BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ Törökbálint,

2 TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETŐ... 4 Igazgatói beszámoló Személyi feltételek: Tárgyi feltételek: Tanügy igazgatási feladatok: Igazgatási és vezetési tevékenységek Gazdálkodási és fenntartási feladataink:... 9 Kezdő tagozat beszámolói (1-4. évfolyam) Életkor- pedagógiai résztagozat vezetői beszámoló 1-2. évfolyam Életkor- pedagógiai résztagozat vezetői beszámoló 3-4. évfolyam Tagozatvezetői beszámoló (kezdő tagozat) A 3. c osztály tagjai ebben az évben - kicsit nyugodtabbak az osztályfőnök szerint Átvezető tagozat beszámolói (5-8. évfolyam) Az átvezető tagozat alapozó szakasz 5-6. évfolyamok Az átvezető tagozat alapozó szakasz 7-8. évfolyamok Tagozatvezetői beszámoló( átvezető tagozat) Középiskolai tagozat beszámolói (9-14. évfolyam) Életkor- pedagógiai résztagozat vezetői beszámoló évfolyam Életkor- pedagógiai résztagozat vezetői beszámoló évfolyam Tagozatvezetői beszámoló (középiskolai tagozat) Anyanyelvi munkacsoport-vezetői beszámoló (kezdő tagozat) Magyar nyelv és irodalom munkacsoport-vezetői beszámoló Magyar nyelv és irodalom munkacsoport-vezetői beszámoló (9-13. évf.) Osztályfőnöki munkacsoport beszámolója (átvezető tagozat) Osztályfőnöki munkacsoport beszámolója (középiskolai tagozat) Társadalomtudományi munkacsoport beszámolója Természettudományos munkacsoport beszámolója (kezdő tagozat) Természettudományos munkacsoport beszámolója (átvezető és középiskolai tagozat) Természettudományos versenyek Matematika munkacsoport beszámoló (kezdő tagozat) Matematika munkacsoport beszámoló (átvezető és középiskolai tagozat) Angol nyelvi munkacsoport beszámolója (kezdő és átvezető tagozat) Angol nyelvi munkacsoport beszámolója (középiskolai tagozat) Kisnyelvek munkacsoport beszámolója Testnevelés munkacsoport beszámolója Gyógytestnevelés beszámolója Vendéglátás turizmus munkacsoport beszámolója Szabadidő-munkacsoport beszámolója Művészeti munkacsoport beszámolója (dráma, ének-zene kezdő tagozat) Művészeti munkacsoport beszámolója (rajz- és vizuális kultúra, művészetek, mozgóképés médiaismeretek, átvezető és középiskolai tagozat) Informatika szakmacsoport vezetői beszámoló Beszámoló a Diákönkormányzat tevékenységéről Gyermekvédelmi felelősök beszámolói Beszámoló a gyermekvédelmi munkacsoport 1-8. évfolyam Gyermekvédelem-középiskolai tagozat

3 Fejlesztési munkacsoport beszámolója Fejlesztő pedagógusi beszámoló Éves iskolapszichológusi beszámoló Beszámoló a logopédiai fejlesztő munkájáról Könyvtári beszámoló Beszámoló a szabadidő-szervezői munkáról Rendszergazda beszámolója Pedagógiai asszisztens beszámolója

4 BEVEZETŐ 1. A tanév végi értekezletre az igazgatói kérésnek megfelelően az alábbi anyagokkal, statisztikákkal és beszámolókkal készültek munkatársaink: Szaktanári beszámolót készített minden pedagógus minden általa tanított tantárgyból és valamennyi osztályról. Az iskola tagozatát vagy teljes szervezetét átfogó felelősök beszámolói. Osztályfőnöki beszámolók, melyekhez félévi statisztikai adatlapot állítottunk össze. Munkacsoport-vezetői beszámoló a félévben végzett munkáról. Az elért eredményekről és a munkatervtől való eltérésről. Életkor pedagógiai vezetők a résztagozatokról, a résztagozat életéről, eredményeiről és a résztagozathoz tartozó osztályozó értekezletek összegzéséről. Tagozatvezetői igazgatóhelyettesi összegző beszámoló. Igazgatói beszámoló a vezetőség munkájáról 2. Az iskolai nevelő-oktató munka félévi és tanév végi elemzése és értékelése az osztályozó értekezleteken kezdődött. Erre az időpontra készültek el a szaktanári jelentések, az osztályfőnöki beszámolók és az osztályok statisztikái. Az osztályozó értekezleten csak az osztályban tanítók team-je vesz részt, ezért a tagozati áttekintés megszerzésére szükséges az életkor pedagógiai vezetők a résztagozatokról és a tagozatvezető igazgatóhelyettesek összegzése. 3. Az iskola valamennyi munkatársának és a vezetőség munkájának tükrei: A havi frissítésű esemény naptár; A vezetői értekezletekről készült emlékeztető és igazgatói utasítások. Az emlékeztető szól az elvégzendő szakmai munkáról, az intézményi rendezvényekről, a tanügyi kötelezettségeink végrehajtásáról, az iskolai gazdálkodásunk helyzetéről és feladatairól, az intézmény fenntartás helyzetéről, a munkáltatói döntések előkészítésekről, a munkaerő gazdálkodásról, a beszámolások eredményeiről, a látogatásokról, a külső partnerkapcsolatokról stb. 4. Munkánk nyilvános és időarányos nyomon követhetősége, valamint partnereink naprakész informálása céljából a honlapunkon (www.balintsuli.hu heti frissítéssel adunk számot munkánkról és eredményeinkről Köszönjük, ha megosztja velünk véleményét! Elérhetőségeink: Levél: 2045 Törökbálint, Pf.41. Telefon/fax: Munkatársaim nevében is köszöntöm az Olvasót! Keszler Márton 4

5 Igazgatói beszámoló 1. Személyi feltételek: Iskolánk 75 pedagógus álláshelyén 60 fő teljes- és 14 fő részmunkaidős pedagógus dolgozik. A középiskolában a szakos ellátás teljes, a felső tagozaton 98-99%-os. Az iskolánkban alkalmazott pedagógusok a munkakörükhöz előírt végzettséggel rendelkeznek. Munkatársaink valamennyien okleveles pedagógusok iskolánkban hiányzó, saját szempontból második vagy további új szakon tanulnak. Horváth Judit gyógypedagógia, Papp Edina német, Kissné Varga Anikó angol, Mericsné Várhelyi Éva könyvtáros egyetemi szak, Szoldáth Bernadett angol. Közoktatásvezető szakvizsgára készülnek: Budai Éva, Pátkay László, Turai Tamás. Örvendetes, hogy évről évre egyre több új diplomást és szakvizsgázott pedagógust köszönthetünk tantestületünkben. Államvizsgára, ill. szakdolgozatra készülnek, hogy kiegészítő szakot vagy új diplomát szereztek: Dudits Krisztina, tanár gyógypedagógusi szakvizsga, ELTE GYFK. Mericsné Várhelyi Éva könyvtáros egyetemi szak ELTE BTK. A kötelező hétévenkénti továbbképzési ciklus zárása ebben a tanévben senkinek sem volt aktuális. Főállású dolgozóink közül fizetés nélküli szabadságon (GYES-GYED) vannak: Molnár Györgyi földrajz-kémia tanár, Turainé Simonics Cecília angol-francia szakos tanár, Viznyiczai Sára, japán szakos tanár. Munkakörüket határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező helyettesítő pedagógusok alkalmazásával oldjuk meg. Várhatóan további négy új pedagógus státusz létesítését kaptunk pénzügyi keretet, mert további két új első osztályt fogunk indítani. A GYED mellett 2/3-os munkaidőben végzi pedagógusi munkáját Szégner Katalin kollégánk. aki e munkakörben önmagát helyettesítő munkakört lát el. A távol levő munkatársaink helyettesítésére továbbra is határozott idejű szerződéssel alkalmazunk munkatársakat, így került sor Szászné Juszkó Nikolett, Fodor Dóra, Kiss Sándorné, Márczi Mihály, Tóth Erika, Fürjes-Palotás Balázs és Göncziné Siklós Emőke munkatársaink alkalmazására. Az új álláshelyekre a már nálunk dolgozott és munkája alapján határozatlan idejű munkaszerződést ajánlottunk: Szászné Juszkó Nikolett, Fodor Dóra és Göncziné Siklós Emőke munkatársaink részére. Egyre hatékonyabban integráljuk az nevelőoktató tevékenységünkbe a fejlesztő pedagógus, a gyógy-testnevelő, a logopédus és a pszichológus munkaszerepeket. Látható fejlődést tapasztalunk a rendszergazda és az oktatás-technikus munkaszerepek megosztásában. Mindkét munkatársunk a pedagógusok elismerését vívták ki azzal, hogy minden esetben kész és pontos munkát adnak ki a kezükből. Király Róbert japán-német szakos középiskolai tanár kérésére február 25-én közös megegyezéssel felbontottuk a határozatlan idejű munkaszerződését. A tanár úr megnősült és feleségéhez külföldre költözött. A hiányzó tanítói és tanári szakjaink ellátására, és várható GYES-GYED miatti helyettesítésre pályázatokat írtunk ki. A következő tanévre középiskolai informatika szakos állásokat is hirdetünk. Összesen eddig három tanítói állást, két informatikus középiskolai tanári állást, egy félállásos magyar és ugyan fél állásos történelem szakos tanári állást hirdettünk meg. A pályázatok június 22-én jelennek meg a honlapon, majd ezzel egy időben a város és az iskola honlapján 5

6 is. A további hiányokat részben a többlet óraszámokkal, részben túlórában fogjuk ellátni. Az iskola adminisztrációs és technika munkatársainak létszáma egy korábbi állapothoz rögzítődött, így mára néhány helyen jelentős többletmunkákat a munkatársaink már nem tudják megfelelő minőségben és határidőre teljesíteni. Évente közel 50 tanulóval növekszik az iskola létszáma a belépő új első osztályok miatt. Valamennyien iskolaotthonos szervezésben járnak iskolába, tehát napi háromszori étkezést vesznek igénybe. A konyhai dolgozók száma azonban a takarékossági szempontok miatt nem változott. Ugyancsak kértük a megnövekedett iskolai munkatársi létszámokhoz igazodva egy munkaügyi előadói munkakör kialakításának engedélyezését, sajnos ezt a kérésünket is elutasította a fenntartó. Célszerű a körülményeinket a mindenkori új helyzethez igazítani, mert nem akkor jelennek meg az új munkakörök, ha az új iskola megnyitja a kapuját, hanem ahogy a tanulók létszáma folyamatosan a jelenlegi körülmények között bővül. Hasonló probléma a takarító személyzet létszáma is, hiszen a CBA átépítése miatt közel ezer négyzetméterrel nő az ellátandó területünk. Ezt a feladatnövekedést a fenntartó elfogadta és egy technikai státuszt szeptembertől biztosított az iskola számára. Kérem, a fenntartó önkormányzatunk vezetőit - a lehetőségekhez mérten - a folyamatosan növekvő feladatokhoz szükséges személyzet biztosítását! 2. Tárgyi feltételek: Iskolánkban a beszámolási időszakban már kifogástalanul működött a könyvtárunk a tetőtérben. Megoldásra váró feladat: a tetőtérben levő termek légkondicionálása. Miközben romlottak a körülmények az oktató-nevelő munka ellátására. Ennek oka elsősorban a zsúfoltság visszatérése, másod sorban az első évfolyamos osztályok számának duplázódása, harmadrészt az iskolai osztálylétszámok drasztikus növekedése (az alsó tagozaton 22-29, a felső tagozaton 27-29, a középiskolában 28-33). A nehézségeket a diákokkal, a szülőkkel és a tantestülettel egyeztetve közösen vállaltuk, hogy az iskola új épülettel és az új funkciókkal bővülhessen (pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus). Az elmúlt években még nem tudtuk, hogy milyen sok tanulói és szülői konfliktust vállaltunk ezzel. A nyár folyamán az ÉKP Alapítvány támogatásával tovább bővítjük az iskolai szabadidős játszó udvart. Az új első osztályok számára a földszinten biztosítunk helyet. Az iskola legrégebbi számítástechnikai szaktantermének a számítógépeit korszerű gépekre cseréltük, a pénzügyi fedezetét a szakképzési hozzájárulásból biztosítottuk. A volt könyvtári épület (iskolánk 2. számú telephelye) valamennyi terme a nyár folyamán tisztasági festést kap. Most mind a négy 2. osztályunk ott kapott ideiglenes elhelyezést. Az emeleti két osztály körülményei kicsit rosszabbak a szűk tantermi terület miatt. A következő tanévben a volt CBA épületet iskolai célra figyelembe vehetjük. A legszükségesebb felszerelésre a fenntartó biztosította a pénzügyi fedezetet. A jó színvonalú felszerelésre azonban a takarékos gazdálkodás miatt most nem volt lehetőség. A 2. számú telephely emeleti termei a továbbiakban a kihelyezett osztályaink felezett óráihoz lesznek rendelve. Az ECDL vizsgatermet továbbra is szakórákra és csoportmunkára biztosítjuk. Négy új osztályterem a CBA-ban kerül kialakításra. Várhatóan a 2. évfolyam osztályai kerülnek ott elhelyezésre. A másik épület földszintjén levő két tanterembe a 9.A és 9.B nyelvi előkészítő osztályok nyerhetnek elhelyezést. Az elkövetkező időszak feladata lesz az új tantermek bútorozásának és felszerelésének megrendelése. 6

7 Az olajkutató kutak zárása után (?) elkészülhet az iskola második szabadidős játékudvara. A szabadidőztetés igényei szerint átépítettük a telephelyi udvari játékokat. A sorozatos jó szomszéd hangoskodása megelőzésére fahidat kezdtünk építeni az átjáróval szemben. Ha az iskolához kerül további feladatok ellátásának céljából a Köztársaság téri üzlet együttes, akkor ismét érdemes megvizsgálni az épületek közötti zárt átjáró kialakítását. A napokban egy hídmérnök keresett fel, és részletes árajánlatot ad a fenntartónak a híd ügyében. Az ajánlat időközben megérkezett. A híd szerkezet kb millióba kerülne, a tartó szerkezet becsült értéke is közel ennyi. Láthatóan további néhány szűkebb esztendő vár ránk. Már most érdemes azzal foglalkozni, hogy nem helyezhető el az iskolában további osztály. Igen nagy szükség lesz jövő szeptembertől az új iskola átadására. 3. Tanügy igazgatási feladatok: A képviselő-testület határozatának megfelelően áprilisban elvégezzük a tanköteles korúak beíratását. A várakozásainkat meghaladó számban jeleznek az óvodákban előadást tartó munkatársaink beiskolázásra váró kisgyerekeket. Ebben az évben mindenki a körzeti iskolájában iratkozik be, majd ha változtatni szeretne- kérheti átvételét egy másik iskolába szeptember 1-től újabb négy első osztály indítása várható. A több éves tapasztalat szerint a következő tanévekre is a magas beiskolázási létszám várható, ezt figyelembe kell vennünk a tervezési és szervezési valamint, a személyi és tárgyi feltételek biztosításakor. Minden évben számba vesszük a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű tanulókat. Gondjaik kezelésére szolgál az ingyenes tankönyv ellátás, a beiskolázási segélyezés, a problémák kezelésének személyre szóló kidolgozása és megvalósítása, melyhez sok segítséget kapunk a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjától, a Családsegítő Szolgálattól és fenntartó önkormányzat képviselő-testületétől. Gondosan figyelünk a tankötelezettségi törvény betartására és betartatására. Az előírt nyilvántartásokat (naplók, törzskönyvek, bizonyítványok) vezetik az osztályfőnökök és az iskola titkár. Az előírt OM Közoktatási Információs Rendszerbe (KIR) szabályosan bejelentkeztünk és mind tanulóinkról (tanulói oktatási azonosító), mind pedagógusainkról (pedagógus oktatási azonosító) a kötelező adatokat határidőre közöltük. A KIR rendszeren fut a tanulói nyilvántartás (érkeztetés és elbocsátás), a pedagógus nyilvántartás, a középiskolai felvételi eljárás, az informatikai normatívához kötött hardver és szoftver beszerzések. Ebben a tanévben lecseréltük a pedagógusok igazolványit fényképes és központilag is nyilvántartott kártyákra. A középiskola felvételi eljárást évek óta a központi írásbeli vizsgákkal végezzük. A törökbálinti iskolák tanulói számára tíz tantárgyas átlagot adtunk meg felvételi követelményként. A gimnáziumba 4,5, a szakközépiskolába 4,0 átlagot határoztunk meg bejutási határként. A tapasztalataink alapján a tantestületünk a Zimándy Ignác Általános Iskola tanulói számára a központi felvételi dolgozatok minimális eredményeként kéri: a gimnáziumban 60%-os, a szakközépiskolában 50% -os teljesítményt. Az iskolába évek óta 4-5-szörös túljelentkezés tapasztalható. A felvételi eljárás bárki számára ellenőrizhető, nyilvános, korrekt és erős versenyt indukál. Törvényességi óvás évek óta nincs. A számos méltányossági kérelmet az Iskolaszék évek óta közmegelégedésre - többségi szavazással bírálja el. 7

8 Az OM az iskolákkal a napi kapcsolatot az ADAFOR nevű programmal tartja, amely az INTERNET alatt-mellett fut. Ezen a csatornán érkeznek az OKTV jelentkezések és eredmények, itt kapjuk a gyors OM körleveleket és instrukciókat. Az érettségivel kapcsolatos információk és adatközlések a honlapon keresztül teljes adminisztrációs rendben fut, amelyet az érettségi jegyzők és az iskola vezetői ellenőriznek, majd az érettségi elnökök véglegesítenek. Jó kapcsolat alakult ki az Abszolút TISZK -kel, akik a szakképzési hozzájárulásunkat kezelik, intézik. Áthozott keretünk forint. A felhasználására és az elszámolására december 31-ig van lehetőségünk. 4. Igazgatási és vezetési tevékenységek A) Tervezés Munkaterv készítésekor évek óta a pedagógiai program fő- és kiegészítő folyamatok mentén történő kifejtést használjuk. Évente konkretizáljuk az arra az évre érvényes specifikus célokat és feladatokat. Az iskolai munkatervet bontják le és tölti ki tartalommal a munkacsoportok és felelősök munkatervei. A vezetőség a munkaterv és a folyó év rendkívüli feladatait legalább havonta vezetői értekezleten áttekinti és az aktuális feladatokat két dokumentumba szervezve teszi közzé. Az egyik a havi frissítésű feladatterv (esemény naptár), a másik a vezetői értekezletek emlékeztetője. Az OM utasításnak megfelelően az intézmény alapdokumentumai az iskolai honlapokon (www.balintsuli.hu és a w3.enternet.hu/balintm1) olvashatóak. Tervezési munkánkat hagyományosan jó színvonalúnak értékelem. B) Szervezés Elsősorban a munkarenddel kapcsolatos rendszeres szervezési feladatokat (tantárgy felosztás, órarend, szakkörök, kompenzálás stb.) végezzük. Ezeket a feladatokat Keszler Márton irányításával a rész- és tagozatvezetők végzik. A szakórák elosztásakor rendszeresen segítséget kapnak a munkacsoportok vezetőitől. A kéthavi elszámolást és a félévenkénti órarendet Turai Tamás kollégánk készíti el. Az egyéb szervezési feladatok alkalomhoz vagy eseményekhez köthetőek (ünnepélyek, ügyeletek, táborok, kirándulások, közművelődési intézmények látogatása, sportcsarnok bérlése stb.), melyeket a munkaterv alapján, az év elején rögzítünk (tanév helyi rendje dokumentumban). Az intézmény helyettesítési kiírását és havi zárását Hajdú Márta a tanügyi és szabadidő szervező munkatársunk koordinálja. Ugyancsak Ö szervezi mindazokat az iskolai rendezvényeket, tanulmányi kirándulásokat, közművelődési-intézmény látogatásokat, amelyekre megbízást kap. Minden további szervezési feladat tagozati szinten valósul meg. Az iskolában folyó szervezési munkákat az elő-előforduló kisebb hibák miatt javítandó területnek gondolom. Érdemes lenne megfontolni az oktatási törvény szerinti iskolai szakaszokra is feladatokat és hatásköröket átadni. Összegezve: a szervezési tevékenységünket megfelelőnek értékelem. C) Végrehajtás 8

9 A munkaterv megvalósítása alkalmanként a tervtől eltérő mozzanatokkal, viszonylag sok improvizációval, de eredményesen valósul meg. A minőségi eredmények visszaigazolásai igen jók: az országosan egységes kompetenciamérések, az érettségi elnöki értékelések, az érettségi eredmények és a felvételi mutatók. Érdemes elemezni és feldolgozni ezeket a dokumentumokat, a munkacsoportok beszámolóival együtt, mert helyes kiinduló alapot adnak a következő évek tervezéséhez, és további fejlődéshez. Javítandó munkafegyelmi kérdések: a pontosság, a folyamatos naprakész felkészültség, a rendszeres hét évenkénti továbbképzés, a helyes szakmai és emberi önismeret, az együttműködési készség, egymás és a szülők-tanulók irányába a tolerancia, egységes pedagógiai elvek érvényesítése. D) Ellenőrzés A pedagógiai munka ellenőrzése több szinten valósul meg: munkacsoporton belül, osztály team-okban, tagozatvezetői és igazgatói szinten. Több formában (látogatás, beszámoltatás, dokumentumok elemzése, továbbképzés vezetés, versenyeztetés stb.) és az iskolai nevelő-oktató munka minden területére kiterjedően (tanóra- és szabadidő, szakköri, és sport foglalkozás látogatás, dokumentumok ellenőrzése, beszámoltatás stb.) valósul meg. Az ellenőrzés tevékenysége javítható, tervszerűségében, szempont rendszerében, következetességében stb. Igazgatói foglalkozás látogatás ebben a félévben számszerűen 32 alkalommal történt. Viszonylag nehezen indult és még visszafogottabb lett a minősítések kezelése az intézményben. Meg kell indulnunk ezen a téren is, hiszen három évente mindenkit minősíteni kell! Az iskolai ellenőrzést összegezve közepes-jó színvonalúnak értékelem. E) Értékelés A vezetéselmélet szerint is a legkényesebb kérdés. A legfontosabb mozzanata a minősítések elkészítése és folyamatos karbantartása. Évek óta toljuk magunk előtt ezt a feladatot. Évente belefogunk, és alig jutunk előbbre. Előrelépés, hogy ebben az évben tagozatonként 2-2 munkatársunk értékelése elkészült. Valamivel jobb a helyzet a szakmai munkák értékelése terén. Időről-időre pontos értékelést kapok a tagozatvezetők ellenőrzési tapasztalatai alapján munkatársainkról. Kritikus esetekben többen is meglátogatjuk és elemezzük kollégánk munkáját. Indokolt esetekben beleavatkozunk a folyamatokba (pl. próbaidő szakszerű kihasználása, történelem érettségire felkészítés, tantermi és öltözői rongálások stb.). Súlyos esetben a munkáltató fegyelmi eljárást kezdeményez. Az eredményes szakmai munka elismeréseként munkatársaink többsége bérfejlesztésben és/vagy jutalmazásban részesült. Valamennyi munkacsoport-vezetőtől és tagozatvezetőktől egyaránt részletes és konkrét értékelést kapunk a tanévvégi jutalmazási javaslatokban. Ezen az alapon célszerű a hiánypótlást megkezdeni, ill. folytatni. 5. Gazdálkodási és fenntartási feladataink: 9

10 A tanév elején megtartottuk a szokásos tűz-, munka és balesetvédelmi oktatásokat mind a pedagógusok és technikai dolgozók, mind a tanulók részére, melyet a jelenléti ív aláírásával a résztvevők igazoltak. Továbbra is komoly gondot és pontos szervezést igényel az: étkeztetés idő beosztása, a kis épület és iskola közötti közlekedés biztosítása, szabadidő és sportudvar használatának beosztása, a játék és mozgásigények kielégítése. A sportudvar használata, a környező lakókkal való állandó konfliktust okoz. Néha még éjjel is elfordulnak csoportok az iskola területén, vannak, akik világító tollas labdáznak, mások motoroznak vagy kerékpároznak. Tény, hogy a környék egyetlen használható sport és szabadidős területe az iskolai udvar. A használók vigyáznak az épületre, és nem okoznak felesleges károkat. Egyelőre a viselkedés-kultúrájuk kifogásolható. Udvarunkra nemcsak az iskola tanulói járnak, hanem azok szülei és más iskolákba járó törökbálinti fiatalok. A kisgyerekek nagy örömmel fogadták a megújult játszóteret, melybe több új játék és nagyobb ütésvédő felület került kialakításra. Köszönjük az iskola alapítványának a kezdeményezést, a szervezést. A pénzügyi támogatóink: a fenntartó önkormányzat és az iskola alapítványa voltak. A következő gazdasági évek feladata a régi épületrész beépített szekrényeinek, belső ajtóknak felújítása, a szaktantermek felszerelése elhasználódott bútorok, eszközök cseréje. Reméljük, az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a nehézségek ellenére a képviselő-testület biztosítani tudja. Az intézmény gazdálkodására a kiegyensúlyozott és valamennyi területre kiterjedő gondosság jellemző. Az illetményeink január 1-től csak a kötelező bérelemekkel növekedtek (soros lépések, szakvizsgák). A túlórák 50%-áig a teljesítménypótlék alkalmazása ebben a tanévben is megtörtént ben a nehezebb pénzügyi helyzetben a város képviselőtestülete csökkentette az étkezési támogatásunkat, szinte teljesen megszűnt a Caffeteria-rendszer keretében nyújtott adómentes juttatások sora. Az oktatás és az épületüzemeltetés feltételei egész évben biztosítottak voltak. Az étkezésben résztvevők száma között ingadozott. A gazdasági munka jelentős részét teszi ki a munkaügyi nyilvántartások vezetése havi rendszeres, és nem rendszeres kifizetések és változó bér könyvelése, jelentése, személyi anyagok kezelése. A könyvelési munkát többszörösére növelte az étkezési díj befizetések tételenkénti könyvelése, a vevő szállítóanalitika, valamint a kötelezettségvállalás könyvelése. A 2010-es pénzügyi évben is jelentős bevételt sikerült elérni szakképzési hozzájárulásból, amiből a szakképzés és a szakközépiskolai oktatás eszközeit tovább korszerűsíthetjük. Az elmúlt tanév során iskolánk több sikeres pályázatot nyújtott be, melynek eredményeként számítógépeket, interaktív táblákat, az iskolaújság megjelentetéséhez pénzbeli támogatást kaptunk. Az EU-s csatlakozással megnövekedtek a pályázati lehetőségek, ezek elszámolása, nyilvántartása azonban sok plusz munkával, új ismeretek megszerzésével járnak. Iskolák gazdasági vezetőinek munkaidejét a manuális tevékenységek (könyvelés, nyilvántartások) határidőre történő elkészítése teszi ki a szabályozóváltozások figyelemmel kísérése és az új feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretek megszerzése a szabadidő terhére oldható meg. Láthatóan a létszámaink növekedése hamarosan egy munkaügyi előadói munkakör kialakítását is szükségessé teszi. A vázolt nehézségek ellenére iskolánk tanulói egyre jobb és szebb körülmények között és egyre modernebb oktatási eszközöket használva 10

11 sajátíthatják el a tananyagot. A technikai személyzet a maga munkájával járul hozzá az eredményekhez. Munkájukat dicséri a rendben karbantartott épület és a szép tiszta környezetet. dr.német István igazgató 11

12 Kezdő tagozat beszámolói (1-4. évfolyam) Életkor- pedagógiai résztagozat vezetői beszámoló 1-2. évfolyam MATEMATIKA 2.a és b osztály Tanító: Kisné Temesvári Tünde Törölt: A tanév során az időtervnek megfelelően haladtunk. Az idő mérésével alaposabban foglalkoztunk, több időt szántam az óra megtanulására. Korábbi tapasztalataimnak megfelelően nehezen ment, több gyakorlás kellett a gyerekeknek. Év végén a mértékegységekre kevesebb időt szántam, föként a tapasztalati ismeretek megszerzésére ( mérésekre, becslés képességének fejlesztésére) használtuk a rendelkezésre álló időt. A geometria témája szintén csak az ismerkedés, a játékos, rajzos feladatok szintjén jelent meg az utolsó órákon. A tanév során viszont igyekeztem minden lehetőséget megragadni a számolási készség fejlesztésére: tanórákon sok gyakorlással, diff. házi feladatokkal, szorgalmi feladatokkal, versenyekkel, rendszeres ellenőrző röpikkel. 2.a Az osztály többsége szereti a matematikát. 6-7 gyerek kitartóan járt szakkörre is. Egyenletesen jó teljesítményt nyújtott a tanév során: Rakicsány Kevin, Breznay Csaba, Vámos Máté, Budai Bea Gyenge képességeik miatt nehezen boldogultak, lassan, sok segítséggel haladtak: 2 fő. Az ő bevizsgálásuk jövőre elkerülhetetlenül szükségesnek látszik. Az otthoni támogatás hiánya miatt képességei alatt teljesített: 2 fő (az egyik tanuló saját erőből, szorgalomból igyekezett felzárkózni, a másik tanuló a második félév során nagyon visszaesett, nem tanulta a szorzótáblákat, leckéi nagyon gyakran hiányoztak, vagy minősíthetetlenül összecsapottak voltak) 1 tanuló teljesítménye hullámzó volt, de a szülők megfelelően együttműködtek a lemaradás megelőzésében. A tanuló az órákon több egyéni segítséget és figyelmet kapott, de év végére megnyugtatóan jól teljesített. 2.b Jól motiválhatók, szívesen végzik a versengésre alkalmat adó játékos feladatokat. Legalább annyian jártak szakkörre,mint az a-sok. Jól számolnak,de a gondolkodtató feladatoktól még a jobbak is megijednek, nem elég kitartóan küzdenek az ilyen jellegű matematikai problémákkal. Jól teljesített: Bárány Bálint, Dukát Nándor, Papp Adél, Sipos Zsófia Gyenge képességei miatt lassabban haladó volt 2 fő (az egyik tanulónak vizsgálata volt,a papír szerint csak türelmesnek kell lennünk ezen nem múlik!!! A másik tanuló nehezen motiválható, lusta, bizonytalan szülői háttér jellemzi) Szorgalom hiánya, motiválatlanság is okozta a sikertelenségeket 2 tanuló esetében. A két osztályra (autista papírjával együtt) heti 1 kompenzáló foglalkozásra volt lehetőségem. Nagyon kevés volt! Év végi felmérő: A felmérőt mindkét osztályban 45 perc alatt, tanítói segítség nélkül, teljesen önállóan végezték a gyerekek. 2.a 2.b 12

13 Számfogalom: 88% 92% Műveletek: 85% 83% Gépes feladat: 82% 80% Szöveges feladatok: 60% 67% Osztály átlaga: 80% 81% Tapasztalatok: a hibák túlnyomó többsége az utasítás pontatlan elolvasásából, a több részfeladat esetén félmegoldásokból, számolási pontatlanságokból, az ellenőrzés hiányából adódnak. Ilyen hibák rontották le a legegyszerűbb számfogalmat érintő feladatokat. A gépes feladat viszonylag jó eredménye sok gyakorlásnak köszönhető, ez korábban nagyon nehezen ment a többségnek. A szöveges feladatoknál az adatok felületes megkeresése, értelmezése még mindig sok hiba forrása, pedig sokat gyakoroltuk. Még mindig van olyan, aki meg sem próbálja végiggondolni a feladatot, vagy vaktában próbálkozik valamilyen megoldási tervvel. A jó matekosok tipikus hibája mindkét osztályban a túl gyors munkából származó figyelmetlenség. Nagyon lassú munkatempó jellemzi a fent említett gyengéket, nekik a mechanikus számolási feladatokhoz is sokkal több idő kell. Pásztor Milánnak, Görbe Daninak, Benedek Dórának a képességvizsgálat konklúziójaként több időt kell adnunk a feladatokhoz, ezt mindegyikük meg is kapta. Kisné Temesvári Tünde

14 Életkor- pedagógiai résztagozat vezetői beszámoló 3-4. évfolyam Készítette: Bolyosné Kelemen Zsuzsanna tanév 1. Ebben az éven a 3-4. évfolyam eseményeit próbáltam koordinálni, munkatársaimat segíteni. Jó munkakapcsolatban voltunk, a problémás helyzeteket meg tudtuk oldani. Az iskolai és a munkacsoport által készített munkaterv - erre a két évfolyamra - tervezett feladatsora, versenyei általánosan teljesültek. Egy negyedik évfolyamra tervezett Olvasási verseny nem fért bele a 2. félév sűrű versenyprogramjába. 2. A versenyekről igen röviden szeretnék írni, hiszen a munkacsoport-vezetők részletesen beszámolnak erről évfolyamon a következő versenyeket rendeztük meg, ill. küldtünk gyerekeket iskolán kívüli versenyekre. Első félév: Komplex tanulmányi verseny (iskolai) Idei téma: Szüret; Magyar, matematika, környezetismeret valamint komplexen a dramatizálás, vizuális kultúra, báb, barkácsolás tantárgyak felhasználásával mérhetik össze tudásukat a csapatok. 3. osztályok 4. osztályok 1. Tudorka 3.a Rózsaszín Párduc 4.b 2. Nyerő a Szőlőszem 4.a 3. Szőlőfürt 3.b Szőlőszüretelők 4.b 4. Szőlőszem 3.c Zöld szőlők 4.a Szervezője: Bolyosné K. Zsuzsanna felkészítők az osztályfőnökök és az érintett szaktanárok. Tapasztalat: Jó volt, hogy külön vettük időben az egyéni versenyzők és a csapatverseny idejét. A közös témákra fel kell készülni! Érdemes gondolkodni a versenyfeladatok megújításán is. Bolyai anyanyelvi verseny (regionális) Az Anyanyelvi Versenyen több csapattal is indultunk a 3. évfolyamról. Most mértük fel először, hogy mik a lehetőségeink, milyen a tudásunk. Büszkék vagyunk, hogy egyik csapatunk a 4. helyezést érte el. Szép Zita, Bolyosné Kelemen Zsuzsanna és Leiszt Károlyné volt a felkészítő tanár. Zita néni tanórán kívül is foglalkozott a felkészítésükkel. A csapat tagjai: Turcsányi Flóra 3.b, Kovács Ádám 3.c, Bernáth Marcell 3.a, Hujber Aliz 3.a. Tapasztalat: Nagy hangsúlyt kell fektetni az előzetes felkészítésre, mert komoly csapatmunkát igényel a verseny! Itt a kooperatív csoportmunka tapasztalatai előfeltételként jelennek meg. Természettudományi vetélkedő (iskolai) Felkészítők és a verseny lebonyolítói a környezetet tanító pedagógusok. Először próbálkoztunk ezzel a versennyel évfolyamon csak az első fordulót (írásbeli), tudtuk lebonyolítani, a 2. félévre tervezett szóbeli verseny idő hiányában elmaradt. Tapasztalat: Érdekli a gyerekeket, de a verseny formáját, értékelési rendszerét alaposabban át kell gondolnunk és egységesítenünk kell. Második félév: Mese- és prózamondó verseny (iskolai és regionális) Szervező: Szép Zita (iskolai) Szép Zita, Bolyosné Kelemen Zsuzsanna (regionális). Az iskolai versenyen elért helyezések 3-4. évfolyamon: 1. Kemény Zsófia 3.a 14

15 2. Német Tímea Kata 3.a 3. Werner Vivien 3.a; Kovács Ádám 3.c Ebben a tanévben nagyon szép eredményeket értünk el a regionális versenyben is. Mind az 1-2. évfolyamon, mind a 3-4. évfolyamon. Az utóbbin Kemény Zsófia 3.a osztályos tanuló megosztott I. díjat szerzett. Tapasztalat: a pozitív visszajelzések alapján érdemes a folytatásra ez a hagyományteremtő verseny. Versmondó verseny (iskolai) Szervező: Pátkay Lászlóné, Bolyosné Kelemen Zsuzsanna Helyezések: 1. Német Tímea Kata 3.a 2. Hegedűs Lilla 3.b 3. Kemény Zsófia 3.a 4. Szabó Gergely 3.a Tapasztalatként elmondhatjuk: jó lenne, ha több negyedikes eredménnyel találkoznánk ezeken a versenyeken. Ha igényeljük, inkább rendezzünk helyesejtési ill. szép kiejtési versenyt is. Szépíró verseny (iskolai) Szervező: Szép Zita Helyezések: 1. Darvas Dóra 3.c 2. Hujber Aliz 3.a 3. Czere Panka 3.b 4. Különdíj: Bernáth Marcell 3.a Tapasztalat: könnyen lebonyolítható verseny, mégis nagyon izgatta a gyerekeket. Bármely hónapban megszervezhető, így érdemes a kevésbé zsúfoltakra tenni. Bölcs Bagoly iskolai matematika versenyünket negyedévente értékeljük évfolyamonként. Felelősök: matematikát tanító kollégáink. Tapasztalat: Érdemes pontosabban összehangolni a lebonyolítás és az értékelés időpontját. JONATÁN Indián akadályverseny Szervezője: Kollár Monika Nagy sikert aratott ez az egész alsó tagozatot megmozgató, projekt felépítésű verseny. A gyerekek és bizony a felnőttek is izgalommal készültek az előzetes feladatokkal ill. remek volt a versenynap feladatsora, lebonyolítása, meglepetés vendégei. Köszönjük még egyszer Monika néninek. Tapasztalat: Érdemes lenne ennek a versenynek a tematikáját előre tudni, hogy beépíthető legyen a tanításba ill. témaként akár más versenyekbe, hogy projektfeladatként egész éves vagy féléves lehetőséget adjon. Így könnyebb lenne beépíteni az előzetes feladatok elkészítését a tanórákba, főleg 3-4. évfolyamon. Általában a versenyek szervezéseként elmondható, hogy jól át kell gondolni a versenyek havi elosztását, ne zsúfolódjanak a feladatok. Rendezvényeink többnyire fegyelmezetten, rendezetten, megfelelő szervezés mellett zajlottak le, nagyobb fennakadások nem voltak. Időnként problémát okoz a nagy gyermeklétszám, főleg mikor közönségként iskolai előadásokat nézünk meg. Mivel nincs termünk, ami alkalmas az ilyen rendezvények lebonyolítására, sem megfelelő hangosításunk és időnként ülőhelyünk sem, érdemes lenne komolyabb kapcsolatban lenni az MMMH-val, és a dráma és musical bemutatókat ott megnézni. A tapasztalat az, hogy a gyerekek ha nem látják és nem hallják jól a műsort, kárba vész az előadók komoly munkája. Reméljük a pénzhiány nem hiúsítja meg a MMMH-val a színházi kapcsolatot, amely a közművelődési programok lebonyolítását segítette. 15

16 Bródy Vera bábművésszel tervezett továbbképzésünk Vera néni betegsége miattelmaradt. Bízunk abban, hogy jövőre bepótolhatjuk. Több érdekes továbbképzésre is sor került iskolánkban, illetve a középiskola szervezésében jó előadásokat hallhattunk volna. Ezek meghallgatásába az alsós kollégák is szívesen bekapcsolódnak, ha időben tudjuk a programokat. Alapvetően javasolható, hogy bármely munkacsoport, tagozat hív előadót, hirdettessék ki, hogy bárki bekapcsolódhasson, mint helyi továbbképzésbe. 3. Lehetőségeimhez képest mindenkihez el szerettem volna jutni, aki az évfolyamon tanít. Ez többé-kevésbé sikerült is. Néha nehezítette a dolgom, ha egy héten 5-6 órát is kellett helyettesíteni, mert így szinte megoldhatatlanná vált ez a feladat. Jól megszervezett, gondos órákat láttam. Érzékelhető volt a folyamatos munka, a gyerekek motiváltsága, a jó tanárdiák viszony. Ahol felmerült értelmezési gond a kolléga és köztem, megbeszéltük. Az óralátogatási jegyzőkönyv kicsit könnyíti az értékelést, és a megbeszélést is mederben tartja. Fontos volt számomra, hogy a 4. évfolyamon zajló tanulószobai munkát figyelemmel kísérjem. Célom annak megfigyelése volt, segíti-e az ott folyó munka a 4. és 5. osztály közötti átmenetet. A tapasztalatom az, hogy a gyerekeknek volt leckéje, a leckéjüket mennyiségi, de ha volt idő minőségi szinten is ellenőrizték. Ha valaki befejezte a munkát, lehetősége volt plusz feladatokra, könyvtárhasználatra. Üresjáratot, fegyelmezetlenséget nem tapasztaltam. Gondként jelenik meg és továbbgondolkodásra érdemes, hogy sok különórára járnak ebben az időben a gyerekek. Így az iskolában nyújtott tanulási idő nem tudja betölteni a funkcióját, hiszen zeneórára, egyebekre járnak a gyerekek. Itt esetleg rugamasabb tanuláskezdésre adhatnánk lehetőséget, esetleg szigorúbban meghatározhatnánk a tiszta, zavartalan tanulási időt. 4. Általános tapasztalatként szeretném kérni, hogy határozzuk meg pontosabban az életkorpedagógiai vezető munkáját, hogy ne legyenek fölösleges átfedések, hogy érdemben segíthessük és könnyíthessük a tagozat, a kollégák munkáját. Úgy érzem felelősségteljesen végeztem a dolgom, segítettem, ahol kellett és kértek. Szükség van a pontos információátadásra! Több rövid vezetői konzultációra lenne szükség, rövid szakaszok feladatainak pontosítására. (pl. hónap eleje). Gondosabb forgatókönyvek kellenének rendezvények lebonyolításához. Szükség lenne esetmegbeszélésekre, melyek különböző rendezvények után zajlanának, hogy a tapasztalatokat átmenthessük a következő eseményre. Feltétlenül szükséges lenne, különösen, hogy 3 épületben leszünk alsóban, minden program előtt egy közös megbeszélésre (ahol minden tagozat képviselve van, függetlenül attól, mely tagozaté a rendezvény), hogy a lehetséges problémákat megoldjuk és kiküszöböljük. Így elkerülhetővé válna, hogy olyan ad hoc megoldásokat kelljen alkalmazni, amely kellemetlen egy tagozat vagy egy-egy osztály, kollégák számára. Komolyabb szervezésre lenne szükség az év végi értékelés előkészítéséhez. Mivel a tagozatok életritmusa más, a tanulók létszáma növekszik, a kiemelkedő szintű szakmai munkavégzést átfogóbb, alaposabb szervezés segítheti. Törökbálint, Bolyosné Kelemen Zsuzsanna Tagozatvezetői beszámoló (kezdő tagozat) Létszámadatok: - A tagozat létszáma 6 évre visszatekintve: 1. Beszámoló a statisztikai adatok alapján: 16

17 173 fő, 189 fő, 180 fő, 212 fő, 263 fő, idén: 299 fő, jövőre várható: 336 diák. 13 osztály van a tagozaton. Tavaly óta a tanulócsoportok száma kettővel nőtt. 299 diákból 93 gyerek nem törökbálinti, 155 fiú, 144 lány. Évet ismétel a 4. a osztályból egy kisfiú, aki áprilistól magántanuló. Súlyos beilleszkedési, tanulási és attitűd problémái miatt kell ismételnie, valamint másik iskolába távoznia. Szülői kérésre ismétli az első osztályt: 1 tanuló az 1. d osztályból. Az 1. c osztályból beilleszkedési zavarai miatt ismétel egy kisfiú és enyhe értelmi fogyatékosság miatt távozik egy diák. A tagozaton tanító pedagógusok száma: 28 fő Ebben az évben a tagozatra érkezett tanítók: Fodor Dóra, Göncziné Siklós Emőke. Kreatív, lelkes fiatalok, akik gyorsan beilleszkedtek. Gyakornokként igyekeztek minél hamarabb megismerkedni az iskola szokásrendjével, a tanügyi dokumentumokkal. Sokat hospitáltak mentoraiknál és a tagozat más pedagógusainál. Bobák Ágnes, Kisgyörgyné Dobos Imola és Tóth Enikő mentorként nagyon szakszerű felkészítő munkát végzett. Göttliné Orosz Ágnes ugyancsak gyakornok volt az elmúlt tanévben, bár nem ebben az évben érkezett iskolánkba. Szép Zita volt a mentora, aki nagyon sokat segített Áginak, így ő már idén nagyon szakszerű és példaértékű bemutató órát tartott környezetismeretből a tagozat számára. A beszámoló vázlata: az osztályok jellemzése, pedagógusok képességfejlesztő és vezetői tevékenységei, kapcsolataink a partnerekkel. Az osztályok jellemzése - az osztályfőnöki beszámolók alapján - Az osztályfőnöki beszámolók nagyon gondosan, pontosan és szakszerűen elkészített elemzések. 1. osztályokban: A beszoktatás a legfontosabb feladat, mely idén kicsit hosszúra nyúlt: a fegyelem megteremtése, az alapvető szabályok elfogadtatása, az önállóság kialakítása szoros team munka eredményeként jött létre. Nagyon érdeklődő, jól motiválható gyerekek. A felelősi rendszer jól működik. Szívesen vállalnak a diákok feladatokat. A munkák értékelése heti rendszerességgel megtörténik. 2. osztályokban: Az alapvető viselkedési szabályokat már elsajátították a gyerekek, de még folyamatos pedagógus jelenlétet igényelnek ahhoz, hogy be is tartsák azokat. 17

18 A tanítási órákon alkalmazott különböző tanulásszervezési módszerek (kooperatív tanulás, csoportmunka stb.) segítik a közösségformálást. Sok a feszültség a fiúk és a lányok között. Előfordul a csúnya beszéd, de a testi agresszió ritka. Tanítóik megszólításakor már kezdenek áttérni a magázódó formára. Az 1. számú telephelyen eltöltött 1 év a 2. c és a 2. d osztályoknak okozott nagy kihívást. A tanterem nagyon szűkös volt, kevés a mosdó. Az információáramlás is akadozott. 3. osztályokban A kiskamaszkor hatásai jól megmutatkoznak a 3. a és a 3. b osztály tanulóinál: kicsit hangosabbak, rivalizálnak egymással, veszekednek, néha agresszívak is. A 3. c osztály tagjai ebben az évben - kicsit nyugodtabbak az osztályfőnök szerint. Felelősi rendszer jól működik. Szívesen végzik feladataikat és egymás helyett is megcsinálják a munkát. 4. osztályokban Ebben az életkorban már megjelenik a lazaság: a házi feladatok elkészítésénél, a tanulószobán a sok külön óra miatt nem mindig készül el a lecke; a felelősi rendszer működésénél, (Mindig ugyanaz a néhány gyerek takarít és végzi el a feladatokat a többiek helyett.); a feladatvégzés során már a külső motiváció az erősebb, így a jó osztályzatokért megy a hajtás év végén. Logopédiai és fejlesztő pedagógusi tevékenységek: SNI-s tanuló: A 2. a osztályban 1 diák. Fejlesztett tanulók: Btm-es tanulók: - 6 tanuló az 1. osztályokban, - 8 diák a 2. évfolyamon, - 9 diák a 3. osztályokban, - 7 gyerek a 4. évfolyamon. Logopédiai fejlesztés Pszichoterápiás jellegű tréning 16 fő 41 fő Logopédusunk és fejlesztő pedagógusaink nagyon eredményesen működnek. A pszichológus munkája iskolánkban elengedhetetlen. Képességfejlesztés A lemaradó és a tehetséges tanulók fejlesztését tanórákon a differenciált óraszervezés során valósítjuk meg. A felzárkóztatás a fejlesztő pedagógusokon, a gyógypedagóguson és a logopéduson kívül jól és eredményesen működik a tanórákon. Kérdés, hogy jut-e elég időnk a tehetséggondozásra. A következő év fontos feladata lesz a tehetséges diákok kiszűrése és a tehetséggondozás tervszerű megvalósítása. 18

19 Pedagógusok képességfejlesztő és vezetői tevékenységei a) Az óralátogatások általános tapasztalatai Valamennyi kollégámnál jól szervezett, fejlesztő órát láttam. Minden tanító folyamatosan készül a foglalkozásaira. A pedagógusok nevelési módszerei együttműködő. Nagy odafigyeléssel, kellő empátiával közelednek a tanulókhoz. Változatos óraszervezést láthattam minden osztályban: frontális és csoport, differenciált, kooperatív tanulásszervezést is alkalmaznak munkatársaim. Mindenki törekszik az egyéni fejlesztésre. A segítő, fejlesztő pedagógusi magatartás a jellemző tanórán és tanórán kívül is. Előtérben van a játékosság, a gyerekek mozgásigényének, érdeklődésének figyelembevétele. A tevékenykedtetés minden esetben megvalósult. Az órák hangulata általában nyugodt. Kellően motiválják a pedagógusok a gyerekeket. (Néha túlzásba is viszik.) A szóbeli szövegalkotás aránya lehetne esetleg nagyobb az írásbeli feladatokkal szemben. b) Vezetői tevékenységek elemzése osztályfőnöki munka Az év elején minden osztályfőnök és helyettes elkészítette írásban a munkaköri leírások alapján az egymás közti munkamegosztást. - A munkamegosztás tapasztalatai: - szoros, jó és hatékony az együttműködés; - mind a nevelés feladatait, mind az adminisztrációs teendőket, mind a dekorációs feladatokat megosztották; - az értékrendet és az alkalmazott követelményeket egyeztetve dolgoztak. - a nevelési feladatok nevelési terv alapján működtek. - Feladatok értékelése 1. Minden osztály dekorációja ízléses, az osztályfőnökök maximálisan eleget tesznek a szép környezetkultúra kialakításához, alkalmazkodva a gyerekek igényeihez. 2. A tagozaton az adminisztrációs feladatokat a kollégák pontosan végzik. 3. A testvérosztályokkal az együttműködés főként MIKULÁS idején működött. Több osztály keresett lehetőséget a kapcsolattartás egyéb formáira is. (pl.: közös kirándulás) Idén ez a kapcsolat nem működött olyan jól, mint az előző években. 4. A tagozat néhány osztálya vett részt az év végi Bemutatkozó műsoron. Az elsősök ebben a tanévben, osztálykeretben mutatták be produkcióikat a szülőknek. A nézőközönség fegyelmezetlensége miatt lassan kudarcba fulladnak ezek az előadások, ezért újra kell gondolnunk a műsorok szervezését. 19

20 Köszönöm mindazoknak a kollegáimnak, akik betanítóként, vagy szervezőként vettek részt a programon. Pátkay László volt a főszervezője ennek az előadásnak. b) Munkacsoport-vezetők, életkor pedagógiai vezetők munkája A tagozat kamaszkorát éli. A szervezeti egység tanulói és tanítói létszáma egyre nő. Ehhez a változáshoz hozzá kell szoknunk. A szervezeti felépítést, a vezetői struktúrát ehhez az állandó változáshoz kell igazítani. Év elején változtattunk a munkacsoport-vezetői szerkezeten. Megszüntettük az osztályfőnöki munkacsoportot. Azzal érveltünk a megszüntetés mellett, hogy az életkor pedagógiai vezetők úgyis elvégzik ezt a feladatot. A tapasztalat azt mutatta, hogy ez csak részben volt igaz, mert az osztályokban folyó nevelői munka ellenőrzése nem volt elegendő; a team értekezletek elmaradtak; az osztályrendezvények (nyílt napok, osztályszintű bemutatkozó műsorok, testvérosztály programok stb.) szervezésének vezetői irányítása, szervezése nem történt meg. Miután ezeket a feladatokat az osztályfőnökök megcsinálták ez mutatja azt, hogy önállóan is működik. Mégis jó lenne, ha lenne, aki összefogná és szervezné. Több munkacsoportot alakítottunk idén, mint az elmúlt évben, de ezzel kapcsolatban is vannak kritikai észrevételeim: Sok feladat hárul ugyanarra a tanítóra (pl.: mentor, osztályfőnök, munkacsoportvezető, osztálytanító magas óraszámban), így nem tud valamennyi feladatra vonatkozó elvárásnak teljes mértékig megfelelni, vagy végletekig kimerül. Kevesebb bemutató órát szerveztünk. A belső továbbképzések elmaradtak. Az ellenőrzésekre kevesebb idő jutott. Mindezek mellett úgy látom, hogy nagyon sok feladatot végeztünk el. Erősségeink: - Sok iskolai versenyt szervezünk a tanulóknak, amely a képességfejlesztés mellett a jókedv, a szerepjáték, az alkotó játék és a vidámságigény szükségletét elégítik ki. Ilyen a Jonatán és a komplex verseny, amelyeket a gyerekek minden évben nagyon várnak. Kollár Monika és Bolyosné Kelemen Zsuzsanna szervezi ezeket a vetélkedőket. - Az alkotásra nevelés sikere, hogy versíró tanulóink országos versenyen döntőbe jutottak. Műveik egy verseskötetben jelentek meg. - Megyei versenyen sikereket értek el a tagozat anyanyelvi munkacsoportjának tagjai, hisz a Bolyai Anyanyelvi csapatversenyen 4. helyezést értek el. Bolyosné Kelemen Zsuzsanna, Leiszt Károlyné és Szép Zita tanítványai. - Az életkor pedagógiai tagozatvezetői munkaszerepben dolgozó pedagógusok munkája hatékony volt, de úgy érzem, hogy erre a munkaszerepre is érvényes a fent megfogalmazott kritika. 20

Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve. 2007-2008 Törökbálint

Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve. 2007-2008 Törökbálint A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE 2007-2008 Törökbálint 2 Bálint Márton Általános- és Középiskola Évkönyve 2007-2008 Törökbálint 3 Alkotó szerkesztő: Dr Német István Az évkönyvet szerkesztette:

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6.

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6. TARTALOM BEVEZETÉS... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló- és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók száma stb )...

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola beszámolója a 2011/2012-es tanévről

Részletesebben

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján: József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola BESZÁMOLÓ a 2014/2015-ös tanévben végzett munkáról Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:... Krén Józsefné

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 2013-2014. tanévi szakmai beszámolója Szigethalom, 2014. június 23. Tartalomjegyzék 1. A szakmai munka áttekintése... 3 1.1. Az oktató munka értékelése tapasztalatok,

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013 Budapest, 2013. július Összeállította: Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés 5.o. 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2010 2011 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A Gyulaffy László Általános Iskola

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

A tanév végi beszámoló

A tanév végi beszámoló DIÓSDI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032354 A tanév végi beszámoló 2013/2014 Diósdi Eötvös József Általános Iskola 2014.06.18. A tantestület elfogadta egyhangúlag 2014.június 18-án 1. A szakmai munka

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben