I. Fejezet Általános előírások. 1. A rendelet hatálya. 2. A szabályozás kötelező elemei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet Általános előírások. 1. A rendelet hatálya. 2. A szabályozás kötelező elemei"

Átírás

1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2004. (XII. 22.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetbe foglalt rendelet) 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi rendelet alkotja: I. Fejezet Általános előírások 1. A rendelet hatálya (1) 2 A rendelet hatálya Martonvásár Város közigazgatási területére - a tervlapon ábrázolt területen - kiterjed minden természetes- és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra. (2) 3 A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ideértve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni a hatályos vonatkozó törvények, rendeletek, kapcsolódó jogszabályok szabványok, az általános érvényű egyéb rendelkezések és hatósági előírások mellett csak e rendelet alkalmazásával szabad. (3) 4 A rendelethez (szabályzathoz) tartozó Szabályozási Terv és az SZT-M/1-4 szabályozási terv módosítások a szabályozás részét képezik, a szabályzatot és a terveket együtt kell alkalmazni. (4) A város belterületén területet felhasználni, építési és más telket alakítani és beépíteni csak a szabályozási terv előírásainak megfelelően szabad. Ennek során, belterületen biztosítani kell a közterületi közvetlen megközelítés lehetőségét, valamint az épület (építmény) használatához (működéséhez) szükséges közműveket (ivóvíz, elektromos energia, gázvezeték, szenny- és csapadékvíz elvezetés, távközlési vezeték rákötésére történő csatlakozás). 2. A szabályozás kötelező elemei (1) A Szabályozási Terven kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani a) a szabályozási vonalat, b) a különböző övezeteket elválasztó határvonalat, 1 Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 1. -a 3 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 1. -a 4 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 1. -a

2 c) az építési vonalat, d) az övezeti jellemzőket, e) az építési hely területét. (2) A kötelező erejű elemek módosítása a Szabályozási Terv módosítását vonja maga után. (3) 5 Irányadó szabályozási elemeknek kell tekinteni: a) az irányadó telekhatárokat, b) az irányadó megszüntetéseket. (4) 6 Az irányadó szabályozási elemek a szabályozás lehetséges változatára utalnak, vagy pontosításuk továbbtervezést igényel. Az irányadó szabályozási elemektől való eltérés e rendelet keretei között engedélyezhető II. Fejezet Településszerkezet, területfelhasználás 4. Igazgatási terület közigazgatási megosztásának változása (1) Az érvényes belterületi határ nyomvonalának módosításáról a Szabályozási Tervnek és jelen előírásoknak megfelelően kell gondoskodni. (2) A Szerkezeti tervben kijelölt fejlesztési területek belterületbe vonására csak akkor kerülhet sor, ha a tervezett felhasználás időszerű. A belterületbe vonást, illetve a kicsatolást a Szabályozási Tervnek és az ingatlan nyilvántartásnak megfelelően kell kezdeményezni. (3) A Szerkezeti Terv távlatban belterületbe vonandónak jelölt területein a területfelhasználásnak megfelelő építés csak a területre vonatkozó Szabályozási Terv elfogadása után engedélyezhető. Lakóterületen nyolcnál több telek kialakítása esetén telekalakítási előtervet kell készíteni Beépítésre szánt területek (1) A terv területe építési szempontból beépített illetve beépítésre szánt, valamint beépítésre nem szánt területre, ezeken belül pedig különböző területfelhasználási egységekre tagolódik. (2) A város beépítésre szánt területeit alkotó területfelhasználási egységek: a) Lakóterületek Lke - KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK Lf - FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK b) Vegyes területek Vt -TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK c) Gazdasági területek 5 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 2. -a 6 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 2. -a 7 Hatályon kívül helyezte a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 2. -a 8 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 3. -a

3 Gksz - KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLETEK Gip - IPARI GAZDASÁGI TERÜLETEK d) Különleges területek Kn- NEVELŐOTTHON TERÜLETE Kt- TEMETŐ TERÜLETE Kk KASTÉLY TERÜLETE Ks- SPORTCENTRUM TERÜLETE Kbá - BÁNYA TERÜLETE Ksz SZÉLERŐMŰ TERÜLETE 5/A. 9 Lke jelű építési övezetek (1) A kertvárosi lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagykertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 5,5 méteres építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) A kertvárosi lakóterületen elhelyezhető főépületként: a) Legfeljebb 4 darab rendeltetési egység 1 épületben, b) helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület, e) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, f) sportépítmény. (3) A kertvárosias lakóterületen melléképület elhelyezése nem lehetséges. (4) Oldalhatáron álló beépítésnél az 1 méteres csurgótávolság megtartása kötelező. (5) Az Lke építési övezetek részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: Lke-1 Lke-2 Lke-3 Lke -4 Lke -5 telek beépítési módja K-Sz K (építési hely): Sz O O beépítési százalék (%): építménymagasság (m): 4,5 5,5 5,5 4,5 4,5 minimális zöldfelület (%): minimális K-20 K-20 telekszélesség: minimális telekméret (m 2 ): elhelyezhető rendeltetési 4 4 egységek száma /B. 10 Lf jelű építési övezetek (1) Az övezetben legfeljebb 7,5 m építménymagasságú lakóépületek és legfeljebb 7,5 m építménymagasságú mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot 9 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 4. -a 10 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 5. -a

4 szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. (2) A falusias lakóterületen elhelyezhető főépületként: a) Legfeljebb 2 darab rendeltetési egység 1 épületben, b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, c) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, d) mező és erdőgazdasági (üzemi) építmény, e) szálláshely szolgáltató épület, f) sportépítmény. (3) Az övezetben elhelyezhető melléképületek építménymagassága nem haladhatja meg a főépület építménymagasságát. (4) Az Lf építési övezetek részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: Lf-1 Lf-2 Lf-3 Lf-4 Lf-5 Lf -6 telek beépítési módja O SZ Z O O (építési hely):: Z beépítési százalék (%): építménymagasság (m): 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 7,5 minimális telekszélesség: 18 minimális zöldfelület (%): 40 minimális telekméret (m ): 800 5/C. 11 Vt jelű építési övezetek (1) A terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakó és olyan helyi település szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-szolgáltató-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi -, szociális és kulturális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek a lakófunkcióra nincsenek zavaró hatással. (2) A településközpont vegyes területen elhelyezhető: a) legfeljebb 1 darab 2 lakásos lakóépület, b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató épület, c) igazgatási épület, d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, e) nem zavaró hatású egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, f) sportépítmény, g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. (3) A Vt építési övezetek részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: Vt-1 Vt -2 Vt -3 Vt -4 telek beépítési módja K-Z Z SZ Z (építési hely): beépítési százalék (%): építménymagasság (m): 4,5 7,5 9,0 7,5 11 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 6. -a

5 minimális (%): minimális (m 2 ): zöldfelület telekméret K-900 5/D. 12 Gksz jelű építési övezetek (1) A gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. (2) A gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető: a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, használó, személyzet számára szolgáló lakások, c) igazgatási, egyéb iroda épület, d) parkolóház, üzemanyagtöltő, e) sportépítmény. (3) A Gksz építési övezetek részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: Gksz-1 Gksz telek beépítési módja SZ SZ (építési hely): beépítési százalék (%): építménymagasság (m): 9,0 7,5 minimális zöldfelület (%): minimális telekméret (m 2 ): (4) A minimális zöldfelület számításánál a fűbetonnal burkolt parkolók területének 50%-a figyelembe vehető. (5) A beépített és burkolt felületek minden 100 m 2 -re után telken belül 1 darab nagy lombkoronájú fa telepítése kötelező. 5/E. 13 Gip jelű építési övezetek (1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területeken nem helyezhetők el. (2) Az előkert mélysége nem lehet kisebb, mint 10 méter. (3) A Gip építési övezetek részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: Gip-1 Gip-2 beépítési mód: SZ SZ beépítési százalék (%): építménymagasság (m): 9,0 9,0 minimális zöldfelület (%): 12 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 7. -a 13 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 8. -a

6 minimális telekméret (m 2 ): (4) A minimális zöldfelület számításánál a fűbetonnal burkolt parkolók területének 50%-a figyelembe vehető. (5) A beépített és burkolt felületek minden 100 m 2 -re után telken belül 1 darab nagy lombkoronájú fa telepítése kötelező. 5/F. 14 K jelű építési övezetek (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt a korábban szabályozott területektől eltérő területek. (2) Az K építési övezetek részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: Kn Kt Kk Ks Kbá ksz beépítési mód: SZ SZ SZ SZ - SZ beépítési százalék (%): építménymagasság (m): 7,5 4,5 6,5 12,5 4,5 40,0 minimális zöldfelület (%): - minimális telekméret (m ): Igazgatási terület beépítésre nem szánt területei (1) K jelű övezet (Közlekedési és közmű elhelyezési övezet) Közlekedési és közmű elhelyezési, hírközlési területekhez az alábbi földrészletek tartoznak, amely földrészletek a 253/1997. (XII.20.) Korm. sz. rendelet 26 -ban foglalt funkciók biztosítására szolgálnak. Országos törzsúthálózathoz tartoznak: 15 - Gyorsforgalmi utak: szabályozási szélessége a meglévő: M7 autópálya - Fő utak: szabályozási szélesség 40 m: 7-es számú főút - Országos mellékutak: szabályozási szélessége 30m 6204 számú út sz. út Helyi gyűjtő utak: Orgona u. szabályozási szélessége 22 m Széchenyi u. szabályozási szélessége 22 m Béke u. szabályozási szélessége 16 m Tervezett út szabályozási szélessége 22 m Kiszolgáló utak (lakó utak) Rózsa u. szabályozási szélessége 12 m Erkel F. u. szabályozási szélessége 12 m Zrínyi M. u. szabályozási szélessége 12 m Kazinczy F. u. szabályozási szélessége 12 m Magtár u. szabályozási szélessége 12 m 14 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 9. -a 15 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 10. -a

7 Dreher u. szabályozási szélessége 12 m Kolozsvári út szabályozási szélessége 12 m Rákóczi F. u. szabályozási szélessége 12 m Tátra u. szabályozási szélessége 12 m Táncsics u. szabályozási szélessége 12 m Nyitrai u. szabályozási szélessége12 m Gárdonyi u. szabályozási szélessége 12 m Bercsényi u. szabályozási szélessége 12 m Ady E. u. szabályozási szélessége 12 m Vasvári u. szabályozási szélessége 12 m Bocskai u. szabályozási szélessége 12 m Karinthy u. szabályozási szélessége 12 m Pusztai u. szabályozási szélessége12 m Váci M. u. szabályozási szélessége 12 m Rákóczi F. u. szabályozási szélessége 12 m Malom u. szabályozási szélessége 12 m Sporttelep u. szabályozási szélessége 12 m Arany J. u. szabályozási szélessége 12 m Bajcsy Zs. u. szabályozási szélessége 12 m József A. u. szabályozási szélessége 12 m Határ u. szabályozási szélessége 12 m Báthory u. szabályozási szélessége 12 m Damjanich u. szabályozási szélessége 12 m Kölcsey u. szabályozási szélessége 12 m Vörösmarty u. szabályozási szélessége 12 m Jókai u. szabályozási szélessége 12 m Tervezett utak szabályozási szélesség 16 m. Az övezethez tartozó földrészleteken csak a funkcióhoz feltétlenül szükséges építmények (építmények, műtárgyak) helyezhetők el. Az országos törzsút hálózathoz tartozó utak szabályozási szélessége a település belterületén 22m. A belterületen kialakítandó utcák szabályozási szélessége legalább 16m. (2) Közlekedési területek: A közigazgatási területen található országos és helyi utak, közterületi parkolók, gyalogos utak területei a térkép szerinti határvonalakkal. (3) Egyéb terület: Vízgazdálkodással kapcsolatos területek (V). Az egyéb területekhez az ingatlan nyilvántartásban ekként szereplő, vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggő területek tartoznak, a vízelvezetők menti sávokkal, a térkép szerinti határvonalakkal. 6/A. 16 KÖp jelű építési övezetek (1) A terület a közterület parkolók elhelyezésre szolgáló területeit foglalja magába. (2) A parkoló területen belül kizárólag a parkolók üzemeltetéséhez, működtetéséhez elsődlegesen szükséges létesítmények helyezhetők el Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 11. -a 17 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 12. -a

8 Általános előírások (1) A tervezési területen elvi telekalakítási engedélyt kell kérni: a) a terven szereplő javasolt telekalakítástól eltérő szándék esetén, b) beépítetlen területen az előírt minimális telekszélességnél kisebb szélességű telkek esetén telkek átosztására vonatkozóan. (2) A kialakult telekstruktúrába illeszkedő telekalakítás esetén geometriai szükségszerűségből előírt minimális méretektől (telekterület, utcafront, mért telekszélesség) 5% eltérés engedélyezhető. (3) Saroktelek esetén a beépítettség 1,3-szeresére növelhető. (4) Csak magastetős épület létesíthető, a tető hajlásszöget o között kell megválasztani. (5) Új épület létesítése esetén csak épített kémény készíthető. (6) Az épületek homlokzatképzése - homlokzatonként - legalább 75%-ban vakolt, vagy a településen alkalmazott kő legyen. Látszótégla homlokzatfelület legfeljebb lábazaton, vagy egyéb igénybe vett szerkezeti elemeken alkalmazható. Fém és műanyag homlokzatképzés nem alkalmazható. (7) Állattartó épület az építési vonaltól számított 15 m és a hátsókert között helyezhető el, magassága max. 4,5 m lehet. Állattartó épületek létesítésénél és a meglévők üzemeltetésénél be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV.03.) Korm. rendelet előírásait is. (8) Előkert mélysége a beépítetlen területeken min. 5 m, már beépített területen a kialakított utcaképhez illeszkedik, a szabályozási vonal figyelembevételével. (9) A település területén nyeles telek nem alakítható ki. A kiegészítő rendeltetésű építmény nem lehet nagyobb sem gerinc, sem párkánymagasság vonatkozásában a lakóépületnél Kerítések (1) Külterületen csak élő sövény, legfeljebb 50 cm magasan szárazon rakott kő vagy fa oszlopok közé feszített legfeljebb 2,0 m magas huzalkerítés építhető, kivéve a (2) és (3) bekezdés alatti eseteket. (2) Külterületi lakóterületen legfeljebb 2,0 m magas tömör kő, vagy fakerítés létesíthető, a forgalombiztonsági követelmények biztosítása esetén. (3) Külterületi kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetekben 2,0 m magas fémoszlopok közé feszített huzalkerítés is elhelyezhető. (4) Belterületen legfeljebb 2,0 m magas kerítés építhető, mely tömör kerítés esetén csak természetes anyagból készülhet (fa, kő, vakolt téglakerítés). Mezőgazdasági rendeltetési területeken csak drótfonatos kerítés lehet Hatályon kívül helyezte a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 13. -a 19 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 14. -a 20 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 15. -a

9 A településkép szempontjából fontos területeken a villamosenergia-ellátást, távközlést, és közvilágítást földkábel alkalmazásával kell biztosítani, ezek kiszolgálását biztosító berendezéseket földre, illetve föld alá kell telepíteni. 11. Utak, közlekedés (1) Az új utcák, utak szabályozási szélességét a Szabályozási Terv tartalmazza. (2) A meglévő utak szabályozási szélessége a kialakult helyzetnek megfelelő marad. (3) Közösségi létesítmények építése esetén a bejárat közelében a mozgásukban korlátozottak részére parkolóhelyet kell kialakítani az OTÉK 42. (3) bek. alapján és kerékpártároló helyet kell biztosítani. (4) A terven feltüntetett közterületi parkolóhelyek fokozatosan kialakítandók. (5) Az OTÉK előírásait a gépkocsik számára és elhelyezésére vonatkozóan érvényesíteni kell, kivéve lakó- és üdülőházas területen, ahol funkcionális egységenként 2 gépkocsit kell elhelyezni a telken belül. (6) A nagy befogadóképességű parkolókban 4 gépkocsinként nagy lombkoronát növelő, környezettűrő fa telepítendő. (7) Szállítási igényű használati mód engedélyezése esetén tehergépjárművek parkolását és a rakodási területet telken belül biztosítani kell. 12. Közművek (1) Közműellátás és hírközlési hálózati elemeit és szabályozó létesítményeit közterületen el kell helyezni. (2) Ivóvízbekötést épületbe csak a szennyvízelhelyezés létesítményeinek megvalósulása után szabad megvalósítani. A szennyvízelvezető csatornahálózat építéséig a szennyvizet telkenként, ellenőrizhetően szigetelt, időszakosan szippantással üríthető szennyvíztározóba kell helyezni. (3) A szennyvíz szikkasztása átmenetileg sem engedélyezhető. (4) Az ipari létesítmények technológiai szennyvizét előkezelés után szennyvízcsatornára kell kötni, közcsatornába engedett szennyvíz minősége feleljen meg a 220/2004. (VII. 22.) Korm. rendeletben foglalt határértékeknek. (5) Élővízbe bocsátott szennyezőanyagra vonatkozóan a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002 (03.22.) KöM-KÖVIM együttes rendelet előírásai az irányadók. (6) A településkép szempontjából fontos területeken a villamosenergia-ellátást, távközlést, és közvilágítást földkábel alkalmazásával kell biztosítani, ezek kiszolgálását biztosító berendezéseket földre, illetve föld alá kell telepíteni. (7) Az energiaközművek továbbá a hírközlés hálózati létesítményeinél a vonatkozó rendeletekben rögzített biztonsági övezetek létesítéséről gondoskodni kell. Az üzemvitel zavartalansága érdekében a biztonsági övezeten belül a rendeletekben rögzített tilalmak és korlátozások érvényesek. (8) A vonalas közműlétesítményeknél és berendezéseknél a hatályos jogszabályokban előírt védőtávolságokat be kell tartani Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 16. -a

10 Zöldterületek (Z) (1) A zöldterület (jele: Z) az OTÉK 27. (1) bekezdés szerinti terület, amely közhasználatú rekreációs szerepet is betöltő, díszkertként is funkcionáló köztér. (2) A zöldterületként szabályozott zöldfelületeket a szabályozási terven jelölt helyen, a terv szerinti területi kiterjedésében kell megvalósítani és fenntartani. (3) Az övezetben a kialakult telkek tovább nem oszthatók, a telkek összevonása engedélyezhető. (4) Az övezetben kizárólag a) a pihenést és játékot szolgáló építmények (pl.: sétaút, pihenőhely, játszótér, kerti tó), b) köztárgyak, műtárgyak (pl.: szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút), valamint c) kerti építmények (pl. pergola) helyezhetők el. (5) A Z-3 övezetek területén a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 5 %. A területen legfeljebb 7,5 m építménymagasságú építmények helyezhetők el. (6) A Z-3 övezetben az egyes telkek legalább 70 %-át zöldfelületként kell kialakítani. (7) A zöldterületek zöldfelülettel borított területének legalább 1/3-át háromszintű növényzet (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani. Egyszintű növényzet (gyepszint) a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb 1/3-át boríthatja. (8) Az egyes építési övezetekre vonatkozó egyéb előírásokat a következő táblázat tartalmazza: Zöldterület övezetei: mértékegysége Z-1 Z-2 Z-3 Kialakítható legkisebb telekméret: m Beépítési mód: - - szabadonálló A beépítettség legnagyobb mértéke: % Építménymagasság legnagyobb: m 0 0 7, Erdőterületek (1) Az erdőterület (jele: E) az OTÉK 28. (1) bekezdés szerinti terület. (2) A külterületi üzemtervezett erdők fenntartásáról és kezeléséről az érvényes erdészeti üzemterv rendelkezik. (3) Az erdőterületek övezete az elsődleges rendeltetés szerint az erdőfelügyelet előírása alapján lehet: a.) Eg - gazdasági erdőterület, b.) Ev -védelmi erdőterület. (4) Az erdőterületen belül elhelyezhetők: a.) az erdő rendeltetésének megfelelő építmények, b.) közlekedési és szállítási építmények, c.) termékvezetékek, d.) vadászház vagy 22 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 17. -a

11 e.) erdészeti célú gazdasági épület. (5) A védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem helyezhető el. (6) A gazdasági rendeltetésű erdőterületen belül csak a fatermeléshez, illetve a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó funkciójú, tájbaillő kialakítású, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú építmények helyezhetők el, melyek alól kivételt képez a magasles. (7) Az erdőövezetre vonatkozó építési előírásokat a következő táblázat tartalmazza: Erdő övezet: jele / mérték- Eg Ev egysége Beépíthető legkisebb külterületi telek: ha 10 - Beépítési mód: szabadonálló - A beépítettség legnagyobb mértéke: % 0,5 - Építménymagasság legkisebb: m - - Építménymagasság legnagyobb: m 4,5 (kivéve magasles) - Legkisebb zöldfelületi fedettsége: % Terepszint alatti beépítettség, legfeljebb: % - - Az erdősítés legkisebb mértéke: % 95% 95% Közműellátás: legalább részleges közműellátás, zárt szennyvíztároló medencével vagy - szennyvíztisztító berendezéssel (8) Védelmi rendeltetésű erdősávok minimális szélessége: 10 m. (9) Az erdőkben minden beavatkozás csak az erdészeti hatóság előzetes engedélyével végezhető. (10) A természetvédelem alatt nem álló erdőgazdasági területek művelésénél a területeken található védett állatok és növények élőhelyének megóvását, az állatok vonulását és az élőhelyek kapcsolatát biztosító ökológiai folyosók megtartását az üzemtervek felülvizsgálatakor a hatósági vélemények érvényesítésével biztosítani kell. (11) A kül- és belterület erdőterületei más területfelhasználás számára nem szüntethetők meg, kivéve ha: a.) a közútfejlesztés során más változatban nem megoldható a nyomvonal kiépítése; b.) egyéb térségi közmű- és közbiztonsági építmények elhelyezésekor az erdőről szóló törvényben előírt fapótlási kötelezettség Martonvásár közigazgatási területén belül egyidejűleg teljesül. (12) Erdőtelepítés és fapótlás esetén honos, a környezeti feltételekhez alkalmazkodni képes fajokból kell választani (fűz, nyár, éger, tatárjuhar, tölgy, cser, gyertyán stb.). Gondot kell fordítani arra, hogy a telepítés során elegyes erdő keletkezzen. Erdőtelepítés csak az erdészeti hatóság által előzetesen jóváhagyott erdőtelepítési tervdokumentáció alapján végezhető. (13) Az erdőfelújítás az érvényben lévő üzemtervi előírásoknak megfelelően kell elvégezni az erdészeti hatóság jóváhagyásával. Fakitermelés után az erdő felújítását kötelezően el kell végezni, kivéve ha az erdészeti hatóság másképp rendelkezik. A fával borított állapotot a lehető legtovább fenn kell tartani, a felújítás esetén előnyben kell részesíteni a

12 természetes felújítási módokat. Lehetőség szerint kerülni kell a fátlan állapot kialakulását. A felújítást a legrövidebb időn belül el kell végezni, hogy az erdőrész közjóléti funkcióját mielőbb teljes mértékbe be tudja tölteni. (14) Erdőterület, facsoport körülkerítése tilos, kivéve, ha azt növendék erdő és/vagy a vadállomány védelme indokolja. Erdőterületen kerítés építés csak az erdészeti hatóság előzetes engedélye alapján kivitelezhető. (15) Az erdőterületeket érintő egyéb előírásokat az erdőről szóló törvény szabályozza. A jelen előírásokban külön nem szabályozott esetekben az építéshatósági eljárás során az OTÉK 28. -a előírásait kell alkalmazni Mezőgazdasági terület (1) A mezőgazdasági terület az OTÉK 29. (1) bekezdés szerinti építmények elhelyezésére szolgál. (2) Mezőgazdasági rendeltetésű területeket más célra felhasználni nem lehet, azokon növénytermesztés, állattenyésztés, illetve azokkal kapcsolatos termékfeldolgozás folytatható. a) (Ma) Hagyományos mezőgazdasági művelés és hasznosítás, épület nem építhető. b) (Mv) Mezőgazdasági művelés, védendő tájhasználat, épület nem építhető. c) (Mk) Kertgazdálkodási terület. Az övezetbe sorolt területeken min m 2 térmértékű területek alakíthatók ki, és a megengedett legnagyobb beépítettség 3 % lehet. A beépítési mód oldalhatáron álló, a legnagyobb épületmagasság 4,5 m lehet. (3) Távlatban belterületbe vonandó mezőgazdasági területen a jelenlegi rendeltetésnek megfelelő célú létesítmények csak ideiglenesen helyezhetőek el a talajvédelmi hatóság hozzájárulásával kiadott időleges más célú hasznosítási engedéllyel rendelkező területeken. (4) Ahol a területek elválasztása feltétlenül szükséges, a táblák elválasztását kerítés helyett honos fajokból álló fa- és/vagy cserjesorokkal vagy mezsgyékkel kell megoldani. (5) A területek művelése során tekintettel kell lenni a természeti és táji adottságokra. (6) Utak, dűlőutak mellett fasorok ültetendők, honos fafajokkal, gyümölcsfákkal. Légvezeték alatt csak olyan alacsonynövésű fák ültethetők, melyek csonkolása nem szükséges Vízgazdálkodási terület (V) (1) A közigazgatási határon belül található alábbi területek: a) patakok medre, partja, b) közcélú, nyílt csatornák, árkok medre, partja, c) vízbeszerzési területek, Szent László vízfolyás melletti területsáv. (2) A területen elhelyezhető létesítmények: vízkár elhárítási létesítmények. (3) A V jelű területen és a hatályos jogszabályok szerinti fenntartósávjukon belül épületet, építményt (pl. kerítést, stéget, átereszt, hidat, stb.) elhelyezni, bármilyen építési munkát folytatni, területet hasznosítani csak az építési engedélyhez beszerzett vízjogi engedély alapján lehet. 23 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 18. -a 24 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 19. -a

13 (4) A vízfolyások, csatornák part-éleitől 6,0-6,0 m, az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok part-éleitől min. 3,0-3,0 m, a már elépített helyeken az árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3,0 m, a másik oldalon legalább 1,0 m, széles sávot a karbantartás számára szabadon kell hagyni. (5) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, csatorna stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján, az illetékes szakhatóság engedélyével szabad. (6) Közvetlen élővízfolyásba vizet bevezetni csak a hatóságok által előírt megfelelő kezelés után és vízjogi létesítési engedéllyel - az abban előírtak betartásával - lehet. A vízbázisokra, vízmű kutakra és egyéb vízbeszerzésre megállapított hidrogeológiai védőidomot az ágazati előírásoknak megfelelően biztosítani kell. 17. Védőterületek (1) Beépítésre nem szánt területeken az országos közutak védősávja méter, építés esetén a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. (2) A vízfolyások partjától számított 6-6 méteres sáv vízügyi védőterületként meghagyandó vagy zöldfelületként kialakítandó, ahol biztosítani kell a honos vízi és vízparti fajok elterjedését. (3) Állattartó épületek esetén a következő védőtávolságokat kell figyelembe venni: a) kis haszonállat ólja és ketrece lakó- és középülettől legalább 6 méterre, b) haszonállat ólja lakó- és középülettől legalább 10 méterre, kifutója legalább 12 méterre, c) trágya- és trágyalétároló lakó- és középülettől legalább 12 méterre legyen. III. Fejezet Környezet- és természetvédelmi szabályok 18. Helyi értékvédelem (1) Régészeti lelőhelyek: Kismarton puszta I. Középkori falu Kismarton puszta II Középkori település Vörösmarty u.: bronzkori kelta telep, középkori temető Brunszvik u. bronzkori kerámia töredék Bajcsy Zs. u. : avartemető Petőfi u. 1.: római sírkő töredék Dózsa Gy. u.: bronzkori urna Martonvásári uradalom: Septimus Valentinus sírköve Orbán hegy: bronzkori urna Orbán hegy II középkori temető sírjai Sporttelep: bronzkori kerámia töredékek Kastélypark Malom u. bronzkori kerámia töredék Ercsibe vezető út mentén: Valens rézpénz Muránszki féle vágóhid környéke nagymennyiségű bronzkor és római kerámia töredék Vásártéri dűlő őskori kerámia töredék Vásártéri dűlő II római kori kerámiai töredék

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva)

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) NAGYRÉDE község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Monostorapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.15.) számú rendelete Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Monostorapáti

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Vácduka község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest, Bartók

Részletesebben

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ARNÓT község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Kács Község településrendezési Terve

Kács Község településrendezési Terve 1 K Á C S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T E R V E KÜLZETLAP Településtervező: Sáth Péter.. Munkatársak: Herkely György... Miklósiné Panyi Borbála... Mezőkövesd, 2002. augusztus 2 TARTALOMJEGYZÉK I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ

Részletesebben

UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelete. a helyi építési szabályzatáról 123

UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelete. a helyi építési szabályzatáról 123 UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelete a helyi építési szabályzatáról 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2010.02.24.)

Részletesebben

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2004. (II.23.) r e n d e l e t e. Balatonederics község helyi építési szabályzatáról

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2004. (II.23.) r e n d e l e t e. Balatonederics község helyi építési szabályzatáról BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2004. (II.23.) r e n d e l e t e Balatonederics község helyi építési szabályzatáról 1 BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS

TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyva a 11/2008. (IV. 25.) számú Önk. Kt. rendelettel 1118 Budapest, Somlói út 5/b, II.4. Telefon/fax:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki. Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 27.) sz. rendelete Bakonynána Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 5/2009. (III.11.), 2/2010. (I.28.)

Részletesebben

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. 11 Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 9.) számú rendelete KESZEG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Keszeg Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL HÉSZ 1 Dörgicse Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dörgicse Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2008(IV.29.) számú rendeletével módosított 21/2004.(XII.30.) számú rendelete.

Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2008(IV.29.) számú rendeletével módosított 21/2004.(XII.30.) számú rendelete. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2008(IV.29.) számú rendeletével módosított 21/2004.(XII.30.) számú rendelete. Zákány község helyi építési szabályzatáról Zákány Község Önkormányzatának

Részletesebben

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV APAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV 5/2011. (III.28.) RENDELET ÉS MELLÉKLETEI 2011. MÁRCIUS Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda kft. 1065 Budapest, Nagymező u. 25. T: (1)331-8494

Részletesebben

Tarany Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004.(IX.29.) számú rendelete. Tarany község helyi építési szabályozásáról

Tarany Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004.(IX.29.) számú rendelete. Tarany község helyi építési szabályozásáról Tarany Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004.(IX.29.) számú rendelete. Tarany község helyi építési szabályozásáról Tarany Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7.

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011.

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Helyi építési szabályzat

Helyi építési szabályzat TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A településrendezési feladatok

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1980. évi

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

10. rendelet tervezet

10. rendelet tervezet jóváhagyandó munkarészek 10. rendelet tervezet Zalakaros Város Önkormányzata../2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Zalakaros Város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(X.12.) számú rendelete. Heresznye község helyi építési szabályzatáról

Heresznye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(X.12.) számú rendelete. Heresznye község helyi építési szabályzatáról Heresznye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(X.12.) számú rendelete. Heresznye község helyi építési szabályzatáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV.

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről.

Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. Pécsely Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004.(XII.23) számú rendelete. Somogycsicsó község helyi építési szabályzatáról

Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004.(XII.23) számú rendelete. Somogycsicsó község helyi építési szabályzatáról Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004.(XII.23) számú rendelete. Somogycsicsó község helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 11/2008.(VIII.28.) számú rendelettel,

Részletesebben

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata Aszófő Község Helyi Építési Szabályzata 2 Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.22.) rendelete Aszófő község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2006.(IX.22.)

Részletesebben