REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA"

Átírás

1 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom 1.1 Nyári események A nevelés-oktatás tárgyi feltételeinek javítása Személyi feltételek alakulása Nevelési-oktatási feladatok: Törvényi változásokból eredő feladatok A kitörés lehetőségei A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása Tehetséggondozás Csatlakozás az esélyegyenlőség javítását célzó programokhoz, ösztöndíjakhoz Felkészülés az országos kompetenciamérésre Személyiségfejlesztési, nevelési feladatok Gyermek-és ifjúságvédelem Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás Diákönkormányzati tevékenység Nyolcadikos tanulók beiskolázása A tanév, a tanítási év Felelősök, beosztások: Vezetői feladatok: A 2014/2015. tanév eseményei szeptember 1. Készítette: Vári Lászlóné intézményegység-vezető

2 2 1.1 Nyári események A nyár jelentős részét az Erdős Kamill Szakiskola engedélyeztetésével, beindításával kapcsolatos feladatok, valamint a 2014/15. tanév előkészítése töltötte ki. Munkatársaink elkészültek a legszükségesebb festéssel, mázolással. Új terembe került a 6.b osztály. A 9. évfolyam a háztartástan teremben kap állandó helyet. A kémia előadóban a tanulói asztalok mellől eltávolították a mosogatókat. A nyárba nyúló szakmai feladataink az Útravaló és a Határtalanul pályázati elszámolások elkészítése, az Útravaló esetében az új pályázatok benyújtása volt. Egy mentorképzéstől eltekintve, alig volt előrelépés az Út a szakmaválasztáshoz programban. Az érintett tanulók már 10 hónapja várnak a program indulására. A 2013 szeptemberében elindított pedagógus életpálya modell e tanévtől a tanácsadás, tanfelügyelet, pedagógus minősítés elemeinek bevezetésével teljesedik ki. Azok a pedagógusok, akik teljes portfóliót töltöttek fel, csatlakozhattak e szakértői, tanácsadói felkészítő képzésekhez. Valamennyien várjuk az újabb megígért a fizetésemelést. Megszerveztük a javítóvizsgát. A 23 vizsgázóból 20-an eredményes vizsgát tettek, hárman sikertelenül próbálkoztak, egy tanuló nem próbálkozott, egy kórházi kezelés miatt nem tudott vizsgázni. Számára újabb lehetőséget biztosítunk. Elkészült (bár még képlékeny) a tantárgyfelosztás és az órarend. A pedagógusok kötött munkaidejének lefedése, dokumentációjának véglegesítése még folyamatban van. Megváltozott a nevünk. Szeptember1-jétől új pecséteket használunk. E változások átvezetése, és a tankönyvellátás miatt alapdokumentumaink ismét korrekcióra szorulnak A nevelés-oktatás tárgyi feltételeinek javítása A jelenlegi helyzetben az iskola egészét érintő feltétel javításáról nehéz beszélni. Már annak is tudunk örülni, ha nem korlátozzák jelentősen a lehetőségeinket. A Jantyik.utcai bejáratot a tanítványaink tömeges közlekedésre nem használhatják, helyette a körülményesebben kivitelezhető torony alatti bejáraton kell közlekednünk. A sportcsarnokban eltölthető óráinkat is próbálkoztak megrövidíteni. Az ország összes általános iskolájában minden tanuló egész napos ellátásban részesül. Nálunk ez már az elmúlt tanévben is így volt. Ez alól néhány nyolcadikos tanuló, (alaposan indokolt esetben alacsonyabb évfolyamos is) a szülő írásos kérelmére felmentést kaphat. Növeli tanulóink komfortérzetét, hogy a tanítási óráik többségét az osztálytermükben tartják a szaktanárok. Az új tantervek bevezetésével tavaly megváltoztattuk a csengetési rendet, így napi 9 órát tudunk elhelyezni a felsős osztályok számára. Ebből 1 az ebédeltetést, levegőztetést szolgálja. A szüneteket délután is a csengetési rend szerint kell biztosítani. Szerencsére a tankerület iskoláiban is ezt a csengetést alkalmazzák, így nem jelent gondot az áttanítás. Megtapasztaltuk, hogy a 9. órák igen alacsony hatékonyságúak, de a továbbra is magas óraszámok miatt, és a városi szokásrend miatt az idén még nem változtatunk e renden. Tanítványaink többsége gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, így térítésmentes étkezést és ingyenes tankönyvellátást kap. Tovább könnyíti a családok helyzetét a füzet-, iskolaszertámogatás.

3 3 Már megszoktuk, hogy a konyha minden tanévben, új gazdához kerül. A működtetés mikéntjéről még nem kaptunk tájékoztatást. Az étkezés díja most nem változott. Az ingyenesen étkező 1-8. évfolyamos tanulók betegség vagy más okból történő hiányzásuk esetén nem vihetik haza ebédjüket. A normatívát csak akkor számolhatjuk el, ha a gyermek nem hiányzik. A szülőknek jelezniük kell az iskola felé, ha gyermekük beteg, s azt is jelezni kell, hogy mikor fog újból a tanuló az iskolában megjelenni. A sportcsarnok óráig szolgálja tanulóink testnevelését, a mindennapos testmozgást. A testnevelés órák számának a növekedésével, több alsós óra szorul a tornaszobába. A tantermek, folyosók díszítésébe, rendjének, tisztaságának megőrzésébe vonjuk be a tanulókat, és engedjünk teret a missziós munkatársaknak is. Szemléltetőeszközeink nagy része selejtezésre érett, kisebb része kihasználatlan. Az IKT eszközeink felett is eljár az idő, folyamatos frissítésre volna szükség. 1.3 Személyi feltételek alakulása Jelenleg 37 teljes állású, 1 részmunkaidős, 1 tartósan távol lévő, és 8 óraadó kollegánk van. Óraadókra a matematika, ének, és a gyógypedagógia területén van szükségünk. Bár létszámban ismét kevesebben vagyunk, de a pedagógusok alkalmazási feltételeinek megváltozását kihasználva rugalmas kötelező óraszám, 32 órás kötött munkaidő a személyi feltételek adottak az eredményes tanévhez. 1.4 Nevelési-oktatási feladatok: Törvényi változásokból eredő feladatok Már második és hatodik évfolyamon tart az új tanterv szerinti oktatást. A tantárgyi helyi tanterveinket valamennyi évfolyamra elkészítettük, de korrekcióra szorulnak. A heti 5 testnevelés óra bevezetése már 7. évfolyamon tart. A nyolcadikos vagy annál fiatalabb tanulók tankötelezettsége már csak 16 év. Az érintett tanulók HÍD programban vagy felnőttoktatásban tanulhatnak tovább. Meg kell ismernünk a Nemzeti köznevelési törvény módosításait, a hozzá kapcsolódó rendeleteket (nemzetiségi nevelés, sajátos nevelési igényű tanulók ellátása). Valamennyi osztály önálló tantárgyként tanulja a cigány népismeretet, ezzel párhuzamosan megszűnhet, de nem tilos a tantárgyakba integrált oktatása. A szakmai törvényeken kívül figyelemmel kell kísérni minden jogszabályt, amely tanulóink ellátásával, gazdálkodásunkkal, munkáltatásunkkal kapcsolatos. E tanévben prioritást érdemel minden tervezéssel kapcsolatos dokumentum, a pedagógusok előmeneteléről, a köznevelési intézmények fejlesztő értékeléséről szóló dokumentumok. Az őszi nevelési értekezletet e tudnivalók elmélyítésére szánjuk belső továbbképzés keretében A kitörés lehetőségei A kitörés lehetőségeit keresve tartottuk a 2013/2014. tanévben tavaszi nevelési értekezletünket, és kezdtünk együttműködéseket kiépíteni az azonos adottságú iskolákkal. E tanévben mi szeretnénk tapasztalatcserére menni Hejőkeresztúrra. Másik innovatív próbálkozásunk 5-6. évfolyamon elindítjuk a digitális tesztelésnek a D. Nagy Gergő által megálmodott, jutalmazási rendszerrel támogatott változatát.

4 A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása (DIFER-mérés) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében első évfolyamon ebben a tanévben is el kell végeznünk a DIFER-mérést. Erre vonatkozó kötelezettségek. okt. 10-ig a szükségletek felmérése, okt. 22. a létszám jelentése, dec. 5. mérések elvégzése Tehetséggondozás A nevelési-oktatási intézmények számára a köznevelési törvény előírja a tehetséges tanulók felkutatását, a velük való célirányos foglalkozást, valamint a tehetséges tanulók nyomon követését. Nagy gondot fordítunk a művészeti és a testi neveléssel összefüggő oktatási folyamatokra, hiszen a tehetség nemcsak a verbális tudás fejlesztését jelenti, hanem a személyiség más területein is kibontakoztatható. A tehetségfejlesztést és tehetséggondozást a már működő emelt szintű oktatás (énekzene, testnevelés) mellett a hangszeres zene, drámajáték, klasszikus és modern tánc, ének, verseny- és tömegsport, képzőművészet területén fogjuk megvalósítani. Vagyis továbbra is elkötelezettek vagyunk a művészeti tehetségfejlesztés mellett, de nem egy blokkban péntekenként, hanem a pedagógusok időbeni lehetőségeihez igazodva tervezzük. Okafogyottá vált az örömpéntek elnevezés Új elem a tavalyi tanév óta, hogy iskolánk csatlakozott a Bozsik programhoz, amely labdarúgó tehetségek fejlesztésével, versenyeztetéssel gazdagítja programjainkat. Nem mondunk le a hagyományos szakköreinkről sem, és támogatjuk tanítványaink részvételét tanulmányi és sportversenyeken, pályázatokon, kulturális programokon Csatlakozás az esélyegyenlőség javítását célzó programokhoz, ösztöndíjakhoz 1. Útravaló Ösztöndíjprogram Intézményünket az Út a középiskolába alprogram érinti, amely egy esélyegyenlőségi ösztöndíj. Az ide vonatkozó adminisztratív teendőket nyáron elvégeztük. Köszönet érte Szollárné Lovas Györgyi tanárnőnek. A pályázatok elbírálására, majd szerződéskötésre várunk. 2. Út a szakmaválasztáshoz pályázat iskolánkban 3 pedagógust, és 14 tanulót érint. Remélem a félévi beszámolóban már ezzel kapcsolatban is tudunk előrehaladásról beszámolni. Jelenleg stagnál a program. 3. Hátrányos helyzetű tanulók Arany János programja Feladat: A 8. évfolyamos tanulók és szüleik tájékoztatása az Arany János programról, érdeklődés esetén támogatni őket a felvételi eljárásban Felkészülés az országos kompetenciamérésre A 2014/2015. tanévben országos kompetenciamérés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik és nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

5 5 A mérés napja: május 27. A fenntartó a mérési eredmények alacsony színvonala miatt az intézményt másodszor is intézkedési terv készítésére kötelezte. Feladat: az intézkedési terv vonatkozó tevékenységeit be kell építeni a munkaközösségek munkatervébe, az érintett tantárgyak tanmenetébe. Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el Személyiségfejlesztési, nevelési feladatok Személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés cél-, feladat- és tevékenységrendszere részletesen szerepel az új pedagógiai programunkban. Különösen fontos területe ez nevelőmunkáknak a HHH tanulók pedagógiai megsegítése miatt, valamint az új oktatási kormányzat által megfogalmazott elvárások okán is, hiszen a nevelést egyre hangsúlyosabb feladatunkként határozták meg. Hitéleti nevelés A hitéleti nevelést a hit-és erkölcstan órákon hitoktatók vezetésével valósítjuk meg. A felekezeti hit- és erkölcstan órát a szülők szabad választásának megfelelően szervezzük. Új elem a tavalyi tanév óta a személyiségformálás területén a missziós munkatársak megjelenése, akik egy-egy évfolyamon teljesítenek szolgálatot az osztályfőnökökkel, gyermekvédelmi felelősökkel együttműködve. Hétindító gondolataikkal a tanulók eltérő életkora alapján kívánják munkájuk hatékonyságát növelni. A hónap utolsó hétfőjén továbbra is összevont áhítat lesz. A tanév folyamán 3 ifjúsági napot terveznek: szept. 5., dec. 19., jún. 15-én. Ebben az évben a missziósok számára is kialakítunk egy termet, így folyamatosan bizalommal fordulhatnak tanítványaink a hitoktatókhoz, és a missziós munkatársakhoz. Egészséges életre nevelés Az egészséges életre nevelést a pedagógiai programban foglaltak szerint a természettudományos munkaközösség koordinálásával kell végeznünk. Tanítóink, osztályfőnökeink és szaktanáraink célja, hogy a tanórai, tanórán kívüli alkalmak során a tanulókban alakuljanak ki az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások, jártasságok. A nevelési, személyiségfejlesztő eljárások révén tanulóink jussanak korszerű ismeretekhez, fejlesszék pozitív döntéshozó képességüket, készüljenek fel a káros szenvedélyek, a testi és lelki betegségek elkerülésére. Az egészségnevelő munkában támaszkodjunk az iskola védőnőire, az iskolaorvos és a fogorvosok támogató munkájára, szakavatott előadókra, a D.A.D.A. - programra. A TÁMOP A-14/2 pályázat Tudd, tedd, add tovább című egészségtámogató pályázatunk pozitív elbírálása esetén, tovább gazdagodik egészségnevelő programunk. Testi nevelés A testi nevelés követelményeinek teljesülését a testnevelésórák, diáksportköri foglalkozások biztosítják. A harmadikosok ingyenes úszásoktatása reményeink szerint az idén is folytatódik. Célszerű lenne a többi évfolyamon is bevezetni az

6 6 úszásórát a testnevelés órák, ill. a napközis foglalkozások keretében. Az úszásórák forrásának biztosítása átgondolást igényel. A testnevelők feladata a tanulók fizikai állapotának mérése január 5. és május 27. között. Hangsúlyos a tanórán kívüli sport, tömegsport foglalkozások megtartása és a versenyekre történő felkészítés, versenyeztetés. Mellette a kerékpártúrák, a házibajnokságok, kupák megszervezése. Elsősorban tanítványaink egészsége, és iskolánk érdekeinek védése is indokolja, hogy a sportcsarnok folyamatosan kihasznált legyen! A gyógytestnevelés szolgáltatást igénybevevő tanulókra is ki kell terjeszteni az úszásórák lehetőségét. Ennek megszervezése és megvalósítása szintén kiemelt feladat. Művészeti nevelés A művészeti nevelés tanórán, tanórán kívüli oktatásban és a választható tárgyakon keresztül valósítható meg iskolánkban. Ebben a tanévben is igyekezzünk ünnepségeink, rendezvényeink színvonalas megrendezésére, minél több tanulóval eredményesen pályázni, a városi és városon kívüli alkalmakon sikerrel fellépni tanítványainkkal. A rajz- órák, a képzőművészeti szakkörök, napközis csoportok munkáiból készüljenek kiállítások. A kiállításokra lehetőség szerint hívjuk meg az óvodásokat, a szülőket. Kerüljenek be a helyi médiába az itt készült fotók, felvételek, cikkek. Ismerkedjenek meg gyerekeink a városban élő alkotókkal, látogassanak el azok műhelyeibe. Találkozzanak népszerű, elismert roma művészekkel. Ismerjék meg a tanulók a helyi és a megyei közművelődési és közgyűjteményi intézményeket. Minél többen jussanak színház és hangverseny élményhez. Lehetőség szerint kapcsolódjunk a Békés Megyei Jókai Színház beavató és rendhagyó irodalomóra programjához, valamint a Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum diákok részére szervezett eseményeihez. Szeretnénk folytatni az immár hagyománynak számító Gyermekgála megrendezését. Környezeti kultúra fejlesztése A környezeti kultúránk értékeire tudatosan kell tanulóink figyelmét ráirányítanunk mind a tantárgyi rendszerben, mind a szakköri munkában, illetve a táborozások, túrák során. Pedagógiai programunk szerint célunk a környezet állapotáért érzett személyes felelősség kialakítása, a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése. Céljaink megvalósulását szolgálják a vetélkedők, a világnapok megemlékezései, az alsósok tanulmányi sétái, a kirándulások olykor pályázati támogatással. Ismertessük meg tanulóinkkal a hazai védett természeti és épített értékeket. Tudatosítsuk bennük a fenntartható fejlődés elvének érvényesítését a környezethez való viszonyukban. Fel kell készítenünk őket a szelektív hulladékgyűjtésre. Az ökoiskolaként vállalt programot kell megvalósítanunk. Közlekedésre nevelés A közlekedésre nevelés a szabálytudatos részvételt biztosítja a gyalogos és kerékpáros közlekedésben. A tanév elején a Békés Városi Rendőrkapitányság segítségével zajlanak majd a kerékpáros-vizsgák azok részére, akik kerékpárral szeretnének az iskola és az otthonuk között közlekedni. A közlekedésre nevelés további alkalmai a közlekedési versenyek, a tavaszi közlekedési nap, a kerékpáros

7 7 kupa, a kisebbek tanulmányi sétái, amelyek az ismeretbővítését és a szabályok biztonságos alkalmazását szolgálják. A tanulók magatartási és viselkedési kultúrájának fejlesztése Az intézmény házirendjének következetes betartása, az ügyeleti rend újratervezése, majd megszilárdítása, a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, partnerség, a gyermekvédelem, a családgondozó hálózat bevonásával megtartott esetmegbeszélések, a felnőttek mintaadása, a mentálhigiénés szaktanárral folytatott egyéni beszélgetések szolgálnak eszközül a feladat végrehajtására. Kiemelt fontosságú az intézményi szintű jelzőrendszer, illetve a Szociális Szolgáltató Központtal való kapcsolattartás. A fegyelmi vétséget elkövető tanulók egyeztető eljárást kezdeményezhetnek. Személyiségfejlesztő programokkal, formáljuk tanulóink önismeretét, társas viszonyaik alakulását, a szabadidő hasznos kitöltésével segítjük a közösségek koherenciáját. Hon és népismereti nevelés A pályázatok fenntartási időszakában projektek és témahetek formájában rendhagyó múzeumi órák adnak lehetőséget a helytörténet megismerésére, városunk történelmi műemlékeinek, emlékhelyeinek felkeresésére. Az ünnepkörökhöz kapcsolódó játszóházi foglalkozásokon a régmúlt mindennapjait idézik fel a gyerekek. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.) napját osztálykeretben, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.) emléknapját a történelem órákon, a Nemzeti Összetartozás Napját témanappal (június 4.), a március 15-ei, és az október 23-ai nemzeti ünnepeket iskolai megemlékezésen ünnepeljük meg. A magyarságtudatot erősítik ünnepségeink, az osztálykirándulások, a hetedikesek válaszúti kirándulása, amelyet a "HATÁRTALANUL!" program finanszíroz. A kirándulás előkészítő és értékelő tevékenységei, és a Nemzeti összetartozás HATÁRTALANUL! témanap Gyermek-és ifjúságvédelem A gyermekvédelmi munka fontosságát indokolja a gazdasági válság és a társadalmi változások okozta elszegényedés. Vannak védelembe vett gyerekeink, lakóotthonban neveltek, nevelőszülőkhöz kihelyezett állami neveltek, veszélyeztetett sorsú gyerekek. A prevenció, a jelzőrendszer működtetése, a kapcsolattartás az osztályfőnökök és a gyermekjóléti szolgálat, az I. fokú gyámhatóság előadói között gyermekvédelmi felelősök koordinálásával történik. Részt veszünk a város gyermekvédelmi konferenciáján, az ott elfogadott cselekvési terv végrehajtásában szeptember 1-étől a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet meghatározását a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyett már a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. -a rögzíti. Ennek értelmében 1. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról önkéntes nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a

8 8 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. -a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 2. Halmozottan hátrányos helyzetű a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az 1. pont a) c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatalfelnőtt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek függetlenül attól, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű továbbra is jogosult az ingyenes tankönyvre, az óvodában és az iskola 1 8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére. A fenti szakasz értelmezése után kiemelt feladat: a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, védelembe vett gyerekek számbavétele, pontos nyilvántartás vezetése minden olyan tanulóról, akikre normatív támogatás, kedvezmény jár. A szülői nyilatkozatok összegyűjtésekor feladatunk a jogosultságot igazoló bizonylatok bekérése, az elfogadás tényét igazoló bizonylat bemutatásának a rávezetése a nyilatkozatra a MÁK és a minisztérium közös közleménye alapján. Az igazolt és igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos kötelezettségeink nem változtak. Csak a tájékoztató füzetbe bejegyzett orvosi igazolást fogadjuk el. Továbbra is kiemelt feladat a mulasztások pontos dokumentálása, a szülőkkel és szükség esetén a családsegítővel való rendszeres kapcsolattartás. Az OM 8/2000.(V.24.) évi rendelete alapján a pedagógusok kötelesek jelezni a gyermekbántalmazás esetét Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás a) biztosítja a roma/cigány tanulók számára a romák, a cigányság kulturális értékeinek megismerését, a romák/cigányok történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek oktatását, b) nem kötelező eleme a romani és beás nyelv tanulása, de a szülők igénye alapján - anyanyelvű, kétnyelvű vagy nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás keretében - biztosítani kell e nyelvek oktatását,

9 9 c) tartalmazza a roma/cigány népismeret műveltségi terület oktatását, a nemzetiségi önismeret fejlesztését és a folyamatosan szervezett roma/cigány kulturális tevékenységet, d) a legalább heti egy tanórára kiterjedő kötelező roma/cigány népismeret oktatása mellett heti legalább két tanórának megfelelő időkeretében roma/cigány kulturális tevékenységet is biztosít. E tevékenységek lehetnek kézműves foglalkozások, népzenei, néptánc foglalkozások, roma témájú filmek, színházi előadások, a romák történelmével, hagyományaival, képző- és iparművészetével kapcsolatos kiállítások megtekintése, író-olvasó találkozók roma alkotókkal, találkozók roma közéleti személyiségekkel, részvétel roma művészeti-kulturális programokon vagy felkészülés ilyen programokra. Iskolánk valamennyi tanulója részt vesz cigány kisebbségi oktatásban. Szeretnénk a lovári nyelvet választó tanulók számát növelni úgy, hogy három csoportban, heti két-két órában taníthassuk a kisebbség nyelvét Diákönkormányzati tevékenység A diákönkormányzati munka hatékonyabbá tételéért jobban be kell vonni a gyerekeket az iskola egészét érintő diákügyek szervezésébe. A havonta tartandó összejövetelekre, a diákgyűlésekre fel kell készítenünk az osztály képviselőket. Feladatuk a farsang, a hulladékgyűjtés és a DÖK-nap megszervezésében való közreműködés, a tisztségviselők választása, az iskola belső és külső környezetének a megóvásában való szerepvállalás. A tanév során az öt tanítás nélküli nap közül egy nap programjáról a tantestület véleményének kikérésével a intézményi diákönkormányzat dönthet. A diákönkormányzatban környezetvédelmi felelőst kell választani! Nyolcadikos tanulók beiskolázása Nyolcadikos tanulóink beiskolázása a tanév rendjét szabályozó miniszteri rendelet mellékletében meghatározottak alapján a pályaválasztási felelős és a 8.-os osztályfőnökök tervszerű munkájával valósul meg. A felvételi követelményeknek való megfelelést szakköri keretben, a középiskolára felkészítő foglalkozásokon és az Útravaló ösztöndíjprogram mentori tevékenységével támogatják a szaktanárok. A megfelelő középiskola kiválasztását pályaválasztási tájékoztatással segítjük (pályaválasztási szülői értekezlet, iskolai pályaválasztási börze, a középiskolák nyílt napjain való részvétel, Száz út vár ránk rendezvény, tájékoztató füzet, együttműködés a középiskolákkal). Különös hangsúlyt kell fektetnünk saját szakiskolánk osztályainak népszerűsítésére, a békési középiskolák és a gyulai intézményegységünk bemutatkozási lehetőségeinek biztosítására, a folyamatos és kölcsönös kapcsolattartásra. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadással segíti a végzős dákok beiskolázását. 1.5 A tanév, a tanítási év A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. A 2014/2015. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). A tanítási napok száma

10 10 száznyolcvanegy nap. A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Tanítás nélküli napok: október 18. (szombat) Őszi nevelési értekezlet december 13. (szombat), adminisztrációs nap március 30., 31., április1. (hétfő, kedd, szerda) Tavaszi nevelési értekezlet, tapasztalatcsere, adminisztráció, önképzés 1.6 Felelősök, beosztások: Igazgató: Intézményegység-vezető: Intézményegységvezető-helyettes: Iskolaszék elnöke: Szülői szervezet képviselője: Szakszervezeti bizalmi: DÖK vezetői: Sportkoordinátor, ISK elnöke: Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Rendszergazda: Könyvtáros: Tankönyvfelelős: Iskolai dekorációért felelős: Szabadidő szervező: Reményhírmondó: Durkóné Illés Bernadett Vári Lászlóné Durkó Edit Balogh Erika Őriné Apáti Anna Hrabovszki Márta, Varga Henriette Dávid Katalin Prorok Ágnes Vári László Őriné Apáti Anna, Bakuczné Kozma Zs Őriné Apáti Anna Barabásné Makra Márta, Kissné Fábián Éva Dr. Papp Róbertné, Farkas Mihály Őriné Apáti Anna, Lipcsei Ágnes Munkaközösség- vezetők:

11 11 Alsós munkaközösség: Humán és idegen nyelv szakmai munkaközösség: Természettudományok, testnevelés: Támogató munkaközösség (hitélet, nemzetiségi nevelés, gyermekvédelem): Osztályfőnöki, napközis és fejlesztő munkaközösség: Felnőttoktatás, pályázatok munkaközösség: Zuborné Kalotai Andrea Balogh Erika Dávid Katalin Prorok Ágnes Szollárné Lovas Györgyi Szabó Jolán A szakmai közösségek feladata a munkaterv összeállítása, annak végrehajtása, igazgatói felkérésre a szakmai munka ellenőrzése. A projektmenedzser és szakmai vezetők irányításával a még fenntartási időszakban lévő projektek kötelező és választott elemeinek fenntartása az érintett szakmai munkaközösségen belül. A jó gyakorlatok átvételében és alkalmazásában való részvétel. Munkaközösségeink szakmai tevékenysége középpontjában továbbra is a tanítói és szaktanári munka eredményességének javítása áll. Tanítópárok, osztályfőnökök és napközi vezetők: 1.a Rabatinné Sajben Edit - Lipcsei Ágnes 1.b Pankotainé Vas Éva Durkó Edit 2.a Molnár Emma - Hrabovszki Márta 2.b Kotlár Angéla - Dihenné Hoffmann Tünde 3.a Kocsorné Csató Éva - Bodóczki Magdolna 3.b Mucsi Krisztina Varga Józsefné 4.a Kissné Fábián Éva Lipcsei Jánosné 4.b Zuborné Kalotai Andrea Csökmei Mária 5.a Pocsai Lászlóné Lipcsei Ágnes 5.b Szollárné Lovas Györgyi Varga Józsefné 6.a Balogh Erika Dr. Papp Róbertné 6.b Varga Henriette Farkas Mihály 7.a Paulcsikné Budás Gabriella - Prorok Ágnes, Harcsa Anetta 7.b Rózsa Ilona Barabásné Makra Márta 8.a Szabó Jolán Fekete Mihály 8.b Prorok Ágnes - Fekete Mihály Intézményünkben dolgozó kollégák közül az Erdős Kamill Szakilában a 9. osztály osztályfőnöke:vári László A Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk. sportosztályának osztályfőnöke:8.s-dávid Katalin Szertár- és eszközleltár felelősök: Testnevelés, háztartástan Stúdió, szám. technika Magyar Könyvtár Matematika, technika Kémia Dávid Katalin Vári László Balogh Erika Őriné Apáti Anna Paulcsikné Budás Gabriella Szabó Jolán

12 12 Fizika Rajz, ének Biológia, földrajz Történelem Vári Lászlóné Barabásné Makra Márta Rózsa Ilona Harcsa Anetta Alsóban a munkaközösség- vezető felel az eszközleltárért, illetve a névre szóló leltárban szereplő tárgyakért a tanítók. Felsőben a szertárfelelős szaktanárok felelnek a tárgyakért. Ha személyi változás következik be, a nyilvántartásban ezt át kell vezetni. Az iskola leltárában szereplő eszközöket az iskolában tároljuk, szünidők előtt elzárjuk. 1.7 Vezetői feladatok: o A jogszabályoknak való megfelelés biztosítása az intézményi élet minden területén o A nyugodt, hatékony munkavégzés feltételeinek biztosítása. o Az igazgatótanács, az iskolaszék, a munkaközösségek, működtetése. o Vezetői, mikrovezetői értekezletek, alkalmazotti értekezletek megtartása. o Panaszkezelés o A belső ellenőrzés módjának megtervezése, végrehajtása. Ellenőrzési tevékenység: Óralátogatások ütemezése: Bemutató foglalkozások: félévenként minden munkaközösség egy-egy órát szervez. Nyílt napok, órák: 1 és 5. évfolyamon októberben, a többi évfolyamon szabadon tervezhető. Hospitálások: A hospitálások rendjét a munkaközösség-vezetőkkel közösen dolgozzuk ki. Az ellenőrzése folyamatos. Az ügyelet rendjének ellenőrzése folyamatos. Óralátogatási szempontok: - a pedagóguskompetenciák megléte, szintje; ezek erősségei, fejleszthető területei, - a tanítás módszertani, didaktikai szervezése, a tantárgypedagógiai szempontok betartása, kooperativitás alkalmazása - korszerű, céltudatos szemléltetés, a legutóbbi beszerzésből származó eszközök és IKT technika alkalmazása a tanórák 30 %-ában, IKT mérés a mérések 30%-ában - a feladatadás színvonala (optimális terhelés, fokozatosság stb.) differenciálás, tanári kérdéskultúra - az írásbeli és szóbeli házi feladatok előkészítettsége - önellenőrzés, tanári ellenőrzés és korrekció arányai - a tanár óravezetési stílusa (türelme, megosztott figyelme, kapcsolata a tanulókkal) - az érdemjegyek realitása, dokumentálása - tanügyi dokumentumok vezetésének ellenőrzése

13 A 2014/2015. tanév eseményei Augusztus Esemény Felelős aug. 25. alakuló értekezlet, Gyula aug.31. javítóvizsgák, beiratkozás aug. 31. tanévnyitó istentisztelet Szeptember 1.tanítási nap, nev.testületi, of /16.30 szülői értekezlet nyilatkozatok, igénylőlapok kiosztása, ügyeleti rend, buszkíséret megszervezése 2. Diákigazolványok igénylése 3. Tűz-és balesetvédelmi oktatás, Vavrek N., tűzriadó Ifjúsági nap,kir jelentés missziósok, of Madzagfalvi napok 12. Tantermi/folyosói dekorációk Kissné F.É., Barabásné M.M. 14. osztálynaplók, törzslapok megnyitása of., gyermekv.felelős HHH tanulók felmérése 22. testnevelés alóli felmentések összesítés gyermek-és ifjúságvédelmi terv készítése of., testnevelők, védőnő gyermekv. felelős 23. Munkaközösség-vezetők értekezlete: a tanulmányi versenynaptár összeállítása A tanórán kívüli foglalkozások szervezése mk.vezetők 24. A "Szülők Akadémiája", és vele párhuzamosan játszóház (óvodásoknak, kisiskolásoknak) szervezése, indítása. Levelezős tanulmányi versenyek indítása óvónők, tanítók szaktanárok 29. Leltárak ellenőrzése selejtezés. szertárfelelősök Közzétételi lista, 30. dokumentumok nyilvánossá tétele, felülvizsgálata a honlapunkon Október 1. Zenei világnap Tanmenetek, csoporttervek, tömegsport naplók, egyéni fejlesztési tervek, népismereti program elkészítése, tanórán kívüli foglalkozások, sportfoglalkozások foglalkozási terveinek elkészítése, leadása, bemutatása. Kontrollvizsgálatok leadása ének-zene tanár szaktanárok Bányainé Kun M. 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról of. Üzemorvosi vizsgálat érintett pedagógus 7. Kállai Jenő emlékverseny testnevelők évf. felmérésének határideje,difer of Pályaválasztási szülői értekezlet Pályaválasztás segítése, tanácsadás A védőnői és orvosi szűrések megkezdése, védőoltások Kerékpáros vizsga Iskolaszék, SZM választmányi ülés Tankönyvellátás eljárásrendjének aktualizálása KIR-STAT határidő, tanügyi nyomtatványok rendelése Tanítás nélküli munkanap (1.) Őszi nevelési értekezlet Szollárné Lovas Gy. iskolaorvos, védőnő int.egység vezetés, Balogh E. (október 24. helyett) Utolsó tanítási nap őszi szünet előtt Megemlékezés okt.23-ról Balogh E.

14 14 Jelentés az OH-nak, DIFER 23. Ünnep Őszi szünet November Első tanítási nap 3. őszi szünet után A hónap feladatai Témahét: Az egészséges életmód Az iskolai szintű tanulmányi versenyek indítása "Száz út vár ránk" pályaválasztási kiállítás, Nyílt napok a középiskolákban Varga Tamás matematika verseny iskolai fordulója Közlekedési verseny a 4. és 8. évfolyamon A HHH tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása Békés város képviselő- testületi ülésére Labdarúgó diákolimpia-őszi ford. Ingyenes tankönyvellátásra (ill. kedvezményre) jogosult tanulók körének felmérése. Az országos kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése az OH részére A tantestület, a szülők és a DÖK tájékoztatása az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulókköre felmérés eredményéről mk.vez. pályaválasztási felelős mat.tanárok közlekedési felelősök testnevelők Őriné A.A. December 1. AIDS világnapja of. Iskolai Kazinczy Balogh E. A hónap szépkiejtési verseny feladatai A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése of. 5. Mikulás osztálykeretben of. DIFER mérés befejezése of. 8. Évfolyam szülői értekezletek of., 10. Fórum a leendő első osztályos tanulók szüleinek Játszóház a gyerekeknek int.vez, leendő elsős tanítók 13. Tanítás nélküli munkanap (2.) (dec.24. helyett) 18. MPE OCM karácsonyi gála, missziósok 19. DÖK-gyűlés, Ifjúsági nap (2.) of., missziósok 22-jan.2. Téli szünet Január 5. Első tanítási nap a téli szünet után Fittségi mérés testnevelők 6. A továbbtanulók szűrése of., védőnő Iskolai tanulmányi versenyek 2. fordulója mk.vez. Továbbtanulási lapok kitöltése of. A hónap Központi felvételik feladatai Házibajnokság meghirdetése testnevelők Alapítványok pályázata a Civil Szervezetek Házához 9. Beiskolázás, a jelentkezési lapok kitöltése of., pályaválasztási felelős 15. Osztályozóvizsga-felnőttoktatás, mk.vez. Felmérések, értékelésük 16. Első félév vége, osztályozó konf. 17. Munkanap (január 2. helyett) 23. Szülők értesítése of. 29. Félévi értekezlet

15 Szülői értekezlet of. Február Házibajnokság lebonyolítása Az iskolaszék, SZM tájékoztatása a féléves munkáról, az ingyenes tankönyvre jogosultak számáról A továbbtanulási lapok továbbítása Benevezés az országos közlekedési versenybe Megyei közlekedési verseny Részvétel óvodai szülői értekezleteken vezető Nyílt nap a leendő elsősök részére Iskolai farsang Városi és területi Kazinczy szépkiejtési verseny Területi Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Zrínyi Ilona matematika verseny Farsang of. A hónap feladatai 25. Március A hónap feladatai A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja Iskolai versmondó verseny- Városi ünnepségen való közreműködés Területi számítástechnikai verseny Az iskolai tanulmányi versenyek 3. fordulója Intézményi továbbképzési és beiskolázási terv elfogadása Elsősök beíratása és osztályba sorolása Iskolaszék testnevelők, Balogh E. Szollárné Lovas Györgyi alsós munkaközösség DÖK patronáló tanár, oszt. tanítók, oszt. főnökök Balogh Erika matematika tanárok Harcsa A. Balogh E. Vári L. mk.vez /49, ünnepség Balogh E. 20. Víz világnapja márc. 21. alsós és term. tud. mk. 30. Tanítás nélküli munkanap (3.) 31. Tanítás nélküli munkanap (4.) Április 1. Tanítás nélküli munkanap (5.) 2-7. Tavaszi szünet 8. Roma kultúra napja Kocsorné A hónap feladatai 16. Megyei Simonyi helyesírási verseny Felkészülés a májusi gálaműsorra Értesítés a középiskolai felvételről vagy elutasításról Városi versmondó verseny Magyar nyelv és idegen nyelv hete előkészítése Környezetvédelmi hónap programjai, Föld napja, parkosítás Eötvös Kupa beindítása, Körzeti atlétika versenyek, mezei futóverseny, labdarúgó diákolimpia tavaszi fordulója A holokauszt áldozatainak emléknapja Balogh E. Balogh E. term.tud., alsós mk. testnevelők történelem tanárok Május 1. Ünnep 4. Anyák napja of. Témahét: Környezeti nevelés (erdei iskola) Durkó E. A tanulmányi versenyek zárása iskolai fordulók mk.vez. 6. Szülői értekezletek of. 7. Tavaszi hulladékgyűjtés, lomtalanítás DÖK A hónap feladatai Év végi felmérések, minimum mérések előkészítése, értékelés Eötvös kupa mk.vez. testnevelők A választható tantárgyak listájának ismertetése 14. Gyermekgála - nyugdíjasok megvendégelése, Balogh E. 18. Madarak és fák napja osztálykeretben 1-4. évf. és term. of.

16 16 ismeretórán, biológiaórán 19. Iskolaszék ülése (beiskolázás, tankönyvrendelés), Balogh E. 20. A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése of. 15. Diákigazolványok igénylése 15-ig 25. Pünkösd További feladatok Tanulmányi kirándulások, jutalomkirándulások, "HATÁRTALANUL!" program. BTM-s tanulók szakvéleményében foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, SNI-s tanulók fejlődésének összegzése a pedagógusok bevonásával EPSZ nevelési tanácsadó munkatársai. A leendő 1. osztályos, BTM-s tanulók egyeztetése a tanító nénikkel EPSZ intézményegység-vezető. Nyári napközi, nyári tábor, felkészítés javítóvizsgára programok meghirdetése 27. Országos kompetenciamérés 6./8.évf. 29. Gyermeknap-diákgyűlés DÖK Június 4. Nemzeti összetartozás napja történelem tanárok "Határtalanul" témanap 5. Útravaló dokumentumok leadása mentorok 11. Nyelvi mérés 6/8.évf Osztálykirándulások of. 12. Osztályozó vizsga, osztályozó értekezlet 15. Utolsó tanítás nap, 3. Ifjúsági nap missziósok, 16. Adminisztrációs feladatok pedagógusok Útravaló pályázat zárása, a beszámolók elkészítése, pedagógusok, 18. leadása. Az éves iskolai és pályázati dokumentáció rendezése, irattározása, statisztikák, beszámolók elkészítése, a következő tanév előkészítése, a nyári munkálatok megtervezése. 19. Tanévzáró, ballagás Tanévzáró nevelő- testületi értekezlet Júniusjúlius Nyári karbantartási munkálatok Augusztus A 2015/2016. tanév előkészítése 24. Intézményi nevelőtestületi alakuló gyűlés 26. Konzultációk szaktanárok 27. Javítóvizsgák 28. Tantárgyfelosztás véglegesítése, órarendek elkészítése 30. Istentisztelettel egybekötött tanévnyitó ünnepség missziósok, 31. Nevelőtestületi ért. Záradék: A Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája nevelőtestülete a 2014/2015. tanév munkatervét megismerte és elfogadta. Békés, szeptember 1.. Nevelőtestület képviselője

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2014-2015 1. Tartalom 1. Nyári események:... 2 2. Személyi feltételek alakulása:...

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben PROGRAMNAPTÁR A tanév 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart. 181 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 1. Első tanítási nap, a tankönyvek kiosztása 4-5.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2015/2016 Tartalom 1.1 A nevelés-oktatás tárgyi feltételeinek javítása...

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence TANÉV RENDJE - GUNDEL 2016/2017-es tanév A hét betűjele Dátum A hét napja Események augusztus 24. szerda 8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben