Uniós rendelkezések a szociális biztonságról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Uniós rendelkezések a szociális biztonságról"

Átírás

1 2010. évi frissítés Uniós rendelkezések a szociális biztonságról Az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz kapcsolódó jogok A szociális biztonság koordinációjának ÉVE az Európai Unióban Európai Bizottság

2

3 Uniós rendelkezések a szociális biztonságról Az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz kapcsolódó jogok Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság E.3 egység Kézirat lezárva: január

4 Sem az Európai Bizottság, sem a nevében eljáró személyek nem felelnek azért, hogy a jelen kiadványban foglalt információtartalmakat mások hogyan használják fel. A nem az Európai Unió tulajdonát képező képek felhasználási és sokszorosítási engedélyéért forduljon közvetlenül a jogtulajdonos(ok)hoz fényképek 1, 3: istock fényképek 2, 4: 123RF fénykép 5: Európai Unió A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): (*) Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a as telefonszámokhoz, vagy kiszámlázzák ezeket a hívásokat. Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu). Katalógusadatok és összefoglaló a kiadvány végén található. Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2011 ISBN doi: /91412 Európai Unió, 2011 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett. Printed in Belgium FEHÉR KLÓRMENTES PAPÍRRA NYOMTATVA (ECF)

5 Mire való ez az útmutató? Ez az útmutató minden mobil személyre, vagyis azokra vonatkozik, akik az Európai Unió (EU) egyik tagállamából egy másikba utaznak munka, tanulás, nyugdíjasként való letelepedés céljából vagy akár csak rövid nyaralásra. Az útmutató ismerteti, hogyan követik az embereket szociális biztonsággal kapcsolatos jogaik utazás közben. Az útmutató könnyen érthető információkat kíván nyújtani a szociális biztonsággal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről a két vagy több államot érintő helyzetekben. A szociális biztonsági rendszerek tagállamonként jelentősen eltérnek, és a szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós rendelkezések bár folyamatosan megújulnak egyelőre nem törekszenek ezeknek a rendszereknek az összehangolására. Céljuk kizárólag annak biztosítása, hogy az egyik tagállamból a másikba utazva a polgárok ne veszítsék el szociális biztonsági jogaiknak egy részét vagy egészét. Utazása során számítania kell arra, hogy a szociális biztonság szempontjából megváltozhat a helyzete. Ezért azt tanácsoljuk, hogy már utazását megelőzően ismerkedjen meg az alábbi útmutató megfelelő fejezeteivel, és amennyiben szükséges, további tájékoztatás céljából vegye fel a kapcsolatot hazája szociális biztonsági intézményével. Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi útmutató nem tartalmazza a tagállamok szociális biztonsági rendszerének leírását. A nemzeti szociális biztonsági rendszerekről részletes információkat weblapunkon találhat: jsp?catid=26&langid=hu. Kérjük, ne feledje, hogy a szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós szabályok összetettsége miatt, valamint az útmutató céljára és tömörségére tekintettel az egyes fejezetekben található információk nem lehetnek mindig teljes körűek. Ráadásul a szociális biztonságra vonatkozó uniós jogot nagyban befolyásolja az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata, így az dinamikus, és idővel változik. Kétség esetén azt javasoljuk, hogy látogasson el az útmutató végén felsorolt weboldalakra, vagy vegye fel a kapcsolatot tagállamának illetékes szociális biztonsági hatóságaival. 3

6 Tartalom 1. A szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós rendelkezések Miért van szükség uniós rendelkezésekre? Miről szól a szociális biztonság uniós koordinációja? A szociális biztonság korszerűsített uniós koordinációja Jobb információellátás, könnyebb hozzáférés a jogokhoz Áttérés a régi szabályokról az újakra Vonatkoznak-e Önre ezek a rendelkezések? Mely országokban hivatkozhat ezekre a rendelkezésekre? Mely területeket érintik a szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós rendelkezések? Ön melyik államban biztosított? Melyek az Ön jogai és kötelezettségei? Amit betegség vagy gyermekszülés esetén tudnia kell Munkahelyi balesetek és foglalkozási betegségek Rokkantság Ki folyósítja az öregségi nyugdíjamat? Túlélő hozzátartozói nyugdíjak és haláleseti juttatások Mi a teendő munkanélküliség esetén? Mi a helyzet a családi ellátásokkal? Előnyugdíj-ellátások Egyedi, nem járulékalapú pénzbeli ellátások

7 6. Az Ön jogai néhány szóban Határ menti ingázó Külföldi kiküldetésben lévő munkavállaló Nyugdíjas Turista Diák Nem aktív személy Nem uniós állam állampolgára A koordinációs rendelkezések működése a gyakorlatban Hordozható dokumentumok Ügyintézés több tagállamban Idegen országok, idegen nyelvek: nem szabad, hogy problémát jelentsenek! A tagállamok szociális biztonsági intézményei: probléma esetén hozzájuk mindig fordulhat Az uniós szabályok élveznek elsőbbséget Az igazságszolgáltatáshoz fordulni: az Ön legalapvetőbb joga! Az Európai Unió Bírósága Ha egyéb kérdései vannak Hasznos internetes linkek

8

9 1. A szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós rendelkezések 1.1. Miért van szükség uniós rendelkezésekre? A szociális biztonság koordinációjára vonatkozó európai uniós rendelkezések nélkül nem lenne garantált az Ön kielégítő védelme, amikor az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát gyakorolja. Utazása során valójában számos, a szociális biztonsággal kapcsolatos jogaihoz kapcsolódó kérdéssel és problémával szembesülhet, például az alább felsoroltakkal. Ki egyenlíti ki a kórházi számlámat, ha baleset ér vagy megbetegszem külföldi tartózkodás során? Milyen nyugdíjjogosultság illet meg, ha különböző tagállamokban álltam munkaviszonyban? Melyik tagállamnak kell folyósítania a munkanélküli-ellátásaimat, ha határ menti ingázó vagyok? Lehetséges, hogy továbbra is részesüljek munkanélküli-ellátásokban, amikor másik tagállamban keresek munkát? Melyik tagállamnak kell folyósítania a családi ellátásaimat, ha a gyermekeim lakóhelye másik tagállamban van, és nem abban, ahol dolgozom? Hol kell befizetnem a társadalombiztosítási járulékaimat, milyen nyelven kell beadnom az ellátások iránti kérelmeket, és milyen határidőket kell betartanom? A szociális biztonságra vonatkozó nemzeti jogszabályok önmagukban nem képesek megválaszolni ezeket a kérdéseket: Önt ezért a dupla biztosítás vagy éppen a biztosítás hiányának veszélye fenyegetné, elveszíthetné bizonyos szociális ellátásokra korábban megszerzett jogosultságát anélkül, hogy más jogosultságokat szerezhetne. Ezért van szükség az Unió egész területén alkalmazható közösségi rendelkezésekre a törvényes szociális biztonsági rendszerek által garantált jogok hatékony és teljes védelme érdekében. 7

10 1.2. Miről szól a szociális biztonság uniós koordinációja? A szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós rendelkezések nem helyettesítik a nemzeti szociális biztonsági rendszereket egy egységes európai rendszerrel. Egy ilyen jogharmonizáció politikai szempontból sem lehetséges, mivel a tagállamok szociális biztonsági rendszerei egyfelől mélyen az adott ország kulturális hagyományában gyökerező tradíciók, másfelől eltérő prioritások gyümölcseként alakultak ki. Az uniós rendelkezések célja nem a nemzeti szociális biztonsági rendszerek összehangolása, hanem a koordinációjuk megvalósítása. Minden tagállam szabadon dönthet arról, ki köteles nemzeti jogszabályai szerint biztosítással rendelkezni, ki milyen ellátásokra jogosult és milyen feltételek mellett, hogyan számítják ki ezeket az ellátásokat, illetve milyen járulékokat kell fizetni. A koordinációs rendelkezések közös szabályokat és alapelveket fektetnek le, amelyeket a nemzeti jogszabályok alkalmazásakor minden egyes állam nemzeti hatóságainak, szociális biztonsági intézményeinek, törvényszékeinek és bíróságainak be kell tartania. Ezáltal biztosítható, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása nem hozza hátrányos helyzetbe azokat, akik a tagállamokon belüli szabad mozgáshoz, illetve letelepedéshez való jogukat gyakorolják. Másként fogalmazva, ha Ön gyakorolta az Európán belüli szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jogát, nem kerülhet hátrányba egy olyan személlyel szemben, aki mindig is egyetlen tagállamon belül élt és dolgozott. Ebből a célból az alábbi problémákra kell megoldást találni. Egyes tagállamokban a szociális biztonsági védelemhez való hozzáférés alapja a lakóhely, míg más országokban csak a szakmai tevékenységet végző személyek (és családtagjaik) rendelkeznek biztosítással. A migráns munkavállalókra háruló többszörös tagállami biztosítási terheket vagy éppen biztosítás nélkül maradásukat eredményező helyzetek elkerülése érdekében a koordinációs rendelkezések minden esetben meghatározzák, melyik nemzeti jogrendszert kell alkalmazni a migráns munkavállalóra. A nemzeti jogszabályok az ellátásokra való jogosultságot egyes esetekben bizonyos biztosítási, munkavállalási vagy tartózkodási idő megszerzésétől teszik függővé (ez az időszak tagállamtól és ellátástípustól függően hat hónap, egy év, öt év, de egyes esetekben akár tizenöt év is lehet). A koordinációs 8

11 rendelkezések előírják az időszakok összesítését. Ez azt jelenti, hogy adott esetben az egyik tagállamban letöltött biztosítási, munkavállalási vagy tartózkodási időt figyelembe kell venni a másik tagállamban az ellátásokra való jogosultság megállapításakor. PÉLDA Mi történne a rokkanttá vált migráns munkavállalóval, aki előbb négy éven keresztül egy olyan tagállamban volt biztosítva, ahol legalább öt év igazolása szükséges a rokkantsági ellátásokra való jogosultsághoz, majd tizennégy évet egy olyan tagállamban, ahol tizenöt év igazolása szükséges a jogosultsághoz? Ha a közösségi rendeletek nem léteznének, ez a munkavállaló pusztán a nemzeti jogszabályok alkalmazása alapján egyik tagállamban sem lenne jogosult rokkantsági ellátásra, jóllehet összesen tizennyolc éven keresztül biztosítva volt! A szociális biztonságra vonatkozó uniós rendelkezések nem vezetnek be új típusú ellátásokat, és nem írják felül a nemzeti jogszabályokat. Céljuk kizárólag az, hogy védelmet nyújtsanak azoknak az európai polgároknak, akik egy másik tagállamban dolgoznak, telepednek le vagy tartózkodnak. MEGJEGYZÉS Ebben az útmutatóban gyakran használjuk a lakóhely és a tartózkodási hely fogalmát: a lakóhely az, ahol Ön általában él; a tartózkodási hely pedig az átmeneti tartózkodásának a helye. 9

12 2. A szociális biztonság korszerűsített uniós koordinációja Immár 50 éve vannak a szociális biztonság koordinációjára vonatkozó európai uniós rendelkezések, és ezek a szabályok folyamatosan alkalmazkodtak a társadalmi és jogi fejleményekhez. Az új 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet, vagyis a szociális biztonság korszerűsített uniós koordinációja erre az értékes tapasztalatra épül: egyszerűsítik és fejlesztik az uniós jogot, és javítják az érintett személyek jogi helyzetét. A szociális biztonság korszerűsített uniós koordinációja azt jelenti, hogy ezek a szabályok immár nem a munkavállalók mobilitásának elősegítésére, hanem valamennyi polgár jogainak érvényesítésére összpontosítanak, függetlenül attól, hogy az érintettek dolgoznak-e vagy sem. A szociális biztonság koordinációjának említett változásai a mozgásban lévő európaiak életének megkönnyítését célozzák. A korszerűsített koordináció nagy előrelépés a polgárok védelme terén, és ez nem csak arra a 10,5 millió európaira vonatkozik, akik nem abban az uniós tagállamban élnek, ahol születtek (az EU össznépességének körülbelül 2,1%-a). Megkönnyíti majd annak a embernek az életét is, akik több tagállamban dolgoztak, és nyugdíjjogosultságaik egy részét minden évben exportálniuk kell. Emellett javítani fogja annak a több mint 1 millió embernek a védelmét is, akik a munkájuk miatt naponta lépnek át uniós határokat Jobb információellátás, könnyebb hozzáférés a jogokhoz A korszerűsített koordináció középpontjában a polgárok állnak, az új rendeletek külön hangsúlyt helyeznek a tagállamok polgárokkal szembeni kötelezettségeire. Ennek megfelelően a tagállamoknak aktív segítséget és tájékoztatást kell nyújtaniuk, és a hatékonyságra, a gyors ügyintézésre és a hozzáférhetőségre vonatkozóan konkrét célkitűzéseket kell teljesíteniük. A polgároknak ennek fejében a lehető leghamarabb tájékoztatniuk kell az intézményeket az ellátásokra való jogosultságukat érintő, a személyes vagy családi helyzetükben bekövetkezett minden változásról. Ennek a megfelelő ügyintézésre vonatkozó célkitűzésnek a támogatása céljából az új szabályok megkövetelik, hogy az intézmények elektronikus úton cseréljenek adatokat. Ezt az úgynevezett EESSI rendszeren (Electronic Exchange of Social Security Information, a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus 10

13 adatcseréje) keresztül végzik, amely több mint nemzeti intézményt köt majd össze. A korábbi E jelű, papíralapú formanyomtatványok eltűnnek, bár néhányat új, hordozható dokumentumok váltanak fel (lásd a 7. pontban szereplő felsorolást). A polgárok is hozzáférhetnek majd az EESSI rendszerhez egy olyan címtár útján, amely felsorolja a szociális biztonság koordinációjában részt vevő összes nemzeti és helyi intézményt. Az új rendeletek az Európán belül helyet változtató személyek védelmét is javítják. A nemzeti jogszabályok fejlődésének követése érdekében olyan új jogokról is rendelkeznek, mint amilyenek az apasági ellátás és az előnyugdíj, amelyekről a korábbi szabályok nem szóltak. Egyszerűsítették továbbá a munkanélküliségre, az egészségbiztosításra és családi ellátásokra vonatkozó rendelkezéseket, ami megkönnyíti a rendeletek értelmezését, és kevesebb lehetőséget ad egymásnak ellentmondó nézetek kialakulására. Az új rendeletek bevezetik azt a lehetőséget is, hogy a polgárok ideiglenesen nyilvántartásba vetessék magukat, és hozzáférjenek az ellátásokhoz, ha a tagállamok nézetei eltérnek azt illetően, hogy melyik állam jogát kell alkalmazni. Ez garantálja, hogy senki se maradjon szociális biztonsági védelem nélkül, amíg egy tagállam döntésére vár. Ugyanakkor rendelkeznek a tagállamok közötti párbeszédre és békéltetésre vonatkozó új eljárásról is. Ha az államok nézetei eltérnek egy dokumentum érvényességét vagy azt illetően, hogy egy adott esetre melyik tagállam joga alkalmazandó, ez az eljárás lehetővé teszi a számukra, hogy legfeljebb 6 hónap alatt végső megállapodásra jussanak. Az új rendeletek május 1-jén lépnek hatályba. Ettől a naptól fogva minden nemzeti intézmény és szerv alkalmazni kezdi a szociális biztonság koordinációjára vonatkozó új szabályokat, amelyeket ebben az útmutatóban mindvégig figyelembe veszünk. FONTOS MEGJEGYZÉS Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát (az EGT országai) és Svájcot illetően az új rendeletek nem alkalmazandóak, amíg az EU és az említett országok közti megállapodásokat az új rendeletek fényében nem módosítják. 11

14 2.2. Áttérés a régi szabályokról az újakra Különleges rendelkezéseket fogadtak el annak biztosítása céljából, hogy a polgárokat ne érintse hátrányosan az új szabályokra való áttérés. Melyik szabályokat alkalmazzák a régi szabályok szerint benyújtott kérelmekre? Elvileg amint hatályba lépnek az új rendeletek, azokat alkalmazzák a már a hatálybalépésük előtt keletkezett helyzetekre is. Azonban ha egy kérelmet a régi rendeletek alapján nyújtottak be, arra a benyújtáskor hatályos szabályoknak kell vonatkozniuk. Ha Önnek a régi szabályok szerint állapítottak meg nyugdíjat, kérheti annak az új szabályok szerinti újraszámítását. Az ilyen újraszámítás semmilyen esetben sem jelentheti a megítélt ellátás összegének csökkentését. Mi történik azokkal a dokumentumokkal, amelyeket az intézmények a régi rendeletek szerint állítottak ki a számomra? A szociális biztonság koordinációjával kapcsolatos dokumentumok (vagyis az E jelű formanyomtatványok, az európai egészségbiztosítási kártyák és az ideiglenes helyettesítő igazolások), amelyeket az illetékes hatóságok a régi szabályok szerint bocsátottak ki, továbbra is érvényesek maradnak, és azokat a tagállami intézmények figyelembe veszik az új rendeletek hatálybalépése után is. Nem használhatóak azonban az érvényességi idejük lejárta után, vagy ha azokat az illetékes intézmény visszavonja vagy kicseréli. Melyik tagállamban leszek biztosítva, ha megváltoztak a helyzetemre vonatkozó szabályok? Amennyiben az új szabályok eredményeképp más tagállam jogszabályai vonatkoznak Önre, mint amelyet a régi szabályok meghatároztak, akkor az eredeti tagállam jogszabályai alkalmazandóak továbbra is mindaddig, amíg a vonatkozó helyzet változatlan marad, azonban legfeljebb 10 évig. Ön azonban kérheti, hogy Önre az új rendeletek szerinti tagállam joga vonatkozzon. 12

15 A kiküldött munkavállalókra vonatkozóan az új szabályokkal újraindul az új rendeletekben szabályozott kiküldetési időszak? A kiküldetésre vonatkozóan az új szabályok is időben korlátozott mentességet biztosítanak az alól az általános szabály alól, hogy mindenkinek abban az államban kell biztosítással rendelkeznie, ahol dolgozik. Ezért a korábbi szabályok alapján felhasznált kiküldetési időszakot figyelembe veszik, és levonják az új rendeletek szerinti általános kiküldetési határidőből. FONTOS MEGJEGYZÉS Felmerülhetnek egyéb kérdések vagy problémák a régi és az új szabályok kölcsönhatásával kapcsolatban. Feltétlenül forduljon az Ön országában az ügyben illetékes intézményhez további tájékoztatásért azt illetően, hogy milyen változásokat hozhatnak az új szabályok az Ön helyzetében. A korszerűsített koordináció nagy hangsúlyt fektet a polgárok tájékoztatására: Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztassák az új koordinációs rendelkezések szerinti jogairól és kötelezettségeiről. 13

16 3. Vonatkoznak-e Önre ezek a rendelkezések? A szociális biztonságra vonatkozó uniós rendelkezések jelenleg még nem vonatkoznak minden egyes, az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamain belül mozgó vagy ott tartózkodó személyre. Éppen ezért fontos, hogy tudja, vajon Ön személy szerint ezeknek a rendelkezéseknek a hatálya alá tartozik-e: kizárólag ebben az esetben hivatkozhat ugyanis az uniós rendelkezésekre a nemzeti bíróságok, illetve intézmények előtt. Az Európai Unió tagállamai vagy Norvégia, Izland, Liechtenstein (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján) és Svájc (EU Svájc megállapodás) minden állampolgára, aki az egyik felsorolt ország jogszabályai szerint biztosított vagy biztosítva volt, a koordinációs rendelkezések védelme alá tartozik. Bizonyos esetekben ezek a rendelkezések a nem uniós állampolgárokra is vonatkoznak (lásd a 6.7. pontot). 14

17 4. Mely országokban hivatkozhat ezekre a rendelkezésekre? Ön az Európai Unió (EU), illetve az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamennyi tagországá ban, valamint Svájcban hivatkozhat a szociális biztonságra vonatkozó uniós rendelkezésekre. Európai Unió (EU): Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia Európai Gazdasági Térség (EGT): EU-27 + Norvégia, Izland, Liechtenstein Svájc Az új, 883/2004/EK és 987/2009/EK rendeletek csak az EGT-vel és Svájccal kötött megállapodások módosítása után lesznek alkalmazandók az EGT-országokban és Svájcban. Addig ezekre az országokra továbbra is az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendeletek vonatkoznak. MEGJEGYZÉS Amikor az útmutató a tagállam kifejezést használja, a fent említett összes államra utal. 15

18 5. Mely területeket érintik a szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós rendelkezések? A szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós rendelkezéseket az alábbi szociális biztonsági ágakat érintő nemzeti jogszabályokra ( 1 ) kell alkalmazni: betegségi ellátások, anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások, munkahelyi balesetek, foglalkozási betegségek, rokkantsági ellátások, öregségi nyugdíjak, túlélő hozzátartozó számára nyújtott ellátások, haláleseti juttatások, munkanélküli-ellátások, családi ellátások, előnyugdíjak. Ez azt jelenti, hogy Ön minden olyan esetben hivatkozhat a koordinációs rendelkezésekre, amikor az szükségesnek mutatkozik az egyik ilyen ellátásra való jogosultságához. Ezek a rendelkezések ugyanakkor nem alkalmazhatók a következő területeken: szociális és orvosi ellátások: ezek az ellátások általában jövedelemhez kötöttek, és nem kapcsolódnak a fent említett kategóriák egyikéhez sem; ( 1 ) A 883/2004/EK rendelet 1. cikke szerint»jogszabályok«: az egyes tagállamok tekintetében [ ] törvények, rendeletek és egyéb kötelező rendelkezések, valamint minden egyéb végrehajtási intézkedés a jelen 5. pontban felsorolt szociális biztonsági ágakhoz kapcsolódóan. 16

19 háború és egyéb katonai cselekmények vagy ezek következményeinek áldozatai, bűncselekmények, merénylet vagy terrorcselekmények áldozatai, állami tisztviselők által a feladatuk ellátása során okozott károk elszenvedői vagy politikai vagy vallási okokból vagy származásuk miatt hátrányt szenvedő személyek részére nyújtott ellátások. Egyes esetekben nehézségekbe ütközhet annak megállapítása, hogy egy bizonyos ellátás a koordinációs rendelkezések hatálya alá tartozik-e. Ilyen esetekben feltétlenül lépjen kapcsolatba a megfelelő intézménnyel. FONTOS MEGJEGYZÉS A koordinációs rendelkezések a szociális biztonság területeire vonatkoznak, nem pedig az adórendszerre ez utóbbit kétoldalú megállapodások szabályozhatják. Az Ön konkrét esetére vonatkozó részletesebb felvilágosításért szíveskedjen saját államának adóhatóságához fordulni Ön melyik államban biztosított? Először is, a koordinációs rendelkezések szabályokat határoznak meg annak megállapítása céljából, hogy Ön melyik tagállam szociális biztonságra vonatkozó jogszabályainak hatálya alá tartozik, ha több tagállamot érintő helyzetbe kerül. Ez fontos a társadalombiztosítási járulékok fizetése szempontjából és az ellátásokra, valamint a jövőbeli nyugdíjra való jogosultság szempontjából is. Az alapelveket alább fejtjük ki. A. Ön egyszerre mindig csak egy állam jogszabályainak hatálya alá tartozik Ezt az elvet a jelenleg vagy korábban egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozó minden személyre alkalmazni kell, az érintett államok számától függetlenül. Még azok a személyek is, akik egyszerre négy vagy öt tagállamban állnak munkaviszonyban, egyszerre csak egy adott tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartoznak. 17

20 B. Ön azon tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, amelyben dolgozik Ezt az elvet minden munkavállalóra és önálló vállalkozóra alkalmazni kell, akkor is, ha lakóhelyük, illetve vállalkozásuk vagy munkaadójuk telephelye más tagállam területén található. Másként fogalmazva: ha Ön abbahagyja a munkáját az egyik tagállamban, hogy egy másik tagállamban kezdjen dolgozni, ettől fogva a foglalkoztatás helye szerinti új állam szociális jogrendszerének hatálya alá tartozik. Ez azt jelenti, hogy ettől fogva nem szerez további jogosultságokat a régi államban, hanem helyettük az újban szerez újakat. Az nem számít, hogy lakóhelye az új államban van-e vagy sem: ha határ menti ingázóként dolgozik, akinek lakóhelye továbbra is a régi munkahely szerinti országban van, akkor is abban az államban rendelkezik biztosítással, ahol a munkahelye található. 18

21 KIVÉTELEK Korlátozott számú kivétel létezik ez alól az alapelv alól. Kiküldetés esetén: A munkaadója Önt egy bizonyos időre egy másik államba küldheti dolgozni. Ezt a speciális feltételek mellett létrejövő helyzetet kiküldetésnek hívják. Ha a feltételek teljesülnek (és Önt nem egy másik személy helyettesítésére küldik), Ön legfeljebb 24 hónapig dolgozhat ilyen körülmények között, és közben továbbra is a kiküldő állam jogszabályainak hatálya alá tartozik. Ez a megoldás annak elkerülését célozza, hogy rövid külföldi munkavállalási időszakok esetén gyakran változzon az alkalmazandó jogrendszer, ezért időben korlátozzák. A kiküldetés szerinti államba való indulás előtt gondoskodnia kell egy A1 jelű nyomtatvány beszerzéséről (lásd a 7. pontban szereplő felsorolást), amely igazolja, hogy Ön a kiküldő állam jogszabályainak hatálya alá tartozik. A nyomtatványt Ön vagy a munkáltatója a biztosítás helye szerinti tagállam (a küldő tagállam) intézményétől igényelheti. Ugyanezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni azokra az önálló vállalkozókra is, akik időszakosan egy másik tagállamban folytatnak hasonló tevékenységet. Tengerészek: Ha Ön tengerészként egy tagállam lobogója alatt közlekedő tengeri hajón vállal munkát, a lobogó szerinti tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik abban az esetben is, ha lakóhelye másik tagállamban található. Azonban ha a munkáltatójának bejegyzett székhelye a lobogó szerinti tagállamtól eltérő tagállamban van, és az Ön lakóhelye is ott található, akkor Ön a lakóhelye szerinti államban rendelkezik biztosítással. Az érintett személyek érdekében: Ezektől a közös uniós szabályoktól el lehet térni azzal a feltétellel, hogy az eltérés az érintett személyek érdekében áll. Ilyen esetben két vagy több tagállam közös megállapodással rendelkezhet nemzeti eltérésekről. C. Ha Ön több tagállamban dolgozik Ilyen esetben az alapelv annak az államnak a meghatározása, amellyel Ön a legszorosabb kapcsolatban áll. 19

22 Ha Ön több tagállamban dolgozik, és abban az államban van a lakóhelye, ahol a tevékenysége jelentős részét végzi mint munkavállaló vagy önálló vállalkozó, akkor a lakóhelye szerinti állam jogszabályainak hatálya alá tartozik. Ha Ön több tagállamban dolgozik, és több, különböző tagállamokban lévő vállalkozás vagy munkáltató foglalkoztatja, akkor szintén a lakóhelye szerinti állam jogszabályainak hatálya alá tartozik. Ha az Ön lakóhelye szerinti állam nem ugyanaz, mint amelyben a tevékenysége jelentős részét végzi (munkavállaló esetén), vagy amely az érdekeltségeinek a központja (önálló vállalkozó esetén), akkor a következő szabályok alkalmazandóak. Munkavállalók: Önre annak a tagállamnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a munkáltatójának a bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye található. Önálló vállalkozók: Önre annak a tagállamnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben az érdekeltségeinek a központja található. Ha munkavállalóként és önálló vállalkozóként is folytat tevékenységet különböző tagállamokban, a munkavállalóként végzett tevékenysége szerinti állam jogszabályai élveznek elsőbbséget. Végezetül a köztisztviselők akkor is a kormányzatuk szerinti állam jogszabályainak hatálya alá tartoznak, ha munkavállalóként és/vagy önálló vállalkozóként folytatnak tevékenységet. D. Ha Ön nem dolgozik, a lakóhelye szerinti állam jogszabályainak hatálya alá tartozik Ez a munkanélküliség egyes eseteire (lásd az 5.8. pontot) vonatkozhat, továbbá egyéb olyan helyzetekre, amelyeket az előző bekezdések nem fednek le (vagyis az úgynevezett nem aktív személyekre, lásd a 6.6. pontot). 20

23 A korszerűsített koordináció szerint alkalmazandó jogszabályok HIVATKOZÁSI ALAP: A 883/2004/EK RENDELET Általános elvek 11. cikk Eltérések 12. és 16. cikk Egymással szembenálló szabályok 13. cikk Különleges kategóriák A 11. cikk (2) bekezdése, (3) bekezdésének e) pontja és (4) bekezdése KIRE MELY JOGSZABÁLYOK ALMALMAZANDÓAK? A munkavállalók a lex loci laboris elvének megfelelően a munkájuk helye szerinti jogszabályok hatálya alá tartoznak. A külföldi kiküldetésben lévő munkavállalók továbbra is a kiküldő állam jogszabályainak hatálya alá tartoznak. Két vagy több tagállam megállapodhat abban, hogy bizonyos személyek vagy személyek bizonyos kategóriái érdekében kivételeket biztosítanak az általános szabályok alól. Két vagy több államban tevékenységet folytató személyek esetén attól függ, hogy mely jogszabályok alkalmazandóak, hogy a személy a lakóhelye szerinti államban végzi-e a tevékenységei jelentős részét. Egyedi szabályok vonatkoznak a nem aktív személyekre. Egyedi szabályok vonatkoznak a tengerészekre Melyek az Ön jogai és kötelezettségei? Főszabály szerint, ha Ön egy tagállam szociális biztonsági jogszabályainak a hatálya alá tartozik, akkor ugyanazok a jogok és kötelezettségek vonatkoznak Önre, mint az érintett állam állampolgáraira. Ez nevezetesen azt jelenti, hogy az ellátások igénylésére beadott kérelmét nem utasíthatják vissza pusztán arra az indokra hivatkozva, hogy Ön nem az adott állam állampolgára. Az egyenlő bánásmód elve nemcsak a nyílt ( közvetlen ) diszkrimináció esetében alkalmazandó, hanem a megkülönböztetés valamennyi rejtett ( közvetett ) formája esetében is, amikor a nemzeti jogrendszer valamely rendelkezése egyformán 21

24 alkalmazható az ország állampolgáraira és a külföldiekre, de oly módon, hogy ez utóbbiakat hátrányos helyzetbe hozza. A megkülönböztetés tilalmának az elve és az egyenlő bánásmód elve egyaránt nagyon fontos eleme a koordinációs szabályoknak, mivel megakadályozzák, hogy hátrányos helyzetbe kerüljenek az Unión belül helyet változtató személyek. Így az új koordinációs szabályok szerint egy általános rendelkezés konkrét formában fogalmazza meg ezeket az elveket: és a juttatásokat, a jövedelmet, a tényeket vagy az eseményeket egyenlővé vagy hasonlóvá kívánja tenni. Ez azt jelenti, hogy például ha egy tagállam egy bizonyos eseményhez (pl. katonai szolgálat teljesítéséhez vagy munkahelyi balesethez) köti az ellátásra való jogosultságot, akkor a szociális biztonsági ellátásokra való jogosultság értékelésekor a más tagállamban bekövetkezett hasonló eseményeket is figyelembe kell vennie, ugyanúgy, mintha azok a saját területén következtek volna be. A koordinációs rendelkezések szerint Ön a biztosítás helye szerinti ország állampolgáraival azonos jogokkal rendelkezik a szociális biztonsági intézmények szervei tagjainak megválasztásában és a kinevezésükben való részvételben. Ugyanakkor a nemzeti jogszabályok döntik el, hogy Ön megválasztható-e az ezekben a szervekben betöltött tisztségekre. Végezetül nem szabad elfeledkezni a biztosítás helye szerinti állam felé teljesítendő kötelezettségekről sem. Különösen a társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettségre kell odafigyelni, illetve az érintett tagállam által saját állampolgárai számára előírt egyéb kötelezettségekre is (például a nemzeti hatóságoknál való nyilvántartásba vételre és bizonyos tények nekik történő bejelentésére) Amit betegség vagy gyermekszülés esetén tudnia kell A koordinációs rendelkezések részletes fejezetet szentelnek a biztosított személyeknek, nyugdíjasoknak, illetve ezek külföldön tartózkodó családtagjainak járó betegségi, anyasági és annak megfelelő apasági ellátásoknak. Széles körű és hatékony védelmet nyújtanak nem csupán a migráns munkavállalók, illetve családtagjaik számára, hanem a rendelkezések hatálya alá tartozó valamennyi személy, 22

Uniós rendelkezések a szociális biztonságról

Uniós rendelkezések a szociális biztonságról 2010. évi frissítés Uniós rendelkezések a szociális biztonságról Az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz kapcsolódó jogok A szociális biztonság koordinációjának ÉVE az Európai Unióban Európai Bizottság

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.12.13. COM(2016) 815 final ANNEX 1 MELLÉKLET Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet,

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.)

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) 2008.7.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁG AZ UNIÓ MÁS TAGÁLLAMAIBAN

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁG AZ UNIÓ MÁS TAGÁLLAMAIBAN TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁG AZ UNIÓ MÁS TAGÁLLAMAIBAN A társadalombiztosítási rendszerek összehangolására a személyek Unión belüli szabad mozgásának támogatása érdekében van szükség. A munkavállalókra

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A biztosítottak körében már ismert E-111 jelű nyomtatványt 2005. november 1-jétől Magyarországon

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 27.6.2012 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A H.K., német állampolgár által benyújtott 0334/2009. számú petíció a Spanyolországban gyógyszerekre és orvosokra

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA Budapest, 2015 Szerzők: Széll Zoltánné dr. Asztalos Zsuzsa Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-481-4

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI

A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI KIKÜLDETÉS AZ EGT TERÜLETÉRE 883/2004, 987/2009.EK rendelet - Koordináció, nem harmonizáció! Alapelvek: - Egy ország joghatósága - Azonos elbírálás - Szerzett jogok megtartása -

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat Témák ismertetése Az EURES hálózat bemutatása A munkavállalás általános szabályai Álláskeresés Élet- és munkakörülmények A válság okozta változások

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot:

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot: A jogosultság igazolása során első lépésként a beteg állampolgárságát kell megállapítani. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 26. par. (2) bekezdése alapján "a beteg - amennyiben ezt egészségi

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE 1971R1408 HU 28.04.2006 006.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE (1971. június 14.) a

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Európai mobilitás. Az Ön szociális biztonsággal kapcsolatos jogosultságai Svájcban. Európai Bizottság

Európai mobilitás. Az Ön szociális biztonsággal kapcsolatos jogosultságai Svájcban. Európai Bizottság 9 Európai mobilitás Az Ön szociális biztonsággal kapcsolatos jogosultságai Svájcban Európai Bizottság Európai mobilitás (az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben és Svájcban) Az Ön szociális

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye Hatóságiügyneve: Ahatáskörrelrendelkezd szervneve, postacím,ügyfélfogadásicím, elérhetségésnyitvatartásiid Eljárószervilletékességi területe Ügyintézéshezszükséges dokumentumok Ügymenet Eljárástmegindítóirat

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE (. 15 (2006. március Az 561/2006/EK rendelet területi hatálya Magyarország területén az Európai Unió területén (! ellenőriz Svájc területén!? (AETR

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

A felnőttek nemzetközi védelméről szóló, január 13-i hágai egyezmény

A felnőttek nemzetközi védelméről szóló, január 13-i hágai egyezmény BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK JOGI ÜGYEK A felnőttek nemzetközi védelméről szóló, 2000. január 13-i hágai egyezmény FELJEGYZÉS PE 462.496

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben