GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1"

Átírás

1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET AUGUSZTUS

2 MEGBÍZÓ: GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. GENERÁLTERVEZŐ: CDC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 61. ÉPÍTÉSZET, VÁROSÉPÍTÉSZET: Vezető tervező: Kerekes György (TT )... Tervezők: Cs. Kelemen Ágnes (TT )... Márton Melinda... KÖZLEKEDÉS ÉS KÖZMŰVEK: HIDRO-PLAN GYŐRITERV Mélyépítés Tervező Kft. Közlekedés: Bogár Zsolt (KÉ-T/K1d )... Közművesítés, hírközlés: Németh Gábor (VZ-T/ )... ZÖLDFELÜLET, KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS: TÁJOLÓ-TERV KFT. Vezető tervező: Auer Jolán (TT1, TR, TK1, )... Tervezők: Szíjné Béres Mónika (K )... M. András Ágnes... Tőzsér Edina... 2

3 I. KÖTET JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ II. KÖTET ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ TARTALOMJEGYZÉK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV I. HATÁROZAT - TERVEZET...4 II. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV...5 III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A településrendezés célkitűzései A Településszerkezeti Terv módosítás hatálya Közigazgatási és belterületi határ A tervezett területfelhasználást veszélyeztető tényezők A Településszerkezeti Terv elemei A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK Területfelhasználás A település területének területfelhasználása és módosításai Területi mérleg A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK SORÁN BETARTANDÓ TÁJVÉDELMI, KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK Jellemző tájkarakterek, védendő táji- természeti értékek A tervezett módosítások során betartandó tájvédelmi, tájképvédelmi, természetvédelmi elvárások Környezetvédelem, a tervezett módosítások környezeti feltételei KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA A módosítással érintett terület külső közlekedési kapcsolatai A tervezett új ÉNY-i elkerülő út A módosítással érintett terület belső közlekedési kapcsolatai KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA Vízvezeték hálózat Szennyvíz elvezető hálózat Csapadékvíz elvezetés Elektromos energia ellátó hálózat Hírközlő hálózatok Gázellátó hálózat Távhő ellátás...44 VONATKOZÓ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK MÓDOSÍTÁSA I. RENDELET-TERVEZET...46 II SZABÁLYOZÁSI TERVLAP...47 III SZABÁLYOZÁSI TERVLAP

4 I. HATÁROZAT - TERVEZET Győr Megyei Jogú Város Képviselő-testületének.. /... (.) sz. határozata amelyet elfogadott a Győr Megyei Jogú Város 14. számú főút Holt Mosoni Duna Mosoni Duna Rába 1. számú főút közigazgatási határ által határolt terület Településszerkezeti Tervének módosításáról és Leírásáról 1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a határozat 1. sz. melléklete alapján: TSZTM : TSZTM-1/1 TSZTM : TSZTM-1/2 TSZTM : TSZTM-1/3 2. A Közgyűlés felkéri a főépítészt, hogy a jóváhagyott módosításokat a Győr Megyei Jogú Város Szabályozási terve és a Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban való átvezetésére, és a módosított dokumentumokat a polgármester nevében való megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és társadalmi szervezeteknek. Felelős: főépítész Határidő: Győr, Az előterjesztést véleményezte: Városstratégiai Bizottság Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság Az előterjesztést látta: Révi Zsolt főépítész Borkai Zsolt polgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző Fűke Péter főosztályvezető Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Főosztály/ Városfejlesztési Osztály/Főépítészi csoport 4

5 II. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV (A határozat 1. számú melléklete) 5

6 A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZINTENTARTÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES TERÜLETFELHASZNÁLÁS VÁLTOZÁSOK (A határozat 2. számú melléklete) Az 1. számú melléklet szerinti módosítások következtében a biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében a következő területeken általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterületbe kerülnek átsorolásra az alábbi területek: Általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterületbe átsorolásra kerülő területek elhelyezkedése Győr MJV közigazgatási területén belül 6

7 Győr MJV 14. számú főút Holt Mosoni Duna Mosoni Duna Rába 1. számú főút közigazgatási határ által határolt terület 2/1. melléklet Általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterületbe átsorolásra kerülő terület lehatárolása légifotón és a hatályos Településszerkezeti terven (Má=>Eg). Érintett telkek (hrsz.): 01252; 01253; 01254/23; 01254/24 2/2. melléklet Általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterületbe átsorolásra kerülő terület lehatárolása légifotón és a hatályos Településszerkezeti terven (Má=>Eg). Érintett telkek (hrsz.): 01072/80; 01072/82; 01072/43-45; 01072/63-64; 01072/59-61; 01067/9 7

8 III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA (A határozat 3. sz. melléklete) 1. Általános leírás 1.1. A településrendezés célkitűzései A településszerkezeti terv az a településrendezési terv, amely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és a térségi érdek, a szomszédos vagy más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. Kiemelt területként kell kezelni: az infrastrukturális hálózatok fejlesztését (út, közlekedés, közműhálózatok, szennyvíztisztítás, stb.), a környezetvédelmi szempontok érvényesítését, egyéb információs kapcsolatrendszerek, a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági tevékenység folytatására alkalmas területek fejlesztését, illetve a lakóterület-fejlesztést. Győr Megyei Jogú Város Püspökerdő és környéke Településszerkezeti Tervének alapja az elfogadott településfejlesztési koncepció és az Integrált Városfejlesztési Stratégia. A településrendezés során további fontos alapelvek: - Környezettudatosság Nagyobb figyelmet kell fordítani az utca- és településkép rendezésére: különösen az utak és járdák műszaki állapotának javításával és a zöldfelületek karbantartásával, fejlesztésével. - Kellemes lakókörnyezet és élettér A településrész fejlesztése során elsősorban a minőségi szempontokat, a települési környezet, az életkörülmények javítását kell előtérbe helyezni. Meg kell őrizni az értékes települési adottságokat. - Széleskörű társadalmi részvétel Az egyes feladatok meghatározásakor és a végrehajtásában mind teljesebb körben kell ismertetni a lakossággal a várható hatásokat, és be kell vonni őket az előkészítésbe éppúgy, mint a feladat megvalósításába A Településszerkezeti Terv módosítás hatálya A Településszerkezeti Terv módosítás (továbbiakban: a Terv) hatálya Győr Győr Megyei Jogú Város 14. számú főút Holt Mosoni Duna Mosoni Duna Rába 1. számú főút Közigazgatási határ által határolt terület 1.3. Közigazgatási és belterületi határ A Településszerkezeti Terv módosítás közigazgatási határ változást nem irányoz elő. A Terv a tervezett belterületi határokat módosítja Pinnyéd nyugati részén, a Holt-Rábcától északra Püspökerdő déli részén, és a Galántai utca mentén. A belterületi határ módosításával érintett területeket és azok rendeltetését a Terv határozza meg. 8

9 A belterületbe vonás feltételeként kell kezelni, hogy a belterületbe vonás legalább egy önálló területegységre terjedjen ki, mely lehet meglévő területfelhasználási egység, vagy a településszerkezeti tervben meghatározott új területfelhasználási egység is. A lakóterületeket és a településközponti vegyes területeket kivéve a beépítésre szánt területfelhasználások esetében a belterületbe vonás nem kötelező. A területek belterületbe vonása a konkrét fejlesztési és építési igények függvényében és időpontjában szakaszosan is végrehajtható A tervezett területfelhasználást veszélyeztető tényezők - a közigazgatási területen áthaladó közművezetékek és védőtávolságaik - egyéb korlátozások, védőövezetek 1.5. A Településszerkezeti Terv elemei A közterületek és egyéb területfelhasználási egységek meghatározása; A közlekedési rendszer jelölt elemei és hierarchiája; A területfelhasználási és funkcionális besorolás; Az egyes területegységekre vonatkozó környezetvédelmi besorolások; A nyomvonal jellegű infrastruktúra hálózat jelölt elemei és védőtávolsága; A beépítésre szánt területek szintterület-sűrűsége. 9

10 2. A területfelhasználási egységek 2.1. Területfelhasználás A település közigazgatási területe a fejlesztés és építés szempontjából beépítésre szánt (beépült vagy a terv alapján távlatában beépülő) és beépítésre nem szánt területre tagozódik. A beépítésre szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterület. A beépítésre szánt területek a felhasználási igények szerint, ütemezetten belterületbe vonhatók. A beépítésre nem szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a külterület A település területének területfelhasználása és módosításai A Győr Megyei Jogú Város 14. számú főút Holt Mosoni Duna Mosoni Duna Rába 1- számú főút közigazgatási határ által határolt terület Településszerkezeti Terven feltüntetetteknek megfelelően beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területre tagozódik. A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak. A beépítésre szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: (L) Lakóterületek (falusias; kertvárosias; kisvárosias; nagyvárosias), (V) Vegyes területek (településközpont vegyes terület; központi vegyes terület) (G) Gazdasági területek (kereskedelmi; szolgáltató terület; ipari terület) (Ü) Üdülő terület (üdülőházas; hétvégiházas terület) (K) Különleges területek (pl.: oktatási központok; fürdő és rekreációs célú területek; nagykiterjedésű, sportolási célú területek, stb.) A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: (Z) Zöldterület (E) Erdőterületek (védelmi; gazdasági; egészségügyi-szociális, turisztikai) (M) Mezőgazdasági területek (kertes; általános; korlátozott használatú mezőgazdasági terület) (V) Vízgazdálkodási terület (KÖ) Közlekedési és közműterületek A beépítésre szánt területek felhasználása, ill. a belterületek bővítése csak ütemezetten, műszaki, környezeti és gazdasági szempontból szigorú feltételekhez kötötten, a fejlesztésben érdekeltek finanszírozásában valósíthatók meg. Lakóterületek Beépítésre szánt területek A Terv által határolt területen (azon belül is főként Pinnyéd, Sziget és Újváros városrészeken) a vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a korábbi szerkezeti tervben jelölt falusias lakóterületek átalakulóban vannak és valójában kertvárosias, sok esetben a kisvárosias lakóterületi kialakítás a jellemző, mind a beépítés módja, intenzitása, mind az épületek használati módja tekintetében. Mindemellett tekintettel arra, hogy Győr európai léptékkel mérve nagyságrendileg a középváros 10

11 kategóriába sorolható, a belterületén (beleértve a műemléki jelentőségű területeket is) nem indokolt a falusias lakóterületi kialakítás. Ezért ezek a területek zömében kertvárosias, néhány helyen pedig kis- vagy nagyvárosias lakóterületi besorolást kaptak. A kertvárosi lakóterületbe átsorolt falusias lakóterületeknél a továbbtervezésnél fontos szempont, hogy a jelenlegi beépítés intenzitása ne növekedjen, vagyis az átsorolás célja, hogy a falusias övezetben megengedett egyéb-nem lakó építmények kialakítására a továbbiakban ne legyen mód, és az átépülés során egy rendezettebb, igazi családi házas kertvárosi illetve kisvárosi lakóövezet alakuljon ki. A cél érdekében az Lk és az Lke övezeteket ketté bontottuk: az Lk és Lke övezetek a jelenleg is érvényben lévő OTÉK és GYÉSZ alapján meghatározott minimum és maximum paramétereket engedik. Az Lk-II és Lke-II alacsony intenzitású kis- és kertvárosias lakóterületek esetén a kisebb mértékű építhetőség mellett az elhelyezhető lakóegységek számát telkenként 2 lakásban maximalizáltuk. Ezzel biztosítható a továbbtervezésnél a jelenlegi intenzitás szinten tartása. ÖVEZET A fentiek alapján tehát az övezetek paraméterei az alábbiak: SZINTTERÜLETI SŰRŰSÉG BEÉPÍTÉS MÉRTÉKE (%) MAXIMUM ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG (m) MINIMÁLIS ZÖLDFELÜLET (%) LAKÁSSZÁM Lk 1, ,5 20 több rendeltetési egység Lk-II 0,8 40 7, lakás Lke 0,6 30 7, lakás Lke-II 0,5 30 7, lakás Sziget városrészben azonban már a kis-és nagyvárosias lakóterületek dominálnak. Az utóbbi években megszűnt ipari területek (Olajgyár, Kekszgyár) helyén szintén városias fejlesztések várhatók, amelyeket erősít a 2010 végén átadott Jedlik-híd és a hozzá kapcsolódó közúthálózati fejlesztések. A meglévő lakóterületek vonatkozásában az értékmegőrzést kell előirányozni. Ehhez alapvető a közterületek rehabilitációja (út- és járdaépítés, fasorok, közparkok, játszókertek, stb. kialakítása és fejlesztése). A lakóterület-bővítés településszerkezeti tervben való megjelenése során figyelembe kell venni az infrastruktúra-fejlesztési lehetőségeket, a jelenlegi területhasználatot, a természeti adottságokat, a természeti értékeket és a várható környezeti terhelés mértékét. Településrendezési szempontból csak a település szerkezetéhez és jellegéhez igazodó bővítés engedhető meg. A településszerkezeti tervben a fejlesztési területek kijelölésével fenti elv betartása fontos feladat. A Településszerkezeti Terv módosításában lakóterületi fejlesztéssel érintett területek: Újonnan beépítésre szánt lakóterületek: Pinnyéd, Szivárvány utca menti tartalék terület kertvárosi lakóterületként tervezett Pinnyéd nyugati részén, a módosuló belterületi határ mentén az általános mezőgazdasági területek és jelenleg tartalék területek kertvárosi lakóterületként tervezettek A Holt-Rábca árvízvédelmi töltéseinek egy része kertvárosi lakóterületként tervezett Révfalu, a Sárási-dűlő déli részén az általános mezőgazdasági terület helyén kertvárosi lakóterület tervezett (a lakóterület a révfalui vízbázis hidrogeológiai A és B jelű védőidomain helyezkedik el. 1 ) 1 A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet 5. sz. melléklete alapján lehet építeni. A hidrogeológiai A jelű védőidomon lakótelep, új parcellázás üdülőterület kialakítása tilos, de lakó-vagy irodaépület csatornázással már elhelyezhető. Ezen területeken zárt vízelvezetéssel kialakított út korlátozás nélkül, egyéb út illetve gépkocsi parkoló előzetes környezetvédelmi vizsgálat alapján alakítható ki. 11

12 Átalakuló területek: Pinnyéd, tervezett falusias lakóterületek kertvárosi lakóterületbe való átsorolása Sziget és Újváros, tervezett falusias lakóterületek kertvárosi illetve kisvárosi lakóterületbe való átsorolása Sziget és Újváros, tervezett kertvárosias lakóterületek kisvárosias lakóterületbe való átsorolása Révfalu, Sárási-dűlő, Galántai utca nyugati oldalán lévő falusi lakóterület a továbbiakban alacsony intenzitású kertvárosi területként tervezett Vegyes területek Vegyes területeket kijelölni olyan területeken lehet, melyek ténylegesen egy településrész, terület központjának funkcióját töltik be. Meglévő településközpont vegyes területek a tervezési területen Sziget városrészben vannak. Tervezett vegyes területet Pinnyéd városrészben az Új sor menti lakóterület-fejlesztések központjaként már a 2006-os terv kijelölt. Sziget városrészben a volt Olajgyár valamint a Kekszgyár területe és közvetlen környezete (közlekedési és lakóterületek), a termálfürdőtől nyugatra elterülő (jelenleg parkoló funkciót betöltő különleges fürdő, valamint a tervezett egészségügyi központ különleges terület egy része) és a Bercsényi liget beépítésre szánt területei kaptak még vegyes övezeti besorolást. A Stromfeld utca Töltésszer utca találkozásánál lévő csomóponttól északra lévő terület szintén településközponti vegyes területként tervezett. A Településszerkezeti Terv módosításában településközpont vegyes terület fejlesztési terület: Újonnan beépítésre szánt területek: A Stromfeld utca - Töltésszer utca találkozásánál lévő csomóponttól északra lévő közlekedési terület településközpont vegyes területként tervezett Sziget, az egykori olajgyár területén keresztül tervezett közlekedési terület a továbbiakban településközpont vegyes területként tervezett Átalakuló területek: Sziget, Bercsényi-liget és térségében a központi vegyes területek átsorolása településközpont vegyes területekbe Sziget, a volt olajgyár területén a kisvárosias lakóterületek településközpont vegyes területként tervezettek Sziget, a Jedlik-hídtól délre, a Töltésszer utca menti különleges fürdőterület átsorolása településközpont vegyes területbe A volt Kekszgyár környezetében lévő kisvárosi lakó területek átsorolása településközpont vegyes területbe Gazdasági területek Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek (Gksz) A lakóterületek, vagy más környezet érzékeny területfelhasználás közelében kialakuló gazdasági területek kereskedelmi-szolgáltató területek lehetnek. Lehetőleg településrészenként is kell biztosítani lehetőséget a szolgáltatások, környezetkímélő munkahelyek fejlesztési igényeinek biztosítására. Ezeken felül kisebb szolgáltató egységek a lakóterületbe ágyazottan is előfordulhatnak. 12

13 A gazdasági, szolgáltató, illetve mezőgazdasági tevékenységek a településen a helyi foglalkoztatás érdekében fontos szerepet töltenek be. A településen lakóterületek között kizárólag környezetbarát és lehetőleg munkahelyteremtő üzemek tarthatók fenn. Meglévő jelentősebb méretű kereskedelmi-szolgáltató területek Újvárosban a Gyepszél utca déli oldalán lévő gazdasági terület valamint a Kossuth L. utca- Bálint M. utca menti területek. A 2006-os terv lehetővé tette a Somostól nyugatra lévő, Bécsi út menti gazdasági területek bővítését, ezen jelen terv sem változtat, emellett a Hédervári út és a Galántai út találkozásánál lévő gazdasági terület nem ipari felhasználású bővítését biztosítja: a terület a révfalui vízbázis hidrogeológiai A és B jelű védőidomain található. 2 A meglévő gazdasági területek fejlesztése környezet- és természetkímélő beruházások megvalósításával, korszerű technológiák és tevékenységek befogadásával lehetséges, amelyek hozzájárulnak a népesség helyben történő foglalkoztatásának növeléséhez. Lehetőség szerint zöldfelületi eszközökkel biztosítani kell a gazdasági területek elszigetelését a lakóterületektől. Egyéb ipari terület (Gipe) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. A tervezési területen ilyen területek a Sárási-dűlőn (Vízmű utca; Hédervári út-galántai u.) valamint Győrújfalu határában, az Újfalusi országút mentén, külterületen találhatóak. Jelen terv további ipari terület kijelölését, a meglévő területek bővítését nem tervezi. A Településszerkezeti Terv módosításában gazdasági terület fejlesztési terület: Újonnan beépítésre szánt terület: Révfalu, a Hédervári út és a Galántai út találkozásánál lévő gazdasági terület bővítése Üdülőterületek Hétvégi házas üdülőterület Püspökerdő közvetlen szomszédságában a Szúnyog-szigeten, Püspökerdőtől északra a Kunszigeti út mentén, valamint a Szivárvány utcától délre található. Tervezett üdülőházas területet a hatályos szerkezeti terv a Sárási-dűlő DNY-i szélén a Hédervári út és a Mosoni-Duna között jelöl ki. Az utóbbi területnek azonban nincsen közúti kapcsolata, ezért a töltés és az üdülőtelkek között húzódó hullámtéri erdő sávot a terv üdülőházaz övezetbe sorolja át. Az üdülőterület teljes területtel a révfalui vízbázis hidrogeológiai A és B jelű védőidomain terül el. 3 2 A területen a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet 5. sz. melléklete alapján lehet építeni. A hidrogeológiai A jelű védőidomon belül kijelölt kereskedelmi-szolgáltató terület kijelölésére vonatkozóan az említett jogszabályi melléklet külön előírást nem tartalmaz, ezért a lakó- és irodaépületekre vonatkozó előírásokat indokolt alapul venni. Ezen területeken zárt vízelvezetéssel kialakított út korlátozás nélkül, egyéb út illetve gépkocsi parkoló előzetes környezetvédelmi vizsgálat alapján alakítható ki. 3 A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet 5. sz. melléklete alapján a hidrogeológiai A jelű védőidomon lakótelep, új parcellázás üdülőterület kialakítása tilos, de lakó-vagy irodaépület csatornázással már elhelyezhető. Ezen területeken zárt vízelvezetéssel kialakított út korlátozás nélkül, egyéb út illetve gépkocsi parkoló előzetes környezetvédelmi vizsgálat alapján alakítható ki. 13

14 A Településszerkezeti Terv módosításában üdülőterület fejlesztési terület: A Hédervári út és a Mosoni-Duna közötti tervezett üdülőterület bővítése Különleges területek A különleges területek olyan területek, ahol egy-egy speciális funkció koncentráltan, nagyobb térség kiszolgálására alkalmas módon kapnak helyet. A különleges területekhez tartozó sokféle funkció közül nem mindegyik tudja az OTÉK intenzitási előírásait teljesíteni, mások építési célú kihasználása pedig meg sem közelíti a határértékeket. (pl.: temető, állatkert, honvédelmi területek, stb.). A különleges területek bővítése az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) rendezéséhez szükséges létesítmények elhelyezése érdekében történt. A területen található különleges területeket az alátámasztó munkarész részletezi. A továbbiakban csak a változással érintett területeket írjuk le: Nagykiterjedésű, sportolási célú különleges terület (Ksp) Ez a terület elsősorban sportolási célú építmények (sportpálya, sportcsarnok, öltöző, stb.), és a hozzájuk tartozó létesítmények elhelyezésére szolgál. A tervezési területen meglévő különleges sport terület Sziget városrészben a Dózsa pálya területe, valamint a Jedlik Ányos hídtól északra, a Töltésszer és a Mosoni-Duna között húzódó terület. A szerkezeti terv 2011-es részleges módosítása a Dózsa pálya bővítését teszi lehetővé a Holt-Rábca irányába. Ezt a bővítési lehetőséget a Terv tovább viszi, és a Holt-Rábca menti déli töltés egy részét szintén különleges sportolási célú területbe sorolja át. Püspökerdő délnyugati részén, a turisztikai erdő helyén a Terv egy új különleges övezetet vezet be, az EYOF-hez kapcsolódó szálláshely elhelyezésének céljából: Jelentős zöldfelületű intézményterület Kiz Jelentős zöldfelületet igénylő intézmények elhelyezésére szolgáló terület, illetve olyan intézményi épületek elhelyezésére alkalmas terület, amely a városszerkezetben való elhelyezkedése miatt jelentős zöldfelület kialakítását, megőrzését vagy biztosítását igényli. A terület megengedett legnagyobb szintterület-sűrűsége 4 0,5. A megengedett maximális beépíthetősége 10%. A Településszerkezeti Terv módosításában különleges terület fejlesztési terület: Újonnan beépítésre szánt területek: Püspökerdő DNY-i részén, a turisztikai erdő helyén jelentős zöldfelületű intézményterület tervezett A Holt-Rábca déli töltésének egy része különleges sportolási célú területként tervezett 4 Szintterület-sűrűség: a beépítésre szánt terület egyes területfelhasználási egységein elhelyezhető épületek összes szintterületének és a területfelhasználási egység területének viszonyszáma ( régi OTÉK 1. sz. melléklet 91.) 14

15 Beépítésre nem szánt területek Győr Megyei Jogú Város 14- számú főút Holt Mosoni Duna Mosoni Duna Rába 1- számú főút közigazgatási határ által határolt területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, valamint sajátos jellege szerint az alábbi terület-felhasználási egységekre tagolódnak: (Z) Zöldterület (E) Erdőterületek (védelmi, azon belül védett és védő erdő; gazdasági; turisztikai) (M) Mezőgazdasági területek (kertes, általános, korlátozott használatú) (V) Vízgazdálkodási területek (folyóvizek medre és partja, állóvizek és holtágak medre és partja, töltések, hullámtéri erdők, vízbázisok külső és belső védőterülete) (K) Közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési terület Zöldterületek A település zöldfelületi hálózatának elemei a meglévő és már kijelölt zöldterületek, lakóterületfejlesztés tervezett zöldterületei. Zöldterületbe az állandóan növényzettel fedett közterületek - közpark, közkert - tartoznak. A tervezési területen belül városi szintű közpark nem található. A tervezési terület lakóterületi szintű közparkjai a következők: o Pinnyéd: 2009-ben kialakított játszótér, o Révfalu: a tervezési területen belül nincs, de Révfaluban lakóterületi közparkként értékelhető a Kálóczy tér, amely a tervezési területen kívül, de azzal határosan helyezkedik el. o Sziget: A legjelentősebb lakóterületi közpark a Rábca holt medre helyén kialakult, fél-patkó alakú Bercsényi-liget. A közpark területét veszélyeztetik a területi csonkítások. Berendezései elavultak, a fenntartás nem elégséges mértékű. A Bercsényi ligethez hasonló szerepűek, de kisebb kiterjedésűek: a Kossuth Lajos utca mellett a Gyógyszertár köz vonalában található park, az Akác tér, a Simon János püspök tere. Pinnyéd városrészben a 2006-os terv a Harmat utca és a Szirom utca között jelöl ki egy közkert méretű (0,8 ha) zöldterületet. A belterületi zöldfelületi rendszer jelentős elemei a magántelkek alkotják, melyeknek a települési mezoklíma alakításában meghatározó szerepük van. Ápoltságuk, funkció szerinti kialakításuk (díszkert, haszonkert) növényfaj összetételük rendkívül vegyes. A Terv Sziget városrészben a Mosoni-Duna és Rába összefolyásánál lévő medencés strandterület helyén új közpark kialakítására és a Bercsényi liget zöldterületének kibővítésére biztosít lehetőséget. A Településszerkezeti Terv módosításában zöldterület fejlesztéssel érintett területek: Sziget, a Mosoni-Duna torkolatánál a szigetcsúcson lévő jelenlegi strandterület zöldterületként tervezett Sziget, Bercsényi liget és térségében a központi vegyes területek zöldterületként tervezettek 15

16 Erdőterületek Védett erdő területe (Evt) Védett erdőterületek közé az országos és helyi védett természeti területeken és a Natura 2000 területeken levő erdőterületek tartoznak. E területeken az erdő-, és vadgazdálkodást össze kell hangolni a táji-, természeti értékek megőrzésével, a természetes, ill. természet közeli ökoszisztémák fenntartásával. Nagy kiterjedésű egybefüggő védett erdőterület a tervezési területen belül Püspökerdő nyugati szélén húzódik. Védett erdőterületbe sorolja a korábbi településszerkezeti terv a Holt-Ráca Abda közigazgatási határához közeli, északi ártéri területen lévő erdőterületeket. A Terv a Püspökerdő nyugati részén lévő védett erdő terület átsorolását tartalmazza az erdészeti üzemtervvel összhangban turisztikai erdőterületbe. A terv a Holt-Rábca menti védett erdőt szintén turisztikai rendeltetésű erdőbe sorolja át. Védő erdő területe (Evö) Védő erdőterületek közé tartoznak az egyes létesítmények környezeti hatásainak mérséklését, látványának takarását, mezőgazdasági területeken a szél káros hatásai ellen védő erdőterületek. E területeken az erdő művelését úgy kell tervezni, hogy védő hatását folyamatosan ki tudja fejteni, épületek nem helyezhetők el. Védő céllal újabb erdőterületek kialakítása is szükséges. A Településszerkezeti terv módosítás Pinnyéd déli részén, az Öreg-Rábca bal partján jelöl ki új védő erdő területet, valamint Püspökerdő dél-nyugati részén, a tervezett új bekötőút déli oldalán a védett erdőterületet védő erdő területbe sorolja át. Gazdasági erdő (Eg) A gazdasági erdők erdőgazdálkodási célokat szolgálnak, gazdasági erdőterületekként szerepelteti őket a Településszerkezeti terv. A biológiai aktivitás érték szintentartása miatt a Településszerkezeti terv módosítás a határozat 2.sz. rajzi mellékletében jelölt területeken általános mezőgazdasági területbe tartozó területek gazdasági erdőterületbe való átsorolását tartalmazza. Egészségügyi-szociális, turisztikai erdő (Ee) A módosítással érintett területen a Mosoni-Duna és a Rábca árterében terül el a 313 ha kiterjedésű Püspökerdő, amely a város legnagyobb kiterjedésű, összefüggő zöldfelülete. A terület az erdészeti üzemterv szerint elsődlegesen egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű, azon belül is parkerdő besorolású. A módosítás a Holt-Rábca menti hullámtéri erdőterületeket, a Püspökerdő nyugati szélén a védett erdőterületeket a rendeltetésüknek megfelelően -, továbbá a Holt-Rábca bal partján (az abdai közigazgatási határhoz közeli terület) a korábbi terv szerint védett erdőterületbe sorolt területe, valamint a Holt-Rábca déli partján elbontott töltés egy szakaszát egészségügyi-szociális, turisztikai erdőterületbe sorolja át. A Településszerkezeti Terv módosításában erdőterület fejlesztéssel, vagy módosítással érintett területek: Erdőterület átsorolása más erdőterületbe: Püspökerdő nyugati szélén, jelenleg a védett erdőterület besorolású erdőterületek az erdészeti üzemtervvel összhangban turisztikai erdőterületbe kerülnek Az Öreg-Rábca gátak közötti jellemzően hullámtéri erdőterületek átsorolása turisztikai erdőterületbe 16

17 Erdőterület átsorolása beépítésre szánt övezetbe: Püspökerdő DNY-i részén, a turisztikai erdő átsorolása beépítésre szánt különleges jelentős zöldfelületű intézményterületbe Új erdőterület kijelölés: Pinnyéd déli részén, a Holt-Rábcától északra fekvő korlátozott használatú mezőgazdasági területek átsorolása véderdő területfelhasználású területbe a tervezett, újonnan beépítésre szánt fejlesztési területek következtében a biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében mezőgazdasági területek gazdasági erdőterületbe kerülnek (Településszerkezeti terv módosító határozat 2.sz. mellékletén lehatárolt területek) A Holt-Rábca elbontásra kerülő déli töltésének egy szakasza turisztikai erdőként tervezett Mezőgazdasági területek Kertes mezőgazdasági területek (Mk) Kertes mezőgazdasági területekhez azok az egykori zártkerti területek tartoznak, amelyeken a jelenlegi kertes tájhasználattal számol a hatályos terv, nem tervezi üdülőterületté, vagy lakóterületté való átminősítésüket, továbbá a 2006-os Településszerkezeti terv tartalék területként sem számol velük. Kertes mezőgazdasági terület a módosítással érintett területen belül Révfalu északi részén található. A Terv további kertes mezőgazdasági terület kijelölését, a meglévő területek bővítését nem tervezi. A Hédervári út és a Galántai utca elágazásánál lévő gazdasági terület bővítése érdekében a Hédervári út és az Újfalusi országút találkozásánál található kertes mezőgazdasági terület a továbbiakban kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként tervezett. Általános mezőgazdasági területek (Má) A tervezési területen lévő mezőgazdasági területek jelentős részét a korábbi terv általános mezőgazdasági területbe sorolja. Az általános mezőgazdasági területek a jó termőhelyi adottságú, a mezőgazdasági művelésre, árutermelő gazdálkodásra kiválóan alkalmas területek, ahol az elsődleges szerep a koncentrált mezőgazdasági funkcióé. A Terv a 2006-os Településszerkezeti tervben Pinnyéd városrészben tartalék területként jelölt területek egy részét a tényleges területfelhasználásuknak megfelelően általános mezőgazdasági területbe sorolja. A Dió utca folytatásában az új belterületi határ mentén tervezett falusias lakóterület egy részét szintén mezőgazdasági területbe sorolja. A Terv Pinnyéd észak-nyugati részén az általános mezőgazdasági területek helyén kertvárosias lakóterület jelöl ki. A tervezett területfelhasználás változások következtében, a biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében a város területén két helyen (a határozat 2. számú melléklete alapján) a Terv mezőgazdasági területek helyén gazdasági erdőterületeket jelöl ki. Korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko) Korlátozott használatú mezőgazdasági területeken a természetvédelmi-, ökológiai-, tájvédelmi szempontok érvényesítése érdekében a mezőgazdasági tájhasználat, a telekalakítás, az építés korlátozást igényel. Korlátozott használatú mezőgazdasági területek közé az ökológiai hálózat 17

18 országos, vagy helyi természetvédelmi szempontból védett, védelemre tervezett területei, a természet közeli élőhelyei (természeti területek), továbbá a Natura 2000 területek mezőgazdasági művelésű területei tartoznak. A tervezési területen korlátozott használatú mezőgazdasági terület a Somosi-holtág patkó alakú mortovája környezetében, Püspökerdő nyugati szélén a tervezett lakóterületek és az erdőterületek között, valamint az Öreg-Rábca déli partján. A Terv további korlátozott használatú mezőgazdasági terület kijelölését, a meglévő területek bővítését nem tervezi. Az Öreg-Rábcától északra húzódó korlátozott használatú mezőgazdasági területet a terv védő erdő területbe sorolja át. A Településszerkezeti Terv módosításának mezőgazdasági területeket érintő módosításai: Mezőgazdasági terület átsorolása beépítésre szánt övezetbe: Pinnyéd ÉNY-i részén, a módosuló belterülethatár mentén az általános mezőgazdasági területek átsorolása kertvárosias lakóterületbe Hédervári út és Galántai út találkozásánál levő gazdasági terület bővítése kertes mezőgazdasági terület átsorolásával Mezőgazdasági területek átsorolása beépítésre nem szánt más övezetbe: Az Öreg-Rábcától északra húzódó keskeny, korlátozott használatú mezőgazdasági terület védő erdőként tervezett a tervezett, újonnan beépítésre szánt fejlesztési területek következtében a biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében mezőgazdasági területek gazdasági erdőterületbe kerülnek (Településszerkezeti terv módosító határozat 2.sz. mellékletén lehatárolt területek) Új mezőgazdasági területek kijelölése: Pinnyéd ÉNY-i részén, a módosuló belterülethatár mentén a falusias lakóterületek és a tartalék területek átsorolása általános mezőgazdasági területekbe Vízgazdálkodási területek A módosítással érintett területen vízgazdálkodási területek a folyó vizek (Mosoni-Duna) medre és partjai, az állóvizek és holtágak medrei és partjai (Öreg-Rábca, Mosoni-Duna holtág, Somosi-holtág), a hullámtéri területeken lévő erdők, a hullámtéri területeken lévő mezőgazdasági területek, a révfalui vízbázis külső és belső védőterülete, és a töltések területe. A területhasználatot valamennyi területen a vízgazdálkodási, árvízvédelmi szempontoknak kell alárendelni, a tájhasználati, valamint funkcionális különbségek azonban differenciált kezelést tesznek indokolttá. A Terv további vízgazdálkodási területek kijelölését, a meglévő területek bővítését nem tervezi. Az Öreg-Rábca menti hullámtéri erdőket turisztikai erdőterületbe sorolja át. A Hédervári út menti üdülőterület közúti kapcsolatának biztosítása érdekében a hullámtéri egy részén üdülőházas területet jelöl ki. Az Öreg-Rábca menti töltések egy része kertvárosi lakóterületként valamint különleges sportés rekreációs területként tervezett. A Településszerkezeti Terv módosításának vízgazdálkodási területet érintő módosításai: Vízgazdálkodási terület átsorolása más beépítésre nem szánt területbe: 18

19 A Öreg-Rábca menti ártér jellegű területek hullámtéri erdőből turisztikai erdőterületbe sorolása Vízgazdálkodási terület átsorolása beépítésre szánt területbe: A Hédervári út menti üdülőterület közúti kapcsolatának biztosítása érdekében a hullámtér egy részének átsorolása üdülőházas övezetbe Az Öreg-Rábca menti töltések egy része kertvárosi lakóterületként valamint különleges sport- és rekreációs területként tervezett. Közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési területek Közúti közlekedési terület (KÖu) A hatályos Településszerkezeti Terv a tervezett közlekedési hálózatok kiépítését kiszabályozással, illetve nagytávlatú fejlesztések esetén a helyüket be nem építhető terület kijelölésével biztosítja. Így a terv az utolsó lakóutcát és szűk kis közt is ábrázolja, ezzel hosszú távon bebetonozza a fejlesztési lehetőségeket, amik nem feltétlenül előnyösek. A Terv az új, vagy módosuló területfelhasználásokat úgy alakítja ki, hogy a gyűjtő útnál alacsonyabb rendű utakat nem szabályozza ki, ezeket az adott területfelhasználáson belül, vagy az eltérő területfelhasználások határán kell biztosítani. A változással nem érintett területek közlekedési területein a terv nem változtat (többit lásd: Közlekedés szakági munkarész). 19

20 2.3. Területi mérleg Területfelhasználási egység Övezet jele Terület nagyság jelenleg (ha) Területnagyság tervben javasolt (ha) Változás (ha) Beépítésre szánt területek: Falusias lakóterület Lf 123, ,76 Kertvárosias lakóterület Lke 1, , ,41 Kisvárosias lakóterület Lk 1, , ,18 Településközpont vegyes terület Vt 0 4, ,63 Központi vegyes terület Vk 1, ,86 Kereskedelm-szolgáltató terület Gksz 0,469 1, ,15 Ipari terület Gip 0, ,72 Különleges terület - Fürdő és rekreáció Kfü 2,92 0-2,92 Különleges terület - Egészségügyi központ Keg 0, ,17 Üdülőházas Üü 0 0,8492-0,85 Különleges terület - nagykiterjedésű, sportolási célú Ksp 0 1, ,75 Különleges terület - jelentős zöldfelületű intézményterület Kiz 0 15, ,73 Beépítésre nem szánt területek: Mezőgazdasági terület - általános Má 14,87 11,7602-3,11 Mezőgazdasági terület - kertes Mk 0, ,91 Mezőgazdasági terület - korlátozott Mko 0, ,96 Zöldterület Z 1,1404 2, ,05 Erdő - védett Evt 30, ,58 Erdő - védő Evö 0 3, ,04 Erdő - egészszégügyi Ee 15,727 71, ,80 Hullámtéri erdő Ve 44, ,16 Töltés Vtö 5, ,72 Közlekedési terület Köu 10,7782 1,864-8,91 Tartalék terület (Má) - 9, ,97 Tartalék terület (Mk) - 9, ,84 ÖSSZESEN 277, ,4241 0,00 20

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

A Településszerkezeti terv leírása

A Településszerkezeti terv leírása A Településszerkezeti terv leírása (2. sz. melléklet) 1. Térségi elhelyezkedés Szigetmonostor a Szentendrei-sziget legdélebben elhelyezkedő települése. Közigazgatásilag határos délről Budapest, nyugatról

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA. Széchenyi István Egyetem - Győr

TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA. Széchenyi István Egyetem - Győr TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA Pesti Bálint Széchenyi István Egyetem - Győr Zöldfelületek Zöldfelületek, védelme, minősége Zöldfelületek mutatószámai, sokszínűsége CORINE

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata

Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata Vácszentlászló Község Önkormányzata jelen határozatával jóváhagyja Vácszentlászló Község Településszerkezeti tervét és annak mellékleteit,

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1868, 1707, 1770, 1874, 1887 KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 45/2005.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV. tsz.: 213/15 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV. tsz.: 213/15 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT Helyi építési szabályzat: ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2001. (VI.15.) SZÁMÚ RENDELETE ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (ZÉSZ) Zalaegerszeg

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ Erdőkertes község Képviselő testülete úgy döntött, hogy elkészítteti a község településszerkezeti tervét és szabályozási

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) Derecske Város Településrendezési terv, Bold Agro Kft. tervezett beruházás rendezési tervi feltételeinek megteremtését célzó módosításához Az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Dunavarsány településfejlesztési koncepciója, településrendezési eszközei felülvizsgálatának és részleges módosításának tartalma

Dunavarsány településfejlesztési koncepciója, településrendezési eszközei felülvizsgálatának és részleges módosításának tartalma Melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. szerinti előzetes tájékoztatáshoz Dunavarsány településfejlesztési koncepciója, településrendezési eszközei felülvizsgálatának és részleges módosításának

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. Tel.: 87/446-250 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ᜇ卷 ÁJ : O ÁC : ÚJ Á H : J Ő : ᜇ卷Oᜇ卷Á JÁ O : O A.D. & U. Kft 2. T A R T A L O M J E G Y Z É K ᜇ咧 6 KOVÁCS PÉTER Ő Ő 6ᜇ咧 3. A KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSE, KÜLDETÉSE:

Részletesebben

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megrendelő: Jobbágyi Község Önkormányzata Schoblocher István Polgármester 3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10. Tel.: 32/475-201 Tervező: Völgyzugoly Műhely

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA F1 ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK ÖSEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 1. számú táblázat KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI 2. számú táblázat KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI 3. számú táblázat FALUSIAS LAKÓTERÜLET

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉG - SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA. 2010. augusztus jóváhagyott dokumentáció

ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉG - SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA. 2010. augusztus jóváhagyott dokumentáció ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉG - SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 2010. augusztus jóváhagyott dokumentáció Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: 1

Részletesebben

Tura Város. Tura Város Településszerkezeti Terve. IV. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA E G Y E Z T E T Ő T Á R G Y A L Á S U T Á N I

Tura Város. Tura Város Településszerkezeti Terve. IV. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA E G Y E Z T E T Ő T Á R G Y A L Á S U T Á N I Tura Város Tura Város Településszerkezeti Terve IV. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA AZ ÉPÍTÉSZ BT. Budapest 1125 Nógrádi út 2/B 2012. december E G Y E Z T E T Ő T Á R G Y A L Á S U T Á N I D O K

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS

EGYEK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS EGYEK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 273/2010.(VIII.26.).sz. határozata a 93/2005.(IV.14.) sz. határozattal elfogadott településszerkezeti

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. Mosonmagyaróvár Város Településrendezési eszközök módosítása 0121 hrsz.-ú út 0120 hrsz.-ú út 0123/2 hrsz.-ú út 0132 hrsz.-ú

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Előzetes településfejlesztési döntés Auto- hof létesítése tárgyú SZTM 2010-031 számú rendezési terv módosítási eljárás megindításához. Jelen előterjesztés

Részletesebben

Határozattal elfogadandó munkarészek A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 40.. (3) bekezdése szerinti dokumentáció

Határozattal elfogadandó munkarészek A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 40.. (3) bekezdése szerinti dokumentáció P-ART Stúdió Kft Tsz.: 7/ Nyíregyháza Legyezı u. 78/3 4400 Kállósemjén Nagyközség 2 területére, a Nagyközség Településszerkezeti tervének módosítása Kállósemjén község a 123/2012.(XI.29.) számú határozattal

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) MÁTRAMINDSZENT Településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításához a 07/9, 07/10

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

TATA VÁROS Borostyán ház környezete SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2015 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

TATA VÁROS Borostyán ház környezete SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2015 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ TERVEZÉS-ST BT. 2800 Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2015. TATA VÁROS Borostyán ház környezete SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2015 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Tervező: Szakági közreműködő:

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Szabályozási Terv kisebb módosításainak kezdeményezése

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Balatonalmádi Város Önkormányzata Keszey János Polgármester 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tervező

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64246/2008.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64246/2008. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64246/2008. CÍM: Előterjesztés Sopron, Brennbergbánya, Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes városrészek Szabályozási Tervéről és

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

4. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

4. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 4. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Répcelak Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 32/2001 (XII.13.) számú rendelete Répcelak Város Szabályozási Tervéről, valamint Helyi Építési Szabályzatáról, egységes szerkezetben

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA a településszerkezeti

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Heréd településrendezési tervének módosításához

MŰSZAKI LEÍRÁS. Heréd településrendezési tervének módosításához EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Msz.: 042008/7, 052008/10 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

Településrendezési eszközök felülvizsgálata Egyeztetési anyag3

Településrendezési eszközök felülvizsgálata Egyeztetési anyag3 Településrendezési eszközök felülvizsgálata Egyeztetési anyag3 FELSŐÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYEZTETÉSI ANYAG 3. Megbízó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. május 28-i közgyűlésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. május 28-i közgyűlésére VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE Szám: 2130-6 / 2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. május 28-i közgyűlésére Tárgy: Veszprém, Jutasi út melletti terület

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Szabályozási Tervének részterületeket érintő módosítása

Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Szabályozási Tervének részterületeket érintő módosítása Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Szabályozási Tervének részterületeket érintő módosítása Hatvani hóstya, Farkasvölgy utca Borház sor által határolt tömb pincés idegenforgalmi központok

Részletesebben

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI.

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI. Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV.15.) önkormányzat rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 58824/2008.X. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta Huczman Melinda NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben