Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva január 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20."

Átírás

1 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva január 20. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként valamely doktori iskolát működtető intézménynek akkreditációs nyilatkozatot? adattartalomról nyilatkozott MAB minősítés drótpostacím telefonszám Elérhetőségek tudományos fokozat, cím fokozat megszerzésének éve fokozat tudományága fokozatot kiadó intézmény neve tudományos fokozat, cím fokozat megszerzésének éve fokozat tudományága fokozatot kiadó intézmény neve tudományos fokozat, cím fokozat megszerzésének éve PhD 1999 neveléstudományok ELTE fokozat tudományága fokozatot kiadó intézmény neve Jelenlegi munkahelyek Lisz Ferenc Zeneművészeti Egyetem 2010 egyetemi docens Wesley János Lelkészképző Főiskola 2007 óraadó Témavezetés témavezetői tevékenysége során eddig vezetésére bízott doktoranduszok száma

2 ezek közül abszolutóriumot szerzettek száma témavezetettjei közül fokozatot szereztek: témavezetettjei várható védéssel: jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható évével: Témakiírások Kutatás kutatási terület Gyermekvédelem, Alternatív pedagógiák jelenlegi kutatásainak tudományága neveléstudományok Közlemények A legfontosabb 5 publikációm 2007 és 2011 között: 2007 Makai Éva: Új kihívások és lehetőségek a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásában. In. Bábosik István (szerk.): Pedagógia és személyiségfejlesztés. OKKER, Makai Éva: Az iskola gyermekvédelmi környezetének átalakulása. In: Trencsényi László (szerk.): Jorgosz közlegény jelentései a 38. kilométerről (tanulmánygyűjtemény. Új Helikon Bt., Budapest, Makai Éva: A Talált Gyermekek Múzeuma Londonban. Neveléstörténet

3 2008 Torda Ágnes (szerk.): Mindenki másképp egyforma az integrációban. Attitűdformáló pedagógusképzési program. Kézikönyv pedagógusképző intézmények részére. (Írták: Áment Erzsébet, Fecskó Edina, Heimann Ilona, Kulcsárné Papp Enikő, Makai Éva, Poór Zoltán). Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest, CD melléklettel 2008 Makai Éva: Gyermekvédelem esélyegyenlőség cigánygyerekek. Miskolci Pedagógus A legfontosabb 5 publikációm 2002 és 2006 között: 2002 Makai Éva: Mindenek felett In: Trencsényi László (szerk.): A szervezet kultúrája és a kultúra szervezete. Módszertani Füzetek VII.. OKKER Kiadó, Budapest, Makai Éva: A kisebbségi nyelvi nevelésről a Vajdaságban és idehaza. Óvodai Élet, Makai Éva: Neveléselmélet és gyermekvédelem. In. Kiss Endre (szerk.) Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. Debrecen. A Kiss Árpád Archívum könyvtára. DTE Makai Éva: Tettes vagy áldozat? A gyermekvédelem lehetőségei a bűnelkövető magatartás megelőzésében. In. Bűnmegelőzési tanulmányok. BKMÖ Pedagógiai Intézete, Kecskemét, Makai Éva: Illúzió-e az inklúzió? Pedagógusképzés,

4 a legjelentősebbnek tartott 10 közlemény összegzett impakt faktora: ezekre történt független hivatkozások száma: 12 Tudománymetriai adatok Tudományos közlemény- és idézőlista az akkreditációnál figyelembe vehető 6 tudományos közleményeinek száma: összes tudományos közleményeinek száma: monográfiák és szakkönyvek: monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: külföldön megjelent, figyelembe vehető tudományos közleményei: hazai kiadású, figyelembe vehető idegen nyelvű közleményei: összes tudományos közleményének független idézettségi száma: Akkreditációs szempontból jelentős egyéb információk Magyar Pedagógiai Társaság Gyermekérdekek Szakosztálya Korczak Munkabizottság társelnöke

5 Főbb kutatási területek: Hazai és külföldi gyermekvédelmi-pedagógiai tradíciók feltárása, terjesztése. Hátrányos helyzet, integrált nevelés, komprehenzív iskola, alternatív pedagógiák - alternatív iskolák. Zenei nevelés az alternatív iskolákban. Főbb publikációk: Könyvek. melyeknek szerz ője. szerkeszt ője Az osztályfőnöki munka feltételei és helyzete az általános iskolában. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, (81 old.) Szétszakadt és meg nem font hálók. Iskolai gyermekvédelem a 90-es években. OKKER, Budapest, (212 old.) Komprehenzív válaszok az átmenetek kihívásaira Kecskeméten és vonzáskörzetében. Kecskeméti F őiskola, Kecskemét (72 old.) Kutatási záró tanulmány. Pataki Gyula: Fiúkfalva Emlékalbum. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, Torda Ágnes (szerk.): Mindenki másképp egyforma az integrációban. Attitűdformáló pedagógusképzési program. Kézikönyv pedagógusképz ő intézmények részére. (társszerz őkkel). Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest, CD melléklettel Könyfej ezet Társadalmunk alakulásának újabb ellentmondásai. In. Papp György (szerk.): Jelentés a gyerekek helyzetér ől Magyarországon Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma, Budapest, Gyermekvédelmi kultúra a pedagógusok szakmai önképében. 1n.: Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban. Új Pedagógiai közlemények (sorozat) Szerk.: Dr. Bábosik István - Dr. Széchy Éva. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Neveléstudományi Tanszék, Pro Educatione Gentis Hungariae Alapítvány Budapest, Mindenek felett... In: Trencsényi László (szerk.): A szervezet kultúrája és a kultúra szervezete. Módszertani Füzetek VII. OKKER Kiadó, Budapest, Neveléselmélet és gyermekvédelem. In. Kiss Endre (szerk.) Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. A Kiss Árpád Archívum könyvtára. DTE Az iskola gyermekvédelmi környezetének átalakulása. In: Trencsényi László (szerk.): Jorgosz közlegény jelentései a 38. kilométerr ől (tanulmánygyűjtemény. Új Helikon Bt., Budapest, Folyóiratban megjelent tanulmány

6 Embernevelés és gyermeki érdekérvényesítés. Embernevelés, 1995/ 4. A háborús évek gyermekvédelmi-közösségi utópiái. Iskolakultúra, 1996/ 2. Nevelés és gyermeki jogok. Iskolakultúra, 1997/4. Iskolakerül ők. Iskolásügyek egy gyermekjóléti szolgálatnál. Új Pedagógiai Szemle, 1999/1. A roma-pedagógia el őzményei és jelene. Iskolakultúra, 2000/11. (társszerz ővel) A kisebbségi nyelvi nevelésről a Vajdaságban és idehaza. Óvodai Élet, 2002/ 4. Új utak a nevelésben (drámapedagógia és nevelés). Kútbanéz ők, 2003/ IX. Makarenko pofonjai. Új Ifjúsági Szemle, 2004/ 2. Illúzió-e az inklúzió? Pedagógusképzés, 2006/1-2. Gyermekvédelem esélyegyenl őség cigánygyerekek. Miskolci Pedagógus 2008/47. A Talált Gyermekek Múzeuma Londonban. 1n: Neveléstörténet, 2008/1-2. Az iskolás gyerekek szülei, mint a feln őttképzés új csoportja. Feln őttoktatás, 2009/4. Egyéb közlemények, recenziók Pedagógusok gubancai. (recenzió) Magyar Pedagógia, 1995/1-2. Egy új neveléselméleti tankönyv. (recenzió) Taní-tani 2. (pedagógiai periodika), 1997 nyár. Kudarcok nyomában (recenzió), Iskolakultúra, 2001/ 4. Az etikus emberismeret (recenzió), Tani-tani. 2002/ Tücsökringató. (recenzió) Óvodai Élet, 2005/4.

7 Szakmai önéletrajz Név Makai Éva Születési év 1947 Végzettség Tudományegyetem Szakképzettség Tanár el őadó Jelenlegi munkahely, munkakör: Új Helikon Bt. közoktatási szakért ő Tudományos fokozat PhD Neveléstudomány Eddigi oktatói főiskolai tanár, tanszékvezet ő, Kecskeméti Főiskola, Tanítóképző tevékenység (oktatott Főiskolai Kar tárgyak felsorolása, oktatásban töltött idő): Kecskeméti F őiskola, Tanítóképz ő Főiskolai Kar Neveléstudományi Tanszék (Neveléselmélet, Alternatív pedagógiák, Alkalmazott pedagógia, Inkluzív nevelés, Gyermekvédelem) óraadó tanár, ELTE, Neveléstudományi Tanszék (Neveléselmélet, Családpedagógia) óraadó tanár, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképz ő Főiskola (Gyermekvédelem, Diákjogok; Gyakorlatvezetés) óraadó tanár, Apor Vilmos Katolikus F őiskola (Sajátos nevelési Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5 az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása): Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az elabiektó7 különböznek): Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása: igényű gyermekek-tanulók, óvodában, iskolában) Szaktanári, oktatói tevékenységhez kapcsolódó (közoktatási, fels őoktatási, tanügyigazgatási, gyermekjóléti intézményekben) gyermekvédelmi, pedagógiai, kutatás-fejlesztés, vezet ői munka, szakért ői munka és gyakorlat Kinevezett főiskolai tanárként 4 éven át vezettem a Kecskeméti F őiskola TFK Neveléstudományi Tanszékét Mindenek felett...egy lehetséges megközelítés a min őségbiztosításról a gyermekvédelemben. In: A szervezet kultúrája, a kultúra szervezete (szerk.: Trencsényi L.), Okker, Részvétel a PHARE dán-magyar Esélyegyenl őség biztosítása a fogyatékosok számára"cím ű Twinning projektben (inlduzív nevelés), Szakért ői munka a HEFOP programban a SuliNova részére, Az EQUAL program Második esély" projektjének keretei közt az MH Lyceum Alapítvány és a Független Pedagógiai Intézet konzorciumában a Critical Friend" alprojekt kidolgozója, trénere, Elfeledett hazai és külföldi gyermekvédelmi-pedagógiai tradíciók feltárása és terjesztése (pl. Fiúkfalva Ebesen, Coram-Hospital Londonban stb.). - Az osztályfőnöki munka feltételei és helyzete az általános iskolában. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, (81 old.) - Pedagógiai program és iskolai gyermekvédelem.= Budapesti Nevel ő, 1998/4. - Iskolásügyek egy gyermekjóléti szolgálatnál.= Educatio, 1998/4. - Szétszakadt és meg nem font halok. Iskolai gyermekvédelem a 90-es években. OKKER, Budapest (212 old.) - Neveléselmélet és gyermekvédelem. In. Kiss Endre (szerk.) Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. Debrecen. A Kiss Árpád Archívum könyvtára. DTE ( old.) - Új kihívások és lehet őségek a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásában. In. Bábosik István (szerk.): Pedagógia és személyiségfejlesztés. OKKER, ( között) A Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma alapító tagja, egy ciklusban társelnöke, ez id őben a Gyermeki Jogok Magyarországi Nemzeti Bizottsága titkgfságának tagja A Magyar Pedagógiai Társaság Gyermekvédelmi Szakosztályának elnöke, a Korczak Munkabizottság tagja Csalog Zsolt-díjas A határainkon túli magyar pedagógusszervezetek továbbképzéseinek állandó el őadója (Erdély, Vajdaság stb.) Az Iskolai Esélyegyenl őségért Egyesület tagja

8 Főbb kutatási területek: Hazai és külföldi gyermekvédelmi-pedagógiai tradíciók feltárása, terjesztése. Hátrányos helyzet, integrált nevelés, komprehenzív iskola, alternatív pedagógiák - alternatív iskolák. Zenei nevelés az alternatív iskolákban. Főbb publikációk: Könyvek. melyeknek szerz ője. szerkeszt ője Az osztályfőnöki munka feltételei és helyzete az általános iskolában. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, (81 old.) Szétszakadt és meg nem font hálók. Iskolai gyermekvédelem a 90-es években. OKKER, Budapest, (212 old.) Komprehenzív válaszok az átmenetek kihívásaira Kecskeméten és vonzáskörzetében. Kecskeméti F őiskola, Kecskemét (72 old.) Kutatási záró tanulmány. Pataki Gyula: Fiúkfalva Emlékalbum. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, Torda Ágnes (szerk.): Mindenki másképp egyforma az integrációban. Attitűdformáló pedagógusképzési program. Kézikönyv pedagógusképz ő intézmények részére. (társszerz őkkel). Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest, CD melléklettel Könyfejezet Társadalmunk alakulásának újabb ellentmondásai. In. Papp György (szerk.): Jelentés a gyerekek helyzetér ől Magyarországon Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma, Budapest, Gyermekvédelmi kultúra a pedagógusok szakmai önképében. In.: Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban. Új Pedagógiai közlemények (sorozat) Szerk.: Dr. Bábosik István - Dr. Széchy Éva. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Neveléstudományi Tanszék, Pro Educatione Gentis Hungariae Alapítvány Budapest, Mindenek felett... In: Trencsényi László (szerk.): A szervezet kultúrája és a kultúra szervezete. Módszertani Füzetek VII. OKKER Kiadó, Budapest, Neveléselmélet és gyermekvédelem. In. Kiss Endre (szerk.) Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. A Kiss Árpád Archívum könyvtára. DTE Az iskola gyermekvédelmi környezetének átalakulása. In: Trencsényi László (szerk.): Jorgosz közlegény jelentései a 38. kilométerr ől (tanulmánygyűjtemény. Új Helikon Bt., Budapest, Folyóiratban megjelent tanulmány

9 Embernevelés és gyermeki érdekérvényesítés. Embernevelés, 1995/ 4. A háborús évek gyermekvédelmi-közösségi utópiái. Iskolakultúra, 1996/ 2. Nevelés és gyermeki jogok. Iskolakultúra, 1997/4. Iskolakerül ők. Iskolásügyek egy gyermekjóléti szolgálatnál. Új Pedagógiai Szemle, 1999/1. A roma-pedagógia el őzményei és jelene. Iskolakultúra, 2000/11. (társszerz ővel) A kisebbségi nyelvi nevelésr ől a Vajdaságban és idehaza. Óvodai Élet, 2002/ 4. Új utak a nevelésben (drámapedagógia és nevelés). Kútbanéz ők, 2003/ IX. Makarenko pofonjai. Új Ifjúsági Szemle, 2004/ 2. Illúzió-e az inklúzió? Pedagógusképzés, 2006/1-2. Gyermekvédelem esélyegyenl őség cigánygyerekek. Miskolci Pedagógus 2008/47. A Talált Gyermekek Múzeuma Londonban. In: Neveléstörténet, 2008/1-2. Az iskolás gyerekek szülei, mint a feln őttképzés új csoportja. Feln őttoktatás, 2009/4. Egyéb közlemények, recenziók Pedagógusok gubancai. (recenzió) Magyar Pedagógia, 1995/1-2. Egy új neveléselméleti tankönyv. (recenzió) Taní-tani 2. (pedagógiai periodika), 1997 nyár. Kudarcok nyomában (recenzió), Iskolakultúra, 2001/ 4. Az etikus emberismeret (recenzió), Tani-tani. 2002/ Tücsökringató. (recenzió) Óvodai Élet, 2005/4.

10 !Váll \ i G ábor rektor U -nak WCSIC \,Clkétilkép/Ó 1 i iiskuh: 13udapest kis/telt Rek tor KbS/ 112 \ ok a W.11.1:-en siet c/aidb doktori iskola ala saban részt tenni. kész la k a doktori iskolában meghívott tagként inüködni. 13udapest. 201 I. augusztus 7. Makai 1: \ a egveterni docens

Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959

Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Boreczky Elemér 1946

Személyi adatlap Személyes adatok Boreczky Elemér 1946 név születési év intézmény neve dktri iskla Személyi adatlap Személyes adatk Breczky Elemér 1946 Wesley Jáns Lelkészképző Főiskla Mst kezdeményezés alatt álló thelógiai dktri iskla adtt-e már ktatóként

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN Cím 1172 Budapest Petri utca 50. Telefon 06-30-498-9868 E-mail Állampolgárság Magyar Születési idő 1956.január 07. cziglene@freemail.hu;

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

CSERTI CSAPÓ TIBOR: ROMOLÓGIA PROGRAMOK MEGJELENÉSE A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

CSERTI CSAPÓ TIBOR: ROMOLÓGIA PROGRAMOK MEGJELENÉSE A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN CSERTI CSAPÓ TIBOR: ROMOLÓGIA PROGRAMOK MEGJELENÉSE A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Konferenciánkra igyekeztünk meghívni mindazon felsőoktatási intézmények képviselőit, ahol tudomásunk szerint valamilyen

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS Megnevezés évszám kibocsátó intézmény orosz szakos középiskolai tanár és szakos elıadó mentálhigiénikus relaxációs csoportvezetı 2799/1979B

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006 PEDAGÓGIAI INTÉZET 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Csikósné Sipeki Irén Dr. Torgyik Judit A kutatási téma címe, rövid leírása Kommunikációs tréning - távoktatás 1) Egészségfejlesztési

Részletesebben

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái mesterházi zsuzsa: a különtámogatást igénylõ... 255 A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái magyar nyelv hagyományosan gyógypedagógusnak

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI Beköszöntő I Örömmel tölt el az a tudat, hogy két évvel a Történelemtudományi Doktori Iskola indulása után most Neveléstudományi Doktori Iskolát hozhatunk létre.

Részletesebben

Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről

Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről A 2010. évi Beke Manó Emlékdíj bizottság határozatot hozta: körültekintő mérlegelés után az alábbi A Beke Manó díj első fokozatában részesül Oláh

Részletesebben

DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR

DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR SZEMÉLYES ADATOK Név Püspöki Péter Születési név Születési dátum 1967. 05. 24. Születési hely Debrecen TANULMÁNYOK Középfokú iskola (iskolák) 1. Tóth Árpád Gimnázium megnevezése

Részletesebben

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt Szerző kézirat Közel azonos formában megjelent a Buda András és Kiss Endre által szerkesztett az Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai című kötetben (Buda András Kiss Endre (szerk.)

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Óvodapedagógiai Munkacsoportja 2003. július 1

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

Szabóné Bánfalvi Katalin Lázár Éva Mészáros Ádám Szőke-Milinte Enikő Konfliktuskezelés pedagóguscsoportokban.

Szabóné Bánfalvi Katalin Lázár Éva Mészáros Ádám Szőke-Milinte Enikő Konfliktuskezelés pedagóguscsoportokban. Szabóné Bánfalvi Katalin (szakfelelős) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociális munkás szakán szereztem diplomát, majd ezt követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsésztudományi karán mediátorként

Részletesebben

Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot

Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot Beszámoló A nemzetiségi felsőoktatás és kutatás helyzete határokon innen és túl című, 2011. november 16-17-én Egerben, az Eszterházy

Részletesebben