Uniós rendelkezések a szociális biztonságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Uniós rendelkezések a szociális biztonságról"

Átírás

1 2010. évi frissítés Uniós rendelkezések a szociális biztonságról Az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz kapcsolódó jogok A szociális biztonság koordinációjának ÉVE az Európai Unióban Európai Bizottság

2

3 Uniós rendelkezések a szociális biztonságról Az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz kapcsolódó jogok Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság E.3 egység Kézirat lezárva: január

4 Sem az Európai Bizottság, sem a nevében eljáró személyek nem felelnek azért, hogy a jelen kiadványban foglalt információtartalmakat mások hogyan használják fel. A nem az Európai Unió tulajdonát képező képek felhasználási és sokszorosítási engedélyéért forduljon közvetlenül a jogtulajdonos(ok)hoz fényképek 1, 3: istock fényképek 2, 4: 123RF fénykép 5: Európai Unió A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): (*) Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a as telefonszámokhoz, vagy kiszámlázzák ezeket a hívásokat. Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu). Katalógusadatok és összefoglaló a kiadvány végén található. Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2011 ISBN doi: /91412 Európai Unió, 2011 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett. Printed in Belgium FEHÉR KLÓRMENTES PAPÍRRA NYOMTATVA (ECF)

5 Mire való ez az útmutató? Ez az útmutató minden mobil személyre, vagyis azokra vonatkozik, akik az Európai Unió (EU) egyik tagállamából egy másikba utaznak munka, tanulás, nyugdíjasként való letelepedés céljából vagy akár csak rövid nyaralásra. Az útmutató ismerteti, hogyan követik az embereket szociális biztonsággal kapcsolatos jogaik utazás közben. Az útmutató könnyen érthető információkat kíván nyújtani a szociális biztonsággal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről a két vagy több államot érintő helyzetekben. A szociális biztonsági rendszerek tagállamonként jelentősen eltérnek, és a szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós rendelkezések bár folyamatosan megújulnak egyelőre nem törekszenek ezeknek a rendszereknek az összehangolására. Céljuk kizárólag annak biztosítása, hogy az egyik tagállamból a másikba utazva a polgárok ne veszítsék el szociális biztonsági jogaiknak egy részét vagy egészét. Utazása során számítania kell arra, hogy a szociális biztonság szempontjából megváltozhat a helyzete. Ezért azt tanácsoljuk, hogy már utazását megelőzően ismerkedjen meg az alábbi útmutató megfelelő fejezeteivel, és amennyiben szükséges, további tájékoztatás céljából vegye fel a kapcsolatot hazája szociális biztonsági intézményével. Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi útmutató nem tartalmazza a tagállamok szociális biztonsági rendszerének leírását. A nemzeti szociális biztonsági rendszerekről részletes információkat weblapunkon találhat: jsp?catid=26&langid=hu. Kérjük, ne feledje, hogy a szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós szabályok összetettsége miatt, valamint az útmutató céljára és tömörségére tekintettel az egyes fejezetekben található információk nem lehetnek mindig teljes körűek. Ráadásul a szociális biztonságra vonatkozó uniós jogot nagyban befolyásolja az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata, így az dinamikus, és idővel változik. Kétség esetén azt javasoljuk, hogy látogasson el az útmutató végén felsorolt weboldalakra, vagy vegye fel a kapcsolatot tagállamának illetékes szociális biztonsági hatóságaival. 3

6 Tartalom 1. A szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós rendelkezések Miért van szükség uniós rendelkezésekre? Miről szól a szociális biztonság uniós koordinációja? A szociális biztonság korszerűsített uniós koordinációja Jobb információellátás, könnyebb hozzáférés a jogokhoz Áttérés a régi szabályokról az újakra Vonatkoznak-e Önre ezek a rendelkezések? Mely országokban hivatkozhat ezekre a rendelkezésekre? Mely területeket érintik a szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós rendelkezések? Ön melyik államban biztosított? Melyek az Ön jogai és kötelezettségei? Amit betegség vagy gyermekszülés esetén tudnia kell Munkahelyi balesetek és foglalkozási betegségek Rokkantság Ki folyósítja az öregségi nyugdíjamat? Túlélő hozzátartozói nyugdíjak és haláleseti juttatások Mi a teendő munkanélküliség esetén? Mi a helyzet a családi ellátásokkal? Előnyugdíj-ellátások Egyedi, nem járulékalapú pénzbeli ellátások

7 6. Az Ön jogai néhány szóban Határ menti ingázó Külföldi kiküldetésben lévő munkavállaló Nyugdíjas Turista Diák Nem aktív személy Nem uniós állam állampolgára A koordinációs rendelkezések működése a gyakorlatban Hordozható dokumentumok Ügyintézés több tagállamban Idegen országok, idegen nyelvek: nem szabad, hogy problémát jelentsenek! A tagállamok szociális biztonsági intézményei: probléma esetén hozzájuk mindig fordulhat Az uniós szabályok élveznek elsőbbséget Az igazságszolgáltatáshoz fordulni: az Ön legalapvetőbb joga! Az Európai Unió Bírósága Ha egyéb kérdései vannak Hasznos internetes linkek

8

9 1. A szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós rendelkezések 1.1. Miért van szükség uniós rendelkezésekre? A szociális biztonság koordinációjára vonatkozó európai uniós rendelkezések nélkül nem lenne garantált az Ön kielégítő védelme, amikor az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát gyakorolja. Utazása során valójában számos, a szociális biztonsággal kapcsolatos jogaihoz kapcsolódó kérdéssel és problémával szembesülhet, például az alább felsoroltakkal. Ki egyenlíti ki a kórházi számlámat, ha baleset ér vagy megbetegszem külföldi tartózkodás során? Milyen nyugdíjjogosultság illet meg, ha különböző tagállamokban álltam munkaviszonyban? Melyik tagállamnak kell folyósítania a munkanélküli-ellátásaimat, ha határ menti ingázó vagyok? Lehetséges, hogy továbbra is részesüljek munkanélküli-ellátásokban, amikor másik tagállamban keresek munkát? Melyik tagállamnak kell folyósítania a családi ellátásaimat, ha a gyermekeim lakóhelye másik tagállamban van, és nem abban, ahol dolgozom? Hol kell befizetnem a társadalombiztosítási járulékaimat, milyen nyelven kell beadnom az ellátások iránti kérelmeket, és milyen határidőket kell betartanom? A szociális biztonságra vonatkozó nemzeti jogszabályok önmagukban nem képesek megválaszolni ezeket a kérdéseket: Önt ezért a dupla biztosítás vagy éppen a biztosítás hiányának veszélye fenyegetné, elveszíthetné bizonyos szociális ellátásokra korábban megszerzett jogosultságát anélkül, hogy más jogosultságokat szerezhetne. Ezért van szükség az Unió egész területén alkalmazható közösségi rendelkezésekre a törvényes szociális biztonsági rendszerek által garantált jogok hatékony és teljes védelme érdekében. 7

10 1.2. Miről szól a szociális biztonság uniós koordinációja? A szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós rendelkezések nem helyettesítik a nemzeti szociális biztonsági rendszereket egy egységes európai rendszerrel. Egy ilyen jogharmonizáció politikai szempontból sem lehetséges, mivel a tagállamok szociális biztonsági rendszerei egyfelől mélyen az adott ország kulturális hagyományában gyökerező tradíciók, másfelől eltérő prioritások gyümölcseként alakultak ki. Az uniós rendelkezések célja nem a nemzeti szociális biztonsági rendszerek összehangolása, hanem a koordinációjuk megvalósítása. Minden tagállam szabadon dönthet arról, ki köteles nemzeti jogszabályai szerint biztosítással rendelkezni, ki milyen ellátásokra jogosult és milyen feltételek mellett, hogyan számítják ki ezeket az ellátásokat, illetve milyen járulékokat kell fizetni. A koordinációs rendelkezések közös szabályokat és alapelveket fektetnek le, amelyeket a nemzeti jogszabályok alkalmazásakor minden egyes állam nemzeti hatóságainak, szociális biztonsági intézményeinek, törvényszékeinek és bíróságainak be kell tartania. Ezáltal biztosítható, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása nem hozza hátrányos helyzetbe azokat, akik a tagállamokon belüli szabad mozgáshoz, illetve letelepedéshez való jogukat gyakorolják. Másként fogalmazva, ha Ön gyakorolta az Európán belüli szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jogát, nem kerülhet hátrányba egy olyan személlyel szemben, aki mindig is egyetlen tagállamon belül élt és dolgozott. Ebből a célból az alábbi problémákra kell megoldást találni. Egyes tagállamokban a szociális biztonsági védelemhez való hozzáférés alapja a lakóhely, míg más országokban csak a szakmai tevékenységet végző személyek (és családtagjaik) rendelkeznek biztosítással. A migráns munkavállalókra háruló többszörös tagállami biztosítási terheket vagy éppen biztosítás nélkül maradásukat eredményező helyzetek elkerülése érdekében a koordinációs rendelkezések minden esetben meghatározzák, melyik nemzeti jogrendszert kell alkalmazni a migráns munkavállalóra. A nemzeti jogszabályok az ellátásokra való jogosultságot egyes esetekben bizonyos biztosítási, munkavállalási vagy tartózkodási idő megszerzésétől teszik függővé (ez az időszak tagállamtól és ellátástípustól függően hat hónap, egy év, öt év, de egyes esetekben akár tizenöt év is lehet). A koordinációs 8

11 rendelkezések előírják az időszakok összesítését. Ez azt jelenti, hogy adott esetben az egyik tagállamban letöltött biztosítási, munkavállalási vagy tartózkodási időt figyelembe kell venni a másik tagállamban az ellátásokra való jogosultság megállapításakor. PÉLDA Mi történne a rokkanttá vált migráns munkavállalóval, aki előbb négy éven keresztül egy olyan tagállamban volt biztosítva, ahol legalább öt év igazolása szükséges a rokkantsági ellátásokra való jogosultsághoz, majd tizennégy évet egy olyan tagállamban, ahol tizenöt év igazolása szükséges a jogosultsághoz? Ha a közösségi rendeletek nem léteznének, ez a munkavállaló pusztán a nemzeti jogszabályok alkalmazása alapján egyik tagállamban sem lenne jogosult rokkantsági ellátásra, jóllehet összesen tizennyolc éven keresztül biztosítva volt! A szociális biztonságra vonatkozó uniós rendelkezések nem vezetnek be új típusú ellátásokat, és nem írják felül a nemzeti jogszabályokat. Céljuk kizárólag az, hogy védelmet nyújtsanak azoknak az európai polgároknak, akik egy másik tagállamban dolgoznak, telepednek le vagy tartózkodnak. MEGJEGYZÉS Ebben az útmutatóban gyakran használjuk a lakóhely és a tartózkodási hely fogalmát: a lakóhely az, ahol Ön általában él; a tartózkodási hely pedig az átmeneti tartózkodásának a helye. 9

12 2. A szociális biztonság korszerűsített uniós koordinációja Immár 50 éve vannak a szociális biztonság koordinációjára vonatkozó európai uniós rendelkezések, és ezek a szabályok folyamatosan alkalmazkodtak a társadalmi és jogi fejleményekhez. Az új 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet, vagyis a szociális biztonság korszerűsített uniós koordinációja erre az értékes tapasztalatra épül: egyszerűsítik és fejlesztik az uniós jogot, és javítják az érintett személyek jogi helyzetét. A szociális biztonság korszerűsített uniós koordinációja azt jelenti, hogy ezek a szabályok immár nem a munkavállalók mobilitásának elősegítésére, hanem valamennyi polgár jogainak érvényesítésére összpontosítanak, függetlenül attól, hogy az érintettek dolgoznak-e vagy sem. A szociális biztonság koordinációjának említett változásai a mozgásban lévő európaiak életének megkönnyítését célozzák. A korszerűsített koordináció nagy előrelépés a polgárok védelme terén, és ez nem csak arra a 10,5 millió európaira vonatkozik, akik nem abban az uniós tagállamban élnek, ahol születtek (az EU össznépességének körülbelül 2,1%-a). Megkönnyíti majd annak a embernek az életét is, akik több tagállamban dolgoztak, és nyugdíjjogosultságaik egy részét minden évben exportálniuk kell. Emellett javítani fogja annak a több mint 1 millió embernek a védelmét is, akik a munkájuk miatt naponta lépnek át uniós határokat Jobb információellátás, könnyebb hozzáférés a jogokhoz A korszerűsített koordináció középpontjában a polgárok állnak, az új rendeletek külön hangsúlyt helyeznek a tagállamok polgárokkal szembeni kötelezettségeire. Ennek megfelelően a tagállamoknak aktív segítséget és tájékoztatást kell nyújtaniuk, és a hatékonyságra, a gyors ügyintézésre és a hozzáférhetőségre vonatkozóan konkrét célkitűzéseket kell teljesíteniük. A polgároknak ennek fejében a lehető leghamarabb tájékoztatniuk kell az intézményeket az ellátásokra való jogosultságukat érintő, a személyes vagy családi helyzetükben bekövetkezett minden változásról. Ennek a megfelelő ügyintézésre vonatkozó célkitűzésnek a támogatása céljából az új szabályok megkövetelik, hogy az intézmények elektronikus úton cseréljenek adatokat. Ezt az úgynevezett EESSI rendszeren (Electronic Exchange of Social Security Information, a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus 10

13 adatcseréje) keresztül végzik, amely több mint nemzeti intézményt köt majd össze. A korábbi E jelű, papíralapú formanyomtatványok eltűnnek, bár néhányat új, hordozható dokumentumok váltanak fel (lásd a 7. pontban szereplő felsorolást). A polgárok is hozzáférhetnek majd az EESSI rendszerhez egy olyan címtár útján, amely felsorolja a szociális biztonság koordinációjában részt vevő összes nemzeti és helyi intézményt. Az új rendeletek az Európán belül helyet változtató személyek védelmét is javítják. A nemzeti jogszabályok fejlődésének követése érdekében olyan új jogokról is rendelkeznek, mint amilyenek az apasági ellátás és az előnyugdíj, amelyekről a korábbi szabályok nem szóltak. Egyszerűsítették továbbá a munkanélküliségre, az egészségbiztosításra és családi ellátásokra vonatkozó rendelkezéseket, ami megkönnyíti a rendeletek értelmezését, és kevesebb lehetőséget ad egymásnak ellentmondó nézetek kialakulására. Az új rendeletek bevezetik azt a lehetőséget is, hogy a polgárok ideiglenesen nyilvántartásba vetessék magukat, és hozzáférjenek az ellátásokhoz, ha a tagállamok nézetei eltérnek azt illetően, hogy melyik állam jogát kell alkalmazni. Ez garantálja, hogy senki se maradjon szociális biztonsági védelem nélkül, amíg egy tagállam döntésére vár. Ugyanakkor rendelkeznek a tagállamok közötti párbeszédre és békéltetésre vonatkozó új eljárásról is. Ha az államok nézetei eltérnek egy dokumentum érvényességét vagy azt illetően, hogy egy adott esetre melyik tagállam joga alkalmazandó, ez az eljárás lehetővé teszi a számukra, hogy legfeljebb 6 hónap alatt végső megállapodásra jussanak. Az új rendeletek május 1-jén lépnek hatályba. Ettől a naptól fogva minden nemzeti intézmény és szerv alkalmazni kezdi a szociális biztonság koordinációjára vonatkozó új szabályokat, amelyeket ebben az útmutatóban mindvégig figyelembe veszünk. FONTOS MEGJEGYZÉS Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát (az EGT országai) és Svájcot illetően az új rendeletek nem alkalmazandóak, amíg az EU és az említett országok közti megállapodásokat az új rendeletek fényében nem módosítják. 11

14 2.2. Áttérés a régi szabályokról az újakra Különleges rendelkezéseket fogadtak el annak biztosítása céljából, hogy a polgárokat ne érintse hátrányosan az új szabályokra való áttérés. Melyik szabályokat alkalmazzák a régi szabályok szerint benyújtott kérelmekre? Elvileg amint hatályba lépnek az új rendeletek, azokat alkalmazzák a már a hatálybalépésük előtt keletkezett helyzetekre is. Azonban ha egy kérelmet a régi rendeletek alapján nyújtottak be, arra a benyújtáskor hatályos szabályoknak kell vonatkozniuk. Ha Önnek a régi szabályok szerint állapítottak meg nyugdíjat, kérheti annak az új szabályok szerinti újraszámítását. Az ilyen újraszámítás semmilyen esetben sem jelentheti a megítélt ellátás összegének csökkentését. Mi történik azokkal a dokumentumokkal, amelyeket az intézmények a régi rendeletek szerint állítottak ki a számomra? A szociális biztonság koordinációjával kapcsolatos dokumentumok (vagyis az E jelű formanyomtatványok, az európai egészségbiztosítási kártyák és az ideiglenes helyettesítő igazolások), amelyeket az illetékes hatóságok a régi szabályok szerint bocsátottak ki, továbbra is érvényesek maradnak, és azokat a tagállami intézmények figyelembe veszik az új rendeletek hatálybalépése után is. Nem használhatóak azonban az érvényességi idejük lejárta után, vagy ha azokat az illetékes intézmény visszavonja vagy kicseréli. Melyik tagállamban leszek biztosítva, ha megváltoztak a helyzetemre vonatkozó szabályok? Amennyiben az új szabályok eredményeképp más tagállam jogszabályai vonatkoznak Önre, mint amelyet a régi szabályok meghatároztak, akkor az eredeti tagállam jogszabályai alkalmazandóak továbbra is mindaddig, amíg a vonatkozó helyzet változatlan marad, azonban legfeljebb 10 évig. Ön azonban kérheti, hogy Önre az új rendeletek szerinti tagállam joga vonatkozzon. 12

15 A kiküldött munkavállalókra vonatkozóan az új szabályokkal újraindul az új rendeletekben szabályozott kiküldetési időszak? A kiküldetésre vonatkozóan az új szabályok is időben korlátozott mentességet biztosítanak az alól az általános szabály alól, hogy mindenkinek abban az államban kell biztosítással rendelkeznie, ahol dolgozik. Ezért a korábbi szabályok alapján felhasznált kiküldetési időszakot figyelembe veszik, és levonják az új rendeletek szerinti általános kiküldetési határidőből. FONTOS MEGJEGYZÉS Felmerülhetnek egyéb kérdések vagy problémák a régi és az új szabályok kölcsönhatásával kapcsolatban. Feltétlenül forduljon az Ön országában az ügyben illetékes intézményhez további tájékoztatásért azt illetően, hogy milyen változásokat hozhatnak az új szabályok az Ön helyzetében. A korszerűsített koordináció nagy hangsúlyt fektet a polgárok tájékoztatására: Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztassák az új koordinációs rendelkezések szerinti jogairól és kötelezettségeiről. 13

16 3. Vonatkoznak-e Önre ezek a rendelkezések? A szociális biztonságra vonatkozó uniós rendelkezések jelenleg még nem vonatkoznak minden egyes, az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamain belül mozgó vagy ott tartózkodó személyre. Éppen ezért fontos, hogy tudja, vajon Ön személy szerint ezeknek a rendelkezéseknek a hatálya alá tartozik-e: kizárólag ebben az esetben hivatkozhat ugyanis az uniós rendelkezésekre a nemzeti bíróságok, illetve intézmények előtt. Az Európai Unió tagállamai vagy Norvégia, Izland, Liechtenstein (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján) és Svájc (EU Svájc megállapodás) minden állampolgára, aki az egyik felsorolt ország jogszabályai szerint biztosított vagy biztosítva volt, a koordinációs rendelkezések védelme alá tartozik. Bizonyos esetekben ezek a rendelkezések a nem uniós állampolgárokra is vonatkoznak (lásd a 6.7. pontot). 14

17 4. Mely országokban hivatkozhat ezekre a rendelkezésekre? Ön az Európai Unió (EU), illetve az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamennyi tagországá ban, valamint Svájcban hivatkozhat a szociális biztonságra vonatkozó uniós rendelkezésekre. Európai Unió (EU): Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia Európai Gazdasági Térség (EGT): EU-27 + Norvégia, Izland, Liechtenstein Svájc Az új, 883/2004/EK és 987/2009/EK rendeletek csak az EGT-vel és Svájccal kötött megállapodások módosítása után lesznek alkalmazandók az EGT-országokban és Svájcban. Addig ezekre az országokra továbbra is az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendeletek vonatkoznak. MEGJEGYZÉS Amikor az útmutató a tagállam kifejezést használja, a fent említett összes államra utal. 15

18 5. Mely területeket érintik a szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós rendelkezések? A szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós rendelkezéseket az alábbi szociális biztonsági ágakat érintő nemzeti jogszabályokra ( 1 ) kell alkalmazni: betegségi ellátások, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások, munkahelyi balesetek, foglalkozási betegségek, rokkantsági ellátások, öregségi nyugdíjak, túlélő hozzátartozó számára nyújtott ellátások, haláleseti juttatások, munkanélküli-ellátások, családi ellátások, előnyugdíjak. Ez azt jelenti, hogy Ön minden olyan esetben hivatkozhat a koordinációs rendelkezésekre, amikor az szükségesnek mutatkozik az egyik ilyen ellátásra való jogosultságához. Ezek a rendelkezések ugyanakkor nem alkalmazhatók a következő területeken: szociális és orvosi ellátások: ezek az ellátások általában jövedelemhez kötöttek, és nem kapcsolódnak a fent említett kategóriák egyikéhez sem; ( 1 ) A 883/2004/EK rendelet 1. cikke szerint»jogszabályok«: az egyes tagállamok tekintetében [ ] törvények, rendeletek és egyéb kötelező rendelkezések, valamint minden egyéb végrehajtási intézkedés a jelen 5. pontban felsorolt szociális biztonsági ágakhoz kapcsolódóan. 16

19 háború és egyéb katonai cselekmények vagy ezek következményeinek áldozatai, bűncselekmények, merénylet vagy terrorcselekmények áldozatai, állami tisztviselők által a feladatuk ellátása során okozott károk elszenvedői vagy politikai vagy vallási okokból vagy származásuk miatt hátrányt szenvedő személyek részére nyújtott ellátások. Egyes esetekben nehézségekbe ütközhet annak megállapítása, hogy egy bizonyos ellátás a koordinációs rendelkezések hatálya alá tartozik-e. Ilyen esetekben feltétlenül lépjen kapcsolatba a megfelelő intézménnyel. FONTOS MEGJEGYZÉS A koordinációs rendelkezések a szociális biztonság területeire vonatkoznak, nem pedig az adórendszerre ez utóbbit kétoldalú megállapodások szabályozhatják. Az Ön konkrét esetére vonatkozó részletesebb felvilágosításért szíveskedjen saját államának adóhatóságához fordulni Ön melyik államban biztosított? Először is, a koordinációs rendelkezések szabályokat határoznak meg annak megállapítása céljából, hogy Ön melyik tagállam szociális biztonságra vonatkozó jogszabályainak hatálya alá tartozik, ha több tagállamot érintő helyzetbe kerül. Ez fontos a társadalombiztosítási járulékok fizetése szempontjából és az ellátásokra, valamint a jövőbeli nyugdíjra való jogosultság szempontjából is. Az alapelveket alább fejtjük ki. A. Ön egyszerre mindig csak egy állam jogszabályainak hatálya alá tartozik Ezt az elvet a jelenleg vagy korábban egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozó minden személyre alkalmazni kell, az érintett államok számától függetlenül. Még azok a személyek is, akik egyszerre négy vagy öt tagállamban állnak munkaviszonyban, egyszerre csak egy adott tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartoznak. 17

20 B. Ön azon tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, amelyben dolgozik Ezt az elvet minden munkavállalóra és önálló vállalkozóra alkalmazni kell, akkor is, ha lakóhelyük, illetve vállalkozásuk vagy munkaadójuk telephelye más tagállam területén található. Másként fogalmazva: ha Ön abbahagyja a munkáját az egyik tagállamban, hogy egy másik tagállamban kezdjen dolgozni, ettől fogva a foglalkoztatás helye szerinti új állam szociális jogrendszerének hatálya alá tartozik. Ez azt jelenti, hogy ettől fogva nem szerez további jogosultságokat a régi államban, hanem helyettük az újban szerez újakat. Az nem számít, hogy lakóhelye az új államban van-e vagy sem: ha határ menti ingázóként dolgozik, akinek lakóhelye továbbra is a régi munkahely szerinti országban van, akkor is abban az államban rendelkezik biztosítással, ahol a munkahelye található. 18

21 KIVÉTELEK Korlátozott számú kivétel létezik ez alól az alapelv alól. Kiküldetés esetén: A munkaadója Önt egy bizonyos időre egy másik államba küldheti dolgozni. Ezt a speciális feltételek mellett létrejövő helyzetet kiküldetésnek hívják. Ha a feltételek teljesülnek (és Önt nem egy másik személy helyettesítésére küldik), Ön legfeljebb 24 hónapig dolgozhat ilyen körülmények között, és közben továbbra is a kiküldő állam jogszabályainak hatálya alá tartozik. Ez a megoldás annak elkerülését célozza, hogy rövid külföldi munkavállalási időszakok esetén gyakran változzon az alkalmazandó jogrendszer, ezért időben korlátozzák. A kiküldetés szerinti államba való indulás előtt gondoskodnia kell egy A1 jelű nyomtatvány beszerzéséről (lásd a 7. pontban szereplő felsorolást), amely igazolja, hogy Ön a kiküldő állam jogszabályainak hatálya alá tartozik. A nyomtatványt Ön vagy a munkáltatója a biztosítás helye szerinti tagállam (a küldő tagállam) intézményétől igényelheti. Ugyanezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni azokra az önálló vállalkozókra is, akik időszakosan egy másik tagállamban folytatnak hasonló tevékenységet. Tengerészek: Ha Ön tengerészként egy tagállam lobogója alatt közlekedő tengeri hajón vállal munkát, a lobogó szerinti tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik abban az esetben is, ha lakóhelye másik tagállamban található. Azonban ha a munkáltatójának bejegyzett székhelye a lobogó szerinti tagállamtól eltérő tagállamban van, és az Ön lakóhelye is ott található, akkor Ön a lakóhelye szerinti államban rendelkezik biztosítással. Az érintett személyek érdekében: Ezektől a közös uniós szabályoktól el lehet térni azzal a feltétellel, hogy az eltérés az érintett személyek érdekében áll. Ilyen esetben két vagy több tagállam közös megállapodással rendelkezhet nemzeti eltérésekről. C. Ha Ön több tagállamban dolgozik Ilyen esetben az alapelv annak az államnak a meghatározása, amellyel Ön a legszorosabb kapcsolatban áll. 19

22 Ha Ön több tagállamban dolgozik, és abban az államban van a lakóhelye, ahol a tevékenysége jelentős részét végzi mint munkavállaló vagy önálló vállalkozó, akkor a lakóhelye szerinti állam jogszabályainak hatálya alá tartozik. Ha Ön több tagállamban dolgozik, és több, különböző tagállamokban lévő vállalkozás vagy munkáltató foglalkoztatja, akkor szintén a lakóhelye szerinti állam jogszabályainak hatálya alá tartozik. Ha az Ön lakóhelye szerinti állam nem ugyanaz, mint amelyben a tevékenysége jelentős részét végzi (munkavállaló esetén), vagy amely az érdekeltségeinek a központja (önálló vállalkozó esetén), akkor a következő szabályok alkalmazandóak. Munkavállalók: Önre annak a tagállamnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a munkáltatójának a bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye található. Önálló vállalkozók: Önre annak a tagállamnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben az érdekeltségeinek a központja található. Ha munkavállalóként és önálló vállalkozóként is folytat tevékenységet különböző tagállamokban, a munkavállalóként végzett tevékenysége szerinti állam jogszabályai élveznek elsőbbséget. Végezetül a köztisztviselők akkor is a kormányzatuk szerinti állam jogszabályainak hatálya alá tartoznak, ha munkavállalóként és/vagy önálló vállalkozóként folytatnak tevékenységet. D. Ha Ön nem dolgozik, a lakóhelye szerinti állam jogszabályainak hatálya alá tartozik Ez a munkanélküliség egyes eseteire (lásd az 5.8. pontot) vonatkozhat, továbbá egyéb olyan helyzetekre, amelyeket az előző bekezdések nem fednek le (vagyis az úgynevezett nem aktív személyekre, lásd a 6.6. pontot). 20

23 A korszerűsített koordináció szerint alkalmazandó jogszabályok HIVATKOZÁSI ALAP: A 883/2004/EK RENDELET Általános elvek 11. cikk Eltérések 12. és 16. cikk Egymással szembenálló szabályok 13. cikk Különleges kategóriák A 11. cikk (2) bekezdése, (3) bekezdésének e) pontja és (4) bekezdése KIRE MELY JOGSZABÁLYOK ALMALMAZANDÓAK? A munkavállalók a lex loci laboris elvének megfelelően a munkájuk helye szerinti jogszabályok hatálya alá tartoznak. A külföldi kiküldetésben lévő munkavállalók továbbra is a kiküldő állam jogszabályainak hatálya alá tartoznak. Két vagy több tagállam megállapodhat abban, hogy bizonyos személyek vagy személyek bizonyos kategóriái érdekében kivételeket biztosítanak az általános szabályok alól. Két vagy több államban tevékenységet folytató személyek esetén attól függ, hogy mely jogszabályok alkalmazandóak, hogy a személy a lakóhelye szerinti államban végzi-e a tevékenységei jelentős részét. Egyedi szabályok vonatkoznak a nem aktív személyekre. Egyedi szabályok vonatkoznak a tengerészekre Melyek az Ön jogai és kötelezettségei? Főszabály szerint, ha Ön egy tagállam szociális biztonsági jogszabályainak a hatálya alá tartozik, akkor ugyanazok a jogok és kötelezettségek vonatkoznak Önre, mint az érintett állam állampolgáraira. Ez nevezetesen azt jelenti, hogy az ellátások igénylésére beadott kérelmét nem utasíthatják vissza pusztán arra az indokra hivatkozva, hogy Ön nem az adott állam állampolgára. Az egyenlő bánásmód elve nemcsak a nyílt ( közvetlen ) diszkrimináció esetében alkalmazandó, hanem a megkülönböztetés valamennyi rejtett ( közvetett ) formája esetében is, amikor a nemzeti jogrendszer valamely rendelkezése egyformán 21

24 alkalmazható az ország állampolgáraira és a külföldiekre, de oly módon, hogy ez utóbbiakat hátrányos helyzetbe hozza. A megkülönböztetés tilalmának az elve és az egyenlő bánásmód elve egyaránt nagyon fontos eleme a koordinációs szabályoknak, mivel megakadályozzák, hogy hátrányos helyzetbe kerüljenek az Unión belül helyet változtató személyek. Így az új koordinációs szabályok szerint egy általános rendelkezés konkrét formában fogalmazza meg ezeket az elveket: és a juttatásokat, a jövedelmet, a tényeket vagy az eseményeket egyenlővé vagy hasonlóvá kívánja tenni. Ez azt jelenti, hogy például ha egy tagállam egy bizonyos eseményhez (pl. katonai szolgálat teljesítéséhez vagy munkahelyi balesethez) köti az ellátásra való jogosultságot, akkor a szociális biztonsági ellátásokra való jogosultság értékelésekor a más tagállamban bekövetkezett hasonló eseményeket is figyelembe kell vennie, ugyanúgy, mintha azok a saját területén következtek volna be. A koordinációs rendelkezések szerint Ön a biztosítás helye szerinti ország állampolgáraival azonos jogokkal rendelkezik a szociális biztonsági intézmények szervei tagjainak megválasztásában és a kinevezésükben való részvételben. Ugyanakkor a nemzeti jogszabályok döntik el, hogy Ön megválasztható-e az ezekben a szervekben betöltött tisztségekre. Végezetül nem szabad elfeledkezni a biztosítás helye szerinti állam felé teljesítendő kötelezettségekről sem. Különösen a társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettségre kell odafigyelni, illetve az érintett tagállam által saját állampolgárai számára előírt egyéb kötelezettségekre is (például a nemzeti hatóságoknál való nyilvántartásba vételre és bizonyos tények nekik történő bejelentésére) Amit betegség vagy gyermekszülés esetén tudnia kell A koordinációs rendelkezések részletes fejezetet szentelnek a biztosított személyeknek, nyugdíjasoknak, illetve ezek külföldön tartózkodó családtagjainak járó betegségi, anyasági és annak megfelelő apasági ellátásoknak. Széles körű és hatékony védelmet nyújtanak nem csupán a migráns munkavállalók, illetve családtagjaik számára, hanem a rendelkezések hatálya alá tartozó valamennyi személy, 22

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások Bevezetés 2 I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban 5 II. Az öregségi nyugdíj 8 III. A rokkantsági nyugdíj 14 IV. A baleseti nyugellátások 17 V. A hozzátartozói nyugellátások 18 VI. Gyakori

Részletesebben

Nyugdíj az Európai Unióban

Nyugdíj az Európai Unióban Nyugdíj az Európai Unióban Az Európai Unió szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó szabályozásáról 2 Mit kell tudni az egyes nyugellátásokra vonatkozó szabályozásról? 9 Gyakori kérdések a magyar nyugdíjrendszer

Részletesebben

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára European Trade Union Confederation (ETUC) Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Katrin Distler, DGB & Ger Essers, FNV Európai Szakszervezeti

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE 1971R1408 HU 28.04.2006 006.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE (1971. június 14.) a

Részletesebben

A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT

A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT A projekt alatt gyűjtött tényeket konkrét estekre alkalmazva ellenőriztük, hogy a Csehországból, Magyarországról, Lengyelországból és Romániából Olaszországba költöző mobil munkavállalókat

Részletesebben

Egészségbiztosítás az Európai Unióban

Egészségbiztosítás az Európai Unióban Elek Diána 1 Egészségbiztosítás az Európai Unióban A magyarok között egyre több a külföldön munkát keresők és vállalók száma, akik az idegen országban több, előre nem várt nehézséggel szembesülhetnek.

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában Az Ön szociális biztonsági jogai Szlovákiában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Finnországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Finnországban Az Ön szociális biztonsági jogai Finnországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány 2013. szeptember 26. Napjainkban a hazai munkaerőpiacot erőteljes mozgás jellemzi.

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 721-692 A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KOORDINÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN VARGA ZOLTÁN*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 721-692 A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KOORDINÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN VARGA ZOLTÁN* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 721-692 A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KOORDINÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN Bevezetés VARGA ZOLTÁN* A szociális biztonsági kérdésekben az Európai Unió tagállamai

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Olaszországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Olaszországban Az Ön szociális biztonsági jogai Olaszországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Bulgáriában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Bulgáriában Az Ön szociális biztonsági jogai Bulgáriában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Németországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Németországban Az Ön szociális biztonsági jogai Németországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Dániában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Dániában Az Ön szociális biztonsági jogai Dániában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

EU: ÉLJÜNK VELE! Kézikönyv és használati útmutató európai uniós mindennapjainkhoz

EU: ÉLJÜNK VELE! Kézikönyv és használati útmutató európai uniós mindennapjainkhoz EU: ÉLJÜNK VELE! Kézikönyv és használati útmutató európai uniós mindennapjainkhoz A Europe Direct szolgáltatás segít választ találni az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire. A szolgáltatás ingyenesen

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Görögországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Görögországban Az Ön szociális biztonsági jogai Görögországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban Az Ön szociális biztonsági jogai a Cseh Köztársaságban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban Az Ön szociális biztonsági jogai Svájcban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

1. Mit jelent a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés a magyar jogban

1. Mit jelent a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés a magyar jogban 1. Mit jelent a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés a magyar jogban 2. Külföldi személyeknek kiküldetésben, kirendelésben, munkaerő-kölcsönzésben történő magyarországi munkavállalásának feltételei

Részletesebben

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége 4. számú információs füzet Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek

Részletesebben

Az első EURES-állásod

Az első EURES-állásod Az első EURES-állásod 2014-2015 Útmutató munkakeresőknek és munkáltatóknak eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Szociális Európa Az első EURES-állásod Megkönnyítjük a szabad mozgást és

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Hollandiában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Hollandiában Az Ön szociális biztonsági jogai Hollandiában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Írta: Mészáros Attila Lastofka János Soltis Lilla Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban E ENG M IS ÉRINT A személyek szabad mozgása az Európai Unióban munkavállalási, letelepedési és tanulási lehetôségek a magyar állampolgárok számára az uniós csatlakozás elôtt és után Budapest 2002 SZERZÔK:

Részletesebben