Az európai biodiverzitás monitorozása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az európai biodiverzitás monitorozása"

Átírás

1 Az európai biodiverzitás monitorozása Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity 2006

2 Az eredményesebb európai biodiverzitás monitorozás tíz pontja (1-5) A különböző EU politikák (pl. a természetvédelem, vízügy és vidékfejlesztés területén) alapján szükséges monitorozási követelményekhez a biológiai sokféleségre vonatkozó adatokat összehangoltan kell alkalmazni, és biztosítani kell a különböző monitorozási követelmények kompatibilitását. A civil társadalmat teljesen integrálni kell a monitorozási folyamatba, hogy nemzeti és EU szinten is időszerű és megfelelő adatokkal járulhassanak ahhoz hozzá. A nemzeti jelentések Európai Bizottság általi értékelésekor különös figyelmet kell szentelni a kedvező természetvédelmi helyzet referenciaértékeinek megállapítására, és szükség esetén javítani kell az útmutatást és gyakorlati tanácsokat. Az NGO-k javaslatait integrálni kell a referenciaértékek megállapításának folyamatába az ebben a kiadványban foglaltak alapján. A monitorozási rendszerbe integrálni kell a biogeográfiai szempontokat (konnektivitás, határokon átívelés stb.) A kiadvány elektronikus formában elérhető itt:

3 Tartalom Bevezetés A Natura 2000 hálózatról Közös európai biomonitorozás Összefüggés más monitorozási rendszerekkel Az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtása és monitorozása Miért szükséges a monitorozás? Mire használják fel az adatokat? Mik az irányelvben foglalt kötelezettségek? Milyen útmutatásokat ad az Európai Unió? A jelentési űrlap Fogalmak Példák Élőhelyek Dagadólápok (7110) Fajok Fürge gyík (1261) Kedvező természetvédelmi helyzet (FSC) Mi az a Kedvező természetvédelmi helyzet? (FSC) Hogyan határozzuk meg a kedvező védelmi helyzetet? Milyen lehet egy faj vagy élőhely védelmi helyzete? Mire szolgálnak a paraméterek és a referenciaértékek? Mik a referenciértékek megállapításának elméleti alapjai? Milyen információkra van szükség? Hogyan határozzuk meg a referenciaértékeket? Hét lépésben a természetvédelmi helyzet meghatározásáig Az eredményesebb európai biodiverzitás monitorozás tíz pontja

4 Rövidítések Rövidítések EHF European Habitats Forum, Európai Élőhely Fórum ETC/BD European Topic Centre for Biodiversity, Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség Biológiai Sokféleség Témaközpontja Élőhelybizottság Habitats Committee, Európai Bizottság döntés-elôkészítô munkáját segítő testület FCS Favourable Conservation Status; kedvező természetvédelmi helyzet DG Environment Environment Directorate-General, Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvek Az Európai Unió természetvédelmi irányelvei: az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) WWF World Wide Fund for Nature NGO Non Governmental Organisation, Nem-kormányzati szervezet (civil szervezet)

5 Bevezetés Bevezetés A Natura 2000 hálózatról A Natura 2000 az Európai Unió számára értékes élőhely típusok és fajok védelmére kijelölt területek hálózata, melyhez hazánk is csatlakozott az EU csatlakozással párhuzamosan. A Natura 2000-t gyakran úgy is említik, mint az európai természetvédelem alapkövét, hiszen olyan védett területek hálózata, melyek az egész kontinens számára jelentős értéket hordoznak. Két európai uniós jogszabály határozza meg, hogy melyek ezek a területek: az 1979-ben kiadott madarak védelméről szóló, és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelvek. Az irányelvekben felsorolt veszélyeztetett fajok és élőhelyek közül hazánkban 46 élőhelytípus, 36 növény-, 105 állatfaj, valamint 91 madárfaj fordul elő. A szakmai indokok alapján kijelölésre javasolt területek mintegy 1,95 millió hektárt tesznek ki, mely az ország területének 21%-a. Az fajok és élőhelyek állapotát és az ebben végbemenő változásokat ismernünk kell ahhoz, hogy a fennmaradásukat biztosítani tudjuk. Ehhez a fajok és élőhelyek folyamatos megfigyelésére és ellenőrzésére van szükség. Ezt a tevékenység a monitorozás. Hazánk, a többi tagországhoz hasonlóan vállalta, hogy az irányelveknek megfelelően meghatározott időközönként jelentést tesz az uniónak a moniorozás eredményéről. Közös európai biomonitorozás Bár egyetértés van azt illetően, hogy fontos egy egységes monitorozó, értékelő és jelentéstételi módszertan kidolgozása az EU legjelentősebb fajainak és élőhelyeinek a természetvédelmi helyzetének feltárásához, de ennek gyakorlati megvalósítása rendkívül nehéz feladat. Ennek oka a különböző fajok populációméretében, elterjedésében és mozgékonyságában fellelhető változatosság, valamint a felvételezési módszerekben, az adatok minőségében és mennyiségében mutatkozó nagy különbségek. Ezt a beszámolót az Élőhelybizottság Tudományos Munkacsoport (Habitats Committee Scientific Working Group) tagjaként az European Habitats Forum (EHF, Európai Élőhely Fórum) készítette abból a célból, hogy segítsék a tagországokat a nehézségek leküzdésében, megosszák a tapasztalatokat és hozzájáruljanak egy megbízható monitorozó és értékelő módszertan kidolgozásához. A beszámoló alapját a legjobb gyakorlatokat feldolgozó esettanulmányok képezik, melyek civil szervezetek és az EHF partnerszervezetek széles körétől származnak. Ezek a szervezetek bizonyos fajokat és élőhelytípusokat illetően számottevő tapasztalattal rendelkeznek.

6 Bevezetés Összefüggés más monitorozási rendszerekkel Számos nemzetközi stratégia és politika tartalmaz a környezet védelmére és a biodiverzitás megőrzésére irányuló célkitűzést. Ezek némelyike nagyon specifikus és világos célra összpontosít. Az Európai Természetvédelmi Központ (European Centre for Nature Conservation ECNC) készített egy leltárat az európai monitorozó hálózatokról, a hangsúlyt a terület alapú hálózatokra helyezve. A lista nagyjából 20 különböző kezdeményezést tartalmaz, a monitorozó rendszereket is beleszámítva, ami jelzi a már elindított kezdeményezések széles körét. Monitorozó tevékenységet, indikátorok kiválasztását és a biodiverzitás állapotáról, trendjeiről, hatótényezőiről és más kapcsolódó kérdésekről szóló jelentéseket megköveteli több, EU-s politika és jogszabály, pán-európai és nemzetközi egyezmény (többek között a Convention on Biological Diversity, az ENSZ biológiai sokféleségről szóló egyezménye). Mindamellett az EU legjelentősebb hozzájárulását ahhoz, hogy a biodiverzitás csökkenése 2010-ig megálljon - ahogy azt az EU államfői 2001-ben a gothenburgi találkozón célul tűzték ki a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvek elfogadása jelenti. Ezen jogszabályok hatálya alá tartozó európai élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének monitorozása kötelező jelleggel történik.

7 Az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtása és monitorozása Miért szükséges a monitorozás? Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága (DG Environment) nemrégiben a következőképp fogalmazta meg az élőhelyvédelmi irányelv általános rendeltetését és a végrehajtás monitorozásának célját: Az irányelv általános célkitűzése minden közösségi jelentőségű élőhely és faj kedvező természetvédelmi helyzetének (FCS - favourable conservation status) megteremtése és fenntartása, valamint a tagállamok európai területén előforduló természetes élőhelyek és vadon élő állat- és növényfajok sokféleségének megőrzése. Mire használják fel az adatokat? Az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtása és monitorozása Továbbá a következő megállapításokat tették: A monitorozás alapján ezért egy világos képet kell kapnunk az aktuális természetvédelmi helyzetről és a különböző szinteken tapasztalható trendjeiről. A monitorozásnak jeleznie kell az irányelv eredményességét a tekintetben, hogy közelebb kerültünk-e a kitűzött célhoz. Ennek érdekében a monitorozásnak, az értékelésnek és az eredményekről szóló jelentésnek a következő követelményeknek kell megfelelniük: segíteniük kell a Natura 2000 területeken zajló fenntartási tevékenységek és az irányelv egyéb rendelkezéseinek hatékonyságát mérő értékelést értékelést kell adniuk arról, hogy az irányelv milyen mértékben segíti a biodiverzitás megőrzésére irányuló általános alapelvekcélkitűzések szélesebb körét (2010 célkitűzés, biodiverzitás indikátorok kialakítása stb.) alapot kell szolgáltatniuk illetve iránymutatást kell adniuk a nemzeti és európai szintű természetvédelmi politika prioritásainak meghatározásához segítenük kell a további nemzeti és EU szintű monitorozáshoz szükséges prioritások felállítását segíteniük kell a fajokra, élőhelyekre és a Natura 2000 hálózatra esetleg negatív hatást kifejtő tervek és projektek hatásainak felbecslését támogatniuk kell a derogációs táblázat helyes használatának értékelését jelezniük kell, hogy az irányelv függelékeit milyen mértékben kell módosítani (pl. fajok felvétele a kiemelt jelentőségűek közé, fajok törlése/alsóbb kategóriába sorolása, listás faj felvétele más függelékbe)

8 Az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtása és monitorozása Mik az irányelvben foglalt kötelezettségek? Az élőhelyvédelmi irányelv 11. cikke részletezi a természetvédelmi helyzet rendszeres ellenőrzésének kötelezettségét. A 17. cikk alapján a tagállamoknak hatévente beszámolót kell benyújtaniuk az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtásáról, amiből a Bizottság egy átfogó összesítő jelentést készít. Az élőhelyvédelmi irányelv rendelkezik továbbá arról is, hogy ezeknek a beszámolóknak információkat kell tartalmazniuk a természetvédelmi intézkedésekről, valamint ezen intézkedések az irányelvben szereplő fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásainak értékeléséről. Milyen útmutatásokat ad az Európai Unió? Az első jelentés 2001-ben készült el, és arra a kérdésre koncentrált, hogy a tagállamok hogyan ültették át a jogszabályokat saját nemzeti törvénykezésükbe, és hogyan sikerült a Natura 2000 hálózat felállítása, de nem kísérelte meg felbecsülni a fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetét. A közötti időszakra vonatkozóan 2007 januárjában (Magyarországon a nemzeti jelentés leadásának határideje június 20.), ezt követően pedig hat évente minden tagországnak le kell adni a beszámolót a területén belül előforduló listás élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetéről. Ez a követelmény az összes tagállamra, az egyes biogeográfiai régiókban előforduló minden a mellékletekben felsorolt élőhelyekre és fajlistákra fennáll, a beszámolási kötelezettség tehát nem csak a Natura 2000 területekre szorítkozik. A második jelentés (a jelenleg legpontosabb rendelkezésre álló információk alapján) tartalmazni fogja az összes közösségi jelentőségű faj és élőhely természetvédelmi helyzetére vonatkozó első becsléseket. Ennek a folyamatnak a segítése érdekében 2005-ben az Élőhelybizottság elfogadott egy Jelentési űrlapot 1, amit a tagországoknak a jelentés megtételéhez kell használniuk. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség Biológiai Sokféleség Témaközpontja (ETC/BD) pedig elkészítette az űrlap kitöltéséhez szükséges segédanyagot Magyarázó jegyzetek és útmutatások 2 címmel 3. 1 European Commission: Note to the Habitats Committee, Assessment, monitoring and reporting of conservation status Preparing the report under Article 17 of the Habitats Directive (DocHab /03 rev.3) 2 Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory Notes & Guidelines (European Commission, FINAL DRAFT October 2006) 3 Ezek a dokumentumok a függelékekkel együtt letölthetőek innen:

9 Az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtása és monitorozása Táblázat: Jelentések határidejei, az élőhelyvédelmi irányelv 11. cikke alapján Jelentési időszak Nemzeti jelentés (összefoglaló EU jelentés) Tartalom (2003/4) (2008/9) (2014/15) Az irányelv jogszabályokba való átültetésének és végrehajtásának folyamata; a Natura 2000 hálózat létrehozásának folyamata; adminisztratív kérdések. A természetvédelmi helyzet első, legpontosabb elérhető adatokon alapuló becslése (többek között trendeken alapul, ideális esetben a kedvező helyzetre vonatkozó referenciaértékekkel összehasonlítva). A természetvédelmi helyzet ismételt értékelése, a létrehozott monitorozó rendszer alapján. Az irányelv értelmében hozott intézkedések eredményességének értékelése.

10 A jelentési űrlap Jelen fejezet az Élőhelybizottság által a jelentési kötelezettség végrehajtásához összeállított Jelentési Űrlap kitöltéséhez kíván segítséget nyújatni a benne foglalt szakkifejezések értelmezésén, és már kitöltött űrlapok elemzésén keresztül. Az Űrlap kitöltéséhez útmutatással szolgál az eredetileg elfogadott dokumentum (lásd 1. lábjegyzet), illetve a Környezetvédelmi Ügynökség Biológiai Sokféleség Témaközpontja (ETC/BD) által összeállított segédanyag (lásd 2. lábjegyzet) is. Jelen kiadvány a még tisztázatlan kérdések megoldásában nyújt további fontos segítséget. A következőkben a legszükségesebb fogalmak magyarázatával, illetve két példán keresztül bemutatjuk a fajokra és az élőhelyekre elfogadott Jelentési Űrlap kitöltését. A példákat az EHF (2006): Towards European Biodiversity Monitoring című kiadványból vettük. Ugyanitt még egy sor más fajra és élőhelyre vonatkozó nemzetközi példa található, ami segítségül szolgálhat a hazai szakembereknek. Fogalmak Az Űrlapon feltüntetendő kategóriák közül itt most csak a következőket részletezzük: Adatok minősége, Trend, Trend okai, Következtetések. Az Űrlap további kifejezéseivel kapcsolatos útmutatás megtalálható a fentebb már említett dokumentumokban (1. és 2. lábjegyzet). Adatok minősége Az elterjedési terület, állomány, a faj élőhelye, élőhely kiterjedése megadásánál a felhasznált adatok minőségét értékelni kell, a következő három kategóriába történő besorolással: Trend A jelentési űrlap 3 = Jó, pl. kiterjedt felméréseken alapszik 2 = Közepes, pl. részleges adatok extrapolálásán alapszik 1 = Gyenge, pl. nagyon hiányos adatokon vagy szakértői becsléseken alapszik A monitorozásnak többek között célja ún. előrejelzést is adni. Ehhez szükséges a trendek becslése, amely segít képet adni arról, hogy az élőhely vagy faj különböző kritériumok szerint csökken vagy növekszik. Ezek a kritériumok: elterjedési terület (élőhely és faj egyaránt), állomány, a faj élőhelye, az élőhely kiterjedése. A trend értékek a következők lehetnek: (0) = stabil (+) = növekszik (-) = csökken 10

11 A jelentési űrlap Trend okai A Jelentési űrlapon jelezni kell az elterjedési területre, állományra, a faj élőhelyére, az élőhely kiterjedésére jelzett trendek okait, a következő kategóriákban megadva: 0 = nem ismert 1 = ismeretek bővülése/pontosabb adatok 2 = éghajlatváltozás 3 = közvetlen emberi behatás (helyreállítás, károsítás, pusztítás) 4 = közvetett antropo(zoo)gén hatás 5 = természetes folyamatok 6 = egyéb (megnevezve) Következtetések A Jelentési űrlap végén egy táblázat található a fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének összesítő értékelésére ( Következtetések (a jelentési időszak végén fennálló természetvédelmi helyzet értékelése) ). Az űrlapot valamennyi tagország minden olyan biogeográfiai régiójára ki kell tölteni, ahol az élőhely vagy a faj előfordul. Az megadott kategóriákat a zöld/kedvező(fv), sárga/nem kielégítő(u1), piros/rossz(u2) és ismeretlen(xx) osztályokba kell sorolni. Hogy melyik kritérium milyen beosztást kap, azt az Élőhelybizottság által elfogadott dokumentum (lásd 1. lábjegyzet) C és E függelékei alapján kell meghatározni. Ha ezeket az értékeket összesítjük, akkor az egyes országok élőhelyeinek és fajainak természetvédelmi helyzetére vonatkozóan létrejön egy összesített becsült érték, amelyet a Következtetések... táblázat A természetvédelmi helyzet átfogó értékelése pontjában kell megadni. Az átfogó értékelés eredménye szintén a következő lehet: Zöld/kedvező = ha minden paraméter zöld/kedvező vagy három zöld/ kedvező és egy ismeretlen Sárga/nem kielégítő = egy vagy több sárga/nem kielégítő de nincs piros/ rossz Piros/rossz = egy vagy több piros/rossz Ismeretlen = kettő vagy több ismeretlen zöld/kedvezővel együtt fordul elő vagy mind ismeretlen 11

12 A jelentési űrlap Példák Élőhelyek Dagadólápok (7110) Élőhely kódszáma Tagország A tagországon belül érintett biogeográfiai régiók Elterjedés Térkép Adatok Országos szint Élőhely kódszáma Németország Alpin, Atlanti, Kontinentális Németország nyugati és keleti területein hiányzik 12

13 Adatok Biogeográfiai szint (Minden biogeográfiai régióra külön töltendő ki) Biogeográfiai régió Irodalmi források Elterjedés Kiterjedés Dátum 2004 Adatminőség Trend Kontinentális (CON) Németország psci területeinek adatbázisa (2004), Rennwald, E.(2000): A németországi növénytársulások jegyzéke és vörös listája Németország kontinentális régiójának keleti és északnyugati részén hiányzik km2 3=jó -40%=összességében 40%-kal csökkent -100,000 km2 Trend időszaka A jelzett trend okai Élőhely kiterjedése Elterjedési térkép Kiterjedés Időpont 2004 Használt módszer Adatminőség Trend 2=klímaváltozás 3= közvetlen emberi behatás (helyreállítás, károsítás, pusztítás) km2 Lásd Németország psci területeinek adatbázisát(2004) km2 1= szakértő véleményére alapozva 2=közepes Trend időszaka A jelzett trend okai A trend %-os küszöbértékmeghatározásának indoklása Főbb hatások -50%=összességében 50%-kal csökken 2=klímaváltozás 3= közvetlen emberi behatás (helyreállítás, károsítás, pusztítás) 141 Legeltetés felhagyása 163 Erdők újratelepítése 310 Tőzegbányászat A jelentési űrlap 13

14 A jelentési űrlap 400 Urbanizált területek, emberi lakóhely 602 Sílétesítmények 810 Csatornahálózat Veszélyeztető tényezők 890 Egyéb ember okozta változások a vízgazdálkodási feltételekben 141 Legeltetés felhagyása 163 Erdők újratelepítése 602 Síkomplexumok 790 Egyéb szennyezés vagy emberi hatások 890 Egyéb ember okozta változások a vízgazdálkodási feltételekben Kedvező elterjedési terület Kedvező kiterjedés Jellemző fajok Kiegészítő információk km km2 Virágos növények: Vaccinium oxycoccus, Eriophorum vaginatum, Andromeda pollifolia, Vaccinium uliinosum, Betula nana, Carex pauciflora, Trichophorum cespitosum, Drosera rotundifolia, Caluna vulgaris. Mohák és májmohák: Sphagnum maggellanicum, Sphagnum angustifolium, Sphagnum tenellum, Sphagnum papillosum, Sphagnum imbricatum, Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum, Mylia anomala, Calypogeia sphagnicola, Caphalozia conivens, Odontoschisma sphagni.lepkék: Boloria aquilonaris, Coenonympha tullia, Colias palaena, Plebeius optilete. Gerincesek: nincs. Módszerek: minden faj felsorolása, ami gyakran előfordul dagadólápokban (20%-nál nagyobb gyakorisággal), továbbá a kizárólag dagadólápokban előforduló fajok; A felsorolás a lepkék közül csak a dagadólápokban szaporodókat tartalmazza. Irodalmi források: Oberdorfer, E. (1977): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, Bd. 1 Egyéb fontos információk Németországban az élőhelyek vörös listáján a 3 - as kategóriában szerepel 14

15 A jelentési űrlap Következtetések (a jelentési időszak végén fennálló természetvédelmi helyzet értékelése) Elterjedési terület Kiterjedés Jellegzetes struktúra és funkciók (beleértve a jellemző fajokat) Jövőbeli kilátások A természetvédelmi helyzet átfogó értékelése Rossz (U2) Rossz (U2) Rossz (U2) Nem kielégítő (U1) Rossz (U2) 15

16 A jelentési űrlap Fajok Fürge gyík (1261) Faj kódszáma Tagország A tagországon belül érintett biogeográfiai régiók Elterjedés Térkép Adatok Országos szint 1261 Fürge gyík Lacerta agilis Egyesült Királyság Atlanti (ATL) A térkép a fürge gyík összes megbízható történeti észlelési helyének körülrajzolásával készült, így az Egyesült Királyság-beli feltételezett természetes elterjedést ábrázolja. Megfelelő talajtípusok előfordulásán, természeti területek elhelyezkedésén stb. alapuló térképváltozatok előállítása is lehetséges. A fürge gyík mindig nagyon mozaikosan fordult elő ezen az elterjedési területen belül, ezért a teljes 22,480 km2-es terület nem jelent mindig tényleges (múltbeli, jelenlegi, kedvező vagy egyéb) előfordulást. Az elterjedési területen belüli tényleges eloszlásról különböző pontosságú térképek előállíthatóak 16

17 Biogeográfiai régió Adatok Biogeográfiai szint (Minden biogeográfiai régióra külön töltendő ki) Irodalmi források Elterjedési terület Kiterjedés Dátum Adatok minősége Trend Atlanti (ATL) A Herpetological Conservation Trust (HCT) ritka fajok adatbázisából származó nem publikált adatok Lásd fenn az Egyesült Királyság térképét km2 (A Lacerta agilis jelenleg 384 km2 területen található meg) 2005 december 2=közepes Trend időszaka A jelzett trend okai Állomány A jelentési űrlap -xx%= összességében körülbelül 95%-kal csökkent (megszűnt élőhelyek + indirekt pusztítás és nem megfelelő kezelés miatt használhatatlanná vált meglévő élőhelyek kiterjedése alapján számolva) 3 = közvetlen emberi behatás (károsítás, pusztítás, tüzek) 4 = közvetett antropo(zoo)gén hatás (pl. macskák predációs nyomása) 5 = természetes folyamatok (folyamatok) 6 = egyéb (invazív idegenhonos növények) Elterjedési térképek: Egy sor példát mutatunk be, növekvő felbontással és részletezettséggel Ez a térkép a jelenlegi elterjedést a legdurvább felbontásban ábrázolja, az Egyesült Királyság különböző természeti területein élő alpopulációk csoportjai köré rajzolt sokszögek segítségével. Ezeken a sokszögeken belül találhatóak nagy területek, ahol már nem él fürge gyík, a természetes elterjedés egyéb területein viszont egykor előfordult a faj (az itt ábrázolt sokszögeken kívül). 17

18 A jelentési űrlap A térkép nagyobb részletességgel ábrázolja a faj dél-angliai elterjedését (A megjelölt terület a következő térképen látható helyszínt (Dorset, Anglia) mutatja). A térkép a fontosabb fürge gyík alpopulációk Dorset-beli elterjedését mutatja (piros). Az Egyesült Királyság alföldi pusztáin és homokdűnéin összesen 10,2 km2 területen fordul elő az ismert 521 fürge gyík alpopuláció. (A megjelölt terület a következő térképen látható Purbecket (Dorset, Anglia) mutatja). A térkép a fürge gyík alpopulációk Purbeck-beli elterjedését mutatja (piros). A faj által alacsonyabb egyedsűrűséggel benépesített egyéb pusztai élőhelyek és homokdűnék zölddel jelzettek. A piros és zöld területek az Egyesült Királyságban összesen 34,75 km2-t tesznek ki. (A megjelölt terület a Godlingston-pusztát mutatja lásd a következő térképet). 18

19 A jelentési űrlap Állományméret-becslés Becslés időpontja Használt módszer Adatminőség Trend A térkép a fürge gyík szubpopulációk elterjedését mutatja a fő metapopulácion belül Godlingston Heath, Dorset-ben(szinek mint fent). Ezen kivül a fürge gyík izolált populációi máshol is gyakran előfordulnak, és az FCS eléréséhez számos piros és zöld terület helyreállitása, kiterjesztése és összekötése szükséges az Egyesült Királyságban. Körülbelül 300 kis metapopuláció és izolált különálló populáció (521 egyedi alpopulációt alkotnak) 2005 december 3= teljes körű felvételezés 3= jó 0= stabil Trend időszaka A jelzett trend okai A trend %-os küszöbértékmeghatározásának indoklása 3 = közvetlen emberi behatás (élőhely helyreállítás és újjáalakítás) 6 = egyéb (A Herpetological Conservation Trust 1989-es megalakításának köszönhetően a tervezési rendszerben jelentősen javult a fajvédelmi intézkedések alkalmazása. Egy LIFE által támogatott projekt következtében Dorsetben nőtt a városok peremterületein található puszták felügyelete és védelme az illegális tüzektől és egyéb behatásoktól. A faj 1980-as végéig tapasztalható erőteljes Egyesült Királyság-beli csökkenése mára megállt óta az állományok többé-kevésbé stabilak, néhány kisebb csökkenéssel (ezek további fejlesztéseknek, gyújtogatásnak, az élőhely szukcessziójának stb. tudhatók be), melyeket ellensúlyoz más területeken az élőhelyek kezelése miatti növekedés. Úgy tűnik, a jelenlegi monitorozás a fürge gyík állományainak lassú növekedését jelzi. 19

20 A jelentési űrlap Főbb hatások Veszélyeztető tényezők A faj élőhelye Becsült kiterjedés Becslés időpontja Adatminőség Trend 160 Általános erdőgazdálkodás 167 Kitermelés újratelepítés/felújítás nélkül 34,75 km2 (melyből 10,20 km2-en találhatók a kulcsfontosságú alpopulációk) 2005 december 3= jó 0 = stabil Trend időszaka A jelzett trend okai Jövőbeli kilátások 3 = közvetlen emberi behatás (élőhely helyreállítás és újjáalakítás) 6 = egyéb (jobb élőhelyvédelmi jogszabályok és felügyelet) 1= jó kilátások Nagyon valószínűtlen, hogy a fürge gyík a közeljövőben kihalna az Egyesült Királyságban (azt lehetetlen megjósolni, hogy a klímaváltozás a fajra nézve pozitív vagy negatív hatással lesz-e). Mindamellett olyan lényeges tényezőket, mint a jövőbeni támogatások, nehezen lehet felbecsülni megfelelő módon. Bár az új agrár-környezetvédelmi támogatások Nagy-Brittaniában valóban nagyon ígéretesnek tűnnek, ezek esetleg a fürge gyík élőhelyeinek túlzott kezeléséhez vezethetnek (azaz túllegeltetéshez vagy túlzott kaszáláshoz), mely jelenség néhány területen máris problémát jelent. Az élőhelyek fokozatos helyreállításával és újjáalakításával várható, hogy a faj egyedszáma és elterjedési területe továbbra is növekedni fog, de ez a trend jelenleg se nem biztos, se nem elég gyors. 20

21 A jelentési űrlap Kedvező elterjedési terület Kiegészítő információk km2. Egy ilyen korlátozott mozgékonyságú faj esetében ez a érték nem sokat mond, sokkal jobb lenne a kedvező elterjedési terület meghatározására a jelenlegi 384 km2-rel szemben a fürge gyík legalább 500 km2-es területen való előfordulását vizsgálni (az Egyesült Királyságban reálisan elérhető élőhelyhelyreállítási potenciálból és állományok közötti összeköttetések alapján becsülve). Kedvező állományméret 90 nagy, erős metapopuláció (amely álljon legalább 900 egyedi alpopulációból). A szint az Egyesült Királyságban reálisan elérhető élőhely-helyreállítási lehetőségek és állományok összeköttetése alapján állapították meg, és nem áll szándékukban a korábbi történeti elterjedés teljes helyreállítására, ami amúgy is lehetetlen volna. A kedvező szint elérése az Egyesült Királyság fürge gyík állományának nagyjából 1970-es szintre történő visszaállítását jelenti. A faj számára megfelelő élőhely nagysága Egyéb fontos információk 80 km2. A szint az Egyesült Királyságban reálisan elérhető élőhely-helyreállítási potenciál és állományok összeköttetése alapján lett megállapítva. A fürge gyík természetvédelmi helyzete az Egyesült Királyságban jelenleg U2 (Kedvezőtlen Rossz), bár úgy tűnik, hogy a faj túljutott a mélyponton és kilátásai folyamatosan javulnak. Következtetések (a jelentési időszak végén fennálló természetvédelmi helyzet értékelése) Elterjedés Állomány A faj élőhelye Jövőbeli kilátások A természetvédelmi helyzet átfogó értékelése Rossz (U2) Rossz (U2) Rossz (U2) Nem kielégítő (U1) Rossz (U2) 21

22 Kedvező természetvédelmi helyzet Kedvező természetvédelmi helyzet (FSC) Mi az a Kedvező természetvédelmi helyzet? (FSC) Az élőhelyvédelmi irányelv kulcsfogalmainak egyike a kedvező természetvédelmi helyzet (az angol megfelelő alapján használatos rövidítés: FCS Favourable Conservation Status). Ez a fogalom rendkívül fontos, mert ez az a cél, amit az irányelvek alapján az országoknak kötelezően el kell érniük minden egyes, az irányelv mellékleteiben foglalt fajnál és élőhelynél. Tehát az FCS politikai cél, és el nem érése akár jogi következményeket is vonhat maga után. Ezért olyan fontos, mit értünk alatta, hogyan magyarázzuk, hogyan ültetjük át, mit jelent ez a gyakorlati tevékenységeink számára. Általánosságban elmondható, hogy az irányelv a kedvező természetvédelmi helyzet fogalmának definiálásakor pozitív megközelítést alkalmaz, amely tekintetbe veszi az élőhelyek és fajok hosszú távú fennmaradási kilátásait. Az irányelv mellékleteiben szereplő valamennyi élőhelyre és fajra vonatkozó átfogó cél, hogy minőségi és mennyiségi szempontból (terület/állomány/életképesség) egyaránt javuljon helyzetük, és jövőbeli kilátásaik is jók legyenek. Ezért nem elegendő egy olyan helyzet elérésére törekedni, amelyben az élőhelyek és fajok nincsenek veszélynek kitéve, mivel a tagállamok kötelessége, hogy minden szükséges intézkedést megtegyenek a kedvező természetvédelmi helyzet célkitűzés tevékeny elérése és fenntartása érdekében. A kedvező természetvédelmi helyzetet az élőhelyvédelmi irányelv 1.e) (élőhelyek) és 1.i) (fajok) cikkeiben általánosan a következőképpen definiálja: 1. cikk (e) egy természetes élőhely védelmi helyzetén mindazoknak a természetes élőhelyet és annak jellemző fajait érő hatásoknak összességét értjük, amelyek befolyással lehetnek a természetes élőhelyre, hosszú távon meghatározva annak természetes elterjedését, struktúráját és funkcióit csakúgy, mint jellegzetes fajainak hosszú távú fennmaradását a 2. cikkben meghatározott területen belül. Egy természetes élőhely védelmi helyzetét kedvezőnek tekintjük, ha: természetes elterjedése, illetve elterjedési területén belül előfordulásainak kiterjedése helye stabil vagy növekszik, továbbá hosszú távú fennmaradásához szükséges sajátos struktúrája és funkciói fennállnak és a belátható jövőben is valószínűleg fenn fognak állni, továbbá jellemző fajainak védelmi helyzete az (i) pont meghatározásainak értelmében megfelelő (i) egy faj védelmi helyzete mindazoknak a hatásoknak az összességét jelenti, amelyek kihatással lehetnek a szóban forgó faj hosszú távú elterjedésére és állományainak egyedszámára a 2. cikkben meghatározott területen belül. 22

23 Kedvező természetvédelmi helyzet A védelmi helyzetet kedvezőnek tekintjük, ha: a szóban forgó faj állománydinamikai adatai azt jelzik, hogy a faj képes önmagát természetes élőhelyének életképes részeként hosszú távon fenntartani, továbbá a faj természetes elterjedési területe nem csökken, illetve belátható időn belül valószínűleg nem is fog csökkenni, továbbá jelenleg és valószínűleg a jövőben is megfelelő kiterjedésű élőhely áll rendelkezésre ahhoz, hogy hosszú távon fennmaradjon az állomány A kedvező természetvédelmi helyzet meghatározásának tág volta miatt nincs a fogalomnak világos értelmezése és nem egyértelmű végrehajtásának módja sem. Az elmúlt években számos tanulmány és munkadokumentum készült annak érdekében, hogy az értelmezést elősegítse. Az EHF közelről kísérte figyelemmel ezt a vitát és aktívan részt is vett a vitában, melynek eredményeként részletekbe menő, észrevételeket és javaslatokat tartalmazó dokumentumok láttak napvilágot a WWF és az EHF jóvoltából. A kedvező természetvédelmi helyzet fogalma nem kizárólag a Natura 2000 hálózatra alkalmazandó. Az élőhelyvédelmi irányelv rendelkezése értelmében a természetvédelmi helyzet kedvező vagy kedvezőtlen minősítése céljából a fajok és élőhelyek általános helyzetét kell monitorozni és értékelni. Nyilvánvaló, hogy a Natura 2000 hálózat fontos szerepet tölt be a biodiverzitás megőrzésében, de a legtöbb élőhelyet és fajt csak részben fedi le. Hogyan határozzuk meg a kedvező védelmi helyzetet? (írta Paul Edgar és Tony Gent (Herpetological Conservation Trust) 2005 novemberében, Thomas Sperle (NABU) észrevételeivel bővítve) Milyen lehet egy faj vagy élőhely védelmi helyzete? Az Európai Bizottság útmutatója alapján a természetvédelmi helyzetet értékelő 2007-es jelentésben egy faj vagy élőhely védelmi helyzete a következő kategóriákba sorolható: Kedvező természetvédelmi helyzet (zöld) Kedvezőtlen természetvédelmi helyzet/nem kielégítő (sárga) Kedvezőtlen természetvédelmi helyzet/rossz (piros) Ismeretlen (A két kedvezőtlen kategóriát tovább lehet minősíteni + jellel, ha a jelenlegi állapot javul, vagy - jellel, ha a leromlás folytatódása várható.) 23

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában FM Természetmegőrzési Főosztály Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni?

Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni? Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni? Török Katalin MTBK, 2014. nov. 20. Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig 2. CÉL: Az ökoszisztémák és az általuk biztosított szolgáltatások

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Természetvédelem. 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai

Természetvédelem. 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Természetvédelem 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Amiről a mai előadáson szó lesz: Természetvédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezetek Fontosabb természetvédelmi egyezmények Madárvédelmi

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára készítette : MME, WWF, MTVSZ. Lásd a mellékelt háttéranyagot is!

Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára készítette : MME, WWF, MTVSZ. Lásd a mellékelt háttéranyagot is! Nyilvános konzultáció az uniós természetvédelmi szabályozás (a madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv) célravezetőségi vizsgálatához kapcsolódóan Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.8. COM(2014) 267 final 2014/0139 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a vándorló, vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény szerződő felei konferenciájának tizenegyedik

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Water Resource Management in Protected Areas Vízkészletgazdálkodás védett területeken WAREMA Projekt Munkaülés A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai

Részletesebben

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Schmidt András Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 területek az EU területén Jelenleg 26 106 Natura 2000 terület,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Biodiverzitás a XXI. Században a kezdet vége, vagy a vég kezdete?!

Biodiverzitás a XXI. Században a kezdet vége, vagy a vég kezdete?! Biodiverzitás a XXI. Században a kezdet vége, vagy a vég kezdete?! Czéh Tamás Czéh Tamás Világunk és életmódunk fejlődése alapvetően egyenes utat mutat. A fejlődést, melyet sok ember és társadalom csupán

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén A LIFE+ program jövője Sashalmi Éva VM Természetmegőrzési Főosztály 2012. május 17. 1. LIFE+ Természet és Biodiverzitás 2. A természetvédelmi

Részletesebben

A jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzet. Az európai csülkös vad gazdálkodás két változtatási pontja

A jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzet. Az európai csülkös vad gazdálkodás két változtatási pontja Az európai csülkös vad két változtatási pontja A vadgazdálkodóknak és/vagy vadászoknak számos esetben fel kellene hagynia az állomány megszámlálására tett próbálkozásokkal. A vadgazdálkodóknak és/vagy

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok monitorozása Magyarországon

Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok monitorozása Magyarországon T E R M É S Z E T V É D E L E M Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok monitorozása Magyarországon Dr. Varga Ildikó Vidékfejlesztési Minisztérium Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése.

Részletesebben

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Se veled, se nélküled az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések értékelése természetvédelmi

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

J ustice & En v ironme n t K ö r n yezeti felelő sség 2 013

J ustice & En v ironme n t K ö r n yezeti felelő sség 2 013 A környezeti kár jelentős mértékének szabályozása a magyar jogban Az Association Justice and Environment (J&E) évek óta nyomon követi és értékeli a környezeti felelősségi irányelv (ELD/Irányelv) 1 tagállamok

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

A Natura 2000 területek kezelése A Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEC irányelve 6.

A Natura 2000 területek kezelése A Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEC irányelve 6. A Natura 2000 területek kezelése A Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEC irányelve 6. cikkének rendelkezései I. BEVEZETŐ A 6. cikk értelmezése összefüggéseiben

Részletesebben

TÁMOP F-14/1/KONV Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum JOGI SZABÁLYOZÁS. Mikó Józsefné Jónás Edit

TÁMOP F-14/1/KONV Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum JOGI SZABÁLYOZÁS. Mikó Józsefné Jónás Edit TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum JOGI SZABÁLYOZÁS Mikó Józsefné Jónás Edit Az állatok, különösen a gazdasági haszonállatok védelmére vonatkozó szabályok

Részletesebben

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája 2013. október 4. Budapest Szepesi András Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája - 1998 Az EU-ban nincs közös erdészeti politika,

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Kutatások

Élőhelyvédelem. Kutatások Élőhelyvédelem Kutatások Célkitűzések A hazai természetközeli növényzet mai állapotának pontos megismerése, teljes körű felmérése, természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése. Az ország nagy

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján Kovács Eszter, Bela Györgyi Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet, Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? Mi az a Natura 2000? A Natura 2000 egy olyan összefügg európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent ség természetes él hely-típusok, közösségi jelent ség állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

for a living planet "zöld energia"?

for a living planet zöld energia? for a living planet Mennyire zöld z a "zöld energia"? A biomassza-hasznosítás természetvédelmi kockázatai Gulyás Levente természetvédelmi igazgató WWF Magyarország Tartalom 1. EFI tanulmány háttere 2.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18.

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18. EBA/GL/2014/06 2014. július 18. Iránymutatások a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről 1 Az EBH iránymutatásai a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

LIFE- utáni védelmi terv

LIFE- utáni védelmi terv LIFE- utáni védelmi terv Akció megnevezése Terület Leírás Ütemezés Felelős szervezetek A1. A mezőgazdasági támogatási rendszer és az Minden Tanácsadás a gazdálkodóknak, hogy SBPB ahhoz kapcsolódó élőhely

Részletesebben

Sérülékenység vizsgálatok a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában

Sérülékenység vizsgálatok a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában Sérülékenység vizsgálatok a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában Dr. Pálvölgyi Tamás NÉS szakmai koordinátor Nemzeti Alkalmazkodási Központ 2013. november 13. NÉS-2 szakmai műhelyvita Magyar

Részletesebben

fenntartási tervének bemutatása

fenntartási tervének bemutatása ABorsodi-sík sík Különleges Madárvédelmi Terület fenntartási tervének bemutatása Bodnár Mihály Tájegység vezető, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-borsodi Tájegysége Mi az a Borsodi-sík Különleges Madárvédelmi

Részletesebben

A rendelet célja. Fogalmak

A rendelet célja. Fogalmak 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. - ában, valamint

Részletesebben

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 London, 2012.07.27. Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

LIFE Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás (GIE) környezetvédelemi, természetvédelmi tématerületek

LIFE Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás (GIE) környezetvédelemi, természetvédelmi tématerületek LIFE 14/CAP/HU/000010 LIFE Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás (GIE) környezetvédelemi, természetvédelmi tématerületek Bokor Veronika, Novák Judit LIFE nemzeti kapcsolattartók LIFE KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák.

12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák. 12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák. A flóra és fauna szegényedése: világjelenség Mérsékléséhez európai ill. világprogramok szükségesek 1971

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL EBA/GL/2014/09 2014. szeptember 22. Iránymutatások azon tesztek, vizsgálatok vagy eljárások típusairól, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 32. cikke (4) bekezdése (d) pontjának

Részletesebben

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés) A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/986/2007. Tervezet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Projekt nyitókonferencia Gödöllő, 2012. október

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Budapest, 2015. február 11. Balczó Bertalan Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A Magas Természeti

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Biodiverzitás és védelme Svájc esete Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Városok terjeszkedése Beépített terület (km2) Surface construite Surface construite + 277% száz

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Természetvédelem. Natura 2000

Természetvédelem. Natura 2000 Természetvédelem Natura 2000 Alapfogalmak Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai területhálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok,

Részletesebben

Környezetvédelem Természetvédelem

Környezetvédelem Természetvédelem Környezetvédelem Természetvédelem Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2011. Környezetvédelmi politika az EU-ban Az Európai Unió alapító tagjai az 1950-es években még nem érezték szükségesnek

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Dr. Makai Martina, főosztályvezető FM Környezetfejlesztési Főosztály Budapest 2015. június 1. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

EBA/GL/2015/ Iránymutatások

EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 39. cikkének (4) bekezdése értelmében azon tényszerű körülményekről, amelyek lényegi veszélyt jelentenek a pénzügyi stabilitásra, valamint

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Célok és intézkedések ütemezése, mentességek és prioritások

Célok és intézkedések ütemezése, mentességek és prioritások Célok és intézkedések ütemezése, mentességek és prioritások Dr. Rákosi Judit ÖKO Zrt. Átfogó cél A felszíni és felszín alatti vizek állapotának javítása, a jó állapot elérése 2015-ig Felszíni vizek (folyók,

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet MHT XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, 2013. július 3-5. VGT a Víz Keretirányelvben A 2000/60/EK

Részletesebben

VII. Személyzetfejlesztés

VII. Személyzetfejlesztés BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VII. Személyzetfejlesztés Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 December 8 Gál Márk PhD Közigazgatási tanszék

Részletesebben

Természetvédelem. Natura 2000

Természetvédelem. Natura 2000 Természetvédelem Natura 2000 Alapfogalmak Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai területhálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok,

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben