SZONTAGH PÁL igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZONTAGH PÁL igazgató"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ 2011/2012 TANÉV KÉSZÍTETTE: SZONTAGH PÁL igazgató

2 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Nem az lesz sikeres, aki pusztán elkezd valamit. Az lesz sikeres, aki elkezdi, és ha a fene fenét eszik is, befejezi (Napoleon Hill) 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 1.1. Igazgatóhelyettesek Továbbra is a szeptemberében felállt iskolavezetés irányítja az iskolát. Pedagógiai igazgatóhelyettesként Szabóné Szél Julianna és Léhnert Béláné kolléganők munkájára számítok. Feladatkörük a következő: Szabóné Szél Julianna általános igazgatóhelyettes: évfolyam szakmai munkájának irányítása - Tanórán kívüli foglalkozások munkájának irányítása - Helyettesítések elrendelése - Nyolcadik osztályosok továbbtanulása - Kirándulások, táborok, rendezvények, erdei iskolák koordinálása - Iskolai drogmegelőzés koordinálása - Etnikai foglalkozások megszervezése - Naplóellenőrzés az 5-8 évfolyamon - Részvétel a kerületi igazgatóhelyettesi munkaközösség munkájában Léhnert Béláné második igazgatóhelyettes: évfolyam szakmai munkájának irányítása - Napközi otthon szakmai munkájának irányítása - Első osztályosok beiskolázása - Statisztikák elkészítése - Tankönyvrendelés koordinálása - Naplóellenőrzés az 1-4. évfolyamon - Gyermekvédelmi ügyek - Fejlesztő foglalkozások megszervezése - Részvétel a kerületi minőségbiztosítási és ellenőrzési programban 1.2. Munkaközösség-vezetők Alsós I. (reál) Alsós II. (humán) Napközis Munkaközösség neve Humán (magyar, történelem, könyvtár) Reál I. (matematika, fizika, kémia, informatika, technika) Reál II. (biológia, földrajz, fizika) Fejlesztő Testnevelés és sport Művészeti (ének-zene, rajz) Munkaközösség-vezető Mészárosné Brezina Csilla Bozsics Zsanett I. félévben: Bajnokné Vincze Orsolya II. félévben: Pakodiné Tóth Gabriella Farkasné Gömöri Rita Sipeki Ágnes Fleck Zsófia Nagy Zsuzsanna Borka Gábor Farkas Géza

3 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Idegen nyelvi (angol, német, olasz) Osztályfőnöki Borkáné Zord Andrea Dudás Fabiola Kerületi munkaközösség-vezetői megbízatást lát el: Nékám Róbertné (művészeti), Gosztonyi László (történelem). Továbbra is Lukácsi István a kerületi technika tantárgygondozó. Szontagh Pál szeptember 30-ával kerületi igazgatói munkaközösség-vezetői megbízatásáról lemondott. A január 3-ától kisgyermeke születése miatt tartósan távol lévő Bajnokné Vincze Orsolya helyett február 1-jétől Pakodiné Tóth Gabriellát bíztam meg a napközis munkaközösség vezetésével Távozó és új kollégák A tanév elején nyugállományba vonulása miatt távozott intézményünkből Szóka Mária könyvtárostanár és Szabó Sándorné konyhai dolgozó. A megnövekedett alsós létszám miatt engedélyezett pedagógus álláshelyeink száma egy fővel, 53 főre nőtt. A megüresedett álláshelyekre kineveztem Deme Orsolya és Balla Péter kollégákat. Szabó Sándornét nyugdíjasként tovább foglalkoztatjuk. Üres takarítói álláshelyünket Oláh Marianna alkalmazásával betöltöttem. Lukácsi István oktatástechnikusi megbízatását visszavontam, ezt a feladatot a továbbiakban Kauzál Péter látja el. Kauzál Péter félállású portási megbízását szeptembertől Herzl Györgyi látja el ugyancsak másodállásban. Hallerné Simon Eszter, Lehoczki Lászlóné, Dombi-Szabó Márta, Nagyné Höchst Ágnes, Barta Edit GYES-en/GYED-en lévő kolléganők helyettesítésére szerződéssel alkalmaztam Uttry Orsolya, Filep Mária, Kukucska Lívia, Bányai Csaba és Bódis Csaba kollégákat. A kisgyermeke nevelése miatt távol lévő Szabó Katalin és Ritter Márta valamint a házastársa külszolgálata miatt fizetés nélküli szabadságot kapott Györgyné Szabó Ildikó pótlását belső helyettesítéssel, illetve közcélú foglalkoztatással látjuk el. Györgyné helyettesítésére, közhasznú foglalkoztatása lejártával félállásban határozott időre alkalmaztam Bite Zsoltot könyvtáros asszisztensi munkakörben. Munkánkat segítette még több közcélú foglalkoztatott pedagógus asszisztens: szeptember 30-ig Imre Helga, január 31-ig Bite Zsolt és Orbán Katalin, április 1- től december 31-ig Orbán Katalin, Jámborné Szász Erzsébet és Sebők Anett. A tanév során több közcélú foglalkoztatott takarító is megfordult intézményünkben, de foglalkoztatásuk sok esetben nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, sem a dolgozók, sem a munkáltató oldaláról, többen távoztak szerződésük lejárta előtt. Sajnos állományunkat több tartós betegség is tizedelte. Nyitrai Andrea szabadidő-szervező januártól decemberig munkaképtelen volt, Bangó Attila udvartakarítót munkahelyi baleset érte, Fazekas Ferencné portás tartós táppénzen volt. Utóbbi kettő helyére a tanév elején hosszabb-rövidebb időre helyettesítésre alkalmaztam Nagy Dávid és

4 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Szili Sándor munkavállalókat, a feladatellátás zavartalansága érdekében. Novemberre Bangó Attila és Fazekasné visszatért a munkába. Közalkalmazotti jogállásáról október 1-jével lemondott Göbölyné Vincze Katalin, státuszára határozatlan időre kineveztem az addig helyettesként foglalkoztatott Rafael Annamária napközis nevelőt. Bajnokné Vincze Orsolya kisgyermeke nevelése miatt tartósan távol van, pótlására határozott időre alkalmaztam Vargáné Asztalos Márta napközis nevelőt Technikai álláshelyek Egy, az önkormányzat felkérésére írt szakértői anyag szerint az egyes intézmények technikai álláshely-ellátottsága nem arányos. Az egységes ellátottságot célzó javaslat szerint intézményünknek további 0,5 fő pedagógus asszisztensre, 1,1 fő takarítóra és 0,5 fő konyhai kisegítőre lenne szüksége. Az arányos teherviseléshez képest a technikai dolgozók létszáma jelenleg 2,1 fővel alacsonyabb az elvárhatónál. A Képviselő-testület határozata értelmében augusztus 1-től 1 szabadidő-szervezői, szeptember 1-jével 1 takarítói álláshelyet kaptunk. A szabadidő-szervezői álláshelyre a Práter Általános Iskola megszűnése miatt áthelyezéssel alkalmazom Harangi László kollégát. Nyitray Andrea jelenlegi szabadidőszervező munkamorálja és teljesítménye nem felel meg a vezetői elvárásoknak. Remélhetően a Harangi László érkezése okozta versenyhelyzet őt is színvonalasabb munkavégzésre sarkallja majd. Amennyiben nem, úgy megfontolandó státuszának visszaadása, egyben munkaviszonyának megszűntetése. Az üres takarítói álláshelyre terveim szerint a közcélú foglalkoztatás keretében bizonyított takarító kollégák közül alkalmazok majd munkatársat Jubileumi jutalmak, kitüntetések Nagy tisztelettel gondolok azokra a kollégáimra, akik hosszú évtizedek óta részesei a kerületi közoktatás alakításának. A tanév elején köszönthettük Farkas Géza, Farkasné Gömöri Rita és Tabajdi Ágnes kollégákat közalkalmazotti jubileumuk alkalmából. Ugyancsak szeretettel gratulálok nyugdíjba vonuló kollégáimnak, Dr. Tarr Károlynénak és Stefán Tibornénak a Pedagógus Szolgálati Emlékéremhez. 2. TÁRGYI FELTÉTELEK 2.1. Épület karbantartása 2011 nyarán jelentős önkormányzati beruházások történtek az iskolában. Megerősítésre került a III. emeleti tornaterem alatti födém, így az korlátozás nélkül használható. III. emeleti tornaterem egyik hosszanti oldalán valamint a felújított II. emeleti tantermekben a régi

5 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ fűtőtestek újakra lettek cserélve. III. emeleti fiúöltözőhöz csatlakozó mosdó és zuhanyozó fel lett újítva, ezáltal használhatóvá vált. A tanári étterembe új fűtőtest került, így fűtési időszakban is normálisan használható. Felújították a II. emeleti nyelvi szaktantermeket, kiszélesítve a folyosót, csökkentve a termek közötti áthallást. Kiegészítő beruházásként új burkolatot kapott a III. emeleti tornaterem, kijavították a 2001 óta kritikus állapotú III. emeleti fiú öltöző falát és rendbehozták a csatlakozó vizesblokkot. Az új falak azóta repedezni kezdtek, januárjában garanciális javításként a repedéseket eltüntették. Az iskola alapítványa támogatásával kifestettük a fsz. 30. és a III.92. termeket valamint a nevelőtestületi szobát. Szülői igényekre reagálva a pénztárhelyiség pénztári ablakát megemeltettem, átalakításra került a helyiség berendezése is. Több mint egy év után a Kisfalu Kft. kijavította a júniusában balesetveszélyessé vált bejárati ajtót, valamint a tetőt. Sajnos más felújításra nem volt fedezet, költségvetésünk az alapvető karbantartási munkálatok forrását sem biztosítja. Karbantartóink lemázolták az I. emelet tantermeinek ajtaját, wc-papír és törölköző-tartókat szereltek a mellékhelyiségekbe. Saját beruházásból rendbe hozattuk az épület falát áztató esővíz levezető csatornát és karbantartóink bevakolták, újrafestették az átázás miatt levált lépcsőházi faldarabot. A II. emeleti lány-wc elöregedett, rongálás miatt javíthatatlanná vált ajtóit az I. emeleti fiúwc esetében bevált lengőajtókra cseréltük ki. A II. emeleti tantermekből elbontott elemekből az alagsorban kialakításra került egy karbantartói raktár. Sajnos nem javult a helyzet a lassan életveszélyessé váló kerítésszakaszok javítása terén. A Vajda Péter utcai szakaszon az elkorrodált, balesetveszélyes kerítésszakaszok mielőbbi cseréje szükséges. A Képviselő-testület döntése alapján a nyáron megtervezésre kerül a sportudvar ideiglenes befedésére alkalmas sportsátor, reményeink szerint az FTC-vel együttműködve 2012/2013- ban kivitelezésre kerülhet a nagyszabású beruházás Intézményi költségvetés teljesülése Minden eddiginél szigorúbb takarékoskodással több módosítás és átcsoportosítás után es költségvetésünket teljesítettük. Mint már többször jeleztem a fenntartó tisztségviselői felé, karbantartási és tisztítási költségeinken tovább nem tudunk megtakarítani, ezzel az intézmény biztonságos és higiénikus működését veszélyeztetnénk. Különösen nagy terhet róttak a költségvetésre a kerületi TÁMOP pályázat miatt megnövekedett fénymásolási költségek, illetve a felújítások miatt szükséges többlettakarítás. A műemlék jellegű épület fenntartása aránytalan többletterhet ró a működtetőre, a 85 éves nyílászárók megrongálódása, a kiskorúakon behajthatatlan tanulói rongálások javítása, a hatalmas épület takarítása, a két udvar és előkert takarítása, fűnyírása már az elmúlt években is alig volt finanszírozható. Az árak emelkedésével párhuzamosan a fenntartó évben 10%-os költségvetési elvonást foganatosított és kis korrekcióval ezt tekintette bázisnak a 2012-es évre is. Sajnálatos tény, hogy az egy tanulóra jutó

6 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ önkormányzati támogatás szempontjából intézményünk messze sereghajtó. Míg egy tanulóra a Vajdában 377 ezer Ft önkormányzati támogatás jutott évben, addig ez az összeg a Németh iskolában 609 ezer, a Práterben 577 ezer Ft, de még a második legkevesebbet kapó Losonciban is 449 ezer Ft. (forrás: Józsefvárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program). Intézményünknek bérmegtakarítása 2012-ben sem volt, a nyugdíjba vonuló kollégák járandóságát sem tudtuk kigazdálkodni, ezért költségvetésmódosítási kérelemmel fordultam fenntartó felé. Hosszú évek óta először pedagógusnapon sem volt mód jutalmazásra sem a vezető, sem a beosztottak vonatkozásában. A beosztott pedagógusok között a minőségi bérkiegészítés és a teljesítményösztönző juttatás időarányos része felosztásra került Iroda, adminisztráció feltételeinek javítása A tanuló- és pedagógus-nyilvántartásban maradéktalanul bevezetésre került a Közoktatási Információs Rendszer (www.kir.hu). A munkaügyi és étkeztetési nyilvántartást továbbra is jól bevált eddigi szoftvereinkkel végezzük. A leltározáshoz használt SÁFÁR program alapján készített leltárnyilvántartás átadásra került a Németh László Általános Iskolának. A leltározás decemberében határidőre megtörtént, felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy több tétel többször is szerepel a leltárban más-más megnevezéssel, ezek törlését kezdeményeztem a Németh iskola illetékeseinél. Elavult, használhatatlan audiovizuális és informatikai eszközeinket a tavaszi szünetben leselejteztük, a nyilvántartás aktualizálását és a selejtezési jegyzőkönyv aláírását azóta is várjuk vissza a Németh iskolától. Az önkormányzat 2010-ben a FOK Kht-tól szerzett be akkreditált tanügy-igazgatási szoftvert intézményünk számára, ennek bevezetése kapacitáshiány miatt még nem történt meg. Sajnos az elkeserítő költségvetési helyzet miatt a fénymásolási költségeket radikálisan csökkentenünk kell, így csak a legszükségesebb esetben engedélyezem a fénymásolást. A fejlesztő pedagógusok helyiségeit internet-hozzáféréssel, számítógéppel és nyomtatóval láttuk el Taneszközök, szemléltető eszközök beszerzése Taneszközök, szemléltető eszközök beszerzésére kizárólag pályázati forrásból van lehetőség. 2011/2012-ben öt forrás is biztosított erre: a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros tanulók nevelés-oktatására nyert összesen Ft-ból a munkaközösségek összesen Ft-ot használhattak fel. Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekre nyert összesen Ft-ból tanulóbútorokra Ft-ot, taneszközökre Ft-ot költöttünk. Sportiskolai módszertani központként az első félévben Ft-ot nyertünk, ebből Ft-ért sporteszközöket vettünk. Ezen felül az Adidas és a Fővárosi Önkormányzat pályázatán a negyedik legsportosabb iskola lettünk, így Ft értékben nyertünk adidas sportszereket. A Nemzeti Tehetség Program pályázatán Ft-ot nyertünk, ebből Ft-ért hangfalakat és cd-s magnókat vásároltunk.

7 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ A technika munkaközösség eszközszükségletének finanszírozása normatív alapon történik, az összeget a reál I. és az alsós II. munkaközösség között osztottam fel. Az iskola alapítványán keresztül szerzett adományból az I.63. tanterembe új tároló polcok kerültek beszerzésre. A 3.s osztály külsősegítségből írásvetítő vásznat, a 2.t osztály számítógépet kapott Munka- és tűzvédelem A tűz- és munkavédelmi felelős feladatát továbbra is a Konifó Kft. látja el. Az éves tűz- és munkavédelmi oktatás és a tűzriadó próba rendben megtörtént. A májusi tűzoltósági ellenőrzés utóellenőrzése szeptemberében megtörtént, mindent rendben talált Iskolabusz A Józsefvárosi Önkormányzat határozatával iskolabusz indítását határozta el a Százados úti lakótelep és a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola között a 2008/2009-es tanévtől. A szolgáltatás a 2011/2012-es tanévben is folyamatos. Az önkormányzat 2012-re biztosítja az iskolabusz szolgáltatás fedezetét iskolánk költségvetésében. A buszon a tanulók pedagógiai felügyeletét a pedagógus asszisztens vagy szabadidő-szervező látja el Pályázati eredmények A fenntartó által benyújtott pályázatokon a beilleszkedési, tanulási magatartási zavaros tanulók nevelés-oktatására Ft-ot, az esélyegyenlőségi intézkedésekre Ftot, integrációs bérkiegészítésre Ft-ot nyertünk. Köszönet az önkormányzat munkatársainak a pályázatok adminisztrációjában végzett munkájukért! Jelenleg is várjuk a II, féléves esélyegyenlőségi pályázat elbírálását. Intézményi pályázatokon összesen Ft többletforrást tudtunk bevonni. Folyamatban van sportiskolai támogatási igényünk, és terveink szerint elindulunk a TÁMOP pályázaton is. Pályázat kiírója Pályázat megnevezése/tárgya Megpályázott összeg Tempus Közalapítvány Multilaterális iskolai projektek EUR ~ Ft Tempus Közalapítvány Nemzeti Sport Intézet Idegen nyelvű pedagógiai asszisztens Sportiskolai tevékenység asszisztens ösztöndíja Biztosított Pályázat önrész eredménye EUR ~ Ft 0 asszisztens ösztöndíja Generali Biztosító Napközis udvari játékok elutasítva Nemzeti Sport Intézet Sportiskolai tevékenység

8 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Fővárosi Önkormányzat ESZA Kht. Nemzeti Sport Intézet Wekerle Sándor Alapkezelő Sportszerek (Sportolj velünk! program) TÁMOP Referenciaintézmény Sportiskolai tevékenység NTP-RITP-11 tehetséggondozó pályázat Ft Ft értékű sportszer Ft Ft Ft 0 elbírálás alatt Ft Ft NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATOK 3.1. Szövegértési és alapvető matematikai képességek fejlesztése, korszerű mérésmetodikai eszközök alkalmazása Nagy öröm, hogy évről évre az országos átlagot meghaladó eredményeket érünk el a kompetencia-méréseken, sőt nemegyszer a fővárosi átlagot is meghaladták a tanulók méréseredményei de ez nem tehet megelégedetté vagy elbizakodottá bennünket. A szövegértés, az alapvető matematikai képességek, az újszerű feladattípusok gyakoroltatása, hangsúlyozása mindannyiunkra feladatot ró. Bíztató jel, hogy tanítványaink az Apáczai Kiadó szövegértési felmérésén is szinte minden évfolyamon meghaladták a fővárosi átlagot. A minőségügyi team rendelkezik egy jelentős feladat-adatbankkal az elmúlt mérések anyagáról. Kérem és elvárom, hogy a team mérésmetodikai ismereteivel és tapasztalatainak átadásával támogatója, sőt katalizátora legyen a pedagógusok módszertani megújulásának. A humán munkaközösség minden évfolyamon végzett szövegértési méréseket, ezek eredménye általában elfogadható, de a 8. évfolyam két osztályában is elkeserítően gyenge lett. Különösen aggasztó ez az országos kompetenciamérés előtt. A évi mérési eredmények: 6. évfolyamos mérés összesített eredménye: ORSZÁGOS ÁTLAG: =2951 pont KERÜLETI ÁTLAG: =2803 pont VAJDA: =3045 pont

9 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ évfolyamos mérés összesített eredménye ORSZÁGOS ÁTLAG: =3178 pont KERÜLETI ÁTLAG: =3101 pont VAJDA: =3254 pont A kompetenciamérés összesített eredményei alapján a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola összesített eredményei az országos és kerületi átlageredményeket minden évfolyamon meghaladták, matematikából 6. és 8. évfolyamon a fővárosi átlagot is felülmúló eredmények születtek Egészségtudatos, környezetbarát nevelés

10 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Ökoiskolaként kiemelt figyelmet fordítunk a természeti környezet megismerésére és megőrzésére. A drog és egyéb szenvedélyek elleni felvilágosítás egyre fontosabb része az iskolai nevelésnek. Az első félévben az iskola hátsó udvarán kulturált körülmények között folyamatos lehetőség volt a papírgyűjtésre, sajnos a gazdasági nehézségekre való hivatkozással a partner cég az együttműködést felmondta. Az Öthét egyesület már egy éve jelezte együttműködési szándékát a szelektív hulladékgyűjtésben, de konkrét lépéseket eddig még nem tettek. Regisztráltunk műanyagkupak-gyűjtő akciókba is, az így befolyt összegeket a diákönkormányzat használhatja fel. Szemléletformáló céllal az iskola udvarán egy komposztálót állítottunk fel. Tanulóink részt vettek az Apró lépés készíts valamit hulladékból országos pályázaton, ahol a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola nyerte el a legaktívabb közösség díját. Ezen felül Pakodi Csenge I., a 2.s osztály csapata III. díjat nyert különféle alkategóriákban. A környezettudatos nevelés céljait szolgálja a környezetvédelmi szakkör is. A Magyar Vöröskereszt ruhagyűjtő konténert állított fel az előkertben. Környezettudatos nevelőmunkánk megkoronázásaként a tanév végén elnyertük az Örökös Ökoiskola címet Erdő projekt 2011 az erdő éve. Ebből az apropóból akadályversenyt és folyamatos erdőismereti projektet szerveztünk, amely a munkaközösségek munkatervébe is beépült. A népligeti akadályverseny nagy siker volt. Egész féléves internetes levelező versenyünk legeredményesebb résztvevőit állatkerti kirándulással jutalmaztuk. A 6-os és 7-es napközis csoport is saját fát választott a ligetben, amit évszakonként megfigyelnek. A 6-os csoport a folyosóra erdőrészletet készített, amit időszakonként aktuális díszbe öltöztetnek. Szintén a folyosót díszítette a 7-es csoport által, saját kézlenyomattal készített osztályerdő. A földszinti folyosóra fűzfát készítettek vízi világgal a 8. csoport tanulói. Kézműves foglalkozások keretében több osztály is alkotott Tudás fáját, családfát, mesefát, műanyag- és papírhulladékból erdőt és újrahasznosított PET palackból madáretetőt. Igyekeztünk a kulturális foglalkozásokat is az erdő témakörnek megfelelően kiválasztani. Több osztály is megnézte az Erdei kalamajka c. előadást, és ellátogattak a Mezőgazdasági Múzeumba Mese projekt A meseteremtő lelki folyamatok a világon mindenütt egyformák. A mese forrás az életben maradáshoz, iránytű az élet útvesztőihez, azonosulási minta, mankó a cselekvéshez. Beavat a sors rejtelmeibe, az emberiség évezredes tapasztalata sűrűsödik benne. Nem azt mondja a mese, hogy nincsenek problémák az életben, hanem azt, hogy meg lehet oldani őket. A mese titka a rendbe hozhatóság! A mese kollektív történet, kétszereplős: mesemondó és mesehallgató; a mesemondó a kollektív bölcsesség hordozója feltárja a tapasztalatok tárházát, annak fokozatait a

11 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ befogadó, a problémával küzdő hallgató előtt, hogy az megmerítkezve a forrásban megoldást találjon gondjaira. A mai társadalom gyermekeinél, sajnos, egyre inkább veszendőnek tűnik a mese (olvasás, mesélés) által közvetített értékek felismerése, megismerése. Nekünk, pedagógusoknak, nagy szerepünk van abban, hogy megszerettessük tanulóinkkal ezt az örök érvényű, kollektív tudáson nyugvó életformát, a meselétet. Tanítványaink részt vesznek a Graph-Art Kiadó Partneriskola-programjában, ott vagyunk a referencia intézmények sorában. 8 alsós osztályunk teljes létszámban rendszeres olvasója a Tappancs és Tudorka magazinnak szeptember óta. Rendszeresen indulunk tanulmányi és közismereti levelezős, internetes versenyeiken is. Az olvasóvá nevelés jegyében egész tanéves mese projektet szervezünk, melynek része íróolvasó találkozók szervezése is. Iskolánkban járt és mesélt a gyerekeknek Böde Péter vándor meseíró, K. László Szilvia költőnő, Jakupcsek Gabriella televíziós személyiség és Jankovics Marcell Kossuth-díjas rajfilmrendező is. Iskolai könyvtárunkat egykori igazgatónkról, Kántor Zsuzsa József Attila-díjas íróról neveztük el. A rendezvénnyel párhuzamosan kerületi rajzpályázatot hirdettünk Mese témakörben, melynek alkotásai a III. emeleti folyosókon láthatók. A könyvtár-elnevezési ünnepségen zenés és irodalmi műsorral szerepeltek tanítványaink, az osztályok irodalmi tablókat készítettek a könyvtári folyosókra. Iskolai meseíró és mondó versenyünk zsűrielnöke Kántor Zsuzsa fia, a szintén József Attila-díjas költő, Kántor Péter volt. A 4.t osztály az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban a Tündérboszorkány a könyvtárban elnevezésű bemutató rendezvényen vett részt. A mese projekthéten az ismert emberek után szülők, tanárok és tanulók olvastak meséket különböző osztályokban. A projekthét végén egész napos Mese projektnapot tartottunk, ami a tanulók és tanárok körében is nagy siker volt Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése Idén két nemzetközi pályázat keretében nyílik mód az idegen nyelvek intenzív használatára. A tavalyi tanévben megnyert- a Tempus közalapítvány által finanszírozott-pályázatban kapcsolatot építettünk ki egy szlovén és egy német iskolával. A pályázat feltételei szerint 2 év alatt különböző feladatokat kell megvalósítanunk. Az idei tanévben 3 mobilitást kell lebonyolítanunk. Novemberben volt 9 diákunk és 3 tanárunk az igazgató úr vezetésével Szlovéniában, Mariborban és Ljubljanában. Márciusban minket látogatott meg a két iskola küldöttsége. Az iskolai programokon túl meglátogatták a Parlamentet, a Budai várat, a Pálvölgyi cseppkőbarlangot és a Csodák Palotáját is. A küldöttséget az önkormányzatban fogadta Sántha Péterné alpolgármester asszony is. A külföldi vendégek tiszteletére zeneis tanulóink gálahangversenyt adtak a Magyar Pedagógusok Házában. Májusban a harmadik projekttalálkozóra Grosskorbethában került sor. Az iskolai programokon túl a 10 gyerek és 3 tanár megismerkedhetett Drezda, Lipcse, Halle és Merseburg nevezetességeivel is.

12 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Megalkottuk a másik két iskolával közös honlapunkat Uttry Orsolya vezetésével, amelyen az iskolát bemutató filmet, a 6. évfolyam által, megadott témában készített és egy Budapestről készült PPT prezentációt valamint négy nyelvű (magyar-angol-szlovén-német) szószedetet találhatunk. Hasonlóan a Comenius pályázathoz, Grundvig- pályázaton keresztül egy Bulgáriából érkező tanárasszisztens segítette a munkánkat. Mivel Maria Tsakova a szófiai Sportakadémián végezte tanulmányait, nemcsak a nyelvtanításban, hanem a testnevelésben is részt vehet. Jelenlétével a tanulók megtapasztalhatják az angol nyelv használatát hétköznapi helyzetben és nyelvi biztonság mellett félelmüket leküzdve a való életben is könnyebben boldogulhatnak. Ez azonban a kollégáinkra is igaz, akik eleinte nem, vagy alig mertek angolul beszélni, most azonban egyre bátrabban beszéltek és feloldódtak Maria jelenlétében. A program jövőre folytatódik, egy török pedagógiai asszisztens érkezik majd a Vajdába Tanulmányi munka Az iskola továbbra is ciklusi órarenddel dolgozik. Az önkormányzat által elfogadott óraterv alapján az órarendek az első tanítási naptól már készen vannak, a második félévben csak kisebb módosítására volt szükség. A ránk jellemző - minél többet, minél jobban, minél eredményesebben - szemlélet továbbra is igaz kell, hogy legyen, de nagyon kell figyelni, tervezni a megtanítandó tananyagot, hogy a törzsanyagot feltétlen minden tanulóval el tudjuk sajátíttatni. A követelményeket mindig pontosan meg kell határozni. A második félév tanulmányi eredményei kis mértékben javultak az első félévhez képest. Tizennéggyel több a kitűnő (26 helyett 40), egy tizeddel magasabb az osztályátlag (3,6 helyett 3,7). 16 tanuló bukott meg egy vagy két tárgyból, mindössze hatan szereztek három vagy több elégtelent. Tapasztalataink szerint nem a képességek hiánya, hanem a hanyagság, rendetlenség és a mulasztások állnak az eredménytelenség hátterében. Sokszor úgy érezzük, a gyenge eredmények a pedagógusokat jobban érdeklik és nyomasztják, mint a tanulókat és szüleiket. Rengeteg a felszerelés-hiány, a felkészületlenség, a nemtörődömség. Tanulmányi eredmények százalékosan

13 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Fontos korparancs a nyelvoktatás hatékonyabbá tétele már az általános iskolában is. Évfolyamonként a T és Z osztályokban nyelvoktatást haladási szintenként kell megszervezni, különösen angol nyelvből, ahol évfolyamonként 3-4 csoport is van. A nyelvgyakorlás, nyelvhasználat szempontjából fontosak a fent részletezett nemzetközi pályázatok. A tehetséggondozás feladatát továbbra is kiemelten kezeljük. Hagyományos szaktárgyi, újságíró, kézműves (rajz) szakköreink mellett a diáksportkörök és az énekkar is folytatja munkáját. Fontos, hogy a sokszínű délutáni elfoglaltságok ne okozzanak egészségtelen versenyhelyzetet a kollégák között, ehhez gondos időbeosztásra van szükség. Szakkörökön és sportkörökön a tanulók 192%-a (a legtöbben többfélén is) vesz részt. A már megszokott iskolai projektnapokon kívül figyelemre méltó kezdeményezés a reál I. munkaközösség által szervezett témadélutánok ( Gagarin az űrben, Dinamó 150 ) illetve a reál II. munkaközösség által szervezett természettudományos témanapok rendszere. Sikeresen fenntartottuk a hagyományosan kiemelkedő szereplésünket a kerületi, fővárosi és országos szintű tanulmányi, művészeti és sport versenyeken. Kerületi versenyeken 202, budapesti versenyeken 18, országos versenyeken 51 dobogós helyezést szereztünk. Minden kolléga megkap minden erkölcsi és lehetőség szerint anyagi támogatást a tanulók sikeres felkészítéséhez. Idei legkiemelkedőbb eredményünk az országos floorball unihoki diákolimpián szerzett aranyérmek, az utánpótlás bajnoki címek, az ének- és népdaléneklési verseny aranyérmei, a kerületi matematika illetve Kazinczy-versenyen elért első helyezések, illetve az országos Kazinczy-versenyen Balogh Alexandra által szerzett bronz érem. Nem szabad elfeledkeznünk a gyengébb eredményt elérőkről, az önhibájukból, vagy azon kívül lemaradókról sem. Minden évfolyamon minden tantárgyból lehetőséget kell biztosítani korrepetálásra, felzárkóztatásra. A Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkező tanulóknak évfolyamonként 1-1 matematikai és magyar többlet korrepetálási órát biztosít a fenntartó. Korrepetáláson a tanulók 37%-a vesz részt. Fejlesztő pedagógusaink három osztályban tartottak önismereti osztályfőnöki órákat. Szabóné Szél Julianna és Takács Leonóra mentálhigiénés foglalkozásokat tartott 7.és 8. évfolyamon.

14 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ BTM és SNI tanulók aránya Munkánkat az idei tanévben is segítik az MH Líceum és a Zöld Kakas Középiskola pedagógusai, akik resztoratív pedagógiai kompetenciákkal segítenek a konfliktuskezelésben idén elsősorban a 4.t osztályban. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk, hogy munkánk objektív külső fórumokon is megméressék. Elemeznünk kell az elmúlt évek OH méréseinek és fenntartói mérésének eredményeit. A sikeres mérésekhez szükséges a tavalyi hasonló mérések eredményének kiértékelése, amit a munkaközösségek tanévkezdő értekezletükön végeztek el. A NEFMI és az OKI megbízásából januárjában könyvtári szakfelügyeleti látogatás volt az intézményben, alapvető hiányosságot nem tárt fel, javaslatai beépítésére intézkedési terv készült. A kerületi pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a II. félévben a napköziben illetve informatika órákon szaktanácsadói látogatásokra került sor, mindkét szakértő nagy elismeréssel szólt a Vajdában folyó munkáról. Ugyancsak pozitív megerősítést kaptunk az ÖMIP keretében a tanórán kívüli oktatást vizsgáló szaktanácsadótól Referenciaintézmény, tehetségpont Intézményünk 4 jó gyakorlatát regisztrálták az Educatio Kht szolgáltatói kosarában. Ez lehetőséget adott a referencia-intézményi pályázaton való elindulásra, ahol pozitív előminősítésünk megtörtént az alábbi területeken: Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területén szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő

15 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Ökoiskola, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény, tehetségpont Befogadó pedagógiai gyakorlat/ integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény augusztusában e tanúsítvány birtokában indulhattunk el a TÁMOP pályázaton, amelyen a kiíró januári döntése alapján Ft-ot nyertünk. A pályázat keretében számos pedagógus-továbbképzésrte került sor januárjában regisztráltunk a Magyar Géniusz Programirodánál Tehetségpontként, akkreditációnk azóta is várat magára. A referencia-intézményi pályázat átlátható és kézzelfogható pályázati rendszere helyett a tehetségpontok inkább szakmai-ismerettségi kluboknak tűnnek, ahová körön kívülről, egyszerű minőségi, tehetségfejlesztési munkával nem nagyon lehet utat törni. Ettől függetlenül nem adjuk fel ezen a területen sem a továbblépést, de korlátos kapacitásunkat az átlátható és konkrét eredménnyel kecsegtető feladatokra kell összpontosítanunk. Első sikerünk ezen az úton a Nemzeti Tehetség Program NTP-RITP pályázatán tehetséggondozó programokra elnyert Ft-os támogatás Intézményi dokumentumok Intézményünk Házirendjét széles körű konszenzussal fogadtuk el az előző tanévben, és szeptember 1-jével hatályba léptettük. Fontos változás volt a csengetési rend megváltoztatása, a kapuügyeletesi rendszer bevezetése és a 7.50 után érkezők későként való regisztrálása. A belső ellenőrzés javaslatot tett a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálására. Ezt átmenetileg függelékkel oldottuk meg, az SZMSZ átdolgozása a jogszabályi változások függvényében 2012/2013-ban várható. A könyvtári szaktanácsadó javaslatot tett az Alapító okirat módosítására, ezt kezdeményeztem a fenntartó illetékeseinél, megváltoztatott alapító okiratunk április 1-jével lépett életbe Képességkibontakoztatás, integrált nevelés A képesség-kibontakoztató pedagógiai felkészítés egyik legfőbb célja, hogy a tanulók szociokulturális háttere miatt otthonukban nem biztosított fejlesztést megvalósítsa. A törzsanyag jobb megértését, a tanultak belsővé tételét, elmélyítését célzó foglalkozások alkalmasak arra, hogy a foglalkozásokon részt vevő tanulók ne maradjanak le társaiktól, s így ne váljanak kedvetlenné, érdektelenné az iskolai munkában.

16 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ A képesség-kibontakoztató program keretében kapnak lehetőséget a tanulók arra is, hogy eljussanak kiállításra, múzeumba, színházba. Ugyancsak nagyon fontos az egészségtelen környezetben élő tanulók egészséges életmódra nevelésében a rendszeres testmozgás lehetőségének biztosítása. Célunk az alkalmazott, kézzel fogható ismeretszerzés lehetőségének fejlesztése, ezért a képesség-kibontakoztató normatíva dologi keretéből szemléltető eszközök beszerzésére nyílik lehetőség. Az IPR-program adminisztrációját konzultáció során tekintették át az osztályfőnökök Takács István IPR-szakértő segítségével februárjában. Ugyanő négy foglalkozást is meglátogatott az alsó és felső tagozaton. Az esélyegyenlőségi pályázati támogatás felhasználása és elszámolása az alábbiak szerint megtörtént: Szállító Megrendelés tárgya Bruttó összeg Consact Kft Tantestületi képzés X-ért Kft. Tanulóbútor Művészellátó Fogyóeszköz Takács István IPR szaktanácsadás Bumbi busz Kft Gyermekszállítás ÖSSZESEN Az integrációs kereset-kiegészítésből a vezetőhelyettesek, a pályaválasztási felelős és a három nyolcadikos osztályfőnök, valamint a polgármester döntése alapján az intézményvezető részesült. A leszakadó rétegek segítése, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása kiemelt cél tehát, ez a tevékenység ugyanakkor soha nem jelenthet olyan engedékenységet a devianciákkal szemben, ami a többi tanuló érdekeit sérti. A megértés és az elfogadás nem egyenlő a normaszegés legalizálásával, ezért törvényes lehetőségeimen belül, és kötelezettségemnek megfelelően igyekezni fogok következetesen érvényt szerezni az iskola házirendjének és a magasabb rendű jogszabályoknak Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés Iskolánk tanuló-összetételét és szociokulturális környezetét ismerve alapvetően igaznak tartom a roma származású pedagógus, Bogdán Péter szavait: A romák problémáit és ez messzemenőkig vonatkozik az őket érintő pedagógiai módszerekre is akkor lehet hatékonyan kezelni, ha nem a kulturális másságunkat, hanem az emberi azonosságainkat hangsúlyozzák. Ebből a szempontból lesz egyértelmű a többségi társadalom számára, hogy az ún. cigánykérdés nem cigány, hanem szociális jellegű probléma. Ezzel a kiindulási

17 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ alappal a velünk szemben megnyilvánuló, az etnicitást kiemelő előítéletek élét is tompítani lehet. Pedagógiai Programunk alapján iskolánk biztosítja a cigány tanulók számára a cigányság kulturális értékeinek megismerését, történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, hagyományairól szóló ismeretek oktatását. Az iskola tanulói összetétele és társadalmi környezete miatt kiemelten fontosnak tartom a roma kultúra és történelem megismertetését úgy a roma etnikumhoz tartozó, mint a többségi társadalomhoz tartozó tanulók számára. Mindez a pedagógia eszközeivel segíti a cigányság integrációját. A cigány kisebbségi oktatás alapvető tartalmait a 32/1997 (XI.5.) MKM rendelet alapján határozzuk meg. A népismereti és kulturális tartalmak nem elkülönítetten, hanem az adott műveltségterület szerves részeként jelennek meg, feldolgozásuk magyar nyelv és irodalom, természetismeret, rajz, technika, ének-zene valamint osztályfőnöki órákon történik. Az osztályfőnöki tevékenységben kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a beszélgetések és ismeretterjesztő anyagok által elősegítsük a diákok szemléletváltozását a másság iránt, a roma kultúra, történelem és hagyományok bemutatásával csökkentsük a cigánysággal szembeni előítéleteket, erősítsük a roma fiatalok pozitív identitástudatának kialakítását, ösztönözzük továbbtanulásukat. Különös hangsúlyt fektetünk a cigány és nem cigány emberek közti párbeszéd kezdeményezésére Táborok, erdei iskolák, tanulmányi kirándulások Az iskolai nevelő-oktató munka nagyon fontos területe az erdei iskolai foglalkozások szervezése. A magyarkúti erdei iskolán kívül a 3.s és 7.z osztály (összesen 38 fő) szeptember között Mindszentkállán vett részt erdei iskolában. A Comenius program keretében 12 fős delegáció utazott Mariborba novemberében. Német és szlovén partneriskolánkat márciusában láttuk vendégül Budapesten, májusában pedig 13 fős vajdás csoport látogatott a németországi Grosskorbethába. Osztályprogramokon a következő külső helyszíneken fordultak meg tanulóink: Művészetek Palotája Dobogókő Planetárium Millenáris Park Népliget Margitsziget Budai Arborétum Váci Arborétum Magyar Tudományos Akadémia Új Köztemető Mezőgazdasági Múzeum Nemzeti Táncszínház Kolibri Színház Operettszínház Aréna Pláza mozi Westend korcsolyapálya Campona bűnmegelőzési kiállítás Gellérthegy Tűzoltó Múzeun Szentendre Veresegyháza Országház Városliget Orczy Park Csodák Palotája Állatkert Magyar Rádió Stefánia Palota SOTE Pilis-Csilló lovasiskola Bábszínház Nemzeti Táncszínház Kopaszi-gát

18 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Iskolai ünnepélyek A tanórákon kívüli munkán belül különösen fontosak a kulturális rendezvények, ünnepélyek. Ezeket az idén is a szokott magas színvonalon sikerült megszerveznünk: szeptember 1: Tanévnyitó ünnepély október: Aradi vértanúk emléknapja - akadályverseny október: a Zene Világnapja utcazenével a Bláthy Ottó utcában és a Nagyvárad téren. október: Állatok Világnapja és kisállat-bemutató október: az 1956-os forradalom ünnepe történelmi emlékhelyek felkeresése március: az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe iskolai ünnepély az alsóés felső tagozaton, nemzeti játszóház június: Nemzeti Összetartozás napja néptánc-gála és tanulmányi kirándulások június: Ballagás és évzáró ünnepély Iskolai rendezvények A nagy, egész iskolát megmozgató emléknapokon túl fontosak a különböző iskolai szabadidős rendezvények is. helytörténeti vetélkedősorozat a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesülettel együttműködve havi rendszerességgel: tematikus klubnapközi Téli játszóház alsó tagozatosoknak Mikulás ünnepség az alsó tagozatosoknak, óvodásoknak majd családi játszóház Karácsonyi Hangulatkeltés a Rezső téri templomban Osztálykarácsonyok Comenius gálahangverseny könyvtáravató és iskolai rajzpályázat Ilyenek vagyunk kulturális gála Pünkösdölő néptánc-gála Énekkari fellépések Iskolánk énekkara gazdag programot bonyolított az első félévben. A Zene Világnapján a Nagyvárad téren és a Bláthy Ottó utcában léptek fel a vajdás énekesek, október 8-án a Rezső téri templom bíborosi miséjén működtek közre. Az Önkormányzat bolgár vendégeit is dallal fogadtuk iskolalátogatásuk alkalmával. Felkérést kaptak a Tankönyves Vállalkozók Országos Szövetségétől egy konferencia megnyitására a Stefánia palotában, a Kőris utcai református gyülekezettől egy ádventi istentisztelet zenés szolgálatára, a SOTE Sebészeti Klinikájától a

19 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ karácsonyi ünnepségen való fellépésre, a Józsefvárosi Önkormányzat ádventi gyertyagyújtására és természetesen nem maradt el a hagyományos Rezső téri karácsonyi hangulatkeltő koncert sem. Márciusban a Magyar Pedagógusok Házában adtak gálakoncertet a zeneis tanulók, a kórus szépen szerepelt az Éneklő Ifjúság fővárosi és kerületi hangversenyén is. A kiskórus színesítette a könyvtáravató ünnepséget és énekeltek az iskolánkba látogató olasz vendégeknek is Gyermekvédelmi feladatok Az új tanévben személyi változás nem történt a gyermekvédelem területén. Immár a harmadik tanévet kezdtük ebben a feladatmegosztásban. Szalontai Sándorné tanító, a gyermekvédelmi feladatok közül a kedvezményes étkezések, tábori támogatások és tankönyvtámogatások adminisztrációs feladataival foglalkozik. Papp Lászlóné szociálpedagógus, a szociális munka eszközeivel próbál segítséget nyújtani a tanulókon keresztül a családoknak. E mellett végzi a hiányzások adminisztrálását, az ezekkel kapcsolatos jelzések időben történő eljuttatását a jogszabály által megjelölt személyeknek, hatóságnak. Támogatások: Étkezéstérítés: januártól már a RGYK-re jogosult - 8. évfolyamon tanulók is ingyenesen étkezhetnek. Ennek következtében szeptemberében már nem jelentkezett kerületi étkezéstérítési támogatás iránti igény. Még továbbra is gondot jelent, hogy az érintett családok csak a RGYK érvényességi határidejének lejártakor kérik annak meghosszabbítását. Így kb. 1 hónap jogfolytonosság kiesik, nincs összhang az érvényesség és az étkezés befizetési időszakok között. Bár a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk, figyelmeztetjük az időben történő ügyintézésre, csak humánussággal és rugalmassággal oldható meg ez a probléma. Erdei iskola, nyári üdülés támogatása: Az erdei iskolai támogatásokat (előző tanév II. félév és ennek a tanévnek I. félévére igényelt becsült - összeget) visszamenőleg, ill. aktuálisan osztottuk ki, mivel ez a pénzösszeg a nyári időszakban kerül iskolánk számlájára. A Káptalanfüreden üdülők már a támogatott összeggel tudtak befizetni. Tankönyvtámogatás Örültünk, hogy az elmúlt tanévhez hasonlóan idén is kiegészítette az Önkormányzat a normatív támogatásban részesülő tanulók tankönyvcsomagjainak árát. Az igényelt ,- Ft-ból ,- Ft került felhasználásra.

20 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2011/ Az iskolában végzett gyermekvédelmi munkának az lenne a feladata, hogy a szociális munka elveit és módszereit alkalmazva segítse a gyerekeket abban, hogy problémáikat megoldják, legyen az tanulmányi, viselkedésbeli, vagy egyéb természetű. Tudjanak alkalmazkodni környezetükhöz, ami megváltoztatandó, azt legyenek képesek megváltoztatni. Ami nem, azt viszonylag károsodásmentesen viseljék el. Tanulmányaik során a gyerekek vállalják a felelősséget azért, hogy a jövőjükre készülniük kell. Ehhez a felnőttek, pedagógusok munkája kell, ami a gyereket kellene, hogy motiválja. Az iskola természetes hely a szociális szolgáltatások számára. Ez esetben nem kell speciális tér szociális munkának, még az sem kell, hogy a kliensek kinyilvánítsák, hogy problémájuk van. E nélkül is a szociális munka hatókörébe kerülhetnek. Sok ember számára nagyon nehéz elismerni, hogy az életében olyan probléma van, amelynek megoldásában segítségre van szüksége. Erre az iskolai szociális munka esetében nincs szükség. A probléma létét mutatja az iskolai gond a gyerekkel: nem tanul, nem tud kijönni másokkal, rendetlenkedik az órán, vagy a szünetben, magányos vagy állandóan verekszik. Nem várjuk meg a beavatkozással, amíg a gyerek például összetűzésbe kerül a törvénnyel, vagy súlyos visszaélés áldozatává válik. Egészen korán, a probléma következményeinek visszafordíthatatlanná válása előtt lehet beavatkozni. Emiatt lehetnek nagyon fontosak az iskolában nyújtható szociális munkás által nyújtott szolgáltatások. De vajon milyen segítő szolgáltatást nyújtsunk olyan szülőnek, aki elismeri, hogy gond van, de érdemi munkát nem hajlandó végezni a gyermeke sorsának jobbra fordulása érdekében? Vagy minden szülői hatalmat átruház az iskolára, és azt kéri, neveljük mi a gyermekét? Sajnos ez a szülői hozzáállás egyre jobban eluralkodik, bár minden esetben tudatosítjuk a szülőben, hogy ezt a feladatot átvenni nem tudjuk és nem is akarjuk. Ez a hibás szülői attitűd megjelenik a gyermek viselkedésében is. Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek számára az iskola válik az egyetlen biztonságos, állandó közeggé. A vele foglalkozó pedagógusok válnak biztonságot, szeretetet, kiszámíthatóságot nyújtó, szülőt helyettesítő személyekké. Azonban ez a viszony hosszútávon nem tartható fenn, nem is egészséges. A szülők meggyengült felelősségvállalását támasztja alá az az adat is, hogy az elmúlt három tanév során minden évben egy tanulónk kikerült a családjából és átmeneti nevelésbe vették. Ebben a tanévben Z. Roland 4. t osztályos tanuló az Esze Tamás Gyermekotthonba került, átmeneti neveltként, de továbbra is iskolánk tanulója. Ő az egyik gyermek azok közül, akinek az iskola jelenti a biztonságot és az állandóságot. Azt a világot, ahol ő gyermekként létezhet. A tanév során során hét alkalommal került sor fegyelmit megelőző egyeztető eljárásra és egy fegyelmi tárgyalásra került sor. F. Olivér 6.t, D. Renátó 7.t és V. Zoé 5.t osztályos tanuló az egyeztetést követően önként távozott az iskolából, K. Richárd 4. t osztályos tanuló esetében az egyeztető eljárás során az a megegyezés született, hogy a tanuló a II. félévet magántanulóként teljesíti. Tantárgyi megsegítést a Gyermekjóléti Központ által működtetett Magántanulói Klub foglalkozás keretein belül kapott. K. Norbert 5.t osztályos tanuló sajnos az egyeztető utáni héten már olyan súlyosan megszegte a házirendet, hogy őt fegyelmi határozattal más iskolába kellett áthelyeznem. Az igazolatlan hiányzások kapcsán elsősorban a szülők felé küldtünk jelzéseket. A Gyermekvédelmi Iroda felé több alkalommal jeleztünk, mivel a tanulók igazolatlan hiányzása

SZONTAGH PÁL igazgató

SZONTAGH PÁL igazgató FÉLÉVI BESZÁMOLÓ 2012/2013 I. FÉLÉV KÉSZÍTETTE: SZONTAGH PÁL igazgató VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 2 Napról napra, lépcsőről lépcsőre megyek majd tovább

Részletesebben

PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA A VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA. Szontagh Pál KÉSZÍTETTE: igazgató

PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA A VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA. Szontagh Pál KÉSZÍTETTE: igazgató Olyan oskolákra van szükség, amelyekből minél több hasznos polgár kerül ki..., hogy a tanulók elsajátítsák a különböző foglalkozások alapelemeit, a velük kapcsolatos legszükségesebb elméleti ismereteket...

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERV 2013/2014. 1 Bevezetés A 2013/2014-es tanév munkaterve a minőségirányítási stratégiából ismert intézkedési tervekhez hasonlóan a

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE K ő b á n y a i H a r m a t Ál t a l á n o s I s k o l a 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1817, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u

Részletesebben

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2010 2011 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 77. Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Készítette: Venczel Csaba sk. intézményvezető Pápa, 2011. május 17. Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Iskolahasználók... 2 Igények... 2 A működést

Részletesebben