Intézményi struktúrák I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményi struktúrák I."

Átírás

1 Intézményi struktúrák I :45 14:30 Csordás Anita referens GYEMSZI ETFF Egészségpolitikai Főosztály

2 Tartalom I.Emberi Erőforrások Minisztériuma II.Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet III.Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat IV.Országos Egészségbiztosítási Pénztár V.Kormányhivatalok VI.Egyéb intézmények

3 Az előadásban szereplő intézmények EMMI OBDK OEP GYEMSZI ÁNTSZ OVSZ OMSZ EEKH EKI Országos Intézetek Országos Igazságügyi és Orvostani Intézet Megyei Kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári népegészségügyi igazgatási szervei Egészségügyi Szolgáltatók OALI OEK OEFI OÉTI OGYEI OSSKI OSZMK

4 Az EMMI Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a hozzá tartozó államtitkárságok feladatai kiterjednek szociális, társadalmi felzárkózási, családügyi, ifjúsági, egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, kulturális, egyházi, civil, nemzetiség ügyi, sportélettel kapcsolatos szakpolitikák kidolgozására, megvalósítására és a megvalósítás nyomon követésére. Miniszter: Balog Zoltán Egészségügyért felelős államtitkár: Dr. Zombor Gábor Egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkár: Dr. Beneda Attila Egészségügyi koordinációért és EU-ügyekért felelős helyettes államtitkár: Dr. Páva Hanna

5 Egészségügyért felelős államtitkár Titkárság Kabinet Egészségügyi Tudományos Tanács Titkársága Egészségügyi Informatikai Programiroda Egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkár Titkárság Egészségügyi koordinációért és EUügyekért Felelős helyettes államtitkár Titkárság Egészségpolitikai Főosztály Közegészségügyi, Járványügyi, Egészségügyi Igazgatási és Védelmi Osztály Szakellátási és Ápolási Osztály Egészségpolitikai Tervezési Osztály Nemzetközi és Európai Ügyek Egészségügyi Ágazati Főosztálya EU Politikai, Kétoldalú Kapcsolatok és Nemzetközi Szervezetek Osztálya Nemzetközi és EU Jogszabály-előkészítési Osztály EU Személyek és Egészségügyi Szolgáltatások Mozgása Koordinációs Osztály Egészségpolitikai Programkoordinációs Osztály Népegészségügyi Főosztály Egészségügyi Ágazati Humánerőforrásstratégiai Főosztály Oktatási és Képzési Osztály Humánerőforrásstratégiai Osztály Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Főosztály Gyógyszerügyi Osztály Gyógyszerellátási Osztály Orvostechnikai Eszközök, Gyógyászati Segédeszközök és Gyógyászati Ellátások Osztálya Egészségügyi Intézményfelügyeleti Főosztály Egészségbiztosítási és Finanszírozási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály Finanszírozási Osztály Egészségügyi Stratégiai Főosztály

6 Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság feladata az egészségügyi ellátás szakmai szabályainak kidolgozása, az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek előállításának, minőségellenőrzésének és forgalomba hozatalának megszervezése és szabályozása, a várandós anyák és gyermekek egészségmegőrzésével kapcsolatos programok szervezése, a védőnői hálózat folyamatos működtetése, továbbá az általános egészségfejlesztés és egészségtudatos életmód segítése.

7 Az EMMI által irányított, felügyelt egészségügyi háttérintézmények Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) Országos Igazságügyi és Orvostani Intézet (IGOR) Országos Betegjogi Dokumentációs Központ (OBDK) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Országos Alapellátási Intézet (OALI) Országos Gyermek-egészségügyi Intézet (OGYEI) Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSK)

8 A GYEMSZI Az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal Önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik Egyszerre lát el hatósági, intézmény-fenntartási és ellátásszervezési tevékenységet Vezetője: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Elérhetősége: 1125 Budapest Diós árok 3. Szervezet létszáma 2013-ban: 752 fő

9 A GYEMSZI létrejötte A Kormány az 59/2011. (IV.12.) Korm. rendelettel hozta létre hatállyal, Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetnek (ESKI), Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetnek (ETI), Az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek (OGYI), Az Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központnak (OSZMK), Az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetbe (EMKI) történő beolvasztásával, a befogadó szervezet nevének módosításával.

10

11 A GYEMSZI Főigazgatóságai Uniós Projektigazgatóság Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatóság (OGYI) Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ETI) Gazdasági Főigazgatóság Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság (ESKI) Egészségszervezési, Tervezési és Finanszírozási Főigazgatóság Technológia-értékelő Főosztály (TEI) Térségi Menedzsment Főigazgatóság Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Minősítési, Beszerzési, Intézményfelügyeleti és Műszaki Főigazgatóság (EMKI)

12 A GYEMSZI feladatai Végzi az egészségügyi minőségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, illetve dokumentálását Ellátja az egészségpolitika kialakításához, döntés-előkészítéshez szükséges feladatokat A minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer működtetése Az ágazatot érintő Európai Uniós kiemelt projektek menedzselése Gyakoroljaaz állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, továbbá az országos gyógyintézetek felett az egyes fenntartói, középirányítói, tagsági, alapítói jogokat, Statisztikai adatokat gyűjt és elemez,

13 Az egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, az orvostechnika és technológia üzemeltetésével kapcsolatosan szakértői tevékenységet és szakmai támogatást nyújt, Ellátja a gyógyszerészeti hatósági, szakhatósági és ellenőrzési tevékenységeket, Kidolgozza, előkészíti és felülvizsgálja az egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit, Az egészségügyi szakképzésekkel és vizsgáztatással összefüggésben szervezési, módszertani szakirányítási és szakmai pedagógiai feladatokat lát el, Ellátja az egészségügyi ágazati informatikai tevékenységet, elkészíti és folyamatosan karbantartja az ágazati informatikai stratégiát, Az egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatosfejlesztési, elemzési és értékelési, kutatási, szakértői és szakmai támogatási feladatokat lát el A GYEMSZI feladatai

14 A GYEMSZI feladatai Kidolgozza a fekvőbeteg-szakellátás, valamint a járóbeteg-szakellátás kapacitásai és ellátási területe felosztásának, módosításának, valamint az egészségügyi szakellátási kapacitások felosztásának, módosításának módszertanát, részt vesz az ezekkel kapcsolatos eljárásokban, Meghatározza a területi egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, és irányítja annak megszervezését, A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések esetében központi beszerző szervezetként jár el, Fenntartói jogok gyakorlójaként előzetesen jóváhagyja a fenntartásában levő egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása iránti kérelmét az ellátás progresszivitási szintje és formája tekintetében.

15 Előkészíti az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító, megszüntető vagy módosító okiratát; az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatókat érintő éves fejlesztési tervet, jelentős igényeltérés esetén elvégzi annakmódosítását; az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók szakellátási kapacitásait és ellátási területeit érintő - a legalább az adott egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérő mértékű, vagy az adott szolgáltatónál szakmacsoport közfinanszírozásának megszűnését eredményező - módosításokat, feladatátadásokat, átcsoportosításokat bemutató éves tervet és annak módosítását; az egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérő vagy azt meghaladó tervezett funkcióváltást; az egészségügyi intézmény vezetőjének, gazdasági igazgatójának kinevezését, megbízását, felmentését vagy megbízásának visszavonását; A GYEMSZI feladatai

16 A GYEMSZI feladatai Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére Meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának részletes rendjét; Meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak felhasználására vonatkozó irányelveket; Szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket; Jóváhagyja az előirányzat- és létszám-átcsoportosításokat; Jogosult az irányítása alá tartozó intézmények vonatkozásában a közbeszerzéseket összevontan lefolytatni Jóváhagyja az irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények szervezeti és működési szabályzatát.

17 Az ÁNTSZ 323/2010. (XII. 27.) Korm. Rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. Az OTH a hatáskörébe tartozó feladatokat azországegészterületére kiterjedő illetékességgel látja el. Az OTH-t azországostisztifőorvosvezeti. Az országos tisztifőorvos tevékenységét a helyettes országos tisztifőorvosok és az országos tisztifőgyógyszerész segíti, akiket a miniszter nevez ki és ment fel, az egyéb munkáltatói jogokat az országos tisztifőorvos gyakorolja. Az ÁNTSZ-t a miniszter által alapított központi költségvetési szervek és az OTH alkotja. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként fővárosi és megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv működik a népegészségügyi feladatok ellátására. Vezetője: Dr. Paller Judit országos tisztifőorvos Elérhetősége: 1097 Budapest, Albert Flórián út Szervezet létszáma 2013-ban: 984 fő

18

19 Az OTH az országos intézetek szakmai irányító szerve. Részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait. Ellátja a jogszabályban meghatározott, egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeleti feladatokat. Ellátja az alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy - ideértve a gyógyfürdőügyet is -, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy) területén, a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén, az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció területén. Az ÁNTSZ feladata

20 Az ÁNTSZ feladata Az országos intézet a Szolgálat szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakértői, valamint az egészségügyi szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat ellátó szerve. Az országos intézet a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. Az országos intézetet főigazgató vezeti.

21 Megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek Az országos tisztifőorvos szakmai irányítása keretében a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek és a járási népegészségügyi intézetek az OTH szakmai informatikai rendszerein keresztül látják el a hatáskörükbe tartozó feladatokat, az OTH által kiadott szakmai eljárásrendeknek és útmutatóknak megfelelően végzik az ellenőrzéseiket és szakmai tevékenységüket, végrehajtják az OTH által kiadott ellenőrzési és mintavételi terveket, adatgyűjtést végeznek, nyilvántartást vezetnek, valamint jelentést küldenek az OTH-nak, az OTH által végrehajtott belső ellenőrzéseket végrehajtják, közreműködnek nemzetközi szervek által végrehajtott külső auditokon, ellátják a gyorsriasztási rendszerek üzemeltetésében jelentkező feladatokat

22 Megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv vezetője a megyei, illetve fővárosi tisztifőorvos A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv illetékessége megegyezik a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességével. A fővárosi kormányhivatalban működő népegészségügyi szakigazgatási szerv feladatait Budapest és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel látja el. A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv az OTH közvetlen szakmai irányítása alatt áll, ugyanakkor a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként működnek

23 Megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek ellátja a járási népegészségügyi intézetek szakmai tevékenységének irányítását, koordinálását, ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatal alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy) területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet, a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén, az egészségügyi igazgatás és koordináció területén, ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt, az egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet működtetésével összefüggő feladatokat. Részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását. Honlapjaikon tekinthető meg az adott megyei beutalási rend, a sürgősségi beutalási rend, valamint a háziorvosi ellátás ügyeleti rendje.

24 Az OTH jár el a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv vagy a járási népegészségügyi intézet hatáskörébe tartozó azon, az egészségügyi igazgatás körébe tartozó ügyekben, amelyekben minősített adat kerül felhasználásra. A járási népegészségügyi intézet illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal a Szolgálat más szerve vagy a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv feladatkörébe. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény 7. (1) bekezdése szerinti feladatok tekintetében a járási népegészségügyi intézet országos illetékességgel jár el.

25 Az OEP 319/2010. (XII. 27.) Korm. Rendelet az egészségbiztosítási szervekről Az OEP az egészségbiztosításért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. Az OEP a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. Az OEP költségvetését az Egészségbiztosítási Alap(E. Alap) költségvetésében kell meghatározni. Az OEP-et főigazgató vezeti. A főigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és mentifel, az egyéb munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A szakigazgatási szerv megegyezik a megyei kormányhivatal illetékességével. A Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki. Vezetője: Dr. Sélleiné Márki Mária Elérhetősége: 1139 Budapest, Váci út 73/A Szervezet létszáma 2013-ban: 1435 fő

26

27 Végzi az E. Alap kezelésével - ideértve a finanszírozással és az ártámogatáselszámolással kapcsolatos feladatokat -, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat, Részt vesz az E. Alap költségvetésének tervezésében és a zárszámadás elkészítésében, Ellátja az E. Alap részletes előirányzatainak megállapításával kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat, Lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, a gyógyászati ellátások, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat, Végzi a nem az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető ellátásokkal kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat, Vezeti a TB támogatásban részesülő gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, gyógyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást, Vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat, és ezzel kapcsolatban ellátja az adatvédelmi feladatok szakmai irányítását, illetve közreműködik ezen szervek feletti törvényességi, és szakszerűségi ellenőrzésben, Az OEP feladatai

28 Az OEP feladatai A nyilvántartással összefüggésben a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (TAJ) rendelkező személyek azonosító adatainak nyilvántartásával, a TAJ igazolásával és a hatósági igazolványok kiadásával, a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartásával, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával, az egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a nyilvántartás folyamatos monitorozásával kapcsolatos feladatok szakmai irányítását az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek vonatkozásában, illetve közreműködik ezen szervek fölötti törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésben a közhiteles jogviszony nyilvántartás biztosítása érdekében, Lefolytatja a jogszabályokban előírt egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat, Irányítja és működteti a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és belső ellenőrzési rendszerét, Irányítja, működteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok szükség szerinti részletezettségű közzétételéről,

29 Részt vesz az egészségbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában, Közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében, gondoskodik azok biztosítási kötelezettséggel és egészségbiztosítással kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról, kapcsolatot tart a kijelölt illetékes teherviselővel, szervekkel, összekötő szervként és illetékes intézményként hajtja végre az európai uniós tagságból adódó, valamint az európai közösségi rendeletek által előírt feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában, ellátja a hatáskörébe tartozó nemzetközi kötelezettségvállalással összefüggő feladatokat, Gondoskodik az egészségbiztosítással kapcsolatos tájékoztatásról és az igényérvényesítést segítő szolgáltatások fejlesztéséről, Az OEP feladatai

30 Az OEP feladatai Véleményezi a kötelező egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, valamint javaslatot tesz ezek módosítására, új jogszabály megalkotására, Ellátja a megtérítési eljárásokkal kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat, TAJ-t képez, Szerződést köt az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására, gyógyászati ellátás nyújtására és az ehhez kapcsolódó ártámogatás elszámolására, folyósítására, a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás támogatással történő rendelésére, az orvossal gyógyszer, gyógyászati segédeszköz saját maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója részére (pro família) támogatással történő rendelésére, az orvossal egészségügyi szakellátás igénybevételéhez szükséges beutalásra, Ellenőrzi ezen szerződések teljesítését,

31 Az OEP feladatai Ellátja az E. Alap ellátási és működési vagyonával - ideértve a vagyongazdálkodással, ezen belül nyilvántartással, üzemeltetéssel, felújítással, beruházással, beszerzéssel, szerződéskötéssel - kapcsolatos feladatokat, Ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal, Vezeti az országos várólista nyilvántartást és ellátja az országos várólista nyilvántartással kapcsolatban külön jogszabályban meghatározott feladatokat, Működteti és vezeti az implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozáson átesett érintetteknek a központi implantátumregisztert.

32 Az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv feladatai Megyei Kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve Ellátja az E. Alapnak a feladatai ellátásához kapcsolódó előirányzatai tekintetében a gazdálkodással és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok, a visszafizetési kötelezettséggel összefüggő eljárásokkal, a foglalkoztató, valamint akifizetőhelyfelügyeletével, a pénzbeli ellátásokkal, valamint a baleseti táppénzzel, az utazási költségtérítéssel, az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatok a TAJ-jal rendelkező személyek azonosító adatainak nyilvántartása, a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartása, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával kapcsolatos feladatok, az egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a nyilvántartás folyamatos monitorozásával kapcsolatos feladatok, a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, nemzetközi egyezmények szerinti formanyomtatványok, Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátása a közgyógyellátással kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat

33 A kormányhivatalok 288/2010. (XII. 21.) Korm. Rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról A megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére, a fővárosi kormányhivatal a főváros területére, a Pest Megyei Kormányhivatal illetékességi területe Pest megyére terjed ki. A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal irányítására a közigazgatásszervezésért felelős minisztert jelöli ki. A területi és helyi államigazgatási szerveknek két fajtája van: az általános hatáskörű és az ágazati feladatokat ellátó különös hatáskörű államigazgatási szerv A különös hatáskörű területi államigazgatási szervek többsége január 1-jétől a fővárosi, megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként (szakigazgatási szerv) működik a területi integráció eredményeképp.

34 A kormányhivatalok szakigazgatásai szervei népegészségügyi szakigazgatási szerv a népegészségügyi feladatok ellátására, egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv az egészségbiztosítási pénztári feladatok ellátására, szociális és gyámhivatal a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, és gyámügyi feladatok ellátására, építésügyi és örökségvédelmi hivatal az állami főépítészi feladatok, az építésfelügyeleti hatósági feladatok, az egyes jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági feladatok, és a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatok ellátására, igazságügyi szolgálat a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatok kivételével a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, és áldozatsegítési feladatok ellátására, növény- és talajvédelmi igazgatóság a növényvédelmi, talajvédelmi, növénytermesztési és növényi termékek esetében élelmiszer-biztonsági hatósági és zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatok ellátására, erdészeti igazgatóság az erdészeti igazgatási feladatok ellátására, földművelésügyi igazgatóság a mezőgazdasági igazgatási, vadászati és halgazdálkodási hatósági feladatok ellátására, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi, illetve egyes állattenyésztési és borászati feladatok ellátására, földhivatal az ingatlanügyi feladatok ellátására, nyugdíjbiztosítási igazgatóság a nyugdíjbiztosítási és a hatáskörébe tartozó más pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátására, munkaügyi központ a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására, munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv a munkaügyi ellenőrzési és a munkavédelmi feladatok ellátására, fogyasztóvédelmi felügyelőség a fogyasztóvédelmi feladatok ellátására, mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok ellátására, közlekedési felügyelőség a közlekedési hatósági feladatok ellátására, rehabilitációs szakigazgatási szerv a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival, a rehabilitációval és a hatáskörébe tartozó más ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátására.

35 Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) Az EMMI Egészségpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárságának felügyelete alatt álló intézményként működik Szervezet létszáma 2013-ban: 1447 fő feladata az ország egész területén a vérellátás megtervezésének és megszervezésénel biztosítása (az egészségügyi intézmények vérrel és vérkészítményekkel való ellátása) Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Illetékessége az ország egész területére kiterjed Szervezet létszáma 2013-ban: fő fő feladata az életmentés, a sürgős ellátás biztosítása a lakosság számára Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI) Szervezet létszáma 2013-ban: 71 fő Az Intézet fő feladatai egyrészt az Állami Egészségügyi Tartalék fenntartása és kezelése, másrészt a korábban megszűnt központi egészségügyi intézmények jogutódlásából eredő feladatok, harmadrészt három megszűnt egészségügyi intézmény (SOGYPFI, OPNI, OGYK) tekintetében az adatkezelői jogok gyakorlása. Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) Szervezet létszáma 2013-ban: 73 fő önállóan működő és gazdálkodó intézmény, országos illetékességű központi közhatalmi költségvetési szerv hatósági és engedélyezési, adminisztratív jellegű, valamint a szakmai továbbképzéseket érintő feladatai vannak Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Szervezet létszáma 2013-ban: 73 fő központi hivatali szerepkörben látja el a betegek jogainak védelmét, letéteményese az ellátotti és gyermeki jogok védelmének Egyéb intézmények

36 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Csordás Anita GYEMSZI ETFF Egészségpolitikai Főosztály

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2049 2160. OLDAL 2011. június 14. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1680 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a 32/2014. (IX. 15.) EMMI utasításhoz AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Részletesebben

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl Hatályosság: 2011.01.01 - A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA 34 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 1. szám A nemzeti erõforrás miniszter 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám 1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám A Kormány 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ 198. szám Tartalomjegyzék 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 316/2010. (XII. 27.) Korm.

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg. 2362 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 17. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 21/2011. (III. 4.) KIM utasítása a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

A Fővárosi és megyei kormányhivatal

A Fővárosi és megyei kormányhivatal DR. GYURITA ERZSÉBET RITA EGYETEMI ADJUNKTUS SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK, GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FŐIGAZGATÓJA

Részletesebben

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni. 2942 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 19. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2011. (III. 8.) KIM utasítása a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

2006. évben is a tárca forrást biztosít az ország nemzetközi kapcsolataiból adódó pénzügyi kötelezettségekre.

2006. évben is a tárca forrást biztosít az ország nemzetközi kapcsolataiból adódó pénzügyi kötelezettségekre. OLDAL Bevezetés 3. Az intézeti címek 2006. évi költségvetésének szöveges indoklása 5. 1. cím Egészségügyi Minisztérium Igazgatása 5. 1.1 Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása 6. 1.2 Egészségügyi

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5628 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 43. szám A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 24., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2013. (IV. 24.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ á É Ű Ö É Á á í ó ő á á ó á é á á é á á é á á á ö é á á ó é á é é á Ö Á á á 2 I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ Az államháztartásról szóló 2011. évi CLIV. törvény 8. -ban foglaltak végrehajtására, az egyes

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. június 3., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2013. (VI. 3.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 3. szám 131 A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben