Az európai biodiverzitás monitorozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az európai biodiverzitás monitorozása"

Átírás

1 Az európai biodiverzitás monitorozása Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity 2006

2 Az eredményesebb európai biodiverzitás monitorozás tíz pontja (1-5) A különböző EU politikák (pl. a természetvédelem, vízügy és vidékfejlesztés területén) alapján szükséges monitorozási követelményekhez a biológiai sokféleségre vonatkozó adatokat összehangoltan kell alkalmazni, és biztosítani kell a különböző monitorozási követelmények kompatibilitását. A civil társadalmat teljesen integrálni kell a monitorozási folyamatba, hogy nemzeti és EU szinten is időszerű és megfelelő adatokkal járulhassanak ahhoz hozzá. A nemzeti jelentések Európai Bizottság általi értékelésekor különös figyelmet kell szentelni a kedvező természetvédelmi helyzet referenciaértékeinek megállapítására, és szükség esetén javítani kell az útmutatást és gyakorlati tanácsokat. Az NGO-k javaslatait integrálni kell a referenciaértékek megállapításának folyamatába az ebben a kiadványban foglaltak alapján. A monitorozási rendszerbe integrálni kell a biogeográfiai szempontokat (konnektivitás, határokon átívelés stb.) A kiadvány elektronikus formában elérhető itt:

3 Tartalom Bevezetés A Natura 2000 hálózatról Közös európai biomonitorozás Összefüggés más monitorozási rendszerekkel Az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtása és monitorozása Miért szükséges a monitorozás? Mire használják fel az adatokat? Mik az irányelvben foglalt kötelezettségek? Milyen útmutatásokat ad az Európai Unió? A jelentési űrlap Fogalmak Példák Élőhelyek Dagadólápok (7110) Fajok Fürge gyík (1261) Kedvező természetvédelmi helyzet (FSC) Mi az a Kedvező természetvédelmi helyzet? (FSC) Hogyan határozzuk meg a kedvező védelmi helyzetet? Milyen lehet egy faj vagy élőhely védelmi helyzete? Mire szolgálnak a paraméterek és a referenciaértékek? Mik a referenciértékek megállapításának elméleti alapjai? Milyen információkra van szükség? Hogyan határozzuk meg a referenciaértékeket? Hét lépésben a természetvédelmi helyzet meghatározásáig Az eredményesebb európai biodiverzitás monitorozás tíz pontja

4 Rövidítések Rövidítések EHF European Habitats Forum, Európai Élőhely Fórum ETC/BD European Topic Centre for Biodiversity, Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség Biológiai Sokféleség Témaközpontja Élőhelybizottság Habitats Committee, Európai Bizottság döntés-elôkészítô munkáját segítő testület FCS Favourable Conservation Status; kedvező természetvédelmi helyzet DG Environment Environment Directorate-General, Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvek Az Európai Unió természetvédelmi irányelvei: az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) WWF World Wide Fund for Nature NGO Non Governmental Organisation, Nem-kormányzati szervezet (civil szervezet)

5 Bevezetés Bevezetés A Natura 2000 hálózatról A Natura 2000 az Európai Unió számára értékes élőhely típusok és fajok védelmére kijelölt területek hálózata, melyhez hazánk is csatlakozott az EU csatlakozással párhuzamosan. A Natura 2000-t gyakran úgy is említik, mint az európai természetvédelem alapkövét, hiszen olyan védett területek hálózata, melyek az egész kontinens számára jelentős értéket hordoznak. Két európai uniós jogszabály határozza meg, hogy melyek ezek a területek: az 1979-ben kiadott madarak védelméről szóló, és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelvek. Az irányelvekben felsorolt veszélyeztetett fajok és élőhelyek közül hazánkban 46 élőhelytípus, 36 növény-, 105 állatfaj, valamint 91 madárfaj fordul elő. A szakmai indokok alapján kijelölésre javasolt területek mintegy 1,95 millió hektárt tesznek ki, mely az ország területének 21%-a. Az fajok és élőhelyek állapotát és az ebben végbemenő változásokat ismernünk kell ahhoz, hogy a fennmaradásukat biztosítani tudjuk. Ehhez a fajok és élőhelyek folyamatos megfigyelésére és ellenőrzésére van szükség. Ezt a tevékenység a monitorozás. Hazánk, a többi tagországhoz hasonlóan vállalta, hogy az irányelveknek megfelelően meghatározott időközönként jelentést tesz az uniónak a moniorozás eredményéről. Közös európai biomonitorozás Bár egyetértés van azt illetően, hogy fontos egy egységes monitorozó, értékelő és jelentéstételi módszertan kidolgozása az EU legjelentősebb fajainak és élőhelyeinek a természetvédelmi helyzetének feltárásához, de ennek gyakorlati megvalósítása rendkívül nehéz feladat. Ennek oka a különböző fajok populációméretében, elterjedésében és mozgékonyságában fellelhető változatosság, valamint a felvételezési módszerekben, az adatok minőségében és mennyiségében mutatkozó nagy különbségek. Ezt a beszámolót az Élőhelybizottság Tudományos Munkacsoport (Habitats Committee Scientific Working Group) tagjaként az European Habitats Forum (EHF, Európai Élőhely Fórum) készítette abból a célból, hogy segítsék a tagországokat a nehézségek leküzdésében, megosszák a tapasztalatokat és hozzájáruljanak egy megbízható monitorozó és értékelő módszertan kidolgozásához. A beszámoló alapját a legjobb gyakorlatokat feldolgozó esettanulmányok képezik, melyek civil szervezetek és az EHF partnerszervezetek széles körétől származnak. Ezek a szervezetek bizonyos fajokat és élőhelytípusokat illetően számottevő tapasztalattal rendelkeznek.

6 Bevezetés Összefüggés más monitorozási rendszerekkel Számos nemzetközi stratégia és politika tartalmaz a környezet védelmére és a biodiverzitás megőrzésére irányuló célkitűzést. Ezek némelyike nagyon specifikus és világos célra összpontosít. Az Európai Természetvédelmi Központ (European Centre for Nature Conservation ECNC) készített egy leltárat az európai monitorozó hálózatokról, a hangsúlyt a terület alapú hálózatokra helyezve. A lista nagyjából 20 különböző kezdeményezést tartalmaz, a monitorozó rendszereket is beleszámítva, ami jelzi a már elindított kezdeményezések széles körét. Monitorozó tevékenységet, indikátorok kiválasztását és a biodiverzitás állapotáról, trendjeiről, hatótényezőiről és más kapcsolódó kérdésekről szóló jelentéseket megköveteli több, EU-s politika és jogszabály, pán-európai és nemzetközi egyezmény (többek között a Convention on Biological Diversity, az ENSZ biológiai sokféleségről szóló egyezménye). Mindamellett az EU legjelentősebb hozzájárulását ahhoz, hogy a biodiverzitás csökkenése 2010-ig megálljon - ahogy azt az EU államfői 2001-ben a gothenburgi találkozón célul tűzték ki a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvek elfogadása jelenti. Ezen jogszabályok hatálya alá tartozó európai élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének monitorozása kötelező jelleggel történik.

7 Az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtása és monitorozása Miért szükséges a monitorozás? Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága (DG Environment) nemrégiben a következőképp fogalmazta meg az élőhelyvédelmi irányelv általános rendeltetését és a végrehajtás monitorozásának célját: Az irányelv általános célkitűzése minden közösségi jelentőségű élőhely és faj kedvező természetvédelmi helyzetének (FCS - favourable conservation status) megteremtése és fenntartása, valamint a tagállamok európai területén előforduló természetes élőhelyek és vadon élő állat- és növényfajok sokféleségének megőrzése. Mire használják fel az adatokat? Az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtása és monitorozása Továbbá a következő megállapításokat tették: A monitorozás alapján ezért egy világos képet kell kapnunk az aktuális természetvédelmi helyzetről és a különböző szinteken tapasztalható trendjeiről. A monitorozásnak jeleznie kell az irányelv eredményességét a tekintetben, hogy közelebb kerültünk-e a kitűzött célhoz. Ennek érdekében a monitorozásnak, az értékelésnek és az eredményekről szóló jelentésnek a következő követelményeknek kell megfelelniük: segíteniük kell a Natura 2000 területeken zajló fenntartási tevékenységek és az irányelv egyéb rendelkezéseinek hatékonyságát mérő értékelést értékelést kell adniuk arról, hogy az irányelv milyen mértékben segíti a biodiverzitás megőrzésére irányuló általános alapelvekcélkitűzések szélesebb körét (2010 célkitűzés, biodiverzitás indikátorok kialakítása stb.) alapot kell szolgáltatniuk illetve iránymutatást kell adniuk a nemzeti és európai szintű természetvédelmi politika prioritásainak meghatározásához segítenük kell a további nemzeti és EU szintű monitorozáshoz szükséges prioritások felállítását segíteniük kell a fajokra, élőhelyekre és a Natura 2000 hálózatra esetleg negatív hatást kifejtő tervek és projektek hatásainak felbecslését támogatniuk kell a derogációs táblázat helyes használatának értékelését jelezniük kell, hogy az irányelv függelékeit milyen mértékben kell módosítani (pl. fajok felvétele a kiemelt jelentőségűek közé, fajok törlése/alsóbb kategóriába sorolása, listás faj felvétele más függelékbe)

8 Az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtása és monitorozása Mik az irányelvben foglalt kötelezettségek? Az élőhelyvédelmi irányelv 11. cikke részletezi a természetvédelmi helyzet rendszeres ellenőrzésének kötelezettségét. A 17. cikk alapján a tagállamoknak hatévente beszámolót kell benyújtaniuk az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtásáról, amiből a Bizottság egy átfogó összesítő jelentést készít. Az élőhelyvédelmi irányelv rendelkezik továbbá arról is, hogy ezeknek a beszámolóknak információkat kell tartalmazniuk a természetvédelmi intézkedésekről, valamint ezen intézkedések az irányelvben szereplő fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásainak értékeléséről. Milyen útmutatásokat ad az Európai Unió? Az első jelentés 2001-ben készült el, és arra a kérdésre koncentrált, hogy a tagállamok hogyan ültették át a jogszabályokat saját nemzeti törvénykezésükbe, és hogyan sikerült a Natura 2000 hálózat felállítása, de nem kísérelte meg felbecsülni a fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetét. A közötti időszakra vonatkozóan 2007 januárjában (Magyarországon a nemzeti jelentés leadásának határideje június 20.), ezt követően pedig hat évente minden tagországnak le kell adni a beszámolót a területén belül előforduló listás élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetéről. Ez a követelmény az összes tagállamra, az egyes biogeográfiai régiókban előforduló minden a mellékletekben felsorolt élőhelyekre és fajlistákra fennáll, a beszámolási kötelezettség tehát nem csak a Natura 2000 területekre szorítkozik. A második jelentés (a jelenleg legpontosabb rendelkezésre álló információk alapján) tartalmazni fogja az összes közösségi jelentőségű faj és élőhely természetvédelmi helyzetére vonatkozó első becsléseket. Ennek a folyamatnak a segítése érdekében 2005-ben az Élőhelybizottság elfogadott egy Jelentési űrlapot 1, amit a tagországoknak a jelentés megtételéhez kell használniuk. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség Biológiai Sokféleség Témaközpontja (ETC/BD) pedig elkészítette az űrlap kitöltéséhez szükséges segédanyagot Magyarázó jegyzetek és útmutatások 2 címmel 3. 1 European Commission: Note to the Habitats Committee, Assessment, monitoring and reporting of conservation status Preparing the report under Article 17 of the Habitats Directive (DocHab /03 rev.3) 2 Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory Notes & Guidelines (European Commission, FINAL DRAFT October 2006) 3 Ezek a dokumentumok a függelékekkel együtt letölthetőek innen:

9 Az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtása és monitorozása Táblázat: Jelentések határidejei, az élőhelyvédelmi irányelv 11. cikke alapján Jelentési időszak Nemzeti jelentés (összefoglaló EU jelentés) Tartalom (2003/4) (2008/9) (2014/15) Az irányelv jogszabályokba való átültetésének és végrehajtásának folyamata; a Natura 2000 hálózat létrehozásának folyamata; adminisztratív kérdések. A természetvédelmi helyzet első, legpontosabb elérhető adatokon alapuló becslése (többek között trendeken alapul, ideális esetben a kedvező helyzetre vonatkozó referenciaértékekkel összehasonlítva). A természetvédelmi helyzet ismételt értékelése, a létrehozott monitorozó rendszer alapján. Az irányelv értelmében hozott intézkedések eredményességének értékelése.

10 A jelentési űrlap Jelen fejezet az Élőhelybizottság által a jelentési kötelezettség végrehajtásához összeállított Jelentési Űrlap kitöltéséhez kíván segítséget nyújatni a benne foglalt szakkifejezések értelmezésén, és már kitöltött űrlapok elemzésén keresztül. Az Űrlap kitöltéséhez útmutatással szolgál az eredetileg elfogadott dokumentum (lásd 1. lábjegyzet), illetve a Környezetvédelmi Ügynökség Biológiai Sokféleség Témaközpontja (ETC/BD) által összeállított segédanyag (lásd 2. lábjegyzet) is. Jelen kiadvány a még tisztázatlan kérdések megoldásában nyújt további fontos segítséget. A következőkben a legszükségesebb fogalmak magyarázatával, illetve két példán keresztül bemutatjuk a fajokra és az élőhelyekre elfogadott Jelentési Űrlap kitöltését. A példákat az EHF (2006): Towards European Biodiversity Monitoring című kiadványból vettük. Ugyanitt még egy sor más fajra és élőhelyre vonatkozó nemzetközi példa található, ami segítségül szolgálhat a hazai szakembereknek. Fogalmak Az Űrlapon feltüntetendő kategóriák közül itt most csak a következőket részletezzük: Adatok minősége, Trend, Trend okai, Következtetések. Az Űrlap további kifejezéseivel kapcsolatos útmutatás megtalálható a fentebb már említett dokumentumokban (1. és 2. lábjegyzet). Adatok minősége Az elterjedési terület, állomány, a faj élőhelye, élőhely kiterjedése megadásánál a felhasznált adatok minőségét értékelni kell, a következő három kategóriába történő besorolással: Trend A jelentési űrlap 3 = Jó, pl. kiterjedt felméréseken alapszik 2 = Közepes, pl. részleges adatok extrapolálásán alapszik 1 = Gyenge, pl. nagyon hiányos adatokon vagy szakértői becsléseken alapszik A monitorozásnak többek között célja ún. előrejelzést is adni. Ehhez szükséges a trendek becslése, amely segít képet adni arról, hogy az élőhely vagy faj különböző kritériumok szerint csökken vagy növekszik. Ezek a kritériumok: elterjedési terület (élőhely és faj egyaránt), állomány, a faj élőhelye, az élőhely kiterjedése. A trend értékek a következők lehetnek: (0) = stabil (+) = növekszik (-) = csökken 10

11 A jelentési űrlap Trend okai A Jelentési űrlapon jelezni kell az elterjedési területre, állományra, a faj élőhelyére, az élőhely kiterjedésére jelzett trendek okait, a következő kategóriákban megadva: 0 = nem ismert 1 = ismeretek bővülése/pontosabb adatok 2 = éghajlatváltozás 3 = közvetlen emberi behatás (helyreállítás, károsítás, pusztítás) 4 = közvetett antropo(zoo)gén hatás 5 = természetes folyamatok 6 = egyéb (megnevezve) Következtetések A Jelentési űrlap végén egy táblázat található a fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének összesítő értékelésére ( Következtetések (a jelentési időszak végén fennálló természetvédelmi helyzet értékelése) ). Az űrlapot valamennyi tagország minden olyan biogeográfiai régiójára ki kell tölteni, ahol az élőhely vagy a faj előfordul. Az megadott kategóriákat a zöld/kedvező(fv), sárga/nem kielégítő(u1), piros/rossz(u2) és ismeretlen(xx) osztályokba kell sorolni. Hogy melyik kritérium milyen beosztást kap, azt az Élőhelybizottság által elfogadott dokumentum (lásd 1. lábjegyzet) C és E függelékei alapján kell meghatározni. Ha ezeket az értékeket összesítjük, akkor az egyes országok élőhelyeinek és fajainak természetvédelmi helyzetére vonatkozóan létrejön egy összesített becsült érték, amelyet a Következtetések... táblázat A természetvédelmi helyzet átfogó értékelése pontjában kell megadni. Az átfogó értékelés eredménye szintén a következő lehet: Zöld/kedvező = ha minden paraméter zöld/kedvező vagy három zöld/ kedvező és egy ismeretlen Sárga/nem kielégítő = egy vagy több sárga/nem kielégítő de nincs piros/ rossz Piros/rossz = egy vagy több piros/rossz Ismeretlen = kettő vagy több ismeretlen zöld/kedvezővel együtt fordul elő vagy mind ismeretlen 11

12 A jelentési űrlap Példák Élőhelyek Dagadólápok (7110) Élőhely kódszáma Tagország A tagországon belül érintett biogeográfiai régiók Elterjedés Térkép Adatok Országos szint Élőhely kódszáma Németország Alpin, Atlanti, Kontinentális Németország nyugati és keleti területein hiányzik 12

13 Adatok Biogeográfiai szint (Minden biogeográfiai régióra külön töltendő ki) Biogeográfiai régió Irodalmi források Elterjedés Kiterjedés Dátum 2004 Adatminőség Trend Kontinentális (CON) Németország psci területeinek adatbázisa (2004), Rennwald, E.(2000): A németországi növénytársulások jegyzéke és vörös listája Németország kontinentális régiójának keleti és északnyugati részén hiányzik km2 3=jó -40%=összességében 40%-kal csökkent -100,000 km2 Trend időszaka A jelzett trend okai Élőhely kiterjedése Elterjedési térkép Kiterjedés Időpont 2004 Használt módszer Adatminőség Trend 2=klímaváltozás 3= közvetlen emberi behatás (helyreállítás, károsítás, pusztítás) km2 Lásd Németország psci területeinek adatbázisát(2004) km2 1= szakértő véleményére alapozva 2=közepes Trend időszaka A jelzett trend okai A trend %-os küszöbértékmeghatározásának indoklása Főbb hatások -50%=összességében 50%-kal csökken 2=klímaváltozás 3= közvetlen emberi behatás (helyreállítás, károsítás, pusztítás) 141 Legeltetés felhagyása 163 Erdők újratelepítése 310 Tőzegbányászat A jelentési űrlap 13

14 A jelentési űrlap 400 Urbanizált területek, emberi lakóhely 602 Sílétesítmények 810 Csatornahálózat Veszélyeztető tényezők 890 Egyéb ember okozta változások a vízgazdálkodási feltételekben 141 Legeltetés felhagyása 163 Erdők újratelepítése 602 Síkomplexumok 790 Egyéb szennyezés vagy emberi hatások 890 Egyéb ember okozta változások a vízgazdálkodási feltételekben Kedvező elterjedési terület Kedvező kiterjedés Jellemző fajok Kiegészítő információk km km2 Virágos növények: Vaccinium oxycoccus, Eriophorum vaginatum, Andromeda pollifolia, Vaccinium uliinosum, Betula nana, Carex pauciflora, Trichophorum cespitosum, Drosera rotundifolia, Caluna vulgaris. Mohák és májmohák: Sphagnum maggellanicum, Sphagnum angustifolium, Sphagnum tenellum, Sphagnum papillosum, Sphagnum imbricatum, Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum, Mylia anomala, Calypogeia sphagnicola, Caphalozia conivens, Odontoschisma sphagni.lepkék: Boloria aquilonaris, Coenonympha tullia, Colias palaena, Plebeius optilete. Gerincesek: nincs. Módszerek: minden faj felsorolása, ami gyakran előfordul dagadólápokban (20%-nál nagyobb gyakorisággal), továbbá a kizárólag dagadólápokban előforduló fajok; A felsorolás a lepkék közül csak a dagadólápokban szaporodókat tartalmazza. Irodalmi források: Oberdorfer, E. (1977): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, Bd. 1 Egyéb fontos információk Németországban az élőhelyek vörös listáján a 3 - as kategóriában szerepel 14

15 A jelentési űrlap Következtetések (a jelentési időszak végén fennálló természetvédelmi helyzet értékelése) Elterjedési terület Kiterjedés Jellegzetes struktúra és funkciók (beleértve a jellemző fajokat) Jövőbeli kilátások A természetvédelmi helyzet átfogó értékelése Rossz (U2) Rossz (U2) Rossz (U2) Nem kielégítő (U1) Rossz (U2) 15

16 A jelentési űrlap Fajok Fürge gyík (1261) Faj kódszáma Tagország A tagországon belül érintett biogeográfiai régiók Elterjedés Térkép Adatok Országos szint 1261 Fürge gyík Lacerta agilis Egyesült Királyság Atlanti (ATL) A térkép a fürge gyík összes megbízható történeti észlelési helyének körülrajzolásával készült, így az Egyesült Királyság-beli feltételezett természetes elterjedést ábrázolja. Megfelelő talajtípusok előfordulásán, természeti területek elhelyezkedésén stb. alapuló térképváltozatok előállítása is lehetséges. A fürge gyík mindig nagyon mozaikosan fordult elő ezen az elterjedési területen belül, ezért a teljes 22,480 km2-es terület nem jelent mindig tényleges (múltbeli, jelenlegi, kedvező vagy egyéb) előfordulást. Az elterjedési területen belüli tényleges eloszlásról különböző pontosságú térképek előállíthatóak 16

17 Biogeográfiai régió Adatok Biogeográfiai szint (Minden biogeográfiai régióra külön töltendő ki) Irodalmi források Elterjedési terület Kiterjedés Dátum Adatok minősége Trend Atlanti (ATL) A Herpetological Conservation Trust (HCT) ritka fajok adatbázisából származó nem publikált adatok Lásd fenn az Egyesült Királyság térképét km2 (A Lacerta agilis jelenleg 384 km2 területen található meg) 2005 december 2=közepes Trend időszaka A jelzett trend okai Állomány A jelentési űrlap -xx%= összességében körülbelül 95%-kal csökkent (megszűnt élőhelyek + indirekt pusztítás és nem megfelelő kezelés miatt használhatatlanná vált meglévő élőhelyek kiterjedése alapján számolva) 3 = közvetlen emberi behatás (károsítás, pusztítás, tüzek) 4 = közvetett antropo(zoo)gén hatás (pl. macskák predációs nyomása) 5 = természetes folyamatok (folyamatok) 6 = egyéb (invazív idegenhonos növények) Elterjedési térképek: Egy sor példát mutatunk be, növekvő felbontással és részletezettséggel Ez a térkép a jelenlegi elterjedést a legdurvább felbontásban ábrázolja, az Egyesült Királyság különböző természeti területein élő alpopulációk csoportjai köré rajzolt sokszögek segítségével. Ezeken a sokszögeken belül találhatóak nagy területek, ahol már nem él fürge gyík, a természetes elterjedés egyéb területein viszont egykor előfordult a faj (az itt ábrázolt sokszögeken kívül). 17

18 A jelentési űrlap A térkép nagyobb részletességgel ábrázolja a faj dél-angliai elterjedését (A megjelölt terület a következő térképen látható helyszínt (Dorset, Anglia) mutatja). A térkép a fontosabb fürge gyík alpopulációk Dorset-beli elterjedését mutatja (piros). Az Egyesült Királyság alföldi pusztáin és homokdűnéin összesen 10,2 km2 területen fordul elő az ismert 521 fürge gyík alpopuláció. (A megjelölt terület a következő térképen látható Purbecket (Dorset, Anglia) mutatja). A térkép a fürge gyík alpopulációk Purbeck-beli elterjedését mutatja (piros). A faj által alacsonyabb egyedsűrűséggel benépesített egyéb pusztai élőhelyek és homokdűnék zölddel jelzettek. A piros és zöld területek az Egyesült Királyságban összesen 34,75 km2-t tesznek ki. (A megjelölt terület a Godlingston-pusztát mutatja lásd a következő térképet). 18

19 A jelentési űrlap Állományméret-becslés Becslés időpontja Használt módszer Adatminőség Trend A térkép a fürge gyík szubpopulációk elterjedését mutatja a fő metapopulácion belül Godlingston Heath, Dorset-ben(szinek mint fent). Ezen kivül a fürge gyík izolált populációi máshol is gyakran előfordulnak, és az FCS eléréséhez számos piros és zöld terület helyreállitása, kiterjesztése és összekötése szükséges az Egyesült Királyságban. Körülbelül 300 kis metapopuláció és izolált különálló populáció (521 egyedi alpopulációt alkotnak) 2005 december 3= teljes körű felvételezés 3= jó 0= stabil Trend időszaka A jelzett trend okai A trend %-os küszöbértékmeghatározásának indoklása 3 = közvetlen emberi behatás (élőhely helyreállítás és újjáalakítás) 6 = egyéb (A Herpetological Conservation Trust 1989-es megalakításának köszönhetően a tervezési rendszerben jelentősen javult a fajvédelmi intézkedések alkalmazása. Egy LIFE által támogatott projekt következtében Dorsetben nőtt a városok peremterületein található puszták felügyelete és védelme az illegális tüzektől és egyéb behatásoktól. A faj 1980-as végéig tapasztalható erőteljes Egyesült Királyság-beli csökkenése mára megállt óta az állományok többé-kevésbé stabilak, néhány kisebb csökkenéssel (ezek további fejlesztéseknek, gyújtogatásnak, az élőhely szukcessziójának stb. tudhatók be), melyeket ellensúlyoz más területeken az élőhelyek kezelése miatti növekedés. Úgy tűnik, a jelenlegi monitorozás a fürge gyík állományainak lassú növekedését jelzi. 19

20 A jelentési űrlap Főbb hatások Veszélyeztető tényezők A faj élőhelye Becsült kiterjedés Becslés időpontja Adatminőség Trend 160 Általános erdőgazdálkodás 167 Kitermelés újratelepítés/felújítás nélkül 34,75 km2 (melyből 10,20 km2-en találhatók a kulcsfontosságú alpopulációk) 2005 december 3= jó 0 = stabil Trend időszaka A jelzett trend okai Jövőbeli kilátások 3 = közvetlen emberi behatás (élőhely helyreállítás és újjáalakítás) 6 = egyéb (jobb élőhelyvédelmi jogszabályok és felügyelet) 1= jó kilátások Nagyon valószínűtlen, hogy a fürge gyík a közeljövőben kihalna az Egyesült Királyságban (azt lehetetlen megjósolni, hogy a klímaváltozás a fajra nézve pozitív vagy negatív hatással lesz-e). Mindamellett olyan lényeges tényezőket, mint a jövőbeni támogatások, nehezen lehet felbecsülni megfelelő módon. Bár az új agrár-környezetvédelmi támogatások Nagy-Brittaniában valóban nagyon ígéretesnek tűnnek, ezek esetleg a fürge gyík élőhelyeinek túlzott kezeléséhez vezethetnek (azaz túllegeltetéshez vagy túlzott kaszáláshoz), mely jelenség néhány területen máris problémát jelent. Az élőhelyek fokozatos helyreállításával és újjáalakításával várható, hogy a faj egyedszáma és elterjedési területe továbbra is növekedni fog, de ez a trend jelenleg se nem biztos, se nem elég gyors. 20

21 A jelentési űrlap Kedvező elterjedési terület Kiegészítő információk km2. Egy ilyen korlátozott mozgékonyságú faj esetében ez a érték nem sokat mond, sokkal jobb lenne a kedvező elterjedési terület meghatározására a jelenlegi 384 km2-rel szemben a fürge gyík legalább 500 km2-es területen való előfordulását vizsgálni (az Egyesült Királyságban reálisan elérhető élőhelyhelyreállítási potenciálból és állományok közötti összeköttetések alapján becsülve). Kedvező állományméret 90 nagy, erős metapopuláció (amely álljon legalább 900 egyedi alpopulációból). A szint az Egyesült Királyságban reálisan elérhető élőhely-helyreállítási lehetőségek és állományok összeköttetése alapján állapították meg, és nem áll szándékukban a korábbi történeti elterjedés teljes helyreállítására, ami amúgy is lehetetlen volna. A kedvező szint elérése az Egyesült Királyság fürge gyík állományának nagyjából 1970-es szintre történő visszaállítását jelenti. A faj számára megfelelő élőhely nagysága Egyéb fontos információk 80 km2. A szint az Egyesült Királyságban reálisan elérhető élőhely-helyreállítási potenciál és állományok összeköttetése alapján lett megállapítva. A fürge gyík természetvédelmi helyzete az Egyesült Királyságban jelenleg U2 (Kedvezőtlen Rossz), bár úgy tűnik, hogy a faj túljutott a mélyponton és kilátásai folyamatosan javulnak. Következtetések (a jelentési időszak végén fennálló természetvédelmi helyzet értékelése) Elterjedés Állomány A faj élőhelye Jövőbeli kilátások A természetvédelmi helyzet átfogó értékelése Rossz (U2) Rossz (U2) Rossz (U2) Nem kielégítő (U1) Rossz (U2) 21

22 Kedvező természetvédelmi helyzet Kedvező természetvédelmi helyzet (FSC) Mi az a Kedvező természetvédelmi helyzet? (FSC) Az élőhelyvédelmi irányelv kulcsfogalmainak egyike a kedvező természetvédelmi helyzet (az angol megfelelő alapján használatos rövidítés: FCS Favourable Conservation Status). Ez a fogalom rendkívül fontos, mert ez az a cél, amit az irányelvek alapján az országoknak kötelezően el kell érniük minden egyes, az irányelv mellékleteiben foglalt fajnál és élőhelynél. Tehát az FCS politikai cél, és el nem érése akár jogi következményeket is vonhat maga után. Ezért olyan fontos, mit értünk alatta, hogyan magyarázzuk, hogyan ültetjük át, mit jelent ez a gyakorlati tevékenységeink számára. Általánosságban elmondható, hogy az irányelv a kedvező természetvédelmi helyzet fogalmának definiálásakor pozitív megközelítést alkalmaz, amely tekintetbe veszi az élőhelyek és fajok hosszú távú fennmaradási kilátásait. Az irányelv mellékleteiben szereplő valamennyi élőhelyre és fajra vonatkozó átfogó cél, hogy minőségi és mennyiségi szempontból (terület/állomány/életképesség) egyaránt javuljon helyzetük, és jövőbeli kilátásaik is jók legyenek. Ezért nem elegendő egy olyan helyzet elérésére törekedni, amelyben az élőhelyek és fajok nincsenek veszélynek kitéve, mivel a tagállamok kötelessége, hogy minden szükséges intézkedést megtegyenek a kedvező természetvédelmi helyzet célkitűzés tevékeny elérése és fenntartása érdekében. A kedvező természetvédelmi helyzetet az élőhelyvédelmi irányelv 1.e) (élőhelyek) és 1.i) (fajok) cikkeiben általánosan a következőképpen definiálja: 1. cikk (e) egy természetes élőhely védelmi helyzetén mindazoknak a természetes élőhelyet és annak jellemző fajait érő hatásoknak összességét értjük, amelyek befolyással lehetnek a természetes élőhelyre, hosszú távon meghatározva annak természetes elterjedését, struktúráját és funkcióit csakúgy, mint jellegzetes fajainak hosszú távú fennmaradását a 2. cikkben meghatározott területen belül. Egy természetes élőhely védelmi helyzetét kedvezőnek tekintjük, ha: természetes elterjedése, illetve elterjedési területén belül előfordulásainak kiterjedése helye stabil vagy növekszik, továbbá hosszú távú fennmaradásához szükséges sajátos struktúrája és funkciói fennállnak és a belátható jövőben is valószínűleg fenn fognak állni, továbbá jellemző fajainak védelmi helyzete az (i) pont meghatározásainak értelmében megfelelő (i) egy faj védelmi helyzete mindazoknak a hatásoknak az összességét jelenti, amelyek kihatással lehetnek a szóban forgó faj hosszú távú elterjedésére és állományainak egyedszámára a 2. cikkben meghatározott területen belül. 22

23 Kedvező természetvédelmi helyzet A védelmi helyzetet kedvezőnek tekintjük, ha: a szóban forgó faj állománydinamikai adatai azt jelzik, hogy a faj képes önmagát természetes élőhelyének életképes részeként hosszú távon fenntartani, továbbá a faj természetes elterjedési területe nem csökken, illetve belátható időn belül valószínűleg nem is fog csökkenni, továbbá jelenleg és valószínűleg a jövőben is megfelelő kiterjedésű élőhely áll rendelkezésre ahhoz, hogy hosszú távon fennmaradjon az állomány A kedvező természetvédelmi helyzet meghatározásának tág volta miatt nincs a fogalomnak világos értelmezése és nem egyértelmű végrehajtásának módja sem. Az elmúlt években számos tanulmány és munkadokumentum készült annak érdekében, hogy az értelmezést elősegítse. Az EHF közelről kísérte figyelemmel ezt a vitát és aktívan részt is vett a vitában, melynek eredményeként részletekbe menő, észrevételeket és javaslatokat tartalmazó dokumentumok láttak napvilágot a WWF és az EHF jóvoltából. A kedvező természetvédelmi helyzet fogalma nem kizárólag a Natura 2000 hálózatra alkalmazandó. Az élőhelyvédelmi irányelv rendelkezése értelmében a természetvédelmi helyzet kedvező vagy kedvezőtlen minősítése céljából a fajok és élőhelyek általános helyzetét kell monitorozni és értékelni. Nyilvánvaló, hogy a Natura 2000 hálózat fontos szerepet tölt be a biodiverzitás megőrzésében, de a legtöbb élőhelyet és fajt csak részben fedi le. Hogyan határozzuk meg a kedvező védelmi helyzetet? (írta Paul Edgar és Tony Gent (Herpetological Conservation Trust) 2005 novemberében, Thomas Sperle (NABU) észrevételeivel bővítve) Milyen lehet egy faj vagy élőhely védelmi helyzete? Az Európai Bizottság útmutatója alapján a természetvédelmi helyzetet értékelő 2007-es jelentésben egy faj vagy élőhely védelmi helyzete a következő kategóriákba sorolható: Kedvező természetvédelmi helyzet (zöld) Kedvezőtlen természetvédelmi helyzet/nem kielégítő (sárga) Kedvezőtlen természetvédelmi helyzet/rossz (piros) Ismeretlen (A két kedvezőtlen kategóriát tovább lehet minősíteni + jellel, ha a jelenlegi állapot javul, vagy - jellel, ha a leromlás folytatódása várható.) 23

A Natura 2000 területek kezelése A Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEC irányelve 6.

A Natura 2000 területek kezelése A Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEC irányelve 6. A Natura 2000 területek kezelése A Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEC irányelve 6. cikkének rendelkezései I. BEVEZETŐ A 6. cikk értelmezése összefüggéseiben

Részletesebben

Sikeres és sikertelen tapasztalatok az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének megvalósításában: a németországi példa. Tomcsányi Zsófia CEEWEB 2003.

Sikeres és sikertelen tapasztalatok az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének megvalósításában: a németországi példa. Tomcsányi Zsófia CEEWEB 2003. Sikeres és sikertelen tapasztalatok az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének megvalósításában: a németországi példa Tomcsányi Zsófia CEEWEB 2003. Budapest Köszönetnyilvánítás...3 Rövidítések, kifejezések...4

Részletesebben

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI Készítette: Tompa

Részletesebben

Biodiverzitás Monitorozás

Biodiverzitás Monitorozás Biodiverzitás Monitorozás Szerzők: Dr. Szép Tibor (Nyíregyházi Főiskola), Dr. Margóczi Katalin (Szegedi Tudományegyetem) és Dr. Tóth Albert (Debreceni Egyetem) Lektorálta: Dr. Báldi András Készült a TÁMOP

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

A természetvédelem nemzetközi és Európai Unió-beli jogi rendszere

A természetvédelem nemzetközi és Európai Unió-beli jogi rendszere A természetvédelem nemzetközi és Európai Unió-beli jogi rendszere dr. Kert Ágota WWF FÜZETEK 22. Budapest, 2002. Írta: Dr. Kert ágota Tel./Fax: (1) 341 4073 Lektorálta: Bozsó Brigitta Kiadta: WWF Magyarország

Részletesebben

4. sz. melléklet Nemzetközi gyakorlat áttekintése a fenntartási tervek készítéséről

4. sz. melléklet Nemzetközi gyakorlat áttekintése a fenntartási tervek készítéséről ZÁRÓJELENTÉS (2009. december 1.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Natura 2000 Európai hálózat a természeti értékek megôrzésére

Natura 2000 Európai hálózat a természeti értékek megôrzésére MAGYARORSZÁG ÉS A NATURA 2000 I. Natura 2000 Európai hálózat a természeti értékek megôrzésére ÖKO Rt. Budapest, 2002 Szerkesztô: Demeter András Szerzôk: Carlos Villalba, Czirák Zoltán, Demeter András,

Részletesebben

Javasolt különleges madárvédelmi területek Magyarországon

Javasolt különleges madárvédelmi területek Magyarországon Magyarország és a Natura 2000 II. Javasolt különleges madárvédelmi területek Magyarországon MAGYAR MADÁRTANI és TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET Budapest, 2002 Szerkesztô: Lovászi Péter Szerzôk: Kovács András,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A természetvédelmi területek látogatói marketingjének teljesítmény- és hatásvizsgálata Konzulens:

Részletesebben

A Natura 2000 finanszírozása

A Natura 2000 finanszírozása A Natura 2000 finanszírozása Útmutató Összeállították: Clare Miller, Marianne Kettunen, IEEP Szerkesztő: Peter Torkler, WWF Stefanie Lang, Andreas Baumüller, WWF támogatásával Fordította: Dövényi Mária

Részletesebben

Útmutató dokumentum az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK irányelv) 6. cikkének (4) bekezdéséhez

Útmutató dokumentum az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK irányelv) 6. cikkének (4) bekezdéséhez Útmutató dokumentum az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK irányelv) 6. cikkének (4) bekezdéséhez AZ ALTERNATÍV MEGOLDÁS, A KIEMELKEDŐEN FONTOS KÖZÉRDEK (ELSŐDLEGESEN FONTOS KÖZÖSSÉGI ÉRDEK, A KÖZÉRDEK

Részletesebben

Tudományoktól a döntéshozatalig

Tudományoktól a döntéshozatalig IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig Helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ Időpont: 2014. november 20-23. Absztrakt-kötet

Részletesebben

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu Felelős Kiadó: Halmos Gergő Készült a BirdLife International Vision for Rural Europe című kiadványa alapján.

Részletesebben

A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI Írta dr. Ambrus András (FHNPI) Csörgits Gábor (KvVM TvH, KGI) dr. Fülöp Sándor (EMLA) Havasné Szilágyi Eszter (KvVM) Kis Ferenc (WWF Magyarország) Kiadja

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA RESULTS OF THE HUNGARIAN BIODIVERSITY MONITORING SYSTEM I. Editors: KATALIN TÖRÖK and LÍVIA FODOR NEMZETI

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR K Ö RN Y E Z E T - É S T Á J G A Z D Á L K O D Á S I I NT É Z E T TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI TANSZÉK A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK

Részletesebben

A TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről

A TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről A TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, 2014.11.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 317/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1143/2014/EU RENDELETE (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének

Részletesebben

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

Felszín alatti vizek védelme Európában AZ ÚJ FELSZÍN ALATTI VÍZ IRÁNYELV AZ EU SZABÁLYOZÁSI KERET STABILIZÁLÁSA

Felszín alatti vizek védelme Európában AZ ÚJ FELSZÍN ALATTI VÍZ IRÁNYELV AZ EU SZABÁLYOZÁSI KERET STABILIZÁLÁSA Felszín alatti vizek védelme Európában AZ ÚJ FELSZÍN ALATTI VÍZ IRÁNYELV AZ EU SZABÁLYOZÁSI KERET STABILIZÁLÁSA Felszín alatti vizek védelme Európában AZ ÚJ FELSZÍN ALATTI VÍZ IRÁNYELV AZ EU SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve Magyarország LifeWatch Nemzeti Terve Munkaváltozat 5.0 Török Katalin, Biró Marianna, Horváth Ferenc, Kertész Miklós, Fodor Lívia, Botta-Dukát Zoltán MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai

Részletesebben

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Csete Mária*, Czira Tamás* * és Pálvölgyi Tamás* * * (Szerk.) * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Envigraph Bt.

Részletesebben

MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG JEGYZŐKÖNYV

MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG JEGYZŐKÖNYV BUDAPEST GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKDIPLOMÁCIA Szakirányú Továbbképzés MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG

Részletesebben

A városi zöldfelületi rendszer minősége

A városi zöldfelületi rendszer minősége Kritérium N 2 Egy adott város környezetének minősége nagyban függ a város zöldfelületeitől. Ezen fejezet kritériumainak vizsgálata segít a zöldfelületek környezetre gyakorolt hatásának értékelésében. A

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV ÁTTEKINTÉS Oldalszám A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV FEJEZETEI 2. oldal Bevezetés 7. oldal 1. fejezet - Az Európai Számvevőszék teljesítmény-ellenőrzési keretrendszere

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben