Kari Hírmondó. a PPKE JÁK információs hírlevele Pünkösd. Pünkösd az Egyház születésnapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kari Hírmondó. a PPKE JÁK információs hírlevele 2014. Pünkösd. Pünkösd az Egyház születésnapja"

Átírás

1 Kari Hírmondó a PPKE JÁK információs hírlevele Pünkösd Épp a szentek azok, akik fenntartják az Egyházat és felnevelik azt. Ferenc pápának ez a gondolata, melyet XXIII. János és II. János Pál szentté avatási miséjének homíliájában fogalmazott meg, a kulcs ahhoz, hogy megértsük, ki a szent. A szent az, akinek az életét a Krisztushoz való tartozás határozza meg; az, aki beleéli magát Krisztus életébe és érzi az emberek üdvössége iránti felelősségét. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem és feláldozta magát értem. (Gal 2,20) mondta Szent Pál. A szent nem az, aki erkölcsileg tökéletes, egy fajta szuper-ember, aki mindig megteszi a helyes és vitathatatlan dolgot, hanem igazi ember, akinek az élete felett a Krisztus iránti vágy uralkodik. Azt, hogy mennyire vonzó a szentség, mennyire képes öszszegyűjteni az embereket és létre hozni egy népet, az a több mint egy millió hívő nyilvánította ki számunkra, aki április 27- én jelen volt Rómában, a Szent Péter téren a két pápa szentté avatásán. Nem azért mentek Rómába, hogy olyan sztárokat ünnepeljenek, akik messze élnek a mindennapi élettől, hanem olyan embereket mentek ünnepelni, akik beteljesítették a saját életükben azt a hivatást, amely minden embernek szól. Éppen az a tömeg mutatta meg, hogy a szentség megindítja a világot, a szentség nem magánügy és spiritualista érzés, hanem a föld sója. Pünkösd az Egyház születésnapja XXIII. János és II. János Pál mindenekelőtt nemcsak példaképek, hanem útitársak, akik fenntartanak és kísérnek minket a végcélunk felé vezető úton; barátok, akikhez imádkozhatunk azért, hogy bizonyos és derűs legyen a szívünk. Egy szentté avatás alkalom arra, hogy megszilárduljon a bizonyosságunk abban, hogy minden ember eljuthat a mennyországba. Az örök üdvösség lehetséges. Biztosak vagyunk abban, hogy már sok testvérünk élvezi a végtelen boldogságot, ami Istennél van. Soknak ismerjük is a nevét: ők a szentté avatott keresztények, akiket az egyház hivatalosan és nyilvánosan elismert a szentek sorában. Szentek és boldogok, ősiek és modernek, akiket az egyház kiemel számunkra. De nemcsak híres és hivatalos szentek léteznek, hanem titokzatosak is, akiknek a neve talán nem hangzik el a földi történelemben, de akik nagyok és dicsőségesek Isten előtt: alázatos emberek, akik csendben és titokban szolgáltak Istennek és az embereknek, imádkoztak, dolgoztak és szenvedtek Isten országáért. Alessandro atya Egyházunk születésnapja: mindannyiunk születésnapja. Újjászületésünk napja a Szentlélekben, az Egyházban. Hisz minden egyes megkeresztelt ember együttesen élő tagja az Egyháznak, Krisztus Titokzatos Testének. [ ] Amikor pedig elérkezett Pünkösd napja, mindannyian együtt voltak (ApCsel 2,1). De hol jöttek össze? Az eredeti szöveg szerint ugyanazon a helyen, az emeleti teremben (vö. ApCsel 1,13). Vagyis nem más ez a terem, mint az utolsó vacsora helye. Itt hangzottak el Jézus szavai szenvedésének és megváltó halálának értelméről, és itt ígérte meg, hogy elküldi az Igazság Lelkét, aki minden igazságra elvezeti őket. Itt hallották és látták először az apostolok a feltámadt Krisztust, aki így köszöntötte őket: Békesség nektek! Vegyétek a Szentlelket! (Jn 20,21 22). Igen, a Szentlélek, mint első, egyetlen és igazi ajándék szoros kapcsolatban van a húsvéti misztériummal és az utolsó vacsora termével. [ [ Húsvét titkának csúcspontja ezért nemcsak a Feltámadás és a Mennybemenetel, hanem a mindeneket megújító záróünnep, a Pünkösd is. Most kapcsolódik be az egész Egyház a Szentháromság egy Isten belső életének, a végtelen isteni szeretetnek a vérkeringésébe. A Pünkösdkor megtapasztalható ajándék, a szeretet nem egy zárt áramkör, hanem az Egyházban állandóan megújuló, mindenki felé nyitott valóság a Szentlélekben. Pünkösd ünnepén, az Egyház születése napján felragyog számunkra a dicsőséges Szentháromság végső, legnagyobb és legbensőbb titka, a végtelen isteni szeretet ajándéka. Pünkösdi, születésnapi ajándékként pedig épp ezt a legnagyobb ajándékot kapjuk mindnyájan, az Egyház élő tagjaiként, hisz a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete (Róm 5,5 ). Részlet Bognár István, teológiai tanár írásából Megjelent: Hitvallás A Győri Egyházmegye lapja, VI/3.,

2 Ami történt január 1-jétől: PPKE JÁK Nyílt nap Az uniós jog hatása a magyar magánjogra Nemzetközi Magánjogot Oktatók X. Országos Konferenciája Rákóczi Szövetség: XIII. Cultura nostra Kárpát-medencei történelmi vetélkedő Magyar Bioetikai Társaság: A meddőség keresztje (tudományos ülés) Népek Udvara A család (jog)filozófiája felé a PPKE Keresztény Filozófiai Intézet Ius naturale kutatócsoportjának konferenciája Kánonjogi Int. tanulmányi nap Törvénykezési rendszer és Magyarország szerepe az EU-ban (TDK rendezvény) Consumer protection and protection of SME: unfair commercial practices Jules Stuyck előadása Szent István Társaság: Társulati Esték Olvasásfejlesztési tréning Horváth E. Írisz kutatóhelyi vita Sólyom Borbála kutatóhelyi vita Professzor Szeminárium (Szabó István) Nagy József: Dante politikafilozófiájának jogelméleti háttere (előadás) Ünnepi könyvbemutató Tattay Levente 70. születésnapja alkalmából Polgári Jogi Jogesetmegoldó Verseny Elődöntő Pázmány Szalon Second Annual Conference on the Unfair Commercial Practices Directive Nemzetközi Magánjogi és Polgári Eljárásjogi Kutatásokat Végző Doktoranduszok és Doktorjelöltek III. Országos Konferenciája Tehetséggondozó Konferencia Tárgyalástechnika, szaknyelvi terminológia és jogi kommunikáció tárgykörében HÖK Nemek és bűnözés: terrorista nők (Tamási Erzsébet) Professzor Szeminárium (Gyulavári Tamás) ALTA Tavaszi Találkozó Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület hétvégi tréning szakmai felkészítő programja Szofi Egyetemi Színtársulat vetítése (HÖK) Európajogi Tsz. és MTA TK HPOPs Lendület kutatócsoport közös műhelyszeminárium Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló Olvasásfejlesztési tréning Zlinszky János: Jézus pere (előadás) Szent István Társaság: Társulati Esték HÖK Keresztény jogászként a XXI. században (kerekasztal-beszélgetés) Magyar Bioetikai Társaság: Természetvédelem (tudományos ülés) Széchenyi Kör közgyűlés Konferencia a Partnerségi Program keretében (A Magyary Program keretében kiírt pályázat pázmányos győzteseinek díjátadója) Karrier Vitaest: Telített-e a jogász pálya? Pázmány Szalon Gradus ad Facultatem tanfolyam és Tavaszi tábor Összehasonlító alkotmányjogi konferencia Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló Szent István Társaság: Társulati Esték Díszdoktor-avatás: Prof. Dr. Dinah L. Shelton Lakossági Fórum - A Tudományos kutatások kibontakoztatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (TÁMOP B-11/2/KMR ) című projekt eredményeinek bemutatása VI. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó Verseny Pro Facultate nap Tavaszi Egyetem A Tehetséggondozó Program első két évének szakmai záróeseménye The Global Round Table 2014 EU Quo Vadis? Szent István Könyvhét ünnepi megnyitó Az Egyház missziós tevékenysége a Magyar Kánonjogi Társaság konferenciája Budapesti Egyetemi Zenekar koncert Professzor Szeminárium (Csehi Zoltán) V. Jog és Irodalom Szimpózium Az államfő jogállása III. konferencia A Tehetségtámogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kilenc tudományágában című projekt (TÁMOP-4.2.2/B-10/ ) záró konferenciája Fogyasztóvédelem az Európai Unióban konferencia Olvasásfejlesztési tréning A jogi érvelés aktuális kérdései CERMEGkonferencia Nemzetközi választott bíráskodás A közjogi provizórium ( ) időszakának alkotmányos berendezkedése (konferencia) Kórusok Éjszakája (Gesztenyéskert) A vallásközi párbeszéd Magna Chartája: a Nostra Aetate az MKPK konferenciája Bándi Gyula professzor úr az MTA doktora címre benyújtott A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai című értekezésének nyilvános vitája Az állam gazdasági szerepvállalásának uniós jogi keretei konferencia Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló 2

3 th Biannual Conference of the Hungarian Association for American Studies (BTK) Magyar Bioetikai Társaság tudományos ülése: Homo-együttélés Erasmus+ helyzetjelentés Ahogy az elmúlt évek során már több alkalommal, úgy idén tavasszal is meghirdette a Kutatásszervezési és Külügyi Iroda az Erasmus főpályázatot. Azok, akik sikeres és hiánytalan pályázatot nyújtottak be, márciusban előbb egy írásbeli teszten adtak számot alapvető műveltségükről, majd pedig a megpályázott egyetemek oktatási nyelvétől függően egy, vagy akár két idegen nyelven is szóbeli elbeszélgetésen vettek részt. Az idei évben az újonc, napfényes portói egyetemért volt a legnagyobb a küzdelem, ezt jelölte meg a legtöbb pályázó első helyen. Továbbá sokan szerettek volna Lengyelországban, illetve Hollandiában is tanulni. A Külügyi Iroda mindent megtett azért, hogy minél több diák álma teljesülhessen, s azon az egyetemen tanulhasson, amelyet elsőként jelölt meg. Több egyetemtől kért létszámbővítést, hogy több diákot küldhessen, de a túljelentkezés még így is jelentős volt. Így nagyon sokat számítottak a plusz pontok is, amelyeket Erasmus tutorként aktívan eltöltött félévekért, vagy egyéb közéleti tevékenységért, külföldi vendégoktatók előadásain való részvételért, OTDK-n elért jó helyezésért, idegen nyelven teljesített tárgyakért, nyelvvizsgáért lehetett kapni. Ám azt hiszem, azok a hallgatók sem lehetnek szomorúak, akik a második helyen megjelölt egyetemen fogják eltölteni Erasmusos szemeszterüket, esetleg egy egész évet, hiszen az élmény akkor is ugyanaz lesz, életre szóló tapasztalatokat, emlékeket, kapcsolatokat gyűjthetnek, s biztosan nem fogják megbánni, hogy az utazás mellett döntöttek. Valamint az sem szabad elfelejteni, hogy ők már az új Erasmus+ nemzedék tagjai lesznek. Mindemellett már érkeznek a külföldi partneregyetemektől a mi egyetemünket választó külföldi hallgatók nominálásai. Bár még nem érkezett meg mindenhonnan a bejövő hallgatók lejelentése, ám az már most is látható, hogy az előző évekhez hasonlóan sok spanyol, lengyel, francia és német egyetemista fog hozzánk érkezni ősszel. Beréndi Bettina Szaknyelvi vizsgák Az Idegen Nyelvi Lektorátus, mint PROFEX jogi- és közigazgatási szaknyelvi vizsgahely szervezésében április között lezajlottak az angol és német PROFEX nyelvvizsgák a Karon. Most is nagy létszámú jelentkezőnk volt, 150 fő vizsgázott közép- és felsőfokon. Továbbra is nagy az érdeklődés a Közjegyzői Kamara felől és más egyetemekről. Hisszük, hogy ez a lehetőség öregbíti a Kar hírnevét! Idegen Nyelvi Lektorátus Személyi hírek, változások Dékáni Titkárság Hernádiné Szemere Rita január 15-től távozott a Kar állományából. Feladatait Pappné Gál Kinga, vette át január 1-jétől, mint titkársági referens januártól Dr. Gyulai-Schmidt Andrea, egyetemi docens látja el a személyzeti ügyeket dékáni titkársági személyzeti referens munkakörben április 1-jétől dr. Horváth E. Írisz vette át a dékáni titkárságvezetői feladatkört dr. Szalai Márta intézetvezető asszonytól. A Deák Ferenc Intézet új munkatársai január 1-jétől Bakóné Petőcz Éva, titkárságvezető és Tóth Györgyi Ilona, személyügyi és záróvizsga referens; április 15-től Czékus Rita, oktatásszervező munkakörben. A Kutatásszervezési és Külügyi Iroda (KSZKI ) új munkatársa május 1-jétől Nagyné Víg Krisztina, nemzetközi, tudományos és rendezvényszervező referens munkakörben. Tanulmányi Osztály március 1-jétől Rónai Zoltán átkerült a Központi Tanulmányi Osztályhoz január 1-jétől új munkatárs Berkecz Dávid Miklós, tanulmányi és Neptun előadó munkakörben. Szülési szabadságról visszatért oktatónk: januártól Dr. Szilágyiné Dr. Hős Nikolett, egyetemi adjunktus (Munkajogi Tanszék). Professor emeritusi kinevezés Dr. Tattay Levente 3 évre professor emeritusi kinevezést kapott május 1-jétől. Kitüntetés Dr. Botos József közgazdásznak, a JÁK egyetemi tanárának Áder János, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából Balog Zoltán Magyar Érdemrend Lovagkeresztet adott át. Ez úton is sok szeretettel gratulálunk Professzor úrnak! Mindaz, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre február 13-án elhunyt karunk volt dékánja, Prof. Em. Radnay József Temetése február 27-én, Tápiószelén volt római katolikus szertartás szerint. Utolsó útjára Karunk munkatársai és hallgatói közül is számosan elkísérték. Nyugodjék békében! 3

4 2014-ben megjelent köteteink Karának Könyvei Jogtudományi Monográfiák sorozatban: 6. Gyulavári Tamás: A szürke állomány. Gazdságilag függő munkavégzés a munkaviszony és az önfoglalkoztatás határán Budapest, Pázmány Press, ISBN Csink Lóránt: Mozaikok a hatalommegosztáshoz Budapest, Pázmány Press, ISBN Karának Könyvei Xenia sorozatban: Pogácsás Anett: Quaerendo et creando. Ünnepi kötet Tattay Levente 70. születésnapja tiszteletére Budapest, SZIT, ISBN Gyeney Laura: Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára Budapest, Pázmány Press, ISBN Láncos Petra Lea: Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban Budapest, Pázmány Press, ISBN Ádány Tamás Vince: A nemzetközi büntetőbíróság joghatósága. Előzmények, tendenciák és előfeltételek Budapest, Pázmány Press, ISBN Pünkösty András: Az európai uniós jog etikai vonatkozásai. Kritikai elemzés, különös tekintettel az Egyház társadalmi tanítására Budapest, Pázmány Press, ISBN Raffai Katalin: A közrend fogalma a nemzetközi és a belföldi kereskedelmi választottbíráskodásban Budapest, Pázmány Press, ISBN Karának Könyvei Tanulmányok sorozatban: 19. Gerencsér Balázs (szerk.): Modellkísérletek a közigazgatás fejlesztésében Budapest, Pázmány Press, ISBN (nyomás alatt) 20. Csehi Zoltán Raffai Katalin (szerk.): Állam és magánjog. Törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog és polgári eljárásjog keresztmetszetében Budapest, Pázmány Press, ISBN Tihamér Tóth (szerk.): Application of the UCP directive in Practice Budapest, Pázmány Press, ISBN Nadja El Beheiri János Erdődy: INS HERZ GESCHRIEBEN Die Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaates Budapest, Pázmány Press, ISBN Láncos Petra Lea (szerk.): Válságban az Európai Unió Budapest, Pázmány Press, ISBN Karának Könyvei Heller Farkas Könyvek sorozatban: Katona Klára Schlett András (szerk.): Fejlesztési stratégiák Finanszírozási alternatívák Budapest, Pázmány Press, ISBN Karának Könyvei Doktori Értekezések sorozatban: 3. Szabó Sarolta: A bécsi vételi egyezmény, mint nemzetközi lingua franca Budapest, Pázmány Press, ISBN Réka Varga: Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees Budapest, Pázmány Press, ISBN Bérces Viktor László: A védői szerepkör értelmezésének kérdései különös tekintettel a büntetőbíróság előtti eljárásokra Budapest, Pázmány Press, ISBN Karának Könyvei Doktorandusz Tanulmányok sorozatban: 1. Kovács Péter (szerk.): Religio et constitutio Budapest, Pázmány Press, ISBN Harsági Viktória Raffai katalin Suri Noémi (szerk.): Új jogalkotási perspektívák és tendenciák Magyarországon és az Európai Unióban Budapest, Pázmány Press, ISBN Harsági Viktória Raffai Katalin Suri Noémi (szerk.): Az Európai Unió új és megújuló jogforrásainak szerepe a magyar magánjog fejlesztésében Budapest, Pázmány Press, ISBN Karának Tankönyvei sorozatban: Christián László (szerk.): Az információs társadalom jogi vetületei. Alkalmazott jogi informatika. 2., bővitett kiadás Budapest, Pázmány press, ISBN Burián László: Nemzetközi magánjog Általános rész Budapest, Pázmány Press, ISBN Halustyik Anna (szerk.): Pénzügyi jog III. Budapest, Pázmány Press, ISBN Schanda Balázs Balogh Zsolt (szerk.): Alkotmányjog alapjogok. 2., átdolgozott kiadás Budapest, Pázmány Press, ISBN Schlett András: Államháztartás és szakpolitikák Budapest, Pázmány Press, ISBN Karának Könyvei TehetségPONT sorozatban: 2. Pogácsás Anett Szilágyi Pál Láncos Petra Ádány Tamás: Jogi tanulmányok tehetségek tollából Érvelések az Európai Parlament kapcsán Budapest, Pázmány Press, ISBN

5 Karunk oktatóinak más kiadónál megjelent kötetei: Klára Katona László Árva András Schlett (eds.): Stages of Globalisation Alternative Ways from Eastern Europe and the Far East. Kalligram, ISBN Péter Cserne Miklós Könczöl Marta Soniewicka (eds.): The rule of law and the challenges to jurisprudence: selected papers presented at the Fourth Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theorists, Celje, March Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang, ISBN Gyula Bándi Marcel Szabó Ákos Szalai (eds.): Sustainability, Law and Public Choice. Gorningen, Europa Law Publishing, ISBN Hungarian yearbook of international law an European law, (ed.-in-chief Marcel Szabó, [eds.] Petra Lea Láncos Réka Varga) The Hague, Eleven, ISBN Belovics Ervin Vókó György: A büntetés-végrehajtási törvény magyarázata A büntetések, az intézkedések, egyes k ényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló évi CCXL. törvény magyarázata. Budapest, HVG-Orac, ISBN Tóth Tihamér: Az Európai Unió versenyjoga. Budapest, Wolters Kluwer Complex, ISBN Navratyil Zoltán: Dologi jog a 2013 évi V. törvény alapján: az új Polgári Törvénykönyv szövegének rövid magyarázata. Ideiglenes jegyzet. Budapest, Menedzser Praxis, ISBN Barzó Tímea Lábady Tamás Navratyil Zoltán Csehi Zoltán: Családjog a évi V. törvény alapján: az új Polgári Törvénykönyv szövegének rövid magyarázata. Ideiglenes jegyzet. Budapest, Menedzser Praxis, ISBN Díszdoktor-avatás április 29-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a Jog-és Államtudományi Kar előterjesztése alapján díszdoktorrá avatta Prof. Dr. Dinah L. Shelton aszszonyt. Jelenleg (2004 óta) a George Washington University jogi karán Manatt/Ahn Professzor. Több nemzetközi emberi jogi és környezetvédelmi szervezet tagja, (pl.: International Institute of Human Rights) korábban jogi tanácsadóként segítette az ENSZ Környezetvédelmi Programját (UNEP), az ENSZ Képzési és Kutatási Intézetét (UNITAR), az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), az Európai Uniót, az Európa Tanácsot és az Amerikai Államok Szervezetét az Emberi Jogok Amerikaközi Bíróságának bírája és elnöke. Nemzetközi emberi jogi és környezetvédelmi kérdéseket oktatott és vezető oktatásszervezési feladatokat látott el többek között a University of Notre Dame, Université de Paris IX, Malakoff,, az Université Robert Schumann és a Stanford jogi karain, között a Santa Clara University genfi, strasbourgi és budapesti nyári programjainak igazgatója volt. Tájékoztatás a nyári felújítási munkálatokról Karunk épületeiben 2014 nyarán több vállalkozó fog egyidőben különböző jellegű munkákat végezni, hiszen június 1-jétől megkezdődik a Szentkirályi utca 28. szám alatti épület tetőfelújítása, illetve júliusban a kari WIFI-hálózat végpontjainak kiépítése és bővítése. Mindezekkel párhuzamosan egyéb karbantartási, felújítási munkálatok is folynak majd Karunk épületeiben. A munkavégzés munkanapokon 7.00 és óra között folyik, az épület belső tereiben ezen felül esetenként hétvégén is folyhat munkavégzés. A 28-as épület főbejárata a kivitelezés ideje alatt zárva lesz. A személybejárat ideiglenesen a főbejárat melletti, akadálymentesített bejáraton keresztül zajlik. Az udvarokon és a parkolókban csak akkor szabad közlekedni, ha ezt tábla, korlát, kordon, vagy szalag nem tiltja. Gépjárművel a PPKE területeire behajtani csak akkor és oly módon lesz szabad, ha azzal más személyek és vagyontárgyak épségét nem veszélyezteti a gépjármű-közlekedés. A gépjárművekkel történő behajtás, illetőleg a gépjármű és a gyalogos közlekedés ideiglenesen korlátozott lehet, ha a kivitelezők anyagmozgatási, szerelési vagy egyéb munkálatokat végeznek. Az udvarokon és a parkolókban dohányozni a kivitelezés ideje alatt szigorúan tilos lesz. Az egyes szobákat, Tanszékeket érintő munkálatokról, illetve azok időpontjairól az érintetteket előzetesen értesíteni fogják. Amennyiben a felújítás kapcsán bármilyen kérdésük, panaszuk merül fel, forduljanak bizalommal Grodek Ágnes kontroller asszonyhoz. Tel/fax: /389-es mellék, 30/ ) Kérjük megértésüket és türelmüket a nyári felújítási munkálatok kapcsán! A nyári szabadságolás rendje A Jog- és Államtudományi Karon a nyári kötelező szabadság ideje: augusztus 4. (hétfő) - augusztus 14. (csütörtök) Erre az időtartamra minden kari munkatársnak (oktatók és nem oktatók egyaránt) szabadságot kell kiírnia, kivéve a Dékáni Titkárság munkatársait, akik a fenti időszakban ügyeleti rendben dolgoznak augusztus 15. (péntek) Nagyboldogasszony napja rektori szünet. 5

6 és ami még előttünk van Csink Lóránt: Mozaikok a hatalommegosztáshoz c. kötet könyvbemutatója (Tanácsterem) A Tudományos kutatások kibontakoztatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (TÁMOP B-11/2/KMR ) című projekt záró rendezvénye Emberi jogi kérdések, visszásságok a Ius Naturale kutatócsoport kerekasztal-konferenciája Magyar Bioetikai Társaság konferenciája A sokszínű bioetika és orvosi jog aktuális kérdései Radnay József emlékkonferencia Szent István Társaság: Társulati Esték Diploma-átadók időpontjai: június 27. (csak jogászoknak, I. előadó) július 24. (csak jogászoknak) július 25. (jogászoknak, BA- és MA-szakosoknak) Pünkösd Jöjj Szentlélek Úristen! Helyettesítsd csendes nyugalommal, A bennünk lévő feszültséget. Helyettesítsd csendes bizalommal, A bennünk lévő aggodalmat. Helyettesítsd erős hittel, A bennünk lévő félelmet. Helyettesítsd kegyelem édességével, A bennünk lévő keserűséget. Helyettesítsd ragyogó fényeddel, A bennünk lévő sötétséget. Helyettesítsd szerető melegeddel, A bennünk lévő hideget. Helyettesítsd fényességeddel, A bennünk lévő éjszakát. Helyettesítsd üdítő tavaszoddal, A bennünk uralkodó hideg telet. Egyengesd ferdeségünket. Vedd el büszkeségünk élességét, De mélyítsd el alázatosságunkat. Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, De oltsd ki szenvedélyeink tüzét. Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, Ahogy Te látsz minket. Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod. Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint: Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent! Ima a Szentlélekhez Ó Vigasztaló Szentlélek, tökéletesítsd bennünk a Jézus által megkezdett művet, tégy minket erőssé, imádkozz velünk az egész világért. Add, hogy jobban kihasználjuk az időt a belső élet elmélyítésére, adj lendületet apostoli tevékenységünknek, hadd érjünk el vele minden, Krisztus vére által megváltott népet és embert, az Ő örökségét. Törd le bennünk a természetes nagyravágyást, emelj fel a szent alázat régióiba, töltsön el minket az igazi istenfélelem és a nagylelkű bátorság. Semmi földi kötelék ne akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését. Önző érdekek vagy lomhaság ne hallgattassák el bennünk az igazság követelményeit, semmiféle számítgatás, apró önzés ne csökkentse a szeretet mérhetetlen területeit. Legyen bennünk minden nagy: az igazság keresése és tisztelet, az áldozatkészség egészen a kereszt és a halál vállalásáig és végül legyen bennünk minden úgy, amint azt a Fiú Atyjához intézett utolsó imájában kérte, és úgy áradjon ki ránk, az Egyházra, intézményeire, minden egyes hívőre és népre a Szeretet Lelke, amint azt az Atya és a Fiú akarták. Szent XXIII. János Szerkesztők: dr. Horváth E. Írisz Szakaliné Szeder Andrea A közérdeklődésre számot tartó híreket várjuk a címre. Letölthető, kinyomtatható a kari honlap Karunkról/Kari Hírmondó rovatából. Következő megjelenés várható időpontja: szeptember vége 6

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

HÍRLEVELE TÉNYKEDÉS. Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - Veni Sancte. A Bencés Diákszövetség. XXII. évf. 2. szám 2011.

HÍRLEVELE TÉNYKEDÉS. Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - Veni Sancte. A Bencés Diákszövetség. XXII. évf. 2. szám 2011. PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XXII. évf. 2. szám 2011. Szent Mihály hava TÉNYKEDÉS Veni Sancte Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - szöntő soraimmal Boldog II. János Pál

Részletesebben

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei:

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Dr. Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke XXIX. Országos Tudományos Diákköri

Részletesebben

Gondolkodj okosan! Ajánló

Gondolkodj okosan! Ajánló Univ-01.qxd 2008.08.08. 9:20 Page 1 Felvonulók kérték A beöltözött és a városon keresztülvonuló diáktársaid, akiket egy ördögi francia rezesbanda kísért a bulikavalkádba, már most újra szeretnék, ha lenne

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása Sárvár intézményei mintegy ezerötszáz fővel vettek részt az akcióban

Részletesebben

Böjte Csaba adventi gondolatai

Böjte Csaba adventi gondolatai Ára: 80 Ft XXIV. évfolyam 12. szám 2011. december SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Böjte Csaba adventi gondolatai Remek szegvári eredmények a Bushido Karate Europa Kupában arany érmes: Gojdár Kamilla, Gojdár

Részletesebben

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 1. szám 2005. tavasz II. JÁNOS PÁL PÁPA PANNONHALMI BESZÉDE 1996. szeptember 6-án Tisztelendő Püspök Testvéreim, Kedves Főapát Úr, Szeretett

Részletesebben

f Életrõl, halálról 8. oldal

f Életrõl, halálról 8. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 13. szám 2006. március 26. Böjt 4. vasárnapja (Laetare) Ára: 165 Ft»Itt kihalófélben vannak a gyülekezetek. Csupa idõs embert látni«kezdte.»nálunk, Kenyában a templomok

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

KÖZSÉGHÁZA ÁLLAPOTA MÁJUS ELSEJÉN

KÖZSÉGHÁZA ÁLLAPOTA MÁJUS ELSEJÉN Ára: 80 Ft XXIV. évfolyam 5. szám 2011. május SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP ÚJ ALKOTMÁNYUNK VAN KÖZSÉGHÁZA ÁLLAPOTA MÁJUS ELSEJÉN Új alaptörvénye van Magyarországnak húsz évvel a rendszerváltozás után. A

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

Bensõséges kapcsolatban Jézussal

Bensõséges kapcsolatban Jézussal XI. évfolyam 1. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tavasz Bensõséges kapcsolatban Jézussal Cirill perjel atya homíliája Asztrik fõapát úr 20 éves püspöki jubileumán. Elhangzott a

Részletesebben

XVI. évfolyam. 2. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június

XVI. évfolyam. 2. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június XVI. évfolyam. 2. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június Csukás István: Tanévzáró Félre irka, sutba táska, vidám szemünk ne is lássa, vigyük gyorsan a padlásra, őszig

Részletesebben

XVI. évfolyam. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június

XVI. évfolyam. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június XVI. évfolyam. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június Csukás István: Tanévzáró Félre irka, sutba táska, vidám szemünk ne is lássa, vigyük gyorsan a padlásra, őszig

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 2012. május VIII. évf. 2. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente " szolgáljunk a Léleknek újságában " (Rm. 7,6) Pünkösdi szabadság Amikor a Jézus Lelke eljött erre a

Részletesebben

ARBITRANDO ET CURRICULUM BENE DELIGENDO ÜNNEPI KÖTET HORVÁTH ÉVA 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL

ARBITRANDO ET CURRICULUM BENE DELIGENDO ÜNNEPI KÖTET HORVÁTH ÉVA 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL ARBITRANDO ET CURRICULUM BENE DELIGENDO ÜNNEPI KÖTET HORVÁTH ÉVA 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL ARBITRANDO ET CURRICULUM BENE DELIGENDO ÜNNEPI KÖTET HORVÁTH ÉVA 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL BURIÁN LÁSZLÓ

Részletesebben

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 17 40. ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL A társadalomtudományok körében korántsem példa nélküli, ha a diszciplína reprezentatív mûvelõjét egy

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

(Május) Pünkösd vagy ÍGÉRET hava (Június) Szent Iván hava NAPISTEN hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Május) Pünkösd vagy ÍGÉRET hava (Június) Szent Iván hava NAPISTEN hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 5. szám (Május) Pünkösd vagy ÍGÉRET hava (Június) Szent Iván hava NAPISTEN hava 2014. május június Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Fejlesztés a Népfõiskolán...

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Fasori Örökdiák. So WHAT? Kit érdekel?! Ahhoz képest, hogy mennyien végeztünk az elmúlt 25 évben,

Fasori Örökdiák. So WHAT? Kit érdekel?! Ahhoz képest, hogy mennyien végeztünk az elmúlt 25 évben, Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2014. SZEPTEMBER 7. SZÁM So WHAT? Kit érdekel?! Ahhoz

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIII. évfolyam, 2012/2. szám Újjá tisztulni In memoriam Szennay András Szövetségi hírek Bemutatkoznak ösztöndíjasaink Programok Nótahajó Életemmel dicsérem Istent Interjú

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ?

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ? POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 4. szám (39. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. április SZERESSÜK AZ ÉLETET XVI. Benedek pápa üzenete az Ifjúsági Világnapra fr. Kiss G. Barnabás

Részletesebben