GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015."

Átírás

1 GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv

2 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:... 4 Irányelvek:... 4 Tanulólétszám alakulás... 5 HH és HHH-s tanulók száma... 6 Ebből iskolaotthonos csoport... 7 Napközis csoportok száma... 7 Tanulószobai csoport A tanévindítás feltételei... 8 Személyi feltételek... 8 Tárgyi feltételek: A ös tanévet meghatározó legfontosabb törvényi változások: A tanév fő célkitűzései A ös tanév kiemelt feladatai A ös tanév visszatérő feladatai : Az iskolában működő munkaközösségek/9/, vezetői és feladataik Alsós munkaközösség fő feladatai Napközis munkaközösség feladatai: Felsős munkaközösség fő feladatai Relál munkaközösség fő feladatai Humán munkaközösség fő feladatai Művészeti munkaközösség fő feladatai... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Öko munkaközösség fő feladatai DÖK fő feladatai A tanév helyi rendje Iskolai ünnepek, rendezvények Hiba! A könyvjelző nem létezik. Egyéb iskolai rendezvények... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Szakkörök Versenyek Korrepetálások Osztályfőnöki névsor Napközis csoportok Az iskolában mûködõ szervezetek Az iskolában betöltött egyéb beosztások Beiskolázás feladatai IMIP megvalósítása Az iskola Diagnosztikus vizsgálatainak mérési- értékelési feladatainak irányítása, koordinálása, ellenőrzése Gyermekvédelem feladatai Kedvezmények rendszere SNI gyermekekkel kapcsolatos feladatok Gazdálkodás, tárgyi fejlesztés

3 16. Tervezett karbantartás, felújítás Egyéb visszatérõ feladatok Munka-tűz-balesetvédelmi oktatás, tűzriadó-próba időpontjai: Mellékletek Munkaközösségek munkatervei: Éves naptár

4 1. Helyzetelemzés A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok - a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) - a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló (XII.17.) Korm. rendelet, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, - a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló (II. 15.) OM rendelet, - //a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény, -// a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben/ történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet / - 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról - a Bartók Béla Általános Iskola Pedagógiai Programja, - a Bartók Béla Általános Iskola Integrációs Pedagógiai Programja, - a Bartók Béla Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja. Tartalmi szabályozók Kerettantervek: 51/2012. (XII. 21.) sz. EMMI rendelet 2. 23/2013. (III. 29.) sz. EMMI rendelet Irányelvek: 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatásáról 4

5 Tanulólétszám alakulás A ös tanév tervezése a fenti törvényi és jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével valósult meg. Tanulólétszámunk szeptember 10-én: 396 fő, alsó tagozaton 202 felső tagozaton 194 diák tanul., 1 8.b 8.c 8.a 6.b 7.b 6.a 5.a 5.b 4.b 3.a 2.c 2.b 2.a 1.b 1.a 7.a 4.a 3.b Iskolánk speciális helyzetben van, 70 tanulónk rendelkezik a helyi Nevelési Tanácsadó, vagy az I. számú Tanulási Képességvizsgáló által kiállított vizsgálati véleménnyel. 5

6 Az idei tanévkezdéskor 58 tanulási nehezítettséggel küzdő (régebben BTM) tanulónk és 12 SNI-s tanulónk van. SNI tanulók szakvéleményük alapján 1/3-1/3-1/3 arányban - beszéd, - értelmi és beilleszkedési ill. súlyos magatartási zavarral küzdenek. HH és HHH-s tanulók száma Az elmúlt évtől változott/szigorodott a HH vagy HHH törvényi meghatározása. Az önkormányzat az új határozatok kiadásakor több gyermekünknél is megszüntette a HHH-s státuszt, csupán HH állapított meg. Különös figyelmet kell fordítanunk az igénybe vehető kedvezmények megállapítására. Több családot is érzékenyen fog érinteni a tankönyv ill. az étkezés ingyenességének megszűnése. A gyermekvédelmi felelős feladata a meglévő nyilvántartás aktualizálása és pontos vezetése osztálylétszám hh hhh 1.a 1.b 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 8.c Az alsó tagozatban folytatjuk- a szülők és diákok körében is népszerű -, negyediktől beinduló emelt szintű informatika-oktatást. A törvényi előírásoknak megfelelően bevezettük a mindennapos testnevelést az évfolyamon. Az 5 órát a délelőtti tanítási órakeretben tartjuk. Az emelt óraszámú ének-zene oktatás csak kifutó jelleggel, a nyolcadik évfolyamon egy osztályban folyik. 6

7 Tanulócsoportok száma 9 alsó+9 felső Ebből iskolaotthonos csoport 3 Napközis csoportok száma 4 Tanulószobai csoport 2 A napközi szervezésénél igyekeztünk egy évfolyam egy csoport beosztást követni. A májusi előzetes jelentkezés alapján egy évfolyamos csoportot kivéve minden évfolyamon saját napközis csoport működik. Az 5. évfolyam tanulószobásai egy csoportba kerültek, míg a másik tanulószobában a osztályos gyerekek alkotnak csoportot évfolyamon a párhuzamos osztályok közül az egyik iskolaotthoni rendszerben működik 1.3. évfolyam: Halászné Sashegyi Marian 2.bc osztály: Görömbey Ágnes 4.a osztály: Klauszné Anancsenkó Nyina 4.b osztály: Kardenecker Emese 5. évfolyam: Zombori István 6-8 évfolyam. Tóthné Ledniczki Teréz 6-8. tanulószoba 5. tanulószoba 4.b csoport 4.a. csoport 2.bc csoport 1-3.csoport

8 2. A tanévindítás feltételei Személyi feltételek A ös tanévben 38 és fél pedagógus álláshelyen 38 munkatárs kezdi meg a munkát. A következő új kollégákat vettük fel: 1. Zombori István matematika-technika szakos tanárt vettük fel az 5-6. évfolyamos tanszobára. 2. Kaldenecker Emesea negyedikes napközis csoportot vezeti. 3. Kiss Tamás felső tagozaton testnevelő feladatokat lát el. 4. A 2013/14-es tanévtől a- törvényi változásoknak eleget téve-, felmértük és megszerveztük a hittan és erkölcstan oktatást. Iskolánkban az első, második, ötödik és hatodik évfolyamon katolikus, református és hit gyülekezeti hittant igényeltek gyermeküknek a szülők, így kollégáink közt köszönthetjük az idei tanévben is Csíder Krisztián református hittan oktatót, Fekete Roland katolikus atyát, és Keresztes Ildikó hit gyülekezeti hitoktató, akik keddi napokon órában tartanak hittan órákat. 5. Mendel Mónika német nyelvtanár heti 2.5 órában, egy csoportban a 8.c osztály tanulócsoportjában az idei tanévben is tanít német nyelvet. 6. Sajnos a törvényi változások a szabadidőszervező álláshelynek betöltését csak fél állásban teszi betölthetővén.ezen az álláshelyen Molnár Mariann folytatja a tavalyi munkáját. 7. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy olyan álláshelyek szünnek meg, melyekre feltétlenül szükség van. Ilyen a gyermekvédelmi felelős.egy olyan iskolában, ahol 104 a HHH tanulók száma, feltetlenül szükség lenne rá. 8. A gyermekvédelmi felelősi feladatokat továbbra is a matematikát és fizikát tanító kollégánk Tóthné Lednicki Teréz- látja el. 9. Iskolapszichológus alkalmazása, akár fél állásban is rendkívül indokolt lenne, a fenntartó felé jelezzük igényünket és kérjük továbbítsák megfelelő fórumokhoz. Az oktató-nevelőmunkát közvetlenül már csak négy kolléga segíti: 2 fejlesztőpedagógus, könyvtáros, szabadidő-szervező fél állásban. 8

9 Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozóink / egyre kevesebb/: Iskolatitkár Rendszergazda Pedagógiai asszisztens Könyvtáros Szabadidőszervező 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő január 1-jén a gyáli Városüzemeletetési KHT közvetlen irányítása alá kerültek a korábban nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott kollágáink 2 fő karbantartó és 2 fő portás, udvaros. Tárgyi feltételek: A előző tanév végén több szakmaia munkaközösség kéréseként merült fel, hogy alakítsunk ki szaktantermi rendszert, segítve ezzel a szakmai munka hatékonyságát. Az idei tanévben bevezettük a szaktantermi rendszert. Reméljük, hogy az órákra való felkészülést segíti a rendszer a kollégáknak, és a színesebb szakmai munka lesz az eredménye ennek a váltásnak, lehetővé téve szükség esetén az órákra való nagyobb előkészületeket is. Osztálytermek a következők: 1. terem 4.a 2. terem 2.b 3. terem 1.b 4. terem 1.a 5. terem 3.a 6. terem 2.a 7. terem 3.b 8. terem 4.b 9. terem 2.c 9

10 Szaktantermek: 10. terem magyar 2. terem 11. terem angol terem magyar 1. terem 14. terem matematika 1. terem 15. terem matematika 2. terem 16. terem matematika terem történelem 18. terem informatika 19. terem informatika 20. terem földrajz 21. terem biológia, kémia, fizika 22. terem angol terem angol terem rajz, technika - 1 tornaterem - 2 fejlesztő terem - 1 orvosi szoba - 4 szertár 1 természettudományi, 1 testnevelés, 1 alsós, 1 irattár- tároló - 1 porta (szélfogóban kialakítva) - 1 pénztár, - 1 gyermekvédelmi fogadó iroda (az egyik kijáratban kialakítva) - 1 könyvtár - 1 ebédlő - 1 iskolatitkári iroda A nyár folyamán az alábbi felújítási munkálatokat végeztük el. 4 tanterem felújítása: teljes festése, radiátorok festése, a tantermi szekrények teljes felújítása. Folyosói lábazat festése az egész épületben Folyosói radiátorok festése. 10

11 A munkálatokat önkormányzati forrásból és önerőből finanszíroztuk. Köszönjük a működtetőnk a Gyál Város Önkormányzatának támogatását, segítségét. 3. A ös tanévet meghatározó legfontosabb törvényi változások: Bevezetésre kerül a pedagógusok-életpálya rendszere. Az új típusú munkabeosztás, a heti kötelező óraszám átalakítás. Életbe lép az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozásokra vonatkozó szabályozás. A köznevelési intézményekben alkalmazott vezetők óraszámára vonatkozó új rendelkezések is ekkortól érvényesek. Hatályba lép a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak létszámának meghatározására vonatkozó új szabály. Hatályba lépnek továbbá az új finanszírozási szabályok, a pedagógusok és a nevelőoktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak vonatkozásában. Ebben a tanévben indulnak el a köznevelésben a felzárkózást segítő Híd-programok. Ekkortól érvényesek az új csoport- és osztálylétszámok felmenő rendszerben. Felmenő rendszerben folytatódik az erkölcstant, illetve a hittan bevezetése évfolyamokon. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmának meghatározása innentől kezdődően a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint történik. A mindennapos testnevelésben részt vevők köre újabb évfolyamokkal bővül: Megkezdi munkáját a pedagógusok munkájának külső szakmai ellenőrzését, értékelését végző tanfelügyelet. /Alapvető célja a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása, a minőség biztosítása. Az ellenőrzés és az értékelés egységes szempontok szerint zajlik majd./ A szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer megújítása. /A változás célja, hogy a pedagógust lehetőleg évente látogassa meg és lássa el tanácsokkal egy-egy megfelelően felkészült szakember./ Ingyenes tankönyvek az első, második évfolyamon. A tanév során megkezdi munkáját a Nemzeti Pedagógus Kar. Közgyűlése. 11

12 4. A tanév fő célkitűzései Elsődleges, legfontosabb célunk: Az intézmény zökkenőmentes működésének biztosítása. A 2013 szeptember elsejétől érvénybe lépő SZMSZ és Házirend szerinti működés Az új pedagógiai program, kerettanterv bevezetése Az iskolai fegyelem biztosítása A tanulólétszám növelése A ös /30 éves/ jubileumi év eseményeinek színvonalas lebonyolítása. Az országos kompetenciaméréshez szükséges kompetenciák kiemelt fejlesztése tanórákon és tanórán kívül 5. A ös tanév kiemelt feladatai Az országos kompetenciaméréshez szükséges kompetenciák kiemelt fejlesztése tanórákon és tanórán kívül. Kerttanterv bevezetésével kapcsolatos változások: A kerettanterv bevezetése az első és 5-6. évfolyamon, a többi évfolyamon a régi tanterv és óraszámok szerinti oktatás. Hit- és erkölcstan óra bevezetése az 1-2. és 5-6. évfolyamon[nkt. 97. (6)] A mindennapos testnevelés bevezetése az évfolyamokon. A Nemzeti Köznevelési törvény és a 326/2013 kormányrendelet bevezetésével kapcsolatos változások: A tanulók 16 óráig az intézményben tartózkodnak: - elegendő napközis és tanulószobai csoportok szervezése - délutáni foglalkozások szervezése /terem problémák megoldása- zeneiskola/ - a szülői nyilatkozatok, igazgatói engedélyek rendszerezése, nyilvántartása - az érintettek megfelelő tájékoztatása a pedagógusok heti 32 órás munkaidejének szervezése: - az arányos terhelés elve - a munkaidő nyilvántartás, adminisztráció szervezése, kidolgozott táblázat, melyet minden hét péntekig kell leadni a következő hétről 12

13 A túlóra megszüntetésével és a helyettesíthető napok számának megkötésével kell megoldani a helyettesítéseket a 32 óra terhére. a megszüntetett gyermekvédelmi felelős feladatainak ellátása. /32 óra terhére/ A pedagógus életpálya bevezetésével kapcsolatos feladatok. A ös /30 éves/ jubileumi év eseményeinek színvonalas lebonyolítása. 6. A ös tanév visszatérő feladatai : A tanulók önismeretének megalapozása, pozitív személyiségjegyek kialakítása, fejlesztése, igény kialakítása a kulturált társas kapcsolatokra, az erőszakmentes kommunikáció alkalmazásának gyakorlása, a másik ember tiszteletben tartása az egymás közötti interakciók során, a kulturált és tiszta környezet igényének továbbfejlesztése, a közösség tárgyi és eszmei értékeinek védelme. A tanulók egyéni szükségleteire figyelő fejlesztés, továbbá a testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a magatartási függőség, a szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának és a gyermeket, tanulót veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzése A tanulói teljesítmények értékelésénél a pozitív megerősítés alkalmazása. A tanórai fegyelem további szilárdítása, az egységes nevelési eljárások betartása, betartatása. A kulcskompetenciák fejlesztése minden évfolyamon a tantárgyi lehetőségek adta kereteken belül. Belső továbbképzési rendszer működtetése: Hospitálások, esetmegbeszélések, szuperviziós tanácsadás, tantestületi továbbképzés. Új módszerek, tanulásszervezési eljárások, pl külső, partneri kapcsolatok kihasználása A tanári tudás (szaktárgyi, módszertani) frissítése, bővítése, a tájékozódás segítése; Segíteni, támogatni, hogy legyen minél hatékonyabb a tanári munka. - Tanmenet-, óravázlat-javaslatok, projekttervek adaptálása; - szemléltetőeszközök használata, - Differenciált óratervezés; 13

14 - értékelési szempontok, eszközök; - számítógépes- IKT - eszközök alkalmazási lehetőségének kihasználása; Leendő első osztályosok létszámának figyelemmel kísérése, iskolanyitogató programsorozat folytatása. A szülők bevonása az iskolai munkába, szorosabb kapcsolat kiépítése. A tanulói motiváltság valamint neveltségi szint javítása. /A füzetvezetés ellenőrzése évente kétszer tantárgyanként./ A kompetencia mérés alapján, a tantárgyaknak megfelelően a képességszintek erősítése: szövegértésből, matematikából a minél jobb teljesítmény eléréséért. Angol idegen nyelvi mérés az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain. Környezettudatos nevelés. Folytatni kell a belső hospitálásokat. /A munkaközösségek kéthavonta hospitálási tervet készítenek, kéthavonta egyszer mindenkinek hospitálnia kell!/ A versenyek lebonyolításához, iskolai eszközfejlesztéshez segítő pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatírás. 7. Az iskolában működő munkaközösségek, és feladataik - Alsós munkaközösség: - Cziczásné Kiss Márta - Humán munkaközösség: - Nagy József Elek - Reál munkaközösség - Béky Imre - Művészeti munkaközösség: - Ivánkovics Margit - Felsős munkaközösség: - Molnárné B. Mária - DÖK támogató tanár - Szabó Márta - Ökoiskola munkaközösség - Koszticsák Angelika - Napközis munkaközösség - Őri Ágnes - Képességfejlesztő munkaközösség -Veresné Nagy Emese 14

15 Alsós munkaközösség fő feladatai Az egyén önismeretének,a kulturált társas kapcsolatok kialakításának,az ember és saját környezetének tisztelete,pozitív személyiségjegyek fejlesztésének segítése. Viselkedési és magatartási normák, értékek közvetítése tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon. Pl. Közös iskolai rendezvényeken. A kommunikációs kultúra megvalósítása tanulókkal és szülőkkel. Környezettudatos magatartás kialakítása. (ÖKO,Szelektív hulladékgyűjtés) 2.A tanulói teljesítmények értékelésének a pozitív megerősítés alkalmazása. 3. A tanórai fegyelem további szilárdítása, az egységes nevelési eljárások betartása, betartatása. A Házirendet minden tanulóval és szülővel az első nap illetve az első szülői értekezleten megismertetjük és annak betartására felhívjuk a figyelmüket. A tantermek, udvar, folyosók, öltözők,wc-k kulturált használata, azok állapotának megőrzése fontos feladatunk. Az ügyeletre fontos feladat hárul ezen a területen. A rongálások csökkentésére törekednünk kell. Nyomatékosítanunk kell, hogy a gyerekek szándékos károkozásáért a szülő tartozik teljes felelősséggel. 4.A kulcskompetenciák fejlesztése minden évfolyamon a tantárgyi lehetőségek adta kereteken belül történik. Tanórán, fejlesztő órákon, tanulmányi versenyeken valósítjuk meg. 5. A mindennapos testneveléssel kapcsolatos feladatok megoldása. (testnevelés tanórai keretek közt, úszásoktatás megszervezése 5.6. évfolyamokon. 6. IPR, TÁMOP, stb pályázatok szakmai tartalmának megvalósítása. Feladatok: Az alapkészségek(olvasás, írás, számolás) elsajátításának biztosítása Viselkedési és magatartási normák, értékek közvetítése Indulási hátrányok csökkentése, esélyegyenlőség biztosítása Tehetséggondozás Értékközvetítés( az élet tisztelete, az egészség értéke, önismeret, önművelés, hazaszeretet, hazai és egyetemes emberi kultúra értékei,környezetünk védelme) Az új tanulók beilleszkedésének segítése Hagyományápolás 15

16 Az integrált oktatás, nevelés magas szintű megvalósítása Az óvodával való kapcsolat megerősítése pl.: Iskolanyitogató A szülőkkel való kapcsolat ápolása, hatékonyabbé tétele pl.: szülői értekezletek Nyílt nap Ökoiskola keretében a környezettudatos magatartás kialakítása Az iskolai környezet otthonosabbá, barátságosabbá tétele, a tisztaság és rend fokozottabb védelme, iskolai dekoráció megszervezése Bemutató órát tartunk tavasszal. Átmeneti mérések Folytatjuk a belső hospitál Könyvtárhasználati órák A tehetséggondozás terén a kiváló képességű gyermekek felismerése, tehetségük kibontakoztatása(tehetséggondozó 16 Napközis munkaközösség feladatai: Egészséges életmódra nevelés. Közösségi életbe való beilleszkedés elősegítése, a szocializáció folyamatának elősegítése (magatartási normák betartása, másokkal szembeni viselkedési formák, illemszabályok betartatása, kulturált étkezés gyakorlása) Önálló tanulásra nevelés (a tanulásra felhasználható idő helyes beosztása és jó kihasználása, a védett tanulási idő: megtartása, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, gyakorlása) A szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés (kiállítások megtekintése, színház, bábszínház látogatása, táncházban való részvétel) A munkaközösségi értekezletek megtartása. Az új kollégák tantestületbe való beilleszkedésének segítése, a helyi szokásokkal való megismertetése. A napközis ügyeletek megszervezése. Iskola épületén kívüli kulturális programok, túrák és kézműves foglalkozások szervezése. Az alsós munkaközösséggel karöltve az óvodákkal való jó kapcsolat kiépítése és fenntartása. Kiemelten a leendő elsős tanítók aktív tevékenységére számítva.

17 Mindennapos sport és játék szervezése: a szabadban végzett játékos sporttevékenység járuljon hozzá a gyermekek testi, lelki fejlődéséhez, az egészséges életmód, a mozgás iránti igény kialakulásához. Részvétel az iskolai programokon, rendezvényeken. Létszámjelentő nyomtatvány (nem az étkezők száma!) pontos, áttekinthető vezetése egységes jelrendszer alapján. Egyeztetés a napközis naplóval. Leadási dátuma minden hónap első munkanapja, a munkaközösség vezetőjének. Felsős munkaközösség fő feladatai Az ÖKO-iskola programjának megvalósítása, környezettudatos nevelés.: a) Környezettudatos magatartás kialakítása b) Az iskolai környezet otthonosabbá, barátságosabbá tétele, a tisztaság és rend fokozottabb védelme, iskolai dekoráció megszervezése. c) A tantermek, udvar, folyosók, a zuhanyozók, öltözők, WC-k kulturált használata és állapotának megőrzése. A tantermekben az utolsó tanóra után hagyják tisztán a tanulók a padjaikat és a széket tegyék azok tetejére. d) A rongálások csökkentésére törekednünk kell. Külön figyelmet kap az udvaron lévő városi játszótér. Nyomatékosítanunk szükséges, hogy gyermeke szándékos károkozásáért a szülő tartozik teljes felelősséggel. A diákok pozitív személyiségvonásainak fejlesztése, alapvető erkölcsi és közösségi érzelmek kialakítása szülői háttér segítségével. A tanórai fegyelem megszilárdítása, az egységes nevelési eljárások betartása és betartatása Társadalmi elvárásoknak megfelelés A tanulói teljesítmények értékelésénél a pozitív megerősítés alkalmazása Tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosítani a további fejlődéshez, versenyzéshez A DÖK-kel való szoros együttműködés. A Házirend betartása és betartatása; az iskola technikai dolgozóival együtt működve. 17

18 Rendszeres, évfolyamonkénti mikro értekezletek tartása, különös tekintettel az ötödik és hetedik évfolyamra. A jelenlegi Házirend betartása és betartatása; az iskola technikai dolgozóival együtt működve Relál munkaközösség fő feladatai A tanmenetek felülvizsgálata, aktualizálása. Óralátogatások, különös tekintettel az 5. évfolyamon. Fontos cél, hogy a tanév során munkaközösségünk tagjai kéthavonta legalább 1 alkalommal hospitáljanak a munkaközösséghez tartozó kollégáknál. Az informatika további erősítése, a követelményrendszer fokozatos emelése, a vizsgarendszer és vizsgakövetelmények kialakításának folytatása, a vizsgák megszervezésének pontosítása, a szülők pontosabb tájékoztatása a követelményekről, vizsgaeredményekről. Matematikából az alapkompetenciák fejlesztése. Az alapművelet végzés színvonalának javítása, mérése és visszamérése a mérési eredmények hasznosítása a mindennapokban. A mérései anyagok javítása, az értékelések szempontjából célszerűbbé tétele. Diagnosztizáló mérések rendszerének és feladatainak kidolgozása, rendszeres használata. A kompetenciamérés eredményeinek folyamatos javítása. Korrepetálások hatékonyságának növelése, a bukások számának csökkentése. A tehetséggondozás megvalósítása szakköri és órai keretek között. A jegyek mennyiségnek fokozott figyelemmel kísérése. Az egységes értékelési szemlélet további pontosítása. Az iskola honlapjának bővítése további információkkal, oktató anyagokkal, gyakorló feladatokkal, az osztályok saját honlapjainak beindítása. Számítástechnikából a szakköri rendszer módosítása, javítása, színvonalának emelése a versenyeztetés segítése. 18

19 Tagozatos tanulóink versenyeztetésének megszervezése, további versenyek keresése. Ingyenes versenyek kötelezővé tétele. Versenyeken való részvétel továbbra is minden tantárgyból. A reálfaliújság további színvonalas működtetése. Részvétel iskolánk 30. évfordulójának előkészítésben. 19

20 Humán munkaközösség fő feladatai Egymás munkájának segítése és tiszteletben tartása, jobb megismerése, szakmai tapasztalatcserék, hospitálások. Az értő olvasás fejlesztése, szókincsbővítés és a szóbeli kommunikáció fejlesztése. A helyesírás rendszeres ellenőrzése, értékeljük a pontos és esztétikus füzetvezetést. A sajátos nevelési igényű gyerekek esetében együttműködünk az iskola fejlesztőpedagógusaival, munkánkat ezen gyerekek esetében összehangoltan végezzük. Tanulóinkat továbbra is ösztönözzük az olvasásra, a könyv szeretetére. Művészeti munkaközösség fő feladatai - A készségtárgyak művelésére való igény kialakítása, azok hasznosságának tudatosítása. - Az egészséges életmódra nevelés. - A szabadidő kultúrált eltöltése. - Minél több diák életében kapjon szerepet a készségtárgyak - Az iskolai rendezvények színvonalának elősegítése, a sikeres lebonyolításban való aktív részvétel. - A jubileumi év programjainak emlékezetessé, hagyománnyá tétele. - Az új testnevelés órai tesztfelmérési rendszer megismertetése a diákokkal, hatékony alkalmazása az egészséges életmód érdekében. - Hospitálások, óralátogatások rendszeres végzése a szakmai fejlődés és a portfoliók készítésének érdekében. - A szaktantermek kialakításának befejezése. Továbbtanulás, pályaválasztás elősegítése. - Tehetséggondozás és a tehetséges tanulókkal való differenciált foglalkozás, versenyeztetés. Öko munkaközösség fő feladatai Az iskola ÖKO profiljának fenntartása, bővítése A környezetbarát szemlélet kiterjesztése, A környezettudatos magatartás gyakoroltatása

21 Az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése Az iskola valamennyi szereplőjének / tanulók, pedagógusok, szülők, technikai dolgozók / széles körű bevonása az ÖKO programokba DÖK fő feladatai - A gyermekek fejlődésének előtérbe helyezése mellett zajló tanórán kívüli tevékenységformák megmutatása. - Az iskola tanulóinak közösségi nevelése és egyéni fejlesztése. A célkitűzés az önnevelés igényének kialakítása, ezáltal is elősegítve a társadalmi elvárásoknak történő megfelelést. - Igényesség kialakítása és fejlesztése, a szűkebb és tágabb környezetünk tisztántartására, környezettudatos elvek elsajátítására. - A programok szervezésénél figyelembe vesszük a tanulók életkorát, érdeklődését. Feladatunk, hogy a gyerekeket bevonjuk a programok szervezésébe, lebonyolításába. - A DÖK tagok számára rendszeres üléseken diákjogi képzés fog zajlani. A tisztségek, feladatkörök, szervezési kérdések tisztázása a cél, elősegítve az önszerveződő diákköré való alakulást. Minden érdeklődő számára nyitottak az ülések. - A DÖK tagok képviselik az osztályukat. Feladatuk, hogy gyűjtsenek ötleteket, adják tovább az információkat, észrevételeket, állandó kapcsolatot biztosítva a tanulók és az iskola vezetősége között. - Fontosnak tartjuk, hogy programjainkhoz minél több szülő csatlakozzon. - Rendezvényeinken való részvétel feltétele: a tanuló kötelességeinek teljesítése, a házirend betartása legyen. 8. A tanév helyi rendje Tanítási napok száma: 180 nap Első tanítási napja: Utolsó tanítási napja: szeptember 2. (hétfő) június 14. (péntek) A mellékelt naptár szerint! Nevelés nélküli munkanapok Szeptember../ okt. / : őszi nevelési értekezlet Április / tavaszi nev. ért. /.

22 Alapítványi nap Tantestületi kirándulás június.. Félévi értekezlet / január /.. A nevelési értekezletek időpontjai és témái Professzionális pedagógiai kommunikáció/ őszi / Nevelési Tanácsadó szakmai napja / tavaszi / A szünetek és az ügyelet rendje A tanítás nélküli munkanapokon összevont ügyeletet szervezünk az intézmény SZMSZ-ben foglaltak szerint. A tanítás nélküli munkanapokon a téli és tavaszi szünetben a csoportok összevonásra kerülnek. Iskolai ünnepek, rendezvények / pontos időpontok, felelősök a Naptárban / Szakkörök Szakkörök, tehetséggondozás Angol, informatika, történelem, labdarúgó, tömegsport, rajz, alsós kézműves, b, alsós és felsős énekkarok, magyar, matematika előkészítők, tehetséggondozó szakkörök. Csoportbontás angolból, informatika valamint heti egy vagy két alkalommal matematika és magyar tantárgyból. Versenyek A ös tanévben a következő versenyekre készítjük fel tanítványainkat: 1. Zrínyi Ilona Matematika verseny 2. Kazinczy Ferenc Szépkiejtési verseny 3. Kozma László Országos Informatikai Verseny 4. Pest megyei Alkalmazói Informatika Verseny 5. TITOK és egyéb levelező verseny 6. A Mozaik és az Apáczai Kiadó által meghirdetett levelezős tanulmányi versenyek. 7. Városi versenyek

23 8. Országos versenyek Korrepetálások Alsó tagozat: 2 óra osztályonként. Felső tagozatban magyar, matematika, angol tantárgyakból. Osztályfőnöki névsor osztály Osztályfőnök Terem 1.a Nagy Erzsébet 3. 1.b Cziczásné Kiss Márta Baloghné Kovács Krisztina 4. 2.a Győrffy Attiláné Őri Ágnes 6. 2.b Tamás Józsefné 2. 3.a Uzsoki Józsefné 5. 3.b Kósáné Limbóczki Éva Menkó attiláné 7. 4.a Hornyák Ferencné 1. 4.b Béky Imréné 8. 5.a Béky Imre 20 5.b Szigeti Márta 15 6.a Hajduné Sárközi Erzsébet b Ácsné Földi Judit T2. 7.a Molnárné Bökönyi Mária b Barna Edit 10.

24 8.a Nagy József 13 terem 8.b Ivánkovics Margit c Kármán Erika 17. Napközis csoportok csoport napk. csop. vezetője terem 1.a iskolaotthon Cziczásné K. Márta, Baloghné K. Krisztina 4 1.b, 3.a Halászné Sashegyi Marian 5 2. Görömbey Ágnes 9 2..a Iskolaotthon Győrffy Attiláné, Őri Ágnes 6 2/b Iskolaotthon Kósáné L. Éva, Menkó Attiláné 7 4. b Kaldenecker Emese 8 4.a Klauszné Anancsenko Nyina 1 Tanulószoba Zombori Tamás 16. Tanulószoba Szigeti Márta, Tóthné L. Teréz 17

25 9. Jubileumi év programjai - Augusztus óra- Tanévnyitó Ünnepély Felelős: Hornyák Ferencné - Rendhagyó osztálytalálkozó - előzetes bejelentkezési határidő: -ideje: Március Felelős: Molnárné B. Mária - Digitális Évkönyv : Határidő: 2015.március 30 Felelős: Béky Imre Nagy J. Elek - Iskolatörténeti kiállítás : 2015 március 27 Felelős: Veresné Nagy Emese Cziczásné Kiss Márta Szigeti Márta - Jubileumi gála : óra Felelős: Baranya Tiborné Baloghné B. Mária Fekete Zoltánné Marsi Judit - Bartók hét: Kistérségi Informatika Verseny : március 23 Felelős : Béky Imre Kistérségi Rajz Verseny : március 26 Felelős: Szigeti Márta

26 Jubileumi Népdaléneklési Verseny : március 25 Felelős: Ivánkovics Margit - Alapítványi Nap : 2015.május 9 Felelős : Molnár Mariann Szabó Márta Hornyák Ferencné - Jubileumi Váltó : május.. Felelős : Ivánkovics Margit 10. Az iskolában mûködõ szervezetek Pedagógus szakszervezet Titkára Cziczásné Kiss Márta Közalkalmazotti Tanács Elnök Hornyák Ferencné Tagok: Anancsenkó Nyina Baloghné K. Krisztina DÖK Támogató tanár: Szabó Márta Iskolarádió műsoraiért felelős: Iványi Gergő SZMK: Elnökség: elnök + tagok: Ferentzi Zsolt / elnök / Boldizsár Izabella / helyettes / Bartók Alapítvány Kuratóriumi elnök Tagok Vinnai Tibor Ferenczi Zsolt Balás Mariann! Garas Gusztáv Fekete Zoltánné Marsi Judit

2015/2016. tanév Munkaterv /kivonat/

2015/2016. tanév Munkaterv /kivonat/ 2015/2016. tanév Munkaterv /kivonat/ Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre A. NYÁR FOLYAMÁN TÖRTÉNT FELÚJÍTÁSOK A 2015/16. tanév előkészítése során önkormányzati forrásból az alábbi osztályok

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Munkaterv. Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010-2011-es tanév

Munkaterv. Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010-2011-es tanév Munkaterv Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010-2011-es tanév A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok - a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben