A FENNTARTHATÓ TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉG MENEDZSMENTJE A GYILKOS-TÓ HEGYI TURISZTIKAI TELEPÜLÉSEN A BÉKÁSI-SZOROS NAGYHAGYMÁS NEMZETI PARK KERETÉN BELÜL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FENNTARTHATÓ TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉG MENEDZSMENTJE A GYILKOS-TÓ HEGYI TURISZTIKAI TELEPÜLÉSEN A BÉKÁSI-SZOROS NAGYHAGYMÁS NEMZETI PARK KERETÉN BELÜL"

Átírás

1 A FENNTARTHATÓ TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉG MENEDZSMENTJE A GYILKOS-TÓ HEGYI TURISZTIKAI TELEPÜLÉSEN A BÉKÁSI-SZOROS NAGYHAGYMÁS NEMZETI PARK KERETÉN BELÜL. Dombay István 1 Magyari-Sáska Zsolt 2 A Gyilkos-tó megközelítése Az üdülő jellegű település a Pongrác-tetői hágón keresztül (1254 m) az Erdélyt Moldvával összekötő 12C jelzésű országút mentén fekszik, 25 km-re Gyergyószentmiklóstól és 35 km-re Békás városától. Közigazgatásilag Gyergyószentmiklóshoz tartozik. Az üdülőtelep kialakulása és fejlődése szorosan kötődik a városhoz. A város első írásos említése az 1332-es évi pápai tizedjegyzékben szerepel. Társadalmi fejlődése szorosan összefügg a székely társadalomszerkezet fejlődésével. Viharos, mostoha történelme (társadalmi tagozódás - lófők, gyalogkatonák, jobbágysors tatárjárás, pestis, osztrák elnyomás, madéfalvi veszedelem, 1848-as forradalom, első és második világháború, kapitalizmus lassú kibontakozása, államosítás, szocialista gazdálkodás, az 1989-es változások utáni kiábrándultság, a mostoha éghajlati viszonyok) tartózkodóvá, zárkózottá, gyanakvóvá tette a környék emberét. A es lélekszámú, többségében magyarok lakta város a Gyergyói-medence legnagyobb települése, amely számos turisztikai nevezetesség kiindulópontja (Borszék, Parajd, Szováta, Gyilkos-tó, Marosvásárhely, Csíkszereda). A Gyilkos-tó felé vezető út szélén, a város keleti peremén, sziklás hegylábon áll a 77 m hosszú és 33 m széles ellipszis alakú Both vára, amely a XV. század végén, a XVI. század elején épülhetett, és története kapcsolódik II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához. Both várát elhagyva a Békény-patak völgyén haladunk fölfelé. A 4-es km környékén jobbról, a Magasbükk-pataka ömlik a Békénybe. Ezen a helyen a városhoz tartozó üdülőt alakítottak ki, ahol faházikók, motel, kezdők számára sípálya, töltéssel felduzzasztott félhektárnyi tó várja a kikapcsolódni vágyókat. Az 5-ös km táján a környék, pillanatnyilag legjobb sípályája található, amelynek alsó szakaszán felvonó is működik. Tovább haladva a Gyilkos-tó felé a 6-os 7-es km között először a Szarvas forrást (5+800 m), majd a Csanód patakát (6+600 m), és a városi vízműveket hagyjuk magunk mögött. A 9- es km előtt a Békény pataka észak leié kanyarodik. A Kilences néven ismert vendéglő a Mogyorósbükk-patak torkolatánál félkörívet leíró út mentén épült. A 9-es km-től a Pongrác-tetőig az országút 300 métert emelkedik. A hágó (1257 m) a Pongrác-csúcs alatt van, ahonnan felejthetetlen kilátás nyílik a Gyergyóimedencére. 1 Dr. Dombay István egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, a Gyergyószentmiklósi Egyetemi Jogú Főiskola igazgatója Postai cím: Gradina Csíky, GHEORGHENI, jud. Harghita, ROMÁNIA 2 Magyari-Sáska Zsolt egyetemi tanársegéd, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Gyergyószenmiklósi Egyetemi Jogú Főiskola Postai cím: Gradina Csíky, GHEORGHENI, jud. Harghita, ROMÁNIA 1

2 A túrázók számára a Pongrác-tető jelentős turisztikai kiindulópont. Az É-Ny-i irányba induló piros sávú jelzés a Gyergyói-havasok főgerincét követi a Kelemen havasokig. A kék sávú jelzés a Nyerges-nyakig követi a piros sávot, innen a Hagymáshegység északi vonulatának vízválasztójára kanyarodik és a Csalhóig vezeti a turistát. A délkeleti irányba tartó piros sávú jelzés a Hagymás-hegység főgerincét követi a Csíki-havasokig. A Pongrác-tetőtől a Gyilkos-tóig az aszfaltút többnyire fenyveseken halad át. A 21-és km előtt ( m) eléri a Nyírcsutak- vagy Dancurás-patak völgyét, a 23-as km előtt ( m) a D-Ny felől beömlő Lóhavas-patakot látjuk. Az út a Vereskőpatak mesterséges ülepítő tavának jobb oldalán halad tovább, és a gát melletti kanyarban szemünk elé tárul a Gyilkos-tó, amelynek hátterében, mint egy alvó oroszlán, a Kis-Cohárd látható. Az elénk táruló csodálatos látványt Orbán Balázs a Székelyföld leírása című könyvében így mutatja be: A legmeglepőbb, a legelragadóbb képek egyike áll előttünk. Még az is ki Felső-Olaszország nagyszerű és Svájcnak ünnepelt tavait látta, bámulattal fog e látvány előtt megállni. Nagyobbszerű tüneményt talán igen, de szebbet, vonzóbbat nem rejtenek a havasok keblükben." Az út a Juh-patakon át a Gyilkos-tó jobboldalára kerül, párhuzamosan halad a tó keleti partjával, és a 25-ös km-nél eléri a csónakkikötőt. A Juh-patak völgyén fölfelé haladva a kék sávú jelzés a Nagyhagymás alatti Fehérmezőre vezet, ahol csatlakozik a Hagymás-hegység főgerincén végigvezető piros sávú jelzéssel, amely az Egyes-kő menedékházához vezet. A tó keletkezése Annak ellenére, hogy a Gyilkos-tó aránylag fiatal képződmény, kialakulásának módja és ideje vitatott. Kialakulásának idején a környéket elkerülték a kereskedelmi utak, gazdaságilag kihasználatlan, megközelítése körülményes volt. A Gyergyóbékásból származó adat az ös évet említi. Bányai János geológus az 1837-es év mellett dönt, amit elhihető érvek támasztanak alá. Herbich Ferenc 1838-ra teszi a tó létrejöttét. Emellett szól az a földrengéshez kapcsolódó adat, amely 1838 januárjában volt észlelhető, és amely februárban megismétlődött. Talán ez indíthatta meg a hegycsuszamlást. A döntő érv az 1837-es év mellett az a rendkívül heves vihar és felhőszakadás, amelyet Ditrói Puskás Ferenc, Borszék története című, 1882-ben megjelent munkájában említ. Hegycsuszamlás által, természetes völgyelzáródás útján keletkezett tavakra számtalan példa van, amelyek születése és elhalása ismeretes. Ha a völgyzáró gát anyaga laza, vízáteresztő, a keletkezett tavak élete rövid, egyik napról a másikra jönnek létre és ugyanolyan gyorsan el is tűnnek. A Gyilkos-tó szerencsésebb helyzetben van, mert a Gyilkoshegy lábánál felhalmozódott és megcsúszott törmelék által keletkezett gát ellenáll az eróziónak és visszatartja a gát mögötti víztömeget. Még ma is jól látható az a domború földnyelv, amely teljes szélességében elzárja a Békás-patak völgyét és a Nagy-Cohárd délkeleti hegylábának támaszkodott. A tó elnevezése Benkő Károly 1853-ban Verestó néven említi (Csík, Gyergyó és Kászon múltja és jelene, általános és és részletes osztályokban című munkájában). Herbich Ferenc 1866-ban megjelent dolgozatában (Eine geologische Excursion von Bálán aus den Vörösto nach Békás Zsedanpatak) is Vörös-tóról ír, 1878-ban megjelent összefoglaló művében már a Gyilkos-tó nevet használja. 2

3 A Gyilkos-tó nevet Orbán Balázs viszi be a köztudatba, 1864-ben az Erdélyi Múzeum- Egyesület III. Közgyűlésén tartott előadásán. Valószínűleg a Gyilkos-hegyről kapta az elnevezést, amely jóval régebbi a tó keletkezésénél. Az okiratok már 1773-ban említik, mint a Lázár grófok birtokát, Gyilkos-havas néven. A tó legendája Orbán Balázs, aki utazásai során Székelyföld legendáit leírta, a Gyilkos-tóval kapcsolatban nem tesz erről említést. A tó legendájáról először Urmánczy Nándor az Erdély folyóirat 1895-ös évi 1-2 számában tesz említést, amely szerint egy öreg székely halász mesélte el a szomorú történetet. A Nagy-Cohárd barlangjában tanyázó rabló a ditrói vásárból elrabolta és barlangjába hurcolta a gyönyörű Ferenc Anikót. A lány könyörgésére megnyíltak a barlang falai és a hegy szelleme Anikót elvezette a mélybe. A rabló akkorát ütött a dorongjával a sziklára, hogy a hegy összeomlott és maga alá temette a rablót. Az évek folyamán a legenda több változata jelent meg. A tó fekvése és határai A természetes hegycsuszamlás által kialakult tó hosszabbik ága kis eltéréssel északi irányú. A rövidebb ág megközelítőleg K-Ny irányú. Kialakulásakor a tó hosszabb ága (Juhpatak) délen a Lóhavas legészakibb, Versesszakáll nevű tömbjéig nyúlt. Napjainkban a tó déli határát a Juh-, Vereskő-, Likas-patak összefolyásának keskeny, feltöltődött és elmocsarasodott területe képezi. Keletről a Gyilkos-havas (1384 m) lejtője, nyugaton a Likassarok hegyláb határolja. Északi részét a Nagy-Cohárd sziklaletörései határolják. A tó méretei (alapvető limnológiai adatai) A tó eredeti méretei ismeretlenek. Herbich Ferenc 1859-ben megkísérli a mérést, de figyelmeztet, hogy a tó hozzáférhetetlensége miatt adatai pontatlanok. Számításai alapján 750 öl hosszú, 120 öl széles és 56 katasztrális hold a területe. Gyergyószentmiklós 1864-es helynévösszeírásaiban 36 holdnyi kiterjedés szerepel. A tó mélységével kapcsolatos adatok is hozzávetőlegesek, csupán a vízből kiálló fenyők magasságának becslése alapján határozták meg, ami m között váltakozott. A régóta sürgetett méréseket 1955 augusztusában Pisota Ion és Nastase A. végzik el óta a Gyilkos-tóval foglalkozó leírások kivétel nélkül ezekre az adatokra támaszkodnak. A tudományos igényességgel elkészített munka szépséghibája, hogy a tó formája nem hasonlít a fotogrammetrikus módszerekkel készített formákhoz. Azóta a tó méretei lényegesen megváltoztak és szükségszerűvé tették a mérések aktualizálását. A Babes-Bolyai Tudományegyetem Földrajz karának 2002-ben elvégzett mérések szerint (Pándi & all) a juh-pataki ág hossza 900 m, átlagos szélessége 134 m. A cohárd-pataki ág hossza 438 m, átlagos szélessége 62 m, legnagyobb szélessége 83 m. A Gyilkos-tó területe m2, vízmennyisége m3, kerülete 3044 m, legnagyobb mélysége 9,63 m a kifolyás közelében. 3

4 1. ábra A Gyilkos-tó és környékének térkép részlete 4

5 A tó két irányba terjeszkedik: déli irányba (juh-pataki ág) és nyugati irányba (cohárdpataki ág). Formája L betűhöz, vagy csizmához hasonlítható. A hegycsuszamláskor keletkezett természetes gát mögött felgyűlt víz elárasztotta a Cohárd- és Juh-patak völgyét, az így létrejött tó vizéből csupasz fenyőfacsonkok merednek az ég felé. A gáton átfolyó víz tulajdonképpen a Békás-patak forrását is jelenti. A tavat négy nagyobb patak (Juh-patak, Vereskő-patak, Likas-patak, Cohárd-patak), egy kisebb (Gyilkos-patak) és 13 időszakos patak táplálja. A tó vize csapadékszegény időszakban áttetsző, enyhén zöldes, csapadékos időszakban barnás, enyhén vöröses. A tó pusztulása A tavak elhalása alól a Gyilkos-tó sem kivétel. Kialakulása utáni gyors vízszintcsökkenést a természetes gát felső, lazább rétegeinek lemosódása, majd bevágódása okozta. Amikor a kifolyás eróziója elérte a torlasz tömörebb rétegét, a szintcsökkenés lelassult, és a tó pusztulásának oka a feltöltődés (kolmatáció) maradt. Torenciális esőzések idején a beömlő patakok nagy mennyiségű hordalékot raknak le a beömlési torkolatnál. Ezt a folyamatot fokozza a faállomány kivágása a patakok vízgyűjtőmedencéiben. A feltöltődés a tó juh-pataki ágának déli részén a legerőteljesebb. A Juh-patak, Vereskőpatak, Likas-patak és a Gyilkospatak valamikor külön-külön ömlöttek a tóba. A feltöltődés következtében ma már a Gyilkos-patak a Juh-patakba, a Vereskő-patak egyesülve a Likaspatakkal szintén a Juh-patakba ömlik. A hordalék lerakódás megakadályozására a juh-pataki ág déli részén, a Gyilkos-patakon, 1913-ban hordalékfogó gátat építettek. A Vereskő- és Juh-patak gátjai, a két legnagyobb, az ötvenes évek közepén épültek, a Juh-pataki gát 1975-ben átszakadt. A Cohárd-patak völgyében nem is próbáltak gátat építeni. A tó pusztulásának másik oka a parti növényzet terjedése, főleg a patakok beömlésénél. A sekély vízterületeket (juh-pataki ág déli része) kiterjedt úszó békaszőlő (Potamogeton natans) sűrű szőnyege borítja. A tócsagos területeken szívesen megtelepednek az ágas békabuzogány (Sparganium erectum), harmatkása (Glyceria) fajok, iszapzsurló (Equisetum fluviatile), több sásfaj, a sovány perje (Poa triviális), kúszó boglárka (Ranunculus repens). A tóparti növényzet terjedéséhez hozzájárulnak a tófenékből kiszakadó facsonkok, amelyek a part közelében összefonódnak a parti növényzettel. Nem ritkák ezeken a mohás, algás tutajokon" megtelepedett fiatal csemeték ligetei, amelyek fokozzák ugyan a tó varázsát, de jelentősen hozzájárulnak zsugorodásához. A természetes folyamatok során bekövetkező feltöltődést emberi beavatkozással legtöbb késleltetni lehet. Ugyanakkor a gazdasági értékesítéssel járó pusztítás is igen jelentős. Az erdőkitermelés megindulásakor 1895-ben fűrésztelep, munkásszállók és kocsma épült a tó déli partján. Hatalmas mennyiségű hulladék (fűrészpor, zúzalék) került a tóba, a cohárd-völgyi fakitermelő út építésekor a kirobbantott törmelék nagy része szintén a tóba került. A tó eredetiségét és varázsát adó elárasztott erdő is rohamosan pusztul. Víz alatti részére lerakodó meszes és algás burok egyre vastagszik, ami egy idő után kibillenti a fatörzseket, amelyek a felszínen sodródnak és a patakok közelében torlódnak. Emellett a csónakázók között is akadnak olyanok, akik segítik " e természetes folyamatot, igyekeznek kidönteni a csónakázást akadályozó fatörzseket. Hermán Ottó 1871-ben így ír az elárasztott erdő pusztulásáról: A fenyvek éveken át küszködtek a szokatlan, természetük ellenére való új állapottal, azután meghaltak - a tűk 5

6 leperegtek, leáztak, a vízből kiálló csúcsokról levált a kéreg, s a tó csapkodó hulláma, eső, vihar és a fény elvégezték a fehérítést - a kifehértett fenyőcsúcsok, ágak úgy emelkednek ki a tó sötétzöld szívéből, mint valami panaszos csontvázak, mintha keseregve nyújtanák karjaikat az ég felé, mely kegyetlen sorsra kárhoztatta őket." A turizmus fellendülésével hihetetlen mennyiségű szemét halmozódott fel a tó környékén és a tóban (műanyag, üveg, papír, koronazár, háztartási hulladék stb.). a kereskedelmi egységek, turisták vagy átutazók óriási mennyiségű szemetet szórnak szét. A Gyilkos-tó és környékének természeti értékei A Hagymás-hegység mai arculatát kialakító földtörténeti események különleges, formaszépségekben egyedülállóan gazdag tájat hoztak létre: szurdokvölgyek, meredek sziklafalak, kőfolyások, poljék, uvalok, dolinák, sziklapiramisok, aktív zsombolyok, kövületekben gazdag területek. A tájegység barlangjainak csoportosítása: Likas zsomboly: a Likas-havas (1675 m) tetején nyílik. A feneketlennek hitt vulkáni kürtőnek is nevezett függőleges aknabarlang mészkőben képződött, mélysége 51 m. A 8 m átmérőjű bejárattól az akna függőleges 37,5 m-ig, ahol állandó hó és jégkupac található. A Vithavas tektonikus (1609) barlangja: a mészkőhegység keleti oldalán három tektonikus vagy repedés-zsomboly van, mélységük több tíz m. A Békás-szoros barlangjai: több mint félszáz (51) barlang található itt, a leghosszabb a Mária-forrással szemben lévő Bardóc-sziklában nyílik. A szoros legjelentősebb barlangja a Hóvirág-barlang. A 28 m hosszú és 26 m széles teremből álló barlangot 1973-ban fedezték fel. Alját cseppkőmedencék borították, sztalagtitek, sztalagmitek és megszámlálhatatlan cseppkőoszlopok szinte egymás mellett álltak. Mire a barlangot védetté nyilvánították és lezárták, a barlangrombolók csaknem teljes egészében tönkretették. A Gyilkos-tó környéke a legutóbbi jégkorszak idején a vándorló fajok gyűjtőterülete volt, majd az éghajlat enyhülésével a fajok megtartási fészkévé vált. A védett növény- és állatfajok jegyzéke Növények: kisasszonypapucs, henyeboroszlán, sárgatámics, havasi gyopár, biborka, tiszafa, zergeboglár, kakukkfű, Zawadzki-mécsvirág, pozsaritai hölgymái, Römer-csűdfű, békási csűdfű, fehérmolyhú kankalin. Állatok: zerge, hiúz, barnamedve, mogyoróspelle, menyét. Madarak: hajnalmadár, holló, fekete harkály. 6

7 1. táblázat A Békási-szoros Nagyhagymás Nemzeti Park védett övezetei Övezet Terület Kategória Megjegyzések Békási-szoros Nincs saját ha védett terület Nagyhagymás Nemzeti Park adminisztrációja. Likas-zsomboly 5 ha szpeológiai A Gyilkostó településhez rezervátum tartozik. Békási-szoros és Gyilkos-tó 2128 ha természeti rezervátum Nagyhagymás, Egyes-kő, természeti 800 ha Fekete-hagymás rezervátum A Nemzeti Park Ütközési övezet peremterületeit foglalja magába. A környékbeli településeket Tranzit övezet és mezőgazdasági területeket foglalja magába. SWOT analízis Erősségek: országos főút mentén való fekvése; különleges és egyedi természeti adottságok; o karsztformák nagy száma, pl. Kis-Cohárd, Kupás, Sugó barlang;ű o egyedi természeti adottságok: a Gyilkos-tó, Románia egyetlen természetes völgyzárással létrejött tava; o egészséges éghajlat, a hótakaró tartóssága (április közepéig); o gazdag és változatos állatvilág, védett állatok; o a vizek gazdagok halállományban; o gazdag madárvilág; o jellegzetes hegyvidéki és szubalpesi növényzet, endémikus növények jelenléte; változatos turizmusformák alkalmazásának lehetőségei: o pihenő turizmus; o ismeretszerző turizmus; o alpinizmus, amelyet a 47 elismert mászó útvonal biztosít; o téli sportturizmus; o szpeoturizmus; o vadászati turizmus; o sporthorgászat; o ökoturizmus, a Nemzeti Parkban egy érdekes tanösvényt jelölt ki a Naturland Alapítvány; o tranzit turizmus. Gyengeségek: az általános infrastruktúrát és felszerelést illetően: o az úthálózat rossz minősége; o az ivóvíz hálózat hiányossága és elavult állapota; o a csatornahálózat és egy derítőállomás hiánya; o hiányos közvilágítás; o a távfűtés hiánya; 7

8 o hulladékszállítás és tárolás nehézkessége. más felszereléseket érintő hiányosságok: o egészségi ellátás; o kulturális felszereltség; o parkoló helyek; o az elszállásolási központok többsége elavult; o számos engedély nélkül épített létesítmény található; o a Hargita és a szomszédos megye határának tisztázatlanságából adódó adminisztrációs problémák; o szórakozási, pihenési felszerelések hiánya. Az erősségek és gyengeségek alapján megfogalmazódott lehetőségek és sürgő teendők kiinduló pontkén szolgálhatnak a fenntartható turisztikai tevékenységek menedzsmentjének megfogalmazásához. 2. táblázat A fenntartható turisztikai tevékenységhez szükséges intézkedések a Békásiszoros Nagyhagymás Nemzeti Parkon belül Szükséges intézkedések Kitűzött célok Egy látogatási központ megépítése a Egy működő információs központ létrehozása Gyilkostó turisztikai településen Információs anyagok készítése és árusítása A Békási-szoros Nagyhagymás Nemzeti Parkon belül létező törvények ismertetése Megfelelő lobby a helyi önkormányzatoknál a közlekedési útvonalak javítása, újak létesítése érdekében A helyi szállítási lehetőségek jobb kihasználása A sátorozó helyek kijelölése. Kerékpár- és gyalog ösvények létesítése Megfelelő összehangolt reklámtevékenység A turisták viselkedési szabályainak felállítása; a törvénytelen tevékenységek csökkentése, megszüntetése A turisták közlekedésének ellenőrizhetősége Újabb, környezetbarát szállítási, közlekedési eszközök bevezetése Az aktív turizmus elősegítése Új, megfelelő elszállásolási központok építése Az elszállásolás minőségének javítása A turisztikai szolgáltatások bővítése: A helyi lakosság érdekeltségének növelése a idegenvezetők biztosítása, sportfelszerelések turizmus iránt bérbeadása stb. Az ökoturizmus bevezetése és fejlesztése A turisták és tevékenységük megfigyelése Kérdőívekkel való felmérések Az országos és nemzetközi turisztikai tevékenységbe való bekapcsolása A csónakázási útvonalak kijelölése a tavon Szakmai- és általános ismereteket igénylő turisták vonzása A turizmusnak a környezetre tett negatív hatásának csökkentése A turisták igényeinek, megelégedettségi fokának felmérése Stratégiák kidolgozása. Információs központok létesítése a határ átkelőknél A vízi élővilág megóvása 8

9 IRODALOM Dombay, I. Magyari, Zs. (2001) Hargita megyei turisztikai központok számítógépes feldolgozása, Magyar Földrajzi Konferencia CD kiadványa, Szeged Dombay, I. & all (2002) A Gyilkos-tó turisztikai település idegenforgalmának fellendítése. Román Turisztikai Minisztérium Kutató Központjának rendelésére, Bukarest Dombay, I. (1995) Az idegenforgalom földrajza, Officina, Szeged Dombay, I. (1998) Helyi jelentőségű gyógyturisztikai települések Hargita megyében, Uni. Ecologica Dimitrie Cantemir, Marosvásárhely Pándi, G. Magyari, Zs. (2003) A batimetrikus térképek számítógépes elkészítése. A Gyilkos-tó modell, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geographia, XLVIII, 2, pp

Hegyvidéki túrautak elemzése GIS rendszerek segítségével

Hegyvidéki túrautak elemzése GIS rendszerek segítségével Hegyvidéki túrautak elemzése GIS rendszerek segítségével Dombay István, Magyari-Sáska Zsolt 1. A túrautakról általánosságban Jelentőségük Jelenlegi túraútvonalaink szinte kizárólag az elmúlt század 20-as,

Részletesebben

Nagyvisnyó Sporttábor

Nagyvisnyó Sporttábor Nagyvisnyó Sporttábor Augusztus 17. Indulás: I. csoport 9.00 II. csoport 10.30 Tisza tavi hajókirándulás-poroszló Közös túra a Dédesi várromhoz 5 600 m (oda-vissza) kb. 2,5 óra Augusztus 18. A túra hossza:

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Erdély Ivó völgye. Aktív Relax Panzió-Kulcsosházak

Erdély Ivó völgye. Aktív Relax Panzió-Kulcsosházak Erdély Ivó völgye Aktív Relax Panzió-Kulcsosházak Az Aktív Relax Panzió 2008 tavaszán nyitotta meg kapuit a kikapcsolódni vágyó vendégek számára. A létesítmény hárommargarétás (háromcsillagosnak megfelelő)

Részletesebben

MENEDÉK. Me nedék a Borszék feletti Bükk-havason HELY

MENEDÉK. Me nedék a Borszék feletti Bükk-havason HELY A HELY A Keleti-Kárpátok havasainak a Gyergyói-, a Besztercei-, és a Kelemen-havasok ölelésében levő Borszék immár jó két évszázada Erdély egyik legszebb és méltán híres Európa szerte híres települése.

Részletesebben

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása:

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: 1. nap 14. Irodalom, történelem,biológia: a "Hajdúváros" megtekintése: az Arany János Emlékmúzeum a Csonka-toronyban, séta a szoborparkban, megemlékezés Arany János költőről és Lovassy Lászlóról az országgyűlési

Részletesebben

STUDIU DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII BĂILE HOMOROD HOMORÓDFÜRDŐ FEJLESZTÉSI RENDEZÉSI TANULMÁNYA

STUDIU DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII BĂILE HOMOROD HOMORÓDFÜRDŐ FEJLESZTÉSI RENDEZÉSI TANULMÁNYA STUDIU DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII BĂILE HOMOROD HOMORÓDFÜRDŐ FEJLESZTÉSI RENDEZÉSI TANULMÁNYA BENEFICIAR/MEGRENDELŐ: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ MUNŢII HARGHITA HARGITA HEGYSÉG KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Időpont: szeptember (péntek-vasárnap) 1 NAP SZABI! Utazás: különbusszal.

Időpont: szeptember (péntek-vasárnap) 1 NAP SZABI! Utazás: különbusszal. Időpont: 2017. szeptember 22-24.(péntek-vasárnap) 1 NAP SZABI! Utazás: különbusszal. Szállás: panzióban, Boga-telepen, 2-3-4 személyes zuhanyzós szobákban. Étkezés: közös boltolás, félpanzió a szálláson.

Részletesebben

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely VÁZLATOK XI. A természeti erőforrásokban gazdag Románia ÁLTALÁNOS ADATOK Elhelyezkedése: Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Határai: É: Ukrajna ÉK: Moldova K: Ukrajna,

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 5.1. Az utazás kezdő időpontja: Válassza ki a legördülő menüből az utazás kezdő időpontját (a magyarországi indulás dátumát év,

Részletesebben

Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában

Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában A Zagyva- Tarna vízgyűjtője A két folyó között a Mátra Hol vagyunk? Gyöngyösoroszi 0 A Mátra földrajza A Mátra az Északi-középhegység része Európa legnagyobb

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

A Békás-szoros Nagy-Hagymás Nemzeti Park megfelelőmenedzsmentje: N2000- elvek alapján felülvizsgált Kezelési terv és egyéb tevékenységek alapján

A Békás-szoros Nagy-Hagymás Nemzeti Park megfelelőmenedzsmentje: N2000- elvek alapján felülvizsgált Kezelési terv és egyéb tevékenységek alapján A Békás-szoros Nagy-Hagymás Nemzeti Park megfelelőmenedzsmentje: N2000- elvek alapján felülvizsgált Kezelési terv és egyéb tevékenységek alapján (Parcul NaŃional Cheile Bicazului-Hăşmaş management adecvat

Részletesebben

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4.

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4. Ellenőrző kérdések. Hogy hívjuk a tájoló forgatható részét? Tájfutó elméleti ismeretek 3. foglalkozás Kelepce Szekerce X Szelence Ellenőrző kérdések. Mivel jelölik a vaddisznók dagonyázó-helyét? Ellenőrző

Részletesebben

Balatonszőlősi kirándulások. Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak

Balatonszőlősi kirándulások. Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak Balatonszőlősi kirándulások Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak 1. útvonal A falu nyugati végén, a 2. számú fotótúra- ponttól indulunk.

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

4.1. Balaton-medence

4.1. Balaton-medence Dunántúli-dombvidék 4.1. Balaton-medence 4.1.11. Kis-Balaton-medence 4.1.12. Nagyberek 4.1.13. Somogyi parti sík 4.1.14. Balaton 4.1.15. Balatoni-Riviéra 4.1.16. Tapolcai-medence 4.1.17. Keszthelyi-Riviéra

Részletesebben

Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja

Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Megalapozó dokumentáció 1. Általános adatok 1.1. A tervezési terület azonosító adatai a) Közigazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata

Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata A Ceredi-medence Magyarország egy kevéssé vizsgált határvidéke, mely változatos litológiai, morfológiai viszonyai ellenére mindeddig elkerülte a kutatók

Részletesebben

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Fejezetek a platformból 1.1. A víztisztító berendezés hatékonyságának növelése és működésének stabilizálása

Részletesebben

közlekedhetünk tovább az út rossz állapota miatt, és kezdünk ereszkedni be a Fügés-nyakba, a,,temető" nevű helyre. Itt, első világháborús

közlekedhetünk tovább az út rossz állapota miatt, és kezdünk ereszkedni be a Fügés-nyakba, a,,temető nevű helyre. Itt, első világháborús Gerincútvonalak 1.útvonal: Pongrác-tető (1255) - Nyerges-nyak (1375) - Kis-havas csúcsa alatt (1375) - Likas-havas csúcsa alatt (1385) - Dancúrás-nyak (1248) - Dancúráskő alatt (1378) - Vinkli-puszta (1445)

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 295-302

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 295-302 Andrei Indrieş 1 AZ ERDÉLYI-SZIGETHEGYSÉG TERMÉSZETI PARK BEVEZETÉS A 75 000 hektáron elterülı Erdélyi Szigethegység Természeti Parkot 2003-ban nyilvánították védett területté. A Természeti Park három

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése XXXII. OTDK - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció FiFöMa A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése Pályamunka A dolgozat lezárásának dátuma: 2014.

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

Mit tennék a vizek védelmében

Mit tennék a vizek védelmében Mit tennék a vizek védelmében Marcal folyó Készítette: Bálint Brigitta Magyargencsi Sportegyesület Bevezető Bizonyára sokan hallottak már a Dunántúl szívében emelkedő Somló-hegyről és bortermő vidékéről,

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

Utak és környezetük tervezése

Utak és környezetük tervezése Dr. Fi István Utak és környezetük tervezése Autópályák szolgáltató létesítményei 1 Autópályák szolgáltató létesítményei Az európai gyakorlattal összhangban a magyar autópályák és autóutak mellé telepítendő

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Anul școlar Matematică şi Ştiinţe ale naturii TEST 2. Localitatea......

EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Anul școlar Matematică şi Ştiinţe ale naturii TEST 2. Localitatea...... EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Anul școlar 015-016 Matematică şi Ştiinţe ale naturii TEST Judeţul/sectorul... Localitatea... Unitatea de învățământ... Numele şi prenumele elevei/elevului......

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 7 2012.10.03. 10:44 2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2009. január 16. A meteorológiai helyzet és várható alakulása Egy elvonuló hidegfront szombat reggelig főként

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1213 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Számítás: Elv: (1 földrajzi

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

2.fekete. (feketemadonna)

2.fekete. (feketemadonna) 1.nap: Nagykároly: 1. Aranyszarvas fogadó: Károlyi György építette feleségének, Zichy Karolinának, akit Pestről hozott, Nagykárolyba. Mivel felesége a városi élethez szokott, a fogadóban nagyon sok bált,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 25-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 25-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. szeptember 25-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Kapos folyó Tolna megyei szakaszának rendbetételére Előadó: Szabó Loránd, (Demokratikus

Részletesebben

Sárkányok a világban A sárkányok a föld szinte minden területének mitológiájában megjelent lények. Számos olyan dolog van bolygónkon szerteszét, amit

Sárkányok a világban A sárkányok a föld szinte minden területének mitológiájában megjelent lények. Számos olyan dolog van bolygónkon szerteszét, amit Sárkányok a világban A sárkányok a föld szinte minden területének mitológiájában megjelent lények. Számos olyan dolog van bolygónkon szerteszét, amit róluk neveztek el. Nézzünk ezek közül néhányat! Kék

Részletesebben

Bejelenti az első pályázati időszakbam megnyitott, , , Intézkedések bezárását.

Bejelenti az első pályázati időszakbam megnyitott, , , Intézkedések bezárását. Leader G10 Hírlevél 6 sz./október /2012 G10 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja G10 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja Bejelenti az első pályázati időszakbam megnyitott, 413-313,

Részletesebben

Látvány elemek koncepció terve

Látvány elemek koncepció terve Látvány elemek koncepció terve A A Modern Városok Program keretében megvalósuló Pangea Ökocentrum (Sóstói Többfunkciós Oktatási Központ) Építési Kivitelezési Tervdokumentációjához Építtető: Nyíregyházi

Részletesebben

Kutatási jelentés az Adrenalin, TBE illetve egyéni kutatási engedélyekhez a 2010-es évben, az Aggteleki Nemzeti Park területén végzett tevékenységről.

Kutatási jelentés az Adrenalin, TBE illetve egyéni kutatási engedélyekhez a 2010-es évben, az Aggteleki Nemzeti Park területén végzett tevékenységről. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Miskolc, 3530 Pf. 379. Kutatási jelentés az Adrenalin, TBE illetve egyéni kutatási engedélyekhez a 2010-es évben, az Aggteleki

Részletesebben

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08.

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. Indulás: 2015. augusztus 01-én (szombat) reggel 6:30-kor a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. Gyülekezés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. rész Földközi-tenger: 2., 3. Balti-tenger:

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület. Rövid éves jelentés 2005. http://www.mlbe.hu/

Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület. Rövid éves jelentés 2005. http://www.mlbe.hu/ Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Rövid éves jelentés 2005. http://www.mlbe.hu/ KUTATOTT BARLANGJAINKRÓL - RÖVIDEN A kutatási engedélyeinkben foglalt feladatainkról és a 2005. évben végzett tevékenységeinkről

Részletesebben

25.Útvonal: Csobot-bükk-tisztás (1170 m) - Rakottyás-völgy - Leonte-domb - Bélbor község (880 m)

25.Útvonal: Csobot-bükk-tisztás (1170 m) - Rakottyás-völgy - Leonte-domb - Bélbor község (880 m) Bélbor útvonalai 24.Útvonal: Bükk-havas (1309 m) - Csobot-bükk-csúcs (1254 m) - a Rakottyás telep alatti út (900 m) - Obcsina-csúcs (1387 m) - Malom-bérc (1380 m) - Köves-mező (1380 m) - Kistoplica-mező

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens 4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens A LERAKÓBAN KELETKEZETT GÁZ EMISSZIÓS TÉNYEZŐJE [1 = alacsony kockázat, 5 = magas kockázat] Lerakóban keletkezett A1 B1 C1 *1 A hulladék vastagsága a talajvízben

Részletesebben

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát. Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva 2456. Hány fokosak a következő, radiánban (ívmértékben) megadott szögek? π π π π 2π 5π 3π 4π 7π a) π ; ; ; ; ; b) ; ; ; ;. 2 3 4 8 3 6 4 3 6 2457. Hány fokosak

Részletesebben

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN Vágó János PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék 1. A Bükkalja miocén kori vulkáni képződményei A Bükkalja

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Debreceni út, Hrsz.: 3339 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 011 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

Közlekedési infrastruktúra Szállítás mint turisztikai szolgáltatás Elérhetıség kérdése A turisztikai fogyasztás összetevıje (25 25-50% 50% a termékek árából) A fogyasztás egyetlen nélkülözhetetlen eleme

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola A Velencei-hegység legdélebbi nyúlványának oldalában, a Velencei-tó egyik legszebb táján elterülő arborétum 96 hektáros terültén több mint 250 féle fa-

Részletesebben

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5.

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5. Ismétlő kérdések. Mire utal a térképen a sárga szín? Tájfutó elméleti ismeretek. foglalkozás Nyílt területre, fák nélkül Homokos talajra Lankás, dombos vidékre Ismétlő kérdések. Ha egyenesen haladunk az

Részletesebben

Fedezd fel és ismerd meg Óbánya titkait! Falunéző séta 2013.07.15.

Fedezd fel és ismerd meg Óbánya titkait! Falunéző séta 2013.07.15. Fedezd fel és ismerd meg Óbánya titkait! 2013.07.15. Minden feladatot ki kell tölteni! Üresen nem hagyunk semmit! Szükséges eszközök: toll, ceruza, vonalzó, színes ceruzák Hát, akkor jó munkát kívánok!

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. március kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya és

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap:

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap: A Balaton-felvidék a Balaton-környéki borvidékek közül eddig eléggé ismeretlen volt a borkedvelő közönség körében. Néhány bor, néhány pincészet ugyan fel-felbukkan a fővárosi borszaküzletekben, éttermekben

Részletesebben

Az öntözés helyzete a Vajdaságban

Az öntözés helyzete a Vajdaságban Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Az öntözés helyzete a Vajdaságban Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Április 7.

Részletesebben

Rafting - vadvízi evezés az Olt-folyón. Helyszín: Olt-folyó, Tusnádi-szoros. Program időtartartama (felkészítővel együtt): 3-4 óra

Rafting - vadvízi evezés az Olt-folyón. Helyszín: Olt-folyó, Tusnádi-szoros. Program időtartartama (felkészítővel együtt): 3-4 óra Rafting - vadvízi evezés az Olt-folyón. Helyszín: Olt-folyó, Tusnádi-szoros. Program időtartartama (felkészítővel együtt): 3-4 óra A túrát nemzetközileg elismert engedéllyel rendelkező, gyakorlott vezetők

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról GBTE-03/2012. Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról Kapja: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) Duna-Ipoly

Részletesebben

EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Anul școlar 2014-2015. Matematică şi Ştiinţe ale naturii TEST 2. Localitatea......

EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Anul școlar 2014-2015. Matematică şi Ştiinţe ale naturii TEST 2. Localitatea...... EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Anul școlar 014-015 Matematică şi Ştiinţe ale naturii TEST Judeţul/sectorul... Localitatea... Unitatea de învățământ... Numele şi prenumele elevei/elevului......

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

SZKA_210_27. A nepáli loktapapír-program

SZKA_210_27. A nepáli loktapapír-program SZKA_210_27 A nepáli loktapapír-program TANULÓI A NEPÁLI LOKTAPAPÍR-PROGRAM 10. ÉVFOLYAM 337 27/1 NEPÁL FÖLDRAJZI INFORMÁCIÓK Nepál a Himalája déli lejtôin és lábainál mintegy 147 000 km 2 -en terül el.

Részletesebben

A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel

A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel http://www.nasa.gov/centers/langley/news/releases/1998/dec98/98-098.html Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata Balázsik Valéria Copyright: ESA, EURIMAGE,

Részletesebben

Atúrát a 115. számú és a 121. számú főút

Atúrát a 115. számú és a 121. számú főút er Steyer tú ra Kiindulópont Budapesttől:..... 420 km Túratáv:................... 154 km Ebbôl murvás út:.............. 0 km Összes emelkedés:.......... 1000 m Túraidô:.................... 15 óra Tájékozódás:...............

Részletesebben

Karsztosodás. Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben.

Karsztosodás. Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben. Karsztosodás Karsztosodás Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben. Az elnevezés a szlovéniai Karszt-hegységből származik. A karsztosodás

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

Marosvásárhely Segesvár

Marosvásárhely Segesvár 1 MAROS MEGYE Maros megye Közép-Románia északi részén fekszik, felülete 6.696 km² (az ország összfelületének 2,8%-át teszi ki). Lakossága 584.089 fős, ebből 309.192 városokban él. A Kárpát-medencében elterülő

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

4/2013. (II. 27.) BM rendelet

4/2013. (II. 27.) BM rendelet 4/2013. (II. 27.) BM rendelet Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított TÚR határjelről készült Jegyzőkönyv jóváhagyásáról Az államhatárról szóló 2007.

Részletesebben

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014.

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. Kerékpáros Magyarország Szövetség Alapítva: 2008 Tagjai lehetnek: olyan szervezetek,

Részletesebben

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA I. forduló FELADATLAP

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA I. forduló FELADATLAP Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2016 I. forduló FELADATLAP Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei Túzok Tusa I. fordulójában, mely hagyománnyá vált verseny elnevezését

Részletesebben

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el.

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. VÁZLATOK VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc AUSZTRIA Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. Határai: É: Németország, Csehország K: Szlovákia, Magyarország

Részletesebben

Világörökségek a föld mélyében

Világörökségek a föld mélyében Az Aggteleki-karszt barlangjainak bemutatása nemzetközi összehasonlításban avagy Világörökségek a föld mélyében Magyar Nemzeti Parkok Hete Bódvaszilas 2012.06.15 Egri Csaba VM A Világörökséggé nyilvánított

Részletesebben