Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5"

Átírás

1 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Tanácsadói dokumentum Kapcsolódó pályázati tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése Kapcsolódó indikátor: A megváltozott feladatellátást lekövető belső szabályzat

2 Tartalom Bevezetés... 4 A szervezet... 6 A kiválasztás szempontjai... 8 Az új munkaköri leírások szerkezete Lépések az átfogó változtatás érdekében Feladattérkép Folyamatszereplők számbavétele Elemzés Optimális időkeret Elvárások megfogalmazása Munkatársak szakképesítése és tapasztalata Reorganizáció Összegzés számú melléklet Hatályos munkaköri leírások kivonatai Beruházási és Kabinet Osztály Osztályvezető Hatósági Osztályvezető Pénzügyi előadó számú melléklet Kivonat a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletéből számú melléklet Új munkaköri leírásminták... 36

3 Beruházási és Kabinet Osztályvezető Hatósági Osztályvezető Humánpolitikai referens számú melléklet Egyéb megállapítások... 55

4 Bevezetés A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése projektelem tevékenységének kapcsán, a sikeres végrehajtása érdekében komoly kihívással kellett szembenéznie a résztvevőknek, illetve a tanácsadónak is. Vizsgálódásunk tárgyává a polgármesteri hivatal humánerőforrás kapacitásgazdálkodását és a jelenleg működő struktúrát és szabályozást tettük. Ennek alapvető oka az volt, hogy a diagnózis felvételének korai szakaszában világossá vált, hogy a jelenlegi rendszer a hatályos szabályozóktól jelentős mértékben eltérő működési arculatot mutat, illetve egy olyan struktúrával állunk szemben, melynek kialakítása során mellőzték feltérképezni a rendszer folyamatait és a ténylegesen ellátandó feladatokat. Pozitívumként értékelhető, hogy a jelenlegi köztisztviselői kar és a második ciklusát töltő polgármester maximálisan elkötelezett a hatékony feladatellátás iránt és pénzügyileg is rendelkezésre állnak azok a források, melyek a jelenleg működő apparátus finanszírozását hatékony módon biztosítják. Alapvető problémaként merült fel, hogy a Fonyódi Polgármesteri Hivatal állandó, kinevezett vezető (jegyző) nélkül működik több mint egy éve; tekintettel arra, hogy a korábbi jegyzői pályázati eljárások lefolytatását követően kiválasztott jegyzők a próbaidő lejárta előtt távoztak a hivatal éléről. Jelenleg a jegyzői feladatokat az e munkakörre is szakképesítéssel rendelkező Beruházási és Kabinet Osztályvezető látja el megjegyzem rendkívüli szakértelemmel és munkabírással, a polgármester maximális támogatása és elismerése mellett - megbízás keretében. Ez az állapot rányomja negatív bélyegét a szervezet működési mechanizmusainak sajátosan alakuló folyamataira, illetve a rendszerben egyes munkatársak szervezetlenségből adódó jelentős túlterheltsége miatt komoly feszültségek indukálódnak teljesen feleslegesen és ezzel a morális teherrel küzdő munkaszervezet egyébként pozitívumként kiemelhető hatékonysága komoly energia befektetéssel tartható fenn. E tevékenység keretében célkitűzésünk az volt, hogy a rendszer egészének jobbítását szolgáló intézkedések bevezetésére tegyünk javaslatokat, illetve az átgondolatlan, a helyi

5 sajátosságokhoz, a polgármesteri és képviselő-testületi munka támogatásához legkevésbé igazodó struktúrát lebontva a jobbítás iránt elkötelezett munkatársak lépésről lépésre - e tanácsadói dokumentumban foglalt javaslatok alapján - önmaguk is képesek legyenek újjászervezni a hivatal szervezetét és a benne dolgozó munkatársak munkaköreit.

6 A szervezet Ahhoz, hogy tevékenységünk hatékonyan szolgálja a hivatali struktúra átalakítását feltérképeztük, hogy jelenleg milyen szerkezeti modellel állunk szemben. A helyzet különlegességét az adja, hogy Fonyód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hivatal szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: szmsz) az 5/2014. (II.6.) KT határozatával, alig négy hónappal ezelőtt hagyta jóvá az akkor még hivatalban lévő jegyző javaslatára. Az szmsz alapján felállított szervezeti modellből arra következtethetünk, hogy a gazdasági erőforrások vizsgálata nélkül állították össze, illetve van olyan szervezeti egység, amelynek kialakítására és köztisztviselői összetételére az önkormányzat fejlődéséért, a hatékony, fenntartható működésért maximálisan elkötelezett polgármester igényei alapján került sor. Egyébiránt meggyőződésünk, hogy e nélkül a szervezeti egység nélkül, Fonyód városának működése, fejlődése és sikere nem lett volna biztosítható.

7 A hivatal jelenlegi szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja be: Jogi képviselő (ügyvéd) (megbízott) Polgármester 1 fő Jegyző 1 fő Könnyvizsgáló (megbízott) Belső ellenőr (megbízott) Beruházási és Kabinet Osztályvezető 1 fő Hatósági Osztályvezető 1 fő Építéshatósági és Műszaki Osztályvezető 1 fő Pénzügyi Osztályvezető 1 fő Kabinet ügyintéző 1 fő Titkársági referens 1 fő Pályázati ügyintéző 4 fő Projekt lebonyolító 1 fő Hatósági ügyintéző 1 fő Közterületfelügyelő 1 fő Adóügyi ügyintéző 4 fő Építéshatósági ügyintéző 3 fő Pénztáros 1 fő Pénzügyi -, munkaügyi ügyintéző 1 fő Vagyongazda 1 fő Társulási referens 1 fő Ügyfélszolgálati munkatárs 1 fő Iktató ügyintéző 2 fő Szociális ügyintéző 1 fő Ügykezelő 1 fő Pénzügyi ügyintéző 3 fő Hivatalsegéd 1 fő Beruházási és Kabinet Osztály Hatósági Osztály Építéshatósági és Műszaki Osztály Pénzügyi Osztály A hivatal jelenlegi létszáma: 35 fő, mely időszakosan növekszik 2 fővel az idegenforgalmi adó ellenőrzés céljából. A központi költségvetés által finanszírozott létszámkeret: 21,33 fő. Az egyes szervezeti egységek szmsz-ben rögzített feladat és hatáskörét áttekintve olyan mértékű átfedéseket és keveredést tártunk fel, melynek elemzése helyett javaslatot teszünk egy átfogó szmsz módosításra.

8 A kiválasztás szempontjai Az szmsz áttekintése és a fentiekben vázolt anomáliák alapján a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése tevékenység megvalósításához az alábbi kiválasztási szempontokat rögzítettük: 1. Mik lehetnek azok a munkakörök, amelyek újragondolásával megalapozhatjuk a teljes rendszer átszervezését? 2. Kik azok a munkatársak, akik az átszervezés folyamatában aktívan részt tudnak venni és megfelelő kompetenciával rendelkeznek az átalakításhoz szükséges döntések meghozatalához, illetve jelentős szerepük lehet a döntés-előkészítésben? 3. A polgármester munkájára, annak eredményességére és a polgármesteri hatáskörök gyakorlásához mely munkakörök köthetők? 4. Melyek azok a munkakörök, melyeknél több területre vonatkozó tevékenység jelenik meg? 5. Van-e olyan munkatárs, akit szakmai tapasztalata, képzettsége miatt más területen is kívánnak foglalkoztatni, esetleg kapcsolt munkakörben? Ennek tükrében vizsgálódásunk tárgyává az alábbi három munkakört tettük: - Beruházási és Kabinet Osztályvezető, - Hatósági Osztályvezető, - Pénzügyi és munkaügyi ügyintéző. Elemzésünket a három munkakörre vonatkozó hatályos munkaköri leírások áttekintésével kezdtük, melynek során mélyebb analízis nélkül arra a megállapításra jutottunk, hogy az aktuális, jellemzően márciusában keletkezett munkaköri leírások sablon dokumentumok. Az érintett munkatársakkal készített interjúk alapján megtudtuk, hogy a munkaköri leírás összeállításának folyamatába nem vonták be őket, csupán a kész dokumentumok aláírását kérték tőlük. A három hatályos munkaköri leírás jelen dokumentum 1. számú mellékletében található. Itt jegyezzük meg, hogy a dokumentumok adatvédelmi okokra tekintettel személyes adatokat nem tartalmaznak, kivonatos formátumban mutatják be a hatályos állapotot.

9 A kiválasztott munkakörök átalakításának folyamatában kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk annak a nem elhanyagolható ténynek, hogy a köztisztviselők által betöltött munkakörökhöz kapcsolódó szakképesítés követelményeit kormányrendelet rögzíti. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 1. számú melléklete rögzíti a helyi önkormányzat képviselőtestülete hivatalában az egyes feladatkörökhöz meghatározott végzettségek és szakképzettségek, illetve szakirányú szakképesítések előírásait. A rendelet szabályaihoz igazodóan mindhárom munkakör megfelelő képesítésű1 köztisztviselővel került betöltésére. Erre figyelemmel a kiválasztott munkakörök vonatkozásában a 2. számú mellékletben felsorolt képesítési előírásokat tekintettük át. A kormányrendelet 3. -a kimondja, hogy A közigazgatási szerv belső szabályzatában alkalmazási feltételként együttesen, illetve külön-külön, további szakképesítés, szakmai vagy közigazgatási gyakorlat, továbbá idegen nyelv ismerete is előírható. Az szmsz azonban erre vonatkozó szabályozást nem tartalmaz. 1 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 2. (1) Köztisztviselőnek az nevezhető ki, aki rendelkezik - a (7) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a feladata ellátásához szükséges, az 1. mellékletben a feladatkörre meghatározott képesítések valamelyikével. (3) Amennyiben az 1-3. mellékletben szereplő feladatkörök képesítési követelménye nem tartalmaz a II. besorolási osztály vonatkozásában képesítési előírást, a feladatkör ellátására csak felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselő nevezhető ki. (7) Az 1-3. melléklet alkalmazásában azoknál a feladatköröknél, ahol az I. besorolási osztályba soroláshoz képesítési követelményként egyes felsőoktatási képzési területeken szerezhető szakképzettségek is meghatározásra kerültek, a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti megfelelő képzési területeken szerezhető szakképzettséggel rendelkezőket is képesítettnek kell tekinteni.

10 Az új munkaköri leírások szerkezete A képesítési feltételek fennállásának megállapítását követően mindhárom köztisztviselő összeállította az általuk ténylegesen, aktuálisan ellátott feladatok jegyzékét. A jegyzék összeállításához a köztisztviselők a következő - egyébként az új munkaköri leírások struktúrájában is megjelenő - szempontokat vették figyelembe: - A munkakör célja (a munkakörrel elérni kívánt eredmény) - A munkakör funkciója (rendeltetése) - Rendszeres munkafeladatok - Eseti munkafeladatok - Rendszeres megbízatások - Aláírási (kiadmányozási) jogok - Utalványozási jogok és ezek korlátai - Képviseleti jogok és kötelezettségek - Helyettesítési feladat (ő kit helyettesít) - Helyettesítő munkakör (a távollétében, helyettesítő) - Külső kapcsolatok - Belső kapcsolatok - Kommunikációs kötelezettségek - Az informatikai eszközök használata és az azzal összefüggő felelősség Ezt követően összeállítottuk a 3. számú mellékletben bemutatásra kerülő munkaköri leírásokat. Lépések az átfogó változtatás érdekében Az előzőekben ismertetett problémák kiküszöbölésére és a megváltozott feladat-ellátási rendhez igazodó szervezeti struktúra, abban pedig pontosan felépített, bárki számára áttekinthető munkakörök kialakítása érdekében a végrehajtás érdekében az alábbi eljárásrendet javasoljuk követni.

11 Feladattérkép Kiindulásként, a jelenlegi rendszer átfogó feltérképezése, a munkatársak valóságos feladatellátásának számbavétele érdekében a legegyszerűbb intézkedés, hogy az egyes szervezeti egységekben folyó tényleges tevékenységekről, valamennyi munkatárs tekintetében, az általuk ellátott összes tevékenységről feladattérkép készül. A rendezőelv ebben a tevékenységben, hogy a kollégák által ellátott önkomrányzati és igazgatási hatásköröket főfolyamatnak tekintik, melyet rézfolyamatokra bontanak és bemutatják az azokhoz tartozó konkrét tevékenységeket. Példa: Főfolyamat Részfolyamat Tevékenységek Postázás A napi posta átvétele a postán. A beérkezett küldemények felnyitása, a borítékok és levelek szignálásra történő előkészítése (összeszerelése). Visszaérkezett tértivevények szortírozása. Az ügyintézők által összeállított kimenő küldemények rögzítése a postakönyvben (papíralapú, elektronikus). A kimenő küldemények feladása a postán. Érkeztetés A küldemény beérkezési dátumának rögzítése a dokumentumon (rábélyegzéssel, ráírással stb.)... Irattározás Szignálásra történő átadás Iktatás és átadás A felbontott, összeszerelt, érkeztetett küldemények átadása a szignálásra jogosult munkatárs részére.... A kiszignált küldemények iktatása az elektronikusan vezetett iktatókönyvben. Borító nyomtatása (az ügyirat valamennyi lényeges ismérvét tartalmazó, az elektronikus iktatókönyvből előállított és kinyomtatott papíralapú dokumentum) Ügyirat összeállítás (Borító és küldemény összeszerelése). Az összeszerelt ügyirat átadása a szignálásban megjelölt ügyintéző részére, az átadás átvétel rögzítésével az átadókönyvben A fenti példából látható, hogy a lehetőségek tárháza végtelen. Csak a rendezőelv meghatározásán múlik, hogy milyen mélységgel kívánjuk feltérképezni a rendszer működését és az egyes munkatársak pontos tevékenységeit, hiszen bármilyen tevékenység lehet főfolyamat és abból további részfolyamatok, illetve tevékenységek hozhatók a felszínre.

12 Ennél a munkánál érdemes főfolyamatként rögzíteni az szmsz-ben rögzített feladat és hatásköröket, mely könnyű eligazodást adhat valamennyi munkatárs részére a végrehajtáshoz. Folyamatszereplők számbavétele Amennyiben rendelkezésünkre áll a pontos feladattérkép, annak tartalmára alapozva a folyamatszereplők számbavétele javasolt. Ezen eljárás menete, hogy a munkaköri tevékenységeket folyamatként értékeljük és hozzájuk kapcsolódóan meghatározzuk az ügyfelek és szállítók körét. Példa: Az ügyfélszolgálati munkatárs folyamatszereplői a Hirdetőtáblák karbantartása folyamat során: Szállító Folyamat Ügyfél - Jegyző - Beruházási és Kabinet Osztályvezető - Hatósági Osztályvezető - Építéshatósági és Műszaki osztályvezető - Ügyintézők - Polgármesteri asszisztens - Intézmények - Honlap karbantartásáért felelős munkatárs Hirdetőtáblák karbantartása - Hivatali dolgozók / belső - Ügyfél/ külső E példán keresztül azt kívánjuk bemutatni, hogy a kiemelten fontos lakossági tájékoztatás folyamatában munkaköri kötelességként megjelenített helyben szokásos tájékoztatási rendszer fenntartása érdekében az ügyfélszolgálati munkatársnak milyen kapcsolatrendszeren keresztül keletkeznek a feladatellátáshoz szükséges inputok, illetve az outputok kikhez jutnak el, kinek a részére válnak elérhetővé. Elemzés Amennyiben az 1. és 2. pontokban meghatározott lépéseket végrehajtották, a kapott eredményt érdemes rendszerbe foglalni. Megvizsgálni azt, hogy az egyes főfolyamatok

13 egyidejűleg mely munkatársaknál jelennek meg és ők milyen tevékenységeket látnak el ennek eredményes végrehajtása érdekében. Példa: A fenti példánál maradva, az Irattározás főfolyamatában biztosan több munkatárs lesz érintett. - Az irattáros, aki az előkészítést, postázást, egyéb adminisztrációt végzi. - A szignálást konkrétan végző - feltételezhetően - munkahelyi vezető (jegyző, osztályvezetők stb.). - A munkatársak, akik alszámos dokumentumokat hoznak létre, az elintézett ügyiratokat irattározzák, összeszerelik, leadják stb. Az egyes szereplők számbavételekor amennyiben átfedéssel találkozunk érdemes végiggondolni, hogy mely munkakör az, melynek profiljába leginkább illeszthető az adott tevékenység, illetve, melyek azok a tevékenységek, melyeknek több munkakörben is meg kell jelenniük. A tanácsadás során feltártunk néhány azonnal szembeötlő átfedést, melyeket a 4. számú mellékletben mutatunk be. Optimális időkeret A rendszer pontos feltérképezését követően az egyes munkakörök kialakítása előtt célszerű még egy kiemelten fontos lépést közbeiktatni. Ez pedig nem más, mint az egyes tevékenységekre fordított időkeret pontos meghatározása. Ennek lényege abban áll, hogy addig, amíg nem ismert, hogy egy-egy tevékenység végrehajtására ténylegesen mekkora idő fordítódik, illetve, hogy optimálisan mennyi idő lenne szükséges a hatékony végrehajtásra nem tudjuk pontosan meghatározni a tevékenység végzéséhez szükséges erőforrásigényt. Ezen tevékenység ellátásához legnagyobb mértékben arra van szükség, hogy a felelős vezető pontosan ismerje a folyamatot és az egyes tevékenységekre vonatkozó eljárásrendet, annak érdekében, hogy kialakíthatók legyenek azok a mérőszámok, melyek alapján viszonyítani lehet a jelenleg folyó gyakorlat minőségére. Példa:

14 Az irattározás vonatkozásában szemléltetve a fentieket. Fonyódon jelenleg két munkatárs látja el az irattárosi munkakört. A két státusz biztosításának indoka az interjúk során begyűjtött információk alapján -, hogy a korábbi önállóan működő munkatárs túlterheltségre panaszkodott, ezért segítségképpen beállították a második státuszt. A státuszbővítés során nem vizsgálták, hogy a munkatárs túlterheltségének oka mi lehet. Nem tárták fel a munkakör analízisével annak erősségeit, gyengeségeit. Nem voltak figyelemmel a lehetőségekre és a veszélyekre sem. Nem készült mérés arra vonatkozóan, hogy a folyamat végrehajtása naponta mennyire időigényes. Az összehasonlíthatóság érdekében nem vizsgálták adott időszak alatt keletkező ügyiratok és küldemények számát és azok kezelése fordított időkeretet sem. Elvárások megfogalmazása Az átalakítás másik fontos, semmilyen módon nem elhanyagolható tényezője a rendszer működésével kapcsolatos elvárások, célkitűzések pontos megfogalmazása. A polgármesterrel történt egyeztetés során rögzítésre került, hogy a hivatal működésével kapcsolatos legfontosabb elvárás az alábbiakban összegezhető: Ügyfélbarát, törvényes keretek között, a gazdaságosság, a hatékonyság, a racionalitás szempontjainak alapulvételével, rugalmasan működő, transzparens szervezet, melyben kiegyensúlyozott, a szervezet küldetése iránt elkötelezett, szakmailag felkészült munkatársak dolgoznak. Munkatársak szakképesítése és tapasztalata A kialakításra kerülő munkakörök esetén a tevékenységek rendszerezésén túl nem elhanyagolható a munkakört betöltő személyek szakmai felkészültsége sem, melyet érdemes ketté bontani a szakképesítés és a szakmai tapasztalat szempontjai alapján. A hazai közigazgatás sajátossága, hogy számos munkakörben az új szabályok előírásaival nem minden esetben összhangban lévő képesítéssel rendelkező munkatársak dolgoznak, akik viszont a korábbi feladatellátás jellegéből fakadóan kellő szakmai tapasztalattal rendelkeznek a hatékony feladatellátáshoz.

15 Az elvárások azonnali teljesítése érdekében kisebb kockázatnak értékelhető, ha tapasztalt, ám képesítés terén fejlesztésre szoruló munkaerő kerül alkalmazásra adott munkakörben, mint képzett, ám közigazgatási gyakorlattal nem rendelkező munkatársakkal próbálják biztosítani a feladatellátást. Célszerű a meglévő humánerőforrásban rejlő lehetőségek feltérképezése. Előfordulhat, hogy a kollégák rendelkeznek olyan ismeretekkel, melyek a jelenlegi munkakörükben nem kerülnek kiaknázásra, azonban más területen jó szolgálatot tehetnének a rendszer egészének jobb működése irányába. Reorganizáció Ha pontosan tudjuk mit szeretnénk, mit kell csinálnunk, kivel kell megvalósítanunk az elérni kívánt célt, nem árt definiálni, hogy milyen szervezeti keretek között akarjuk ezt biztosítani. A hatékonyság és gazdaságosság szempontjainak szem előtt tartásával célszerű az új szervezeti struktúrát kialakítani, melyben rendező elv lehet, hogy profiltisztítást hajtunk végre az egyes szervezeti egységeken belül. Példa: Egyik ilyen rendező elv lehet 1. A polgármester, képviselő-testület, társulások, jegyző tevékenységéhez köthető kiemelt területek ellátása (kommunikáció, szervezés, koordináció, dokumentálás stb.) 2. A hatósági jogkörben intézendő feladatok ellátása (önkormányzati -, államigazgatási hatósági jogkörök gyakorlása) 3. A gazdálkodás, pénzügyi -, számviteli feladatellátás 4. A vagyongazdálkodással, településfejlesztéssel, településüzemeltetéssel összefüggő feladatellátás A példát követve látható, hogy a jelenlegi struktúrát alapjaiban figyelembe véve megtartja a négy szervezeti egységre tagolást, azonban más szempontok alapján alakítja a struktúrát. Megjegyezzük, hogy a reorganizációs felvetéseink nem foglalkoznak az átszervezés munkajogi aspektusaival, mely biztosan kezelendő problémaként jelentkezhet egy ilyen volumenű átszervezés esetén.

16 Összegzés Megállapíthatjuk, hogy a tevékenység során átfogó képet kaptunk a Fonyódi Polgármesteri Hivatal strukturális problémáiról, a problémák felszámolásának lehetőségeiről. Sikeresen teljesítettük az elérni kívánt célt, melynek keretében képessé tettük az érintett munkatársakat arra, hogy a konzultációk alkalmával alkalmazott módszerek és e dokumentumban is vázolt javaslatok segítségével megkezdjék a hivatal újjászervezését. Meggyőződésem, hogy a teljes siker akkor érhető el, ha sikeresen zárul a jegyzői álláshely betöltésére kiírt pályázati eljárás és megfelelő felkészültségű és a jobbítás érdekében elkötelezett, a kihívásoknak megfelelni tudó jegyző kerül az apparátus élére, hiszen a jobbítás irányában elkötelezett felelős vezető nélkül az egyébként jelentős többlet munkateherrel szervezeti átalakítás nem hajtható végre sikerrel.

17 számú melléklet Beruházási és Kabinet Osztály Osztályvezető Hatályos munkaköri leírások kivonatai I. MUNKAKÖRI LEÍRÁS Általános közszolgálati feladatkörében köztisztviselő köteles: I. a) munkahelyén, illetőleg az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkával tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni, b) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni, felettese utasításait végrehajtani, c) munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő, d) munkáját személyesen ellátni, e) közszolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályokban és a kinevezésben megállapított, a munkakörhöz és feladatkörhöz kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat elvégezni, az Osztály feladatköréhez tartozó technikai feladatokat ellátni. f) Felelős az Osztály feladat és hatáskörében, valamint a saját munkakörében felmerülő feladatok elvégzéséért. A kapott utasítások és a határidők figyelembevételével köteles ellátni munkaterületén belül a Hivatal tevékenységében felmerülő állandó és időszakos feladatokat. Kártérítési felelősség megállapítása esetén a reá vonatkozó szabályok szerint felel. g) Köteles részt venni a munkakörével kapcsolatos kötelező és a munkáltató által elrendelt képzéseken, továbbképzésen és tanfolyamokon. II. Általános vezetői feladatkörben biztosítja az általa vezetett osztály munkaszervezését, minőségi munkavégzését különös tekintettel az alábbiakra: vezetői értekezleten részvétel, osztályszintű értekezletek tartása, információáramlás és információszabadság biztosítása, képviselőt-testületi és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése döntések végrehajtása, az osztály által készített szerződések előkészítése, kezelése,

18 az osztály által végzett közbeszerzési feladatok koordinálása, gondoskodnak a szervezeti egység feladat- és hatásköri jegyzékének aktualizálásáról, munkaköri leírások elkészítése, azok jogszabályi környezetnek megfelelő aktualizálása a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett teljesítményértékelés, munkaidő-nyilvántartás szabadságok kiadása, szabadság-kérelmek jóváhagyása túlmunka elrendelése és nyilvántartása, javaslattétel szakmai képzésre, továbbképzésre III. Beruházási- és Kabinet Osztály osztályvezetői különös feladatkörben, az általa vezetett osztályra beosztott munkavállalók munkaköri leírásaiban lefektetettek által biztosítja az alábbi ellátását: a) Kabinet feladatok A Képviselő-testület, a Polgármester és a Hivatal feladataival, működésével összefüggően: a) Előkészíti a képviselő-testület, bizottsági üléseket, valamint a közmeghallgatást és a lakossági fórumokat. (meghívó összeállítása, az ülésvezetéssel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket rögzítő forgatókönyv elkészítése, a Képviselő-testület elé kerülő anyagok érintettek részére történő továbbítása, továbbá a Képviselő-testületi előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok város honlapján történő megjelenítése a zárt ülési anyagok kivételével). b) A Képviselő-testület ülésen segíti a Polgármestert az ülés vezetése során hozott ülés rendjére, szavazás elrendelése, szünet megtartására, zárt ülés szabályainak betartására stb. vonatkozó intézkedéseinek végrehajtásában. c) Elkészíti a Képviselő-testületi ülések, bizottsági ülések jegyzőkönyveit, interpellációs levelek, határozatok, rendeletek kiadmányait, azokat továbbítja az érintettek részére. d) Gondoskodik a helyi rendeletek kihirdetéséről, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról. e) Nyilvántartja a Képviselő-testület, bizottságok döntéseit. f) A Képviselő-testület, a bizottságok jegyzőkönyveiből a döntésekről adatot szolgáltat a képviselők részére, illetve közérdekű adatot szolgáltat más személyek, szervek részére. g) Közreműködik a képviselők döntéshozatali munkájához szükséges tájékoztatásban h) Részt vesz a választások, népszavazás előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos jegyzői feladatok ellátásában. i) Közreműködik a szabályzatok, belső utasítások jogszerű kidolgozásában,

19 előkészítésében. j) Ellátja az adatvédelemmel, közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok hozzáférhetővé tételével összefüggő feladatokat. k) Figyelemmel kíséri az önkormányzati feladat- és hatásköröket érintő jogszabályok változásait, és szükség esetén javaslatot tesz a helyi rendeletek, működés módosítására. l) Közreműködik az önkormányzati jogalkotás előkészítésében, véleményezésében. m) Rendszerezi, nyilvántartja, koordinálja az önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződéseket. n) Kapcsolatot tart a helyi és országos írott és elektronikus médiával. o) Megszervezi a z önkormányzati delegációk testvérvárosi látogatásait, egyéb külföldre történő utazásét, esetenként gondoskodik az ott tartózkodás biztosításáról p) megszervezi a külföldi vendégek itt tartózkodásának és programjának zavartalan lebonyolítását, beleértve az elhelyezést, étkezést, a részletes programot, esetenként igény szerintit programot, tolmácsokat. q) Gondoskodik a külföldi vendégek és vendéglátók számára reprezentációs ajándékok beszerzéséről, azokról készlet-nyilvántartást vezet. r) Közreműködik az önkormányzat által szervezett és megrendezett városi ünnepségeken. Szervezi a tisztségviselők programját, koordinálja az önkormányzati és a külső kapcsolataikat. Társulásokkal kapcsolatosan: Ellátja a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás valamint a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetési és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását, különösen: a) A tanácsok üléseinek, döntéseinek előkészítése és végrehajtása b) A társulási tanácsok elé kerülő előterjesztések elkészítése c) A társulási tanácsok és szervei ügyviteli feladatainak ellátása d) A társulási tanácsok jegyzőkönyveinek elkészítése e) A meghozott határozatok nyilvántartása, a határozattal érintettek értesítése, tájékoztatása f) A társulási tanácsok kommunikációs és informatikai feladatainak ellátása g) gondoskodik a társulások költségvetésének, költségvetési beszámolóinak és zárszámadásának elkészítéséről és a tanácsok elé terjesztéséről, a költségvetés végrehajtásáról. h) Kezeli és nyilvántartja a társulások vagyonát i) Összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és civil szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit. j) Folyamatos kapcsolatot tart a közigazgatási szervezetekkel, partner intézményekkel, tagönkormányzatokkal k) Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket

20 l) Közreműködik a tanácsok döntése alapján a pályázati dokumentációk elkészítésében m) Gondoskodik a nyertes pályázatok lebonyolításáról n) A társulási tanácsok által vállalt feladatok koordinálása, valamint a társulási megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása. B. Vagyongazdálkodási feladatok Előkészíti az önkormányzati vagyon- és lakásgazdálkodással kapcsolatos döntéseket, szervezi és biztosítja a döntések végrehajtását. A Képviselő-testület elé terjeszti a kizárólagos, többségi és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi, üzleti tervét, valamint a Felügyelő Bizottságok éves beszámolóit. Nyilvántartja az önkormányzat vagyonát, a hatályos jogszabályok alapján vezeti az ingatlanvagyon katasztert és a vagyonkataszteri nyilvántartásból adatokat szolgáltat a kérelmezők részére. Ellátja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat (pl. foghíjtelkek, telek-kiegészítések, külterületi ingatlanok értékesítése, szerződések előkészítése). Előkészíti és lebonyolítja a vagyonhasznosítással kapcsolatos pályázatokat, az önkormányzati bérlakások hasznosításával kapcsolatos feladatokat előkészíti a tulajdonosi jognyilatkozatokat az önkormányzat vagyonával kapcsolatban figyelemmel kíséri, értékeli, és intézi az önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítást, kivéve a gépjárművek kötelező és casco biztosításával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításában, üzemeltetésében. Kezdeményezi az önkormányzati ingatlanok kezelését (így az épület állagának megóvását, területének rendezését). Intézi az önkormányzat bérlakás vételár hátralékos adósok felszólítását, szeruődések felbontását. Előkészíti a közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos döntések (hulladék, köztemető, villamos energia, ivóvíz-csatorna, kéményseprés, személyszállítás stb.). Vagyongazda-feladatkört lát el. C. Beruházási feladatok a) Projekt-feladatok: ellátja az önkormányzat pályázati, projektjei megvalósításával kapcsolatos koordinátori feladatokat ellátja az EU-s és egyéb pályázatok adminisztrációs, technikai pályázatfigyelési és pályázatírási teendőit. Figyelemmel kíséri az éves költségvetésben jóváhagyott feladatokkal összefüggő pályázatokat, s azok eredményéről, ill. nyertes pályázat esetén annak

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott

30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott 30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1 Módosította

Részletesebben

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u.35. Szám: 1-10/2015. 1 A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT az Önkormányzat

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 12-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának 2013. Siófok Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. (2) bekezdésében, 67. b), d) pontjaiban foglalt

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék 4. függelék ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata ( Ügyrend ) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86. alapján Nagycenk Pereszteg

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított* 444/2010. (XII.09.) számú önkormányzati.határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javításának érdekében Projektazonosító: ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 Készült: Szombathely, 2010. május-szeptember

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ, MÓDOSÍTOTT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ, MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ, MÓDOSÍTOTT BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

Részletesebben

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán 2014. június TARTALOM 1. Bevezetés 4 2. Elméleti Háttér 6 2.1 Az egyén

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Tanulmány

Szervezetfejlesztési Tanulmány Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál Tanulmány Operatív Program azonosító: ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010. november 22. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben