M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Környezeti Hatástanulmány Közérthető összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Környezeti Hatástanulmány Közérthető összefoglaló"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A tevékenység lényegének ismertetése Bevezetés A tervezett beruházás célja A létesítmény alapadatai A tervezett beavatkozások Az autóút helyszínrajzi kialakítása Magassági kialakítás Keresztmetszeti kialakítás A kapacitásbővítés során tervezett egyéb beavatkozások Kapcsolódó létesítmények Közművek A telepítés várható ideje Forgalmi adatok A hatásfolyamatok és hatásterületek bemutatása, hatások becslése és értékelése Föld, felszín alatti víz A jelenlegi állapot Az építés hatása A létesítés hatása Üzemelés, üzemeltetés hatása Hatásterület Hatásviselők Felszíni víz A jelenlegi állapot Az építés hatása A létesítés hatása A létesítmény üzemének a hatása Hatásterület Levegő A jelenlegi állapot Az építés hatása Az üzemelés hatása Hatásterület Élővilág: természeti környezet A jelenlegi állapot A létesítés és üzemelés hatása Az építés hatása Hatásterület Hatásviselő Összegzés Épített környezet A jelenlegi állapot /22

2 A létesítés hatása Az üzemelés hatása Hatásterület Hatásviselő Táj A jelenlegi állapot A létesítés hatása Építés hatása Üzemelés hatása Hatásterület Zaj A jelenlegi állapot A létesítmény építésének hatása A létesítmény üzemének hatása Hatásterület Hatásviselő Hulladék Hatásterület A környezeti állapotváltozások által érintett emberek egészségi állapotában, életminőségében és életmódjában várható változások A beruházás elmaradása esetén várható hatások Várható egészségügyi hatások az út megépülése esetén Várható társadalmi-gazdasági hatások az autópálya megépülése esetén A környezet és az emberi egészség érdekében foganatosítandó intézkedések Környezetvédelmi létesítmények felsorolása Környezetvédelmi intézkedések meghatározása Későbbi tervfázisokban elvégzendő feladatok Építés előtt elvégzendő feladatok Építés idejére vonatkozó előírások Üzemeltetés alatti védelmi intézkedések Áttekintő térkép /22

3 1. A tevékenység lényegének ismertetése 1.1. Bevezetés Az M70 gyorsforgalmi út Letenye - Tornyiszentmiklós (országhatár) közötti szakasz I. ütemben évben készült el egyes szakaszokon 2x1, máshol 2x2 forgalmi sávval. Forgalomba helyezése ugyanezen évben megtörtént. Ezt követően II. ütemben évben forgalomba helyezésre került a Tornyiszentmiklós és országhatár közötti szakasz 2x2 forgalmi sávval. Az M70 gyorsforgalmi út hossza 21,3 km. A magyar szakasszal egy időben helyezte forgalomba a szlovén fél a csatlakozó A5 gyorsforgalmi utat. Magyarország és Szlovénia is a Schengeni övezet tagja, ezért az országhatáron nincs határellenőrzés, így nincs kiépített határátkelő hely. Az M70 gyorsforgalmi út szlovéniai továbbvezetése a meglévő 2x2 sávos A5 autópálya, mely Maribort köti össze a magyar határral. Az A5 autópálya az A1-es autópályával együtt Kopertől Magyarországon át Ukrajna felé képez Páneurópai korridort. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. Törvény 1.sz melléklete tartalmazza az M70 gyorsforgalmi út fejlesztését A tervezett beruházás célja A projekt közvetlen célja az M70 gyorsforgalmi út M7 autópálya - Tornyiszentmiklós (szlovén-magyar határ) közötti szakaszának építésre történő előkészítése kb. 12 km hosszon 2x2 forgalmi sávos keresztmetszettel, fizikai elválasztással és leállósávval. A projekt eredményeként K.I.A. osztályba tartozó, 2x2 sávos burkolt leállósávval és fizikai elválasztó sávval rendelkező, 130 km/ó tervezési sebességű autópálya épül. Az M70 gyorsforgalmi út esetében a kiépítés jelenleg váltakozó keresztmetszeti kialakítású, a szakasz elején 2x2 forgalmi sávval elválasztó és leálló sávval autópálya keresztmetszettel, majd 2x1 forgalmi sávval főút keresztmetszettel (csomópontoknál 2x2 sávval, autópálya keresztmetszettel), végül ismételten 2x2 forgalmi sávos kialakítással történt a kialakítás. Az M70 gyorsforgalmi út II. ütem, és a szlovén A5 autópálya együttes forgalomba helyezését követően a tranzitforgalom, és ezzel a súlyos balesetek száma jelentősen megnövekedett. A gyakori súlyos balesetek oka, hogy a 2x1 sávos szakaszokon a gépjárművezetők figyelmen kívül hagyják a kétirányú közlekedés szabályait. A balesetek kivizsgálására és megelőzésére megalakult eseti bizottság megállapítása szerint szükséges a 2x1 sávos szakaszokon a végleges 2x2 forgalmi sáv fizikai elválasztással történő kialakítása A létesítmény alapadatai A tervezett beavatkozások A kapacitásbővítés folyamán K.I.A tervezési osztályba tartozó 2x2 forgalmi sávos burkolt leállósávval és burkolt középső elválasztó sávval rendelkező autópálya kiépítést kívánunk megvalósítani, ennek tervezési sebessége 130 km/h. 3/22

4 A 130 km/h tervezési sebesség elérése helyszínrajzi korrekció nélkül teljesíthető Az autóút helyszínrajzi kialakítása A nyomvonal teljes hosszában a Mura folyó völgyében húzódik, vonalvezetése síkvidéki jellegű. Az autóút az M7 autópálya elválási csomóponttól Letenyét délről elkerülve főleg mezőgazdasági művelésű területen halad. A 6,2 km szelvény térségében éri el a Mura árvédelmi töltését, azon halad mintegy 200 m hosszon. A nyomvonal ezt követően Murarátka község beépített területe és a Mura község között árterületen halad magas töltésen. Az árterületet elhagyva ismét mezőgazdasági területen vezet a települések és a 7538 j. összekötő út között, majd Tornyiszentmiklós alatt éri el a tervezett határátkelőhelyet Magassági kialakítás A tervezett gyorsforgalmi út vonalvezetése a terepviszonyokhoz igazodóan közel vízszintes max. 0,5 % emelkedésű vagy esésű nagysugarú függőleges lekerekítésekkel. Az autópálya magassági vonalvezetését alapvetően befolyásolta, hogy a nyomvonal a Mura árterületén vezet, illetve több vízfolyást keresztez, ezért a folyók, patakok mértékadó árvízszintjét figyelembe kellett venni, illetve a tervezett műtárgyak min. 0,5 %-os hosszesésével kellett számolni. Ezeken a szakaszokon 3-6 m magas töltésen, egyéb szakaszokon 1,5-2 m magas töltésen vezet a nyomvonal. A meglévő pálya esésviszonyai alapján a gyorsforgalmi út paraméterei a 130 km/h tervezési sebességhez előírt értékeknek megfelelnek Keresztmetszeti kialakítás A meglévő gyorsforgalmi út a km sz. között, a km sz. között, valamint a km sz. között végleges 2x2 sávos autópálya kiépítéssel valósult meg. A többi szakaszon 2x1 sávval a majdani autópálya bal pályája épült meg, a hozzá tartozó vízelvezetési rendszerrel. M70 Megvalósult 2x1 sávos kiépítés (I.ütem) Tervezett 2x2 sávos autópálya kiépítés Útkorona szélessége: 13,50 m 28,0 m Középső elválasztósáv: 5,00 m Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m 3,75 m Kopóréteg szélessége: 7,00 m 7,50 Leállósáv szélessége: 3,0 m A kapacitásbővítés során tervezett egyéb beavatkozások Az aluljárók a végleges állapotnak megfelelően épültek meg, míg a felüljáróknak csak a bal pályája készült el. Ezért a jobb pálya tervezésével egyidőben a jobb pályán meg kell tervezni 5 db kb. 200 m 2 -es felüljárót a kapacitásbővítéssel érintett szakaszokon (2 db vadfelüljáró, a Mura holtág, és a Mura ártér felett átvezető műtárgy, valamint a Béke út átvezetése), és meg kell hosszabbítani 4 db nagyátmérőjű csőátereszt is. 4/22

5 Kapcsolódó létesítmények Csomópontok: M7-M70 autóút forgalmi csomópont Letenyei forgalmi csomópont a 7. sz. főúton Muraszemenyei forgalmi csomópont a jelű bekötő úton Tornyiszentmiklósi forgalmi csomópont új bekötő úton. Országos közutak keresztezése: km sz. 7. sz. főút korrekció km sz j. Muraszemenyei bekötő út korrekció km sz j. Kerkaszentkirályi bekötő út korrekció km sz j. ök. út Tornyiszentmiklós körforgalmú csomópont Egyéb utak keresztezése: km sz. földút korrekció aluljáró km sz. burkolt út korrekció km sz. Béke utca átvezetése autóút alatt km sz. alsószemenyei út korrekció km sz. Csörnyeföld-muraszemenyei út korrekció km sz. Vörcsökpuszta-Cserneci út korrekció km sz. Kerkaszentkirály-Szőlőhegyi út korrekció km sz. volt MAORT lakótelepi út korrekció Pihenőhelyek: Az M70 gyorsforgalmi úton egy üzemelő pihenőhely van, a csörnyeföldi egyszerű pihenő. Mérnökségi telep: A szakasz üzemeltetését az Eszteregnyei Autópálya Mérnökség látja el Közművek Jelenlegi ismereteink alapján az autópálya az alábbi közműveket fogja érinteni: Kis- és középfeszültségű légvezeték keresztezések: km sz. 22 kv-os légvezeték km sz. 22 kv-os légvezeték Jelen beruházásnál a keresztezett légvezetékekben beavatkozás nem történik. Szénhidrogén vezetékek: kmsz nagyközépnyomású vezeték (Pü=6bar) keresztezés miatti átépítése kmsz nagyközépnyomású vezeték keresztezés átépítése miatti vezeték felhagyási munkák Víziközmű vezeték: ,6 km sz. D40 KPE vízvezeték 5/22

6 A telepítés várható ideje Az építést időszakra prognosztizáljuk 2018 évi átadással Forgalmi adatok A környezetvédelmi vizsgálat során az alábbi forgalmakból indultunk ki: M70 forgalom becsült forgalom becsült forgalom bázisév (2012) távlati év (2018) távlati év (2028) j/nap E/nap j/nap E/nap j/nap E/nap összes jármű A hatásfolyamatok és hatásterületek bemutatása, hatások becslése és értékelése 2.1. Föld, felszín alatti víz A jelenlegi állapot Az M70 gyorsforgalmi út a Mura széles szerkezeti árkának magyarországi bal oldali peremén helyezkedik el. A Bányakapitányság nyilvántartásában az M70 érintett szakasza mentén a bővítést befolyásoló földtani veszélyforrás nem szerepel. A vizsgált területen a felső talajrétegben vályog, agyagos vályog, vályog, helyenként agyag található, mely érték a mélység felé fokozatosan nő az agyagos vályog és agyag felé. A talaj humusztartalma változatos, mélységben és tartalomban egyaránt. A vizsgált beruházás környezetében a felszínen és felszín közelében főleg helyi jelentőségű homok és kavicsbányák találhatóak. A talajvíz 2-4 m között mindenhol elérhető, mennyisége tetemes. Periférikus fekvése ellenére is vízbázist jelent. A rétegvíz mennyisége csekély. A tervezési területen vízjogi engedéllyel rendelkező kutak, vízbázisok nincsenek. Az M70 gyorsforgalmi út keresztülhalad a Letenye üzemelő sérülékeny vízbázis Hidrogeológiai B védőterületen Az építés hatása Az építés hatása a talajra és a felszín alatti vízre elsősorban a munkagépek mozgásával, az üzemanyag feltöltéssel, a szállítással, valamint a veszélyes anyagok tárolásával és a hulladék elhelyezéssel függ össze. Az építés során leszedett humuszmennyiséget felhasználásig deponálni kell. Erre a célra a már kisajátított terület nem elégséges, ideiglenesen területet kell igénybe venni. Depónia, illetve felvonulási terület céljára ideiglenesen sem vehető igénybe Natura 2000 védettség, és az országos védettség (Mura-menti TK) alatt álló terület. Az építéssel érintett szakasz Natura 2000-es területet közelít meg a km sz.-től a bal oldalon (legközelebb 100 m-re), míg a km sz. között keresztezi azt. A depónia céljára igénybevett területet az építés befejezése után rekultiválni kell. 6/22

7 A létesítés hatása A területfoglalás hatása a mezőgazdasági termelést biztosító talajokra: A 2x2 sávra történő bővítés a már kisajátított területen belül valósítható meg, új területek igénybevételére nem kerül sor. Érzékeny területek vizsgálata A felszíni szennyeződésre erősen érzékeny területen történő beavatkozás során építendő csapadékvíz elvezető árkokat burkolt kivitelben kell építeni ( km sz. között). Az M70 gyorsforgalmi út a km sz. között keresztül halad a Letenye üzemelő sérülékeny vízbázis hidrogeológiai B védőterületén. Ezen a szakaszon mivel felszíni szennyeződésre érzékeny a védőterülettől függetlenül is burkolt árkok épülnek Üzemelés, üzemeltetés hatása Üzemelés során, szennyező hatás és környezetterhelés szempontjából a legveszélyesebb szennyezők a gépjármű-motorokból távozó kipufogógázból kerülnek az út menti környezetbe. A kipufogógáz nagyobb hányada (60-80%) a légtérbe jut, és csak kisebb hányada okoz a természetes légköri tényezők (szél, csapadék), és a forgalom által okozott légmozgások hatására közvetlenül a talajra jutva szennyeződést. A talaj szennyeződhet az út környezetének légteréből kiülepedés (száraz ülepedés), a légköri csapadékkal való le- és kicsapódás, bemosódás (nedves ülepedés) útján, az út menti szennyezett növényzetről való lemosódás, az útburkolatnál le-, és elfolyó csapadékvízzel szállított szennyezők révén. Az út üzemeltetésének során téli síkosságmentesítés szintén a talaj minőségi változását idézheti elő. Közvetlen hatása az útpadka és az árok környezetében érvényesül. Tapasztalatok alapján a kiszórt só mennyiség kimutatható ionkoncentráció-változást a talajban nem okoz Hatásterület Közvetlen hatásterületnek a nyomvonal által igénybevett területet vehetjük, mely a kisajátított terület nagyságával egyezik meg. A légszennyező anyagok kiülepedése miatt a talajszennyezés közvetett hatásterülete elvileg megegyezik a levegőre vonatkozó teljes hatásterülettel, hiszen a talaj a levegőből, kiülepedés során szennyeződik. Az építés közvetlen hatásterülete továbbá kiterjed a felvonulási területekre is. Ezek pontos helyét csak az építés megkezdése előtt, a kivitelező kijelölése és az organizációs terv elkészülte után lehet meghatározni. Ennek igénybevétele az építés idejére korlátozódik. Utána a területet rekultiválni kell Hatásviselők A terület hatásviselői a pálya melletti útpadkák, árkok, az út melletti termőtalaj, a talajvíz, adott esetben a rétegvíz is, valamint az erre települt működő és megkutatott vízbázisok, öntözött területek, öntöző kutak. 7/22

8 2.2. Felszíni víz A jelenlegi állapot A teljes tervezési terület a Mura vízgyűjtő területéhez tartozik. Jelentősebb mellékvizei: Lendva-Adoványi csatorna, Szentadorján patak, Béci patak, Borsfai patak, Újkúti-patak. Bő lefolyású terület. A Mura vízminősége II. osztályú, de kisvízkor III. osztályú is lehet. Az M70 gyorsforgalmi út a km sz. között a Mura meglévő árvédelmi töltését kiváltva, árvédelmi funkciót tölt be. Ezen a szakaszon az autóút földművének a kialakítása ennek figyelembe vételével történt. A víztelenítés megoldása A terület a talajviszonyok és a vízbázisként figyelembe vett kavicsterasz miatt szikkasztásra alkalmatlan. A teljes tervezési szakaszon az autóútra hulló csapadék, és a környező területről lefolyó csapadékvizeket talpárkok gyűjtik össze, és vezetik a befogadóba. A csapadékvizek befogadói a Béci patak és a Letenyei főcsapoló csatorna, valamint az utat keresztező időszakos vízfolyások és mélyvonulatok. A felszín alatti vizek védelme érdekében burkolt kivitelben épültek az árkok az ; ; ; ; km sz. között. A csapadékvizeket befogadó vízfolyások védelme érdekében a befogadóba való csatlakozások előtt tisztító-tiltó műtárgyak épültek, amelyek nem tudják a szerepüket betölteni, mivel a befogadóként szereplő vízfolyások vízszintje gyakran olyan magas, hogy visszaduzzasztást okoz a talpárkokban Az építés hatása Az építés során elsősorban a felszíni vizek szennyeződésének elkerülésére kell tekintettel lenni, valamint az ideiglenes föld depóniák felszíni lefolyást gátló hatását szükséges figyelembe venni. Az építési gépek tárolására szolgáló telepeket a vízfolyásoktól távolabb kell kijelölni. A vízi műtárgyak építése során mindenkor biztosítani kell a víz akadálymentes lefolyását, illetve az érintett mederszakaszokat minden esetben helyre kell állítani A létesítés hatása Az M70 gyorsforgalmi út jelenlegi vonalvezetésével 2004-óta üzemel. A tervezett kapacitásbővítés a vízgyűjtő területben nem okoz változást. A vízfolyások egyes szakaszainak terhelés, illetve vízhozam változását nem okozhatja. A vízháztartás minimális változását okozhatja az újonnan megjelenő burkolt felület, mivel a beszivárgás a pálya alatti területen lecsökken, ezáltal az útpályára hulló csapadék szinte teljes mértékben felszíni vízként az árokrendszerben fog megjelenni. Vízfolyás keresztezések: A jobbpálya építéssel érintett szakaszokon felüljáróval keresztezi az autópálya a Mura holtágat (6+441 km sz.), és a Mura árteret (8+226 km sz.). A két felüljárót meg kell 8/22

9 hosszabbítani. Ugyancsak meg kell hosszabbítani a fejlesztés során négy Ø 3,0 m-es, és nyolc kisebb csőátereszt. Burkolat víztelenítése A burkolat víztelenítése a jelenlegi víztelenítési rendszert követve kerül kialakításra, vagyis a talpárkokkal összegyűjtött csapadékvizek a jelenleg is befogadóként működő vízfolyásokba kerülnek, a csatlakozások előtt hordalékfogó műtárgyak épülnek. Mura töltésfejlesztés A Nyugat-dunántúli Vízügyi igazgatóság illetékességi területén folyik az 1.41 Letenyei öblözet töltésfejlesztés elnevezésű projekt. A töltésfejlesztés során a Mura töltés tkm szelvényei között átépítésre kerül. A tkm sz. közötti töltésszakasz és az M70 autópálya-szakasz közvetlenül egymás mellett épülnek meg. Az érintett autópálya szelvénynél, a Mura tkm szelvényénél található töltéscsatlakozásnál, tehergépkocsi fordulót kell kialakítani A létesítmény üzemének a hatása Az út üzeme a hatásokat elsősorban a vízfolyások vízminőségére fejti ki. A hatások a légszennyező anyagok kicsapódásából, az alkatrészkopásból, az elcsöpögő üzemanyaganyagból, illetve a balesetek során előforduló haváriás szennyeződésekből érik a vízfolyásokat. A légszennyező anyagok koncentrált kicsapódásának a hatása a keresztező vízfolyások esetében elhanyagolható. Az üzemeltetés káros hatása elsősorban a téli síkosságmentesítés során jelentkezik. A tavaszi hóolvadás után a vízfolyásokban időszakosan magas a sótartalom. Ennek hatása rövid idejű, de a keresztezés utáni szakaszon intenzív. Az év további részében nem kell számolni az út csapadékából eredő sóterheléssel. A hordalékfogó műtárgyakban felgyülemlett anyagok szennyezhetik a környezetet. Ügyelni kell a kiemelt anyagok környezettől való szennyeződésmentes kezelésére mind a kitermelés, mind pedig a szállítás során Hatásterület A közvetlen hatásterület a vízfolyások keresztezésében és a csapadékvizek bevezetésének helyén a felvízi oldalon általában m, az alvízi oldalon a vízfolyás jellegétől függően m Levegő A jelenlegi állapot A terület jelenlegi állapotának vizsgálatára a szentgotthárdi mérőállomáson 1 év ( közötti) mérési adatait alapján a vizsgált időszakban a nitrogén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a szénmonoxid, valamint az ózon és a szálló por koncentrációinak átlagai határérték alatt voltak, jó és kiváló levegőminőségre utaltak. Határérték-túllépés csupán a nitrogén-oxidok és a szálló por esetében fordult elő, 3-3 alkalommal a vizsgált időszak alatt. 9/22

10 Az M70 gyorsforgalmi út jelenlegi forgalmából adódóan a tengelytől mért 11 m-re csökkennek határértékeik alá a szennyezőanyagok koncentrációértékei Az építés hatása A gyorsforgalmi utak építési munkái során részben a szállításokhoz, részben anyagmozgatáshoz kapcsolódóan várhatók a levegőminőséget befolyásoló hatások. A legnagyobb járműmozgással járó építési művelet a földmű építése, tárgyi beruházás esetén ennek egy része már megépült. Az építés hatásai átmeneti jellegűek, az épített nyomvonalszakaszra, és az ahhoz kapcsolódó szállítási útvonalakra terjednek ki. Ahol megoldható, ott a nyomvonalon történő szállítás javasolható. A javasolt Letenye VI. (Bónya dűlő) bánya használata esetében az útvonal térségében nincs védendő épület, így a járművek károsanyag-kibocsátásnak és a felvert pornak nincs környezetkárosító hatása a lakosságra nézve, védett természeti területet pedig nem terhel számottevő mértékben Az üzemelés hatása Üzemelés közben az úton zajló forgalomban működő belsőégésű motorok okoznak levegőszennyezést. A folyamatos oszloppá összeálló forgalom vonalszerű szennyező forrásnak tekinthető. Az üzemelés hatását a forgalmi körülmények, a járművek emissziói és a terjedési viszonyok együttesen határozzák meg. A bővítésre kerülő M70 gyorsforgalmi út esetében a távlati forgalom alapján végzett számítások szerint a légszennyező anyagok koncentrációi a gyorsforgalmi út tengelyétől mért 25 m-re határértékeik alá kerülnek, tehát a jogszabály szerint előírt 50 m-es védelmi övezet megfelelő. Az 50 m-es távolságon belül nem találhatóak védendő épületek Hatásterület Közvetlen hatásterület az út melletti terület, ahol a terhelés határérték alá csökken. Közvetett hatásterület azon területek összessége, ahol a vizsgált útszakaszokon haladó forgalom által keltett terhelés mértéke (mértékadó állapotokra vizsgálva) legalább 25%-kal változik (csökken vagy növekszik). Esetünkben közvetett hatásterületről nem beszélhetünk, mivel az M70 gyorsforgalmi út már majd 10 éve része a közúthálózatnak, így kapacitásbővítése a forgalmi vizsgálat szerint nem jár forgalmi átrendeződéssel Élővilág: természeti környezet A jelenlegi állapot Az M70 gyorsforgalmi út Letenye - Tornyiszentmiklós közötti meglévő szakasza alapvetően mezőgazdasági területeken, kisebb erdősávokkal, csatornákkal szabdalt, antropogén hatás alatt álló tájban halad. A védett területek környezetében azonban kisebb-nagyobb kiterjedésű holtágak, erdőfoltok és változó természetvédelmi értékű gyepmaradványok mellett halad. A meglévő nyomvonal kialakításakor lettek kettévágva ezek a korábban egybefüggő élőhely mozaikok. 10/22

11 M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Országos jelentőségű védett természeti területek a térségben: Mura-menti Tájvédelmi Körzet: A terület a és kmsz. között 2965 m hosszan közvetlenül határos az autóúttal. A védelemre tervezett Kerka mente Tájvédelmi Körzet, területe nagyjából egybe esik a Kerka mente (HUBF20044) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területtel. Natura 2000 hálózat természeti területei: Mura mente (HUBF20043) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: A terület a és kmsz. között 2965 m hosszan közvetlenül határos az autóúttal. Kerka mente (HUBF20044) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: Az M70 autóút a kmsz. között kettévágja a területet, de ezen a szakaszon a 2x2 forgalmi sávra kiépítés már korábban megtörtént. A bővítés végpontja a Natura 2000 területtől 500 m-es távolságban esik. Vétyempuszta (HUBF20040) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: Az M70 autóúttól a tárgyi Natura 2000 terület nyugati irányban, a legközelebbi pontján 630 m-re esik. Nemzeti Ökológiai Hálózat területei illetve védelem alatt nem álló, de értékes természeti területek: Nemzeti Ökológiai Hálózat területeit a és a kmsz. között keresztezi az autóút. Vétyem Erdőrezervátum: az M70 autóúttól a tárgyi erdőrezervátum területe nyugati irányban, a legközelebbi pontján 800 m-re esik A létesítés és üzemelés hatása Üzemelés során a szennyeződések (kőolaj származékok stb.) miatt közvetlenül is károsodhat a terület. Ez a műszaki leírásban foglalt elvárások betartása esetén nem fordul elő, így legfeljebb havária esetek során számolhatunk a szennyezés okozta károkkal. A havária esetek során számos szennyeződés (pl. só, káros szerves anyag, ásványi tápanyagok stb.) kerülhetnek az útfelszínre és a csapadékvíz elvezetés miatt közvetlenül az útmenti mélyedésekbe. A haváriából származó szennyeződések okozhatnak problémát az állatok több csoportjánál (különösen veszélyeztetettek a rovarok, halak, kétéltűek, hüllők). A szennyeződések károsíthatják az állatok anyagcseréjét, ami az általános egészségi állapot leromlásához gyakran közvetlen pusztuláshoz vezet. Zaj- és rezgésterhelés következtében számos zavarásra érzékeny gerinces faj hagyhatja el véglegesen az autópálya közvetlen környékét. Helyüket generalista fajok veszik át Az építés hatása Az építés a szállítás okozta megnövekedett forgalommal, időlegesen a későbbinél nagyobb térségben jelent környezetszennyezést (levegőminőség romlást, zajterhelést, talajszennyezést). A környezetszennyezés speciális formája az emberi jelenlét okozta zavaró hatás. Ez a zavarás egyes időszakokban (pl.: a reprodukciós periódusban, vagy a téli táplálékínség időszakában, amikor számos állatfaj nagyobb csapatokba verődik össze) jelentősen megváltoztathatja az állatok szokásos viselkedését. 11/22

12 Hatásterület A tervezett beruházás közvetlen hatásterülete a tervezett nyomvonal és annak közvetlen környéke, mintegy m széles sávban. Ebben a sávban érvényesülnek a tervezett út közvetlen hatásai, úgymint az élőhelyek pusztulása, a zavarás és a szennyeződések. A közvetett hatásterület a közvetlen hatásterületen bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt továbbterjedő hatásfolyamatok terjedési területe. A pályatest jobb és bal oldalán, a középvonalától számított m között, fajtól, annak otthonterületétől (home range) és élőhelytől függően változik Hatásviselő A területen lévő természetes vagy természetközeli élőhelyek, illetve azok növény- és állatvilága Összegzés A védett és Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyekre és fajokra a beruházás hatása nem jelentős, mivel a beruházás (2x2 forgalmi sávra történő bővítés) már korábban előkészített degradált állapotú élőhelyeket érint. A természetvédelmi szempontból értékesebb élőhelyek, és fajok állományai a tervezett beruházástól biztonságos távolságban fordulnak elő. A tervezett beruházás (2x2 forgalmi sávra történő bővítés) nem okoz számottevő változást, ill. csökkenést az a hatásterületen élő növény- és állatfajok populációiban, hiszen az élőhely elég nagy és ami fontos: összefüggő ahhoz, hogy az esetlegesen a zavarásnak kitett egyedek egy másik, számukra megfelelőbb helyre települhessenek át. A beruházás megvalósulása esetén védett, fokozottan védett vagy közösségi jelentőségű (Natura 2000) növényfaj pusztulása nem várható. A beruházás megvalósulása esetén annak hatása a védett és közösségi jelentőségű (Natura 2000) állatfajokra nem kimutatható. A közeli Natura 2000 terület jelölő állatfajainak zöme a bolygatottság és alkalmas élőhelyek hiánya miatt egyáltalán nem, vagy csak alkalmi látogatóként fordulhatnak elő. Állományukra, vagy természetvédelmi helyzetükre a terv nincs befolyással. A védett állatfajok közül legfeljebb néhány csekély természetvédelmi értékű faj elenyésző számú egyede pusztulhat el a munka során. A gerinctelenek esetében elmondható, hogy az értékesebb fauna a természetesebb foltokhoz kötődik. A madarak esetében fokozottan védett faj fészkelőhelyét nem érinti a nyomvonal, továbbá veszélyeztetett, ritka, sérülékeny állományú madárfajok sem fordulnak elő. Az érintett madárfajok rendszeresen előforduló gyakoribbnak mondható fajok és várhatóan az építés után sem távoznak a területről Épített környezet A jelenlegi állapot Az M70 gyorsforgalmi út a Nyugat-Dunántúli régióban, Zala megye dél-keleti szélén, az országhatár mellett található. Közigazgatásilag Letenye, Murarátka, Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Dobri és Tornyiszentmiklós települések külterületére esik. 12/22

13 Kulturális örökség Az M70 gyorsforgalmi út több ismert régészeti lelőhelyet érint. Az M70 gyorsforgalmi út építésekor a kisajátítási határon belül a megelőző feltárások részben megtörténtek. A tervezett beruházás területére a Magyar Nemzeti Múzeum képviseletében eljáró Nemzeti Örökségvédelmi Központ Előzetes Régészeti Dokumentációt készített. A beruházás a műemlékeket nem érinti A létesítés hatása Az elválasztó hatás és a területfoglalás esetünkben nem jelentkezik, mivel a tervezett kapacitásbővítés során közel 10 éve működő autóút nyomvonalát használjuk fel. Az M70 gyorsforgalmi út autópálya paraméterekkel lett megtervezve, a terület kisajátítások a végleges kiépítésnek megfelelően megtörténtek Az üzemelés hatása Az út üzeméből adódó hatás a forgalmi átrendeződéssel függ össze, a települések egyes részeire ható zaj- és légszennyezés terhelések változását jelenti Hatásterület A közvetlen hatásterület részének tekintjük azokat a településeket, ahol olyan környezeti elem található, amelyre a az út közvetlenül hatással van. Közvetett hatásterületnek kell tekinteni minden olyan területet, települést, ahol bármilyen hatása érzékelhető a beruházásnak (területfejlesztés, forgalmi átrendeződés, elválasztó hatás, területfoglalás) Hatásviselő Az érintett települések lakossága Táj A jelenlegi állapot Az M70 gyorsforgalmi út Letenye - Tornyiszentmiklós közötti meglévő szakasza alapvetően mezőgazdasági területeken, kisebb erdősávokkal, csatornákkal szabdalt, antropogén hatás alatt álló tájban halad. A védett területek környezetében azonban kisebb-nagyobb kiterjedésű holtágak, erdőfoltok és változó természetvédelmi értékű gyepmaradványok mellett halad. A vizsgált szakaszon 4 országos közút-keresztezés van, valamint 8 egyéb útkeresztezés A létesítés hatása Az M70 gyorsforgalmi út kapacitásbővítése kapcsán nem jelentkeznek a nyomvonalas létesítmények létesítése során jelentkező hatások, mivel a gyorsforgalmi út 10 éve megépült, a terület-kisajátítások a II. ütem igényeit is figyelembe véve megtörténtek. A létesítmény nem 13/22

14 jelentkezik új elemként a tájban. Az egymástól elválasztott területek kiszolgálására párhuzamos földút hálózat létesült Építés hatása Az építés hatása tájvédelmi szempontból általában időleges változásokat okoz, de hatása lehet végleges is. Elsősorban az anyagnyerőhelyek és lerakóhelyek létesítésével függ össze. Az út építése együtt jár a terepfelszín megváltoztatásával, bevágások és töltések kialakításával, a felszín időszakos, építés idejére korlátozódó roncsolásával a kisajátítási területen kívüli igénybevételek esetén. A terepfelszín változásából, az építési munkálatokhoz szükséges felvonulási területekből és a keletkező hulladékok elhelyezéséből származó bolygatás, területi igénybevétel az úttest számára szabályozott nyomvonalon kívül eső területekre is kiterjedhet. Az építés jelentős mennyiségű töltés kialakítását, töltésépítésre alkalmas anyag kitermelésének megindítását jelenti Üzemelés hatása Üzemelés hatása a tájra, mint komplex egységre hat a különböző környezeti elemek változásán keresztül. Az út üzemelésének hatásait a különböző szakági fejezetek (talaj, felszín alatti és felszíni víz, zaj, levegő) részletesen tárgyalják. Az új pálya mentén az egyik legjelentékenyebb hatás várhatóan a beruházások élénkülése lesz. A jó közlekedési kapcsolatok, a termelési és a szolgáltatási tevékenység telepítése szempontjából felértékeli a területet. Ez a hatás különösen a csomópontok környezetében lesz érzékelhető Hatásterület A közvetlen hatásterület a tájegység azon része, ahol a nyomvonal halad, melynek tájképére, egyedi tájértékére, tájhasználati módjára közvetlenül hat. A közvetett hatásterület, a táj azon része, ahonnan az út látszik, illetve azok a táji, tájképi elemek, melyek az útról látszanak Zaj A jelenlegi állapot Az M70 gyorsforgalmi út meglevő kialakítása jellemzően 2x1 forgalmi sávos, csupán a csomópontok térségében épült meg a végleges 2x2 sávos kialakítással. Zajárnyékoló fal a km szelvények között épült a jobb oldalon Murarátka lakóterülete felé. A tárgyi beruházás keretében ez a fal elbontásra kerül, mert helyére épül a jobb oldali útpálya. A jelenlegi forgalmi adatok alapján a számítások szerint az éjszakai határérték (55 db) jelenleg a tengelytől számított 43 m-re teljesül a zajárnyékoló fal nélküli szakaszokon. Védendő épületek ezen a távolságon belül nem találhatóak. Az izolációs céllal zajárnyékoló fallal védett terület esetében 11 m-re teljesül a határérték, így védendő ingatlan itt sem érintett határérték-túllépéssel. 14/22

15 A létesítmény építésének hatása Az építés hatásterülete várhatóan megegyezik az építkezés és felvonulás területeivel, illetve ezek közvetlen környezetével. A zajterhelés az építő, rakodógépek mozgásából ered. A munkagépek zaja csak az úthoz közeli épületeknél okozhat problémát, de azt is csak ideiglenes jelleggel A létesítmény üzemének hatása A 2028-ra előrebecsült forgalmi adatok alapján a tengelytől mért 81 m-re teljesül az éjszakai határérték. Ezen a távolságon belül Murarátka területén található több védendő épület, melyek esetében az elbontandó zajárnyékoló fal helyett új fal létesül, ill. egy új fal építése is szükséges. Zajányékoló fal A lakóépületek védelme érdekében két, pályaszint felett 2,5 m magas zajárnyékoló fal szükséges a és a km szelvények között a jobb oldalon, a padkában. A murarátkai védendő épületek esetében a falak létesítésével 5-6 db(a) csökkenés érhető el. A zajtérképes vizsgálat alapján a területen található összes lakóépület zajterhelése a határérték közeli értékekről a vonatkozó határérték alá csökkenthető a zajárnyékoló falak megépülésével. A falakat az útpályához minél közelebb, a padkán kell elhelyezni, szükség esetén szélesítve azt. A falak tervezett magassága a pályaszint felett 2,5 m. A panelek léghanggátlási tényezője minimum B2 legyen Hatásterület A létesítmény közvetlen hatásterületének meghatározásánál a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletet vettük figyelembe. A számítások során azt a tengelytől mért távolságot számítottuk ki, ahol a határérték 10 db, azaz jelen esetben a 45 db teljesül. Az így számított hatásterület 375m. A hatásterületen több védendő épület is van, Murarátka, Muraszemenye és Tornyiszentmiklós lakóépületei érintettek Hatásviselő A hatásviselő a közvetlen hatásterületen élő lakosság Hulladék A környezetet veszélyeztető tényezők közé tartozik. A talajra, a talajvízre és a felszíni vízre lehet káros hatással. Az út építése és üzemeltetése során a keletkező hulladékok megfelelő gyűjtéséről és az üzemi gyűjtőhelyen történő tárolásáról az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell gondoskodni. Ezzel elkerülhetőek a környezeti elemekre gyakorolt káros hatások. 15/22

16 Hatásterület Közvetlen hatásterület hulladék szempontjából a kisajátítási határon belüli terület, amelyen a hulladék keletkezik, gyűjtésre kerül. Ugyancsak a közvetlen hatásterület része az építés által ideiglenesen igénybe vett felvonulási területek, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyűjtése szükségessé válhat. A közvetett hatásterületet a hulladék elszállításával és elhelyezésével kapcsolatban lehet kijelölni. A pálya mellett keletkező hulladékot általában az üzemi gyűjtőhelyre szállítják, így az a közvetett hatásterület része. 3. A környezeti állapotváltozások által érintett emberek egészségi állapotában, életminőségében és életmódjában várható változások 3.1. A beruházás elmaradása esetén várható hatások Az M70 gyorsforgalmi út 2x2 sávra történő bővítésének elmaradása esetén az alábbi tendenciákkal kell számolni: A növekvő forgalom önmagában is növekvő környezetterhelést okoz, de a forgalom lefolyásában keletkező zavarok miatt (torlódás, baleset) még jelentősebb a zaj- és légszennyezés növekedése. Csúcsidőn kívül is jelentősen lassul az átlagos sebesség, a nehézforgalom arányának növekedése miatt nő az előzési manőverek száma, ez pedig a súlyos, halálos kimenetelű balesetek számának növekedésével jár együtt. A balesetek, torlódások gyakoriságával összefüggően az érintett útvonal megbízhatósága romlik, az eljutási időknek csökken az átlaga és nő a szórása. A növekvő forgalmi terhelés miatt gyorsabban romlik le az útpálya-szerkezet, növekednek a térség útfenntartási költségei. A rossz elérhetőség miatt romlik a térség tőkevonzó-képessége, csökken az új beruházások és munkahelyek száma Várható egészségügyi hatások az út megépülése esetén Az utak egészségkárosító hatásai elsősorban a levegőszennyezés, valamint a zaj és rezgés keltése révén alakulnak ki. Az M70 gyorsforgalmi út a lakott területeket elkerüli, de több helyen megközelíti azokat. 6-7 km sz. térsége, ahol a gyorsforgalmi út jobb oldalán Murarátkához tartozó településrészen zaj-védőtávolságon belül lakóházak találhatók. További egészségkárosító hatást okozhat az útról elfolyó víz, ha az ivóvízbázist, illetve használati vízbázist szennyez. A tervezési területen vízjogi engedéllyel rendelkező kutak, vízbázisok nincsenek. Az M70 gyorsforgalmi út keresztülhalad a Letenye üzemelő sérülékeny vízbázis Hidrogeológiai B védőterületen. Külön problémakör a havariák esete, az úttestre ömlő és onnan elfolyó mérgező, fertőző anyagok is okozhatnak egészségkárosodást. Ilyen esetben, az esetleges kár minimalizálása érdekében, az út kezelőjénél meglévő havariaterv szerint kell eljárni. 16/22

17 Az autópályává fejlesztendő útvonal kedvező hatása, hogy a megnövekedett tranzitforgalmat biztonságosabban levezeti, ezáltal csökkenti a balesetek számát és súlyosságát. A közlekedő járművek gyorsabban és biztonságosabban érik el úti céljukat, és a települések is könnyebben elérhetővé válnak Várható társadalmi-gazdasági hatások az autópálya megépülése esetén Gazdasági előnyök Javuló elérhetőség A tervezett projekttel a tőkevonzó képesség jelentősen javul, hiszen a jó állapotú szállítási infrastruktúrával ellátott körzet mindinkább felkelti a befektetők érdeklődését, s elsősorban a nagy- és középvállalkozások számára lehetőséget nyújt a térség gazdaság- és közlekedésföldrajzi potenciáljának kihasználására. A projekt hatására javul a térség beruházói megítélése. Várhatóan növekedni fog a betelepülő termelő és logisztikai vállalkozások száma. Javuló versenyképesség Az M70 gyorsforgalmi út térségének gazdasági versenyhelyzete javul, hiszen a jelentősen javuló elérhetőség és szállítási színvonal révén tőkevonzó képesség tekintetében egyértelműen előnyre tesz szert. Társadalmi előnyök A közvetlen foglalkoztatás bővülése A tervezett projekt társadalmi előnyei elsősorban közvetve jelentkeznek. A foglalkoztatás közvetlen bővülése elsősorban a rendelkezésre álló, nagyobb használható kapacitásból fakad, többletmunkaerő bevonására van szükség mind a beruházási, mind az üzemeltetési fázisban. Közvetett előnyök A közúti fejlesztés közvetlen és közvetett gazdasági hatása az áruszállítás feltételeinek javításán keresztül valósul meg. A javuló infrastrukturális és elérhetőségi viszonyok révén növekszik a terület tőkevonzó képessége. A fejlesztés közvetett gazdasági hatásai eredményeképpen a térség versenyképessége erősödik, amely további térségi beruházások megjelenését hozza magával. 4. A környezet és az emberi egészség érdekében foganatosítandó intézkedések 4.1. Környezetvédelmi létesítmények felsorolása Meglévő Megmaradó Tervezett Ökológiai átjáró km sz km sz km sz km sz km sz. Ø 1 m Rocla Rap csőáteresz Hüllőterelő háló km sz km sz km sz km sz km sz. Ø 1 m Rocla Rap csőáteresz 17/22

18 Meglévő Megmaradó Tervezett - Jobb o km sz km sz km sz. Bal o km sz km sz km sz. min. 50 cm magas terelőfal tartós anyagból (pl. beton), ahol saját nyomvonalon megy H10 Netlon háló ahol a kerítésre van erősítve Jobb o km sz km sz km sz. Bal o km sz km sz km sz. H10 Netlonháló (55 cm magas) Védőkerítés Az M70 gyorsforgalmi út teljes hosszában mindkét oldalon 2.50 m magas, 30 cm mélyen a talajba ásva, akácfa oszlopra erősítve Vadátjáró km sz. felüljáró vadátjáró felett (10 m nyílású) km sz. felüljáró Mura ártér felett (20 m nyílású) km sz. aluljáró vadátjáró műtárgy (10 m nyílású) km sz. felüljáró Kerka mellékág felett (40 m nyílású) Tisztító műtárgyak Iszap-olajfogó műtárgy: km sz. (2 db) km sz. (2 db) km sz. (2 db) km sz. (2 db) km sz. (2 db) km sz. (2 db) km sz. (2 db) km sz. (2 db) km sz. (2 db) km sz. (1 db) km sz. (1 db) km sz. (1 db) Az M70 gyorsforgalmi út teljes hosszában mindkét oldalon 2.50 m magas, 30 cm mélyen a talajba ásva, akácfa oszlopra erősítve km sz. felüljáró vadátjáró felett (10 m nyílású) km sz. felüljáró Mura ártér felett (20 m nyílású) km sz. aluljáró vadátjáró műtárgy (10 m nyílású) km sz. felüljáró Kerka mellékág felett (40 m nyílású) A jobb pálya építéssel nem érintett: km sz. (2 db) km sz. (2 db) km sz. (2 db) Letenyei forgalmi csp. D ág és km sz.-ben (1-1 db) és C ág és m sz.-ben (1-1 db) A jobb pálya építéssel érintett, a bal pálya mellett A műtárgyakhoz való csatlakozások környezete UME szabványnak megfelelő kialakítással Csomópontokban meglévő kerítés meghosszabbítása Az alábbi szelvényben lévő műtárgyakat meg kell hosszabbítani: km sz., km sz. Hordalékfogó műtárgy épül a jobb pálya mellett: km sz km sz km sz km sz km sz km sz km sz km sz km sz. 18/22

19 Meglévő Megmaradó Tervezett megmaradó: km sz km sz km sz km sz km sz km sz km sz km sz km sz. Letenyei forgalmi csp. D ág és km sz.-ben (1-1 db) és C ág és m sz.-ben (1-1 db ) Burkolt árok ; ; ; ; km sz. között. Zajárnyékoló fal Jobb oldalon a km sz. között H=2.0 m A jobb pálya építéssel nem érintett szakaszon: km sz. között, A jobb pálya építéssel érintett szakaszon a bal pálya mellett: ; ; ; ; km sz. között. A jobb pálya mellett az árkot vízzáró kivitelben kell építeni: km sz. között Jobb oldalon a km sz. és a km sz. között H=2.5 m* * A zajárnyékoló panelek akusztikai követelményeknek megfelelését az MSZ EN :2000 és az MSZ EN :2000 szabványok szerint kell meghatározni. Csak minősített és az MSZ EN szabványt is kielégítő, akkreditált laboratórium által kiállított CE tanúsítvánnyal rendelkező zajárnyékoló panelek építhetők be. A fal élettartamának minimum 30 évnek kell lenni, ellen kell állnia az időjárásnak, a szennyeződésnek, rongálásnak, színében és anyagában-szerkezetében is tartósnak kell lennie Környezetvédelmi intézkedések meghatározása Későbbi tervfázisokban elvégzendő feladatok - A területileg illetékes Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől a csőáteresz meghosszabbításokra, valamint a befogadó csatornákat közvetlenül érintő csapadékvíz elvezető létesítményekre vízjogi létesítési engedélyt kell kérni az engedélyezési terv fázisában. - A kiviteli tervek készítése során az 1.41 Letenyei öblözet töltésfejlesztés projektet figyelembe kell venni. A 4. sz. melléklet tartalmazza a tárgyi szakaszra vonatkozó részletes helyszínrajzot. A tervezés során figyelembe kell venni a 120/1999. (VIII.6.) sz. a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló Korm.rendeletet. - A zajárnyékoló fal terveit az engedélyezési terv fázisában a pontos geometriai adatokra támaszkodva el kell készíteni (az építtető feladata). - A kiviteli tervekkel egyidőben monitoring intézkedési tervet kell készíteni (a kivitelező feladata). 19/22

20 - A kerítésépítésre az I. ütem megvalósításakor, 2004-ben került sor. A védőkerítés állapota változó, általános felújítást igényel. Az épített kerítés paraméterei nem térnek el nagymértékben az ÚT :2007 Védőkerítések kialakítása közutak mellett elnevezésű útügyi műszaki előírástól, magassága megfelel a gímszarvas előfordulása esetén előírt magasságnak. A védőkerítés és a műtárgyak csatlakozása azonban nem felel meg a mai előírásoknak, és a kezelői elvárásoknak. A csatlakozások nem akadályozzák meg a vad bejutását, ahogy a baleseti statisztikák is mutatják, a balesetek alul-, és felüljárók, illetve csomópontok környezetében fordulnak elő. Javasoljuk, hogy a kapacitásbővítés során a műtárgy csatlakozásokat a mai elvárásoknak megfelelően építsék át, és a csomóponti ágaknál a kerítést a mostaninál jóval hosszabban építsék ki. - A meglévő ökológiai átjárók (mind a hüllőátjárók, mind pedig a nagyvadátjárók) betöltik a szerepüket, meghosszabításuk után továbbra is alkalmasak a vad átvezetésére. A meglévő pálya mellett megépített hüllőterelő háló nem alkalmas a hüllő és kétéltű fajok megfogására, illetve az átjárók felé való terelésre. A kapacitásbővítés során a jobb és bal oldalon is a hüllő- és kétéltű fajok visszatartására alkalmas megoldást kell keresni. Erre a célra javasolt a tartós anyagból készült (pl. beton) hüllőterelő fal, az alkalmazandó típust a későbbi tervfázisok során kell meghatározni. - A kiviteli tervek készítése előtt minden élővilágvédelmi létesítményt (áteresz, ökológiai átjáró, kerítés) kerüljön újból felmérésre, és szükség esetén áttervezésre Építés előtt elvégzendő feladatok - Az építés megkezdése előtt zaj-monitoring alapállapot mérést kell végezni (a kivitelező feladata). Javasolt zaj-monitor pontok: Murarátka HRSZ: 208, HRSZ: 119, Tornyiszentmiklós HRSZ: 0103/3 - A munkaterület átadása előtt a szükséges próbafeltárásokat el kell végezni (az építtető feladata) Építés idejére vonatkozó előírások Az építés idejére vonatkozó előírások a kivitelezőre vonatkoznak. - Téli, kora tavaszi, hóolvadásos időszakban, amikor a talaj átfagyása felenged, illetve csapadékos időszakban nem szabad lehumuszolást, talajcserét, töltésalapozást végezni, mert maga a gépekkel történő munkavégzés teszi elfogadhatatlanná a földmű minőségét, ezért további talajcsere vagy talajjavítás igénye merül fel. (kivitelezőnek szóló előírás). - A földmű rézsűket azok elkészülte után, állagmegóvás céljából humuszolni és füvesíteni kell. - A földmunkát úgy kell végezni, hogy kivitelezés közben a csapadék és egyéb víz a létesített földműben és a környezetben ne okozhasson kárt. A munkahelyet a víz rendszeres, és gyors elvezetésével gondosan vízteleníteni kell. A munkahelyeken lefolyástalan mély területek nem lehetnek. - Az építés során lenyesett, felhasználható humuszos termőréteg az építés ideje alatt elkülönítetten kerüljön tárolásra, gondoskodva a évi CXXIX. törvény a termőföldről és az MSZ 21476: 1998 szerinti, a mentett termőréteg felhasználása előírásainak betartásáról. - A felszín alatti vízkészletek védelmét az építés alatt is fokozottan szem előtt kell tartani. Amennyiben a gépek esetleges meghibásodásából eredően szennyezés következik be, úgy 20/22

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102 Mezőörs Szabályozási terv módosítás 2014. május Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-06 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Borosné Kovács Marina építészmérnök

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Coaching TEAM Kft. 1027. Bp., Jurányi u. 10. I.em. 5/a Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu 37. sz. főút 8+444 27+310 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése

Részletesebben

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása UTIBER Kft. M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 2 2 NYOMVONALVÁLTOZAT ISMERTETÉSE A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL

Részletesebben

Környezeti hatástanulmány

Környezeti hatástanulmány Coaching TEAM Kft. 1118. Bp., Bozókvár utca 12. Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu Komárom és Révkomárom (Komárno) közötti új közúti Duna-híd és kapcsolódó létesítményekre

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ Pécs, 2004. június SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ A terület- és

Részletesebben

SÁTORALJAÚJHELY KÁROLYI LAKÓTELEP ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE ENGEDÉLYEZÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁS ÉMOP- 2010-3.2.1.F

SÁTORALJAÚJHELY KÁROLYI LAKÓTELEP ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE ENGEDÉLYEZÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁS ÉMOP- 2010-3.2.1.F SÁTORALJAÚJHELY KÁROLYI LAKÓTELEP ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE ENGEDÉLYEZÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁS ÉMOP- 2010-3.2.1.F 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Tervezett munkák ismertetése... 5 1. A nyomvonal....

Részletesebben

GSM-R bázisállomás létesítése Sávoly település külterületén

GSM-R bázisállomás létesítése Sávoly település külterületén GSM-R bázisállomás létesítése Sáp településen - Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 0 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. ERTMS rádiós rendszer kiépítése a magyar vasúti vonalak mellett GSM-R bázisállomás

Részletesebben

A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése

A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 2010-10 Vindornyaszőlős Önkormányzata Vindornyaszőlős Önkormányzata P:\Budapest\TPE\PROJECTS\272116 Vindornya-láp

Részletesebben

GSM-R bázisállomás létesítése Badacsonytomaj település külterületén

GSM-R bázisállomás létesítése Badacsonytomaj település külterületén GSM-R bázisállomás létesítése Sáp településen - Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 0 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. ERTMS rádiós rendszer kiépítése a magyar vasúti vonalak mellett GSM-R bázisállomás

Részletesebben

SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ Tartalomjegyzék 1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése...4 1.1 Előzmények 1.2. A tervezési folyamat más részeihez

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette:

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette: KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Tóth-Kovács Eszter okl. vegyész környezetvédelmi szakmérnök Szente Zoltán okl. geofizikus

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012)

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) foto: Tüske Emil "A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel

Részletesebben

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10.

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10. Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2010. augusztus 10. 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezeti elemek állapota... 5 2.1.1.

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő Eng. szám: 596/2010.

KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő Eng. szám: 596/2010. ELŐZETES VIZSGÁLAT A GYŐRI AQUA-FORM KFT. ÚJ CSARNOK ÉPÍTÉSE SORÁN SZÜKSÉGES 20 KV-OS ELEKTROMOS VEZETÉK EGY OSZLOPÁNAK ÁTHELYEZÉSE OKOZTA KÖRNYEZETI HATÁS MEGÍTÉLÉSÉHEZ KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

1. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat készítésének folyamata

1. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat készítésének folyamata NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közérthető összefoglaló 2014. április (Jelen dokumentáció az NKS társadalmi megvitatásra került verziójára (2013. október) készült, továbbá

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette : Bartus Tibor környezetvédelmi szakértő 2014 július 1 Tartalomjegyzék...1 1 BEVEZETÉS...4 2. A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA ÉS VÉDELME...5 2.1

Részletesebben

VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE

VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/c. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE ELŐZETES

Részletesebben

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve A.D.U. Építész Iroda Kft Péteri HÉSZ módosítása Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve 2011. január 1 Péteri HÉSZ módosítása, Laktanya terület és környezetének szabályozási terve Tervezők:

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben