A FENNTARTHATÓ TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉG MENEDZSMENTJE A GYILKOS-TÓ HEGYI TURISZTIKAI TELEPÜLÉSEN A BÉKÁSI-SZOROS NAGYHAGYMÁS NEMZETI PARK KERETÉN BELÜL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FENNTARTHATÓ TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉG MENEDZSMENTJE A GYILKOS-TÓ HEGYI TURISZTIKAI TELEPÜLÉSEN A BÉKÁSI-SZOROS NAGYHAGYMÁS NEMZETI PARK KERETÉN BELÜL"

Átírás

1 A FENNTARTHATÓ TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉG MENEDZSMENTJE A GYILKOS-TÓ HEGYI TURISZTIKAI TELEPÜLÉSEN A BÉKÁSI-SZOROS NAGYHAGYMÁS NEMZETI PARK KERETÉN BELÜL. Dombay István 1 Magyari-Sáska Zsolt 2 A Gyilkos-tó megközelítése Az üdülő jellegű település a Pongrác-tetői hágón keresztül (1254 m) az Erdélyt Moldvával összekötő 12C jelzésű országút mentén fekszik, 25 km-re Gyergyószentmiklóstól és 35 km-re Békás városától. Közigazgatásilag Gyergyószentmiklóshoz tartozik. Az üdülőtelep kialakulása és fejlődése szorosan kötődik a városhoz. A város első írásos említése az 1332-es évi pápai tizedjegyzékben szerepel. Társadalmi fejlődése szorosan összefügg a székely társadalomszerkezet fejlődésével. Viharos, mostoha történelme (társadalmi tagozódás - lófők, gyalogkatonák, jobbágysors tatárjárás, pestis, osztrák elnyomás, madéfalvi veszedelem, 1848-as forradalom, első és második világháború, kapitalizmus lassú kibontakozása, államosítás, szocialista gazdálkodás, az 1989-es változások utáni kiábrándultság, a mostoha éghajlati viszonyok) tartózkodóvá, zárkózottá, gyanakvóvá tette a környék emberét. A es lélekszámú, többségében magyarok lakta város a Gyergyói-medence legnagyobb települése, amely számos turisztikai nevezetesség kiindulópontja (Borszék, Parajd, Szováta, Gyilkos-tó, Marosvásárhely, Csíkszereda). A Gyilkos-tó felé vezető út szélén, a város keleti peremén, sziklás hegylábon áll a 77 m hosszú és 33 m széles ellipszis alakú Both vára, amely a XV. század végén, a XVI. század elején épülhetett, és története kapcsolódik II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához. Both várát elhagyva a Békény-patak völgyén haladunk fölfelé. A 4-es km környékén jobbról, a Magasbükk-pataka ömlik a Békénybe. Ezen a helyen a városhoz tartozó üdülőt alakítottak ki, ahol faházikók, motel, kezdők számára sípálya, töltéssel felduzzasztott félhektárnyi tó várja a kikapcsolódni vágyókat. Az 5-ös km táján a környék, pillanatnyilag legjobb sípályája található, amelynek alsó szakaszán felvonó is működik. Tovább haladva a Gyilkos-tó felé a 6-os 7-es km között először a Szarvas forrást (5+800 m), majd a Csanód patakát (6+600 m), és a városi vízműveket hagyjuk magunk mögött. A 9- es km előtt a Békény pataka észak leié kanyarodik. A Kilences néven ismert vendéglő a Mogyorósbükk-patak torkolatánál félkörívet leíró út mentén épült. A 9-es km-től a Pongrác-tetőig az országút 300 métert emelkedik. A hágó (1257 m) a Pongrác-csúcs alatt van, ahonnan felejthetetlen kilátás nyílik a Gyergyóimedencére. 1 Dr. Dombay István egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, a Gyergyószentmiklósi Egyetemi Jogú Főiskola igazgatója Postai cím: Gradina Csíky, GHEORGHENI, jud. Harghita, ROMÁNIA 2 Magyari-Sáska Zsolt egyetemi tanársegéd, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Gyergyószenmiklósi Egyetemi Jogú Főiskola Postai cím: Gradina Csíky, GHEORGHENI, jud. Harghita, ROMÁNIA 1

2 A túrázók számára a Pongrác-tető jelentős turisztikai kiindulópont. Az É-Ny-i irányba induló piros sávú jelzés a Gyergyói-havasok főgerincét követi a Kelemen havasokig. A kék sávú jelzés a Nyerges-nyakig követi a piros sávot, innen a Hagymáshegység északi vonulatának vízválasztójára kanyarodik és a Csalhóig vezeti a turistát. A délkeleti irányba tartó piros sávú jelzés a Hagymás-hegység főgerincét követi a Csíki-havasokig. A Pongrác-tetőtől a Gyilkos-tóig az aszfaltút többnyire fenyveseken halad át. A 21-és km előtt ( m) eléri a Nyírcsutak- vagy Dancurás-patak völgyét, a 23-as km előtt ( m) a D-Ny felől beömlő Lóhavas-patakot látjuk. Az út a Vereskőpatak mesterséges ülepítő tavának jobb oldalán halad tovább, és a gát melletti kanyarban szemünk elé tárul a Gyilkos-tó, amelynek hátterében, mint egy alvó oroszlán, a Kis-Cohárd látható. Az elénk táruló csodálatos látványt Orbán Balázs a Székelyföld leírása című könyvében így mutatja be: A legmeglepőbb, a legelragadóbb képek egyike áll előttünk. Még az is ki Felső-Olaszország nagyszerű és Svájcnak ünnepelt tavait látta, bámulattal fog e látvány előtt megállni. Nagyobbszerű tüneményt talán igen, de szebbet, vonzóbbat nem rejtenek a havasok keblükben." Az út a Juh-patakon át a Gyilkos-tó jobboldalára kerül, párhuzamosan halad a tó keleti partjával, és a 25-ös km-nél eléri a csónakkikötőt. A Juh-patak völgyén fölfelé haladva a kék sávú jelzés a Nagyhagymás alatti Fehérmezőre vezet, ahol csatlakozik a Hagymás-hegység főgerincén végigvezető piros sávú jelzéssel, amely az Egyes-kő menedékházához vezet. A tó keletkezése Annak ellenére, hogy a Gyilkos-tó aránylag fiatal képződmény, kialakulásának módja és ideje vitatott. Kialakulásának idején a környéket elkerülték a kereskedelmi utak, gazdaságilag kihasználatlan, megközelítése körülményes volt. A Gyergyóbékásból származó adat az ös évet említi. Bányai János geológus az 1837-es év mellett dönt, amit elhihető érvek támasztanak alá. Herbich Ferenc 1838-ra teszi a tó létrejöttét. Emellett szól az a földrengéshez kapcsolódó adat, amely 1838 januárjában volt észlelhető, és amely februárban megismétlődött. Talán ez indíthatta meg a hegycsuszamlást. A döntő érv az 1837-es év mellett az a rendkívül heves vihar és felhőszakadás, amelyet Ditrói Puskás Ferenc, Borszék története című, 1882-ben megjelent munkájában említ. Hegycsuszamlás által, természetes völgyelzáródás útján keletkezett tavakra számtalan példa van, amelyek születése és elhalása ismeretes. Ha a völgyzáró gát anyaga laza, vízáteresztő, a keletkezett tavak élete rövid, egyik napról a másikra jönnek létre és ugyanolyan gyorsan el is tűnnek. A Gyilkos-tó szerencsésebb helyzetben van, mert a Gyilkoshegy lábánál felhalmozódott és megcsúszott törmelék által keletkezett gát ellenáll az eróziónak és visszatartja a gát mögötti víztömeget. Még ma is jól látható az a domború földnyelv, amely teljes szélességében elzárja a Békás-patak völgyét és a Nagy-Cohárd délkeleti hegylábának támaszkodott. A tó elnevezése Benkő Károly 1853-ban Verestó néven említi (Csík, Gyergyó és Kászon múltja és jelene, általános és és részletes osztályokban című munkájában). Herbich Ferenc 1866-ban megjelent dolgozatában (Eine geologische Excursion von Bálán aus den Vörösto nach Békás Zsedanpatak) is Vörös-tóról ír, 1878-ban megjelent összefoglaló művében már a Gyilkos-tó nevet használja. 2

3 A Gyilkos-tó nevet Orbán Balázs viszi be a köztudatba, 1864-ben az Erdélyi Múzeum- Egyesület III. Közgyűlésén tartott előadásán. Valószínűleg a Gyilkos-hegyről kapta az elnevezést, amely jóval régebbi a tó keletkezésénél. Az okiratok már 1773-ban említik, mint a Lázár grófok birtokát, Gyilkos-havas néven. A tó legendája Orbán Balázs, aki utazásai során Székelyföld legendáit leírta, a Gyilkos-tóval kapcsolatban nem tesz erről említést. A tó legendájáról először Urmánczy Nándor az Erdély folyóirat 1895-ös évi 1-2 számában tesz említést, amely szerint egy öreg székely halász mesélte el a szomorú történetet. A Nagy-Cohárd barlangjában tanyázó rabló a ditrói vásárból elrabolta és barlangjába hurcolta a gyönyörű Ferenc Anikót. A lány könyörgésére megnyíltak a barlang falai és a hegy szelleme Anikót elvezette a mélybe. A rabló akkorát ütött a dorongjával a sziklára, hogy a hegy összeomlott és maga alá temette a rablót. Az évek folyamán a legenda több változata jelent meg. A tó fekvése és határai A természetes hegycsuszamlás által kialakult tó hosszabbik ága kis eltéréssel északi irányú. A rövidebb ág megközelítőleg K-Ny irányú. Kialakulásakor a tó hosszabb ága (Juhpatak) délen a Lóhavas legészakibb, Versesszakáll nevű tömbjéig nyúlt. Napjainkban a tó déli határát a Juh-, Vereskő-, Likas-patak összefolyásának keskeny, feltöltődött és elmocsarasodott területe képezi. Keletről a Gyilkos-havas (1384 m) lejtője, nyugaton a Likassarok hegyláb határolja. Északi részét a Nagy-Cohárd sziklaletörései határolják. A tó méretei (alapvető limnológiai adatai) A tó eredeti méretei ismeretlenek. Herbich Ferenc 1859-ben megkísérli a mérést, de figyelmeztet, hogy a tó hozzáférhetetlensége miatt adatai pontatlanok. Számításai alapján 750 öl hosszú, 120 öl széles és 56 katasztrális hold a területe. Gyergyószentmiklós 1864-es helynévösszeírásaiban 36 holdnyi kiterjedés szerepel. A tó mélységével kapcsolatos adatok is hozzávetőlegesek, csupán a vízből kiálló fenyők magasságának becslése alapján határozták meg, ami m között váltakozott. A régóta sürgetett méréseket 1955 augusztusában Pisota Ion és Nastase A. végzik el óta a Gyilkos-tóval foglalkozó leírások kivétel nélkül ezekre az adatokra támaszkodnak. A tudományos igényességgel elkészített munka szépséghibája, hogy a tó formája nem hasonlít a fotogrammetrikus módszerekkel készített formákhoz. Azóta a tó méretei lényegesen megváltoztak és szükségszerűvé tették a mérések aktualizálását. A Babes-Bolyai Tudományegyetem Földrajz karának 2002-ben elvégzett mérések szerint (Pándi & all) a juh-pataki ág hossza 900 m, átlagos szélessége 134 m. A cohárd-pataki ág hossza 438 m, átlagos szélessége 62 m, legnagyobb szélessége 83 m. A Gyilkos-tó területe m2, vízmennyisége m3, kerülete 3044 m, legnagyobb mélysége 9,63 m a kifolyás közelében. 3

4 1. ábra A Gyilkos-tó és környékének térkép részlete 4

5 A tó két irányba terjeszkedik: déli irányba (juh-pataki ág) és nyugati irányba (cohárdpataki ág). Formája L betűhöz, vagy csizmához hasonlítható. A hegycsuszamláskor keletkezett természetes gát mögött felgyűlt víz elárasztotta a Cohárd- és Juh-patak völgyét, az így létrejött tó vizéből csupasz fenyőfacsonkok merednek az ég felé. A gáton átfolyó víz tulajdonképpen a Békás-patak forrását is jelenti. A tavat négy nagyobb patak (Juh-patak, Vereskő-patak, Likas-patak, Cohárd-patak), egy kisebb (Gyilkos-patak) és 13 időszakos patak táplálja. A tó vize csapadékszegény időszakban áttetsző, enyhén zöldes, csapadékos időszakban barnás, enyhén vöröses. A tó pusztulása A tavak elhalása alól a Gyilkos-tó sem kivétel. Kialakulása utáni gyors vízszintcsökkenést a természetes gát felső, lazább rétegeinek lemosódása, majd bevágódása okozta. Amikor a kifolyás eróziója elérte a torlasz tömörebb rétegét, a szintcsökkenés lelassult, és a tó pusztulásának oka a feltöltődés (kolmatáció) maradt. Torenciális esőzések idején a beömlő patakok nagy mennyiségű hordalékot raknak le a beömlési torkolatnál. Ezt a folyamatot fokozza a faállomány kivágása a patakok vízgyűjtőmedencéiben. A feltöltődés a tó juh-pataki ágának déli részén a legerőteljesebb. A Juh-patak, Vereskőpatak, Likas-patak és a Gyilkospatak valamikor külön-külön ömlöttek a tóba. A feltöltődés következtében ma már a Gyilkos-patak a Juh-patakba, a Vereskő-patak egyesülve a Likaspatakkal szintén a Juh-patakba ömlik. A hordalék lerakódás megakadályozására a juh-pataki ág déli részén, a Gyilkos-patakon, 1913-ban hordalékfogó gátat építettek. A Vereskő- és Juh-patak gátjai, a két legnagyobb, az ötvenes évek közepén épültek, a Juh-pataki gát 1975-ben átszakadt. A Cohárd-patak völgyében nem is próbáltak gátat építeni. A tó pusztulásának másik oka a parti növényzet terjedése, főleg a patakok beömlésénél. A sekély vízterületeket (juh-pataki ág déli része) kiterjedt úszó békaszőlő (Potamogeton natans) sűrű szőnyege borítja. A tócsagos területeken szívesen megtelepednek az ágas békabuzogány (Sparganium erectum), harmatkása (Glyceria) fajok, iszapzsurló (Equisetum fluviatile), több sásfaj, a sovány perje (Poa triviális), kúszó boglárka (Ranunculus repens). A tóparti növényzet terjedéséhez hozzájárulnak a tófenékből kiszakadó facsonkok, amelyek a part közelében összefonódnak a parti növényzettel. Nem ritkák ezeken a mohás, algás tutajokon" megtelepedett fiatal csemeték ligetei, amelyek fokozzák ugyan a tó varázsát, de jelentősen hozzájárulnak zsugorodásához. A természetes folyamatok során bekövetkező feltöltődést emberi beavatkozással legtöbb késleltetni lehet. Ugyanakkor a gazdasági értékesítéssel járó pusztítás is igen jelentős. Az erdőkitermelés megindulásakor 1895-ben fűrésztelep, munkásszállók és kocsma épült a tó déli partján. Hatalmas mennyiségű hulladék (fűrészpor, zúzalék) került a tóba, a cohárd-völgyi fakitermelő út építésekor a kirobbantott törmelék nagy része szintén a tóba került. A tó eredetiségét és varázsát adó elárasztott erdő is rohamosan pusztul. Víz alatti részére lerakodó meszes és algás burok egyre vastagszik, ami egy idő után kibillenti a fatörzseket, amelyek a felszínen sodródnak és a patakok közelében torlódnak. Emellett a csónakázók között is akadnak olyanok, akik segítik " e természetes folyamatot, igyekeznek kidönteni a csónakázást akadályozó fatörzseket. Hermán Ottó 1871-ben így ír az elárasztott erdő pusztulásáról: A fenyvek éveken át küszködtek a szokatlan, természetük ellenére való új állapottal, azután meghaltak - a tűk 5

6 leperegtek, leáztak, a vízből kiálló csúcsokról levált a kéreg, s a tó csapkodó hulláma, eső, vihar és a fény elvégezték a fehérítést - a kifehértett fenyőcsúcsok, ágak úgy emelkednek ki a tó sötétzöld szívéből, mint valami panaszos csontvázak, mintha keseregve nyújtanák karjaikat az ég felé, mely kegyetlen sorsra kárhoztatta őket." A turizmus fellendülésével hihetetlen mennyiségű szemét halmozódott fel a tó környékén és a tóban (műanyag, üveg, papír, koronazár, háztartási hulladék stb.). a kereskedelmi egységek, turisták vagy átutazók óriási mennyiségű szemetet szórnak szét. A Gyilkos-tó és környékének természeti értékei A Hagymás-hegység mai arculatát kialakító földtörténeti események különleges, formaszépségekben egyedülállóan gazdag tájat hoztak létre: szurdokvölgyek, meredek sziklafalak, kőfolyások, poljék, uvalok, dolinák, sziklapiramisok, aktív zsombolyok, kövületekben gazdag területek. A tájegység barlangjainak csoportosítása: Likas zsomboly: a Likas-havas (1675 m) tetején nyílik. A feneketlennek hitt vulkáni kürtőnek is nevezett függőleges aknabarlang mészkőben képződött, mélysége 51 m. A 8 m átmérőjű bejárattól az akna függőleges 37,5 m-ig, ahol állandó hó és jégkupac található. A Vithavas tektonikus (1609) barlangja: a mészkőhegység keleti oldalán három tektonikus vagy repedés-zsomboly van, mélységük több tíz m. A Békás-szoros barlangjai: több mint félszáz (51) barlang található itt, a leghosszabb a Mária-forrással szemben lévő Bardóc-sziklában nyílik. A szoros legjelentősebb barlangja a Hóvirág-barlang. A 28 m hosszú és 26 m széles teremből álló barlangot 1973-ban fedezték fel. Alját cseppkőmedencék borították, sztalagtitek, sztalagmitek és megszámlálhatatlan cseppkőoszlopok szinte egymás mellett álltak. Mire a barlangot védetté nyilvánították és lezárták, a barlangrombolók csaknem teljes egészében tönkretették. A Gyilkos-tó környéke a legutóbbi jégkorszak idején a vándorló fajok gyűjtőterülete volt, majd az éghajlat enyhülésével a fajok megtartási fészkévé vált. A védett növény- és állatfajok jegyzéke Növények: kisasszonypapucs, henyeboroszlán, sárgatámics, havasi gyopár, biborka, tiszafa, zergeboglár, kakukkfű, Zawadzki-mécsvirág, pozsaritai hölgymái, Römer-csűdfű, békási csűdfű, fehérmolyhú kankalin. Állatok: zerge, hiúz, barnamedve, mogyoróspelle, menyét. Madarak: hajnalmadár, holló, fekete harkály. 6

7 1. táblázat A Békási-szoros Nagyhagymás Nemzeti Park védett övezetei Övezet Terület Kategória Megjegyzések Békási-szoros Nincs saját ha védett terület Nagyhagymás Nemzeti Park adminisztrációja. Likas-zsomboly 5 ha szpeológiai A Gyilkostó településhez rezervátum tartozik. Békási-szoros és Gyilkos-tó 2128 ha természeti rezervátum Nagyhagymás, Egyes-kő, természeti 800 ha Fekete-hagymás rezervátum A Nemzeti Park Ütközési övezet peremterületeit foglalja magába. A környékbeli településeket Tranzit övezet és mezőgazdasági területeket foglalja magába. SWOT analízis Erősségek: országos főút mentén való fekvése; különleges és egyedi természeti adottságok; o karsztformák nagy száma, pl. Kis-Cohárd, Kupás, Sugó barlang;ű o egyedi természeti adottságok: a Gyilkos-tó, Románia egyetlen természetes völgyzárással létrejött tava; o egészséges éghajlat, a hótakaró tartóssága (április közepéig); o gazdag és változatos állatvilág, védett állatok; o a vizek gazdagok halállományban; o gazdag madárvilág; o jellegzetes hegyvidéki és szubalpesi növényzet, endémikus növények jelenléte; változatos turizmusformák alkalmazásának lehetőségei: o pihenő turizmus; o ismeretszerző turizmus; o alpinizmus, amelyet a 47 elismert mászó útvonal biztosít; o téli sportturizmus; o szpeoturizmus; o vadászati turizmus; o sporthorgászat; o ökoturizmus, a Nemzeti Parkban egy érdekes tanösvényt jelölt ki a Naturland Alapítvány; o tranzit turizmus. Gyengeségek: az általános infrastruktúrát és felszerelést illetően: o az úthálózat rossz minősége; o az ivóvíz hálózat hiányossága és elavult állapota; o a csatornahálózat és egy derítőállomás hiánya; o hiányos közvilágítás; o a távfűtés hiánya; 7

8 o hulladékszállítás és tárolás nehézkessége. más felszereléseket érintő hiányosságok: o egészségi ellátás; o kulturális felszereltség; o parkoló helyek; o az elszállásolási központok többsége elavult; o számos engedély nélkül épített létesítmény található; o a Hargita és a szomszédos megye határának tisztázatlanságából adódó adminisztrációs problémák; o szórakozási, pihenési felszerelések hiánya. Az erősségek és gyengeségek alapján megfogalmazódott lehetőségek és sürgő teendők kiinduló pontkén szolgálhatnak a fenntartható turisztikai tevékenységek menedzsmentjének megfogalmazásához. 2. táblázat A fenntartható turisztikai tevékenységhez szükséges intézkedések a Békásiszoros Nagyhagymás Nemzeti Parkon belül Szükséges intézkedések Kitűzött célok Egy látogatási központ megépítése a Egy működő információs központ létrehozása Gyilkostó turisztikai településen Információs anyagok készítése és árusítása A Békási-szoros Nagyhagymás Nemzeti Parkon belül létező törvények ismertetése Megfelelő lobby a helyi önkormányzatoknál a közlekedési útvonalak javítása, újak létesítése érdekében A helyi szállítási lehetőségek jobb kihasználása A sátorozó helyek kijelölése. Kerékpár- és gyalog ösvények létesítése Megfelelő összehangolt reklámtevékenység A turisták viselkedési szabályainak felállítása; a törvénytelen tevékenységek csökkentése, megszüntetése A turisták közlekedésének ellenőrizhetősége Újabb, környezetbarát szállítási, közlekedési eszközök bevezetése Az aktív turizmus elősegítése Új, megfelelő elszállásolási központok építése Az elszállásolás minőségének javítása A turisztikai szolgáltatások bővítése: A helyi lakosság érdekeltségének növelése a idegenvezetők biztosítása, sportfelszerelések turizmus iránt bérbeadása stb. Az ökoturizmus bevezetése és fejlesztése A turisták és tevékenységük megfigyelése Kérdőívekkel való felmérések Az országos és nemzetközi turisztikai tevékenységbe való bekapcsolása A csónakázási útvonalak kijelölése a tavon Szakmai- és általános ismereteket igénylő turisták vonzása A turizmusnak a környezetre tett negatív hatásának csökkentése A turisták igényeinek, megelégedettségi fokának felmérése Stratégiák kidolgozása. Információs központok létesítése a határ átkelőknél A vízi élővilág megóvása 8

9 IRODALOM Dombay, I. Magyari, Zs. (2001) Hargita megyei turisztikai központok számítógépes feldolgozása, Magyar Földrajzi Konferencia CD kiadványa, Szeged Dombay, I. & all (2002) A Gyilkos-tó turisztikai település idegenforgalmának fellendítése. Román Turisztikai Minisztérium Kutató Központjának rendelésére, Bukarest Dombay, I. (1995) Az idegenforgalom földrajza, Officina, Szeged Dombay, I. (1998) Helyi jelentőségű gyógyturisztikai települések Hargita megyében, Uni. Ecologica Dimitrie Cantemir, Marosvásárhely Pándi, G. Magyari, Zs. (2003) A batimetrikus térképek számítógépes elkészítése. A Gyilkos-tó modell, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geographia, XLVIII, 2, pp

A TURISZTIKAI KIÉPÍTETTSÉG ÁLLAPOTA ÉS FEJLESZTÉSI OPPORTUNITÁSAI A HARGITA-HEGYSÉGBEN (Esettanulmány: Hargitafürdő)

A TURISZTIKAI KIÉPÍTETTSÉG ÁLLAPOTA ÉS FEJLESZTÉSI OPPORTUNITÁSAI A HARGITA-HEGYSÉGBEN (Esettanulmány: Hargitafürdő) Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A TURISZTIKAI KIÉPÍTETTSÉG ÁLLAPOTA ÉS FEJLESZTÉSI OPPORTUNITÁSAI A HARGITA-HEGYSÉGBEN (Esettanulmány: Hargitafürdő) Horváth Alpár 1 Bartos-Elekes Zsombor 2 A Hargita-hegység:

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Igazgatóság Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Igazgatóság Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ...3 II. CSÍK TÉRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE...5 II.1. A térséghez tartozó települések...5 II.2. Helyi fejlesztési terv...6 II.2.1. Földrajzi és fizikai bemutatás...6 II.2.1.1.

Részletesebben

Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégiája előkészítő tanulmány

Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégiája előkészítő tanulmány Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégiája előkészítő tanulmány Készítette: Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. 1146 Budapest, Hermina út 17. T.:(1) 471-8955 2012. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ásványvizes tanösvény Korondon

Ásványvizes tanösvény Korondon XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14 16. Ásványvizes tanösvény Korondon Andorkó Imola-Rozália Babe Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar, Turizmusföldrajz, II. év Vezető

Részletesebben

ABAÚJI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI SZÖVETSÉG 3860 ENCS, BEM J. U.

ABAÚJI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI SZÖVETSÉG 3860 ENCS, BEM J. U. ABAÚJI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI SZÖVETSÉG 3860 ENCS, BEM J. U. 3. A REGÉCI VÁR TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK KOMPLEX TANULMÁNY TERVE 2002. És ha már nem lehet útját állni a gazdasági fejlődésnek,

Részletesebben

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. A helyi hulladékgazdálkodási tervről 1

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. A helyi hulladékgazdálkodási tervről 1 UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e A helyi hulladékgazdálkodási tervről 1 Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Proiect finantat prin Phare COMUNA GUVERNUL A REMETEI VÉDETT TERÜLETEK ÖKOLÓGIAI REKONSTRUKCIÓJÁRÓL VÉGZETT TANULMÁNY

Proiect finantat prin Phare COMUNA GUVERNUL A REMETEI VÉDETT TERÜLETEK ÖKOLÓGIAI REKONSTRUKCIÓJÁRÓL VÉGZETT TANULMÁNY A munka címe: A REMETEI VÉDETT TERÜLETEK ÖKOLÓGIAI REKONSTRUKCIÓJÁRÓL VÉGZETT TANULMÁNY Tervező: TRANSPAGONY SRL. Miercurea Ciuc, Str. Inimii nr. 3 Tájépítészet: dr Herceg Ágnes, okl. tájépítész Tikk Dóra,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10

Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Helyzetértékelés... 6 1. Éghajlat... 7 Általános klimatológiai viszonyok... 7 2. A környezeti elemek állapota... 10 2.1 Levegő... 10 2.1.1 Légszennyező ok kibocsátása...

Részletesebben

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

Az elmúlt évszázad nagy árvizei a. Felső Tisza vidéken

Az elmúlt évszázad nagy árvizei a. Felső Tisza vidéken Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Szakdolgozat Az elmúlt évszázad nagy árvizei a Felső Tisza vidéken Témavezető: dr. Lóki József tanszékvezető

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS LOCAL AGENDA

SZEGHALOM VÁROS LOCAL AGENDA Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, amit lehelyez, a világot építi tovább. Antoine de Saint-Exupéry SZEGHALOM VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés

Részletesebben

Bodrogkeresztúr. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.

Bodrogkeresztúr. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro. Bodrogkeresztúr BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI STRATÉGIA Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest,

Részletesebben

A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN

A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN A Puszta 2003-1/20. pp. 263-314. A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN ŐZE PÉTER SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KAR, TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2002 BEVEZETÉS

Részletesebben

Járási és kistérségi közösségi közlekedést felmérő tanulmány

Járási és kistérségi közösségi közlekedést felmérő tanulmány Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Azonosító szám: TÁMOP -2.4.5-12/3-2012-0036 Járási és kistérségi közösségi közlekedést felmérő tanulmány Keszthely és Környéke Kistérségi

Részletesebben

Bevezetés 5. 1. nap... 10

Bevezetés 5. 1. nap... 10 Udvarhelyszék Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. nap... 10 (Homoródszentmárton - Homoródalmás - Vargyasi szoros - Homoródalmás - Homoródkarácsonyfalva - Homoródszentpál - Homoródszentpéter - Recsenyéd Homoródszentmárton)

Részletesebben

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN 2011 Áttekintés A RÉSZTVEVÔ TELEPÜLÉSEK Hét Miskolc Tokaj Sopron Kunsziget Gönyû Tata Tatabánya Zsámbék Budaörs

Részletesebben

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 -

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 - ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.kornyezetvedelem.tk, tel:70-306-1423-2009 - Isaszeg Város Települési

Részletesebben

TANULMÁNY. Komplex örökségturisztikai fejlesztések Orfűn - A Malomtól a Vízfő Forrásházig

TANULMÁNY. Komplex örökségturisztikai fejlesztések Orfűn - A Malomtól a Vízfő Forrásházig 2014. Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter ELŐMEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Komplex örökségturisztikai fejlesztések Orfűn - A Malomtól a Vízfő Forrásházig A Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter

Részletesebben

A Balaton turisztikai fejlesztési lehetőségei

A Balaton turisztikai fejlesztési lehetőségei Károly Róbert Főiskola Turizmus és Területfejlesztési Tanszék Gyöngyös A Balaton turisztikai fejlesztési lehetőségei Készítette: Prohászka Györgyi Konzulens: Dr. Remenyik Bulcsú PhD Gyöngyös 2008 A Balaton

Részletesebben

HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013

HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013 HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013 Készítette: PRO PROFESSIONE TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG, BUDAPEST Projektvezető: Dr. Kulcsár László 2002. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

közlekedhetünk tovább az út rossz állapota miatt, és kezdünk ereszkedni be a Fügés-nyakba, a,,temető" nevű helyre. Itt, első világháborús

közlekedhetünk tovább az út rossz állapota miatt, és kezdünk ereszkedni be a Fügés-nyakba, a,,temető nevű helyre. Itt, első világháborús Gerincútvonalak 1.útvonal: Pongrác-tető (1255) - Nyerges-nyak (1375) - Kis-havas csúcsa alatt (1375) - Likas-havas csúcsa alatt (1385) - Dancúrás-nyak (1248) - Dancúráskő alatt (1378) - Vinkli-puszta (1445)

Részletesebben

A Bujáki Vár és környezetének turisztikai célú hasznosítására vonatkozó fejlesztési program - beruházás megvalósíthatósági tanulmánya

A Bujáki Vár és környezetének turisztikai célú hasznosítására vonatkozó fejlesztési program - beruházás megvalósíthatósági tanulmánya A Bujáki Vár és környezetének turisztikai célú hasznosítására vonatkozó fejlesztési program - beruházás megvalósíthatósági tanulmánya Szerzők: Kovács Miklós, Majcher Tamás, Mátyó Edina Kovaterv Kft. 2013.

Részletesebben

A llakoiiy ícrmészcuudojuáiiyi kutatásának eredményei XVIII.

A llakoiiy ícrmészcuudojuáiiyi kutatásának eredményei XVIII. A llakoiiy ícrmészcuudojuáiiyi kutatásának eredményei XVIII. Il AKÓNYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ZIRC À Bakony természettudományi kutatásának eredményei XVIII. Kesultaliones invcstigatiomiin rcrum naluralium

Részletesebben

Portik Zsolt Gyergyószárhegy Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár

Portik Zsolt Gyergyószárhegy Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Gyergyószárhegy HONISMERETI TANULMÁNY Portik Zsolt Gyergyószárhegy Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 2014 Történeti adatok Gyergyószárhegy, Hargita megyében, a Gyergyói-medence

Részletesebben

M01. első nap Sóváradi remeteség Parajd. 14 km, 4.3o óra

M01. első nap Sóváradi remeteség Parajd. 14 km, 4.3o óra első nap Sóváradi remeteség Parajd Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km 14 km, 4.3o óra M01 A remeteséget elhagyva felérünk az erdőbe, ahol az ösvényünket keresztezi egy köves, erdei út (350

Részletesebben

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat. Ökoturizmus és Vízi turizmus

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat. Ökoturizmus és Vízi turizmus Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat Ökoturizmus és Vízi turizmus Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat Ökoturizmus és Vízi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A természetvédelmi területek látogatói marketingjének teljesítmény- és hatásvizsgálata Konzulens:

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016)

SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) 1 SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) 2014. augusztus hó Ez a dokumentum a VIAMAP Kft. szellemi tulajdona, bármely

Részletesebben

I-II. KÖTET VIZSGÁLATOK, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

I-II. KÖTET VIZSGÁLATOK, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK I-II. KÖTET VIZSGÁLATOK, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1 C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30)

Részletesebben