5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396/2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396/2015."

Átírás

1 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület június 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) államigazgatási egyeztetési, minőségbiztosítási folyamata Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Dobó Zoltán polgármester Önkormányzati és Igazgatási Iroda Parapatics Tamás pályázati referens Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Humán Bizottság Gazdasági Bizottság ITS konzorcium képviselője, Csabina Zoltán szakértő TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete legutoljára a február 20-i ülésen fogadott el tájékoztatót az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) összeállításának állásáról. Az előterjesztésben részletesen bemutatásra került az ITS készítésének, elfogadásának folyamata, amelynek eredményeként - az abban leírtaknak megfelelően elkészültek a Tapolca ITS1, I. Megalapozó vizsgálat egyeztetési változat és a Tapolca ITS2, II. Stratégia egyeztetési változat című anyagok, melyek a város honlapjáról letölthetőek. A Partnerségi egyeztetés szabályai, Tapolca Város Önkormányzata című dokumentumban foglaltak alapján létrehozott, a partnerségi egyeztetési folyamat során állandó jelleggel működő munkacsoportok tagjai részvételével tartott rendezvényeken, műhelymunka megbeszéléseken, személyes beszélgetések során az önkormányzati-hivatali, a gazdasági-társadalmi szervezetek képviselői észrevételeikkel, véleményükkel segítették/segítik a Képviselő-testület jövőbeni munkáját meghatározó, átlátható és számon kérhető igen jelentős fejlesztési dokumentum készítését. Köszönet jár rendelkezésre állásukért, érdemi munkájukért! Az ITS egyeztetési változata a város honlapján is elérhető a lakossági és a partnerségi egyeztetési folyamatban részt nem vevő szervezetek véleményei megismerése végett. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiával párhuzamosan készült és elfogadott, Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program című dokumentumban és a függelékét képező adatszolgáltató településfejlesztési koncepcióban kitűzött, reális, megvalósítható célokat határoztunk meg, amelyek illeszkednek Veszprém megye és a Balaton erre jogosult szervezetei által készített/készülő operatív programokhoz.

2 Különösen fontos a szinergia településünk fejlődése alapdokumentuma, az ITS vonatkozásában is. A Belügyminisztériummal kötött szerződésnek megfelelően és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet szabályozása szerint az ITS elkészült egyeztetési változatának dokumentumait államigazgatási egyeztetésre bocsátottuk május 27-én elektronikusan és postai úton is megküldtük a hivatkozott jogszabályban meghatározott szervezeteknek, hatóságoknak (), akiknek a véleményezésre 21 nap áll rendelkezésre. A folyamatosan érkező, előkészítő munkánkat elismerő, pontosító észrevételek beépítése, esetleges elvetése az ITS konzorcium szakértőjével egyeztetetten történik. Az államigazgatási egyeztetési folyamat lezárását követően az ITS dokumentumok kiegészített, a beérkezett érdemi véleményeket, javításokat, pontosításokat is tartalmazó változatát minőségbiztosításra megküldjük a Belügyminisztériumba. Saját részünkről is célszerű képviselő-testületi határozattal megerősítve kifejezni egyetértésünket az ITS államigazgatási egyeztetési változata minőségbiztosítási eljárásra bocsátásáról. Az általuk jóváhagyott, a jogszabályoknak megfelelő Integrált Településfejlesztési Stratégia végleges változatát várhatóan a szeptemberi ülésünkön fogadhatjuk majd el. Kérem az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) államigazgatási egyeztetési, minőségbiztosítási folyamatáról szóló tájékoztató elfogadását. Felhatalmazást kérek továbbá a csatolt Egyetértési Nyilatkozat aláírására (1. számú melléklet). Tapolca, június 11. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) államigazgatási egyeztetési, minőségbiztosítási folyamatáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a határozat 1. számú mellékletét képező Egyetértési Nyilatkozat aláírására. Határidő: június 27. Felelős: polgármester Dobó Zoltán polgármester

3 1. számú melléklet Egyetértési Nyilatkozat Tapolca Város Önkormányzata részéről egyetértésemet fejezem ki a DAOP-6.2.1/13/K ; DDOP- ÉMOP- ÉAOP- KDOP- KMOP- NYDOP-6.2.1/K azonosítószámú Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) című projektek keretében az integrált településfejlesztési stratégia tervezetével kapcsolatban. A tervezet alkalmas arra, hogy a Belügyminisztérium részére megfelelőségi értékelésre kerüljön a Belügyminisztérium és az Önkormányzat között megkötött Együttműködési megállapodás 9. pontja alapján, mely szerint az Önkormányzat vállalja, hogy az RSZCS által összeállított és a BM számára a szakmai megfelelőség ellenőrzésére benyújtandó településfejlesztési dokumentum tervezetről Egyetértési nyilatkozatban nyilatkozik, mellyel igazolja, hogy az önkormányzati, illetve a partnerségben érintett résztvevők fejlesztési elképzelései a lehetőségeknek megfelelően beépültek-e a dokumentumba.. Tapolca, június Dobó Zoltán polgármester

4 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8301 Tapolca, Tel.: 87/ ; Fax: 87/ A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet jétől hatályos változatának 30. és 31. -ában foglaltak szerint a településfejlesztési koncepciót / Integrált Településfejlesztési Stratégiát Tapolca Város Önkormányzata az alábbi szervezeteknek küldte meg véleményezésre - államigazgatási szervek településfejlesztés, területrendezés, településrendezés környezetvédelem, természet- és tájvédelem természet- és tájvédelem vízvédelem vízgazdálkodás Államigazgatási szerv Cím Megjegyzés Építésügyi, Megyeház tér 1..gov.hu Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Osztály Önkormányzat Főépítészi Területfejlesztési Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fejér Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Igazgatóság Kirendeltség Igazgatóság Kirendeltség Megyeház tér Székesfehérvár, Hosszúsétatér Csopak, Kossuth u Veszprém, Pf.: Veszprém, Pf.: 403. fabacsovics.zolta u katved.gov.hu katved.gov.hu 1

5 a vizek védelmével, illetve kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető szempontok teljesülése, a körny.- és természetv. követelményekre figyelemmel tűzvédelem, polgári védelem közegészségügy közlekedés: gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, viziúttal és vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti- vasúti átjáróval érintett település esetében közlekedés: légi közlekedéssel érintett település esetében közlekedés: minden más esetben Országos Vízügyi Főigazgatóság Igazgatóság Kirendeltség Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Vasúti Főosztály Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály 1012 Budapest, Márvány u. 1/D Veszprém, Pf.: 403. József Attila u Budapest, Teréz krt. 62. II. em sz. iroda Kistó u Vecsés, Lincoln út 1., Quadrum Irodaház, fsz. Kistó u. 1. katved.gov.hu ntsz.hu hu gov.hu gov.hu 2

6 örökségvédelem földvédelem erdőrendezés, erdővédelem honvédelem bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély hírközlés természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelme Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Veszprém Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1. Budapest út 3-5. Vörösmarty tér 9. József Attila u. 36. Dózsa György u Budapest, Pf.: 70 Budapest út Budapest, Ostrom u Budapest, Pf.: 839. pont.hu prem.vemkh.gov.hu veszprem- u u h.antsz.hu - Szomszédos települések, funkcionális várostérség önkormányzatai Önkormányzat Polgármester Cím Megjegyzés Sáska Kovács Nándor 8308 Sáska, Rákóczi F. u. 1. u 3

7 Monostorapáti Takács Péter 8296 Monostorapáti, Petőfi u Lesencetomaj Mészáros László János 8238 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. Lesenceistvánd Tóth Csaba 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u Uzsa Szántói Imre 8321 Uzsa, Lázhegy u. 21. Raposka Bolla Albert Antal 8300 Raposka, Fő Gyulakeszi Szennyainé Kovács Veronika út Gyulakeszi, Kossuth u. 51. Kisapáti Keszei Tibor Endre 8285 Kisapáti, Kossuth u. 77/1. Káptalantóti Csom Károlyné 8283 Káptalantóti, Badacsonyi út 7. Hegymagas Tóth János Zoltán 8265 Hegymagas, Szigligeti út 13. Hegyesd Stark Sándor 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Zalahaláp Bedő Lajos 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Sümeg Végh László 8330 Sümeg, Béke tér 7. inter.net aj.hu and.hu szennyaine.v ail.com onkorm.kapta onykom.hu net.hu hegyesdonko u.inter.net u - Kisebbségi önkormányzatok Önkormányzat Elnök Cím Megjegyzés Német Nemzetiségi Önkormányzat Molnár Attila Csobánc u. 14. molnarerin tesvedele nanet.hu - Társadalmi szervezetek 4

8 Szervezet Képviselő Cím Megjegyzés Tapolcai Városszépítő Egyesület Benács Lajos Kossuth L. u. 2. gmail.com Tanúhegyek Egyesület Makra Károly Béke u. 42. web.hu Tapolca Épített és Orbán Tibor Ady - Természeti Környezetéért Alapítvány E. u. 6/2. Római Katolikus Szakács Péter plébános tapolcaipleban Plébánia Hivatal Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Tapolca Városi Sportegyesület TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Horváth Gábor Marton József Mohos Nikolett Csobánc u. 1. Klapka György utca 1. I/1. Alkotmány u Tapolca- Diszel, Szabadság u. 1. polcanet.hu gmail.com - Privát szektor Szervezet Képviselő Cím Megjegyzés Vállalkozók Területi Ipartestülete Tarány Tamás Semmelweis u. 4. Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara Tapolcai Területi Iroda Darida Ivett Kossuth L. u. 2. veszpremika mara.hu - Állami és önkormányzati vállalatok, közszolgáltatók Szervezet Képviselő Cím Megjegyzés Tapolcai Kommunikációs, Barbalics Antal Kisfaludy u gmail.com Kulturális és Média Kft. Tapolcai Diák- és Mezőssy Tamás Közétkeztető Kft. Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Gebhardt Gyula Stadion u. 16. Berzsenyi u. 9. teto.hu 5

9 Tapolcai Városfejlesztési Kft. Parapatics Tamás Tapolca Kft. Rédli Károly Fő tér 1. Tourinform iroda Minorics Tamás Fő tér 17. Nemzeti Ficsor Elza Hulladékszolgáltató Halápi u. 33. Tapolca Nonprofit Kft. MÁV Zrt. Gelencsér László Állomásfőnökség ÉNYKK-Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. Tapolcai Területi Igazgatósága Molnár Zoltán Dózsa Gy. u. 7. Keszthelyi u. 43. olcakft.hu form.hu nhsz.hu tel.hu - Intézmények Intézmény Képviselő Cím Megjegyzés Veszprém megyei Járási Hivatala Benczik Zsolt a.vemkh.gov.hu Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerület Deák Jenő Kórház- Rendelőintézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Tamási Áron Művelődési Központ Tóth Mária Dr. Lang Zsuzsanna Décsey Sándor Horváth Zoltánné Horváthné Németh Edit Barczáné Tóth Boglárka Kossuth L. u. 2. Ady E. u. 1. Batsányi J. u. 1. Darányi Ignác u. 4. Nagyköz u Kisfaludy u orhaz.hu polca.hu olcaiovodak.hu na.net olca.hu Széchenyi István Szakképző Iskola Szollár Gyula Móricz Zsigmond 6

10 Batsányi János Gimnázium és Kollégium ÉFOÉSZ Tapolca Varga Tiborné Horváthné Somogyi Ildikó u. 8. tapolca.sulinet. hu Liszt F. u Somogyi Béla u. 7. hu - Lakosság Szervezet Elnök Cím Megjegyzés Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Sárközi Szaniszló Lesence u /3. doboegyesule Tapolcai Lakosok - - hu - A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal különböző irodái Iroda Irodavezető Cím Megjegyzés Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hársfalvi József apolca.hu Önkormányzati és Igazgatási Iroda dr. Rozgonyi Viktória Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó schönherrne.poko. Városi főépítész Papp Zoltán Tamás a.hu 7

SELLYE PARTNERSÉGI TERVE

SELLYE PARTNERSÉGI TERVE Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SELLYE PARTNERSÉGI TERVE Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az orvosi körzetek

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1890-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: A védőnői körzetek kialakításáról szóló 26/2009. (XI. 27.) Kt. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Partnerségi egyeztetési terv

Partnerségi egyeztetési terv ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0003 Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata projekt keretében végrehajtandó Partnerségi egyeztetési terv Szolnok, 2013. szeptember 1 Előzmények

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/276/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. április 04-i ülésére

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/276/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. április 04-i ülésére . NAPIREND Ügyiratszám: 1/276/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 04-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítették: Megtárgyalja: Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/458-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása éves munkájáról

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb

Részletesebben

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok válasz 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 9. melléklet szerinti résztvevő államigazgatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-47/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 11-én

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-2 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. március 27- nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-2 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. március 27- nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-2 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 27- nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /778 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /778 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /778 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A 2014-2020 közötti évek európai

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. december 11-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. december 11-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. december 11-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Javaslat partnerségi egyeztetési szabályzat

Részletesebben

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett.

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~t~. szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest X. ker., Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Vaspálya utca - Vasgyár

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT. Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi Tervének jóváhagyására

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT. Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi Tervének jóváhagyására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 10. sz. napirendi pont 51-6/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/193-8/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

PARTNERSÉGI TERV. Tisza-tó térség Területfejlesztési Programjához (TTP)

PARTNERSÉGI TERV. Tisza-tó térség Területfejlesztési Programjához (TTP) PARTNERSÉGI TERV Tisza-tó térség Területfejlesztési Programjához (TTP) Jogszabályi háttér és annak tartalma: A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/167-28/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodása Stratégiai

Részletesebben