A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása"

Átírás

1 A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet NYOMTATÁS- ELŐTTI KIADÁS KIDOLGOZÁS ALATT PP VÁLTOZAT április 29. Ruhi Intézet

2 Copyright 2006 by the Ruhi Foundation, Colombia All rights reserved PP változat, 2009 április Ruhi Intézet A. A Cali Columbia Tel: Website:

3 A Ruhi Intézet egy, a Bolíviai Országos Szellemi Tanács fennhatósága alatt működő oktatási intézmény. Célja, hogy a kolumbiai nép szellemi, társadalmi és kulturális haladása mellett elkötelezett emberi erőforrásokat fejlesszen. Az elmúlt évtizedek folyamán az Intézet által kidolgozott anyagokat a világ minden részén egyre több ország bahá í közössége kezdte el használni. A tanterv fejlesztésében a Ruhi Intézet nem a hagyományos megközelítést használja, (tervezéskipróbálás-értékelés lineáris egymásutánisága). Ehelyett, az anyagok megírásának első fázisa akkor indul, mikor helyi szinten összegyűlik a tapasztalat olyan szolgálati cselekményekkel kapcsolatban, amelyek már magukban is válaszok a terjeszkedés és megszilárdítás igényeire. Az anyagok ezekből a tapasztalatokból nőnek ki, és ezek kifejeződései. Egyrészt azokat a tanulságokat öntik formába, amelyek az Írásoknak egy bizonyos szolgálati területen való alkalmazásából fakadnak, másrészt pedig eszközök ezeknek a tanulságoknak a rendszerbe foglalására. A megközelítést a Learning About Growth (Tanuljunk a növekedésről) c. kis anyagban az alábbiakban írták le: Miután megfogalmazódik egy bizonyos képzési igény, összeáll egy kicsi, a helyszínen dolgozó csoport, tanácskoznak egymással, kidolgoznak egy képzési elképzelést, és azt a gyakorlatban is kipróbálják. Az eredményeket elemzik, értékelik és megtanácskozzák; ennek a tanácskozásnak a fényében módosítják az elképzelést, azt is kipróbálják, majd újra végiggondolják, módosítják, alakítják, stb. A tanterv-fejlesztés ezen módszerében a cselekvés soha nem vár arra, hogy véglegesen elkészüljön és kiértékeljék az elkészült tananyagot. A képzés minden lépésében a rendelkezésre álló legjobb anyagokat használják, annak a meggyőződésnek az alapján, hogy a célnak egyre jobban megfelelő tantervet csak fokozatosan, a Bahá u lláh Kinyilatkoztatásának fényében történő gyakorlaton és értékelésen keresztül lehet kifejleszteni. Ettől függetlenül, nem olyan módszerről van szó, mikor néhány egyén saját belső használatára fejleszt anyagokat, és így egy bizonyos ponton szükségessé válik, hogy minden egyes rész szerkezete és tartalma véglegesítésre kerüljön, hogy azt mások is bizalommal használhassák. A döntés az adott kurzus végleges anyagának közrebocsátásáról akkor születik, amikor a módosítások már észrevehetően elhanyagolhatóak. Fontos megjegyezni, hogy a tanácskozás, cselekvés és értékelés folyamatának különféle aspektusai egymással párhuzamosan valósulnak meg, és nem egymás után lineárisan, mely már magában is mesterségesnek tűnne. A gyakorlatban a fenti megközelítés a fejlesztés alatt álló anyag természetétől függően némileg eltérő formákat ölthet. Általánosságban azonban három állomás különböztethető meg, mielőtt az anyag végleges formában nyomtatásra kerülne: 1. Kezdeti körvonalak Ebben a fázisban a tanfolyam alig több, mint néhány alapvető koncepció és az Írásokból vett idézetek sorozata, amelyekről együttesen az a vélemény, hogy segítheti a tanulókat olyan képességek kifejlesztésében, amelyekre ahhoz lesz szükségük, hogy hatékonyan vehessenek részt egy adott szolgálati tevékenységben. Egy ideig egyének kis csoportjai az ötletek ezen kezdeti körvanalait használják az adott területen. 2. Nyers vázlat Ahogy a tevékenység fejlődik az anyag egyre csiszolódik és kezdi visszatükrözni az újonnan szerzett tapasztalatokat, magába foglalván a tevékenységből származó új gondolatokat is.

4 Gyakran előfordul, hogy némely fogalmat helyesbíteni kell, az Írásokból új részeket tesznek hozzá, vagy olyan egyszerű gyakorlatsorok kerülnek bemutatásra, melyek vagy az adott téma megértéséhez járulnak hozzá vagy egy fontos készségnek vagy megközelítésnek a fejlesztését segítik. A cselekvés és értékelés ezen egymást követő történésein keresztül a szétszórt elemek egy olyan felismerhető tanfolyammá kezdenek összeállni, amely a szolgálat során természetesen felmerülő elgondolások köré szerveződik. Ezt tekintjük általában a teljes anyag nyers vázlatának. 3. Nyomtatás előtti kiadás Idővel megszületik a kurzus kezdeti verziója, amelyet nyomtatás előtti kiadásban szélesebb körben is elérhetővé tesznek. Ennek használata folyamán nyilvánvalóvá válik, ha egyes részeket át kell helyezni, vagy egy-két gyakorlatot korrigálni kell így több egymást követő verzió is napvilágot láthat. A tanfolyam céljának eléréséhez azonban fokozatosan egyre kevesebb módosítás válik szükségessé, és ezen a ponton az anyag nyomdába kerül. Nagy örömmel bocsátunk a kiválasztott szervezetek és intézmények rendelkezésére egy olyan fejezetet, amely már elért a nyomtatás előtti kiadás állapotába. Ez az első fejezete egy jelenleg fejlesztés alatt lévő, három fejezetből álló könyvnek, melynek címe: A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása. Reméljük, hogy ennek a fejezetnek az ezen a ponton történő rendelkezésre bocsátása segíti majd azokat, akik erőfeszítéseik során fiatal serdülő csoportok szervezése iránt érdeklődnek. Ez az a korosztály, mely az emberiség jövője szempontjából a társadalom oly nagy fontossággal bíró részét képezi. Amint ennek a fejezetnek a használatán keresztül saját tapasztalatokra kezdtek szert tenni, arra bátorítunk benneteket, hogy a tanfolyam tartalmával kapcsolatos észrevételeiteket juttassátok el nekünk. Az ilyen, szélesebb körű tapasztalatok bevonása a tanfolyam-fejlesztés folyamatába kétségkívül gazdagítani fogja az anyagokat, és javítja azok hatásosságát is. Ruhi Intézet

5 Első rész A 12 és 15 életév közötti időszak különleges kor az ember életében, hiszen az egyén ezen évek alatt hagyja maga mögött gyerekkorát és megy keresztül komoly változásokon. Mivel az egyének ekkor még nem érik el ifjúkoruk teljes kibontakozását, ezért ebben az életkorban gyakran utalnak úgy rájuk, mint fiatal serdülőkre. A fiatal serdülők bevonása olyan programokba, amelyek a lelki és szellemi képességeik fejlesztésére törekszenek, valamint felkészítik őket a közösségeik ügyeiben való hatékony részvételre, az egyik legfontosabb szolgálati tevékenység közé tartozik. E könyv három fejezete olyan fogalmakra, képességekre, tulajdonságokra és viselkedési formákra összpontosít, amelyek a tapasztalat szerint mindazok számára szükségesek, akik szeretnének egy ilyen programot megvalósítani. A Ruhi Intézet által javasolt tevékenység sorozatok általában kis csoportokban szerveződnek helyi szinten. Minthogy te vagy a csoport erőfeszítéseinek a serkentője, jónéhány fiatal fog rád úgy tekinteni, mint egy mentorra azok a fiatalok, akik viszonylag hamarosan elérik a 15-ik életévet, az érettség küszöbét, amikor is új felelősségeket vállalnak majd fel. Ebben az első fejezetben nem annyira a fiatal serdülők tulajdonságain fogunk elgondolkodni, hanem inkább azon, hogy a Hit Írásai szerint nekik felnőve milyen fiatalokká kellene válniuk. Az általad tanulmányozott Írásokból világossá kell válnia, hogy számos olyan jellemvonás létezik, mely minden fiatal generációt meg kell hogy különböztessen, valamint hogy vannak bizonyos erők, melyeknek életüket formálniuk kell. Természetesen az is lehet, hogy te magad a tizes éveid végén vagy a húszas éveid elején járó fiatal vagy, amely esetben az ebben a fejezetben bemutatott anyag lehetőséget kínál számodra, hogy megvizsgáld saját céljaidat és prioritásaidat is. Kezdésként érdemes lenne, ha elgondolkodnál annak a fiatal serdülő csoportnak a tagjairól, akikkel hamarosan dolgozni fogsz. Próbálj felvázolni néhány olyan jellemvonást, amivel szeretnéd, hogy majd 15 évesen rendelkezzenek, miután elvégezték azt a hároméves programot, amelyet lelki megerősítésük érdekében te felvállasz. Az alábbi feladatok segítenek abban, hogy letisztázd magadnak azt a néhány eredményt, amelyet reményeid szerint a csoporttal majd elérsz. 1. Az általad elképzelt fiatalokat fogja-e jellemezni egy magas fokú céltudatosság a program elvégzésekor? Szerintük mi lenne ez a cél? 2. Mire összpontosítanák a legtöbb energiájukat? 3. Mi motiválná őket, hogy dolgozzanak céljaikért? 1 A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet

6 4. Elégedettek lennének-e a világ jelenlegi állapotával? Ha nem, akkor szerintük mit kellene megváltoztatni? Felvértezve éreznék-e magukat arra, hogy hozzájáruljanak egy ilyen változáshoz? 5. Az alábbiakban többféle állítás található, melyek a tanuláshoz való hozzáállást tükrözik. Az általad elképzelt fiatalokat mennyire jellemeznék ezek a megfogalmazások, miután befejezték a programot? Lehetséges válaszok: nagy mértékben, némileg, kissé, vagy egyáltalán nem. a. Szorgalmasak lennének, és megpróbálnák átültetni a gyakorlatba, amit tanulnak: b. Szokásuk lenne, hogy elgondolkozzanak cselekedeteik eredményein: c. Nyitott lenne a gondolkodásuk és alázatosan állnának a tanuláshoz: d. Égnének a vágytól, hogy lelki képességeiket fejlesszék: e. Vágynának arra, hogy kiváló eredményeket érjenek el a tanulásban: f. Szenvedélyesen tanulmányoznák a természet- és bölcsészettudományokat: g. Szenvedélyesen tanulmányoznák a Hitet: h. Lelkesedést mutatnának, hogy megtanulják a Hitet tanítani: i. Nagy fontosságot tulajdonítanának a tanulmányi eredményeiknek: j. Elfogadnák az emberek által általában igaznak tartott dolgokat: k. Ugyanakkora örömet merítenének abból, hogy megtanulnak az emberiség fejlődéséért dolgozni, mint abból, hogy mint egyének, megtanulják irányítani a saját intellektuális és lelki fejlődésüket: 6. Az alábbiak közül mely állítások jellemeznék az általad elképzelt fiatalok viselkedését? Jelöld meg azokat: Törekednének arra, hogy az Írásokban lefektetett minták szerint éljenek. A mintáik többé-kevésbé olyanok lennének, mint amiket a fiatalok többsége felvesz. A bahá í közösségben keresnének mintákat az életük irányításához. A Hit normái szerint törekednének felülkerekedni az élet kihívásain. Felismernék a hitük és cselekedeteik közötti ellentmondásokat, ha azok A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet 2

7 felmerülnek. Hinnének a Hit alapelveiben, a cselekedeteik azonban a társadalom elfogadott normáit tükröznék. Tartózkodnának a magasszintű normáktól annak érdekében, hogy megtalálják az egyensúlyt a Hit követelményei és azon társadalmi környezet elvárásai között, amelyben élnek. 7. A következő kérdések segítenek neked abban, hogy elgondolkodj azon, hogy mi a tiszta és szent élet jelentősége. Milyen mértékben fogják az általad elképzelt fiatalok megérteni ennek a közvetett hatásait? a. Könnyelmű lenne a viselkedésük? b. Ragaszkodnának a triviális és félrevezető örömökhöz? c. Eltérítenék-e őket a földi örömök? d. Követnék-e a divatot és mindenféle hóbortot, mégha azok ellentétben is állnának az erkölcsösség normáival? e. Szerintük a tisztaság csak a házasságon kívüli szextől való tartózkodást jelentené? f. Mérsékletességet tanúsítanának-e az öltözködési módjukban? g. Mérsékletességet tanúsítanának-e a beszédmódjukban? h. Mérsékletességet tanúsítanának-e olyan tevékenységekben, amelyekben a szórakozás kedvéért vesznek részt? i. Kitűnnének-e mérsékletességükkel és alázatosságukkal? j. Kitűnnének-e azzal, hogy mentesek a féltékenységtől és irigységtől? k. Kitűnnének-e tiszta erkölcsükkel, illedelmességükkel és józan gondolkodásukkal? l. Ügyelnének-e az alantasabb szenvedélyeik kordában tartására? 8. Miután ezek a fiatalok elvégezték a programot, mekkora akaraterővel rendelkeznének ahhoz, hogy véghezvigyék az alábbiakat? Döntsd el, hogy nagyon erős, elég erős vagy gyenge! a. Ellenállni a kísértéseknek: b. Felülkerekedni a kihívásokon: c. Kitartani a megpróbáltatások és nehézségek ellenére: d. Ellenállni azon nyomásoknak, amelyek azt igényelnék tőlük, hogy a Hit normáival ellentétesen cselekedjenek: 3 A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet

8 Második rész Forduljunk most az Írások néhány részletéhez, és vizsgáljuk meg, hogy azok hogyan jellemznek egy bahá í fiatalt! Abdu l-bahá azt mondja: Ó, Abdu l-bahá szerettei! Az ember életének megvan a maga tavaszideje és csodálatos dicsőséggel ruháztatott fel. Az ifjúkort az erő és életenergia jellemzi, s az emberi élet legszebb idejeként magaslik ki. Ezért aztán éjt-nappá téve törekednetek kell arra, hogy mennyei erővel felruházva, csodás szándéktól vezetve, valamint az Ő égi hatalma, mennyei kegyelme és megerősítése segítségével az emberiség világának díszeivé váljatok, és kitűnjetek azok közül, kik is az igaz tanulásra és Isten szeretetére indíttattak. Magasodjatok ki az emberek között szentségetekkel és a mindentől való elfordulásotokkal, célotok magasztosságával, nagylelkűségetekkel, elszántságotokkal, nemes gondolkodásotokkal, állhatatosságotokkal, emelkedett szándékotokkal és lelki tulajdonságaitokkal, hogy a felmagasztosulás és dicsőség eszközeivé váljatok Isten Ügye számára, és az Ő mennyei adományainak hajnalhelyei legyetek, hogy viselkedésetek összhangban álljon az Áldott Szépség tanácsaival és intéseivel legyen életem felajánlva az Ő szeretteiért -, s hogy bahá í tulajdonságokat és jellemvonásokat visszatükrözve másoktól különbözően kimagasodjatok. Abdu l-bahá buzgón várja, hogy mindegyikőtök az emberi tökéletesség vidékein vándorló rettenthetetlen oroszlánná és az erény mezein fújó pézsmaillatú szellővé váljon Egészítsd ki az alábbi mondatokat a fenti idézet alapján: a. Az ember életének tavaszideje ruháztatott fel. b. Az ifjúkort az és jellemzi. c. Az ifjúkor az emberi élet magaslik ki. d. Az ifjúkor éveiben éjt-nappá téve törekednünk kell arra, hogy felruházva, vezetve, és az Ő, és segítségével az emberiség világának váljunk. e. Az ifjúkor éveiben éjt-nappá téve törekednünk kell arra, hogy kitűnjünk azok közül, akik az és indíttattak. f. Az ifjúkor éveiben ki kell magasodnunk a és a. A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet 4

9 g. Az ifjúkor éveiben ki kell magasodnunk célunk. h. Az ifjúkor éveiben ki kell magasodnunk,, gondolkodásunkkal,, emelkedett és tulajdonságainkkal. i. Az ifjúkor éveiben a felmagasztosulás és dicsőség kell, hogy váljunk számára, és az Ő. j. Az ifjúkor éveiben törekednünk kell arra, hogy viselkedésünk álljon az Áldott Szépség és. k. Abdu l-bahá buzgón várja, hogy minden fiatal az vidékein vándorló és az mezein fújó. 2. Valószínűleg hallottad már a köztudat egy s más megnyilatkozásait, mely szerint a fiataloknak a szórakozásra kell koncentrálniuk, hiszen hamarosan úgyis az élet komoly dolgaival kell majd szembe nézniük. Ez láthatóan nem egyezik meg Abdu l-bahá fenti kijelentésével. Milyen feltételezések szolgálnak ennek a közvéleménynek az alapjául? Beszéld meg ezt a kérdést azzal a baráti csoporttal, akikkel ma együtt tanulmányozod ezt az anyagot, és írd le az általatok levont következtetéseket! Harmadik rész A következő imában Abdu l-bahá kifejezi némely reményét a bahá í fiatalok iránt: Ó, Te kedves Úr! Adj kegyelmedből mennyei szárnyakat ezen fiatal madarak mindegyikének, és ruházd fel őket olyan lelki erővel, hogy keresztül szárnyalhassanak ezen határtalan téren és felrepülhessenek az Abhá Királyság magaslataiba. 5 A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet

10 Ó, Uram! Erősítsd meg eme törékeny csemetéket, hogy mindegyikük zöldellő és virágzó gyümölcsfává váljék. Tedd eme lelkeket győzedelmessé mennyei seregeid hatalma által, hogy szétmorzsolják a tévelygés és tudatlanság erőit, és kibontsák a barátság és útmutatás lobogóját az emberek között; hogy miként a tavasz frissítő fuvallatai, felüdítsék és serkentsék az emberek lelkének fáit, s a tavaszi záporhoz hasonlatosan zölddé és termékennyé változtassák azon vidék mezőit. Te vagy a Hatalmas és Erős. Te vagy az Adományozó és a Mindeneket Szerető Egészítsd ki az alábbi mondatokat a fenti idézet alapján! a. Abdu l-bahá az ifjúkoruk kezdetén lévőket fiatal madarakhoz hasonlítja, akiknek szükségük van, és azt kéri Istentől, hogy ruházza fel őket olyan, hogy keresztül ezen határtalan téren és az Abhá Királyság. b. Az ifjúkoruk kezdetén lévőket törékeny hasonlítja, és azért könyörög Istenhez, hogy erősítse meg őket, hogy mindegyikük és váljék. c. Arra kéri Istent, hogy tegye őket győzedelmessé, hogy szétmorzsolják a és, kibontsák a és. d. Azért imádkozik, hogy miként a frissítő, felüdítsék és az fáit, s a hasonlatosan változtassák azon vidék mezőit. és 2. Az imában Abdu l-bahá azt kéri Istentől, hogy ruházza fel a fiatalokat lelki erővel. Az alábbiak közül melyeket társítanád a lelki erővel? magasztos cél Istenben való bizodalom erkölcsös élet ravaszság versenyképesség együttérzés becsületes jellem A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet 6

11 világi ambíciók nagylelkűség tiszta szándék társadalmi pozíció utáni vágyakozás Isten szeretete a luxushoz való vonzódás 3. Az imában Abdu l-bahá azt kéri Istentől, hogy tegye képessé a fiatalokat arra, hogy szétmorzsolják a tévelygés és tudatlanság erőit. Döntsd el, hogy az alábbiak közül melyek segítik a fiatalokat ezen erők elleni küzdelmükben! az előítélet legyőzésének képessége a gondolati egységhez való hozzájárulás képessége mások manipulálásának képessége képesnek lenni megkülönböztetni a jót a rossztól mély gondolatok érthető kifejezésének képessége az anyagi javak jóra való felhasználásának képessége mások ellenőrzésének képessége az alantas sugalmazások legyőzésének képessége elfogulatlan ítélőképesség az igazságosság elősegítésének képessége 4. Az imában Abdu l-bahá azt kéri Istentől, hogy tegye képessé a fiatalokat arra, hogy kibontsák a barátság és útmutatás lobogóját. Döntsd el, hogy az alábbiak közül melyek segítik a fiatalokat ezen erőfeszítésükben! baráti kötelékek kialakításának képessége a megpróbáltatások és nehézségek legyőzésének képessége képesnek lenni felismerni mások hibáit és hiányosságait képesnek lenni mások hibáit elnézni a társadalom önzetlen szolgálatának képessége képesnek lenni mások sikerének örülni képesnek lenni másokba reményt ültetni az előítélet legyőzésének képessége az önös érdek előrevitelének képessége a képesség, hogy a közösség jólétét elősegítsük 7 A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet

12 Negyedik rész Az idézetek, amelyeket az előző két fejezetben tanulmányoztunk, betekintést adnak néhány olyan jellemvonásba, amellyel egy bahá í fiatalnak rendelkeznie kell. Nyilvánvalóan, mire a fiatalok elérik a 15-ik életévüket, sokat várnak el tőlük. Valóban, tudjuk, hogy az Írások úgy utalnak a 15-ik életévre mint az érettség kezdetére. Ez az az életkor, amikor a Bahá í törvények az egyén számára kötelezővé válnak, mint például azon törvények, melyek az imára és a böjtre vonatkoznak. Az érettség felé vezető útról Abdu l-bahá kijelenti: A karonülő gyermek különböző fejlődési szakaszon megy át, melyek mindegyikében növekszik és fejlődik, mígnem teste eléri az érettség korát. Elérkezve ezen állomásra szert tesz arra a képességre, hogy lelki és szellemi tökéletességeket nyilvánítson ki. Megértésének, értelmének és tudásának fényei láthatóvá válnak benne, lelki képességei pedig feltárulnak A fiatalakra utaló sok olyan gondolat létezeik, melyeket Abdu l-bahá fenti megállapítása szerint lehetne megvizsgálni. Az alábbi gondolatok közül, szerinted melyik vonatkozik egy tizenöt éves korú fiatalra? rendelkezik azzal a lelki képességgel, hogy elmélkedjen az élet és a halál jelentésén. mély tartalmú témákat csak akkor képes fontolóra venni, ha azok mókás köntösbe vannak öltöztetve. rendelkezik azzal a szellemi képességgel, hogy elemezze az életét befolyásoló erőket. rendelkezik azzal a képességgel, hogy szorgalmasan kezdjen el dolgozni. rendelkezik azzal a lelki képességgel, hogy nehéz kihívásokat győzzön le. rendelkezik azzal a képességgel, hogy lelki és erkölcsi foglalkozásokat tartson gyerekeknek. rendelkezik azzal a képességgel, hogy a Hit tanításait és alapelveit ékesszólóan és meggyőződéssel magyarázza el. nem igényli a szülői támogatást és szeretetet. fel tudja vállalni a felelősséget a bahá í törvények betartásáért. rendelkezik azzal a szellemi képességgel, hogy megértsen társadalmi folyamatokat. a társadalom számára jelentőséggel bíró szolgálatban tud részt venni. 2. Tanuld meg az alábbi imát kívülről: Ó, Uram! Tedd e fiatal lelkét sugárzóvá és lásd el e szegényt bőségeddel. Adj néki tudást, önts belé erőt minden hajnalon és védd őt oltalmad menedékében, hogy tévelygések ne béklyózzák, Ügyed szolgálatának szentelhesse magát, irányt mutathasson a csökönyösöknek, vezethesse a boldogtalanokat, megszabadíthassa a fogságban lévőket és megébreszthesse a közömböseket, hogy mind részesüljenek az áldásban, mit a Terád való emlékezés és dicsőítésed jelent. Te vagy a Hatalmas és A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet 8

13 az Erős. 4 Ötödik rész Bizonyos fizikai, szellemi és lelki képességek akkor kerülnek középpontba, amikor a fiatalok átlépik a 15-ik életévüket, az érettség korának küszöbét. A gyerekkori magatartások, gondolkodások és szokások szükséges hátrahagyásával új képességeket fejlesztenek ki. Ezeknek a képességeknek Isten Ügye szolgálata felé terelését a fiatalság virágkorában kell elkezdeni. Bahá u lláh azt mondja: Áldott az, ki fiatalságának virágkorában és élete csúcspontján felemelkedik, hogy a kezdet és a vég Urának Ügyét szolgálja, szívét pedig az Ő szeretetével díszíti fel. Az ily kegy megnyilvánulása nagyszerűbb, mint az egek és a föld megteremtése. Áldottak az állhatatosak, és jó azoknak, kik is szilárdak. 5 Az a szolgálat, amelyet a fiatalok egyes generációi adnak az Ügynek, nélkülözhetetlen annak előrehaladásához. Shoghi Effendi kiemeli a fiatalok hozzájárulásának a jelentőségét: Az Ügy jövőbeni fejlődését és növekedését illetően, a Védnök a hozzád hasonló fiatal és aktív bahá íokba helyezi minden reményét, és az ő vállukra helyezi azt a felelősséget, hogy fenntartsák az önzetlen szolgálat szellemiségét hívő társaik körében. Ezen szellemiség nélkül egyetlen feladatot sem lehet sikeresen véghezvinni. Azzal együtt pedig a győzelem, bármennyire nehezen kivívott is, elkerülhetetlen. 6 Vannak olyan jellemvonások, melyek a fiatalokat a szolgálatra különösképpen alkalmassá teszik. Ezekkel kapcsolatban az Igazságosság Egyetemes Háza egy, az összes Országos Szellemi Tanácshoz szóló üzenetében ezt írja: A fiatalok nehéz körülmények közti kitartása, életerejük és energiájuk, azon képességük, hogy alkalmazkodni tudnak a helyi állapotokhoz, hogy új kihívásokkal tudnak szembe nézni, és hogy képesek átadni lelkesedésüket és rajongásukat azoknak, akiket meglátogatnak, ötvözve ezt a bahá í fiatalok által felmutatott viselkedési mintával mindez az eltervezett projektek megvalósításának hatásos eszközeivé teszik őket. Valóban, ezeken a megkülönböztetett tulajdonságokon keresztül bármilyen olyan vállalkozás irányítóivá, illetve kezdeményezés mozgatóerőivé válhatnak, amelyben akár helyi, akár országos szinten részt vesznek. Várakozó tekintetünket a bahá í fiatalokra szegezzük. 7 Egészítsd ki a következő mondatokat a fenti idézet alapján: a. Azok, kik fiatalságuk virágkorában és életük csúcspontján felemelkednek. b. Azok, kik fiatalságuk virágkorában és életük csúcspontján felemelkednek és szívüket pedig az Ő szeretetével díszítik fel. 9 A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet

14 c. A felelősség, hogy az önzetlen szolgálat szellemiségét fenntartsák hívő társaik körében a vállán nyugszik. d. Az önzetlen szolgálat szellemisége nélkül, melynek fenntartása a fiatal és aktív bahá íok vállán nyugszik, egyetlen feladatot sem lehet. e. Az önzetlen szolgálat szellemiségén keresztül, melynek fenntartása a fiatal és aktív bahá íok vállán nyugszik az Ügy győzelme, bármennyire nehezen kivívott is. f. A fiatalok nehéz körülmények közti, és a projektek megvalósításának hatásos eszközeivé teszik őket. g. Mint a projektek megvalósításának hatásos eszközei, a fiatalok gyakorolhatják azon képességüket, hogy a helyi állapotokhoz, hogy az új kihívásokkal, és hogy lelkesedésüket és rajongásukat azoknak, akiket meglátogatnak. h. Megkülönböztetett tulajdonságaikon keresztül, a fiatalok bármilyen olyan vállalkozás, illetve kezdeményezés válhatnak, amelyben részt vesznek. Hatodik rész Számos fogalom társul általában a fiatalok által végzett szolgálathoz, melyek között szerepel a spontán cselekvés, a lelkesedés valamint a szabadság, hogy olyan lehetőségek után menjenek, melyek megragadják a képzeletet. Bár van valóságalapja annak, hogy ezeket a fogalmakat a szolgálathoz társítsuk, mégis gondot kell fordítanunk arra, hogy ne hangsúlyozzuk túl ezeket. Nagyon könnyen szokássá válhat az, hogy a fiatalok tevékenységeit izgalmas események sorozatára korlátozzuk, megfeledkezvén azon értékről, amellyel a folyamat természetének a megértése bír, valamint figyelmen kívül hagyva annak szükségességét, hogy a szisztematikus cselekvés fegyelmét meg kell tanulni. A kurzust veled együtt tanulmányozó barátaiddal együtt, gondolkodjatok el olyan, a fiatalok által végzendő szolgálati tevékenységről, melyek közvetlenül járulnak hozzá a Hit előrehaladását biztosító szisztematikus folyamatok egyikéhez! Ilyen például a gyerekek szellemi nevelése, a közösségi élet megerősítése és az emberi erőforrások fejlesztése. Nem hoznak-e örömöt ezek a tevékenységek? Nem engednek-e utat kellő mértékű spontán cselekvésnek? A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet 10

15 Hetedik rész Gyakran halljuk, hogy a fiatalság kora a felkészülés ideje. Ez az állítás valóban igaz. Az Igazságosság Egyetemes Háza, utalva a mai világban szükséges változásokra, ezt írja: a társadalom működésében bekövetkezendő átalakulás bizony nagy mértékben attól függ, hogy a fiatalok milyen hatékonyan készülnek majd fel arra a világra, amelyet örökölni fognak. 8 Fontos, hogy feltegyük a kérdést, hogy a fiatalok hogyan tudnak legjobban felkészülni azokra a rájuk váró kötelességekre, melyeket örökölni fognak. Ez a kérdés gyakran más olyan kérdést is felvet, melyek a Hit szolgálata és a tanulmányok folytatása legyen az akár tudományos, szakmai vagy diplomás képzés közötti kapcsolatra vonatkoznak. Különösképpen, gyakran nem világos az, hogy a fiatalok mekkora energiát szenteljenek külön-külön mindegyikre. A nekik adott egyik szélsőséges tanács az, hogy teljes mértékben tanulmányaiknak szenteljék magukat, és várjanak addig, amíg több élettapasztalatot szereznek, mielőtt a Hit szolgálatával komolyabban kezdenének el foglalkozni. A másik szélsőség arra bátorítani őket, hogy mondjanak le bárminemű formális tanulásról és energiájukat kizárólag a szolgálatnak szenteljék főképp most, a hatalmas lehetőségek idején. Természetesen mindkét szélsőséget kerülni kell. Az alábbiakban az Írásokból vett néhány idézet található, melyek segítenek benneteket abban, hogy ezen a problémakörön elgondolkozzatok. Miután ezeket elolvastátok, az utánuk következő részben írjátok le a saját megértéseteket arról, hogy a fiatalok hogyan álljanak a tanulás és a szolgálat kérdéséhez. Az, hogy a Hitnek szentelt szolgálat minden Bahá í fiatal életének központjában kell hogy legyen, sok szövegrészből, mint például a Védnök nevében írt következő idézetből is világosan kiderül: A fiataloknak el kell szakadniuk a világ minden dolgától, és a Szentlélek lendületes ereje kell, hogy eltöltse őket; fel kell emelkedniük, hogy terjesszék az Üzenetet és megébresszék a szíveket. 9 A következő, Shoghi Effendi nevében írt idézet arra vonatkozik, hogy a jövőre való felkészülésük részeként a fiataloknak szükségük van az intellektuális és szellemi képességeik fejlesztésére. Az ő reménye ahogy a barátoké is az, hogy mind számban mint pedig 11 A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet

16 szellemiségben növekedjetek. A mindannyiunk számára oly drága Ügy jövője a most felnövő generáció energiáin és lelkesedésén múlik. Ti vagytok azok, akik hamarosan arra lesztek hivatottak, hogy felvállalják ennek felelősségét és hogy magatokra vállaljátok a Hit terjesztését. Ehhez azonban jól fel kell szerelkeznetek. Szükséges, hogy mind intellektuálisan mind lelkileg egyenlő mértékben fejlettek legyetek. 10 Az Igazságosság Egyetemes Házának egyik levele ezt tovább magyarázza: Bárki számára, legyen akár bahá í vagy sem, fiatalságának évei azok, amikor is sok olyan döntést hoz, melyek későbbi életmenetét meghatározzák majd. Nagy valószínűséggel ezekben az években választja meg élethivatását, végzi el tanulmányait, kezdi megkeresni kenyerét, megházasodik és saját családjának alapításába kezd. De mindközül a legfontosabb az, hogy ez azon időszak, amikor az elme a legjobban kutat és hogy az egyén ekkor sajátítja el azokat a lelki értékeket, melyek jövőbeni viselkedése iránymutatóivá válnak. 11 És az Igazságosság Egyetemes Háza nevében írt egy másik levél, mely a következő idevonatkozó útmutatást adja: Sok fiatal találta úgy, hogy a Hit szolgálatának szentelt időszak, akár a saját országukban, akár külföldön kitünő eszköze annak, hogy tudást és tapasztalatot szerezzenek, és ez az Ügynek szentelt élet előkészületének bizonyul. Mindemellett ügyelni kell annak biztosítására is, hogy azon fáradozásokban, melyek a fiatalokat a szolgálat magaslataiba segítik eljutni, ne érezzék magukat arra indíttatva, hogy a jövőre való saját felkészülésüket figyelmen kívül hagyják. Egy olyan időszak, melyet a Hit szolgálatának teljes munkaidőben szentelnek, természetesen felkészülésük egyik fontos része lehet. Az, hogy ők vajon tanulmányaik vagy karrierjük egy olyan pontjához értek-e, ahol egy effajta szolgálatot fel tudnak vállalni, olyan kérdés, melyet minden egyes esetben külön kell eldönteni, a szülőkkel, a barátokkal és a Hit intézményeivel való tanácskozás során. Mindegyik esetben kellő fontossággal bír, hogy az egyén az általa elérhető lehetőségekhez mért oktatásban részesüljön, és hogy a megélhetéséhez szükséges hivatást vagy szakmát elsajátítson. Mégis, a fiatalság gyümölcsöző éveinek kizárólag csak a felkészülés egyik állomásaként való meghatározása olyan, mintha figyelmen kívül hagynánk azokat a kreatív energiákat, melyek a fiatalok számára oly bőséggel rendelkezésre állnak. Elvégre is, a Hit oly sok korai hőse volt fiatal férfi és nő, kik felemelkedtek, hogy Imádottjuk ösvényén a legnagyobb tetteket hajtsák végre. 12 Most pedig írjatok le egy rövid megállapítást, ami a fenti gondolatokkal kapcsolatos megértéseteket tükrözi: A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet 12

17 _ Nyolcadik rész Nem kétséges, hogy az általad a fenti részben írt állítás hangsúlyozza, hogy milyen fontos a fiatalok számára megfelelően felkészülni arra a világra, melyet örökségül kapnak - tudományos oktatásban való részvétel, szakképesítés vagy diplomás szakmai képzés által. De bizonyára azt is megjegyezted, hogy a tanulás ideje alatt nem lehet a Hitnek szentelt szolgálatot felfüggeszteni. Ahogy az ember idősödik egy ilyen hozzáállás a jövőben állandósulhat és az egyén végül odajut, hogy egész életében azokra a megfelelő körülményekre vár, amikor is komolyan kezdhet el szolgálni. Ez, a tanulás és a szolgálat közötti kapcsolatról alkotott vélemény akkor merülhet fel, ha az oktatást csupán csak az elméleti műveltséggel kapcsolatosan definiálják. Az effajta gondolkodásmód könnyen elkerülhető, ha a szolgálatot úgy tekintjük ehelyett, mint a tudás alkalmazásának és az értelem fejlődésének egyik színtere, és a szolgálatot nem csupán mint a jövőre való felkészülés bármely egészséges folyamatának egyik, hanem inkább annak központi részének tartjuk. Valóban, ha az Ügynek szentelt szolgálat a fiatalság virágkorában kezdődik el, akkor ez irányadó elvvé válik az ember egész életében és képessé teszi őt arra, hogy önmagának helyes irányt vázoljon fel, és hogy tartsa is ezt az irányt. Ez a felismerés természetes módon vezet azokhoz a kérdésekhez, hogy a fiataloknak milféle felkészülésre van szükségük ahhoz, hogy szolgálati képességüket növelni tudják. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha a fiatalok a Bahá í közösség sokféle eseményein és tevékenységein vesznek részt, - idesorolván azokat is, melyek azon természetes vágyukat elégítik ki, hogy együtt szórakozzanak, - akkor képességeket fejlesztenek ki, és megfelelően készítik fel magukat az Ügynek szentelt életre. Mégis, az Írások azt sugallják, hogy egy effajta hétköznapi tanulási folyamat, bár szükséges, mégsem elegendő. Ha gondosan megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy Shoghi Effendi a tanításokban kifejezte azon vágyát, hogy a fiatalok műveltekké és jól képzettekké váljanak, és hogy a Hit ismeretében mélyreható és alapos tudást szerezzenek. Az Igazságosság Egyetemes Házának sok üzenete beszél hasonló kifejezésmódban. Természetesen 1996-ban, a Négyéves Terv kezdetén, az Igazságosság Háza az egész világban létrehozandó intézeti hálózat megteremtésére szólított fel, felruházva ezt azzal a felelősséggel, hogy az Ügy emberi erőforrásait előírt programokon keresztül fejlesszék. Azóta, a Bahaí ok szisztematikus tanulási folyamatban vesznek részt mindenhol, hogy szolgálati képességeiket fejlesszék, és a fiatalok ennek a felkészülési folyamatnak az előterében maradtak. Egy nemzetközi ifjúsági konferencia résztvevőihez, az Igazságosság Háza a következőket írta: Most, hogy az intézeti folyamat működése minden egyes országos közösségetek életének a lényeges részévé vált, az Igazságosság Egyetemes Háza reméli, hogy képesek lesztek arra, hogy folyamatosan fejlesszétek azon képességeiteket, hogy a régiótokban az Ügy sokrétű szükségleteire válaszoljatok. A szolgálatnak bármely ösvényén munkálkodjatok is, ne veszítsétek szem elől a Négyéves Terv központi célját. Lelkesen tanítsatok, vegyetek részt az intézeteitek által felajánlott tanfolyamokon, tanuljatok meg ugyanezen kurzusok tanáraivá válni, azon tömegek számára, kik belépnek a Hitbe. Számszerint növekedjetek, és 13 A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet

18 emelkedjetek fel, hogy hasznosítsátok azon lelki erőket, melyek felvillanyozzák nemzedéketeket. 13 Kilencedik rész Ahogy azt a két előző részben láthattuk, bármilyen helyzetet veszünk is fontolóra vigyáznunk kell arra, hogy nehogy azt olyan módon szedjük darabokra, hogy közben életünk különböző aspektusait részekre kezdjük el tagolni, hiszen ez szükségtelen ellentmondásokhoz vezethet. Általánosságba véve, az emberi elme hajlamos azt a világot részekre szedni, amivel szemben találja magát. A valóság fizikai, társadalmi vagy szellemi túl hatalmas ahhoz, hogy megértsük azt a maga teljességében, ezért ésszerűen feldaraboljuk, hogy részeiben megértsük azt. Ugyanakkor, ha ez úgy történik, hogy közben a valóság egészét nem vesszük figyelembe, problémák támadnak. A különböző származású, színű, nemzetiségű és vallású emberek közötti konfliktusok példák azokra a problémákra, amelyek egy részleges életfelfogásból erednek. Mivel az emberi faj egysége valós, annak faji, etnikai vagy nemzetiségi határok mentén való felosztása az emberi elme szüleménye és történelmi körülmények eredménye. Ha nem vagyunk óvatosak, és az életünkben egy effajta darabokra tagoló hozzáállást veszünk fel, mindenféle, nagyrészt képzeletbeli kettősségeket hozhatunk létre. A munka, szabadidő, családi élet, lelki élet, anyagi élet, testi egészség, szellemi tevékenységek, egyéni fejlődés, csoportos fejlődés, stb.olyan szeletekké válnak, melyek együttesen alkotják létünket. Amikor az ilyen részeket valósnak fogadjuk el, úgy érezzük, hogy többfelé szakadunk megpróbálva válaszolni arra, amit mi az élet ezen különböző oldalai által támasztott igényeinek tartunk. Látszólag olyan egymásnak ellentmondásos célok zavarnak meg bennünket, mint: Feláldozzam a családi életemet, hogy az Ügyet szolgáljam? Nem fogja-e a Hit szolgálata gátolni az erőfeszítéseimet, hogy a gyerekeimet felneveljem? Azért, hogy az általunk létrehozott ellentéteket feloldjuk, néha megpróbáljuk egyenlően megosztani időnket a velünk szemben támasztott különféle elvárások között. Más alkalmakkor kötelezettségeinket fontossági sorrendbe tesszük, és energiánkat pedig arra összpontosítjuk, amit egy adott pillanatban a legfontosabbnak hiszünk. Természetesen szükséges, hogy időnket és energiánkat gondosan megosszuk a különféle tevékenységek között. De ez csak akkor eredményes, ha tudatában maradunk annak, hogy életünk számos aspektusa egymással szoros összefüggésban áll. Ha elmulasztjuk azt, hogy a dolgokat egészében lássuk, a részek között létrehozott feszültség aggódást és emellett még zűrzavart is kelt. Az alábbiakban az élet különböző aspektusai vannak párba állítva, amelyeknek egymást erősíteniük kellene, néha azonban úgy gondoljuk, hogy ezek egymással összeütközésben állnak. A párokat követő állítások mindegyikéről döntsd el, hogy olyasféle gondolkodást képvisel-e, amely egy egységben lévő életmódot segít elő, vagy pedig a részekre bontás felé való hajlásra utal! Ennek megfelelően jelöld meg azt, hogy I (igaz) vagy H (hamis) 1. Család és munka A családi életem meg fogja sínyleni, ha keményen végzem a munkámat. Gyakran megbeszélem a családommal a munkában elért eredményeimet és azokat a kihívásokat, amelyekkel ott szembe kell néznem. Természetesen a nők jeleskedhetnek karrierjükben, de a gyerekek ennek mindig megfizetik az árát A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet 14

19 Ha gyermekeimet jól szeretném felnevelni, akkor majd le kell tennem a hivatásomról. A hivatásomban előre tudok haladni, és az otthoni kötelességeimet is teljességgel el tudom látni. 2. Tanulás és az Ügy szolgálata Választanom kell az úttörőség és a tanulás között, mivel nem lehetséges mindkettőt együtt csinálni. A tanulmányi előmenetel a szolgálat mezejére való lépés előfeltétele. A tudás, amit a tanulmányaim során szerzek, érték a szolgálat mezején, a tapasztalat pedig, amire a szolgálat arénájában teszek szert, növeli képességeimet. Fel kell adnom a tanulmányaimat, ha valóban az Ügynek akarom szentelni magam. Az egyik legnagyobb vágyam az, hogy megtanuljam alkalmazni a Hit tanításait olyan törekvésekben, melyek a világ jobbulására irányulnak. A szolgálat ideje, amelyet a Hit terjesztésének vagy egy Bahá í hit által inspirált társadalmi és gazdasági fejlesztő projektnek szentelek, segíteni fog abban, hogy megfelelő tanulmányi területet válasszak. 3. Értelmi fejlődés és a lelki tulajdonságok fejlesztése Az igazság független keresése az elme művelését igényli, akárcsak a lelki tulajdonságok megszerzését. A Hit másoknak való tanítása során csak szeretnünk kell az embereket; amit mondunk, az nem fontos. Az értelmi fejlődéshez igazságosságra, őszinteségre és az előítélettől való mentességre van szükség. A lelki fejlődéshez meg kell feledkeznünk az értelmünkről Az elménk és a szívünk nem független egymástól; egy valóságnak a léleknek az egymást kiegészítő és kölcsönhatásban álló megjelenéseit képviselik. Α lelki tulajdonságok a tudatosság és a jó cselekedetek gyakorlása által fejlődnek. 4. Anyagi élet és szellemi élet Meg kell tagadnom magamtól az anyagi örömöket azért, hogy lelkileg 15 A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet

20 fejlődjni tudjak. A lelki dolgokat félre kell tennünk idősebb korunkra; fiatalkorunk alatt minden lehetőséget ki kell használnunk, hogy anyagilag előrébb jussunk. Αz emberek anyagi szükségleteit kell ahhoz előszőr kielégíteni, hogy készen legyenek figyelmet szentelni a lelki dolgokra. Az életem célja ebben az anyagi létben az, hogy fejlesszem a lelki tulajdonságaimat és képességeimet. Élveznünk kell azokat az áldásokat, melyeket a világ nyújt, de ne engedjük meg, hogy a földi vágyak elragadják szívünket, és megakadályozzanak bennünket abban, hogy egyre közelebb kerüljünk Istenhez. Tizedik rész Ebben a fejezetben nem annyira azokat a tulajdonságokat fogjuk megvizsgálni, melyek a fiatal serdülőkre jellemzőek, hanem azokat a fiatal férfiakra és nőkre vonatkozó jellemvonásakat, melyekkel az Írások utalásai szerint ők majd felnőttként kell, hogy rendelkezzenek. Ezt a felfedezést két idézet tanulmányozásával kezdtük, melyek e jellemvonások némelyikébe adtak betekintést. Azután láttuk, hogy a 15. életév az ember életében egy különleges pontnak számít, hiszen ez az érettség küszöbét jelenti, mikor új erők és képességek kerülnek a középpontba. Tudjuk, hogy a fiatalok milyen jelentőségteljes szerepet játszhatnak az Ügy életében és milyen fontos az, hogy hatalmas képességeiket a Hit szolgálatára irányítsák. Azt is felismertük, hogy a fiataloknak szükségük van arra, hogy a jövőjükre tudatosan felkészüljenek, és hogy maga a szolgálat e felkészülési folyamat alapvető része tanulmányaikkal egyetemben. Mindkettő szükséges ahhoz, hogy megélhetésük biztosításához megfelelő tudást és képességeket szerezzenek és azok is, melyek növelik a képességeiket, hogy a Hit számára szolgálati tevékenységeket végezzenek. Talán hasznosnak találod, ha itt egy kicsit elidőzvén elmélkedsz azon, hogy mit tanultál eddig. Alul több állítást is találsz. Olvasd el őket egyenként, és döntsd el, hogy melyik igaz vagy hamis. Bár némelyik esetben a válasz egyértelmű lehet, reméljük, hogy a feladat egészére azért megfelelő figyelmet fordítasz. A feladat szándéka az, hogy olyan fogalmakon vezessen keresztül téged, melyek az eddig befejezett anyaggal kapcsolatban segítenek rendszerezni gondolataidat. a. Az egyén számára a 15. életév az érettség korának elérését jelenti, de ez inkább csak egy szimbolikus jelzés és az egyén életét nem változtatja meg jelentős módon. b. A legtöbb fiatal éretlen, és nem tud nagyobb felelősséget magára vállalni; könnyen eltéríthetőek és nem lehet rájuk számítani. A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet 16

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalkozás vezetéséről és irányításáról szóló intelmek Budapest, 2014. Április Az AKC az MCS Kft. saját márkája! MCS Management & Controlling-Service

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Tehetséggondozás a munkahelyen

Tehetséggondozás a munkahelyen Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK szegénység evangéliuma bővölködés teológiája sáfárság a nekünk adott javak gonoszok jár nekem felelősséget jelent azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Bahá í imák gyerekeknek

Bahá í imák gyerekeknek Bahá í imák gyerekeknek Magyarországi Bahá í Közösség Országos Szellemi Tanácsa, Budapest, 2013 ISBN 978-963-87806-5-2 Nyomdai ügyintézés: Mesterprint Nyomda Kft. Áldott az a pont, az a ház, az a hely,

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Kölcsönös megértés a szervezetekben

Kölcsönös megértés a szervezetekben Bevezetés Kölcsönös megértés a szervezetekben Az üzleti kommunikációról szóló könyvek nagyobb része az eredményes kommunikáció olyan modelljével dolgozik, amelyben az eredmény a közlés eredményét jelenti,

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV

TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV 1. A tanulási mintázat kérdőív... 215 2. A hallgatói élettörténetek gyűjtésének kutatási eszköze... 223 3. A tanulási orientációk állításainak újrarendezési kísérlete faktoranalízis segítségével (N=1004)...

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTÉS HATÉKONY D R. F I N N A H E N R I E T T A

VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTÉS HATÉKONY D R. F I N N A H E N R I E T T A HATÉKONY VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTÉS D R. F I N N A H E N R I E T T A A VEZETÉS ÖT SZINTJE Tudatos vezetői fejlesztés a pályafutás során: 1. Pozíció 2. Elfogadás 3. Termelékenység 4. Emberek fejlesztése 5.

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Corvina Általános Iskola az alábbi intézményegységekből épül fel: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012.

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012. Kézikönyv egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz 1 Mi az, amin a legtöbbet bosszankodunk? Az értékesítőink teljesítményének hektikusságán és az állandóan jelenlévő fluktuáción. Nincs elég létszámunk

Részletesebben

Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban" PM-0439-1304-BS

Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban PM-0439-1304-BS Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban" PM-0439-1304-BS Intézmény, időpont: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető oktató neve: Kovácsné Patyik Gabriella Korcsoport/ osztály: felnőtt képzés

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata mari szerzői kiadása - Budapest 2012 ISBN 978-963-08-4652-3 Semmilyen jog nincs fönntartva!

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER A jó nevelés azt jelenti, hogy helyesen reagálunk gyermekünk helytelen viselkedésére (John Rosemond) FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ 2014.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben