Hogyan alakítható ki a tudós-társadalom és a média közös nyelve?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan alakítható ki a tudós-társadalom és a média közös nyelve?"

Átírás

1 dr. Földes Anna: 1 Hogyan alakítható ki a tudós-társadalom és a média közös nyelve? Miért nincsenek ma Öveges professzorok? A kérdés jó és frappáns, de mielőtt választ keresnék rá, aláhúznám a kérdőjelet. Hogy vajon valóban nincsenek, vagy csak nem vesszük észre őket? Vagy mielőtt hírnevet, gyakorlatot szerezhetnének, lebeszéljük őket a sajtóban, médiában elkerülhetetlen megméretésről? Aki a médiában járatos, hajlamos az első válasznál kikötni. Mert sok mindent kell a génjeiben is hordozni, örökölni, a későbbiekben tanulni és tudni annak, aki Öveges professzor nyomába óhajt lépni, - erről a későbbiekben még részletesen lesz szó, de Madách szavát torzítva, azt is mondhatjuk, hogy mulasztása a koré, mely szülte őt... Az egyetemek, kutatóintézetek felől a problémához közelítők jól ismerik az Öveges-utódokat és jelölteket fenyegető veszélyeket is. Hogy a tudós társadalom tagjai nem egyszer összehúzott szemmel, bevallott, vagy ki nem mondott rosszallással figyelik, ha a szakmában elismert, vagy akár csak ígéretesen induló fiatal kutatók ismeretterjesztésre adják a fejüket. Szólásként szerepel a pedagógiában, pszichológiában, hogy X. Vagy Y. aprópénzre váltja a tudását. Platonnak, Sokratesnek nem vetették a szemére, ha tanítványaikkal a világegyetemnek azokról a problémáiról beszéltek, ami a mindennapokat mozgatja. A bölcselet a talmudot tanulmányozók számára is az élet és életmód kalauza volt. A mai ismeretterjesztők fóruma már régen nem / csak / az egyetem, az akadémia, hanem a legalább oly mértékben és sokkal szélesebb körben elterjedt és terjeszthető kommunikációs rendszer, a sajtó és a média is. Főként a hétköznapok részévé lett új technikai új eszközöknek, fórumoknak az igénybevétele, felhasználása az, ami egyes szakmabeliek számára különösen gyanússá vált. Húsz - harminc évvel ezelőtt, amikor Lőrincze Lajos, Hanák Péter, Karsai Elek Övegesnek a humán tudományokban jeleskedő kollégái - felvállalták a közvélemény és a közélet szellemi befolyásolásának hétköznapi misszióját, sokakat érdeklő és érintő szakmai kérdések széles nyilvánosság előtti taglalását, vállalták, hogy egész népüket hajlandók nem középiskolás fokon tanítani, - közhasznú tevékenységüket, ha némi gyanakvás, legalábbis fölényeskedő elismerésbe burkolt lekicsinylés fogadta. De nem járt náluk jobban Czeizel Endre sem. A képernyőn országos ismertséget, népszerűséget szerzett tudós irigységüket alig leplező kollégái között akadtak, akik legszívesebben 1 dr. Földes Anna, a MUOSZ Bálint György Újságíró Akadémiájának szakmai igazgatója; a MTA Színház-, Film- és Tánctudományi Bizottságának tagja. 1. oldal

2 kiutasították volna sztárrá lett vetélytársukat a laboratóriumból. Popper Péter közéleti szereplésével is parazsat gyűjtött a fejére. Kopátsy Sándor közgazdász aforizma gyűjteményében felemás önkritikát gyakorol: Azzal vádolnak, hogy nem ások eléggé a közgazdasági problémák mélyére. Igaz. Csak olyan mélységeket érdemes a napi gyakorlat számára feltárni, amelyek nem sokkal haladják meg a tudományág átlagos színvonalát. Különben éppen a gyakorlat emberei nem értik meg. Az intézményes ismeretterjesztés fénykorában, kezdetben vala a TIT. Nemzedékünk tudásvágyó tagjai gimnazista koruktól jártak jártunk valamilyen Szabadegyetemre. A Munkásakadémián Rudas Lászlót, a pszichológia kurzuson Mérei Ferencet hallgattuk. Ifjú diplomásként büszkék voltunk arra, hogy az isten háta mögötti művelődési házakban, balatoni SZOT üdülőkben pár krajcárért már magunk is felállhattunk a katedrára. Azzal, hogy a jelenlévők valódi érdeklődéssel, vagy pusztán udvariasságból hallgatták meg az éppen aktuális irodalmi vagy történelmi ismereteket, kevésbé törődtünk. Azután hosszú évekig szünet, vagy legalábbis apály következett be az ismeretterjesztési kampányban. Az áttörést, - az ismeretek terjesztésének reneszánszát, a tudós sztárok médiabeli és társadalmi elismerését később a Mindentudás egyeteme hozta meg. Ennek a hazai tudományban és médiában egyaránt példa nélkül való sikersorozatnak a vizsgálata nyilvánvalóvá tette, hogy l. azóta is léteznek, fellelhetők és felkérhetők az új Öveges professzorok. Az egyiket Csányi Vilmosnak hívják és etológus, a csillagászt Almár Ivánnak, a fizikust Lukács Bélának. Pénzügyekről, sőt adóról senki sem beszélt olyan világosan a tévében, mint Kupa Mihály. Kiderült, hogy szép számmal élnek köztünk tudósok, akik a képernyőn találták meg a maguk országos hatókörű katedráját. Az ismereteket eredményesen terjesztő szakemberek e gárdája szélesebb és diverzifikáltabb, mint hittük.. 2. minden ellenkező híreszteléssel és előítélettel szemben, a legszélesebb körökben, fiatalokban és idősekben is megvan az igény a tudomány vívmányainak és problémáinak megismerésére, ha sikerül felkelteni a bennük bennünk rejlő kíváncsiságot. Az ismeretterjesztés interaktív gyakorlata ma népszerűbb, mint valaha. És nemcsak azért, mert sokan szeretnének Vágó István segítségével milliomosok lenni. Hanem azért is, mert tíz perc és két koncertjegy elég ahhoz, hogy valaki játékban és muzsikában kiválhasson a tömegből. 3. a jól megválasztott fórumok, eszközök nemcsak tágítják, de meg is sokszorozzák az érdeklődők körét. Fájdalom, az ismeretterjesztés PR-je és propagandája eléggé gyerekcipőben jár. De előfordul, hogy egy hatásos cím is a tömegekhez eljutó ajánlássá válhat. Hogy mennyire, arra hadd hozzak egy egészen friss, nem is korszakos példát. Baráti körben hívták fel a figyelmem a Puszi Kádár Jánosnak című kiadványra. Tudtam, hogy a kevéssé ismert fiatal szerző mikroszociológiai vizsgálatát tartalmazó munkája, a Politikatörténeti füzetsorozatban jelent meg, - azt gondoltam, az első jobb 2. oldal

3 könyvesboltban megvásárolható. Meglepetésemre kiderült, hogy a műfaját, hangvételét tekintve semmiképpen nem tömegolvasmánynak szánt, mellesleg valóban tartalmas, színvonalas füzet hiánycikk. Első kiadása rekordsebességgel elfogyott - eladta a címe! *** A Mindentudás egyeteme kétségtelenül mérföldkő volt a hazai ismeretterjesztés történetében, de nem hozott általános és tartós áttörést, nem javította meg alapvetően a tudomány és a média többnyire laza és soha nem konfliktusmentes kapcsolatát. A mai konferencia az én szerény és újságíróként némileg egyoldalú kompetenciám szerint, akkor szolgálhatja az élethosszig tartó tanulás meghonosításának, elfogadásának ezt a kiragadott vetületét, ha közösen és módszeresen vizsgáljuk meg a követelményeket és a feltételeket is. Ki mit tud? illetve munkamegosztás és munka-kapcsolat Nem túl tapintatos, ha azzal kezdem, amit leggyakrabban a fejünkre olvasnak: hogy az újságíró semmit sem tud, illetve amit tud, azt is felületesen. Természetesen, ha az újságíró szakismeretét az egyes területek szakértőinek, tudósainak felkészültségéhez mérem, nem kétséges, hogy merre billen a mérleg. De hát nem is lehet valaki egyszerre csillagász és gégész, mikrobiológus és hadtörténész. Jó, ha az újságíró, a média képviselője rendelkezik valamiféle módszeresen szerzett lehetőleg diplomával hitelesített - szaktudással, de nyilvánvalóan ez is csak viszonylag szűk területen teheti őt szakemberek egyenrangú partnerévé, valóban kompetenssé. Csakhogy ezen kívül is kell még valaminek lenni az újságíró tarsolyában. Bíró Lajos, a másodvonalbeli magyar drámaíró, ám elsőrendű publicista és szerkesztő, - nem mellesleg Ady barátja - A sajtó lélektanáról írott tanulmányában már 1908-ban megfogalmazta. Nem kell, hogy nagyon ismerje Albániát, de tudnia kell, hogy tíz éves, csendes küzdelem és makacs fegyverkezés folyik érte, és készen kell lennie rá, hogy egy nap alatt, - ha szükség van rá, öt könyv segítségével albán szakértővé válik. Évtizedekkel Enver Hodzsa és évekkel a koszovói dráma után, az internet korában ennek a megállapításnak több eleme is túlhaladott. De a lényeg, az újságíró szakmai tanulékonyságának megkövetelése azóta is érvényben van. Ebben a körben, gondolom felesleges arról beszélni, hogy csak a tudomány és média szakembereinek szervezett együttműködésétől várható eredmény. Öveges professzor, akinek a neve etalonként lebeg a mai tanácskozás felett, egyszerre volt a maga tudományának, a fizikának és az ismeretek átadásának, az előadásnak és a didaktikának a mestere. Ez az ideális egybeesés azonban legfeljebb minta lehet, de nem norma. A napi és hetilapok gyakorlatában többnyire a két terület avatott képviselőinek együttműködésére kell építeni. A tudós informál az újságíró közvetít? És még ez sem ilyen egyszerű. A gyakorlat az, hogy az újságíró /szerkesztő, rovatvezető / olvasói érdeklődését és a társadalmi elvárásokat figyelembe véve választja ki az érdekesnek, aktuálisnak vélt tudományos témát és ahhoz keresi 3. oldal

4 meg az illetékesnek, kompetensnek tartott szakembert. A tudós jó esetben - az újságírói kérdésekre adott válaszaival tájékoztat, oktat, informál. Miért mondtam, hogy jó esetben? Mert előfordulhat, - sőt gyakran előfordul, - hogy a kérdező újságíró felkészültsége nem elég a szervezett beszélgetéshez, Nem képes inspirálni partnerét, és nem képes jól kérdezni sem. Ha ezek a szakmai hátrányból eredő hiányosságok nem túlságosan súlyosak, áthidalhatók, akkor a tudós informátor általában jóindulatúan kiegészíti vagy korrigálja a kérdéssort. Ám ha a kérdező nemcsak laikus, de alapvetően felkészületlen és tájékozatlan is, akkor a helyzet reménytelen. Ilyenkor a szakember egyszeri tapasztalatát általánosítva, közös nevező alá vonva az újságírókat, - joggal háborog, és utólag sajnálja a beszélgetésre fordított időt. Az olvasó, aki nem feltétlenül képes az írás szakmai megítélésére, kielégítetlen marad, és vagy tudja, vagy csak érzi, hogy jobban járt volna, ha a cikk meg sem születik, mintha a tájékoztatás szakemberének hibájából téves, vagy félinformációkhoz jut. A munkamegosztás másik, ugyancsak gyakori formája, amikor az újságíró nem interjút, hanem cikket ír, és ehhez saját több forrást felhasználó - anyaggyűjtés révén szerzi meg az ismeretterjesztéshez szükséges tényanyagot. Mások műveiből válogatja a közvetítendő ismereteket, és ismeri - illetve ismerteti meg informátorai, forrásai egybehangzó, vagy eltérő véleményét. Ilyen esetben az újságíró a forráskezelés általános szabályait betartva, lényegében önállóan dolgozik, szerkeszt, szelektál.munkájának alapossága, korrektsége a megkövetelt szakmai minimum. Tapasztalt hírlapíró azonban még ezzel sem éri be: a garanciát számára és az olvasó számára is a megfelelő szakmai kontroll, szaklektor bevonása jelenti. A szakember és a média képviselőjének együttműködése többnyire olyankor is célszerű, amikor a szakismeretekkel szolgáló tudós maga fogalmazza meg közlendőjét, kész anyagot ad át a szerkesztőnek. Aki elolvassa és rendszerint úgy dönt, hogy a közölhetőség, a közérthőség,vagy mondjuk az olvasmányosság érdekében ő maga, vagy egy munkatársa tovább dolgozik a szövegen. Ez a tevékenység, - stilizálás, húzás, szakkifejezések magyarítása sem mindig konfliktusmentes. Nem elég, hogy a közvetítő újságíró jól végezze a maga munkáját, az is szükséges, hogy a szakember, tudós, orvos vagy közgazdász elfogadja a cikk érdekében végzett korrekciókat Szakszerűség és közérthetőség Tudósok is, újságírók is hajlamosak arra, hogy e két fogalomról, mint antagonisztikusan ellentétes követelményről beszéljenek. Holott az ismeretek közvetítésének alfája és omegája ezek összeegyeztetése. Csakhogy egyik követelmény sem érvényesíthető általában. Az a természettudományos ismereteket közlő tanulmány, ami a tárgyat tanító gimnáziumi tanárnak tényanyagában evidens, egészében érdekes és élvezetes, az érdeklődő szobafestő tanuló számára befogadhatatlanul bonyolult. Más fogalmi szinten tárgyalandó nemcsak egy orvosi, de akár egy esztétikai probléma is a főként értelmiségi olvasóknak szerkesztett heti vagy havi lapban, mint a munkából hazatérők villamos-olvasmányának számító bulvárlapban. Ezt az evidenciát egyik oldalon demokratikus frázisokkal, a másikon a legtágabb spektrumot felölelő kivételek piedesztálra állításával szokták kikezdeni. Leonard Bernstein vagy Lukin László zenei ismereteket 4. oldal

5 közkinccsé bűvölő előadásairól valóban elmondható, hogy majdnem mindenkihez szóltak. Ez azonban normává nem merevíthető szabály, sokkal inkább elismerést érdemlő kivétel. A napi sajtógyakorlat azt bizonyítja, hogy az absztrakciós és asszociációs készség mértéke, az idegen szavak és terminológiák megértésének szintje elsősorban a befogadó iskolai végzettségétől, tájékozottságától függ és ezért sem elhanyagolható körülmény. Kínos és veszélyes, ha valaki az ismeretközvetítő írásmű színvonalát a bonyolultsággal, a befogadókkal szemben táplálandó maximalizmussal méri. Különösen, ha a bonyolult stílus, szóhasználat, tárgyalási mód mögül hiányzik a tények és gondolatok aranyfedezete. Sok évvel ezelőtt egy szegedi strukturalista novella-elemző konferencián történt, hogy az ifjú előadó magasröptű mondatokban, bonyolult matematikai levezetésekkel, sőt képletekkel támasztotta alá a szövegelemzést. Amikor a fejtegetés végére ért, összefoglalta a tanulságot, ami felért egy általános hetedik osztály magyarórájára illő kinyilatkoztatással, ami szerint, Móricz Zsigmond Barbárok című novellájának lateiner hősei bonyolultabban fejezik ki magukat, gazdagabb szókincs birtokában érvelnek, mint a pásztorok... Akkor azt éreztem, hogy íme, a király meztelen! És ez mindig kiábrándító. Akkor is az, ha például egyes Lukács tanítványok szövegébe próbál az olvasó elmélyedni, de mire sikerül a gondolatok végére járni, kiderül, hogy az illető mesterétől csak a bonyolult mondatfűzést vette át, nem a gondolkodás mélységét és magasságát. Arra, hogy milyen nehéz dolog az egyszerűség, felejthetetlen személyes emlékem, amikor az olvasásról, az olvasói élményekről készítettem interjú sorozatot, Szentágothai professzor érdekesnél érdekesebb személyes tapasztalatokkal kápráztatott el, de ahogy belelendült a témába, gondolatait egyre bonyolultabban és egyre több idegen szóval fejezte ki. Interjú készítőként elbizonytalanodtam. Tudtam, hogy rendre nem utasíthatom, de még kevésbé másíthatom meg otthon az írógépnél a hallottakat. Ehelyett közbeszóltam és emlékeztettem arra, hogy egy egymillió példányos női tömeglap olvasóihoz beszél, akik nem fogják tudni követni, nem is az élményeit és az érvelését, de a mondatait. Bólintott és utána hosszú percekig kerülte a lapunk olvasóinak befogadói szintjét meghaladó fogalmazásokat. A tudományosság látszatának megteremtése, a terminológiai tűzijáték, a számokkal és statisztikával való visszaélés bűn az olvasó ellen, és ugyanakkor súlyos szakmai hiba. Ugyanakkor kerülendő a túlzott szimplifikáció, a közönség lebecsülése is. Szakmai kérdésekről laikus számára élvezetes módon beszélni is nehéz, hát még írni. Biztos vagyok benne, hogy a HVG elterjedtsége, népszerűsége nagyrészt annak köszönhető, hogy a közgazdasági kérdésekben járatlan, máskülönben tájékozott, igényes közönséget is képes eligazítani a költségvetés vagy a konvergencia program mindannyiukat érintő kérdéseiről. A tudományos ismeretek közlésének fórumai Claudia Mast, német médiakutató Az újságírás ABC-je című könyvében a tőle elvárható módszerességgel fejti ki, hogy a tudományos újságírás a német szerkesztőségekben is általában peremhelyzetet foglal el. Ez akkor is igaz, ha a nagy 5. oldal

6 lapoknál náluk is, nálunk is külön rovat vagy melléklet foglalkozik a tudományágak széles spektrumával, természettudománnyal, környezetvédelemmel, technikával, meteorológiával, sőt orvostudománnyal is. A rovat élén rendszerint természettudományi területen szerzett diplomával rendelkező újságíró áll. Nálunk a Népszabadság illetékes rovatvezetője, Palugyai István, mellesleg a TUK egyik vezetője és a nemzetközi szakmai közélet szereplője is. Rovatában a megfelelő szakcikkeket általában specialisták, kardiológusok és környezetvédők írják. Az olvasói érdeklődés szolgálatában megkülönböztetett szerepe van a rovatban az egészségügyi felvilágosításnak. Sokakat foglalkoztatnak a legújabb kutatási eredmények, és az időszerű környezeti problémák. A rovatra jellemző az objektivitásra való törekvés. Amit nem se hús- se hal közleményekkel, hanem szakmai tárgyilagossággal és a szembenálló álláspontok egyidejű közlésével igyekszik elérni a szerkesztő. Ha már Palugyai kollégánk nevét említettem, megjegyezném, hogy iskolánk, a Bálint György Újságíró Akadémia az ő kezdeményezésére szervezte meg most már három alkalommal a Tudományos és Környezetvédelmi Újságírók képzését szolgáló két szemeszteres studiót. Itt szakirányú diplomával, angol nyelvtudással és újságírói ambíciókkal rendelkező fiatalok készülhettek fel a tudományos újságírásra. A tantervbe természetesen beletartozott a sajtóműfajokkal való ismerkedés is. A hallgatók nemcsak megtanulták, de gyakorolták is főként azokat a műfajokat, amelyek a tudományos sajtóban a leggyakrabban használatosak. /Hír, tudósítás, interjú, riport, publicisztika./ A végzett diákok közül többen már sikeresen művelik is a mesterséget. Kiemelten fontos fóruma a tudományos újságíróknak, - amiről eddig csak mellékesen esett szó, a tudományos hetilapok, folyóiratok, magazinok családja. Ezek az orgánumok egyfelől eleve előnyösebb helyzetben vannak napilapos kollégáiknál. Kevésbé szorítja őket a hely és az idő. Ha a téma és a cikk megérdemli, kérhetnek, kiharcolhatnak nagyobb terjedelmet és több időt is szánhatnak egy-egy munkára../ Elúszni persze a hetilapnál sem lehet. Még akkor sem, ha az újságíró tudós partnere az, aki nincs tekintettel a lapzártára.../ Az Élet és Tudomány évtizedek óta az ismeretterjesztés zászlóshajója, de a MÚOSZ évkönyvében közölt lista a bizonyíték rá, hogy az Adó-tól a Valóság-ig, hány különböző profilú és irányultságú szaklap létezik Magyarországon. Az élet és a tudomány más-más spektrumát világítja meg a Bank és Tőzsde, a szociálpolitikai profilú Esély vagy a vadászok speciális szakmai érdeklődésének kielégítését szolgáló Nimród. A hozzám legközelebb álló kulturális, színházi lapok felsorolásába bele sem kezdenék. A CEO profilját és tevékenységi körét Önök nálam sokkal jobban ismerik. Ezek a hetilapok, magazinok és folyóiratok témájukban, jellegükben, a kép és szöveg arányában természetesen különböznek, de közös törekvésük, hogy a szakma képviselőinek fórumává, érdekeinek védelmezőjévé is váljanak. Egyre jelentősebb szerepet tölt be a hazai és a tudományos nyilvánosságban is a média. A rádióban a legtöbben talán a Szondát hallgatjuk, de népszerű a Zöld rovat és a Tudósfórum élőben is. Évtizedeken át az Édes anyanyelvünk volt Magyar Rádió leghallgatottabb ismereteket terjesztő, közvéleményt alakító rovata. Csak az érdekesség kedvéért említem, hogy hajdani tanárom, Lőrincze Lajos egy vele készített interjúban elmesélte, hogy beugróként, Kodály Zoltán 6. oldal

7 biztatására egy-két alkalomra vállalta csak a műsorpercek kitöltését, amíg beletanult és beleszeretett től a nyolcvanas évekig 8772 alkalommal, majdnem 44ooo percig sugározta a rádió az Akadémia Nyelvművelő Bizottsága titkárának országszerte népszerű műsorát. A nyelvész elérte azt, amit a hazai tudományosságból kevesen: nevéből igét alkotott a közönség, és polgárjogot nyert a lőrincézni kifejezés.. A televízió tudomány népszerűsítő feladatának ellátásához óriási segítséget kapott: a látványt. A képernyőn szertár helyett a nagyvilág kínálja a szemléltető eszközöket. Képek, kísérletek, filmek, grafikák és grafikonok teszik teljesebbé az emberi szót. De a legnagyszerűbb képanyag sem pótolja, helyettesíti a televíziós személyiséget. Nem véletlenül lebeg tanácskozásunk felett Öveges József szelleme. Hogy mit kell tudnia televízióban tudományt népszerűsítő tudósnak? Tulajdonképpen mindent. Ami, egy a szakmájában kiemelkedő tudóstól és egy tömegeket vonzó média-gurutól elvárható. Ha terem és időm lenne, szívesen szólnék a régészet tudományában járatos múzeumigazgató, Móra Ferenc klasszikus ásatási történeteiről, vagy a forradalom után büntetésből gyógyszergyárba kényszerülő vegyész-gyógyszerész diplomával rendelkező drámaíró, Örkény István rendhagyó gyógyszerismertetőiről. De érjük be azzal, hogy a tévében is elengedhetetlen kellék az egyéniség. Nem elég a szakmai műveltség, az okos érvelés, lebilincselően, szellemesen kell előadni, magyarul szépen szólni. Nem árt, ha az országos katedrán álló tanárnak van humora, sőt megkockáztatom, még charme-ja is. A tudományos újságírás etikája Kezdhettem volna ezzel is, de talán nyomatékosabb, ha ezzel zárom: a tudományos sajtónak, médiának első, kőbevésett törvénye a hitelesség. Hitelesen újságot írni, - vezércikket vagy tudós-interjút, egyaránt csak becsületesen lehet. Az az újságíró, aki anélkül készít interjút egy arra illetékes szakemberrel, hogy egyáltalán felkereste volna, csak régi információkból vagy az internetről szedte le partnerének mondatait legjobb esetben is csak szövegiparos szerző. Amit elkövetett - a mulasztások csúcsa, az abszolút etikátlanság. De súlyos etikai vétség a hallottak meghamisítása, a ránk bízott információ elferdítése is. Talán ma már ritkábban, de azért előfordul az érintett területen plágium is, amikor az író idegen forrásból, forrásmegjelölés nélkül próbál más tollával, gondolatával ékeskedni. Egyéni teljesítménynek tünteti fel a team-munkát, bizonyított ténynek a szenzáció-sajtó bizonytalan értékű árucikkeit. Az ilyen jellegű szakmai vétség az olvasókra, nézőkre nem minden esetben egyformán veszélyes. Az űrkutatásról szóló cikk esetleg csak megtéveszt, de az orvostudományi közleményekkel hamis reményeket kelteni ugyanolyan káros, mint megalapozatlan tényekre, megbízhatatlan adatokra hivatkozva megrémíteni, pánikba sodorni a hiszékeny médiafogyasztót. A hitelrontást nem kizárólag és nem is elsősorban a törvény, de a közvélemény és a szakma is bünteti Közös feladatunk ez ellen összefogni, megszerezni és megtartani a tudomány és a sajtó szövetségének rangját, becsületét. 7. oldal

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

PROFEX BEÁS ÁLTALÁNOS Beszédértés ALAPFOK KÖZÉPFOK FELSŐFOK feladat leírása. információinak megértése szó terjedelmű

PROFEX BEÁS ÁLTALÁNOS Beszédértés ALAPFOK KÖZÉPFOK FELSŐFOK feladat leírása. információinak megértése szó terjedelmű BEÁS ÁLTALÁNOS Beszédértés ALAPFOK KÖZÉPFOK FELSŐFOK lassú beszédtempójú narratív szöveg tényszerű átlagosnál valamivel lassúbb beszédtempójú narratív vagy leíró általános szöveg tényszerű és implikált

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

Egyetemi hallgatók, munkatársak

Egyetemi hallgatók, munkatársak Egyetemi hallgatók, munkatársak Elsõ évfolyamos és leendõ hallgatók körében Médiumok: Univ Pécs + Kari lapok Az Univ Pécs a Pécsi Tudományegyetem szorgalmi idõszakokban (február-május, szeptember-december)

Részletesebben

Dr. László Miklós. A hatástól az értésig

Dr. László Miklós. A hatástól az értésig Dr. László Miklós A hatástól az értésig Dr. László Miklós A hatástól az értésig Bevezetés 2013-ban immár hetedik alkalommal került sor egy olyan kutatásra, mely témája a tinédzserek és a média kapcsolata

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

RETORIKA Gyakorlati útmutató

RETORIKA Gyakorlati útmutató RETORIKA Gyakorlati útmutató A szónokság szabad nép körében támadt, s szabad nép életéhez tartozik. Ének hangja szelidíté meg a vad csoportokat; a mívelt nemzet tömegét szónoklat vezérli, s ennélfogva

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010 Melléklet 1. táblázat Videós óra annotálása 1. óra Osztály Tantárgy A tanár neme A tanár kora Eszközök Az óra fő témája Az óra időtartama A felvétel ideje 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla,

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Bedő Gábor Intézményi kommunikátor NML3ST 10NKOIKB A gyakorlat kezdete és főbb fázisai Én a 6 hetes kötelező

Részletesebben

Taní-tani míg van tanító

Taní-tani míg van tanító Viant Katalin Taní-tani míg van tanító A könyvkiadói szerkesztőképzésről 1 A RÓZSÁK ÉS A KERTÉSZEK Két évvel ezelőtt, e helyütt, arról beszéltem Önöknek, hogy orvosi szakkönyvkiadásunkat hogyan látom szerkesztői

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

ESSZÉÍRÁS. 2010. június

ESSZÉÍRÁS. 2010. június ESSZÉÍRÁS Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

információinak megértése n terjedelmű szóköz nélkül szó terjedelmű interjú interjú tájékoztató tájékoztató

információinak megértése n terjedelmű szóköz nélkül szó terjedelmű interjú interjú tájékoztató tájékoztató PROFEX Jogi és közigazgatási szaknyelv - KER szintjeihez illesztett részletes leírás Beszédértés KÜSZÖB SZINT (B 1) KÖZÉPSZINT (B 2) HALADÓSZINT (C 1) lassú beszédtempójú narratív szöveg tényszerű átlagosnál

Részletesebben

Megjelenik minden pénteken

Megjelenik minden pénteken Megjelenik minden pénteken A z 1997-ben alapított Hetek alapvetően lapkiadással foglalkozik. Kezdetben az Új Spirit Kft. adta ki, később, 2006-tól a Hetek.hu Kft. Az elmúlt években indított divíziói mára

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket,

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, a laptopokat, a notebookokat, az okostelefonokat, a

Részletesebben

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam New Deal Válság és kiútkeresés Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 8. évfolyam Programcsomag: Polgár a demokráciában A modul szerzője: Baracs Nóra MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

ONLINE MÉDIAAJÁNLÓ. www.interpressmagazin.hu www.elmebajnoksag.hu

ONLINE MÉDIAAJÁNLÓ. www.interpressmagazin.hu www.elmebajnoksag.hu ONLINE MÉDIAAJÁNLÓ www.interpressmagazin.hu www.elmebajnoksag.hu 2011 W W W. I N T E R P R E S S M A G A Z I N. H U Amíg az ember levegô nélkül csak per cekig képes élni, víz híján csak napokig, élelemtôl

Részletesebben

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás ÉLET ÚTON KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Előzmények NFM Járművezető képzés megújítása KTI Feltáró vizsgálatok A közlekedésre nevelés megvalósulásának vizsgálata az általános iskolákban

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

TV mindenhol. Vantsa László Magyarországért, Csehországért és Szlovákiáért felelős kereskedelmi és terjesztési igazgató Discovery Networks CEEMEA

TV mindenhol. Vantsa László Magyarországért, Csehországért és Szlovákiáért felelős kereskedelmi és terjesztési igazgató Discovery Networks CEEMEA TV mindenhol Vantsa László Magyarországért, Csehországért és Szlovákiáért felelős kereskedelmi és terjesztési igazgató Discovery Networks CEEMEA A DISCOVERY NETWORKS KÜLDETÉSÜNK A KÍVÁNCSISÁG KIELÉGÍTÉSE

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ONLINE MÉDIAAJÁNLÓ. www.interpressmagazin.hu www.elmebajnoksag.hu

ONLINE MÉDIAAJÁNLÓ. www.interpressmagazin.hu www.elmebajnoksag.hu ONLINE MÉDIAAJÁNLÓ www.interpressmagazin.hu www.elmebajnoksag.hu 2010 W W W. I N T E R P R E S S M A G A Z I N. H U 2009. augusztusában megújult az Interpress Magazin honlapja. A magazin cikkei teljes

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15%

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15% A NINCSDE KAMPÁNY ÉRTÉKELÉSE LAKOSSÁGI KUTATÁS KÉSZÜLT A MÉDIAUNIÓ SZÁMÁRA 8%-al többen emlékeznek az elmúlt idıszakból egészséges életmóddal kapcsolatos hirdetésre, mint az idén januárban. Ez a növekedés

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Szakmai összefoglaló. a TIT Jurányi Lajos Egyesület 2004.évi közhasznú tevékenységéről. 1. Magyar Nyelv Hete

Szakmai összefoglaló. a TIT Jurányi Lajos Egyesület 2004.évi közhasznú tevékenységéről. 1. Magyar Nyelv Hete 2004. évi jelentés Szakmai összefoglaló a TIT Jurányi Lajos Egyesület 2004.évi közhasznú tevékenységéről 1. Magyar Nyelv Hete Az ismeretterjesztés kiemelt alkalmai között tartjuk számon a Magyar Nyelv

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET HÍREI. Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ műhely

A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET HÍREI. Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ műhely Hatósági nyilvántartásba Akkreditációs szám: AL-1959 vételi szám: 05-0165-05 ALAPÍTÁSI ÉV: 1989 3534 Miskolc, Vár. u. 9. (az 1-es villamos végállomásánál) Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA Merics Attila Országos Meteorológiai Szolgálat, Szegedi Magaslégköri Obszervatórium 6728 Szeged, Bajai út 11. e-mail: merics.a@met.hu Bevezetés A meteorológiai

Részletesebben

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA Sokan arra várnak, hogy egyszercsak eljön majd az ő idejük és beindul az üzlet. Tanulják a marketinget, olvasnak róla mit kell tenni, eljárnak rendezvényekre, minden ötletbe belefognak, de valahogy soha

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

PULZUS TV. Média ajánlat

PULZUS TV. Média ajánlat PULZUS TV Média ajánlat Érvényes: 2009. január 1-től a következő tájékoztató megjelenéséig! Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák! 1 MŰSOROK A televízió adása Sopronban és szűk vonzáskörzetében a UPC

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok Olvasói szegmentáció, olvasói profilok A hatékony sajtó V. - A sajtófogyasztásról általánosan A sajtófogyasztásba bevontak aránya 3 Kiterjedt olvasói bázis: 14 év feletti lakosok öthatoda elérhető valamilyen

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debrecen, 2000. június 29. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.)

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.) Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.) A VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Érvényes: 2016. április 18-tól Készítette: Jóváhagyta:

Részletesebben

Helyi nyilvánosság helyi sajtószóvivő

Helyi nyilvánosság helyi sajtószóvivő Zsolt Péter Helyi nyilvánosság helyi sajtószóvivő A helyi nyilvánosság a globális és lokális mechanizmusok egyik meghatározó területe. Általában az országos jelentőségű kérdésekkel, és azok jobb megértéséhez

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 A tételsor 1. Ön egy televíziós politikai vitaműsor vezetője. A meghívottak a legnagyobb hazai pártok vezetői.

Részletesebben

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás BKF KarrierCentrum KarrierCentrum Szakmai gyakorlat (SZGYN 09/10-1) Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

A sajtó közönsége 2008-ban

A sajtó közönsége 2008-ban What do we see? A sajtó közönsége 2008-ban Nobody s Unpredictable Az egyes médiatípusok közönségének nagysága 2008. II. félévében (ezer fı, 15 évnél idısebbek) 9000 8000 7000 7650 7049 6800 6000 5000 4000

Részletesebben

Médiaajánlat - www.greenfo.hu

Médiaajánlat - www.greenfo.hu Médiaajánlat - www.greenfo.hu Érvényes: 2011. október 14-től visszavonásig Honlapunkra elsősorban környezetkímélő termékek és szolgáltatások, illetve környezetvédelemmel, természetvédelemmel és energiatakarékossággal

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció)

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) A Híd 2. program a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú (vagy idősebb), általános iskolai végzettség nélküli fiatalok

Részletesebben

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői I.4. BALATONI NYARALÁS Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Logikai fogalmak: logikai kijelentés; minden; van olyan; ha, akkor; és; vagy kifejezések jelentése. Egyszerű logikai kapcsolatok mondatok között.

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban Magyar Regionális Tudományos Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. november 27-27 Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM Választható tanulmányi területek, ágazatok: 001 gimnázium emelt óraszámú angollal (1 osztály 28 fő) 006 dekoratőr (0,5 osztály 14 fő) 007 divat-

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben