2008. évi közhasznúsági beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. évi közhasznúsági beszámolója"

Átírás

1 Vénic Természetismereti és Természetvédelmi Alapítvány 8400 Ajka, Tölgyfa u. 3. 1/6. Telefon: / Adószám: Bankszámlaszám: A Vénic Természetismereti és Természetvédelmi Alapítvány évi közhasznúsági beszámolója Székhely: 8400 Ajka, Tölgyfa u. 3. 1/6. Adószám: KSH szám: l9 Bírósági bejegyzés szám: 1419 (Veszprém Megyei Bíróság) Bírósági végzés Ptk /2005/4. Beszámolási időszak: január december 31. Alapítványunk év februárjától működik, így a tagságunk aktív szervező centrumát a kuratóriumi tagság jelenti (3 fő). Programjainkat elsősorban az elmúlt évekhez hasonlóan többnyire középiskolások és egyetemi hallgatók segítették önkéntesen (rendszeresen mintegy fő). A Vénic Alapítvány küldetése a Magyarországon még fellelhető természeti, de jogi, valamint egyéb védettségi kategóriát nem élvező területeken végrehajtott florisztikai, faunisztikai és ökológiai felmérések. Közérdekű célunk, környezetünk élővilág-diverzitásának egy-egy célterületen való megismerése, helyi érdekekkel való megismertetése, fenntartása, regenerációjának kezdeményezése. Szervezetünk célcsoportjai elsősorban a fiatalabb korosztályok: általános-, középiskolások, valamint a felsőoktatási intézmények hallgatói, akik önkénteseink személyi bázisát alkotják. Munkánk hatékonnyá tételének érdekében más civil szervezetekkel és kutatóintézetekkel (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Helyi Csoportjai, Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Kaposvári Egytem, Gödöllői Egyetem, Oxford University), valamint környezet- és természetvédelmi hatósági szervekkel (Nemzeti Park Igazgatóságok, Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok) működünk együtt. A Vénic Alapítvány önkormányzati szervektől támogatásban évben nem részesült. Az alapítványnak fizetett alkalmazottja nem volt, a tárgyévben vállalt kötelezettségeinket és önkéntes feladatainkat társadalmi munkában láttuk el. A kuratórium tagjai díjazásban, vagy egyéb juttatásban nem részesültek.

2 A. Számviteli beszámoló A Vénic Alapítvány 2008-ban vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Vénic Természetismereti és Természetvédelmi Alapítvány "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszá m A tétel megnevezése év év(ek) módosí -tásai adatok E Ft-ban Tárgyé v a b c d e 1 A Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I + II) I PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4 a.) alapítótól 5 b.)központi költségvetésből 6 c.) helyi önkormányzattól 7 d.) egyéb 8 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek 1 12 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 13 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 16 C. Tényleges pénzbevételek (AI+B/1) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II.+B/2) 18 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 23 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 28 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1+-2) Közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4) Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredménye (B1-F/1-F/4) 31 H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2) 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II- 32 E/2-E/3) 2

3 33 2. Vállalkozási tev. Nem pénzben realizált eredménye (B2-F/2-F/3) 34 I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)+- H/2 35 J. Fizetendő társasági adó 36 H. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység eredménye (I-J) Sorszá m Tájékoztató adatok A tétel megnevezése év év(ek) módosí -tásai Tárgyé v 1 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 2 1. Bérköltség ebből: 3 -megbízási díjak 4 -tiszteletdíjak 5 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 6 3. Bérjárulékok 7 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás 9 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) B. A Költségvetési támogatás felhasználása A Vénic Alapítvány a évben költségvetési támogatásban nem részesült. C. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 1. Az IKR cégtől Ft-os adományi támogatást kapott Alapítványunk a fűrészlábú szöcske (Saga pedo) biológiájának kutatására. Az adomány keretében 4 aktív önkéntesünk dolgozott a Saga proramon Kolics Balázs vezetésével (Georgikon Egyetem). Magyarország különböző pontjain, elsősorban a Keszthelyi hegységben keresték e védett szöcskefaj speciális élőhelyeit sziklagyepeken. A támogatási összegből Ftt lett elszámolva utazásra Útnyilvántartás alapján. A Balkán félsziget melegebb füves-bokros élőhelyein élnek a Saga nemzetség rokon fajai. Biológiájuk megismerésé céljából egy 4 fős expedíciót szerveztünk júniusában egy hétre. A támogatási összegből Ft elszámolásra került autó bérlésre az expedíció idejére. A begyűjtött mintákból énekhang összehasonlításokat végeztünk, illetve filogenetikai rokonsági analíziseket végzünk. 2. Szervezetünk az NCA működési támogatást hosszabb távon segítő eszközök beszerzésére is kapta. Pályázati azonosító: NCA-KD A működési támogatás összege év végén került átutalásra Alapítványunk számlájára ban képzésre 4000 Ft-t számoltunk el NCA támogatásból, míg a támogatás fennmaradó része 2009-ben kerül megvalósításra. Kuratóriumunk két tagja részt vett, a Majki Népfőiskolai Társaság által szervezett kapacitásfejlesztő tréningen, amely október én került megrendezésre Ajkán. A két napos kapacitásfejlesztés részvételi költsége 2 főre 4000 Ft volt, amely az ajkai kistérség civil szervezeteivel történő szakmai kapcsolat kialakításához 3

4 nyújtott lehetőséget szervezetünknek. A helyi társcivil szervezetekkel terveink szerint, az öcsi Nagy-tó környezeti nevelési projektet fogjuk megvalósítani, illetve reményeink szerint a szakmai kapcsolatok közös pályázatok megfogalmazását is lehetővé teszi a későbbiekben. Alapítványunk az elfogadott pályázat alapján nem igényelt foglalkoztatással kapcsolatos, illetve a szervezet működését segítő helység fenntartásával kapcsolatos támogatást. 3. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi Zöld Forrás nyertes pályázatunk anyagi finanszírozására Ft adományt kapott Alapítványunk. A évi Zöld Forrás pályázatunk célja, címe: A gyakorlati természetvédelem megismertetése és erősítése Máriahalmon Pályázati azonosító: K /A. A Zöld Forrás pályázat keretében a 2008-ban októberben végeztünk madárgyűrűzést Máriahalmon, és őszi terepi felmérést, mely részbeni finanszírozására 8000 Ft-t számoltunk el útiköltségre Útnyilvántartás alapján. A Pályázati támogatás fennmaradó részét 2009-ben valósítjuk meg. D. a cél szerinti juttatások kimutatása, (adott célszerinti juttatások) A Vénic Alapítványnak a évben célszerinti juttatása nem volt. E. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A Vénic Alapítvány a évben a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól kapott Ft támohatást a Nemzeti Civil Alapprogramból ( NCA). A Vénic Alapítvány a évben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól kapott Ft támogatást a évi Zöld Forrás pályázati alapból. Az Alapítvány 2007-ben SZJA 1% támogatásban nem részesült. F. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege; A Vénic Alapítvány eddigi működése során a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást. A Vénic Alapítvány vezető tisztségviselői alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes munkaként végzik. G. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló (tárgyévi tevékenységről). Megvalósított programok 2008-ban a Dunántúli-nagytáj egységen belül három helyen, (1) Devecser, (2) Öcs környékén (Veszprém megye), valamint a (3) Máriahalom (Komárom-Esztergom megye) környezetében lévő természeti területek vizsgálatát végeztük. A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) keretében benyújtott sikeres működési támogatásról szóló pályázatunk, négy alprojekt szerint került felhasználásra, melyekben az alábbi tevékenységek valósultak meg: 1. Törökkút-völgy (Máriahalom): A támogatási időszak során ez volt a legfontosabb programunk. Az élőhelyfelmérést őszi és egy nyári-őszi (augusztus-szeptember) aszpektusban tartott énekesmadár-gyűrűző tábor keretében rendeztük meg augusztusában 10 napig tartó terepi foglalkozásokon a gyakorlati természetvédelemmel ismerkedhettek meg a résztvevők. A program elején megjelent 11 fő, a tábor végére 4

5 összesen még 8 résztvevővel bővült, így a 18 főből összesen 9-en csatlakoztak az önkéntesekből álló szervezetünkhöz. A Máriahalmon szervezett természetvédelmi táborunkba a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány és a Máriahalmi Faluvédő Egyesület képviselőit is meghívtuk. 2. Kirvai-löszgyep (Máriahalom): A Natura 2000 területen a terület alapfelmérését végeztük el, kommunikációt kezdeményeztünk a helyi gazdálkodókkal. A megvalósított munka a további Natura 2000 élőhely-monitoring tevékenységünk alapköve. A felmérés során meghatároztuk a terület invazív fásszárú növényeinek helyzetét, terjedésének mértékét, adatokat gyűjtöttünk a löszgyep védett növényfajainak számáról, helyeiről. 3. Széki- erdő láprétek (Devecser): A támogatási időszakban felmértük a vízlevezető árkok elhelyezkedését, méreteit, meghatároztuk a várható élőhely-rekonstrukcióval kapcsolatos feladatokat. 4. Nagy-tó (Öcs): A természeti területen alapállapot felméréseket végeztünk, amely a rovarok, a kétéltűek és a madarak csoportjaira terjedt ki. A jelzett környezeti nevelési programot idő hiányában, illetve a fontosabb (fentebb említett) programok teljes végrehajtására való tekintettel, a támogatási időszakban nem valósítottuk meg, azonban az Ajkán rendezett pályázatírással kapcsolatos előadások alatt, olyan civil szervezetekkel ismerkedtünk meg, melyek fő tevékenységükből fakadóan a későbbiekben ebben fognak segíteni. Fizetett könyvelőt, illetve jogi szakembert nem finanszíroztunk. A könyvelési feladatokat önkéntes alapon, egy erre alkalmas végzettséggel rendelkező személy végzi, aki az alapítvány egyik kurátora. Egyik fő fejlesztésünk az internetes honlapunk megvalósítása volt 2008-ban (www.venic.hu). Jelenleg feltöltési és további szerkesztés alatt áll, minél színvonalasabb elkészítéséhez a régebb óta működő társcivil szervezetek véleményét is kikérjük. A webtárhely szolgáltató cégtől ingyenesen kapja Alapítványunk a tárhelyet és címeket. A közhasznúsági beszámolót az Alapítvány kuratóriumának tagjai egyhangúan fogadták el. Ajka, május 20. Ács Zoltán A Vénic Alapítvány kuratóriumának elnöke P.H. 5

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére Adószám: 18690651-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4 Pb 60.408./2000. Pestkörnyéki Kárpát Egyesület 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 17/a. Egyszerűsített mérleg az egyszeres

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Csemő, 2012. február 29.. Fridrik Dóra elnök T a r t a l o m 1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 1071. Budapest Damjanich utca 41-43. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Budapest, 2011. május 31. Gereben Ferencné egyesület elnöke A Magyar Gyógypedagógusok Egyesület 2010.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

Jövő Innovációiért Közhasznú Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 56. II/14. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Jövő Innovációiért Közhasznú Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 56. II/14. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Jövő Innovációiért Közhasznú Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 56. II/14. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. június 17. Dóczi Tamás kuratóriumi elnök Jövő Innovációiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. 18566945-7220-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4025 Debrecen, Nap utca 25. 2/8. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Debrecen, 2010. április 30. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben