REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA"

Átírás

1 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom 1.1 Nyári események A nevelés-oktatás tárgyi feltételeinek javítása Személyi feltételek alakulása Nevelési-oktatási feladatok: Törvényi változásokból eredő feladatok A kitörés lehetőségei A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása Tehetséggondozás Csatlakozás az esélyegyenlőség javítását célzó programokhoz, ösztöndíjakhoz Felkészülés az országos kompetenciamérésre Személyiségfejlesztési, nevelési feladatok Gyermek-és ifjúságvédelem Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás Diákönkormányzati tevékenység Nyolcadikos tanulók beiskolázása A tanév, a tanítási év Felelősök, beosztások: Vezetői feladatok: A 2014/2015. tanév eseményei szeptember 1. Készítette: Vári Lászlóné intézményegység-vezető

2 2 1.1 Nyári események A nyár jelentős részét az Erdős Kamill Szakiskola engedélyeztetésével, beindításával kapcsolatos feladatok, valamint a 2014/15. tanév előkészítése töltötte ki. Munkatársaink elkészültek a legszükségesebb festéssel, mázolással. Új terembe került a 6.b osztály. A 9. évfolyam a háztartástan teremben kap állandó helyet. A kémia előadóban a tanulói asztalok mellől eltávolították a mosogatókat. A nyárba nyúló szakmai feladataink az Útravaló és a Határtalanul pályázati elszámolások elkészítése, az Útravaló esetében az új pályázatok benyújtása volt. Egy mentorképzéstől eltekintve, alig volt előrelépés az Út a szakmaválasztáshoz programban. Az érintett tanulók már 10 hónapja várnak a program indulására. A 2013 szeptemberében elindított pedagógus életpálya modell e tanévtől a tanácsadás, tanfelügyelet, pedagógus minősítés elemeinek bevezetésével teljesedik ki. Azok a pedagógusok, akik teljes portfóliót töltöttek fel, csatlakozhattak e szakértői, tanácsadói felkészítő képzésekhez. Valamennyien várjuk az újabb megígért a fizetésemelést. Megszerveztük a javítóvizsgát. A 23 vizsgázóból 20-an eredményes vizsgát tettek, hárman sikertelenül próbálkoztak, egy tanuló nem próbálkozott, egy kórházi kezelés miatt nem tudott vizsgázni. Számára újabb lehetőséget biztosítunk. Elkészült (bár még képlékeny) a tantárgyfelosztás és az órarend. A pedagógusok kötött munkaidejének lefedése, dokumentációjának véglegesítése még folyamatban van. Megváltozott a nevünk. Szeptember1-jétől új pecséteket használunk. E változások átvezetése, és a tankönyvellátás miatt alapdokumentumaink ismét korrekcióra szorulnak A nevelés-oktatás tárgyi feltételeinek javítása A jelenlegi helyzetben az iskola egészét érintő feltétel javításáról nehéz beszélni. Már annak is tudunk örülni, ha nem korlátozzák jelentősen a lehetőségeinket. A Jantyik.utcai bejáratot a tanítványaink tömeges közlekedésre nem használhatják, helyette a körülményesebben kivitelezhető torony alatti bejáraton kell közlekednünk. A sportcsarnokban eltölthető óráinkat is próbálkoztak megrövidíteni. Az ország összes általános iskolájában minden tanuló egész napos ellátásban részesül. Nálunk ez már az elmúlt tanévben is így volt. Ez alól néhány nyolcadikos tanuló, (alaposan indokolt esetben alacsonyabb évfolyamos is) a szülő írásos kérelmére felmentést kaphat. Növeli tanulóink komfortérzetét, hogy a tanítási óráik többségét az osztálytermükben tartják a szaktanárok. Az új tantervek bevezetésével tavaly megváltoztattuk a csengetési rendet, így napi 9 órát tudunk elhelyezni a felsős osztályok számára. Ebből 1 az ebédeltetést, levegőztetést szolgálja. A szüneteket délután is a csengetési rend szerint kell biztosítani. Szerencsére a tankerület iskoláiban is ezt a csengetést alkalmazzák, így nem jelent gondot az áttanítás. Megtapasztaltuk, hogy a 9. órák igen alacsony hatékonyságúak, de a továbbra is magas óraszámok miatt, és a városi szokásrend miatt az idén még nem változtatunk e renden. Tanítványaink többsége gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, így térítésmentes étkezést és ingyenes tankönyvellátást kap. Tovább könnyíti a családok helyzetét a füzet-, iskolaszertámogatás.

3 3 Már megszoktuk, hogy a konyha minden tanévben, új gazdához kerül. A működtetés mikéntjéről még nem kaptunk tájékoztatást. Az étkezés díja most nem változott. Az ingyenesen étkező 1-8. évfolyamos tanulók betegség vagy más okból történő hiányzásuk esetén nem vihetik haza ebédjüket. A normatívát csak akkor számolhatjuk el, ha a gyermek nem hiányzik. A szülőknek jelezniük kell az iskola felé, ha gyermekük beteg, s azt is jelezni kell, hogy mikor fog újból a tanuló az iskolában megjelenni. A sportcsarnok óráig szolgálja tanulóink testnevelését, a mindennapos testmozgást. A testnevelés órák számának a növekedésével, több alsós óra szorul a tornaszobába. A tantermek, folyosók díszítésébe, rendjének, tisztaságának megőrzésébe vonjuk be a tanulókat, és engedjünk teret a missziós munkatársaknak is. Szemléltetőeszközeink nagy része selejtezésre érett, kisebb része kihasználatlan. Az IKT eszközeink felett is eljár az idő, folyamatos frissítésre volna szükség. 1.3 Személyi feltételek alakulása Jelenleg 37 teljes állású, 1 részmunkaidős, 1 tartósan távol lévő, és 8 óraadó kollegánk van. Óraadókra a matematika, ének, és a gyógypedagógia területén van szükségünk. Bár létszámban ismét kevesebben vagyunk, de a pedagógusok alkalmazási feltételeinek megváltozását kihasználva rugalmas kötelező óraszám, 32 órás kötött munkaidő a személyi feltételek adottak az eredményes tanévhez. 1.4 Nevelési-oktatási feladatok: Törvényi változásokból eredő feladatok Már második és hatodik évfolyamon tart az új tanterv szerinti oktatást. A tantárgyi helyi tanterveinket valamennyi évfolyamra elkészítettük, de korrekcióra szorulnak. A heti 5 testnevelés óra bevezetése már 7. évfolyamon tart. A nyolcadikos vagy annál fiatalabb tanulók tankötelezettsége már csak 16 év. Az érintett tanulók HÍD programban vagy felnőttoktatásban tanulhatnak tovább. Meg kell ismernünk a Nemzeti köznevelési törvény módosításait, a hozzá kapcsolódó rendeleteket (nemzetiségi nevelés, sajátos nevelési igényű tanulók ellátása). Valamennyi osztály önálló tantárgyként tanulja a cigány népismeretet, ezzel párhuzamosan megszűnhet, de nem tilos a tantárgyakba integrált oktatása. A szakmai törvényeken kívül figyelemmel kell kísérni minden jogszabályt, amely tanulóink ellátásával, gazdálkodásunkkal, munkáltatásunkkal kapcsolatos. E tanévben prioritást érdemel minden tervezéssel kapcsolatos dokumentum, a pedagógusok előmeneteléről, a köznevelési intézmények fejlesztő értékeléséről szóló dokumentumok. Az őszi nevelési értekezletet e tudnivalók elmélyítésére szánjuk belső továbbképzés keretében A kitörés lehetőségei A kitörés lehetőségeit keresve tartottuk a 2013/2014. tanévben tavaszi nevelési értekezletünket, és kezdtünk együttműködéseket kiépíteni az azonos adottságú iskolákkal. E tanévben mi szeretnénk tapasztalatcserére menni Hejőkeresztúrra. Másik innovatív próbálkozásunk 5-6. évfolyamon elindítjuk a digitális tesztelésnek a D. Nagy Gergő által megálmodott, jutalmazási rendszerrel támogatott változatát.

4 A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása (DIFER-mérés) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében első évfolyamon ebben a tanévben is el kell végeznünk a DIFER-mérést. Erre vonatkozó kötelezettségek. okt. 10-ig a szükségletek felmérése, okt. 22. a létszám jelentése, dec. 5. mérések elvégzése Tehetséggondozás A nevelési-oktatási intézmények számára a köznevelési törvény előírja a tehetséges tanulók felkutatását, a velük való célirányos foglalkozást, valamint a tehetséges tanulók nyomon követését. Nagy gondot fordítunk a művészeti és a testi neveléssel összefüggő oktatási folyamatokra, hiszen a tehetség nemcsak a verbális tudás fejlesztését jelenti, hanem a személyiség más területein is kibontakoztatható. A tehetségfejlesztést és tehetséggondozást a már működő emelt szintű oktatás (énekzene, testnevelés) mellett a hangszeres zene, drámajáték, klasszikus és modern tánc, ének, verseny- és tömegsport, képzőművészet területén fogjuk megvalósítani. Vagyis továbbra is elkötelezettek vagyunk a művészeti tehetségfejlesztés mellett, de nem egy blokkban péntekenként, hanem a pedagógusok időbeni lehetőségeihez igazodva tervezzük. Okafogyottá vált az örömpéntek elnevezés Új elem a tavalyi tanév óta, hogy iskolánk csatlakozott a Bozsik programhoz, amely labdarúgó tehetségek fejlesztésével, versenyeztetéssel gazdagítja programjainkat. Nem mondunk le a hagyományos szakköreinkről sem, és támogatjuk tanítványaink részvételét tanulmányi és sportversenyeken, pályázatokon, kulturális programokon Csatlakozás az esélyegyenlőség javítását célzó programokhoz, ösztöndíjakhoz 1. Útravaló Ösztöndíjprogram Intézményünket az Út a középiskolába alprogram érinti, amely egy esélyegyenlőségi ösztöndíj. Az ide vonatkozó adminisztratív teendőket nyáron elvégeztük. Köszönet érte Szollárné Lovas Györgyi tanárnőnek. A pályázatok elbírálására, majd szerződéskötésre várunk. 2. Út a szakmaválasztáshoz pályázat iskolánkban 3 pedagógust, és 14 tanulót érint. Remélem a félévi beszámolóban már ezzel kapcsolatban is tudunk előrehaladásról beszámolni. Jelenleg stagnál a program. 3. Hátrányos helyzetű tanulók Arany János programja Feladat: A 8. évfolyamos tanulók és szüleik tájékoztatása az Arany János programról, érdeklődés esetén támogatni őket a felvételi eljárásban Felkészülés az országos kompetenciamérésre A 2014/2015. tanévben országos kompetenciamérés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik és nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

5 5 A mérés napja: május 27. A fenntartó a mérési eredmények alacsony színvonala miatt az intézményt másodszor is intézkedési terv készítésére kötelezte. Feladat: az intézkedési terv vonatkozó tevékenységeit be kell építeni a munkaközösségek munkatervébe, az érintett tantárgyak tanmenetébe. Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el Személyiségfejlesztési, nevelési feladatok Személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés cél-, feladat- és tevékenységrendszere részletesen szerepel az új pedagógiai programunkban. Különösen fontos területe ez nevelőmunkáknak a HHH tanulók pedagógiai megsegítése miatt, valamint az új oktatási kormányzat által megfogalmazott elvárások okán is, hiszen a nevelést egyre hangsúlyosabb feladatunkként határozták meg. Hitéleti nevelés A hitéleti nevelést a hit-és erkölcstan órákon hitoktatók vezetésével valósítjuk meg. A felekezeti hit- és erkölcstan órát a szülők szabad választásának megfelelően szervezzük. Új elem a tavalyi tanév óta a személyiségformálás területén a missziós munkatársak megjelenése, akik egy-egy évfolyamon teljesítenek szolgálatot az osztályfőnökökkel, gyermekvédelmi felelősökkel együttműködve. Hétindító gondolataikkal a tanulók eltérő életkora alapján kívánják munkájuk hatékonyságát növelni. A hónap utolsó hétfőjén továbbra is összevont áhítat lesz. A tanév folyamán 3 ifjúsági napot terveznek: szept. 5., dec. 19., jún. 15-én. Ebben az évben a missziósok számára is kialakítunk egy termet, így folyamatosan bizalommal fordulhatnak tanítványaink a hitoktatókhoz, és a missziós munkatársakhoz. Egészséges életre nevelés Az egészséges életre nevelést a pedagógiai programban foglaltak szerint a természettudományos munkaközösség koordinálásával kell végeznünk. Tanítóink, osztályfőnökeink és szaktanáraink célja, hogy a tanórai, tanórán kívüli alkalmak során a tanulókban alakuljanak ki az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások, jártasságok. A nevelési, személyiségfejlesztő eljárások révén tanulóink jussanak korszerű ismeretekhez, fejlesszék pozitív döntéshozó képességüket, készüljenek fel a káros szenvedélyek, a testi és lelki betegségek elkerülésére. Az egészségnevelő munkában támaszkodjunk az iskola védőnőire, az iskolaorvos és a fogorvosok támogató munkájára, szakavatott előadókra, a D.A.D.A. - programra. A TÁMOP A-14/2 pályázat Tudd, tedd, add tovább című egészségtámogató pályázatunk pozitív elbírálása esetén, tovább gazdagodik egészségnevelő programunk. Testi nevelés A testi nevelés követelményeinek teljesülését a testnevelésórák, diáksportköri foglalkozások biztosítják. A harmadikosok ingyenes úszásoktatása reményeink szerint az idén is folytatódik. Célszerű lenne a többi évfolyamon is bevezetni az

6 6 úszásórát a testnevelés órák, ill. a napközis foglalkozások keretében. Az úszásórák forrásának biztosítása átgondolást igényel. A testnevelők feladata a tanulók fizikai állapotának mérése január 5. és május 27. között. Hangsúlyos a tanórán kívüli sport, tömegsport foglalkozások megtartása és a versenyekre történő felkészítés, versenyeztetés. Mellette a kerékpártúrák, a házibajnokságok, kupák megszervezése. Elsősorban tanítványaink egészsége, és iskolánk érdekeinek védése is indokolja, hogy a sportcsarnok folyamatosan kihasznált legyen! A gyógytestnevelés szolgáltatást igénybevevő tanulókra is ki kell terjeszteni az úszásórák lehetőségét. Ennek megszervezése és megvalósítása szintén kiemelt feladat. Művészeti nevelés A művészeti nevelés tanórán, tanórán kívüli oktatásban és a választható tárgyakon keresztül valósítható meg iskolánkban. Ebben a tanévben is igyekezzünk ünnepségeink, rendezvényeink színvonalas megrendezésére, minél több tanulóval eredményesen pályázni, a városi és városon kívüli alkalmakon sikerrel fellépni tanítványainkkal. A rajz- órák, a képzőművészeti szakkörök, napközis csoportok munkáiból készüljenek kiállítások. A kiállításokra lehetőség szerint hívjuk meg az óvodásokat, a szülőket. Kerüljenek be a helyi médiába az itt készült fotók, felvételek, cikkek. Ismerkedjenek meg gyerekeink a városban élő alkotókkal, látogassanak el azok műhelyeibe. Találkozzanak népszerű, elismert roma művészekkel. Ismerjék meg a tanulók a helyi és a megyei közművelődési és közgyűjteményi intézményeket. Minél többen jussanak színház és hangverseny élményhez. Lehetőség szerint kapcsolódjunk a Békés Megyei Jókai Színház beavató és rendhagyó irodalomóra programjához, valamint a Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum diákok részére szervezett eseményeihez. Szeretnénk folytatni az immár hagyománynak számító Gyermekgála megrendezését. Környezeti kultúra fejlesztése A környezeti kultúránk értékeire tudatosan kell tanulóink figyelmét ráirányítanunk mind a tantárgyi rendszerben, mind a szakköri munkában, illetve a táborozások, túrák során. Pedagógiai programunk szerint célunk a környezet állapotáért érzett személyes felelősség kialakítása, a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése. Céljaink megvalósulását szolgálják a vetélkedők, a világnapok megemlékezései, az alsósok tanulmányi sétái, a kirándulások olykor pályázati támogatással. Ismertessük meg tanulóinkkal a hazai védett természeti és épített értékeket. Tudatosítsuk bennük a fenntartható fejlődés elvének érvényesítését a környezethez való viszonyukban. Fel kell készítenünk őket a szelektív hulladékgyűjtésre. Az ökoiskolaként vállalt programot kell megvalósítanunk. Közlekedésre nevelés A közlekedésre nevelés a szabálytudatos részvételt biztosítja a gyalogos és kerékpáros közlekedésben. A tanév elején a Békés Városi Rendőrkapitányság segítségével zajlanak majd a kerékpáros-vizsgák azok részére, akik kerékpárral szeretnének az iskola és az otthonuk között közlekedni. A közlekedésre nevelés további alkalmai a közlekedési versenyek, a tavaszi közlekedési nap, a kerékpáros

7 7 kupa, a kisebbek tanulmányi sétái, amelyek az ismeretbővítését és a szabályok biztonságos alkalmazását szolgálják. A tanulók magatartási és viselkedési kultúrájának fejlesztése Az intézmény házirendjének következetes betartása, az ügyeleti rend újratervezése, majd megszilárdítása, a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, partnerség, a gyermekvédelem, a családgondozó hálózat bevonásával megtartott esetmegbeszélések, a felnőttek mintaadása, a mentálhigiénés szaktanárral folytatott egyéni beszélgetések szolgálnak eszközül a feladat végrehajtására. Kiemelt fontosságú az intézményi szintű jelzőrendszer, illetve a Szociális Szolgáltató Központtal való kapcsolattartás. A fegyelmi vétséget elkövető tanulók egyeztető eljárást kezdeményezhetnek. Személyiségfejlesztő programokkal, formáljuk tanulóink önismeretét, társas viszonyaik alakulását, a szabadidő hasznos kitöltésével segítjük a közösségek koherenciáját. Hon és népismereti nevelés A pályázatok fenntartási időszakában projektek és témahetek formájában rendhagyó múzeumi órák adnak lehetőséget a helytörténet megismerésére, városunk történelmi műemlékeinek, emlékhelyeinek felkeresésére. Az ünnepkörökhöz kapcsolódó játszóházi foglalkozásokon a régmúlt mindennapjait idézik fel a gyerekek. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.) napját osztálykeretben, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.) emléknapját a történelem órákon, a Nemzeti Összetartozás Napját témanappal (június 4.), a március 15-ei, és az október 23-ai nemzeti ünnepeket iskolai megemlékezésen ünnepeljük meg. A magyarságtudatot erősítik ünnepségeink, az osztálykirándulások, a hetedikesek válaszúti kirándulása, amelyet a "HATÁRTALANUL!" program finanszíroz. A kirándulás előkészítő és értékelő tevékenységei, és a Nemzeti összetartozás HATÁRTALANUL! témanap Gyermek-és ifjúságvédelem A gyermekvédelmi munka fontosságát indokolja a gazdasági válság és a társadalmi változások okozta elszegényedés. Vannak védelembe vett gyerekeink, lakóotthonban neveltek, nevelőszülőkhöz kihelyezett állami neveltek, veszélyeztetett sorsú gyerekek. A prevenció, a jelzőrendszer működtetése, a kapcsolattartás az osztályfőnökök és a gyermekjóléti szolgálat, az I. fokú gyámhatóság előadói között gyermekvédelmi felelősök koordinálásával történik. Részt veszünk a város gyermekvédelmi konferenciáján, az ott elfogadott cselekvési terv végrehajtásában szeptember 1-étől a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet meghatározását a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyett már a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. -a rögzíti. Ennek értelmében 1. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról önkéntes nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a

8 8 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. -a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 2. Halmozottan hátrányos helyzetű a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az 1. pont a) c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatalfelnőtt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek függetlenül attól, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű továbbra is jogosult az ingyenes tankönyvre, az óvodában és az iskola 1 8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére. A fenti szakasz értelmezése után kiemelt feladat: a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, védelembe vett gyerekek számbavétele, pontos nyilvántartás vezetése minden olyan tanulóról, akikre normatív támogatás, kedvezmény jár. A szülői nyilatkozatok összegyűjtésekor feladatunk a jogosultságot igazoló bizonylatok bekérése, az elfogadás tényét igazoló bizonylat bemutatásának a rávezetése a nyilatkozatra a MÁK és a minisztérium közös közleménye alapján. Az igazolt és igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos kötelezettségeink nem változtak. Csak a tájékoztató füzetbe bejegyzett orvosi igazolást fogadjuk el. Továbbra is kiemelt feladat a mulasztások pontos dokumentálása, a szülőkkel és szükség esetén a családsegítővel való rendszeres kapcsolattartás. Az OM 8/2000.(V.24.) évi rendelete alapján a pedagógusok kötelesek jelezni a gyermekbántalmazás esetét Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás a) biztosítja a roma/cigány tanulók számára a romák, a cigányság kulturális értékeinek megismerését, a romák/cigányok történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek oktatását, b) nem kötelező eleme a romani és beás nyelv tanulása, de a szülők igénye alapján - anyanyelvű, kétnyelvű vagy nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás keretében - biztosítani kell e nyelvek oktatását,

9 9 c) tartalmazza a roma/cigány népismeret műveltségi terület oktatását, a nemzetiségi önismeret fejlesztését és a folyamatosan szervezett roma/cigány kulturális tevékenységet, d) a legalább heti egy tanórára kiterjedő kötelező roma/cigány népismeret oktatása mellett heti legalább két tanórának megfelelő időkeretében roma/cigány kulturális tevékenységet is biztosít. E tevékenységek lehetnek kézműves foglalkozások, népzenei, néptánc foglalkozások, roma témájú filmek, színházi előadások, a romák történelmével, hagyományaival, képző- és iparművészetével kapcsolatos kiállítások megtekintése, író-olvasó találkozók roma alkotókkal, találkozók roma közéleti személyiségekkel, részvétel roma művészeti-kulturális programokon vagy felkészülés ilyen programokra. Iskolánk valamennyi tanulója részt vesz cigány kisebbségi oktatásban. Szeretnénk a lovári nyelvet választó tanulók számát növelni úgy, hogy három csoportban, heti két-két órában taníthassuk a kisebbség nyelvét Diákönkormányzati tevékenység A diákönkormányzati munka hatékonyabbá tételéért jobban be kell vonni a gyerekeket az iskola egészét érintő diákügyek szervezésébe. A havonta tartandó összejövetelekre, a diákgyűlésekre fel kell készítenünk az osztály képviselőket. Feladatuk a farsang, a hulladékgyűjtés és a DÖK-nap megszervezésében való közreműködés, a tisztségviselők választása, az iskola belső és külső környezetének a megóvásában való szerepvállalás. A tanév során az öt tanítás nélküli nap közül egy nap programjáról a tantestület véleményének kikérésével a intézményi diákönkormányzat dönthet. A diákönkormányzatban környezetvédelmi felelőst kell választani! Nyolcadikos tanulók beiskolázása Nyolcadikos tanulóink beiskolázása a tanév rendjét szabályozó miniszteri rendelet mellékletében meghatározottak alapján a pályaválasztási felelős és a 8.-os osztályfőnökök tervszerű munkájával valósul meg. A felvételi követelményeknek való megfelelést szakköri keretben, a középiskolára felkészítő foglalkozásokon és az Útravaló ösztöndíjprogram mentori tevékenységével támogatják a szaktanárok. A megfelelő középiskola kiválasztását pályaválasztási tájékoztatással segítjük (pályaválasztási szülői értekezlet, iskolai pályaválasztási börze, a középiskolák nyílt napjain való részvétel, Száz út vár ránk rendezvény, tájékoztató füzet, együttműködés a középiskolákkal). Különös hangsúlyt kell fektetnünk saját szakiskolánk osztályainak népszerűsítésére, a békési középiskolák és a gyulai intézményegységünk bemutatkozási lehetőségeinek biztosítására, a folyamatos és kölcsönös kapcsolattartásra. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadással segíti a végzős dákok beiskolázását. 1.5 A tanév, a tanítási év A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. A 2014/2015. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). A tanítási napok száma

10 10 száznyolcvanegy nap. A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Tanítás nélküli napok: október 18. (szombat) Őszi nevelési értekezlet december 13. (szombat), adminisztrációs nap március 30., 31., április1. (hétfő, kedd, szerda) Tavaszi nevelési értekezlet, tapasztalatcsere, adminisztráció, önképzés 1.6 Felelősök, beosztások: Igazgató: Intézményegység-vezető: Intézményegységvezető-helyettes: Iskolaszék elnöke: Szülői szervezet képviselője: Szakszervezeti bizalmi: DÖK vezetői: Sportkoordinátor, ISK elnöke: Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Rendszergazda: Könyvtáros: Tankönyvfelelős: Iskolai dekorációért felelős: Szabadidő szervező: Reményhírmondó: Durkóné Illés Bernadett Vári Lászlóné Durkó Edit Balogh Erika Őriné Apáti Anna Hrabovszki Márta, Varga Henriette Dávid Katalin Prorok Ágnes Vári László Őriné Apáti Anna, Bakuczné Kozma Zs Őriné Apáti Anna Barabásné Makra Márta, Kissné Fábián Éva Dr. Papp Róbertné, Farkas Mihály Őriné Apáti Anna, Lipcsei Ágnes Munkaközösség- vezetők:

11 11 Alsós munkaközösség: Humán és idegen nyelv szakmai munkaközösség: Természettudományok, testnevelés: Támogató munkaközösség (hitélet, nemzetiségi nevelés, gyermekvédelem): Osztályfőnöki, napközis és fejlesztő munkaközösség: Felnőttoktatás, pályázatok munkaközösség: Zuborné Kalotai Andrea Balogh Erika Dávid Katalin Prorok Ágnes Szollárné Lovas Györgyi Szabó Jolán A szakmai közösségek feladata a munkaterv összeállítása, annak végrehajtása, igazgatói felkérésre a szakmai munka ellenőrzése. A projektmenedzser és szakmai vezetők irányításával a még fenntartási időszakban lévő projektek kötelező és választott elemeinek fenntartása az érintett szakmai munkaközösségen belül. A jó gyakorlatok átvételében és alkalmazásában való részvétel. Munkaközösségeink szakmai tevékenysége középpontjában továbbra is a tanítói és szaktanári munka eredményességének javítása áll. Tanítópárok, osztályfőnökök és napközi vezetők: 1.a Rabatinné Sajben Edit - Lipcsei Ágnes 1.b Pankotainé Vas Éva Durkó Edit 2.a Molnár Emma - Hrabovszki Márta 2.b Kotlár Angéla - Dihenné Hoffmann Tünde 3.a Kocsorné Csató Éva - Bodóczki Magdolna 3.b Mucsi Krisztina Varga Józsefné 4.a Kissné Fábián Éva Lipcsei Jánosné 4.b Zuborné Kalotai Andrea Csökmei Mária 5.a Pocsai Lászlóné Lipcsei Ágnes 5.b Szollárné Lovas Györgyi Varga Józsefné 6.a Balogh Erika Dr. Papp Róbertné 6.b Varga Henriette Farkas Mihály 7.a Paulcsikné Budás Gabriella - Prorok Ágnes, Harcsa Anetta 7.b Rózsa Ilona Barabásné Makra Márta 8.a Szabó Jolán Fekete Mihály 8.b Prorok Ágnes - Fekete Mihály Intézményünkben dolgozó kollégák közül az Erdős Kamill Szakilában a 9. osztály osztályfőnöke:vári László A Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk. sportosztályának osztályfőnöke:8.s-dávid Katalin Szertár- és eszközleltár felelősök: Testnevelés, háztartástan Stúdió, szám. technika Magyar Könyvtár Matematika, technika Kémia Dávid Katalin Vári László Balogh Erika Őriné Apáti Anna Paulcsikné Budás Gabriella Szabó Jolán

12 12 Fizika Rajz, ének Biológia, földrajz Történelem Vári Lászlóné Barabásné Makra Márta Rózsa Ilona Harcsa Anetta Alsóban a munkaközösség- vezető felel az eszközleltárért, illetve a névre szóló leltárban szereplő tárgyakért a tanítók. Felsőben a szertárfelelős szaktanárok felelnek a tárgyakért. Ha személyi változás következik be, a nyilvántartásban ezt át kell vezetni. Az iskola leltárában szereplő eszközöket az iskolában tároljuk, szünidők előtt elzárjuk. 1.7 Vezetői feladatok: o A jogszabályoknak való megfelelés biztosítása az intézményi élet minden területén o A nyugodt, hatékony munkavégzés feltételeinek biztosítása. o Az igazgatótanács, az iskolaszék, a munkaközösségek, működtetése. o Vezetői, mikrovezetői értekezletek, alkalmazotti értekezletek megtartása. o Panaszkezelés o A belső ellenőrzés módjának megtervezése, végrehajtása. Ellenőrzési tevékenység: Óralátogatások ütemezése: Bemutató foglalkozások: félévenként minden munkaközösség egy-egy órát szervez. Nyílt napok, órák: 1 és 5. évfolyamon októberben, a többi évfolyamon szabadon tervezhető. Hospitálások: A hospitálások rendjét a munkaközösség-vezetőkkel közösen dolgozzuk ki. Az ellenőrzése folyamatos. Az ügyelet rendjének ellenőrzése folyamatos. Óralátogatási szempontok: - a pedagóguskompetenciák megléte, szintje; ezek erősségei, fejleszthető területei, - a tanítás módszertani, didaktikai szervezése, a tantárgypedagógiai szempontok betartása, kooperativitás alkalmazása - korszerű, céltudatos szemléltetés, a legutóbbi beszerzésből származó eszközök és IKT technika alkalmazása a tanórák 30 %-ában, IKT mérés a mérések 30%-ában - a feladatadás színvonala (optimális terhelés, fokozatosság stb.) differenciálás, tanári kérdéskultúra - az írásbeli és szóbeli házi feladatok előkészítettsége - önellenőrzés, tanári ellenőrzés és korrekció arányai - a tanár óravezetési stílusa (türelme, megosztott figyelme, kapcsolata a tanulókkal) - az érdemjegyek realitása, dokumentálása - tanügyi dokumentumok vezetésének ellenőrzése

13 A 2014/2015. tanév eseményei Augusztus Esemény Felelős aug. 25. alakuló értekezlet, Gyula aug.31. javítóvizsgák, beiratkozás aug. 31. tanévnyitó istentisztelet Szeptember 1.tanítási nap, nev.testületi, of /16.30 szülői értekezlet nyilatkozatok, igénylőlapok kiosztása, ügyeleti rend, buszkíséret megszervezése 2. Diákigazolványok igénylése 3. Tűz-és balesetvédelmi oktatás, Vavrek N., tűzriadó Ifjúsági nap,kir jelentés missziósok, of Madzagfalvi napok 12. Tantermi/folyosói dekorációk Kissné F.É., Barabásné M.M. 14. osztálynaplók, törzslapok megnyitása of., gyermekv.felelős HHH tanulók felmérése 22. testnevelés alóli felmentések összesítés gyermek-és ifjúságvédelmi terv készítése of., testnevelők, védőnő gyermekv. felelős 23. Munkaközösség-vezetők értekezlete: a tanulmányi versenynaptár összeállítása A tanórán kívüli foglalkozások szervezése mk.vezetők 24. A "Szülők Akadémiája", és vele párhuzamosan játszóház (óvodásoknak, kisiskolásoknak) szervezése, indítása. Levelezős tanulmányi versenyek indítása óvónők, tanítók szaktanárok 29. Leltárak ellenőrzése selejtezés. szertárfelelősök Közzétételi lista, 30. dokumentumok nyilvánossá tétele, felülvizsgálata a honlapunkon Október 1. Zenei világnap Tanmenetek, csoporttervek, tömegsport naplók, egyéni fejlesztési tervek, népismereti program elkészítése, tanórán kívüli foglalkozások, sportfoglalkozások foglalkozási terveinek elkészítése, leadása, bemutatása. Kontrollvizsgálatok leadása ének-zene tanár szaktanárok Bányainé Kun M. 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról of. Üzemorvosi vizsgálat érintett pedagógus 7. Kállai Jenő emlékverseny testnevelők évf. felmérésének határideje,difer of Pályaválasztási szülői értekezlet Pályaválasztás segítése, tanácsadás A védőnői és orvosi szűrések megkezdése, védőoltások Kerékpáros vizsga Iskolaszék, SZM választmányi ülés Tankönyvellátás eljárásrendjének aktualizálása KIR-STAT határidő, tanügyi nyomtatványok rendelése Tanítás nélküli munkanap (1.) Őszi nevelési értekezlet Szollárné Lovas Gy. iskolaorvos, védőnő int.egység vezetés, Balogh E. (október 24. helyett) Utolsó tanítási nap őszi szünet előtt Megemlékezés okt.23-ról Balogh E.

14 14 Jelentés az OH-nak, DIFER 23. Ünnep Őszi szünet November Első tanítási nap 3. őszi szünet után A hónap feladatai Témahét: Az egészséges életmód Az iskolai szintű tanulmányi versenyek indítása "Száz út vár ránk" pályaválasztási kiállítás, Nyílt napok a középiskolákban Varga Tamás matematika verseny iskolai fordulója Közlekedési verseny a 4. és 8. évfolyamon A HHH tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása Békés város képviselő- testületi ülésére Labdarúgó diákolimpia-őszi ford. Ingyenes tankönyvellátásra (ill. kedvezményre) jogosult tanulók körének felmérése. Az országos kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése az OH részére A tantestület, a szülők és a DÖK tájékoztatása az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulókköre felmérés eredményéről mk.vez. pályaválasztási felelős mat.tanárok közlekedési felelősök testnevelők Őriné A.A. December 1. AIDS világnapja of. Iskolai Kazinczy Balogh E. A hónap szépkiejtési verseny feladatai A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése of. 5. Mikulás osztálykeretben of. DIFER mérés befejezése of. 8. Évfolyam szülői értekezletek of., 10. Fórum a leendő első osztályos tanulók szüleinek Játszóház a gyerekeknek int.vez, leendő elsős tanítók 13. Tanítás nélküli munkanap (2.) (dec.24. helyett) 18. MPE OCM karácsonyi gála, missziósok 19. DÖK-gyűlés, Ifjúsági nap (2.) of., missziósok 22-jan.2. Téli szünet Január 5. Első tanítási nap a téli szünet után Fittségi mérés testnevelők 6. A továbbtanulók szűrése of., védőnő Iskolai tanulmányi versenyek 2. fordulója mk.vez. Továbbtanulási lapok kitöltése of. A hónap Központi felvételik feladatai Házibajnokság meghirdetése testnevelők Alapítványok pályázata a Civil Szervezetek Házához 9. Beiskolázás, a jelentkezési lapok kitöltése of., pályaválasztási felelős 15. Osztályozóvizsga-felnőttoktatás, mk.vez. Felmérések, értékelésük 16. Első félév vége, osztályozó konf. 17. Munkanap (január 2. helyett) 23. Szülők értesítése of. 29. Félévi értekezlet

15 Szülői értekezlet of. Február Házibajnokság lebonyolítása Az iskolaszék, SZM tájékoztatása a féléves munkáról, az ingyenes tankönyvre jogosultak számáról A továbbtanulási lapok továbbítása Benevezés az országos közlekedési versenybe Megyei közlekedési verseny Részvétel óvodai szülői értekezleteken vezető Nyílt nap a leendő elsősök részére Iskolai farsang Városi és területi Kazinczy szépkiejtési verseny Területi Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Zrínyi Ilona matematika verseny Farsang of. A hónap feladatai 25. Március A hónap feladatai A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja Iskolai versmondó verseny- Városi ünnepségen való közreműködés Területi számítástechnikai verseny Az iskolai tanulmányi versenyek 3. fordulója Intézményi továbbképzési és beiskolázási terv elfogadása Elsősök beíratása és osztályba sorolása Iskolaszék testnevelők, Balogh E. Szollárné Lovas Györgyi alsós munkaközösség DÖK patronáló tanár, oszt. tanítók, oszt. főnökök Balogh Erika matematika tanárok Harcsa A. Balogh E. Vári L. mk.vez /49, ünnepség Balogh E. 20. Víz világnapja márc. 21. alsós és term. tud. mk. 30. Tanítás nélküli munkanap (3.) 31. Tanítás nélküli munkanap (4.) Április 1. Tanítás nélküli munkanap (5.) 2-7. Tavaszi szünet 8. Roma kultúra napja Kocsorné A hónap feladatai 16. Megyei Simonyi helyesírási verseny Felkészülés a májusi gálaműsorra Értesítés a középiskolai felvételről vagy elutasításról Városi versmondó verseny Magyar nyelv és idegen nyelv hete előkészítése Környezetvédelmi hónap programjai, Föld napja, parkosítás Eötvös Kupa beindítása, Körzeti atlétika versenyek, mezei futóverseny, labdarúgó diákolimpia tavaszi fordulója A holokauszt áldozatainak emléknapja Balogh E. Balogh E. term.tud., alsós mk. testnevelők történelem tanárok Május 1. Ünnep 4. Anyák napja of. Témahét: Környezeti nevelés (erdei iskola) Durkó E. A tanulmányi versenyek zárása iskolai fordulók mk.vez. 6. Szülői értekezletek of. 7. Tavaszi hulladékgyűjtés, lomtalanítás DÖK A hónap feladatai Év végi felmérések, minimum mérések előkészítése, értékelés Eötvös kupa mk.vez. testnevelők A választható tantárgyak listájának ismertetése 14. Gyermekgála - nyugdíjasok megvendégelése, Balogh E. 18. Madarak és fák napja osztálykeretben 1-4. évf. és term. of.

16 16 ismeretórán, biológiaórán 19. Iskolaszék ülése (beiskolázás, tankönyvrendelés), Balogh E. 20. A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése of. 15. Diákigazolványok igénylése 15-ig 25. Pünkösd További feladatok Tanulmányi kirándulások, jutalomkirándulások, "HATÁRTALANUL!" program. BTM-s tanulók szakvéleményében foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, SNI-s tanulók fejlődésének összegzése a pedagógusok bevonásával EPSZ nevelési tanácsadó munkatársai. A leendő 1. osztályos, BTM-s tanulók egyeztetése a tanító nénikkel EPSZ intézményegység-vezető. Nyári napközi, nyári tábor, felkészítés javítóvizsgára programok meghirdetése 27. Országos kompetenciamérés 6./8.évf. 29. Gyermeknap-diákgyűlés DÖK Június 4. Nemzeti összetartozás napja történelem tanárok "Határtalanul" témanap 5. Útravaló dokumentumok leadása mentorok 11. Nyelvi mérés 6/8.évf Osztálykirándulások of. 12. Osztályozó vizsga, osztályozó értekezlet 15. Utolsó tanítás nap, 3. Ifjúsági nap missziósok, 16. Adminisztrációs feladatok pedagógusok Útravaló pályázat zárása, a beszámolók elkészítése, pedagógusok, 18. leadása. Az éves iskolai és pályázati dokumentáció rendezése, irattározása, statisztikák, beszámolók elkészítése, a következő tanév előkészítése, a nyári munkálatok megtervezése. 19. Tanévzáró, ballagás Tanévzáró nevelő- testületi értekezlet Júniusjúlius Nyári karbantartási munkálatok Augusztus A 2015/2016. tanév előkészítése 24. Intézményi nevelőtestületi alakuló gyűlés 26. Konzultációk szaktanárok 27. Javítóvizsgák 28. Tantárgyfelosztás véglegesítése, órarendek elkészítése 30. Istentisztelettel egybekötött tanévnyitó ünnepség missziósok, 31. Nevelőtestületi ért. Záradék: A Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája nevelőtestülete a 2014/2015. tanév munkatervét megismerte és elfogadta. Békés, szeptember 1.. Nevelőtestület képviselője

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 Nagyatád, 2013. szeptember 26. Iváncsics Gyula igazgató I. HELYZETELEMZÉS A Nagyatádi Köznevelési Intézmény

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március 1 Tartalom A. NEVELÉSI TERV Általános iskola 5 1. Bevezetés 6 1.1. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2013/14-es tanév munkaterve 0 Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 3 Tanítás

Részletesebben

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERV 2013/2014. 1 Bevezetés A 2013/2014-es tanév munkaterve a minőségirányítási stratégiából ismert intézkedési tervekhez hasonlóan a

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKA 2014. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 522 fő Számított létszám: 545 fő SNI 1 tanulók száma: 25 fő BTM 2 tanulók száma: 51 fő. Telephelyenként:

Részletesebben