Csomafalvi Hírlap. Megjelent! Tavaszodik. A spiritualitás évében, minden hónapra egy gondolat:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csomafalvi Hírlap. Megjelent! Tavaszodik. A spiritualitás évében, minden hónapra egy gondolat:"

Átírás

1 Csomafalvi Hírlap I. É V F O L Y A M 4 ( 4 ) S Z Á M 2 O 1 3. M Á J U S A T A R T A L O M B Ó L : Pályázatok Beruházások Jogi tanácsadó Csomafalvi kékfény Felhívások 2 3 Közérdekű információk 4 Iskola - 5 Egyház: Elsőáldozás Rendezvények 70 évesek kortárstalálkozója Beszámolók, évfordulók, anyakönyv A spiritualitás évében, minden hónapra egy gondolat: Kétezerháromszáz évvel ezelőtt Arisztotelész megállapította, hogy az emberek minden másnál jobban vágynak a boldogságra. Míg a boldogságot önmagáért keressük, összes többi célunk legyen az egészség, szépség, pénz vagy hatalom csak azért fontos, mert feltételezzük, hogy majd boldoggá tesz minket. Csikszentmihályi Mihály Tavaszodik A hosszú, hideg tél után, már alig vártuk, hogy észrevegyük a tavasz első jeleit. Idén a tél túl korán beköszöntött és a véget érni nem akaró hideg idő rányomta bélyegét a nemzeti ünnepünkre is. Már-már azt hittük, hogy a korai időpont és a kedvezőtlen időjárás miatt a húsvéti határkerülést is a hóborította tájon fogjuk megtenni. Mifelénk, a Gyergyói-medencében sokkal később érkezik meg ez a csodás évszak. Még havas a Délhegy és a Bucsin, amikor már a hegyen túl virágban pompáznak a fák. Ilyenkor több időt töltünk a szabadban, rendezgetjük udvarainkat, ahogyan a fák és a természet, mi is megújulunk. Hosszabbá válnak a nappalok és ezzel együtt több tervet szövünk. Mindenkinek tartogat a nyár ünnepeket, együtt készülünk az elsőáldozásra, a kortárstalálkozókra, ballagásokra, esküvőkre, vakációra és a közösség más rendezvényeire. Az ünnepek mellett ott vannak az életünkben a kerti munkák, a veteményezés, a vetés, az állatok legelőre való kihajtása, de a mindennapi rutinfeladataink is. A mindig megújuló természet nekünk is segít megújulni. Folyamatosan változnunk kell, hogy felülkerekedjünk sokszor önző vágyainkon. Képesek vagyunk arra, hogy barátsággal és jó szándékkal forduljunk szomszédjaink, embertársaink, falustársaink fele. Ne csak a szavaink, hanem tetteink mutassák, kik vagyunk valójában. Egyszer talán azok a társaink válnak példaképpé, akik egyszerűen élnek, minden dicsekvés és hivalkodás nélkül. Köllő Orsolya, fejlesztési referens Megjelent! Föld Napja Rendezvény - A csomafalvi erdő könyve Április 22-én, a Föld Napja alkalmával került sor A csomafalvi erdő könyvének bemutatójára a Borsos Miklós Művelődési Házban. A bemutatón Márton László-Szilárd polgármester elmondta, hogy a könyv a Robinwood Plus projekt keretén belül valósulhatott meg, ami Hargita Megye Tanácsának köszönhető. Miután beszámolt a projekt tevékenységeiről, megköszönte a helyi közbirtokosság és az F&F International támogatását is a könyv megjelentetésében. A polgármester köszöntője után, Kedves-Tamás Antal és Mogyorós László szerkesztők keltették fel érdekes előadásukkal a közönség érdekélődését a könyv iránt. A könyvbemutató a Sharewood film levetítésével zárult, amelynek segítségével átfogóbb képet sikerült nyújtani a projektről. A csomafalvi erdő könyvét a Polgármesteri Hivatal minden háztartáshoz ingyenesen fogja majd eljuttatni. Friss hírekkel mindennap

2 2 O L D A L Pályázatok és beruházások Gyergyócsomafalva Helyi Tanácsa az 19/2013-as határozattal jóváhagyta községünk 2013-as évi költségvetését: Összjövedelem: saját bevételek visszaosztások pályázati források Összkiadások: Adminisztrációs- és közszolgáltatások Polgárvédelem Tanügy Kultúra, sport, szabadidő, vallás Szociális közszolgálat Községfejlesztés és karbantartás Beruházások A pályázati és beruházási költségeket a Csomafalvi Hírlap áprilisi számában tettük közzé. A költségvetés fejezetenkénti felosztása megtalálható a unkon, valamint a Fejlesztési és a Pénzügyi Minisztériumok webán: Előző lapszámunkban a beruházási lista értéke becsült adatokat tartalmazott. A végleges érték jelen táblázatban található meg. Jogi tanácsadó: Kommunikáció, mediáció helyett Az utóbbi időben egyre elterjedtebb községünkben, hogy egyesek mediátor segítségével akarják megoldani földes problémáikat. Ezért szükségesnek tartom, hogy néhány dolgot megemlítsek a mediációról. Mediációt lehet igényelni bármilyen polgárjogi, kereskedelmi, fogyasztóvédelmi, munkaügyi, családjogi viták esetén, orvosi műhibák, valamint biztosítási területen felmerülő konfliktusok esetében és büntetőügyekben. A mediáció célja, hogy megkönnyítse a kommunikációt két fél között és elérje a felek megbékélését. Tulajdonképpen a perek békés megoldásának egy módja. Mégsem javasolom, hogy mediációval éljenek azon személyek, akik a Helyi Földtulajdonba Helyező Bizottságtól várnak területi ügyekben megoldásokat. Több okot is fel tudok sorolni ennek magyarázatára. Elsőként megemlíteném, hogy a mediátor elég sokba kerül, ezen kívül pedig az általa elkészített mediációs jegyzőkönyv még nem jogerős. Ahhoz, hogy a mediáció eredményét a felek felhasználhassák a bíróságon vagy máshol, szükséges, hogy egy közjegyző hitelesítse a megegyezésüket. Erre ismét fizetni kell. Másodsorban pedig hiszem és vallom, hogy a Földtulajdonba Helyező Bizottság tagjai annyira nyitottak és úgy végzik munkájukat, hogy kommunikációval, ami mellesleg nem kerül pénzbe, megoldható minden földes probléma. b.z. C S O M A F A L V I H Í R L A P

3 I. É V F O L Y A M 4 ( 4 ) 3 O L D A L Csomafalvi kékfény Egyszerűsített eljárás a tulajdonlapok kibocsájtásánál Rövid ismertető a 2012-ben községünkben történt kihágásokról és bűncselekményekről Elmondhatjuk, hogy az előző évekhez viszonyítva csökkent a kihágások és bűncselekmények száma Gyergyócsomafalván ben több ellenőrzést végeztünk annak érdekében, hogy biztosítva legyen a közbiztonság. Az ellenőrzések és jelentések után négy testi sértéssel járó bűncselekményt, egy súlyos birtokháborítást és egy rongálást állapítottunk meg. Ugyanakkor 16 esetben alkalmaztunk büntetést különböző kihágásokra. Sajnos a kihágások többsége a diszkó környékén történt, éjszaka 2 és 4 óra között. Kiváltó oka az alkohol volt. Végül a diszkóhoz felszerelt külső megfigyelő kamera a kihágások csökkenését eredményezte. Tinca Nicusor Tűzvédelem ismertetése a lakossággal Láthattuk, tapasztalhattuk, hogy milyen nehézkesen lehetett megszerezni a tulajdonlapokat. Ez annak volt tulajdonítható, hogy csak abban az esetben tudtunk birtoklapokat kitölteni, ha a jóváhagyott területek minden parcellája be volt azonosítva. A parcellák beazonosítása viszont nem volt könnyű, mert sok parcella már a negyedik vagy ötödik tulajdonosnál van és a tulajdonlapot mégis a volt tulajdonos nevére kell kibocsájtani, annak a személynek a nevére (örökösök feltüntetésével), akitől a kollektív vagy az állam elvette. A tulajdonlapok kibocsájtásának egyszerűsítése érdekében a Kormány, 2012 decembere folyamán rendelettel módosította a földtörvényt és engedélyezte, hogy részleges tulajdonlapok legyenek kibocsájtva. Egy örökhagyó után mindaddig lehet részleges tulajdonlapokat kiadni, amíg az összes jóváhagyott területeire lesz tulajdonlap. A parcellák beazonosítása még nem elégséges egy dokumentáció elkészítéséhez. Ehhez szükséges még a dűlők parcellázási terve is. Ezt figyelembe véve, a csomafalvi Földtulajdonba Helyező Bizottság úgy döntött, hogy meghirdeti: Azon dűlőkben lesznek hamarabb tulajdonlapok kibocsájtva, amelyikben a tulajdonosok összefognak és szervezetten beazonosíttatják parcelláikat, elkészíttetik a parcellázási tervet. Sajnos szükség van ilyen intézkedésre, mivel nagyon sok örökös, akik már eladták a területeket, de azok is, akik nem adták el, valami okból kifolyólag teljesen érdektelenek, nem akarják a szükséges folyamatokat végigjárni. Felkérjük azon személyeket, akik hamarabb szeretnének részleges tulajdonlapot kapni, jelentkezzenek a mezőgazdasági osztályon folyó év május végéig. Ezután elkészítünk egy parcellázási ütemtervet, amit közzéteszünk itt a hírlapban is. b.z. Az elmúlt lapszámokban írtunk a polgárvédelemről, tűzmegelőzésekről, önkéntességről. Említettük, hogy a Polgárvédelmi Közszolgálat egyik ága az önkéntes tűzoltóság. Ennek a tevékenységnek célja, a tűzoltásban és egyéb katasztrófa elhárításában résztvevő önkéntes tevékenységek mellett, a tűzesetek megelőzése is olyan módon, hogy tűzvédelmi ismereteket adunk át a lakosságnak. Május hónap folyamán, kilenc önkéntes tűzoltónk fogja meglátogatni a k ö z s é g m i n d e n g a z d a s á g á t, tűzmegelőzési szabályokat ismertetvén. A lakosok aláírásukkal igazolják, hogy tudomásukra jutottak a fent említett tűzvédelmi szabályok. Kérjük, fogadják őket bizalommal! Köszönetnyilvánítás! A Délhegy Sportklub és a jégkorongozó gyermekek szülei, ezúton köszönik a Fapicom Kft.-nek, Páll Máriának, Bege Árpádnak (Főút), Bege Árpádnak (Kerektó), Orbán Leventének, Domokos Árpádnak, Madarász Lászlónak, Csata Tivadarnak, Baróti Botondnak és Bege Margitnak azt a támogatást, amellyel lehetővé tették az U10 és U12-es korosztály számára a magyarországi nemzetközi tornán való részvételt.

4 4 O L D A L Közérdekű információk Üveget, műanyagot, papírt a fehér zsákba! Először is szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik csatlakoztak a szelektív hulladékgyűjtéshez, hiszen hozzáállásukkal sikerült elérni, hogy kevesebb vegyes szemetet kelljen elszállítsanak. Nemrég a helyi tanács néhány tagja kezdeményezte a szelektív hulladékgyűjtést. Ez idáig két alkalommal gyűjtötték össze az újra felhasználható anyagokat. Már amit a fehér zsákokba gyűjtöttek össze a falustársak. Mindkét alkalommal négy traktor-utánfutónyi műanyag, üveg, karton gyűlt össze, ennek eredményeképpen következő héten nem három, hanem csak két térést kellett biztosítson a hulladékszállító autó, ami köztudottan a község számára kevesebb kiadást jelent. A kezdeményezők kíváncsiak voltak, mi mindent szállít el a szemetes kocsi, marad-e, amit esetleg még le lehetne adni az újrahasznosítható anyagok közé. Március 28-án a Salubriserv-es szemétszállítóval körbejárták a falu nagy részét. Sajnos, műanyag, tyúktetem, hamu, üveg, konyhai zöldséghulladék, udvartakarításból származó avar is felkerült a hulladékszállító autóra, ami nem kevés pénzért szállítja el a porták elé kihelyezett szemetet. Amint tapasztalták, még mindig rengeteg műanyag, üveg és lebomló szerves anyag kerül a kukákba, amit szelektíven lehetne gyűjteni, és aminek elszállításáért nem kellene nagyobb összeget fizetni. Ez alkalommal kg szemetet szállítottak el a községből Cekendtetőre. Trágyadomb hiányában, célszerű lenne komposztáló ládába gyűjteni a konyhai lebomló hulladékot, ami majd felhasználható növények termesztésére. Az udvarról összegereblyézett növényi hulladékot sem kellene a kukákba gyűjteni, mert nehéz és ennélfogva drága az elszállítása. Hagyományok útja Csomafalván Szintén komposztáló ládába kellene gyűjteni, ahol pedig van trágyadomb, oda. A terepszemle során volt olyan kuka, amely tele volt pillepalackkal, a hivatal által kiosztott fehér zsákot akadt, aki a kukába dobta, valószínűleg azért, mert nem értesült arról, hogy abba kellene gyűjteni az újrafelhasználható hulladékot. Ismételten felhívjuk a gyergyócsomafalviak figyelmét arra, hogy gyűjtsék külön, a fehér zsákba a műanyagot, üveget, papírt. A tanács elképzelése szerint a traktorral, minden második csütörtök -pénteken összegyűjtött üveget, műanyagot, papírt a szociális segélyben részesülők kiválogatják, majd külön-külön begyűjtőkhöz juttatják el. Ha nem is óriási a pénzösszeg, amit adnak a begyűjtők a kiválogatott hulladékért, úgy is nyer a község, hiszen nem kell a falu fizessen az elszállításért, s nem utolsó sorban a település minden lakója tesz a környezetvédelemért. Végül pedig a szemét-elszállító cég, a Salubriserv alkalmazottainak kérését is tolmácsoljuk. Felkérik a lakókat, hogy a szokásos csütörtökön-pénteken reggel 7 órakor rakják ki a kapujuk elé a kukákat, a kuka aljába tegyenek szemetes zsákot, hogy ne ragadjon, ne fagyjon bele a szemét, ne kelljen kikopogtatni, és ezáltal rongálás veszélyének kitenni a szeméttárolókat. Arra is kérik a lakókat, hogy ha csak félig van a kuka, és nem jelent ez nehézséget, várjanak a következő elszállításig. Április én a Salubriserv szemétszállítója ismét hármat tért a faluból. A cél az volna, hogy csak kettőt térjen ezentúl. A községvezetés kérése pedig ismételten az, hogy a közbeeső csütörtökön-pénteken a fehér zsákba gondosan összegyűjtött üveget, műanyagot, papírt tegyék a kapuk elé. Köszönjük együttműködésüket! Helyi Tanács Működése óta a Turisztikai Információs Iroda egyik kiemelkedő és közkedvelt programcsomagja a Hagyományok Útja. Eddig érdeklődéssel járták végig magyarországi, franciaországi, olaszországi és svédországi látogatók. A Hagyományok Útján bemutatásra kerülnek örökölt és ma is élő szokásaink, népi mesterségeink, hagyományaink. Ezek közül néhány: házikenyérsütés dagasztás, bevetés, kiszedés után kóstolás következik, finom kokojza, málna, szeder vagy eperlekvárral kürtőskalácssütés dagasztás, sütés, kóstolás hangszerkészítés eszközök bemutatása, amelyek a citerakészítéshez szükségesek, a hangszerek megszólaltatása, éneklés; más faragott tárgyak bemutatása (pl. kokojzaszedő, székelykapu, lámpa) székelyruha varrás, szőnyegszövés a Fenyőalja Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület kiállításai, vásárai lekvárok, szörpök, befőttek, savanyúságok, kézműves termékek széles választékával Felhívás Várjuk azon személyek jelentkezését, akik szívesen bemutatnák a témakörbe illő tevékenységeiket a Csomafalvára érkező turistáknak, miáltal gazdagítanák a programcsomagot. Kapcsolattartók: Borsos Enikő, Kopacz Emília (Turisztikai Információs Iroda) Telefonszám: C S O M A F A L V I H Í R L A P

5 I. É V F O L Y A M 4 ( 4 ) Iskola- 5 O L D A L Nagyváradi élményeim... Április 3. és 6. között részt vettem az V. Országos Ökumenikus Vallás Olimpián, amely Nagyváradon volt megrendezve. Összesen 103 diák vett részt, katolikusok, reformátusok és unitáriusok. Az utazás hosszú volt és unalmas. Már mindenki azt várta, hogy megpillanthassa Nagyvárad épületeit és a Continental Forum szállodát. Ebben a modern, négycsillagos hotelben voltunk elszállásolva. A szobák elfoglalása után ünnepi megnyitó volt a Római Katolikus Székesegyházban, szentmisével egybekötve. Másnap a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumba mentünk, ahol istentisztelet után kezdődött a verseny. A tételek kidolgozására három órát kaptunk. Örültem, mert úgy éreztem, hogy jól sikerült. Délután városnéző sétára mentünk. Meglátogattuk a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ épületét és az Egyháztörténeti Múzeumot. Sajnos nem volt jó idő. Este megnéztük a Táncos Történelem című előadást az Árkádia Bábszínházban. Ezután megtudtuk a várva várt eredményeket a Partiumi Keresztény Egyetemen. Harmadik helyezést értem el, aminek nagyon örültem. Ezután táncházban vettünk részt, ahol nagyon jó volt a hangulat és nagyon jól éreztük Erdeményeink: Biológia tantárgyverseny, Gyergyószentmiklós: Csiki Amanda VII.B, Bege magunkat. Másnap volt a Pongrác VII.A, Simon Emília VII.A, Pop Andrea VII.A, Simon Zoltán VII.B, Márk díjkiosztó ünnepség. Értékes Timea VII.B, ajándékokat kaptam, aminek fekészítő tanár: Bancsi Edit nagyon örültem. Sok barátot Angol Nyelv és Irodalom tantárgyverseny, Gyergyószentmiklós: Simó szereztem, akikkel nagyon jókat Annamária VIII.A, Ács Szilvia VIII.A, Köllő Erika VII.A, s z ó r a k o z t u n k, e s t é n k é n t felkészítő tanár: Ambrus Ibolya beszélgettünk, ismerkedtünk. N a g y é l m é n y v o l t Román Nyelv és Irodalom tantárgyverseny, körzeti szakasz, számomra, hogy részt vehettem ezen a versenyen. Gyergyószentmiklós: Domokos Orsolya VII.A - VI. helyezett, Simon Emília VII.A II. helyezett. Megyei részvétel: Simon Emília, VII.A - II. helyezés. Domokos Orsolya, VII. A Felkészítő tanár: Ferenczi Julianna Tudjál többet, legyél jobb... felkészítő tanár: Sajgó Szabolcs

6 6 O L D A L Az elsőáldozásra, május 12-én, a 10 órás szentmise keretében kerül sor. Az elsőáldozók névsora: András Krisztián 726 szám, Andrei István 904 szám, Ambrus Balázs 308 szám, Ambrus Beáta 625 szám, Ambrus Krisztián 626 szám, András Tamás 290 szám, Balog Boglárka 1516 szám, Bartalis Benedek 737 szám, Bartalis Botond 169 szám, Bege Dorottya 767 szám, Bege Lóránd 691 szám, Benő Emília 336 szám, Borsos Emília 1179 szám, Csata Ágnes 1524 szám, Csata Bernadett Gyöngyvér 1163 szám, Csata István 1029 szám, Csata Noémi 512 szám, Csata Norbert 1289 szám, Csiki Bence 20 szám, Csiki Tihamér 120 szám, Csiki Renáta 1299 szám, Erős Alex 598 szám, Farkas Adorján 289 szám, Farkas Norbert 1458 szám, Gherghel József 1154 szám, Kedves Tamás 308 szám, Köllő Egyház: Elsőáldozás Csomafalván Dávid 323 szám, Köllő Zsolt 1126 szám, Kovács Barbara 248 szám, Orbán Levente 1269 szám, Orbán Klementina 1270 szám, Pál Dóra 914 szám, Pop Mónika 648 szám, Sándor Balázs 1020 A szám, Sándor Bence, Sándor Brigitta, Szilágyi Anna 3B szám, Szilágyi Zoltán 914 szám, Tofán Zsanett-Zselyke 1095B szám. Híveim figyelmébe! Abban az esetben, ha a régi sírokra új keretet készítünk, a szomszéd sírtól minden irányba legalább 20 cm távolságot tartsunk meg. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, beszéljék meg a szomszédokkal. Ahol lehet, ügyeljünk arra, hogy a sorok megmaradjanak. Rendezvényeink májusban - előzetes Május 9. - Európa Napja alkalmával idén is megrendezzük az iskolák számára a Nyílt Napot a Polgármesteri Hivatalnál. A diákok bepillantást nyerhetnek minden osztály munkatevékenységébe. Május Családok Napja a Feredőnél Plébánosuk, Antal A Feredőnél családias programokkal, vetélkedőkkel és piknikkel várjuk az érdeklődőket! Június 8-án kerül sor a 30 évesek kortárstalálkozójára. A névsort a következő lapszámban tesszük közzé! A hivatalos munkaszünet végett május 1. és 3. között szünetel az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban! C S O M A F A L V I H Í R L A P

7 I. É V F O L Y A M 4 ( 4 ) 7 O L D A L Az 1943-ban születettek névsora Május 25-én kerül megszervezésre a 70 éves kortársak találkozója. Isten éltesse őket! Az elhunyt kortársak nyugodjanak békében! Ambrus Árpád (Főút), Ambrus Teréz (Alfalu), Ambrusné Csiki Anna (Mozi utca), Baróti Ferenc (Dáviddomb), Baróti Ferenc (Inceloka), Bartalis Anna (Székelyudvarhely), Bartalis Imre (Töltés), Bartalis László (Szederpataka), Bartalisné Madarász Berta (Hidegpatak), Bartalisné Sáska Katalin (Főút), Bege Lajos (Szászfalu), Benesné Ambrus Gizella (Kisút), Borsosné Köllő Veronika (Akadán utca), Borsosné Pál Juliánna (Lukácsok utcája), Dr. Czirják Árpád (Kolozsvár), Csata Anna (Hidegpatak), Csata Erzsébet (Újafalu), Csata Éva (Gyergyószentmiklós), Csata Ferenc (Temető utca), Csata József (Magyarország), Csata Margit (Kis út), Csata Vilmos (Főút), Csiki Erzsébet (Gyergyószentmiklós), Csiki Judit (Csíkszereda), Csiki László (Kakas), Csiki Miklós (Gyergyószentmiklós), Csikiné Csata Juliánna (Töltés), Csikiné Farkas Gizella (Kerektó utca), Domokos Imre (Főút), Domokos Rozália (Gyergyószentmiklós), Erős Félix (Töltés), Erősné Czirják Jolán (Akadán utca), Farkas Sándor (Gyergyószentmiklós), Dr. Fülöp László (Szederpataka), Kedvesné Borsos Teréz (Kis út), Király László (Kerektó utca), Király Miklós (Kerektó utca), Királyné Ambrus Erzsébet (Szentmiklósi utca), Köllő Antal (Déllő utca), Köllő Árpád (Temető utca), Köllő Endre (Főút), Köllő Éva (Főút), Köllőné Ács Jolán (Köllők utcája), Köllőné Borsos Irén (Alszeg), Kopacz Imre (Akadán utca), Kopacz László (Töltés), Korpos László (Alszeg), Korpos László (Hidegpatak), Korposné Simon Anna (Hidegpatak), Lukácsné Bartalis Viktória (Szoros utca), Lukácsné Csata Anna (Akadán utca), Madarász Mihály (Arad), Madarászné Borsos Rozália (Szoros utca), Madarászné Szász Juliánna (Hidegpatak), Máthéné Böjte Anna (Alszeg), Molnárné Borsos Amália (Főút), Nagy Zoltán (Tömbház), Orbán Márton (Honcsok utca), Orbán Sándor (Középláb), Péterné Haba Rozália (Mohos), Rokaly László (Szentmiklósi utca), Rokalyné Benő Teréz (Főút), Simon Anna (Huszár utca), Székely Rozália (Palotailva), Székelyné Csata Regina (Déllő utca), Szilágyi János (Akadán utca), Szilágyiné Csata Jolán (Honcsok utca), Szilágyiné Péter Gizella (Újnegyed), Szőcs Mihály (Marosvásárhely), Tofánné Ambrus Irén (Kakas), Tofánné Zsigmond Rozália (Temető utca), Vasziné Zsigmond Amália (Kosza). Elhunyt kortársak: Ambrus Márton, Ambrusné Szilágyi Viktória, András Árpád, Bartalis László, Bartalisné Csiki Margit, Borsos István, Csata M. András, Csatáné Fazakas Teréz, Csiki Márta, Csiki Vilmos, Farkas János, Farkas László, Farkas Pongrácz, Köllő Ágoston, Köllő István, Köllő János, Köllő Márton, Lukács Béla, Madarász Miklós, Serbán Zoltán, Szakáli Csaba, Székely Béla. A névsort és a fényképet Baróti Ferenc (Dáviddomb) szolgáltatta. Köszönjük szépen!

8 Ez történt - Agrárfórum Az elmúlt két év sikeres agrárfóruma folytatásaként az idén április 19- én, pénteken, megszerveztünk egy hasonló fórumot. A fórum alkalmával hatékony gyakorlatokat és eredményes megoldásokat mutattak be szakemberek. Polgármesterünk megnyitó beszéde és Bege Károly megyei tanácsos köszöntője után, György Erzsébet a Mezőgazdasági Igazgatóság mérnöknője arról beszélt, hogy miért érdemes termelői csoportot alakítani. Márton István a Hargita Megyei Vidékfejlesztési Egyesület elnöke, a Hargita megyei termékek piacáról beszélt és jó példaként bemutatta a Küküllő-Keresztúri Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezetet. Kiss Ervin, megyei hatósági felügyelő, állatorvos, Állategészségügyi normák legelőkön és tejbegyűjtő központokban címmel tartott előadást. Márton László-Szilárd polgármester, a dániai tanulmányúton szerzett mezőgazdasági tapasztalatairól számolt be. A fórum kezdetekor minden gazda egy kérdőívet kapott kézhez, amit a fórum befejeztével kollegáink összegyűjtöttek. A kérdőív olyan kérdéseket tartalmazott, amiből képet formáltunk arra vonatkozóan, hogy hány állattartó gazdát mozgósított rendezvényünk, hányan hajlandóak a Csomafalvi Tejtermelők Szövetkezetének tagjai lenni, hányan javasolják a Hajnal RT épületének megvásárlását és a 2014-es gazdatalálkozóra milyen témákat javasolnak. A kérdőívek eredményeként kiderült, hogy a szarvasmarhákat tartó gazdák 45 %-a, a juhtartó gazdák 49 %-a volt jelen az agrárfórumon. A tejtermelők 73 %-a akar tagja lenni a Csomafalvi Tejtermelők Szövetkezetének, 0,04 %-a nem akar és 22 %-a nem tudja még, hogy tagja lesz-e. A rendezvényen résztvevők 86 %-a akarja, hogy a Hajnal RT épületét az Önkormányzat megvásárolja, 8 %-a nem akarja és 6 %-át nem érdekli a vásár. Arra a kérdésünkre, hogy a 2014-es gazdatalálkozóra milyen témákat javasolnak, a következő válaszokat kaptuk: mezőgazdasággal foglalkozók tájékoztatása és segítése, többen javasolták a tagosítási lehetőségeket, pályázatok kiírását. Kérték határaink tisztán tartását, mezei útjaink megjavítását, valamint gyakori tájékoztatást. Többen javasolták a legeltetésről, valamint húsmarha értékesítéséről szóló előadást, a mezőgazdaság fejlődését, a földek visszaadásának lezárását (befejezését), minél több tanfolyamot a fiataloknak, hogyan lehet fejleszteni a mezőgazdaságot (a kisebb gazdaságokat is). Végül ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazon személyeknek, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. Köszönet Domokos Árpádnak, Gergely Lászlónak, a Fenyőalja Turisztikai és Hagyományőrző Egyesület tagjainak, Orbán Károlynak, Czirják Sándornak, András Vencelnek, András Emilnek, Csata Ágnes néninek, Jánosi Tibornak és a Polgármesteri Hivatal munkaközösségének. b.z. Irodalmi évfordulók 75 éve, május 6-án hunyt el Octavian Goga román költő, drámaíró. Kötetei: Messziről, Hív a földünk. 30 éve, május 7-én hunyt el Romhányi József író, költő, műfordító. Művei: Szamárfül, Doktor Bubó, A Mézga család. 80 éve, május 12-én hunyt el Krúdy Gyula író, újságíró. Művei: A francia kastély, Szindbád, A vörös postakocsi. 80 éve, május 18-án született Páskándi Géza erdélyi magyar költő, író. Fontosabb művei: Tű foka, Beavatkozás, A vegytisztító becsülete. 325 éve, május 21-én született Alexander Pope angol költő. Művei: Esszé a kritikáról, Az embernek próbája. 50 éve, május 28-án hunyt el Ion Agârbiceanu román író, költő. Művei: Arkangyalok, Dura lex. 420 éve, május 30-án hunyt el Christopher Marlowe angol drámaíró, költő és műfordító. Művei: A nagy Tamerlán, A máltai zsidó, Doctor Faustus. 235 éve, május 30-án hunyt el Voltaire, Francois-Marie Arouet francia író, költő, filozófus. Fő műve a Candide. Összeállította: Erős Gabriella Született: Ferenczi Balázs 739 szám Gyergyócsomafalva Önkormányzatának ingyenes tájékoztató kiadványa Kiadja a Polgármesteri Hivatal Főszerkesztő: Köllő Orsolya Szerkesztők: Márton László Szilárd, Balogh Zita, Jánosi Borsos Attila, Köllő Hunor, Tinca Nicusor, Borsos Enikő, Kopacz Emília Anyakönyv Korrektúra: Erős Gabriella

Csomafalvi Hírlap. Az elégedettség margójára... A spiritulaitás évében, minden hónapra egy gondolat:

Csomafalvi Hírlap. Az elégedettség margójára... A spiritulaitás évében, minden hónapra egy gondolat: Csomafalvi Hírlap A T A R T A L O M B Ó L : Pályázatok és beruházások, Jogi tanácsadó Önkénteseket keresünk A mezőgazdasági hírek Csomafalvi kékfény, Közérdekű információk Szelektív hulladékgyűjtés, Tanácshatározatok

Részletesebben

Csomafalvi Hírlap. Áldott Húsvétot és meghitt ünneplést kíván Gyergyócsomafalva Önkormányzata nevében. Felelősen magunkért és másokért!

Csomafalvi Hírlap. Áldott Húsvétot és meghitt ünneplést kíván Gyergyócsomafalva Önkormányzata nevében. Felelősen magunkért és másokért! Csomafalvi Hírlap I. É V F O L Y A M 3 ( 3 ) S Z Á M 2 O 1 3. Á P R I L I S A T A R T A L O M B Ó L : Pályázatok és beruházások 2 Áldott Húsvétot és meghitt ünneplést kíván Gyergyócsomafalva Önkormányzata

Részletesebben

Június 25, szerda 12.00 - Önkormányzatok találkozója. Helyszín: Veresvirági Panzió

Június 25, szerda 12.00 - Önkormányzatok találkozója. Helyszín: Veresvirági Panzió Csomafalvi Hírlap I I. É V F O L Y A M 5 ( 1 6 ) S Z Á M 2 O 1 4. J Ú N I U S A T A R T A L O M B Ó L : XV. Csomafalvi Napok program Meghívók 2 Jogi tanácsadó Közérdekű információk 3 Egyház 4 Iskola 5

Részletesebben

Csomafalvi Hírlap. Gazdanap - Mezőgazdasági kiállítás és vásár. Helyi termékek börzéje. A spiritualitás évében, minden hónapra egy gondolat:

Csomafalvi Hírlap. Gazdanap - Mezőgazdasági kiállítás és vásár. Helyi termékek börzéje. A spiritualitás évében, minden hónapra egy gondolat: Csomafalvi Hírlap I. É V F O L Y A M 8 ( 8 ) S Z Á M 2 O 1 3. S Z E P T E M B E R A T A R T A L O M B Ó L : Gazdanap - Mezőgazdasági kiállítás és vásár Pályázatok Beruházások Jogi tanácsadó Felhívás 2

Részletesebben

Csomafalvi Hírlap. Helyi-, bio- és ökotermékek. A spiritualitás évében, minden hónapra egy gondolat:

Csomafalvi Hírlap. Helyi-, bio- és ökotermékek. A spiritualitás évében, minden hónapra egy gondolat: Csomafalvi Hírlap A T A R T A L O M B Ó L : Pályázatok és beruházások 2 Jogi tanácsadó 3 Tűzoltókról 4 Egyház 5 Közérdekű információk 6 Iskola 7 Képes beszámoló Irodalmi évfordulók Anyakönyv 8 A spiritualitás

Részletesebben

Május. Kelj föl nap SZÉDIT. A tartalomból: IV. Vadrózsák Hagyományőrző Találkozó és Tehetségnap. Kányádi Sándor

Május. Kelj föl nap SZÉDIT. A tartalomból: IV. Vadrózsák Hagyományőrző Találkozó és Tehetségnap. Kányádi Sándor Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2011. május 105. lapszám SZÉDIT Székelykeresztúron megmozdulni, fellendülni látszik a fiatal közösségi élet. Ennek egy fontos mérföldköve,

Részletesebben

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2008. DECEMBER. Tartalom

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2008. DECEMBER. Tartalom GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2008. DECEMBER. Tartalom A libánfalvi kápolna Útjára indítottuk 2 Önkormányzat... 4 Sulivilág... 7 Hitélet... 9 Civil fórum...

Részletesebben

Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben

Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVI. évfolyam, 9. szám, 2009 Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben közérdekű Helyzetkép illegális építkezések a városban

Részletesebben

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám VISSZATEKINTŐ A 2013-as év utolsó napjaiban számba veszszük az elmúlt egy esztendő történéseit, fontosabb eseményeit

Részletesebben

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Újévi gondolatok Már jócskán bennejárunk az új esztendőben, máris elrepült az első hónap. Időszerűtlen a fogadalmakról

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ vá l In f ó válinf ó III. évfolyam 3. szám 2012. május 15. Vál Község Önkormányzatának tájékoztatója POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Tisztelt Váliak! Bár rendkívüli testületi ülést többet is tartottunk február

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

2012. február 20., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP XXIV. évf., 34. (6201.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Csatószegen ülésezett a megyei tanács

2012. február 20., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP XXIV. évf., 34. (6201.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Csatószegen ülésezett a megyei tanács 2012. február 20., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP XXIV. évf., 34. (6201.) Szám 16 oldal ára 1 lej hargitanépe Kezdődik a próbaérettségi 2 Csatószegen ülésezett a megyei tanács 3 A disznóvisítástól 10 a bőségasztalig

Részletesebben

Nyíracsádi ÉLET. XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június NEGYVENEN VETTEK BÚCSÚT AZ ÓVODÁTÓL

Nyíracsádi ÉLET. XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június NEGYVENEN VETTEK BÚCSÚT AZ ÓVODÁTÓL Nyíracsádi ÉLET XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június AZ ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA UTOLSÓ BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGE - 2011 Június 11-én ismét felcsendültek a ballagó dalok az Ady

Részletesebben

nádi suttogó SzéPvíz KözSég havilapja

nádi suttogó SzéPvíz KözSég havilapja nádi suttogó SzéPvíz KözSég havilapja I. évfolyam, 3. SzáM, 2011. MájuS Huszárok toboroztak a községben Fotó: Bíró László Parádés felvonulás helyszíne volt április utolsó napján községünk. A Csíki Mátyáshuszár

Részletesebben

fotó: MIHÁLYDEÁK ANTAL

fotó: MIHÁLYDEÁK ANTAL Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2011. április 104. lapszám Új sportcsarnok Keresztúron 2011. április 17-én, virágvasárnap, ünnepélyes keretek közt átadták Székelykeresztúron

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

Pázmándi. hírvivô. Új folyam II/4. szám Újság rólunk nekünk 2014. április. Lehetséges? Arra voksoltunk, amire az ország

Pázmándi. hírvivô. Új folyam II/4. szám Újság rólunk nekünk 2014. április. Lehetséges? Arra voksoltunk, amire az ország Pázmándi hírvivô Új folyam II/4. szám Újság rólunk nekünk 2014. április Legyen sportcsarnokunk! 2. oldal Köllô papa, a sibakirály 10. oldal Mesél a Tájház 12. oldal Lehetséges? Arra voksoltunk, amire az

Részletesebben

NÁDI SuTTOgÓ SzépvÍz KözSég havilapja

NÁDI SuTTOgÓ SzépvÍz KözSég havilapja NÁDI SuTTOgÓ SzépvÍz KözSég havilapja II. évfolyam, 10. SzáM, 2012. DeceMber ÁLDOTT KARÁCSONYT! TISZTELT OLVASÓK! Amikor ezt a lapszámot a kezükben tartják, már csak néhány nap választ el a 2013-as esztendőtől.

Részletesebben

I. évf. 3 szám, 2011. március

I. évf. 3 szám, 2011. március MAROSHÉVÍZI HÍRLAP A KÖLTÉSZET NAPJÁN 1964 áprilisának első hetében az Ifjúmunkás hetilap szerkesztősége többek között engem is meghívott a fiatal tollforgatók kolozsvári találkozójára. Hodos Lacival,

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. III. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2010. MÁJUS TARTALOM Önkormányzat... 2 Sulivilág... 6 Civil fórum... 11 Múltidéz õ... 15 Gyermeksarok...

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS Meghívó Az elõzõ újságban megjelenteket megerõsítve meghívjuk a falu civil egyesületeit, baráti társaságait, családokat 2008. május elsejére a kastélyparkba, a focipálya

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

Gálaműsor a művelődési házban. A márciusi ifjakra emlékeztek. Zenés télbúcsúztató

Gálaműsor a művelődési házban. A márciusi ifjakra emlékeztek. Zenés télbúcsúztató A márciusi ifjakra emlékeztek Koszorúzási ünnepségen emlékeztek Hajdúhadházon az 1848-49-es forradalomra. A Szilágyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola aulájában megtartott megemlékezésen koszorút helyeztek

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. július A SPORTPÁLYA és a KÁLMÁN FÜRDÕ öltözõjének mûszaki átadás-átvétele 2010. június 7-én megtörtént. 2010. július 7-én pedig

Részletesebben

Sikeres volt a sváb bál. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. március 10. 120 forint

Sikeres volt a sváb bál. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. március 10. 120 forint Közélet Kultúra Mindennapok 2011. március 10. 120 forint Civil fórum a mûvelõdési házban Február 25-én a mûvelõdési házban megrendezett civil fórumon találkoztak egymással a Nagymaroson mûködõ kisebbségi

Részletesebben

Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok

Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok Biatorbágyi A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. lapja Körkép Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok Merénylet a viadukt ellen Szemét ügy: sokkoló számlák A Biatorbágyi Körképben és a város honlapján is

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben