Kari Hírmondó. a PPKE JÁK információs hírlevele Pünkösd. Pünkösd az Egyház születésnapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kari Hírmondó. a PPKE JÁK információs hírlevele 2014. Pünkösd. Pünkösd az Egyház születésnapja"

Átírás

1 Kari Hírmondó a PPKE JÁK információs hírlevele Pünkösd Épp a szentek azok, akik fenntartják az Egyházat és felnevelik azt. Ferenc pápának ez a gondolata, melyet XXIII. János és II. János Pál szentté avatási miséjének homíliájában fogalmazott meg, a kulcs ahhoz, hogy megértsük, ki a szent. A szent az, akinek az életét a Krisztushoz való tartozás határozza meg; az, aki beleéli magát Krisztus életébe és érzi az emberek üdvössége iránti felelősségét. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem és feláldozta magát értem. (Gal 2,20) mondta Szent Pál. A szent nem az, aki erkölcsileg tökéletes, egy fajta szuper-ember, aki mindig megteszi a helyes és vitathatatlan dolgot, hanem igazi ember, akinek az élete felett a Krisztus iránti vágy uralkodik. Azt, hogy mennyire vonzó a szentség, mennyire képes öszszegyűjteni az embereket és létre hozni egy népet, az a több mint egy millió hívő nyilvánította ki számunkra, aki április 27- én jelen volt Rómában, a Szent Péter téren a két pápa szentté avatásán. Nem azért mentek Rómába, hogy olyan sztárokat ünnepeljenek, akik messze élnek a mindennapi élettől, hanem olyan embereket mentek ünnepelni, akik beteljesítették a saját életükben azt a hivatást, amely minden embernek szól. Éppen az a tömeg mutatta meg, hogy a szentség megindítja a világot, a szentség nem magánügy és spiritualista érzés, hanem a föld sója. Pünkösd az Egyház születésnapja XXIII. János és II. János Pál mindenekelőtt nemcsak példaképek, hanem útitársak, akik fenntartanak és kísérnek minket a végcélunk felé vezető úton; barátok, akikhez imádkozhatunk azért, hogy bizonyos és derűs legyen a szívünk. Egy szentté avatás alkalom arra, hogy megszilárduljon a bizonyosságunk abban, hogy minden ember eljuthat a mennyországba. Az örök üdvösség lehetséges. Biztosak vagyunk abban, hogy már sok testvérünk élvezi a végtelen boldogságot, ami Istennél van. Soknak ismerjük is a nevét: ők a szentté avatott keresztények, akiket az egyház hivatalosan és nyilvánosan elismert a szentek sorában. Szentek és boldogok, ősiek és modernek, akiket az egyház kiemel számunkra. De nemcsak híres és hivatalos szentek léteznek, hanem titokzatosak is, akiknek a neve talán nem hangzik el a földi történelemben, de akik nagyok és dicsőségesek Isten előtt: alázatos emberek, akik csendben és titokban szolgáltak Istennek és az embereknek, imádkoztak, dolgoztak és szenvedtek Isten országáért. Alessandro atya Egyházunk születésnapja: mindannyiunk születésnapja. Újjászületésünk napja a Szentlélekben, az Egyházban. Hisz minden egyes megkeresztelt ember együttesen élő tagja az Egyháznak, Krisztus Titokzatos Testének. [ ] Amikor pedig elérkezett Pünkösd napja, mindannyian együtt voltak (ApCsel 2,1). De hol jöttek össze? Az eredeti szöveg szerint ugyanazon a helyen, az emeleti teremben (vö. ApCsel 1,13). Vagyis nem más ez a terem, mint az utolsó vacsora helye. Itt hangzottak el Jézus szavai szenvedésének és megváltó halálának értelméről, és itt ígérte meg, hogy elküldi az Igazság Lelkét, aki minden igazságra elvezeti őket. Itt hallották és látták először az apostolok a feltámadt Krisztust, aki így köszöntötte őket: Békesség nektek! Vegyétek a Szentlelket! (Jn 20,21 22). Igen, a Szentlélek, mint első, egyetlen és igazi ajándék szoros kapcsolatban van a húsvéti misztériummal és az utolsó vacsora termével. [ [ Húsvét titkának csúcspontja ezért nemcsak a Feltámadás és a Mennybemenetel, hanem a mindeneket megújító záróünnep, a Pünkösd is. Most kapcsolódik be az egész Egyház a Szentháromság egy Isten belső életének, a végtelen isteni szeretetnek a vérkeringésébe. A Pünkösdkor megtapasztalható ajándék, a szeretet nem egy zárt áramkör, hanem az Egyházban állandóan megújuló, mindenki felé nyitott valóság a Szentlélekben. Pünkösd ünnepén, az Egyház születése napján felragyog számunkra a dicsőséges Szentháromság végső, legnagyobb és legbensőbb titka, a végtelen isteni szeretet ajándéka. Pünkösdi, születésnapi ajándékként pedig épp ezt a legnagyobb ajándékot kapjuk mindnyájan, az Egyház élő tagjaiként, hisz a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete (Róm 5,5 ). Részlet Bognár István, teológiai tanár írásából Megjelent: Hitvallás A Győri Egyházmegye lapja, VI/3.,

2 Ami történt január 1-jétől: PPKE JÁK Nyílt nap Az uniós jog hatása a magyar magánjogra Nemzetközi Magánjogot Oktatók X. Országos Konferenciája Rákóczi Szövetség: XIII. Cultura nostra Kárpát-medencei történelmi vetélkedő Magyar Bioetikai Társaság: A meddőség keresztje (tudományos ülés) Népek Udvara A család (jog)filozófiája felé a PPKE Keresztény Filozófiai Intézet Ius naturale kutatócsoportjának konferenciája Kánonjogi Int. tanulmányi nap Törvénykezési rendszer és Magyarország szerepe az EU-ban (TDK rendezvény) Consumer protection and protection of SME: unfair commercial practices Jules Stuyck előadása Szent István Társaság: Társulati Esték Olvasásfejlesztési tréning Horváth E. Írisz kutatóhelyi vita Sólyom Borbála kutatóhelyi vita Professzor Szeminárium (Szabó István) Nagy József: Dante politikafilozófiájának jogelméleti háttere (előadás) Ünnepi könyvbemutató Tattay Levente 70. születésnapja alkalmából Polgári Jogi Jogesetmegoldó Verseny Elődöntő Pázmány Szalon Second Annual Conference on the Unfair Commercial Practices Directive Nemzetközi Magánjogi és Polgári Eljárásjogi Kutatásokat Végző Doktoranduszok és Doktorjelöltek III. Országos Konferenciája Tehetséggondozó Konferencia Tárgyalástechnika, szaknyelvi terminológia és jogi kommunikáció tárgykörében HÖK Nemek és bűnözés: terrorista nők (Tamási Erzsébet) Professzor Szeminárium (Gyulavári Tamás) ALTA Tavaszi Találkozó Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület hétvégi tréning szakmai felkészítő programja Szofi Egyetemi Színtársulat vetítése (HÖK) Európajogi Tsz. és MTA TK HPOPs Lendület kutatócsoport közös műhelyszeminárium Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló Olvasásfejlesztési tréning Zlinszky János: Jézus pere (előadás) Szent István Társaság: Társulati Esték HÖK Keresztény jogászként a XXI. században (kerekasztal-beszélgetés) Magyar Bioetikai Társaság: Természetvédelem (tudományos ülés) Széchenyi Kör közgyűlés Konferencia a Partnerségi Program keretében (A Magyary Program keretében kiírt pályázat pázmányos győzteseinek díjátadója) Karrier Vitaest: Telített-e a jogász pálya? Pázmány Szalon Gradus ad Facultatem tanfolyam és Tavaszi tábor Összehasonlító alkotmányjogi konferencia Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló Szent István Társaság: Társulati Esték Díszdoktor-avatás: Prof. Dr. Dinah L. Shelton Lakossági Fórum - A Tudományos kutatások kibontakoztatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (TÁMOP B-11/2/KMR ) című projekt eredményeinek bemutatása VI. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó Verseny Pro Facultate nap Tavaszi Egyetem A Tehetséggondozó Program első két évének szakmai záróeseménye The Global Round Table 2014 EU Quo Vadis? Szent István Könyvhét ünnepi megnyitó Az Egyház missziós tevékenysége a Magyar Kánonjogi Társaság konferenciája Budapesti Egyetemi Zenekar koncert Professzor Szeminárium (Csehi Zoltán) V. Jog és Irodalom Szimpózium Az államfő jogállása III. konferencia A Tehetségtámogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kilenc tudományágában című projekt (TÁMOP-4.2.2/B-10/ ) záró konferenciája Fogyasztóvédelem az Európai Unióban konferencia Olvasásfejlesztési tréning A jogi érvelés aktuális kérdései CERMEGkonferencia Nemzetközi választott bíráskodás A közjogi provizórium ( ) időszakának alkotmányos berendezkedése (konferencia) Kórusok Éjszakája (Gesztenyéskert) A vallásközi párbeszéd Magna Chartája: a Nostra Aetate az MKPK konferenciája Bándi Gyula professzor úr az MTA doktora címre benyújtott A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai című értekezésének nyilvános vitája Az állam gazdasági szerepvállalásának uniós jogi keretei konferencia Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló 2

3 th Biannual Conference of the Hungarian Association for American Studies (BTK) Magyar Bioetikai Társaság tudományos ülése: Homo-együttélés Erasmus+ helyzetjelentés Ahogy az elmúlt évek során már több alkalommal, úgy idén tavasszal is meghirdette a Kutatásszervezési és Külügyi Iroda az Erasmus főpályázatot. Azok, akik sikeres és hiánytalan pályázatot nyújtottak be, márciusban előbb egy írásbeli teszten adtak számot alapvető műveltségükről, majd pedig a megpályázott egyetemek oktatási nyelvétől függően egy, vagy akár két idegen nyelven is szóbeli elbeszélgetésen vettek részt. Az idei évben az újonc, napfényes portói egyetemért volt a legnagyobb a küzdelem, ezt jelölte meg a legtöbb pályázó első helyen. Továbbá sokan szerettek volna Lengyelországban, illetve Hollandiában is tanulni. A Külügyi Iroda mindent megtett azért, hogy minél több diák álma teljesülhessen, s azon az egyetemen tanulhasson, amelyet elsőként jelölt meg. Több egyetemtől kért létszámbővítést, hogy több diákot küldhessen, de a túljelentkezés még így is jelentős volt. Így nagyon sokat számítottak a plusz pontok is, amelyeket Erasmus tutorként aktívan eltöltött félévekért, vagy egyéb közéleti tevékenységért, külföldi vendégoktatók előadásain való részvételért, OTDK-n elért jó helyezésért, idegen nyelven teljesített tárgyakért, nyelvvizsgáért lehetett kapni. Ám azt hiszem, azok a hallgatók sem lehetnek szomorúak, akik a második helyen megjelölt egyetemen fogják eltölteni Erasmusos szemeszterüket, esetleg egy egész évet, hiszen az élmény akkor is ugyanaz lesz, életre szóló tapasztalatokat, emlékeket, kapcsolatokat gyűjthetnek, s biztosan nem fogják megbánni, hogy az utazás mellett döntöttek. Valamint az sem szabad elfelejteni, hogy ők már az új Erasmus+ nemzedék tagjai lesznek. Mindemellett már érkeznek a külföldi partneregyetemektől a mi egyetemünket választó külföldi hallgatók nominálásai. Bár még nem érkezett meg mindenhonnan a bejövő hallgatók lejelentése, ám az már most is látható, hogy az előző évekhez hasonlóan sok spanyol, lengyel, francia és német egyetemista fog hozzánk érkezni ősszel. Beréndi Bettina Szaknyelvi vizsgák Az Idegen Nyelvi Lektorátus, mint PROFEX jogi- és közigazgatási szaknyelvi vizsgahely szervezésében április között lezajlottak az angol és német PROFEX nyelvvizsgák a Karon. Most is nagy létszámú jelentkezőnk volt, 150 fő vizsgázott közép- és felsőfokon. Továbbra is nagy az érdeklődés a Közjegyzői Kamara felől és más egyetemekről. Hisszük, hogy ez a lehetőség öregbíti a Kar hírnevét! Idegen Nyelvi Lektorátus Személyi hírek, változások Dékáni Titkárság Hernádiné Szemere Rita január 15-től távozott a Kar állományából. Feladatait Pappné Gál Kinga, vette át január 1-jétől, mint titkársági referens januártól Dr. Gyulai-Schmidt Andrea, egyetemi docens látja el a személyzeti ügyeket dékáni titkársági személyzeti referens munkakörben április 1-jétől dr. Horváth E. Írisz vette át a dékáni titkárságvezetői feladatkört dr. Szalai Márta intézetvezető asszonytól. A Deák Ferenc Intézet új munkatársai január 1-jétől Bakóné Petőcz Éva, titkárságvezető és Tóth Györgyi Ilona, személyügyi és záróvizsga referens; április 15-től Czékus Rita, oktatásszervező munkakörben. A Kutatásszervezési és Külügyi Iroda (KSZKI ) új munkatársa május 1-jétől Nagyné Víg Krisztina, nemzetközi, tudományos és rendezvényszervező referens munkakörben. Tanulmányi Osztály március 1-jétől Rónai Zoltán átkerült a Központi Tanulmányi Osztályhoz január 1-jétől új munkatárs Berkecz Dávid Miklós, tanulmányi és Neptun előadó munkakörben. Szülési szabadságról visszatért oktatónk: januártól Dr. Szilágyiné Dr. Hős Nikolett, egyetemi adjunktus (Munkajogi Tanszék). Professor emeritusi kinevezés Dr. Tattay Levente 3 évre professor emeritusi kinevezést kapott május 1-jétől. Kitüntetés Dr. Botos József közgazdásznak, a JÁK egyetemi tanárának Áder János, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából Balog Zoltán Magyar Érdemrend Lovagkeresztet adott át. Ez úton is sok szeretettel gratulálunk Professzor úrnak! Mindaz, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre február 13-án elhunyt karunk volt dékánja, Prof. Em. Radnay József Temetése február 27-én, Tápiószelén volt római katolikus szertartás szerint. Utolsó útjára Karunk munkatársai és hallgatói közül is számosan elkísérték. Nyugodjék békében! 3

4 2014-ben megjelent köteteink Karának Könyvei Jogtudományi Monográfiák sorozatban: 6. Gyulavári Tamás: A szürke állomány. Gazdságilag függő munkavégzés a munkaviszony és az önfoglalkoztatás határán Budapest, Pázmány Press, ISBN Csink Lóránt: Mozaikok a hatalommegosztáshoz Budapest, Pázmány Press, ISBN Karának Könyvei Xenia sorozatban: Pogácsás Anett: Quaerendo et creando. Ünnepi kötet Tattay Levente 70. születésnapja tiszteletére Budapest, SZIT, ISBN Gyeney Laura: Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára Budapest, Pázmány Press, ISBN Láncos Petra Lea: Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban Budapest, Pázmány Press, ISBN Ádány Tamás Vince: A nemzetközi büntetőbíróság joghatósága. Előzmények, tendenciák és előfeltételek Budapest, Pázmány Press, ISBN Pünkösty András: Az európai uniós jog etikai vonatkozásai. Kritikai elemzés, különös tekintettel az Egyház társadalmi tanítására Budapest, Pázmány Press, ISBN Raffai Katalin: A közrend fogalma a nemzetközi és a belföldi kereskedelmi választottbíráskodásban Budapest, Pázmány Press, ISBN Karának Könyvei Tanulmányok sorozatban: 19. Gerencsér Balázs (szerk.): Modellkísérletek a közigazgatás fejlesztésében Budapest, Pázmány Press, ISBN (nyomás alatt) 20. Csehi Zoltán Raffai Katalin (szerk.): Állam és magánjog. Törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog és polgári eljárásjog keresztmetszetében Budapest, Pázmány Press, ISBN Tihamér Tóth (szerk.): Application of the UCP directive in Practice Budapest, Pázmány Press, ISBN Nadja El Beheiri János Erdődy: INS HERZ GESCHRIEBEN Die Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaates Budapest, Pázmány Press, ISBN Láncos Petra Lea (szerk.): Válságban az Európai Unió Budapest, Pázmány Press, ISBN Karának Könyvei Heller Farkas Könyvek sorozatban: Katona Klára Schlett András (szerk.): Fejlesztési stratégiák Finanszírozási alternatívák Budapest, Pázmány Press, ISBN Karának Könyvei Doktori Értekezések sorozatban: 3. Szabó Sarolta: A bécsi vételi egyezmény, mint nemzetközi lingua franca Budapest, Pázmány Press, ISBN Réka Varga: Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees Budapest, Pázmány Press, ISBN Bérces Viktor László: A védői szerepkör értelmezésének kérdései különös tekintettel a büntetőbíróság előtti eljárásokra Budapest, Pázmány Press, ISBN Karának Könyvei Doktorandusz Tanulmányok sorozatban: 1. Kovács Péter (szerk.): Religio et constitutio Budapest, Pázmány Press, ISBN Harsági Viktória Raffai katalin Suri Noémi (szerk.): Új jogalkotási perspektívák és tendenciák Magyarországon és az Európai Unióban Budapest, Pázmány Press, ISBN Harsági Viktória Raffai Katalin Suri Noémi (szerk.): Az Európai Unió új és megújuló jogforrásainak szerepe a magyar magánjog fejlesztésében Budapest, Pázmány Press, ISBN Karának Tankönyvei sorozatban: Christián László (szerk.): Az információs társadalom jogi vetületei. Alkalmazott jogi informatika. 2., bővitett kiadás Budapest, Pázmány press, ISBN Burián László: Nemzetközi magánjog Általános rész Budapest, Pázmány Press, ISBN Halustyik Anna (szerk.): Pénzügyi jog III. Budapest, Pázmány Press, ISBN Schanda Balázs Balogh Zsolt (szerk.): Alkotmányjog alapjogok. 2., átdolgozott kiadás Budapest, Pázmány Press, ISBN Schlett András: Államháztartás és szakpolitikák Budapest, Pázmány Press, ISBN Karának Könyvei TehetségPONT sorozatban: 2. Pogácsás Anett Szilágyi Pál Láncos Petra Ádány Tamás: Jogi tanulmányok tehetségek tollából Érvelések az Európai Parlament kapcsán Budapest, Pázmány Press, ISBN

5 Karunk oktatóinak más kiadónál megjelent kötetei: Klára Katona László Árva András Schlett (eds.): Stages of Globalisation Alternative Ways from Eastern Europe and the Far East. Kalligram, ISBN Péter Cserne Miklós Könczöl Marta Soniewicka (eds.): The rule of law and the challenges to jurisprudence: selected papers presented at the Fourth Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theorists, Celje, March Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang, ISBN Gyula Bándi Marcel Szabó Ákos Szalai (eds.): Sustainability, Law and Public Choice. Gorningen, Europa Law Publishing, ISBN Hungarian yearbook of international law an European law, (ed.-in-chief Marcel Szabó, [eds.] Petra Lea Láncos Réka Varga) The Hague, Eleven, ISBN Belovics Ervin Vókó György: A büntetés-végrehajtási törvény magyarázata A büntetések, az intézkedések, egyes k ényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló évi CCXL. törvény magyarázata. Budapest, HVG-Orac, ISBN Tóth Tihamér: Az Európai Unió versenyjoga. Budapest, Wolters Kluwer Complex, ISBN Navratyil Zoltán: Dologi jog a 2013 évi V. törvény alapján: az új Polgári Törvénykönyv szövegének rövid magyarázata. Ideiglenes jegyzet. Budapest, Menedzser Praxis, ISBN Barzó Tímea Lábady Tamás Navratyil Zoltán Csehi Zoltán: Családjog a évi V. törvény alapján: az új Polgári Törvénykönyv szövegének rövid magyarázata. Ideiglenes jegyzet. Budapest, Menedzser Praxis, ISBN Díszdoktor-avatás április 29-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a Jog-és Államtudományi Kar előterjesztése alapján díszdoktorrá avatta Prof. Dr. Dinah L. Shelton aszszonyt. Jelenleg (2004 óta) a George Washington University jogi karán Manatt/Ahn Professzor. Több nemzetközi emberi jogi és környezetvédelmi szervezet tagja, (pl.: International Institute of Human Rights) korábban jogi tanácsadóként segítette az ENSZ Környezetvédelmi Programját (UNEP), az ENSZ Képzési és Kutatási Intézetét (UNITAR), az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), az Európai Uniót, az Európa Tanácsot és az Amerikai Államok Szervezetét az Emberi Jogok Amerikaközi Bíróságának bírája és elnöke. Nemzetközi emberi jogi és környezetvédelmi kérdéseket oktatott és vezető oktatásszervezési feladatokat látott el többek között a University of Notre Dame, Université de Paris IX, Malakoff,, az Université Robert Schumann és a Stanford jogi karain, között a Santa Clara University genfi, strasbourgi és budapesti nyári programjainak igazgatója volt. Tájékoztatás a nyári felújítási munkálatokról Karunk épületeiben 2014 nyarán több vállalkozó fog egyidőben különböző jellegű munkákat végezni, hiszen június 1-jétől megkezdődik a Szentkirályi utca 28. szám alatti épület tetőfelújítása, illetve júliusban a kari WIFI-hálózat végpontjainak kiépítése és bővítése. Mindezekkel párhuzamosan egyéb karbantartási, felújítási munkálatok is folynak majd Karunk épületeiben. A munkavégzés munkanapokon 7.00 és óra között folyik, az épület belső tereiben ezen felül esetenként hétvégén is folyhat munkavégzés. A 28-as épület főbejárata a kivitelezés ideje alatt zárva lesz. A személybejárat ideiglenesen a főbejárat melletti, akadálymentesített bejáraton keresztül zajlik. Az udvarokon és a parkolókban csak akkor szabad közlekedni, ha ezt tábla, korlát, kordon, vagy szalag nem tiltja. Gépjárművel a PPKE területeire behajtani csak akkor és oly módon lesz szabad, ha azzal más személyek és vagyontárgyak épségét nem veszélyezteti a gépjármű-közlekedés. A gépjárművekkel történő behajtás, illetőleg a gépjármű és a gyalogos közlekedés ideiglenesen korlátozott lehet, ha a kivitelezők anyagmozgatási, szerelési vagy egyéb munkálatokat végeznek. Az udvarokon és a parkolókban dohányozni a kivitelezés ideje alatt szigorúan tilos lesz. Az egyes szobákat, Tanszékeket érintő munkálatokról, illetve azok időpontjairól az érintetteket előzetesen értesíteni fogják. Amennyiben a felújítás kapcsán bármilyen kérdésük, panaszuk merül fel, forduljanak bizalommal Grodek Ágnes kontroller asszonyhoz. Tel/fax: /389-es mellék, 30/ ) Kérjük megértésüket és türelmüket a nyári felújítási munkálatok kapcsán! A nyári szabadságolás rendje A Jog- és Államtudományi Karon a nyári kötelező szabadság ideje: augusztus 4. (hétfő) - augusztus 14. (csütörtök) Erre az időtartamra minden kari munkatársnak (oktatók és nem oktatók egyaránt) szabadságot kell kiírnia, kivéve a Dékáni Titkárság munkatársait, akik a fenti időszakban ügyeleti rendben dolgoznak augusztus 15. (péntek) Nagyboldogasszony napja rektori szünet. 5

6 és ami még előttünk van Csink Lóránt: Mozaikok a hatalommegosztáshoz c. kötet könyvbemutatója (Tanácsterem) A Tudományos kutatások kibontakoztatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (TÁMOP B-11/2/KMR ) című projekt záró rendezvénye Emberi jogi kérdések, visszásságok a Ius Naturale kutatócsoport kerekasztal-konferenciája Magyar Bioetikai Társaság konferenciája A sokszínű bioetika és orvosi jog aktuális kérdései Radnay József emlékkonferencia Szent István Társaság: Társulati Esték Diploma-átadók időpontjai: június 27. (csak jogászoknak, I. előadó) július 24. (csak jogászoknak) július 25. (jogászoknak, BA- és MA-szakosoknak) Pünkösd Jöjj Szentlélek Úristen! Helyettesítsd csendes nyugalommal, A bennünk lévő feszültséget. Helyettesítsd csendes bizalommal, A bennünk lévő aggodalmat. Helyettesítsd erős hittel, A bennünk lévő félelmet. Helyettesítsd kegyelem édességével, A bennünk lévő keserűséget. Helyettesítsd ragyogó fényeddel, A bennünk lévő sötétséget. Helyettesítsd szerető melegeddel, A bennünk lévő hideget. Helyettesítsd fényességeddel, A bennünk lévő éjszakát. Helyettesítsd üdítő tavaszoddal, A bennünk uralkodó hideg telet. Egyengesd ferdeségünket. Vedd el büszkeségünk élességét, De mélyítsd el alázatosságunkat. Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, De oltsd ki szenvedélyeink tüzét. Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, Ahogy Te látsz minket. Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod. Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint: Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent! Ima a Szentlélekhez Ó Vigasztaló Szentlélek, tökéletesítsd bennünk a Jézus által megkezdett művet, tégy minket erőssé, imádkozz velünk az egész világért. Add, hogy jobban kihasználjuk az időt a belső élet elmélyítésére, adj lendületet apostoli tevékenységünknek, hadd érjünk el vele minden, Krisztus vére által megváltott népet és embert, az Ő örökségét. Törd le bennünk a természetes nagyravágyást, emelj fel a szent alázat régióiba, töltsön el minket az igazi istenfélelem és a nagylelkű bátorság. Semmi földi kötelék ne akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését. Önző érdekek vagy lomhaság ne hallgattassák el bennünk az igazság követelményeit, semmiféle számítgatás, apró önzés ne csökkentse a szeretet mérhetetlen területeit. Legyen bennünk minden nagy: az igazság keresése és tisztelet, az áldozatkészség egészen a kereszt és a halál vállalásáig és végül legyen bennünk minden úgy, amint azt a Fiú Atyjához intézett utolsó imájában kérte, és úgy áradjon ki ránk, az Egyházra, intézményeire, minden egyes hívőre és népre a Szeretet Lelke, amint azt az Atya és a Fiú akarták. Szent XXIII. János Szerkesztők: dr. Horváth E. Írisz Szakaliné Szeder Andrea A közérdeklődésre számot tartó híreket várjuk a címre. Letölthető, kinyomtatható a kari honlap Karunkról/Kari Hírmondó rovatából. Következő megjelenés várható időpontja: szeptember vége 6

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák)

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák) Az Igazságügyi Minisztérium a Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok keretében a 2016/2017. tanévben a következő oktatói hallgatói közös kutatás és oktatásfejlesztési programok megvalósításához

Részletesebben

PPKE JÁK A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára. 1. félév

PPKE JÁK A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára. 1. félév PPKE JÁK A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára Neptun kód tantárgy neve tárgyfelelős 1. félév JOKJ201xx0 A katolikus hit alapjai Dr. Szuromi Szabolcs

Részletesebben

A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16

A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16 1. félév tavaszi félévi JOKJ201XX0 A

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

A jelen mintatanterv által nem tartalmazott mintatantervi kérdésekben a megfelelő ötéves jogász szakos mintatanterv rendelkezései irányadók.

A jelen mintatanterv által nem tartalmazott mintatantervi kérdésekben a megfelelő ötéves jogász szakos mintatanterv rendelkezései irányadók. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterve 1 Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16 tanévben

Részletesebben

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterve 1 igazságügyi igazgatási alapképzéssel rendelkező hallgatók számára

Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterve 1 igazságügyi igazgatási alapképzéssel rendelkező hallgatók számára PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterve 1 igazságügyi igazgatási alapképzéssel rendelkező hallgatók számára 2016-17 A mintatanterv

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI ALAPSZAK MINTATANTERV

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI ALAPSZAK MINTATANTERV MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI ALAPSZAK MINTATANTERV 1. FÉLÉV A katolikus hit alapjai Dr. Szuromi Szabolcs A munka- és szociális jog története Alkalmazott (jogi) informatika 1. Alkotmányjog

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar I S A. iustum aequum salutare. Jogtudományi folyóirat. Budapest VIII. 2012/2.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar I S A. iustum aequum salutare. Jogtudományi folyóirat. Budapest VIII. 2012/2. iustum aequum salutare Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar I S A iustum aequum salutare Jogtudományi folyóirat Budapest VIII. 2012/2. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi

Részletesebben

Kari Hírmondó. Te Deum laudamus. a PPKE JÁK információs hírlevele 2016. Te Deum. Hálát adok. Vakáció szabadság

Kari Hírmondó. Te Deum laudamus. a PPKE JÁK információs hírlevele 2016. Te Deum. Hálát adok. Vakáció szabadság Kari Hírmondó Te Deum laudamus Hálát adok a PPKE JÁK információs hírlevele 2016. Te Deum Vakáció szabadság Mindenért, amit adtál, Mindenért, amit elvettél, Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, Mindenért,

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS 1 1) Az oktatók tudományos aktivitásának mérése A KSZKI a Kari Tanács által 2010-ben elfogadott szempontok

Részletesebben

A Kari Tanács június hó 25. napján megtartott ülésének határozatai

A Kari Tanács június hó 25. napján megtartott ülésének határozatai Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2013. június hó 25. napján megtartott ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Kari Tanács 2013. június 25., kedd 15:30 óra

Részletesebben

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv /17 tanév

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv /17 tanév PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2016/17 tanév A mintatanterv tárgyai három kategóriába soroltak:

Részletesebben

A Kari Tanács december 18-i ülésének határozatai

A Kari Tanács december 18-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2007. december 18-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

2016. évi határozatok kivonata

2016. évi határozatok kivonata 2016. évi határozatok kivonata 1/2016.01.21. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Munkatársak Által Választható Béren Kívüli Juttatások Szabályzatának 2/2016.01.26. sz. határozat: A PPKE Egyetemi

Részletesebben

A Kari Tanács december 15-i ülésének határozatai

A Kari Tanács december 15-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. december 15-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A Kari Tanács december hó 20. napján megtartott ülésének határozatai

A Kari Tanács december hó 20. napján megtartott ülésének határozatai Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2011. december hó 20. napján megtartott ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Kari Tanács 2011. december 20. (kedd) 14

Részletesebben

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat)

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat) (A változat) Cel.: Testvéreim! Jézus elküldte Egyházának a Szentlelket, hogy megújítsa, megszentelje és megörvendeztesse. Imádságainkban kérjük a Szentlelket hittel és bizalommal! A fohászokra adott válaszunk

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Közigazgatás-szervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Közigazgatás-szervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Közigazgatás-szervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai 1/2016 (2016.01.19.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 14 IGEN, 0 NEM szavazattal, 2 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00 ÁJK - jogász képzés - heti órabontás - NAPPALI - I. évfolyam 2014/15/2. II. félév időpont/nap HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK jogtörténet II. Köbel Szilvia Magyar állam- és jogtörténet II. Stipta István Filozófiatörténet

Részletesebben

24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM

24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM Meghívó Dr. Navracsics Tibor védnöksége alatt megrendezésre kerülő 24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM Sopron Időpont: 2012. november 8-10. Szervezési tudnivalók: A KOLLOKVIUM ELŐADÁSAINAK HELYSZÍNE:

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)

Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) Sulyok Gábor Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) Osztály: A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztálya Tudományos cím vagy fokozat: PhD Szervezési

Részletesebben

Közigazgatás-szervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

Közigazgatás-szervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Közigazgatás-szervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV.

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV. JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév Alkotmányjog I. Egyháztörténet Latinitás a jogtudományban II. Magyar állam- és jogtörténet Római jog II. Statisztika 03.20 15.00-19.00

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Kari Hírmondó. Áldott, békés, boldog Karácsonyt! a PPKE JÁK információs hírlevele 2015. Karácsony

Kari Hírmondó. Áldott, békés, boldog Karácsonyt! a PPKE JÁK információs hírlevele 2015. Karácsony Kari Hírmondó a PPKE JÁK információs hírlevele 2015. Karácsony A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. (Izajás 9,1) Mi is mindannyian sötétségben vagyunk, mi vagyunk az a nép, amelyről Izaiás

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterv 1

Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterv 1 a 2015/2016-os tanévben vagy azt követően kezdettek számára A tantervben szereplő követelmények:

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND ELJÁRÁSREND AZ INTÉZMÉNYI SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓAN A Pázmány Péter Katolikus Egyetem ának Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: PPKE BTK HÖK) a Hallgatói Térítési

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

Az osztatlan jogász mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az osztatlan jogász mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az osztatlan jogász mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: - aláírás: kritérium követelmény - beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak követelménye)

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterv

Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterv PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterv 1 2015-16 A tantervben szereplő követelmények: - aláírás: kritérium követelmény - beszámoló:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 43/2015. (IX.22.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2015/2016. tanév I. félév ülés- és

Részletesebben

Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterv 1

Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: - aláírás: kritérium követelmény - beszámoló:

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Az osztatlan jogász mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az osztatlan jogász mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az osztatlan jogász mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve 2013-14 A tantervben szereplő követelmények: - aláírás: kritérium követelmény - beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata)

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata) Meghívó Kecskemét Megyei Jogú Város támogatásával a Pécsi Tudományegyetem Kecskeméti Regionális Felnőttképzési Központja szervezésében 2014 februárjától indul a Kecskeméti Harmadik Kor Egyeteme elnevezésű

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

A Kari Tanács október 20-i ülésének határozatai

A Kari Tanács október 20-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. október 20-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat [Az Egyetem Szervezeti- és Működési Szabályzatával egységes szövegbe foglalva] Budapest 2012. 1 I. Szervezeti

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS TANTÁRGY TÁRGYKÓD INTÉZET TANTÁRGY FELELŐS OKTATÓ(K) TANTÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 71 57 14 120 VIZSGAF ORMA ELŐFELTÉTEL A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 5NK12NKO100M Nemzetközi

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 50/2014. (X.21.) KT. sz. határozat a Kari Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. Bankszámla: OTP Rt. 1428 Budapest 8. Pf. 6. 11707024 20357751 Telefon: 4297-221, Telefax: 4297-201, Iktatószám:

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea Szakmai önéletrajz dr. Cserba Andrea Tel.szám: 00-36/30-326-19-65 Személyes adatok Név: dr. Cserba Andrea Szül. hely, idő: Miskolc, 1987.05.02. E-mail: cserba.andrea@gmail.com Szakmai honlap: www.fontanaforditas.hu

Részletesebben

2014. évi határozatok kivonata. 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása ügyében.

2014. évi határozatok kivonata. 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása ügyében. 2014. évi határozatok kivonata 1094/2014.01.17. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Közigazgatás-szervező BA szak indítása 1095/2014.02.10. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött Dr.

Részletesebben

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság 2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N.2.225 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Michelberger Pál egyetemi docens Borbás László adjunktus Kérdező tanárok: Dr. Lazányi Kornélia Szakdolgozat Borbás

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére 2010. december 23. http://majt.hu/ A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 1/2015. (I.27.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2014/2015. tanév II. félév ülés- és munkatervéről

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

A PTE-ÁJK levelező munkarendjében oktatott tantárgyak kreditallokációja A tanulmányaikat 2007/2008-as tanévben megkezdő hallgatók részére

A PTE-ÁJK levelező munkarendjében oktatott tantárgyak kreditallokációja A tanulmányaikat 2007/2008-as tanévben megkezdő hallgatók részére A PTE-ÁJK levelező munkarendjében oktatott tantárgyak kreditallokációja A tanulmányaikat 2007/2008-as tanévben megkezdő hallgatók részére Általános társadalomtudományi ismeretek+nyelv Óra/ képzési idő

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

Kari Hírmondó. a PPKE JÁK információs hírlevele 2015. Veni Sancte. Emlékezünk... Veni Sancte Spiritus! Prof. Dr. Zlinszky János

Kari Hírmondó. a PPKE JÁK információs hírlevele 2015. Veni Sancte. Emlékezünk... Veni Sancte Spiritus! Prof. Dr. Zlinszky János Kari Hírmondó Veni Sancte Spiritus! a PPKE JÁK információs hírlevele 2015. Veni Sancte A vágyakozás elkerülhetetlen, természetének legmélyén az ember maga a vágyakozás, valamire való várakozás. Bármit

Részletesebben

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Előfutam 1. Futam 11:50 1. nap Hely. Atléta Sz. év Nevező Pálya Eredmény 1 Balogh Péter 1996 ZALASZÁM-ZAC 6 6.9h q 2 Baki Barnabás 1999 ZALASZÁM-ZAC 4 7.0h q 3 Horváth

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK BA szak I. évfolyam Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Nyelvóra IOK Bevezetés a jogtudományba ea. AJJOE111PN Dr. Szabó Miklós C/2. 35.ea. 12.00-14.00 14.00-16.00 Bevezetés a társadalomfilozófiába ea. BTPLN187

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben