Az iskolatípusok közötti tanulói mobilitás a vegyes profilú fővárosi középiskolákban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskolatípusok közötti tanulói mobilitás a vegyes profilú fővárosi középiskolákban"

Átírás

1 Az iskolatípusok közötti tanulói mobilitás a vegyes profilú fővárosi középiskolákban Az Oktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának a megbízásából Készítette: Stevanyik László a Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó munkatársa

2 2 Tartalom BEVEZETÉS 1 A hazai iskolaszerkezetben lezajlott változások (Udvorka Tiborné) 3 1. KÉRDŐÍV Az eltanácsolt tanulók elhelyezése 5 A középiskolán belüli, a tagozatok közötti tanulói mozgások, átirányítások 6 A tanulóviszony megszüntetésének okai 6 A tanulmányi okok miatt kimaradt tanulók eredményei 7 A tanulmányi okok miatt kimaradt tanulók elégtelen osztályzatai 8 A fegyelmi okok miatt kimaradt tanulók eredményei 9 A fegyelmi okok miatt kimaradt tanulók félévi elégtelen osztályzatai 10 A középiskolák által lehetségesnek tartott mobilitás 10 1.KÉRDŐÍV-KÉRDÉSEK A végleges tanulócsoportok szelekciója 13 A gyenge tanulmányi eredmény miatti kimaradás okai 13 A fegyelmi okokból történő kimaradás 15 Kapcsolattartás intézményekkel a tanuló elhelyezésekor 17 A tanulók átvétele 18 Az átvétel időpontja 19 Átvételi preferenciák 20 A fegyelmi okok miatt távozott tanulók átvétele 20 Átvételi szempontok 21 Egyéb átvételi szempontok KÉRDŐÍV A távozó tanulók elhelyezésében segítséget nyújtó intézmények 24 Átvételi eljárás 24 Az átvett tanulók 24 Az átvett tanulók tagozat-módosítása 25 Az évismétlők száma 26 Az évismétlők tagozatváltása 27 A középiskolák véleménye a tanulói mobilitásról 27 ÖNKORMÁNYZATI KÉRDŐÍV Az iskolafenntartók véleménye a középfokú oktatási intézményekben tapasztalható tanulói mobilitásról 29 A tanulók létszámának változásai a kerületi középiskolákban 30 A középiskola fenntartójának a kapcsolata az elhelyezést kérő szülőkkel, tanulókkal 32 Kik fordulnak segítségért az önkormányzatokhoz? 32 Mikor keresik fel az önkormányzatokat elhelyezési ügyben? 33 Milyen problémákkal keresik fel az önkormányzatokat? 33 A gyenge tanulmányi eredmény és a fegyelmi okok háttere az önkormányzatok szerint 35 Intézkedések áthelyezés ügyben 36 A tanulói mobilitás megvalósulása 36 Összegzés, javaslatok 37 Irodalomjegyzék 40 Mellékletek

3 3 Az Oktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága 2000 augusztusában kutatási pályázatot hirdetett többek között az alábbi témakörben: Az iskolafokozatok és az iskolatípusok közötti átlépés, az iskolarendszeren belüli tanulói mozgás problémái Intézményünk, a Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó (a továbbiakban FIPT) a tanévben folytatott kutatást e pályázat keretében. Választott témánk címe: Az iskolatípusok közötti tanulói mobilitás a vegyes profilú fővárosi középiskolákban Vizsgálódásunk elsősorban a többféle oktatási típust egyesítő középiskolák belső tanulói mozgásait igyekezett feltérképezni, emellett azonban az iskolák közötti átjárhatóságra is szerettünk volna kitekintést nyerni. Kutatásunk során olyan kérdésekre igyekeztünk választ kapni, mint pl.: javuló teljesítmény, tanulmányi eredmény esetén milyen esélyei vannak a tanulóknak iskolán belül és kívül egy magasabb szintű oktatási formába történő csatlakozásra? mi történik azokkal a fiatalokkal, akik nem tudják teljesíteni az előírt követelményeket? Van-e megoldás problémájukra iskolán belül és kívül? az érdeklődés és a szakmai tehetség fokozatos kialakulását követően van-e változtatási lehetőség intézményen belül és az intézmények között? mennyire nyitottak, fogékonyak a középiskolák a tanulók változtatási igényeire, illetve ők maguk milyen szinten kezdeményezik az át/elhelyezést? s alapvetően, szignifikáns jelenségnek tekinthető-e budapesti vegyes típusú középiskolákban a tanulói mobilitás? A tanulói mobilitás makroszintű elemzésére nem vállalkoztunk, empirikus jellegű kutatásunk a fővárosi vegyes típusú középiskolák mikrokörnyezetére koncentrálódott. A kutatás módszertanilag kérdőíves és interjú formájában valósult meg. Kérdőíveket két alkalommal küldtünk ki 76 budapesti vegyes profilú középiskolának: először 2001 februárjában (lásd 2. sz. melléklet), majd 2001 szeptemberében (lásd 3. sz. melléklet). Összesen 52 iskolától (lásd 1. sz. melléklet) kaptunk vissza válaszokat (az összvertikum 72%- a), ezek közül 41 intézmény mind a két kérdőívet kitöltötte (a válaszadók 75%-a). A vegyes típusú iskolák összetételét az alábbi diagramon illusztráljuk: A kutatásban résztvett középiskolák típus szerint gimnázium, szakközépiskola 24% és szakiskola gimnázium és szakközépiskola 49% szakközépiskola 27% és szakiskola A középiskolák mellett ugyancsak kérdőívet küldtünk ki az intézményfenntartó önkormányzatoknak (lásd 4.sz.melléklet), melyre 79 %-os arányban kaptunk vissza válaszokat.

4 Dolgozatunk tematikailag a három kérdőívre adott válaszok sorrendbeli elemzésére épül. 4 Az interjúk a FIPT-et pályakorrekciós tanácsadás céljából felkereső középiskolásokkal és szüleikkel lefolytatott beszélgetések alapján készültek. Itt jegyezzük meg, hogy kísérletet tettünk a középiskolákat bevonva, az iskolákon keresztül kapcsolatot teremteni az intézményből távozó, vagy távozási szándékot fontolgató tanulókkal, de személyiségjogi problémák miatt le kellett mondanunk elképzelésünkről. Vizsgálatunk alapvetően a következő hármas szempontrendszeren alapult: Az évfolyamok szerinti (szekvenciális) csoportosítás A fenntartó (önkormányzati magán/alapítványi) alapján történő absztrakció Az iskola profilja, képzési iránya szerinti determináció Az egymást követő évfolyamok vizsgálata során arra kerestünk választ, hogy a tanulói mozgások hogyan változnak a különböző tanulói korcsoportokban; hol a legnagyobb a változtatási igény/ kényszer; hol a legkiegyenlítettebb a fluktuáció; milyen releváns mobilitási tendenciák mutathatók ki az évfolyamok között. A magán/alapítványi fenntartó vizsgálati szempontrendszerű explorációnkat, elemzéseinket és következtetéseinket csak józan óvatossággal és mérsékletességgel tárjuk az olvasó elé. Szakmai visszafogottságunk elsődleges oka, hogy alapítványi és magániskolák viszonylag csekély számban jelennek meg a fővárosi vegyes iskolák között. Úgy ítéljük meg, hogy a még az arányosított adatok alapján is felelőtlenség lenne meghatározott trendekre, törvényszerűségekre következtetni esetükben. Ezen aggályunk, figyelmeztetésünk mellett azonban az adatok kínálta lehetőséggel élve- természetesen megkíséreljük szembeállítani az önkormányzati és a magánszektor azonos és divergens mobilitási folyamatait. A résztvevő iskolák fenntartók szerinti arányait mutatja be a következő ábránk: A kutatásban résztvevő középiskolák fenntartó szerint önkormányzati magán és alapítványi Az iskolák profil szerinti csoportosítása során szintén akadályba ütköztünk. A fővárosi szakközépiskolák szerkezete ugyanis a rendszerváltást megelőzően elsősorban ipari-műszaki centrikus volt. A gazdasági életben végbemenő átalakulások, valamint a munkaerő-piaci változások következményeként az iskolák képzési iránya is jelentősen módosult az elmúlt években. Ma már nem nehezen lehetne kijelenteni egy iskoláról, hogy csak műszaki, vagy csak ipari. A vegyipari iskola felvette az informatikai tagozatot; a gépészeti iskolát közgazdasági ágazattal bővítették, a bőripari iskolában kereskedőket is képeznek, és sorolhatnánk még a változásokat. Az iskolák specifikus képzési iránya szerint elemzésünknél az intézmények domináns oktatási irányát vettük besorolásunk vezérlő elemének.

5 5 A hazai iskolaszerkezetben lezajlott változások A magyar iskolarendszer szerkezete évek óta átalakulóban van. A hazai iskolaszerkezetben lezajlott változások a 90-es évek közepén és végén nemcsak az egymás mellett létező (horizontális) és az egymásra épülő (vertikális) képzési programok szerkezetét befolyásolták, de számtalan esetben az intézmények belső struktúráját is. A szerkezeti átalakulások egyik fő demográfiai oka a tanulói létszám csökkenés. Másik oka a gazdasági rendszer egészének átalakulása. Ezen okok sajátos összefonódása és időbeni egybeesése vezetett oda, hogy a közoktatási rendszer az intézmények valóságos versenyterévé vált, ahol a küzdelem sok esetben a fennmaradásért folyt. Az első az 1985-ös oktatási törvény, amely az intézmények számára lehetővé tette ún. egyedi megoldások alkalmazását, amelyek a horizontális és vertikális szerkezetet is érintő intézményi szintű változásokhoz vezettek. Az 1985-ös törvény tette lehetővé a speciális szakiskolai osztályok nyitását is a normál oktatáson belül. Az 1990-es törvénymódosítás engedte meg a hat- és nyolcosztályos gimnáziumi osztályok indítását, amit az 1993-as közoktatási törvény szentesített. Az 1993-as közoktatási törvény emellett megváltoztatta az általános iskolai oktatás hosszát (8-ról 10 évre emelve azt), illetve az ugyanebben az évben elfogadott szakképzési törvény a 16. életévet követő időre tolta ki a specializáló szakképzés megkezdését. Az l995-ös törvénymódosítás deklarálta ugyan, hogy az általános iskolai oktatás újra nyolc-, a középiskolai pedig újra négyéves, de az ettől való eltérést nem zárta ki. Az évi közoktatási törvény évi módosítása alapján ún. oktatási szintek, szakaszok határolódtak el egymástól. A kérdőíves feldolgozás során, a középfokú nevelés-oktatás szakaszát, mint a kutatásunkban érintett szakaszt emeljük ki. Ez a szakasz a 9. évfolyamon kezdődik és tart a szakiskolában a 10. évfolyamig, a középiskolákban a 12., illetve a közoktatási törvényben meghatározott esetben a 13. évfolyamig. A szakképzés szerkezetét rendszerszinten az elmúlt években a közoktatási törvény, a felsőoktatási törvény, illetve ezek módosítása, valamint az OKJ és a NAT bevezetése érintette elsősorban. A legtöbb kritika az OKJ-t ott érte, hogy túlságosan magas a szakmák száma, a szakmarendszer alapvető megújítása elkezdődött. Az OKJ szerinti képzések megjelenése kihívást jelentett a szakképzés számára, hiszen valóságos verseny alakult ki az iskolarendszerű képzés és az iskolarendszeren kívüli képzés között. A gazdasági, számítástechnikai, egészségügyi vonalon gyakorlatilag már a teljes érettségi utáni képzés OKJ szerint történik, míg az ipari, műszaki és mezőgazdasági képzésben az OKJ szerinti képzésekben részt vevők aránya még alacsonyabb, 50 % alatt van. Az 1998 szeptemberétől beindult akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés új lehetőségeket nyitott a szakképzésben. A szakképző intézmények sok esetben rendelkeznek szakiskolai (szakmunkásképzési), kiegészítő szakközépiskolai és technikusi képzési profillal is. A közoktatási rendszer horizontális szerkezetében végbement változások egyik legfontosabb oka a középiskolai oktatás expanziója. A középiskolai expanzió fő motorja leginkább a középiskolák iránti egyre jobban növekvő társadalmi igény és a középiskoláknak a tanulólétszám szinten tartásában való kiemelt érdekeltsége volt, nem pedig a tudatos oktatáspolitika. A szerkezeti változások, illetve a szakképzési szektor átalakulásának következménye, hogy lényegesen lecsökkent a szakmunkásképzésbe beiskolázott tanulók létszáma. Megnőtt az érettségit adó középiskolák iránti érdeklődés, spontán módon megindult a középiskolák expanziója. A kilencvenes évek végére egy-egy korosztályon

6 6 belül a középfokú oktatásba jelentkezőknek már több mint 75%-a jelentkezett középiskolába. A középiskolában továbbtanulókon belül a tanulók valamivel több mint egyharmada (37,8%) általánosan képző, közel kétharmada (62,2 %)szakmai jellegű középiskolába megy. A középiskolai expanzió dinamikáját programok szerinti bontásban vizsgálva kitűnik az is, hogy a tanulói összlétszámot tekintve a növekedés nem elsősorban a gimnáziumi tanulók körében tapasztalható, hanem a szakközépiskolások körében. A 9. évfolyamtól rendelkezésre álló gimnáziumi férőhelyek kissé lassúbb ütemű bővülése egyrészt annak tudható be, hogy azt akadályozta a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi osztályok indítása. Igen népszerűvé vált a szakközépiskola azáltal, hogy rugalmasabb iskolázási stratégiát tesz lehetővé, ugyanis lehetőséget nyújt a pályaválasztás elhalasztására és az esetleges későbbi továbbtanulásra. A szakközépiskolások összlétszámának dinamikus növekedése, mint tudjuk inkább a évfolyam beindításának tudható be. Az ún. horizontális szerkezeti átalakulásra jellemző, hogy sok esetben nem új intézmények, új férőhelyek létrehozásával vált lehetővé, hanem a már meglévő intézmények átstrukturálódásával, s ily módon a vegyes profilú középfokú intézmények számának nagymértékű megnövekedésével számolhattunk. A horizontális és vertikális változások összefonódásának következtében a vegyes profilú középiskolákban a szakképző iskolákon belül kialakult gimnáziumi szektor beiskolázási feltételeit és eredményeit tekintve messze elmarad a tiszta profilú gimnáziumok jellemzőitől. Az iskolaszerkezeti változások és a vegyes profilú intézmények számának megnövekedése együttesen azt eredményezi, hogy az általános és a szakképzés közötti határvonal egyre elmosódottabbá válik. A gimnáziumok azon túl, hogy saját speciális kínálattal rendelkeznek (mint pl. tagozatos osztályok, két tanítási nyelvű osztályok) úgy bővítik a kínálatukat, hogy a fakultációs foglalkozások mellett érettségi utáni iskolarendszerű nappali illetve esti, levelező szakközépiskolai (OKJ-s) képzésekre kérnek engedélyt, esetleg tanfolyami oktatást is szerveznek saját tanulóik elvétve külsős jelentkezők számára is. A szakközépiskolák viszont gimnáziumi évfolyamokat is indítanak, a szakiskolák pedig szakközépiskolai évfolyamokkal bővítik ki profiljukat. Mindezek következménye a vegyes profilú középiskolák számának eléggé látványos növekedése. A szakképzés szféráján belül nagy változások mentek végbe, úgy a demográfiai hullámvölgy, mint a szülői igények megváltozása következtében. A szülők számára is egyre fontosabb az oktatás, hiszen statisztikailag kimutatható, hogy az emberek jövedelmét befolyásolhatja, milyen az iskolai végzettségük. Ennek ma a szülők is tudatában vannak. Ezért nőtt meg a szülők számára az iskolai végzettség jelentősége. Továbbá tapasztalható, hogy a magas színvonalú képzés iránt nő az igény. Ugyanekkor az elmozdulás, a felfelé történő mobilitás egyetlen esélye a tanulás, a tudástőke megszerzése. A szakképzés rendszerén belüli szerkezeti változások részét képezik a strukturális átalakulások egészének. Mind a horizontális, mind a vertikális változásokat, mind a középfokon kialakuló kínálatot és a bejutási lehetőségeket befolyásolják. Az érettségit adó szakképző intézmények fejlesztésének kell prioritást adni. Tennivalók akadnak bőven: a gyakorlatban is lehetővé kell tenni az oktatási rendszerek átjárhatóságát, a tanulók iskolák, programok és képzési szintek közötti mozgásának lehetőségét, ún. korrekciós utak megnyitását, amelyek elkerülhetővé tennék a lemorzsolódást, a kimaradást, amely a legnagyobb gond, amit a közeljövőben sürgősen meg kellene oldani.

7 Az eltanácsolt tanulók elhelyezése A tanév közben az osztályukból eltanácsolt fiatalok elhelyezésére alapvetően két megoldás kínálkozik. Az első variáns szerint a tanulóknak egy másik iskolába kell távozniuk. A másik lehetőség: iskolán belül átirányítani egy másik osztályba. Az áthelyezés megvalósulhat azonos szinten (pl. szakközépiskolai osztályból szakközépiskolai osztályba), de történhet vertikális szinten is (szakközépiskolából szakiskolába). Az alapvető két módszer mellett léteznek természetesen más megoldások is (pl. az iskola egyéb illetékes helyre irányítja az iskolából távozó tanulóját). A beérkezett válaszok alapján megmutatkozott, hogy a vegyes profilú középiskolák a másik iskolába történő átirányítást preferálják problémás tanulóik elhelyezésekor. Még az egyéb helyre irányítás válaszlehetőség is megelőzte az iskolán belüli osztály/tagozat változtatási lehetőséget. Mindez diagramon ábrázolva: Végrehajtott intézkedések (I. félév) 29% 26% Iskolán belül Másik iskolába Egyéb helyre 45% Az összesített eredményt érdemes más aspektusokból is megvizsgálni. Ilyen például, ha az évfolyamokat szekvenciálisan tekintjük át. A másik iskolába való átirányítás lehetősége az első évfolyamon domináns, viszont évfolyamokon elveszíti vezető szerepét. Lássuk mindezeket ábrázolva is: Végrehajtott intézkedések (I. félév) 120 Tanulók Iskolán belül Másik iskolába Egyéb helyre évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Mindebből arra következtetünk, hogy az oktatás kezdeti szakaszában (9. évfolyamon) a középiskolák célravezetőbb módszernek találják a problematikusabb tanulóik másik iskolába irányítását. Úgy vélik, hogy a környezet/iskolaváltás mindkét fél részére optimális megoldást jelent. A felsőbb évfolyamokon a távozóknál viszont már nem szorgalmazzák a másik középiskola

8 8 megkeresését (valószínűleg ebben közrejátszik az a tény is, hogy a kilépő fiatalok már nem tanköteles korúak). A számértékek jól láthatóan tárják elénk, hogy a 9. évfolyamon lezajlódó mobilitás magasan túlszárnyalja a többi évfolyamét, sőt a évben összességében sem alakul ki annyi mozgás, mint ezen a kezdő évfolyamon. A fenntartó szerinti csoportosításnál ebben a relációban nem érdemes az adatokat elemezni, mivel a magán-alapítványi iskolák elenyésző számú elvándorlásról számoltak be. Reflexiónk az önkormányzati iskolák jelentéseire épült. Az iskola képzési profilja szerinti bontásánál a következőket tapasztaltuk: Az iskolán belüli átirányításokkal leginkább az ipari-műszaki és a kereskedelmi iskolák éltek. Különösen a kereskedelmi iskoláknál dominált, hogy intézményen belül igyekezetek megoldást találni a szereptévesztett tanulóik elhelyezésében. A számítástechnikai-közgazdasági, és főként az egészségügyi iskolák jobban szeretik, ha az alkalmatlannak bizonyult tanulók más iskolában próbálkoznak. Az egészségügyi iskolákban az első félévben egyáltalán nem történt osztály/tagozat váltás. A középiskolán belüli, a tagozatok közötti tanulói mozgások, átirányítások Az összes mozgás egy év alatt 284, ebből 186 más iskolába történő mozgás, 98 pedig belső mozgás. A távozás és a felvétel 0.01-es szignifikancia-szinten es erősségű korrelációt mutat. Amelyik iskolában több a távozás, ott több a felvétel is. Ezen túl elmondható, szignifikáns különbség mutatkozik a felvétel és a távozás között, a távozás javára. Sokkal gyakoribb, mint a felvétel. (páros t-próba szign.-ja: 0.00). A belső mozgások zömét a 9. évfolyamban történő mozgás adja, összesen 70 esetről van itt szó, míg a többi háromban összesen fordult elő 20 egy év alatt. A 9. és 10. évfolyamban történő mozgás szignifikánsan összekapcsolódik, erőssége: (szign. szint. 0.01) Vagyis amelyik iskolában magas a 9. osztálybeli mozgás, ott többen mennek el a 10.-ből is. A többi évfolyamnál ez nem mondható el. A 9. évfolyamban történő mozgás messze felülmúlja azonban a többit, páros t-próbával vizsgálva a különbség a többi évfolyamhoz mérten 0.01-es szign. szinten szignifikáns (értékei: 0.01, 0.015, az évfolyamok sorrendjében). Tehát, a legtöbb mozgás messze a 9. évfolyamban figyelhető meg. A 12. évfolyamon gyakorlatilag nincsen mozgás. A belső mozgásokról néhány leíró jellemző: 60 esetben történt belső lefelé irányuló mozgás, míg 30 esetben felfelé változtattak iskolán belül a tanulók. A belső felfelé mozgásnál a legmagasabb tanulószám 7 volt egy év alatt. A belső lefelé mozgás maximumértéke 17, az ezt követő 8 volt. Az iskolák 61.5 %-ában nincsen belső lefelé irányuló mozgás, és 76%-ában nincs belső felfelé. A tanulóviszony megszüntetésének okai A középiskolák szerint az iskolaváltoztatási elképzelések tanulmányi problémákra vezethetők vissza. A tanuló képtelen megfelelni a minimális tantárgyi elvárásoknak, ezért kilép (eltanácsolják) a jelenlegi iskolájából, és keres magának egy másikat. Olyan intézményt, ahol reményei szerint teljesíteni tudja a követelményeket. Röviden így lehetne összegezni a középiskolák álláspontját.

9 9 Magatartási-fegyelmi okok miatti távozás alig-alig fordul elő az iskolák kimutatásában. A 7,7 %-os magatartási okokra visszavezethető távozási arány legalábbis ezt látszik igazolni. Véleményünk szerint azonban ez a részesedés kissé alábecsült adatnak tűnik. Napi tapasztalataink, a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógusokkal lefolytatott beszélgetések alapján úgy ítéljük meg, több magatartásproblémás tanulónak kellett idő előtt távoznia, mint amit a hivatalos visszajelzések mutatnak. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy több középiskola a tanulmányi problémák köntösébe bújtatta fegyelmi problémás eseteit. És sokszor nem is állnak messze a valóságtól, hiszen e két terület sokszor valóban szoros korrelációs kapcsolatban áll egymással. Az is valószínű, hogy egyik iskola sem kívánja hangsúlyozni fegyelmi eseteit. A kérdőívek összeállítói deklarálták a megkeresett iskoláknak a válaszok kezelésének titkosságát, bizalmasságát és azt is, hogy a beérkezett válaszokat csak a statisztikai összesítések, következtetések levonására szeretnék felhasználni. Mégis érthető, hogy egyes kérdésekben (jelen esetben a fegyelmi ügyek) talán visszafogottabb válaszokat kaptunk. Valószínűnek tartjuk azt is, hogy több magatartási probléma épült be az egyéb okok válaszkategóriába. Így vált az egyéb okok listavezetővé. A fenntartó szerinti csoportosítás kimutatta, hogy a magán és alapítványi iskolák az átlagnál kevesebb tanulmányi és fegyelmi okokra visszavezethető távozást regisztráltak, viszont sokkal több tanuló kiiratkozását sorolták az egyéb kategóriába. Szintén a magániskolákra jellemző, hogy az ismeretlen helyre távozó tanulók száma lényegesen magasabb az önkormányzati iskolákétól. A középiskolák profil szerinti bontásánál megfigyelhettük, hogy a legtöbb tanulmányi problémára visszavezethető távozást az egészségügyi szektorban regisztráltak (különösen a 9. évfolyam okozott nehézségeket), a legkevesebbet pedig a közgazdasági típusú iskolák. A magatartási-fegyelmi problémák miatti kilépések főként az ipari-műszaki középiskolákat érintették, a legkevésbé pedig a kereskedelmi és az egészségügyi intézményeket. A tanulmányi okok miatt kimaradt tanulók eredményei A tanulmányi okok miatt eltávozott tanulók első félévi teljesítményéről, illetve az elégtelen osztályzataikról bemutatunk egy diagramot: Tanulmányi okok miatt kimaradtak eredményei Tanulók Nem osztályzott 1 bukás 2 bukás 3-5 bukás 5-nél több bukás A kilépő tanulók 35,8%-a 1-2 tantárgyból elégtelent kapott az első félév után. Reális lehetősége kínálkozna a következő félévben javítani, ők mégis a távozást választják. A több mint egyharmados arányt (141 tanuló) magasnak tartottuk, hiszen az ő esetükben valóban sokkal könynyebben ki lehetne javítani az elégteleneket, mint akinek 3-5 tantárgyból kell felzárkóznia.

10 10 Az adatokat elemezve látható, hogy a gyenge eredményekkel rendelkezők csaknem egynegyede (24 %) nem várja meg a félévi értesítőt, idő előtt távozik az iskolából. A legmagasabb távozási arányt (27%) a 3-5 tantárgyból bukottaknál lehet kimutatni. Az évfolyamok szerinti csoportosításnál látható, hogy a 9. osztályból távoznak messze a legtöbben a tanév befejezése előtt tanulmányi eredménytelenségük következményeként. A következő három évfolyam kiegyenlített, alacsonyabb mértékű távozási arányokat mutat. Meglepő volt viszont, hogy a 12. évfolyamon is viszonylag magas távozási adatokat tartalmazott; ráadásul a kiiratkozó jelentős része meg sem várta a félévi értesítőt. Elgondolkoztató, hogy a tanköteles korú tanulók (a 9. és a 10. évfolyamon) az összes távozó 46 %-át tették ki. Általános következtetésként kijelenthetjük, hogy tanulmányi okok miatti távozások az oktatási-képzési folyamat kezdeti szakaszát (9. évfolyam) jellemzik. Amennyiben az egyes évfolyamokon belül vizsgáljuk az elégtelenek számát, a következők állapíthatók meg: szignifikáns jelenségnek tartható az a folyamat, hogy a gyenge tanulók még az osztályzás előtt elhagyják az iskolát. ugyancsak szignifikáns jelenség, hogy a 3-5 tárgyból bukásra állók iskolát változtatnak. Az iskolák profil szerinti csoportosításánál az ipari-műszaki szektor kivételével a többi ágazatnál (kereskedelmi, közgazdasági stb.) nem vezethető vissza jelentősebb szintű tanulmányi okokra a lemorzsolódás. Fenti megállapításainkat így az ipari-műszaki iskolák adataira épülő összegzésnek lehet tekinteni. Az alapítványi és magániskolák a rendkívül alacsony számú (tanulmányi okok miatti) kimaradás miatt nem vettek részt elemzésünk ezen részében. A tanulmányi okok miatt kimaradt tanulók elégtelen osztályzatai Ebben a részben azt vizsgáltuk, hogy a vegyes profilú középiskolából távozó tanulók számára milyen tantárgyak elsajátítása okozott nehézséget. Melyek azok a stúdiumok, amelyek iskolaváltoztatási döntéseket eredményeznek. Az elégtelen osztályzatok számáról és megoszlásáról készítettünk egy kimutatást: Tanulmányi okok miatt kimaradtak eredményei Magyar irodalom Magyar nyelvtan Matematika Történelem Idegen nyelv Fizika Biológia Földrajz Egyéb Látható, hogy az ún. egyéb kategória a listavezető. Az egyéb csoportba elsősorban a különböző szakmai tantárgyakat soroltuk, de ide kerültek a kérdőívünkön nem szerepelő egyéb közismereti tárgyak is (pl. kémia). A legnagyobb problémát a statisztikai visszajelzések alapján a szak-

11 11 mai tantárgyak jelentik. Az évfolyamok szerinti bontásnál kiderült, nem is az ún. pályaorientációs (9-10. évfolyam) időszakaszban, hanem a 11. évfolyamon ugrik meg jelentősen az elégtelenek száma. [Mint minden statisztika adatot, így ezt is árnyaltan kell kezelnünk: a 11. évfolyamon történő magas bukás-szám nem arányosan oszlott el az iskolák között; néhány intézmény az átlagosnál jóval nagyobb mértékben értékelte elfogadhatatlannak a tanulók teljesítményét] A közismereti tárgyak között mondhatni hagyományosan a matematika vezeti az elégtelenre értékelt tantárgyak listáját. A magyar nyelv és irodalom csak összesítve érte el a matematika bukásszintjét. Érdekesnek tűnik, hogy irodalomból csaknem ugyanannyian kaptak elégtelent, mint nyelvtanból. A korábbi években inkább a magyar nyelv(tan) volt a meghatározóbb az elégtelen osztályzatok között. Miután az előzményekben láttuk, hogy a gyengébb tanulmányi eredmények leginkább az ipari-műszaki szektorban születtek, nem csodálkozhatunk a fizika tárgyból történő bukások magas számán. A többi tantárgy nem mutatott jelentős eltérést, magas értéket a bukások vonatkozásában. Meglepő volt viszont, hogy az idegen nyelvekből viszonylag kevés elégtelen született. Az alapítványi és a magániskolákat a korábban már említett alacsony bukásszám miatt itt sem tudtuk értékelni. A fegyelmi okok miatt kimaradt tanulók eredményei A magatartási problémák miatt a tanulók iskolai teljesítménye is rengeteg kívánnivalót hagy maga után. Természetesen előfordul, hogy átlagos (néha jó) bizonyítvánnyal rendelkező tanuló meggondolatlan cselekedete miatt idő előtt távozni kényszerül az iskolából. Arra is volt már példa, hogy egészen kiváló képességű, értelmes fiatalok veszítik el néha a józanságukat, és ezzel együtt az iskolai státuszukat. Olykor még rendőrségi vizsgálatok, bírósági ügyek is alátámasztják a kizárásokat, de nem ez a jellemző. A fegyelmi és a magatartási problémák a legtöbbször korrelációban állnak a gyenge tanulmányi előmenetellel. A rosszul, vagy egyáltalán nem tanuló diákok nagyobb hajlandóságot mutatnak az iskolai fegyelemsértésekre, mint a jól teljesítő, szorgalmas társaik. (Ellenpélda néha persze mindig előfordul. Az egyik iskolában például egészen kiváló tanulók szűk csoportja végzett vandál pusztítást a tornaterem öltözőjében.) Elképzelhető, hogy sokan magatartászavaros viselkedésükkel próbálják leplezni tanulmányi kudarcaikat, mentális képességeik hiányosságait. Az is szerepet játszhat, hogy amennyiben tanulmányi eredményeikkel nem tudnak kitűnni a társaik közül torzított értékítélet alapján-, akkor viselkedési anomáliákban vezetik le a bennük felhalmozódó feszültséget. De most nem célunk a tanulmányi és a fegyelmi problémák összefüggésének pszichológiai jellegű elemzése. Tényként rögzítjük, hogy a fegyelmi okok miatt távozó tanulók között nagyon sok a több tantárgyból bukott, vagy a várhatóan elégteleneket tartalmazó bizonyítványt meg sem váró, év közben távozó fiatal. Hogy milyen nagyarányú az idő előtt távozás, szemléletesen mutatja be az alábbi, az elégtelen osztályzatokkal összehasonlító diagram:

12 12 Fegyelmi okok miatt kimaradtak tanulmányi eredményei 7% 15% 5% 8% Nem osztályzott 1 bukás 2 bukás 65% 3-5 bukás 5-nél több bukás Az évfolyamonkénti elemzés során itt is megállapítható, hogy a 9. évfolyam magasan túlszárnyalja a többit a kizárások, kimaradások tekintetében Meglepően nagy volt viszont a évfolyamon a nem osztályozott tanulók száma. Összességében elmondható, hogy a fegyelmi problémás esetek nagy része még a félévi bizonyítványosztás előtt zajlik le. Az iskolák profil szerinti csoportosításánál ebben a tárgykörben az ipari-műszaki szektor dominanciája érvényesült. Az eltérő kimenettel rendelkező középiskoláknál nem mutatható ki értékelhető összefüggést az elenyésző számú fegyelmivel távozó tanulójuk tanulmányi teljesítménye és a magatartása között. A fegyelmi okok miatt kimaradt tanulók félévi elégtelen osztályzatai Előbbi témakörünket leszűkítjük a félévkor elégtelen osztályzatokat kapó, majd később fegyelmi vétség miatt távozni kényszerülő fiatalok érdemjegyeinek tantárgyspecifikus vizsgálatára. Szignifikáns különbség nem tapasztalható a tanulmányi okokra visszavezethető kimaradásról leírtakhoz képest. Itt is a matematika és a többek között szakmai (orientációs) tantárgyakat integráló egyéb kategória eredményezte a legtöbb elégtelen osztályzatot. A humán szektorban talán egy árnyalattal kevesebb bukás történt, mint a tanulmányi okok miatt kimaradóknál. A blokkon belül viszont kissé meglepő volt, hogy történelemből több elégtelen született, mint irodalomból és nyelvtanból összesen. Fegyelmi okok miatt kimaradt tanulók félévi elégtelen osztályzatai Magyar irodalom Magyar nyelvtan Matematika Történelem Idegen nyelv Fizika Biológia Földrajz Egyéb Össz. Össz Iskolaprofil szerint az ipari-műszaki iskolákban a matematika, az egyéb (szakmai orientációs), és a fizika mellett a történelem; a közgazdasági szakközépiskolákban az egyéb (szakmai) tárgyak okozták a legtöbb nehézséget a tanulóknak. A középiskolák által lehetségesnek tartott mobilitás Ebben a részben a kutatáshoz információs anyagot szolgáltató vegyes típusú iskolák hozzáállását térképeztük fel az intézményen belül lehetségesnek tartott tanulói mozgásokról. Nem a valóságban végbemenő mobilitásról szolgáltatunk tehát adatokat, információkat; a lehetőségek

13 13 szintjén marad az explorációnk. Úgy ítéljük meg, mégis fontos megismerni a középiskolák elvi álláspontját az intézményen belüli átirányítási lehetőségekről. Mint ahogy azt a bevezetőben jeleztük, a fővárosi vegyes profilú középiskolák csaknem fele szakközépiskola és szakiskola típusú. A legtöbb mozgási szándék is ebben az iskolatípusban jelent meg. Irányát tekintve vertikális, azon belül lefelé irányuló (szakközépiskolából szakiskolába) mozgásokat tartottak a leginkább megvalósíthatónak. Lényegesen kevesebben tartották elképzelhetőnek a felfelé történő tagozatváltás (szakiskolából a szakközépiskolába) Szekvenciálisan vizsgálva a mozgásokra adott válaszokat: Az iskolán belül lehetségesnek tartott mozgások száma a szakképzésben évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Látható az ábrán, hogy döntően az első két tanévben tartják kivitelezhetőnek az iskolán belüli átirányításokat. A évfolyamon lényegesen kisebb az átvételi hajlandóság. A csekély számú mozgás szinte kizárólag a szakközépiskolából a szakiskolába irányul (mindössze egy iskola tartotta lehetségesnek, hogy 11. évfolyamos szakiskolai tanulóikat ha arra érdemesültekáttennék a szakközépiskolai tagozatukba). Amíg a 9. évfolyamon lényeges különbség mutatkozik a szakközépiskolából a szakiskolába javára, addig a 10. osztályban kiegyenlítettebbé válik az arány; a szakiskolából a szakközépiskolába forma jelentősége megnő. Ez utóbbinak nyilvánvaló oka, hogy több középiskola csak a 10. évfolyam végére alakítja ki a végleges osztályszerkezetet. A hárompólusú iskolákban (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) nem olyan jelentősek az eltérések a különböző iskolatípusokba történő átirányítások megítélésében. Kiegyenlítettek az arányok. A horizontális mozgásokra leadott voksok száma: 15, a vertikáliséra 14 volt. Bár itt is tapasztalható az első két év mozgásszám túlsúlya, ám a szakközépből szakiskolába változatnál szelídülnek az arányok: szakközép-szakiskola iskolatípusnál: 10. évfolyamon 18, 11.-ben 7 mozgáslehetőség. gimnázium-szakközépiskola-szakiskola iskolatípusnál: 10.-ben 9, 11.-ben 4 mozgáslehetőség. A szakközépiskolából a gimnáziumba, illetve a gimnáziumból a szakközépiskolába mozgástípusoknál az első két évben teljesen azonos számú mozgás-hajlandóságot jeleztek, a felsőbb évfolyamokon viszont már csak a gimnáziumban járókat irányítják át a szakközépiskolai tagozatba (és fordítva nem!). Gimnázium és szakközépiskola iskolatípusnál érvényesülnek az első két év mozgásdominanciájáról korábban elmondottak. A két tagozattípusba való kölcsönös átmenet nagyjából kiegyenlített arányban valósul meg.

14 14 Középiskolák által lehetségesnek tartott mobilitás G -> Szk Szk -> G 54% 46% A lehetséges mozgásokról (szintén belső): A lehetséges mozgások is természetesen a évfolyamon a legmagasabb értékűek. Egy táblázaton szemléltetve: 9. évf. 10. évf. 11.évf 12. évf. 13. évf. Össz G-SZK G-SzI SzK-SzI SzI-SzI 1 1 SzI-Szk SzK-G Össz A 9 és a10. évfolyam kapcsolata 0.8-as korrelációt mutat. A 9. évfolyam mindegyik másiktól szignifikánsan elkülönül, itt a legtöbb a lehetőség a változtatásra. (a szignifikancia mindenütt 0.00) A szakközépiskolából a legnagyobb a lehetőség a változtatásra, a különbség a többi iskolatípussal szignifikáns.

15 Kérdések A végleges tanulócsoportok szelekciója Ebben a tárgykörben azt vizsgáltuk, hogy a tanulócsoportok kialakítása, annak szintje, összetétele, képzési-oktatási besorolása (szakközépiskolai, gimnáziumi, szakiskolai) mikor alakul ki véglegesen. Arra vártunk tehát választ, hogy a középiskolák már a felvétel pillanatában, vagy az oktatás egy későbbi szakaszában (pl. a 10. évfolyam végén) döntik el az oktatás kimeneti formáját (érettségi, technikusi-szakmunkásbizonyítvány). Vannak-e, s milyen arányt képviselnek azon iskolák, amelyek a felvételkor még bizonytalanok annak eldöntésében, hogy a hozzájuk kerülő tanulók valójában milyen képességűek, és milyen a felkészültségi szintjük. Ezek az iskolák a évfolyam tapasztalataira, a két év alatt kibontakozó tanulmányi fejlődésre bízzák a döntésüket. A felvett tanulókat egységes oktatásban részesítek, s a 10. évfolyam végéhez közelítve a fő szelekciós szempont: mérlegelni a tudást, a szorgalmat, szakmai kvalitásokat, hogy eldönthessék, kinek hol a helye, milyen szakmai irányban folytassa a következő tanévben a tanulmányait. A beérkezett válaszok megmutatták, hogy a középiskolák nem az utóbbi megoldást részesítik előnyben. Jellemző kép, hogy az általános iskolából felvett tanulókat a kiválasztás, felvételi rendszer hatékonyságában bízva már eleve olyan tanulócsoportba helyezik, amelyet később már nem változtatnak meg. Az osztálykeretek tehát a legtöbb iskolában merevek, eleve prejudikálják, hogy aki egy adott osztályban kezdi el a tanulmányait, az várhatóan ugyanott fogja befejezni. A végleges tanulócsoportok kialakulásának időpontját a következő kördiagram mutatja be: A végleges tanulócsoportok szelekciója 9% 9. évfolyamon 35% 56% 11. évf. megkezdése előtt Egyéb esetben Az ábrából is látható, hogy csaknem kétszer annyi iskola dönt már a felvétel pillanatában, hogy nem változtat az osztályok struktúráján. A fenti diagram összesített adatot tartalmaz. Amennyiben a fenntartók szerint csoportosítjuk a válaszokat, változást tapasztalunk: az alapítványi és magániskoláknál valamivel nagyobb az esélye a csak a 11. évfolyamra kialakuló végleges osztályszerkezetnek. A gyenge tanulmányi eredmény miatti kimaradás okai A középiskolákból való kimaradás egyik legfontosabb előzménye, hogy a diák képtelen eleget tenni a tanulmányi követelményeknek. Legtöbbször már a felvételt követő első évfolyamon tanulási kudarcok érik. Nagyon sokan már az első két hónap után rádöbbennek helyzetük reménytelenségére. A legtöbben azonban a félévi bizonyítvány sikertelensége miatt keresnek új iskolát. Általános tapasztalat, hogy a bukások miatti iskolaváltoztatást legalább ugyanolyan mértékben maga a középiskola kezdeményezi.

16 16 Z. J.-nak nagyon gyengén ment a tanulás a középiskolában. Sorozatban kapta az elégteleneket. Már az őszi fogadóórán több szaktanár közölte a szülőkkel: reménytelennek tartják, hogy gyermekük el tudja végezni ezt az iskolát. Nem sokkal a félév zárása előtt az ellenőrzőbe is beírták, hogy a tanuló több tárgyból is nagyon gyengén áll. Ezt követően az osztályfőnök külön behívatta a szülőket, s kérte, vigyék át egy másik iskolába fiúkat. Z. J. szülei háborogtak. Azt kérik számon az iskolától, miért most állítják őket ilyen helyzet elé, miért nem a felvételinél szűrik ki az alkalmatlanságot; miért nem tartottak egyáltalán felvételi vizsgát, hiszen a felvételi csak egy ismerkedés jellegű beszélgetésből állt. Z. J. félévkor négy tantárgyból elégtelent kapott. A szülők megpróbálták másik iskolába átvinni gyermeküket. Mindenütt elutasították őket. Egyelőre a középiskola sem talált átvevő intézményt, s bár van szakiskolai tagozatuk, nem ajánlották fel az átvétel lehetőségét. Z. J. tehát ugyanabban az iskolában és ugyanabban az osztályban folytatta a 2. félévet. A szülők kaptak egy szóbeli ígéretet egy magániskolától, hogy a következő tanévtől átveszik gyereket. Az apa reménykedik, hogy javulni fog a fia tanulmányi eredménye, sikerül kijavítania az elégteleneket. A magániskola tandíját nagyon nehezen tudnák finanszírozni. Számtalan hasonló esetet lehetne kiragadni a gyakorlatunkból. De miben látja középiskola a tanulmányi kudarcok okát? A rangsorban legelső helyen általában az általános iskolai felkészítés hiányossága áll. Hogy mennyire sok 1-es (azaz a legfontosabb tényező) rangsort kapott, jól szemlélteti a következő histogram: 20 Histogram 10 Fr eq ue nc y 0 1,0 2,0 3,0 4,0 Std. Dev =,81 Mean = 1,6 N = 31,00 KÉRD2.1 Mint látható az ábrából, a középiskolák leginkább az általános iskolai felkészítés hiányosságaival magyarázzák a középiskola kudarcokat. Az általános iskolának alacsony a követelményszintje, mély a szakadék az alap-és középfokú oktatás között. A bukások okaként inkább teljesítménybeli hiányosságokat látnak semmint környezeti hatás okozta hátrányt. Emellett fontos szerepet tulajdonítanak a mentális képességek hiányosságainak is. Véleményük szerint a család, a mikrokörnyezet befolyásoló szerepe mind-mind csak másodlagos szerepet töltenek be a gyenge középiskolai tanulmányi eredményeknél. A szülői háttér és az egyéb hátráltató környezet (pl. baráti társaság) okként való rangsorolása erősen összefügg (0.489-es korr.), vagyis kb. azonos rangsorral szerepelhetnek. Hasonlóan alakul a hátráltató környezeti hatás és az osztály hátrányos személyi összetétele (korr.: 0.559) Legutolsóként a gyenge tanulmányi eredmény következtében megtörtént bukásoknál az osztály hátrányos személyi feltételét említik mint okot. Az alacsony mobilitású iskolák esetében inkább magyarázzák az általános iskolai felkészítés hiányosságával a bukásból származó kimaradást, mint a nagy mobilitásúaknál (1.1 és 2.2 a sorszámozás átlaga, a kettő különbsége 0.05-ös szinten szignifikáns) Ugyanezen okok között a rossz baráti társaság hatása sokkal előkelőbb helyre került a magas mobilitású iskoláknál. Amennyiben a fenntartók alapján vizsgáljuk a témakörünket, akkor azt tapasztaltuk, hogy az imént ismertetett álláspont erőteljesebben nyilvánul meg az önkormányzati iskoláknál. A magán-

17 17 és alapítványi iskolák kevésbé vezetik vissza az általános iskolákra a tanulmányi problémákat, inkább a negatív környezeti hatások fontosságát emelik ki. A fegyelmi okokból történő kimaradás Három egymással korrelációban álló indikátort emelnek ki a középiskolák a fegyelmi okok miatti távozások indokaként: A szülői, szociális háttér A negatív társas kapcsolatok A tanuló személyiségjegyei Ezek az ágensek csaknem egyenlő mértékben, kiemelten szerepelnek a válaszokban. A kérdőívben [ Kérdések (K) 3.pont] a következő válaszadási lehetőségek kínálkoztak: KÉRD a tanuló meghatározó személyiségjegyei KÉRD az osztályközösség hátrányos személyi összetétele KÉRD egyéb (pl. rossz baráti társaság) negatív társas kapcsolatok KÉRD a szülői-családi-szociális háttér KÉRD egyszeri, egyedi, de súlyos fegyelemsértést követett el a tanuló A válaszok megoszlásáról következő histogramokat készítettük el: 12 Histogram Frequency 2 0 1,0 2,0 3,0 4,0 Std. Dev =,94 Mean = 2,0 N = 29,00 KÉRD Histogram Frequency 2 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Std. Dev = 1,09 Mean = 4,1 N = 21,00 KÉRD3.2

18 18 12 Histogram Frequency 2 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Std. Dev = 1,08 Mean = 2,1 N = 29,00 KÉRD Histogram Frequency 2 0 1,0 2,0 3,0 4,0 Std. Dev =,99 Mean = 1,9 N = 28,00 KÉRD Histogram Frequency 2 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Std. Dev = 1,32 Mean = 3,5 N = 24,00 KÉRD3.5 A rangsorok összefüggéseit vizsgálva az 1-es és a 4-es állítás fordított összefüggése mondható el. Vagyis a tanuló meghatározó személyiségjegyei és a szülői-családi-szociális háttér rangsora fordítottan kapcsolódik. Ahol egyik magas, ott a másik alacsony értéket kap. A rangsorról elmondható, nagyon gyakran kap 1-es számot az első, harmadik és hatodik állítás, a második leggyakrabban hátul szerepel, az ötödik főként középen. Ezeken az ábrákon függőlegesen az látszik, milyen gyakran kapta az adott rangsort, vízszintesen pedig maga a rangsor értéke ( ). Összefoglalva: a fegyelmi okok mögött a középiskolák leginkább személyiségjegyeket, rossz társaságot, családi hátteret vélik. Jelen dolgozatunk nem vállalkozik a fegyelmi okokból történő kimaradás szociológiai szintű elemzésére. A nukleáris családokban végbemenő változásokkal több szociológiai tanulmány foglalkozik. A fegyelmik hátterében a pedagógusokkal lefolytatott interjúk alapján nem fel tétlenül társadalmi szegregációs hatásokat vélünk felfedezni. Úgy tapasztaltuk, hogy nem csak a marginális helyzetbe sodródott családok gyermekei válnak veszélyeztetetté.

19 19 H. F.-né osztályába járó tanulók szülei teljesen vegyes társadalmi és anyagi háttérrel rendelkeznek. Vannak közöttük kimondottan jómódúak, de akadnak olyanok is, akik életnívója alig éri el a létminimum szintjét. Több tehetősebb családra is jellemző volt, hogy a rendszerváltást követően alacsonyabb egzisztenciából vállalkozó kedvüknek köszönhetően-törtek fel, s teremtettek anyagi biztonságot, jólétet a családjuknak. Ezek a szülők ma is rendkívül sokat dolgoznak. A vállalkozás, az üzleti élet kihívásai következtében kevés idejük marad a családra. A középiskolás korú gyermekeik iskolai előmeneteléréről, viselkedéséről bár igyekeznek minden anyagiakban kifejezhetőt megadni (külön nyelvtanár, magán matematika tanár stb.) többnyire felszínes ismeretekkel rendelkeznek. H. F.-né osztályába járó különösebb szülői felügyelet és ellenőrzés nélküli tehetősebb szülők gyermekei fokozatosan távolodtak el az iskolától. Először diákos csínyként tűntek el 1-1 óráról, majd az egy-egy napos kimaradások következtek. Iskolai idő alatt hol egyiküknél, hol másikuknál töltötték el az idejüket. Emellett sokat csavarogtak, vagy a játéktermekben költötték tekintélyes zsebpénzüket. Sajnos, akadt közöttük olyan is, aki időközben a kábítószer rabjává vált. Az iskolai hiányzásaikat fiktív igazolásokkal (orvosi, szülői) fedezték. Az osztályfőnök a tanulók attitűdjében tapasztalt negatív szimptóma jelentkezésekor kapcsolatba kívánt lépni a szülőkkel, de ez a fiatalok manipulációja következtében meghiúsult. Rövid nyugalmi időszak után a tanulók továbbra is kimaradoztak, míg aztán végre sikerült az osztályfőnöknek tájékoztatni a megdöbbent szülőket. A diákok utolsó esélyt kapva maradhattak az iskolában. A lehetőséggel volt, aki élni tudott, de akadt olyan is, aki rövid idő után tovább folytatta a hiányzásokat. A középiskola a házirend alapján felelősségre vonta a hiányzókat, s a fegyelmi eljárást követően távozniuk kellett a renitens tanulóknak. Kiragadott példánk természetesen csak egy apró szelete volt a fegyelmi-magatartási problémáknak. Számtalan egyéb esetet lehetne ismertetni, de nem célunk az empirikus szociológia eszközét alkalmazva esettanulmányokat ismertetni. Ami egzakt módon megmutatkozott: a szülői magatartás, a szociális háttér erős hatást gyakorol, korrelációban áll a gyermek személyiségfejlődésével. Ugyanakkor a középiskolák nem tartják releváns hatásnak az osztálytársi kapcsolatok jellegét, valamint az osztály személyi összetételét. A fenti reflexióra az iskolák fenntartó alapján történő bontása szerint árnyaltabb képet kapunk: az önkormányzati iskoláknál határozottabban manifesztálódik a szülői-szociális hatások prioritása. Az alapítványi, magán intézményeknél árnyaltabbak a szülői-szociális hatások, inkább a társas kapcsolatok következtében kialakuló személyiségzavarok jelentőségét emelik ki. Kapcsolattartás intézményekkel a tanuló elhelyezésekor A tanulók elhelyezése, átirányítása során az iskolák nagyon sok esetben hivatalos intézményekkel és szervezetekkel kerülnek kapcsolatba. A kontaktus kialakítása kétoldalú: általában maga középiskola keresi meg az intézményeket, hogy az iskolából távozó tanulójuk elhelyezéséhez, átirányításához nyújtsanak segítséget. Előfordul azonban fordított eset is, amikor az önkormányzat, gyermekvédelmi szervezet fordul az iskolához átvétel-felvétel ügyében. A beérkezett válaszok alapján a kapcsolattartás szintjének a vizsgálatára összeállítottunk egy százalékértékben megadott táblázatot:

20 20 Kapcsolattartás hivatalos intézményekkel 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jegyző Okt. ügyoszt. Ped. szakszolg FMK Gyvéd. Egyéb A legtöbb megkeresés a gyermekvédelmi szektorra esett. A tanulók elhelyezése számtalan egyéb, ifjúság-és gyermekvédelmi problémával kapcsolódik össze; az iskolakeresés ráadásul új gondokat generál. Mint látható a középiskolák egyik legfontosabb intézményi partnere az önkormányzat. A jegyző megkeresése 16 év alatti (tanköteles), tanulóviszonnyal nem rendelkező tanuló esetén törvényben előírt kötelessége az iskoláknak. Csaknem ugyanilyen szinten támaszkodnak a szakmai irányító, oktatási-művelődési osztály/iroda segítségére. A magán-alapítványi iskolák esetén értelemszerűen a kerületi jegyző, ill. az oktatási ügyosztály/iroda szerepét a fenntartó kuratórium váltja föl. A magas mobilitású iskolák a kizárt tanulók elhelyezése során (6. kérdés) gyakrabban kerülnek kapcsoltba hivatalos szervekkel, különösen a jegyzővel és az oktatási ügyosztállyal, míg az alacsony mobilitású iskolák az ifjúság és gyermekvédelemmel. (Ez nem szignifikáns különbség.) Megdöbbentő volt az adatokban, hogy mennyire kevesen vonják be, keresik fel a tanulók elhelyezése során a pedagógiai szakszolgáltatókat, a nevelési tanácsadókat, a pályaválasztási tanácsadót, a különféle szakértői bizottságokat. A középiskolák inkább saját magukban, a saját elhelyezési intézkedéseikben bíznak. (Ez az egyéb kategóriára adott válaszokban jelent meg.) Érdekes, hogy ifjúság-és civilszerveződéseket (Kapocs, kerületi ifjúsági tanácsadók) mindöszsze egy-egy alkalommal említették. A tanulók átvétele Kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen az átvételi hajlandóságuk a fogadó iskoláknak. Mindkét iskolatípusban (önkormányzati, alapítványi) azonos válaszok születtek, melyek jellemzői: egyetlen iskola sem zárkózott el kategorikusan a tanulók átvétele elől egyetlen iskola sem vállalja fel azt, hogy válogatás nélkül bárkit felvesz Az alapvető közös álláspont: nagyon meggondolják, megfontolják döntésüket, mielőtt átvesznek tanulót. A döntéshozatal előtt alaposan megvizsgálják az előzményeket, az elhelyezés lehetőségeit. A középiskolák óvatossága, visszafogottsága tapasztalható az átvételi folyamatokban.

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2010/2011. TANÉVBEN

FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2010/2011. TANÉVBEN FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2010/2011. TANÉVBEN 1 Alapelvek Szabad iskolaválasztás a tanuló részéről A középfokú iskolák igazgatói törvényben biztosított döntési jogának érvényesülése Informatikai

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. április 26-i ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. április 26-i ülésére T ár gy: Középfokú oktatási intézmények 2010/2011. tanévi beiskolázási adatai, indítható

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A középfokú oktatás szerkezeti változásai és az érettségivel kilépők

A középfokú oktatás szerkezeti változásai és az érettségivel kilépők IMRE ANNA HÍVES TAMÁS FELSŐOKTATÁSI FÜZETEK MŰHELY A középfokú oktatás szerkezeti változásai és az érettségivel kilépők A középfokon tanulók létszáma és a középfokú intézményhálózat változása A középfokon

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/012 Cím: 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Telefonszám 62/547-122 Fax 62/547-125 E-mail csonka@csonka-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2014/2015-ös tanévre jelentkezőknek Október 15. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. NYÍLT NAPOK

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5.

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5. AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT Szakmai Nap II. (rendezvény) 2015. február 5. (rendezvény dátuma) Orbán Róbert (előadó) Bemeneti mérés - természetismeret

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATA A TOVÁBBTANULÓK ÉS SZÜLEIK RÉSZLETES, PONTOS TÁJÉKOZTATÁSA. A BEKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda A Közoktatás indikátorrendszere 2015 kötet internetes elérhetősége: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben