GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015."

Átírás

1 GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv

2 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:... 4 Irányelvek:... 4 Tanulólétszám alakulás... 5 HH és HHH-s tanulók száma... 6 Ebből iskolaotthonos csoport... 7 Napközis csoportok száma... 7 Tanulószobai csoport A tanévindítás feltételei... 8 Személyi feltételek... 8 Tárgyi feltételek: A ös tanévet meghatározó legfontosabb törvényi változások: A tanév fő célkitűzései A ös tanév kiemelt feladatai A ös tanév visszatérő feladatai : Az iskolában működő munkaközösségek/9/, vezetői és feladataik Alsós munkaközösség fő feladatai Napközis munkaközösség feladatai: Felsős munkaközösség fő feladatai Relál munkaközösség fő feladatai Humán munkaközösség fő feladatai Művészeti munkaközösség fő feladatai... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Öko munkaközösség fő feladatai DÖK fő feladatai A tanév helyi rendje Iskolai ünnepek, rendezvények Hiba! A könyvjelző nem létezik. Egyéb iskolai rendezvények... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Szakkörök Versenyek Korrepetálások Osztályfőnöki névsor Napközis csoportok Az iskolában mûködõ szervezetek Az iskolában betöltött egyéb beosztások Beiskolázás feladatai IMIP megvalósítása Az iskola Diagnosztikus vizsgálatainak mérési- értékelési feladatainak irányítása, koordinálása, ellenőrzése Gyermekvédelem feladatai Kedvezmények rendszere SNI gyermekekkel kapcsolatos feladatok Gazdálkodás, tárgyi fejlesztés

3 16. Tervezett karbantartás, felújítás Egyéb visszatérõ feladatok Munka-tűz-balesetvédelmi oktatás, tűzriadó-próba időpontjai: Mellékletek Munkaközösségek munkatervei: Éves naptár

4 1. Helyzetelemzés A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok - a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) - a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló (XII.17.) Korm. rendelet, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, - a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló (II. 15.) OM rendelet, - //a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény, -// a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben/ történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet / - 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról - a Bartók Béla Általános Iskola Pedagógiai Programja, - a Bartók Béla Általános Iskola Integrációs Pedagógiai Programja, - a Bartók Béla Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja. Tartalmi szabályozók Kerettantervek: 51/2012. (XII. 21.) sz. EMMI rendelet 2. 23/2013. (III. 29.) sz. EMMI rendelet Irányelvek: 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatásáról 4

5 Tanulólétszám alakulás A ös tanév tervezése a fenti törvényi és jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével valósult meg. Tanulólétszámunk szeptember 10-én: 396 fő, alsó tagozaton 202 felső tagozaton 194 diák tanul., 1 8.b 8.c 8.a 6.b 7.b 6.a 5.a 5.b 4.b 3.a 2.c 2.b 2.a 1.b 1.a 7.a 4.a 3.b Iskolánk speciális helyzetben van, 70 tanulónk rendelkezik a helyi Nevelési Tanácsadó, vagy az I. számú Tanulási Képességvizsgáló által kiállított vizsgálati véleménnyel. 5

6 Az idei tanévkezdéskor 58 tanulási nehezítettséggel küzdő (régebben BTM) tanulónk és 12 SNI-s tanulónk van. SNI tanulók szakvéleményük alapján 1/3-1/3-1/3 arányban - beszéd, - értelmi és beilleszkedési ill. súlyos magatartási zavarral küzdenek. HH és HHH-s tanulók száma Az elmúlt évtől változott/szigorodott a HH vagy HHH törvényi meghatározása. Az önkormányzat az új határozatok kiadásakor több gyermekünknél is megszüntette a HHH-s státuszt, csupán HH állapított meg. Különös figyelmet kell fordítanunk az igénybe vehető kedvezmények megállapítására. Több családot is érzékenyen fog érinteni a tankönyv ill. az étkezés ingyenességének megszűnése. A gyermekvédelmi felelős feladata a meglévő nyilvántartás aktualizálása és pontos vezetése osztálylétszám hh hhh 1.a 1.b 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 8.c Az alsó tagozatban folytatjuk- a szülők és diákok körében is népszerű -, negyediktől beinduló emelt szintű informatika-oktatást. A törvényi előírásoknak megfelelően bevezettük a mindennapos testnevelést az évfolyamon. Az 5 órát a délelőtti tanítási órakeretben tartjuk. Az emelt óraszámú ének-zene oktatás csak kifutó jelleggel, a nyolcadik évfolyamon egy osztályban folyik. 6

7 Tanulócsoportok száma 9 alsó+9 felső Ebből iskolaotthonos csoport 3 Napközis csoportok száma 4 Tanulószobai csoport 2 A napközi szervezésénél igyekeztünk egy évfolyam egy csoport beosztást követni. A májusi előzetes jelentkezés alapján egy évfolyamos csoportot kivéve minden évfolyamon saját napközis csoport működik. Az 5. évfolyam tanulószobásai egy csoportba kerültek, míg a másik tanulószobában a osztályos gyerekek alkotnak csoportot évfolyamon a párhuzamos osztályok közül az egyik iskolaotthoni rendszerben működik 1.3. évfolyam: Halászné Sashegyi Marian 2.bc osztály: Görömbey Ágnes 4.a osztály: Klauszné Anancsenkó Nyina 4.b osztály: Kardenecker Emese 5. évfolyam: Zombori István 6-8 évfolyam. Tóthné Ledniczki Teréz 6-8. tanulószoba 5. tanulószoba 4.b csoport 4.a. csoport 2.bc csoport 1-3.csoport

8 2. A tanévindítás feltételei Személyi feltételek A ös tanévben 38 és fél pedagógus álláshelyen 38 munkatárs kezdi meg a munkát. A következő új kollégákat vettük fel: 1. Zombori István matematika-technika szakos tanárt vettük fel az 5-6. évfolyamos tanszobára. 2. Kaldenecker Emesea negyedikes napközis csoportot vezeti. 3. Kiss Tamás felső tagozaton testnevelő feladatokat lát el. 4. A 2013/14-es tanévtől a- törvényi változásoknak eleget téve-, felmértük és megszerveztük a hittan és erkölcstan oktatást. Iskolánkban az első, második, ötödik és hatodik évfolyamon katolikus, református és hit gyülekezeti hittant igényeltek gyermeküknek a szülők, így kollégáink közt köszönthetjük az idei tanévben is Csíder Krisztián református hittan oktatót, Fekete Roland katolikus atyát, és Keresztes Ildikó hit gyülekezeti hitoktató, akik keddi napokon órában tartanak hittan órákat. 5. Mendel Mónika német nyelvtanár heti 2.5 órában, egy csoportban a 8.c osztály tanulócsoportjában az idei tanévben is tanít német nyelvet. 6. Sajnos a törvényi változások a szabadidőszervező álláshelynek betöltését csak fél állásban teszi betölthetővén.ezen az álláshelyen Molnár Mariann folytatja a tavalyi munkáját. 7. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy olyan álláshelyek szünnek meg, melyekre feltétlenül szükség van. Ilyen a gyermekvédelmi felelős.egy olyan iskolában, ahol 104 a HHH tanulók száma, feltetlenül szükség lenne rá. 8. A gyermekvédelmi felelősi feladatokat továbbra is a matematikát és fizikát tanító kollégánk Tóthné Lednicki Teréz- látja el. 9. Iskolapszichológus alkalmazása, akár fél állásban is rendkívül indokolt lenne, a fenntartó felé jelezzük igényünket és kérjük továbbítsák megfelelő fórumokhoz. Az oktató-nevelőmunkát közvetlenül már csak négy kolléga segíti: 2 fejlesztőpedagógus, könyvtáros, szabadidő-szervező fél állásban. 8

9 Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozóink / egyre kevesebb/: Iskolatitkár Rendszergazda Pedagógiai asszisztens Könyvtáros Szabadidőszervező 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő január 1-jén a gyáli Városüzemeletetési KHT közvetlen irányítása alá kerültek a korábban nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott kollágáink 2 fő karbantartó és 2 fő portás, udvaros. Tárgyi feltételek: A előző tanév végén több szakmaia munkaközösség kéréseként merült fel, hogy alakítsunk ki szaktantermi rendszert, segítve ezzel a szakmai munka hatékonyságát. Az idei tanévben bevezettük a szaktantermi rendszert. Reméljük, hogy az órákra való felkészülést segíti a rendszer a kollégáknak, és a színesebb szakmai munka lesz az eredménye ennek a váltásnak, lehetővé téve szükség esetén az órákra való nagyobb előkészületeket is. Osztálytermek a következők: 1. terem 4.a 2. terem 2.b 3. terem 1.b 4. terem 1.a 5. terem 3.a 6. terem 2.a 7. terem 3.b 8. terem 4.b 9. terem 2.c 9

10 Szaktantermek: 10. terem magyar 2. terem 11. terem angol terem magyar 1. terem 14. terem matematika 1. terem 15. terem matematika 2. terem 16. terem matematika terem történelem 18. terem informatika 19. terem informatika 20. terem földrajz 21. terem biológia, kémia, fizika 22. terem angol terem angol terem rajz, technika - 1 tornaterem - 2 fejlesztő terem - 1 orvosi szoba - 4 szertár 1 természettudományi, 1 testnevelés, 1 alsós, 1 irattár- tároló - 1 porta (szélfogóban kialakítva) - 1 pénztár, - 1 gyermekvédelmi fogadó iroda (az egyik kijáratban kialakítva) - 1 könyvtár - 1 ebédlő - 1 iskolatitkári iroda A nyár folyamán az alábbi felújítási munkálatokat végeztük el. 4 tanterem felújítása: teljes festése, radiátorok festése, a tantermi szekrények teljes felújítása. Folyosói lábazat festése az egész épületben Folyosói radiátorok festése. 10

11 A munkálatokat önkormányzati forrásból és önerőből finanszíroztuk. Köszönjük a működtetőnk a Gyál Város Önkormányzatának támogatását, segítségét. 3. A ös tanévet meghatározó legfontosabb törvényi változások: Bevezetésre kerül a pedagógusok-életpálya rendszere. Az új típusú munkabeosztás, a heti kötelező óraszám átalakítás. Életbe lép az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozásokra vonatkozó szabályozás. A köznevelési intézményekben alkalmazott vezetők óraszámára vonatkozó új rendelkezések is ekkortól érvényesek. Hatályba lép a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak létszámának meghatározására vonatkozó új szabály. Hatályba lépnek továbbá az új finanszírozási szabályok, a pedagógusok és a nevelőoktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak vonatkozásában. Ebben a tanévben indulnak el a köznevelésben a felzárkózást segítő Híd-programok. Ekkortól érvényesek az új csoport- és osztálylétszámok felmenő rendszerben. Felmenő rendszerben folytatódik az erkölcstant, illetve a hittan bevezetése évfolyamokon. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmának meghatározása innentől kezdődően a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint történik. A mindennapos testnevelésben részt vevők köre újabb évfolyamokkal bővül: Megkezdi munkáját a pedagógusok munkájának külső szakmai ellenőrzését, értékelését végző tanfelügyelet. /Alapvető célja a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása, a minőség biztosítása. Az ellenőrzés és az értékelés egységes szempontok szerint zajlik majd./ A szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer megújítása. /A változás célja, hogy a pedagógust lehetőleg évente látogassa meg és lássa el tanácsokkal egy-egy megfelelően felkészült szakember./ Ingyenes tankönyvek az első, második évfolyamon. A tanév során megkezdi munkáját a Nemzeti Pedagógus Kar. Közgyűlése. 11

12 4. A tanév fő célkitűzései Elsődleges, legfontosabb célunk: Az intézmény zökkenőmentes működésének biztosítása. A 2013 szeptember elsejétől érvénybe lépő SZMSZ és Házirend szerinti működés Az új pedagógiai program, kerettanterv bevezetése Az iskolai fegyelem biztosítása A tanulólétszám növelése A ös /30 éves/ jubileumi év eseményeinek színvonalas lebonyolítása. Az országos kompetenciaméréshez szükséges kompetenciák kiemelt fejlesztése tanórákon és tanórán kívül 5. A ös tanév kiemelt feladatai Az országos kompetenciaméréshez szükséges kompetenciák kiemelt fejlesztése tanórákon és tanórán kívül. Kerttanterv bevezetésével kapcsolatos változások: A kerettanterv bevezetése az első és 5-6. évfolyamon, a többi évfolyamon a régi tanterv és óraszámok szerinti oktatás. Hit- és erkölcstan óra bevezetése az 1-2. és 5-6. évfolyamon[nkt. 97. (6)] A mindennapos testnevelés bevezetése az évfolyamokon. A Nemzeti Köznevelési törvény és a 326/2013 kormányrendelet bevezetésével kapcsolatos változások: A tanulók 16 óráig az intézményben tartózkodnak: - elegendő napközis és tanulószobai csoportok szervezése - délutáni foglalkozások szervezése /terem problémák megoldása- zeneiskola/ - a szülői nyilatkozatok, igazgatói engedélyek rendszerezése, nyilvántartása - az érintettek megfelelő tájékoztatása a pedagógusok heti 32 órás munkaidejének szervezése: - az arányos terhelés elve - a munkaidő nyilvántartás, adminisztráció szervezése, kidolgozott táblázat, melyet minden hét péntekig kell leadni a következő hétről 12

13 A túlóra megszüntetésével és a helyettesíthető napok számának megkötésével kell megoldani a helyettesítéseket a 32 óra terhére. a megszüntetett gyermekvédelmi felelős feladatainak ellátása. /32 óra terhére/ A pedagógus életpálya bevezetésével kapcsolatos feladatok. A ös /30 éves/ jubileumi év eseményeinek színvonalas lebonyolítása. 6. A ös tanév visszatérő feladatai : A tanulók önismeretének megalapozása, pozitív személyiségjegyek kialakítása, fejlesztése, igény kialakítása a kulturált társas kapcsolatokra, az erőszakmentes kommunikáció alkalmazásának gyakorlása, a másik ember tiszteletben tartása az egymás közötti interakciók során, a kulturált és tiszta környezet igényének továbbfejlesztése, a közösség tárgyi és eszmei értékeinek védelme. A tanulók egyéni szükségleteire figyelő fejlesztés, továbbá a testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a magatartási függőség, a szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának és a gyermeket, tanulót veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzése A tanulói teljesítmények értékelésénél a pozitív megerősítés alkalmazása. A tanórai fegyelem további szilárdítása, az egységes nevelési eljárások betartása, betartatása. A kulcskompetenciák fejlesztése minden évfolyamon a tantárgyi lehetőségek adta kereteken belül. Belső továbbképzési rendszer működtetése: Hospitálások, esetmegbeszélések, szuperviziós tanácsadás, tantestületi továbbképzés. Új módszerek, tanulásszervezési eljárások, pl külső, partneri kapcsolatok kihasználása A tanári tudás (szaktárgyi, módszertani) frissítése, bővítése, a tájékozódás segítése; Segíteni, támogatni, hogy legyen minél hatékonyabb a tanári munka. - Tanmenet-, óravázlat-javaslatok, projekttervek adaptálása; - szemléltetőeszközök használata, - Differenciált óratervezés; 13

14 - értékelési szempontok, eszközök; - számítógépes- IKT - eszközök alkalmazási lehetőségének kihasználása; Leendő első osztályosok létszámának figyelemmel kísérése, iskolanyitogató programsorozat folytatása. A szülők bevonása az iskolai munkába, szorosabb kapcsolat kiépítése. A tanulói motiváltság valamint neveltségi szint javítása. /A füzetvezetés ellenőrzése évente kétszer tantárgyanként./ A kompetencia mérés alapján, a tantárgyaknak megfelelően a képességszintek erősítése: szövegértésből, matematikából a minél jobb teljesítmény eléréséért. Angol idegen nyelvi mérés az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain. Környezettudatos nevelés. Folytatni kell a belső hospitálásokat. /A munkaközösségek kéthavonta hospitálási tervet készítenek, kéthavonta egyszer mindenkinek hospitálnia kell!/ A versenyek lebonyolításához, iskolai eszközfejlesztéshez segítő pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatírás. 7. Az iskolában működő munkaközösségek, és feladataik - Alsós munkaközösség: - Cziczásné Kiss Márta - Humán munkaközösség: - Nagy József Elek - Reál munkaközösség - Béky Imre - Művészeti munkaközösség: - Ivánkovics Margit - Felsős munkaközösség: - Molnárné B. Mária - DÖK támogató tanár - Szabó Márta - Ökoiskola munkaközösség - Koszticsák Angelika - Napközis munkaközösség - Őri Ágnes - Képességfejlesztő munkaközösség -Veresné Nagy Emese 14

15 Alsós munkaközösség fő feladatai Az egyén önismeretének,a kulturált társas kapcsolatok kialakításának,az ember és saját környezetének tisztelete,pozitív személyiségjegyek fejlesztésének segítése. Viselkedési és magatartási normák, értékek közvetítése tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon. Pl. Közös iskolai rendezvényeken. A kommunikációs kultúra megvalósítása tanulókkal és szülőkkel. Környezettudatos magatartás kialakítása. (ÖKO,Szelektív hulladékgyűjtés) 2.A tanulói teljesítmények értékelésének a pozitív megerősítés alkalmazása. 3. A tanórai fegyelem további szilárdítása, az egységes nevelési eljárások betartása, betartatása. A Házirendet minden tanulóval és szülővel az első nap illetve az első szülői értekezleten megismertetjük és annak betartására felhívjuk a figyelmüket. A tantermek, udvar, folyosók, öltözők,wc-k kulturált használata, azok állapotának megőrzése fontos feladatunk. Az ügyeletre fontos feladat hárul ezen a területen. A rongálások csökkentésére törekednünk kell. Nyomatékosítanunk kell, hogy a gyerekek szándékos károkozásáért a szülő tartozik teljes felelősséggel. 4.A kulcskompetenciák fejlesztése minden évfolyamon a tantárgyi lehetőségek adta kereteken belül történik. Tanórán, fejlesztő órákon, tanulmányi versenyeken valósítjuk meg. 5. A mindennapos testneveléssel kapcsolatos feladatok megoldása. (testnevelés tanórai keretek közt, úszásoktatás megszervezése 5.6. évfolyamokon. 6. IPR, TÁMOP, stb pályázatok szakmai tartalmának megvalósítása. Feladatok: Az alapkészségek(olvasás, írás, számolás) elsajátításának biztosítása Viselkedési és magatartási normák, értékek közvetítése Indulási hátrányok csökkentése, esélyegyenlőség biztosítása Tehetséggondozás Értékközvetítés( az élet tisztelete, az egészség értéke, önismeret, önművelés, hazaszeretet, hazai és egyetemes emberi kultúra értékei,környezetünk védelme) Az új tanulók beilleszkedésének segítése Hagyományápolás 15

16 Az integrált oktatás, nevelés magas szintű megvalósítása Az óvodával való kapcsolat megerősítése pl.: Iskolanyitogató A szülőkkel való kapcsolat ápolása, hatékonyabbé tétele pl.: szülői értekezletek Nyílt nap Ökoiskola keretében a környezettudatos magatartás kialakítása Az iskolai környezet otthonosabbá, barátságosabbá tétele, a tisztaság és rend fokozottabb védelme, iskolai dekoráció megszervezése Bemutató órát tartunk tavasszal. Átmeneti mérések Folytatjuk a belső hospitál Könyvtárhasználati órák A tehetséggondozás terén a kiváló képességű gyermekek felismerése, tehetségük kibontakoztatása(tehetséggondozó 16 Napközis munkaközösség feladatai: Egészséges életmódra nevelés. Közösségi életbe való beilleszkedés elősegítése, a szocializáció folyamatának elősegítése (magatartási normák betartása, másokkal szembeni viselkedési formák, illemszabályok betartatása, kulturált étkezés gyakorlása) Önálló tanulásra nevelés (a tanulásra felhasználható idő helyes beosztása és jó kihasználása, a védett tanulási idő: megtartása, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, gyakorlása) A szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés (kiállítások megtekintése, színház, bábszínház látogatása, táncházban való részvétel) A munkaközösségi értekezletek megtartása. Az új kollégák tantestületbe való beilleszkedésének segítése, a helyi szokásokkal való megismertetése. A napközis ügyeletek megszervezése. Iskola épületén kívüli kulturális programok, túrák és kézműves foglalkozások szervezése. Az alsós munkaközösséggel karöltve az óvodákkal való jó kapcsolat kiépítése és fenntartása. Kiemelten a leendő elsős tanítók aktív tevékenységére számítva.

17 Mindennapos sport és játék szervezése: a szabadban végzett játékos sporttevékenység járuljon hozzá a gyermekek testi, lelki fejlődéséhez, az egészséges életmód, a mozgás iránti igény kialakulásához. Részvétel az iskolai programokon, rendezvényeken. Létszámjelentő nyomtatvány (nem az étkezők száma!) pontos, áttekinthető vezetése egységes jelrendszer alapján. Egyeztetés a napközis naplóval. Leadási dátuma minden hónap első munkanapja, a munkaközösség vezetőjének. Felsős munkaközösség fő feladatai Az ÖKO-iskola programjának megvalósítása, környezettudatos nevelés.: a) Környezettudatos magatartás kialakítása b) Az iskolai környezet otthonosabbá, barátságosabbá tétele, a tisztaság és rend fokozottabb védelme, iskolai dekoráció megszervezése. c) A tantermek, udvar, folyosók, a zuhanyozók, öltözők, WC-k kulturált használata és állapotának megőrzése. A tantermekben az utolsó tanóra után hagyják tisztán a tanulók a padjaikat és a széket tegyék azok tetejére. d) A rongálások csökkentésére törekednünk kell. Külön figyelmet kap az udvaron lévő városi játszótér. Nyomatékosítanunk szükséges, hogy gyermeke szándékos károkozásáért a szülő tartozik teljes felelősséggel. A diákok pozitív személyiségvonásainak fejlesztése, alapvető erkölcsi és közösségi érzelmek kialakítása szülői háttér segítségével. A tanórai fegyelem megszilárdítása, az egységes nevelési eljárások betartása és betartatása Társadalmi elvárásoknak megfelelés A tanulói teljesítmények értékelésénél a pozitív megerősítés alkalmazása Tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosítani a további fejlődéshez, versenyzéshez A DÖK-kel való szoros együttműködés. A Házirend betartása és betartatása; az iskola technikai dolgozóival együtt működve. 17

18 Rendszeres, évfolyamonkénti mikro értekezletek tartása, különös tekintettel az ötödik és hetedik évfolyamra. A jelenlegi Házirend betartása és betartatása; az iskola technikai dolgozóival együtt működve Relál munkaközösség fő feladatai A tanmenetek felülvizsgálata, aktualizálása. Óralátogatások, különös tekintettel az 5. évfolyamon. Fontos cél, hogy a tanév során munkaközösségünk tagjai kéthavonta legalább 1 alkalommal hospitáljanak a munkaközösséghez tartozó kollégáknál. Az informatika további erősítése, a követelményrendszer fokozatos emelése, a vizsgarendszer és vizsgakövetelmények kialakításának folytatása, a vizsgák megszervezésének pontosítása, a szülők pontosabb tájékoztatása a követelményekről, vizsgaeredményekről. Matematikából az alapkompetenciák fejlesztése. Az alapművelet végzés színvonalának javítása, mérése és visszamérése a mérési eredmények hasznosítása a mindennapokban. A mérései anyagok javítása, az értékelések szempontjából célszerűbbé tétele. Diagnosztizáló mérések rendszerének és feladatainak kidolgozása, rendszeres használata. A kompetenciamérés eredményeinek folyamatos javítása. Korrepetálások hatékonyságának növelése, a bukások számának csökkentése. A tehetséggondozás megvalósítása szakköri és órai keretek között. A jegyek mennyiségnek fokozott figyelemmel kísérése. Az egységes értékelési szemlélet további pontosítása. Az iskola honlapjának bővítése további információkkal, oktató anyagokkal, gyakorló feladatokkal, az osztályok saját honlapjainak beindítása. Számítástechnikából a szakköri rendszer módosítása, javítása, színvonalának emelése a versenyeztetés segítése. 18

19 Tagozatos tanulóink versenyeztetésének megszervezése, további versenyek keresése. Ingyenes versenyek kötelezővé tétele. Versenyeken való részvétel továbbra is minden tantárgyból. A reálfaliújság további színvonalas működtetése. Részvétel iskolánk 30. évfordulójának előkészítésben. 19

20 Humán munkaközösség fő feladatai Egymás munkájának segítése és tiszteletben tartása, jobb megismerése, szakmai tapasztalatcserék, hospitálások. Az értő olvasás fejlesztése, szókincsbővítés és a szóbeli kommunikáció fejlesztése. A helyesírás rendszeres ellenőrzése, értékeljük a pontos és esztétikus füzetvezetést. A sajátos nevelési igényű gyerekek esetében együttműködünk az iskola fejlesztőpedagógusaival, munkánkat ezen gyerekek esetében összehangoltan végezzük. Tanulóinkat továbbra is ösztönözzük az olvasásra, a könyv szeretetére. Művészeti munkaközösség fő feladatai - A készségtárgyak művelésére való igény kialakítása, azok hasznosságának tudatosítása. - Az egészséges életmódra nevelés. - A szabadidő kultúrált eltöltése. - Minél több diák életében kapjon szerepet a készségtárgyak - Az iskolai rendezvények színvonalának elősegítése, a sikeres lebonyolításban való aktív részvétel. - A jubileumi év programjainak emlékezetessé, hagyománnyá tétele. - Az új testnevelés órai tesztfelmérési rendszer megismertetése a diákokkal, hatékony alkalmazása az egészséges életmód érdekében. - Hospitálások, óralátogatások rendszeres végzése a szakmai fejlődés és a portfoliók készítésének érdekében. - A szaktantermek kialakításának befejezése. Továbbtanulás, pályaválasztás elősegítése. - Tehetséggondozás és a tehetséges tanulókkal való differenciált foglalkozás, versenyeztetés. Öko munkaközösség fő feladatai Az iskola ÖKO profiljának fenntartása, bővítése A környezetbarát szemlélet kiterjesztése, A környezettudatos magatartás gyakoroltatása

21 Az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése Az iskola valamennyi szereplőjének / tanulók, pedagógusok, szülők, technikai dolgozók / széles körű bevonása az ÖKO programokba DÖK fő feladatai - A gyermekek fejlődésének előtérbe helyezése mellett zajló tanórán kívüli tevékenységformák megmutatása. - Az iskola tanulóinak közösségi nevelése és egyéni fejlesztése. A célkitűzés az önnevelés igényének kialakítása, ezáltal is elősegítve a társadalmi elvárásoknak történő megfelelést. - Igényesség kialakítása és fejlesztése, a szűkebb és tágabb környezetünk tisztántartására, környezettudatos elvek elsajátítására. - A programok szervezésénél figyelembe vesszük a tanulók életkorát, érdeklődését. Feladatunk, hogy a gyerekeket bevonjuk a programok szervezésébe, lebonyolításába. - A DÖK tagok számára rendszeres üléseken diákjogi képzés fog zajlani. A tisztségek, feladatkörök, szervezési kérdések tisztázása a cél, elősegítve az önszerveződő diákköré való alakulást. Minden érdeklődő számára nyitottak az ülések. - A DÖK tagok képviselik az osztályukat. Feladatuk, hogy gyűjtsenek ötleteket, adják tovább az információkat, észrevételeket, állandó kapcsolatot biztosítva a tanulók és az iskola vezetősége között. - Fontosnak tartjuk, hogy programjainkhoz minél több szülő csatlakozzon. - Rendezvényeinken való részvétel feltétele: a tanuló kötelességeinek teljesítése, a házirend betartása legyen. 8. A tanév helyi rendje Tanítási napok száma: 180 nap Első tanítási napja: Utolsó tanítási napja: szeptember 2. (hétfő) június 14. (péntek) A mellékelt naptár szerint! Nevelés nélküli munkanapok Szeptember../ okt. / : őszi nevelési értekezlet Április / tavaszi nev. ért. /.

22 Alapítványi nap Tantestületi kirándulás június.. Félévi értekezlet / január /.. A nevelési értekezletek időpontjai és témái Professzionális pedagógiai kommunikáció/ őszi / Nevelési Tanácsadó szakmai napja / tavaszi / A szünetek és az ügyelet rendje A tanítás nélküli munkanapokon összevont ügyeletet szervezünk az intézmény SZMSZ-ben foglaltak szerint. A tanítás nélküli munkanapokon a téli és tavaszi szünetben a csoportok összevonásra kerülnek. Iskolai ünnepek, rendezvények / pontos időpontok, felelősök a Naptárban / Szakkörök Szakkörök, tehetséggondozás Angol, informatika, történelem, labdarúgó, tömegsport, rajz, alsós kézműves, b, alsós és felsős énekkarok, magyar, matematika előkészítők, tehetséggondozó szakkörök. Csoportbontás angolból, informatika valamint heti egy vagy két alkalommal matematika és magyar tantárgyból. Versenyek A ös tanévben a következő versenyekre készítjük fel tanítványainkat: 1. Zrínyi Ilona Matematika verseny 2. Kazinczy Ferenc Szépkiejtési verseny 3. Kozma László Országos Informatikai Verseny 4. Pest megyei Alkalmazói Informatika Verseny 5. TITOK és egyéb levelező verseny 6. A Mozaik és az Apáczai Kiadó által meghirdetett levelezős tanulmányi versenyek. 7. Városi versenyek

23 8. Országos versenyek Korrepetálások Alsó tagozat: 2 óra osztályonként. Felső tagozatban magyar, matematika, angol tantárgyakból. Osztályfőnöki névsor osztály Osztályfőnök Terem 1.a Nagy Erzsébet 3. 1.b Cziczásné Kiss Márta Baloghné Kovács Krisztina 4. 2.a Győrffy Attiláné Őri Ágnes 6. 2.b Tamás Józsefné 2. 3.a Uzsoki Józsefné 5. 3.b Kósáné Limbóczki Éva Menkó attiláné 7. 4.a Hornyák Ferencné 1. 4.b Béky Imréné 8. 5.a Béky Imre 20 5.b Szigeti Márta 15 6.a Hajduné Sárközi Erzsébet b Ácsné Földi Judit T2. 7.a Molnárné Bökönyi Mária b Barna Edit 10.

24 8.a Nagy József 13 terem 8.b Ivánkovics Margit c Kármán Erika 17. Napközis csoportok csoport napk. csop. vezetője terem 1.a iskolaotthon Cziczásné K. Márta, Baloghné K. Krisztina 4 1.b, 3.a Halászné Sashegyi Marian 5 2. Görömbey Ágnes 9 2..a Iskolaotthon Győrffy Attiláné, Őri Ágnes 6 2/b Iskolaotthon Kósáné L. Éva, Menkó Attiláné 7 4. b Kaldenecker Emese 8 4.a Klauszné Anancsenko Nyina 1 Tanulószoba Zombori Tamás 16. Tanulószoba Szigeti Márta, Tóthné L. Teréz 17

25 9. Jubileumi év programjai - Augusztus óra- Tanévnyitó Ünnepély Felelős: Hornyák Ferencné - Rendhagyó osztálytalálkozó - előzetes bejelentkezési határidő: -ideje: Március Felelős: Molnárné B. Mária - Digitális Évkönyv : Határidő: 2015.március 30 Felelős: Béky Imre Nagy J. Elek - Iskolatörténeti kiállítás : 2015 március 27 Felelős: Veresné Nagy Emese Cziczásné Kiss Márta Szigeti Márta - Jubileumi gála : óra Felelős: Baranya Tiborné Baloghné B. Mária Fekete Zoltánné Marsi Judit - Bartók hét: Kistérségi Informatika Verseny : március 23 Felelős : Béky Imre Kistérségi Rajz Verseny : március 26 Felelős: Szigeti Márta

26 Jubileumi Népdaléneklési Verseny : március 25 Felelős: Ivánkovics Margit - Alapítványi Nap : 2015.május 9 Felelős : Molnár Mariann Szabó Márta Hornyák Ferencné - Jubileumi Váltó : május.. Felelős : Ivánkovics Margit 10. Az iskolában mûködõ szervezetek Pedagógus szakszervezet Titkára Cziczásné Kiss Márta Közalkalmazotti Tanács Elnök Hornyák Ferencné Tagok: Anancsenkó Nyina Baloghné K. Krisztina DÖK Támogató tanár: Szabó Márta Iskolarádió műsoraiért felelős: Iványi Gergő SZMK: Elnökség: elnök + tagok: Ferentzi Zsolt / elnök / Boldizsár Izabella / helyettes / Bartók Alapítvány Kuratóriumi elnök Tagok Vinnai Tibor Ferenczi Zsolt Balás Mariann! Garas Gusztáv Fekete Zoltánné Marsi Judit

2015/2016. tanév Munkaterv /kivonat/

2015/2016. tanév Munkaterv /kivonat/ 2015/2016. tanév Munkaterv /kivonat/ Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre A. NYÁR FOLYAMÁN TÖRTÉNT FELÚJÍTÁSOK A 2015/16. tanév előkészítése során önkormányzati forrásból az alábbi osztályok

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV 2014/2015. tanév A 2014/2015. tanév munkarendje Tanévnyitó: Első tanítási nap: 2014. szeptember 01., 8 00 óra (felelős: Jakab Sándor - 7 30

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2014/2015.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben