Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5"

Átírás

1 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Tanácsadói dokumentum Kapcsolódó pályázati tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése Kapcsolódó indikátor: A megváltozott feladatellátást lekövető belső szabályzat

2 Tartalom Bevezetés... 4 A szervezet... 6 A kiválasztás szempontjai... 8 Az új munkaköri leírások szerkezete Lépések az átfogó változtatás érdekében Feladattérkép Folyamatszereplők számbavétele Elemzés Optimális időkeret Elvárások megfogalmazása Munkatársak szakképesítése és tapasztalata Reorganizáció Összegzés számú melléklet Hatályos munkaköri leírások kivonatai Beruházási és Kabinet Osztály Osztályvezető Hatósági Osztályvezető Pénzügyi előadó számú melléklet Kivonat a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletéből számú melléklet Új munkaköri leírásminták... 36

3 Beruházási és Kabinet Osztályvezető Hatósági Osztályvezető Humánpolitikai referens számú melléklet Egyéb megállapítások... 55

4 Bevezetés A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése projektelem tevékenységének kapcsán, a sikeres végrehajtása érdekében komoly kihívással kellett szembenéznie a résztvevőknek, illetve a tanácsadónak is. Vizsgálódásunk tárgyává a polgármesteri hivatal humánerőforrás kapacitásgazdálkodását és a jelenleg működő struktúrát és szabályozást tettük. Ennek alapvető oka az volt, hogy a diagnózis felvételének korai szakaszában világossá vált, hogy a jelenlegi rendszer a hatályos szabályozóktól jelentős mértékben eltérő működési arculatot mutat, illetve egy olyan struktúrával állunk szemben, melynek kialakítása során mellőzték feltérképezni a rendszer folyamatait és a ténylegesen ellátandó feladatokat. Pozitívumként értékelhető, hogy a jelenlegi köztisztviselői kar és a második ciklusát töltő polgármester maximálisan elkötelezett a hatékony feladatellátás iránt és pénzügyileg is rendelkezésre állnak azok a források, melyek a jelenleg működő apparátus finanszírozását hatékony módon biztosítják. Alapvető problémaként merült fel, hogy a Fonyódi Polgármesteri Hivatal állandó, kinevezett vezető (jegyző) nélkül működik több mint egy éve; tekintettel arra, hogy a korábbi jegyzői pályázati eljárások lefolytatását követően kiválasztott jegyzők a próbaidő lejárta előtt távoztak a hivatal éléről. Jelenleg a jegyzői feladatokat az e munkakörre is szakképesítéssel rendelkező Beruházási és Kabinet Osztályvezető látja el megjegyzem rendkívüli szakértelemmel és munkabírással, a polgármester maximális támogatása és elismerése mellett - megbízás keretében. Ez az állapot rányomja negatív bélyegét a szervezet működési mechanizmusainak sajátosan alakuló folyamataira, illetve a rendszerben egyes munkatársak szervezetlenségből adódó jelentős túlterheltsége miatt komoly feszültségek indukálódnak teljesen feleslegesen és ezzel a morális teherrel küzdő munkaszervezet egyébként pozitívumként kiemelhető hatékonysága komoly energia befektetéssel tartható fenn. E tevékenység keretében célkitűzésünk az volt, hogy a rendszer egészének jobbítását szolgáló intézkedések bevezetésére tegyünk javaslatokat, illetve az átgondolatlan, a helyi

5 sajátosságokhoz, a polgármesteri és képviselő-testületi munka támogatásához legkevésbé igazodó struktúrát lebontva a jobbítás iránt elkötelezett munkatársak lépésről lépésre - e tanácsadói dokumentumban foglalt javaslatok alapján - önmaguk is képesek legyenek újjászervezni a hivatal szervezetét és a benne dolgozó munkatársak munkaköreit.

6 A szervezet Ahhoz, hogy tevékenységünk hatékonyan szolgálja a hivatali struktúra átalakítását feltérképeztük, hogy jelenleg milyen szerkezeti modellel állunk szemben. A helyzet különlegességét az adja, hogy Fonyód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hivatal szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: szmsz) az 5/2014. (II.6.) KT határozatával, alig négy hónappal ezelőtt hagyta jóvá az akkor még hivatalban lévő jegyző javaslatára. Az szmsz alapján felállított szervezeti modellből arra következtethetünk, hogy a gazdasági erőforrások vizsgálata nélkül állították össze, illetve van olyan szervezeti egység, amelynek kialakítására és köztisztviselői összetételére az önkormányzat fejlődéséért, a hatékony, fenntartható működésért maximálisan elkötelezett polgármester igényei alapján került sor. Egyébiránt meggyőződésünk, hogy e nélkül a szervezeti egység nélkül, Fonyód városának működése, fejlődése és sikere nem lett volna biztosítható.

7 A hivatal jelenlegi szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja be: Jogi képviselő (ügyvéd) (megbízott) Polgármester 1 fő Jegyző 1 fő Könnyvizsgáló (megbízott) Belső ellenőr (megbízott) Beruházási és Kabinet Osztályvezető 1 fő Hatósági Osztályvezető 1 fő Építéshatósági és Műszaki Osztályvezető 1 fő Pénzügyi Osztályvezető 1 fő Kabinet ügyintéző 1 fő Titkársági referens 1 fő Pályázati ügyintéző 4 fő Projekt lebonyolító 1 fő Hatósági ügyintéző 1 fő Közterületfelügyelő 1 fő Adóügyi ügyintéző 4 fő Építéshatósági ügyintéző 3 fő Pénztáros 1 fő Pénzügyi -, munkaügyi ügyintéző 1 fő Vagyongazda 1 fő Társulási referens 1 fő Ügyfélszolgálati munkatárs 1 fő Iktató ügyintéző 2 fő Szociális ügyintéző 1 fő Ügykezelő 1 fő Pénzügyi ügyintéző 3 fő Hivatalsegéd 1 fő Beruházási és Kabinet Osztály Hatósági Osztály Építéshatósági és Műszaki Osztály Pénzügyi Osztály A hivatal jelenlegi létszáma: 35 fő, mely időszakosan növekszik 2 fővel az idegenforgalmi adó ellenőrzés céljából. A központi költségvetés által finanszírozott létszámkeret: 21,33 fő. Az egyes szervezeti egységek szmsz-ben rögzített feladat és hatáskörét áttekintve olyan mértékű átfedéseket és keveredést tártunk fel, melynek elemzése helyett javaslatot teszünk egy átfogó szmsz módosításra.

8 A kiválasztás szempontjai Az szmsz áttekintése és a fentiekben vázolt anomáliák alapján a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése tevékenység megvalósításához az alábbi kiválasztási szempontokat rögzítettük: 1. Mik lehetnek azok a munkakörök, amelyek újragondolásával megalapozhatjuk a teljes rendszer átszervezését? 2. Kik azok a munkatársak, akik az átszervezés folyamatában aktívan részt tudnak venni és megfelelő kompetenciával rendelkeznek az átalakításhoz szükséges döntések meghozatalához, illetve jelentős szerepük lehet a döntés-előkészítésben? 3. A polgármester munkájára, annak eredményességére és a polgármesteri hatáskörök gyakorlásához mely munkakörök köthetők? 4. Melyek azok a munkakörök, melyeknél több területre vonatkozó tevékenység jelenik meg? 5. Van-e olyan munkatárs, akit szakmai tapasztalata, képzettsége miatt más területen is kívánnak foglalkoztatni, esetleg kapcsolt munkakörben? Ennek tükrében vizsgálódásunk tárgyává az alábbi három munkakört tettük: - Beruházási és Kabinet Osztályvezető, - Hatósági Osztályvezető, - Pénzügyi és munkaügyi ügyintéző. Elemzésünket a három munkakörre vonatkozó hatályos munkaköri leírások áttekintésével kezdtük, melynek során mélyebb analízis nélkül arra a megállapításra jutottunk, hogy az aktuális, jellemzően márciusában keletkezett munkaköri leírások sablon dokumentumok. Az érintett munkatársakkal készített interjúk alapján megtudtuk, hogy a munkaköri leírás összeállításának folyamatába nem vonták be őket, csupán a kész dokumentumok aláírását kérték tőlük. A három hatályos munkaköri leírás jelen dokumentum 1. számú mellékletében található. Itt jegyezzük meg, hogy a dokumentumok adatvédelmi okokra tekintettel személyes adatokat nem tartalmaznak, kivonatos formátumban mutatják be a hatályos állapotot.

9 A kiválasztott munkakörök átalakításának folyamatában kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk annak a nem elhanyagolható ténynek, hogy a köztisztviselők által betöltött munkakörökhöz kapcsolódó szakképesítés követelményeit kormányrendelet rögzíti. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 1. számú melléklete rögzíti a helyi önkormányzat képviselőtestülete hivatalában az egyes feladatkörökhöz meghatározott végzettségek és szakképzettségek, illetve szakirányú szakképesítések előírásait. A rendelet szabályaihoz igazodóan mindhárom munkakör megfelelő képesítésű1 köztisztviselővel került betöltésére. Erre figyelemmel a kiválasztott munkakörök vonatkozásában a 2. számú mellékletben felsorolt képesítési előírásokat tekintettük át. A kormányrendelet 3. -a kimondja, hogy A közigazgatási szerv belső szabályzatában alkalmazási feltételként együttesen, illetve külön-külön, további szakképesítés, szakmai vagy közigazgatási gyakorlat, továbbá idegen nyelv ismerete is előírható. Az szmsz azonban erre vonatkozó szabályozást nem tartalmaz. 1 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 2. (1) Köztisztviselőnek az nevezhető ki, aki rendelkezik - a (7) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a feladata ellátásához szükséges, az 1. mellékletben a feladatkörre meghatározott képesítések valamelyikével. (3) Amennyiben az 1-3. mellékletben szereplő feladatkörök képesítési követelménye nem tartalmaz a II. besorolási osztály vonatkozásában képesítési előírást, a feladatkör ellátására csak felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselő nevezhető ki. (7) Az 1-3. melléklet alkalmazásában azoknál a feladatköröknél, ahol az I. besorolási osztályba soroláshoz képesítési követelményként egyes felsőoktatási képzési területeken szerezhető szakképzettségek is meghatározásra kerültek, a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti megfelelő képzési területeken szerezhető szakképzettséggel rendelkezőket is képesítettnek kell tekinteni.

10 Az új munkaköri leírások szerkezete A képesítési feltételek fennállásának megállapítását követően mindhárom köztisztviselő összeállította az általuk ténylegesen, aktuálisan ellátott feladatok jegyzékét. A jegyzék összeállításához a köztisztviselők a következő - egyébként az új munkaköri leírások struktúrájában is megjelenő - szempontokat vették figyelembe: - A munkakör célja (a munkakörrel elérni kívánt eredmény) - A munkakör funkciója (rendeltetése) - Rendszeres munkafeladatok - Eseti munkafeladatok - Rendszeres megbízatások - Aláírási (kiadmányozási) jogok - Utalványozási jogok és ezek korlátai - Képviseleti jogok és kötelezettségek - Helyettesítési feladat (ő kit helyettesít) - Helyettesítő munkakör (a távollétében, helyettesítő) - Külső kapcsolatok - Belső kapcsolatok - Kommunikációs kötelezettségek - Az informatikai eszközök használata és az azzal összefüggő felelősség Ezt követően összeállítottuk a 3. számú mellékletben bemutatásra kerülő munkaköri leírásokat. Lépések az átfogó változtatás érdekében Az előzőekben ismertetett problémák kiküszöbölésére és a megváltozott feladat-ellátási rendhez igazodó szervezeti struktúra, abban pedig pontosan felépített, bárki számára áttekinthető munkakörök kialakítása érdekében a végrehajtás érdekében az alábbi eljárásrendet javasoljuk követni.

11 Feladattérkép Kiindulásként, a jelenlegi rendszer átfogó feltérképezése, a munkatársak valóságos feladatellátásának számbavétele érdekében a legegyszerűbb intézkedés, hogy az egyes szervezeti egységekben folyó tényleges tevékenységekről, valamennyi munkatárs tekintetében, az általuk ellátott összes tevékenységről feladattérkép készül. A rendezőelv ebben a tevékenységben, hogy a kollégák által ellátott önkomrányzati és igazgatási hatásköröket főfolyamatnak tekintik, melyet rézfolyamatokra bontanak és bemutatják az azokhoz tartozó konkrét tevékenységeket. Példa: Főfolyamat Részfolyamat Tevékenységek Postázás A napi posta átvétele a postán. A beérkezett küldemények felnyitása, a borítékok és levelek szignálásra történő előkészítése (összeszerelése). Visszaérkezett tértivevények szortírozása. Az ügyintézők által összeállított kimenő küldemények rögzítése a postakönyvben (papíralapú, elektronikus). A kimenő küldemények feladása a postán. Érkeztetés A küldemény beérkezési dátumának rögzítése a dokumentumon (rábélyegzéssel, ráírással stb.)... Irattározás Szignálásra történő átadás Iktatás és átadás A felbontott, összeszerelt, érkeztetett küldemények átadása a szignálásra jogosult munkatárs részére.... A kiszignált küldemények iktatása az elektronikusan vezetett iktatókönyvben. Borító nyomtatása (az ügyirat valamennyi lényeges ismérvét tartalmazó, az elektronikus iktatókönyvből előállított és kinyomtatott papíralapú dokumentum) Ügyirat összeállítás (Borító és küldemény összeszerelése). Az összeszerelt ügyirat átadása a szignálásban megjelölt ügyintéző részére, az átadás átvétel rögzítésével az átadókönyvben A fenti példából látható, hogy a lehetőségek tárháza végtelen. Csak a rendezőelv meghatározásán múlik, hogy milyen mélységgel kívánjuk feltérképezni a rendszer működését és az egyes munkatársak pontos tevékenységeit, hiszen bármilyen tevékenység lehet főfolyamat és abból további részfolyamatok, illetve tevékenységek hozhatók a felszínre.

12 Ennél a munkánál érdemes főfolyamatként rögzíteni az szmsz-ben rögzített feladat és hatásköröket, mely könnyű eligazodást adhat valamennyi munkatárs részére a végrehajtáshoz. Folyamatszereplők számbavétele Amennyiben rendelkezésünkre áll a pontos feladattérkép, annak tartalmára alapozva a folyamatszereplők számbavétele javasolt. Ezen eljárás menete, hogy a munkaköri tevékenységeket folyamatként értékeljük és hozzájuk kapcsolódóan meghatározzuk az ügyfelek és szállítók körét. Példa: Az ügyfélszolgálati munkatárs folyamatszereplői a Hirdetőtáblák karbantartása folyamat során: Szállító Folyamat Ügyfél - Jegyző - Beruházási és Kabinet Osztályvezető - Hatósági Osztályvezető - Építéshatósági és Műszaki osztályvezető - Ügyintézők - Polgármesteri asszisztens - Intézmények - Honlap karbantartásáért felelős munkatárs Hirdetőtáblák karbantartása - Hivatali dolgozók / belső - Ügyfél/ külső E példán keresztül azt kívánjuk bemutatni, hogy a kiemelten fontos lakossági tájékoztatás folyamatában munkaköri kötelességként megjelenített helyben szokásos tájékoztatási rendszer fenntartása érdekében az ügyfélszolgálati munkatársnak milyen kapcsolatrendszeren keresztül keletkeznek a feladatellátáshoz szükséges inputok, illetve az outputok kikhez jutnak el, kinek a részére válnak elérhetővé. Elemzés Amennyiben az 1. és 2. pontokban meghatározott lépéseket végrehajtották, a kapott eredményt érdemes rendszerbe foglalni. Megvizsgálni azt, hogy az egyes főfolyamatok

13 egyidejűleg mely munkatársaknál jelennek meg és ők milyen tevékenységeket látnak el ennek eredményes végrehajtása érdekében. Példa: A fenti példánál maradva, az Irattározás főfolyamatában biztosan több munkatárs lesz érintett. - Az irattáros, aki az előkészítést, postázást, egyéb adminisztrációt végzi. - A szignálást konkrétan végző - feltételezhetően - munkahelyi vezető (jegyző, osztályvezetők stb.). - A munkatársak, akik alszámos dokumentumokat hoznak létre, az elintézett ügyiratokat irattározzák, összeszerelik, leadják stb. Az egyes szereplők számbavételekor amennyiben átfedéssel találkozunk érdemes végiggondolni, hogy mely munkakör az, melynek profiljába leginkább illeszthető az adott tevékenység, illetve, melyek azok a tevékenységek, melyeknek több munkakörben is meg kell jelenniük. A tanácsadás során feltártunk néhány azonnal szembeötlő átfedést, melyeket a 4. számú mellékletben mutatunk be. Optimális időkeret A rendszer pontos feltérképezését követően az egyes munkakörök kialakítása előtt célszerű még egy kiemelten fontos lépést közbeiktatni. Ez pedig nem más, mint az egyes tevékenységekre fordított időkeret pontos meghatározása. Ennek lényege abban áll, hogy addig, amíg nem ismert, hogy egy-egy tevékenység végrehajtására ténylegesen mekkora idő fordítódik, illetve, hogy optimálisan mennyi idő lenne szükséges a hatékony végrehajtásra nem tudjuk pontosan meghatározni a tevékenység végzéséhez szükséges erőforrásigényt. Ezen tevékenység ellátásához legnagyobb mértékben arra van szükség, hogy a felelős vezető pontosan ismerje a folyamatot és az egyes tevékenységekre vonatkozó eljárásrendet, annak érdekében, hogy kialakíthatók legyenek azok a mérőszámok, melyek alapján viszonyítani lehet a jelenleg folyó gyakorlat minőségére. Példa:

14 Az irattározás vonatkozásában szemléltetve a fentieket. Fonyódon jelenleg két munkatárs látja el az irattárosi munkakört. A két státusz biztosításának indoka az interjúk során begyűjtött információk alapján -, hogy a korábbi önállóan működő munkatárs túlterheltségre panaszkodott, ezért segítségképpen beállították a második státuszt. A státuszbővítés során nem vizsgálták, hogy a munkatárs túlterheltségének oka mi lehet. Nem tárták fel a munkakör analízisével annak erősségeit, gyengeségeit. Nem voltak figyelemmel a lehetőségekre és a veszélyekre sem. Nem készült mérés arra vonatkozóan, hogy a folyamat végrehajtása naponta mennyire időigényes. Az összehasonlíthatóság érdekében nem vizsgálták adott időszak alatt keletkező ügyiratok és küldemények számát és azok kezelése fordított időkeretet sem. Elvárások megfogalmazása Az átalakítás másik fontos, semmilyen módon nem elhanyagolható tényezője a rendszer működésével kapcsolatos elvárások, célkitűzések pontos megfogalmazása. A polgármesterrel történt egyeztetés során rögzítésre került, hogy a hivatal működésével kapcsolatos legfontosabb elvárás az alábbiakban összegezhető: Ügyfélbarát, törvényes keretek között, a gazdaságosság, a hatékonyság, a racionalitás szempontjainak alapulvételével, rugalmasan működő, transzparens szervezet, melyben kiegyensúlyozott, a szervezet küldetése iránt elkötelezett, szakmailag felkészült munkatársak dolgoznak. Munkatársak szakképesítése és tapasztalata A kialakításra kerülő munkakörök esetén a tevékenységek rendszerezésén túl nem elhanyagolható a munkakört betöltő személyek szakmai felkészültsége sem, melyet érdemes ketté bontani a szakképesítés és a szakmai tapasztalat szempontjai alapján. A hazai közigazgatás sajátossága, hogy számos munkakörben az új szabályok előírásaival nem minden esetben összhangban lévő képesítéssel rendelkező munkatársak dolgoznak, akik viszont a korábbi feladatellátás jellegéből fakadóan kellő szakmai tapasztalattal rendelkeznek a hatékony feladatellátáshoz.

15 Az elvárások azonnali teljesítése érdekében kisebb kockázatnak értékelhető, ha tapasztalt, ám képesítés terén fejlesztésre szoruló munkaerő kerül alkalmazásra adott munkakörben, mint képzett, ám közigazgatási gyakorlattal nem rendelkező munkatársakkal próbálják biztosítani a feladatellátást. Célszerű a meglévő humánerőforrásban rejlő lehetőségek feltérképezése. Előfordulhat, hogy a kollégák rendelkeznek olyan ismeretekkel, melyek a jelenlegi munkakörükben nem kerülnek kiaknázásra, azonban más területen jó szolgálatot tehetnének a rendszer egészének jobb működése irányába. Reorganizáció Ha pontosan tudjuk mit szeretnénk, mit kell csinálnunk, kivel kell megvalósítanunk az elérni kívánt célt, nem árt definiálni, hogy milyen szervezeti keretek között akarjuk ezt biztosítani. A hatékonyság és gazdaságosság szempontjainak szem előtt tartásával célszerű az új szervezeti struktúrát kialakítani, melyben rendező elv lehet, hogy profiltisztítást hajtunk végre az egyes szervezeti egységeken belül. Példa: Egyik ilyen rendező elv lehet 1. A polgármester, képviselő-testület, társulások, jegyző tevékenységéhez köthető kiemelt területek ellátása (kommunikáció, szervezés, koordináció, dokumentálás stb.) 2. A hatósági jogkörben intézendő feladatok ellátása (önkormányzati -, államigazgatási hatósági jogkörök gyakorlása) 3. A gazdálkodás, pénzügyi -, számviteli feladatellátás 4. A vagyongazdálkodással, településfejlesztéssel, településüzemeltetéssel összefüggő feladatellátás A példát követve látható, hogy a jelenlegi struktúrát alapjaiban figyelembe véve megtartja a négy szervezeti egységre tagolást, azonban más szempontok alapján alakítja a struktúrát. Megjegyezzük, hogy a reorganizációs felvetéseink nem foglalkoznak az átszervezés munkajogi aspektusaival, mely biztosan kezelendő problémaként jelentkezhet egy ilyen volumenű átszervezés esetén.

16 Összegzés Megállapíthatjuk, hogy a tevékenység során átfogó képet kaptunk a Fonyódi Polgármesteri Hivatal strukturális problémáiról, a problémák felszámolásának lehetőségeiről. Sikeresen teljesítettük az elérni kívánt célt, melynek keretében képessé tettük az érintett munkatársakat arra, hogy a konzultációk alkalmával alkalmazott módszerek és e dokumentumban is vázolt javaslatok segítségével megkezdjék a hivatal újjászervezését. Meggyőződésem, hogy a teljes siker akkor érhető el, ha sikeresen zárul a jegyzői álláshely betöltésére kiírt pályázati eljárás és megfelelő felkészültségű és a jobbítás érdekében elkötelezett, a kihívásoknak megfelelni tudó jegyző kerül az apparátus élére, hiszen a jobbítás irányában elkötelezett felelős vezető nélkül az egyébként jelentős többlet munkateherrel szervezeti átalakítás nem hajtható végre sikerrel.

17 számú melléklet Beruházási és Kabinet Osztály Osztályvezető Hatályos munkaköri leírások kivonatai I. MUNKAKÖRI LEÍRÁS Általános közszolgálati feladatkörében köztisztviselő köteles: I. a) munkahelyén, illetőleg az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkával tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni, b) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni, felettese utasításait végrehajtani, c) munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő, d) munkáját személyesen ellátni, e) közszolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályokban és a kinevezésben megállapított, a munkakörhöz és feladatkörhöz kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat elvégezni, az Osztály feladatköréhez tartozó technikai feladatokat ellátni. f) Felelős az Osztály feladat és hatáskörében, valamint a saját munkakörében felmerülő feladatok elvégzéséért. A kapott utasítások és a határidők figyelembevételével köteles ellátni munkaterületén belül a Hivatal tevékenységében felmerülő állandó és időszakos feladatokat. Kártérítési felelősség megállapítása esetén a reá vonatkozó szabályok szerint felel. g) Köteles részt venni a munkakörével kapcsolatos kötelező és a munkáltató által elrendelt képzéseken, továbbképzésen és tanfolyamokon. II. Általános vezetői feladatkörben biztosítja az általa vezetett osztály munkaszervezését, minőségi munkavégzését különös tekintettel az alábbiakra: vezetői értekezleten részvétel, osztályszintű értekezletek tartása, információáramlás és információszabadság biztosítása, képviselőt-testületi és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése döntések végrehajtása, az osztály által készített szerződések előkészítése, kezelése,

18 az osztály által végzett közbeszerzési feladatok koordinálása, gondoskodnak a szervezeti egység feladat- és hatásköri jegyzékének aktualizálásáról, munkaköri leírások elkészítése, azok jogszabályi környezetnek megfelelő aktualizálása a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett teljesítményértékelés, munkaidő-nyilvántartás szabadságok kiadása, szabadság-kérelmek jóváhagyása túlmunka elrendelése és nyilvántartása, javaslattétel szakmai képzésre, továbbképzésre III. Beruházási- és Kabinet Osztály osztályvezetői különös feladatkörben, az általa vezetett osztályra beosztott munkavállalók munkaköri leírásaiban lefektetettek által biztosítja az alábbi ellátását: a) Kabinet feladatok A Képviselő-testület, a Polgármester és a Hivatal feladataival, működésével összefüggően: a) Előkészíti a képviselő-testület, bizottsági üléseket, valamint a közmeghallgatást és a lakossági fórumokat. (meghívó összeállítása, az ülésvezetéssel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket rögzítő forgatókönyv elkészítése, a Képviselő-testület elé kerülő anyagok érintettek részére történő továbbítása, továbbá a Képviselő-testületi előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok város honlapján történő megjelenítése a zárt ülési anyagok kivételével). b) A Képviselő-testület ülésen segíti a Polgármestert az ülés vezetése során hozott ülés rendjére, szavazás elrendelése, szünet megtartására, zárt ülés szabályainak betartására stb. vonatkozó intézkedéseinek végrehajtásában. c) Elkészíti a Képviselő-testületi ülések, bizottsági ülések jegyzőkönyveit, interpellációs levelek, határozatok, rendeletek kiadmányait, azokat továbbítja az érintettek részére. d) Gondoskodik a helyi rendeletek kihirdetéséről, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról. e) Nyilvántartja a Képviselő-testület, bizottságok döntéseit. f) A Képviselő-testület, a bizottságok jegyzőkönyveiből a döntésekről adatot szolgáltat a képviselők részére, illetve közérdekű adatot szolgáltat más személyek, szervek részére. g) Közreműködik a képviselők döntéshozatali munkájához szükséges tájékoztatásban h) Részt vesz a választások, népszavazás előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos jegyzői feladatok ellátásában. i) Közreműködik a szabályzatok, belső utasítások jogszerű kidolgozásában,

19 előkészítésében. j) Ellátja az adatvédelemmel, közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok hozzáférhetővé tételével összefüggő feladatokat. k) Figyelemmel kíséri az önkormányzati feladat- és hatásköröket érintő jogszabályok változásait, és szükség esetén javaslatot tesz a helyi rendeletek, működés módosítására. l) Közreműködik az önkormányzati jogalkotás előkészítésében, véleményezésében. m) Rendszerezi, nyilvántartja, koordinálja az önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződéseket. n) Kapcsolatot tart a helyi és országos írott és elektronikus médiával. o) Megszervezi a z önkormányzati delegációk testvérvárosi látogatásait, egyéb külföldre történő utazásét, esetenként gondoskodik az ott tartózkodás biztosításáról p) megszervezi a külföldi vendégek itt tartózkodásának és programjának zavartalan lebonyolítását, beleértve az elhelyezést, étkezést, a részletes programot, esetenként igény szerintit programot, tolmácsokat. q) Gondoskodik a külföldi vendégek és vendéglátók számára reprezentációs ajándékok beszerzéséről, azokról készlet-nyilvántartást vezet. r) Közreműködik az önkormányzat által szervezett és megrendezett városi ünnepségeken. Szervezi a tisztségviselők programját, koordinálja az önkormányzati és a külső kapcsolataikat. Társulásokkal kapcsolatosan: Ellátja a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás valamint a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetési és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását, különösen: a) A tanácsok üléseinek, döntéseinek előkészítése és végrehajtása b) A társulási tanácsok elé kerülő előterjesztések elkészítése c) A társulási tanácsok és szervei ügyviteli feladatainak ellátása d) A társulási tanácsok jegyzőkönyveinek elkészítése e) A meghozott határozatok nyilvántartása, a határozattal érintettek értesítése, tájékoztatása f) A társulási tanácsok kommunikációs és informatikai feladatainak ellátása g) gondoskodik a társulások költségvetésének, költségvetési beszámolóinak és zárszámadásának elkészítéséről és a tanácsok elé terjesztéséről, a költségvetés végrehajtásáról. h) Kezeli és nyilvántartja a társulások vagyonát i) Összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és civil szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit. j) Folyamatos kapcsolatot tart a közigazgatási szervezetekkel, partner intézményekkel, tagönkormányzatokkal k) Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket

20 l) Közreműködik a tanácsok döntése alapján a pályázati dokumentációk elkészítésében m) Gondoskodik a nyertes pályázatok lebonyolításáról n) A társulási tanácsok által vállalt feladatok koordinálása, valamint a társulási megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása. B. Vagyongazdálkodási feladatok Előkészíti az önkormányzati vagyon- és lakásgazdálkodással kapcsolatos döntéseket, szervezi és biztosítja a döntések végrehajtását. A Képviselő-testület elé terjeszti a kizárólagos, többségi és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi, üzleti tervét, valamint a Felügyelő Bizottságok éves beszámolóit. Nyilvántartja az önkormányzat vagyonát, a hatályos jogszabályok alapján vezeti az ingatlanvagyon katasztert és a vagyonkataszteri nyilvántartásból adatokat szolgáltat a kérelmezők részére. Ellátja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat (pl. foghíjtelkek, telek-kiegészítések, külterületi ingatlanok értékesítése, szerződések előkészítése). Előkészíti és lebonyolítja a vagyonhasznosítással kapcsolatos pályázatokat, az önkormányzati bérlakások hasznosításával kapcsolatos feladatokat előkészíti a tulajdonosi jognyilatkozatokat az önkormányzat vagyonával kapcsolatban figyelemmel kíséri, értékeli, és intézi az önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítást, kivéve a gépjárművek kötelező és casco biztosításával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításában, üzemeltetésében. Kezdeményezi az önkormányzati ingatlanok kezelését (így az épület állagának megóvását, területének rendezését). Intézi az önkormányzat bérlakás vételár hátralékos adósok felszólítását, szeruődések felbontását. Előkészíti a közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos döntések (hulladék, köztemető, villamos energia, ivóvíz-csatorna, kéményseprés, személyszállítás stb.). Vagyongazda-feladatkört lát el. C. Beruházási feladatok a) Projekt-feladatok: ellátja az önkormányzat pályázati, projektjei megvalósításával kapcsolatos koordinátori feladatokat ellátja az EU-s és egyéb pályázatok adminisztrációs, technikai pályázatfigyelési és pályázatírási teendőit. Figyelemmel kíséri az éves költségvetésben jóváhagyott feladatokkal összefüggő pályázatokat, s azok eredményéről, ill. nyertes pályázat esetén annak

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete TERVEZET! A Kormány /2016. (..) Korm. rendelete a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály. Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi. Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály. Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi. Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Telefon: 433 81 58 E-mail hivatal@kobanya.hu Honlap: 1 / 6 www.kobanya.hu Személyügyi

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00 Titkársági osztály A titkársági osztály munkatársai az I. emeleten végzik munkájukat. Paks, Dózsa György u. 55-61; Központ: 75/500-500; jegyzői titkárság: 75/500-533 E-mail: jegyzo@paks.hu Polgármesteri

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának V. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának V. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/98-2/2016. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának V. sz. módosítása I. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatnak

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el: JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 27-én 18,30 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/1992. (XII. 29.) számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatalról A rendelet kihirdetve: 1992. XII. 29. Várpalota Város önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról E rendelet kihirdetve: Várpalota, 1999. október 29. Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Sáránd, 2013. május 31. A Sárándi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

Részletesebben

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök 2. sz. melléklet Pécs M.J. Város Polgármesteri Hivatala Polgármester Alpolgármester Jegyző Aljegyző Jogi és Önkormányzati Főosztály Jogi Csoport

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 3. napirendi pont NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1. : 79/478-643 E-mail: jegyzo@nemesnadudvar.hu Ügyiratszám: 9-2/2016 Készítette: Kucsoráné dr.

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Csemő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Csemő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Csemő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 1.. /6/. bek., valamint

Részletesebben