A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása"

Átírás

1 A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet NYOMTATÁS- ELŐTTI KIADÁS KIDOLGOZÁS ALATT PP VÁLTOZAT április 29. Ruhi Intézet

2 Copyright 2006 by the Ruhi Foundation, Colombia All rights reserved PP változat, 2009 április Ruhi Intézet A. A Cali Columbia Tel: Website:

3 A Ruhi Intézet egy, a Bolíviai Országos Szellemi Tanács fennhatósága alatt működő oktatási intézmény. Célja, hogy a kolumbiai nép szellemi, társadalmi és kulturális haladása mellett elkötelezett emberi erőforrásokat fejlesszen. Az elmúlt évtizedek folyamán az Intézet által kidolgozott anyagokat a világ minden részén egyre több ország bahá í közössége kezdte el használni. A tanterv fejlesztésében a Ruhi Intézet nem a hagyományos megközelítést használja, (tervezéskipróbálás-értékelés lineáris egymásutánisága). Ehelyett, az anyagok megírásának első fázisa akkor indul, mikor helyi szinten összegyűlik a tapasztalat olyan szolgálati cselekményekkel kapcsolatban, amelyek már magukban is válaszok a terjeszkedés és megszilárdítás igényeire. Az anyagok ezekből a tapasztalatokból nőnek ki, és ezek kifejeződései. Egyrészt azokat a tanulságokat öntik formába, amelyek az Írásoknak egy bizonyos szolgálati területen való alkalmazásából fakadnak, másrészt pedig eszközök ezeknek a tanulságoknak a rendszerbe foglalására. A megközelítést a Learning About Growth (Tanuljunk a növekedésről) c. kis anyagban az alábbiakban írták le: Miután megfogalmazódik egy bizonyos képzési igény, összeáll egy kicsi, a helyszínen dolgozó csoport, tanácskoznak egymással, kidolgoznak egy képzési elképzelést, és azt a gyakorlatban is kipróbálják. Az eredményeket elemzik, értékelik és megtanácskozzák; ennek a tanácskozásnak a fényében módosítják az elképzelést, azt is kipróbálják, majd újra végiggondolják, módosítják, alakítják, stb. A tanterv-fejlesztés ezen módszerében a cselekvés soha nem vár arra, hogy véglegesen elkészüljön és kiértékeljék az elkészült tananyagot. A képzés minden lépésében a rendelkezésre álló legjobb anyagokat használják, annak a meggyőződésnek az alapján, hogy a célnak egyre jobban megfelelő tantervet csak fokozatosan, a Bahá u lláh Kinyilatkoztatásának fényében történő gyakorlaton és értékelésen keresztül lehet kifejleszteni. Ettől függetlenül, nem olyan módszerről van szó, mikor néhány egyén saját belső használatára fejleszt anyagokat, és így egy bizonyos ponton szükségessé válik, hogy minden egyes rész szerkezete és tartalma véglegesítésre kerüljön, hogy azt mások is bizalommal használhassák. A döntés az adott kurzus végleges anyagának közrebocsátásáról akkor születik, amikor a módosítások már észrevehetően elhanyagolhatóak. Fontos megjegyezni, hogy a tanácskozás, cselekvés és értékelés folyamatának különféle aspektusai egymással párhuzamosan valósulnak meg, és nem egymás után lineárisan, mely már magában is mesterségesnek tűnne. A gyakorlatban a fenti megközelítés a fejlesztés alatt álló anyag természetétől függően némileg eltérő formákat ölthet. Általánosságban azonban három állomás különböztethető meg, mielőtt az anyag végleges formában nyomtatásra kerülne: 1. Kezdeti körvonalak Ebben a fázisban a tanfolyam alig több, mint néhány alapvető koncepció és az Írásokból vett idézetek sorozata, amelyekről együttesen az a vélemény, hogy segítheti a tanulókat olyan képességek kifejlesztésében, amelyekre ahhoz lesz szükségük, hogy hatékonyan vehessenek részt egy adott szolgálati tevékenységben. Egy ideig egyének kis csoportjai az ötletek ezen kezdeti körvanalait használják az adott területen. 2. Nyers vázlat Ahogy a tevékenység fejlődik az anyag egyre csiszolódik és kezdi visszatükrözni az újonnan szerzett tapasztalatokat, magába foglalván a tevékenységből származó új gondolatokat is.

4 Gyakran előfordul, hogy némely fogalmat helyesbíteni kell, az Írásokból új részeket tesznek hozzá, vagy olyan egyszerű gyakorlatsorok kerülnek bemutatásra, melyek vagy az adott téma megértéséhez járulnak hozzá vagy egy fontos készségnek vagy megközelítésnek a fejlesztését segítik. A cselekvés és értékelés ezen egymást követő történésein keresztül a szétszórt elemek egy olyan felismerhető tanfolyammá kezdenek összeállni, amely a szolgálat során természetesen felmerülő elgondolások köré szerveződik. Ezt tekintjük általában a teljes anyag nyers vázlatának. 3. Nyomtatás előtti kiadás Idővel megszületik a kurzus kezdeti verziója, amelyet nyomtatás előtti kiadásban szélesebb körben is elérhetővé tesznek. Ennek használata folyamán nyilvánvalóvá válik, ha egyes részeket át kell helyezni, vagy egy-két gyakorlatot korrigálni kell így több egymást követő verzió is napvilágot láthat. A tanfolyam céljának eléréséhez azonban fokozatosan egyre kevesebb módosítás válik szükségessé, és ezen a ponton az anyag nyomdába kerül. Nagy örömmel bocsátunk a kiválasztott szervezetek és intézmények rendelkezésére egy olyan fejezetet, amely már elért a nyomtatás előtti kiadás állapotába. Ez az első fejezete egy jelenleg fejlesztés alatt lévő, három fejezetből álló könyvnek, melynek címe: A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása. Reméljük, hogy ennek a fejezetnek az ezen a ponton történő rendelkezésre bocsátása segíti majd azokat, akik erőfeszítéseik során fiatal serdülő csoportok szervezése iránt érdeklődnek. Ez az a korosztály, mely az emberiség jövője szempontjából a társadalom oly nagy fontossággal bíró részét képezi. Amint ennek a fejezetnek a használatán keresztül saját tapasztalatokra kezdtek szert tenni, arra bátorítunk benneteket, hogy a tanfolyam tartalmával kapcsolatos észrevételeiteket juttassátok el nekünk. Az ilyen, szélesebb körű tapasztalatok bevonása a tanfolyam-fejlesztés folyamatába kétségkívül gazdagítani fogja az anyagokat, és javítja azok hatásosságát is. Ruhi Intézet

5 Első rész A 12 és 15 életév közötti időszak különleges kor az ember életében, hiszen az egyén ezen évek alatt hagyja maga mögött gyerekkorát és megy keresztül komoly változásokon. Mivel az egyének ekkor még nem érik el ifjúkoruk teljes kibontakozását, ezért ebben az életkorban gyakran utalnak úgy rájuk, mint fiatal serdülőkre. A fiatal serdülők bevonása olyan programokba, amelyek a lelki és szellemi képességeik fejlesztésére törekszenek, valamint felkészítik őket a közösségeik ügyeiben való hatékony részvételre, az egyik legfontosabb szolgálati tevékenység közé tartozik. E könyv három fejezete olyan fogalmakra, képességekre, tulajdonságokra és viselkedési formákra összpontosít, amelyek a tapasztalat szerint mindazok számára szükségesek, akik szeretnének egy ilyen programot megvalósítani. A Ruhi Intézet által javasolt tevékenység sorozatok általában kis csoportokban szerveződnek helyi szinten. Minthogy te vagy a csoport erőfeszítéseinek a serkentője, jónéhány fiatal fog rád úgy tekinteni, mint egy mentorra azok a fiatalok, akik viszonylag hamarosan elérik a 15-ik életévet, az érettség küszöbét, amikor is új felelősségeket vállalnak majd fel. Ebben az első fejezetben nem annyira a fiatal serdülők tulajdonságain fogunk elgondolkodni, hanem inkább azon, hogy a Hit Írásai szerint nekik felnőve milyen fiatalokká kellene válniuk. Az általad tanulmányozott Írásokból világossá kell válnia, hogy számos olyan jellemvonás létezik, mely minden fiatal generációt meg kell hogy különböztessen, valamint hogy vannak bizonyos erők, melyeknek életüket formálniuk kell. Természetesen az is lehet, hogy te magad a tizes éveid végén vagy a húszas éveid elején járó fiatal vagy, amely esetben az ebben a fejezetben bemutatott anyag lehetőséget kínál számodra, hogy megvizsgáld saját céljaidat és prioritásaidat is. Kezdésként érdemes lenne, ha elgondolkodnál annak a fiatal serdülő csoportnak a tagjairól, akikkel hamarosan dolgozni fogsz. Próbálj felvázolni néhány olyan jellemvonást, amivel szeretnéd, hogy majd 15 évesen rendelkezzenek, miután elvégezték azt a hároméves programot, amelyet lelki megerősítésük érdekében te felvállasz. Az alábbi feladatok segítenek abban, hogy letisztázd magadnak azt a néhány eredményt, amelyet reményeid szerint a csoporttal majd elérsz. 1. Az általad elképzelt fiatalokat fogja-e jellemezni egy magas fokú céltudatosság a program elvégzésekor? Szerintük mi lenne ez a cél? 2. Mire összpontosítanák a legtöbb energiájukat? 3. Mi motiválná őket, hogy dolgozzanak céljaikért? 1 A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet

6 4. Elégedettek lennének-e a világ jelenlegi állapotával? Ha nem, akkor szerintük mit kellene megváltoztatni? Felvértezve éreznék-e magukat arra, hogy hozzájáruljanak egy ilyen változáshoz? 5. Az alábbiakban többféle állítás található, melyek a tanuláshoz való hozzáállást tükrözik. Az általad elképzelt fiatalokat mennyire jellemeznék ezek a megfogalmazások, miután befejezték a programot? Lehetséges válaszok: nagy mértékben, némileg, kissé, vagy egyáltalán nem. a. Szorgalmasak lennének, és megpróbálnák átültetni a gyakorlatba, amit tanulnak: b. Szokásuk lenne, hogy elgondolkozzanak cselekedeteik eredményein: c. Nyitott lenne a gondolkodásuk és alázatosan állnának a tanuláshoz: d. Égnének a vágytól, hogy lelki képességeiket fejlesszék: e. Vágynának arra, hogy kiváló eredményeket érjenek el a tanulásban: f. Szenvedélyesen tanulmányoznák a természet- és bölcsészettudományokat: g. Szenvedélyesen tanulmányoznák a Hitet: h. Lelkesedést mutatnának, hogy megtanulják a Hitet tanítani: i. Nagy fontosságot tulajdonítanának a tanulmányi eredményeiknek: j. Elfogadnák az emberek által általában igaznak tartott dolgokat: k. Ugyanakkora örömet merítenének abból, hogy megtanulnak az emberiség fejlődéséért dolgozni, mint abból, hogy mint egyének, megtanulják irányítani a saját intellektuális és lelki fejlődésüket: 6. Az alábbiak közül mely állítások jellemeznék az általad elképzelt fiatalok viselkedését? Jelöld meg azokat: Törekednének arra, hogy az Írásokban lefektetett minták szerint éljenek. A mintáik többé-kevésbé olyanok lennének, mint amiket a fiatalok többsége felvesz. A bahá í közösségben keresnének mintákat az életük irányításához. A Hit normái szerint törekednének felülkerekedni az élet kihívásain. Felismernék a hitük és cselekedeteik közötti ellentmondásokat, ha azok A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet 2

7 felmerülnek. Hinnének a Hit alapelveiben, a cselekedeteik azonban a társadalom elfogadott normáit tükröznék. Tartózkodnának a magasszintű normáktól annak érdekében, hogy megtalálják az egyensúlyt a Hit követelményei és azon társadalmi környezet elvárásai között, amelyben élnek. 7. A következő kérdések segítenek neked abban, hogy elgondolkodj azon, hogy mi a tiszta és szent élet jelentősége. Milyen mértékben fogják az általad elképzelt fiatalok megérteni ennek a közvetett hatásait? a. Könnyelmű lenne a viselkedésük? b. Ragaszkodnának a triviális és félrevezető örömökhöz? c. Eltérítenék-e őket a földi örömök? d. Követnék-e a divatot és mindenféle hóbortot, mégha azok ellentétben is állnának az erkölcsösség normáival? e. Szerintük a tisztaság csak a házasságon kívüli szextől való tartózkodást jelentené? f. Mérsékletességet tanúsítanának-e az öltözködési módjukban? g. Mérsékletességet tanúsítanának-e a beszédmódjukban? h. Mérsékletességet tanúsítanának-e olyan tevékenységekben, amelyekben a szórakozás kedvéért vesznek részt? i. Kitűnnének-e mérsékletességükkel és alázatosságukkal? j. Kitűnnének-e azzal, hogy mentesek a féltékenységtől és irigységtől? k. Kitűnnének-e tiszta erkölcsükkel, illedelmességükkel és józan gondolkodásukkal? l. Ügyelnének-e az alantasabb szenvedélyeik kordában tartására? 8. Miután ezek a fiatalok elvégezték a programot, mekkora akaraterővel rendelkeznének ahhoz, hogy véghezvigyék az alábbiakat? Döntsd el, hogy nagyon erős, elég erős vagy gyenge! a. Ellenállni a kísértéseknek: b. Felülkerekedni a kihívásokon: c. Kitartani a megpróbáltatások és nehézségek ellenére: d. Ellenállni azon nyomásoknak, amelyek azt igényelnék tőlük, hogy a Hit normáival ellentétesen cselekedjenek: 3 A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet

8 Második rész Forduljunk most az Írások néhány részletéhez, és vizsgáljuk meg, hogy azok hogyan jellemznek egy bahá í fiatalt! Abdu l-bahá azt mondja: Ó, Abdu l-bahá szerettei! Az ember életének megvan a maga tavaszideje és csodálatos dicsőséggel ruháztatott fel. Az ifjúkort az erő és életenergia jellemzi, s az emberi élet legszebb idejeként magaslik ki. Ezért aztán éjt-nappá téve törekednetek kell arra, hogy mennyei erővel felruházva, csodás szándéktól vezetve, valamint az Ő égi hatalma, mennyei kegyelme és megerősítése segítségével az emberiség világának díszeivé váljatok, és kitűnjetek azok közül, kik is az igaz tanulásra és Isten szeretetére indíttattak. Magasodjatok ki az emberek között szentségetekkel és a mindentől való elfordulásotokkal, célotok magasztosságával, nagylelkűségetekkel, elszántságotokkal, nemes gondolkodásotokkal, állhatatosságotokkal, emelkedett szándékotokkal és lelki tulajdonságaitokkal, hogy a felmagasztosulás és dicsőség eszközeivé váljatok Isten Ügye számára, és az Ő mennyei adományainak hajnalhelyei legyetek, hogy viselkedésetek összhangban álljon az Áldott Szépség tanácsaival és intéseivel legyen életem felajánlva az Ő szeretteiért -, s hogy bahá í tulajdonságokat és jellemvonásokat visszatükrözve másoktól különbözően kimagasodjatok. Abdu l-bahá buzgón várja, hogy mindegyikőtök az emberi tökéletesség vidékein vándorló rettenthetetlen oroszlánná és az erény mezein fújó pézsmaillatú szellővé váljon Egészítsd ki az alábbi mondatokat a fenti idézet alapján: a. Az ember életének tavaszideje ruháztatott fel. b. Az ifjúkort az és jellemzi. c. Az ifjúkor az emberi élet magaslik ki. d. Az ifjúkor éveiben éjt-nappá téve törekednünk kell arra, hogy felruházva, vezetve, és az Ő, és segítségével az emberiség világának váljunk. e. Az ifjúkor éveiben éjt-nappá téve törekednünk kell arra, hogy kitűnjünk azok közül, akik az és indíttattak. f. Az ifjúkor éveiben ki kell magasodnunk a és a. A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet 4

9 g. Az ifjúkor éveiben ki kell magasodnunk célunk. h. Az ifjúkor éveiben ki kell magasodnunk,, gondolkodásunkkal,, emelkedett és tulajdonságainkkal. i. Az ifjúkor éveiben a felmagasztosulás és dicsőség kell, hogy váljunk számára, és az Ő. j. Az ifjúkor éveiben törekednünk kell arra, hogy viselkedésünk álljon az Áldott Szépség és. k. Abdu l-bahá buzgón várja, hogy minden fiatal az vidékein vándorló és az mezein fújó. 2. Valószínűleg hallottad már a köztudat egy s más megnyilatkozásait, mely szerint a fiataloknak a szórakozásra kell koncentrálniuk, hiszen hamarosan úgyis az élet komoly dolgaival kell majd szembe nézniük. Ez láthatóan nem egyezik meg Abdu l-bahá fenti kijelentésével. Milyen feltételezések szolgálnak ennek a közvéleménynek az alapjául? Beszéld meg ezt a kérdést azzal a baráti csoporttal, akikkel ma együtt tanulmányozod ezt az anyagot, és írd le az általatok levont következtetéseket! Harmadik rész A következő imában Abdu l-bahá kifejezi némely reményét a bahá í fiatalok iránt: Ó, Te kedves Úr! Adj kegyelmedből mennyei szárnyakat ezen fiatal madarak mindegyikének, és ruházd fel őket olyan lelki erővel, hogy keresztül szárnyalhassanak ezen határtalan téren és felrepülhessenek az Abhá Királyság magaslataiba. 5 A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet

10 Ó, Uram! Erősítsd meg eme törékeny csemetéket, hogy mindegyikük zöldellő és virágzó gyümölcsfává váljék. Tedd eme lelkeket győzedelmessé mennyei seregeid hatalma által, hogy szétmorzsolják a tévelygés és tudatlanság erőit, és kibontsák a barátság és útmutatás lobogóját az emberek között; hogy miként a tavasz frissítő fuvallatai, felüdítsék és serkentsék az emberek lelkének fáit, s a tavaszi záporhoz hasonlatosan zölddé és termékennyé változtassák azon vidék mezőit. Te vagy a Hatalmas és Erős. Te vagy az Adományozó és a Mindeneket Szerető Egészítsd ki az alábbi mondatokat a fenti idézet alapján! a. Abdu l-bahá az ifjúkoruk kezdetén lévőket fiatal madarakhoz hasonlítja, akiknek szükségük van, és azt kéri Istentől, hogy ruházza fel őket olyan, hogy keresztül ezen határtalan téren és az Abhá Királyság. b. Az ifjúkoruk kezdetén lévőket törékeny hasonlítja, és azért könyörög Istenhez, hogy erősítse meg őket, hogy mindegyikük és váljék. c. Arra kéri Istent, hogy tegye őket győzedelmessé, hogy szétmorzsolják a és, kibontsák a és. d. Azért imádkozik, hogy miként a frissítő, felüdítsék és az fáit, s a hasonlatosan változtassák azon vidék mezőit. és 2. Az imában Abdu l-bahá azt kéri Istentől, hogy ruházza fel a fiatalokat lelki erővel. Az alábbiak közül melyeket társítanád a lelki erővel? magasztos cél Istenben való bizodalom erkölcsös élet ravaszság versenyképesség együttérzés becsületes jellem A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet 6

11 világi ambíciók nagylelkűség tiszta szándék társadalmi pozíció utáni vágyakozás Isten szeretete a luxushoz való vonzódás 3. Az imában Abdu l-bahá azt kéri Istentől, hogy tegye képessé a fiatalokat arra, hogy szétmorzsolják a tévelygés és tudatlanság erőit. Döntsd el, hogy az alábbiak közül melyek segítik a fiatalokat ezen erők elleni küzdelmükben! az előítélet legyőzésének képessége a gondolati egységhez való hozzájárulás képessége mások manipulálásának képessége képesnek lenni megkülönböztetni a jót a rossztól mély gondolatok érthető kifejezésének képessége az anyagi javak jóra való felhasználásának képessége mások ellenőrzésének képessége az alantas sugalmazások legyőzésének képessége elfogulatlan ítélőképesség az igazságosság elősegítésének képessége 4. Az imában Abdu l-bahá azt kéri Istentől, hogy tegye képessé a fiatalokat arra, hogy kibontsák a barátság és útmutatás lobogóját. Döntsd el, hogy az alábbiak közül melyek segítik a fiatalokat ezen erőfeszítésükben! baráti kötelékek kialakításának képessége a megpróbáltatások és nehézségek legyőzésének képessége képesnek lenni felismerni mások hibáit és hiányosságait képesnek lenni mások hibáit elnézni a társadalom önzetlen szolgálatának képessége képesnek lenni mások sikerének örülni képesnek lenni másokba reményt ültetni az előítélet legyőzésének képessége az önös érdek előrevitelének képessége a képesség, hogy a közösség jólétét elősegítsük 7 A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet

12 Negyedik rész Az idézetek, amelyeket az előző két fejezetben tanulmányoztunk, betekintést adnak néhány olyan jellemvonásba, amellyel egy bahá í fiatalnak rendelkeznie kell. Nyilvánvalóan, mire a fiatalok elérik a 15-ik életévüket, sokat várnak el tőlük. Valóban, tudjuk, hogy az Írások úgy utalnak a 15-ik életévre mint az érettség kezdetére. Ez az az életkor, amikor a Bahá í törvények az egyén számára kötelezővé válnak, mint például azon törvények, melyek az imára és a böjtre vonatkoznak. Az érettség felé vezető útról Abdu l-bahá kijelenti: A karonülő gyermek különböző fejlődési szakaszon megy át, melyek mindegyikében növekszik és fejlődik, mígnem teste eléri az érettség korát. Elérkezve ezen állomásra szert tesz arra a képességre, hogy lelki és szellemi tökéletességeket nyilvánítson ki. Megértésének, értelmének és tudásának fényei láthatóvá válnak benne, lelki képességei pedig feltárulnak A fiatalakra utaló sok olyan gondolat létezeik, melyeket Abdu l-bahá fenti megállapítása szerint lehetne megvizsgálni. Az alábbi gondolatok közül, szerinted melyik vonatkozik egy tizenöt éves korú fiatalra? rendelkezik azzal a lelki képességgel, hogy elmélkedjen az élet és a halál jelentésén. mély tartalmú témákat csak akkor képes fontolóra venni, ha azok mókás köntösbe vannak öltöztetve. rendelkezik azzal a szellemi képességgel, hogy elemezze az életét befolyásoló erőket. rendelkezik azzal a képességgel, hogy szorgalmasan kezdjen el dolgozni. rendelkezik azzal a lelki képességgel, hogy nehéz kihívásokat győzzön le. rendelkezik azzal a képességgel, hogy lelki és erkölcsi foglalkozásokat tartson gyerekeknek. rendelkezik azzal a képességgel, hogy a Hit tanításait és alapelveit ékesszólóan és meggyőződéssel magyarázza el. nem igényli a szülői támogatást és szeretetet. fel tudja vállalni a felelősséget a bahá í törvények betartásáért. rendelkezik azzal a szellemi képességgel, hogy megértsen társadalmi folyamatokat. a társadalom számára jelentőséggel bíró szolgálatban tud részt venni. 2. Tanuld meg az alábbi imát kívülről: Ó, Uram! Tedd e fiatal lelkét sugárzóvá és lásd el e szegényt bőségeddel. Adj néki tudást, önts belé erőt minden hajnalon és védd őt oltalmad menedékében, hogy tévelygések ne béklyózzák, Ügyed szolgálatának szentelhesse magát, irányt mutathasson a csökönyösöknek, vezethesse a boldogtalanokat, megszabadíthassa a fogságban lévőket és megébreszthesse a közömböseket, hogy mind részesüljenek az áldásban, mit a Terád való emlékezés és dicsőítésed jelent. Te vagy a Hatalmas és A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet 8

13 az Erős. 4 Ötödik rész Bizonyos fizikai, szellemi és lelki képességek akkor kerülnek középpontba, amikor a fiatalok átlépik a 15-ik életévüket, az érettség korának küszöbét. A gyerekkori magatartások, gondolkodások és szokások szükséges hátrahagyásával új képességeket fejlesztenek ki. Ezeknek a képességeknek Isten Ügye szolgálata felé terelését a fiatalság virágkorában kell elkezdeni. Bahá u lláh azt mondja: Áldott az, ki fiatalságának virágkorában és élete csúcspontján felemelkedik, hogy a kezdet és a vég Urának Ügyét szolgálja, szívét pedig az Ő szeretetével díszíti fel. Az ily kegy megnyilvánulása nagyszerűbb, mint az egek és a föld megteremtése. Áldottak az állhatatosak, és jó azoknak, kik is szilárdak. 5 Az a szolgálat, amelyet a fiatalok egyes generációi adnak az Ügynek, nélkülözhetetlen annak előrehaladásához. Shoghi Effendi kiemeli a fiatalok hozzájárulásának a jelentőségét: Az Ügy jövőbeni fejlődését és növekedését illetően, a Védnök a hozzád hasonló fiatal és aktív bahá íokba helyezi minden reményét, és az ő vállukra helyezi azt a felelősséget, hogy fenntartsák az önzetlen szolgálat szellemiségét hívő társaik körében. Ezen szellemiség nélkül egyetlen feladatot sem lehet sikeresen véghezvinni. Azzal együtt pedig a győzelem, bármennyire nehezen kivívott is, elkerülhetetlen. 6 Vannak olyan jellemvonások, melyek a fiatalokat a szolgálatra különösképpen alkalmassá teszik. Ezekkel kapcsolatban az Igazságosság Egyetemes Háza egy, az összes Országos Szellemi Tanácshoz szóló üzenetében ezt írja: A fiatalok nehéz körülmények közti kitartása, életerejük és energiájuk, azon képességük, hogy alkalmazkodni tudnak a helyi állapotokhoz, hogy új kihívásokkal tudnak szembe nézni, és hogy képesek átadni lelkesedésüket és rajongásukat azoknak, akiket meglátogatnak, ötvözve ezt a bahá í fiatalok által felmutatott viselkedési mintával mindez az eltervezett projektek megvalósításának hatásos eszközeivé teszik őket. Valóban, ezeken a megkülönböztetett tulajdonságokon keresztül bármilyen olyan vállalkozás irányítóivá, illetve kezdeményezés mozgatóerőivé válhatnak, amelyben akár helyi, akár országos szinten részt vesznek. Várakozó tekintetünket a bahá í fiatalokra szegezzük. 7 Egészítsd ki a következő mondatokat a fenti idézet alapján: a. Azok, kik fiatalságuk virágkorában és életük csúcspontján felemelkednek. b. Azok, kik fiatalságuk virágkorában és életük csúcspontján felemelkednek és szívüket pedig az Ő szeretetével díszítik fel. 9 A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet

14 c. A felelősség, hogy az önzetlen szolgálat szellemiségét fenntartsák hívő társaik körében a vállán nyugszik. d. Az önzetlen szolgálat szellemisége nélkül, melynek fenntartása a fiatal és aktív bahá íok vállán nyugszik, egyetlen feladatot sem lehet. e. Az önzetlen szolgálat szellemiségén keresztül, melynek fenntartása a fiatal és aktív bahá íok vállán nyugszik az Ügy győzelme, bármennyire nehezen kivívott is. f. A fiatalok nehéz körülmények közti, és a projektek megvalósításának hatásos eszközeivé teszik őket. g. Mint a projektek megvalósításának hatásos eszközei, a fiatalok gyakorolhatják azon képességüket, hogy a helyi állapotokhoz, hogy az új kihívásokkal, és hogy lelkesedésüket és rajongásukat azoknak, akiket meglátogatnak. h. Megkülönböztetett tulajdonságaikon keresztül, a fiatalok bármilyen olyan vállalkozás, illetve kezdeményezés válhatnak, amelyben részt vesznek. Hatodik rész Számos fogalom társul általában a fiatalok által végzett szolgálathoz, melyek között szerepel a spontán cselekvés, a lelkesedés valamint a szabadság, hogy olyan lehetőségek után menjenek, melyek megragadják a képzeletet. Bár van valóságalapja annak, hogy ezeket a fogalmakat a szolgálathoz társítsuk, mégis gondot kell fordítanunk arra, hogy ne hangsúlyozzuk túl ezeket. Nagyon könnyen szokássá válhat az, hogy a fiatalok tevékenységeit izgalmas események sorozatára korlátozzuk, megfeledkezvén azon értékről, amellyel a folyamat természetének a megértése bír, valamint figyelmen kívül hagyva annak szükségességét, hogy a szisztematikus cselekvés fegyelmét meg kell tanulni. A kurzust veled együtt tanulmányozó barátaiddal együtt, gondolkodjatok el olyan, a fiatalok által végzendő szolgálati tevékenységről, melyek közvetlenül járulnak hozzá a Hit előrehaladását biztosító szisztematikus folyamatok egyikéhez! Ilyen például a gyerekek szellemi nevelése, a közösségi élet megerősítése és az emberi erőforrások fejlesztése. Nem hoznak-e örömöt ezek a tevékenységek? Nem engednek-e utat kellő mértékű spontán cselekvésnek? A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet 10

15 Hetedik rész Gyakran halljuk, hogy a fiatalság kora a felkészülés ideje. Ez az állítás valóban igaz. Az Igazságosság Egyetemes Háza, utalva a mai világban szükséges változásokra, ezt írja: a társadalom működésében bekövetkezendő átalakulás bizony nagy mértékben attól függ, hogy a fiatalok milyen hatékonyan készülnek majd fel arra a világra, amelyet örökölni fognak. 8 Fontos, hogy feltegyük a kérdést, hogy a fiatalok hogyan tudnak legjobban felkészülni azokra a rájuk váró kötelességekre, melyeket örökölni fognak. Ez a kérdés gyakran más olyan kérdést is felvet, melyek a Hit szolgálata és a tanulmányok folytatása legyen az akár tudományos, szakmai vagy diplomás képzés közötti kapcsolatra vonatkoznak. Különösképpen, gyakran nem világos az, hogy a fiatalok mekkora energiát szenteljenek külön-külön mindegyikre. A nekik adott egyik szélsőséges tanács az, hogy teljes mértékben tanulmányaiknak szenteljék magukat, és várjanak addig, amíg több élettapasztalatot szereznek, mielőtt a Hit szolgálatával komolyabban kezdenének el foglalkozni. A másik szélsőség arra bátorítani őket, hogy mondjanak le bárminemű formális tanulásról és energiájukat kizárólag a szolgálatnak szenteljék főképp most, a hatalmas lehetőségek idején. Természetesen mindkét szélsőséget kerülni kell. Az alábbiakban az Írásokból vett néhány idézet található, melyek segítenek benneteket abban, hogy ezen a problémakörön elgondolkozzatok. Miután ezeket elolvastátok, az utánuk következő részben írjátok le a saját megértéseteket arról, hogy a fiatalok hogyan álljanak a tanulás és a szolgálat kérdéséhez. Az, hogy a Hitnek szentelt szolgálat minden Bahá í fiatal életének központjában kell hogy legyen, sok szövegrészből, mint például a Védnök nevében írt következő idézetből is világosan kiderül: A fiataloknak el kell szakadniuk a világ minden dolgától, és a Szentlélek lendületes ereje kell, hogy eltöltse őket; fel kell emelkedniük, hogy terjesszék az Üzenetet és megébresszék a szíveket. 9 A következő, Shoghi Effendi nevében írt idézet arra vonatkozik, hogy a jövőre való felkészülésük részeként a fiataloknak szükségük van az intellektuális és szellemi képességeik fejlesztésére. Az ő reménye ahogy a barátoké is az, hogy mind számban mint pedig 11 A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet

16 szellemiségben növekedjetek. A mindannyiunk számára oly drága Ügy jövője a most felnövő generáció energiáin és lelkesedésén múlik. Ti vagytok azok, akik hamarosan arra lesztek hivatottak, hogy felvállalják ennek felelősségét és hogy magatokra vállaljátok a Hit terjesztését. Ehhez azonban jól fel kell szerelkeznetek. Szükséges, hogy mind intellektuálisan mind lelkileg egyenlő mértékben fejlettek legyetek. 10 Az Igazságosság Egyetemes Házának egyik levele ezt tovább magyarázza: Bárki számára, legyen akár bahá í vagy sem, fiatalságának évei azok, amikor is sok olyan döntést hoz, melyek későbbi életmenetét meghatározzák majd. Nagy valószínűséggel ezekben az években választja meg élethivatását, végzi el tanulmányait, kezdi megkeresni kenyerét, megházasodik és saját családjának alapításába kezd. De mindközül a legfontosabb az, hogy ez azon időszak, amikor az elme a legjobban kutat és hogy az egyén ekkor sajátítja el azokat a lelki értékeket, melyek jövőbeni viselkedése iránymutatóivá válnak. 11 És az Igazságosság Egyetemes Háza nevében írt egy másik levél, mely a következő idevonatkozó útmutatást adja: Sok fiatal találta úgy, hogy a Hit szolgálatának szentelt időszak, akár a saját országukban, akár külföldön kitünő eszköze annak, hogy tudást és tapasztalatot szerezzenek, és ez az Ügynek szentelt élet előkészületének bizonyul. Mindemellett ügyelni kell annak biztosítására is, hogy azon fáradozásokban, melyek a fiatalokat a szolgálat magaslataiba segítik eljutni, ne érezzék magukat arra indíttatva, hogy a jövőre való saját felkészülésüket figyelmen kívül hagyják. Egy olyan időszak, melyet a Hit szolgálatának teljes munkaidőben szentelnek, természetesen felkészülésük egyik fontos része lehet. Az, hogy ők vajon tanulmányaik vagy karrierjük egy olyan pontjához értek-e, ahol egy effajta szolgálatot fel tudnak vállalni, olyan kérdés, melyet minden egyes esetben külön kell eldönteni, a szülőkkel, a barátokkal és a Hit intézményeivel való tanácskozás során. Mindegyik esetben kellő fontossággal bír, hogy az egyén az általa elérhető lehetőségekhez mért oktatásban részesüljön, és hogy a megélhetéséhez szükséges hivatást vagy szakmát elsajátítson. Mégis, a fiatalság gyümölcsöző éveinek kizárólag csak a felkészülés egyik állomásaként való meghatározása olyan, mintha figyelmen kívül hagynánk azokat a kreatív energiákat, melyek a fiatalok számára oly bőséggel rendelkezésre állnak. Elvégre is, a Hit oly sok korai hőse volt fiatal férfi és nő, kik felemelkedtek, hogy Imádottjuk ösvényén a legnagyobb tetteket hajtsák végre. 12 Most pedig írjatok le egy rövid megállapítást, ami a fenti gondolatokkal kapcsolatos megértéseteket tükrözi: A fiatal serdülők képességeinek kibontakoztatása Első fejezet 12

ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest

ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ S Z A K A S Z A I Édesvíz Kiadó Budapest TARTALOM Előszó 7 Prológus 11 Bevezetés 19 1. Mi az elme? 31 2. Az elme kiművelése 41 3. Együttérzés 47 4. Az egykedvűség mint

Részletesebben

IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K

IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K A Vocation of Business Leader magyar fordítása, első kiadás Kiadó: Iustitia et Pax Pápai Tanácsa Piazza San Callisto, 16

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

ROMA MENTOR PROJEKT. Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív megközelítése

ROMA MENTOR PROJEKT. Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív megközelítése ROMA MENTOR PROJEKT Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív megközelítése Budapest 2011 1 ROMA MENTOR PROJEKT Képzési kézikönyv A kultúra, a hagyományok és a modernitás innovatív

Részletesebben

Szervezetmenedzsment T-Kit

Szervezetmenedzsment T-Kit 1.1 Szervezetmenedzsment Introduction Mi is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A második a szó

Részletesebben

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H.

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. GYÓGYÍTSD TENMAGAD Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. 2 This translation and edition 2013 The Bach Centre First published in Great Britain

Részletesebben

A bahá í hit egy olyan világvallás, amelynek célja, hogy egyesítsen minden emberfajtát és népet egyetlen egyetemes Ügyben és egy közös Hitben.

A bahá í hit egy olyan világvallás, amelynek célja, hogy egyesítsen minden emberfajtát és népet egyetlen egyetemes Ügyben és egy közös Hitben. Anna párbeszéd 1 1. rész Egy világvallás Minden korok Megígértje A bahá í hit egy olyan világvallás, amelynek célja, hogy egyesítsen minden emberfajtát és népet egyetlen egyetemes Ügyben és egy közös Hitben.

Részletesebben

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Takáts Péter Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Azt a szomorú tényt, hogy az emberiséget az életmódjából fakadóan elkorcsosulás veszélye

Részletesebben

újság VII. évfolyam, 3. szám

újság VII. évfolyam, 3. szám újság VII. évfolyam, 3. szám hírek, felhívások satyananda yoga programok Helyszín: Budapest V. kerület, Szép utca 3. II. emelet. A részvétel ingyenes. A jóga ágai közül legtöbben csak a hatha jógát, a

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

Beth Doll Carol Doll. Fiatalok biblioterápiája Könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek együttműködése

Beth Doll Carol Doll. Fiatalok biblioterápiája Könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek együttműködése Beth Doll Carol Doll Fiatalok biblioterápiája Könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek együttműködése 2011 2 A magyar szöveget gondozta: Magyar Krisztina ISBN 978-963-201-641-2 Kiadja a Könyvtári Intézet.

Részletesebben

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN Riótól Johannesburgig:

Részletesebben

OM: 200702 KERESZTÉNY EMBERRÉ NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN.

OM: 200702 KERESZTÉNY EMBERRÉ NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN. OM: 200702 KERESZTÉNY EMBERRÉ NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN. Kecskemét, 2010. Papp Zsolt igazgató Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek! (Mt 25,40) 2 3 TÖRVÉNYI

Részletesebben

A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA

A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA Előszó 3 1. oldal A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA Útmutató az alternatív gondoskodásban dolgozó szakemberek részére www.coe.int/children Építsük Európát a gyermekekkel a gyermekekért! SOS NEMZETKÖZI GYERMEKFALVAK

Részletesebben

Kiss Ferenc és Zsiros Anita

Kiss Ferenc és Zsiros Anita Kiss Ferenc és Zsiros Anita A környezeti neveléstől a globális nevelésig Oktatási segédanyag A környezeti nevelés című könyv alapján (Szerk: Kuknyó János) MPKKI, Nyíregyháza. 2006. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL GYÓGYÍTÓ GONDOLATOK EMBERRÔL ÉS VÁLLALKOZÁSRÓL 1. rész Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Budapest, 2003. Copyright

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M PÉCS, 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÖNMEGHATÁROZÁSA... 5 I.1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV Szent Benedek Iskolaközpont- 2014. A tehetségfejlesztés irányelvei a tehetségpontként működő Szent Benedek Iskolaközpont számára. Készítette: Arendtné Salacz Nadine. Tartalomjegyzék

Részletesebben

PRÓFÉTÁK ALAPELVEK ÉS NEMZETI TÚLÉLÉS

PRÓFÉTÁK ALAPELVEK ÉS NEMZETI TÚLÉLÉS PRÓFÉTÁK ALAPELVEK ÉS NEMZETI TÚLÉLÉS 1 És most, láthatjuk Isten rendeléseit ezen földet [amerikai kontinens] illetően, hogy ez egy megígért föld; és amely nemzet birtokolja, annak Istent kell szolgálnia,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben