ÚTTERVEZÉS 2. Környezeti tervezés előadás: Schuchmann Gábor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTTERVEZÉS 2. Környezeti tervezés. 11-12. előadás: Schuchmann Gábor"

Átírás

1 ÚTTERVEZÉS előadás: Környezeti tervezés Schuchmann Gábor

2 Bevezetés Cél a közútnak a környezetvédelmi. és természetvédelmi törvényben előírtaknak megfelelő kialakítása. A közutakat övező területsávokban a környezeti elemek és rendszerek védelméről egyrészt nyomvonal kijelöléssel, másrészt környezetvédelmi beavatkozással kell gondoskodni. A környezetvédelmi szemléletű tervezésnek fel kell tárni az érintett hatásviselőket, a várható hatásokat.

3 A természetes környezet védelmének a tervezési folyamatokba történő integrálása A tervezés koncepcionális elvei: a biodiverzitás megóvása; a természetvédelem integrálása az országos földhasználati tervezésbe; a szennyezések szabályozása; a helyi közösségek bevonása a védett területek gazdálkodásába;

4 A tervezési területtel kapcsolatos környezeti megfontolások Föld Az alapállapot feltárás (a nyomvonalnak lehetőség szerint el kell kerülnie a jó termőhelyi adottságokkal, valamint a haváriás szennyeződésre különösen érzékeny területeket). Víz, vízparti területek Az alapállapot feltárás során a felszíni és felszín alatti vízbázisokat, természetes és mesterséges, időszakos és állandó, folyó- és állóvizeket, vízgyűjtőterületüket kell meghatározni. A nyomvonalnak el kell kerülnie a vízbázisokat és védőterületüket, a haváriás és egyéb szennyeződésre érzékeny felszíni-, és felszín alatti vizeket. Szennyeződésre érzékeny felszíni-, és felszín alatti vizek védelmében szükség esetén zárt vízelvezetést, tisztító műtárgyakat kell tervezni.

5 A tervezési területtel kapcsolatos környezeti megfontolások A vízfüggő élőhelyek védelmében Az utat a vízparttól a lehető legmesszebb kell elhelyezni. A part menti sáv hosszanti értelemben vett folytonosságát biztosítani kell gondolva az állatok, halak migrációs útvonalaira. A part menti vegetációt a lehető legnagyobb mértékben védeni kell. Levegő A közúti közlekedés légszennyező hatását a jó átszellőzés biztosításával, az utat az érzékeny területektől elhatároló védőtávolság tartásával, illetve véderdő telepítésével csökkenteni kell.

6 A tervezési területtel kapcsolatos környezeti megfontolások Élővilág, természetvédelem A vadon élő szervezetek életközösségeinek megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. A tervezési területen fel kell mérni a növény és az állatvilág állapotát, majd azokat a védett (az EU un. Vörös Könyvében lévő) fajok száma, ritkasága szerint értékelni kell. A háborítatlan természeti és védett területeket el kell kerülni.

7 A tervezési területtel kapcsolatos környezeti megfontolások Élővilág, természetvédelem Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, elpusztítása, élőhelyeinek veszélyeztetése. Tilos a védett állatfajok egyedeinek zavarása, károsítása, elpusztítása. Tilos az élőhelyek olyan mértékű felaprózása, amely megakadályozza a védett növénytársulásokhoz tartozó fajok genetikai állományának kicserélődését.

8 A tervezési területtel kapcsolatos környezeti megfontolások Tájvédelem Óvni kell a földrajzi táj egyediségét, az ősi, kulturális és történelmi emlékeket. Tervezésénél törekedni kell tájhoz illeszkedő nyomvonal keresésére. A vizuális- és zajhatások a meglévő táji adottságok kihasználásával csökkenthetők. Új út nyomvonala lehetőleg már létező, más közlekedési folyosóba kerüljön. Anyagnyerőhelyek és depóniák helyének kijelölése környezetvédelmi, tájképi megfontolást igényel.

9 A tervezési területtel kapcsolatos környezeti megfontolások Az épített környezet, zöldterületek és szabadidős pihenőterületek védelme Lakóterület megközelítése esetén védőtávolság biztosításával kell a zaj-, rezgés- és levegőtisztasági határértékeket betartani. A kulturális örökség objektumait el kell kerülni, illetve feltárásukról, védelmükről gondoskodni kell. A gyalogos és kerékpáros utakat össze kell hangolni a zöldterületeket érintő, meglévő és tervezett közlekedési hálózattal. A zöldterületeket úgy kell megőrizni, hogy méretük, jellegük és minőségük használhatóvá tegye őket az emberek, az állatok és a növények számára egyaránt. Nagy forgalom nem vezethet szabadidős pihenőterületekhez, illetve azokon át.

10 Tervezési műveletek Alapállapot becslés Az ökológiai alapinformációk ma még nehezen hozzáférhetőek, mert nincs egységes információs rendszer. A következő táblázat azt mutatja be, hogy milyen információs anyagokat kell összegyűjteni, és milyen kérdésekre kaphatunk belőlük válaszokat.

11 Ökológiai információk és tartalmuk Információs forrás A kapott információ felhasználhatósága Műhold-felvételek Az ökológiai folyosók makrostruktúrája, a domborzat, térségi kapcsolatok, a meglévő infrastruktúrák meghatározása. Légi felvételek Az ökológiai folyosók mikrostruktúrája, mikro-domborzat, a tájmeghatározó alakzatok, a meglévő infrastruktúrák, a zöld folyosók meghatározása. Vegetációs térképek A növénytársulások meghatározása. Fajlisták A figyelemre méltó fajok kiválasztása az indikátor fajok meghatározása. Elterjedési térképek Az egyes figyelemre méltó fajok elterjedési, mozgási viszonyai, a térségi migrációs kapcsolatok. Történeti dokumentumok (leírások, régi fényképek, stb.) Egyes élőhelyek felmérése Adatok a környezet állapotáról Meglévő humán tevékenységek A tájmeghatározó elemek leírása, történeti összehasonlítások. A jelenlegi állapot rögzítése, diverzitásmérések, az összehasonlító vizsgálatok megalapozása. A környezet állapotának rögzítése. A meglévő környezetterhelés meghatározása.

12 Tervezési műveletek Az út nyomvonalának kijelölése A nyomvonal kijelölése megszabja, hogy az út milyen természetes rendszereket fog érinteni, milyen ökológiai folyosókat keresztez. A nyomvonal kijelölésénél el kell kerülni a természetes élőhelyeket, a nagyszabású tereprendezési munkákat, és a meghatározó ökológiai folyosókkal való találkozásokat.

13 Tervezési műveletek Zöld folyosók tervezése A zöld folyosók olyan mesterségesen létrehozott, természet-szerű zöld felületek, amelyek a vonalas létesítmények mellett helyezkednek el, és szerepet játszanak a szaporodási és táplálékszerzési mozgások lebonyolításában. Általános szempontok: A hazai fajok helyben otthonos fajok élvezzenek előnyt; Viseljék el a szárazságot és az ápolási munkák hiányát; Esztétikai értékük megfelelő legyen; Lehetőleg hosszú életűek és gyorsan növők legyenek.

14 Tervezési műveletek Az út szintviszonyainak tervezése Törekedni kell a minél kevesebb új járulékos térforma kialakításra. Hegy- és dombvidéken a hegyoldalba telepített út elhelyezése különösen lényeges kérdéseket vet fel. A nagy rézsűképzéssel járó bevágás helyett (amely megváltoztatja az eróziós bázist, a vízháztartást, gátolja az áthatolást stb.) a hegyoldalra pilléreken támaszkodó út építése környezeti szempontból a legkedvezőbb megoldás.

15 Az útpálya szintjei a terephez képest

16 Tervezési műveletek A vízelvezetés tervezése Mind a vízháztartás, mind az új élőhelyek létrehozásának szempontjából a legkritikusabb a vízelvezetés tervezése. Lejtős, nedves területen a legjobb megoldás az útalapban gyakori szakaszossággal megépített szivárgók kialakítása, ez kíméli ugyanis a legjobban a talaj vízháztartását. A víz árkokban történő összegyűjtése és közvetlen elvezetése nem kívánatos. Más a helyzet, ha a vizet megtisztítjuk, és új élőhelyet kialakítva gyűjtjük össze.

17 Az útpálya szintjei a terephez képest

18 Tervezési műveletek A megvilágítás tervezése Bizonyított, hogy az ultraibolya fény több kilométer messzeségből is magához vonzza a rovarokat. A fényforrás megválasztásánál a legcélszerűbb a magas nyomású nátriumizzók elhelyezése. A világítótest fényszórását is szabályozni kell. A fényforrás lefelé vetítse a fényt. Érdemes a fényforrást csak az indokolt időszakban üzemeltetni.

19 A tervezés gyakorlati végrehajtása A környezeti hatásvizsgálat (KHV) az úttervezésben Utak tervezésénél szereplő munkarészek az alábbiak: Tanulmányterv esetén: Előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT); Részletes környezeti hatástanulmány RKHT). Engedélyezési terv esetén: Környezetvédelmi engedélyezési terv; Növénytelepítési engedélyezési terv. Kiviteli terv esetén: Környezetvédelmi terv; Növénytelepítési terv.

20 A tervezés gyakorlati végrehajtása A környezeti hatásvizsgálat tartalma A KHV rövid összefoglalása. A beruházás rövid ismertetése: az útépítés leírása, technológiája; A beruházás terület-igénybevétele, más projektekkel való kapcsolata, környezetvédelmi programokkal való összefüggések. A várható káros környezeti hatások leírása: kibocsátások és hatásuk, az alkalmazott számítási módszerek bizonytalansága. A károsodás megelőzésére és korlátozására foganatosítható intézkedések elve, hatásának és költségeinek értékelése.

21 A tervezés gyakorlati végrehajtása Az egyes alternatívák vizsgálata amelyek között szerepel: a leggazdaságosabb megoldás, a legkörnyezetkímélőbb megoldás, a "nem történik semmi" megoldás; A környezeti állapot vizsgálata: a beruházás előtt, az üzemelés alatt, felhagyás esetén; A létesítmény környezetére gyakorolt káros hatások nyomon követésének szükségessége, javaslatok egy lehetséges nyomon követési programra vonatkozóan. Egy nagy és bonyolult projekt KHV tartalomjegyzékére a következőkben mutatunk példát.

22 Egy teljes KHV tartalma (I. rész) Előszó 1. Összefoglalás 2. Háttér határozatok és alternatív tanulmány 3. A projekt leírása 3.1. Az útrendszer rajza 3.2. Megvalósítás, beleértve az ellenőrző programot 3.3. Az építés legfontosabb forgalmi hatásai 4. Általános feltételezések 4.1. Általános rész 4.2. Általános környezetvédelmi célkitűzések 4.3. "Nem történik semmi" ( Do Nothing ) alternatíva 4.4. Forgalmi előrejelzés 4.5. Módszerek bizonytalanság 5. Háttér és érdekek 5.1. Háttér 5.2. Városközi és helyi érdekek 5.3. Országos érdekek (Az előzetes KHT szakasza)

23 Egy teljes KHV tartalma (II. rész) 6. Káros környezeti hatások 6.1. Város és vidék Feltételezések és célok Adott feltételek Az építkezés káros hatásai, beleértve A javasolt építkezés káros hatásai "Nem történik semmi" alternatíva Intézkedések Hatások az építkezés alatt Következtetések 6.2. Természetes környezet 6.3. Kulturális környezet 6.4. Szabadtéri üdülési tevékenység és üdülés 6.5. Zaj és rezgések 6.6. Levegő 6.7. Víz és föld

24 Egy teljes KHV tartalma (III. rész) 7. Építkezési fázis 7.1. A szerződés leírása A munkálatok végrehajtása Szerződéses terület 7.2. Város és vidék Káros környezeti hatások az építkezés ideje alatt A helyreállítási munkák és intézkedések 7.3. Természetes környezet Káros környezeti hatások az építkezés Ideje alatt Helyreállítási munkák és intézkedések szükségessége 7.4. Kulturális környezet Káros környezeti hatások az építkezés ideje alatt Helyreállítási munkák és intézkedések szükségessége 7.5. Szabadtéri üdülési tevékenység és üdülés Káros környezeti hatások az építkezés ideje alatt Helyreállítási munkák és intézkedések szükségessége 7.6. Zaj és rezgések Zajártalom és intézkedések az építkezés fázisában Rezgésártalom és intézkedések az építkezés fázisában

25 Egy teljes KHV tartalma (IV. rész) 7.7. Levegő Káros környezeti hatások az építkezés ideje alatt Helyreállítási munkák és intézkedések szükségessége 7.8. Víz és föld Káros környezeti hatások az építkezés ideje alatt, talajvíztáblázatok Helyreállítási munkák és intézkedések szükségessége, talajvíztáblázatok Káros környezeti hatások az építkezés ideje alatt, vízminőség Helyreállítási munkák és intézkedések szükségessége, vízminőség Káros környezeti hatások az építkezés ideje alatt, kitermelt kövek és talaj kezeléséből eredően Helyreállítási munkák és intézkedések szükségessége, a kitermett kövek és talaj kezelésére

26 Egy teljes KHV tartalma (V. rész) 8. A természeti források megóvása 8.1. Bevezetés 8.2. Jelentés a természeti forrásokra gyakorolt hatásokról 8.3. A természeti források használata 8.4. A természeti források terhelése 9. Ellenőrzés és nyomon követés 9.1. Ellenőrző program 9.2. Város és vidék 9.3. Természetes környezet 9.4. Kulturális környezet 9.5. Szabadtéri üdülési tevékenység és üdülés 9.6. Zaj és rezgések 9.7. Levegő 9.8. Víz és föld 10. Részvétel 11. Referenciák és háttértanulmányok (A részletes KHT szakasza)

27 A tervezés gyakorlati végrehajtása A környezeti hatásvizsgálat szerkezete A hatásvizsgálat két szakaszból áll. Az előkészítő vizsgálati szakasz eredményeit az előzetes környezeti hatástanulmány, a részletes vizsgálati szakasz eredményeit a részletes környezeti hatástanulmány tartalmazza. Az előzetes környezeti hatástanulmány elkészítésének folyamatábrája a következő ábrákon látható.

28 Az előzetes környezeti hatástanulmány folyamatábrája

29 Az előzetes környezeti hatástanulmány folyamatábrája

30 Az érintett területek funkcionális szétválasztásának folyamata

31 A tervezés gyakorlati végrehajtása Az érintett területek funkcióinak osztályozása és ábrázolása A környezetre gyakorolt hatások közvetett és közvetlen hatásokra oszthatók fel és a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában is bemutathatók.

32 Közúti beruházások lehetséges hatásai

33 A tervezés gyakorlati végrehajtása Az érintett területek osztályozása és ábrázolása Az EKHT készítésénél vizsgálandók: a hatásterület jelenlegi környezeti állapotát, illetve a hatásterület várható környezeti állapotát (a beruházás megvalósulása esetén). A Do Nothing változat elemzése is szükséges. Meg kell határozni: a védett és védelemre érdemes, beépített, vagy beépítetlen területeket és objektumokat; a környezetvédelem szempontjából jelentős, vagy érzékeny területeket; a rendezési terv szerint földhasznosítási céllal fenntartott területeket; a területek jelenlegi és tervezett hasznosítását.

34 A tervezés gyakorlati végrehajtása A viszonylag konfliktusmentes folyosók kijelölése A szélső esetek: A vizsgált térségben csak néhány nagy jelentőségű védendő terület van, tehát vannak olyan folyosók, ahol a konfliktus szintje alacsony. A vizsgált térségben nagyszámú védendő terület van, tehát a nyomvonal csak jelentős konfliktusokkal valósítható meg és jelentős költségek szükségesek a káros hatásokat megelőző, védőberendezések miatt. A következő táblázat segítséget nyújt a viszonylag konfliktusmentes folyosók keresésében.

35 Közúti beruházások lehetséges hatásai A területek rendeltetése A vizsgálandó területek jellemzői Források minden terület teljes vizsgálati tér országos és helyi rendezési tervek, saját felmérés lakótér vagy lakó környezet pihenő terület biotóp- vagy fajvédelemre szoruló terület talaj, víz, levegő regenerálását szolgáló terület éghajlati funkciók természeti javak hasznosítására fenntartott területek tárgyi javak területei egyéb figyelemre méltó területek lakó-, és vegyes területek, szabad belterületek, ipari területek, infrastrukturális berendezések pihenő és üdülő területek, a tájvédelmi területek, jelentős tájegységek, élővizek, természetvédelmi parkok természet- és tájvédelmi területek, természeti emlékhelyek, biotópok, védett területek erdőségek védőfunkcióval, telepített védőnövényzet hideg levegőt mesterségesen termelő területek, levegőt tisztító területek vízvédelmi terület, talajvízvédelmi terület, felszíni vizek eróziónak kitett területek, áradási területek, talajvízképződés miatt jelentős szabad területek magas aranykorona értékű termőföldek védett területek, ásványkincsek lelőhelyei érzékeny épületek, amelyekre a változás káros hatással lenne közműsávok, katonai zárt területek, szeméttelepek, stb. települések általános és részletes rendezési terve, közlekedésfejlesztési tervek, zöldövezeti és erdészeti tervek táj- és természetvédelmi tervek, keret-tervek, erdőgazdasági tervek, természetvédelmi hivatalok védett területek térképei, tájvédelmi tervek, biotoptérkép, erdészeti tervek, természetvédelmi hivatalok erdészeti térképek, általános térképek, erdő-felügyelőségek természetvédelmi hivatalok éghajlati szakvélemény, levegőtisztítási tervek, légi thermo-felvételek védett területek térképe, hidrológiai térképek, vízgazdálkodási tervek, vízügyi hatóságok tájegységi térképek, mezőgazdasági és vízügyi hatóságok földhivatali nyilvántartások geológiai térképek, bányászati térképek, hatóságok beépítési tervek, műemlék felügyelőségek, önkormányzati információk közmű-nyilvántartások, honvédség

36 A tervezés gyakorlati végrehajtása Nyomvonalak tervezése A nyomvonalakat a viszonylag konfliktusmentes folyosókon belül, a környezetvédelmi szakemberekkel együttműködésben kell megtervezni. A következő nyomvonal csoportok lehetségesek: nyomvonalak a viszonylag konfliktusmentes folyosón belül; nyomvonalak a viszonylag konfliktusmentes folyosón kívül, amennyiben a kivitelezésük bizonyos feltételekkel a környezet-védelmi szempontoknak még megfelel; nyomvonal, amely a káros hatásokat kiegyenlíti (előnyök hátrányok).

37 A tervezés gyakorlati végrehajtása A variánsok összevetése Minden variánsra el kell készíteni: A létesítmény tervezett környezetének leírása, különös tekintettel a jelenlegi káros hatásokra; A létesítmény környezetre gyakorolt feltételezett hatásának leírása; A környezetnek a létesítmény hatására bekövetkező változása, a kedvező hatások értékelése; Azon beavatkozások megtervezése és bemutatása, amelyek a káros hatásokat kivédik, csökkentik, vagy más módon befolyásolják; Azon káros hatások bemutatása, amelyeket elkerülni nem, csak kompenzálni tudnak.

38 A tervezés gyakorlati végrehajtása A variánsok összevetése A fentiek alapján be kell mutatni az egyes variánsok előnyeit és hátrányait, ki kell mutatni az eltéréseket, értékelési sorrendet kell felállítani a variánsok között (környezetvédelmi szempontok szerint). Az indokláshoz fel kell használni a régió környezetvédelmi tervét is.

39 A tervezés gyakorlati végrehajtása A kiértékelés problémái Az ökológiai összefüggések értékelésénél azonban módszertani problémát okoznak a "képlékeny" adatok, a mennyiségi mutatókkal alig megfogható hatások, a hatásláncolatok és a visszahatások. Az aggregáció (az értékelés eredményeinek lépcsőzetes összevonása) az egyik legkomolyabb módszertani nehézség. Minden aggregáció információ-vesztéssel jár. A viszonylag konfliktusmentes folyosók keresésénél célszerű a területi funkciókat egymás fölé helyezni.

40 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A tervezési alapadatok összeállítása Az alapadatok körébe tartoznak A helyi és környezeti tervek, vizsgálatok; A tematikus térképek, légi felvételek és egyéb adatok. Ezzel összefüggésben vizsgálni kell: A lépték alkalmasságát; A rendelkezésre álló adatok helyességét; A térképek más léptékű átdolgozását.

41 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A tervezési alapadatok összeállítása A beruházó a megbízott rendelkezésére bocsátja az összes adatot. Ezek alapján elkészítendő: A létesítmény műszaki leírása, különös tekintettel annak területigényére, a várható zaj- és káros anyag kibocsátó hatására, egységes számítási metodika alapján; A létesítmény indoklása, beleértve a tehermentesített forgalmi hálózat bemutatását; A forgalom fejlődésének bemutatása, létesítmény tehermentesítő hatása a tervezési távlatban; A szóba jöhető más megoldások bemutatása.

42 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A tartalmi elvárások meghatározása A természet és a táj teljesítőképességét, érzékenységét és védelemre jogosultságát értékelni külön a lakott és nem lakott területeken. Meg kell állapítani a tájkép értékét és a természet-háztartás funkcióképességét, hasznosságát. Fentiekhez az alábbi adatokat kell meghatározni és értékelni: A beépített területek, mint például lakóterületek, üdülőövezetek útkörnyezettel való kapcsolatának feltételei; A lakosság fajlagos sűrűségét és szerkezetét, utazási szokásait;

43 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A tartalmi elvárások meghatározása Az állatok és a növényzet helyzete, különösen a védett és kihalással veszélyeztetett fajokat, azok életterét; A természeti tér szerkezete; A domborzat és a felületi formációk; Geológia, lelőhelyek; A talajok és azok minősége; A vízháztartás (talaj és felszíni vizek) beleértve a minőség-meghatározást és hasznosíthatóságot; A levegő higiéniája és regenerációja; A városi és külterületi éghajlati viszonyok, légáramlatok.

44 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A tartalmi elvárások meghatározása A tájkép és a táj-szerkezet, rekreáció; A város ökológiája; A kulturális javak, a város- vagy településkép, történelmileg értékes földhasznosítású területek, hagyományos kilátó helyek, útvonalak; A meglevő káros környezeti hatások, mint a zaj és a káros anyagok, a tájegység megbontása, a felsorolt hatótényezők kölcsönhatásai;

45 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A tartalmi elvárások meghatározása a meglevő ökológiai rendszerek érzékenységének becslése, az emberek egészségének a légszennyezéssel és zajártalmakkal összefüggő kapcsolata, a település, valamint a tájegység adottságainak meglévő és tervezett hasznosítása közötti kapcsolatrendszer.

46 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A felvételek, az adatgyűjtések és az eredmények értékelé-sének összefoglalása Az alternatívák készítése során dokumentálndók: A viszonylag konfliktusmentes folyosók kijelölése. A részletesen megvizsgált folyosók bemutatása. Az új út nyomvonalainak megjelölése a terület adottságai alapján. A viszonylag konfliktusmentes folyosókon kívüli nyomvonalak vizsgálata, amennyiben azok kivitelezése megfelelő környezetvédelmi intézkedésekkel együtt egyáltalán szóba kerülhet.

47 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A felvételek, az adatgyűjtések és az eredmények értékelé-sének összefoglalása A várható káros hatások csökkentésére, megelőzésére, vagy kiváltására alkalmas környezetvédelmi intézkedések számba vétele és értékelése (alternatívák szerint). A ki nem védhető káros környezeti hatások felmérése nyomvonal-variációnként. A tervezett létesítmény pozitív hatásait is ki kell emelni.

48 A környezeti hatástanulmány részletes tartalmi kérdései A felvételek, az adatgyűjtések és az eredmények értékelésének összefoglalása A variációk előnyeinek és hátrányainak értékelése, kiemelve az ajánlott variánst. A vizsgált tér és környezet lehatárolásának indoklása. Egyeztetés a megbízóval. Összefoglalás és értékelés szövegesen és rajzi formában. A következő táblázatban bemutatott ellenőrző lap segíti a tervezőt a természeti szempontokat figyelembevételében.

49 A környezeti- és természetvédelmi szempontokból ellenőrizendő kérdések (I. rész) Általános információk Megkereste-e Ön az illetékes minisztériumot vagy hivatalt a tervezés lehető legkorábbi fázisában? Felkutatta-e Ön a más, rendelkezésre álló minden információt a tervezési terület természeti és kulturális értékeit illetően? Tett-e Ön lépéseket a természeti és kulturális környezettel, a tájjal és a szabadban lévő pihenőterületekkel kapcsolatos információk megszerzése irányában, amelyek az illetékes minisztériumban illetve más hivatalokban hozzáférhető? Megkereste-e Ön azokat a szakembereket, akik az egyes kérdéseket megvitathatnák? Az együttműködés Követte-e Ön a hatályos törvények és jogszabályok előírásait, az információ kiadását, az együttműködést illetve a részvételt illetően? Együttműködött-e Ön a környezetvédelmi hatósággal, a területi hivatalokkal és az önkormányzatokkal, hogy a lehető legjobb megoldás szülessen a természeti és kulturális környezeti értékeket illetően a tervezett út hatásterületén? Történt-e együttműködés, illetve segítségnyújtás azon túlmenően, amennyit a törvény előír? A természeti területeket érintő tervezés általános szempontjai A tervezett út hatásterületét Ön a környezetvédelmi hatósággal együttműködve határozta-e meg? Vizsgálta-e Ön a természeti és kulturális környezetre, a tájra és a szabadban való kikapcsolódásra vonatkozó következményeket az út határterületén? Megóvta-e Ön az értékes területeket a zavaró és elválasztó hatásoktól? Megóvta-e Ön az állatok migrációs útvonalait, a halak zavartalan úszási lehetőségeit és az egyes természeti területek közötti kapcsolatokat? Igazította-e Ön a tervezett utat a természeti és kulturális környezethez, a tájhoz és a szabadidős tevékenységekhez, minden szinten - a vonalvezetés kiválasztásától a tervezési részletekig? Volt-e az útvonal, a vonalvezetés és az építési munka esztétikai szakértői vizsgálat tárgya? Vizsgált és bemutatott-e Ön megfelelő változatokat, amelyek csökkentenék az út természeti és kulturális környezetre, tájra és szabadidős tevékenységre vonatkozó hatásait? A tervezési ajánlásban tett-e Ön további javaslatot, a káros hatásokat enyhítő intézkedéseket illetően? A tervdokumentációban elmagyarázta-e Ön a az út hatásait a természeti és természeti és kulturális környezetre, tájra és szabadidős tevékenységre vonatkozóan? IGEN NEM

50 A környezeti- és természetvédelmi szempontokból ellenőrizendő kérdések (II. rész) Tervezés kiterjedt, háborítatlan természeti területeken Figyelembe vette-e Ön a terület méretét? Figyelembe vette-e Ön a belterületeket? Hozott-e Ön, a területi és önkormányzati hivatalokkal együttműködve, az egyéb tervezést megtiltó intézkedéseket az út tervezett nyomvonalán? Tervezés vízparti területeken Figyelembe vette-e Ön a vízparti sáv szélességét? Figyelembe vette-e Ön a vízparti sáv folyamatosságát? Figyelembe vette-e Ön a vízparti sáv élővilágát? Tervezés mezőgazdasági területeken Figyelembe vette-e Ön a táj folyamatosságait és fontosabb kapcsolatait? Figyelembe vette-e Ön a természeti és kulturális környezetet, valamint az esetleges ősi és történelmi emlékeket? Tervezés a városi területek melletti, szabadban lévő pihenőhelyek közelében Figyelembe vette-e Ön a területek méretét? Figyelembe vette-e Ön a terület minőségét? Figyelembe vette-e Ön a gyalogos és kerékpáros közlekedés lehetőségét, kapcsolatait a zöldterülettel? Tervezés a beépített területeken levő zöldövezetekben Figyelembe vette-e Ön a zöldterület folyamatosságát? Figyelembe vette-e Ön a zöldterület formáját? Figyelembe vette-e Ön a zöldterület összetételét? Következtetések Elég jó-e a terv a természeti és kulturális környezetre, tájra és szabadidős tevékenységre való hatásokat tekintve? Végül összefoglalásként: Felülvizsgálta-e Ön azokat a régi terveket, amelyek nem felelnek meg a természeti és kulturális környezetre, tájra és szabadidős tevékenységre vonatkozó követelményeknek?

51 Előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) az úttervezésben Az előzetes környezeti hatástanulmány az előkészítő fázis-ban környezeti szempontból konfliktusmentes folyosókban elhelyezkedő nyomvonalakra készül. Részletesen tartalmazza az út megépítéséből, üzemeltetésből és fenntartásból adódó környezeti hatásokat. Elemzi az egyes nyomvonalváltozatok megvalósulása esetén várható környezeti hatások mértékét, s ezek alapján megadja az egyes változatok értékelését és összehasonlítását. Az EKHT rajzi munkarészeinek léptéke M=1: , M=1:25 000, esetleg M=1:

52 Előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) az úttervezésben Az EKHT összefoglalja a szakértők számára az egyes fejezetekben megfogalmazott vizsgálati eredményeket. Összehasonlítja az egyes változatokat és javaslatot ad a megvalósítandó változatra. Bemutatja az esetlegesen szükséges védelmi intézkedéseket. Amennyiben rendelet nem írja elő, és az előzetes hatásvizsgálat eredményei ezt nem indokolják, akkor a Környezetvédelmi Felügyelőség az EKHT alapján megadhatja a környezetvédelmi engedélyt. Ellenkező esetben RKHT készítésére van szükség.

53 Részletes környezeti hatástanulmány (RKHT) az úttervezésben A RKHT elkészítésére a vonatkozó (152/1995.XII.12.) számú kormányrendelet értelmében az alábbiak szerint kerülhet sor: Rendelet írja elő, hogy a tervezett beruházás esetén kötelező-e az RKHT készítése. Az EKHT készítése során fölmerültek olyan kérdések, amelyek vizsgálatát a környezetvédelmi felügyelőség RKHT elkészítésével írja elő. Mindkét esetben a cél az EKHT készítése során végzett vizsgálatok eredményeinek az RKHT részletes vizsgálatainak eredményeivel történő kiegészítése. Az RKHT már csak az egyetlen, a javasolt változatra készítendő.

54 Részletes környezeti hatástanulmány (RKHT) az úttervezésben Az RKHT-ben ismertetendők az alábbiak: A közúti beruházás lényege. A tervezési távlatban az új út hatása és a vonzáskörzetben megmutatkozó környezeti állapotváltozások. A teljes hatásterület bemutatása. A környezetre és a természetre gyakorolt hatások elemzése, értékelése. Az érintett közösségek életminőségében és életmódjában várható változások. A beruházások során foganatosított környezetiés természetvédelmi intézkedések.

55 Részletes környezeti hatástanulmány (RKHT) az úttervezésben Az RKHT vonalas létesítmények esetén szakaszokra vonatkozó engedély megadását is eredményezheti abban az esetben, ha az előzetes szakaszban a teljes létesítmény bemutatásra került.

56 A környezetvédelmi engedélyezési terv A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt a környezeti hatásvizsgálat alapján adja meg. Eszerint készül a környezetvédelmi engedélyezési terv, amelynek tartalmazza a szükséges védelmi műtárgyakat. A környezetvédelmi engedélyezési terv vonalas rajzi munka-részeinek léptéke: M=1: M=1:1000 A környezetvédelmi berendezések terveinek léptéke: M=1:500 - M=1:200, M=1:100, M=1:50 A környezetvédelmi engedélyezési terv a megvalósításra javasolt változattal foglalkozik. Igazolja a negatív hatások megengedett mértékűre történő csökkenését.

57 Közösségi részvétel a közúti közlekedésfejlesztésben Közúti közlekedésfejlesztések tervezése során mindhárom tervfázisnál (tanulmányterv, engedélyezési terv, kiviteli terv) nélkülözhetetlen a közösségi részvétel. A közösségi részvétel célja a következő: Bebizonyítani az állampolgároknak, hogy a döntéshozók valóban a többség érdekében döntenek; Elősegíteni azt, hogy minél jobb tervek készüljenek.

58 Közösségi részvétel a közúti közlekedésfejlesztésben A társadalmi részvétel előnyt jelent: Az egyén számára, mert biztosítja a jogot ahhoz, hogy beleszóljon a fejlesztés eredményeképpen előálló környezet kialakításába; A közösség számára, mert nélkülözhetetlen légkört hoz létre. (Csak a választott személyekből álló testület munkájával összhangban jelentkezik az előny); A hatóság számára az előny elsősorban a döntések minőségének javulásában jelentkezik. A tervező számára; az előny a körülmények jobb megismerésében, szakmai tapasztalatok szerzésében jelentkezik.

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

A környezeti hatásvizsgálat

A környezeti hatásvizsgálat A környezeti hatásvizsgálat HATÓTÉNYEZŐK HATÁSFOLYAMATOK Az állapotváltozások becslése a hatásterületen HATÁSTERÜLET becslése, lehatárolása HATÁSTERÜLET környezeti állapotának felmérése Az állapotváltozások

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

A környezeti hatásvizsgálat. HATÁSTERÜLET becslése, lehatárolása Olyan lehatárolható terület becslése, melyre a hatásfolyamat kiterjed

A környezeti hatásvizsgálat. HATÁSTERÜLET becslése, lehatárolása Olyan lehatárolható terület becslése, melyre a hatásfolyamat kiterjed HATÓTÉNYEZŐK HATÁSFOLYAMATOK HATÁSTERÜLET becslése, lehatárolása HATÁSTERÜLET környezeti állapotának felmérése Az állapotváltozások becslése a hatásterületen Az állapotváltozások értékelése az egyes elemekre

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A mezőgazdaság és természetvédelem

A mezőgazdaság és természetvédelem KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS A mezőgazdaság és természetvédelem viszonyáról A mezőgazdaság és a természetvédelem viszonyának kulcskérdése, hogy a természetvédelem érdekében hozott intézkedések következtében

Részletesebben

Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei

Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei Bite Pálné dr. VIBROCOMP Kft Az előadás tartalma a környezeti zaj és rezgés ellen védelem

Részletesebben

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció?

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája Baranyai Gáborbaranyai@ baranyai@obh.hu I. A nagybányai balesetre adott uniós válaszok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG Wolf Ákos Tartalom 2 Bevezetés projekt ismertetés Geotechnikai tervezési feladatok útépítés hídépítés alagútépítés Tervfázisok

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

A magyar tájak állapotának fizikai földrajzi és tájszerkezeti indikátorai

A magyar tájak állapotának fizikai földrajzi és tájszerkezeti indikátorai A magyar tájak állapotának fizikai földrajzi és tájszerkezeti indikátorai Nemzeti Tájstratégia Műhelybeszélgetés 2015. december 2. Dr. Csorba Péter tanszékvezető egyetemi tanár A földrajzi táj; elsősorban

Részletesebben

EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA. (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet)

EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA. (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet) EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet) A környezeti vizsgálat lefolytatására minden esetben kötelezett tervek és programok köre A (a Korm. rendelet 1. számú

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Készítette: Kovács I ldikó II. évf. PhD hallgató Szent I stván Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1313/2008. Tervezet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 1. Alapadatok a) Az érintett terület (a szennyezőforrás, a szennyezett terület) pontos lehatárolása,

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1364/2008. Tervezet a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV.26.)

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN Dr. Oláh Miklós irodavezető-helyettes Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Székesfehérvár, 2014. szeptember 16. 1. Szeged és a gyalogosközlekedés

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13.

Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13. Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13. Európai Táj Egyezmény (2007. évi CXI. törvény ) 1.cikk f. a táj tervezése olyan céltudatos tevékenységet jelent, amelynek célja a táj fejlesztése, helyreállítása,

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr.

A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr. A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr. VIBROCOMP Kft Az előadás tartalma 284/2007.(X.29) Korm. rendelet a környezeti zaj

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u Pf.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u Pf. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Szám: 1326-7/1/2011./I. Jogi ea.: dr. Harkay Katalin 94/506-719 Műszaki ea.:

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Fejezetek a platformból 1.1. A víztisztító berendezés hatékonyságának növelése és működésének stabilizálása

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 gyorsforgalmi út Miskolc Tornyosnémeti közötti szakaszának ARNÓT községet érintő területeire PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE ÖSSZEÁLLÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2016. augusztus TELEPÍTÉSI

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

A tájvédelem aktuális szabályozási feladatai

A tájvédelem aktuális szabályozási feladatai Csőszi Mónika Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A tájvédelem aktuális szabályozási feladatai Táji örökségünk megőrzése 2015.02.03. Európai Táj Egyezmény Az egyezmény célja: Táj integrálása a szakpolitikákba

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft

A.D.U. Építész Iroda Kft A.D.U. Építész Iroda Kft TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 MISKOLC MJV 2016. szeptember M30 GYORSFORGALMI ÚT MISKOLC TORNYOSNÉMETI KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK MISKOLC VÁROS ÉRINTETT TERÜLETEIRE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Részletesebben

INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE A tervezés szemszögéből, tervfázisok (1. előadás) Témavázlat

INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE A tervezés szemszögéből, tervfázisok (1. előadás) Témavázlat FIDIC: Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (www.fidic.org) / Genf / 66 tagszövetség TMSZ: Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (www.tmsz.org) /Budapest / 70 tag Airport Consulting

Részletesebben

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér A szentkirályszabadjai repülőtér előzetes vizsgálati eljárásában másodfokon is elutasította a környezetvédelmi hatóság a Buda West Airport Zrt. engedélykérelmét

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban Információk az utak menti fásításról Zsidákovits József üzemeltetési mérnök, KKK Budapest 2008. február 20. Témák áttekintése 1. A fásítás két évtizede számokban 2. Változások a 3. Közút menti fák állapotvizsgálata

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Se veled, se nélküled az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések értékelése természetvédelmi

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1225-6/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 06.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben