Történelem B B Írásbeli felvételi feladatok MEGOLDÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történelem B B Írásbeli felvételi feladatok 2002. MEGOLDÁSOK"

Átírás

1 Történelem B B Írásbeli felvételi feladatok MEGOLDÁSOK 1. a) Jeruzsálem b) Delphoi c) Athén d) Róma e) Konstantinápoly Elemenként 1 2. a) Areioszpagosz b) phülé c) sztratégosz d) ötszázmérősök e) türannisz Elemenként 1 Összesen 5 Összesen bencés 2. cisztercita 3. ferences 4. jezsuita Elemenként b d a f c e. Páronként 1 5. a) (Zrínyi Miklós): Az török áfium ellen való orvosság b) II. Rákóczi Ferenc kiáltványa (szerzője: Ráday Pál) c) Pragmatica Sanctio d) Ratio Educationis e) II. József jobbágyrendelete Elemenként 1 6. a) Bismarck b) Bonaparte Lajos (III. Napóleon) c) Deák Ferenc d) Tisza Kálmán e) Wesselényi Miklós Elemenként 1 Összesen 4 Összesen 6 Összesen 5 Összesen 5 1

2 7. Tápióbicske 1. Vác - 5. Nagysalló - 4. Komárom - 3. Nagyszeben - 2. Elemenként 1 Összesen Clerk-misszió 2. a trianoni béke 3. a Nagyatádi-féle földreform 4. az 1. királypuccs 5. soproni népszavazás Hibátlan sorozatért 5, a jól eltalált sorszámú eseményekért c) a) e) b) d) Páronként a) öt b) Alkotmánybíróság c) Állami Számvevőszék d) Országgyűlés e) legfőbb ügyész Elemenként 1 Összesen 5 Összesen 5 2

3 I. Hasonlítsa össze Athén és Spárta Kr.e. 5. századi társadalmi szerkezetét! Minden válaszelem azonos értékű. Amennyiben a megadott válaszelem helyett tartalmilag azonosítható elem szerepel az esszében, az elfogadható. Mennyiségi szemok Megoldási elemek Adható Összes Spárta arisztokratikus berendezkedésű 1 Teljes jogú spártaiak (csekély száma) 1 - politikai jogokkal csak ők rendelkeznek 1 - katonáskodnak 1 - állami parcella 1 - állami nevelés 1 Körüllakók 1 - iparral és kereskedelemmel is foglalkoznak 1 Helóták 1 - röghözkötött, rabszolgákhoz hasonló jogállású őslakosok 1 - az állami parcellákon dolgoznak 1 Athén demokratikus berendezkedésű 1 Teljes jogú athéniak (arányuk viszonylag nagy) 1 - politikai jogokkal csak ők rendelkeznek 1 - lehetnek nagybirtokos arisztokraták 1 - kisbirtokosok / parasztok 1 - iparral és kereskedelemmel foglalkozók 1 Metoikoszok 1 - betelepült szabadok 1 - politikai jogokkal nem rendelkeznek 1 Rabszolgák 1 - klasszikus árutermelő rabszolgaság 1 - szaktudás megbecsülése 1 - leginkább az iparban foglalkoztatottaknál 1 - a mezőgazdaságban foglalkoztatottak helyzete rosszabb 1 - legrosszabb a bányászatban foglalkoztatottaké 1 Egyéb jó megoldás 1 Összesen: 27 8 Átváltás: Item Pont

4 Minőségi szemok Kifejező képesség feladat megértése Világosság szaknyelv használata Nyelvhelyesség lényeg kiemelése tartalmi, formai elrendezés adható 1 elért : adható 1 elért : minőség + kifejező képesség összesen: adható 2 elért : Megoldási elemekre kapott szám Minőség + kifejezőképesség száma Összesen:

5 II. Ismertesse a nyugat-európai rendi fejlődés fontosabb állomásait az angol és francia rendi monarchia kialakulásának példáján! Minden válaszelem azonos értékű. Amennyiben a megadott válaszelem helyett tartalmilag azonosítható elem szerepel az esszében, az elfogadható. Mennyiségi szemok Megoldási elemek Adható Az árutermelés és kereskedelem fejlődése / hatása a politikai életre 1 Az azonos helyzetű csoportok közeledése / rendek kialakulása 1 - együttes fellépésük érdekeik védelmében 1 Anglia trónjára a Plantagenet dinasztia kerül 1 A közi hatalom erősítését szolgáló reformok 1 - illetékek, adók, (vámok) 1 - királyi bíróság 1 I.(Földnélküli) János elveszti franciaországi örökségét : a Magna Charta Libertatum 1 - Adószedés csak a királyi tanács beleegyezésével 1 - Ítélet nincs bírói eljárás nélkül 1 - Városok szabadságának tiszteletben tartása 1 - A király kényszeríthető ígéreteinek megtartására 1 A nagybirtokos bárók hatalmaskodása 1 Lovagok és polgárok felkelése 1 Simon de Monfort : köznemesek és polgárok képviselői a parlamentben / az első rendi gyűlés összehívása Franciaország anarchia, belső háborúk 1 Városok fejlődése; királyi jövedelmet növelő adóik 1 II. Fülöp Ágost növeli a királyi birtokokat (angol, délfrancia területek) 1 IX. Lajos reformjai a királyi hatalom erősítésére 1 - pénzverés 1 - királyi bíróság 1 IV.(Szép) Fülöp hódításai (Champagne, Flandria) 1 Az egyház megadóztatása (ellentét a pápával) : A rendi gyűlés összehívása 1 A rendi monarchia fogalma: a király és a rendek együtt gyakorolják a hatalmat Egyéb jó megoldás 1 1 Összesen: 28 8 Átváltás: 1 Összes Item Pont

6 Minőségi szemok Kifejező képesség Feladat megértése Világosság Szaknyelv használata Nyelvhelyesség Lényeg kiemelése tartalmi, formai elrendezés Adható 1 elért : adható 1 elért : Minőség + kifejező képesség összesen: adható 2 elért : Megoldási elemekre kapott szám Minőség + kifejezőképesség száma Összesen:

7 III. Vázolja fel a Rákóczi-szabadságharc belpolitikai fejlődését a szécsényi országgyűléstől a békekötésig! (Térjen ki a gazdaságpolitikai intézkedésekre is!) Minden válaszelem azonos értékű. Amennyiben a megadott válaszelem helyett tartalmilag azonosítható elem szerepel az esszében, az elfogadható. Mennyiségi szemok Megoldási elemek Adható Összes 1705 országgyűlés Szécsényben 1 - független magyar államszervezet / rendi konföderáció 1 - Rákóczi Ferenc vezérlőfejedelem 1 - külpolitikában, katonai és pénzügyekben teljhatalom 1-24 tagú szenátus 1 Dunántúli offenzíva (Bottyán János) 1 Erdély elvesztése és visszaszerzése ( ) országgyűlés Ónodon 1 - általános adózás törvénybeiktatása / közteherviselés 1 - a Habsburg-ház trónfosztása 1 Gazdasági intézkedések / tervek az ipar és kereskedelem fejlesztésére 1 - manufaktúrák fejlesztése (textil, fegyver) 1 - rézpénz veretés 1 Fő fegyvernemek: könnyűlovasság, gyalogság (kis számú tüzérség) 1 Portyázó harcmodor súlyos vereség Trencsénnél 1 Átállások, szökések / nemzeti összefogás bomlása 1 Az anyagi erők kimerülése 1 Az utolsó csata Romhánynál (1710) Károlyi Sándor teljhatalma 1 majtényi kapituláció (április 30.) 1 Szatmári béke 1 - enyhe feltételek 1 - a függetlenséget nem, de a rendi különállást elnyerte az ország 1 II. Rákóczi Ferenc száműzetésben 1 Egyéb jó elem 1 Összesen: 26 8 Átváltás: Item Pont

8 Minőségi szemok Kifejező képesség Feladat megértése Világosság Szaknyelv használata Nyelvhelyesség Lényeg kiemelése tartalmi, formai elrendezés Adható 1 elért : adható 1 elért : Minőség + kifejező képesség összesen: adható 2 elért : Megoldási elemekre kapott szám Minőség + kifejezőképesség száma Összesen:

9 IV. Mutassa be a Batthyány-kormány politikáját! Minden válaszelem azonos értékű. Amennyiben a megadott válaszelem helyett tartalmilag azonosítható elem szerepel az esszében, az elfogadható. Mennyiségi szemok Megoldási elemek Adható Összes Törekvések a forradalom eredményeinek megszilárdítására 1 - az áprilisi törvények végrehajtása 1 - a Béccsel való együttműködés talaján 1 A jobbágyfelszabadítás végrehajtásának nehézségei 1 A legelőelkülönítések és az irtásföldek problémái 1 Parasztmozgalmak kialakulása 1 Az egy politikai nemzet koncepciója érvényesül 1 A nemzetiségek áprilisi-májusi követelései / kollektív jogok 1 A nemzetiségi vezetők és Bécs együttműködése 1 Az első népképviseleti választások 1 A honvédelem gondjai 1 Az első tíz honvédzászlóalj felállítása májusban 1 Kossuth július 11-i beszéde 1 A szerb felkelés kirobbanása 1 Jellasics katonai készülődése 1 Az augusztus végi királyi leirat / Bécs az áprilisi törvények ellen 1 A magyar kormány tervezett engedményei / a parlament 100 tagú küldöttsége Bécsben 1 Újoncok összeírása, szabadcsapatok toborzása 1 A sorezredekből átlépnek a honvédzászlóaljakba 1 A magyar papírpénz kibocsátásának kezdetei 1 Szeptember 15.: a szőlődézsma eltörlése 1 Az önvédelmi háború vállalása / a békés megoldás nem lehetséges 1 Teljhatalmú kormánybiztos kiküldése a délvidéki táborba 1 A kormány felbomlása 1 A forradalom balra tolódása 1 Egyéb jó elem 1 Összesen: 26 8 Átváltás: Item Pont

10 Minőségi szemok Kifejező képesség feladat megértése Világosság szaknyelv használata Nyelvhelyesség lényeg kiemelése tartalmi, formai elrendezés adható 1 elért : adható 1 elért : minőség + kifejező képesség összesen: adható 2 elért : Megoldási elemekre kapott szám Minőség + kifejezőképesség száma Összesen:

11 V. Mutassa be a világgazdasági válság legfőbb jellemzőit és a New Deal intézkedéseit! Minden válaszelem azonos értékű. Amennyiben a megadott válaszelem helyett tartalmilag azonosítható elem szerepel az esszében, az elfogadható. Mennyiségi szemok Megoldási elemek Adható Összes október A new yorki tőzsde összeomlása 1 Túltermelési válság 1 Nagymértékű elbocsátások / a munkanélküliség növekedése 1 A piac szűkülése 1 A válság elmélyül 1 Eddigi gazdaságpolitika: az állam ne avatkozzon be 1 Keynes új elmélete 1 - az állam bővítse a piacot / fokozott állami beavatkozás 1 - inflációs politikával 1 - nem termelő munkahelyek teremtésével : (Franklin Delano) Rooseveltet választják az USA elnökévé 1 a száz nap 1 -bankzárlat 1 - aranykiviteli tilalom 1 - dollárleértékelés / fedezet nélküli pénzkibocsátás 1 A mezőgazdaság vetésterületének csökkentése 1 - állami kárpótlással 1 Tisztességes verseny meghirdetése az iparban 1 Kollektív szerződések támogatása 1 Infrastruktúrafejlesztés 1 - Polgári Tartalék Hadtest 1 - Tennessee-völgy rekonstrukciója 1 Segélyhivatal / bábáskodó állam 1 A válság leküzdése / a New Deal sikere 1 A Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek nyilvánít több intézkedést 1 Egyéb jó elem 1 Összesen: 27 8 Átváltás: Item Pont

12 Minőségi szemok Kifejező képesség feladat megértése Világosság szaknyelv használata Nyelvhelyesség lényeg kiemelése tartalmi, formai elrendezés adható 1 elért : adható 1 elért : minőség + kifejező képesség összesen: adható 2 elért : Megoldási elemekre kapott szám Minőség + kifejezőképesség száma Összesen:

13 PONTÖSSZESÍTŐ Kérdés száma Kérdés anyaga Adható TESZTKÉRDÉSEK 1. Ókori épületek 5 2. Athéni történeti fogalmak 5 3. Szerzetesrendek 4 4. Középkori páralkotás 6 5. Forrásszemelvények 5 6. Ragadványnevek 5 7. Csatahelyek 5 8. Kronológiai sorrend 5 9. Párba rendezés évszámokkal Magyarország a rendszerváltás után 5 ESSZÉKÉRDÉSEK I. Athén és Spárta 10 II. Nyugat-európai rendi fejlődés 10 III. Rákóczi-szabadságharc 10 IV. Batthyány-kormány 10 V. Világgazdasági válság és a New Deal 10 ÖSSZESEN (100 os rendszer) 100 ÁTSZÁMÍTVA 30 os rendszerbe 30. ellenőr aláírása. javító aláírása 13

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0912 É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása.

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. 1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (például Egyiptom, Kína). Az egyistenhit a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire III. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 8. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 10. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0913 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 6. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - JOGÁSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÁTELI FELADATOK

TÖRTÉNELEM - JOGÁSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÁTELI FELADATOK TÖRTÉNELEM - JOGÁSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÁTELI FELADATOK 2003. július 4. du. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1. Ókori nagyvárosok Nevezze meg az alábbi szövegekben ismertetett nagyvárosokat! a) Az ókori világ fontos kulturális

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 10. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9.évfolyam, középszint OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9. évfolyam Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Bordácsné Papp Mónika munkaközösség-vezető

Részletesebben

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban 1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Vallások: a többistenhit jellemző vonásai (a tanultak közül a sumer, az egyiptomi vagy a kínai többistenhívő vallás szolgálhat példaként), az egyistenhit

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 11. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 26. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

2. A középkor. 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. Középszint. A középkori uradalmak jellemző vonásai:

2. A középkor. 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. Középszint. A középkori uradalmak jellemző vonásai: 2. A középkor 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői A középkori uradalmak jellemző vonásai: az uradalom részei és az önellátó gazdálkodás, a jobbágyi viszony jellemzői, a jobbágyi szolgáltatások

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 16. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...8 Kronológia...

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Előzményei: a 16.-17. században megjelenő új természettudományi ismeretek a középkori világkép szétesése új filozófiai áramlatok megjelenése Felvilágosodás: 18. századi

Részletesebben

Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba

Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba A Rákóczi szabadságharc veresége után az uralkodó III. Károly (1711-1740) osztrák császár és magyar király megtartja a szatmári békében rögzített pontokat.

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM. munkafüzet MEGOLDÓKULCS

Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM. munkafüzet MEGOLDÓKULCS Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM munkafüzet 7. Játékos feladatok Horváth Péter tankönyvéhez MEGOLDÓKULCS NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST Csepela Jánosné, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2010 Nemzeti Tankönyvkiadó

Részletesebben