ÚTTERVEZÉS 2. Környezeti tervezés előadás: Schuchmann Gábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTTERVEZÉS 2. Környezeti tervezés. 11-12. előadás: Schuchmann Gábor"

Átírás

1 ÚTTERVEZÉS előadás: Környezeti tervezés Schuchmann Gábor

2 Bevezetés Cél a közútnak a környezetvédelmi. és természetvédelmi törvényben előírtaknak megfelelő kialakítása. A közutakat övező területsávokban a környezeti elemek és rendszerek védelméről egyrészt nyomvonal kijelöléssel, másrészt környezetvédelmi beavatkozással kell gondoskodni. A környezetvédelmi szemléletű tervezésnek fel kell tárni az érintett hatásviselőket, a várható hatásokat.

3 A természetes környezet védelmének a tervezési folyamatokba történő integrálása A tervezés koncepcionális elvei: a biodiverzitás megóvása; a természetvédelem integrálása az országos földhasználati tervezésbe; a szennyezések szabályozása; a helyi közösségek bevonása a védett területek gazdálkodásába;

4 A tervezési területtel kapcsolatos környezeti megfontolások Föld Az alapállapot feltárás (a nyomvonalnak lehetőség szerint el kell kerülnie a jó termőhelyi adottságokkal, valamint a haváriás szennyeződésre különösen érzékeny területeket). Víz, vízparti területek Az alapállapot feltárás során a felszíni és felszín alatti vízbázisokat, természetes és mesterséges, időszakos és állandó, folyó- és állóvizeket, vízgyűjtőterületüket kell meghatározni. A nyomvonalnak el kell kerülnie a vízbázisokat és védőterületüket, a haváriás és egyéb szennyeződésre érzékeny felszíni-, és felszín alatti vizeket. Szennyeződésre érzékeny felszíni-, és felszín alatti vizek védelmében szükség esetén zárt vízelvezetést, tisztító műtárgyakat kell tervezni.

5 A tervezési területtel kapcsolatos környezeti megfontolások A vízfüggő élőhelyek védelmében Az utat a vízparttól a lehető legmesszebb kell elhelyezni. A part menti sáv hosszanti értelemben vett folytonosságát biztosítani kell gondolva az állatok, halak migrációs útvonalaira. A part menti vegetációt a lehető legnagyobb mértékben védeni kell. Levegő A közúti közlekedés légszennyező hatását a jó átszellőzés biztosításával, az utat az érzékeny területektől elhatároló védőtávolság tartásával, illetve véderdő telepítésével csökkenteni kell.

6 A tervezési területtel kapcsolatos környezeti megfontolások Élővilág, természetvédelem A vadon élő szervezetek életközösségeinek megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. A tervezési területen fel kell mérni a növény és az állatvilág állapotát, majd azokat a védett (az EU un. Vörös Könyvében lévő) fajok száma, ritkasága szerint értékelni kell. A háborítatlan természeti és védett területeket el kell kerülni.

7 A tervezési területtel kapcsolatos környezeti megfontolások Élővilág, természetvédelem Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, elpusztítása, élőhelyeinek veszélyeztetése. Tilos a védett állatfajok egyedeinek zavarása, károsítása, elpusztítása. Tilos az élőhelyek olyan mértékű felaprózása, amely megakadályozza a védett növénytársulásokhoz tartozó fajok genetikai állományának kicserélődését.

8 A tervezési területtel kapcsolatos környezeti megfontolások Tájvédelem Óvni kell a földrajzi táj egyediségét, az ősi, kulturális és történelmi emlékeket. Tervezésénél törekedni kell tájhoz illeszkedő nyomvonal keresésére. A vizuális- és zajhatások a meglévő táji adottságok kihasználásával csökkenthetők. Új út nyomvonala lehetőleg már létező, más közlekedési folyosóba kerüljön. Anyagnyerőhelyek és depóniák helyének kijelölése környezetvédelmi, tájképi megfontolást igényel.

9 A tervezési területtel kapcsolatos környezeti megfontolások Az épített környezet, zöldterületek és szabadidős pihenőterületek védelme Lakóterület megközelítése esetén védőtávolság biztosításával kell a zaj-, rezgés- és levegőtisztasági határértékeket betartani. A kulturális örökség objektumait el kell kerülni, illetve feltárásukról, védelmükről gondoskodni kell. A gyalogos és kerékpáros utakat össze kell hangolni a zöldterületeket érintő, meglévő és tervezett közlekedési hálózattal. A zöldterületeket úgy kell megőrizni, hogy méretük, jellegük és minőségük használhatóvá tegye őket az emberek, az állatok és a növények számára egyaránt. Nagy forgalom nem vezethet szabadidős pihenőterületekhez, illetve azokon át.

10 Tervezési műveletek Alapállapot becslés Az ökológiai alapinformációk ma még nehezen hozzáférhetőek, mert nincs egységes információs rendszer. A következő táblázat azt mutatja be, hogy milyen információs anyagokat kell összegyűjteni, és milyen kérdésekre kaphatunk belőlük válaszokat.

11 Ökológiai információk és tartalmuk Információs forrás A kapott információ felhasználhatósága Műhold-felvételek Az ökológiai folyosók makrostruktúrája, a domborzat, térségi kapcsolatok, a meglévő infrastruktúrák meghatározása. Légi felvételek Az ökológiai folyosók mikrostruktúrája, mikro-domborzat, a tájmeghatározó alakzatok, a meglévő infrastruktúrák, a zöld folyosók meghatározása. Vegetációs térképek A növénytársulások meghatározása. Fajlisták A figyelemre méltó fajok kiválasztása az indikátor fajok meghatározása. Elterjedési térképek Az egyes figyelemre méltó fajok elterjedési, mozgási viszonyai, a térségi migrációs kapcsolatok. Történeti dokumentumok (leírások, régi fényképek, stb.) Egyes élőhelyek felmérése Adatok a környezet állapotáról Meglévő humán tevékenységek A tájmeghatározó elemek leírása, történeti összehasonlítások. A jelenlegi állapot rögzítése, diverzitásmérések, az összehasonlító vizsgálatok megalapozása. A környezet állapotának rögzítése. A meglévő környezetterhelés meghatározása.

12 Tervezési műveletek Az út nyomvonalának kijelölése A nyomvonal kijelölése megszabja, hogy az út milyen természetes rendszereket fog érinteni, milyen ökológiai folyosókat keresztez. A nyomvonal kijelölésénél el kell kerülni a természetes élőhelyeket, a nagyszabású tereprendezési munkákat, és a meghatározó ökológiai folyosókkal való találkozásokat.

13 Tervezési műveletek Zöld folyosók tervezése A zöld folyosók olyan mesterségesen létrehozott, természet-szerű zöld felületek, amelyek a vonalas létesítmények mellett helyezkednek el, és szerepet játszanak a szaporodási és táplálékszerzési mozgások lebonyolításában. Általános szempontok: A hazai fajok helyben otthonos fajok élvezzenek előnyt; Viseljék el a szárazságot és az ápolási munkák hiányát; Esztétikai értékük megfelelő legyen; Lehetőleg hosszú életűek és gyorsan növők legyenek.

14 Tervezési műveletek Az út szintviszonyainak tervezése Törekedni kell a minél kevesebb új járulékos térforma kialakításra. Hegy- és dombvidéken a hegyoldalba telepített út elhelyezése különösen lényeges kérdéseket vet fel. A nagy rézsűképzéssel járó bevágás helyett (amely megváltoztatja az eróziós bázist, a vízháztartást, gátolja az áthatolást stb.) a hegyoldalra pilléreken támaszkodó út építése környezeti szempontból a legkedvezőbb megoldás.

15 Az útpálya szintjei a terephez képest

16 Tervezési műveletek A vízelvezetés tervezése Mind a vízháztartás, mind az új élőhelyek létrehozásának szempontjából a legkritikusabb a vízelvezetés tervezése. Lejtős, nedves területen a legjobb megoldás az útalapban gyakori szakaszossággal megépített szivárgók kialakítása, ez kíméli ugyanis a legjobban a talaj vízháztartását. A víz árkokban történő összegyűjtése és közvetlen elvezetése nem kívánatos. Más a helyzet, ha a vizet megtisztítjuk, és új élőhelyet kialakítva gyűjtjük össze.

17 Az útpálya szintjei a terephez képest

18 Tervezési műveletek A megvilágítás tervezése Bizonyított, hogy az ultraibolya fény több kilométer messzeségből is magához vonzza a rovarokat. A fényforrás megválasztásánál a legcélszerűbb a magas nyomású nátriumizzók elhelyezése. A világítótest fényszórását is szabályozni kell. A fényforrás lefelé vetítse a fényt. Érdemes a fényforrást csak az indokolt időszakban üzemeltetni.

19 A tervezés gyakorlati végrehajtása A környezeti hatásvizsgálat (KHV) az úttervezésben Utak tervezésénél szereplő munkarészek az alábbiak: Tanulmányterv esetén: Előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT); Részletes környezeti hatástanulmány RKHT). Engedélyezési terv esetén: Környezetvédelmi engedélyezési terv; Növénytelepítési engedélyezési terv. Kiviteli terv esetén: Környezetvédelmi terv; Növénytelepítési terv.

20 A tervezés gyakorlati végrehajtása A környezeti hatásvizsgálat tartalma A KHV rövid összefoglalása. A beruházás rövid ismertetése: az útépítés leírása, technológiája; A beruházás terület-igénybevétele, más projektekkel való kapcsolata, környezetvédelmi programokkal való összefüggések. A várható káros környezeti hatások leírása: kibocsátások és hatásuk, az alkalmazott számítási módszerek bizonytalansága. A károsodás megelőzésére és korlátozására foganatosítható intézkedések elve, hatásának és költségeinek értékelése.

21 A tervezés gyakorlati végrehajtása Az egyes alternatívák vizsgálata amelyek között szerepel: a leggazdaságosabb megoldás, a legkörnyezetkímélőbb megoldás, a "nem történik semmi" megoldás; A környezeti állapot vizsgálata: a beruházás előtt, az üzemelés alatt, felhagyás esetén; A létesítmény környezetére gyakorolt káros hatások nyomon követésének szükségessége, javaslatok egy lehetséges nyomon követési programra vonatkozóan. Egy nagy és bonyolult projekt KHV tartalomjegyzékére a következőkben mutatunk példát.

22 Egy teljes KHV tartalma (I. rész) Előszó 1. Összefoglalás 2. Háttér határozatok és alternatív tanulmány 3. A projekt leírása 3.1. Az útrendszer rajza 3.2. Megvalósítás, beleértve az ellenőrző programot 3.3. Az építés legfontosabb forgalmi hatásai 4. Általános feltételezések 4.1. Általános rész 4.2. Általános környezetvédelmi célkitűzések 4.3. "Nem történik semmi" ( Do Nothing ) alternatíva 4.4. Forgalmi előrejelzés 4.5. Módszerek bizonytalanság 5. Háttér és érdekek 5.1. Háttér 5.2. Városközi és helyi érdekek 5.3. Országos érdekek (Az előzetes KHT szakasza)

23 Egy teljes KHV tartalma (II. rész) 6. Káros környezeti hatások 6.1. Város és vidék Feltételezések és célok Adott feltételek Az építkezés káros hatásai, beleértve A javasolt építkezés káros hatásai "Nem történik semmi" alternatíva Intézkedések Hatások az építkezés alatt Következtetések 6.2. Természetes környezet 6.3. Kulturális környezet 6.4. Szabadtéri üdülési tevékenység és üdülés 6.5. Zaj és rezgések 6.6. Levegő 6.7. Víz és föld

24 Egy teljes KHV tartalma (III. rész) 7. Építkezési fázis 7.1. A szerződés leírása A munkálatok végrehajtása Szerződéses terület 7.2. Város és vidék Káros környezeti hatások az építkezés ideje alatt A helyreállítási munkák és intézkedések 7.3. Természetes környezet Káros környezeti hatások az építkezés Ideje alatt Helyreállítási munkák és intézkedések szükségessége 7.4. Kulturális környezet Káros környezeti hatások az építkezés ideje alatt Helyreállítási munkák és intézkedések szükségessége 7.5. Szabadtéri üdülési tevékenység és üdülés Káros környezeti hatások az építkezés ideje alatt Helyreállítási munkák és intézkedések szükségessége 7.6. Zaj és rezgések Zajártalom és intézkedések az építkezés fázisában Rezgésártalom és intézkedések az építkezés fázisában

25 Egy teljes KHV tartalma (IV. rész) 7.7. Levegő Káros környezeti hatások az építkezés ideje alatt Helyreállítási munkák és intézkedések szükségessége 7.8. Víz és föld Káros környezeti hatások az építkezés ideje alatt, talajvíztáblázatok Helyreállítási munkák és intézkedések szükségessége, talajvíztáblázatok Káros környezeti hatások az építkezés ideje alatt, vízminőség Helyreállítási munkák és intézkedések szükségessége, vízminőség Káros környezeti hatások az építkezés ideje alatt, kitermelt kövek és talaj kezeléséből eredően Helyreállítási munkák és intézkedések szükségessége, a kitermett kövek és talaj kezelésére

26 Egy teljes KHV tartalma (V. rész) 8. A természeti források megóvása 8.1. Bevezetés 8.2. Jelentés a természeti forrásokra gyakorolt hatásokról 8.3. A természeti források használata 8.4. A természeti források terhelése 9. Ellenőrzés és nyomon követés 9.1. Ellenőrző program 9.2. Város és vidék 9.3. Természetes környezet 9.4. Kulturális környezet 9.5. Szabadtéri üdülési tevékenység és üdülés 9.6. Zaj és rezgések 9.7. Levegő 9.8. Víz és föld 10. Részvétel 11. Referenciák és háttértanulmányok (A részletes KHT szakasza)

27 A tervezés gyakorlati végrehajtása A környezeti hatásvizsgálat szerkezete A hatásvizsgálat két szakaszból áll. Az előkészítő vizsgálati szakasz eredményeit az előzetes környezeti hatástanulmány, a részletes vizsgálati szakasz eredményeit a részletes környezeti hatástanulmány tartalmazza. Az előzetes környezeti hatástanulmány elkészítésének folyamatábrája a következő ábrákon látható.

28 Az előzetes környezeti hatástanulmány folyamatábrája

29 Az előzetes környezeti hatástanulmány folyamatábrája

30 Az érintett területek funkcionális szétválasztásának folyamata

31 A tervezés gyakorlati végrehajtása Az érintett területek funkcióinak osztályozása és ábrázolása A környezetre gyakorolt hatások közvetett és közvetlen hatásokra oszthatók fel és a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában is bemutathatók.

32 Közúti beruházások lehetséges hatásai

33 A tervezés gyakorlati végrehajtása Az érintett területek osztályozása és ábrázolása Az EKHT készítésénél vizsgálandók: a hatásterület jelenlegi környezeti állapotát, illetve a hatásterület várható környezeti állapotát (a beruházás megvalósulása esetén). A Do Nothing változat elemzése is szükséges. Meg kell határozni: a védett és védelemre érdemes, beépített, vagy beépítetlen területeket és objektumokat; a környezetvédelem szempontjából jelentős, vagy érzékeny területeket; a rendezési terv szerint földhasznosítási céllal fenntartott területeket; a területek jelenlegi és tervezett hasznosítását.

34 A tervezés gyakorlati végrehajtása A viszonylag konfliktusmentes folyosók kijelölése A szélső esetek: A vizsgált térségben csak néhány nagy jelentőségű védendő terület van, tehát vannak olyan folyosók, ahol a konfliktus szintje alacsony. A vizsgált térségben nagyszámú védendő terület van, tehát a nyomvonal csak jelentős konfliktusokkal valósítható meg és jelentős költségek szükségesek a káros hatásokat megelőző, védőberendezések miatt. A következő táblázat segítséget nyújt a viszonylag konfliktusmentes folyosók keresésében.

35 Közúti beruházások lehetséges hatásai A területek rendeltetése A vizsgálandó területek jellemzői Források minden terület teljes vizsgálati tér országos és helyi rendezési tervek, saját felmérés lakótér vagy lakó környezet pihenő terület biotóp- vagy fajvédelemre szoruló terület talaj, víz, levegő regenerálását szolgáló terület éghajlati funkciók természeti javak hasznosítására fenntartott területek tárgyi javak területei egyéb figyelemre méltó területek lakó-, és vegyes területek, szabad belterületek, ipari területek, infrastrukturális berendezések pihenő és üdülő területek, a tájvédelmi területek, jelentős tájegységek, élővizek, természetvédelmi parkok természet- és tájvédelmi területek, természeti emlékhelyek, biotópok, védett területek erdőségek védőfunkcióval, telepített védőnövényzet hideg levegőt mesterségesen termelő területek, levegőt tisztító területek vízvédelmi terület, talajvízvédelmi terület, felszíni vizek eróziónak kitett területek, áradási területek, talajvízképződés miatt jelentős szabad területek magas aranykorona értékű termőföldek védett területek, ásványkincsek lelőhelyei érzékeny épületek, amelyekre a változás káros hatással lenne közműsávok, katonai zárt területek, szeméttelepek, stb. települések általános és részletes rendezési terve, közlekedésfejlesztési tervek, zöldövezeti és erdészeti tervek táj- és természetvédelmi tervek, keret-tervek, erdőgazdasági tervek, természetvédelmi hivatalok védett területek térképei, tájvédelmi tervek, biotoptérkép, erdészeti tervek, természetvédelmi hivatalok erdészeti térképek, általános térképek, erdő-felügyelőségek természetvédelmi hivatalok éghajlati szakvélemény, levegőtisztítási tervek, légi thermo-felvételek védett területek térképe, hidrológiai térképek, vízgazdálkodási tervek, vízügyi hatóságok tájegységi térképek, mezőgazdasági és vízügyi hatóságok földhivatali nyilvántartások geológiai térképek, bányászati térképek, hatóságok beépítési tervek, műemlék felügyelőségek, önkormányzati információk közmű-nyilvántartások, honvédség

36 A tervezés gyakorlati végrehajtása Nyomvonalak tervezése A nyomvonalakat a viszonylag konfliktusmentes folyosókon belül, a környezetvédelmi szakemberekkel együttműködésben kell megtervezni. A következő nyomvonal csoportok lehetségesek: nyomvonalak a viszonylag konfliktusmentes folyosón belül; nyomvonalak a viszonylag konfliktusmentes folyosón kívül, amennyiben a kivitelezésük bizonyos feltételekkel a környezet-védelmi szempontoknak még megfelel; nyomvonal, amely a káros hatásokat kiegyenlíti (előnyök hátrányok).

37 A tervezés gyakorlati végrehajtása A variánsok összevetése Minden variánsra el kell készíteni: A létesítmény tervezett környezetének leírása, különös tekintettel a jelenlegi káros hatásokra; A létesítmény környezetre gyakorolt feltételezett hatásának leírása; A környezetnek a létesítmény hatására bekövetkező változása, a kedvező hatások értékelése; Azon beavatkozások megtervezése és bemutatása, amelyek a káros hatásokat kivédik, csökkentik, vagy más módon befolyásolják; Azon káros hatások bemutatása, amelyeket elkerülni nem, csak kompenzálni tudnak.

38 A tervezés gyakorlati végrehajtása A variánsok összevetése A fentiek alapján be kell mutatni az egyes variánsok előnyeit és hátrányait, ki kell mutatni az eltéréseket, értékelési sorrendet kell felállítani a variánsok között (környezetvédelmi szempontok szerint). Az indokláshoz fel kell használni a régió környezetvédelmi tervét is.

39 A tervezés gyakorlati végrehajtása A kiértékelés problémái Az ökológiai összefüggések értékelésénél azonban módszertani problémát okoznak a "képlékeny" adatok, a mennyiségi mutatókkal alig megfogható hatások, a hatásláncolatok és a visszahatások. Az aggregáció (az értékelés eredményeinek lépcsőzetes összevonása) az egyik legkomolyabb módszertani nehézség. Minden aggregáció információ-vesztéssel jár. A viszonylag konfliktusmentes folyosók keresésénél célszerű a területi funkciókat egymás fölé helyezni.

40 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A tervezési alapadatok összeállítása Az alapadatok körébe tartoznak A helyi és környezeti tervek, vizsgálatok; A tematikus térképek, légi felvételek és egyéb adatok. Ezzel összefüggésben vizsgálni kell: A lépték alkalmasságát; A rendelkezésre álló adatok helyességét; A térképek más léptékű átdolgozását.

41 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A tervezési alapadatok összeállítása A beruházó a megbízott rendelkezésére bocsátja az összes adatot. Ezek alapján elkészítendő: A létesítmény műszaki leírása, különös tekintettel annak területigényére, a várható zaj- és káros anyag kibocsátó hatására, egységes számítási metodika alapján; A létesítmény indoklása, beleértve a tehermentesített forgalmi hálózat bemutatását; A forgalom fejlődésének bemutatása, létesítmény tehermentesítő hatása a tervezési távlatban; A szóba jöhető más megoldások bemutatása.

42 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A tartalmi elvárások meghatározása A természet és a táj teljesítőképességét, érzékenységét és védelemre jogosultságát értékelni külön a lakott és nem lakott területeken. Meg kell állapítani a tájkép értékét és a természet-háztartás funkcióképességét, hasznosságát. Fentiekhez az alábbi adatokat kell meghatározni és értékelni: A beépített területek, mint például lakóterületek, üdülőövezetek útkörnyezettel való kapcsolatának feltételei; A lakosság fajlagos sűrűségét és szerkezetét, utazási szokásait;

43 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A tartalmi elvárások meghatározása Az állatok és a növényzet helyzete, különösen a védett és kihalással veszélyeztetett fajokat, azok életterét; A természeti tér szerkezete; A domborzat és a felületi formációk; Geológia, lelőhelyek; A talajok és azok minősége; A vízháztartás (talaj és felszíni vizek) beleértve a minőség-meghatározást és hasznosíthatóságot; A levegő higiéniája és regenerációja; A városi és külterületi éghajlati viszonyok, légáramlatok.

44 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A tartalmi elvárások meghatározása A tájkép és a táj-szerkezet, rekreáció; A város ökológiája; A kulturális javak, a város- vagy településkép, történelmileg értékes földhasznosítású területek, hagyományos kilátó helyek, útvonalak; A meglevő káros környezeti hatások, mint a zaj és a káros anyagok, a tájegység megbontása, a felsorolt hatótényezők kölcsönhatásai;

45 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A tartalmi elvárások meghatározása a meglevő ökológiai rendszerek érzékenységének becslése, az emberek egészségének a légszennyezéssel és zajártalmakkal összefüggő kapcsolata, a település, valamint a tájegység adottságainak meglévő és tervezett hasznosítása közötti kapcsolatrendszer.

46 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A felvételek, az adatgyűjtések és az eredmények értékelé-sének összefoglalása Az alternatívák készítése során dokumentálndók: A viszonylag konfliktusmentes folyosók kijelölése. A részletesen megvizsgált folyosók bemutatása. Az új út nyomvonalainak megjelölése a terület adottságai alapján. A viszonylag konfliktusmentes folyosókon kívüli nyomvonalak vizsgálata, amennyiben azok kivitelezése megfelelő környezetvédelmi intézkedésekkel együtt egyáltalán szóba kerülhet.

47 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A felvételek, az adatgyűjtések és az eredmények értékelé-sének összefoglalása A várható káros hatások csökkentésére, megelőzésére, vagy kiváltására alkalmas környezetvédelmi intézkedések számba vétele és értékelése (alternatívák szerint). A ki nem védhető káros környezeti hatások felmérése nyomvonal-variációnként. A tervezett létesítmény pozitív hatásait is ki kell emelni.

48 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A felvételek, az adatgyűjtések és az eredmények értékelésének összefoglalása A variációk előnyeinek és hátrányainak értékelése, kiemelve az ajánlott variánst. A vizsgált tér és környezet lehatárolásának indoklása. Egyeztetés a megbízóval. Összefoglalás és értékelés szövegesen és rajzi formában. A következő táblázatban bemutatott ellenőrző lap segíti a tervezőt a természeti szempontokat figyelembevételében.

49 A környezeti- és természetvédelmi szempontokból ellenőrizendő kérdések (I. rész) Általános információk Megkereste-e Ön az illetékes minisztériumot vagy hivatalt a tervezés lehető legkorábbi fázisában? Felkutatta-e Ön a más, rendelkezésre álló minden információt a tervezési terület természeti és kulturális értékeit illetően? Tett-e Ön lépéseket a természeti és kulturális környezettel, a tájjal és a szabadban lévő pihenőterületekkel kapcsolatos információk megszerzése irányában, amelyek az illetékes minisztériumban illetve más hivatalokban hozzáférhető? Megkereste-e Ön azokat a szakembereket, akik az egyes kérdéseket megvitathatnák? Az együttműködés Követte-e Ön a hatályos törvények és jogszabályok előírásait, az információ kiadását, az együttműködést illetve a részvételt illetően? Együttműködött-e Ön a környezetvédelmi hatósággal, a területi hivatalokkal és az önkormányzatokkal, hogy a lehető legjobb megoldás szülessen a természeti és kulturális környezeti értékeket illetően a tervezett út hatásterületén? Történt-e együttműködés, illetve segítségnyújtás azon túlmenően, amennyit a törvény előír? A természeti területeket érintő tervezés általános szempontjai A tervezett út hatásterületét Ön a környezetvédelmi hatósággal együttműködve határozta-e meg? Vizsgálta-e Ön a természeti és kulturális környezetre, a tájra és a szabadban való kikapcsolódásra vonatkozó következményeket az út határterületén? Megóvta-e Ön az értékes területeket a zavaró és elválasztó hatásoktól? Megóvta-e Ön az állatok migrációs útvonalait, a halak zavartalan úszási lehetőségeit és az egyes természeti területek közötti kapcsolatokat? Igazította-e Ön a tervezett utat a természeti és kulturális környezethez, a tájhoz és a szabadidős tevékenységekhez, minden szinten - a vonalvezetés kiválasztásától a tervezési részletekig? Volt-e az útvonal, a vonalvezetés és az építési munka esztétikai szakértői vizsgálat tárgya? Vizsgált és bemutatott-e Ön megfelelő változatokat, amelyek csökkentenék az út természeti és kulturális környezetre, tájra és szabadidős tevékenységre vonatkozó hatásait? A tervezési ajánlásban tett-e Ön további javaslatot, a káros hatásokat enyhítő intézkedéseket illetően? A tervdokumentációban elmagyarázta-e Ön a az út hatásait a természeti és természeti és kulturális környezetre, tájra és szabadidős tevékenységre vonatkozóan? IGEN NEM

50 A környezeti- és természetvédelmi szempontokból ellenőrizendő kérdések (II. rész) Tervezés kiterjedt, háborítatlan természeti területeken Figyelembe vette-e Ön a terület méretét? Figyelembe vette-e Ön a belterületeket? Hozott-e Ön, a területi és önkormányzati hivatalokkal együttműködve, az egyéb tervezést megtiltó intézkedéseket az út tervezett nyomvonalán? Tervezés vízparti területeken Figyelembe vette-e Ön a vízparti sáv szélességét? Figyelembe vette-e Ön a vízparti sáv folyamatosságát? Figyelembe vette-e Ön a vízparti sáv élővilágát? Tervezés mezőgazdasági területeken Figyelembe vette-e Ön a táj folyamatosságait és fontosabb kapcsolatait? Figyelembe vette-e Ön a természeti és kulturális környezetet, valamint az esetleges ősi és történelmi emlékeket? Tervezés a városi területek melletti, szabadban lévő pihenőhelyek közelében Figyelembe vette-e Ön a területek méretét? Figyelembe vette-e Ön a terület minőségét? Figyelembe vette-e Ön a gyalogos és kerékpáros közlekedés lehetőségét, kapcsolatait a zöldterülettel? Tervezés a beépített területeken levő zöldövezetekben Figyelembe vette-e Ön a zöldterület folyamatosságát? Figyelembe vette-e Ön a zöldterület formáját? Figyelembe vette-e Ön a zöldterület összetételét? Következtetések Elég jó-e a terv a természeti és kulturális környezetre, tájra és szabadidős tevékenységre való hatásokat tekintve? Végül összefoglalásként: Felülvizsgálta-e Ön azokat a régi terveket, amelyek nem felelnek meg a természeti és kulturális környezetre, tájra és szabadidős tevékenységre vonatkozó követelményeknek?

51 Előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) az úttervezésben Az előzetes környezeti hatástanulmány az előkészítő fázis-ban környezeti szempontból konfliktusmentes folyosókban elhelyezkedő nyomvonalakra készül. Részletesen tartalmazza az út megépítéséből, üzemeltetésből és fenntartásból adódó környezeti hatásokat. Elemzi az egyes nyomvonalváltozatok megvalósulása esetén várható környezeti hatások mértékét, s ezek alapján megadja az egyes változatok értékelését és összehasonlítását. Az EKHT rajzi munkarészeinek léptéke M=1: , M=1:25 000, esetleg M=1:

52 Előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) az úttervezésben Az EKHT összefoglalja a szakértők számára az egyes fejezetekben megfogalmazott vizsgálati eredményeket. Összehasonlítja az egyes változatokat és javaslatot ad a megvalósítandó változatra. Bemutatja az esetlegesen szükséges védelmi intézkedéseket. Amennyiben rendelet nem írja elő, és az előzetes hatásvizsgálat eredményei ezt nem indokolják, akkor a Környezetvédelmi Felügyelőség az EKHT alapján megadhatja a környezetvédelmi engedélyt. Ellenkező esetben RKHT készítésére van szükség.

53 Részletes környezeti hatástanulmány (RKHT) az úttervezésben A RKHT elkészítésére a vonatkozó (152/1995.XII.12.) számú kormányrendelet értelmében az alábbiak szerint kerülhet sor: Rendelet írja elő, hogy a tervezett beruházás esetén kötelező-e az RKHT készítése. Az EKHT készítése során fölmerültek olyan kérdések, amelyek vizsgálatát a környezetvédelmi felügyelőség RKHT elkészítésével írja elő. Mindkét esetben a cél az EKHT készítése során végzett vizsgálatok eredményeinek az RKHT részletes vizsgálatainak eredményeivel történő kiegészítése. Az RKHT már csak az egyetlen, a javasolt változatra készítendő.

54 Részletes környezeti hatástanulmány (RKHT) az úttervezésben Az RKHT-ben ismertetendők az alábbiak: A közúti beruházás lényege. A tervezési távlatban az új út hatása és a vonzáskörzetben megmutatkozó környezeti állapotváltozások. A teljes hatásterület bemutatása. A környezetre és a természetre gyakorolt hatások elemzése, értékelése. Az érintett közösségek életminőségében és életmódjában várható változások. A beruházások során foganatosított környezetiés természetvédelmi intézkedések.

55 Részletes környezeti hatástanulmány (RKHT) az úttervezésben Az RKHT vonalas létesítmények esetén szakaszokra vonatkozó engedély megadását is eredményezheti abban az esetben, ha az előzetes szakaszban a teljes létesítmény bemutatásra került.

56 A környezetvédelmi engedélyezési terv A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt a környezeti hatásvizsgálat alapján adja meg. Eszerint készül a környezetvédelmi engedélyezési terv, amelynek tartalmazza a szükséges védelmi műtárgyakat. A környezetvédelmi engedélyezési terv vonalas rajzi munka-részeinek léptéke: M=1: M=1:1000 A környezetvédelmi berendezések terveinek léptéke: M=1:500 - M=1:200, M=1:100, M=1:50 A környezetvédelmi engedélyezési terv a megvalósításra javasolt változattal foglalkozik. Igazolja a negatív hatások megengedett mértékűre történő csökkenését.

57 Közösségi részvétel a közúti közlekedésfejlesztésben Közúti közlekedésfejlesztések tervezése során mindhárom tervfázisnál (tanulmányterv, engedélyezési terv, kiviteli terv) nélkülözhetetlen a közösségi részvétel. A közösségi részvétel célja a következő: Bebizonyítani az állampolgároknak, hogy a döntéshozók valóban a többség érdekében döntenek; Elősegíteni azt, hogy minél jobb tervek készüljenek.

58 Közösségi részvétel a közúti közlekedésfejlesztésben A társadalmi részvétel előnyt jelent: Az egyén számára, mert biztosítja a jogot ahhoz, hogy beleszóljon a fejlesztés eredményeképpen előálló környezet kialakításába; A közösség számára, mert nélkülözhetetlen légkört hoz létre. (Csak a választott személyekből álló testület munkájával összhangban jelentkezik az előny); A hatóság számára az előny elsősorban a döntések minőségének javulásában jelentkezik. A tervező számára; az előny a körülmények jobb megismerésében, szakmai tapasztalatok szerzésében jelentkezik.

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Tájvédelmi Kézikönyv 2014, internetes verzió TÁJVÉDELMI KÉZIKÖNYV TÁJVÉDELMI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN

Tájvédelmi Kézikönyv 2014, internetes verzió TÁJVÉDELMI KÉZIKÖNYV TÁJVÉDELMI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN TÁJVÉDELMI KÉZIKÖNYV TÁJVÉDELMI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN 2014 1 A kiadvány a Tájvédelmi Kézikönyv negyedik, átdolgozott kiadásának internetes verziója. Az eredeti változatot írta (2006):

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Térségi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. ÖKO ZRt. KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

1. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat készítésének folyamata

1. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat készítésének folyamata NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közérthető összefoglaló 2014. április (Jelen dokumentáció az NKS társadalmi megvitatásra került verziójára (2013. október) készült, továbbá

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Környezetállapot-értékelés és auditálás

Környezetállapot-értékelés és auditálás Környezetállapot-értékelés és auditálás Mi a környezetállapot-értékelés? Miért készíti (cél)? Ki készít(het)i? Mikor készíti? Hogyan készíti? Mivel készíti? Környezeti hatásvizsgálatok Környezetre jelentős

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Környezeti hatástanulmány

Környezeti hatástanulmány Coaching TEAM Kft. 1118. Bp., Bozókvár utca 12. Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu Komárom és Révkomárom (Komárno) közötti új közúti Duna-híd és kapcsolódó létesítményekre

Részletesebben

Környezetvédelmi joganyag hierarchiája

Környezetvédelmi joganyag hierarchiája Környezetvédelmi joganyag hierarchiája Alkotmány Nemzetközi szerződések EU joganyaga KTV Bírósági határozatok Végrehajtási törvények Kormányrendeletek Kormányrendeletek Kormányhatározatok Államigazgatási

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda VESZPRÉM MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM Dr. Csáki Ferenc irodavezető Szabó László vezető szakértő témafelelős Budapest 2000. december

Részletesebben

melléklet a 2012-2017 időszakra

melléklet a 2012-2017 időszakra melléklet GYÁL VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja a 2012-2017 időszakra 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM- STRATÉGIÁJA 4 2. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. II. kötet. A program készítésében közreműködtek:

TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. II. kötet. A program készítésében közreműködtek: TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA II. kötet Programfelelős: Baka György ( Öko-Eco Bt.) A program készítésében közreműködtek: Baka Éva, Környezetvédelmi szakmérnök Baka György, Környezetvédelmi szakmérnök

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése

A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 2010-10 Vindornyaszőlős Önkormányzata Vindornyaszőlős Önkormányzata P:\Budapest\TPE\PROJECTS\272116 Vindornya-láp

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Természetvédelem, természeti értékek a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben (BKÜ) 1. A természetvédelem jelentősége a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben

Természetvédelem, természeti értékek a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben (BKÜ) 1. A természetvédelem jelentősége a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben Természetvédelem, természeti értékek a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben (BKÜ) 1. A természetvédelem jelentősége a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben Kiemelkedő a térség földtani értékeinek változatossága. E

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben