GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015."

Átírás

1 GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv

2 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:... 4 Irányelvek:... 4 Tanulólétszám alakulás... 5 HH és HHH-s tanulók száma... 6 Ebből iskolaotthonos csoport... 7 Napközis csoportok száma... 7 Tanulószobai csoport A tanévindítás feltételei... 8 Személyi feltételek... 8 Tárgyi feltételek: A ös tanévet meghatározó legfontosabb törvényi változások: A tanév fő célkitűzései A ös tanév kiemelt feladatai A ös tanév visszatérő feladatai : Az iskolában működő munkaközösségek/9/, vezetői és feladataik Alsós munkaközösség fő feladatai Napközis munkaközösség feladatai: Felsős munkaközösség fő feladatai Relál munkaközösség fő feladatai Humán munkaközösség fő feladatai Művészeti munkaközösség fő feladatai... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Öko munkaközösség fő feladatai DÖK fő feladatai A tanév helyi rendje Iskolai ünnepek, rendezvények Hiba! A könyvjelző nem létezik. Egyéb iskolai rendezvények... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Szakkörök Versenyek Korrepetálások Osztályfőnöki névsor Napközis csoportok Az iskolában mûködõ szervezetek Az iskolában betöltött egyéb beosztások Beiskolázás feladatai IMIP megvalósítása Az iskola Diagnosztikus vizsgálatainak mérési- értékelési feladatainak irányítása, koordinálása, ellenőrzése Gyermekvédelem feladatai Kedvezmények rendszere SNI gyermekekkel kapcsolatos feladatok Gazdálkodás, tárgyi fejlesztés

3 16. Tervezett karbantartás, felújítás Egyéb visszatérõ feladatok Munka-tűz-balesetvédelmi oktatás, tűzriadó-próba időpontjai: Mellékletek Munkaközösségek munkatervei: Éves naptár

4 1. Helyzetelemzés A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok - a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) - a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló (XII.17.) Korm. rendelet, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, - a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló (II. 15.) OM rendelet, - //a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény, -// a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben/ történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet / - 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról - a Bartók Béla Általános Iskola Pedagógiai Programja, - a Bartók Béla Általános Iskola Integrációs Pedagógiai Programja, - a Bartók Béla Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja. Tartalmi szabályozók Kerettantervek: 51/2012. (XII. 21.) sz. EMMI rendelet 2. 23/2013. (III. 29.) sz. EMMI rendelet Irányelvek: 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatásáról 4

5 Tanulólétszám alakulás A ös tanév tervezése a fenti törvényi és jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével valósult meg. Tanulólétszámunk szeptember 10-én: 396 fő, alsó tagozaton 202 felső tagozaton 194 diák tanul., 1 8.b 8.c 8.a 6.b 7.b 6.a 5.a 5.b 4.b 3.a 2.c 2.b 2.a 1.b 1.a 7.a 4.a 3.b Iskolánk speciális helyzetben van, 70 tanulónk rendelkezik a helyi Nevelési Tanácsadó, vagy az I. számú Tanulási Képességvizsgáló által kiállított vizsgálati véleménnyel. 5

6 Az idei tanévkezdéskor 58 tanulási nehezítettséggel küzdő (régebben BTM) tanulónk és 12 SNI-s tanulónk van. SNI tanulók szakvéleményük alapján 1/3-1/3-1/3 arányban - beszéd, - értelmi és beilleszkedési ill. súlyos magatartási zavarral küzdenek. HH és HHH-s tanulók száma Az elmúlt évtől változott/szigorodott a HH vagy HHH törvényi meghatározása. Az önkormányzat az új határozatok kiadásakor több gyermekünknél is megszüntette a HHH-s státuszt, csupán HH állapított meg. Különös figyelmet kell fordítanunk az igénybe vehető kedvezmények megállapítására. Több családot is érzékenyen fog érinteni a tankönyv ill. az étkezés ingyenességének megszűnése. A gyermekvédelmi felelős feladata a meglévő nyilvántartás aktualizálása és pontos vezetése osztálylétszám hh hhh 1.a 1.b 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 8.c Az alsó tagozatban folytatjuk- a szülők és diákok körében is népszerű -, negyediktől beinduló emelt szintű informatika-oktatást. A törvényi előírásoknak megfelelően bevezettük a mindennapos testnevelést az évfolyamon. Az 5 órát a délelőtti tanítási órakeretben tartjuk. Az emelt óraszámú ének-zene oktatás csak kifutó jelleggel, a nyolcadik évfolyamon egy osztályban folyik. 6

7 Tanulócsoportok száma 9 alsó+9 felső Ebből iskolaotthonos csoport 3 Napközis csoportok száma 4 Tanulószobai csoport 2 A napközi szervezésénél igyekeztünk egy évfolyam egy csoport beosztást követni. A májusi előzetes jelentkezés alapján egy évfolyamos csoportot kivéve minden évfolyamon saját napközis csoport működik. Az 5. évfolyam tanulószobásai egy csoportba kerültek, míg a másik tanulószobában a osztályos gyerekek alkotnak csoportot évfolyamon a párhuzamos osztályok közül az egyik iskolaotthoni rendszerben működik 1.3. évfolyam: Halászné Sashegyi Marian 2.bc osztály: Görömbey Ágnes 4.a osztály: Klauszné Anancsenkó Nyina 4.b osztály: Kardenecker Emese 5. évfolyam: Zombori István 6-8 évfolyam. Tóthné Ledniczki Teréz 6-8. tanulószoba 5. tanulószoba 4.b csoport 4.a. csoport 2.bc csoport 1-3.csoport

8 2. A tanévindítás feltételei Személyi feltételek A ös tanévben 38 és fél pedagógus álláshelyen 38 munkatárs kezdi meg a munkát. A következő új kollégákat vettük fel: 1. Zombori István matematika-technika szakos tanárt vettük fel az 5-6. évfolyamos tanszobára. 2. Kaldenecker Emesea negyedikes napközis csoportot vezeti. 3. Kiss Tamás felső tagozaton testnevelő feladatokat lát el. 4. A 2013/14-es tanévtől a- törvényi változásoknak eleget téve-, felmértük és megszerveztük a hittan és erkölcstan oktatást. Iskolánkban az első, második, ötödik és hatodik évfolyamon katolikus, református és hit gyülekezeti hittant igényeltek gyermeküknek a szülők, így kollégáink közt köszönthetjük az idei tanévben is Csíder Krisztián református hittan oktatót, Fekete Roland katolikus atyát, és Keresztes Ildikó hit gyülekezeti hitoktató, akik keddi napokon órában tartanak hittan órákat. 5. Mendel Mónika német nyelvtanár heti 2.5 órában, egy csoportban a 8.c osztály tanulócsoportjában az idei tanévben is tanít német nyelvet. 6. Sajnos a törvényi változások a szabadidőszervező álláshelynek betöltését csak fél állásban teszi betölthetővén.ezen az álláshelyen Molnár Mariann folytatja a tavalyi munkáját. 7. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy olyan álláshelyek szünnek meg, melyekre feltétlenül szükség van. Ilyen a gyermekvédelmi felelős.egy olyan iskolában, ahol 104 a HHH tanulók száma, feltetlenül szükség lenne rá. 8. A gyermekvédelmi felelősi feladatokat továbbra is a matematikát és fizikát tanító kollégánk Tóthné Lednicki Teréz- látja el. 9. Iskolapszichológus alkalmazása, akár fél állásban is rendkívül indokolt lenne, a fenntartó felé jelezzük igényünket és kérjük továbbítsák megfelelő fórumokhoz. Az oktató-nevelőmunkát közvetlenül már csak négy kolléga segíti: 2 fejlesztőpedagógus, könyvtáros, szabadidő-szervező fél állásban. 8

9 Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozóink / egyre kevesebb/: Iskolatitkár Rendszergazda Pedagógiai asszisztens Könyvtáros Szabadidőszervező 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő január 1-jén a gyáli Városüzemeletetési KHT közvetlen irányítása alá kerültek a korábban nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott kollágáink 2 fő karbantartó és 2 fő portás, udvaros. Tárgyi feltételek: A előző tanév végén több szakmaia munkaközösség kéréseként merült fel, hogy alakítsunk ki szaktantermi rendszert, segítve ezzel a szakmai munka hatékonyságát. Az idei tanévben bevezettük a szaktantermi rendszert. Reméljük, hogy az órákra való felkészülést segíti a rendszer a kollégáknak, és a színesebb szakmai munka lesz az eredménye ennek a váltásnak, lehetővé téve szükség esetén az órákra való nagyobb előkészületeket is. Osztálytermek a következők: 1. terem 4.a 2. terem 2.b 3. terem 1.b 4. terem 1.a 5. terem 3.a 6. terem 2.a 7. terem 3.b 8. terem 4.b 9. terem 2.c 9

10 Szaktantermek: 10. terem magyar 2. terem 11. terem angol terem magyar 1. terem 14. terem matematika 1. terem 15. terem matematika 2. terem 16. terem matematika terem történelem 18. terem informatika 19. terem informatika 20. terem földrajz 21. terem biológia, kémia, fizika 22. terem angol terem angol terem rajz, technika - 1 tornaterem - 2 fejlesztő terem - 1 orvosi szoba - 4 szertár 1 természettudományi, 1 testnevelés, 1 alsós, 1 irattár- tároló - 1 porta (szélfogóban kialakítva) - 1 pénztár, - 1 gyermekvédelmi fogadó iroda (az egyik kijáratban kialakítva) - 1 könyvtár - 1 ebédlő - 1 iskolatitkári iroda A nyár folyamán az alábbi felújítási munkálatokat végeztük el. 4 tanterem felújítása: teljes festése, radiátorok festése, a tantermi szekrények teljes felújítása. Folyosói lábazat festése az egész épületben Folyosói radiátorok festése. 10

11 A munkálatokat önkormányzati forrásból és önerőből finanszíroztuk. Köszönjük a működtetőnk a Gyál Város Önkormányzatának támogatását, segítségét. 3. A ös tanévet meghatározó legfontosabb törvényi változások: Bevezetésre kerül a pedagógusok-életpálya rendszere. Az új típusú munkabeosztás, a heti kötelező óraszám átalakítás. Életbe lép az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozásokra vonatkozó szabályozás. A köznevelési intézményekben alkalmazott vezetők óraszámára vonatkozó új rendelkezések is ekkortól érvényesek. Hatályba lép a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak létszámának meghatározására vonatkozó új szabály. Hatályba lépnek továbbá az új finanszírozási szabályok, a pedagógusok és a nevelőoktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak vonatkozásában. Ebben a tanévben indulnak el a köznevelésben a felzárkózást segítő Híd-programok. Ekkortól érvényesek az új csoport- és osztálylétszámok felmenő rendszerben. Felmenő rendszerben folytatódik az erkölcstant, illetve a hittan bevezetése évfolyamokon. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmának meghatározása innentől kezdődően a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint történik. A mindennapos testnevelésben részt vevők köre újabb évfolyamokkal bővül: Megkezdi munkáját a pedagógusok munkájának külső szakmai ellenőrzését, értékelését végző tanfelügyelet. /Alapvető célja a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása, a minőség biztosítása. Az ellenőrzés és az értékelés egységes szempontok szerint zajlik majd./ A szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer megújítása. /A változás célja, hogy a pedagógust lehetőleg évente látogassa meg és lássa el tanácsokkal egy-egy megfelelően felkészült szakember./ Ingyenes tankönyvek az első, második évfolyamon. A tanév során megkezdi munkáját a Nemzeti Pedagógus Kar. Közgyűlése. 11

12 4. A tanév fő célkitűzései Elsődleges, legfontosabb célunk: Az intézmény zökkenőmentes működésének biztosítása. A 2013 szeptember elsejétől érvénybe lépő SZMSZ és Házirend szerinti működés Az új pedagógiai program, kerettanterv bevezetése Az iskolai fegyelem biztosítása A tanulólétszám növelése A ös /30 éves/ jubileumi év eseményeinek színvonalas lebonyolítása. Az országos kompetenciaméréshez szükséges kompetenciák kiemelt fejlesztése tanórákon és tanórán kívül 5. A ös tanév kiemelt feladatai Az országos kompetenciaméréshez szükséges kompetenciák kiemelt fejlesztése tanórákon és tanórán kívül. Kerttanterv bevezetésével kapcsolatos változások: A kerettanterv bevezetése az első és 5-6. évfolyamon, a többi évfolyamon a régi tanterv és óraszámok szerinti oktatás. Hit- és erkölcstan óra bevezetése az 1-2. és 5-6. évfolyamon[nkt. 97. (6)] A mindennapos testnevelés bevezetése az évfolyamokon. A Nemzeti Köznevelési törvény és a 326/2013 kormányrendelet bevezetésével kapcsolatos változások: A tanulók 16 óráig az intézményben tartózkodnak: - elegendő napközis és tanulószobai csoportok szervezése - délutáni foglalkozások szervezése /terem problémák megoldása- zeneiskola/ - a szülői nyilatkozatok, igazgatói engedélyek rendszerezése, nyilvántartása - az érintettek megfelelő tájékoztatása a pedagógusok heti 32 órás munkaidejének szervezése: - az arányos terhelés elve - a munkaidő nyilvántartás, adminisztráció szervezése, kidolgozott táblázat, melyet minden hét péntekig kell leadni a következő hétről 12

13 A túlóra megszüntetésével és a helyettesíthető napok számának megkötésével kell megoldani a helyettesítéseket a 32 óra terhére. a megszüntetett gyermekvédelmi felelős feladatainak ellátása. /32 óra terhére/ A pedagógus életpálya bevezetésével kapcsolatos feladatok. A ös /30 éves/ jubileumi év eseményeinek színvonalas lebonyolítása. 6. A ös tanév visszatérő feladatai : A tanulók önismeretének megalapozása, pozitív személyiségjegyek kialakítása, fejlesztése, igény kialakítása a kulturált társas kapcsolatokra, az erőszakmentes kommunikáció alkalmazásának gyakorlása, a másik ember tiszteletben tartása az egymás közötti interakciók során, a kulturált és tiszta környezet igényének továbbfejlesztése, a közösség tárgyi és eszmei értékeinek védelme. A tanulók egyéni szükségleteire figyelő fejlesztés, továbbá a testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a magatartási függőség, a szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának és a gyermeket, tanulót veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzése A tanulói teljesítmények értékelésénél a pozitív megerősítés alkalmazása. A tanórai fegyelem további szilárdítása, az egységes nevelési eljárások betartása, betartatása. A kulcskompetenciák fejlesztése minden évfolyamon a tantárgyi lehetőségek adta kereteken belül. Belső továbbképzési rendszer működtetése: Hospitálások, esetmegbeszélések, szuperviziós tanácsadás, tantestületi továbbképzés. Új módszerek, tanulásszervezési eljárások, pl külső, partneri kapcsolatok kihasználása A tanári tudás (szaktárgyi, módszertani) frissítése, bővítése, a tájékozódás segítése; Segíteni, támogatni, hogy legyen minél hatékonyabb a tanári munka. - Tanmenet-, óravázlat-javaslatok, projekttervek adaptálása; - szemléltetőeszközök használata, - Differenciált óratervezés; 13

14 - értékelési szempontok, eszközök; - számítógépes- IKT - eszközök alkalmazási lehetőségének kihasználása; Leendő első osztályosok létszámának figyelemmel kísérése, iskolanyitogató programsorozat folytatása. A szülők bevonása az iskolai munkába, szorosabb kapcsolat kiépítése. A tanulói motiváltság valamint neveltségi szint javítása. /A füzetvezetés ellenőrzése évente kétszer tantárgyanként./ A kompetencia mérés alapján, a tantárgyaknak megfelelően a képességszintek erősítése: szövegértésből, matematikából a minél jobb teljesítmény eléréséért. Angol idegen nyelvi mérés az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain. Környezettudatos nevelés. Folytatni kell a belső hospitálásokat. /A munkaközösségek kéthavonta hospitálási tervet készítenek, kéthavonta egyszer mindenkinek hospitálnia kell!/ A versenyek lebonyolításához, iskolai eszközfejlesztéshez segítő pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatírás. 7. Az iskolában működő munkaközösségek, és feladataik - Alsós munkaközösség: - Cziczásné Kiss Márta - Humán munkaközösség: - Nagy József Elek - Reál munkaközösség - Béky Imre - Művészeti munkaközösség: - Ivánkovics Margit - Felsős munkaközösség: - Molnárné B. Mária - DÖK támogató tanár - Szabó Márta - Ökoiskola munkaközösség - Koszticsák Angelika - Napközis munkaközösség - Őri Ágnes - Képességfejlesztő munkaközösség -Veresné Nagy Emese 14

15 Alsós munkaközösség fő feladatai Az egyén önismeretének,a kulturált társas kapcsolatok kialakításának,az ember és saját környezetének tisztelete,pozitív személyiségjegyek fejlesztésének segítése. Viselkedési és magatartási normák, értékek közvetítése tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon. Pl. Közös iskolai rendezvényeken. A kommunikációs kultúra megvalósítása tanulókkal és szülőkkel. Környezettudatos magatartás kialakítása. (ÖKO,Szelektív hulladékgyűjtés) 2.A tanulói teljesítmények értékelésének a pozitív megerősítés alkalmazása. 3. A tanórai fegyelem további szilárdítása, az egységes nevelési eljárások betartása, betartatása. A Házirendet minden tanulóval és szülővel az első nap illetve az első szülői értekezleten megismertetjük és annak betartására felhívjuk a figyelmüket. A tantermek, udvar, folyosók, öltözők,wc-k kulturált használata, azok állapotának megőrzése fontos feladatunk. Az ügyeletre fontos feladat hárul ezen a területen. A rongálások csökkentésére törekednünk kell. Nyomatékosítanunk kell, hogy a gyerekek szándékos károkozásáért a szülő tartozik teljes felelősséggel. 4.A kulcskompetenciák fejlesztése minden évfolyamon a tantárgyi lehetőségek adta kereteken belül történik. Tanórán, fejlesztő órákon, tanulmányi versenyeken valósítjuk meg. 5. A mindennapos testneveléssel kapcsolatos feladatok megoldása. (testnevelés tanórai keretek közt, úszásoktatás megszervezése 5.6. évfolyamokon. 6. IPR, TÁMOP, stb pályázatok szakmai tartalmának megvalósítása. Feladatok: Az alapkészségek(olvasás, írás, számolás) elsajátításának biztosítása Viselkedési és magatartási normák, értékek közvetítése Indulási hátrányok csökkentése, esélyegyenlőség biztosítása Tehetséggondozás Értékközvetítés( az élet tisztelete, az egészség értéke, önismeret, önművelés, hazaszeretet, hazai és egyetemes emberi kultúra értékei,környezetünk védelme) Az új tanulók beilleszkedésének segítése Hagyományápolás 15

16 Az integrált oktatás, nevelés magas szintű megvalósítása Az óvodával való kapcsolat megerősítése pl.: Iskolanyitogató A szülőkkel való kapcsolat ápolása, hatékonyabbé tétele pl.: szülői értekezletek Nyílt nap Ökoiskola keretében a környezettudatos magatartás kialakítása Az iskolai környezet otthonosabbá, barátságosabbá tétele, a tisztaság és rend fokozottabb védelme, iskolai dekoráció megszervezése Bemutató órát tartunk tavasszal. Átmeneti mérések Folytatjuk a belső hospitál Könyvtárhasználati órák A tehetséggondozás terén a kiváló képességű gyermekek felismerése, tehetségük kibontakoztatása(tehetséggondozó 16 Napközis munkaközösség feladatai: Egészséges életmódra nevelés. Közösségi életbe való beilleszkedés elősegítése, a szocializáció folyamatának elősegítése (magatartási normák betartása, másokkal szembeni viselkedési formák, illemszabályok betartatása, kulturált étkezés gyakorlása) Önálló tanulásra nevelés (a tanulásra felhasználható idő helyes beosztása és jó kihasználása, a védett tanulási idő: megtartása, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, gyakorlása) A szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés (kiállítások megtekintése, színház, bábszínház látogatása, táncházban való részvétel) A munkaközösségi értekezletek megtartása. Az új kollégák tantestületbe való beilleszkedésének segítése, a helyi szokásokkal való megismertetése. A napközis ügyeletek megszervezése. Iskola épületén kívüli kulturális programok, túrák és kézműves foglalkozások szervezése. Az alsós munkaközösséggel karöltve az óvodákkal való jó kapcsolat kiépítése és fenntartása. Kiemelten a leendő elsős tanítók aktív tevékenységére számítva.

17 Mindennapos sport és játék szervezése: a szabadban végzett játékos sporttevékenység járuljon hozzá a gyermekek testi, lelki fejlődéséhez, az egészséges életmód, a mozgás iránti igény kialakulásához. Részvétel az iskolai programokon, rendezvényeken. Létszámjelentő nyomtatvány (nem az étkezők száma!) pontos, áttekinthető vezetése egységes jelrendszer alapján. Egyeztetés a napközis naplóval. Leadási dátuma minden hónap első munkanapja, a munkaközösség vezetőjének. Felsős munkaközösség fő feladatai Az ÖKO-iskola programjának megvalósítása, környezettudatos nevelés.: a) Környezettudatos magatartás kialakítása b) Az iskolai környezet otthonosabbá, barátságosabbá tétele, a tisztaság és rend fokozottabb védelme, iskolai dekoráció megszervezése. c) A tantermek, udvar, folyosók, a zuhanyozók, öltözők, WC-k kulturált használata és állapotának megőrzése. A tantermekben az utolsó tanóra után hagyják tisztán a tanulók a padjaikat és a széket tegyék azok tetejére. d) A rongálások csökkentésére törekednünk kell. Külön figyelmet kap az udvaron lévő városi játszótér. Nyomatékosítanunk szükséges, hogy gyermeke szándékos károkozásáért a szülő tartozik teljes felelősséggel. A diákok pozitív személyiségvonásainak fejlesztése, alapvető erkölcsi és közösségi érzelmek kialakítása szülői háttér segítségével. A tanórai fegyelem megszilárdítása, az egységes nevelési eljárások betartása és betartatása Társadalmi elvárásoknak megfelelés A tanulói teljesítmények értékelésénél a pozitív megerősítés alkalmazása Tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosítani a további fejlődéshez, versenyzéshez A DÖK-kel való szoros együttműködés. A Házirend betartása és betartatása; az iskola technikai dolgozóival együtt működve. 17

18 Rendszeres, évfolyamonkénti mikro értekezletek tartása, különös tekintettel az ötödik és hetedik évfolyamra. A jelenlegi Házirend betartása és betartatása; az iskola technikai dolgozóival együtt működve Relál munkaközösség fő feladatai A tanmenetek felülvizsgálata, aktualizálása. Óralátogatások, különös tekintettel az 5. évfolyamon. Fontos cél, hogy a tanév során munkaközösségünk tagjai kéthavonta legalább 1 alkalommal hospitáljanak a munkaközösséghez tartozó kollégáknál. Az informatika további erősítése, a követelményrendszer fokozatos emelése, a vizsgarendszer és vizsgakövetelmények kialakításának folytatása, a vizsgák megszervezésének pontosítása, a szülők pontosabb tájékoztatása a követelményekről, vizsgaeredményekről. Matematikából az alapkompetenciák fejlesztése. Az alapművelet végzés színvonalának javítása, mérése és visszamérése a mérési eredmények hasznosítása a mindennapokban. A mérései anyagok javítása, az értékelések szempontjából célszerűbbé tétele. Diagnosztizáló mérések rendszerének és feladatainak kidolgozása, rendszeres használata. A kompetenciamérés eredményeinek folyamatos javítása. Korrepetálások hatékonyságának növelése, a bukások számának csökkentése. A tehetséggondozás megvalósítása szakköri és órai keretek között. A jegyek mennyiségnek fokozott figyelemmel kísérése. Az egységes értékelési szemlélet további pontosítása. Az iskola honlapjának bővítése további információkkal, oktató anyagokkal, gyakorló feladatokkal, az osztályok saját honlapjainak beindítása. Számítástechnikából a szakköri rendszer módosítása, javítása, színvonalának emelése a versenyeztetés segítése. 18

19 Tagozatos tanulóink versenyeztetésének megszervezése, további versenyek keresése. Ingyenes versenyek kötelezővé tétele. Versenyeken való részvétel továbbra is minden tantárgyból. A reálfaliújság további színvonalas működtetése. Részvétel iskolánk 30. évfordulójának előkészítésben. 19

20 Humán munkaközösség fő feladatai Egymás munkájának segítése és tiszteletben tartása, jobb megismerése, szakmai tapasztalatcserék, hospitálások. Az értő olvasás fejlesztése, szókincsbővítés és a szóbeli kommunikáció fejlesztése. A helyesírás rendszeres ellenőrzése, értékeljük a pontos és esztétikus füzetvezetést. A sajátos nevelési igényű gyerekek esetében együttműködünk az iskola fejlesztőpedagógusaival, munkánkat ezen gyerekek esetében összehangoltan végezzük. Tanulóinkat továbbra is ösztönözzük az olvasásra, a könyv szeretetére. Művészeti munkaközösség fő feladatai - A készségtárgyak művelésére való igény kialakítása, azok hasznosságának tudatosítása. - Az egészséges életmódra nevelés. - A szabadidő kultúrált eltöltése. - Minél több diák életében kapjon szerepet a készségtárgyak - Az iskolai rendezvények színvonalának elősegítése, a sikeres lebonyolításban való aktív részvétel. - A jubileumi év programjainak emlékezetessé, hagyománnyá tétele. - Az új testnevelés órai tesztfelmérési rendszer megismertetése a diákokkal, hatékony alkalmazása az egészséges életmód érdekében. - Hospitálások, óralátogatások rendszeres végzése a szakmai fejlődés és a portfoliók készítésének érdekében. - A szaktantermek kialakításának befejezése. Továbbtanulás, pályaválasztás elősegítése. - Tehetséggondozás és a tehetséges tanulókkal való differenciált foglalkozás, versenyeztetés. Öko munkaközösség fő feladatai Az iskola ÖKO profiljának fenntartása, bővítése A környezetbarát szemlélet kiterjesztése, A környezettudatos magatartás gyakoroltatása

21 Az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése Az iskola valamennyi szereplőjének / tanulók, pedagógusok, szülők, technikai dolgozók / széles körű bevonása az ÖKO programokba DÖK fő feladatai - A gyermekek fejlődésének előtérbe helyezése mellett zajló tanórán kívüli tevékenységformák megmutatása. - Az iskola tanulóinak közösségi nevelése és egyéni fejlesztése. A célkitűzés az önnevelés igényének kialakítása, ezáltal is elősegítve a társadalmi elvárásoknak történő megfelelést. - Igényesség kialakítása és fejlesztése, a szűkebb és tágabb környezetünk tisztántartására, környezettudatos elvek elsajátítására. - A programok szervezésénél figyelembe vesszük a tanulók életkorát, érdeklődését. Feladatunk, hogy a gyerekeket bevonjuk a programok szervezésébe, lebonyolításába. - A DÖK tagok számára rendszeres üléseken diákjogi képzés fog zajlani. A tisztségek, feladatkörök, szervezési kérdések tisztázása a cél, elősegítve az önszerveződő diákköré való alakulást. Minden érdeklődő számára nyitottak az ülések. - A DÖK tagok képviselik az osztályukat. Feladatuk, hogy gyűjtsenek ötleteket, adják tovább az információkat, észrevételeket, állandó kapcsolatot biztosítva a tanulók és az iskola vezetősége között. - Fontosnak tartjuk, hogy programjainkhoz minél több szülő csatlakozzon. - Rendezvényeinken való részvétel feltétele: a tanuló kötelességeinek teljesítése, a házirend betartása legyen. 8. A tanév helyi rendje Tanítási napok száma: 180 nap Első tanítási napja: Utolsó tanítási napja: szeptember 2. (hétfő) június 14. (péntek) A mellékelt naptár szerint! Nevelés nélküli munkanapok Szeptember../ okt. / : őszi nevelési értekezlet Április / tavaszi nev. ért. /.

22 Alapítványi nap Tantestületi kirándulás június.. Félévi értekezlet / január /.. A nevelési értekezletek időpontjai és témái Professzionális pedagógiai kommunikáció/ őszi / Nevelési Tanácsadó szakmai napja / tavaszi / A szünetek és az ügyelet rendje A tanítás nélküli munkanapokon összevont ügyeletet szervezünk az intézmény SZMSZ-ben foglaltak szerint. A tanítás nélküli munkanapokon a téli és tavaszi szünetben a csoportok összevonásra kerülnek. Iskolai ünnepek, rendezvények / pontos időpontok, felelősök a Naptárban / Szakkörök Szakkörök, tehetséggondozás Angol, informatika, történelem, labdarúgó, tömegsport, rajz, alsós kézműves, b, alsós és felsős énekkarok, magyar, matematika előkészítők, tehetséggondozó szakkörök. Csoportbontás angolból, informatika valamint heti egy vagy két alkalommal matematika és magyar tantárgyból. Versenyek A ös tanévben a következő versenyekre készítjük fel tanítványainkat: 1. Zrínyi Ilona Matematika verseny 2. Kazinczy Ferenc Szépkiejtési verseny 3. Kozma László Országos Informatikai Verseny 4. Pest megyei Alkalmazói Informatika Verseny 5. TITOK és egyéb levelező verseny 6. A Mozaik és az Apáczai Kiadó által meghirdetett levelezős tanulmányi versenyek. 7. Városi versenyek

23 8. Országos versenyek Korrepetálások Alsó tagozat: 2 óra osztályonként. Felső tagozatban magyar, matematika, angol tantárgyakból. Osztályfőnöki névsor osztály Osztályfőnök Terem 1.a Nagy Erzsébet 3. 1.b Cziczásné Kiss Márta Baloghné Kovács Krisztina 4. 2.a Győrffy Attiláné Őri Ágnes 6. 2.b Tamás Józsefné 2. 3.a Uzsoki Józsefné 5. 3.b Kósáné Limbóczki Éva Menkó attiláné 7. 4.a Hornyák Ferencné 1. 4.b Béky Imréné 8. 5.a Béky Imre 20 5.b Szigeti Márta 15 6.a Hajduné Sárközi Erzsébet b Ácsné Földi Judit T2. 7.a Molnárné Bökönyi Mária b Barna Edit 10.

24 8.a Nagy József 13 terem 8.b Ivánkovics Margit c Kármán Erika 17. Napközis csoportok csoport napk. csop. vezetője terem 1.a iskolaotthon Cziczásné K. Márta, Baloghné K. Krisztina 4 1.b, 3.a Halászné Sashegyi Marian 5 2. Görömbey Ágnes 9 2..a Iskolaotthon Győrffy Attiláné, Őri Ágnes 6 2/b Iskolaotthon Kósáné L. Éva, Menkó Attiláné 7 4. b Kaldenecker Emese 8 4.a Klauszné Anancsenko Nyina 1 Tanulószoba Zombori Tamás 16. Tanulószoba Szigeti Márta, Tóthné L. Teréz 17

25 9. Jubileumi év programjai - Augusztus óra- Tanévnyitó Ünnepély Felelős: Hornyák Ferencné - Rendhagyó osztálytalálkozó - előzetes bejelentkezési határidő: -ideje: Március Felelős: Molnárné B. Mária - Digitális Évkönyv : Határidő: 2015.március 30 Felelős: Béky Imre Nagy J. Elek - Iskolatörténeti kiállítás : 2015 március 27 Felelős: Veresné Nagy Emese Cziczásné Kiss Márta Szigeti Márta - Jubileumi gála : óra Felelős: Baranya Tiborné Baloghné B. Mária Fekete Zoltánné Marsi Judit - Bartók hét: Kistérségi Informatika Verseny : március 23 Felelős : Béky Imre Kistérségi Rajz Verseny : március 26 Felelős: Szigeti Márta

26 Jubileumi Népdaléneklési Verseny : március 25 Felelős: Ivánkovics Margit - Alapítványi Nap : 2015.május 9 Felelős : Molnár Mariann Szabó Márta Hornyák Ferencné - Jubileumi Váltó : május.. Felelős : Ivánkovics Margit 10. Az iskolában mûködõ szervezetek Pedagógus szakszervezet Titkára Cziczásné Kiss Márta Közalkalmazotti Tanács Elnök Hornyák Ferencné Tagok: Anancsenkó Nyina Baloghné K. Krisztina DÖK Támogató tanár: Szabó Márta Iskolarádió műsoraiért felelős: Iványi Gergő SZMK: Elnökség: elnök + tagok: Ferentzi Zsolt / elnök / Boldizsár Izabella / helyettes / Bartók Alapítvány Kuratóriumi elnök Tagok Vinnai Tibor Ferenczi Zsolt Balás Mariann! Garas Gusztáv Fekete Zoltánné Marsi Judit

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom Bevezető 1. Általános rendelkezések 3. 2. Intézményi jellemzők - az iskola

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért.

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Nevelőtestülete Horváth Lászlóné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március 1 Tartalom A. NEVELÉSI TERV Általános iskola 5 1. Bevezetés 6 1.1. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERV 2013/2014. 1 Bevezetés A 2013/2014-es tanév munkaterve a minőségirányítási stratégiából ismert intézkedési tervekhez hasonlóan a

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben