Végzős hallgatók szöveges véleménye 2006

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Végzős hallgatók szöveges véleménye 2006"

Átírás

1 Végzős hallgatók szöveges véleménye 2006 A Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karán a minőségbiztosítás részeként 2002 óta mérjük a végzős hallgatók elégedettségét. A záróvizsgát követően a végzősök egy kérdőívet töltenek ki, amelynek hátoldalán szöveges véleményt lehet megfogalmazni, a következő kérdések alapján: Ha módjában állna bármilyen változtatást végrehajtani a Geoinformatikai Főiskolai Karon, akkor mi lenne a három legfontosabb intézkedése? 1) 2) 3) Ez tetszett: Ez nem tetszett: Megjegyzés: A szöveges véleménylap a kérdőívek statisztikai kiértékelésének részét képezi. A szöveges válaszok minden változtatás nélkül, egymást követően begépelve, alább olvashatók. Székesfehérvár, július Lejegyezte: Szentes Jánosné Összeállította: Dr. Busics György Ha módjában állna bármilyen változtatást végrehajtani a Geoinformatikai Főiskolai Karon, akkor mi lenne a három legfontosabb intézkedése? 1. Órarendek szabadabb összeállítása A keresztfélévek reális kidolgozása Korszerűsítés Számítástechnika fejlesztése Fejlesztésre mindig szükség van 4-évessé tenni az oktatást és több gyakorlati rutint adni (mérések) Gyakorlati oktatás előtérbe hozása. Elmélet csökkentése probléma megoldás segítése. Szakdolgozatra több idő. Jegyzetekhez való hozzájutás Kollégium színvonalának emelése, ill. a gyakorlatok jobb összhangja az elmélettel Napi órák számának csökkentése Sajátos célú munkák végeztetése a hallgatókkal a gyakorlati oktatás keretében Gyakorlatok növelése. A gyakorlati órák száma kevés. Konkrét munkák készítése. Modernebb tananyag összeállítása Több számítógép Az első, hogy a levelezős hallgatóknak biztosítanám a jegyzeteket már a konzultációs időszak kezdete előtt. Jobb jegyzet ellátás Gyakorlati oktatás javítása Levelező tagozaton gyakorlati oktatás bővítése A két szak elhatárolásának megoldása Gyakorlati lehetőség biztosítása, több évközi gyakorlat Több ülőhely a folyosón A hallgatókat az adott tantárgy keretén belül ellátnám digitális v. papíralapú jegyzetekkel, amelyek nagyban megkönnyítik a tanulást. Kollégium korszerűsítése A Kollégiumi Bizottság venné figyelembe a lakók javaslatait Kollégium korszerűsítése, a Koll. Biz. hatáskörének bővítése, az ott lakók bevonása a kollégium kialakításánál. Ingatlan-nyilvántartási szervező szakon növelném a gyakorlati órák számát. Az ingatlan-nyilvántartási szervezőket is egy szintre helyezném a földmérőkkel 1

2 Nagyobb informáltság a félévek során az iskolával kapcsolatos eljárásokban. i óra beiktatása Menza létrehozása Több hallgatói rendezvény. Pl. más felsőoktatási intézménynél: főiskolai/egyetemi napok Szervezők számára több jegyzet készítése i lehetőség Kollégium korszerűsítése Kollégium fejlesztése, bővítése, látogatás a Földhivatalba és a Bíróságra, hogy a gyakorlati tudást is ki lehessen bővíteni Könyvtár jogi könyveinek állományát sokszorosára növelném. Nagyon sokszorosára! Próbát tennék a két szak közelebb hozására, több közös programot szerveznék, de nem a hagyományokkal kapcsolatban! Kihasználnám a lehetőséget, hogy csoportosan, diákigazolvánnyal könnyen utazhatnának a hallgatók külföldi kirándulásokra. Felújítanám a kollégiumot!!! Több hardverkulcs hozzáférése 4 éves képzés, féléves gyakorlat Kollégium korszerűsítése, főleg a B épületé. Több éles munka végzése, változatosabb mérési módszerek kipróbálása Képzés kibővítése, a képzés szintjén értve (egyetemi képzés) Az utolsó félév kizárólag ismétlés lehetne, v. plusz egy félévet beiktatnék szakmai gyakorlatnak, ill. szakdolgozat készítésnek Szakdolgozat elkészítésére hosszabb időt hagynék, vagy a félévben a kevésbé fontos tantárgyakat átszervezném, hogy több legyen a szabad, a szakdolgozatra fordítható idő Idegen nyelvre való nagyobb hangsúly A tananyag felépítése nem mindig alapozza meg a rá épülő tantárgyak elsajátítását. Előbb kéne tanítani némely tantárgyakat Fontosabb, a munka során használt tanulmányokra nagyobb hangsúly és több időt szánni. Nincs idő mindenre, csak érintőlegesen vesszük i rész (terepgyakorlat). Némely eljárást csak felületesen ismertem meg Több, életszerűbb gyakorlat Gyakorlati oktatás Levelező tagozaton kevés a gyakorlati oktatás, ez a tananyag megértését hátráltatja Több terepgyakorlatot kellene tartani Jegyzetekkel, segédanyagokkal történő sokkal jobb ellátás Alapvetően a térinformatika szakirány tananyagán nem, de a folyamatán változtatnék, nincs sorrendiség a oktatásban! Pl Adatintegráció tárgyat előbbre helyezném és nem tulajdonítanák a Felsőgeodéziának nagy jelentőséget, mivel alapjait már Alappont-meghatározásból áttekintettük Műszer ellátottság bővítése, korszerűsítése Jegyzetek biztosítása A gyakorlatok módszerét változtatnám. Többet, részletesebbet Véleményem szerint levelező tagozaton már az első konzultáció előtt kéne vázolni a félévet: házi feladatok kiadása, jegyzetek kiadása, és ekkor több gyakorlati oktatás, számonkérés lehetne a konzultációkon Szakdolgozatvédés és államvizsga közötti idő hosszabb legyen Jegyzet ellátás helyzetén javítani. Hozzá lehessen férni valamennyi jegyzethez 2. Több idő a leadandó feladatokra (bár az nagyon nehéz). 2

3 Órarend választási lehetőség Egyszerűsítés Kevesebb elméleti óra Egyetemi képzés Korszerű és működő nyomtatók beszerzése és a hallgatóknak való használata Több iskolai jegyzet készítése A tananyag némely részét kivenném Fiatalabb tanárok Levelező tagozaton a kevés idő ellenére nem konkrét részt kellene kialakítani, hanem átfogó Jó lenne a levelezős tagozatosok is részt vehetnének közösségi programokban az iskoláról, a hagyományokról többet tudni, beszélgetni stb Több azonos célú szoftver helyett egy szoftver oktatása Levelezősök hagyományőrzésbe való bevonása Elhanyagolható (felesleges) tantárgyak elhagyása i óra Egy témán belül részletes kidolgozás segítené a vizsgára való készülést (nem kellene többféle jegyzetből, könyvből kutakodni). A jogszabály-változásokra való felkészítés Vannak bizonyos tantárgyak, ahol sajnos nem azt hallgattuk, ami a tantárgy célja lett volna és ez a záróvizsgánál komoly gondot jelentett. Számítástechnikai eszközök növelése mind fénymásoló, mind számítógép esetében. Konkrét ügyek elemzése, gyakorlatiasabb gondolkodás fejlesztése A lehetőség szerinti összes tananyag, jegyzet, segédlet digitális adatformátumban való kiadása (saját nyomtatás céljára) Menza létesítése Állásbörze tartása Az államvizsgai tantárgyak közül 1-2 komolyabban tanítani Jobb jegyzet ellátás Több szabadidő engedélyezés, de legfőképp jobb elosztásba Sok elsős nincs tisztába vele (a látottak, hallottak alapján), hogy mit kell egy főiskolán teljesíteni. Ezért valamilyen felkészítőt szerveznék, ha mód van erre, azzal a reménnyel, hogy sokkal többen verekedik át magukat a kezdeti nehézségeken Az iskolát 1-2 héttel később kezdeném, de ne tartson ez miatt tovább Műszer fejlesztése Jegyzetcsere program? Néhány előadáshoz nincs elég jó minőségű jegyzet Az átfedések megszüntetése, ne tanuljanak egyfajta anyagot többször, több időben A szak megfelelően oktatása (ráfordított idő, eszköz, szoftver) Szervezés javítása Minden tárgyból teljes jegyzet Jegyzet i óra bevezetését tartanám fontosnak, különösen a korszerű mérési, feldolgozási technológia területén 3. Aktualizálás Csökkenteni a papíron történő beadást, mivel a CD, ill. DVD leadás gyors, korszerű, takarékos és környezetvédő. Jobb informatikai ellátottság Szoftverek jobb megismerése Naprakész jegyzetek (hatályos) 3

4 Egyes tanárok nem a megfelelő tananyagot adták le. Ezen változtatni kellene A jogszabályok változásainak figyelemmel kísérése, és a változásokra való felkészítése a hallgatóknak, ennek a tanrendbe való beillesztése (pl. KET-ÁG.) A könyvtár aktuális könyvek beszerzéséről gondoskodjon, főként az ingatlan-nyilvántartási szak diákjai számára, érdekében. Több közösségi helyiség Sporttárgyak felvételi lehetősége, ahogy ez számos más intézménynél kiegészítő tárgy formájában lehetséges. Informatika termek férőhelyeinek bővítése Könnyebb legyen kötetlen időben a gépek használata Több tanulmányi kirándulás Nagyobb hangsúly a szakirány figyelembevételekor Ne legyenek fölösleges (töltelék) tantárgyak Némelyik tantárgyat előtérbe helyezném egyesekkel szemben Gyakorlatok átfogóbb elvégzése, kisebb létszámmal, jobb körülmények között Az órákon több gyakorlati példa Kiegészítő tantárgyakból nem kellene konzultáció, inkább a fajsúlyosabb tantárgyakra lehetne fordítani az időt!!!! Szakmai tárgyakból magasabb óraszám Ez tetszett: - Az iskola létköre, a kollégiumi élet, a tanárok közvetlensége. Lesz mire emlékezni! - Jó légkör. A tantermek berendezése. A tanárok rugalmassága. Nemzetközi kapcsolatok bővítése. - Gyakorlat, terepgyakorlat - A projekt hét és a nyári kötelező gyakorlat hasznosak. A legtöbb ismeretet ezekből lehet nyerni. - Kis iskola előnyei - Felületes ismeretek - Légkör, tanárok - Sok papírmunka - A tanárok segítőkészsége (tisztelet a kivételnek) esetek többségében mindig a hallgatók rendelkezésére álltak. - Tetszett az iskola jó felszereltsége, valamint a tanárok hozzáállása. - A gyakorlatok végrehajtásának módszere - Az oktatók többségének szakma szeretete - Az oktatók és diákok kapcsolata - Gyakorlatok - Így utólag az egész nagyon tetszett, közben volt elég sok Ez nem tetszett: - Néha a sok tanulni való és leadandó, de ez erről szól! - Gyakorlatok végrehajtásának nem megfelelő koordinálása. - Több gépkocsira lenne szüksége az iskolának, hogy a terepi gyakorlatok alkalmával ne kelljen kézzel szállítani. - Szakdolgozatra kevés idő! - Nem jut eszembe semmi jelentős. A felkészítő tárgyak túlságosan magas megkövetelése. - Túl sok az elméleti oktatás - Hamar véget ért - Kevés óraszám - Kimondottan csak a jegyzethiány - Egyszerre nagyon sok anyag befogadása. Sokáig tartanak a konzultációk (elfáradtunk). Első konzultációra jó lenne az anyagot átolvasni, hogy tényleg konzultáció legyen. Pl. felvételi értesítővel. Milyen tantárgyhoz milyen jegyzetet lehetne postán megrendelni csekk befizetés elküldés, elolvasás. - Kevés gyakorlat, ez hátrány azoknak, akik nem szakmában Megjegyzés: - Jó szerencsét! - Egy élmény volt. - Az oktatási színvonalból nem szabad lejjebb adni. A GEO elismert iskola és ennek így is kell maradnia. Ha mi is meg tudtuk csinálni, akkor mások is ezen az úton haladjanak, aki nem, az jobb, ha kiesik, mint hogy híguljon a szakma. - Jó a suli. Így tovább - Jó légkör. Egyedül álló a Felsőoktatásokban ez a tanár-diák viszony. (Tetszik a családias légkör) 4

5 akadály pl. számítógép, műszer ellátottság - Nagyon jó volt a nyári gyakorlatok színvonala, az előadások vetítések. - Szerintem, az oktatás rendje, az egymásra épülés nagyon a helyén volt. - Előadások színvonala - Oktatási légkör - Előadások, elméleti felkészítés - Tanárok, hallgatók közvetlen viszonya - a tanárok hozzáállása, a főiskola hangulata - a főiskola hangulata, a tanárok hozzáállása, az ismeretek sokszínűsége. - Tanárok közvetlensége - A jegyzetek beszerzése nem okozott gondot. - A tanárok segítőkészsége, érdekes előadásai. - A tanáraink szakmai tudása, embersége, hozzáállása a hallgatókhoz. - Tanárok segítőkészsége - Szakképzett oktatók - Hagyományok őrzése - Nyári gyakorlat - Iskola kis létszámából (hallgatói) adódó közösség kialakítása ig elérhető számítógép termek - Az oktatás színvonala, gyakorlati tapasztalatok szerzése - Csoportok kis létszáma, megfelelő technikai feltételek - Előadások egymás után voltak közvetlenül - Tanárok segítőkészsége - A főiskola jól felszerelt, kellemes hangulatú - Jó hallgatói légkör, jó tanár-diák viszony - Oktatók segítőkészsége - Légkör, lehetőségek, fejlesztések - Magas színvonalú oktatás, jó hangulatú gyakorlatok, nyári gyakorlatok - Tetszett a hajtás, a sok álmatlan éjszakát okozó tanulások dolgoznak - Az államvizsga felkészítés idejét szerintem korábbra kellett volna tenni, nem másfél héttel előtte. - Jó érzés volt a KET-et úgy tanulni, hogy azt nem adták le és a felkészítés is alacsony színvonalú volt belőle, mert az előadás nem a KET-ről szólt. - Az államvizsga felkészítési idejét korábbra kellene időzíteni (másfél hét kevés). - Kevés a gyakorlati eset - Szakdolgozat készítésnél érdemes lenne odafigyelni, hogy egy oktató ne vállaljon erején felül (csak annyi hallgatót, amennyire ideje is jut), és olyan tanároknál írják a szakdolgozatot, ahol a tanár szakterülete az adott téma. - A szakdolgozat elkészítéséhez szükséges irodalom nem volt megtalálható a könyvtárban. Órarendek beosztása gyakran nem megfelelő a bejárós diákok számára. - A nyelvoktatásra nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. - Sok tárgynál kevés létszámban lehetett jelentkezni egy adott napi vizsgára. - Csoportlégkör, szűk sportolási lehetőség - Nincs a hallgatók megfelelő tájékoztatására szolgáló rendszer - Kollégium állapota - A záróvizsga és az év végi vizsgaidőszak egymáshoz való közelsége - Kollégium higiéniai feltételei nem megfelelőek - Fürdő és mellékhelységek sürgősen felújításra szorulnak - Nem találtam olyan emberre a hallgatók közt, akivel egy hullámhosszon lennék, csak felszínes kapcsolataim voltak - Több olyan kísérleti módszert vettünk, melyeket nem használunk főleg a manuális Három év során mind az oktatás színvonalával, tanár-diák viszonnyal meg voltam elégedve. Remélem nem enyhítenek nagyon a követelmény szinten, hanem több ösztönzést és vagy jutalmazást alkalmaznak. No coment Összességében örülök, hogy ide járhattam és büszke vagyok rá - Az elavult régi műszerek ismertetése tudománytörténet c. tantárgyban történhetne - Összességében az iskolával, oktatással, stb. meg vagyok elégedve, de mint mindenhol fejlődni, változni kell - Az itt eltöltött idő alatt voltak nehézségek, de alapvetően jó volt Köszönök mindent! 5

6 - Terepgyakorlatok - Gyakorlatok egy része, kifejezett tekintettel a nyári gyakorlatra - A tanórák légköre - Az oktatók hozzáállása - Szemléletmódbeli hatáspozitív értelemben való változtatás - Gyakorlatok: Sukoró, Pákozd, Mérnökgeod. Kirándulás Paks, Bátaapáti - Általában a tanárok pozitív hozzáállása a diákhoz, korrektségük - Jók voltak a közös gyakorlatok akár Pákozdon, akár Sukorón - Minden tetszett, kiváló ez az iskola, nagyon boldog vagyok, hogy ide járhattam - C típusú tantárgyakról házi dolgozat elfogadása - Tanárok nyitottsága - A régi kollégiumi élet és a terepi gyakorlatok - Az alapozó tárgyak matematika, geometria oktatása. Topográfia és kartográfia tantárgyak szemléletes oktatása - Informatikai háttér, tanárok kapcsolata a diákokkal, internet hozzáférés - A térinformatika oktatás és a szemlélet - Minden eltöltött idő - Az iskola felszereltsége - A tanárok, oktatók magas szintű képzettsége - A követelmények szigorúságát próbálták tartani - Az iskola légköre nagyon tetszett, örülök, hogy a szakmában ismert és elismert tanároktól tanulhattam a szakmát - Szóbeli vizsgák hangulata - Szerettem ide járni - Tetszett, hogy inkább szóbeli vizsgák voltak. Az oktatás színvonalát is jónak találom. A gyakorlatokat is hasznosnak találtam számítása a digitális kiértékeléseknek - Az elmélet nem mindig volt összhangban a gyakorlattal - A sok elméleti oktatás mellett túl nagy részt foglal magába az évközi leadandók elkészítése, melyek ugyan hasznosak, de kevés rá az idő - Anyag mennyisége államvizsgák - Legtöbb esetben csak egy név az ember - Az előző pont alóli kivételes esetek - Ilyet most nem tudok mondani - Minden tetszett - Szakdolgozat készítés közben kellett elsajátítanom ez szoftver kezelését pontban leírtak - A társadalomtudományi tantárgyak oktatása. Az oktatás és a számonkérés fordítottan arányos volta - Az utolsó évre jöttek elő a leadandók, zh. Stb. tömkelege, ami megnehezítette a szakdolgozatra való felkészülést - Csak folyamati problémák vannak szerintem - Olyan mélységekbe mentünk bele pl.: Országos felmérés, Felsőgeodézia c. tárgyba, ami szerintem túlzott. Először pl. egy alap megosztást kellene tanulni, nem egy köríves házhelyosztást. - A terepgyakorlatok nem mindig tetszettek - Levelezős lévén néha vadászni kellett a jegyzetekre, információkra, ill. az utolsó pillanatban megkapott jegyzetek és kiadott feladatok sűrű elfoglaltságot okoztak - írásbeli vizsgák kevésbé korrektek 6

Végzős hallgatók szöveges véleménye 2005

Végzős hallgatók szöveges véleménye 2005 Végzős hallgatók szöveges véleménye 2005 Az alábbi összeállítás a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Karán a 2005-ben végzett hallgatók kérdőíves értékelőlapjára írt szöveges válaszokat

Részletesebben

Mi az, amit mindenképp megváltoztatnál az oktatásban?

Mi az, amit mindenképp megváltoztatnál az oktatásban? Mi az, amit mindenképp megváltoztatnál az oktatásban? Tartalomjegyzék Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar...1 Széchenyi István Egyetem - Műszaki Tudományi Kar...5 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/8/IX/6. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/7/X. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. július 4. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

közös képzési programjában részt vett hallgatók képzéssel kapcsolatos elégedettségi vizsgálata

közös képzési programjában részt vett hallgatók képzéssel kapcsolatos elégedettségi vizsgálata ÉLETERŐ 3 Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével című HEFOP 2.2.- projekt. ÉLETERŐ 3. - Ifjúságvédelmi szakemberek képzése a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeinek

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009. október 30. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS I. A Széchenyi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2011 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi docens NymE

Részletesebben

SSZHF MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSOK 2013/2014-es tanév

SSZHF MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSOK 2013/2014-es tanév SSZHF MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSOK 2/24-es tanév Hallgató létszám / kitöltői szám létszám kitöltő db % összesen 68 62 44% nappali 92 8 4,% esti/levelező 276 24 45% A kitöltői

Részletesebben

Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA

Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME Alig több mint negyedév telt el azóta, hogy megkaptuk a bizalmat önöktől az. egyesület irányítására. Engedjék meg, hogy néhány szóval beszámoljak, mi is történt

Részletesebben

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4.

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4. Tartalom: Főszerkesztői köszöntő 3 Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4 Interjú Dr. Erdős Évával 5 Interjú Dr. Bíró Györggyel 9 Interjú Dr. Mátyás Imrével 12 Interjú dr. Bodnár Norberttel 15 Interjú Dr.

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

Kötodés. Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius

Kötodés. Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius Kötodés Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius Az írásokat összegyűjtötte: Gyöngyösi Olga Kedves Pedagógustársam! Tisztelt Olvasó! A 2009. év pedagógusnapjára

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium lapja

A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium lapja 2013. március A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium lapja Tartalom: Demjén, Csefkó Ádám Péter Csefkó Zoltán Dér Bálint Folk Zsófia Kindrat László Rabb László Szemerédi Bernadett A hónap kérdése Bevezető

Részletesebben

Erasmus beszámoló. Spanyolország Tarragona. Ludász Barbara

Erasmus beszámoló. Spanyolország Tarragona. Ludász Barbara Erasmus beszámoló Spanyolország Tarragona 2013/2014 II. félév Ludász Barbara 1 Tartalomjegyzék Erasmus beszámoló... 1 Bemutatkozás... 3 A kezdetek... 4 Oktatás... 6 Spanyol - katalán... 7 Élet az egyetemen

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2004. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2006. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, dékán helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr. Márkus Béla

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KARLSRUHEI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCEN VÉGZETT GEOMATIKAI TANULMÁNYOKRÓL 2003/2004-ES ŐSZI FÉLÉV

BESZÁMOLÓ A KARLSRUHEI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCEN VÉGZETT GEOMATIKAI TANULMÁNYOKRÓL 2003/2004-ES ŐSZI FÉLÉV BESZÁMOLÓ A KARLSRUHEI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCEN VÉGZETT GEOMATIKAI TANULMÁNYOKRÓL 2003/2004-ES ŐSZI FÉLÉV Készítette: Gyenes Róbert, Geodézia Tanszék Előzmények 2003 februárjában felvételt adtam

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése Munkaügyi Együttműködési Fórum Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése L&R SOZIALFORSCHUNG Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung OEG A-1060

Részletesebben

Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa

Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa 126 interjú Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa Educatio: Az Educatio jelen száma a minőségi felsőoktatás megteremtésének lehetőségeiről, a minőségbiztosítás módszereiről, intézményeiről

Részletesebben

Középfokú Kollégium, Komárom

Középfokú Kollégium, Komárom Szakmai - módszertani, információs folyóirat A tartalomból: A tanulás megszerettethetõ Ismét az alapprogramról 4. old. 7. old. XIV. évfolyam 2004. 9.szám Kollégiumpedagógiai továbbképzés 8. old. Középfokú

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. Decoration

CONTENTS TARTALOM. Decoration TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A magyar oktatás előtt álló kihívások Sipos János Minőség és felsőoktatás Mang Béla A kreditrendszer bevezetése ahogyan hallgatóink és oktatóink

Részletesebben