SZONTAGH PÁL igazgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZONTAGH PÁL igazgató"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ 2011/2012 TANÉV KÉSZÍTETTE: SZONTAGH PÁL igazgató

2 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Nem az lesz sikeres, aki pusztán elkezd valamit. Az lesz sikeres, aki elkezdi, és ha a fene fenét eszik is, befejezi (Napoleon Hill) 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 1.1. Igazgatóhelyettesek Továbbra is a szeptemberében felállt iskolavezetés irányítja az iskolát. Pedagógiai igazgatóhelyettesként Szabóné Szél Julianna és Léhnert Béláné kolléganők munkájára számítok. Feladatkörük a következő: Szabóné Szél Julianna általános igazgatóhelyettes: évfolyam szakmai munkájának irányítása - Tanórán kívüli foglalkozások munkájának irányítása - Helyettesítések elrendelése - Nyolcadik osztályosok továbbtanulása - Kirándulások, táborok, rendezvények, erdei iskolák koordinálása - Iskolai drogmegelőzés koordinálása - Etnikai foglalkozások megszervezése - Naplóellenőrzés az 5-8 évfolyamon - Részvétel a kerületi igazgatóhelyettesi munkaközösség munkájában Léhnert Béláné második igazgatóhelyettes: évfolyam szakmai munkájának irányítása - Napközi otthon szakmai munkájának irányítása - Első osztályosok beiskolázása - Statisztikák elkészítése - Tankönyvrendelés koordinálása - Naplóellenőrzés az 1-4. évfolyamon - Gyermekvédelmi ügyek - Fejlesztő foglalkozások megszervezése - Részvétel a kerületi minőségbiztosítási és ellenőrzési programban 1.2. Munkaközösség-vezetők Alsós I. (reál) Alsós II. (humán) Napközis Munkaközösség neve Humán (magyar, történelem, könyvtár) Reál I. (matematika, fizika, kémia, informatika, technika) Reál II. (biológia, földrajz, fizika) Fejlesztő Testnevelés és sport Művészeti (ének-zene, rajz) Munkaközösség-vezető Mészárosné Brezina Csilla Bozsics Zsanett I. félévben: Bajnokné Vincze Orsolya II. félévben: Pakodiné Tóth Gabriella Farkasné Gömöri Rita Sipeki Ágnes Fleck Zsófia Nagy Zsuzsanna Borka Gábor Farkas Géza

3 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Idegen nyelvi (angol, német, olasz) Osztályfőnöki Borkáné Zord Andrea Dudás Fabiola Kerületi munkaközösség-vezetői megbízatást lát el: Nékám Róbertné (művészeti), Gosztonyi László (történelem). Továbbra is Lukácsi István a kerületi technika tantárgygondozó. Szontagh Pál szeptember 30-ával kerületi igazgatói munkaközösség-vezetői megbízatásáról lemondott. A január 3-ától kisgyermeke születése miatt tartósan távol lévő Bajnokné Vincze Orsolya helyett február 1-jétől Pakodiné Tóth Gabriellát bíztam meg a napközis munkaközösség vezetésével Távozó és új kollégák A tanév elején nyugállományba vonulása miatt távozott intézményünkből Szóka Mária könyvtárostanár és Szabó Sándorné konyhai dolgozó. A megnövekedett alsós létszám miatt engedélyezett pedagógus álláshelyeink száma egy fővel, 53 főre nőtt. A megüresedett álláshelyekre kineveztem Deme Orsolya és Balla Péter kollégákat. Szabó Sándornét nyugdíjasként tovább foglalkoztatjuk. Üres takarítói álláshelyünket Oláh Marianna alkalmazásával betöltöttem. Lukácsi István oktatástechnikusi megbízatását visszavontam, ezt a feladatot a továbbiakban Kauzál Péter látja el. Kauzál Péter félállású portási megbízását szeptembertől Herzl Györgyi látja el ugyancsak másodállásban. Hallerné Simon Eszter, Lehoczki Lászlóné, Dombi-Szabó Márta, Nagyné Höchst Ágnes, Barta Edit GYES-en/GYED-en lévő kolléganők helyettesítésére szerződéssel alkalmaztam Uttry Orsolya, Filep Mária, Kukucska Lívia, Bányai Csaba és Bódis Csaba kollégákat. A kisgyermeke nevelése miatt távol lévő Szabó Katalin és Ritter Márta valamint a házastársa külszolgálata miatt fizetés nélküli szabadságot kapott Györgyné Szabó Ildikó pótlását belső helyettesítéssel, illetve közcélú foglalkoztatással látjuk el. Györgyné helyettesítésére, közhasznú foglalkoztatása lejártával félállásban határozott időre alkalmaztam Bite Zsoltot könyvtáros asszisztensi munkakörben. Munkánkat segítette még több közcélú foglalkoztatott pedagógus asszisztens: szeptember 30-ig Imre Helga, január 31-ig Bite Zsolt és Orbán Katalin, április 1- től december 31-ig Orbán Katalin, Jámborné Szász Erzsébet és Sebők Anett. A tanév során több közcélú foglalkoztatott takarító is megfordult intézményünkben, de foglalkoztatásuk sok esetben nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, sem a dolgozók, sem a munkáltató oldaláról, többen távoztak szerződésük lejárta előtt. Sajnos állományunkat több tartós betegség is tizedelte. Nyitrai Andrea szabadidő-szervező januártól decemberig munkaképtelen volt, Bangó Attila udvartakarítót munkahelyi baleset érte, Fazekas Ferencné portás tartós táppénzen volt. Utóbbi kettő helyére a tanév elején hosszabb-rövidebb időre helyettesítésre alkalmaztam Nagy Dávid és

4 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Szili Sándor munkavállalókat, a feladatellátás zavartalansága érdekében. Novemberre Bangó Attila és Fazekasné visszatért a munkába. Közalkalmazotti jogállásáról október 1-jével lemondott Göbölyné Vincze Katalin, státuszára határozatlan időre kineveztem az addig helyettesként foglalkoztatott Rafael Annamária napközis nevelőt. Bajnokné Vincze Orsolya kisgyermeke nevelése miatt tartósan távol van, pótlására határozott időre alkalmaztam Vargáné Asztalos Márta napközis nevelőt Technikai álláshelyek Egy, az önkormányzat felkérésére írt szakértői anyag szerint az egyes intézmények technikai álláshely-ellátottsága nem arányos. Az egységes ellátottságot célzó javaslat szerint intézményünknek további 0,5 fő pedagógus asszisztensre, 1,1 fő takarítóra és 0,5 fő konyhai kisegítőre lenne szüksége. Az arányos teherviseléshez képest a technikai dolgozók létszáma jelenleg 2,1 fővel alacsonyabb az elvárhatónál. A Képviselő-testület határozata értelmében augusztus 1-től 1 szabadidő-szervezői, szeptember 1-jével 1 takarítói álláshelyet kaptunk. A szabadidő-szervezői álláshelyre a Práter Általános Iskola megszűnése miatt áthelyezéssel alkalmazom Harangi László kollégát. Nyitray Andrea jelenlegi szabadidőszervező munkamorálja és teljesítménye nem felel meg a vezetői elvárásoknak. Remélhetően a Harangi László érkezése okozta versenyhelyzet őt is színvonalasabb munkavégzésre sarkallja majd. Amennyiben nem, úgy megfontolandó státuszának visszaadása, egyben munkaviszonyának megszűntetése. Az üres takarítói álláshelyre terveim szerint a közcélú foglalkoztatás keretében bizonyított takarító kollégák közül alkalmazok majd munkatársat Jubileumi jutalmak, kitüntetések Nagy tisztelettel gondolok azokra a kollégáimra, akik hosszú évtizedek óta részesei a kerületi közoktatás alakításának. A tanév elején köszönthettük Farkas Géza, Farkasné Gömöri Rita és Tabajdi Ágnes kollégákat közalkalmazotti jubileumuk alkalmából. Ugyancsak szeretettel gratulálok nyugdíjba vonuló kollégáimnak, Dr. Tarr Károlynénak és Stefán Tibornénak a Pedagógus Szolgálati Emlékéremhez. 2. TÁRGYI FELTÉTELEK 2.1. Épület karbantartása 2011 nyarán jelentős önkormányzati beruházások történtek az iskolában. Megerősítésre került a III. emeleti tornaterem alatti födém, így az korlátozás nélkül használható. III. emeleti tornaterem egyik hosszanti oldalán valamint a felújított II. emeleti tantermekben a régi

5 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ fűtőtestek újakra lettek cserélve. III. emeleti fiúöltözőhöz csatlakozó mosdó és zuhanyozó fel lett újítva, ezáltal használhatóvá vált. A tanári étterembe új fűtőtest került, így fűtési időszakban is normálisan használható. Felújították a II. emeleti nyelvi szaktantermeket, kiszélesítve a folyosót, csökkentve a termek közötti áthallást. Kiegészítő beruházásként új burkolatot kapott a III. emeleti tornaterem, kijavították a 2001 óta kritikus állapotú III. emeleti fiú öltöző falát és rendbehozták a csatlakozó vizesblokkot. Az új falak azóta repedezni kezdtek, januárjában garanciális javításként a repedéseket eltüntették. Az iskola alapítványa támogatásával kifestettük a fsz. 30. és a III.92. termeket valamint a nevelőtestületi szobát. Szülői igényekre reagálva a pénztárhelyiség pénztári ablakát megemeltettem, átalakításra került a helyiség berendezése is. Több mint egy év után a Kisfalu Kft. kijavította a júniusában balesetveszélyessé vált bejárati ajtót, valamint a tetőt. Sajnos más felújításra nem volt fedezet, költségvetésünk az alapvető karbantartási munkálatok forrását sem biztosítja. Karbantartóink lemázolták az I. emelet tantermeinek ajtaját, wc-papír és törölköző-tartókat szereltek a mellékhelyiségekbe. Saját beruházásból rendbe hozattuk az épület falát áztató esővíz levezető csatornát és karbantartóink bevakolták, újrafestették az átázás miatt levált lépcsőházi faldarabot. A II. emeleti lány-wc elöregedett, rongálás miatt javíthatatlanná vált ajtóit az I. emeleti fiúwc esetében bevált lengőajtókra cseréltük ki. A II. emeleti tantermekből elbontott elemekből az alagsorban kialakításra került egy karbantartói raktár. Sajnos nem javult a helyzet a lassan életveszélyessé váló kerítésszakaszok javítása terén. A Vajda Péter utcai szakaszon az elkorrodált, balesetveszélyes kerítésszakaszok mielőbbi cseréje szükséges. A Képviselő-testület döntése alapján a nyáron megtervezésre kerül a sportudvar ideiglenes befedésére alkalmas sportsátor, reményeink szerint az FTC-vel együttműködve 2012/2013- ban kivitelezésre kerülhet a nagyszabású beruházás Intézményi költségvetés teljesülése Minden eddiginél szigorúbb takarékoskodással több módosítás és átcsoportosítás után es költségvetésünket teljesítettük. Mint már többször jeleztem a fenntartó tisztségviselői felé, karbantartási és tisztítási költségeinken tovább nem tudunk megtakarítani, ezzel az intézmény biztonságos és higiénikus működését veszélyeztetnénk. Különösen nagy terhet róttak a költségvetésre a kerületi TÁMOP pályázat miatt megnövekedett fénymásolási költségek, illetve a felújítások miatt szükséges többlettakarítás. A műemlék jellegű épület fenntartása aránytalan többletterhet ró a működtetőre, a 85 éves nyílászárók megrongálódása, a kiskorúakon behajthatatlan tanulói rongálások javítása, a hatalmas épület takarítása, a két udvar és előkert takarítása, fűnyírása már az elmúlt években is alig volt finanszírozható. Az árak emelkedésével párhuzamosan a fenntartó évben 10%-os költségvetési elvonást foganatosított és kis korrekcióval ezt tekintette bázisnak a 2012-es évre is. Sajnálatos tény, hogy az egy tanulóra jutó

6 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ önkormányzati támogatás szempontjából intézményünk messze sereghajtó. Míg egy tanulóra a Vajdában 377 ezer Ft önkormányzati támogatás jutott évben, addig ez az összeg a Németh iskolában 609 ezer, a Práterben 577 ezer Ft, de még a második legkevesebbet kapó Losonciban is 449 ezer Ft. (forrás: Józsefvárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program). Intézményünknek bérmegtakarítása 2012-ben sem volt, a nyugdíjba vonuló kollégák járandóságát sem tudtuk kigazdálkodni, ezért költségvetésmódosítási kérelemmel fordultam fenntartó felé. Hosszú évek óta először pedagógusnapon sem volt mód jutalmazásra sem a vezető, sem a beosztottak vonatkozásában. A beosztott pedagógusok között a minőségi bérkiegészítés és a teljesítményösztönző juttatás időarányos része felosztásra került Iroda, adminisztráció feltételeinek javítása A tanuló- és pedagógus-nyilvántartásban maradéktalanul bevezetésre került a Közoktatási Információs Rendszer (www.kir.hu). A munkaügyi és étkeztetési nyilvántartást továbbra is jól bevált eddigi szoftvereinkkel végezzük. A leltározáshoz használt SÁFÁR program alapján készített leltárnyilvántartás átadásra került a Németh László Általános Iskolának. A leltározás decemberében határidőre megtörtént, felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy több tétel többször is szerepel a leltárban más-más megnevezéssel, ezek törlését kezdeményeztem a Németh iskola illetékeseinél. Elavult, használhatatlan audiovizuális és informatikai eszközeinket a tavaszi szünetben leselejteztük, a nyilvántartás aktualizálását és a selejtezési jegyzőkönyv aláírását azóta is várjuk vissza a Németh iskolától. Az önkormányzat 2010-ben a FOK Kht-tól szerzett be akkreditált tanügy-igazgatási szoftvert intézményünk számára, ennek bevezetése kapacitáshiány miatt még nem történt meg. Sajnos az elkeserítő költségvetési helyzet miatt a fénymásolási költségeket radikálisan csökkentenünk kell, így csak a legszükségesebb esetben engedélyezem a fénymásolást. A fejlesztő pedagógusok helyiségeit internet-hozzáféréssel, számítógéppel és nyomtatóval láttuk el Taneszközök, szemléltető eszközök beszerzése Taneszközök, szemléltető eszközök beszerzésére kizárólag pályázati forrásból van lehetőség. 2011/2012-ben öt forrás is biztosított erre: a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros tanulók nevelés-oktatására nyert összesen Ft-ból a munkaközösségek összesen Ft-ot használhattak fel. Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekre nyert összesen Ft-ból tanulóbútorokra Ft-ot, taneszközökre Ft-ot költöttünk. Sportiskolai módszertani központként az első félévben Ft-ot nyertünk, ebből Ft-ért sporteszközöket vettünk. Ezen felül az Adidas és a Fővárosi Önkormányzat pályázatán a negyedik legsportosabb iskola lettünk, így Ft értékben nyertünk adidas sportszereket. A Nemzeti Tehetség Program pályázatán Ft-ot nyertünk, ebből Ft-ért hangfalakat és cd-s magnókat vásároltunk.

7 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ A technika munkaközösség eszközszükségletének finanszírozása normatív alapon történik, az összeget a reál I. és az alsós II. munkaközösség között osztottam fel. Az iskola alapítványán keresztül szerzett adományból az I.63. tanterembe új tároló polcok kerültek beszerzésre. A 3.s osztály külsősegítségből írásvetítő vásznat, a 2.t osztály számítógépet kapott Munka- és tűzvédelem A tűz- és munkavédelmi felelős feladatát továbbra is a Konifó Kft. látja el. Az éves tűz- és munkavédelmi oktatás és a tűzriadó próba rendben megtörtént. A májusi tűzoltósági ellenőrzés utóellenőrzése szeptemberében megtörtént, mindent rendben talált Iskolabusz A Józsefvárosi Önkormányzat határozatával iskolabusz indítását határozta el a Százados úti lakótelep és a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola között a 2008/2009-es tanévtől. A szolgáltatás a 2011/2012-es tanévben is folyamatos. Az önkormányzat 2012-re biztosítja az iskolabusz szolgáltatás fedezetét iskolánk költségvetésében. A buszon a tanulók pedagógiai felügyeletét a pedagógus asszisztens vagy szabadidő-szervező látja el Pályázati eredmények A fenntartó által benyújtott pályázatokon a beilleszkedési, tanulási magatartási zavaros tanulók nevelés-oktatására Ft-ot, az esélyegyenlőségi intézkedésekre Ftot, integrációs bérkiegészítésre Ft-ot nyertünk. Köszönet az önkormányzat munkatársainak a pályázatok adminisztrációjában végzett munkájukért! Jelenleg is várjuk a II, féléves esélyegyenlőségi pályázat elbírálását. Intézményi pályázatokon összesen Ft többletforrást tudtunk bevonni. Folyamatban van sportiskolai támogatási igényünk, és terveink szerint elindulunk a TÁMOP pályázaton is. Pályázat kiírója Pályázat megnevezése/tárgya Megpályázott összeg Tempus Közalapítvány Multilaterális iskolai projektek EUR ~ Ft Tempus Közalapítvány Nemzeti Sport Intézet Idegen nyelvű pedagógiai asszisztens Sportiskolai tevékenység asszisztens ösztöndíja Biztosított Pályázat önrész eredménye EUR ~ Ft 0 asszisztens ösztöndíja Generali Biztosító Napközis udvari játékok elutasítva Nemzeti Sport Intézet Sportiskolai tevékenység

8 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Fővárosi Önkormányzat ESZA Kht. Nemzeti Sport Intézet Wekerle Sándor Alapkezelő Sportszerek (Sportolj velünk! program) TÁMOP Referenciaintézmény Sportiskolai tevékenység NTP-RITP-11 tehetséggondozó pályázat Ft Ft értékű sportszer Ft Ft Ft 0 elbírálás alatt Ft Ft NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATOK 3.1. Szövegértési és alapvető matematikai képességek fejlesztése, korszerű mérésmetodikai eszközök alkalmazása Nagy öröm, hogy évről évre az országos átlagot meghaladó eredményeket érünk el a kompetencia-méréseken, sőt nemegyszer a fővárosi átlagot is meghaladták a tanulók méréseredményei de ez nem tehet megelégedetté vagy elbizakodottá bennünket. A szövegértés, az alapvető matematikai képességek, az újszerű feladattípusok gyakoroltatása, hangsúlyozása mindannyiunkra feladatot ró. Bíztató jel, hogy tanítványaink az Apáczai Kiadó szövegértési felmérésén is szinte minden évfolyamon meghaladták a fővárosi átlagot. A minőségügyi team rendelkezik egy jelentős feladat-adatbankkal az elmúlt mérések anyagáról. Kérem és elvárom, hogy a team mérésmetodikai ismereteivel és tapasztalatainak átadásával támogatója, sőt katalizátora legyen a pedagógusok módszertani megújulásának. A humán munkaközösség minden évfolyamon végzett szövegértési méréseket, ezek eredménye általában elfogadható, de a 8. évfolyam két osztályában is elkeserítően gyenge lett. Különösen aggasztó ez az országos kompetenciamérés előtt. A évi mérési eredmények: 6. évfolyamos mérés összesített eredménye: ORSZÁGOS ÁTLAG: =2951 pont KERÜLETI ÁTLAG: =2803 pont VAJDA: =3045 pont

9 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ évfolyamos mérés összesített eredménye ORSZÁGOS ÁTLAG: =3178 pont KERÜLETI ÁTLAG: =3101 pont VAJDA: =3254 pont A kompetenciamérés összesített eredményei alapján a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola összesített eredményei az országos és kerületi átlageredményeket minden évfolyamon meghaladták, matematikából 6. és 8. évfolyamon a fővárosi átlagot is felülmúló eredmények születtek Egészségtudatos, környezetbarát nevelés

10 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Ökoiskolaként kiemelt figyelmet fordítunk a természeti környezet megismerésére és megőrzésére. A drog és egyéb szenvedélyek elleni felvilágosítás egyre fontosabb része az iskolai nevelésnek. Az első félévben az iskola hátsó udvarán kulturált körülmények között folyamatos lehetőség volt a papírgyűjtésre, sajnos a gazdasági nehézségekre való hivatkozással a partner cég az együttműködést felmondta. Az Öthét egyesület már egy éve jelezte együttműködési szándékát a szelektív hulladékgyűjtésben, de konkrét lépéseket eddig még nem tettek. Regisztráltunk műanyagkupak-gyűjtő akciókba is, az így befolyt összegeket a diákönkormányzat használhatja fel. Szemléletformáló céllal az iskola udvarán egy komposztálót állítottunk fel. Tanulóink részt vettek az Apró lépés készíts valamit hulladékból országos pályázaton, ahol a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola nyerte el a legaktívabb közösség díját. Ezen felül Pakodi Csenge I., a 2.s osztály csapata III. díjat nyert különféle alkategóriákban. A környezettudatos nevelés céljait szolgálja a környezetvédelmi szakkör is. A Magyar Vöröskereszt ruhagyűjtő konténert állított fel az előkertben. Környezettudatos nevelőmunkánk megkoronázásaként a tanév végén elnyertük az Örökös Ökoiskola címet Erdő projekt 2011 az erdő éve. Ebből az apropóból akadályversenyt és folyamatos erdőismereti projektet szerveztünk, amely a munkaközösségek munkatervébe is beépült. A népligeti akadályverseny nagy siker volt. Egész féléves internetes levelező versenyünk legeredményesebb résztvevőit állatkerti kirándulással jutalmaztuk. A 6-os és 7-es napközis csoport is saját fát választott a ligetben, amit évszakonként megfigyelnek. A 6-os csoport a folyosóra erdőrészletet készített, amit időszakonként aktuális díszbe öltöztetnek. Szintén a folyosót díszítette a 7-es csoport által, saját kézlenyomattal készített osztályerdő. A földszinti folyosóra fűzfát készítettek vízi világgal a 8. csoport tanulói. Kézműves foglalkozások keretében több osztály is alkotott Tudás fáját, családfát, mesefát, műanyag- és papírhulladékból erdőt és újrahasznosított PET palackból madáretetőt. Igyekeztünk a kulturális foglalkozásokat is az erdő témakörnek megfelelően kiválasztani. Több osztály is megnézte az Erdei kalamajka c. előadást, és ellátogattak a Mezőgazdasági Múzeumba Mese projekt A meseteremtő lelki folyamatok a világon mindenütt egyformák. A mese forrás az életben maradáshoz, iránytű az élet útvesztőihez, azonosulási minta, mankó a cselekvéshez. Beavat a sors rejtelmeibe, az emberiség évezredes tapasztalata sűrűsödik benne. Nem azt mondja a mese, hogy nincsenek problémák az életben, hanem azt, hogy meg lehet oldani őket. A mese titka a rendbe hozhatóság! A mese kollektív történet, kétszereplős: mesemondó és mesehallgató; a mesemondó a kollektív bölcsesség hordozója feltárja a tapasztalatok tárházát, annak fokozatait a

11 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ befogadó, a problémával küzdő hallgató előtt, hogy az megmerítkezve a forrásban megoldást találjon gondjaira. A mai társadalom gyermekeinél, sajnos, egyre inkább veszendőnek tűnik a mese (olvasás, mesélés) által közvetített értékek felismerése, megismerése. Nekünk, pedagógusoknak, nagy szerepünk van abban, hogy megszerettessük tanulóinkkal ezt az örök érvényű, kollektív tudáson nyugvó életformát, a meselétet. Tanítványaink részt vesznek a Graph-Art Kiadó Partneriskola-programjában, ott vagyunk a referencia intézmények sorában. 8 alsós osztályunk teljes létszámban rendszeres olvasója a Tappancs és Tudorka magazinnak szeptember óta. Rendszeresen indulunk tanulmányi és közismereti levelezős, internetes versenyeiken is. Az olvasóvá nevelés jegyében egész tanéves mese projektet szervezünk, melynek része íróolvasó találkozók szervezése is. Iskolánkban járt és mesélt a gyerekeknek Böde Péter vándor meseíró, K. László Szilvia költőnő, Jakupcsek Gabriella televíziós személyiség és Jankovics Marcell Kossuth-díjas rajfilmrendező is. Iskolai könyvtárunkat egykori igazgatónkról, Kántor Zsuzsa József Attila-díjas íróról neveztük el. A rendezvénnyel párhuzamosan kerületi rajzpályázatot hirdettünk Mese témakörben, melynek alkotásai a III. emeleti folyosókon láthatók. A könyvtár-elnevezési ünnepségen zenés és irodalmi műsorral szerepeltek tanítványaink, az osztályok irodalmi tablókat készítettek a könyvtári folyosókra. Iskolai meseíró és mondó versenyünk zsűrielnöke Kántor Zsuzsa fia, a szintén József Attila-díjas költő, Kántor Péter volt. A 4.t osztály az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban a Tündérboszorkány a könyvtárban elnevezésű bemutató rendezvényen vett részt. A mese projekthéten az ismert emberek után szülők, tanárok és tanulók olvastak meséket különböző osztályokban. A projekthét végén egész napos Mese projektnapot tartottunk, ami a tanulók és tanárok körében is nagy siker volt Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése Idén két nemzetközi pályázat keretében nyílik mód az idegen nyelvek intenzív használatára. A tavalyi tanévben megnyert- a Tempus közalapítvány által finanszírozott-pályázatban kapcsolatot építettünk ki egy szlovén és egy német iskolával. A pályázat feltételei szerint 2 év alatt különböző feladatokat kell megvalósítanunk. Az idei tanévben 3 mobilitást kell lebonyolítanunk. Novemberben volt 9 diákunk és 3 tanárunk az igazgató úr vezetésével Szlovéniában, Mariborban és Ljubljanában. Márciusban minket látogatott meg a két iskola küldöttsége. Az iskolai programokon túl meglátogatták a Parlamentet, a Budai várat, a Pálvölgyi cseppkőbarlangot és a Csodák Palotáját is. A küldöttséget az önkormányzatban fogadta Sántha Péterné alpolgármester asszony is. A külföldi vendégek tiszteletére zeneis tanulóink gálahangversenyt adtak a Magyar Pedagógusok Házában. Májusban a harmadik projekttalálkozóra Grosskorbethában került sor. Az iskolai programokon túl a 10 gyerek és 3 tanár megismerkedhetett Drezda, Lipcse, Halle és Merseburg nevezetességeivel is.

12 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Megalkottuk a másik két iskolával közös honlapunkat Uttry Orsolya vezetésével, amelyen az iskolát bemutató filmet, a 6. évfolyam által, megadott témában készített és egy Budapestről készült PPT prezentációt valamint négy nyelvű (magyar-angol-szlovén-német) szószedetet találhatunk. Hasonlóan a Comenius pályázathoz, Grundvig- pályázaton keresztül egy Bulgáriából érkező tanárasszisztens segítette a munkánkat. Mivel Maria Tsakova a szófiai Sportakadémián végezte tanulmányait, nemcsak a nyelvtanításban, hanem a testnevelésben is részt vehet. Jelenlétével a tanulók megtapasztalhatják az angol nyelv használatát hétköznapi helyzetben és nyelvi biztonság mellett félelmüket leküzdve a való életben is könnyebben boldogulhatnak. Ez azonban a kollégáinkra is igaz, akik eleinte nem, vagy alig mertek angolul beszélni, most azonban egyre bátrabban beszéltek és feloldódtak Maria jelenlétében. A program jövőre folytatódik, egy török pedagógiai asszisztens érkezik majd a Vajdába Tanulmányi munka Az iskola továbbra is ciklusi órarenddel dolgozik. Az önkormányzat által elfogadott óraterv alapján az órarendek az első tanítási naptól már készen vannak, a második félévben csak kisebb módosítására volt szükség. A ránk jellemző - minél többet, minél jobban, minél eredményesebben - szemlélet továbbra is igaz kell, hogy legyen, de nagyon kell figyelni, tervezni a megtanítandó tananyagot, hogy a törzsanyagot feltétlen minden tanulóval el tudjuk sajátíttatni. A követelményeket mindig pontosan meg kell határozni. A második félév tanulmányi eredményei kis mértékben javultak az első félévhez képest. Tizennéggyel több a kitűnő (26 helyett 40), egy tizeddel magasabb az osztályátlag (3,6 helyett 3,7). 16 tanuló bukott meg egy vagy két tárgyból, mindössze hatan szereztek három vagy több elégtelent. Tapasztalataink szerint nem a képességek hiánya, hanem a hanyagság, rendetlenség és a mulasztások állnak az eredménytelenség hátterében. Sokszor úgy érezzük, a gyenge eredmények a pedagógusokat jobban érdeklik és nyomasztják, mint a tanulókat és szüleiket. Rengeteg a felszerelés-hiány, a felkészületlenség, a nemtörődömség. Tanulmányi eredmények százalékosan

13 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Fontos korparancs a nyelvoktatás hatékonyabbá tétele már az általános iskolában is. Évfolyamonként a T és Z osztályokban nyelvoktatást haladási szintenként kell megszervezni, különösen angol nyelvből, ahol évfolyamonként 3-4 csoport is van. A nyelvgyakorlás, nyelvhasználat szempontjából fontosak a fent részletezett nemzetközi pályázatok. A tehetséggondozás feladatát továbbra is kiemelten kezeljük. Hagyományos szaktárgyi, újságíró, kézműves (rajz) szakköreink mellett a diáksportkörök és az énekkar is folytatja munkáját. Fontos, hogy a sokszínű délutáni elfoglaltságok ne okozzanak egészségtelen versenyhelyzetet a kollégák között, ehhez gondos időbeosztásra van szükség. Szakkörökön és sportkörökön a tanulók 192%-a (a legtöbben többfélén is) vesz részt. A már megszokott iskolai projektnapokon kívül figyelemre méltó kezdeményezés a reál I. munkaközösség által szervezett témadélutánok ( Gagarin az űrben, Dinamó 150 ) illetve a reál II. munkaközösség által szervezett természettudományos témanapok rendszere. Sikeresen fenntartottuk a hagyományosan kiemelkedő szereplésünket a kerületi, fővárosi és országos szintű tanulmányi, művészeti és sport versenyeken. Kerületi versenyeken 202, budapesti versenyeken 18, országos versenyeken 51 dobogós helyezést szereztünk. Minden kolléga megkap minden erkölcsi és lehetőség szerint anyagi támogatást a tanulók sikeres felkészítéséhez. Idei legkiemelkedőbb eredményünk az országos floorball unihoki diákolimpián szerzett aranyérmek, az utánpótlás bajnoki címek, az ének- és népdaléneklési verseny aranyérmei, a kerületi matematika illetve Kazinczy-versenyen elért első helyezések, illetve az országos Kazinczy-versenyen Balogh Alexandra által szerzett bronz érem. Nem szabad elfeledkeznünk a gyengébb eredményt elérőkről, az önhibájukból, vagy azon kívül lemaradókról sem. Minden évfolyamon minden tantárgyból lehetőséget kell biztosítani korrepetálásra, felzárkóztatásra. A Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkező tanulóknak évfolyamonként 1-1 matematikai és magyar többlet korrepetálási órát biztosít a fenntartó. Korrepetáláson a tanulók 37%-a vesz részt. Fejlesztő pedagógusaink három osztályban tartottak önismereti osztályfőnöki órákat. Szabóné Szél Julianna és Takács Leonóra mentálhigiénés foglalkozásokat tartott 7.és 8. évfolyamon.

14 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ BTM és SNI tanulók aránya Munkánkat az idei tanévben is segítik az MH Líceum és a Zöld Kakas Középiskola pedagógusai, akik resztoratív pedagógiai kompetenciákkal segítenek a konfliktuskezelésben idén elsősorban a 4.t osztályban. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk, hogy munkánk objektív külső fórumokon is megméressék. Elemeznünk kell az elmúlt évek OH méréseinek és fenntartói mérésének eredményeit. A sikeres mérésekhez szükséges a tavalyi hasonló mérések eredményének kiértékelése, amit a munkaközösségek tanévkezdő értekezletükön végeztek el. A NEFMI és az OKI megbízásából januárjában könyvtári szakfelügyeleti látogatás volt az intézményben, alapvető hiányosságot nem tárt fel, javaslatai beépítésére intézkedési terv készült. A kerületi pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a II. félévben a napköziben illetve informatika órákon szaktanácsadói látogatásokra került sor, mindkét szakértő nagy elismeréssel szólt a Vajdában folyó munkáról. Ugyancsak pozitív megerősítést kaptunk az ÖMIP keretében a tanórán kívüli oktatást vizsgáló szaktanácsadótól Referenciaintézmény, tehetségpont Intézményünk 4 jó gyakorlatát regisztrálták az Educatio Kht szolgáltatói kosarában. Ez lehetőséget adott a referencia-intézményi pályázaton való elindulásra, ahol pozitív előminősítésünk megtörtént az alábbi területeken: Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területén szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő

15 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Ökoiskola, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény, tehetségpont Befogadó pedagógiai gyakorlat/ integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény augusztusában e tanúsítvány birtokában indulhattunk el a TÁMOP pályázaton, amelyen a kiíró januári döntése alapján Ft-ot nyertünk. A pályázat keretében számos pedagógus-továbbképzésrte került sor januárjában regisztráltunk a Magyar Géniusz Programirodánál Tehetségpontként, akkreditációnk azóta is várat magára. A referencia-intézményi pályázat átlátható és kézzelfogható pályázati rendszere helyett a tehetségpontok inkább szakmai-ismerettségi kluboknak tűnnek, ahová körön kívülről, egyszerű minőségi, tehetségfejlesztési munkával nem nagyon lehet utat törni. Ettől függetlenül nem adjuk fel ezen a területen sem a továbblépést, de korlátos kapacitásunkat az átlátható és konkrét eredménnyel kecsegtető feladatokra kell összpontosítanunk. Első sikerünk ezen az úton a Nemzeti Tehetség Program NTP-RITP pályázatán tehetséggondozó programokra elnyert Ft-os támogatás Intézményi dokumentumok Intézményünk Házirendjét széles körű konszenzussal fogadtuk el az előző tanévben, és szeptember 1-jével hatályba léptettük. Fontos változás volt a csengetési rend megváltoztatása, a kapuügyeletesi rendszer bevezetése és a 7.50 után érkezők későként való regisztrálása. A belső ellenőrzés javaslatot tett a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálására. Ezt átmenetileg függelékkel oldottuk meg, az SZMSZ átdolgozása a jogszabályi változások függvényében 2012/2013-ban várható. A könyvtári szaktanácsadó javaslatot tett az Alapító okirat módosítására, ezt kezdeményeztem a fenntartó illetékeseinél, megváltoztatott alapító okiratunk április 1-jével lépett életbe Képességkibontakoztatás, integrált nevelés A képesség-kibontakoztató pedagógiai felkészítés egyik legfőbb célja, hogy a tanulók szociokulturális háttere miatt otthonukban nem biztosított fejlesztést megvalósítsa. A törzsanyag jobb megértését, a tanultak belsővé tételét, elmélyítését célzó foglalkozások alkalmasak arra, hogy a foglalkozásokon részt vevő tanulók ne maradjanak le társaiktól, s így ne váljanak kedvetlenné, érdektelenné az iskolai munkában.

16 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ A képesség-kibontakoztató program keretében kapnak lehetőséget a tanulók arra is, hogy eljussanak kiállításra, múzeumba, színházba. Ugyancsak nagyon fontos az egészségtelen környezetben élő tanulók egészséges életmódra nevelésében a rendszeres testmozgás lehetőségének biztosítása. Célunk az alkalmazott, kézzel fogható ismeretszerzés lehetőségének fejlesztése, ezért a képesség-kibontakoztató normatíva dologi keretéből szemléltető eszközök beszerzésére nyílik lehetőség. Az IPR-program adminisztrációját konzultáció során tekintették át az osztályfőnökök Takács István IPR-szakértő segítségével februárjában. Ugyanő négy foglalkozást is meglátogatott az alsó és felső tagozaton. Az esélyegyenlőségi pályázati támogatás felhasználása és elszámolása az alábbiak szerint megtörtént: Szállító Megrendelés tárgya Bruttó összeg Consact Kft Tantestületi képzés X-ért Kft. Tanulóbútor Művészellátó Fogyóeszköz Takács István IPR szaktanácsadás Bumbi busz Kft Gyermekszállítás ÖSSZESEN Az integrációs kereset-kiegészítésből a vezetőhelyettesek, a pályaválasztási felelős és a három nyolcadikos osztályfőnök, valamint a polgármester döntése alapján az intézményvezető részesült. A leszakadó rétegek segítése, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása kiemelt cél tehát, ez a tevékenység ugyanakkor soha nem jelenthet olyan engedékenységet a devianciákkal szemben, ami a többi tanuló érdekeit sérti. A megértés és az elfogadás nem egyenlő a normaszegés legalizálásával, ezért törvényes lehetőségeimen belül, és kötelezettségemnek megfelelően igyekezni fogok következetesen érvényt szerezni az iskola házirendjének és a magasabb rendű jogszabályoknak Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés Iskolánk tanuló-összetételét és szociokulturális környezetét ismerve alapvetően igaznak tartom a roma származású pedagógus, Bogdán Péter szavait: A romák problémáit és ez messzemenőkig vonatkozik az őket érintő pedagógiai módszerekre is akkor lehet hatékonyan kezelni, ha nem a kulturális másságunkat, hanem az emberi azonosságainkat hangsúlyozzák. Ebből a szempontból lesz egyértelmű a többségi társadalom számára, hogy az ún. cigánykérdés nem cigány, hanem szociális jellegű probléma. Ezzel a kiindulási

17 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ alappal a velünk szemben megnyilvánuló, az etnicitást kiemelő előítéletek élét is tompítani lehet. Pedagógiai Programunk alapján iskolánk biztosítja a cigány tanulók számára a cigányság kulturális értékeinek megismerését, történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, hagyományairól szóló ismeretek oktatását. Az iskola tanulói összetétele és társadalmi környezete miatt kiemelten fontosnak tartom a roma kultúra és történelem megismertetését úgy a roma etnikumhoz tartozó, mint a többségi társadalomhoz tartozó tanulók számára. Mindez a pedagógia eszközeivel segíti a cigányság integrációját. A cigány kisebbségi oktatás alapvető tartalmait a 32/1997 (XI.5.) MKM rendelet alapján határozzuk meg. A népismereti és kulturális tartalmak nem elkülönítetten, hanem az adott műveltségterület szerves részeként jelennek meg, feldolgozásuk magyar nyelv és irodalom, természetismeret, rajz, technika, ének-zene valamint osztályfőnöki órákon történik. Az osztályfőnöki tevékenységben kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a beszélgetések és ismeretterjesztő anyagok által elősegítsük a diákok szemléletváltozását a másság iránt, a roma kultúra, történelem és hagyományok bemutatásával csökkentsük a cigánysággal szembeni előítéleteket, erősítsük a roma fiatalok pozitív identitástudatának kialakítását, ösztönözzük továbbtanulásukat. Különös hangsúlyt fektetünk a cigány és nem cigány emberek közti párbeszéd kezdeményezésére Táborok, erdei iskolák, tanulmányi kirándulások Az iskolai nevelő-oktató munka nagyon fontos területe az erdei iskolai foglalkozások szervezése. A magyarkúti erdei iskolán kívül a 3.s és 7.z osztály (összesen 38 fő) szeptember között Mindszentkállán vett részt erdei iskolában. A Comenius program keretében 12 fős delegáció utazott Mariborba novemberében. Német és szlovén partneriskolánkat márciusában láttuk vendégül Budapesten, májusában pedig 13 fős vajdás csoport látogatott a németországi Grosskorbethába. Osztályprogramokon a következő külső helyszíneken fordultak meg tanulóink: Művészetek Palotája Dobogókő Planetárium Millenáris Park Népliget Margitsziget Budai Arborétum Váci Arborétum Magyar Tudományos Akadémia Új Köztemető Mezőgazdasági Múzeum Nemzeti Táncszínház Kolibri Színház Operettszínház Aréna Pláza mozi Westend korcsolyapálya Campona bűnmegelőzési kiállítás Gellérthegy Tűzoltó Múzeun Szentendre Veresegyháza Országház Városliget Orczy Park Csodák Palotája Állatkert Magyar Rádió Stefánia Palota SOTE Pilis-Csilló lovasiskola Bábszínház Nemzeti Táncszínház Kopaszi-gát

18 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Iskolai ünnepélyek A tanórákon kívüli munkán belül különösen fontosak a kulturális rendezvények, ünnepélyek. Ezeket az idén is a szokott magas színvonalon sikerült megszerveznünk: szeptember 1: Tanévnyitó ünnepély október: Aradi vértanúk emléknapja - akadályverseny október: a Zene Világnapja utcazenével a Bláthy Ottó utcában és a Nagyvárad téren. október: Állatok Világnapja és kisállat-bemutató október: az 1956-os forradalom ünnepe történelmi emlékhelyek felkeresése március: az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe iskolai ünnepély az alsóés felső tagozaton, nemzeti játszóház június: Nemzeti Összetartozás napja néptánc-gála és tanulmányi kirándulások június: Ballagás és évzáró ünnepély Iskolai rendezvények A nagy, egész iskolát megmozgató emléknapokon túl fontosak a különböző iskolai szabadidős rendezvények is. helytörténeti vetélkedősorozat a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesülettel együttműködve havi rendszerességgel: tematikus klubnapközi Téli játszóház alsó tagozatosoknak Mikulás ünnepség az alsó tagozatosoknak, óvodásoknak majd családi játszóház Karácsonyi Hangulatkeltés a Rezső téri templomban Osztálykarácsonyok Comenius gálahangverseny könyvtáravató és iskolai rajzpályázat Ilyenek vagyunk kulturális gála Pünkösdölő néptánc-gála Énekkari fellépések Iskolánk énekkara gazdag programot bonyolított az első félévben. A Zene Világnapján a Nagyvárad téren és a Bláthy Ottó utcában léptek fel a vajdás énekesek, október 8-án a Rezső téri templom bíborosi miséjén működtek közre. Az Önkormányzat bolgár vendégeit is dallal fogadtuk iskolalátogatásuk alkalmával. Felkérést kaptak a Tankönyves Vállalkozók Országos Szövetségétől egy konferencia megnyitására a Stefánia palotában, a Kőris utcai református gyülekezettől egy ádventi istentisztelet zenés szolgálatára, a SOTE Sebészeti Klinikájától a

19 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ karácsonyi ünnepségen való fellépésre, a Józsefvárosi Önkormányzat ádventi gyertyagyújtására és természetesen nem maradt el a hagyományos Rezső téri karácsonyi hangulatkeltő koncert sem. Márciusban a Magyar Pedagógusok Házában adtak gálakoncertet a zeneis tanulók, a kórus szépen szerepelt az Éneklő Ifjúság fővárosi és kerületi hangversenyén is. A kiskórus színesítette a könyvtáravató ünnepséget és énekeltek az iskolánkba látogató olasz vendégeknek is Gyermekvédelmi feladatok Az új tanévben személyi változás nem történt a gyermekvédelem területén. Immár a harmadik tanévet kezdtük ebben a feladatmegosztásban. Szalontai Sándorné tanító, a gyermekvédelmi feladatok közül a kedvezményes étkezések, tábori támogatások és tankönyvtámogatások adminisztrációs feladataival foglalkozik. Papp Lászlóné szociálpedagógus, a szociális munka eszközeivel próbál segítséget nyújtani a tanulókon keresztül a családoknak. E mellett végzi a hiányzások adminisztrálását, az ezekkel kapcsolatos jelzések időben történő eljuttatását a jogszabály által megjelölt személyeknek, hatóságnak. Támogatások: Étkezéstérítés: januártól már a RGYK-re jogosult - 8. évfolyamon tanulók is ingyenesen étkezhetnek. Ennek következtében szeptemberében már nem jelentkezett kerületi étkezéstérítési támogatás iránti igény. Még továbbra is gondot jelent, hogy az érintett családok csak a RGYK érvényességi határidejének lejártakor kérik annak meghosszabbítását. Így kb. 1 hónap jogfolytonosság kiesik, nincs összhang az érvényesség és az étkezés befizetési időszakok között. Bár a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk, figyelmeztetjük az időben történő ügyintézésre, csak humánussággal és rugalmassággal oldható meg ez a probléma. Erdei iskola, nyári üdülés támogatása: Az erdei iskolai támogatásokat (előző tanév II. félév és ennek a tanévnek I. félévére igényelt becsült - összeget) visszamenőleg, ill. aktuálisan osztottuk ki, mivel ez a pénzösszeg a nyári időszakban kerül iskolánk számlájára. A Káptalanfüreden üdülők már a támogatott összeggel tudtak befizetni. Tankönyvtámogatás Örültünk, hogy az elmúlt tanévhez hasonlóan idén is kiegészítette az Önkormányzat a normatív támogatásban részesülő tanulók tankönyvcsomagjainak árát. Az igényelt ,- Ft-ból ,- Ft került felhasználásra.

20 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Az iskolában végzett gyermekvédelmi munkának az lenne a feladata, hogy a szociális munka elveit és módszereit alkalmazva segítse a gyerekeket abban, hogy problémáikat megoldják, legyen az tanulmányi, viselkedésbeli, vagy egyéb természetű. Tudjanak alkalmazkodni környezetükhöz, ami megváltoztatandó, azt legyenek képesek megváltoztatni. Ami nem, azt viszonylag károsodásmentesen viseljék el. Tanulmányaik során a gyerekek vállalják a felelősséget azért, hogy a jövőjükre készülniük kell. Ehhez a felnőttek, pedagógusok munkája kell, ami a gyereket kellene, hogy motiválja. Az iskola természetes hely a szociális szolgáltatások számára. Ez esetben nem kell speciális tér szociális munkának, még az sem kell, hogy a kliensek kinyilvánítsák, hogy problémájuk van. E nélkül is a szociális munka hatókörébe kerülhetnek. Sok ember számára nagyon nehéz elismerni, hogy az életében olyan probléma van, amelynek megoldásában segítségre van szüksége. Erre az iskolai szociális munka esetében nincs szükség. A probléma létét mutatja az iskolai gond a gyerekkel: nem tanul, nem tud kijönni másokkal, rendetlenkedik az órán, vagy a szünetben, magányos vagy állandóan verekszik. Nem várjuk meg a beavatkozással, amíg a gyerek például összetűzésbe kerül a törvénnyel, vagy súlyos visszaélés áldozatává válik. Egészen korán, a probléma következményeinek visszafordíthatatlanná válása előtt lehet beavatkozni. Emiatt lehetnek nagyon fontosak az iskolában nyújtható szociális munkás által nyújtott szolgáltatások. De vajon milyen segítő szolgáltatást nyújtsunk olyan szülőnek, aki elismeri, hogy gond van, de érdemi munkát nem hajlandó végezni a gyermeke sorsának jobbra fordulása érdekében? Vagy minden szülői hatalmat átruház az iskolára, és azt kéri, neveljük mi a gyermekét? Sajnos ez a szülői hozzáállás egyre jobban eluralkodik, bár minden esetben tudatosítjuk a szülőben, hogy ezt a feladatot átvenni nem tudjuk és nem is akarjuk. Ez a hibás szülői attitűd megjelenik a gyermek viselkedésében is. Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek számára az iskola válik az egyetlen biztonságos, állandó közeggé. A vele foglalkozó pedagógusok válnak biztonságot, szeretetet, kiszámíthatóságot nyújtó, szülőt helyettesítő személyekké. Azonban ez a viszony hosszútávon nem tartható fenn, nem is egészséges. A szülők meggyengült felelősségvállalását támasztja alá az az adat is, hogy az elmúlt három tanév során minden évben egy tanulónk kikerült a családjából és átmeneti nevelésbe vették. Ebben a tanévben Z. Roland 4. t osztályos tanuló az Esze Tamás Gyermekotthonba került, átmeneti neveltként, de továbbra is iskolánk tanulója. Ő az egyik gyermek azok közül, akinek az iskola jelenti a biztonságot és az állandóságot. Azt a világot, ahol ő gyermekként létezhet. A tanév során során hét alkalommal került sor fegyelmit megelőző egyeztető eljárásra és egy fegyelmi tárgyalásra került sor. F. Olivér 6.t, D. Renátó 7.t és V. Zoé 5.t osztályos tanuló az egyeztetést követően önként távozott az iskolából, K. Richárd 4. t osztályos tanuló esetében az egyeztető eljárás során az a megegyezés született, hogy a tanuló a II. félévet magántanulóként teljesíti. Tantárgyi megsegítést a Gyermekjóléti Központ által működtetett Magántanulói Klub foglalkozás keretein belül kapott. K. Norbert 5.t osztályos tanuló sajnos az egyeztető utáni héten már olyan súlyosan megszegte a házirendet, hogy őt fegyelmi határozattal más iskolába kellett áthelyeznem. Az igazolatlan hiányzások kapcsán elsősorban a szülők felé küldtünk jelzéseket. A Gyermekvédelmi Iroda felé több alkalommal jeleztünk, mivel a tanulók igazolatlan hiányzása

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

SZONTAGH PÁL igazgató

SZONTAGH PÁL igazgató FÉLÉVI BESZÁMOLÓ 2012/2013 I. FÉLÉV KÉSZÍTETTE: SZONTAGH PÁL igazgató VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 2 Napról napra, lépcsőről lépcsőre megyek majd tovább

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben