GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1"

Átírás

1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET AUGUSZTUS

2 MEGBÍZÓ: GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. GENERÁLTERVEZŐ: CDC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 61. ÉPÍTÉSZET, VÁROSÉPÍTÉSZET: Vezető tervező: Kerekes György (TT )... Tervezők: Cs. Kelemen Ágnes (TT )... Márton Melinda... KÖZLEKEDÉS ÉS KÖZMŰVEK: HIDRO-PLAN GYŐRITERV Mélyépítés Tervező Kft. Közlekedés: Bogár Zsolt (KÉ-T/K1d )... Közművesítés, hírközlés: Németh Gábor (VZ-T/ )... ZÖLDFELÜLET, KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS: TÁJOLÓ-TERV KFT. Vezető tervező: Auer Jolán (TT1, TR, TK1, )... Tervezők: Szíjné Béres Mónika (K )... M. András Ágnes... Tőzsér Edina... 2

3 I. KÖTET JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ II. KÖTET ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ TARTALOMJEGYZÉK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV I. HATÁROZAT - TERVEZET...4 II. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV...5 III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A településrendezés célkitűzései A Településszerkezeti Terv módosítás hatálya Közigazgatási és belterületi határ A tervezett területfelhasználást veszélyeztető tényezők A Településszerkezeti Terv elemei A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK Területfelhasználás A település területének területfelhasználása és módosításai Területi mérleg A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK SORÁN BETARTANDÓ TÁJVÉDELMI, KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK Jellemző tájkarakterek, védendő táji- természeti értékek A tervezett módosítások során betartandó tájvédelmi, tájképvédelmi, természetvédelmi elvárások Környezetvédelem, a tervezett módosítások környezeti feltételei KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA A módosítással érintett terület külső közlekedési kapcsolatai A tervezett új ÉNY-i elkerülő út A módosítással érintett terület belső közlekedési kapcsolatai KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA Vízvezeték hálózat Szennyvíz elvezető hálózat Csapadékvíz elvezetés Elektromos energia ellátó hálózat Hírközlő hálózatok Gázellátó hálózat Távhő ellátás...44 VONATKOZÓ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK MÓDOSÍTÁSA I. RENDELET-TERVEZET...46 II SZABÁLYOZÁSI TERVLAP...47 III SZABÁLYOZÁSI TERVLAP

4 I. HATÁROZAT - TERVEZET Győr Megyei Jogú Város Képviselő-testületének.. /... (.) sz. határozata amelyet elfogadott a Győr Megyei Jogú Város 14. számú főút Holt Mosoni Duna Mosoni Duna Rába 1. számú főút közigazgatási határ által határolt terület Településszerkezeti Tervének módosításáról és Leírásáról 1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a határozat 1. sz. melléklete alapján: TSZTM : TSZTM-1/1 TSZTM : TSZTM-1/2 TSZTM : TSZTM-1/3 2. A Közgyűlés felkéri a főépítészt, hogy a jóváhagyott módosításokat a Győr Megyei Jogú Város Szabályozási terve és a Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban való átvezetésére, és a módosított dokumentumokat a polgármester nevében való megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és társadalmi szervezeteknek. Felelős: főépítész Határidő: Győr, Az előterjesztést véleményezte: Városstratégiai Bizottság Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság Az előterjesztést látta: Révi Zsolt főépítész Borkai Zsolt polgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző Fűke Péter főosztályvezető Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Főosztály/ Városfejlesztési Osztály/Főépítészi csoport 4

5 II. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV (A határozat 1. számú melléklete) 5

6 A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZINTENTARTÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES TERÜLETFELHASZNÁLÁS VÁLTOZÁSOK (A határozat 2. számú melléklete) Az 1. számú melléklet szerinti módosítások következtében a biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében a következő területeken általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterületbe kerülnek átsorolásra az alábbi területek: Általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterületbe átsorolásra kerülő területek elhelyezkedése Győr MJV közigazgatási területén belül 6

7 Győr MJV 14. számú főút Holt Mosoni Duna Mosoni Duna Rába 1. számú főút közigazgatási határ által határolt terület 2/1. melléklet Általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterületbe átsorolásra kerülő terület lehatárolása légifotón és a hatályos Településszerkezeti terven (Má=>Eg). Érintett telkek (hrsz.): 01252; 01253; 01254/23; 01254/24 2/2. melléklet Általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterületbe átsorolásra kerülő terület lehatárolása légifotón és a hatályos Településszerkezeti terven (Má=>Eg). Érintett telkek (hrsz.): 01072/80; 01072/82; 01072/43-45; 01072/63-64; 01072/59-61; 01067/9 7

8 III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA (A határozat 3. sz. melléklete) 1. Általános leírás 1.1. A településrendezés célkitűzései A településszerkezeti terv az a településrendezési terv, amely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és a térségi érdek, a szomszédos vagy más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. Kiemelt területként kell kezelni: az infrastrukturális hálózatok fejlesztését (út, közlekedés, közműhálózatok, szennyvíztisztítás, stb.), a környezetvédelmi szempontok érvényesítését, egyéb információs kapcsolatrendszerek, a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági tevékenység folytatására alkalmas területek fejlesztését, illetve a lakóterület-fejlesztést. Győr Megyei Jogú Város Püspökerdő és környéke Településszerkezeti Tervének alapja az elfogadott településfejlesztési koncepció és az Integrált Városfejlesztési Stratégia. A településrendezés során további fontos alapelvek: - Környezettudatosság Nagyobb figyelmet kell fordítani az utca- és településkép rendezésére: különösen az utak és járdák műszaki állapotának javításával és a zöldfelületek karbantartásával, fejlesztésével. - Kellemes lakókörnyezet és élettér A településrész fejlesztése során elsősorban a minőségi szempontokat, a települési környezet, az életkörülmények javítását kell előtérbe helyezni. Meg kell őrizni az értékes települési adottságokat. - Széleskörű társadalmi részvétel Az egyes feladatok meghatározásakor és a végrehajtásában mind teljesebb körben kell ismertetni a lakossággal a várható hatásokat, és be kell vonni őket az előkészítésbe éppúgy, mint a feladat megvalósításába A Településszerkezeti Terv módosítás hatálya A Településszerkezeti Terv módosítás (továbbiakban: a Terv) hatálya Győr Győr Megyei Jogú Város 14. számú főút Holt Mosoni Duna Mosoni Duna Rába 1. számú főút Közigazgatási határ által határolt terület 1.3. Közigazgatási és belterületi határ A Településszerkezeti Terv módosítás közigazgatási határ változást nem irányoz elő. A Terv a tervezett belterületi határokat módosítja Pinnyéd nyugati részén, a Holt-Rábcától északra Püspökerdő déli részén, és a Galántai utca mentén. A belterületi határ módosításával érintett területeket és azok rendeltetését a Terv határozza meg. 8

9 A belterületbe vonás feltételeként kell kezelni, hogy a belterületbe vonás legalább egy önálló területegységre terjedjen ki, mely lehet meglévő területfelhasználási egység, vagy a településszerkezeti tervben meghatározott új területfelhasználási egység is. A lakóterületeket és a településközponti vegyes területeket kivéve a beépítésre szánt területfelhasználások esetében a belterületbe vonás nem kötelező. A területek belterületbe vonása a konkrét fejlesztési és építési igények függvényében és időpontjában szakaszosan is végrehajtható A tervezett területfelhasználást veszélyeztető tényezők - a közigazgatási területen áthaladó közművezetékek és védőtávolságaik - egyéb korlátozások, védőövezetek 1.5. A Településszerkezeti Terv elemei A közterületek és egyéb területfelhasználási egységek meghatározása; A közlekedési rendszer jelölt elemei és hierarchiája; A területfelhasználási és funkcionális besorolás; Az egyes területegységekre vonatkozó környezetvédelmi besorolások; A nyomvonal jellegű infrastruktúra hálózat jelölt elemei és védőtávolsága; A beépítésre szánt területek szintterület-sűrűsége. 9

10 2. A területfelhasználási egységek 2.1. Területfelhasználás A település közigazgatási területe a fejlesztés és építés szempontjából beépítésre szánt (beépült vagy a terv alapján távlatában beépülő) és beépítésre nem szánt területre tagozódik. A beépítésre szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterület. A beépítésre szánt területek a felhasználási igények szerint, ütemezetten belterületbe vonhatók. A beépítésre nem szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a külterület A település területének területfelhasználása és módosításai A Győr Megyei Jogú Város 14. számú főút Holt Mosoni Duna Mosoni Duna Rába 1- számú főút közigazgatási határ által határolt terület Településszerkezeti Terven feltüntetetteknek megfelelően beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területre tagozódik. A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak. A beépítésre szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: (L) Lakóterületek (falusias; kertvárosias; kisvárosias; nagyvárosias), (V) Vegyes területek (településközpont vegyes terület; központi vegyes terület) (G) Gazdasági területek (kereskedelmi; szolgáltató terület; ipari terület) (Ü) Üdülő terület (üdülőházas; hétvégiházas terület) (K) Különleges területek (pl.: oktatási központok; fürdő és rekreációs célú területek; nagykiterjedésű, sportolási célú területek, stb.) A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: (Z) Zöldterület (E) Erdőterületek (védelmi; gazdasági; egészségügyi-szociális, turisztikai) (M) Mezőgazdasági területek (kertes; általános; korlátozott használatú mezőgazdasági terület) (V) Vízgazdálkodási terület (KÖ) Közlekedési és közműterületek A beépítésre szánt területek felhasználása, ill. a belterületek bővítése csak ütemezetten, műszaki, környezeti és gazdasági szempontból szigorú feltételekhez kötötten, a fejlesztésben érdekeltek finanszírozásában valósíthatók meg. Lakóterületek Beépítésre szánt területek A Terv által határolt területen (azon belül is főként Pinnyéd, Sziget és Újváros városrészeken) a vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a korábbi szerkezeti tervben jelölt falusias lakóterületek átalakulóban vannak és valójában kertvárosias, sok esetben a kisvárosias lakóterületi kialakítás a jellemző, mind a beépítés módja, intenzitása, mind az épületek használati módja tekintetében. Mindemellett tekintettel arra, hogy Győr európai léptékkel mérve nagyságrendileg a középváros 10

11 kategóriába sorolható, a belterületén (beleértve a műemléki jelentőségű területeket is) nem indokolt a falusias lakóterületi kialakítás. Ezért ezek a területek zömében kertvárosias, néhány helyen pedig kis- vagy nagyvárosias lakóterületi besorolást kaptak. A kertvárosi lakóterületbe átsorolt falusias lakóterületeknél a továbbtervezésnél fontos szempont, hogy a jelenlegi beépítés intenzitása ne növekedjen, vagyis az átsorolás célja, hogy a falusias övezetben megengedett egyéb-nem lakó építmények kialakítására a továbbiakban ne legyen mód, és az átépülés során egy rendezettebb, igazi családi házas kertvárosi illetve kisvárosi lakóövezet alakuljon ki. A cél érdekében az Lk és az Lke övezeteket ketté bontottuk: az Lk és Lke övezetek a jelenleg is érvényben lévő OTÉK és GYÉSZ alapján meghatározott minimum és maximum paramétereket engedik. Az Lk-II és Lke-II alacsony intenzitású kis- és kertvárosias lakóterületek esetén a kisebb mértékű építhetőség mellett az elhelyezhető lakóegységek számát telkenként 2 lakásban maximalizáltuk. Ezzel biztosítható a továbbtervezésnél a jelenlegi intenzitás szinten tartása. ÖVEZET A fentiek alapján tehát az övezetek paraméterei az alábbiak: SZINTTERÜLETI SŰRŰSÉG BEÉPÍTÉS MÉRTÉKE (%) MAXIMUM ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG (m) MINIMÁLIS ZÖLDFELÜLET (%) LAKÁSSZÁM Lk 1, ,5 20 több rendeltetési egység Lk-II 0,8 40 7, lakás Lke 0,6 30 7, lakás Lke-II 0,5 30 7, lakás Sziget városrészben azonban már a kis-és nagyvárosias lakóterületek dominálnak. Az utóbbi években megszűnt ipari területek (Olajgyár, Kekszgyár) helyén szintén városias fejlesztések várhatók, amelyeket erősít a 2010 végén átadott Jedlik-híd és a hozzá kapcsolódó közúthálózati fejlesztések. A meglévő lakóterületek vonatkozásában az értékmegőrzést kell előirányozni. Ehhez alapvető a közterületek rehabilitációja (út- és járdaépítés, fasorok, közparkok, játszókertek, stb. kialakítása és fejlesztése). A lakóterület-bővítés településszerkezeti tervben való megjelenése során figyelembe kell venni az infrastruktúra-fejlesztési lehetőségeket, a jelenlegi területhasználatot, a természeti adottságokat, a természeti értékeket és a várható környezeti terhelés mértékét. Településrendezési szempontból csak a település szerkezetéhez és jellegéhez igazodó bővítés engedhető meg. A településszerkezeti tervben a fejlesztési területek kijelölésével fenti elv betartása fontos feladat. A Településszerkezeti Terv módosításában lakóterületi fejlesztéssel érintett területek: Újonnan beépítésre szánt lakóterületek: Pinnyéd, Szivárvány utca menti tartalék terület kertvárosi lakóterületként tervezett Pinnyéd nyugati részén, a módosuló belterületi határ mentén az általános mezőgazdasági területek és jelenleg tartalék területek kertvárosi lakóterületként tervezettek A Holt-Rábca árvízvédelmi töltéseinek egy része kertvárosi lakóterületként tervezett Révfalu, a Sárási-dűlő déli részén az általános mezőgazdasági terület helyén kertvárosi lakóterület tervezett (a lakóterület a révfalui vízbázis hidrogeológiai A és B jelű védőidomain helyezkedik el. 1 ) 1 A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet 5. sz. melléklete alapján lehet építeni. A hidrogeológiai A jelű védőidomon lakótelep, új parcellázás üdülőterület kialakítása tilos, de lakó-vagy irodaépület csatornázással már elhelyezhető. Ezen területeken zárt vízelvezetéssel kialakított út korlátozás nélkül, egyéb út illetve gépkocsi parkoló előzetes környezetvédelmi vizsgálat alapján alakítható ki. 11

12 Átalakuló területek: Pinnyéd, tervezett falusias lakóterületek kertvárosi lakóterületbe való átsorolása Sziget és Újváros, tervezett falusias lakóterületek kertvárosi illetve kisvárosi lakóterületbe való átsorolása Sziget és Újváros, tervezett kertvárosias lakóterületek kisvárosias lakóterületbe való átsorolása Révfalu, Sárási-dűlő, Galántai utca nyugati oldalán lévő falusi lakóterület a továbbiakban alacsony intenzitású kertvárosi területként tervezett Vegyes területek Vegyes területeket kijelölni olyan területeken lehet, melyek ténylegesen egy településrész, terület központjának funkcióját töltik be. Meglévő településközpont vegyes területek a tervezési területen Sziget városrészben vannak. Tervezett vegyes területet Pinnyéd városrészben az Új sor menti lakóterület-fejlesztések központjaként már a 2006-os terv kijelölt. Sziget városrészben a volt Olajgyár valamint a Kekszgyár területe és közvetlen környezete (közlekedési és lakóterületek), a termálfürdőtől nyugatra elterülő (jelenleg parkoló funkciót betöltő különleges fürdő, valamint a tervezett egészségügyi központ különleges terület egy része) és a Bercsényi liget beépítésre szánt területei kaptak még vegyes övezeti besorolást. A Stromfeld utca Töltésszer utca találkozásánál lévő csomóponttól északra lévő terület szintén településközponti vegyes területként tervezett. A Településszerkezeti Terv módosításában településközpont vegyes terület fejlesztési terület: Újonnan beépítésre szánt területek: A Stromfeld utca - Töltésszer utca találkozásánál lévő csomóponttól északra lévő közlekedési terület településközpont vegyes területként tervezett Sziget, az egykori olajgyár területén keresztül tervezett közlekedési terület a továbbiakban településközpont vegyes területként tervezett Átalakuló területek: Sziget, Bercsényi-liget és térségében a központi vegyes területek átsorolása településközpont vegyes területekbe Sziget, a volt olajgyár területén a kisvárosias lakóterületek településközpont vegyes területként tervezettek Sziget, a Jedlik-hídtól délre, a Töltésszer utca menti különleges fürdőterület átsorolása településközpont vegyes területbe A volt Kekszgyár környezetében lévő kisvárosi lakó területek átsorolása településközpont vegyes területbe Gazdasági területek Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek (Gksz) A lakóterületek, vagy más környezet érzékeny területfelhasználás közelében kialakuló gazdasági területek kereskedelmi-szolgáltató területek lehetnek. Lehetőleg településrészenként is kell biztosítani lehetőséget a szolgáltatások, környezetkímélő munkahelyek fejlesztési igényeinek biztosítására. Ezeken felül kisebb szolgáltató egységek a lakóterületbe ágyazottan is előfordulhatnak. 12

13 A gazdasági, szolgáltató, illetve mezőgazdasági tevékenységek a településen a helyi foglalkoztatás érdekében fontos szerepet töltenek be. A településen lakóterületek között kizárólag környezetbarát és lehetőleg munkahelyteremtő üzemek tarthatók fenn. Meglévő jelentősebb méretű kereskedelmi-szolgáltató területek Újvárosban a Gyepszél utca déli oldalán lévő gazdasági terület valamint a Kossuth L. utca- Bálint M. utca menti területek. A 2006-os terv lehetővé tette a Somostól nyugatra lévő, Bécsi út menti gazdasági területek bővítését, ezen jelen terv sem változtat, emellett a Hédervári út és a Galántai út találkozásánál lévő gazdasági terület nem ipari felhasználású bővítését biztosítja: a terület a révfalui vízbázis hidrogeológiai A és B jelű védőidomain található. 2 A meglévő gazdasági területek fejlesztése környezet- és természetkímélő beruházások megvalósításával, korszerű technológiák és tevékenységek befogadásával lehetséges, amelyek hozzájárulnak a népesség helyben történő foglalkoztatásának növeléséhez. Lehetőség szerint zöldfelületi eszközökkel biztosítani kell a gazdasági területek elszigetelését a lakóterületektől. Egyéb ipari terület (Gipe) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. A tervezési területen ilyen területek a Sárási-dűlőn (Vízmű utca; Hédervári út-galántai u.) valamint Győrújfalu határában, az Újfalusi országút mentén, külterületen találhatóak. Jelen terv további ipari terület kijelölését, a meglévő területek bővítését nem tervezi. A Településszerkezeti Terv módosításában gazdasági terület fejlesztési terület: Újonnan beépítésre szánt terület: Révfalu, a Hédervári út és a Galántai út találkozásánál lévő gazdasági terület bővítése Üdülőterületek Hétvégi házas üdülőterület Püspökerdő közvetlen szomszédságában a Szúnyog-szigeten, Püspökerdőtől északra a Kunszigeti út mentén, valamint a Szivárvány utcától délre található. Tervezett üdülőházas területet a hatályos szerkezeti terv a Sárási-dűlő DNY-i szélén a Hédervári út és a Mosoni-Duna között jelöl ki. Az utóbbi területnek azonban nincsen közúti kapcsolata, ezért a töltés és az üdülőtelkek között húzódó hullámtéri erdő sávot a terv üdülőházaz övezetbe sorolja át. Az üdülőterület teljes területtel a révfalui vízbázis hidrogeológiai A és B jelű védőidomain terül el. 3 2 A területen a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet 5. sz. melléklete alapján lehet építeni. A hidrogeológiai A jelű védőidomon belül kijelölt kereskedelmi-szolgáltató terület kijelölésére vonatkozóan az említett jogszabályi melléklet külön előírást nem tartalmaz, ezért a lakó- és irodaépületekre vonatkozó előírásokat indokolt alapul venni. Ezen területeken zárt vízelvezetéssel kialakított út korlátozás nélkül, egyéb út illetve gépkocsi parkoló előzetes környezetvédelmi vizsgálat alapján alakítható ki. 3 A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet 5. sz. melléklete alapján a hidrogeológiai A jelű védőidomon lakótelep, új parcellázás üdülőterület kialakítása tilos, de lakó-vagy irodaépület csatornázással már elhelyezhető. Ezen területeken zárt vízelvezetéssel kialakított út korlátozás nélkül, egyéb út illetve gépkocsi parkoló előzetes környezetvédelmi vizsgálat alapján alakítható ki. 13

14 A Településszerkezeti Terv módosításában üdülőterület fejlesztési terület: A Hédervári út és a Mosoni-Duna közötti tervezett üdülőterület bővítése Különleges területek A különleges területek olyan területek, ahol egy-egy speciális funkció koncentráltan, nagyobb térség kiszolgálására alkalmas módon kapnak helyet. A különleges területekhez tartozó sokféle funkció közül nem mindegyik tudja az OTÉK intenzitási előírásait teljesíteni, mások építési célú kihasználása pedig meg sem közelíti a határértékeket. (pl.: temető, állatkert, honvédelmi területek, stb.). A különleges területek bővítése az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) rendezéséhez szükséges létesítmények elhelyezése érdekében történt. A területen található különleges területeket az alátámasztó munkarész részletezi. A továbbiakban csak a változással érintett területeket írjuk le: Nagykiterjedésű, sportolási célú különleges terület (Ksp) Ez a terület elsősorban sportolási célú építmények (sportpálya, sportcsarnok, öltöző, stb.), és a hozzájuk tartozó létesítmények elhelyezésére szolgál. A tervezési területen meglévő különleges sport terület Sziget városrészben a Dózsa pálya területe, valamint a Jedlik Ányos hídtól északra, a Töltésszer és a Mosoni-Duna között húzódó terület. A szerkezeti terv 2011-es részleges módosítása a Dózsa pálya bővítését teszi lehetővé a Holt-Rábca irányába. Ezt a bővítési lehetőséget a Terv tovább viszi, és a Holt-Rábca menti déli töltés egy részét szintén különleges sportolási célú területbe sorolja át. Püspökerdő délnyugati részén, a turisztikai erdő helyén a Terv egy új különleges övezetet vezet be, az EYOF-hez kapcsolódó szálláshely elhelyezésének céljából: Jelentős zöldfelületű intézményterület Kiz Jelentős zöldfelületet igénylő intézmények elhelyezésére szolgáló terület, illetve olyan intézményi épületek elhelyezésére alkalmas terület, amely a városszerkezetben való elhelyezkedése miatt jelentős zöldfelület kialakítását, megőrzését vagy biztosítását igényli. A terület megengedett legnagyobb szintterület-sűrűsége 4 0,5. A megengedett maximális beépíthetősége 10%. A Településszerkezeti Terv módosításában különleges terület fejlesztési terület: Újonnan beépítésre szánt területek: Püspökerdő DNY-i részén, a turisztikai erdő helyén jelentős zöldfelületű intézményterület tervezett A Holt-Rábca déli töltésének egy része különleges sportolási célú területként tervezett 4 Szintterület-sűrűség: a beépítésre szánt terület egyes területfelhasználási egységein elhelyezhető épületek összes szintterületének és a területfelhasználási egység területének viszonyszáma ( régi OTÉK 1. sz. melléklet 91.) 14

15 Beépítésre nem szánt területek Győr Megyei Jogú Város 14- számú főút Holt Mosoni Duna Mosoni Duna Rába 1- számú főút közigazgatási határ által határolt területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, valamint sajátos jellege szerint az alábbi terület-felhasználási egységekre tagolódnak: (Z) Zöldterület (E) Erdőterületek (védelmi, azon belül védett és védő erdő; gazdasági; turisztikai) (M) Mezőgazdasági területek (kertes, általános, korlátozott használatú) (V) Vízgazdálkodási területek (folyóvizek medre és partja, állóvizek és holtágak medre és partja, töltések, hullámtéri erdők, vízbázisok külső és belső védőterülete) (K) Közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési terület Zöldterületek A település zöldfelületi hálózatának elemei a meglévő és már kijelölt zöldterületek, lakóterületfejlesztés tervezett zöldterületei. Zöldterületbe az állandóan növényzettel fedett közterületek - közpark, közkert - tartoznak. A tervezési területen belül városi szintű közpark nem található. A tervezési terület lakóterületi szintű közparkjai a következők: o Pinnyéd: 2009-ben kialakított játszótér, o Révfalu: a tervezési területen belül nincs, de Révfaluban lakóterületi közparkként értékelhető a Kálóczy tér, amely a tervezési területen kívül, de azzal határosan helyezkedik el. o Sziget: A legjelentősebb lakóterületi közpark a Rábca holt medre helyén kialakult, fél-patkó alakú Bercsényi-liget. A közpark területét veszélyeztetik a területi csonkítások. Berendezései elavultak, a fenntartás nem elégséges mértékű. A Bercsényi ligethez hasonló szerepűek, de kisebb kiterjedésűek: a Kossuth Lajos utca mellett a Gyógyszertár köz vonalában található park, az Akác tér, a Simon János püspök tere. Pinnyéd városrészben a 2006-os terv a Harmat utca és a Szirom utca között jelöl ki egy közkert méretű (0,8 ha) zöldterületet. A belterületi zöldfelületi rendszer jelentős elemei a magántelkek alkotják, melyeknek a települési mezoklíma alakításában meghatározó szerepük van. Ápoltságuk, funkció szerinti kialakításuk (díszkert, haszonkert) növényfaj összetételük rendkívül vegyes. A Terv Sziget városrészben a Mosoni-Duna és Rába összefolyásánál lévő medencés strandterület helyén új közpark kialakítására és a Bercsényi liget zöldterületének kibővítésére biztosít lehetőséget. A Településszerkezeti Terv módosításában zöldterület fejlesztéssel érintett területek: Sziget, a Mosoni-Duna torkolatánál a szigetcsúcson lévő jelenlegi strandterület zöldterületként tervezett Sziget, Bercsényi liget és térségében a központi vegyes területek zöldterületként tervezettek 15

16 Erdőterületek Védett erdő területe (Evt) Védett erdőterületek közé az országos és helyi védett természeti területeken és a Natura 2000 területeken levő erdőterületek tartoznak. E területeken az erdő-, és vadgazdálkodást össze kell hangolni a táji-, természeti értékek megőrzésével, a természetes, ill. természet közeli ökoszisztémák fenntartásával. Nagy kiterjedésű egybefüggő védett erdőterület a tervezési területen belül Püspökerdő nyugati szélén húzódik. Védett erdőterületbe sorolja a korábbi településszerkezeti terv a Holt-Ráca Abda közigazgatási határához közeli, északi ártéri területen lévő erdőterületeket. A Terv a Püspökerdő nyugati részén lévő védett erdő terület átsorolását tartalmazza az erdészeti üzemtervvel összhangban turisztikai erdőterületbe. A terv a Holt-Rábca menti védett erdőt szintén turisztikai rendeltetésű erdőbe sorolja át. Védő erdő területe (Evö) Védő erdőterületek közé tartoznak az egyes létesítmények környezeti hatásainak mérséklését, látványának takarását, mezőgazdasági területeken a szél káros hatásai ellen védő erdőterületek. E területeken az erdő művelését úgy kell tervezni, hogy védő hatását folyamatosan ki tudja fejteni, épületek nem helyezhetők el. Védő céllal újabb erdőterületek kialakítása is szükséges. A Településszerkezeti terv módosítás Pinnyéd déli részén, az Öreg-Rábca bal partján jelöl ki új védő erdő területet, valamint Püspökerdő dél-nyugati részén, a tervezett új bekötőút déli oldalán a védett erdőterületet védő erdő területbe sorolja át. Gazdasági erdő (Eg) A gazdasági erdők erdőgazdálkodási célokat szolgálnak, gazdasági erdőterületekként szerepelteti őket a Településszerkezeti terv. A biológiai aktivitás érték szintentartása miatt a Településszerkezeti terv módosítás a határozat 2.sz. rajzi mellékletében jelölt területeken általános mezőgazdasági területbe tartozó területek gazdasági erdőterületbe való átsorolását tartalmazza. Egészségügyi-szociális, turisztikai erdő (Ee) A módosítással érintett területen a Mosoni-Duna és a Rábca árterében terül el a 313 ha kiterjedésű Püspökerdő, amely a város legnagyobb kiterjedésű, összefüggő zöldfelülete. A terület az erdészeti üzemterv szerint elsődlegesen egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű, azon belül is parkerdő besorolású. A módosítás a Holt-Rábca menti hullámtéri erdőterületeket, a Püspökerdő nyugati szélén a védett erdőterületeket a rendeltetésüknek megfelelően -, továbbá a Holt-Rábca bal partján (az abdai közigazgatási határhoz közeli terület) a korábbi terv szerint védett erdőterületbe sorolt területe, valamint a Holt-Rábca déli partján elbontott töltés egy szakaszát egészségügyi-szociális, turisztikai erdőterületbe sorolja át. A Településszerkezeti Terv módosításában erdőterület fejlesztéssel, vagy módosítással érintett területek: Erdőterület átsorolása más erdőterületbe: Püspökerdő nyugati szélén, jelenleg a védett erdőterület besorolású erdőterületek az erdészeti üzemtervvel összhangban turisztikai erdőterületbe kerülnek Az Öreg-Rábca gátak közötti jellemzően hullámtéri erdőterületek átsorolása turisztikai erdőterületbe 16

17 Erdőterület átsorolása beépítésre szánt övezetbe: Püspökerdő DNY-i részén, a turisztikai erdő átsorolása beépítésre szánt különleges jelentős zöldfelületű intézményterületbe Új erdőterület kijelölés: Pinnyéd déli részén, a Holt-Rábcától északra fekvő korlátozott használatú mezőgazdasági területek átsorolása véderdő területfelhasználású területbe a tervezett, újonnan beépítésre szánt fejlesztési területek következtében a biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében mezőgazdasági területek gazdasági erdőterületbe kerülnek (Településszerkezeti terv módosító határozat 2.sz. mellékletén lehatárolt területek) A Holt-Rábca elbontásra kerülő déli töltésének egy szakasza turisztikai erdőként tervezett Mezőgazdasági területek Kertes mezőgazdasági területek (Mk) Kertes mezőgazdasági területekhez azok az egykori zártkerti területek tartoznak, amelyeken a jelenlegi kertes tájhasználattal számol a hatályos terv, nem tervezi üdülőterületté, vagy lakóterületté való átminősítésüket, továbbá a 2006-os Településszerkezeti terv tartalék területként sem számol velük. Kertes mezőgazdasági terület a módosítással érintett területen belül Révfalu északi részén található. A Terv további kertes mezőgazdasági terület kijelölését, a meglévő területek bővítését nem tervezi. A Hédervári út és a Galántai utca elágazásánál lévő gazdasági terület bővítése érdekében a Hédervári út és az Újfalusi országút találkozásánál található kertes mezőgazdasági terület a továbbiakban kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként tervezett. Általános mezőgazdasági területek (Má) A tervezési területen lévő mezőgazdasági területek jelentős részét a korábbi terv általános mezőgazdasági területbe sorolja. Az általános mezőgazdasági területek a jó termőhelyi adottságú, a mezőgazdasági művelésre, árutermelő gazdálkodásra kiválóan alkalmas területek, ahol az elsődleges szerep a koncentrált mezőgazdasági funkcióé. A Terv a 2006-os Településszerkezeti tervben Pinnyéd városrészben tartalék területként jelölt területek egy részét a tényleges területfelhasználásuknak megfelelően általános mezőgazdasági területbe sorolja. A Dió utca folytatásában az új belterületi határ mentén tervezett falusias lakóterület egy részét szintén mezőgazdasági területbe sorolja. A Terv Pinnyéd észak-nyugati részén az általános mezőgazdasági területek helyén kertvárosias lakóterület jelöl ki. A tervezett területfelhasználás változások következtében, a biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében a város területén két helyen (a határozat 2. számú melléklete alapján) a Terv mezőgazdasági területek helyén gazdasági erdőterületeket jelöl ki. Korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko) Korlátozott használatú mezőgazdasági területeken a természetvédelmi-, ökológiai-, tájvédelmi szempontok érvényesítése érdekében a mezőgazdasági tájhasználat, a telekalakítás, az építés korlátozást igényel. Korlátozott használatú mezőgazdasági területek közé az ökológiai hálózat 17

18 országos, vagy helyi természetvédelmi szempontból védett, védelemre tervezett területei, a természet közeli élőhelyei (természeti területek), továbbá a Natura 2000 területek mezőgazdasági művelésű területei tartoznak. A tervezési területen korlátozott használatú mezőgazdasági terület a Somosi-holtág patkó alakú mortovája környezetében, Püspökerdő nyugati szélén a tervezett lakóterületek és az erdőterületek között, valamint az Öreg-Rábca déli partján. A Terv további korlátozott használatú mezőgazdasági terület kijelölését, a meglévő területek bővítését nem tervezi. Az Öreg-Rábcától északra húzódó korlátozott használatú mezőgazdasági területet a terv védő erdő területbe sorolja át. A Településszerkezeti Terv módosításának mezőgazdasági területeket érintő módosításai: Mezőgazdasági terület átsorolása beépítésre szánt övezetbe: Pinnyéd ÉNY-i részén, a módosuló belterülethatár mentén az általános mezőgazdasági területek átsorolása kertvárosias lakóterületbe Hédervári út és Galántai út találkozásánál levő gazdasági terület bővítése kertes mezőgazdasági terület átsorolásával Mezőgazdasági területek átsorolása beépítésre nem szánt más övezetbe: Az Öreg-Rábcától északra húzódó keskeny, korlátozott használatú mezőgazdasági terület védő erdőként tervezett a tervezett, újonnan beépítésre szánt fejlesztési területek következtében a biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében mezőgazdasági területek gazdasági erdőterületbe kerülnek (Településszerkezeti terv módosító határozat 2.sz. mellékletén lehatárolt területek) Új mezőgazdasági területek kijelölése: Pinnyéd ÉNY-i részén, a módosuló belterülethatár mentén a falusias lakóterületek és a tartalék területek átsorolása általános mezőgazdasági területekbe Vízgazdálkodási területek A módosítással érintett területen vízgazdálkodási területek a folyó vizek (Mosoni-Duna) medre és partjai, az állóvizek és holtágak medrei és partjai (Öreg-Rábca, Mosoni-Duna holtág, Somosi-holtág), a hullámtéri területeken lévő erdők, a hullámtéri területeken lévő mezőgazdasági területek, a révfalui vízbázis külső és belső védőterülete, és a töltések területe. A területhasználatot valamennyi területen a vízgazdálkodási, árvízvédelmi szempontoknak kell alárendelni, a tájhasználati, valamint funkcionális különbségek azonban differenciált kezelést tesznek indokolttá. A Terv további vízgazdálkodási területek kijelölését, a meglévő területek bővítését nem tervezi. Az Öreg-Rábca menti hullámtéri erdőket turisztikai erdőterületbe sorolja át. A Hédervári út menti üdülőterület közúti kapcsolatának biztosítása érdekében a hullámtéri egy részén üdülőházas területet jelöl ki. Az Öreg-Rábca menti töltések egy része kertvárosi lakóterületként valamint különleges sportés rekreációs területként tervezett. A Településszerkezeti Terv módosításának vízgazdálkodási területet érintő módosításai: Vízgazdálkodási terület átsorolása más beépítésre nem szánt területbe: 18

19 A Öreg-Rábca menti ártér jellegű területek hullámtéri erdőből turisztikai erdőterületbe sorolása Vízgazdálkodási terület átsorolása beépítésre szánt területbe: A Hédervári út menti üdülőterület közúti kapcsolatának biztosítása érdekében a hullámtér egy részének átsorolása üdülőházas övezetbe Az Öreg-Rábca menti töltések egy része kertvárosi lakóterületként valamint különleges sport- és rekreációs területként tervezett. Közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési területek Közúti közlekedési terület (KÖu) A hatályos Településszerkezeti Terv a tervezett közlekedési hálózatok kiépítését kiszabályozással, illetve nagytávlatú fejlesztések esetén a helyüket be nem építhető terület kijelölésével biztosítja. Így a terv az utolsó lakóutcát és szűk kis közt is ábrázolja, ezzel hosszú távon bebetonozza a fejlesztési lehetőségeket, amik nem feltétlenül előnyösek. A Terv az új, vagy módosuló területfelhasználásokat úgy alakítja ki, hogy a gyűjtő útnál alacsonyabb rendű utakat nem szabályozza ki, ezeket az adott területfelhasználáson belül, vagy az eltérő területfelhasználások határán kell biztosítani. A változással nem érintett területek közlekedési területein a terv nem változtat (többit lásd: Közlekedés szakági munkarész). 19

20 2.3. Területi mérleg Területfelhasználási egység Övezet jele Terület nagyság jelenleg (ha) Területnagyság tervben javasolt (ha) Változás (ha) Beépítésre szánt területek: Falusias lakóterület Lf 123, ,76 Kertvárosias lakóterület Lke 1, , ,41 Kisvárosias lakóterület Lk 1, , ,18 Településközpont vegyes terület Vt 0 4, ,63 Központi vegyes terület Vk 1, ,86 Kereskedelm-szolgáltató terület Gksz 0,469 1, ,15 Ipari terület Gip 0, ,72 Különleges terület - Fürdő és rekreáció Kfü 2,92 0-2,92 Különleges terület - Egészségügyi központ Keg 0, ,17 Üdülőházas Üü 0 0,8492-0,85 Különleges terület - nagykiterjedésű, sportolási célú Ksp 0 1, ,75 Különleges terület - jelentős zöldfelületű intézményterület Kiz 0 15, ,73 Beépítésre nem szánt területek: Mezőgazdasági terület - általános Má 14,87 11,7602-3,11 Mezőgazdasági terület - kertes Mk 0, ,91 Mezőgazdasági terület - korlátozott Mko 0, ,96 Zöldterület Z 1,1404 2, ,05 Erdő - védett Evt 30, ,58 Erdő - védő Evö 0 3, ,04 Erdő - egészszégügyi Ee 15,727 71, ,80 Hullámtéri erdő Ve 44, ,16 Töltés Vtö 5, ,72 Közlekedési terület Köu 10,7782 1,864-8,91 Tartalék terület (Má) - 9, ,97 Tartalék terület (Mk) - 9, ,84 ÖSSZESEN 277, ,4241 0,00 20

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K Tartalom TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, A TERVKÉSZÍTÉS FOLYAMATA SZAKÁGI TERVJAVASLATOK: A.) VÁROSRENDEZÉS 1. Vác regionális kapcsolatai (röviden) 2. A Településszerkezeti

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ Területi határai Északon, nyugaton és keleten Eger MJV közigazgatási határa, míg délen a Baktai utca, Kisasszony utca, Malom utca, a Tetemvár utca, a Vécsey utca és a Vécseyvölgyi

Részletesebben

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA NAGYCENK NAGYKÖZSÉG - 4 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 1 Törölve 2 A község északkeleti belterületi és egyben Hidegség igazgatási határa

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről.

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E Tokorcs község rendezési tervéről. Egységes szerkezetben a 7/1997(VI.5), 2/1998((II.26) és a 6/2002(VI.29) rendeletekkel.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Akadálymentes: 1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben