EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008

2 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán Nyomdai előkészítés: VTP Bt., Nyíregyháza Készült: GPrint Iroda, Nyíregyháza DE-EK, 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Köszöntő 5 Általános információk 7 Amit a Bolognai folyamatról tudni érdemes 8 Amit a kreditrendszerről tudni érdemes 10 Egyetemi vezetés és a kar központi egységei 11 Általános információk a mesterszakról 18 Az Egészségügyi Szociális Munka mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 19 Mintatanterv nappali tagozat 23 Mintatanterv levelező tagozat 30 Egészségügyi Szociális Munka mesterszak 37 A mesterszak tantervének sajátosságai, azaz hogyan tervezzem meg saját tanrendemet 40 Nemzetközi kapcsolatok Erasmus Program 41 Tudományos élet a szakon 46 Az Egészségügyi Szociális Munka mesterszak tantárgyi programjai Kötelező tárgyak 49 Társadalom- és egészségpolitika 50 Egészségtudományi ismeretek 53 Egészségügyi és szociális jog I-II. 57 Egészségszociológia 61 Egészségpszichológia és mentálhigiéné I-II. 64 Szociális munka kliensei és módszerei 67 Egészségügyi és nyugdíjbiztosítási rendszerek 70 Szociális környezet és epidemiológia 73 Egészségügyi szociális munka területei és módszerei I-II. 77 Deviancia és magatartászavarok 81 Alkalmazott kutatásmódszertan I-II. 84 Menedzsment és gazdálkodási ismeretek I-II. 87 Minőségbiztosítás szociális és egészségügyi rendszerekben 90 Speciális csoportok rehabilitációja I-II. 93 Szociális munka gyakorlat I-IV. 97 3

4 Az Egészségügyi Szociális Munka mesterszak tantárgyi programjai Kötelezően választható tárgyak 111 Esélyegyenlőség és társadalmi integráció 112 Közösségi gondozás és team munka I-II. 116 Gerontológia és klinikai geriátria I-II. 120 Fogyatékos személyek életminősége I-II. 123 Az Egészségügyi Szociális Munka mesterszak tantárgyi programjai Szabályozottan választható tárgyak 127 Pszichiátria-pszichoterápia I-II. 128 Szociális munka idősekkel I-II. 131 Szociális munka tartós és krónikus betegekkel I-II. 134 Szociális munka mentális és szenvedélybetegekkel I-II. 137 Szociális munka fogyatékos személyekkel I-II. 141 Segítő kapcsolat és tanácsadás pszichológiája I-II. 147 Az Egészségügyi Szociális Munka mesterszak tantárgyi programjai Kiegyenlítő modulok 151 Szociálpolitikai ismeretek I-II. 152 Szociális munka ismeretek I-II. 156 Egészségügyi ismeretek I-II. 163 A szakdolgozatok elkészítésének általános rendje 167 Szakdolgozatok tartalmi-formai követelményei az Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszéken 172 Záróvizsga szabályozása az Egészségügyi Szociális Munka mesterszakon 177 4

5 Tisztelt Első Éves Hallgatónk! Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt karunk elsőként akkreditált és engedélyezett mesterképzésén. Az Egészségügyi szociális munka mesterszak országosan is egyedülálló kezdeményezés, hiszen ilyen tartalmú képzés eddig nem létezett hazánk felsőoktatási kínálatában. Ha valaki ilyen végzettséget akart korábban szerezni, igen távoli országokba kellett utaznia. Mesterszakunk tantervét is külföldi minták alapján dolgoztuk ki, hiszen vannak olyan országok többek között az Egyesült Államok amelyek több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen. Annak érdekében, hogy képzésünk tartalma és színvonala megfeleljen a nemzetközi elvárásoknak, a szakterület ismert és elismert professzoraiból létrehoztunk egy nemzetközi tanácsadó testületet (International Council Board), akik folyamatosan figyelemmel kísérik oktatásunk minőségét. A testület tagjai: Prof. Dr. Thomas R. Lawson Dr. Steve Drewry Prof. Dr. Rainer Greca Prof. Dr. Valeria Tothova Kent School of Social Work University of Louisville, Kentucky Capital University, Columbus, Ohio Katholische Universität, Eichstätt South Bohemian University, Ceske Budejovice Egyesült Államok Egyesült Államok Németország Csehország Prof. Hannu Pietiläinen University of Oulu Finnország A Nemzetközi Tanácsadó Testület segíti a szak curriculum-fejlesztési, tananyag fejlesztési programját, közreműködik összehasonlító kutatási programok lebonyolításában, illetve a képzést segítő szakkönyvsorozat egyes köteteinek szerkesztésében és kiadásában. A nemzetközi minták és tapasztalatok adaptálása természetesen nem jelenti azt, hogy egy új szakma születésekor szakunk oktatói gárdája ne közösen alakítsa ki a hazai egészségügy területén végzett szociális munka szakmai jellemzőit a szak hallgatóival. Mindez különös felelősséget ró oktatóra és hallgatóra egyaránt, ugyanakkor azt a lehetőséget is felkínálja számunkra, hogy közösen írhassunk történelmet. Ehhez az alkotó jellegű szellemi kalandhoz hívom partnerül első éves hallgatóinkat, akik sikeresen teljesítették a felvételi követelményeket. 5

6 Legyen büszke arra, hogy az új rendszerű felvételi eljárásban sikerült bekerülnie Egészségügyi Karunk mesterképzésére, amely az ország egyik leghíresebb, legelismertebb felsőoktatási intézményének a kara, az Orvos- és Egészségtudományi Centrumon belül. Ez azért is elismerésre méltó teljesítmény, mert országszerte számosan megértették, mit is jelenthet ez a közös szellemi kaland, amit jól tükröznek az igen magas jelentkezési létszámok. A Debreceni Egyetem ez évben induló mesterszakjait figyelembe véve az Egészségügyi szociális munka szakra adták be legtöbben jelentkezésüket. Országosan is elsők vagyunk, ha a szociális mesterképzések jelentkezési adatait vizsgáljuk, sőt az összes induló hazai mesterszak sikerlistáján is előkelő helyen állunk, hiszen az első helyes jelentkezések tekintetében a harmadik legnépszerűbb szak a mi mesterképzésünk. Ennek a megtisztelő érdeklődésnek természetesen minden szempontból igyekszünk majd megfelelni, egy olyan hallgatóbarát környezet megteremtésével, amely biztosítani fogja a nyugodt tanulást, felkészülést. Kívánom, hogy érezze magát jól karunkon, töltse minél tartalmasabban újabb tanulóéveit, gazdagodjon minél több hasznos tapasztalattal, élménynyel, tudással, használja ki mindazokat a lehetőségeket, amelyeket intézményünk kínál a hallgatók számára. Azt kérem hallgatóinktól, hogy a szaki tájékoztatót és egyéb kiadványainkat gondosan tanulmányozzák át, ismerkedjenek meg velük, így tanulmányaikat egy ismert világban kezdhetik el. Kívánom Önnek kedves Hallgató, hogy kitűzött céljait amiért az Egészségügyi Kart választotta maradéktalanul és sikeresen valósítsa meg. Sok sikert, eredményes tanulmányokat, jó erőt, egészséget kívánok. Dr. Fábián Gergely Tanszékvezető főiskolai tanár Dr. Kalapos István Tanszékvezető főiskolai tanár, dékán 6

7 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 7

8 AMIT A BOLOGNAI FOLYAMATRÓL TUDNI ÉRDEMES A Bologna-folyamat a felsőoktatási rendszer nagyszabású európai átalakítása. Az eddigi duális szerkezet (a főiskolai és egyetemi, egymás mellett párhuzamosan létező képzési szisztéma) helyett teljes körűen bevezetésre került szeptemberétől a többciklusú, lineáris, egymásra épülő szerkezet, minden ciklus végén lezárt végzettséget és szakképzettséget adó kimeneti lehetőséggel. Ez az új képzési rendszer az angolszász képzési modell megvalósítása, amely az egységes Európai Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozást szolgálja. A lineáris, többciklusú képzés fő ciklusai a következők: Felsőfokú alapképzés: BSc./BA. képzés (bachelor) Felsőfokú mesterképzés: MSc./MA. képzés (master) Doktori képzés: PhD. képzés (tudományos minősítést, doktori fokozatot ad) (BSc., MSc. az egészségtudományi képzések, BA. MA. a társadalomtudományi képzések felsőfokú alap- illetve mesterképzéseit jelentik.) A Bologna-folyamat jellemzői, céljai: könnyen áttekinthető végzettségek és jól összehasonlítható oklevelek bevezetése hallgatói, oktatói mobilitás, átjárhatóság elősegítése 8

9 összehasonlítható kritériumok, módszerek kifejlesztése az európai együttműködés támogatása és a minőségbiztosítás területén. Alapképzés Az első képzési szint az alapképzés (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc), mely (alapképzési szaktól függően) 6-8 féléves. Az alapképzés csak egyszakos, az alapfokozat megszerzésével egy szakképzettség szerezhető. Az alapfokozatot nyújtó első képzési ciklus a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez. Képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az adott alapképzésben. Ahol jogszabály főiskolai szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon alapfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály alapfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell, vagyis a többciklusú képzési rendszert megelőző hagyományos képzésben szerzett főiskolai oklevél egyenértékű az alapfokozatot nyújtó oklevéllel. Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Mesterképzés A mesterképzésben (magister, master; rövidítve: MA, MSc) mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. E képzés 2-4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely 5 féléves). Az elvégzését követően ki lehet lépni a munkaerőpiacra, illetve jelentkezni lehet doktori képzésre, amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel. Ahol jogszabály egyetemi szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon mesterfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály mesterfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell, vagyis a többciklusú képzési rendszert megelőző hagyományos képzésben szerzett egyetemi oklevél egyenértékű a mesterfokozatú oklevéllel. Doktori képzés A tudományos ismeretek bővítésére a mesterszak elvégzése után, a tudományos fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzésben (PhD) való részvételre van lehetőség. Doktori képzésre az vehető fel, aki a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű képzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik. 9

10 AMIT A KREDITRENDSZERRŐL TUDNI ÉRDEMES A felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek egységes nyilvántartásáról a Kormány 200/2000. (XI.29.) Korm. rendelete intézkedik. A fenti rendelet szerint szeptember 1-jével a képzéseket kreditrendszerben kell meghirdetni. A kreditrendszer alapja a kredit, amely a tanulmányi kötelezettségek teljesítésére irányuló hallgatói tanulmányi munka mértékegysége; 1 kredithez 30 munkaórát rendelnek, amely magában foglalja a tanórákat (kontaktóra oktatóval) és az átlagos egyéni tanulmányi munkaidőt (felkészülési idő). Egy adott tantárgyhoz, gyakorlathoz rendelt kreditponton (mennyiségi mutató) túlmenően a hallgató a tárgy eredményes teljesítésekor érdemjegyet (minőségi mutató) kap. A kreditpont megszerzésének feltétele az eredményes vizsga. Egy tanulmányi időszakban átlagosan 30 kreditpontnyi teljesítményt kell nyújtani a kötelező, a kötelezően választható, a szabályozottan választható, illetve a szabadon választható tantárgyakból. A kreditrendszerben való eligazodást segíti a mintatanterv, amely a tantárgyaknak olyan elosztása félévekre, amelyet az átlagos ütemben előrehaladni akaró hallgató úgy követhet, hogy eleget tesz minden tantárgy felvételénél az előtanulmányi követelményeknek, minden félévben 30-at megközelítő, illetve túlhaladó kreditet teljesít és tanulmányait a képesítési követelményekben leírt képzési idő alatt befejezi. A kreditrendszerű képzés rugalmasabb, mint a mintatanterv teljesítése, ugyanis a hallgató számára választási lehetőséget is kínál. Megvalósítható az egyéni ütemben történő előrehaladás, egyes tantárgyaknak más felsőoktatási intézményben, vagy külföldön való teljesítése. A kreditrendszerű képzés elősegíti az intézményen belüli szakváltoztatást (pályamódosítás), azonos szakon az intézményváltoztatást. A kreditgyűjtésre vonatkozó szabályok miatt a félév, illetve évismétlés fogalma értelmetlenné válik. (Bizonyos teljesítmény elérése esetén nincs elveszett félév vagy tanév a hallgató számára). A kreditrendszer lehetőséget ad a hallgató egyéni felelősségének hangsúlyozása mellett egyéni tanulmányi rend kialakítására. Egy-egy szak mintatantervében meghatározásra kerül a kötelező, kötelezően választható, a szabályozottan választható tárgyak halmaza és a hozzárendelt kreditpontok mennyisége. Ugyanez meghatározásra kerül a teljesen szabadon választható tantárgyaknál is. A választható tárgyak megválasztása lehetővé teszi célirányos szakmai ismeretek megszerzését. A kreditrendszer rugalmassága nem idézheti elő a képzési idő meghosszabbítását, hanem az a cél, hogy a hallgató ésszerű ütemezéssel, minél jobb eredmények elérésével használja ki a kreditrendszer adta lehetőségeket. 10

11 A kreditrendszer bevezetésével együtt működésbe lép a hallgatói informatikai rendszer; itt lehet válogatni a tantárgy kínálatból, ha egyéni tanulmányi rendet akar valaki kialakítani. Elektronikus úton kell megadni a regisztrációs héten a választott tanrendet, itt jelenik meg a visszajelzés a jelentkezés elfogadásáról, majd a tanulmányi időszak végén így történik a vizsgára való jelentkezés is, így valamennyi hallgató elemi érdeke, hogy elsajátítsa az információs rendszer működését és felhasználásának lehetőségeit. AZ EGYETEMI VEZETÉS ÉS A KAR KÖZPONTI EGYSÉGEI A Debreceni Egyetem vezetése PROF. DR. FÉSÜS LÁSZLÓ PROF. DR. DEBRECZENI ATTILA PROF. DR. JÁVOR ANDRÁS PROF. DR. SZILVÁSSY ZOLTÁN PROF. DR. NAGY JÁNOS PROF. DR. PARAGH GYÖRGY PROF. DR. PÁLINKÁS JÓZSEF - REKTOR - TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES - OKTATÁSI REKTORHELYETTES - STRATÉGIAI REKTORHELYETTES - AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM ELNÖKE - ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ELNÖKE - TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK ELNÖKE A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar vezetői DR. KALAPOS ISTVÁN DR. FÁBIÁN GERGELY DR. SÁRVÁRY ATTILA DR. SZEGEDI JÁNOS HUNYADI KÁROLYNÉ DR. HORVÁTH LÁSZLÓ DR. ZAGYI BERTALAN NAGY MIKLÓS BODNÁR-TÓTH BEÁTA - DÉKÁN - TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES - OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES - KLINIKAI GYAKORLATOK IGAZGATÓJA - GAZDASÁGI EGYSÉG VEZETŐ - SZOCIÁLIS SZAKVIZSGA, SZAK- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT VEZETŐ - MICS VEZETŐ - TANULMÁNYI OSZTÁLY VEZETŐJE - IGAZGATÁSI ÉS SZERVEZÉSI KÖZPONT VEZETŐ 11

12 Igazgatási és Szervezési Központ CÍM: NYÍREGYHÁZA, SÓSTÓI ÚT 2-4, 'A' ÉPÜLET 103. SZ. IRODA Tel:42/ , Fax: 42/ IGAZGATÁSI ÉS SZERVEZÉSI KÖZPONT VEZETŐ: BODNÁR-TÓTH BEÁTA MUNKATÁRSAK: DÉRI MIHÁLYNÉ, MIKÓNÉ MÁRTON JULIANNA, MÓRICZ JÁNOSNÉ Az Igazgatási és Szervezési Központ a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának adminisztrációs és végrehajtó szervezeti egysége. Az Igazgatási és Szervezési Központot a dékán irányítja. Az Igazgatási és Szervezési Központ előkészítő tevékenységével segíti a Kari Tanács, a dékáni és vezetői testületek és a dékánhelyettesek munkáját. Koordinálja a szervezeti egységek hatáskörébe tartozó adminisztratív, szervezési feladatokat. Az oktatói és hallgatói beadványokat a Kar Iratkezelési Szabályzata alapján továbbítja a beadvány tartalmának megfelelő vezetőhöz. A beadványok általános elintézési és válaszadási határideje 30 nap, melynek lejártára a hivatal figyelmeztet. Igazgatási és Szervezési Központ része a Könyvtár, a Kollégium, a Hallgatói Információs Szolgáltató és Diáktanácsadó Iroda és az Oktatásfejlesztési Csoport. Hivatali fogadóórák: Dr. Kalapos István dékán: kedd Dr. Fábián Gergely tudományos dékánhelyettes: hétfő Dr. Sárváry Attila oktatási dékánhelyettes: csütörtök A Tanulmányi Osztály munkájáról A felsőoktatási intézmények szervezeti egységei között jelentős helyet foglalnak el a tanulmányi osztályok. Ellátják az oktatással kapcsolatos szervezési feladatok egy részét, kapcsolatot tartanak a hallgatókkal és az oktatókkal. A DE Egészségügyi Kar Tanulmányi Osztálya önálló szervezeti egységként működik, feladatait közvetlenül az oktatási dékánhelyettes irányításával végzi. Az évközi feladatok mellett legfontosabb folyamat a Tanulmányi Osztály munkájában a felvételi eljárás előkészítése, lebonyolítása, az ezzel kapcsolatos tárgyi feltételek biztosítása. A tanulmányi osztály már a középiskolában felkeresi a leendő hallgatókat. Először minden évben levélben tájékoztatja a vonzáskörzet középiskoláit a karon működő szakokról, ezek felvételi követelményeiről és felajánlja a személyes találkozás lehetőségét. Az előbbi forma mellett évente két alkalommal (november, január) vissza- 12

13 térő rendezvényünk a Nyílt Nap. Ekkor az érdeklődők közvetlen ismereteket szerezhetnek a karon folyó mindennapi munkáról, személyes kapcsolatokat alakíthatnak ki az oktatókkal, a hallgatókkal, betekinthetnek az órarend szerint folyó oktatásba. Évente előkészíti a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató számára a karról szóló anyagot, melyből az érdeklődő részletes információt kap a karon oktatott alapszakokról, szakirányokról, a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról. Az elsőéves hallgatók beilleszkedését segítik a Tanulmányi Osztály munkatársai is, akik elsősorban a tanulmányi munkával kapcsolatos problémáik megoldásához adnak tanácsot, de segítő tevékenységük kiterjed személyes problémáik megoldására is. Részt vesz a különböző diákszervezetek, így a Diákjóléti Bizottság és a Hallgatói Önkormányzat munkájában, együttműködik a kollégium vezetésével, a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsággal. A hallgatók kiemelkedő tanulmányi munkájának elismerésére minden évben lehetőség nyílik a Köztársasági Ösztöndíj elnyerésére. Ehhez a tanulmányi osztály összegyűjti és a szükséges javaslatokkal felterjesztésre előkészíti a hallgatók által benyújtott pályázatokat. A félévek indításához elengedhetetlen az érvényes tanrend, a féléves órarend és terembeosztás elkészítése. Ennek feladata minden évben a Tanulmányi Osztályra hárul. A hallgatókkal kapcsolatos adatok feldolgozását 1990-től folyamatosan számítógéppel végezzük. A tanulmányi osztály a személyes ügyintézésre naponta között, csütörtökön ig fogadja a kar hallgatóit. Hallgatói Információs Szolgáltató és Diáktanácsadó Iroda CÍM: NYÍREGYHÁZA, SÓSTÓI ÚT 2-4, 'A' ÉPÜLET 202. SZ. IRODA Tel:42/ /198-as mellék, Fax: 42/ Munkatársak: Pancsira László, Papp Ferenc A hallgatók igényei hívták életre a Hallgatói Információs Szolgáltató és Diáktanácsadó Irodát, mely 2004-ben kezdte meg működését. Az iroda egy új információs csatorna szerepét tölt be a hallgatók és a kar különböző egységei között, és széles skálán igyekszik kielégíteni a hallgatói igényeket. Több száz hallgató fordul meg naponta az irodában, keresve a szolgáltatásokat, (fénymásolás, nyomtatás, laminálás, spirálozás) információt szociális támogatásokról, kollégiumi ügyekről és lakhatási támogatásról, pályázatokról, diákmunkáról, albérleti lehetőségekről, kulturális programokról és szórakozási lehetőségekről. Az iroda2006. februárjától két dolgozóval működik, így jól elkülöníthetővé és párhuzamossá téve a szellemi és fizikai szolgáltatásokat. 13

14 Hallgatói Információs és Szolgáltató Iroda feladatköre: Albérletcímek, szálláshelyek adatbázisának kezelése Fénymásolás, nyomtatás, scannelés, faxolás, laminálás, spirálozás a hallgatók részére térítésért Információ szolgáltatás a város és az intézmény kulturális rendezvényeiről Hobbi- és szabadidős tevékenységek elősegítése Segítségnyújtás pályázatírásban öntevékeny csoportok részére Pályaorientációs tanácsadás, állásbörze szervezése Hallgatói munkavállalás segítése Könyvtár CÍM: NYÍREGYHÁZA, SÓSTÓI ÚT 2-4, 'B' ÉPÜLET FÖLDSZINT Tel:42/ , Fax: 42/ VEZETŐ KÖNYVTÁROS: KOVÁCS ÉVA MUNKATÁRSAK: MENYHÁRT MÓNIKA, POKARECZKI ILONA, UJFALUDI ZSUZSANNA A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Könyvtára 1990-ben kezdte működését. A kezdetben egy főállású könyvtárossal működő könyvtár számos hiányossággal küzdött, melyek közül az évek során jó párat sikerült megoldani. Így került sor speciális, a könyvtár igényeinek megfelelő raktári rend kialakítására, kiépült a szerző és cím szerinti, valamint a raktári katalógus. A hallgatói létszám jelentős növekedése és a feladatok szaporodása szükségessé tette a könyvtárosok számának emelését, melyre 1997-ben került sor október 12-én a könyvtár korábbi 80 négyzetméteres helyéről új épületbe költözött, ahol az állományt 250 négyzetméteren helyezték el. A könyvtár 2 szintből áll és funkcionálisan több egységre tagolt: szabadpolcos kölcsönzői tér, raktár, ruhatár, könyvtárosi munkaszoba, 24 fős olvasóterem január 1-től létrejött az integrált Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, melynek részét képezi a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Könyvtára is. A DE-EK Könyvtárának gyűjtőköre a szakok szakirodalmi igényének megfelelően van meghatározva. Téma szerint a következő tudományterületek irodalmát gyűjti a könyvtár: orvos- és egészségtudomány, pszichológia, informatika, számítástechnika, szociológia, szociális ellátás, jog, szépirodalom, nyelvkönyvek. Dokumentumtípus szerint könyvekre, folyóiratokra, szakdolgozatokra, elektronikus adathordozókra (CD, CD-ROM), videokazettákra terjed ki a gyűjtőkör. Nyelvi megoszlás szerint az állomány magyar, angol, német, latin nyelvű dokumentumokból áll. 14

15 Használók köre: - a kar nappali és levelezős hallgatói - a kar oktatói - a kar valamennyi dolgozója - külső olvasók Beiratkozás A beiratkozáshoz szükséges dokumentum: személyi igazolvány (külföldi olvasó esetén útlevél). Az olvasónak a beiratkozáskor a következő adatait kell közölnie: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma, szak, évfolyam, tagozat, munkahely. Az adatok megváltozását az olvasó köteles bejelenteni. Az olvasó az olvasójegy aláírásával elfogadja a könyvtárhasználat szabályait. A beiratkozás érvényessége: - hallgatóknak a tanév elejétől a tanév végéig - dolgozóknál a munkaviszony kezdetétől a munkaviszony végéig - külső olvasóknál 1 naptári évig Beiratkozási díj: jelenleg nincs A könyvtár nyitva tartása: Nyári nyitva tartás: Hétfő-csütörtök: 8-18 Péntek: 8-16 Hétfő-péntek: 8-16 A könyvtár szolgáltatásai 1. helyben olvasás: a be nem iratkozott olvasók számára is biztosított 2. kölcsönzés könyvek: 1 alkalommal 4 kötet 4 hétre kölcsönözhető. Az olvasóteremben található könyvek nem kölcsönözhetők. A kölcsönzési határidő egyszer hosszabbítható, újabb 4 hétre. A leggyakrabban keresett könyvek esetén a hosszabbítás nem lehetséges. folyóiratok: csak a kar oktatói, dolgozók számára kölcsönözhetők. egyéb könyvtári dokumentumok (pl. szakdolgozatok): nem kölcsönözhetők A fentiek alól kivételt képeznek az oktatók, akik a tartósan náluk lévő dokumentumokat minden tanév első hetében ellenőrzésre bemutatják. A kölcsönzés tényét az olvasó a könyvkártya aláírásával ismeri el, melyet a dokumentum visszahozásakor a könyvtáros áthúzással érvénytelenít. Könyvtárközi kölcsönzés: A felmerülő költségeket az olvasó, oktatók esetében az alapszak viseli, melynek várható összegéről a könyvtáros tájékoztatást ad. 15

16 3. Tájékoztatás: faktográfiai, bibliográfiai és közhasznú információk adása. 4. Irodalomkutatás: egy adott téma magyar és külföldi irodalmának megkeresése 5. Fénymásolás: A nem kölcsönözhető dokumentumok fénymásolásra elvihetők. 6. Számítógép használat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, CDleolvasó, Internet, 7. Könyvtár és irodalomhasználati bemutatók, órák tartása 8. Katalógus használat: Az állomány számítógépes feldolgozásához a kar 2001 októberében megvásárolta a Corvina integrált könyvtári szoftvert. szakkönyvek, szépirodalom: szerző- és cím szerinti katalógus szakdolgozatok: szerzői és tárgyszó katalógus Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a kar életét meghatározó legfontosabb szabályzatok teljes szövege megtalálható az Egyetem (www.unideb.hu) és az Egészségügyi Kar honlapján (www.de-efk.hu). 16

17 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2008/2009. tanév időbeosztása A Debreceni Egyetem központi tanévnyitó ünnepsége: I. félévi szorgalmi időszak: szeptember 7. (vasárnap) szeptember 8. december 19. (15 hét) Őszi szünet: október I. félévi vizsgaidőszak: december január 30. (6 hét) Regisztrációs hét: február 2 6. II. félévi szorgalmi időszak: Évközi számonkérések időszaka: II. félévi vizsgaidőszak a lineáris képzésben résztvevőknek (BSc, BA, MSc) II. félévi vizsgaidőszak a hagyományos főiskolai képzésben résztvevőknek: Tanévzáró, diplomaosztó ünnepségek: Őszi vizsgaidőszak a hagyományos főiskolai képzésben résztvevőknek: február 9.- május 22. (15 hét) április május 25. július 10. (7 hét) május 25. július 3. (6 hét) június 19.- július augusztus 24. szeptember 4. (2 hét) 17

18 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A MESTERSZAKRÓL 18

19 EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségügyi szociális munka 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: -végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) -szakképzettség: okleveles egészségügyi szociális munkás -a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Health Worker 3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szakok A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező, társadalmi tanulmányok, szociológia, politológia, pszichológia, pedagógia A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 5. A képzési idő félévekben: 4 félév 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: kredit; 6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: kredit; 6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: kredit; 6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 5 kredit; 19

20 6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %. 7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészség- és társadalomtudományok területén megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek az egészségügyi és szociális problémák kezelésére a szakmai, a társadalmi és az ágazatközi együttműködés során. A végzettek aktív résztvevőivé válnak a preventív tevékenységeknek és az akut problémák megoldására irányuló tevékenységi formáknak, illetve az utógondozásnak. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek: az egészségi állapotot meghatározó egyéni, társadalmi, epidemiológiai és jogi feltételrendszerek összefüggéseinek, kutatásának és elemzésének komplex ismerete, szolgáltatástervezési és evaluációs ismeretek, egészségtudományi ismeretek, alkalmazott magatartástudományi, mentálhigiénés és lélektani ismeretek, rehabilitációs ismeretek, a szociális munka ismeretei, az egészségügyi menedzsment ismeretei; b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: az integrált szakmai ismeretek felhasználására és gyakorlati alkalmazására, az egészségügyi és szociális problémák egyéni és társadalmi összefüggéseinek feltárására és elemzésére, fejlesztési programok kidolgozására, önálló segítő folyamatok kidolgozására és kivitelezésére, az egészségügyi és szociális problémák komplex kezelésére, szociális diagnosztika és terápia kidolgozására és alkalmazására, az egészségügyi és a szociális szolgáltatók, valamint a mikrokörnyezet között a hatékony problémamegoldás érdekében egyéni és környezeti erőforrások feltárására, mozgósítására és együttműködés kialakítására, szociális segítő feladatok ellátására speciális egészségügyi és mentális problémákkal küzdő csoportok esetében, a rehabilitáció részeként szociális fejlesztő programok kidolgozására és alkalmazására a speciális rehabilitációt igénylő betegségek és csoportok esetében, team munkában való részvételre. c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: jó kommunikációs készség, 20

21 kreativitás, rugalmasság, probléma felismerő, elemző és megoldó készség, információ feldolgozási képesség, intuíció és módszeresség, tanulási készség, környezettel szembeni érzékenység, elkötelezettség és igény a minőségi munkára, igény a szakmai továbbképzésben való részvételre, kezdeményezőkészség, személyes felelősségvállalás, döntéshozatali képesség, rendszerszemléletű gondolkodásmód, alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására. 8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: kredit az egészségi állapot társadalmi összetevői és a jóléti ellátások: a társadalmi státus, az egészségi állapot és az életmód összefüggései, epidemiológiai, demográfiai alapismeretek, egészségpolitika és gazdaságtan, az egészségügy jogi szabályozása, betegjogok, egészségszociológiai, egészségpszichológiai ismeretek, jóléti politikák, biztosítási és finanszírozási rendszerek; szociális munka ismeretei: az egészségügyi szociális munka alkalmazott módszerei és beavatkozási technikái, a szociális munka gyakorlata; egészségtudományi ismeretek: környezet-egészségügyi ismeretek, valamint munka- és élelmezésügyi ismeretek, humán ökológia, egészségfejlesztés, egészségpedagógia, egészségmegőrzés; 8.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei: kredit szociális munka ismeretei: szociális munka idősekkel, szociális munka egészségkárosodottakkal, krízisintervenció, szociális és egészségügyi prevenció, egészségügyi szociális munka, a szociális segítés etikája és gazdaságtana; alkalmazott magatartástudományi, mentálhigiénés és lélektani ismeretek: szociálpszichológia és szociálpszichiátria, a deviancia lélektana, a családlélektan alapjai, a betegség lélektana, ápoláslélektan, veszteségpszichológia, pszichiátria, mentálhigiénés, pszichiátriai és pszichoterápiás ismeretek; rehabilitáció és társadalmi integráció: rehabilitációs ismeretek, speciális csoportok rehabilitációja; menedzsment ismeretek: egészségügyi menedzsment, projektmenedzsment, kutatás- 21

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév 1 A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200 példányban 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 290 TARTALOM 12 Bolognai folyamat Magyarországon Kronológia A magyar felsôoktatás A magyar felsôoktatás jogszabályi háttere 2002-ig nem tette lehetôvé, hogy felsôoktatásunk

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév Az egészségügy időnként egyeseknek, a népegészségügy pedig mindig mindenkinek létkérdés. C. Everett Koop Alapképzés (BSc) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM (OM AZONOSÍTÓ: FI 58544) EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV ÁLTALÁNOS RÉSZ A KAR ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI: Tanrendi tájékoztató Általános rész A Pécsi Orvostudományi

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév

SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős Kiadó: Dr. Túróczi Imre

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a vadgazda mérnöki alapszakon és mesterszakon 2011/2012. tanév 2011. szeptember Holnapunknak minden kulcsa két

Részletesebben

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka 2012 BeTeKintő Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka A kiadvány létrehozásában közreműködtek: az ELTE BTK HÖK tisztségviselői Borító: Lövei

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Alapképzési szakok Levelezõ tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2011 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi docens NymE

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Egészségügyi szervező alapszak (BSc) egészségturizmus-szervező szakirány indítási kérelme Egészségügyi Fakultás Gyula Szarvas, 2007. TARTALOMJEGYZÉK I. ADATLAP... 4 Az adatlap

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben