I. Fejezet Általános előírások. 1. A rendelet hatálya. 2. A szabályozás kötelező elemei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet Általános előírások. 1. A rendelet hatálya. 2. A szabályozás kötelező elemei"

Átírás

1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2004. (XII. 22.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetbe foglalt rendelet) 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi rendelet alkotja: I. Fejezet Általános előírások 1. A rendelet hatálya (1) 2 A rendelet hatálya Martonvásár Város közigazgatási területére - a tervlapon ábrázolt területen - kiterjed minden természetes- és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra. (2) 3 A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ideértve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni a hatályos vonatkozó törvények, rendeletek, kapcsolódó jogszabályok szabványok, az általános érvényű egyéb rendelkezések és hatósági előírások mellett csak e rendelet alkalmazásával szabad. (3) 4 A rendelethez (szabályzathoz) tartozó Szabályozási Terv és az SZT-M/1-4 szabályozási terv módosítások a szabályozás részét képezik, a szabályzatot és a terveket együtt kell alkalmazni. (4) A város belterületén területet felhasználni, építési és más telket alakítani és beépíteni csak a szabályozási terv előírásainak megfelelően szabad. Ennek során, belterületen biztosítani kell a közterületi közvetlen megközelítés lehetőségét, valamint az épület (építmény) használatához (működéséhez) szükséges közműveket (ivóvíz, elektromos energia, gázvezeték, szenny- és csapadékvíz elvezetés, távközlési vezeték rákötésére történő csatlakozás). 2. A szabályozás kötelező elemei (1) A Szabályozási Terven kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani a) a szabályozási vonalat, b) a különböző övezeteket elválasztó határvonalat, 1 Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 1. -a 3 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 1. -a 4 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 1. -a

2 c) az építési vonalat, d) az övezeti jellemzőket, e) az építési hely területét. (2) A kötelező erejű elemek módosítása a Szabályozási Terv módosítását vonja maga után. (3) 5 Irányadó szabályozási elemeknek kell tekinteni: a) az irányadó telekhatárokat, b) az irányadó megszüntetéseket. (4) 6 Az irányadó szabályozási elemek a szabályozás lehetséges változatára utalnak, vagy pontosításuk továbbtervezést igényel. Az irányadó szabályozási elemektől való eltérés e rendelet keretei között engedélyezhető II. Fejezet Településszerkezet, területfelhasználás 4. Igazgatási terület közigazgatási megosztásának változása (1) Az érvényes belterületi határ nyomvonalának módosításáról a Szabályozási Tervnek és jelen előírásoknak megfelelően kell gondoskodni. (2) A Szerkezeti tervben kijelölt fejlesztési területek belterületbe vonására csak akkor kerülhet sor, ha a tervezett felhasználás időszerű. A belterületbe vonást, illetve a kicsatolást a Szabályozási Tervnek és az ingatlan nyilvántartásnak megfelelően kell kezdeményezni. (3) A Szerkezeti Terv távlatban belterületbe vonandónak jelölt területein a területfelhasználásnak megfelelő építés csak a területre vonatkozó Szabályozási Terv elfogadása után engedélyezhető. Lakóterületen nyolcnál több telek kialakítása esetén telekalakítási előtervet kell készíteni Beépítésre szánt területek (1) A terv területe építési szempontból beépített illetve beépítésre szánt, valamint beépítésre nem szánt területre, ezeken belül pedig különböző területfelhasználási egységekre tagolódik. (2) A város beépítésre szánt területeit alkotó területfelhasználási egységek: a) Lakóterületek Lke - KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK Lf - FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK b) Vegyes területek Vt -TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK c) Gazdasági területek 5 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 2. -a 6 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 2. -a 7 Hatályon kívül helyezte a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 2. -a 8 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 3. -a

3 Gksz - KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLETEK Gip - IPARI GAZDASÁGI TERÜLETEK d) Különleges területek Kn- NEVELŐOTTHON TERÜLETE Kt- TEMETŐ TERÜLETE Kk KASTÉLY TERÜLETE Ks- SPORTCENTRUM TERÜLETE Kbá - BÁNYA TERÜLETE Ksz SZÉLERŐMŰ TERÜLETE 5/A. 9 Lke jelű építési övezetek (1) A kertvárosi lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagykertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 5,5 méteres építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) A kertvárosi lakóterületen elhelyezhető főépületként: a) Legfeljebb 4 darab rendeltetési egység 1 épületben, b) helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület, e) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, f) sportépítmény. (3) A kertvárosias lakóterületen melléképület elhelyezése nem lehetséges. (4) Oldalhatáron álló beépítésnél az 1 méteres csurgótávolság megtartása kötelező. (5) Az Lke építési övezetek részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: Lke-1 Lke-2 Lke-3 Lke -4 Lke -5 telek beépítési módja K-Sz K (építési hely): Sz O O beépítési százalék (%): építménymagasság (m): 4,5 5,5 5,5 4,5 4,5 minimális zöldfelület (%): minimális K-20 K-20 telekszélesség: minimális telekméret (m 2 ): elhelyezhető rendeltetési 4 4 egységek száma /B. 10 Lf jelű építési övezetek (1) Az övezetben legfeljebb 7,5 m építménymagasságú lakóépületek és legfeljebb 7,5 m építménymagasságú mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot 9 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 4. -a 10 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 5. -a

4 szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. (2) A falusias lakóterületen elhelyezhető főépületként: a) Legfeljebb 2 darab rendeltetési egység 1 épületben, b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, c) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, d) mező és erdőgazdasági (üzemi) építmény, e) szálláshely szolgáltató épület, f) sportépítmény. (3) Az övezetben elhelyezhető melléképületek építménymagassága nem haladhatja meg a főépület építménymagasságát. (4) Az Lf építési övezetek részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: Lf-1 Lf-2 Lf-3 Lf-4 Lf-5 Lf -6 telek beépítési módja O SZ Z O O (építési hely):: Z beépítési százalék (%): építménymagasság (m): 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 7,5 minimális telekszélesség: 18 minimális zöldfelület (%): 40 minimális telekméret (m ): 800 5/C. 11 Vt jelű építési övezetek (1) A terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakó és olyan helyi település szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-szolgáltató-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi -, szociális és kulturális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek a lakófunkcióra nincsenek zavaró hatással. (2) A településközpont vegyes területen elhelyezhető: a) legfeljebb 1 darab 2 lakásos lakóépület, b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató épület, c) igazgatási épület, d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, e) nem zavaró hatású egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, f) sportépítmény, g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. (3) A Vt építési övezetek részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: Vt-1 Vt -2 Vt -3 Vt -4 telek beépítési módja K-Z Z SZ Z (építési hely): beépítési százalék (%): építménymagasság (m): 4,5 7,5 9,0 7,5 11 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 6. -a

5 minimális (%): minimális (m 2 ): zöldfelület telekméret K-900 5/D. 12 Gksz jelű építési övezetek (1) A gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. (2) A gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető: a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, használó, személyzet számára szolgáló lakások, c) igazgatási, egyéb iroda épület, d) parkolóház, üzemanyagtöltő, e) sportépítmény. (3) A Gksz építési övezetek részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: Gksz-1 Gksz telek beépítési módja SZ SZ (építési hely): beépítési százalék (%): építménymagasság (m): 9,0 7,5 minimális zöldfelület (%): minimális telekméret (m 2 ): (4) A minimális zöldfelület számításánál a fűbetonnal burkolt parkolók területének 50%-a figyelembe vehető. (5) A beépített és burkolt felületek minden 100 m 2 -re után telken belül 1 darab nagy lombkoronájú fa telepítése kötelező. 5/E. 13 Gip jelű építési övezetek (1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területeken nem helyezhetők el. (2) Az előkert mélysége nem lehet kisebb, mint 10 méter. (3) A Gip építési övezetek részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: Gip-1 Gip-2 beépítési mód: SZ SZ beépítési százalék (%): építménymagasság (m): 9,0 9,0 minimális zöldfelület (%): 12 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 7. -a 13 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 8. -a

6 minimális telekméret (m 2 ): (4) A minimális zöldfelület számításánál a fűbetonnal burkolt parkolók területének 50%-a figyelembe vehető. (5) A beépített és burkolt felületek minden 100 m 2 -re után telken belül 1 darab nagy lombkoronájú fa telepítése kötelező. 5/F. 14 K jelű építési övezetek (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt a korábban szabályozott területektől eltérő területek. (2) Az K építési övezetek részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: Kn Kt Kk Ks Kbá ksz beépítési mód: SZ SZ SZ SZ - SZ beépítési százalék (%): építménymagasság (m): 7,5 4,5 6,5 12,5 4,5 40,0 minimális zöldfelület (%): - minimális telekméret (m ): Igazgatási terület beépítésre nem szánt területei (1) K jelű övezet (Közlekedési és közmű elhelyezési övezet) Közlekedési és közmű elhelyezési, hírközlési területekhez az alábbi földrészletek tartoznak, amely földrészletek a 253/1997. (XII.20.) Korm. sz. rendelet 26 -ban foglalt funkciók biztosítására szolgálnak. Országos törzsúthálózathoz tartoznak: 15 - Gyorsforgalmi utak: szabályozási szélessége a meglévő: M7 autópálya - Fő utak: szabályozási szélesség 40 m: 7-es számú főút - Országos mellékutak: szabályozási szélessége 30m 6204 számú út sz. út Helyi gyűjtő utak: Orgona u. szabályozási szélessége 22 m Széchenyi u. szabályozási szélessége 22 m Béke u. szabályozási szélessége 16 m Tervezett út szabályozási szélessége 22 m Kiszolgáló utak (lakó utak) Rózsa u. szabályozási szélessége 12 m Erkel F. u. szabályozási szélessége 12 m Zrínyi M. u. szabályozási szélessége 12 m Kazinczy F. u. szabályozási szélessége 12 m Magtár u. szabályozási szélessége 12 m 14 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 9. -a 15 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 10. -a

7 Dreher u. szabályozási szélessége 12 m Kolozsvári út szabályozási szélessége 12 m Rákóczi F. u. szabályozási szélessége 12 m Tátra u. szabályozási szélessége 12 m Táncsics u. szabályozási szélessége 12 m Nyitrai u. szabályozási szélessége12 m Gárdonyi u. szabályozási szélessége 12 m Bercsényi u. szabályozási szélessége 12 m Ady E. u. szabályozási szélessége 12 m Vasvári u. szabályozási szélessége 12 m Bocskai u. szabályozási szélessége 12 m Karinthy u. szabályozási szélessége 12 m Pusztai u. szabályozási szélessége12 m Váci M. u. szabályozási szélessége 12 m Rákóczi F. u. szabályozási szélessége 12 m Malom u. szabályozási szélessége 12 m Sporttelep u. szabályozási szélessége 12 m Arany J. u. szabályozási szélessége 12 m Bajcsy Zs. u. szabályozási szélessége 12 m József A. u. szabályozási szélessége 12 m Határ u. szabályozási szélessége 12 m Báthory u. szabályozási szélessége 12 m Damjanich u. szabályozási szélessége 12 m Kölcsey u. szabályozási szélessége 12 m Vörösmarty u. szabályozási szélessége 12 m Jókai u. szabályozási szélessége 12 m Tervezett utak szabályozási szélesség 16 m. Az övezethez tartozó földrészleteken csak a funkcióhoz feltétlenül szükséges építmények (építmények, műtárgyak) helyezhetők el. Az országos törzsút hálózathoz tartozó utak szabályozási szélessége a település belterületén 22m. A belterületen kialakítandó utcák szabályozási szélessége legalább 16m. (2) Közlekedési területek: A közigazgatási területen található országos és helyi utak, közterületi parkolók, gyalogos utak területei a térkép szerinti határvonalakkal. (3) Egyéb terület: Vízgazdálkodással kapcsolatos területek (V). Az egyéb területekhez az ingatlan nyilvántartásban ekként szereplő, vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggő területek tartoznak, a vízelvezetők menti sávokkal, a térkép szerinti határvonalakkal. 6/A. 16 KÖp jelű építési övezetek (1) A terület a közterület parkolók elhelyezésre szolgáló területeit foglalja magába. (2) A parkoló területen belül kizárólag a parkolók üzemeltetéséhez, működtetéséhez elsődlegesen szükséges létesítmények helyezhetők el Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 11. -a 17 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 12. -a

8 Általános előírások (1) A tervezési területen elvi telekalakítási engedélyt kell kérni: a) a terven szereplő javasolt telekalakítástól eltérő szándék esetén, b) beépítetlen területen az előírt minimális telekszélességnél kisebb szélességű telkek esetén telkek átosztására vonatkozóan. (2) A kialakult telekstruktúrába illeszkedő telekalakítás esetén geometriai szükségszerűségből előírt minimális méretektől (telekterület, utcafront, mért telekszélesség) 5% eltérés engedélyezhető. (3) Saroktelek esetén a beépítettség 1,3-szeresére növelhető. (4) Csak magastetős épület létesíthető, a tető hajlásszöget o között kell megválasztani. (5) Új épület létesítése esetén csak épített kémény készíthető. (6) Az épületek homlokzatképzése - homlokzatonként - legalább 75%-ban vakolt, vagy a településen alkalmazott kő legyen. Látszótégla homlokzatfelület legfeljebb lábazaton, vagy egyéb igénybe vett szerkezeti elemeken alkalmazható. Fém és műanyag homlokzatképzés nem alkalmazható. (7) Állattartó épület az építési vonaltól számított 15 m és a hátsókert között helyezhető el, magassága max. 4,5 m lehet. Állattartó épületek létesítésénél és a meglévők üzemeltetésénél be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV.03.) Korm. rendelet előírásait is. (8) Előkert mélysége a beépítetlen területeken min. 5 m, már beépített területen a kialakított utcaképhez illeszkedik, a szabályozási vonal figyelembevételével. (9) A település területén nyeles telek nem alakítható ki. A kiegészítő rendeltetésű építmény nem lehet nagyobb sem gerinc, sem párkánymagasság vonatkozásában a lakóépületnél Kerítések (1) Külterületen csak élő sövény, legfeljebb 50 cm magasan szárazon rakott kő vagy fa oszlopok közé feszített legfeljebb 2,0 m magas huzalkerítés építhető, kivéve a (2) és (3) bekezdés alatti eseteket. (2) Külterületi lakóterületen legfeljebb 2,0 m magas tömör kő, vagy fakerítés létesíthető, a forgalombiztonsági követelmények biztosítása esetén. (3) Külterületi kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetekben 2,0 m magas fémoszlopok közé feszített huzalkerítés is elhelyezhető. (4) Belterületen legfeljebb 2,0 m magas kerítés építhető, mely tömör kerítés esetén csak természetes anyagból készülhet (fa, kő, vakolt téglakerítés). Mezőgazdasági rendeltetési területeken csak drótfonatos kerítés lehet Hatályon kívül helyezte a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 13. -a 19 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 14. -a 20 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 15. -a

9 A településkép szempontjából fontos területeken a villamosenergia-ellátást, távközlést, és közvilágítást földkábel alkalmazásával kell biztosítani, ezek kiszolgálását biztosító berendezéseket földre, illetve föld alá kell telepíteni. 11. Utak, közlekedés (1) Az új utcák, utak szabályozási szélességét a Szabályozási Terv tartalmazza. (2) A meglévő utak szabályozási szélessége a kialakult helyzetnek megfelelő marad. (3) Közösségi létesítmények építése esetén a bejárat közelében a mozgásukban korlátozottak részére parkolóhelyet kell kialakítani az OTÉK 42. (3) bek. alapján és kerékpártároló helyet kell biztosítani. (4) A terven feltüntetett közterületi parkolóhelyek fokozatosan kialakítandók. (5) Az OTÉK előírásait a gépkocsik számára és elhelyezésére vonatkozóan érvényesíteni kell, kivéve lakó- és üdülőházas területen, ahol funkcionális egységenként 2 gépkocsit kell elhelyezni a telken belül. (6) A nagy befogadóképességű parkolókban 4 gépkocsinként nagy lombkoronát növelő, környezettűrő fa telepítendő. (7) Szállítási igényű használati mód engedélyezése esetén tehergépjárművek parkolását és a rakodási területet telken belül biztosítani kell. 12. Közművek (1) Közműellátás és hírközlési hálózati elemeit és szabályozó létesítményeit közterületen el kell helyezni. (2) Ivóvízbekötést épületbe csak a szennyvízelhelyezés létesítményeinek megvalósulása után szabad megvalósítani. A szennyvízelvezető csatornahálózat építéséig a szennyvizet telkenként, ellenőrizhetően szigetelt, időszakosan szippantással üríthető szennyvíztározóba kell helyezni. (3) A szennyvíz szikkasztása átmenetileg sem engedélyezhető. (4) Az ipari létesítmények technológiai szennyvizét előkezelés után szennyvízcsatornára kell kötni, közcsatornába engedett szennyvíz minősége feleljen meg a 220/2004. (VII. 22.) Korm. rendeletben foglalt határértékeknek. (5) Élővízbe bocsátott szennyezőanyagra vonatkozóan a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002 (03.22.) KöM-KÖVIM együttes rendelet előírásai az irányadók. (6) A településkép szempontjából fontos területeken a villamosenergia-ellátást, távközlést, és közvilágítást földkábel alkalmazásával kell biztosítani, ezek kiszolgálását biztosító berendezéseket földre, illetve föld alá kell telepíteni. (7) Az energiaközművek továbbá a hírközlés hálózati létesítményeinél a vonatkozó rendeletekben rögzített biztonsági övezetek létesítéséről gondoskodni kell. Az üzemvitel zavartalansága érdekében a biztonsági övezeten belül a rendeletekben rögzített tilalmak és korlátozások érvényesek. (8) A vonalas közműlétesítményeknél és berendezéseknél a hatályos jogszabályokban előírt védőtávolságokat be kell tartani Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 16. -a

10 Zöldterületek (Z) (1) A zöldterület (jele: Z) az OTÉK 27. (1) bekezdés szerinti terület, amely közhasználatú rekreációs szerepet is betöltő, díszkertként is funkcionáló köztér. (2) A zöldterületként szabályozott zöldfelületeket a szabályozási terven jelölt helyen, a terv szerinti területi kiterjedésében kell megvalósítani és fenntartani. (3) Az övezetben a kialakult telkek tovább nem oszthatók, a telkek összevonása engedélyezhető. (4) Az övezetben kizárólag a) a pihenést és játékot szolgáló építmények (pl.: sétaút, pihenőhely, játszótér, kerti tó), b) köztárgyak, műtárgyak (pl.: szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút), valamint c) kerti építmények (pl. pergola) helyezhetők el. (5) A Z-3 övezetek területén a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 5 %. A területen legfeljebb 7,5 m építménymagasságú építmények helyezhetők el. (6) A Z-3 övezetben az egyes telkek legalább 70 %-át zöldfelületként kell kialakítani. (7) A zöldterületek zöldfelülettel borított területének legalább 1/3-át háromszintű növényzet (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani. Egyszintű növényzet (gyepszint) a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb 1/3-át boríthatja. (8) Az egyes építési övezetekre vonatkozó egyéb előírásokat a következő táblázat tartalmazza: Zöldterület övezetei: mértékegysége Z-1 Z-2 Z-3 Kialakítható legkisebb telekméret: m Beépítési mód: - - szabadonálló A beépítettség legnagyobb mértéke: % Építménymagasság legnagyobb: m 0 0 7, Erdőterületek (1) Az erdőterület (jele: E) az OTÉK 28. (1) bekezdés szerinti terület. (2) A külterületi üzemtervezett erdők fenntartásáról és kezeléséről az érvényes erdészeti üzemterv rendelkezik. (3) Az erdőterületek övezete az elsődleges rendeltetés szerint az erdőfelügyelet előírása alapján lehet: a.) Eg - gazdasági erdőterület, b.) Ev -védelmi erdőterület. (4) Az erdőterületen belül elhelyezhetők: a.) az erdő rendeltetésének megfelelő építmények, b.) közlekedési és szállítási építmények, c.) termékvezetékek, d.) vadászház vagy 22 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 17. -a

11 e.) erdészeti célú gazdasági épület. (5) A védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem helyezhető el. (6) A gazdasági rendeltetésű erdőterületen belül csak a fatermeléshez, illetve a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó funkciójú, tájbaillő kialakítású, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú építmények helyezhetők el, melyek alól kivételt képez a magasles. (7) Az erdőövezetre vonatkozó építési előírásokat a következő táblázat tartalmazza: Erdő övezet: jele / mérték- Eg Ev egysége Beépíthető legkisebb külterületi telek: ha 10 - Beépítési mód: szabadonálló - A beépítettség legnagyobb mértéke: % 0,5 - Építménymagasság legkisebb: m - - Építménymagasság legnagyobb: m 4,5 (kivéve magasles) - Legkisebb zöldfelületi fedettsége: % Terepszint alatti beépítettség, legfeljebb: % - - Az erdősítés legkisebb mértéke: % 95% 95% Közműellátás: legalább részleges közműellátás, zárt szennyvíztároló medencével vagy - szennyvíztisztító berendezéssel (8) Védelmi rendeltetésű erdősávok minimális szélessége: 10 m. (9) Az erdőkben minden beavatkozás csak az erdészeti hatóság előzetes engedélyével végezhető. (10) A természetvédelem alatt nem álló erdőgazdasági területek művelésénél a területeken található védett állatok és növények élőhelyének megóvását, az állatok vonulását és az élőhelyek kapcsolatát biztosító ökológiai folyosók megtartását az üzemtervek felülvizsgálatakor a hatósági vélemények érvényesítésével biztosítani kell. (11) A kül- és belterület erdőterületei más területfelhasználás számára nem szüntethetők meg, kivéve ha: a.) a közútfejlesztés során más változatban nem megoldható a nyomvonal kiépítése; b.) egyéb térségi közmű- és közbiztonsági építmények elhelyezésekor az erdőről szóló törvényben előírt fapótlási kötelezettség Martonvásár közigazgatási területén belül egyidejűleg teljesül. (12) Erdőtelepítés és fapótlás esetén honos, a környezeti feltételekhez alkalmazkodni képes fajokból kell választani (fűz, nyár, éger, tatárjuhar, tölgy, cser, gyertyán stb.). Gondot kell fordítani arra, hogy a telepítés során elegyes erdő keletkezzen. Erdőtelepítés csak az erdészeti hatóság által előzetesen jóváhagyott erdőtelepítési tervdokumentáció alapján végezhető. (13) Az erdőfelújítás az érvényben lévő üzemtervi előírásoknak megfelelően kell elvégezni az erdészeti hatóság jóváhagyásával. Fakitermelés után az erdő felújítását kötelezően el kell végezni, kivéve ha az erdészeti hatóság másképp rendelkezik. A fával borított állapotot a lehető legtovább fenn kell tartani, a felújítás esetén előnyben kell részesíteni a

12 természetes felújítási módokat. Lehetőség szerint kerülni kell a fátlan állapot kialakulását. A felújítást a legrövidebb időn belül el kell végezni, hogy az erdőrész közjóléti funkcióját mielőbb teljes mértékbe be tudja tölteni. (14) Erdőterület, facsoport körülkerítése tilos, kivéve, ha azt növendék erdő és/vagy a vadállomány védelme indokolja. Erdőterületen kerítés építés csak az erdészeti hatóság előzetes engedélye alapján kivitelezhető. (15) Az erdőterületeket érintő egyéb előírásokat az erdőről szóló törvény szabályozza. A jelen előírásokban külön nem szabályozott esetekben az építéshatósági eljárás során az OTÉK 28. -a előírásait kell alkalmazni Mezőgazdasági terület (1) A mezőgazdasági terület az OTÉK 29. (1) bekezdés szerinti építmények elhelyezésére szolgál. (2) Mezőgazdasági rendeltetésű területeket más célra felhasználni nem lehet, azokon növénytermesztés, állattenyésztés, illetve azokkal kapcsolatos termékfeldolgozás folytatható. a) (Ma) Hagyományos mezőgazdasági művelés és hasznosítás, épület nem építhető. b) (Mv) Mezőgazdasági művelés, védendő tájhasználat, épület nem építhető. c) (Mk) Kertgazdálkodási terület. Az övezetbe sorolt területeken min m 2 térmértékű területek alakíthatók ki, és a megengedett legnagyobb beépítettség 3 % lehet. A beépítési mód oldalhatáron álló, a legnagyobb épületmagasság 4,5 m lehet. (3) Távlatban belterületbe vonandó mezőgazdasági területen a jelenlegi rendeltetésnek megfelelő célú létesítmények csak ideiglenesen helyezhetőek el a talajvédelmi hatóság hozzájárulásával kiadott időleges más célú hasznosítási engedéllyel rendelkező területeken. (4) Ahol a területek elválasztása feltétlenül szükséges, a táblák elválasztását kerítés helyett honos fajokból álló fa- és/vagy cserjesorokkal vagy mezsgyékkel kell megoldani. (5) A területek művelése során tekintettel kell lenni a természeti és táji adottságokra. (6) Utak, dűlőutak mellett fasorok ültetendők, honos fafajokkal, gyümölcsfákkal. Légvezeték alatt csak olyan alacsonynövésű fák ültethetők, melyek csonkolása nem szükséges Vízgazdálkodási terület (V) (1) A közigazgatási határon belül található alábbi területek: a) patakok medre, partja, b) közcélú, nyílt csatornák, árkok medre, partja, c) vízbeszerzési területek, Szent László vízfolyás melletti területsáv. (2) A területen elhelyezhető létesítmények: vízkár elhárítási létesítmények. (3) A V jelű területen és a hatályos jogszabályok szerinti fenntartósávjukon belül épületet, építményt (pl. kerítést, stéget, átereszt, hidat, stb.) elhelyezni, bármilyen építési munkát folytatni, területet hasznosítani csak az építési engedélyhez beszerzett vízjogi engedély alapján lehet. 23 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 18. -a 24 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 19. -a

13 (4) A vízfolyások, csatornák part-éleitől 6,0-6,0 m, az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok part-éleitől min. 3,0-3,0 m, a már elépített helyeken az árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3,0 m, a másik oldalon legalább 1,0 m, széles sávot a karbantartás számára szabadon kell hagyni. (5) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, csatorna stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján, az illetékes szakhatóság engedélyével szabad. (6) Közvetlen élővízfolyásba vizet bevezetni csak a hatóságok által előírt megfelelő kezelés után és vízjogi létesítési engedéllyel - az abban előírtak betartásával - lehet. A vízbázisokra, vízmű kutakra és egyéb vízbeszerzésre megállapított hidrogeológiai védőidomot az ágazati előírásoknak megfelelően biztosítani kell. 17. Védőterületek (1) Beépítésre nem szánt területeken az országos közutak védősávja méter, építés esetén a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. (2) A vízfolyások partjától számított 6-6 méteres sáv vízügyi védőterületként meghagyandó vagy zöldfelületként kialakítandó, ahol biztosítani kell a honos vízi és vízparti fajok elterjedését. (3) Állattartó épületek esetén a következő védőtávolságokat kell figyelembe venni: a) kis haszonállat ólja és ketrece lakó- és középülettől legalább 6 méterre, b) haszonállat ólja lakó- és középülettől legalább 10 méterre, kifutója legalább 12 méterre, c) trágya- és trágyalétároló lakó- és középülettől legalább 12 méterre legyen. III. Fejezet Környezet- és természetvédelmi szabályok 18. Helyi értékvédelem (1) Régészeti lelőhelyek: Kismarton puszta I. Középkori falu Kismarton puszta II Középkori település Vörösmarty u.: bronzkori kelta telep, középkori temető Brunszvik u. bronzkori kerámia töredék Bajcsy Zs. u. : avartemető Petőfi u. 1.: római sírkő töredék Dózsa Gy. u.: bronzkori urna Martonvásári uradalom: Septimus Valentinus sírköve Orbán hegy: bronzkori urna Orbán hegy II középkori temető sírjai Sporttelep: bronzkori kerámia töredékek Kastélypark Malom u. bronzkori kerámia töredék Ercsibe vezető út mentén: Valens rézpénz Muránszki féle vágóhid környéke nagymennyiségű bronzkor és római kerámia töredék Vásártéri dűlő őskori kerámia töredék Vásártéri dűlő II római kori kerámiai töredék

14 Vásártéri III római kori kerámia töredék Várástéri dűlő IV középkori kerámia töredék Vásártéri dűlő V kerámia töredék Vásártéri dűlő VI kerámia töredék Vásártér dűlő VII kerámia töredék Vásártéri dűlő VIII több korszak által lakott lelőhely Hosszúréti dűlő kerámia töredék (2) Martonvásár műemlékei - Gyermekkert - Római katolikus templom - Volt Brunsvik kastély - Nepomuki Szt. János szobor - Népi lakóház (3) A (2) bekezdésben említett építményeket érintő bármilyen építési munkák tekintetében az építésügyi hatósági feladatokat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Székesfehérvári regionális irodája látja el. (4) Helyi védelemre javasolt épületek - általámnos iskola és diákotthon (volt árvaház épülete) - Brunsvik mauzóleum (temető) - Dreher kripta (temető) - Temető egyes régi sírkövei - Zsidó temető század - Postakocsi vendéglő 19. Általános előírások (1) A 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet által meghatározott környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek a település belterületén nem létesíthetők. (2) A rendelet területi hatálya alá tartozó területen zavaró hatású ipari létesítmény nem létesíthető. (3) Mélyen fekvő területeken építmény nem helyezhető el. (4) Patakok, vízfolyások vizes élőhelyeit, mint a biotop hálózat fontos elemeit fokozottan védeni kell. 19/A. 25 Táj- és természetvédelem (1) A település területén országos védelem alatt a szabályozási terven ábrázolt ökológiai hálózat területek, valamint az ábrázolt természeti területek állnak. (2) Az általános tájvédelem kiterjed a ma még természetes vagy természeteshez közeli táj arculatára. Az ökológiai hálózat elemei, valamint a külterületen esetlegesen fellelhető, külön területként nem azonosítható védett növényegyedek és védett állatok élőhelyeinek más terület felhasználási egységbe történő besorolásakor, területhasználatának, beépítésének, kezelésének engedélyezésénél, az építéshatósági eljárásoknál a fenti törvény, valamint a vonatkozó további rendelkezések szerint kell eljárni. 25 Kiegészítette a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 20. -a

15 (3) Természetvédelmi területen mindennemű tevékenység és területhasználat a természetvédelmi hatóság előzetes engedélyével végezhető, amely a külterületekre vonatkozó építési hatósági eljárások során is tájvédelmi szakhatósági jogkört gyakorol. (4) Mindennemű terület-felhasználás során biztosítani kell a védett növények és állatok értékes élőhelyeit, az országosan vagy helyileg védett területek állapotának fenntartását, a védelem körülményeit javító, külön jogszabályokban előírt kezeléseket, az értékes élőhelyek kapcsolatát, az ökológiai folyosók megmaradását. (5) A táji-környezeti adottságokban nagyléptékű, maradandó változást okozó közút hálózat-fejlesztése, bánya nyitása és a felszíni vízelvezető-rendszer átalakítása esetén a természeti értékek védelmét hangsúlyozó komplex környezeti hatástanulmányt kell készíttetni a vonatkozó rendelet hatálya alá nem tartozó esetekben is. (6) A térségi ökológiai folyosó elemeként megjelölt mezőgazdasági és erdő területeken épület nem helyezhető el. Építmények elhelyezése, művelési ág, illetőleg terület felhasználás változtatása csak a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyével történhet A föld és a talaj védelme (1) Termőterületen történő beruházások létesítmények kialakítása csak más célú hasznosításra (időleges, vagy végleges) kiadott földhivatali engedély és az előírt építési engedély alapján végezhető. Az engedélyek kiadásának feltétele a talajvédelmi szakhatóság hozzájárulása, amely megadásához az engedélyezési terveknek tartalmaznia kell a Humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv -et, időlegesnél pedig a Rekultivációt lehetővé tevő talajvédelmi terv -et. (2) A termőföldön történő beruházások építési engedélyezési eljárásába a hatályos jogszabályok szerint a talajvédelmi hatóságot is be kell vonni. Az építési engedélyezési tervben külön munkarészben (Talajvédelmi terv, humuszgazdálkodási terv) kell foglalkozni a területen található humuszvagyon védelmével, a letermelés, deponálás és felhasználás módjával. A hatályos jogszabályok alapján a talajvédelmi hatóság az építési engedélyhez adott szakhatósági hozzájárulásban megállapítja a mentendő és felhasználásra kerülő humuszos föld mennyiségét, amelynek felhasználásánál, ha átruházásra kerül sor, az építési engedély jogerőre emelkedése után talajvédelmi járulék megfizetésére kötelezi a beruházót. (3) A terület egészén csak olyan tevékenység folytatható, illetve csak olyan új tevékenység működése engedélyezhető, amelynél szennyező (fertőző, mérgező) anyag - a szakhatóságok megítélése alapján- a talajt nem károsítja. (4) Területfeltöltésre alkalmas anyagok út vagy kapcsolódó létesítmények esetén bányászott ásványi anyagok, egyéb feltöltésre kizárólag a nem veszélyes hulladéknak mondható építési hulladékok (bontási anyagok, nem humuszos földmaradékok) és egyéb inert anyagok. Az esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagoktól az építési ingatlanokat az előírásoknak megfelelően mentesíteni kell. (5) A föld ásványi anyagként való kitermelése az illetékes bányakapitányság engedélyének beszerzésével lehetséges. (6) Növényvédőszer, műtrágya, útsózási anyag csak fedett térben, talajtól elszigetelten tárolható. 26 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 21. -a

16 Vízvédelem (1) A felszíni és felszín alatti vizek védelmére a hatályos jogszabályok az irányadók. (2) A martonvásári vízbázis hidrogeológiai B védőterület határvonala a szabályozási terven került ábrázolásra, az általa érintett ingatlanok a következők: 0537/7 053/12 053/16 054/ /1 088/ /5 0131/3 0131/4 0131/5 0131/7 0131/8 0131/ /1 0136/2 0137/ /1 0146/4 0146/6 0146/7 0146/8 0146/9 0146/ / /1 0149/2 0152/1 0152/1 0165/ / / / / / / / / /1 (3) A vízbázis területén csak a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően engedélyezhető bárminemű tevékenység és/vagy létesítmény. (4) A település belterületén a talajvíz és élővizek védelmének kiemelt jelentőséget kell biztosítani. (5) Az ingatlan tulajdonosa (használója) az ingatlant csak úgy hasznosíthatja, művelheti, hogy a vizek természetes lefolyását ne akadályozza, a vízilétesítmények állapotát, üzemeltetését, fenntartását ne veszélyeztesse, továbbá a víz minőségét ne károsítsa. (6) A patakok, vízfolyások és öntözőcsatornák parti sávját úgy kell használni, hogy azt a meder tulajdonosa (használója) a meder-karbantartási munkák, mérések esetenkénti ellátása céljából a feladataihoz szükséges mértékben igénybe vehesse. E célból a vízparttól számított 6-6 méter vízügyi védőterületként meghagyandó, melyet zöldterületként kell kialakítani, ahol biztosítani kell a honos vízi és vízparti fajok elterjedését. (7) A vízfolyások medrét rendszeresen karban kell tartani. A vízgyűjtő területeken hordalékfogókat kell létesíteni, melyek tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell. (8) A vízfolyások medrét burkolni, vonalát kiegyenesíteni tilos. (9) A mezőgazdasági termőföldeken talajjavítás, hígtrágya-, szennyvíz-, szennyvíziszapkezelés és komposzt, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítása csak a talajvédelmi hatóság által kiadott talajvédelmi engedéllyel végezhető. (10) Az élő vízfolyásokba csapadékvizet, illetve tisztított szennyvizet bevezetni csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és az általa meghatározott feltételek betartásával szabad. (11) A felszíni és a felszín alatti vizek, valamint a talaj minőségének védelme miatt szennyvizek szikkasztása a kül- és belterületen egyaránt tilos. (12) A vízminőség védelme érdekében talajjavításra csak engedélyezett komposztot, vagy tőzegtermékek használhatók. (13) Beépítésre nem szánt területeken a meglévő szennyvíztisztító hálózathoz csak nagy költséggel csatlakoztatható, szennyvizet kibocsátó építmény esetében vízjogi engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító kisberendezést lehet alkalmazni, amennyiben a tisztított szennyvíz megfelelő minőségű egy közeli befogadóba vezetéshez. (14) A talaj-kutakba vagy közvetlenül a talajba a vízminőséget bármilyen módon veszélyeztető szennyező anyagot bevezetni, ilyen anyagot szikkasztani, illetőleg megfelelő tisztítás nélkül az élővizekbe juttatni tilos. (15) Az ásott kutakba, illetve a csapadékvíz-csatornákba, továbbá a közvetlen élővízfolyásba történő szennyvízbevezetésért, valamint az engedély nélküli egyedi kútfúrásért, a 27 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 22. -a

17 szennyvíz elszikkasztásáért a környezetet veszélyeztető tevékenység címen helyi bírságot kell kiszabni. (16) A mező- és erdőgazdasági területek, valamint a közműhálózattól távollévő egyéb területek építményeinek kivételével az építményeket közműves szennyvízelvezetéssel kell kialakítani. (17) A vízmű-kutak hidrológiai védőterületét a védőövezetekre vonatkozó jogszabályi előírások szerint lehet hasznosítani. (18) A felszíni vízfolyások és mesterségesen kialakított tavak, vízfelszínek mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációt, a természetes élőhelyek védelmét a tervezés és kivitelezés során biztosítani kell. (19) Területfeltöltések esetén a feltöltés talajmechanikai tulajdonságai mellett a feltöltött anyag szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak olyan inert anyaggal lehet feltöltést végezni, amely a talajt, talajvizet nem károsítja Levegőtisztaság védelem (1) A település a hatályos jogszabály szerint a 10-es (az ország többi területe, kivéve a rendeletben külön megnevezett városokat) légszennyezettségi zónába tartozik. Szennyezőanyag kibocsátás csak a levegőtisztaság-védelmi zóna előírásainak, illetve határértékeinek megfelelően történhet. (2) Bármely tevékenység vagy építési munka során, illetve az építőanyag, talaj és építési törmelék, stb. szállításánál a tevékenység végzője köteles gondoskodni a kiporzás elleni védelemről. (Pl. megfelelő technológia, az utak területek pormentesítése, permetezése, átmeneti burkolása, fedett szállítás, stb.) (3) A településen zavaró környezeti hatású bűzzel járó területhasználat nem folytatható. Meglévő létesítmény tevékenysége korlátozható vagy betiltható, amennyiben a közegészségügyi hatóság az onnan származó bűzt a lakosság számára zavarónak minősíti. (4) Lakó-, üdülő, központi vegyes, intézményi és rekreációs illetőleg sportolási célt szolgáló területek közelében háztáji állattartást csak az önkormányzati állattartási rendelet szabályai alapján lehet folytatni. Üzemi méretű állattartás csak lakott területen kívül folytatható a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. (5) Avart és kerti hulladékot égetni csak a külön rendeletben meghatározott területeken és feltételekkel szabad. (6) A kereskedelmi, szolgáltató, ipari terület létesítményei körül védőfasor, szükség esetén összefüggő védőfásítás telepítendő. (7) A meglévő fák, védőfasorok megtartásáról, kiegészítéséről gondoskodni kell Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás (1) A település területén keletkező kommunális hulladékot elszállításig zárt tárolóedényben kell tárolni. Az elszállítás szolgáltatásáról az önkormányzat gondoskodik. A folyékony kommunális hulladék elszállításáról előállítója gondoskodik olyan kommunális hulladék 28 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 23. -a 29 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 24. -a

18 elszállítására felhatalmazott gazdasági társaság révén, akivel az önkormányzat a kijelölt közszolgáltatás ellátására szerződést kötött. (2) hulladékgazdálkodást (különös tekintettel a hulladékszegény technológiákra és a szelektív gyűjtésre, valamint a veszélyes hulladékokra), továbbá a települési szilárd és folyékony hulladékok, valamint a veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését és elhelyezését Martonvásár Község helyi hulladékgazdálkodási tervében meghatározottak szerint, a hulladékgazdálkodásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően - az önkormányzat rendelete alapján kell végezni. (3) A szerves hulladék komposztálására és talajjavítási célra történő felhasználására törekedni kell. (4) A hulladék - a kerti szerves hulladékok kivételével - csak olyan területen, illetve tárolóedényben tárolható, amely megfelelően vízszigetelt. Veszélyes hulladékok csak elkülönítve, zárt térben - a veszélyes hulladék tárolás országos szabályainak megfelelően - gyűjthető és tárolható. (5) A település területén előforduló illegális hulladéklerakásokat fel kell számolni. Az elhagyott hulladék kezelésénél a Hulladékgazdálkodásról szóló törvényben foglaltakat kell betartani. (6) Veszélyes és kommunális hulladékok nyílt téri illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő megsemmisítése tilos. (7) Dögtér, nyílt nagyüzemi komposztáló telep a település területén nem létesíthető és nem tartható fenn Zaj és rezgés elleni védelem (1) A területek felhasználása során a hatályos jogszabályi előírások az irányadók. (2) Zajt, illetve rezgést elősegítő új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad tervezni, létesíteni, üzembe helyezni, meglévő helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad bővíteni, felújítani, korszerűsíteni, valamint azon építési munkát végezni, hogy a zaj és rezgésterhelés a területre vonatkozó terhelési, illetve létesítményre megállapított kibocsátási határértékeket ne haladja meg. (3) A lakóterületi útszakaszok mentén a forgalmi zaj csillapítása érdekében, forgalomtechnikai módszerekkel kell csökkenteni a terhelést, illetve a védendő létesítmények és utak között védelmi célú zöld-sáv telepítendő. Ezek kialakítása háromszintű növényzettel történik. (4) A belterületen új lakó- vagy más zajártalom szempontjából védendő épületet létesíteni, meglévő épület funkcióját megváltoztatni csak az alábbi feltételekkel szabad a) a védendő helyiségek ablakai a zaj forrásával ellentétes homlokzatra kerüljenek, b) az épületek védendő homlokzatán hanggátló falazóanyag, szigetelés és nyílászárók elhelyezése szükséges. (5) Zajvédelmi rendeltetésű erdőterületen a hatásos zajcsökkentés érdekében a fa és cserjesorokat váltakozva, örökzöldekkel vegyesen kell telepíteni. (6) Zajvédelmi célokat szolgáló csendes övezetek helyi csendvédelmi rendeletben jelölhetők ki. 30 Módosította a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 25. -a

19 IV. Fejezet Egyes sajátos jogintézmények követelményrendszere 25. A telekalakítás szabályai (1) Telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége jelen szabályozási előírásoknak és a vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen. (2) Épülettel azonos méretű telek nem alakítható ki. 26. Útépítési és közműépítési hozzájárulás Útépítési és közműépítési hozzájárulás megfizetésére lehet kötelezni azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknek ingatlanait érintően a települési önkormányzat helyi közutat, közművet létesít. Az útépítési és közművesítési hozzájárulás mértékét, arányát, az érintett ingatlantulajdonosok körét, a fizetés módját és időpontját a települési önkormányzat külön rendeletben szabályozza. 27. Kártalanítás Településrendezési intézkedések következtében okozott károk esetében a tulajdonost, haszonélvezőt korlátozási kártalanítás illeti meg, melynek eljárási rendjét, mértékét és rendszerességét az évi LXXVIII. tv a szabályozza. 28. A településrendezés jogintézményei 1) Az önkormányzat által elhatározott, a településfejlesztés célját szolgáló közösségi érdekek megvalósítása érdekében az Önkormányzat élhet a kisajátítás törvényben szabályozott eszközeivel. 2) Az 1) foglaltak megvalósítása érdekében a szabályozási tervben meghatározott közösségi területek megszerzésére az Önkormányzat gyakorolhatja elővásárlási jogát. (az egész község, de elsődlegesen a tervezett településközpont tervezett területén). 3) Jelen rendelettel hatályba lépő szabályozási terv építési tilalmat illetve korlátozást nem állapít meg, ezért az azokhoz kapcsolódó kártalanítás kérdéseit nem szabályozza. 4) Az ingatlan tulajdonosok jókarbantartási kötelezettségét az Önkormányzat ne kívánja szigorítani, ezért arra az ÉTV előírásai a mérvadóak. 5) 31 6) Helyi közút létesítése, illetve meglévő közút szélesítése érdekében az Önkormányzat a szabályozási tervnek megfelelően az ÉTV előírásainak figyelembe vétele mellett területet vehet igénybe megfelelő mértékű kártérítés megfizetésével. 29. Településrendezési eszközök használata 31 Hatályon kívül helyezte a Martonvásár szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 43/2004. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II. 3.) önk. rendelet 26. -a

20 (1) A településrendezési eszközöket (Településfejlesztési koncepció, Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat) a törvény által megszabott időközökben felül kell vizsgálni. (2) A távlatban belterületbe vonandó területekre és a külterület beépítésre szánt területeire a telekosztás, útszabályozás, építés előtt Szabályozási Tervet és Építési Szabályzatot kell készíteni, melyek nem térhetnek el a Településszerkezeti Tervtől és jelen Szabályzat és Szabályozási Terv szellemétől. (3) A Településszerkezeti Tervtől eltérő területfelhasználás esetén azt módosítani kell. 30. Záró rendelkezések E rendelet december 23. napján lép hatályba. Orbán András polgármester Miklósné Pető Rita jegyző helyettes A rendeletet a mai napon kihirdettem: Martonvásár, Miklósné Pető Rita Jegyző helyettes

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 2.) számú rendelet a helyi építési szabályzatról

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 2.) számú rendelet a helyi építési szabályzatról Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 2.) számú rendelet a helyi építési szabályzatról Egységes szabályzat Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...)

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...) Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (I...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

/2013.(.) 13/2004. (XI.11.)

/2013.(.) 13/2004. (XI.11.) 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (TERVEZET)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához

IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 /2013. (II. 18.)

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419 087 tmt@chello.hu Sz: 12/2005. TÁPIÓSZELE Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H. É. SZ. ÉS

Részletesebben

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

Önkormányzati rendelet

Önkormányzati rendelet Önkormányzati rendelet Hernádkak község Szabályozási Tervéhez Hernádkak község Önkormányzatának 17/2003. (X.7.) sz. rendelete Hernádkak község igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terv jóváhagyásáról

Részletesebben

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rész I. Fejezet Újraszabályozó rendelkezések

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rész I. Fejezet Újraszabályozó rendelkezések Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Alap Építési szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 19/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya

1.. A rendelet hatálya SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 22/2001./X.26./sz. r e n d e l e t e a Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út-mo autóút- Sáméhegy- közigazgatási határ által határolt terület (12600-12667

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Martonvásár Város Önkormányzata 2462 Martonvásár, Budai út 13. Összesített helyrajzi szám lista Beépített területek 1. 1241 Orgona u. temető (ravatalozó) 1 37 422 652 2. 1247 Orgona u. temető 1 2 449 000

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

3. A HÉSZ 13. (4) c) pontban az állattartó épület, hígtrágya gyűjtő szövegrész helyébe a trágyatároló szövegrész lép.

3. A HÉSZ 13. (4) c) pontban az állattartó épület, hígtrágya gyűjtő szövegrész helyébe a trágyatároló szövegrész lép. Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Csévharaszt község

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben