Becsöngettek az új tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Becsöngettek az új tanévre"

Átírás

1 XIV. évfolyam 16. szám szeptember 14. Becsöngettek az új tanévre Boldog új évet köszöntötték egymást jó pedagógusszokás szerint a kerület tanítói és tanárai az augusztus 30-ai központi tanévnyitó ünnepségen, melynek idén a Kavicsos közi László Gyula Gimnázium, Általános Iskola volt a házigazdája. A rendezvényen Csonti Istvánné elnök-igazgató a gyerekek mellett köszöntötte a vendégeket, köztük Kiss Péter országgyûlési képviselôt és kancelláriaminisztert, Hajdu László országgyûlési képviselôt és polgármestert, dr. Pálinszki Antal alpolgármestert, a fôvárosi Oktatási Bizottság elnökét, Gyurcsánszky János alpolgármestert, Ambrus Jánost, az önkormányzat szakbizottságának elnökét, valamint Lindner Gusztávot, a Polgár-mesteri Hivatal Oktatási, Mûvelôdési, Ifjúsági és Sport osztályának vezetôjét. Nyugodt szívvel mentünk vakációra, hisz májusban júniusban rendben lezajlott a kétszintû érettségi, 27 érettségizônk közül nyolcan kitûnôen végeztek, 21-en nyelvvizsgával bú-csúztak, 23-an pedig a jogosítványt is megszerezték. A 27 diákból 24 felsôoktatási intézményben folytatta a tanulmányait, míg a tavalyi nyolcadikosok 100%-át sikerült beiskoláznunk. A diákok közül sokan táboroztak a nyáron Balatonvilágoson, Hejcén, Bernecebarátiban, Ráróspusztán, Németországban és Franciaországban, remélhetôleg ôk is, és a többi gyerekünk is sok szép élménnyel gazdagodott, így a mostani, 34. tanévünk is legalább olyan sikeres lesz majd, mint az elôzô volt mondta Csonti Istvánné elnök-igazgató. A diákok mûsorának tapsolhattak a vendégek, majd Kiss Péter köszöntötte az egybegyûlteket. Külön szeretném köszönteni az elsô osztályos kisdiákokat, abból az alkalomból, hogy szüleitekkel együtt életetek egyik elsô, fontos és jó döntését meghoztátok. Kérdezik ilyenkor, mi az a tudás, mi az a szakma, amelyiket leginkább meg kell szerezni. Melyikkel lehet majd a legnagyobb sikert elérni? Én azt gondolom, hogy a legnagyobb tudás megtanulni tanulni. Erre Kevesebb diák ül iskolapadba Kerületi tanévnyitó igazgatói értekezletet tartottak a Hartyán NOK-ban augusztus 29-én. A kerület polgármestere, Hajdu László elmondta, sajnos a gyerekszám csökkent, idén 25 elsô osztályt indítanak. A létszámcsökkenés jelentôs bevételkiesést jelent az önkormányzatnak, mert így kevesebb állami normatívát kap a fenntartó. Hozzátette: idén az intézmények fenntartására 8 százalékkal többet költ az önkormányzat. A Fôvárosi Közgyûlés Oktatási Bizottságának elnöke, dr. Pálinszki Antal az évkezdés kapcsán összegezte a fôváros oktatási intézményeiben bekövetkezett változásokat. Beszámolójában elmondta: a fôváros két pályázatot nyújtott be integrált szakképzô központok megalakítására. Mind a kettõt megnyerte, így az országban megalakult 16 központból kettô Budapesten mûködik. Az intézménybezárásokkal kapcsolatban kitért arra, hogy idén kifutó jelleggel négy középiskolát szüntet meg a fôváros, ez azonban nem társul jelentôs tanerô elbocsátással. Elmondta azt is, hogy mivel a kerületeknek nem kötelezô, hanem önként vállalt feladata a középfokú oktatási intézmények fenntartása, adott esetben úgy dönthetnek, hogy átadják a feladatot a fôvárosnak. Kitért arra is, hogy az Oktatási Minisztérium megalkotta a szakiskolai fejlesztési programját. A programban a fôvárosi intézmények közül összesen 10 vesz részt. A szakképzési hozzájárulásokról kiderült, hogy a fôvárosi szakképzô iskolák idén 850 millió forintot kaptak, ezen kívül a decentralizált szakképzési alapból még további 390 milliót. Kiss Péter miniszter a kormány 100 lépés programjáról kifejtette, hogy ennek megalkotásával a hétköznapok problémáira próbálnak megoldást, választ találni. Ezek közé tartozik a családok szociális körülményeinek javítása. A terhek enyhítésére bevezetik a dupla családi pótlékot és egyéb szociális juttatásokkal próbálnak segíteni a rászorulókon. A kormányprogramban meghirdetett új családtámogatási rendszerben összevonják a családi pótlékot, a rendszeres gyermekvédelmi támogatást és a gyermekek után igénybe vehetô adókedvezményt. Egy egygyermekes család ma forintot, jövôre 11 ezer forintot kap majd. A kétgyerekes családoknál 12 ezer 400 forintról 24 ezer forintra emelkedik a családi pótlék összege. A háromgyerekes családoknak az idén járó 23 ezer 400 forint jövôre 42 ezer forintra emelkedik. ez az iskola kiváló szellemi mûhely. Megtanulni tanulni úgy a szakmát, hogy bármely szakmát is válasszátok a késôbbiekben, a szakma élenjárói között, az elsôk körében lehessetek, mert akkor az a legnagyobb sikerek egyike. A kerület nevében dr. Pálinszki Antal köszöntötte a pedagógusokat, a diákokat és a szüleiket. A nyarat felidézve elmondta, napközis táborban gyerek járt. A táborvezetést a Czabán, a Hartyán, a Kontyfa nevelési oktatási központok pedagógusai adták. Bernecebarátiban 172 óvodás, 607 iskolás gyerek pihent, ezen kívül a nemzetközi kézmûves táborban 48 diák és 9 foglalkozásvezetô vett részt. A tábor alkotásaiból szeptemberben egy kiállítás nyílik. Az esôs nyáron Balatonvilágoson 841, a legfiatalabb kerületi táborban, Hejcén pedig hat turnusban 141 gyerek nyaralt. Az agárdi üdülônkben ebben az évben is pedagógusok pihentek, a nyáron 37-en vették igénybe ezt a lehetôséget. Köszönöm a pedagógusoknak és az Ifjúsági és Sportközpont munkatársainak, hogy a táborok rendben lezajlottak, és a gyerekek mindenhol jól érezték magukat. Szólt arról is, hogy idén augusztus 20-án kerületünkbôl két pedagógus kapott Pro Palota díjat: Nádai Miklósné, a Kolozsvár NOK igazgatónôje és Balogh Ildikó, a Hartyán NOK óvodavezetôje. Arra a kérdésre, mi vár ránk a 2005/2006-os tanévben, dr. Pálinszki Antal elmondta: szeptember 1-jén az országban 170 ezer pedagógus irányítása mellett 1,4 millió diák kezdi meg a tanulmányait. A XV. kerületben óvodás mellett 500 elsô osztályos tanuló kezdi az iskolát. Ez a szám kevesebb, mint a tavalyi adat. A közoktatásban tanuló gyerekek munkáját 984 pedagógus és 504 technikai dolgozó segíti majd. 98 óvodai csoport és 320 iskolai osztály fog ebben a tanévben mûködni. Egy osztályban idén is folytatódni fog a 0. évfolyamon történô nyelvi, informatikai képzés. A közalkalmazottak szeptembertôl 4,5 %-os béremelést kapnak, ami a januárival együtt 12% erre az évre. Folytatódik a kerületben a tejakció, amely idén kisiskolást érint. Szintén folytatódik a tanulmányi ösztöndíj-rendszer, melyet kibôvítettek, és ennek köszönhetôen 32-en részesülhetnek majd ebben a támogatásban. A pedagógusokat érinti a Palota Pótlék, melynek körét ugyancsak kibôvítették. A nem kötelezôen vállalt önkormányzati feladatok részeként minden 1-9. évfolyamos kerületi diák ingyen kaphatja a tankönyvet, a sikeres nyelv-, ECDLvizsgát, valamint jogosítványt szerzô diákok vizsgadíját visszatéríti az önkormányzat. Az elsô osztályosok ingyenesen juthatnak hozzá füzetcsomagjukhoz is. A tanév folyamán megújul a Bocskai utcai iskolaépület, ahova a Hubay Jenô Zeneiskola költözhet majd, és remélhetôleg elkészül a Kontyfa utcai iskola mûfüves pályája is. Hajdu László polgármester átadta az intézményvezetôi megbízást Csonti Istvánnénak, a házigazda iskola elnök-igazgatójának, Deák János-nak, a Kossuth NOK elnökigazgatójának és Varga Lászlónak, a Czabán Általános Iskola és Óvoda vezetôjének. Molnár István, a Károly Róbert Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda elnök-igazgatója 40 éves munkaviszonyáért jutalomban részesült. Új alapokon a piaci vásárlás Rendhagyó hétfôi nap volt augusztus 29-e az Újpalotai Vásárcsarnok vezetõi, kereskedôi és vásárlói életében. A megszokott csönd helyett ezúttal vendégek népesítették be a csarnoképületet. Augusztus utolsó hétfôjén hivatalosan is befejezôdött az épület aszfalt burkolatának felújítása, és a dolgozók, valamint a vásárlók ünnepélyes keretek között birtokukba vehették a létesítményt. Négy éve egy rendelet kötelezi az önkormányzatokat, hogy az általuk üzemeltetett csarnokokat olyan burkolattal lássák el, mely könnyedén mosható és fertôtleníthetô mondta Szaniszló Attila, az Újpalotai Vásárcsarnokot mûködtetô Csapi 15 Kft ügyvezetô igazgatója. Ennek a feltételnek az évtizedekkel ezelôtt épült csarnokok nem felelnek meg. Az önkormányzat ügyünk mellé állt, így a nyár folyamán sikerült ezt a hiányosságunkat pótolni. A 2003-as tûzesetet követôen az önkormányzat bruttó 34 millió forintot költött a károk helyreállítására. Ez az összeg nem sokkal késôbb újabb 10 millió forinttal bôvült: ennyibe került az elektromos vezetékek cseréje. Július 9 augusztus 8. között pedig a ráfordított újabb 22 millió forintnak köszönhetôen a közel ezer négyzetméter alapterületû vásárcsarnok új gress lap burkolatot kapott. Az Újpalotai Vásárcsarnokot három évtizeddel ezelôtt építették mondta Hajdu László polgármester a megnyitó ünnepségen. Az azóta eltelt idôszakban azonban nem történt komolyabb felújítás az épületen belül. Ez annak is köszönhetô, hogy az egykori építôk jó munkát végeztek, és a csarnok üzemeltetôi is vigyáztak rá. A mostani felújítás azonban feltétlenül indokolt volt, ráadásul ezzel az értéknövelô beruházással ismét sikerült az önkormányzat vagyonát gyarapítani. Akereskedelmi irány afelé mutat, hogy a vásárlók igénylik a szép és esztétikus környezetet. Amennyiben tehát szeretnénk a nagy bevásárlóközpontokkal versenyben maradni, úgy nemcsak az árakra és a választékra, hanem a környezet kialakítására is nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Hajdu László elmondta, hogy az augusztus végi ünnepséggel korántsem fejezôdött be a kerületi csarnokok modernizálása. Az újpalotai létesítményben a tervek között szerepel a külsô termelôi asztalok tetôszerkezetének egységesítése, valamint a piac környéki parkoló bôvítése. Ez utóbbi azonban a helyszûke miatt korlátokba ütközik. Várhatóan az újpalotaihoz hasonló burkolatot kap majd a Wesselényi utcai piacépület is, míg a Kolozsvári utcai piac fejlesztését már tervezik. Észak-Pesti Kórház? Újabb fordulóponthoz érkezett az Észak-Pesti Kórház ügye azzal, hogy a kerületi képviselô-testület az Ôrjárat utca 1-5.sz szám alatti, Fôvárosi és a XV. kerületi Önkormányzat osztatlan közös tulajdonú ingatlanára hasznosítói, befektetôi szándékok bejelentésére felhívást jelentetett meg. Mielôtt azonban ennek részleteirôl szólnánk, pontosítanunk kell, mit is értünk e név alatt. Utoljára a hazánkat megszálló szovjet csapatok mûködtettek saját állampolgáraik gyógyítása céljából kórházat az épületekben, de mint köztudomású az 1991-évi távozásuk alkalmával a teljes felszerelést magukkal vitték. Az Észak Pesti Kórház elnevezést az ingatlan-együttesnek a kerület és a fôváros testületei adták még 1992-ben, abban a reményben hogy, itt fekvôbeteg-ellátás keretében, mûködô kórházat hozzanak létre 1995 december 31- ig. A fôváros és a kerület több évig tartó, sikertelen próbálkozásai után ismét a magyar állam tulajdonába került vissza az ingatlan, mivel nem sikerült több milliárd forintot szerezni egy kórház kialakításához. A közgyûlés és a képviselô-testület a fekvôbeteg ellátás -t az alapító okiratból 2000-ben töröltette, viszont a kórház elnevezés továbbra is megmaradt. E felemás intézkedésbôl adódik az évek óta félreértésekre okot adó Észak-Pesti Kórház elnevezés, hiszen mindenki által ismeretes, hogy ezen a helyen tôl kizárólag járóbeteg szakrendelô funkcionál. A fôváros és a kerület a kormány elmúlt évi döntése értelmében egy újabb lehetôséget kapott azzal, hogy az ingatlant ismét megkapta azzal a feltétellel, hogy közösségi célokra hasznosítsák. A két önkormányzat közötti megállapodás értelmében a közös tulajdon hasznosításának mikéntjérôl a XV. kerület dönthet. Afelhívás az osztatlan közös tulajdon megváltoztatása nélkül egyértelmûen kiköti: nem támogatható az olyan tevékenység feltételeinek a megteremtése, amely összeegyeztethetetlen az egészségügyi és szociális érdekekkel, így például nem épülhet játékkaszinó, éjjeli szórakozóhely, bevásárlóközpont vagy benzinkút a területen.

2 szeptember 14. Az ülésteremből jelentjük Rendhagyó módon kezdte az ôszt a testület, mivel az elsô plénumon, augusztus 31-én mindössze négy napirendi pontot tárgyaltak a képviselôk. A pontok között talán a legtöbb figyelmet a járóbeteg szakellátás területén jövôre várható változtatásokkal összefüggô döntés érdemli. A prágai Ifjúsági és Serdülô Asztalitenisz Európa-bajnokságon egyéniben és párosban is ezüstérmet szerzô Barassó Barbarát, a Kontyfa SI versenyzôjét és edzôjét köszöntötte a napirendi pontok tárgyalása elôtt Hajdu László polgármester (cikkünk a 8. oldalon). A képviselôk a Fôvárosi Önkormányzattal történt elôzetes egyeztetést követôen arról döntöttek, hogy az Észak-Pesti Kórház intézményét december 31-i hatállyal megszüntetik, és jogutódjaként a XV. kerületi Egészségügyi Intézményt jelölték meg. Az Észak-Pesti Kórházat 1992-ben azzal a céllal hozta létre a fôvárosi és a kerületi önkormányzat, hogy a volt szovjet használatú ingatlanok helyén kórházat hozzanak létre. Ez a terv azonban pénzügyi források hiányában nem valósulhatott meg, így mindössze a járóbeteg szakrendelôt sikerült beindítani 1994-ben. A továbbfejlesztés feltételei azóta is hiányoznak, így az elmúlt tíz évben egymással párhuzamosan két szakrendelô végzett gyógyító tevékenységet a kerületben. Miután tisztázódott az Ôrjárat u. 1-5 alatti ingatlan tulajdonviszonya - a Kincstári Vagyoni Igazgatóság %-ban újból a fôvárosi és a kerületi önkormányzat tulajdonába adta -, ésszerûnek tûnt a két intézményt összevonni. A jogutód alapító okiratát január 1-jei hatállyal módosították: eszerint az Észak-Pesti Kórház szakrendelései és a gondozó intézetek bekerültek az Egészségügyi Intézmény telephelyei közé. A testület a polgármestert bízta meg a megszûnô intézménynél jogviszonyban álló munkavállalók és a tárgyi Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévô Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelô Részvénytársaság vezérigazgatói állásának betöltésére 1. Szerv megnevezése: Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelô Részvénytársaság, 1156 Budapest, Száraznád u Betöltendô munkakör: vezérigazgató 3. A részvénytársaság fô feladata: Az Rt a tulajdonos önkormányzattal kötött megbízási szerzôdéses jogviszony keretei között kezeli és mûködteti az önkormányzat tulajdonában lévô lakás és nem lakás célú bérleményeket. Kiszámlázza a lakbéreket, bérleti díjakat és beszedi azokat. Elvégzi, illetve bonyolítja az éves üzleti tervben jóváhagyott felújítási, valamint a karbantartási munkákat. Kezelési, üzemelési feladatához tartozik az u.n. Nyugdíjasház és a Közösségi ház mûködtetése is. 4. A vezérigazgató fô feladata: A Részvénytársaságnál a Vezérigazgató gyakorolja az igazgatóság Gt-ben meghatározott kötelezettségeit és jogait. A Vezérigazgató az igazgatóság helyett mûködô, annak teljes jogkörében eljáró egyszemélyi vezetô, akire alkalmazandó a vezetô tisztségviselôkre vonatkozó elôírások. A Részvénytársaságot a Vezérigazgató, mint vezetô tisztségviselô képviseli harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok elôtt. Kialakítja és irányítja a Részvénytársaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyûlés kizárólagos határkörébe, vagy amelyeket a közgyûlés a vezérigazgató határkörébe utal. Irányítja a társaság gazdálkodását, jóváhagyja a társaság szerzõdéseit. 5. A vezérigazgatói állás november 17-tôl tölthetô be. A megbízás határozott idôre, 4 évre szól. 6. Pályázati feltételek: a) közgazdasági egyetemi végzettség, b) büntetlen elôélet, c) cégvezetésben szerzett legalább 5 éves felsô vezetôi gyakorlat, d) a piacgazdaság és vagyonkezelés területén folyamatosan eltöltött legalább 10 év 7. A pályázathoz mellékelni kell: a) az iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, b) 3 hónapnál nem régebbi hatósági (eredeti) erkölcsi bizonyítvány, c) 1 db igazolványkép, 8. Illetmény: A vezérigazgató díjazása a részvénytársaság Vezetôi Javadalmazási Szabályzata alapján megegyezéssel kerül megállapításra. 9. A pályázat benyújtásának határideje: szeptember Apályázat benyújtásának helye: Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármestere (1153 Budapest, Bocskai u I/111. Polgármesteri Titkárság) 11. A pályázat elbírálásának határideje: október A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallgatás, melynek helyérôl és idejérôl a pályázó értesítést kap. 13. A pályázattal kapcsolatban információt ad: dr. Spilák Antal tanácsadó (Tel.: ) 14. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Tisztelt Polgárok! A Budapest Fôváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a tulajdonában álló 10 db lakás szociális alapon történô bérbeadására szeptember 15-tôl október 14-ig terjedô idôszakban pályázatot hirdet. A pályázati hirdetmény mely részletesen tartalmazza a pályázható lakások adatait és a pályázati feltételeket a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál (Budapest, XV. kerület Szôcs Á. utca és Szentmihályi út 131., Pólus Center) szeptember 15-én 8.00 órától tekinthetô meg. A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok szintén az ügyfélszolgálaton szerezhetôk be. A szociális alapú pályázatokat a Lakásgazdálkodási Bizottság bírálja el pontrendszer alapján a pályázat lezárását (2005. október 14-e óra) követô 30 napon belül. A pontrendszer, amely alapján a pályázatok elbírálásra kerülnek szintén megtekinthetô a Hivatal ügyfélszolgálatán. A pályázaton résztvevôket, a pályázati nyerteseket írásban értesítjük. Felhívom a pályázók figyelmét, hogy a kifüggesztett pályázati feltételeket figyelmesen olvassák el, mert a hiányosan kitöltött és benyújtott pályázatokat nem tudjuk értékelni, azok érvénytelenek. Tájékoztatom a pályázókat, hogy a formanyomtatványok kitöltéséhez, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdéseikre a Hivatal Vagyon és Lakásgazdálkodási Osztályának dolgozói készséggel adnak felvilágosítást a as telefonszámon, vagy ügyfélfogadási idôben személyesen. Hajdu László sk. polgármester eszközök átvételének feladatával. A testület arról is döntött, hogy az Ôrjárat utcai ingatlan hasznosítását teljes körû felmérés elôzze meg, valamint egy tájékozódás hasznosítói, befektetôi szándékokról. Ez utóbbi érdekében az önkormányzat várja azon hasznosítók jelentkezését, akik az adott ingatlannal kapcsolatban kellô ismeretanyaggal és konkrét javaslatokkal rendelkeznek. (Afelhívás szövege a 3. oldalon olvasható.) Ezen a nyáron Románia egész területét, de különösképpen az erdélyi területeket régóta nem látott súlyos természeti katasztrófa sújtotta. A román kormány ezért nemzetközi segítséget kért. A XV. kerület testvérvárosát, Maroshévízt sem kímélte az áradás. Az erdélyi város hasonló baráti kapcsolatot ápol Marcalival is. A Somogy megyei város és a XV. kerület polgármestere egyaránt támogatást ajánlott, amit a bajba jutott erdélyi település elöljárói örömmel fogadtak: egy árok- és úthelyreállításra alkalmas munkagép adományozását kérték. A XV. kerületi önkormányzat Marcali város 50%-os anyagi hozzájárulásával egy ATLASZ típusú 13.5 tonnás, négytengelyes, összkerék meghajtású, forgózsámolyos, önjáró munkagépet szerzett, melyet a két település polgármestere augusztus 8-án át is adott a testvérvárosnak. Az adományozott munkagép azóta is folyamatosan dolgozik a helyreállítási munkálatokban. E gép átadását a képviselô-testület mostani ülésen utólag egyhangúan jóváhagyta. A Szociális Törvény elôírásának megfelelôen az Egyesített Szociális Intézmény feladatkörét ki kellett bôvíteni az úgynevezett szociális információs szolgáltatással. Az iroda kialakításához a testület még a júniusi ülésén az intézmény rendelkezésére bocsátotta a Beller Imre utca 4. szám alatti helyiséget. Az augusztusi ülésen a képviselôk arról döntöttek, hogy az ESZI alapító okiratába is bekerüljön az új feladatkör. Az önkormányzat még novemberében Sánta Jánosnét választotta a Palota Holding Rt vezérigazgatójának. A vezetô megbízása a határozott idôre szóló munkaszerzôdés megkötése miatt idén november 14-én lejár, ezért új pályázat kiírásáról, és egy bíráló bizottság felállításáról döntöttek a képviselôk. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapest Fôváros XV. ker. Önkormányzat Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a kerület szociálisan rászoruló lakossága körében a takarékos, gazdaságos és környezetkímélô fûtési megoldás (gázbekötés) elterjesztése érdekében. A támogatásra a évi keret fennmaradó összegei állnak rendelkezésre. Nagy számú igénylô esetén a beadott kérelmek a keretösszeg hiánya miatt elutasíthatók. A kérelmek benyújtási határideje: október 20. A kivitelezési munkálatok elvégzésének határideje: június 15. A benyújtott kérelmekrôl a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság a benyújtási határidôtôl számított 60 napon belül dönt. Az Önkormányzat által biztosított helyi támogatás összege maximum ,- forint. A támogatás kamatmentes, visszatérítendô támogatás, melyet 10 éven belül kell havi részletekben visszafizetni ( ,-Ft alatti kölcsön esetén a futamidô 5 év). A kölcsön összege a visszafizetés ideje alatt a telekkönyvbe jelzálogjogként bejegyzésre kerül a Földhivatalnál. A Fôvárosi Gázmûvek Rt. által biztosított vissza nem térítendô támogatás: a) konvektoros kivitelezés esetén ,-Ft, b) cirkófûtés bevezetése esetén ,-Ft. A vissza nem térítendô támogatás kifizetésére a munkálatok befejeztével, a használatbavételi engedély és a kivitelezést igazoló számlák bemutatása után kerülhet sor a Polgármesteri Hivatal házipénztárában. A fûtéskorszerûsítéshez nyújtott támogatásban részesülôk a lakossági kezdeményezésû közmûépítések esetében a gázelosztó vezeték építés önkormányzat felé fizetendô érdekeltségi hozzájárulása alól felmentést kapnak. A Fôvárosi Gázmûvek Rt. a támogatottak részére a gázbekapcsolási díjat elengedi. A kérelem benyújtásának feltételei: az igénylô családjában az egy fôre jutó havi nettó jövedelme eléri a ,- Ft-ot, de nem haladja meg a ,-Ft-ot, az igénylô készpénz-megtakarítása eléri a korszerûsítési költség 20 %-át, az igénylô és családtagjai egyike sem rendelkezik az általa lakott ingatlan kivételével olyan forgalomképes ingó, vagy ingatlan vagyonnal, melynek értéke meghaladja a ,-Ft-ot, a gázbevezetési munkálatok még nem készültek el. A kérelemhez mellékelni kell: az igénylô, valamint az együtt élô családtagok jövedelmi viszonyaira vonatkozó 3 havi nettó átlagjövedelem-igazolás, a Fôvárosi Gázmûvek Rt. által engedélyezett mûszaki terv, a kivitelezési munkák elvégzésére jogosult szerv, vagy vállalkozó által készített hivatalos költségvetés, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, több tulajdonos esetén a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata a fûtéskorszerûsítéshez, jelzálogjog bejegyzéshez. A pályázaton az önkormányzati bérlakások bérlôi is részt vehetnek, pályázati igényüket a Palota Holding Ingatlankezelô Rt-nél jelezhetik! Kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban szerezhetô be, további felvilágosítást a telefonszámon kérhetô. Marsovszky Györgyné Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság elnöke Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonát képezô alábbi ingatlanokat: Cím Hrsz m 2 Értékesítési ár Ft Bezerédi P. u /0/A/7 50 helyiség ,- Bezerédi P. u /0/A/8 68 helyiség ,- Bezerédi P. u /0/A/9 113 pince ,- Kazinczy u ,- Sín u. 24/c 88029/ ,- A tájékoztató anyag átvehetô: Vagyon és Lakásgazdálkodási Osztály. Bp. XV. Bácska u. 14. fsz. l. Telefon: : Az ingatlanok megtekintése: Palota Holding Rt Bp. Száraznád u telefon: elôzetes egyeztetés után. Budapest Fôváros XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal XV. kerület, Bocskai u Telefon: Zöld szám: Ügyfélfogadás Hajdu László országgyûlési képviselô, polgármester Elôzetes bejelentkezés alapján a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (XV. kerület, Bocskai u. 1 3.) 112. számú tárgyalójában, minden hónap elsô csütörtökén és 16 óra között, de rendkívüli esetben egyeztetés alapján máskor is. Bejelentkezés nélkül ünnepnap és szabadság kivételével minden héten csütörtökön 17 órától, amíg a folyosón ügyfél vár, az Újpalotai Közösségi Házban, a Zsókavár utca 15. szám alatt. A Polgármesteri Hivatalban tart fogadóórát: Dr. Pálinszki Antal alpolgármester Minden hónap elsô hétfôjén óráig Király Csaba alpolgármester Minden hónap elsô hétfôjén óráig Gyurcsánszky János alpolgármester Minden hónap negyedik hétfôjén óráig Kiss Péter országgyûlési képviselô APolgármesteri Hivatal 112. számú tárgyalójában, minden hónap utolsó szerdáján 17 órától. Küldeményeket a polgármesteri hivatal postaládájában lehet elhelyezni. Dr. Nagy Antal jegyzô Minden hónap második hétfôjén óráig a Polgármesteri Hivatalban. Dr. Herczeg Julianna aljegyzô Minden hónap negyedik hétfôjén óráig a Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzati tisztségviselôk ügyfélfogadására fogadónaponként max. 15 ügyfél kaphat sorszámot. Az idôpontok a bejelentkezések sorrendjében az év végéig elôre kiosztásra kerülnek. Jelentkezni lehet: félfogadási idôben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: óráig szerdán: óráig pénteken: óráig Az ügyfélszolgálati iroda XV. kerület, Szôcs Áron u Telefon: Ügyfélfogadás: hétfôn: óráig kedden: óráig szerdán: óráig csütörtökön: óráig pénteken: óráig Okmányügyi osztály XV. kerület, Bocskai u Telefonszámok: Gépjármûvekkel kapcsolatos ügyintézés Vezetôi engedély: Egyéni vállalkozói igazolványok: Személyazonosító és lakcím igazolvány: Ügyfélfogadás: hétfôn: óráig szerdán: óráig csütörtökön: óráig pénteken: óráig Kihelyezett információs iroda Pólus Center XV. kerület, Szentmihályi út 131. Vasárnap kivételével a hét minden napján óráig tart nyitva. Telefon: Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja Fôszerkesztô: Fehér István Szerkesztôség: 1153 Budapest, Bocskai u Telefon: Telefon/fax: Fotó: Varga Gábor Hirdetésfelvétel: , , Kiadó és nyomda: Egri Nyomda Kft Eger, Vincellériskola u. 3. Telefon: Felelôs vezetô: Kopka László Terjeszti a 3 Profi Kft. Telefon:

3 2005. szeptember 14. Pro Palota-díjasok A Pro Palota-díj Rákospalota, Pestújhely, Újpalota városképének hagyományôrzô módon történô kialakítása, a városrész infrastrukturális ellátása, a lakóhelyi környezet és közérzet fejlesztése, valamint javítása érdekében huzamosabb idôn át kifejtett kiemelkedô munkásságért adományozható. A képviselô-testület döntése értelmében idén is hárman részesültek ebben az elismerésben. Balogh Ildikó A Hartyán Nevelési Oktatási Központ Hartyán közi Napköziotthonos Óvodájának intézményegység-vezetôje éppen harminc esztendeje ebben az intézményben kezdett el dolgozni. Szakmai hozzáértése hamar kiderült, és már az újpalotai elhelyezkedését követô esztendôben, 1976-ban vezetôhelyettessé léptették elô. 13 éven keresztül óvodapedagógusi és vezetôi munkakörben dolgozott, majd 1989-ben intézményvezetôvé nevezték ki. Irányítása alatt az elmúlt 16 esztendõben a Hartyán közi Napköziotthonos óvoda a legjobb kerületi intézmények egyikévé vált. A nevelômunka színvonalasabbá tétele érdekében a testülettel és a szülôkkel közösen hat évvel ezelôtt Ép Lélek Egészséges Test néven (ÉLET) egy alapítványt hozott létre, melyen keresztül a szülôk és a külsô támogatók is segíteni tudják az óvoda mûködését. Szintén az ô irányítása alatt történt, hogy az intézmény is részese lett a Soros Alapítvány által támogatott Lépésrôl Lépésre óvodafejlesztô programnak. Országos szinten is egyedülálló módon az óvoda mind a nyolc csoportjában e program szerint zajlik a munka. Az óvoda nevelési programjában a legfõbb hangsúly a családdal való együttes nevelésen van. Az intézmény nyitott a szülôk elôtt, akik napközben is bemehetnek az óvodába, FELHÍVÁS veszélyes hulladékok szelektív gyûjtésére Tisztelt XV. kerületi polgárok! A Polgármesteri Hivatal a évi második lakossági gyûjtési akcióját szeptember 17-én 9 13 óra között tartja, a már nyolcadik éve megszokott alábbi helyszíneken: Rekettye u. Rigmus u. Irány u. keresztezôdésben (a felüljáró alatt) valamint Újpalotán a Hartyán utcában (a Kábel TV épülete elôtt) Leadható hulladékok: lejárt szavatosságú gyógyszerek, szárazelemek, akkumulátorok, elhasználódott olajok, mosó-tisztítószerek, festékmaradványok, festékes dobozok, növényvédô szerek, elektronikai hulladékok, szennyezett fém- papír-és mûanyag hulladékok, egyéb vegyipari maradékok. A hulladékok átvételérôl, elszállításáról és szakszerû megsemmisítésérôl a Palota Környezetvédelmi Kft. munkatársai gondoskodnak és részt vehetnek a foglalkozásokon. Ez az irányadó elv más programok során is: a gyerekeknek a családi körben és az óvodai foglalkozásokon is ugyanazoknak a normáknak kell megfelelnie. Mindebben oroszlánrészt vállalat Balogh Ildikó, akinek az irányítása alatt az újpalotai intézmény az egyik legnépszerûbb óvodává fejlôdött. Jelenleg a nyolc csoportban közel 200 óvodással foglalkoznak, így az óvoda kihasználtsága megközelíti a 100 százalékot. Kevesebb pollen a levegőben Idén eddig kevesebb panaszt okozott a parlagfû az arra érzékeny embereknek. A pozitív változást egyrészt az idôjárásnak, másrészt a kert-, és kaszáló tulajdonosok és a gyomnövény terjedésére figyelô közterület felügyelõknek, mezei ôrszolgálatnak köszönhetjük tájékoztatta lapunkat Fekete Andrásné, a hivatal mezôgazdasági ügyintézôje. Az aerobiológiai megfigyelések adatai szerint ebben az évben kevesebb parlagfû-pollen került a levegôbe, mint a korábbi években. Ezt a kedvezô állapot azonban csak akkor lehet tartós, ha továbbra is figyeljük környezetünket és jelezzük a parlagfû-fertôzést az önkormányzat zöldszámán. 06/ Kerületünkben a parlagfû felderítése már májusban kezdôdött, belterületen a közterület felügyelôk, külterületen a mezei ôrszolgálat munkatársai segítségével. A több száz felszólítás eredményes volt, az ingatlanok tulajdonosai június végéig eleget tettek a védekezési kötelezettségüknek mondta a szakember. Augusztusban az átlagos csapadékmennyiség háromszorosa áztatta a fôváros térségét, így továbbra is erôsen fejlôdnek a gyomnövények. Nagyon sok helyen, még a parkszerûen mûvelt területeken, iskolák, játszóterek környékén is tömegesen gyomosít a parlagfû. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyomnövény elleni védekezési kötelezettséget törvény írja elô. Eszerint az ingatlan tulajdonosainak a vegetáció végéig meg kell akadályozniuk a parlagfû virágzását. Ezért tovább folytatjuk a helyszíni szemléket a fertôzött területek felderítését, amíg szükség van rá tette hozzá. Ahol a földtulajdonos nem végzi el a gyomirtást, ott a hivatal, illetve a Növényés Talajvédelmi Szakszolgálat közérdekû védekezésként kényszerkaszálást végeztet el, és ennek a költségét, valamint a növényvédelmi bírságot kiszámlázza. Utóbbi összege 20 ezer forinttól akár 2 millió forintig terjedhet figyelmeztetett a szakember. Moór Árpád A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának vezetôje óta dolgozik a hivatalban. Eleinte az Ügyfélszolgálaton, majd az Ipari és Kereskedelmi Osztályon tevékenykedett, ez utóbbinak a vezetôje is volt. Késôbb a Vállalkozási és Vagyongazdálkodási Iroda vezetôje, majd az Igazgatási Osztály élére került át. A lassan három évtizedes magas szintû szakmai munkája során mindig is a legnagyobb alapossággal intézte a kerületi kereskedôk, iparosok ügyeit. Mindvégig együttmûködött az Ipartestülettel és a Gazdakörrel, és egyik kezdeményezôje volt a 2000-ben alakult mezei ôrszolgálatnak is. Magánemberként több kerületi civil szervezet az Újpalotaiak Baráti Körének, a REAC Társadalmi Elnökségének, az Ipartestületnek (tiszteletbeli) tagjaként sokat tett a hagyományok ápolásáért. Tôsgyökeres XV. kerületinek vallom magamat, itt születtem és azóta is itt élek. Szinte minden ide köt: a múltam, a családom, a barátaim és a munkahelyem. Ez utóbbi helyen természetesen magam is végigjártam a ranglétrát, és bár három közigazgatással kapcsolatos diplomával rendelkezem, a szakmai gyakorlatot a napi munkám során szereztem meg. Ezért nagy megtiszteltetésnek érzem ezt az elismerést, melynek átvételekor külön örömet jelentett a számomra, hogy az ünnepség gyermekeim jelenlétében zajlott, akiknek a pályafutásom során mindvégig nagyon sokat köszönhettem. Nádai Miklósné Nádai Miklósné egészen pontosan 30 esztendeje tanítja a kerületi gyerekeket. Pedagógiai munkája eredményeképpen 1996-ban a Kolozsvár Általános Iskola vezetésével bízták meg. Négy év múlva a kerület oktatási rendszerének racionalizálása után már az Aulich és a Mézes Óvodák is az irányítása alá tartoztak. A Kolozsvár Általános Iskola és Összevont Óvoda elnök-igazgatójaként olyan eredményeket könyvelhetett el, mint azt, hogy az általa vezetett iskola mellé felépült egy minden igényt kielégítô tornacsarnok, ami által korszerûbbé válhatott az emelt szintû testnevelés tanítása, valamint a közeli tanuszodában zajló úszásoktatás. Szintén eredményként könyvelhetô el, hogy az iskola elôtt egy uniós színvonalú játszótér épült. Mindezek, valamint az iskolában folyó oktatás magas színvonalas nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a csökkenô gyereklétszám ellenére az évek folyamán a Kolozsvárban állandó a gyerekek száma. Nádai Miklósné 2000-tôl a kerületi igazgatói munkaközösségnek is a vezetôje, és emellett a nehéz sorsú családokat és gyermekeket támogató Lehetôség a Rászorulóknak Alapítvány kuratóriumának tagja. Felelôsséget érez a fogyatékkal élôk életkörülményeinek javításáért óta lehetôséget biztosít a magyar csörgôlabda olimpiai válogatott számára, hogy a tornacsarnokban nyugodt körülmények között edzhessenek, és rendezhessék meg versenyeiket. Pályafutása során eddig Miniszteri dicséretben és Kerület Jövôjéért díjban részesült. 30 éve itt dolgozom a kerületben, ebben az iskolában, ez a Pro Palota Díj egy kicsit errôl is szólt. Nem vagyok kerületi lakos, ám a hivatásom révén szinte összeforrtam a kerülettel. Ezért nagy megtiszteltetés a számomra ez az elismerés. A kerület életéhez kapcsolódó észrevételeiket, vagy a hivatali ügyekkel összefüggô kérdéseiket a polgárok az önkormányzat ZÖLD SZÁMÁT tárcsázva is elmondhatják. Gyurcsánszky János alpolgármester és Németh Tibor osztályvezetô szeptember 19-én 13 és 17 óra között személyesen fogadják az érdeklôdôk kérdéseit az ingyenesen hívható es telefonszámon PALOTAI RANDEVÚ A Mobilitás Hét és Kamarai Napok keretében szeptember a Pattogós u-i Iskola elôtt (Nyírpalota u. Pattogós u.- Szerencs u. által határolt területen) Kamarai tájékoztatók Termékbemutató és árusítás Gyermek vidámpark, játszóház Játékos versenyek, vetélkedôk Kulturális mûsorok Ki a legjobb szakács Palotán? Bográcsos pörköltfôzô verseny Ízek utcája, büfék, sör és borsátrak, lacikonyha Játék Zene - Tánc Fôvédnök: Hajdu László polgármester, országgyûlési képviselô Tóth Imre BKIK tiszteletbeli elnöke Díszvendég: Kiss Péter miniszter országgyûlési képviselô Mindenkit szeretettel vár: BKIK XV. kerületi Szervezete Érdeklôdni lehet: Lowescher Vilmos tel: BUDAPEST FÔVÁROS XV. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA F e l h í v á s hasznosítói, befektetôi szándékok bejelentésére. Az Ôrjárat utca 1-5. szám alatti ingatlan a Fôvárosi és a XV. kerületi Önkormányzat osztatlan közös tulajdona. A tulajdonostársak megállapodása szerint az ingatlan hasznosítása teljes jogkörû gesztorként az értékesítés kivételével a XV. kerületi Önkormányzat feladata. Agesztor önkormányzatnak ezzel az elôzetes felhívással az a célja, hogy az adott objektum távlati hasznosítása érdekében, a tulajdonosi és a potenciális hasznosítói igények közelítését szolgáló, a tulajdonosi elvásásokat is körvonalazó, a hatályos jogszabályoknak megfelelô sikeres pályázat kerüljön elôkészítésre, a késôbbiekben tényleges kiírásra, amelyekhez elôzetesen a gesztor megkívánja ismerni és fel kívánja mérni a hasznosítói, befektetôi szándékokat, azok irányát és nagyságrendjét. A hasznosítói szándékok ismertetéséhez a hasznosítandó ingatlanról a következôket bocsátjuk közre: 1. Acél az, hogy az ingatlan területén egészségügyi-gyógyító, egészségmegôrzô, továbbá idôsellátás bármilyen formáját jelentô és más szociális célokat szolgáló tevékenység valósuljon meg parkosított környezetben. Lakóház építése is elképzelhetô. Nem támogatható az olyan tevékenység feltételeinek a megteremtése, amely összeegyeztethetetlen az egészségügyi és szociális érdekekkel. Pl.: játékkaszinó, éjjeli szórakozóhely, bevásárló-központ, üzemanyagtöltô állomás, stb. 2. Az ingatlanon jelentôs számú, különbözô korú és alapterületû felépítmény található. Nagy részük felújítható, hét villaszerû épület szecessziós, egy bauhaus stílusú, ezek eredeti állapotuknak megfelelôen felújítandók (örökségvédelmi eljárás alattiak), mások viszont lebontandók, vagy lebonthatók a hasznosító szándékától, elképzelésétôl függôen. 3. Az egyes építmények lebontása, az új létesítmények telepítése melletti elképzelések, valamint az utak, parkolók és parkok kialakítása érdekében tereprendezés is elvégzendô. Az építkezés, parkosítás, stb. során számolni kell a meglévô alagút- és bunkerrendszerrel is. 4. A befektetôi, hasznosítói koncepció bejelentése és ismertetése során a következô elvárásokat kérjük figyelembe venni: Egészségügyi területen az összevonásra kerülô járóbeteg szakrendelô, négy gondozó intézet, egy gyermek és három felnôtt háziorvosi, kettô gyermek és egy felnôtt fogorvosi rendelô, az orvosi ügyelet és a védônôk egy részlegének a jelenleginél kultúráltabb elhelyezési igényét. Szociális területen helyet kell kialakítani a Pestújhelyi Idôsek Klubjának, a Házi Gondozói Szolgálat Központjának, a Nyugdíjasok Házában lévô átmeneti gondozottaknak, a Pszichiátriai, valamint a Szenvedélybetegek Nappali Otthonainak és az Egyesített Szociális Intézet igazgatóságának. A befektetôi, hasznosítói szándékoktól függôen lehetséges az említett intézmények Ôrjárat utcai ingatlanon belül vagy azon kívüli elhelyezése, amelyre a potenciális hasznosítóktól várunk javaslatot. Lehetôséget kellene találni a kerületben lévô Mentôszolgálati Kirendeltség korszerû elhelyezésére is. 5. A teljes ingatlan hasznosítása, a meglévô épületek felújítása, bontása, új épületek felépítése, parkolók, parkok kialakítása és a földingatlan rendezése kötelezettségével legalább 25, de maximum 50 éves idôre ajánljuk. A potenciális hasznosítóktól azt várjuk, hogy milyen, a magyar hatályos jogi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelô konstrukcióban kívánja megvalósítani a hasznosítást és használatot. A felhívásra adott válaszban javasoljuk kitérni: a használati díj konstrukciójára, nagyságrendjére, ütemezésére, a finanszírozás leírására; a beruházás nagyságrendjére, a megvalósítás ütemezésére, az önkormányzat intézményeinek elhelyezésére, ha az ingatlanon belül látja megoldhatónak. A felhívásra adott válaszokat egészen a pályázati eljárás befejezéséig nem tekintjük közérdekû adatnak, ezért nem tesszük közzé és bizalmasan kezeljük. 6. A Fôvárosi Településszerkezeti Tervének módosításáról hozott döntésében a Fôvárosi Közgyûlés a tárgyi tömböt átsorolta Központi vegyes terület területfelhasználási egységbe. A jelenleg készülô Kerületi Szabályozási Terv, és annak részeként a Fôvárosi Szabályozási Keretterv módosítási hatástanulmány a IZ Jelentôs zöldfelületû intézményterületek keretövezeti, és övezeti besorolást irányoz elô, a terület és környezetének sajátosságait figyelembe vevô továbbszabályozással. 7. Amennyiben a felhívásra válaszoló hasznosító a szándékai ismertetéséhez szükségesnek ítéli: az ingatlant megtekintheti, térítés nélkül további felvilágosítást kérhet. Információkért munkaidôben személyesen Király Csaba alpolgármesterhez lehet fordulni, illetve a ös telefonszámon érdeklôdni. 8. Ahasznosítói szándékokat ismertetô írást kettô példányban január 31-ig kérjük írásban beküldeni az önkormányzathoz Hajdu László polgármesternek címezve. Ahasznosítási javaslatért, illetve koncepcióért térítési díjat nem fizetünk, annak tartalmi elemeit a pályázati kiírás során szándékozunk felhasználni. Kérjük lehetôvé tenni, hogy a bejelentkezôktôl szükség esetén a hasznosítói szándékok további tisztázása érdekében kiegészítést kérhessünk. Felhívásunkra válaszolóknak munkájukért elôre is köszönetet mondunk. Budapest, augusztus 31. Hajdu László s. k polgármester EGÉSZSÉGNAP október 1-jén 8-16 óráig a XV. kerület Rákos út 77/a. szám alatti Szakrendelôben Tegye a szívére a kezét, és válaszoljon Önmagának ôszintén! Mikor volt utoljára...? vérnyomás mérésen, tüdôszûrésen, nôgyógyászati vagy urológiai vizsgálaton érszûkület vizsgálaton, EKG-n, laboratóriumban, fogászaton Ugye tudja, hogy a fentiek 5-5 percet jelentenek vizsgálatonként? Ezt kínáljuk Önnek sorban állás nélkül! Beutalót nem kérünk, csak TAJ kártyáját hozza magával. V árjuk mindazokat akik: Nem járnak rendszeresen orvoshoz, nem szeretnek sorban állni, de az egészségük fontos! Nekünk is fontos az Ön egészsége, ezért tanácsadásszerûen beszélhet még: háziorvossal, belgyógyásszal, plasztikai sebésszel, dietetikussal, pszichológussal.. Bekapcsolódhat a dohányzásról való leszokást elôsegítô programba Választ kaphat túlsúllyal és elhízással kapcsolatos kérdéseire Nekünk is fontos az Ön egészsége, kérjük j ö j jön el!!! Rendelônkben biztosított az akadálymentes közlekedés is! Az Egészségnapot a XV. Kerületi Önkormányzat Képviselô-testületének támogatásával szerveztük meg, melyet az Önök nevében is köszönünk 3

4 2005. szeptember TÁRSKERESŐ IRODA Fogászat, Panoráma és kis röntgen, Fogtechnika REFERENCIÁM A TÖBB SZÁZ BOLDOG PÁR (06-1) XV. ker. Szilaspark u.10. Szeretettel várom Önt is: Szabóné Marika (Pólus Hotel mögött a Mehola üzletházban) T.: HÉTVÉGÉN NONSTOP ÜGYELET PÉNTEK 2000 VASÁRNAP 2000 INTERNET AKÁR HAVI 3000 Ft-ért! KORLÁTLAN, FÜGGETLEN, SZÉLESSÁVÚ, NAGY TELJESÍTMÉNYÛ! Több száz elôfizetô referenciájával Megéri neked, hogy ennyiért NE LEGYEN interneted? JELENTKEZZ MOST! Implantáció, Fogresteurálás, Gyermekfogászat, Szájsebészet, Lézerkezelés, Félelemoldás, Fogfehérítés FOGTECHNIKA HELYBEN, gyorsan, pontosan, igényesen Egészségpénztári szerzôdések Ingyenes, jó parkolás Tel.: Tel.: Üzletkötônk: DECEUNINCK ötkamrás belga profilból, SIEGENIA német biztonsági vasalattal. Télen-nyáron kiváló hővisszaverő üvegezéssel! Panelba bontástiszta csere. Waldeck Bt., Fót, Deák F. u. 45. (06-27) , (06-70) RENDELJEN MÉG TAVALYI ÁRON! INGATLANT KERES? VÁSÁROLNA? BÉRELNE? Nincs ideje? Nem ért hozzá? Fél, hogy drágán vásárol? INGATLANKÖZVETÍTÉS KERESÔKNEK Aktív keresés, áralku, mûszaki szakértés, jogi háttér, biztonsági kontroll, szerzôdések elkészíttetése! ZÖLDKÁRTYA Költségei busásan megtérülnek, ha kihasználja a külföldön már sikkeres gyakorlat elônyeit! Árelôny! Biztonság! Kényelem! benzines autóra INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZÔDÉSÉT 0,5% DÍJAZÁSÉRT ELKÉSZÍTTETJÜK! Autójavítás, vizsgáztatás. INGYENES TANÁCSADÁS! KÉRJE TÁJÉKOZTATÓNKAT! SZERZÔDJÖN VELÜNK! Cím: XV., Obsitos u. 30. Telefon: FÓTON OLCSÓBB A BUDALUX ajtó, ablak! NE PESTEN VEGYEN! Nyugdíjasoknak ajándék! Hívjon: , (06-20) Garbacz MINIMÁLIS JUTALÉKÉRT TELJESKÖRÛ ÜGYINTÉZÉS! Olajcsere megvárható. (Valvoline) Szombat, vasárnap is! , 20% KEDVEZMÉNNYEL VÁLLALJA modern és styl bútorok felújtását olcsó szövetválasztékkal. Díjtalan kiszállás, szállítás Telefon: A NETWORK ALFA BT ÉS A NETMESTER ALFA KFT XV. KERÜLETI ELÉRHETÔSÉGEI: 1155 Bp., Kolozsvár utca 2/b Bp., Sárfû utca 7. fsz. KÁRPITOS MESTER Címünk 1155 Budapest, Kolozsvár u. 2/B. Tel.: (1) , Munkatársakat keresünk szolgáltatások értékesítésére! Biztosítunk: bejelentett alapbért + teljesítmény arányos jutalékot. Oktatást, változatos munkát, igényes munkakörülményeket. Elvárásunk: önálló munkavégzés, eredmény orientáltság, kreativitás. Fényképes szakmai életrajzokat az vagy a faxra kérjük küldeni. Megnyílt KINAI ÁRUHÁZ az ÁRPÁD ÜZLETHÁZ földszintjén. ÓRIÁSI ÁRUVÁLASZTÉK, RENDKÍVÜLIEN OLCSÓ ÁRAKKAL! Jöjjön el hozzánk, az egész családnak bevásárolhat. MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! Garázs zárt udvarban (3 fázis, víz, 27 m2) BÉRBEADÓ Tel.: (06-30) KERT TELEK RENDEZÉS Bozótirtás, favágás, permetezés, talajcsere, gyepesítés. Kerítések, járda-térkő lerekása. Egyéb kertészeti munkák vállalása GARANCIÁVAL Tel.: és KONYHABÚTOR, ELÔSZOBABÚTOR, GARDRÓB készítés, felújítás, szállítás, szerelés, ingyenes felmérés és árajánlat 1157 Budapest, Zsókavár u. 47. Tel.: (06-1) , (06-30) Építô és tüzelôanyagkereskedés Bp. XV., Pestújhelyi út 49. Nyitva: H-P: ig Szo: ig Tégla, cement, mész, homok, tetôanyagok, szén, tûzifa, faszén nagy választékban kapható. Házhoz szállítással is! Telefon: és LAKATOS Bejárati ajtó, ablakra védôrácsok, kapuk, kerítések, korlátok készítése. Tel.: , (06-20) ÖSSZKOMFORTOS SAROKÜZLET ÜZLETSORON, BÉRBE ADÓ Tel.: (06-30)

5 2005. szeptember Kiss Péter kerületünk országgyûlési képviselôjének fogadóórája szeptember 28-án órakor lesz a XV. kerületi önkormányzat Polgármesteri Hivatalában. Kiss Péter a Bocskai utca 1-3 alatt várja az érdeklôdôket. * Nyárvégi Szabadtéri Koncert Idén már harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Nyárvégi Koncert, melynek a Hubay Jenô Zeneiskola kertje ad otthont. A koncerttel köszöntjük az új tanévet és egyben búcsúzunk is a nyártól. Ahangulatról könnyed, szórakoztató dallamok elôadásával idén is mûvésztanáraink gondoskodnak. Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk szeptember 17-én, 16 órakor a kertben (1157. Budapest, Hartyán köz 3.) Step-tánc oktatás indul Királyné Szabó Erikánál a Neptun utcai iskolában szeptember 1-tôl. Minden táncolni vágyó gyereket szeretettel várunk, aki elmúlt 10 éves. Az órákat heti 1-2 alkalommal tartjuk. Bôvebb információt a Neptun u.-i Iskolában elhelyezett plakáton kaphatnak * Az Újpalotai Családsegítô Szolgálat ruhavásárt szervez szeptember 20-án, kedden 10 és 15 óra között a családsegítô új épületében, az Árendás köz 4-6. szám alatt. (a 96-os buszok vonalán). Használt ruhák, blúzok, szoknyák, ingek, öltönyök, gyerekruhák, cipôk, kabátok 30, 50, 100 és 150 forintos egységáron! Mi itt vagyunk! Ki mit tud? vetélkedô nyugdíjasoknak Sokan kérdezték tôlünk, hogy idén is lesze nyugdíjas Ki mit tud? vetélkedô? Az elmúlt év sikereit és tapasztalatait alapul véve, a résztvevôk kérésének megfelelôen, ismét meghirdetjük a nyugdíjasoknak a Ki mit tud? vetélkedôt! Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnék bemutatni és összemérni tudásukat a következô kategóriákban: versés prózamondás, magyar nóta, dalmû, operett, énekkórus, képzômûvészet, táncdal, hangszeres és egyéb kategóriákban. Jelentkezési határidô: október 15-ig, nevezési díj nincs. Jelentkezési lapok átvehetôk hétfôn, kedden és szerdán délelôtt 8 és 12 óra, illetve délután 14 és 16 óra között személyesen az MSZP XV. kerületi irodájában az Eötvös utca 8. szám alatt, vagy telefonon igényelhetôk a as és a ös számon. Jelentkezésüket várva, jó felkészülést kívánunk! Hajdu László országgyûlési képviselô Kiss Péter országgyûlési képviselô Meghívó Tisztelettel meghívom Önt és kedves családját szeptember 22-én (csütörtökön) 17 órakor kezdôdô Teadélutánra - egy rendhagyó fogadóórára -, melynek helyszíne a Klapka Utcai Óvoda (XV. Klapka u. 27.) Házigazda: Ambrus János önkormányzati képviselô. Jöjjön el egy kötetlen, baráti beszélgetésre! Kiss Péter országgyûlési képviselô MEGHÍVÓ Az Újpesti Károlyi Sándor Kórház Tudományos Bizottsága és Budapest IV. kerület Újpest Háziorvosi Szolgálata, az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint részt vesz az Európai Prosztata Nap rendezvényén szeptember 15-én 14 órai kezdettel az Újpesti Polgárcentrumban (IV. Árpád út 66.). A rendezvényen, mely az Újpesti Orvosklub nyílt napja, a Károlyi Sándor Kórház Urológiai Sebészeti Osztályának orvosai és Dr. Dénes Csaba háziorvos elôadásokat tartanak a prosztata betegségei megelôzésének és gyógyításának lehetôségeirôl. * Búcsúzunk Nemes István c. fôesperestôl Rákospalota kertváros elsô plébánosa hazatér a Szent Margit kápolna urnatemetôjébe. A 30 év szolgálat után szeptember 26-án elhunyt atya holttestét az engesztelô gyászmisét követôen az Újpest- Megyeri temetôben október 4-én temettük el. Az Egyházközség elsô plébánosa volt a szervezôje és elindítója a jelenlegi templom - kis Bazilika - építésének. A II. világháború után a sok áldozatot vállaló hívekkel együtt járja ki és kezdi el a kápolna létrehozását a kertvárosban. A Jóisten áldja meg ôt és a segítô híveket munkájukért, áldozatukért. Halálának harmincadik évfordulója alkalmából az Egyházközség úgy döntött, hazahozatja hamvait az idôközben felépült altemplomi urnatemetôbe. Nemes István címzetes fôesperes hamvai újra szentelése és az engesztelô gyászmise elvégzése után a plébánosok részére kijelölt helyen kerülnek végsô nyugalomba október 1-jén, szombaton 10 órakor az Árpádházi Szent Margit templomban. (XV. kerület Vácduka tér 1.) Ôrizzük emlékét és ne felejtsük el a lelkipásztort, Nemes István atyát, aki sokat tett Rákospalota kertvárosáért és az ittélôk lelkekért. PROGRAMAJÁNLAT Csokonai Mûvelõdési Ház 1153 Budapest, Eötvös utca Tel: Bálint András Márai estje szeptember 24-én 19 óra Belépô: 600 Ft Aprók tánca szeptember 17-én óra között Családi kreatív mûhely Szeptember 17-én óra között üvegfestés Brillantin Tánc-party szeptember 17-én 20 órától Akrobatikus rock and roll hétfô-csütörtök, kedd-péntek óvodás kortól Ára: Ft/hó Etka jóga tanfolyam péntek óra Tagdíj: Ft/hó, 800 Ft/alkalom Ovistorna - Gyermektorna kedd óra Ára: Ft/hó Számítógépes tanfolyam szombat 9-12 óra Öt hetes alapfokú tanfolyamok Windows, Word, Excel és internet-használat tematikával. Ára: Ft Színjátszó kör szerda, péntek óra 9-16 éveseknek Ára: Ft/hó Táncgimnasztika gyerekeknek kedd óra 7 éves kortól fiúknak és lányoknak a balett alapjainak elsajátítása klasszikus zenére. Vezeti: Bakcsi Katalin balettmester Tagdíj: Ft/hó Társastánc tanfolyam szerda óra minden korosztálynak Ára: Ft/hó Virágkötõ tanfolyam kedd, péntek óra 250 órás, két féléves, szakképesítést adó OKJ-s tanfolyam. Díja anyagköltséggel: Ft/félév (részletfizetési lehetôség) Zsebi baba zeneháza hétfôn és szerdán Játékos zenei készségfejlesztés mondókákkal, élô ének-zenehallgatással, hangszerekkel gyermekeknek 1-5 éves korig, korcsoport szerint. Ára: Ft/hó Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Budapest, Szûcs István utca 45. Tel: "Tûzvirág" Tûzzománc Szakkör szerda ig (11-14 éves korig), óráig (15 éves kortól). Kerámia szakkör péntek ig gyermekek, óráig felnôttek részére. Medgyessy Ferenc Szobrász Szakkör kedd óráig, általános- és középiskolásoknak, felnôtteknek. Néptánc klub szerda óráig. Óvodásoknak, kisiskolásoknak és szülôknek. A foglalkozásokat Tálas Ági és Kiss Zsolt néptáncoktató óvodapedagógusok vezetik. Akrobatikus Rock and Roll kedd ig. Manó klub kedd óráig, 2-3 éves gyerekeknek. Manó torna péntek ig, másfél - 3 éves babáknak. Etka jóga-klub kedden és csütörtökön óráig. Életmód torna klub kedden ig. Asszony torna csütörtökön óráig. Kondi klub kedden és csütörtökön ig. Színpadi modern tánc hétfôn, szerdán és csütörtökön, különbözô korú és képességû gyermekek számára. A nyugdíjas klub minden szerdán, várja az érdeklôdôket. Asztalitenisz klub Versenynap hétfôn ig, edzésnap szerdán ig. Bridzs klub kedden, 17 órakor. Asszony klub csütörtökön 17 órától Hastánc klub Megfelelõ számú jelentkezô esetén hastánc klubot indítunk. Kiemelkedô szakmai népmûvelôi munkájáért és a KKDSZ Akadémia megszervezéséért Bozóki András kultuszminiszter Bessenyei György-díjat adományozott Tóth Lajosnak, a Csokonai Mûvelôdési Központ igazgatójának. A kitüntetést a Közgyûjteményi és Közmûvelôdési Dolgozók Szakszervezete elnökének felterjesztésére augusztus 19-én az Iparmûvészeti Múzeumban adták át. Tóth Lajos 1974 óta tevékenykedik a közmûvelôdési élet különbözô területein között tagja a Mûvelôdési Minisztérium, majd a Szabadmûvelôdési Alapítvány Mûvelôdési Házi Kuratóriumának. Alapítója a Budapesti Kör Egyesületnek, kezdeményezôje a Nagy Budapesti Farsang rendezvény-sorozatnak, a Palotai Kincsôr Alapítványnak, elnöke a Tavasz Kórus Alapítványnak. Kezdeményezésére alakult meg 1996-ban a nonprofit alapon mûködô KKDSZ Szakképzési Akadémia és Mûhely tôl a Csokonai Mûvelôdési Központ igazgatóhelyettese, jelenleg az intézmény vezetôje. Újpalotai Közösségi Ház 1158 Budapest, Zsókavár utca 15. Tel: Baba - mama jóga 6 hetes kortól 9 hónapos korig: pénteken óráig, 9-15 hónapos korig: pénteken óráig. A foglalkozásokat Sayti Andrea jógaoktató vezeti. Zenekuckó Muzsikaklub 1-4 éves gyerekeknek és szüleiknek hétfônként óráig. Az év ritmusát követve ismerkedünk a zenével gyermekdalokon, ritmikus mondókákon keresztül. Alkalmi jegy: 500 Ft, 4 alkalomra szóló bérlet ára: Ft Testvéreknek kedvezmény, az elsô foglalkozás ingyenes! Cassandra táncstúdió Mûvészi torna, klasszikus balett és jazztánc 4-14 éves gyerekeknek, korcsoport szerinti bontásban heti 2x1 órában hétfôn és szerdán óráig. Díja: Ft/hó Beiratkozás: szeptember 14-én óráig Nôi alakformáló torna Hétfôn és szerdán óráig: alakformáló, közérzetjavító torna, kortól függetlenül bárkinek ajánljuk. Ára bérlettel 550 Ft/alkalom, napjegy: 700 Ft Zsókavár Galéria Szeptember 13-tól 30-ig: Kulcsár Balázs fotói tekinthetõk meg. Kanga klub a Zöld klubban (Hartyán köz 3.) A klubban hétköznaponként 9-13 óra között szobai és szabadtéri játékok, homokozó, tisztálkodási lehetõség áll a gyerekek rendelkezésére. Kedden óráig kézmûves mûhely mûködik, csütörtökön gyermekpszichológus válaszol a mamák kérdéseire. Tagsági díj: 400 Ft/hó. Kozák téri Közösségi Ház 1154 Gábor Áron utca 58/c Tel: Csók Rémó festõmûvész kiállítása szeptember 16. és 30. között, megnyitó szeptember 16-án 18 órakor. Modern gyerektánc tanfolyam a Cassandra táncstúdió oktatói vezetésével 4-15 éves korúak részére. Thai-boksz tanfolyam 5-12 éves korú gyerekek részére heti két alkalommal. Ára: Ft/hó. Nõi kondicionáló torna kedden és csütörtökön óráig. Ára: Ft/hó, vagy 500 Ft/alkalom Etka-jóga tanfolyam heti három alkalommal szeptember 19-tõl. A Törpike klubba várjuk a kismamákat és 3 év alatti germeküket közös játékra tanácsadásra szeptember 20-tól, minden kedden óra között. Ára: 300 Ft/alkalom

6 szeptember 14. ANGOL NYELVSTÚDIÓ Alapfoktól felsőfokig, folyamatos tolmácsolás, idegenvezetés, fordítás Angol, olasz, német, francia, spanyol kínai török Angol irodalom Kedvezményes külföldi utak Dyslexiás képzés Üzleti angol Tel.: (06-20) Cím: XV. Rákos u Szo.: 10 13ó KERESEK Újpalotán 1,5 szobás, felújítandó panellakást olcsón, készpénzfizetéssel Tel.: (06-20) FODRÁSZAT KOZMETIKA MÛKÖRÖM, SZOLÁRIUM XV. Dembinszky u. 30. Végleges szôrtelenítés villanófényes csúcstechnológiával bevezetô áron. Sminktetoválás. Testkezelések. Fogyóprogramok. Fülbelövés REDÔNY RELUXA IV. ker. Fóti u. 45. AKCIÓ! Szalagfüggöny, szúnyogháló, redôny, reluxa gyártása mûhely áron. Tel.: (06-1) KÉSZPÉNZ NÉLKÜL IS RAGYOGÓ OTTHONT VARÁZSOLUNK ÖNNEK! NYÍLÁSZÁRÓ CSERÉK, INGATLANFELÚJÍTÁS, ÉPÍTKEZÉS HITELRE! VALÓSÍTSA MEG MOST ÉS FIZESSEN KÉSÔBB! Több éves szakmai és pénzügyi gyakorlattal a lakosság szolgálatában: KIVITELEZÔ: CÉGHMESTER INGATLAN KFT Budapest, Kolozsvár utca 2/b. Tel.: , 20/ Nyitva: h cs.: 9 18, p.:9 13 FINANSZÍROZÓ: TATA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1155 Budapest, Szent Korona útja 27/b. Tel.: Nyitva: h cs.: , p.: TATA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Szeptember 15 október 31-ig. Motoros fûrészek, elektromos fûrészek Motoros ágvágók, sövényvágók, Permetezôgépek Szerviz garanciális és azon túli javítás Ny.: H CS: h, P: 8-14 h. Tel.: (06-1) Stihl Viking Szakkereskedés, Késmárk Kft Budapest, Fázis u ÔSZI AKCIÓ ANGOLUL RÁKOSPALOTÁN! KORREPETÁLÁS, NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS, TÁRSALGÁS FIATALDIPLOMÁVAL ÉS TAPASZTALATTAL RENDELKEZő MAGÁNTANÁRTÓL. Tel.: és LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ! Teljeskörû gázkészülékjavítás, fûtésszerelés, villany-, vízszerelés, duguláselhárítás. 24 órás ügyelet, hétvégén is! Tel.: , IMMO-NORD KFT Újpesti Ingatlaniroda 1042 Budapest, Árpád út 16. Telefon/fax: , www. ingatlankulcs.hu; h. cs: 9 18 óráig; p.: 9 14 óráig Eladna, vásárolna, bérelne? Forduljon hozzánk bizalommal! Ajánlataink: Eladó, bérbeadó lakások, családi házak, irodák, üzlethelyiségek, telephelyek. TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE Társasházak, lakásszövetkezetek üzemeltetése, könyvvezetése. Hátralékok behajtása Alapító okirat, SZMSZ készítése 1156 Budapest, Kontyfa u. 6. Tel.: , VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS, 24 ÓRÁN BELÜL VIZSGÁZTATÁS CÉGALAPÍTÁS TÖRZSTÔKE ÜGYINTÉZÉSSEL! Bt.: Ft, Kft.: Ft összköltséggel! SZÉKHELYSZOLGÁLAT Budapesten 5 helyen! KORREKT CÉGEK ADÁSVÉTELE! KÖNYVELÉS BÉRSZÁMFEJTÉS! (évente 4 hónap ingyen) CÉGMÓDOSÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS! INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZÔDÉSEK: 0,5 %!!! Címünk 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Tel.: (1) , , INGATLAN IRODA Ingatlan közvetítés Értékbecslés Földhivatali ügyintézés Szerződések készítése INGATLANÜGYEKBEN INGYENES JOGI TANÁCSADÁS 1153 Budapest, Bethlen G. u. 2. Tel.: ,

7 2005.szeptember 14. 7

8 szeptember 14. Gyengén rajtolt a REAC Szó se róla, az NB I-es labdarúgó bajnokságba feljutott REAC csapata rajtolhatott volna jobban is. Négy forduló után az utolsó helyen szerepel egy pontjával, rosszabb gólkülönbségével. Teszi ezt az Urbán Flórián által felkészített társaság úgy, hogy a négy meccsbôl háromszor hazai pályán játszhatott, ahol többször is (Újpest, Diósgyôr) elég gyermeteg módon vesztett. A legutóbbi, a Diósgyôr ellen összecsapáson akkor kaptak ki, amikor az ellenfél létszámhátrányba került. REAC - Diósgyôr 0-2 (0-0) Budai II László stadion, nézô. Vezette: Kassai. REAC: Szentpéteri - Németh (Török, 46.p.), Virágh, Nagy, Horváth (Szirtesi, 87.p.) - Földvári, Polonkai, Cseri, Somorjai - Torma, Nyerges (Fekete, 66.p.). Már az elsô félidôben sem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt a négyezer szurkoló remélte-elvárta. A vendég diósgyôriek ugyanis nem ijedtek meg, s több gólhelyzetük is akadt. Ekkor még a szögletek aránya is az ô fölényüket bizonyította. A második félidôben már mezônyfölényben játszott a REAC, ennek során a 80. percben a kitörô Törököt a diósgyôri Katona a saját tizenhatosánál felrúgta, amiért kiállították. Az utolsó tíz percben tehát emberelônybe került a REAC, de játékosai ekkor alighanem túlzottan igyekeztek, s a fellazuló védelmüket kétszer is góllal büntették a diósgyôriek. A találkozó lefújását követôen Urbán Flórián ismét játékosai kishitûségét kárhoztatta idén már nem elôször. Nem véletlenül, hiszen az Újpest ellen több mint egy félidôn keresztül játszhatott emberelônyben csapata, amely elôbb gyorsan kiegyenlített 0-2-rôl, de újabb gól helyett a 82. percben gólt kapott, s vesztett. Néhány napot aludtunk a történtekre, majd megkérdeztem Kutasi Róbert klubigazgatót, ô hogyan látja a REAC eddigi teljesítményét és jövôbeli reményeit? Úgy tûnik, jobb lenne, ha mindig idegenben kellene játszanunk így Kutasi, hiszen eddig csak egyszer kellett elhagynunk a hazai pályát, s messze legjobban Gyôrben teljesített az együttes. Ott kilenc emberrel is képesek voltak vezetést szerezni játékosaink, majd a kialakult döntetlen állást fél órán át meg tudták tartani. Az eredményes játékhoz ennél sokkal többre van szükség. A jelenlegi keret tagjai vagy megtanulják ezt, vagy ha az ôszi teljesítmények alapján úgy ítélem meg, hogy alkalmatlanok az élvonalbeli szereplésre, akkor nem lesz pardon. A nyár folyamán lecseréltem nyolc játékost, a télen is hajlandó vagyok egy hasonló nagyságrendû változtatásra. Az ugyanis mindenki elôtt világos kell legyen, ha most nem maradunk benn az NB I-ben, akkor a csapat elsüllyed a középszerûségben.. Szeptember 17-én, 16 órakor a Vasas, 24-én pedig 16 órakor a Székesfehérvár csapatát fogadjuk Rákospalotán. Kiss László sem elégedett Egészen más az alaphelyzet a nôi élvonalban játszó Femina csapata háza táján. Az egykori válogatott csatár, Kiss László által irányított Femina ugyanis az elsô két megnyert meccsét követôen a harmadik fordulóban is fölényesen nyerni tudott, a gárda szakvezetôje ennek ellenére nincs elragadtatva a látottaktól. Teljesen mindegy, ki rúgja a gólokat egy most feljutott, a mienknél sokkal szerényebb képességû ellenfél hálójába summázott Kiss. Mindenki rohan fejvesztetten elõre, mindenki gólt akar rúgni, miközben senki nem azt a játékrendszert akarja gyakorolni, amelyre a komolyabb ellenfelek ellen okvetlenül szükségünk lenne. Femina - Iris 8-1 (4-0) Budai II. László stadion, 100 nézô. FEMINA: Kövesi Gabriella - Kanta Krisztina, Szeitl Szilvia, Benkô Mónika - Lackovszki Ágnes (Jagicza Ágnes, 60.p.), Paraoanu Aranka, Gáspár Cecília, Sebestyén Györgyi - Fogl Katalin (Ruff Szilvia, 60.p.), Sümegi Éva, Pádár Anita. Kiss László elmondta még, hogy az Iris gárdája ugyan jobb játékerôt képviselt, mint a másik feljutó, az Angyalföld, amely ellen tizennégy gólt rúgott együttese. Bár három meccsbôl 24-2-es gólkülönbségünk van, de ezzel sem vagyok elégedett hangsúlyozta az edzô. Egy olyan ellenféltôl kaptunk gólt, amelynek tagjai csak véletlenül tudtak átjönni a felezôvonalon. Nekünk pedig legalább két-háromszor annyi gólhelyzetünk volt, mint amenynyit sikerült kihasználni. Ezt a luxust a keményebb ellenfelekkel szemben (Szombathely, MTK) nem engedhetjük meg magunknak. LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS Akerületi lakosok számára szolgáltatások kivételével legfeljebb 20 szóig ingyenes megjelenést biztosítunk. A hirdetéseket az adott terjedelmi lehetőségek figyelembevételével, a beérkezés sorrendjében közöljük. A feladó nevével, címével és telefonszámával ellátott hirdetéseket írásban várjuk a szerkesztőség címére. XV. kerület legforgalmasabb helyén, a Szentmihályi úton eladó 309 nm-es, több helyiségbôl álló ingatlan, 240 nöles, összközmûves telken Eladó Dömsödön 1103 nm építési telek, 50 nm-es lakható épülettel. Irányár: 5,8 MFt Megkímélt állapotban lévô, három lapos Elekthermax villanytûzhely 10 eft-ért eladó Fót Öreghegyen családi okok miatt eladó 1400 nm-es zárt kert. Gázcsonk bekötve, víz, villany az utcában. Irányár: 6,9 MFt November 1-jei költözéssel, Újpalotán egy + két félszobás, lehetôleg erkélyes lakást bérelnék hosszú távra Hajdu, keverôtárcsás, alig használt mosógép eladó. Ugyanitt vizslaszerû, közepes termetû kiskutyák ezer forintért eladók A Megyeri út elején tégla házban, elsô emeleti, egyedi fûtésû, vízórás, világos konyhás, 38 nm-es lakás eladó. Padlás, pince, kocsibeállási lehetõség. Irányár: 8,5 MFt Eladó jó állapotú, 1982-es, üzemképes BMW személygépkocsi ÚJRA NYITVA HÉTŐ PÉNTEK 8 18 SZENT KORONA GYÓGYSZERTÁR A LÁNYNEVELŐNÉL TEL.:_ A Szilasparkban eladó egy 52 nm-es, II. emeleti, összkomfortos, kétszobás lakás beköltözhetôen. (REAX ház) Eladó kapagép 30 eftért Eladó új állapotú ágynemûtartós heverô 8 eft-ért. Szállítás megoldható Eladó: traktor kompl., autogén heg. felsz. kompl., új tömlô, pisztolykészlet,, reduktorok, palackok töltve, utánfutó, intarziás kompl. hálószoba bútor, 240 literes, fiókos, Lehel fagyasztó, 280 literes fiókos Whirpool fagyasztó Eladó Csepel nôi kerékpár, gázzsámoly (PB, földgáz), elosztó szekrény 24 V 380 V-ig, 380 V-os körfûrész, sûrített levegôs szerszámok, fúró, köszörû, benetfúró (bal-jobb), új csavarhúzók , GYORS HITEL JELZÁLOGHITEL Szabad felhasználásra, ingatlan vételre. Bank- és magánhitel kiváltásra is. Forint-, euro- vagy CHF alapú hitelek az Ingatlan értékének akár 60%-ig is M Ft-ig, Kezes és jövedelemigazolás nélkül! Végrehajtással érintett ingatlanra és BAR listásoknak is! SZEMÉLYI HITEL Fedezet nélkül, akár 5 M Ft-ig is , (06-30) , (06-20) (06-20) FOGÁSZAT FOGTECHNIKA RÖNTGEN EGY HELYEN! 1155 Mozdonyvezetô U. 3. Rövid határidô, 1 év garancia, Reális ár! Bejelentkezés: , (06-20) , (06-20) Budai Péterre emlékeztek Budai Péter halálának elsô évfordulóján a sport és a megemlékezés jegyében tartottak programokat az Ifjúsági és Sportközpont Szántóföld úti telepén augusztus 28-án. Budai Péter emlékét dr. Géczi István igazgató és dr. Pálinszki Antal alpolgármester idézte fel. A sportvezetô 26 éven át tevékenykedett a kerületért. Az alpolgármester elmondta, tizennégy évet dolgoztak együtt, ez idô alatt segítôkész, mosolygós, emberséges kollégának ismerte meg. Jelentôs szerepe volt a kerületi sportélet megszervezésében, beindításában. Barassó Barbara még mindössze 15 esztendôs, de máris letette névjegyét a hazai és nemzetközi asztalitenisz sportágban. A fiatal sportoló Göröcs Péter tanítványaként a Kontyfa SI színeiben kezdte pályafutását, és azóta is az újpalotai sportklub színeiben ér el eredményeket. A tizedik szezonját kezdô asztaliteniszezô hölgy idén sorra érte el a rangosabbnál rangosabb sikereket. Az április végi mohácsi Országos Ifjúsági, Serdülô, Újonc Asztalitenisz Magyar Bajnokságon például a serdülôk között a közel száz fôs mezônyben egyéniben, míg a BVSC-s Kosiba Dániellel vegyes párosban a 86 páros vetélkedésében is egyaránt az elsô helyen végzett. Barbara ugyanezen a versenyen a három évvel idôsebb ifjúságiak mezônyében is aranyérmet nyert. Júliusban következett a prágai 48. Ifjúsági és Serdülô Európa-bajnokság, ahol Barassó Barbara egyéniben A megemlékezések után az elhunyt tiszteletére emlékfát ültetett Budai Péterné, Hajdu László polgármester és dr. Pálinszki Antal az Emlékkertben. A tujafenyô elé egy sziklát is helyeztek a következô felirattal: Budai Péter emlékére Az eseményt követôen a résztvevôk délután a rákospalotai temetôben megkoszorúzták Budai Péter sírját. Egy kislány nagy tettei és a statisztikás Szvitacs Alexával az oldalán párosban is egészen a döntôig menetelt. Sajnos mindkét fináléban vereséget szenvedett, ám a prágai eredménye alapján így is az Európa-bajnokság legeredményesebb magyar versenyezôje volt. Barbara technikailag már a felnôttek mezônyében is képes lenne jó eredményekre mondta Göröcs Péter, hozzátéve: jelenleg be kell azzal érnie, hogy kilencszeres magyar bajnok, emellett az európai ranglista 3. helyezettje. Pályafutása során nyert már Diákolimpiát, Budapest-bajnokságot, TOP 12-t, valamint a Húszak bajnokságát is. Már harmadik éve Héraklész-válogatottnak számít, és tagja az olimpiai felnôtt keretnek is. Eredményei alapján az Európa Válogatott tagjaként résztvevôje lesz az októberi, Dominikai Köztársaságban megrendezendô Serdülô Világjátékoknak is. MOBILITÁSI HÉT 2005 Szeptember 16. péntek Az Esélyegyenlôség Napja A hét megnyitása, bowling verseny a Molnár V. utcai FÉNO-ban A 24 órás labdarúgó mérkôzés kezdete a Budai II. Stadion Mûfüves pályán Szeptember 17. szombat Az Egészség és a Sport Napja 8.00 Egészségnap a Rákos úti Rendelôben Sportversenyek a Kontyfa u-i. iskolában: asztalitenisz, darts, kosárlabda, lövészet a 24 órás labdarúgó-mérkôzés folytatása a Budai II. Stadionban Szeptember 19. hétfô A Kerékpározás Napja Kerékpáros gyorsasági és ügyességi versenyek a Dózsa Gimnáziumban: akadályverseny, gyorsasági verseny és bemutatók Kerékpáros felvonulás Pestújhelyen, ügyességi versenyek a Pestújhelyi Közösségi Ház udvarán, gyorsasági verseny Szeptember 20. kedd A Tömegközlekedés Napja 7.45 KRESZ vetélkedô a Berda József utcai tanpályán Rajzkiállítás a Pestújhelyi Suliszalon Galériában (Pestújhelyi NOK) Szeptember 21. szerda Összefogás Napja, Speciális sportnap A Pattogós utcai Iskolában (Száraznád NOK) Sportversenyek gyermekek részére. Akkor is várunk, ha mozgásodban akadályozott vagy! Szeptember 22. csütörtök Autómentes Nap Aszfaltrajzverseny. óvodásoknak, kisiskolásoknak a lezárt Beller Imre utcában Ricsi Bohóccal Az önkormányzati képviselôk és a Polgármesteri Hivatal dolgozói az Újpalotai Fôtérrôl 7.00 órakor gyalog indulnak dolgozni. Szeptember 23. péntek Ének, Zene és Tánc Napja Egyházi és Világi Kórusok fesztiválja a Roll Skate Boogie koncert, utcabál Szeptember 24. szombat, Palotai Randevú Generációk Délelôttje, Fôzôverseny, Ízek Utcája, Kézmûves bemutatók, Játszóház, Sörsátor, Kulturális mûsor Térzene a Hubay Jenô Zeneiskola zenekara Aranyszamár Színház bemutatja a Brémai muzsikusok c. zenés gyermekmûsort Skót dudás.- Kéri György elõadása Tiéd Színpad Generációk randevúja: diákok és nyugdíjasok mûsora, táncverseny Budapesti utcaszínház elôadása Dózsa György Gimnázium akrobata csoportjának bemutatója Bach Szilvia humorista mûsora Szilas Néptáncegyüttes Hanko Tomhán Gyula és zenekara Musical Gyöngyszemek, szabad ötletek színháza elôadása Sportbemutató Sramlizene

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága E l n ö k M E G H Í V Ó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére 2012. Belváros-Lipótváros

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

2012. május 24-én (csütörtök) 16.30 órára

2012. május 24-én (csütörtök) 16.30 órára Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottságának Elnöke M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottságának ülését 2012. május

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

K É R E L E M a lakásépítés (vásárlás) helyi támogatására (építés, vásárlás, bővítés, felújítás, korszerűsítés, megváltás)

K É R E L E M a lakásépítés (vásárlás) helyi támogatására (építés, vásárlás, bővítés, felújítás, korszerűsítés, megváltás) K É R E L E M a lakásépítés (vásárlás) helyi támogatására (építés, vásárlás, bővítés, felújítás, korszerűsítés, megváltás) Az igénylő adatai (tel.sz.: ) A házastárs adatai (tel.sz.: ) 1. Neve: (asszonyoknál

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

az önkormányzati jelképek kialakítása, a történelmi nagyságokról és a nemzeti ünnepekrél való megemlékezések.

az önkormányzati jelképek kialakítása, a történelmi nagyságokról és a nemzeti ünnepekrél való megemlékezések. XIV. évfolyam 20. szám 2005. november 9. Nemzeti ünnep 15 évvel a rendszerváltás után Október 23-án nemzeti ünnepünk alkalmából országszerte a közel fél évszázaddal ezelôtti forradalomra és szabadságharcra

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság)

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 296/2015. (IX. 01.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A mozgás hete kerékpáron és gyalog

A mozgás hete kerékpáron és gyalog XIV. évfolyam 18. szám 2005. október 12. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívom a XV. kerületi Önkormányzat nevében a pártok, egyházak, civil szervezetek és a polgárok közösségeit,hogy ünnepeljünk együtt az 1956-os

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FÖV ÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére V. kerület Önkormányzat Képviselő Belváros-Lipótváros,

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról. B e v e z e t ő r é s z

Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról. B e v e z e t ő r é s z 1 Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról B e v e z e t ő r é s z A többször módosított lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.)

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 50/2008. (X.15.) számú önkormányzati rendelete a

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben