GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1"

Átírás

1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET AUGUSZTUS

2 MEGBÍZÓ: GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. GENERÁLTERVEZŐ: CDC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 61. ÉPÍTÉSZET, VÁROSÉPÍTÉSZET: Vezető tervező: Kerekes György (TT )... Tervezők: Cs. Kelemen Ágnes (TT )... Márton Melinda... KÖZLEKEDÉS ÉS KÖZMŰVEK: HIDRO-PLAN GYŐRITERV Mélyépítés Tervező Kft. Közlekedés: Bogár Zsolt (KÉ-T/K1d )... Közművesítés, hírközlés: Németh Gábor (VZ-T/ )... ZÖLDFELÜLET, KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS: TÁJOLÓ-TERV KFT. Vezető tervező: Auer Jolán (TT1, TR, TK1, )... Tervezők: Szíjné Béres Mónika (K )... M. András Ágnes... Tőzsér Edina... 2

3 I. KÖTET JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ II. KÖTET ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ TARTALOMJEGYZÉK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV I. HATÁROZAT - TERVEZET...4 II. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV...5 III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A településrendezés célkitűzései A Településszerkezeti Terv módosítás hatálya Közigazgatási és belterületi határ A tervezett területfelhasználást veszélyeztető tényezők A Településszerkezeti Terv elemei A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK Területfelhasználás A település területének területfelhasználása és módosításai Területi mérleg A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK SORÁN BETARTANDÓ TÁJVÉDELMI, KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK Jellemző tájkarakterek, védendő táji- természeti értékek A tervezett módosítások során betartandó tájvédelmi, tájképvédelmi, természetvédelmi elvárások Környezetvédelem, a tervezett módosítások környezeti feltételei KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA A módosítással érintett terület külső közlekedési kapcsolatai A tervezett új ÉNY-i elkerülő út A módosítással érintett terület belső közlekedési kapcsolatai KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA Vízvezeték hálózat Szennyvíz elvezető hálózat Csapadékvíz elvezetés Elektromos energia ellátó hálózat Hírközlő hálózatok Gázellátó hálózat Távhő ellátás...44 VONATKOZÓ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK MÓDOSÍTÁSA I. RENDELET-TERVEZET...46 II SZABÁLYOZÁSI TERVLAP...47 III SZABÁLYOZÁSI TERVLAP

4 I. HATÁROZAT - TERVEZET Győr Megyei Jogú Város Képviselő-testületének.. /... (.) sz. határozata amelyet elfogadott a Győr Megyei Jogú Város 14. számú főút Holt Mosoni Duna Mosoni Duna Rába 1. számú főút közigazgatási határ által határolt terület Településszerkezeti Tervének módosításáról és Leírásáról 1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a határozat 1. sz. melléklete alapján: TSZTM : TSZTM-1/1 TSZTM : TSZTM-1/2 TSZTM : TSZTM-1/3 2. A Közgyűlés felkéri a főépítészt, hogy a jóváhagyott módosításokat a Győr Megyei Jogú Város Szabályozási terve és a Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban való átvezetésére, és a módosított dokumentumokat a polgármester nevében való megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és társadalmi szervezeteknek. Felelős: főépítész Határidő: Győr, Az előterjesztést véleményezte: Városstratégiai Bizottság Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság Az előterjesztést látta: Révi Zsolt főépítész Borkai Zsolt polgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző Fűke Péter főosztályvezető Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Főosztály/ Városfejlesztési Osztály/Főépítészi csoport 4

5 II. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV (A határozat 1. számú melléklete) 5

6 A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZINTENTARTÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES TERÜLETFELHASZNÁLÁS VÁLTOZÁSOK (A határozat 2. számú melléklete) Az 1. számú melléklet szerinti módosítások következtében a biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében a következő területeken általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterületbe kerülnek átsorolásra az alábbi területek: Általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterületbe átsorolásra kerülő területek elhelyezkedése Győr MJV közigazgatási területén belül 6

7 Győr MJV 14. számú főút Holt Mosoni Duna Mosoni Duna Rába 1. számú főút közigazgatási határ által határolt terület 2/1. melléklet Általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterületbe átsorolásra kerülő terület lehatárolása légifotón és a hatályos Településszerkezeti terven (Má=>Eg). Érintett telkek (hrsz.): 01252; 01253; 01254/23; 01254/24 2/2. melléklet Általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterületbe átsorolásra kerülő terület lehatárolása légifotón és a hatályos Településszerkezeti terven (Má=>Eg). Érintett telkek (hrsz.): 01072/80; 01072/82; 01072/43-45; 01072/63-64; 01072/59-61; 01067/9 7

8 III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA (A határozat 3. sz. melléklete) 1. Általános leírás 1.1. A településrendezés célkitűzései A településszerkezeti terv az a településrendezési terv, amely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és a térségi érdek, a szomszédos vagy más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. Kiemelt területként kell kezelni: az infrastrukturális hálózatok fejlesztését (út, közlekedés, közműhálózatok, szennyvíztisztítás, stb.), a környezetvédelmi szempontok érvényesítését, egyéb információs kapcsolatrendszerek, a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági tevékenység folytatására alkalmas területek fejlesztését, illetve a lakóterület-fejlesztést. Győr Megyei Jogú Város Püspökerdő és környéke Településszerkezeti Tervének alapja az elfogadott településfejlesztési koncepció és az Integrált Városfejlesztési Stratégia. A településrendezés során további fontos alapelvek: - Környezettudatosság Nagyobb figyelmet kell fordítani az utca- és településkép rendezésére: különösen az utak és járdák műszaki állapotának javításával és a zöldfelületek karbantartásával, fejlesztésével. - Kellemes lakókörnyezet és élettér A településrész fejlesztése során elsősorban a minőségi szempontokat, a települési környezet, az életkörülmények javítását kell előtérbe helyezni. Meg kell őrizni az értékes települési adottságokat. - Széleskörű társadalmi részvétel Az egyes feladatok meghatározásakor és a végrehajtásában mind teljesebb körben kell ismertetni a lakossággal a várható hatásokat, és be kell vonni őket az előkészítésbe éppúgy, mint a feladat megvalósításába A Településszerkezeti Terv módosítás hatálya A Településszerkezeti Terv módosítás (továbbiakban: a Terv) hatálya Győr Győr Megyei Jogú Város 14. számú főút Holt Mosoni Duna Mosoni Duna Rába 1. számú főút Közigazgatási határ által határolt terület 1.3. Közigazgatási és belterületi határ A Településszerkezeti Terv módosítás közigazgatási határ változást nem irányoz elő. A Terv a tervezett belterületi határokat módosítja Pinnyéd nyugati részén, a Holt-Rábcától északra Püspökerdő déli részén, és a Galántai utca mentén. A belterületi határ módosításával érintett területeket és azok rendeltetését a Terv határozza meg. 8

9 A belterületbe vonás feltételeként kell kezelni, hogy a belterületbe vonás legalább egy önálló területegységre terjedjen ki, mely lehet meglévő területfelhasználási egység, vagy a településszerkezeti tervben meghatározott új területfelhasználási egység is. A lakóterületeket és a településközponti vegyes területeket kivéve a beépítésre szánt területfelhasználások esetében a belterületbe vonás nem kötelező. A területek belterületbe vonása a konkrét fejlesztési és építési igények függvényében és időpontjában szakaszosan is végrehajtható A tervezett területfelhasználást veszélyeztető tényezők - a közigazgatási területen áthaladó közművezetékek és védőtávolságaik - egyéb korlátozások, védőövezetek 1.5. A Településszerkezeti Terv elemei A közterületek és egyéb területfelhasználási egységek meghatározása; A közlekedési rendszer jelölt elemei és hierarchiája; A területfelhasználási és funkcionális besorolás; Az egyes területegységekre vonatkozó környezetvédelmi besorolások; A nyomvonal jellegű infrastruktúra hálózat jelölt elemei és védőtávolsága; A beépítésre szánt területek szintterület-sűrűsége. 9

10 2. A területfelhasználási egységek 2.1. Területfelhasználás A település közigazgatási területe a fejlesztés és építés szempontjából beépítésre szánt (beépült vagy a terv alapján távlatában beépülő) és beépítésre nem szánt területre tagozódik. A beépítésre szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterület. A beépítésre szánt területek a felhasználási igények szerint, ütemezetten belterületbe vonhatók. A beépítésre nem szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a külterület A település területének területfelhasználása és módosításai A Győr Megyei Jogú Város 14. számú főút Holt Mosoni Duna Mosoni Duna Rába 1- számú főút közigazgatási határ által határolt terület Településszerkezeti Terven feltüntetetteknek megfelelően beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területre tagozódik. A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak. A beépítésre szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: (L) Lakóterületek (falusias; kertvárosias; kisvárosias; nagyvárosias), (V) Vegyes területek (településközpont vegyes terület; központi vegyes terület) (G) Gazdasági területek (kereskedelmi; szolgáltató terület; ipari terület) (Ü) Üdülő terület (üdülőházas; hétvégiházas terület) (K) Különleges területek (pl.: oktatási központok; fürdő és rekreációs célú területek; nagykiterjedésű, sportolási célú területek, stb.) A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: (Z) Zöldterület (E) Erdőterületek (védelmi; gazdasági; egészségügyi-szociális, turisztikai) (M) Mezőgazdasági területek (kertes; általános; korlátozott használatú mezőgazdasági terület) (V) Vízgazdálkodási terület (KÖ) Közlekedési és közműterületek A beépítésre szánt területek felhasználása, ill. a belterületek bővítése csak ütemezetten, műszaki, környezeti és gazdasági szempontból szigorú feltételekhez kötötten, a fejlesztésben érdekeltek finanszírozásában valósíthatók meg. Lakóterületek Beépítésre szánt területek A Terv által határolt területen (azon belül is főként Pinnyéd, Sziget és Újváros városrészeken) a vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a korábbi szerkezeti tervben jelölt falusias lakóterületek átalakulóban vannak és valójában kertvárosias, sok esetben a kisvárosias lakóterületi kialakítás a jellemző, mind a beépítés módja, intenzitása, mind az épületek használati módja tekintetében. Mindemellett tekintettel arra, hogy Győr európai léptékkel mérve nagyságrendileg a középváros 10

11 kategóriába sorolható, a belterületén (beleértve a műemléki jelentőségű területeket is) nem indokolt a falusias lakóterületi kialakítás. Ezért ezek a területek zömében kertvárosias, néhány helyen pedig kis- vagy nagyvárosias lakóterületi besorolást kaptak. A kertvárosi lakóterületbe átsorolt falusias lakóterületeknél a továbbtervezésnél fontos szempont, hogy a jelenlegi beépítés intenzitása ne növekedjen, vagyis az átsorolás célja, hogy a falusias övezetben megengedett egyéb-nem lakó építmények kialakítására a továbbiakban ne legyen mód, és az átépülés során egy rendezettebb, igazi családi házas kertvárosi illetve kisvárosi lakóövezet alakuljon ki. A cél érdekében az Lk és az Lke övezeteket ketté bontottuk: az Lk és Lke övezetek a jelenleg is érvényben lévő OTÉK és GYÉSZ alapján meghatározott minimum és maximum paramétereket engedik. Az Lk-II és Lke-II alacsony intenzitású kis- és kertvárosias lakóterületek esetén a kisebb mértékű építhetőség mellett az elhelyezhető lakóegységek számát telkenként 2 lakásban maximalizáltuk. Ezzel biztosítható a továbbtervezésnél a jelenlegi intenzitás szinten tartása. ÖVEZET A fentiek alapján tehát az övezetek paraméterei az alábbiak: SZINTTERÜLETI SŰRŰSÉG BEÉPÍTÉS MÉRTÉKE (%) MAXIMUM ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG (m) MINIMÁLIS ZÖLDFELÜLET (%) LAKÁSSZÁM Lk 1, ,5 20 több rendeltetési egység Lk-II 0,8 40 7, lakás Lke 0,6 30 7, lakás Lke-II 0,5 30 7, lakás Sziget városrészben azonban már a kis-és nagyvárosias lakóterületek dominálnak. Az utóbbi években megszűnt ipari területek (Olajgyár, Kekszgyár) helyén szintén városias fejlesztések várhatók, amelyeket erősít a 2010 végén átadott Jedlik-híd és a hozzá kapcsolódó közúthálózati fejlesztések. A meglévő lakóterületek vonatkozásában az értékmegőrzést kell előirányozni. Ehhez alapvető a közterületek rehabilitációja (út- és járdaépítés, fasorok, közparkok, játszókertek, stb. kialakítása és fejlesztése). A lakóterület-bővítés településszerkezeti tervben való megjelenése során figyelembe kell venni az infrastruktúra-fejlesztési lehetőségeket, a jelenlegi területhasználatot, a természeti adottságokat, a természeti értékeket és a várható környezeti terhelés mértékét. Településrendezési szempontból csak a település szerkezetéhez és jellegéhez igazodó bővítés engedhető meg. A településszerkezeti tervben a fejlesztési területek kijelölésével fenti elv betartása fontos feladat. A Településszerkezeti Terv módosításában lakóterületi fejlesztéssel érintett területek: Újonnan beépítésre szánt lakóterületek: Pinnyéd, Szivárvány utca menti tartalék terület kertvárosi lakóterületként tervezett Pinnyéd nyugati részén, a módosuló belterületi határ mentén az általános mezőgazdasági területek és jelenleg tartalék területek kertvárosi lakóterületként tervezettek A Holt-Rábca árvízvédelmi töltéseinek egy része kertvárosi lakóterületként tervezett Révfalu, a Sárási-dűlő déli részén az általános mezőgazdasági terület helyén kertvárosi lakóterület tervezett (a lakóterület a révfalui vízbázis hidrogeológiai A és B jelű védőidomain helyezkedik el. 1 ) 1 A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet 5. sz. melléklete alapján lehet építeni. A hidrogeológiai A jelű védőidomon lakótelep, új parcellázás üdülőterület kialakítása tilos, de lakó-vagy irodaépület csatornázással már elhelyezhető. Ezen területeken zárt vízelvezetéssel kialakított út korlátozás nélkül, egyéb út illetve gépkocsi parkoló előzetes környezetvédelmi vizsgálat alapján alakítható ki. 11

12 Átalakuló területek: Pinnyéd, tervezett falusias lakóterületek kertvárosi lakóterületbe való átsorolása Sziget és Újváros, tervezett falusias lakóterületek kertvárosi illetve kisvárosi lakóterületbe való átsorolása Sziget és Újváros, tervezett kertvárosias lakóterületek kisvárosias lakóterületbe való átsorolása Révfalu, Sárási-dűlő, Galántai utca nyugati oldalán lévő falusi lakóterület a továbbiakban alacsony intenzitású kertvárosi területként tervezett Vegyes területek Vegyes területeket kijelölni olyan területeken lehet, melyek ténylegesen egy településrész, terület központjának funkcióját töltik be. Meglévő településközpont vegyes területek a tervezési területen Sziget városrészben vannak. Tervezett vegyes területet Pinnyéd városrészben az Új sor menti lakóterület-fejlesztések központjaként már a 2006-os terv kijelölt. Sziget városrészben a volt Olajgyár valamint a Kekszgyár területe és közvetlen környezete (közlekedési és lakóterületek), a termálfürdőtől nyugatra elterülő (jelenleg parkoló funkciót betöltő különleges fürdő, valamint a tervezett egészségügyi központ különleges terület egy része) és a Bercsényi liget beépítésre szánt területei kaptak még vegyes övezeti besorolást. A Stromfeld utca Töltésszer utca találkozásánál lévő csomóponttól északra lévő terület szintén településközponti vegyes területként tervezett. A Településszerkezeti Terv módosításában településközpont vegyes terület fejlesztési terület: Újonnan beépítésre szánt területek: A Stromfeld utca - Töltésszer utca találkozásánál lévő csomóponttól északra lévő közlekedési terület településközpont vegyes területként tervezett Sziget, az egykori olajgyár területén keresztül tervezett közlekedési terület a továbbiakban településközpont vegyes területként tervezett Átalakuló területek: Sziget, Bercsényi-liget és térségében a központi vegyes területek átsorolása településközpont vegyes területekbe Sziget, a volt olajgyár területén a kisvárosias lakóterületek településközpont vegyes területként tervezettek Sziget, a Jedlik-hídtól délre, a Töltésszer utca menti különleges fürdőterület átsorolása településközpont vegyes területbe A volt Kekszgyár környezetében lévő kisvárosi lakó területek átsorolása településközpont vegyes területbe Gazdasági területek Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek (Gksz) A lakóterületek, vagy más környezet érzékeny területfelhasználás közelében kialakuló gazdasági területek kereskedelmi-szolgáltató területek lehetnek. Lehetőleg településrészenként is kell biztosítani lehetőséget a szolgáltatások, környezetkímélő munkahelyek fejlesztési igényeinek biztosítására. Ezeken felül kisebb szolgáltató egységek a lakóterületbe ágyazottan is előfordulhatnak. 12

13 A gazdasági, szolgáltató, illetve mezőgazdasági tevékenységek a településen a helyi foglalkoztatás érdekében fontos szerepet töltenek be. A településen lakóterületek között kizárólag környezetbarát és lehetőleg munkahelyteremtő üzemek tarthatók fenn. Meglévő jelentősebb méretű kereskedelmi-szolgáltató területek Újvárosban a Gyepszél utca déli oldalán lévő gazdasági terület valamint a Kossuth L. utca- Bálint M. utca menti területek. A 2006-os terv lehetővé tette a Somostól nyugatra lévő, Bécsi út menti gazdasági területek bővítését, ezen jelen terv sem változtat, emellett a Hédervári út és a Galántai út találkozásánál lévő gazdasági terület nem ipari felhasználású bővítését biztosítja: a terület a révfalui vízbázis hidrogeológiai A és B jelű védőidomain található. 2 A meglévő gazdasági területek fejlesztése környezet- és természetkímélő beruházások megvalósításával, korszerű technológiák és tevékenységek befogadásával lehetséges, amelyek hozzájárulnak a népesség helyben történő foglalkoztatásának növeléséhez. Lehetőség szerint zöldfelületi eszközökkel biztosítani kell a gazdasági területek elszigetelését a lakóterületektől. Egyéb ipari terület (Gipe) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. A tervezési területen ilyen területek a Sárási-dűlőn (Vízmű utca; Hédervári út-galántai u.) valamint Győrújfalu határában, az Újfalusi országút mentén, külterületen találhatóak. Jelen terv további ipari terület kijelölését, a meglévő területek bővítését nem tervezi. A Településszerkezeti Terv módosításában gazdasági terület fejlesztési terület: Újonnan beépítésre szánt terület: Révfalu, a Hédervári út és a Galántai út találkozásánál lévő gazdasági terület bővítése Üdülőterületek Hétvégi házas üdülőterület Püspökerdő közvetlen szomszédságában a Szúnyog-szigeten, Püspökerdőtől északra a Kunszigeti út mentén, valamint a Szivárvány utcától délre található. Tervezett üdülőházas területet a hatályos szerkezeti terv a Sárási-dűlő DNY-i szélén a Hédervári út és a Mosoni-Duna között jelöl ki. Az utóbbi területnek azonban nincsen közúti kapcsolata, ezért a töltés és az üdülőtelkek között húzódó hullámtéri erdő sávot a terv üdülőházaz övezetbe sorolja át. Az üdülőterület teljes területtel a révfalui vízbázis hidrogeológiai A és B jelű védőidomain terül el. 3 2 A területen a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet 5. sz. melléklete alapján lehet építeni. A hidrogeológiai A jelű védőidomon belül kijelölt kereskedelmi-szolgáltató terület kijelölésére vonatkozóan az említett jogszabályi melléklet külön előírást nem tartalmaz, ezért a lakó- és irodaépületekre vonatkozó előírásokat indokolt alapul venni. Ezen területeken zárt vízelvezetéssel kialakított út korlátozás nélkül, egyéb út illetve gépkocsi parkoló előzetes környezetvédelmi vizsgálat alapján alakítható ki. 3 A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet 5. sz. melléklete alapján a hidrogeológiai A jelű védőidomon lakótelep, új parcellázás üdülőterület kialakítása tilos, de lakó-vagy irodaépület csatornázással már elhelyezhető. Ezen területeken zárt vízelvezetéssel kialakított út korlátozás nélkül, egyéb út illetve gépkocsi parkoló előzetes környezetvédelmi vizsgálat alapján alakítható ki. 13

14 A Településszerkezeti Terv módosításában üdülőterület fejlesztési terület: A Hédervári út és a Mosoni-Duna közötti tervezett üdülőterület bővítése Különleges területek A különleges területek olyan területek, ahol egy-egy speciális funkció koncentráltan, nagyobb térség kiszolgálására alkalmas módon kapnak helyet. A különleges területekhez tartozó sokféle funkció közül nem mindegyik tudja az OTÉK intenzitási előírásait teljesíteni, mások építési célú kihasználása pedig meg sem közelíti a határértékeket. (pl.: temető, állatkert, honvédelmi területek, stb.). A különleges területek bővítése az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) rendezéséhez szükséges létesítmények elhelyezése érdekében történt. A területen található különleges területeket az alátámasztó munkarész részletezi. A továbbiakban csak a változással érintett területeket írjuk le: Nagykiterjedésű, sportolási célú különleges terület (Ksp) Ez a terület elsősorban sportolási célú építmények (sportpálya, sportcsarnok, öltöző, stb.), és a hozzájuk tartozó létesítmények elhelyezésére szolgál. A tervezési területen meglévő különleges sport terület Sziget városrészben a Dózsa pálya területe, valamint a Jedlik Ányos hídtól északra, a Töltésszer és a Mosoni-Duna között húzódó terület. A szerkezeti terv 2011-es részleges módosítása a Dózsa pálya bővítését teszi lehetővé a Holt-Rábca irányába. Ezt a bővítési lehetőséget a Terv tovább viszi, és a Holt-Rábca menti déli töltés egy részét szintén különleges sportolási célú területbe sorolja át. Püspökerdő délnyugati részén, a turisztikai erdő helyén a Terv egy új különleges övezetet vezet be, az EYOF-hez kapcsolódó szálláshely elhelyezésének céljából: Jelentős zöldfelületű intézményterület Kiz Jelentős zöldfelületet igénylő intézmények elhelyezésére szolgáló terület, illetve olyan intézményi épületek elhelyezésére alkalmas terület, amely a városszerkezetben való elhelyezkedése miatt jelentős zöldfelület kialakítását, megőrzését vagy biztosítását igényli. A terület megengedett legnagyobb szintterület-sűrűsége 4 0,5. A megengedett maximális beépíthetősége 10%. A Településszerkezeti Terv módosításában különleges terület fejlesztési terület: Újonnan beépítésre szánt területek: Püspökerdő DNY-i részén, a turisztikai erdő helyén jelentős zöldfelületű intézményterület tervezett A Holt-Rábca déli töltésének egy része különleges sportolási célú területként tervezett 4 Szintterület-sűrűség: a beépítésre szánt terület egyes területfelhasználási egységein elhelyezhető épületek összes szintterületének és a területfelhasználási egység területének viszonyszáma ( régi OTÉK 1. sz. melléklet 91.) 14

15 Beépítésre nem szánt területek Győr Megyei Jogú Város 14- számú főút Holt Mosoni Duna Mosoni Duna Rába 1- számú főút közigazgatási határ által határolt területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, valamint sajátos jellege szerint az alábbi terület-felhasználási egységekre tagolódnak: (Z) Zöldterület (E) Erdőterületek (védelmi, azon belül védett és védő erdő; gazdasági; turisztikai) (M) Mezőgazdasági területek (kertes, általános, korlátozott használatú) (V) Vízgazdálkodási területek (folyóvizek medre és partja, állóvizek és holtágak medre és partja, töltések, hullámtéri erdők, vízbázisok külső és belső védőterülete) (K) Közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési terület Zöldterületek A település zöldfelületi hálózatának elemei a meglévő és már kijelölt zöldterületek, lakóterületfejlesztés tervezett zöldterületei. Zöldterületbe az állandóan növényzettel fedett közterületek - közpark, közkert - tartoznak. A tervezési területen belül városi szintű közpark nem található. A tervezési terület lakóterületi szintű közparkjai a következők: o Pinnyéd: 2009-ben kialakított játszótér, o Révfalu: a tervezési területen belül nincs, de Révfaluban lakóterületi közparkként értékelhető a Kálóczy tér, amely a tervezési területen kívül, de azzal határosan helyezkedik el. o Sziget: A legjelentősebb lakóterületi közpark a Rábca holt medre helyén kialakult, fél-patkó alakú Bercsényi-liget. A közpark területét veszélyeztetik a területi csonkítások. Berendezései elavultak, a fenntartás nem elégséges mértékű. A Bercsényi ligethez hasonló szerepűek, de kisebb kiterjedésűek: a Kossuth Lajos utca mellett a Gyógyszertár köz vonalában található park, az Akác tér, a Simon János püspök tere. Pinnyéd városrészben a 2006-os terv a Harmat utca és a Szirom utca között jelöl ki egy közkert méretű (0,8 ha) zöldterületet. A belterületi zöldfelületi rendszer jelentős elemei a magántelkek alkotják, melyeknek a települési mezoklíma alakításában meghatározó szerepük van. Ápoltságuk, funkció szerinti kialakításuk (díszkert, haszonkert) növényfaj összetételük rendkívül vegyes. A Terv Sziget városrészben a Mosoni-Duna és Rába összefolyásánál lévő medencés strandterület helyén új közpark kialakítására és a Bercsényi liget zöldterületének kibővítésére biztosít lehetőséget. A Településszerkezeti Terv módosításában zöldterület fejlesztéssel érintett területek: Sziget, a Mosoni-Duna torkolatánál a szigetcsúcson lévő jelenlegi strandterület zöldterületként tervezett Sziget, Bercsényi liget és térségében a központi vegyes területek zöldterületként tervezettek 15

16 Erdőterületek Védett erdő területe (Evt) Védett erdőterületek közé az országos és helyi védett természeti területeken és a Natura 2000 területeken levő erdőterületek tartoznak. E területeken az erdő-, és vadgazdálkodást össze kell hangolni a táji-, természeti értékek megőrzésével, a természetes, ill. természet közeli ökoszisztémák fenntartásával. Nagy kiterjedésű egybefüggő védett erdőterület a tervezési területen belül Püspökerdő nyugati szélén húzódik. Védett erdőterületbe sorolja a korábbi településszerkezeti terv a Holt-Ráca Abda közigazgatási határához közeli, északi ártéri területen lévő erdőterületeket. A Terv a Püspökerdő nyugati részén lévő védett erdő terület átsorolását tartalmazza az erdészeti üzemtervvel összhangban turisztikai erdőterületbe. A terv a Holt-Rábca menti védett erdőt szintén turisztikai rendeltetésű erdőbe sorolja át. Védő erdő területe (Evö) Védő erdőterületek közé tartoznak az egyes létesítmények környezeti hatásainak mérséklését, látványának takarását, mezőgazdasági területeken a szél káros hatásai ellen védő erdőterületek. E területeken az erdő művelését úgy kell tervezni, hogy védő hatását folyamatosan ki tudja fejteni, épületek nem helyezhetők el. Védő céllal újabb erdőterületek kialakítása is szükséges. A Településszerkezeti terv módosítás Pinnyéd déli részén, az Öreg-Rábca bal partján jelöl ki új védő erdő területet, valamint Püspökerdő dél-nyugati részén, a tervezett új bekötőút déli oldalán a védett erdőterületet védő erdő területbe sorolja át. Gazdasági erdő (Eg) A gazdasági erdők erdőgazdálkodási célokat szolgálnak, gazdasági erdőterületekként szerepelteti őket a Településszerkezeti terv. A biológiai aktivitás érték szintentartása miatt a Településszerkezeti terv módosítás a határozat 2.sz. rajzi mellékletében jelölt területeken általános mezőgazdasági területbe tartozó területek gazdasági erdőterületbe való átsorolását tartalmazza. Egészségügyi-szociális, turisztikai erdő (Ee) A módosítással érintett területen a Mosoni-Duna és a Rábca árterében terül el a 313 ha kiterjedésű Püspökerdő, amely a város legnagyobb kiterjedésű, összefüggő zöldfelülete. A terület az erdészeti üzemterv szerint elsődlegesen egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű, azon belül is parkerdő besorolású. A módosítás a Holt-Rábca menti hullámtéri erdőterületeket, a Püspökerdő nyugati szélén a védett erdőterületeket a rendeltetésüknek megfelelően -, továbbá a Holt-Rábca bal partján (az abdai közigazgatási határhoz közeli terület) a korábbi terv szerint védett erdőterületbe sorolt területe, valamint a Holt-Rábca déli partján elbontott töltés egy szakaszát egészségügyi-szociális, turisztikai erdőterületbe sorolja át. A Településszerkezeti Terv módosításában erdőterület fejlesztéssel, vagy módosítással érintett területek: Erdőterület átsorolása más erdőterületbe: Püspökerdő nyugati szélén, jelenleg a védett erdőterület besorolású erdőterületek az erdészeti üzemtervvel összhangban turisztikai erdőterületbe kerülnek Az Öreg-Rábca gátak közötti jellemzően hullámtéri erdőterületek átsorolása turisztikai erdőterületbe 16

17 Erdőterület átsorolása beépítésre szánt övezetbe: Püspökerdő DNY-i részén, a turisztikai erdő átsorolása beépítésre szánt különleges jelentős zöldfelületű intézményterületbe Új erdőterület kijelölés: Pinnyéd déli részén, a Holt-Rábcától északra fekvő korlátozott használatú mezőgazdasági területek átsorolása véderdő területfelhasználású területbe a tervezett, újonnan beépítésre szánt fejlesztési területek következtében a biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében mezőgazdasági területek gazdasági erdőterületbe kerülnek (Településszerkezeti terv módosító határozat 2.sz. mellékletén lehatárolt területek) A Holt-Rábca elbontásra kerülő déli töltésének egy szakasza turisztikai erdőként tervezett Mezőgazdasági területek Kertes mezőgazdasági területek (Mk) Kertes mezőgazdasági területekhez azok az egykori zártkerti területek tartoznak, amelyeken a jelenlegi kertes tájhasználattal számol a hatályos terv, nem tervezi üdülőterületté, vagy lakóterületté való átminősítésüket, továbbá a 2006-os Településszerkezeti terv tartalék területként sem számol velük. Kertes mezőgazdasági terület a módosítással érintett területen belül Révfalu északi részén található. A Terv további kertes mezőgazdasági terület kijelölését, a meglévő területek bővítését nem tervezi. A Hédervári út és a Galántai utca elágazásánál lévő gazdasági terület bővítése érdekében a Hédervári út és az Újfalusi országút találkozásánál található kertes mezőgazdasági terület a továbbiakban kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként tervezett. Általános mezőgazdasági területek (Má) A tervezési területen lévő mezőgazdasági területek jelentős részét a korábbi terv általános mezőgazdasági területbe sorolja. Az általános mezőgazdasági területek a jó termőhelyi adottságú, a mezőgazdasági művelésre, árutermelő gazdálkodásra kiválóan alkalmas területek, ahol az elsődleges szerep a koncentrált mezőgazdasági funkcióé. A Terv a 2006-os Településszerkezeti tervben Pinnyéd városrészben tartalék területként jelölt területek egy részét a tényleges területfelhasználásuknak megfelelően általános mezőgazdasági területbe sorolja. A Dió utca folytatásában az új belterületi határ mentén tervezett falusias lakóterület egy részét szintén mezőgazdasági területbe sorolja. A Terv Pinnyéd észak-nyugati részén az általános mezőgazdasági területek helyén kertvárosias lakóterület jelöl ki. A tervezett területfelhasználás változások következtében, a biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében a város területén két helyen (a határozat 2. számú melléklete alapján) a Terv mezőgazdasági területek helyén gazdasági erdőterületeket jelöl ki. Korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko) Korlátozott használatú mezőgazdasági területeken a természetvédelmi-, ökológiai-, tájvédelmi szempontok érvényesítése érdekében a mezőgazdasági tájhasználat, a telekalakítás, az építés korlátozást igényel. Korlátozott használatú mezőgazdasági területek közé az ökológiai hálózat 17

18 országos, vagy helyi természetvédelmi szempontból védett, védelemre tervezett területei, a természet közeli élőhelyei (természeti területek), továbbá a Natura 2000 területek mezőgazdasági művelésű területei tartoznak. A tervezési területen korlátozott használatú mezőgazdasági terület a Somosi-holtág patkó alakú mortovája környezetében, Püspökerdő nyugati szélén a tervezett lakóterületek és az erdőterületek között, valamint az Öreg-Rábca déli partján. A Terv további korlátozott használatú mezőgazdasági terület kijelölését, a meglévő területek bővítését nem tervezi. Az Öreg-Rábcától északra húzódó korlátozott használatú mezőgazdasági területet a terv védő erdő területbe sorolja át. A Településszerkezeti Terv módosításának mezőgazdasági területeket érintő módosításai: Mezőgazdasági terület átsorolása beépítésre szánt övezetbe: Pinnyéd ÉNY-i részén, a módosuló belterülethatár mentén az általános mezőgazdasági területek átsorolása kertvárosias lakóterületbe Hédervári út és Galántai út találkozásánál levő gazdasági terület bővítése kertes mezőgazdasági terület átsorolásával Mezőgazdasági területek átsorolása beépítésre nem szánt más övezetbe: Az Öreg-Rábcától északra húzódó keskeny, korlátozott használatú mezőgazdasági terület védő erdőként tervezett a tervezett, újonnan beépítésre szánt fejlesztési területek következtében a biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében mezőgazdasági területek gazdasági erdőterületbe kerülnek (Településszerkezeti terv módosító határozat 2.sz. mellékletén lehatárolt területek) Új mezőgazdasági területek kijelölése: Pinnyéd ÉNY-i részén, a módosuló belterülethatár mentén a falusias lakóterületek és a tartalék területek átsorolása általános mezőgazdasági területekbe Vízgazdálkodási területek A módosítással érintett területen vízgazdálkodási területek a folyó vizek (Mosoni-Duna) medre és partjai, az állóvizek és holtágak medrei és partjai (Öreg-Rábca, Mosoni-Duna holtág, Somosi-holtág), a hullámtéri területeken lévő erdők, a hullámtéri területeken lévő mezőgazdasági területek, a révfalui vízbázis külső és belső védőterülete, és a töltések területe. A területhasználatot valamennyi területen a vízgazdálkodási, árvízvédelmi szempontoknak kell alárendelni, a tájhasználati, valamint funkcionális különbségek azonban differenciált kezelést tesznek indokolttá. A Terv további vízgazdálkodási területek kijelölését, a meglévő területek bővítését nem tervezi. Az Öreg-Rábca menti hullámtéri erdőket turisztikai erdőterületbe sorolja át. A Hédervári út menti üdülőterület közúti kapcsolatának biztosítása érdekében a hullámtéri egy részén üdülőházas területet jelöl ki. Az Öreg-Rábca menti töltések egy része kertvárosi lakóterületként valamint különleges sportés rekreációs területként tervezett. A Településszerkezeti Terv módosításának vízgazdálkodási területet érintő módosításai: Vízgazdálkodási terület átsorolása más beépítésre nem szánt területbe: 18

19 A Öreg-Rábca menti ártér jellegű területek hullámtéri erdőből turisztikai erdőterületbe sorolása Vízgazdálkodási terület átsorolása beépítésre szánt területbe: A Hédervári út menti üdülőterület közúti kapcsolatának biztosítása érdekében a hullámtér egy részének átsorolása üdülőházas övezetbe Az Öreg-Rábca menti töltések egy része kertvárosi lakóterületként valamint különleges sport- és rekreációs területként tervezett. Közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési területek Közúti közlekedési terület (KÖu) A hatályos Településszerkezeti Terv a tervezett közlekedési hálózatok kiépítését kiszabályozással, illetve nagytávlatú fejlesztések esetén a helyüket be nem építhető terület kijelölésével biztosítja. Így a terv az utolsó lakóutcát és szűk kis közt is ábrázolja, ezzel hosszú távon bebetonozza a fejlesztési lehetőségeket, amik nem feltétlenül előnyösek. A Terv az új, vagy módosuló területfelhasználásokat úgy alakítja ki, hogy a gyűjtő útnál alacsonyabb rendű utakat nem szabályozza ki, ezeket az adott területfelhasználáson belül, vagy az eltérő területfelhasználások határán kell biztosítani. A változással nem érintett területek közlekedési területein a terv nem változtat (többit lásd: Közlekedés szakági munkarész). 19

20 2.3. Területi mérleg Területfelhasználási egység Övezet jele Terület nagyság jelenleg (ha) Területnagyság tervben javasolt (ha) Változás (ha) Beépítésre szánt területek: Falusias lakóterület Lf 123, ,76 Kertvárosias lakóterület Lke 1, , ,41 Kisvárosias lakóterület Lk 1, , ,18 Településközpont vegyes terület Vt 0 4, ,63 Központi vegyes terület Vk 1, ,86 Kereskedelm-szolgáltató terület Gksz 0,469 1, ,15 Ipari terület Gip 0, ,72 Különleges terület - Fürdő és rekreáció Kfü 2,92 0-2,92 Különleges terület - Egészségügyi központ Keg 0, ,17 Üdülőházas Üü 0 0,8492-0,85 Különleges terület - nagykiterjedésű, sportolási célú Ksp 0 1, ,75 Különleges terület - jelentős zöldfelületű intézményterület Kiz 0 15, ,73 Beépítésre nem szánt területek: Mezőgazdasági terület - általános Má 14,87 11,7602-3,11 Mezőgazdasági terület - kertes Mk 0, ,91 Mezőgazdasági terület - korlátozott Mko 0, ,96 Zöldterület Z 1,1404 2, ,05 Erdő - védett Evt 30, ,58 Erdő - védő Evö 0 3, ,04 Erdő - egészszégügyi Ee 15,727 71, ,80 Hullámtéri erdő Ve 44, ,16 Töltés Vtö 5, ,72 Közlekedési terület Köu 10,7782 1,864-8,91 Tartalék terület (Má) - 9, ,97 Tartalék terület (Mk) - 9, ,84 ÖSSZESEN 277, ,4241 0,00 20

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

2. Településszerkezeti terv

2. Településszerkezeti terv SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI SZERKEZETI TERV 1/7 2. Településszerkezeti terv Szigliget településrendezési terve Jsz.: 50-1286/2007 Szigliget Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 108/2010.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során 4.3. TERÜLETI MÉRLEG A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során a) a területfelhasználási egység területét a településszerkezetet

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ A 4,5,11,12,13 HRSZ. INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Építészeti, településrendezési és mérnöki tervezés, épületenergetika, műszaki ellenőrzés MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Magyarpolány község településrendezési

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á O S P O L G Á M E S T E E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉ 1. TEL: 5/552-022; FAX: 5/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása HIDEGKÚT Község Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása 5/2009 (II.10.) és 47/2010 (XI.9.) határozatok által 40/2011 (VIII.16.) és 48/2011 (IX.22.) határozatok által megfogalmazott

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE B I Z O T T S Á G I /KÉ P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T I J Ó V Á H A G Y Á S R A E L Ő K É S Z Í T E T T T E R V D

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

(6729 Szeged, Karikás Frigyes u. 26.) Kecskéstelep, belterület, Balázs Béla u. 51. melletti 23872/40, /41. hrsz. egy része (39-4)

(6729 Szeged, Karikás Frigyes u. 26.) Kecskéstelep, belterület, Balázs Béla u. 51. melletti 23872/40, /41. hrsz. egy része (39-4) Kérelmező neve: Szécsi István és neje Kérelem helyszíne: Szeged, (6729 Szeged, Karikás Frigyes u. 26.) Kecskéstelep, belterület, Balázs Béla u. 51. melletti 23872/40, /41. hrsz. egy része (39-4) Bartáné

Részletesebben

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 9-11. LEVÉLCÍM: 1364 BUDAPEST, PF. 338. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 PILISSZENTIVÁN TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV FELÜLVIZSGÁLATA III.

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása

Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú határozatának melléklete: Településszerkezeti Terv módosítások leírása I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

GÖD VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS

GÖD VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS GÖD VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS JÓVÁHAGYÁSRA ELŐKÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ A településfejlesztési

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZBERÉNY településrendezési terveinek 32. sz. északi elkerülő út szabályozási területének korrekciója miatti 2014.

JÁSZBERÉNY településrendezési terveinek 32. sz. északi elkerülő út szabályozási területének korrekciója miatti 2014. VÁTERV95 TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1012 Budapest, Logodi utca 50. Postacím: 1012 Budapest, Logodi utca 50 Telefon: (36-1) 789 70 58; Fax:(36-1) 789 69 38 TÖRZSSZÁM: 137/2013-3-2-2 JÁSZBERÉNY településrendezési

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZASZENTIRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv (jóváhagyott) Szolnok,

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben