Minőségbiztosítási rendszer megoldásának lehetséges vázlata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségbiztosítási rendszer megoldásának lehetséges vázlata"

Átírás

1 Minőségbiztosítási rendszer megoldásának lehetséges vázlata Előadó: Sebestyén István, HOTELINFO Kft.

2 Minőség fejlesztés: Szükséges az újszerű, élményalapú megközelítés, mert az eddigi, normatív összehasonlításon alapuló értékelések a vendég szubjektív értékeléséről, az észlelt minőségről nem mondtak semmit. Be kell vezetni a szubjektív minőségbiztosítást, háromféle megközelítésben. 1. Az objektumot a térségi TDM (helyi turisztikai szövetség, vállalkozók egyesülete, stb.) rendszeresen értékeli (bejelentett ellenőrzési akcióval és inkognitóban is). 2. A vendégek folyamatos értékelése az Internet nyilvánossága előtt. 3. Az objektum vezetése is rendszeresen értékeli saját magát. A három értékelés összhangját folyamatosan figyelni és követni kell. Aki a rendszerbe lép, tudomásul veszi, hogy a minőség értékelésével kapcsolatos adatok azonnal nyilvánosságot kapnak. Az objektum minősítésére fajtától függően egy egyre bővülő, de racionálisan korlátos számú kritériumhalmaz szolgál, amely a vendégek észlelésein alapul és az elvárásaik és élményeik különbségét tükrözi. A kritériumhalmaz bővülése az Interneten nyomon követhető. A kritériumrendszer elemei kiindulásképp azokra az alapvető tulajdonságokra vonatkoznak, melyek egy látogatáskor a vendég számára elsősorban véleményformálók. Példának okáért egy szálláshely esetében: Megközelíthetőség, mennyire könnyen lehet megtalálni, parkolás egyszerűsége, az előzetesen sugallt külsőnek való megfelelés (részjellemzők: klasszikus, modern, egyedi dizájn, felújított, romos, stb.), előcsarnok és recepció állapota, érkezési összbenyomás, szag vagy illat, fogadó személyzet hozzáállása, érkezési bánásmód, és még lehetne folytatni azt a benyomás-sort, amely mint értékelési kritérium szerepelhet. További példa étterem esetében: Zajszint, zsúfoltság, belső elrendezés, asztalok külső megjelenése, tisztaság az első benyomásra, abrosz és teríték esztétikája, szellőzés és ételszag, fogadtatás körülményei, személyzet viselkedése érkezéskor, várakozási idő, stb. Nyilvánvalóan a szerzett benyomásokat az adott tulajdonságról sugározott előzetes képpel kell összevetnünk. A szubjektív észlelések leírására vagy a kutatók által használt többfokozatú Likertskálát, vagy verbális deszkriptorokat alkalmazhatunk. Így például a szubjektív értékítélet tükröztethető: - Ide többet az életbe nem jövök! - Tulajdonképp ez nem is rossz. - Valószínűleg eljövök máskor is. típusú kijelentésekkel, amelyek tulajdonképp egy-egy kritériumra vonatkoztatható szélsőségek. A kívánt minőségbiztosításai rendszer egyfajta önfelépítő értékelési szempontrendszer, amely elsősorban a vendégek tapasztalatai alapján alakul ki. A rendszer felépítésének kiindulópontja az objektum csatlakozásának időpontjában a TDM-mel közösen (ez a Balatoncard esetében kezdetben mi vagyunk) a vezetőség által felállított kritériumhalmaz, melynek értékei az objektum nyilvánosságra hozott tulajdonságai között kell szerepeljenek és a vendégek élményelvárásának alapját képezik, mint azt fentebb a példák szintjén említettük. Ez a kritériumhalmaz és önértékelés finomodik-differenciálódik az Interneten befutó, vagy a helyszínen felvett vendég-ítéletekkel és így egy dinamikusan változó, három irányból kontrollált szubjektív, de a többfajta személyi megközelítés miatt statisztikailag értékelhető és így objektivizálható véleményhalmazt alkot, ami egy minőségi szint leírására alkalmas lehet.

3 A minőségi hiányosságok szankciórendszere elsősorban az Internet nyilvánossága által érkező negatív hírkeltés fenyegetettsége, másodsorban a helyi TDM önszabályzó folyamata során a garantált minőségű objektumok csoportjából való kizárás, amely egyben az integrált marketing rendszerből való kiesést, sőt negatív kampányszerű hatás veszélyét hordozza. A minőségbiztosítási rendszer működtetése szempontjából a turisztikai desztinációban működő objektumokat fel kell bontani a fogyasztási szektoroknak megfelelő csoportokra és ezeken belül egységes értékelési kritériumhalmaz felépülését kell elvárni. Ezek a főbb életfunkciókhoz kapcsolódó fogyasztási szektorok, egyben élménygenerálók a következők: - Táplálkozás (evés-ivás) - Alvás (ágy, éjszakai nyugalom, pihenési lehetőség) - Helyváltoztatás (közlekedés, megközelíthetőség) - Értékteremtés, munka, tanulás (kiszolgáló infrastruktúra megléte) - Aktív szabadidő (sport és hobbi) - Művelődés (kultúra és művészet) - Egészség (megőrzés, gyógyulás, megelőzés, fittness, wellness) - Szórakozás (játék, társasági élet, stb.) Az objektumokat ezen szektorok mentén minősítjük, így pl. egy szálloda nyilván többféle megközelítésben is minősülhet (mint éjjeli menedékhely és mint táplálkozás helyszíne). Az egységes rendszerbe fűzött objektumok (pl. Balatoncard partnerek) olyan összetett turisztikai termékké fejlesztendők, ahol a TQM (total quality management) az élményfolyamatra alkalmazható. Célunk ilyen összetett élményszolgáltatások létrehozása, ahol egyetlen értékelési kritérium mellett sem jelenik meg az Ide többet nem jövök! ítélet és jellemző az egész folyamatra a Valószínűleg eljövök máskor is. kijelentések sokasága. Ez csak többszintű és többsíkú együttműködéssel valósítható meg. A minőségbiztosítási rendszer kulcskérdései: - Mit sugárzok magamról? - Mit gondol a vendég előzetesen rólam? - Mit tapasztal a valóságban nálam? Ezeknek egyre pozitívabb élményelemekként kell egymásra épülniük. A rendszerfejlesztés második szakaszában, a minőségbiztosítási szisztéma körül kialakult kétirányú bizalom légkörében lehetőség van a Balatoncard klubrendszerré fejlesztésére, ahol a fogyasztók bizalmát előzetes anyagi invesztálás is kíséri. Itt lép be a közvetlen anyagi érdekeltség a szolgáltatók oldalán, amely egyfajta szankciórendszer működtetésére is lehetőséget ad. (Idézet a tanulmányunkból) A kártyarendszer következetes továbbfejlesztésével, annak mint kiinduló bázisnak szerves folytatásaként létrehozható rendszer. csupán rendszerfejlesztési feladatok végrehajtását igényli mind szervezeti, mind technikai (szoftver és hardver) értelemben annak érdekében, hogy a kártya személyre szabott térségi élményígéretek hordozója és a mögötte lévő ellenőrző-monitoring mechanizmus segítségével a szolgáltatás minőségének garanciája is legyen. Ebben a fázisban modellünk két új, de alapvető jelentőségű elemmel egészül ki: a rendszerben részt vevő szolgáltatók folyamatos minőségellenőrzésével és a kártya útján elérhető élmények kártyatulajdonostól függő összeválogatásának és kedvezményes előfinanszírozásának lehetőségével.

4 Ez esetben nincs elvi akadálya annak, hogy a már az előző fejlesztési fázisban is eleve csippel rendelkező kártyára adott árfolyamon meghatározott szolgáltatások ellenértékét megtestesítő virtuális értékpontok legyenek tölthetők, akár előzetes pénzbefizetés, akár valamilyen korábban igénybe vett szolgáltatás során történő visszatérítés kapcsán. Ez hasonló a már régóta működő és közismert, rendszerint üzemanyag-forgalmazó társaságokhoz kötődő kártyarendszerekhez. A Balaton-kártyát megvásárló turista a weboldalon keresztül nemcsak perszonalizálhatja azt, hanem a saját élményigényének megfelelően beállíthatja a számára releváns élményígéretekhez tartozó információk preferenciáját is. Így a kínálattal személyre szabottan találkozhat. A rendszer természetesen alkalmas arra, hogy a kívánt élményeket az előzetesen eltervezett tartózkodás idejére egyéni csomagban összefoglalja és a rendszer által garantált minőségű szolgáltatók, mint érintési pontok segítségével kiemelten kedvezményes finanszírozású ajánlattá állítsa össze a virtuális Balaton-klubtag, azaz a kártyabirtokos számára. A pontokban kifejezett előfinanszírozás, mint a térség turisztikai fogyasztója által előre kibocsátott és meghitelezett helyi valuta árfolyama minden esetben jelentős megtakarításokkal honorálja a kártyabirtokos előlegezett és pénzben is lemérhető bizalmát a rendszer által közvetített ajánlatok és a garantált minőség irányába. A pontok átszámításával kiadódó összes forint-költés egy adott élménycsomag esetében ugyanis mélyen alatta van a kártya nélküli vendég által ugyanezért fizetendő összes költségnek. A virtuális Balatonklubtag, azaz aki a Balaton Club Kártyáját elektronikusan használja és személyére profilírozza, számos exkluzív előnyt is a magáénak tudhat e rendszer segítségével. A kétirányú információáramlásnak köszönhetően a szolgáltatók felé is többértelmű garanciát jelenhet a kártya leolvasásával kapott adatok összessége. Ez esetben nincs szükség nagyobb értékű sporteszköz kölcsönzésénél kaucióra, a kerékpár, a vitorlás, a moped, sőt akár még egy kabrió autó soron kívüli bérlése is a klubkártya exkluzivitásának köszönhetően a kártyabirtokos kényelmét, sőt presztízsét növelheti. A rendszer kritikus pontja a korábbiakban ismertetetteken túlmenően a folyamatos minőségi kontroll biztosíthatósága a rendszerben részt vevő szolgáltatóknál. Ugyanis, amíg fentebb a nem versenyszférában üzemeltetett szolgáltatások ingyenességéről beszéltünk, és ezért a fix ár és a többnyire monopolhelyzet miatt minőségi szempontú differenciálásról nem lehet szó, addig ebben a fejlesztési fázisban a kártya rendszerében való tagság ténye a vállalkozói szolgáltatók számára több szempontból is differenciáló tényező. A koordináló szervezet (értsd itt: TDM) nagyfokú felelőssége az, hogy az előzetes információban ígért élmény, és a hozzá tartozó szolgáltatások színvonala a valóságban is feleljen meg az elvárásoknak, hiszen kiemelt hangsúlyt kap a rendszerben való partnerség tényének minden kommunikációs formában történő jelzése. Ez már önmagában is tetemes piaci előnyt jelenthet a folyamatos minőségkontrollt vállalók számára. Ügyelni kell arra is, hogy az elfogadóhelyet megjelölő jelképekkel olyan szolgáltatók ne élhessenek (vissza), akik nem vetik alá magukat az ellenőrzésnek, vagy ami még rosszabb olyanok is rendszertagként tüntessék fel magukat, akiket a koordináló szervezet épp a minőségi hiányosságok és az élményígéretek nem teljesítése miatt kizárt a rendszerből. Meglehet, ez a fajta megkülönböztetés a rendszertagok és a többi térségi szolgáltató között kissé drasztikusnak tűnhet, de a számos csatornán folyó kommunikáció és a rendszer mögötti minőség-garancia van olyan piaci értékű, hogy ez a szelekció egyensúlyban van a rendszer jelentőségével.

5 A kereslet-kínálat jobb összehangolására és a főszezonon kívüli forgalom biztosítására is lehetőséget nyújt ez a kártyarendszer. A szolgáltatás árának változtatásával a szolgáltató, a pontokban kifejezett ár útján a virtuális pont-árfolyam változtatásával a koordináló szervezet kezébe kerül egy-egy szabályozó eszköz. Példának okáért ha egy szálláshely ára a szezonban a kártya nélküli vendég számára ,- Ft és a kártyások virtuális klubja számára 16 pont az adott szálláshelyre érvényes elszámolási árfolyam (1 pont 500 forint) mellett, akkor a 20% megtakarítás egy minőségi garanciával kiegészítve már elég vonzó lehet ahhoz, hogy ezt a szálláshelyet válasszuk. A szezonon kívüli 8000 forintos szobaár 12 ponttal meghirdetve már 25%-os kedvezményt ígér, így a kártyánk birtokában dönthetünk úgy is, hogy a pontjainkat inkább ekkor költjük el és a korábban a Balatonra szánt 16 pontból még szaunára meg cukrászdára is futja. Ha példának okáért ennél a szolgáltatónál minőségi probléma merül fel, az elszámolási árfolyam módosításával (1 pont ezért csak 450 forint) a koordináló szervezet szankcionálhatja a szolgáltatót és nemcsak a kizárás az egyetlen eszköz a kezében. A rendszer további fejlesztésével és az elszámolási árfolyam-mechanizmus finomításával a koordináló szervezet által irányított élmény-tőzsde képe is felsejlik, számos piac-konform eszközt biztosítva ezzel az érintettek számára a balatoni turizmus ezen minőségi garanciával védett szolgáltatói szegmensében a szabályozásra. Az internet és az informatikai infrastruktúra fejlődését kiaknázva teljesen egyénre szabott, adott pontmennyiségbe kerülő élménycsomagok (családi hegymászó kirándulás, mely cukrászdában végződik egy jó fagyizással, bortúra gasztronómiai kirándulás után, kerékpárbérléssel lehetővé váló rendezvénylátogatás egy háttértelepülésen baráti társaságban, stb.) kínálhatók fel vagy állíthatók össze akár on-line módon is a Balaton körzetében. A kártyával végig is mehetünk ezeken a programsorokon anélkül, hogy akár egy fillér is lenne a zsebünkben, miközben garantáltan kevesebbet költünk, mintha ugyanezt bizonytalan információk birtokában, ad hoc módon tennénk a tó partján. Az egy-három napos tematikus élmény-utak, melyek előre meghatározott pontértékkel kerülnek célzottan meghirdetve az adott téma iránti érdeklődést tartalmazó személyi profilú kártyatulajdonosok felé (pl.: Balaton-felvidéki borút, falusi kultúra a térségben, védett állatok és az érintetlen természet, stb.) megteremtik a lehetőségét annak, hogy a kutatásaink során is visszaigazolt, évente többszöri, rövidebb időre történő leruccanás igénye exkluzív tartalmat kapjon.

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén Tartalom VII. A vendégelégedettség mérése a szállodai gyakorlatban... 494 1. Bevezetés... 494 2. A szolgáltatások sajátosságai... 495 3. A vendég elégedettsége... 498 3.1 A szolgáltatásminőség... 502 3.2

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul 1 Bevezetés a desztináció menedzsmentbe Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Panyor Ágota, Győriné Kiss Erika, Gulyás László Egyetemi tankönyv Megjegyzés

Részletesebben

Desztináció menedzsment modul

Desztináció menedzsment modul Desztináció menedzsment modul Marketingkommunikáció II. Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Demeter Győző, Győriné Kiss Erika, Holczerné Szentirmai Ágnes, Pupos Tibor, Semsei Sándor Egyetemi

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SOMOGY MEGYEI GYERMEKTÁBOR MARKETING STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2011. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Marketingterv 2011-2013

Marketingterv 2011-2013 Marketingterv 2011-2013 Készítette: Dátum: By Line Kft. 2010. november Készült az Új Magyarországi Fejlesztési Terv keretei között a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület fejlesztésére elnyert pályázati

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

Harkány versenyképességi és pozícionálási marketing stratégia és kommunikációs terv. 2011. április 29.

Harkány versenyképességi és pozícionálási marketing stratégia és kommunikációs terv. 2011. április 29. Harkány versenyképességi és pozícionálási marketing stratégia és kommunikációs terv 2011. április 29. Bevezetés A projekt háttere és célja -3- Harkány Turisztikai Egyesület a desztináció versenyképességi

Részletesebben

TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész

TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész Készült az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága megbízásából. Heller Farkas Főiskola Budapest, 2008. TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV Szerkesztő:

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

Egységes Balatoni Minőségbiztosítási Rendszer TERVEZET

Egységes Balatoni Minőségbiztosítási Rendszer TERVEZET Egységes Balatoni Minőségbiztosítási Rendszer TERVEZET Bevezetés A Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava, hazánk egyik legnagyobb természeti kincse. A Balaton környékének turizmusa mint a régió

Részletesebben

A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata

A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata Miskolci Egyetem Marketing Intézet A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata Belső konzulens: Marien Anita Készítette: Hegedűs

Részletesebben

Viabono - környezetbarát védjegy, mint a német minőség szimbóluma

Viabono - környezetbarát védjegy, mint a német minőség szimbóluma Viabono - környezetbarát védjegy, mint a német minőség szimbóluma Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2005 A kiadvány a Nemzeti Civil Alap támogatásával készült 1. A környezetvédő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4 o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek és az önkéntes szerződés o 8 o 3. fejezet: Önkéntesek toborzása o 12

Részletesebben

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány -

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány - Hálózati kommunikáció - 2. háttértanulmány - Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

3. Célok meghatározása

3. Célok meghatározása 3. Célok meghatározása Minden közösség gazdasági társaság, egyesület, szervezet, intézmény valamilyen cél, célok megvalósítása, elérése érdekében jön létre. A lakóhelyhez kötődő helyi közösségek és az

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben

Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben Szerkesztette: Nyirádi Ágnes és Semsei Sándor Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007 3 Balatoni Integrációs

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

Minősítési rendszer kidolgozása a termálfürdőkben

Minősítési rendszer kidolgozása a termálfürdőkben Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálfürdők Egyesülete Gyógy- és Termálturisztikai Klaszter Minősítési rendszer kidolgozása a termálfürdőkben Jelentés Orfűi Turisztikai Egyesület Ez a dokumentum 54 oldalt tartalmaz

Részletesebben

RFID kártyák, mint a modern, e- városkártya funkciók kulcsai

RFID kártyák, mint a modern, e- városkártya funkciók kulcsai RFID kártyák, mint a modern, e- városkártya funkciók kulcsai Új Széchenyi Terv GOP keretén belül Vállalatok komplex technológiai innovációjának/akkreditált klaszter tagvállalatok technológiai innovációjának

Részletesebben

projektmarketing tevékenységének sajátos kontextusa

projektmarketing tevékenységének sajátos kontextusa Görög Mihály A projektalapú szervezetek projektmarketing tevékenységének sajátos kontextusa Ez a tanulmány a projektvezetési szakirodalomban kialakult ismeretanyagot szem előtt tartva (noha tételesen nem

Részletesebben

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom:

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom: TANULMÁNY a Joint Planning CODE Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért elnevezésű (HUHR/1101/2.1.4/0013) projekt keretein belül Zala megye Turisztikai Desztinációs

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet VI. 30. Minőségbiztosítás és biztonság a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2000, 2005, 2010, 2015 1

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Határokon átívelő turisztikai termékfejlesztés álom vagy valóság?

Határokon átívelő turisztikai termékfejlesztés álom vagy valóság? Nagy Katalin 1 : Határokon átívelő turisztikai termékfejlesztés álom vagy valóság? A Shining Mountains project és tapasztalatai Észak-magyarországon 2006-2008 között olyan nemzetközi együttműködés valósult

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben