A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve es tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév"

Átírás

1 A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, Hajós Attila igazgató - 1 -

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A munkatervhez fűződő dokumentumok HELYZETELEMZÉS Személyi feltételek Alkalmazottak összlétszáma Személyi változások A nevelőtestület összetétele: Az iskolában működő munkaközösségek Csoportok, tanulólétszám Csengetési rend Tárgyi feltételek A TANÉV RENDJE (47/2013 (VII.4.) EMMI RENDELET ALAPJÁN) A tanév, a tanítási év Tanítási szünet a tanítási évben Tanítás nélküli munkanapok Fogadóórák és szülői értekezletek időpontja A 2013/2014. TANÉV FELADATAI Törvényi változásokból adódó feladatok a es tanévben Nemzeti Köznevelési Törvény módosításai /2012. EMMI rendelet életbe lépő változásai /2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet Oktatási feladatok Nevelési feladatok További feladataink Vizsgálatokkal, országos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok Munkaközösségek által meghatározott kiemelt feladatok Alsós munkaközösség Felsős munkaközösség Tanulmányi versenyek Együttműködés a Bői Óvodával ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGTEREMTÉSE AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE, ÜLÉSÉNEK RENDJE A 2013/2014-ES TANÉV ESEMÉNYEI

3 9. ELLENŐRZÉSI TERV ES TANÉV ZÁRADÉK

4 1. BEVEZETÉS A munkaterv összeállításakor a legfontosabb célunk az volt, hogy biztosítsuk az intézmény olyan működtetését, amely a gyerekek és a szülők számára a legnagyobb biztonságot és a legszínvonalasabb szolgáltatást nyújtja. A Bői Általános Iskola munkatervét, külső szabályozóként, a hatályos jogszabályok, rendeletek, a partnerek elvárásai, belső szabályozóként pedig, az intézmény alapdokumentumai, valamint a kialakult pedagógiai gyakorlat határozzák meg. A munkaterv elkészítését meghatározták: - a augusztus 29-én megtartott közös tanévnyitó értekezlet határozatai évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény életbe lépő részei és módosításai évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról - A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - A 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról - Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXIX. törvény - A kerettantervi szabályozás változásai, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 52/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet - 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - 47/2013. EMMI rendelet a tanév rendjéről - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet Tanévkezdő segédlet - 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról - 15/2013 (II.26) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről - 4 -

5 - A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22) Korm. rendelet módosításai - Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend, 1.1 A munkatervhez fűződő dokumentumok - Órakeret számítás - Tantárgyfelosztás - Munkaközösségek munkatervei - Az iskola as továbbképzési terve, és 2013/2014 es tanév beiskolázási terve - Vezetői ellenőrzési terv - Pedagógiai program - Helyi Tantervek - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend - Munkaköri leírások - Munkavédelmi Szabályzat - Tűzvédelmi Szabályzat - 5 -

6 2. HELYZETELEMZÉS 2.1 Személyi feltételek Alkalmazottak összlétszáma: Intézményvezető Pedagógus Ügyviteli dolgozó Technikai dolgozó Összesen: 1 fő 1 fő 13 fő 1 fő 2,5 fő 18,5 fő Személyi változások A tanévet 15 pedagógussal kezdtük. Az idei tanévtől a testnevelést Biró Kornél tanítja. A szakos ellátás biztosítása miatt iskolánkban a fizika, kémia és technika tantárgyak oktatását 3 utazó pedagógus végzi, ill. 1 kollégánk tanít át másik iskolába. Az iskolavezetés is megváltozott. Az új igazgató kinevezése 2018-ig szól, az igazgatóhelyettes (eredménytelen pályázat miatt) 1 évre kapott megbízást. Az 1. osztálynak Pöltlné Tunkel Diána, a 6. osztálynak Vincze Veronika lett az osztályfőnöke. A többi osztályfőnök viszi tovább az osztályát. A gyógypedagógusi feladatokat szeptembertől heti öt órában Hóbor István látja el. Logopédusunk az idei tanévben is Kohl Judit. Szeptembertől a takarítói álláshely az eddigi 1,5 főről 2 főre bővült

7 2.1.3 A nevelőtestület összetétele: Hajós Attila igazgató Mészáros Valéria igazgatóhelyettes Pöltlné Tunkel Diána 1. o. osztályfőnöke Ivánné Németh Rita 2. o. osztályfőnöke fejlesztő pedagógus Hajós Attiláné 3. o. osztályfőnöke fejlesztő pedagógus Marton Melinda 4. o. osztályfőnöke Babos Nóra 5. o. osztályfőnöke DÖK vezető Vincze Veronika 6. o. osztályfőnöke Fördősné Horváth Judit 7. o. osztályfőnöke Felsős munkaközösség vezető Némethné Rupert Rafaella 8. o. osztályfőnöke Pályaválasztási felelős Hári Karola Barki Péter Bíró Kornél Sportkör vezetője Kollár Balázsné I. napközis csoport Alsós munkaközösség vezető Ruzsáné Molnár Gyöngyi II. napközis csoport Egyéb beosztások: Fördősné Horváth Judit Kollár Balázsné Mészáros Valéria Minőségirányítással megbízott Minőségirányítással megbízott Minőségirányítással megbízott Az iskola könyvtárosi feladatokat heti 8 órában látja el az igazgatóhelyettes könyvtár szakos pedagógus. Utazó pedagógusok: Csizmazia Endréné technika Nyeső László fizika Némethné Kondor Ilona kémia Hóbor István gyógypedagógus Kohl Judit logopédus Egyéb munkakör: Hodosi Judy Zeneiskola Zsolnai Judit Védőnő Dr. Bencsik István Iskolaorvos - 7 -

8 2.1.4 Az iskolában működő munkaközösségek Alsós munkaközösség Felsős munkaközösség Kollár Balázsné Fördősné Horváth Judit Csoportok, tanulólétszám Osztály Létszám Összesen: 136 fő Napközis csoport Létszám I. csoport (1., 2. osztály) 29 II. csoport (3., 4. osztály) 21 III. csoport ( 5., 7. osztály) 23 IV. csoport (6., 8. osztály) 23 Összesen:

9 Település szerinti megoszlás össz.: Bő Bük Chernelháza Csepreg Gór Hegyfalu Mesterháza Nárai R.szentgyörgy Sajtoskál Simaság Tompaládony Össz.: SNI-s, Nevelési tanácsadós tanulók Oszt. SNI-s Oszt. Nev. tanos fő 2. 2 fő fő 4. 3 fő 5. 3 fő 5. 2 fő 6. 1 fő 6 1 fő 7. 2 fő 7. 3 fő 8. 1 fő 8. 1 fő Ö. 10 fő Ö. 12 fő - 9 -

10 Szakkörök Alsó Felső Kézműves Kézműves Népi gyermekjáték Színjátszó Sportkör Számítástechnika Német Német Sportkör Egészségügyi Énekkar 2.2 Csengetési rend Óra Időpont Tárgyi feltételek Az épület állapota jónak mondható. A nyár folyamán megtörtént a tantermek tisztasági festése. A 7. és 8. osztályban lámpacserére, az ebédlőben a kézmosók korszerűsítésére, a folyosón csempejavításra került sor

11 Az idei tanévtől az iskola ismét használhatja a felújított IKSZT épületének helyiségeit (külön megállapodás szerint). Feladatok: - Épület állagának megóvása, folyamatos karbantartása - Tantermek bútorzatának lehetőségék szerinti cseréje - Számítógéppark modernizációja 3. A TANÉV RENDJE (47/2013(VII.4.) EMMI RENDELET ALAPJÁN) 3.1 A tanév, a tanítási év A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. A 2013/2014. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 13. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A tanítási év első féléve január 17-ig tart. Az iskolák január 24-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából a fenntartónak. 3.2 Tanítási szünet a tanítási évben A tanítási évben a nevelőtestület pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Az őszi szünet október 28-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő)

12 A téli szünet december 23-tól január 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). A tavaszi szünet 2014 április 17-tól április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). 3.3 Tanítás nélküli munkanapok Öt tanítás nélküli munkanap: - 1 nap DÖK nap: június 12. (csütörtök) - 1 nap osztálykirándulások: május 30-június 8. között - 1 nap félévi értekezlet: január nap szakmai továbbképzés: II. félév (pontos időpont előadótól függ) - 1 nap nevelési értekezlet: (munkaközösségek javaslata alapján a II. félévben) 3.4 Fogadóórák és szülői értekezletek időpontja - Időpont:17-18 óráig fogadóóra, 18 órától szülői értekezlet - Szülői értekezlet: szeptember SZM szülői értekezlet: október óra - Fogadóóra és szülői értekezlet: november Negyedév zárása november 15-ig - Fogadóóra és szülői értekezlet: január Fogadóóra és szülői értekezlet: április Háromnegyedév zárása: április 18-ig - Pályaválasztási szülői értekezlet: november

13 4. A 2013/2014. TANÉV FELADATAI 4.1 Törvényi változásokból adódó feladatok a es tanévben Nemzeti Köznevelési Törvény módosításai Híd II. program szeptember 1-jétől induló Híd II. programba történő bekapcsolódás életkori határa, bizonyos kivételes esetekben kitolódik. A módosítás értelmében: Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, azt a tanévet követően, amelyben tizenötödik életévét betölti, az általános iskola kezdeményezi felvételét a Híd II. programba. E határidő egy évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt vagy tanulmányait külföldön folytatta. (14. (3) Újra lehetővé vált a maximális létszámtól 20 %-kal (a fenntartó engedélyével) történő eltérés Mindennapos testnevelés Új szabály, hogy amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni. A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratásának időszakát nem KLIK, hanem a KLIK véleményének kikérésével a kormányhivatal határozza meg a jövőben. (50. (7) bek.) a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények esetében alapító okirat helyett szakmai alapdokumentum a létesítő okirat elnevezése

14 a törvény biztosítja a KIK által fenntartott köznevelési intézmények vezetői részére a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével a munkáltatói jogok gyakorlását. A törvény erejénél fogva szeptember 1-ével automatikusan, kötelezően a Kar tagjává válnak az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben, a nemzetiségi önkormányzatok köznevelési intézményeiben foglalkoztatottak. A tagság a jogviszony fennállásának ideje alatt áll fenn és annak megszűnése esetén az is automatikusan megszűnik. A Kar tagsága nem jár tagdíjfizetési kötelezettséggel Az idei tanévtől elmenő rendszerben heti egy órában kötelező tantárgy az erkölcstan. Az erkölcstanórák anyagát és speciális módszertanát a Nat alapján készült kerettanterv adja meg. E helyett azonban választható az egyházi jogi személy által szervezett hit-, és erkölcstanoktatás, aminek tartalmát az egyház határozza meg március 1-én hatályba lépett 15/2013 (II.26) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, amelynek értelmében minden megyében egy szakszolgálati intézmény létrehozása vált szükségessé. A Rendelet értelmében a szakszolgálati tevékenységek közül megyei szintű feladat: a szakértői bizottsági tevékenység egy része, valamint a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, melyet a székhely, nagyobb megyék esetén a székhely és megyei/fővárosi illetékességű tagintézmény(ek) együtt látnak el. Tankerületi szintű feladat: - a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, - a fejlesztő nevelés, - a nevelési tanácsadás, - a logopédiai ellátás, - a konduktív pedagógiai ellátás, - a gyógytestnevelés, - az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,

15 - a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása, valamint - a tankerületi szintű szakértői bizottsági tevékenység, - melyet valamennyi megyében a tankerületi tagintézmények látnak el szeptember 1-étől a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet meghatározását a Közoktatási tv. helyett már a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. -a rögzíti. Ennek értelmében: 1. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a, a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról önkéntes nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b, a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. -a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, c, a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. Halmozottan hátrányos helyzetű, az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az 1. pont a) c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, a nevelésbe vett gyermek, az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt

16 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek függetlenül attól, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű továbbra is jogosult az ingyenes tankönyvre, az óvodában és az iskola 1 8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére /2012. EMMI rendelet életbe lépő változásai Javítóvizsga: legfeljebb 3 tantárgyból lehet elégtelen osztályzatot szerezni a nyolcadik osztályt elvégzett tanulókról nyilvántartást kell vezetni (felelős: 8. osztályos osztályfőnök) Az igazolatlan mulasztásokra és azok következményeire való odafigyelés. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. A köznevelési intézmény további jelzéssel él a szülő, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekvédelmi szakszolgálat, illetve a gyámhivatal felé abban az esetben, ha az igazolatlan mulasztás a 10 órát, a 30 órát, illetve az 50 órát eléri. A tanulók értékelése és a szülő tájékoztatása folyamatos kell legyen /2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet Az Nkt ben elfogadott és szeptember 1-jén hatályba lépő szabályai értelmében a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak az előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében kikerülnek a Kjt. hatálya alól. Ez azt jelenti, hogy a Kjt. besorolásra vonatkozó szabályai (fizetési osztály, fizetési fokozat, illetménynövekedés, pótlékok stb.) nem alkalmazhatók a pedagógus életpálya hatálya alá tartozókra. Ehelyett teljesen új szabályokat határoz meg az Nkt.: 64. (4) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott a legmagasabb, a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján

17 a) Gyakornok, b) Pedagógus I., c) Pedagógus II., d) Mesterpedagógus, e) Kutatótanár, fokozatokat érheti el. (5) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott - a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési kategóriába besorolni. A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik szeptember 1. és augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének a) 118,5 százaléka középfokú végzettség esetén, b) 157,8 százaléka alapfokozat esetén, c) 172,9 százaléka mesterfokozat esetén. A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógusmunkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A minősítő vizsga és egy minősítés a pályája során minden pedagógus számára kötelező, kivéve a rendszer bevezetésekor 10 évvel a nyugdíj előtt állókat. A további minősítéseket, amelyek a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatba kerüléshez szükségesek, a pedagógusok maguk kezdeményezhetik az Nkt.-ban előírt feltételek teljesülése esetén. A rendszer 2013-as indulását követően, a kísérleti szakaszban, azaz gyorsított eljárásban

18 minősítettek esetében az első minősítés eredménye csak ideiglenes, azt öt éven belül meg kell ismételni. A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus április 30-áig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba január 1-jével történő besorolását. (3) A kérelem alapján a besorolás további feltétele, hogy a pedagógus április 30-áig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt, az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni azt, akinek a portfóliója tartalmazza a 8. -ban foglaltakat. Az eljárást az OH szervezi. (4) A január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb december 31-éig a 3. szerinti minősítési eljárásban köteles részt venni. Ha erre a megjelölt időpontig nem kerül sor, a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és január 1-jétől újra Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A minősítés a pedagógus előmeneteli rendszer lényegi új eleme. A minősítési eljárást és a minősítő vizsgát erre kijelölt bizottságok folytatják le, melynek tagjai az intézményvezető és két megfelelően felkészített külső szakértő. A minősítők figyelembe veszik a pedagógusról az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) keretében készült értékelést, a két rendszer ezen a ponton kapcsolódik egymáshoz. A minősítő vizsga és minősítési eljárás során használt kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok egységesek és nyilvánosak, amelyeket az Oktatási Hivatal dolgoz ki, és a miniszter hagy jóvá. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás módszerei: a pedagógus portfóliójának előzetes vizsgálata; a pedagógus által tartott foglalkozás látogatása, értékelése; a pedagógiai-szakmai ellenőrzés jegyzőkönyvének, tapasztalatainak megismerése; az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése; portfólióvédés. A minősítés után annak sikeressége esetén, amelyhez a pedagógus komoly felkészülése és fejlődése szükséges új besorolási státuszban, magasabb fizetésért, magasabb elvárásokkal végzi a munkáját a pedagógus

19 17. (1) A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében 1. foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 2. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 3. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, 4. a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása, 5. előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete, 6. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 7. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 8. eseti helyettesítés, 9. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 10. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 11. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 12. osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, 13. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 14. a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 15. munkaközösség-vezetés, 16. az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 17. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 18. iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 19. hangszerkarbantartás megszervezése, 20. különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, valamint 21. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása rendelhető el. (2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely

20 a) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, b) sportkör, tömegsport foglalkozás, c) egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, d) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, e) napközi, f ) tanulószoba, g) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, h) pályaválasztást segítő foglalkozás, i) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, j) diákönkormányzati foglalkozás. A tanév kiemelt feladatai A szeptember 1-én hatályba lépő Nemzeti Alaptanterv a köznevelés feladatát alapvetően a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. Feladata továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése. Ezeket a célokat szem előtt tartva határoztuk meg a tanév kiemelt oktatási és nevelési feladatait. 4.2 Oktatási feladatok Legfontosabb feladatunk, hogy a mindennapi életben alkalmazható tudást szerezzék meg tanulóink. Ennek érdekében: - A tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyen részt benne, a tanórán a tevékenység legyen előtérben

21 - Az új tananyag mellett folyamatosan felszínen kell tartani a már megtanultakat, az esetleges hibákat, hiányosságokat pótolni, illetve javítani kell. - A tanórák szervezésében előtérbe kell helyezni a csoportos, kooperatív tanulási technikákat és formákat. - Váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás, a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítségben, ez ellenőrzésben, az értékelésben. Ezekhez a tanulás-szervezési módszerekhez nyújtanak segítséget az IKT-s eszközök, valamint a rendelkezésünkre álló digitális tananyagok. Az interneten is egyre több tanulás-szervezési mintát, illetve ötletet lehet találni, ami szintén a céljaink elérését segíti. 4.3 Nevelési feladatok 1. Önismeret és a társas kultúra fejlesztése A tanórákon és a szabadidős foglalkozásokon: - Az önismeretet megerősítő tevékenységek alkalmazása. - A tanulók tudják kifejezni saját érzelmeiket, tudják mások helyzetébe beleélni magukat, tudják egymást kölcsönösen elfogadni. - Tudatosítsuk a tanulókban, hogy az egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk alakítják. 2. A testi és lelki egészségre nevelés Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve: - felkészítse a tanulókat az önállóságra, - a betegség-megelőzésre, - a szabályok betartására a közlekedésben, - a testi higiénében, - a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében, Feladatunk még, hogy motiváljuk és segítsük a tanulókat a káros, függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében

22 3. A tanulás tanítása A tanulás tanítása az iskola legalapvetőbb feladata. Minden pedagógus teendője: - felkeltse az érdeklődést a tantárgya iránt, - útba igazítást adjon a tananyag elsajátításával kapcsolatban, - meg kell tanítania az alkalmazható módszereket (megfigyelés, kísérlet) - tájékoztatni kell a tanulókat az anyaghoz kapcsolódó információ-forrásokról, Olyan tudást kell kialakítanunk, amelyet a tanulók különböző élethelyzetekben is képesek alkalmazni. 4.4 További feladataink - Az iskolai dokumentumok módosítása a hatályos törvényeknek megfelelően. - Hiányzások fokozott figyelemmel kísérése. Igazolatlan hiányzás esetén a szabályzat szerinti eljárás 1 óra szülő, 10 óra szülő + jegyző (gyámhatóság), Gyermekjóléti Szolgálat, 11 óra szabálysértési hatóság, 30 óra szülő + gyermekjóléti szolgálat, 50 óra szülő + jegyző (gyámhatóság, szabálysértési hatóság)+ gyermekvédelmi szolgálat Az osztályfőnökök feladata, hogy az iskolavezetésnek az igazolatlan hiányzásokat azonnal jelezzék! - Az 5. osztály zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése, (osztályfőnök, tanítók, szaktanárok összehangolt munkája.) - Az egy osztályban tanító szaktanárok együttműködésének erősítése. - Szakmai műhelymunka folytatása (hospitálás, bemutató órák azok elemzése, stb.) - Órai munkafegyelem javítása - Nagyobb figyelem a tanulói környezet, tantermek megóvására, tisztántartására. - A 8. osztályosok továbbtanulásának szervezése, koordinálása. - Folyamatos kapcsolattartás a szülői szervezettel (SZM-elnök választása) - SNI-s tanulók határozatainak ellenőrzése, fejlesztésük megszervezése. - A gyermek- és ifjúságvédelmi rendszeren keresztül a gyermekvédelmi ellátásban részesülőkre kiemelt figyelem fordítása. - A felzárkóztató és tehetséggondozó órák megszervezése. - Nevelőkre vonatkozó elvárások:

23 - az adminisztratív fegyelem javítása - ellenőrzők naprakészsége, - az ellenőrzők és naplók egyeztetése - naplóvezetés (heti zárás) - pontos órakezdés és befejezés - szünetekben hatékonyabb nevelői ügyelet - buszkíséret - az újonnan bevezetésre került kerettanterv alkalmazásának és beválásának vizsgálata, - pedagógus életpályamodell megismerése, - felkészülés a pedagógus minősítésre, - az új munkaidőkeret betartása, - az átdolgozott iskolai alapdokumentumok alkalmazása, felülvizsgálata, - a házirend következetes betartatása és betartatása, - személyes példamutatás a tanórai feladatok maradéktalan teljesítése, a tanórán kívüli iskolai programokban való részvétellel, a munkaköréhez tartozó titoktartási kötelezettség megtartása, - a pontos adminisztrációs munka elvégzése, - az osztályokban tanítókkal és a szülőkkel való korrekt együttműködés a közös feladatok sikere érdekében, - kiemelt feladat, az IKSZT-ben használt helyiségek szakszerű használata(állagmegóvás) nagyterem ill. a szertárak rendjének betartása és betartatása mind a gyerekek, mind a pedagógusok vonatkozásában, - a tanév során feladatunk még, a felnőttekkel, és a társakkal szemben tanúsított magatartás javítása. - továbbra is eredményesen szeretnénk részt venni, az alapfokú és az egyéb versenyeken

24 4.5 Vizsgálatokkal, országos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok - A tanuló eltérő ütemű fejlődésből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakozása érdekében október 11-ig felmérjük azon 1. osztályos tanulók körét, akiknél az óvodai jelzések, ill. az eddigi tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni és a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a DIFER rendszer alkalmazását. Az iskola a vizsgálatot december 6-ig elvégzi. - A köznevelési tv. 80 (1) bek. alapján gondoskodunk a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A 2013/2014. tanévben kiemelt feladatként kell kezelni a pedagógiai programban megjelölt felmérések állapotfelmérés- elvégzését (HUNGAROFIT, atlétikai felmérések). Időpontja: április 2. május 28. között. Országos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok Ebben a tanévben is fontos feladat az érintett tanulócsoportok megfelelő felkészítése az országos kompetenciamérésre. E célt szolgálja, hogy az idei évtől a 6. és 8. osztályban kompetenciamérésre felkészítő foglalkozást tervezünk. Indítványozzuk az OKÉV-mérés fontosságának hangsúlyozását a tanulók, szülők és a nem érintett kollégák körében is: megfelelő és alapos tájékoztatás a szülőknek (szülői értekezletek); a tanulók motiválása (az osztályozás elkerülése mellett természetesen). Biztosítjuk a megfelelő nyugodt körülményeket: a nem érintett osztályok más termekben való elhelyezésével. Az OKÉV-mérés tapasztalatai alapján feladataink: - a lehető legtöbb tanulót juttassunk el a megértés szintjére (azaz ne legyen tanulónk 1. szinten és az alatt)

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadványunkban ígértük, hogy a kihirdetéssel egyidejűleg részletes tájékoztatást

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Összeállította: Nagy István Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. szeptember 8-án. Bevezetés A nyári

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012 0 I. AZ SZMSZ CÉLJA 1. A szabályzat célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom Bevezető 1. Általános rendelkezések 3. 2. Intézményi jellemzők - az iskola

Részletesebben

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 I.Általános rendelkezések Tartalomjegyzék 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.A szervezeti és működési

Részletesebben

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat SzMSz 2013 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben