amit szelektíven lehetne gyűjteni, és aminek elszállításáért nem kellene nagyobb összeget fizetni. Ez alkalommal kg szemetet szállítottak el a községből Cekendtetőre. Trágyadomb hiányában, célszerű lenne komposztáló ládába gyűjteni a konyhai lebomló hulladékot, ami majd felhasználható növények termesztésére. Az udvarról összegereblyézett növényi hulladékot sem kellene a kukákba gyűjteni, mert nehéz és ennélfogva drága az elszállítása. Hagyományok útja Csomafalván Szintén komposztáló ládába kellene gyűjteni, ahol pedig van trágyadomb, oda. A terepszemle során volt olyan kuka, amely tele volt pillepalackkal, a hivatal által kiosztott fehér zsákot akadt, aki a kukába dobta, valószínűleg azért, mert nem értesült arról, hogy abba kellene gyűjteni az újrafelhasználható hulladékot. Ismételten felhívjuk a gyergyócsomafalviak figyelmét arra, hogy gyűjtsék külön, a fehér zsákba a műanyagot, üveget, papírt. A tanács elképzelése szerint a traktorral, minden második csütörtök -pénteken összegyűjtött üveget, műanyagot, papírt a szociális segélyben részesülők kiválogatják, majd külön-külön begyűjtőkhöz juttatják el. Ha nem is óriási a pénzösszeg, amit adnak a begyűjtők a kiválogatott hulladékért, úgy is nyer a község, hiszen nem kell a falu fizessen az elszállításért, s nem utolsó sorban a település minden lakója tesz a környezetvédelemért. Végül pedig a szemét-elszállító cég, a Salubriserv alkalmazottainak kérését is tolmácsoljuk. Felkérik a lakókat, hogy a szokásos csütörtökön-pénteken reggel 7 órakor rakják ki a kapujuk elé a kukákat, a kuka aljába tegyenek szemetes zsákot, hogy ne ragadjon, ne fagyjon bele a szemét, ne kelljen kikopogtatni, és ezáltal rongálás veszélyének kitenni a szeméttárolókat. Arra is kérik a lakókat, hogy ha csak félig van a kuka, és nem jelent ez nehézséget, várjanak a következő elszállításig. Április én a Salubriserv szemétszállítója ismét hármat tért a faluból. A cél az volna, hogy csak kettőt térjen ezentúl. A községvezetés kérése pedig ismételten az, hogy a közbeeső csütörtökön-pénteken a fehér zsákba gondosan összegyűjtött üveget, műanyagot, papírt tegyék a kapuk elé. Köszönjük együttműködésüket! Helyi Tanács Működése óta a Turisztikai Információs Iroda egyik kiemelkedő és közkedvelt programcsomagja a Hagyományok Útja. Eddig érdeklődéssel járták végig magyarországi, franciaországi, olaszországi és svédországi látogatók. A Hagyományok Útján bemutatásra kerülnek örökölt és ma is élő szokásaink, népi mesterségeink, hagyományaink. Ezek közül néhány: házikenyérsütés dagasztás, bevetés, kiszedés után kóstolás következik, finom kokojza, málna, szeder vagy eperlekvárral kürtőskalácssütés dagasztás, sütés, kóstolás hangszerkészítés eszközök bemutatása, amelyek a citerakészítéshez szükségesek, a hangszerek megszólaltatása, éneklés; más faragott tárgyak bemutatása (pl. kokojzaszedő, székelykapu, lámpa) székelyruha varrás, szőnyegszövés a Fenyőalja Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület kiállításai, vásárai lekvárok, szörpök, befőttek, savanyúságok, kézműves termékek széles választékával Felhívás Várjuk azon személyek jelentkezését, akik szívesen bemutatnák a témakörbe illő tevékenységeiket a Csomafalvára érkező turistáknak, miáltal gazdagítanák a programcsomagot. Kapcsolattartók: Borsos Enikő, Kopacz Emília (Turisztikai Információs Iroda) Telefonszám: C S O M A F A L V I H Í R L A P

5 I. É V F O L Y A M 4 ( 4 ) Iskola- 5 O L D A L Nagyváradi élményeim... Április 3. és 6. között részt vettem az V. Országos Ökumenikus Vallás Olimpián, amely Nagyváradon volt megrendezve. Összesen 103 diák vett részt, katolikusok, reformátusok és unitáriusok. Az utazás hosszú volt és unalmas. Már mindenki azt várta, hogy megpillanthassa Nagyvárad épületeit és a Continental Forum szállodát. Ebben a modern, négycsillagos hotelben voltunk elszállásolva. A szobák elfoglalása után ünnepi megnyitó volt a Római Katolikus Székesegyházban, szentmisével egybekötve. Másnap a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumba mentünk, ahol istentisztelet után kezdődött a verseny. A tételek kidolgozására három órát kaptunk. Örültem, mert úgy éreztem, hogy jól sikerült. Délután városnéző sétára mentünk. Meglátogattuk a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ épületét és az Egyháztörténeti Múzeumot. Sajnos nem volt jó idő. Este megnéztük a Táncos Történelem című előadást az Árkádia Bábszínházban. Ezután megtudtuk a várva várt eredményeket a Partiumi Keresztény Egyetemen. Harmadik helyezést értem el, aminek nagyon örültem. Ezután táncházban vettünk részt, ahol nagyon jó volt a hangulat és nagyon jól éreztük Erdeményeink: Biológia tantárgyverseny, Gyergyószentmiklós: Csiki Amanda VII.B, Bege magunkat. Másnap volt a Pongrác VII.A, Simon Emília VII.A, Pop Andrea VII.A, Simon Zoltán VII.B, Márk díjkiosztó ünnepség. Értékes Timea VII.B, ajándékokat kaptam, aminek fekészítő tanár: Bancsi Edit nagyon örültem. Sok barátot Angol Nyelv és Irodalom tantárgyverseny, Gyergyószentmiklós: Simó szereztem, akikkel nagyon jókat Annamária VIII.A, Ács Szilvia VIII.A, Köllő Erika VII.A, s z ó r a k o z t u n k, e s t é n k é n t felkészítő tanár: Ambrus Ibolya beszélgettünk, ismerkedtünk. N a g y é l m é n y v o l t Román Nyelv és Irodalom tantárgyverseny, körzeti szakasz, számomra, hogy részt vehettem ezen a versenyen. Gyergyószentmiklós: Domokos Orsolya VII.A - VI. helyezett, Simon Emília VII.A II. helyezett. Megyei részvétel: Simon Emília, VII.A - II. helyezés. Domokos Orsolya, VII. A Felkészítő tanár: Ferenczi Julianna Tudjál többet, legyél jobb... felkészítő tanár: Sajgó Szabolcs

6 6 O L D A L Az elsőáldozásra, május 12-én, a 10 órás szentmise keretében kerül sor. Az elsőáldozók névsora: András Krisztián 726 szám, Andrei István 904 szám, Ambrus Balázs 308 szám, Ambrus Beáta 625 szám, Ambrus Krisztián 626 szám, András Tamás 290 szám, Balog Boglárka 1516 szám, Bartalis Benedek 737 szám, Bartalis Botond 169 szám, Bege Dorottya 767 szám, Bege Lóránd 691 szám, Benő Emília 336 szám, Borsos Emília 1179 szám, Csata Ágnes 1524 szám, Csata Bernadett Gyöngyvér 1163 szám, Csata István 1029 szám, Csata Noémi 512 szám, Csata Norbert 1289 szám, Csiki Bence 20 szám, Csiki Tihamér 120 szám, Csiki Renáta 1299 szám, Erős Alex 598 szám, Farkas Adorján 289 szám, Farkas Norbert 1458 szám, Gherghel József 1154 szám, Kedves Tamás 308 szám, Köllő Egyház: Elsőáldozás Csomafalván Dávid 323 szám, Köllő Zsolt 1126 szám, Kovács Barbara 248 szám, Orbán Levente 1269 szám, Orbán Klementina 1270 szám, Pál Dóra 914 szám, Pop Mónika 648 szám, Sándor Balázs 1020 A szám, Sándor Bence, Sándor Brigitta, Szilágyi Anna 3B szám, Szilágyi Zoltán 914 szám, Tofán Zsanett-Zselyke 1095B szám. Híveim figyelmébe! Abban az esetben, ha a régi sírokra új keretet készítünk, a szomszéd sírtól minden irányba legalább 20 cm távolságot tartsunk meg. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, beszéljék meg a szomszédokkal. Ahol lehet, ügyeljünk arra, hogy a sorok megmaradjanak. Rendezvényeink májusban - előzetes Május 9. - Európa Napja alkalmával idén is megrendezzük az iskolák számára a Nyílt Napot a Polgármesteri Hivatalnál. A diákok bepillantást nyerhetnek minden osztály munkatevékenységébe. Május Családok Napja a Feredőnél Plébánosuk, Antal A Feredőnél családias programokkal, vetélkedőkkel és piknikkel várjuk az érdeklődőket! Június 8-án kerül sor a 30 évesek kortárstalálkozójára. A névsort a következő lapszámban tesszük közzé! A hivatalos munkaszünet végett május 1. és 3. között szünetel az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban! C S O M A F A L V I H Í R L A P

7 I. É V F O L Y A M 4 ( 4 ) 7 O L D A L Az 1943-ban születettek névsora Május 25-én kerül megszervezésre a 70 éves kortársak találkozója. Isten éltesse őket! Az elhunyt kortársak nyugodjanak békében! Ambrus Árpád (Főút), Ambrus Teréz (Alfalu), Ambrusné Csiki Anna (Mozi utca), Baróti Ferenc (Dáviddomb), Baróti Ferenc (Inceloka), Bartalis Anna (Székelyudvarhely), Bartalis Imre (Töltés), Bartalis László (Szederpataka), Bartalisné Madarász Berta (Hidegpatak), Bartalisné Sáska Katalin (Főút), Bege Lajos (Szászfalu), Benesné Ambrus Gizella (Kisút), Borsosné Köllő Veronika (Akadán utca), Borsosné Pál Juliánna (Lukácsok utcája), Dr. Czirják Árpád (Kolozsvár), Csata Anna (Hidegpatak), Csata Erzsébet (Újafalu), Csata Éva (Gyergyószentmiklós), Csata Ferenc (Temető utca), Csata József (Magyarország), Csata Margit (Kis út), Csata Vilmos (Főút), Csiki Erzsébet (Gyergyószentmiklós), Csiki Judit (Csíkszereda), Csiki László (Kakas), Csiki Miklós (Gyergyószentmiklós), Csikiné Csata Juliánna (Töltés), Csikiné Farkas Gizella (Kerektó utca), Domokos Imre (Főút), Domokos Rozália (Gyergyószentmiklós), Erős Félix (Töltés), Erősné Czirják Jolán (Akadán utca), Farkas Sándor (Gyergyószentmiklós), Dr. Fülöp László (Szederpataka), Kedvesné Borsos Teréz (Kis út), Király László (Kerektó utca), Király Miklós (Kerektó utca), Királyné Ambrus Erzsébet (Szentmiklósi utca), Köllő Antal (Déllő utca), Köllő Árpád (Temető utca), Köllő Endre (Főút), Köllő Éva (Főút), Köllőné Ács Jolán (Köllők utcája), Köllőné Borsos Irén (Alszeg), Kopacz Imre (Akadán utca), Kopacz László (Töltés), Korpos László (Alszeg), Korpos László (Hidegpatak), Korposné Simon Anna (Hidegpatak), Lukácsné Bartalis Viktória (Szoros utca), Lukácsné Csata Anna (Akadán utca), Madarász Mihály (Arad), Madarászné Borsos Rozália (Szoros utca), Madarászné Szász Juliánna (Hidegpatak), Máthéné Böjte Anna (Alszeg), Molnárné Borsos Amália (Főút), Nagy Zoltán (Tömbház), Orbán Márton (Honcsok utca), Orbán Sándor (Középláb), Péterné Haba Rozália (Mohos), Rokaly László (Szentmiklósi utca), Rokalyné Benő Teréz (Főút), Simon Anna (Huszár utca), Székely Rozália (Palotailva), Székelyné Csata Regina (Déllő utca), Szilágyi János (Akadán utca), Szilágyiné Csata Jolán (Honcsok utca), Szilágyiné Péter Gizella (Újnegyed), Szőcs Mihály (Marosvásárhely), Tofánné Ambrus Irén (Kakas), Tofánné Zsigmond Rozália (Temető utca), Vasziné Zsigmond Amália (Kosza). Elhunyt kortársak: Ambrus Márton, Ambrusné Szilágyi Viktória, András Árpád, Bartalis László, Bartalisné Csiki Margit, Borsos István, Csata M. András, Csatáné Fazakas Teréz, Csiki Márta, Csiki Vilmos, Farkas János, Farkas László, Farkas Pongrácz, Köllő Ágoston, Köllő István, Köllő János, Köllő Márton, Lukács Béla, Madarász Miklós, Serbán Zoltán, Szakáli Csaba, Székely Béla. A névsort és a fényképet Baróti Ferenc (Dáviddomb) szolgáltatta. Köszönjük szépen!

8 Ez történt - Agrárfórum Az elmúlt két év sikeres agrárfóruma folytatásaként az idén április 19- én, pénteken, megszerveztünk egy hasonló fórumot. A fórum alkalmával hatékony gyakorlatokat és eredményes megoldásokat mutattak be szakemberek. Polgármesterünk megnyitó beszéde és Bege Károly megyei tanácsos köszöntője után, György Erzsébet a Mezőgazdasági Igazgatóság mérnöknője arról beszélt, hogy miért érdemes termelői csoportot alakítani. Márton István a Hargita Megyei Vidékfejlesztési Egyesület elnöke, a Hargita megyei termékek piacáról beszélt és jó példaként bemutatta a Küküllő-Keresztúri Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezetet. Kiss Ervin, megyei hatósági felügyelő, állatorvos, Állategészségügyi normák legelőkön és tejbegyűjtő központokban címmel tartott előadást. Márton László-Szilárd polgármester, a dániai tanulmányúton szerzett mezőgazdasági tapasztalatairól számolt be. A fórum kezdetekor minden gazda egy kérdőívet kapott kézhez, amit a fórum befejeztével kollegáink összegyűjtöttek. A kérdőív olyan kérdéseket tartalmazott, amiből képet formáltunk arra vonatkozóan, hogy hány állattartó gazdát mozgósított rendezvényünk, hányan hajlandóak a Csomafalvi Tejtermelők Szövetkezetének tagjai lenni, hányan javasolják a Hajnal RT épületének megvásárlását és a 2014-es gazdatalálkozóra milyen témákat javasolnak. A kérdőívek eredményeként kiderült, hogy a szarvasmarhákat tartó gazdák 45 %-a, a juhtartó gazdák 49 %-a volt jelen az agrárfórumon. A tejtermelők 73 %-a akar tagja lenni a Csomafalvi Tejtermelők Szövetkezetének, 0,04 %-a nem akar és 22 %-a nem tudja még, hogy tagja lesz-e. A rendezvényen résztvevők 86 %-a akarja, hogy a Hajnal RT épületét az Önkormányzat megvásárolja, 8 %-a nem akarja és 6 %-át nem érdekli a vásár. Arra a kérdésünkre, hogy a 2014-es gazdatalálkozóra milyen témákat javasolnak, a következő válaszokat kaptuk: mezőgazdasággal foglalkozók tájékoztatása és segítése, többen javasolták a tagosítási lehetőségeket, pályázatok kiírását. Kérték határaink tisztán tartását, mezei útjaink megjavítását, valamint gyakori tájékoztatást. Többen javasolták a legeltetésről, valamint húsmarha értékesítéséről szóló előadást, a mezőgazdaság fejlődését, a földek visszaadásának lezárását (befejezését), minél több tanfolyamot a fiataloknak, hogyan lehet fejleszteni a mezőgazdaságot (a kisebb gazdaságokat is). Végül ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazon személyeknek, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. Köszönet Domokos Árpádnak, Gergely Lászlónak, a Fenyőalja Turisztikai és Hagyományőrző Egyesület tagjainak, Orbán Károlynak, Czirják Sándornak, András Vencelnek, András Emilnek, Csata Ágnes néninek, Jánosi Tibornak és a Polgármesteri Hivatal munkaközösségének. b.z. Irodalmi évfordulók 75 éve, május 6-án hunyt el Octavian Goga román költő, drámaíró. Kötetei: Messziről, Hív a földünk. 30 éve, május 7-én hunyt el Romhányi József író, költő, műfordító. Művei: Szamárfül, Doktor Bubó, A Mézga család. 80 éve, május 12-én hunyt el Krúdy Gyula író, újságíró. Művei: A francia kastély, Szindbád, A vörös postakocsi. 80 éve, május 18-án született Páskándi Géza erdélyi magyar költő, író. Fontosabb művei: Tű foka, Beavatkozás, A vegytisztító becsülete. 325 éve, május 21-én született Alexander Pope angol költő. Művei: Esszé a kritikáról, Az embernek próbája. 50 éve, május 28-án hunyt el Ion Agârbiceanu román író, költő. Művei: Arkangyalok, Dura lex. 420 éve, május 30-án hunyt el Christopher Marlowe angol drámaíró, költő és műfordító. Művei: A nagy Tamerlán, A máltai zsidó, Doctor Faustus. 235 éve, május 30-án hunyt el Voltaire, Francois-Marie Arouet francia író, költő, filozófus. Fő műve a Candide. Összeállította: Erős Gabriella Született: Ferenczi Balázs 739 szám Gyergyócsomafalva Önkormányzatának ingyenes tájékoztató kiadványa Kiadja a Polgármesteri Hivatal Főszerkesztő: Köllő Orsolya Szerkesztők: Márton László Szilárd, Balogh Zita, Jánosi Borsos Attila, Köllő Hunor, Tinca Nicusor, Borsos Enikő, Kopacz Emília Anyakönyv Korrektúra: Erős Gabriella

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Csomafalvi Hírlap. Gazdanap - Mezőgazdasági kiállítás és vásár. Helyi termékek börzéje. A spiritualitás évében, minden hónapra egy gondolat:

Csomafalvi Hírlap. Gazdanap - Mezőgazdasági kiállítás és vásár. Helyi termékek börzéje. A spiritualitás évében, minden hónapra egy gondolat: Csomafalvi Hírlap I. É V F O L Y A M 8 ( 8 ) S Z Á M 2 O 1 3. S Z E P T E M B E R A T A R T A L O M B Ó L : Gazdanap - Mezőgazdasági kiállítás és vásár Pályázatok Beruházások Jogi tanácsadó Felhívás 2

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Csomafalvi Hírlap. XVI. Csomafalvi Napok

Csomafalvi Hírlap. XVI. Csomafalvi Napok Csomafalvi Hírlap I I I. É V F O L Y A M I V ( 2 6 ) 2 O 1 5. J Ú N I U S - J Ú L I U S A T A R T A L O M B Ó L : XVI. Csomafalvi Napok Pályázatok Közérdekű információk 2. 3. Hagyományok 4. Akire büszkék

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Tankönyvlista Ágoston Kitti

Tankönyvlista Ágoston Kitti Ágoston Kitti Oktatási azonosító 73018020444 Varga Ildikó Díjbekérő postázási címe 8713 Kéthely, Hegyalja utca 29. KN-0041 Irodalmi szöveggyűjtemény 12. 985 Ft 1 db Feldolgozás alatt Tankönyv a 12. számár

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Szakkörök 2015/2016.

Szakkörök 2015/2016. Szakkörök 2015/2016. tantárgy szakkör címe szakkört tartó tanár évfolyam angol egyeztetés alatt Bajza Sándor 7.c angol Felzárkóztatás, beszédkészség fejlesztés Eiben Ingeborg 8. évfolyam angol egyeztetés

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Június 25, szerda 12.00 - Önkormányzatok találkozója. Helyszín: Veresvirági Panzió

Június 25, szerda 12.00 - Önkormányzatok találkozója. Helyszín: Veresvirági Panzió Csomafalvi Hírlap I I. É V F O L Y A M 5 ( 1 6 ) S Z Á M 2 O 1 4. J Ú N I U S A T A R T A L O M B Ó L : XV. Csomafalvi Napok program Meghívók 2 Jogi tanácsadó Közérdekű információk 3 Egyház 4 Iskola 5

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Szervezeti egység Név Munkakör Szint Szoba Telefon Fax Mellék Szlahó polgármester Csaba 209 109 Tábori alpolgármester 15 Ferenc 268 228 Mohainé Jakab Anikó jegyző 205

Részletesebben

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA 234 BALÁZS HUNOR III. Sepsiszentgyörgy Plugor Sándor Művészeti Líceum 7 836 843 190 VAJNA ZSOLT III. Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Név Vezetői munkakör Email cím. Miniszteri Kabinet. titkárságvezető - osztályvezető

Név Vezetői munkakör Email cím. Miniszteri Kabinet. titkárságvezető - osztályvezető Miniszteri Kabinet Miniszter Varga Mihály miniszter miniszter@ngm.gov.hu +36 (1) 795-6977 Miniszteri Kaposi Csilla osztályvezető csilla.kaposi@ngm.gov.hu +36 (1) 795-6980 Protokoll Égi Marianna marianna.egi@ngm.gov.hu

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Tankönyvlista Alacs Alexandra

Tankönyvlista Alacs Alexandra Alacs Alexandra Oktatási azonosító 74149393035 Alacs Viktória Munkafüzet a 11. NT-16305 Fizika 11. a középiskolák KN-0031/2 Irodalmi szöveggyűjtemény 11. KN-0030/1 Színes irodalom 11. Iskolai könyvtárból

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság JEGYZŐKÖNYV Premier válogató szétlövés U8 outrigger válogató Grand Senior női outrigger keretfeltöltő 203.05.24-26. PÉNTEK VÉGEREDMÉNYEK Helyezés 2 Premier

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Matematika verseny 2.osztály

Matematika verseny 2.osztály 2.osztály Tamás Szabolcs Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza Krutilláné Fekete Anna Pásztor Péter Bendegúz Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza Harasztiné Sipos Judit Kun Ágoston Apáczai

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr.

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Pecsétszám Teljes név Választási körzet 76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Almási Csilla Dunakanyar-Pilis

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók Ökrös Fanni (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Ökrös Nelli (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Pelyák

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

Tagozati Tanács. Sorsz. Név Tisztség Kar. Rektorhelyettes BBTE tagozatvezető Rektorhelyettes, Magyar Fizika Intézet vezetője

Tagozati Tanács. Sorsz. Név Tisztség Kar. Rektorhelyettes BBTE tagozatvezető Rektorhelyettes, Magyar Fizika Intézet vezetője Tagozati Tanács Sorsz. Név Tisztség 1. Dr. Benedek József professzor Szenátus alelnöke Földrajz 2. Dr. Soós Anna 3. Dr. Nagy László professzor 4. Dr. Robu Judit 5. Dr. Szenkovits Ferenc 6. Dr. András Szilárd

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Kiss Péter Emléktúra a Mátrában 57/37/20. Mátrahegy 40/30/20/10 Pásztó 50/40/25/15. Téli Mátra XL/L/M/S. Túrák száma Össztáv

Kiss Péter Emléktúra a Mátrában 57/37/20. Mátrahegy 40/30/20/10 Pásztó 50/40/25/15. Téli Mátra XL/L/M/S. Túrák száma Össztáv 1 1 Gazdag István Nagykáta 1973 Férfi 1.fokozat 18 968,4 40,5 57,0 43,4 50,3 48,3 55,6 59,1 124,0 42,7 19,8 48,0 59,1 16,0 44,3 146,0 31,7 41,6 41,0 1 1 Juhász István Eger 1976 Férfi 1.fokozat 18 968,4

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5 Ferencz Endre Szatmárnémeti 5 Kölcsey Ferencz Kollégium 31 Dobribán Edgár Kolozsvár 5 Báthory István Líceum 31 Sebestyén András Marosvásárhely 5 2-es Általános Iskola 31 Kiss Alpár Szatmárnémeti 5 Kölcsey

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

2013/2014. tanév - Versenyeredmények 2013/2014. tanév - Versenyeredmények Magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat Simonyi Zsigmond Kárpát-medence Helyesírási verseny Kolba Éva 7.b Négyesi Bernadett Kazinczy Szépkiejtés Verseny Bertalan

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

Csomafalvi Hírlap. Tavaszi közösségi munkák

Csomafalvi Hírlap. Tavaszi közösségi munkák Csomafalvi Hírlap I V. É V F O L Y A M 3 ( 3 3 ) S Z Á M 2 O 1 6. Á P R I L I S A T A R T A L O M B Ó L : Tavaszi közösségi munkák Közérdekű információk Egyház Elsőáldozók névsora Iskola 60 évesek névsora

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet

XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon: (+3688)62-4747 Fax: (+3688)62-4747 Internet:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Kiemelkedő versenyeredményeket elért tanulók (2008/2009.tanév) Országos 1-10. helyezett Fővárosi 1-10. helyezett Kerületi 1-6.

Kiemelkedő versenyeredményeket elért tanulók (2008/2009.tanév) Országos 1-10. helyezett Fővárosi 1-10. helyezett Kerületi 1-6. Kiemelkedő versenyeredményeket elért tanulók (2008/2009.tanév) Országos 1-10. helyezett Fővárosi 1-10. helyezett Kerületi 1-6. helyezett Név Osztály Verseny ág (szint) Eredmény Felkészítő tanár Tallósi

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

2014. október 3-4. MiSTER CLASSiC VÉGEREDMÉNY

2014. október 3-4. MiSTER CLASSiC VÉGEREDMÉNY 1 100 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Csilla Jaguar 420 Sovereign 1968 Extra 1 0 43 0 330 287 Szakaszeredmények 1. NAP: 1: 13(5.) 2: 4(1.) T1: 2(2.) 3: 18(8.) 4: 8(4.) 5: 74(8.) 6: 42(22.) 7: 2(1.) Szakaszeredmények

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213 246

Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213 246 Haáz Rezsõ Múzeum Tudományos Könyvtára; Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója - Budapest Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII

A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII Időpont/ oszt. Április 2., kedd A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII 8-9 Osziórák a tevékenységek előkészítésére Megnyitó, udvar vagy díszterem és

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY V-VII OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY V-VII OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY V-VII OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA 121 SPÎNOCHI CSILLA VIII. Gyergyószentmiklós Vaskertes Általános 53 803 856 122 BERSZÁN-ÁRUS DÁNIEL VII. Gyergyószentmiklós Vaskertes Általános

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben