Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5"

Átírás

1 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Tanácsadói dokumentum Kapcsolódó pályázati tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése Kapcsolódó indikátor: A megváltozott feladatellátást lekövető belső szabályzat

2 Tartalom Bevezetés... 4 A szervezet... 6 A kiválasztás szempontjai... 8 Az új munkaköri leírások szerkezete Lépések az átfogó változtatás érdekében Feladattérkép Folyamatszereplők számbavétele Elemzés Optimális időkeret Elvárások megfogalmazása Munkatársak szakképesítése és tapasztalata Reorganizáció Összegzés számú melléklet Hatályos munkaköri leírások kivonatai Beruházási és Kabinet Osztály Osztályvezető Hatósági Osztályvezető Pénzügyi előadó számú melléklet Kivonat a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletéből számú melléklet Új munkaköri leírásminták... 36

3 Beruházási és Kabinet Osztályvezető Hatósági Osztályvezető Humánpolitikai referens számú melléklet Egyéb megállapítások... 55

4 Bevezetés A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése projektelem tevékenységének kapcsán, a sikeres végrehajtása érdekében komoly kihívással kellett szembenéznie a résztvevőknek, illetve a tanácsadónak is. Vizsgálódásunk tárgyává a polgármesteri hivatal humánerőforrás kapacitásgazdálkodását és a jelenleg működő struktúrát és szabályozást tettük. Ennek alapvető oka az volt, hogy a diagnózis felvételének korai szakaszában világossá vált, hogy a jelenlegi rendszer a hatályos szabályozóktól jelentős mértékben eltérő működési arculatot mutat, illetve egy olyan struktúrával állunk szemben, melynek kialakítása során mellőzték feltérképezni a rendszer folyamatait és a ténylegesen ellátandó feladatokat. Pozitívumként értékelhető, hogy a jelenlegi köztisztviselői kar és a második ciklusát töltő polgármester maximálisan elkötelezett a hatékony feladatellátás iránt és pénzügyileg is rendelkezésre állnak azok a források, melyek a jelenleg működő apparátus finanszírozását hatékony módon biztosítják. Alapvető problémaként merült fel, hogy a Fonyódi Polgármesteri Hivatal állandó, kinevezett vezető (jegyző) nélkül működik több mint egy éve; tekintettel arra, hogy a korábbi jegyzői pályázati eljárások lefolytatását követően kiválasztott jegyzők a próbaidő lejárta előtt távoztak a hivatal éléről. Jelenleg a jegyzői feladatokat az e munkakörre is szakképesítéssel rendelkező Beruházási és Kabinet Osztályvezető látja el megjegyzem rendkívüli szakértelemmel és munkabírással, a polgármester maximális támogatása és elismerése mellett - megbízás keretében. Ez az állapot rányomja negatív bélyegét a szervezet működési mechanizmusainak sajátosan alakuló folyamataira, illetve a rendszerben egyes munkatársak szervezetlenségből adódó jelentős túlterheltsége miatt komoly feszültségek indukálódnak teljesen feleslegesen és ezzel a morális teherrel küzdő munkaszervezet egyébként pozitívumként kiemelhető hatékonysága komoly energia befektetéssel tartható fenn. E tevékenység keretében célkitűzésünk az volt, hogy a rendszer egészének jobbítását szolgáló intézkedések bevezetésére tegyünk javaslatokat, illetve az átgondolatlan, a helyi

5 sajátosságokhoz, a polgármesteri és képviselő-testületi munka támogatásához legkevésbé igazodó struktúrát lebontva a jobbítás iránt elkötelezett munkatársak lépésről lépésre - e tanácsadói dokumentumban foglalt javaslatok alapján - önmaguk is képesek legyenek újjászervezni a hivatal szervezetét és a benne dolgozó munkatársak munkaköreit.

6 A szervezet Ahhoz, hogy tevékenységünk hatékonyan szolgálja a hivatali struktúra átalakítását feltérképeztük, hogy jelenleg milyen szerkezeti modellel állunk szemben. A helyzet különlegességét az adja, hogy Fonyód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hivatal szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: szmsz) az 5/2014. (II.6.) KT határozatával, alig négy hónappal ezelőtt hagyta jóvá az akkor még hivatalban lévő jegyző javaslatára. Az szmsz alapján felállított szervezeti modellből arra következtethetünk, hogy a gazdasági erőforrások vizsgálata nélkül állították össze, illetve van olyan szervezeti egység, amelynek kialakítására és köztisztviselői összetételére az önkormányzat fejlődéséért, a hatékony, fenntartható működésért maximálisan elkötelezett polgármester igényei alapján került sor. Egyébiránt meggyőződésünk, hogy e nélkül a szervezeti egység nélkül, Fonyód városának működése, fejlődése és sikere nem lett volna biztosítható.

7 A hivatal jelenlegi szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja be: Jogi képviselő (ügyvéd) (megbízott) Polgármester 1 fő Jegyző 1 fő Könnyvizsgáló (megbízott) Belső ellenőr (megbízott) Beruházási és Kabinet Osztályvezető 1 fő Hatósági Osztályvezető 1 fő Építéshatósági és Műszaki Osztályvezető 1 fő Pénzügyi Osztályvezető 1 fő Kabinet ügyintéző 1 fő Titkársági referens 1 fő Pályázati ügyintéző 4 fő Projekt lebonyolító 1 fő Hatósági ügyintéző 1 fő Közterületfelügyelő 1 fő Adóügyi ügyintéző 4 fő Építéshatósági ügyintéző 3 fő Pénztáros 1 fő Pénzügyi -, munkaügyi ügyintéző 1 fő Vagyongazda 1 fő Társulási referens 1 fő Ügyfélszolgálati munkatárs 1 fő Iktató ügyintéző 2 fő Szociális ügyintéző 1 fő Ügykezelő 1 fő Pénzügyi ügyintéző 3 fő Hivatalsegéd 1 fő Beruházási és Kabinet Osztály Hatósági Osztály Építéshatósági és Műszaki Osztály Pénzügyi Osztály A hivatal jelenlegi létszáma: 35 fő, mely időszakosan növekszik 2 fővel az idegenforgalmi adó ellenőrzés céljából. A központi költségvetés által finanszírozott létszámkeret: 21,33 fő. Az egyes szervezeti egységek szmsz-ben rögzített feladat és hatáskörét áttekintve olyan mértékű átfedéseket és keveredést tártunk fel, melynek elemzése helyett javaslatot teszünk egy átfogó szmsz módosításra.

8 A kiválasztás szempontjai Az szmsz áttekintése és a fentiekben vázolt anomáliák alapján a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése tevékenység megvalósításához az alábbi kiválasztási szempontokat rögzítettük: 1. Mik lehetnek azok a munkakörök, amelyek újragondolásával megalapozhatjuk a teljes rendszer átszervezését? 2. Kik azok a munkatársak, akik az átszervezés folyamatában aktívan részt tudnak venni és megfelelő kompetenciával rendelkeznek az átalakításhoz szükséges döntések meghozatalához, illetve jelentős szerepük lehet a döntés-előkészítésben? 3. A polgármester munkájára, annak eredményességére és a polgármesteri hatáskörök gyakorlásához mely munkakörök köthetők? 4. Melyek azok a munkakörök, melyeknél több területre vonatkozó tevékenység jelenik meg? 5. Van-e olyan munkatárs, akit szakmai tapasztalata, képzettsége miatt más területen is kívánnak foglalkoztatni, esetleg kapcsolt munkakörben? Ennek tükrében vizsgálódásunk tárgyává az alábbi három munkakört tettük: - Beruházási és Kabinet Osztályvezető, - Hatósági Osztályvezető, - Pénzügyi és munkaügyi ügyintéző. Elemzésünket a három munkakörre vonatkozó hatályos munkaköri leírások áttekintésével kezdtük, melynek során mélyebb analízis nélkül arra a megállapításra jutottunk, hogy az aktuális, jellemzően márciusában keletkezett munkaköri leírások sablon dokumentumok. Az érintett munkatársakkal készített interjúk alapján megtudtuk, hogy a munkaköri leírás összeállításának folyamatába nem vonták be őket, csupán a kész dokumentumok aláírását kérték tőlük. A három hatályos munkaköri leírás jelen dokumentum 1. számú mellékletében található. Itt jegyezzük meg, hogy a dokumentumok adatvédelmi okokra tekintettel személyes adatokat nem tartalmaznak, kivonatos formátumban mutatják be a hatályos állapotot.

9 A kiválasztott munkakörök átalakításának folyamatában kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk annak a nem elhanyagolható ténynek, hogy a köztisztviselők által betöltött munkakörökhöz kapcsolódó szakképesítés követelményeit kormányrendelet rögzíti. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 1. számú melléklete rögzíti a helyi önkormányzat képviselőtestülete hivatalában az egyes feladatkörökhöz meghatározott végzettségek és szakképzettségek, illetve szakirányú szakképesítések előírásait. A rendelet szabályaihoz igazodóan mindhárom munkakör megfelelő képesítésű1 köztisztviselővel került betöltésére. Erre figyelemmel a kiválasztott munkakörök vonatkozásában a 2. számú mellékletben felsorolt képesítési előírásokat tekintettük át. A kormányrendelet 3. -a kimondja, hogy A közigazgatási szerv belső szabályzatában alkalmazási feltételként együttesen, illetve külön-külön, további szakképesítés, szakmai vagy közigazgatási gyakorlat, továbbá idegen nyelv ismerete is előírható. Az szmsz azonban erre vonatkozó szabályozást nem tartalmaz. 1 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 2. (1) Köztisztviselőnek az nevezhető ki, aki rendelkezik - a (7) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a feladata ellátásához szükséges, az 1. mellékletben a feladatkörre meghatározott képesítések valamelyikével. (3) Amennyiben az 1-3. mellékletben szereplő feladatkörök képesítési követelménye nem tartalmaz a II. besorolási osztály vonatkozásában képesítési előírást, a feladatkör ellátására csak felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselő nevezhető ki. (7) Az 1-3. melléklet alkalmazásában azoknál a feladatköröknél, ahol az I. besorolási osztályba soroláshoz képesítési követelményként egyes felsőoktatási képzési területeken szerezhető szakképzettségek is meghatározásra kerültek, a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti megfelelő képzési területeken szerezhető szakképzettséggel rendelkezőket is képesítettnek kell tekinteni.

10 Az új munkaköri leírások szerkezete A képesítési feltételek fennállásának megállapítását követően mindhárom köztisztviselő összeállította az általuk ténylegesen, aktuálisan ellátott feladatok jegyzékét. A jegyzék összeállításához a köztisztviselők a következő - egyébként az új munkaköri leírások struktúrájában is megjelenő - szempontokat vették figyelembe: - A munkakör célja (a munkakörrel elérni kívánt eredmény) - A munkakör funkciója (rendeltetése) - Rendszeres munkafeladatok - Eseti munkafeladatok - Rendszeres megbízatások - Aláírási (kiadmányozási) jogok - Utalványozási jogok és ezek korlátai - Képviseleti jogok és kötelezettségek - Helyettesítési feladat (ő kit helyettesít) - Helyettesítő munkakör (a távollétében, helyettesítő) - Külső kapcsolatok - Belső kapcsolatok - Kommunikációs kötelezettségek - Az informatikai eszközök használata és az azzal összefüggő felelősség Ezt követően összeállítottuk a 3. számú mellékletben bemutatásra kerülő munkaköri leírásokat. Lépések az átfogó változtatás érdekében Az előzőekben ismertetett problémák kiküszöbölésére és a megváltozott feladat-ellátási rendhez igazodó szervezeti struktúra, abban pedig pontosan felépített, bárki számára áttekinthető munkakörök kialakítása érdekében a végrehajtás érdekében az alábbi eljárásrendet javasoljuk követni.

11 Feladattérkép Kiindulásként, a jelenlegi rendszer átfogó feltérképezése, a munkatársak valóságos feladatellátásának számbavétele érdekében a legegyszerűbb intézkedés, hogy az egyes szervezeti egységekben folyó tényleges tevékenységekről, valamennyi munkatárs tekintetében, az általuk ellátott összes tevékenységről feladattérkép készül. A rendezőelv ebben a tevékenységben, hogy a kollégák által ellátott önkomrányzati és igazgatási hatásköröket főfolyamatnak tekintik, melyet rézfolyamatokra bontanak és bemutatják az azokhoz tartozó konkrét tevékenységeket. Példa: Főfolyamat Részfolyamat Tevékenységek Postázás A napi posta átvétele a postán. A beérkezett küldemények felnyitása, a borítékok és levelek szignálásra történő előkészítése (összeszerelése). Visszaérkezett tértivevények szortírozása. Az ügyintézők által összeállított kimenő küldemények rögzítése a postakönyvben (papíralapú, elektronikus). A kimenő küldemények feladása a postán. Érkeztetés A küldemény beérkezési dátumának rögzítése a dokumentumon (rábélyegzéssel, ráírással stb.)... Irattározás Szignálásra történő átadás Iktatás és átadás A felbontott, összeszerelt, érkeztetett küldemények átadása a szignálásra jogosult munkatárs részére.... A kiszignált küldemények iktatása az elektronikusan vezetett iktatókönyvben. Borító nyomtatása (az ügyirat valamennyi lényeges ismérvét tartalmazó, az elektronikus iktatókönyvből előállított és kinyomtatott papíralapú dokumentum) Ügyirat összeállítás (Borító és küldemény összeszerelése). Az összeszerelt ügyirat átadása a szignálásban megjelölt ügyintéző részére, az átadás átvétel rögzítésével az átadókönyvben A fenti példából látható, hogy a lehetőségek tárháza végtelen. Csak a rendezőelv meghatározásán múlik, hogy milyen mélységgel kívánjuk feltérképezni a rendszer működését és az egyes munkatársak pontos tevékenységeit, hiszen bármilyen tevékenység lehet főfolyamat és abból további részfolyamatok, illetve tevékenységek hozhatók a felszínre.

12 Ennél a munkánál érdemes főfolyamatként rögzíteni az szmsz-ben rögzített feladat és hatásköröket, mely könnyű eligazodást adhat valamennyi munkatárs részére a végrehajtáshoz. Folyamatszereplők számbavétele Amennyiben rendelkezésünkre áll a pontos feladattérkép, annak tartalmára alapozva a folyamatszereplők számbavétele javasolt. Ezen eljárás menete, hogy a munkaköri tevékenységeket folyamatként értékeljük és hozzájuk kapcsolódóan meghatározzuk az ügyfelek és szállítók körét. Példa: Az ügyfélszolgálati munkatárs folyamatszereplői a Hirdetőtáblák karbantartása folyamat során: Szállító Folyamat Ügyfél - Jegyző - Beruházási és Kabinet Osztályvezető - Hatósági Osztályvezető - Építéshatósági és Műszaki osztályvezető - Ügyintézők - Polgármesteri asszisztens - Intézmények - Honlap karbantartásáért felelős munkatárs Hirdetőtáblák karbantartása - Hivatali dolgozók / belső - Ügyfél/ külső E példán keresztül azt kívánjuk bemutatni, hogy a kiemelten fontos lakossági tájékoztatás folyamatában munkaköri kötelességként megjelenített helyben szokásos tájékoztatási rendszer fenntartása érdekében az ügyfélszolgálati munkatársnak milyen kapcsolatrendszeren keresztül keletkeznek a feladatellátáshoz szükséges inputok, illetve az outputok kikhez jutnak el, kinek a részére válnak elérhetővé. Elemzés Amennyiben az 1. és 2. pontokban meghatározott lépéseket végrehajtották, a kapott eredményt érdemes rendszerbe foglalni. Megvizsgálni azt, hogy az egyes főfolyamatok

13 egyidejűleg mely munkatársaknál jelennek meg és ők milyen tevékenységeket látnak el ennek eredményes végrehajtása érdekében. Példa: A fenti példánál maradva, az Irattározás főfolyamatában biztosan több munkatárs lesz érintett. - Az irattáros, aki az előkészítést, postázást, egyéb adminisztrációt végzi. - A szignálást konkrétan végző - feltételezhetően - munkahelyi vezető (jegyző, osztályvezetők stb.). - A munkatársak, akik alszámos dokumentumokat hoznak létre, az elintézett ügyiratokat irattározzák, összeszerelik, leadják stb. Az egyes szereplők számbavételekor amennyiben átfedéssel találkozunk érdemes végiggondolni, hogy mely munkakör az, melynek profiljába leginkább illeszthető az adott tevékenység, illetve, melyek azok a tevékenységek, melyeknek több munkakörben is meg kell jelenniük. A tanácsadás során feltártunk néhány azonnal szembeötlő átfedést, melyeket a 4. számú mellékletben mutatunk be. Optimális időkeret A rendszer pontos feltérképezését követően az egyes munkakörök kialakítása előtt célszerű még egy kiemelten fontos lépést közbeiktatni. Ez pedig nem más, mint az egyes tevékenységekre fordított időkeret pontos meghatározása. Ennek lényege abban áll, hogy addig, amíg nem ismert, hogy egy-egy tevékenység végrehajtására ténylegesen mekkora idő fordítódik, illetve, hogy optimálisan mennyi idő lenne szükséges a hatékony végrehajtásra nem tudjuk pontosan meghatározni a tevékenység végzéséhez szükséges erőforrásigényt. Ezen tevékenység ellátásához legnagyobb mértékben arra van szükség, hogy a felelős vezető pontosan ismerje a folyamatot és az egyes tevékenységekre vonatkozó eljárásrendet, annak érdekében, hogy kialakíthatók legyenek azok a mérőszámok, melyek alapján viszonyítani lehet a jelenleg folyó gyakorlat minőségére. Példa:

14 Az irattározás vonatkozásában szemléltetve a fentieket. Fonyódon jelenleg két munkatárs látja el az irattárosi munkakört. A két státusz biztosításának indoka az interjúk során begyűjtött információk alapján -, hogy a korábbi önállóan működő munkatárs túlterheltségre panaszkodott, ezért segítségképpen beállították a második státuszt. A státuszbővítés során nem vizsgálták, hogy a munkatárs túlterheltségének oka mi lehet. Nem tárták fel a munkakör analízisével annak erősségeit, gyengeségeit. Nem voltak figyelemmel a lehetőségekre és a veszélyekre sem. Nem készült mérés arra vonatkozóan, hogy a folyamat végrehajtása naponta mennyire időigényes. Az összehasonlíthatóság érdekében nem vizsgálták adott időszak alatt keletkező ügyiratok és küldemények számát és azok kezelése fordított időkeretet sem. Elvárások megfogalmazása Az átalakítás másik fontos, semmilyen módon nem elhanyagolható tényezője a rendszer működésével kapcsolatos elvárások, célkitűzések pontos megfogalmazása. A polgármesterrel történt egyeztetés során rögzítésre került, hogy a hivatal működésével kapcsolatos legfontosabb elvárás az alábbiakban összegezhető: Ügyfélbarát, törvényes keretek között, a gazdaságosság, a hatékonyság, a racionalitás szempontjainak alapulvételével, rugalmasan működő, transzparens szervezet, melyben kiegyensúlyozott, a szervezet küldetése iránt elkötelezett, szakmailag felkészült munkatársak dolgoznak. Munkatársak szakképesítése és tapasztalata A kialakításra kerülő munkakörök esetén a tevékenységek rendszerezésén túl nem elhanyagolható a munkakört betöltő személyek szakmai felkészültsége sem, melyet érdemes ketté bontani a szakképesítés és a szakmai tapasztalat szempontjai alapján. A hazai közigazgatás sajátossága, hogy számos munkakörben az új szabályok előírásaival nem minden esetben összhangban lévő képesítéssel rendelkező munkatársak dolgoznak, akik viszont a korábbi feladatellátás jellegéből fakadóan kellő szakmai tapasztalattal rendelkeznek a hatékony feladatellátáshoz.

15 Az elvárások azonnali teljesítése érdekében kisebb kockázatnak értékelhető, ha tapasztalt, ám képesítés terén fejlesztésre szoruló munkaerő kerül alkalmazásra adott munkakörben, mint képzett, ám közigazgatási gyakorlattal nem rendelkező munkatársakkal próbálják biztosítani a feladatellátást. Célszerű a meglévő humánerőforrásban rejlő lehetőségek feltérképezése. Előfordulhat, hogy a kollégák rendelkeznek olyan ismeretekkel, melyek a jelenlegi munkakörükben nem kerülnek kiaknázásra, azonban más területen jó szolgálatot tehetnének a rendszer egészének jobb működése irányába. Reorganizáció Ha pontosan tudjuk mit szeretnénk, mit kell csinálnunk, kivel kell megvalósítanunk az elérni kívánt célt, nem árt definiálni, hogy milyen szervezeti keretek között akarjuk ezt biztosítani. A hatékonyság és gazdaságosság szempontjainak szem előtt tartásával célszerű az új szervezeti struktúrát kialakítani, melyben rendező elv lehet, hogy profiltisztítást hajtunk végre az egyes szervezeti egységeken belül. Példa: Egyik ilyen rendező elv lehet 1. A polgármester, képviselő-testület, társulások, jegyző tevékenységéhez köthető kiemelt területek ellátása (kommunikáció, szervezés, koordináció, dokumentálás stb.) 2. A hatósági jogkörben intézendő feladatok ellátása (önkormányzati -, államigazgatási hatósági jogkörök gyakorlása) 3. A gazdálkodás, pénzügyi -, számviteli feladatellátás 4. A vagyongazdálkodással, településfejlesztéssel, településüzemeltetéssel összefüggő feladatellátás A példát követve látható, hogy a jelenlegi struktúrát alapjaiban figyelembe véve megtartja a négy szervezeti egységre tagolást, azonban más szempontok alapján alakítja a struktúrát. Megjegyezzük, hogy a reorganizációs felvetéseink nem foglalkoznak az átszervezés munkajogi aspektusaival, mely biztosan kezelendő problémaként jelentkezhet egy ilyen volumenű átszervezés esetén.

16 Összegzés Megállapíthatjuk, hogy a tevékenység során átfogó képet kaptunk a Fonyódi Polgármesteri Hivatal strukturális problémáiról, a problémák felszámolásának lehetőségeiről. Sikeresen teljesítettük az elérni kívánt célt, melynek keretében képessé tettük az érintett munkatársakat arra, hogy a konzultációk alkalmával alkalmazott módszerek és e dokumentumban is vázolt javaslatok segítségével megkezdjék a hivatal újjászervezését. Meggyőződésem, hogy a teljes siker akkor érhető el, ha sikeresen zárul a jegyzői álláshely betöltésére kiírt pályázati eljárás és megfelelő felkészültségű és a jobbítás érdekében elkötelezett, a kihívásoknak megfelelni tudó jegyző kerül az apparátus élére, hiszen a jobbítás irányában elkötelezett felelős vezető nélkül az egyébként jelentős többlet munkateherrel szervezeti átalakítás nem hajtható végre sikerrel.

17 számú melléklet Beruházási és Kabinet Osztály Osztályvezető Hatályos munkaköri leírások kivonatai I. MUNKAKÖRI LEÍRÁS Általános közszolgálati feladatkörében köztisztviselő köteles: I. a) munkahelyén, illetőleg az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkával tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni, b) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni, felettese utasításait végrehajtani, c) munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő, d) munkáját személyesen ellátni, e) közszolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályokban és a kinevezésben megállapított, a munkakörhöz és feladatkörhöz kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat elvégezni, az Osztály feladatköréhez tartozó technikai feladatokat ellátni. f) Felelős az Osztály feladat és hatáskörében, valamint a saját munkakörében felmerülő feladatok elvégzéséért. A kapott utasítások és a határidők figyelembevételével köteles ellátni munkaterületén belül a Hivatal tevékenységében felmerülő állandó és időszakos feladatokat. Kártérítési felelősség megállapítása esetén a reá vonatkozó szabályok szerint felel. g) Köteles részt venni a munkakörével kapcsolatos kötelező és a munkáltató által elrendelt képzéseken, továbbképzésen és tanfolyamokon. II. Általános vezetői feladatkörben biztosítja az általa vezetett osztály munkaszervezését, minőségi munkavégzését különös tekintettel az alábbiakra: vezetői értekezleten részvétel, osztályszintű értekezletek tartása, információáramlás és információszabadság biztosítása, képviselőt-testületi és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése döntések végrehajtása, az osztály által készített szerződések előkészítése, kezelése,

18 az osztály által végzett közbeszerzési feladatok koordinálása, gondoskodnak a szervezeti egység feladat- és hatásköri jegyzékének aktualizálásáról, munkaköri leírások elkészítése, azok jogszabályi környezetnek megfelelő aktualizálása a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett teljesítményértékelés, munkaidő-nyilvántartás szabadságok kiadása, szabadság-kérelmek jóváhagyása túlmunka elrendelése és nyilvántartása, javaslattétel szakmai képzésre, továbbképzésre III. Beruházási- és Kabinet Osztály osztályvezetői különös feladatkörben, az általa vezetett osztályra beosztott munkavállalók munkaköri leírásaiban lefektetettek által biztosítja az alábbi ellátását: a) Kabinet feladatok A Képviselő-testület, a Polgármester és a Hivatal feladataival, működésével összefüggően: a) Előkészíti a képviselő-testület, bizottsági üléseket, valamint a közmeghallgatást és a lakossági fórumokat. (meghívó összeállítása, az ülésvezetéssel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket rögzítő forgatókönyv elkészítése, a Képviselő-testület elé kerülő anyagok érintettek részére történő továbbítása, továbbá a Képviselő-testületi előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok város honlapján történő megjelenítése a zárt ülési anyagok kivételével). b) A Képviselő-testület ülésen segíti a Polgármestert az ülés vezetése során hozott ülés rendjére, szavazás elrendelése, szünet megtartására, zárt ülés szabályainak betartására stb. vonatkozó intézkedéseinek végrehajtásában. c) Elkészíti a Képviselő-testületi ülések, bizottsági ülések jegyzőkönyveit, interpellációs levelek, határozatok, rendeletek kiadmányait, azokat továbbítja az érintettek részére. d) Gondoskodik a helyi rendeletek kihirdetéséről, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról. e) Nyilvántartja a Képviselő-testület, bizottságok döntéseit. f) A Képviselő-testület, a bizottságok jegyzőkönyveiből a döntésekről adatot szolgáltat a képviselők részére, illetve közérdekű adatot szolgáltat más személyek, szervek részére. g) Közreműködik a képviselők döntéshozatali munkájához szükséges tájékoztatásban h) Részt vesz a választások, népszavazás előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos jegyzői feladatok ellátásában. i) Közreműködik a szabályzatok, belső utasítások jogszerű kidolgozásában,

19 előkészítésében. j) Ellátja az adatvédelemmel, közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok hozzáférhetővé tételével összefüggő feladatokat. k) Figyelemmel kíséri az önkormányzati feladat- és hatásköröket érintő jogszabályok változásait, és szükség esetén javaslatot tesz a helyi rendeletek, működés módosítására. l) Közreműködik az önkormányzati jogalkotás előkészítésében, véleményezésében. m) Rendszerezi, nyilvántartja, koordinálja az önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződéseket. n) Kapcsolatot tart a helyi és országos írott és elektronikus médiával. o) Megszervezi a z önkormányzati delegációk testvérvárosi látogatásait, egyéb külföldre történő utazásét, esetenként gondoskodik az ott tartózkodás biztosításáról p) megszervezi a külföldi vendégek itt tartózkodásának és programjának zavartalan lebonyolítását, beleértve az elhelyezést, étkezést, a részletes programot, esetenként igény szerintit programot, tolmácsokat. q) Gondoskodik a külföldi vendégek és vendéglátók számára reprezentációs ajándékok beszerzéséről, azokról készlet-nyilvántartást vezet. r) Közreműködik az önkormányzat által szervezett és megrendezett városi ünnepségeken. Szervezi a tisztségviselők programját, koordinálja az önkormányzati és a külső kapcsolataikat. Társulásokkal kapcsolatosan: Ellátja a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás valamint a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetési és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását, különösen: a) A tanácsok üléseinek, döntéseinek előkészítése és végrehajtása b) A társulási tanácsok elé kerülő előterjesztések elkészítése c) A társulási tanácsok és szervei ügyviteli feladatainak ellátása d) A társulási tanácsok jegyzőkönyveinek elkészítése e) A meghozott határozatok nyilvántartása, a határozattal érintettek értesítése, tájékoztatása f) A társulási tanácsok kommunikációs és informatikai feladatainak ellátása g) gondoskodik a társulások költségvetésének, költségvetési beszámolóinak és zárszámadásának elkészítéséről és a tanácsok elé terjesztéséről, a költségvetés végrehajtásáról. h) Kezeli és nyilvántartja a társulások vagyonát i) Összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és civil szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit. j) Folyamatos kapcsolatot tart a közigazgatási szervezetekkel, partner intézményekkel, tagönkormányzatokkal k) Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket

20 l) Közreműködik a tanácsok döntése alapján a pályázati dokumentációk elkészítésében m) Gondoskodik a nyertes pályázatok lebonyolításáról n) A társulási tanácsok által vállalt feladatok koordinálása, valamint a társulási megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása. B. Vagyongazdálkodási feladatok Előkészíti az önkormányzati vagyon- és lakásgazdálkodással kapcsolatos döntéseket, szervezi és biztosítja a döntések végrehajtását. A Képviselő-testület elé terjeszti a kizárólagos, többségi és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi, üzleti tervét, valamint a Felügyelő Bizottságok éves beszámolóit. Nyilvántartja az önkormányzat vagyonát, a hatályos jogszabályok alapján vezeti az ingatlanvagyon katasztert és a vagyonkataszteri nyilvántartásból adatokat szolgáltat a kérelmezők részére. Ellátja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat (pl. foghíjtelkek, telek-kiegészítések, külterületi ingatlanok értékesítése, szerződések előkészítése). Előkészíti és lebonyolítja a vagyonhasznosítással kapcsolatos pályázatokat, az önkormányzati bérlakások hasznosításával kapcsolatos feladatokat előkészíti a tulajdonosi jognyilatkozatokat az önkormányzat vagyonával kapcsolatban figyelemmel kíséri, értékeli, és intézi az önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítást, kivéve a gépjárművek kötelező és casco biztosításával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításában, üzemeltetésében. Kezdeményezi az önkormányzati ingatlanok kezelését (így az épület állagának megóvását, területének rendezését). Intézi az önkormányzat bérlakás vételár hátralékos adósok felszólítását, szeruődések felbontását. Előkészíti a közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos döntések (hulladék, köztemető, villamos energia, ivóvíz-csatorna, kéményseprés, személyszállítás stb.). Vagyongazda-feladatkört lát el. C. Beruházási feladatok a) Projekt-feladatok: ellátja az önkormányzat pályázati, projektjei megvalósításával kapcsolatos koordinátori feladatokat ellátja az EU-s és egyéb pályázatok adminisztrációs, technikai pályázatfigyelési és pályázatírási teendőit. Figyelemmel kíséri az éves költségvetésben jóváhagyott feladatokkal összefüggő pályázatokat, s azok eredményéről, ill. nyertes pályázat esetén annak

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00 Titkársági osztály A titkársági osztály munkatársai az I. emeleten végzik munkájukat. Paks, Dózsa György u. 55-61; Központ: 75/500-500; jegyzői titkárság: 75/500-533 E-mail: jegyzo@paks.hu Polgármesteri

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök 2. sz. melléklet Pécs M.J. Város Polgármesteri Hivatala Polgármester Alpolgármester Jegyző Aljegyző Jogi és Önkormányzati Főosztály Jogi Csoport

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester) MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15734707-2-13, képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1.

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. 1/11 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezető

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai:

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: a.) Pénzügyi controlling feladatok: Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: Elkészíti a likviditási tervet. Figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését. Ellenőrzi az előirányzatok módosításait a Forrás

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Tanácsadói Dokumentum: Koncepció beágyazása Kapcsolódó pályázati tevékenység: A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben