Tűznek keresztségével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tűznek keresztségével"

Átírás

1 Tandari Éva A Kezdettől a avagy Tűznek keresztségével I. kötet

2 I. kötet Előszó helyett Ismét itt vagyok az Úr Krisztusban, Kedves Gyermekeim. Itt vagyok, hogy szóljak Hozzátok, amiként az Úr rendelé számomra, s amiként kedves feladatom is az nékem Véletek! Sajnos nem ígérhetem egyikőtöknek sem, hogy e könyv könnyebb Utat tár elétek; sőt: Utatok nehezebb lesz, mintha más irányban indulnátok el, s pedig azért, mert a legnehezebb azt felvállalni a Földön: hogy EMBEREK vagytok! emberek, akik emberként képesek csak gondolkodni és érezni. Ha nem ekként volna, bizonnyal nem is a Föld nevű, csodálatos bolygó volna jelen Otthonotok emberek, akiknek épp ebben: emberségükben kell tökéletessé lenniük, hogy kiérdemeljék a csupa nagy betűvel írt EMBER nevet! Ha ez ekként volna, nem kellene arra a történésre felkészítselek benneteket, amely előtt álltok Egyik korábbi munkánkban ez olvasható: S most térjünk rá a Szférák, s azok dimenzióinak kérdésére, amelyek ismerete szintén fontos lesz számotokra az Út további részében. Nem mondom, mert ma még nem mondhatnám, hogy e Tanításokat tovább kell adjátok mindazoknak, akikhez szólnotok kell: sőt! De azt már most mondom, hogy ki kell válasszatok magatok mellé olyanokat, akik e Tanítások magját, annak legbensőbb Lényegét tovább viszik, s amikor elérkezik a Perc: szétszórják azokat a Föld színén, mint az esőnek cseppjeit az ég fellegei, hogy termékennyé legyen általuk a Szellem, ha a magasabb szintű Tanítások, mint elvetett magok, abba beléhullanak, mert kell, hogy azon magvak már jó földbe esve: életre kelhessenek Lehet, hogy nem általatok, de mindenképp a ti közreműködésetekkel; amelynek hogyanjára is választ kaptok a szférák és dimenziók megismerése során. Ez annyit jelentett: ki kellett válasszuk azokat, akik a Tanításokat megőrzik, s ha elérkezik annak ideje, e Tanításokat életre kellett keltsük, ismételten tudatosítva azokat a Föld népeiben. S hogy miért épp a Föld ember nevű lényei azok, akik közt mindeme Ismeretek elterjedhetnek? Hamarosan erre a kérdésre is válaszolok, amiként arra is: mely nép volt az, amelynek feladata volt az Ősi Igazság elemeinek szétszórása, s mely nép az, amelynek életre kell kelteni az Igazság-morzsákat, már azon Ismeretelemekkel együtt, amelyek a Föld színére kellett jussanak. S amiként egy korábbi írás során is mondtam: én voltam a kiválasztott, akinek gondjaira bízatott mindez, azzal: amikor a Nagy Rendező, azaz Krisztus megadja a Jelet, jutassam el azokat a Tanításokat a Föld színén élőkhöz. S ez a Jel immár megérkezett... Sok van, amiről már szóltam Néked, Gyermekem, de még több az, amiről eddig nékem sem volt szabad szólanom. Sok korábbi ismeretelemmel találkozol hát, de sok olyan Tanítást is átadok majd, amelyekkel eddig még nem találkozhattál, de amelyek lényegében már benned vannak; nékem csak ki kell bontsam azokat Benned, vagy rá kell vezesselek (amiként már nem egy esetben történt), hogy te magad bonthasd ki azokat; hogyan, miként szólnak azok az Ősi Bölcsesség-elemek, és egyes Ismeretek, amelyeket meg kell fogalmazz. Nem mondom, hogy mindenkor egy konkrét, meghatározott sorrendben fogod felismerni azon elemeket, amelyeket le kell írj; mindig azt tudom kibontani a tudatodban rejtező Én-részben (vagy a fölöttes ÉN-edben, amely le kell azt közvetítse az Én-rész felé, ha az az Út kezdeti szakasza értelmében nem vihette azt magával). Írd le azokat mégis, akkor is, ha értelmezésed szerint nem kapcsolódik az új ismeret szervesen az előtte lévőkhöz, ugyanis én mindenkor a te tudatod irányultságának megfelelő, tehát ahhoz épp legközelebb álló, annak számára leginkább elérhető és megérthető Tanításokat fogom elébed tárni. Aztán, ha már egy-egy állomáson túljutottunk, még mindig 2

3 I. kötet ráérünk a már kész anyagot beszerkeszteni, hogy Testvéreink a tőled megszokott irodalmisággal és a nálad megszokott logikai felépítésben kaphassák meg a teljes (a már leadható, teljes) anyagot. Gondolatod most erősen a beavatási szertartások körül, azok sikertelensége körül motoz. Jó helyen keresgélsz! Ugyanis a megszólalásig, s még azon is túl hasonló történés játszódott le akkor, abban az évmilliárdokkal korábbi korban; hogy földi fogalmazással éljek. Ideát ugyanis épp csak tegnap kezdődött mindaz, aminek folyamatát meg akarom ismertetni Veletek. Azzal kezdeném: Minden egyes Szellem-lény egy-egy Isten-elem: benne van a Tökéletes Bölcsesség, bár annak mindenkor csak egy kis részlete válik ismertté általa; mindig csak annyi, amennyinek az elviseléséhez már megvan benne az Erő. A teljes Bölcsesség, tehát a Teremtő Ős-bölcsességének egésze ugyanis oly hatalmas rezgésmagasságú energiát képvisel, hogy a gyenge, épp csak megteremtett Szellemlény kiégne, azaz felbomlana a hatalmas rezgés-áradatban. Még a magasabb szinteket elért Szellemek is besötétednének, s elfelednék az addig kibontott, tehát valós Felismeréssé lett Bölcsesség-elemeket, ha a Fény teljessége érné őket. Ha úgy tetszik, a Fény egyszerűen elvakítaná őket, s azok (a Mester szavaival élve) a külső sötétségbe hullanának *************************************************** Még mielőtt továbbmennénk, hadd szóljak néked néhány szót a Szférákról: az általatok (és lényegében minden kor és korszak emberisége által) Mennyországnak nevezett Bölcsességi szintekről, s az azok lenyomataként megjelent alsóbbrendű szellemi síkokról, s azok kivetüléseiről: tehát a hét mennyei Szféráról, a hét alsóbbrendű szellemi szféráról, ezek dimenzióiról. De bele kell szőjem mondandómba Satana bemutatását csakúgy, amiként a bűnbeesését, hogy teljes képet kaphassatok a Kezdettől *************************************************** Hogy a Mennyek Országaival kezdjem. Nem mást jelöl ez a nagyon is földi fogalom, mint az Egységben megmaradt, s a már visszatért Szellem-lények rezgésenergia szintjeit. A Felső, Égi Szférákat és azok dimenzióit, ha ekként könnyebb értenetek. A Legfelső, tehát a Legmagasabb Szellemi Szint: maga a Teremtő, amelynek elidegeníthetetlen Része és Részese is egyben a Fiú és a Szentlélek, épp úgy uralkodva a Teremtő Egységében, mint amennyire mégis engedelmeskedve mindenkoron az Atya Szavának. E szint nem nevesíthető, mert mindenek fölött áll, amiként állt is mindenkor, s állani is fog Örökkön. Ezen Isteni Szint az, amelyet soha teremtett Szellem el nem érhet, s még csak meg sem is közelíthet anélkül, hogy ki ne volna téve ama veszélynek, hogy Szellemi Elemeit kiégeti és felbontja a végtelen magasságú ŐS-SZELLEMI ERŐ. *************************************************** Az talán természetes, hogy az épp csak megfogalmazott Gondolat rezgés-magassága jóval alatta marad az azt megfogalmazó Isten-elem rezgés-magasságának, hisz még csak Gondolat, amelyet nem érlelt Valósággá a Teremtő ERŐ; bár a Gondolat megfogalmazása előtt már élt benne a Mindenségen átrezgő Lélek: a legmagasabb szintű Isteni Szeretet Ereje. Amikor az Elsőd-szellemek, mint Gondolatenergia-sugarak megfogalmazódtak a Fiú; vagyis a Teremtő AKARAT által a Mindenségben, a gondolattal egy időben megfogalmazódott az a Szellemenergia szint is, amelyet e Gondolat-energia már képes volt betölteni a maga rezgés-energia szintjével. E szint rezgésének erejét látta meg Önmagában az Atya, s mert az Új Elem még nem volt betöltekezve a Tökéletes EGY-ség Erejével (bár annak, amiként a Léleknek is minden eleme meg volt már benne, hisz meg volt a Gondolatot megfogalmazó Isteni Személyben: tehát a FIÚ-ban); kiárasztotta az ŐS- SZELLEMI ERŐT: vagyis betöltötte azzal a TEREMTŐ AKARAT EREJÉT, s ezzel egyidejűleg (ha úgy tetszik: törvényszerűen) áradt ki a Teremtő SZERETET; vagyis a Szentlélek ereje is a maga teljes fenségében a Mindenség Teljességére, amely mint Isteni Világ-lélek: e kis Szellem-lények éltetője és 3

4 I. kötet táplálója lett, biztosítva azok számára a Szellemi Létbe való, immáron tökéletes beemeltetést, és a folyamatos fejlődést. Az ATYA megismerte tehát, hogy a FIÚ Teremtő Gondolat-energiái Belőle származnak akként, amiként Belőle született maga a FIÚ is. Megismerte, és Szeretetébe öltöztette; vagyis felruházta őket az Ős-bölcsességű Teremtő Erő parányi szikráival: mindet akként, azon mértékben töltve be azzal, amilyen mérték befogadására azok tökéletesen alkalmasak voltak. Számtalan kis Embrió-szellem lépett létbe ekkor a Végtelen Mindenségben, s azok (amiként a ti gondolataitok is) épp annyira különböztek egymástól, mint amennyire azonosak voltak mégis, hisz a FIÚ a Végtelen Mindenség Teremtő Elemeiből, és a saját SZELLEMI EREJÉBŐL: azaz gondolatából fogalmazta meg azokat, megadva azok kettős voltát is: azaz dualitásukat, amely két egyenlő értékkel bíró elem közt a kezdettől áradt az ATYA és a FIÚ Szeretetének energiája. Amikor az Atya betöltötte Ön-erejével e gyönge rezgésenergiával bíró Embrió-szellemeket, s immáron teljességgel betöltötte azokat a Lélek Erejével is, külön megnevezte őket, mindegyiket más és más Szellemi Jelleggel ruházva fel: már egyéni irányultságuk szerint, tehát aszerint: mely Mindenség-elemből fogalmazódtak meg. Ezek a Nevek az Örökkévalóságon át jelzői, de jellemzői is azon Szellem-lényeknek: bármely szintjére is emelkedtek a Mindenség egymást követő rezgéstartomány szintjeinek. (Megismertelek, a Neveden szólítottalak: az Enyém vagy ) Mint ahogyan az emberi testek sejtjei, vagy az egyazon családhoz tartozók: ők is hasonlítottak egymásra: de már nem csak úgy, nem csak akként, hogy mindegyikük Létbelépésének lehetséges Teremtő Elemeit a FIÚ gondolatenergiájának rezgése emelte ki a Mindenség-elemek közül, de már egyéni adottságaik, egyéni jellemzőik szerint is. Ezek egy Szellem-családot alkottak, s ekként egy közös Nevet is kaptak az Atyától, amely egy Szellem-csoportba, vagy az egymáshoz még inkább hasonlatos Szellemi elemeket egy Szellem-családba emelte. De még szellemi tevékenységük szerint is megkülönböztette őket, hisz minden Szellem-családba, és minden Szellem-csoportba tartozók közt más - más Szellem-elemi felépítésű Szellem-lények voltak; ahogyan az az emberek világában is van, hisz amint Fent, akként lent is (Ez valóban ekként van! Azok a Szellem-testvérek, akik korábban kellett egy-egy Tanítást átadjanak az adott korban testben élő médiumokon keresztül, gyakran jelezték is ezt, ha erősen földiesítve is az Atyától kapott családnevet, ekként mutatkozva be: a kertészekhez, a vágókhoz, az építőkhöz stb. - tartozom. Ezek persze földi fogalmak, de e fogalmak járnak a legközelebb ama feladat ismertetéséhez, amelyet az illető Szellem-testvérek Ideát végeznek. Persze, ezt ne akként értelmezzétek, hogy a kertész itt is fákat és virágokat nevel, hisz Itt minden cselekvés szellemi, tehát gondolati szinten megy végbe, lévén hogy Itt nincs anyag: csak Szellemi Erő. De a nevek elmondásának nem is az volt az elsődleges célja, hogy az illető Szellem-testvér azt tudassa a Médiummal: mely csoporthoz tartozik, hanem a közelebbi kontaktus megteremtése. A Fent mint az EGY-ségben is önálló Szellem; az Atyától kapott nevét egy Szellem-lény sem mondja, mert nem mondhatja meg, (számotokra érthetetlen, mit sem jelentő SZÓ volna csupán) így vagy ekként; Szellem-csoportja, vagy Szellem-családja erősen földiesített nevén vagy egyik - másik korábbi, földi Útján kapott nevén mutatkozik be, hogy a Fent és a Lent közti kommunikációt megkönnyítse. (Persze: a ti számotokra, hisz a ti tudatotok még erősen kötődik a szavakhoz, s ahhoz, hogy megszólíthassátok azt, akivel szólnotok kell.) Tehát a Teremtettség Szellem-lényei megkapták a maguk egyéni, és család neveit, amiként hivatásuk fő irányát is; de ez volt az a Pillanat is, amikor megkapták mint Atyai Örökrészt: a Szabad Akaratot; a Teremtő és Alkotó Akaratot, amely a Mindenség erejének egy paránya, s amelynek segítségével a Szellemi fejlettség egy bizonyos szintjét elérve már ők maguk is képessé lehetnek az ERŐ mind magasabb fokú használatára, majd saját Szellem-gyermekeik embrionális állapotba emelésére is, vagyis; saját Világaik megfogalmazására a Mindenségen belül. Az Elsőd-teremtettségű Szellem-gyermekek (hisz azzal, hogy az Atya meglátta, megismerte, ÖN- EREJÉVEL, és a LÉLEK örök áramával betöltötte, s ekként LÉT-be emelte a FIÚ gondolati képeit, az Embrió-szellemek a Szellem-gyermeki szintre emeltettek) tehát már a második lépcsőfok, vagyis a második szellem-energiai rezgés-magasságba emeltettek, hiszen az első az Embrió-szellem rezgésmagaságának szintje volt. (Ez a két, egymástól alig valamivel különböző, mégis döntő fontosságú szint még a későbbiek során jelentős szerepet játszik; akkor visszatérek rá, hogy értsétek mondandómat.) 4

5 I. kötet E második; bár Szellem-voltukban lényegében első szintről indultak meg aztán az Örök Fejlődés Törvénye szerint, hogy az Atya Akaratát mindinkább megismerve és betöltve mind magasabb és magasabb rezgés-energia szintekre emelkedhessenek, Szellemi erejük mértéke szerint. Az első szinten meg kellett ismerjék önmagukat: tisztába kellett jönniük magával a fogalommal: Lét, Lét-elem. Ezen felül és ezen túl meg kellett fogalmazzák magukat, mint a Teremtő elidegeníthetetlen Részét: vagyis be kellett építsék szellemi tudatukba az Ő VAGYOK fogalmát, s annak végtelen magasságú jelentőségét is. Ez persze hosszú időt vett igénybe; legalábbis a ti fogalmaitokkal élve: Odaát nem tartott tovább, mint egy értelmes földi gyermek számára az alfabéta első betűjének megtanulása. Az EGY-ségállapot teljességének megélése, s a Legmagasabb Rendű Szellem: tehát a hármas tagolású EGY-ségben lévő TEREMTŐ ERŐ Törvényeinek, azok elsődleges voltának megismerése és megértése után az újszülött (Bébi-szellemek) az Erő egy újabb kis mennyiségét magukba zárhatva ismét feljebb emelkedhettek: még ugyanazon az energia szinten, de már egy másik rezgéstartományban. Ez akkor még egyszerre következhetett be mindahány Szellem-gyermeknél, hisz egyként a Tökéletes Mindenség elemeiből, a Tökéletes gondolati Erő (Teremtő Akarat) által fogalmazódtak meg, s épp így a Tökéletes Teremtő ERŐ (az Ős-bölcsességű Teremtő SZELLEM; az Atya Teremtő erejéből), és a Legmagasabb Rendű Szeretet: tehát a Szentlélek erejéből léptek létbe: kicsinyke Tökéletesség-morzsák maguk is. A fejlődés, tehát a Szellemi Mozgás iránya is mindenkor egyező volt: a Teremtő felé irányult, mert az volt, s az is marad a Törvény: az Örök Fejlődés Törvénye mindenkor. Így, ekként emelkedtek szintről - szintre: s eközben mind tökéletesebb képet alkottak maguknak a Teremtő Teljességéről. Megértették a Végtelen fogalmát, a Végtelen folyamatos Tágulásának Ős-örök Törvényét, amely nem más: a hármas tagolású Isteni EGY-ség Szellemi Energiájának önmagában való, a Mindenségen belüli folyamatos benső növekedése, amely Mindenségénél, és Szellemi Erő voltánál fogva nem térbeli, Tökéletességénél fogva nem minőségi változás: Végtelen, és Mindenható Erejénél fogva pedig nem is hatásbeli (nincs erre jobb szó még a Föld színén, s tán nem is lesz, legalábbis: nem emberi fogalom lesz az): egy önmagába visszatérő áradás, amely a Mindenség pozitív spirális irányú mozgását adja, amely mozgás lényegében a folyamatos Fejlődés, s egyben a LÉT alapja, mert mozgás nélkül nincs fejlődés, fejlődés nélkül nincs Lét. *************************************************** A mozgás erejét; de magát a mozgást is mindenkor a Teremtő Élő Szeretet-energiája adja, amelynek minden eleme az ŐS-BÖLCSESSÉG egy-egy eleme, amely BÖLCSESSÉG MAGA AZ ATYA, s amely BÖLCSESSÉGBŐL a FIÚ született, s a LÉLEK. A LÉLEK, amely a két Tökéletes ISTEN-ELEM közt áradó, önmagában is TÖKÉLETES Bölcsesség, és a Tökéletes SZERE-TET erejéből lépett létbe, s emelkedett a Harmadik ISTENI SZEMÉLY SZINTJÉRE, lévén hogy azonos rezgésmagasságú (hisz nem is lehetne más rezgésű!) a két TÖKÉLETES ISTENI ELEMMEL, AMELYEKBEN az EGYEDÜL TÖKÉLETES SZE-RETET megfogalmazódott, s mint önállóan is létező, bár a két ISTENI SZEMÉLYTŐL elidegeníthetetlen, mert Nélkülük, Rajtuk kívül nem létezhető ISTEN-ELEM a LÉT legmagasabb szintjére emelkedett. Minthogy a Szellem-lények maguk is e Tökéletes Isteni Erőből teremtődtek meg: a Tökéletesség adományával, annak képességével lettek megteremtve, amely Tökéletesség tehát alap szinten mindenkor Lét-lényegük volt: s ezt az alapot kellett növeljék, mindig magasabb és magasabb rezgésszintre emelkedve a Mindenség Végtelenjében. Amikor egy bizonyos rezgés-magasságot elértek, az alsóbb szintek elmosódtak, nem létezővé váltak mögöttük, de mint létező Ismereti Elemek: megmaradtak Szellemi Tudatukban. Ezen ismeretekre építettek, tehát: e megismert és önmagukba zárt Szellemi Erőkhöz vonzották a további ismeretek által megszerzett Erő-elemeket: de magukhoz vonzották azt a szüntelen köröttük - bennük áramló Lélek Ereje révén is. Mert a Lélek (amint mondtam) nem csak betöltötte őket az Atya és a FIÚ Teremtő Akaratának engedelmeskedve, de táplálta is: vagyis biztosította számukra a magasabb rezgésű Szellemi Erőt (energiát), amely mindenkor megtartotta őket a már elért rezgésszinten, s biztosította további emelkedésüket is, de azt már csak akként, hogy a Felismerések birtokában nagyobb mennyiségű Erőt voltak képesek magukhoz vonzani, hisz már a Bölcsesség-elemek gyarapodásával a Szellemi Erő iránti igényük is megnövekedett. 5

6 I. kötet Ezt a szellemi Erőt azonban csak egy szint eléréséig kapták közvetlen módon: amikor az Első Bölcsességi Szintet a magukénak mondhatták, a Lélek továbbra is (örökkön) áramoltatta feléjük az Erőt: de már azon energiákat tovább kellett tudják mozgatni, tehát meg kellett tanulniuk nem csak befogadni, de a Teremtő, és saját Szellem-testvéreik felé áramoltatni is azt, s meg kellett tanuljanak ekként még nagyobb energiát megfogalmazni már önmagukban, s önmagukból is: azt az energiát aztán, amelyet nem Testvéreik felé áramoltattak, a Teremtő felé áramoltatták, hogy már ők maguk is kifejezzék a Teremtő iránti Igaz, Gyermeki Szeretetüket. S itt ismét a kisgyermekeket állítom például elétek. Míg a gyermekek egészen kicsinyek, még csak elfogadni képesek a szülő szívének Szeretetét: később már mosollyal, kedveskedő gügyögéssel, még később szavakkal, s apróbb cselekedettel igyekeznek kifejezni a szülő iránt érzett Szeretetüket. Aztán, ha már maguk is felnőtté válnak, maguk is segítségére lesznek szüleiknek a mindennapi feladatok ellátásában, részint valóban azért, hogy segítsék szüleiket, részint pedig azért, hogy gyakorolják: miként is kell élni A Szellem-lények fejlődésének azon a szintjén, amikor már ők maguk is képessé lettek az Erő mozgatására, s az Erő-elemek önmagukban való megfogalmazására; bezáródott mögöttük a Második Bölcsességi Szint is. Az Erő mozgatása, és az Erő-elemek megfogalmazása természetszerűleg Szellemi úton, tehát a Gondolat, és a Teremtő Akarat használata révén történt: a Teremtő Akarattal betöltött Gondolatenergiákat a Lélek rezgésenergiájával tették teljessé, és az által is hozták mozgásba, de még nem azon a Bölcsességi szinten, ahol már a Mindenség Teremtő Elemeiből merített Teremtő elemeket léptethették volna (mint Embrió-szellemeket) a Lét szintjére. Ez az Erő még csak egymás támogatására, s a Teremtő iránti Szeretetük megmutatására volt alkalmas és elegendő. Ennél nagyobb szintű Erővel egyelőre nem rendelkezhettek mert nem nyíltak ki bennük a Teremtő Bölcsesség magasabb szintjei. És épp ez volt az a pont, ahol a Teremtés alapjait épp csak megismert Szellem-lények (mert a harmadik szint elérése után már nem voltak Szellem-gyermekek, bár még az Erő birtoklására alkalmas SZELLEM-eknek sem nevezhették (volna) magukat) kevesellni kezdték az Erőt, amint kicsinyelték, amit azon Erő segítségével elvégezhettek. Tudatában voltak megteremtésük folyamatának: s ők is meg akarták fogalmazni a maguk Világait - ekkor következett be az Ős-bukás, amelyről már szóltam. Ez az Ősbukás azonban magával hozta azt is, hogy a maguk akarata után lépők fokról - fokra zuhanni kezdtek, mind alacsonyabb és alacsonyabb Szellem-energiai rezgés-tartományokba hullva vissza, míg a harmadik Bölcsességi fokról vissza nem zuhantak a második, majd a legelső Bölcsességi szintre. *************************************************** S most ezt a kérdést hadd bontsam ki számotokra egy kissé bővebben is, mielőtt továbblépnénk! Azt elmondtam tehát, hogy minden Szellem egy-egy Tökéletes Isten-elem. Benne van, benne rezeg a Tökéletes Bölcsesség, de annak mindig csak egy kis része nyílik meg előtte, mert a Teljes Bölcsesség még kiégetné ; vagyis besötétítené, elfeledtetné vele az addig kibontott Bölcsesség-elemeket is. Satana egyike volt a leggyorsabb fejlődést produkáló, tehát a legmagasabb Bölcsességi szintre eljutó Szellemlényeknek. Szó szerint mint a szivacs: szívta magába az új, és még újabb Bölcsességelemeket, így már kezdetben kiemelkedett Szellem-társai közül. A Fény látója, a Fény ismerője lett (nem Fényhozó, hisz a Fény áradt; nem lehetett, s nem is kellett hozni ): de csak ismerője, amiként csak ismerője, s nem tudója lett az Atya Bölcsességének, az Atya Bölcsessége egy nagyobb részének, hisz csak ismerte, de nem tudta : csak látta, ismerte az erő hatását, de annak mechanizmusa még előtte is fedve volt. Az a szellemi folyamat tehát, amelynek alapja az, hogy a Szentlélek által betöltve és kiteljesítve lesz a Legmagasabb Rendű Bölcsesség a Tökéletes Élet Energiája. Erre az alapra épül fel az Atya, a FIÚ, s a Lélek Bölcsessége, s maga a Teremtettség. *************************************************** Minél közelebb jutott Fénylátó a Bölcsesség Fényéhez, annál inkább elkápráztatta, s annál inkább felébredt benne a vágy: megszerezni, birtokolni, s bírni az abban rejlő Erőt. 6

7 I. kötet Mint a legmagasabb fejlettségi szintet elért Szellem-lény; magasabb fokon is használhatta a Bölcsesség-elemeket: nem a Tökéletesség legmagasabb szintjén, amelyet Szellem-lény valaha is a magáénak mondhat, tehát nem a VII. Mennyei szféra szintjén (az akkor még nem létezett, mert még nem bontotta ki a maga számára egyetlen Teremtett Szellem sem!), de mert hogy így is magasabb szintre emelkedett, mint Szellem-testvérei; ez a tény megfogalmazta benne a későbbi Bűn első csíráját; a szellemi büszkeséget, a spirituális gőg alapját. Élvezte, hogy testvérei fölé emelkedett, s igyekezett is, hogy mindinkább növelje e távolságot, ezért még fokozottabb igyekvéssel vetette bele magát a Bölcsesség-elemek megszerzésébe. S épp ez volt a hiba!! Nem megismerni, kielemezni, s mint tökéletesen megértettet: önvalójába (Szellemi Valójába) építeni akarta a Bölcsesség új, és még újabb elemeit: már csak elérni és megszerezni. Azok legfelsőbb szintű Lényege már nem érdekelte, így Bölcsessége, (vagyis tudása) csak mennyiségi: nem minőségi volt. (Akként, amiként a gyermek tudása, aki vasszorgalommal betanulja az elébe kerülő könyvek tartalmát, s fújja is azokat szinte betűről betűre; anélkül, hogy a szavak és mondatok tartalmát értené ) Ám egy bizonyos pont elérése után, hogy mindinkább kívánta, hogy a Teremtőnek kijáró tiszteletet árasszák felé is a magánál gyengébbnek látott Szellem-lények; a legmagasabb szintű Bölcsesség rezgés szintjére emelkedve (minden köztes síkot kihagyva) magához vonzotta ama Bölcsesség egy elemét, annak egy parányi szikráját: de mert hogy ahhoz valóban gyenge volt; a Felismerést nem a Valós Bölcsesség iránya, tehát a Fent értelmezése szerint zárta magába, hisz célja már nem a Szeretet mind magasabb rezgésszintre való emelése, csak önnön dicsvágyának betöltése volt. Ekként, tehát a magához vonzott s magába szívott, bár a Legfelsőbb szintű Lényeget már nem tartalmazó, mert számára kibonthatatlannak maradt Bölcsesség-elem birtokában követelte, hogy a Teremtő emelje egy szintre Önmagával, hogy ő is a Hármas EGY-ség felé áramló, a Leghatalmasabbnak kijáró tiszteletet kapja. (Nem a Szeretetet, ami a Teremtő egyetlen követelése teremtményei felé!! De benne már nem a Szeretet gondolata, nem annak elsőrendű fontossága: csak a tisztelet iránti vágy élt, mert már csak azt volt képes érzékelni; hisz ő is csak tisztelte, de nem szerette a Teremtőt ) Ekként tehát valóban Fénylátó birtokába került a Legmagasabb rendű Teremtő Erő egy kicsinyke eleme; és mégsem élhetett azzal, mert nem élt benne a Teremtő Bölcsességének legmagasabb fokú ismerete, az, ahol a Bölcsesség a Lélek; tehát a Szeretet, mint legmagasabb szintű LÉT-LÉNYEG megfogalmazódását eredményezi. Márpedig a Teremtés legbensőbb Lényege ez: A Legmagasabb rendű Bölcsesség erejének Lélek szintre emelése! E két LÉT-ELEM összessége az Örök Élet Egyedülvaló alapja, s e kettő nem létezhet egymás nélkül, mert hisz e kettő kiegészíti és erősíti egymást: külön-külön nem képes a LÉT megfogalmazásához szükséges rezgésszintre emelkedni, s nem képes e rezgésmagasságot az Örökkévalóságban megtartani! Minthogy Fénylátó; e lázadó szellem e Legmagasabb rendű Bölcsességnek nem volt birtokában; ha felemelkedhetett is egy pillanat tört részéig: nem volt képes megmaradni a Teremtő, tehát az Isteni Bölcsesség rezgésszintjén. Vissza kellett térnie a maga addig elért szintjére, és vissza is tért, de már a legfelsőbb szintű Bölcsesség bizonyos fokú és bizonyos formájú ismerője, vagyis a Tökéletes Tudás egy elemének birtokosaként. Sikertelensége azonban nem azt eredményezte, hogy elgondolkodott volna azon: hol követett el hibát, de azt, hogy a Teremtő ellen fordult, s mint az Erő birtokosa: lázítani kezdte a nálánál alacsonyabb szintet elért, de hozzá hasonlatosan többre vágyó Szellem-lényeket. Az talán természetes is, hogy Fénylátó a nagyobb tudással bíró, tehát a magasabb szintet elért szerepében fölébe igyekezett kerülni testvéreinek, akik elhitték: valóban a Titok teljességének ismerője, akit a Teremtő méltatlanul zár ki a legmagasabb szintről. A lázadás magja tehát el volt vetve, és Fénylátó még szította is a tüzet: senki sem juthat be az Istennek zárt kertjébe, mert az Isten féltőn őrzi azt. Ahogy testvérei közt híre kelt: ő a Titok Ismerője, Fénylátó azzal igyekezett maga mellé állítani a gyengébb, ingatagabb, vagy éppen dicsvágyóbb Szellem-lényeket, hogy megígérte nékik: kezükbe adja a Titkot, hogy ők is élhessenek azzal. De az ő saját irányát kell kövessék, s akként kell Teremtsenek, amiként ő mondja nékik, hogy a Teremtés tökéletes legyen Hogy mely irány volt az, amely Fénylátóban megfogalmazódni készült, nem kell mondjam. Magát a Bölcsességet megismerte, s egy bizonyos szintig meg is értette a Titkot; de merthogy tudása valóban csak felszínes volt, ő már akként akart élni a birtokában lévő Bölcsesség-elemmel, annak Erejével, hogy annak használata közben elvetette mindazt, amit megértenie és befogadnia nem sikerült: akként tehát, hogy 7

8 I. kötet elvetette volna a Teremtés Benső Lényegét (amelyhez beállítottsága végett nem férkőzhetett közel!): a Szent Lelket. Elvetette volna tehát a Szeretetet, a teljes és tökéletes EGY-séget, s a Szabad akaratot. E gondolatok rezgésiránya már erősen eltért a Teremtő Gondolat rezgésirányától: s ez a másság természeténél fogva határolta el Fénylátót, s az ő híveit azoktól, akik továbbra is megmaradtak a Teremtő által megfogalmazott Úton: vagyis azoktól, akik megmaradva az EGY-ség állapotában a lassúbb, de biztosan Célba vezető Utat választották. Fénylátó és követői eltávolodtak tehát az Egység közeléből, és Fénylátó, amiként azt ígérte: kinyilvánította követői előtt a Titkot, de már a maga gondolatai szerint, amelynek egyedüli lényege a Teremtőtől való elszakadás volt. Ezért a magához vonzott Bölcsesség ereje, s annak lényege már nem a Lélek, az EGY-ség, s nem a Szeretet, de annak az ellenkezője: először még csak a mást akarás, aztán a dac, a lázadás, végül a gyűlölet, s minden, ami a gyűlöletből megfogalmazódott! Fénylátó (aki hamarosan a Teremtőtől kapott nevét is levetette) a maga eszközeivel, a maga iránya szerint megfogalmazott gondolati elemekkel lényegében azt akarta bizonyítani követői előtt: a Bölcsesség birtokában képes valami újat, valami sosem voltat teremteni ; s mert hogy az új irány a kezdeti időben még szinte tetszetős is volt, követői készséggel léptek utána mind tovább és tovább, vélve: ők is megfogalmazhatják végre a maguk saját Világát, méghozzá úgy, hogy abban ők lesznek az egyeduralkodók, az irány meghatározók: A Legmagasabb rendű Teremtő Szellem Fénylátó persze hagyta, hogy követői is teremteni kezdjenek. Tudta: amíg alantasaiban sikerül életben tartania az ellentétes energia iránti vonzódást, s a hatalom iránti vágyat; azok nem térnek vissza a Teremtőhöz. Ezért apránként, szinte lépésről lépésre vonzotta azokat maga után, mind mélyebb és mind sötétebb gondolat-energiák megfogalmazására késztetve őket, miközben a lefelé vezető Út szintjének megfelelő mértékben igyekezett elzárni, vagyis elfedni követői elől a Valóság Fényét, gondosan ügyelve arra: ne vegyék észre, mennyire sötét és durva az a fény, amelyet ő tár elébük. Merthogy a Teremtő Fényét mindinkább elfedte előlük, sikerült azokkal elhitetnie: az a fény, amelyet elébük tár, sokkalta ragyogóbb, s mert hogy azok számára is elérhető; sokkalta kívánatosabb is, mint a Teremtő Fénye, amely csak mint távoli lehetőség, mint Cél lebeghetett előttük. Ekként haladva lassan teljességében elfedte követőiben a Fent minden pozitív elemmel teli Valós Bölcsességét, s felcserélte a maga irányára, a maga tervei szerint eltorzított álbölcsesség elemekre. Fénylátó (vagyis: ekkor már Satana) tehát valóban élt az Erővel: de csak a maga által kreált irány szerint használta azt, hogy megteremtse a maga anti-világát. Az Erő használatát a maga módján tanította meg követőivel, ekként míg az ERŐ azaz a Bölcsesség a Lélekkel megerősítve az ÉLET forrása volt, ugyanaz a Bölcsesség a negatív gondolati irány elemeivel betöltve már az Élet ellentétét: a fokozatos pusztulást, a Szellemi Erők leépülését eredményezte. Amilyen szinten és amilyen mértékben éltek az ellentétes irányúvá tett gondolati energiával, olyan mértékben merült el bennük a pozitív irányú, tehát a Lélek erejével használt Bölcsesség-elemek ismerete, annak emléke. Lassan betöltötte őket a Fent erejével ellentétes Lent ereje, a Lélekkel átitatott Bölcsesség Fényének helyére a gyűlölettel átitatott álbölcsesség sötétje. Satana, aki a Fény Látója, a Fény Ismerője, majd a Fény Őrizője volt (tehát nem birtokosa: csak ismerője, látója a Fénynek) épp úgy visszaélt tehát a Teremtő végtelen Szeretetével és bizalmával, amiként évmilliárdokkal később Júdás a FIÚ Szeretetével és bizalmával. De amiként Júdás esetében a FIÚ; akként Fénylátó esetében a Teremtő is maga választotta ki őt ( a FIÚ csak akként cselekedhet, amiként azt az Ő Atyjától látja ), mert amiként a Megváltáshoz kellett, hogy Júdás alkalmat kapjon a Mester elárulására, akként kellett alkalmat kapjon Fénylátó is, hogy a Teremtő ellen forduljon. A bukás lehetősége ugyanis már a Teremtés előttől ismert volt a Teremtő előtt; vagyis mint lehetőség, előbb-utóbb valóságszintre emelkedett volna. Nem véletlenül és nem váratlan meglepetésként történt tehát az, ami történt: Istennél ilyesmi nincs! A Teremtő tudta, hogy a történés be kell, hogy következzen, és Ő Maga lépett elébe az eseményeknek, hogy a gyenge, ingatag és becsvágyó, a hataloméhségre hajlamos Szellemlények ekként már az Út, tehát a Felsőbb szintű Bölcsességi fok elérése előtt kiválasztódhassanak, s ekként még idejekorán kiforrhasson, s ki is éghessen bennük mindaz a történések megfogalmazta Szellemi jellemvonás, amely egy későbbi stádiumban, tehát a Szellemi fejlettség egy magasabb szintjén felbukkanva sokkal komolyabb, és sokkal nehezebben (már hogy a Szellem-lények számára nehezebben) visszafordítható Történés felé sodorta volna őket 8

9 I. kötet Amiként mondtam ugyanis: a bukás szinte törvényszerű volt; ámde nem volt kötelező! Minden Teremtett Szellem megkapta Istentől a szükséges Szellemi Erőt ahhoz, hogy ellenálljon Fénylátó hívó szavának. Ezek közt volt, amelyik el tudta fogadni a Teremtő rendelését, s beérte a szintjének megfelelő Erővel, s volt, amelyik már kevesellte azt: s akkor azok elindultak, hogy még több Erőt, vagyis a Bölcsességi fokozatukat meghaladó Teremtő Hatalmat mondhassanak magukénak. *************************************************** A mélység felé vezető, legelső szint; tehát a lázadó szó követése még nem hozott visszafordíthatatlan történéseket. A Teremtő Erő ugyan lecsökkent, pontosabban a Szellem távolodásával arányosan vált mind érzékelhetetlenebbé; ám akkor még Fénylátó ereje pótolta a hiányzó Erő-mennyiséget. Egy bizonyos formában legalábbis, hisz Fénylátó már olyan energiákat, vagyis olyan Tudás-elemeket közvetített az őt követők felé, amely által azok végbevihették első komoly teremtési kísérleteiket. Még csaknem a felsőbb szintek tisztasági fokának megfelelő Világokat produkáltak, s büszkék voltak művükre, annál is inkább, mert Fénylátó biztatta őket, s azt ígérte: ennél csodásabb Világokat teremtenek majd, ha már átadja nékik a Bölcsesség teljességét Sokan azonban ennek ellenére is képesek voltak már az első lépés megtétele után felismerni hogy hibáztak, annál is inkább, mert minden egyes szinttel való visszalépés az erő fokozatos csökkenését jelentette. (Mert a Teremtő Ereje mind halványabban érte a távolodókat, amiként a Nap fénye gyengül, minél távolabb haladtok attól.) Ezek megálltak, már készen és képesen is arra, hogy ismét elfogadják maguk fölött a Teremtő Végtelen Bölcsességű Akaratának irányító és irány meghatározó voltát. De voltak olyanok is, akik még inkább lázadtak, nem érezvén igazságosnak az Erő lecsökkentését. (Persze vezetőjük, Satana szavára! Satana ugyanis aki csak a legelső lépéseknél igyekezett pótolni alantasai számára az Erőt a maga fogalmazta teremtő erők révén, annak használatával, vagyis kiárasztásával, hogy még inkább megtévessze azokat azt bizonygatta nékik, hogy az Atya csökkenti ~ büntetésből ~ a lefelé áramoltatott Erő mennyiségét. S ezt éppen azért mondta, hogy elfedje az őt követők elől: az Erő csökkenése a saját Bölcsességi szintjük csökkenésével egyenes arányú, annak hű tükörképe; hisz lényegében nem is egyéb, mint a Bölcsesség egyre inkább való elhalványodása, amelyre a bűn korma hull!) *************************************************** Amikor e tévútra tértek az első Bölcsességi szintekben is elérték a legmélyebb rezgés-magasságot, a Szellem teljessége le kellett fedődjön, s a korábban elhagyott, ám most ismét betöltött ponton, tehát az Embrió-szellem szintjén kellett maradjon. Annak egy teljességében elkülönített rezgésszintjén megrekedtek, s mert hogy mindahány Felismerés; a korábban megszerzett Bölcsesség-elemek összessége lefedődött bennük, ismét az Embrió-szellemek szintjén, de már a lefelé vezető Út lázadásának emlékével fogalmazták meg további ellentétes irányú szintjeiket, vélve: még mindig bírnak a Fent energiáival. Ama pontra hulltak tehát vissza, ahol lényegében még csak átmenetet képeztek az Embrió-szellem, és a Szellem-lény között. Már nem voltak Szellemek a Szó magasabb rendű értelmében, hisz (épp, mint a korábbi állapotukban) nem bírtak a Valódi Erővel, tehát még csak a Valós létezés öntudatlan fázisát ismerték: Szellem-lények voltak mégis, hisz már bírtak a Szabad akarattal. Ez a köztes lét egyik fázisa, egyik állapot szintje. Sem ez, sem az, mégis ez is és az is Az imént azt mondtam: nem bírtak a Valódi Erővel; s ez ekként is van. De bírtak egy másfajta Erővel, azzal, amelyet ők maguk fogalmaztak meg elégedetlenségük révén! Az addig megszerzett Erő-elemeket fordították Satana útmutatásai alapján a maguk új iránya szerint, s mert hogy haladási irányuk a Törvényestől a törvénytelen felé mozdult, a bennük lévő Erő is átvette az ellentétes irányt, s ekként a Tiszta Bölcsesség-elemek helyett a maguk tisztátalan álbölcsességének épp oly tisztátalan energiáit őrizték magukban. Ezt adták át a Fent legalsó szintjére érve megfogalmazott ÉN-képzeteknek, megadva azok számára a további úthoz szükséges mélybe húzó erőt, míg ők maguk teljességgel erejüket vesztve ágyazódtak be a köztes szférába. (Ilyen, vagy inkább ehhez hasonló köztes szférákban tartózkodnak az Útjaik megkezdése előtt álló Szellemi Én-részek is: nem emberek, s mégiscsak azok valamilyen formában, hisz már mint ember- 9

10 I. kötet szellemeket indította őket útra az ÉN, emberi Sors-elemekkel és korábbi emberi múltakból vett ismeretelemekkel terhelve meg azok Élet-filmjeit, szellemi elemek vagyis Én-részek mégis, hisz a test, amelyet be kell töltsenek, még nem fogalmazódott nem fogant meg. Az Útjaikról visszatérők ennek tükörképét kell megéljék a maguk köztes szféráiban: a test már nem életképes, de az Én-rész még egy ideig a Lent-képzetben él, megterhelve az Út minden emlékével, s annak minden Mélységenergiájával. A testben tehát már nem élhet, viszont még az ÉN-be sem emelkedhet vissza, mert még fennáll annak a veszélye, hogy az Én-részben lévő negatív energia elemei még inkább a mélység felé vonják az ÉN teljességét. Ezért először az Én-résznek kell felismerje megváltozott vagyis visszaváltozott, test nélkül való állapotát, s ha már a Fent Világának Törvényei szerint kielemezte az Út minden egyes történését, s színképekre bontotta mindahány történés energiáit, azok magassága avagy mélysége szerint, e színképeket viszi magával az ÉN teljességébe, tovább tisztítva és világosítva; avagy még inkább besötétítve az ÉN egészét, attól függően: milyen szinten volt képes betölteni Útját a Fent Törvényeinek mértéke szerint. A lefelé vezető út minden egyes állomásáért épp úgy meg kellett küzdjenek a mélység felé indult Szellem-lények, amiként meg kell küzdjenek a Felfelé vezető Út minden állomásának, mindahány szintjének újbóli elérhetéséért! Ez ekként igaz, hisz a lefelé vezető úton épp úgy vívta harcait a Szellem mélyén a Fent és a Lent vonzó ereje: a Szellemi (később már a mélység legfelső szintjétől: a test-) tudat meg kellett tudja fogalmazni, melyik irány vonzását akarja követni. Ha a mélység vonzása volt benne erősebb, afelé haladt tovább, ha pedig a Fent iránti vágyódás; megállt, s már visszafelé igyekezett haladni. Ez azonban csak egy bizonyos mélységi szint eléréséig volt lehetséges! Az ÉN a Fent világainak kezdeti síkja, tehát a Fent legalacsonyabb szintű rezgéstartománya alá hullva már nem lehetett képes visszafordulni; már megrekedt az ÉN-tudatban megfogalmazódott ponton, amely a Szellem minden addiginál mélyebb rezgésű gondolat- és akarat-energiájának kivetülése, s ezáltal a mélység birodalmának első szintje is volt. Ezt természetszerűleg a mélység felé tartó, a Fent utolsó rezgés-síkját elsőként átlépő; vagyis Satana fogalmazta meg, majd töltötte be önmagával, elárasztva ott a maga mély, s már erősen besötétült gondolat-energiáit, majd hogy még lejjebb lépett, az általa megfogalmazott, s az általa már elhagyott síkot szellemlények sokasága töltötte be. *************************************************** A Szellem teljes leárnyékolódása pillanatában egy utolsó figyelmeztetést kapott a Teremtőtől. Sokan voltak akkor, akik azon az utolsó pillanaton váltak képessé arra, hogy megálljanak; ők még módot kaptak Szellem-voltuk teljes, vagyis tudatos megtartására, amely Tudat, tehát az Önfelismerés ereje nélkül nem kezdhették volna meg a Visszatérést. Azok viszont, akikre nem, vagy épp ellentétes módon hatott az Intő Szó, igyekeztek mind messzebbre eljutni. De mert hogy ez Szellemeik felbomlása nélkül már nem volt kivitelezhető, már csak egy-egy önmagukról megfogalmazott gondolati képet: egy-egy ÉN-képet küldhettek tovább: a Szellem meg kellett álljon a Fent Világának legalacsonyabb rezgéssíkján. Az ÉN-kép megfogalmazása és annak útra küldése azonban elgyengítette, leárnyékolta a Szellemet. Tehát itt ismét a maga döntésének kellett elvegye törvényszerű következményét, de már akként, hogy erre vonatkozó Ismeret-elemmel nem bírt, nem bírhatott, így azt mint Ismeret-elemet nem építhette be az útra küldött ÉN tudattárába. Abban csak a Fent világának legalacsonyabb szintű Bölcsesség-elemei maradtak meg; s az ÉN vélte: a Bölcsesség teljességének birtokosa, amiként kezdetben (tehát lefelé vezető Útjának kezdetén) is volt, mert Ő a FIÚ által megálmodott, gondolati úton megfogalmazott, s az Atya és a Lélek által LÉT-be emelt Teremtmény. Nem tudta, nem is tudhatta tehát: ő már csak a Teremtett Szellem gondolati teremtménye : tehát annak önmagáról megfogalmazott tükörképe (vagy inkább hologramja), s mert hogy a Szellem gondolata kiesett a Tökéletes Tisztaságú Erő áramából, annak keringési rendszeréből; már a Mélység-energiákból, bár még azok legtisztább energia-elemeiből fogalmazódott meg, s lépett létbe a Valós Világtól eltérő, tehát egy valótlan Világ szintjén. Hitte és vallotta: a Fény gyermeke, de vallotta azt is, és hitte: képes rá, hogy megfogalmazza a maga Világát (vagy Világait), s azokat már képes betölteni és létben tartani a maga Fényével. Amint az ÉN megfogalmazódott, Satana nyomát, az ő példáját követve ismét teremteni 10

11 I. kötet kezdett. Gondolatenergiái még a Fent erejével, de már a Lent szándékával bírtak, ekként teremtményei is magukon viselték e két, egymástól élesen elütő Irány jegyeit. Amiként a delfin is, amely ugyan csak évmilliókkal később lépett színre, mint fizikai lény: de már a kezdettől jelen volt, mint majdan létbe lépő gondolatenergia-elem. Amikor viszont mint test: megfogalmazódott, az akként fejlődött jelen állapotáig, mint az ellentétes irányú energiák egyik leghűbb tükörképe: hatalmas, sűrű energiákból álló fizikai képződmény, amelyben azonban a Fent tudati energiáinak legtisztább elemei vannak, meghatározva a fél-szellemi lény viselkedésének irányát, annak milyenségét. *************************************************** És lényegét tekintve ez volt az a pont, ahol a Mindenség testében, tehát a Végtelenben el kellett határolódjon a Mindenség egészétől az a parányinál is kisebb rész, amelyet az ellentétes gondolati irányt követő Szellem-lények betöltöttek. Az a sík, amelyben a leárnyékolt, s önmagukat a Mindenségtől elkülönítő Szellem-lények vannak (mind a mai napig, s bizony: még hosszú időn át, míg Idő létezni fog egyáltalán az Örökkévalóság színén!) a Fent és a Lent közti határsávba kerültek: de már az általuk útra bocsájtott ÉN-ek gondolataiból álló Világot be kellett zárja a Kegyelem, hogy annak ellentétes irányú spirális mozgást követő gondolat-energiái ne zavarhassák meg a Mindenség Tökéletes Rendjét, de azért is, hogy azon ÉN-ek ne bomoljanak elemi részeikre, mert az a határ-sávban lévő Szellem-lények elemeire hullását is jelentette volna. A Kegyelem hagyta tehát, hogy az ÉN éljen a Szellemből magával vitt, s lényegében Szellemi Örökségnek számító Szabad akarat jogával: de el kellett zárja a Fent teljességétől, hogy a legmagasabb szintű Szeretet energia-gömbje kellő védelmet biztosítson felfelé is, de lefelé is. Bizony, Gyermekeim! Atyánk még akkor is: sőt! Akkor mutatta meg igazán: mekkora Ereje is van a Tökéletes Szeretetnek! Hisz mi a SZERETET: a valódi, a TÖKÉLETES SZERETET legmagasabb kifejezési módja, ha nem a KEGYELEM? Ha nem a BŰNBOCSÁNAT?! A Tökéletes Isteni EGY-ség; tehát az ATYA, a FIÚ és a SZENTLÉLEK már a kezdeti pillanat előtt tudta, mi fog történni, s már akkor megfogalmazta magában Önnön legbenső lényegének legmagasabb szintű kifejeződését: a KEGYELEM TÖRVÉNYÉT! Megfogalmazta, majd valóság-szintre is emelte: értem, érted, értetek: mindannyiunkért, ahányan csak elindultunk valaha is a Tökéletes EGY-ség állapotából, hogy a magunk sötétség-világai felé lépjünk, függetlenül attól: melyikünk hol, mely szinten vált képessé: felismerni önnön bűnét, hogy felismerve azt; visszatérjen az elhagyott, az ellökött, a megtagadott EGY-ségbe. S e Kegyelem kiteljesedése, mondjam úgy: a Hegy Csúcsa volt a Krisztusi Áldozat, amelyet a FIÚ hozott meg mindannyiunkért; mindahány Teremtett Szellemért, aki Volt, Van, Lesz a Teremtettségben. *************************************************** Az ÉN tehát már a Kegyelem-fogalmazta gömbben folytatta megkezdett útját, és folytatta a maga Világainak : tehát az általatok kozmosznak, vagy Világűrnek nevezett Mindenség-elem megteremtését, s annak betöltését. Tudta, mert nem lehetett nem tudnia: a Fent Valósága el van zárva előle; s ez még inkább sarkallta arra, hogy megteremtve a maga Világait: megmutassa, bebizonyítsa, hogy igen is képes teremteni : s e vakhitből megszületett aztán a kezdeti Káosz Az ÉN a második mélységi szintjének legfelső pontján, abban a pillanatban, hogy a Kegyelmi Erőből álló Gömb érzékeltté vált; vezetője parancsára megbontotta önnön dualitását, hogy egyenként két, úgyahogy egyenlő részre bontva önmagát, több energiához jusson. Azonban figyelmen kívül hagyta, hogy ekként a kiárasztó, tehát az adó ÉN-elem (vagy ÉN-fél) csak kiárasztani, míg az elfogadó csak befogadni lesz képes az energiát: amiként az a Szellem-lények esetében, még a Duális egységben is van, hisz ekként biztosított az Erő folyamatos körforgása, de ekként biztosított az is, hogy a duál-egységben lévő Szellem 11

12 I. kötet mindkét, tehát az adó, s az elfogadó eleme azonos mennyiségű erőhöz juthasson, de azonos mennyiségűt adhasson is tovább. Ez érvényesült a Szellem-lények minden (vagy csaknem minden) tulajdonságát magával vivő, tehát az őt kibocsájtó Szellemhez hasonlatosan Duális EGY-ségben álló ÉN esetében is. Attól a pillanattól kezdve azonban a megbontott ÉN adó-fele gyengébbé, az elfogadó viszont arányosan erősebbé lett: így megfogalmazódott a yin és a yang alsóbbrendű Törvénye, amely már nem a Mindenségen belül megfogalmazott Fent és a Lent (mert az is ezen elv alapján vált külön az Egységben maradva is): annak kicsinyített, s már egyénekre szabott Törvénye. Az ÉN-felek kettéválása természetesen nem azt jelentette, hogy az adó fél törvényszerűen el kellett veszítse minden csepp energiáját, s erejét vesztve meg kellett semmisüljön, hisz az ÉN duális egysége nem egy meghatározott törésvonalmentén történt: ekként az adó is vonzott magához az elfogadó elvből, s az elfogadó is az adóelvből. De nem sikerült (amiként azt szerették volna) tökéletesen reprodukálni, s ekként megkétszerezni önnön duál-egységüket. Mert a Satana által sugallt terv ez volt: mindkét fél egyenlő mennyiségű ön-energiát áraszt a másik fél energia-mezejébe, s azok aztán ekként már mint gondolatenergia-tényezők is külön válnak, s így kétannyian lesznek: tehát kétszeres mennyiségű energia megfogalmazására is válnak képessé. Ám az Erővel való bánás ismerete még csak kezdeti, tehát alap szinten volt meg a Szellemben is, amely az ÉN létét megfogalmazta: ekként az ÉN sem bírhatott amaz ismerettel magasabb szinten, mint az őt megfogalmazó Szellem-lény! Erre vonatkozik elsődlegesen, a legmagasabb (fizikai szintű) értelmezésében Krisztus ama Tanítása: A tanítvány nem lehet nagyobb, s nem lehet bölcsebb, mint az ő mestere Tehát az ÉN nem lehet bölcsebb, mint az őt megfogalmazó Szellem-lény. Ez igaz Felfelé is: ha valós, tehát Szellemi szinten nézzük is, még akkor is, ha ezt képtelenek voltunk elfogadni! Csak mert az Erő egy kis részével bírtunk, s már képesek voltunk azt (a magunk szintjének megfelelően) használni is, véltük: hamarosan többet is fogunk tudni, mint maga a TEREMTŐ; csak adjon rá módot Atyánk, hogy ezt bebizonyítsuk. Aztán bebizonyítottuk hogy mit, azt ki-ki maga kellett, s kell az esetek többségében még most is megtapasztalja A dualitásuktól ekként megfosztott ÉN-felek attól kezdve nem hogy több, de mind kevesebb, és mind alacsonyabb rezgéssel bíró Erőt voltak képesek megfogalmazni, s mert ezt maguk is érzékelték, utódokat kezdtek teremteni maguknak. Annál is inkább, mert ettől a ponttól, ettől a szellemi mélységtől nem ereszkedhettek lejjebb! Azon a ponton (a hatodik szféra hetedik dimenziójától) ahol megfogalmazták maguknak a Duális egység megbontásának tervét, az ÉN - ek is le kellett fedődjenek, s ők is meg kellett fogalmazzák önnön Én-képeiket; vagyis a Szellemi Én-részt, hogy már csak azok révén lépjenek tovább, egyre lejjebb és lejjebb a mélység legalsó (a Törvény által megszabott legalsó) szintje felé, s azok révén fogalmazták meg utódaikat is. Ettől kezdve tehát csak az Én-részek követték Satanát, aki már nem volt képes érzékelni a Kegyelem jelenlétét: s nem is lehetett volna, hisz mindenkor szintekkel mélyebbre hatolt, mint az őt követő Szellemi-lények, vagy később már csak az ÉN-ek, majd azok Én-részei Satana ugyanis, aki nem bontotta meg önnön dualitását, követőinél nagyobb rezgésszintű, de minden addiginál durvább; azaz mélyebb rezgéssel bíró gondolat-energiát volt képes megfogalmazni. Ő, amint megadta a késztetést követőinek Duál-egységük megbontására, a maga energiáiba burkolva még a mélységben is megalkotta a saját külön pontját, amely negatív erejénél fogva mélyebb és sűrűbb volt mindazon szinteknél, amelyeken követői; a dualitásukat megbontott ÉN-felek, majd később már csak azok Én-részei tartózkodtak. A dualitásukat megbontó, ám erős szállal Satana energia-mezejéhez csatolódott ÉN-felek természetesen mindenkor Satana mellett voltak, s ők ekként, tehát mint ÉN-felek: mellette is maradtak, követve őt a legmélyebb mélységbe is. Igaz: azt, hogy mely ÉN-félnek mely másik Fél a párja, már Satana elfedte előlük, késztetve őket arra, hogy keveredjenek egymással, s ezáltal energiáikat is egymásba olvasszák. Ez volt hűségük bizonyítéka, s készségességük szerint kaptak rangot és sötét hatalmat a lent birodalmában Ezek a mélységi pontok, s a fölöttük lévő mélységi szintek persze nem voltak állandóak: folyamatos mozgásban voltak, de mert hogy Satana már előre megjelölte a követendő irányt, a mozgás iránya mindenkor lefelé, a mélység felé mutatott. 12

13 I. kötet A dualitásukat még megőrzött, és a Satana-mutatta mélységtől megrettent ÉN - ek a Fent világához legközelebb eső szinten; a hetedik szféra szintjén megálltak, s meg is rekedtek, míg a Satana hívó szavát követő, és Duál-egységüket megbontó ÉN-felek egy következő mélységi szintre zuhantak. Ezek akkor a hatodik szférában álltak, ott viszont már csak keveseknek jutott eszükbe eltűnődni a történteken. Az egymáshoz tartozó ÉN-felek egy ideig az utódok létbehívásával próbálkoztak, majd hogy az sem hozta meg a kívánt eredményt, más ÉN-felekkel próbáltak kapcsolódni, hogy azok gondolatenergiáiba oltva a maguk teljességgel más rezgés-irányú energiáikat (tehát nem rezgés szintű, hisz egyként mély rezgés szinttel bírtak, de rezgésük iránya mindenkor más és más volt, amiként ezt már mondtam) megfogalmazzák a maguk utódait. E teremtgetések eredménye a kezdeti Káosz teljes és tökéletes elmélyülése volt. Az ÉN-felek először még egymást okolták a történtekért, majd hogy rezgés-energiáik a nem hozzájuk tartozó ÉN-felek-kel történő kapcsolódások során idegen rezgés-elemekkel keveredtek; minden melléjük kerülő ÉN-felet támadni kezdtek, hisz már nem tudták megállapítani: melyik ÉN-fél tartozott hozzájuk eredetileg és ez volt az a pont, melyet az ÉN-felek nem léphettek át. Megfogalmazva Én-részeiket ők is lefedődtek, hogy már csak Én-részeik révén folytathassák megkezdett Útjukat. Azok először folyamatosan haladtak a mélység felé, majd megállva, fokról - fokra emelkedni kezdtek: vagyis, megkezdték visszavezető Útjaik végeláthatatlannak tűnő sorozatát. (Mindenkor az ÉN-fél ugyanazon Én-része kelt, és kel is útra: az, amely a mélység felé vezető Utat végigjárta, hogy Útjaik végén önnön felsőbbrendű ÉN-feleikhez térjenek vissza (amelyek a ti szinteteken már (még) mint felsőbbrendű ÉN szerepelnek tudatotokban). Az ÉN-felek ébredése után az Én-rész már végképp visszaolvad az ÉN-fél teljességébe, amely ekként kiteljesedve ismét egyesülhet immáron felismert, egykor volt rezgése révén beazonosított ÉN-felével, majd a két ÉN-fél tökéletes, duális egységben álló ÉN-né válása után emelkedhet vissza a Szellembe, amely útra küldte őket. De hol vagytok még ettől?!) A kezdeti egyet-akarás tehát megbomlott, s akkortól az ÉN-részek, majd már csak azok Én-részei mind mást és mást akartak, másként és másként akarták legalább a Duális Egy-ségben hozzájuk tartozó párt megtalálni. (Az ÉN-felek által útra küldött Én-részek ugyanis akként élték meg önmagukat, mint a Duálállapotából kilépett ÉN-fél teljességét, tehát akként, hogy meg voltak győződve arról: ők maguk az ÉN egyik fele, mert azt, hogy ama Félnek is csupán egy-egy részei: semmiképp sem értették, s el sem fogadták volna, mint Igazságot. Annál is inkább, mert még az ÉN-felek teljes tudatával indultak útra, éspedig éppen azért, hogy a lefelé vezető út során módjuk legyen az Ébredésre, és a megállásra; bár a Visszatérésre már ekkor sem lett volna módjuk, egy ideig legalábbis nem. Ahhoz már túlon-túl nagy mélységben voltak, semhogy érvényesülhetett volna fölöttük a Kegyelem Törvénye, amiként az a hetedik szférában megálló ÉN-ek esetében történt. Erre még majd visszatérek ) Megfogalmazódott tehát a széthúzás és az elégedetlenség: s ezek gondolati energiája köröttük lebegett, azok sűrűségének megfelelő fizikai tömeggé sűrűsödve. Végül a kozmosz egészét szabadon keringő, s a mind mélyebbé és mind durvábbá váló gondolat-energia képződmények töltötték meg, amelyek szabadon száguldoztak, s egymásnak ütközve hatalmas robbanásokkal reszkettették meg a Kozmosz egészét. A széthúzásból harag, abból gyűlölet lett: s amiként ezek a gondolati elemek egymás után életre keltek az Én-részek tudatában, az Én-részek is akként hullottak mind mélyebbre és mélyebbre, egymás után fogalmazva meg a maguk számára a szférákat, s azok dimenzióit. Amikor az Én-részek a negyedik (persze: az indulási szinttől, az első mennyei szférától; tehát az első Bölcsességi fok alsó szintjétől számítva, s lefelé haladva a negyedik) szféra síkját is átlépték, a felső, tehát az épp elhagyott sík, s az alsó: az újonnan betöltött rezgésenergia szint közti határvonalon egy újabb válaszfal emeltetett, hogy a mélység uralma alá tartozó szintek ekként is el legyenek különítve a Kegyelem által. Akik e védelmi vonal alá süllyedtek, már teljességében elfeledték a Fent Világát, s azt is: miként kerültek arra a szintre, ahol álltak. Csak az a pont, és az az állapot volt számukra valós, ahol, és amiként léteztek: tehát a teljes és tökéletes Káosz, amely erősen besűrűsödött (bár még nem az anyag síkján megnyilvánuló) gondolatenergia lényeik körül tombolt. 13

14 I. kötet Ez volt az a pont, amikor a Kegyelem először kellett nagyobb mértékben is megnyilvánuljon a mélybezuhant Mindenség-elemben. A Szeretet egy parányi, Élő Sugarát bocsájtotta le a Teremtő Akarat, s amint a Tökéletes Tisztaságú, s legmagasabb rezgésszintű ERŐ a gömb belsejében kavargó és áramló és tomboló, mélynél is mélyebb rezgésszintű negatív energiákkal érintkezésbe lépett, egy újabb, de már a teljes gömb belsejét megrázó robbanás keletkezett. A Káosz egy pillanatra megdermedt, mintha minden energia-elem megfagyott volna: a Szeretet-energia viszont elemekre bomlott, s ezek a pozitív energiaelemek szálakká nyúlva Erő-vonalakkal hálózták be a Kozmosz egészét. Az addig szabadon száguldó negatív energia-képződmények egy-egy energia-szál vonzásába kerültek, s a Teremtő által megfogalmazott REND és RENDSZER alakult ki. E hatalmas történés is sok Én-rész megállását eredményezte; azonban Satana sem maradt tétlen, s újabb lefelé vezető szinteket megfogalmazva azon volt, hogy minél több Én-részt maga után csalogasson, a maga Mélység-birodalmába. Mert a negyedik szinttől lefelé Satana már nem érte be azzal, hogy követésre készteti a nyomába szegődött Én-részeket: az ötödik szint (tehát a harmadik szféra) legmagasabb pontjától lefelé, tehát a Teremtőtől mind távolabb haladva megkezdte kiépíteni a maga birodalmát, arra gondolva: ha maga is megteremti a maga birodalmának Rendjét és Törvényeit, már hasonlatossá lesz a Teremtőhöz, s ha munkába tudja állítani csatlósait és követőit, s azok már szándékoltan csakis az ellentétes irányú energia megfogalmazásával fognak törődeni; mégiscsak sikerül nagyobb energia-mennyiségre szert tennie, mint amennyivel a Teremtő bír: s akkor ellene fordul csatlósaival, s elárasztja a Fent Világát a maga ellentétes irányú energiájával, hogy átvegye a Teremtettség fölötti hatalmat. Mert akkor, amiként kezdettől: ez volt a terve, és ez volt a vágya. Ő, mint Duál-egységében megmaradt ÉN egy bizonyos fokig, és egy bizonyos formában tudatában maradt a Fent létezésének csak úgy, amiként a Fent Törvényeinek, s mert hogy ismerte azokat: kétannyi dühvel fordult az Atya felé, s kétannyi erővel igyekezett, hogy mielőbb fölébe kerekedjen az Atyának. Megfogalmazta, majd a maga gondolatenergia-lényeivel be is népesítette a maga birodalmait, s azok segítségével igyekezett a mélység legalsó szintjeire hullott, s már szellemi energiájuktól úgyszólván teljességgel megfosztott Én-részeket rákényszeríteni arra, hogy az ő számára termeljenek gondolat-energiát. Egy ideig birtokolta is az elgyengült Én-részek által megtermelt gondolat-energiák összességét, akként, hogy csatlósai és teremtményei (a démonok, s az általatok ördögöknek nevezett anti-energia lények, valamint a Fent Valóságának szintjein mellészegődött csatlósai) segítségével minden csepp energiát igyekezett magához vonzani: már amit nem kellett az Én-részek rendelkezésében hagynia, hogy azok puszta létüket megőrizhessék általa. Az Én-részek egy idő múltán mind kevesebb és kevesebb energiát voltak képesek előállítani: ezeket Satana erős negatív-energia sugarakkal érintette meg, iszonyatos kínokat okozva azoknak. Vagyis, már nem csak kérte, nem csak elvárta, de követelte is az energiát, mind többet és többet, megfosztva a rabsága alá került Én-részeket szabad önrendelkezési joguktól: vagyis szabad akaratuktól, már a saját akaratát kényszerítve rájuk. Vagyis az utolsó Tökéletes Isteni Szikrát akarta (nem elorozni, mert arra ő is képtelen lett volna, s ezt tudta is!) elnyomni bennük, amelyet egykor maga a Teremtő oltott beléjük És ez volt az a mélységnek az a pontja, ahol a Kegyelem egy újabb, most a korábbinál is parányibb és lágyabb Sugara szökött a Mélységben megrekedt Én-részek felé, hogy azok megérezhessék a Fent Világának édességét, annak Tiszta és Szabad, és Felszabadító Erejét. A mélység fogságában szenvedő Én-részek többsége képes volt meglátni a Fényt, és képes volt megérezni a szabad akarat iránti vágyakozást: s már ez a képesség is egy árnyalattal feljebb emelte őket. A legalsó szféra leg-alsó dimenziójából; tehát az első szféra első dimenziójából, annak gondolat-energiai szinten megfogalmazott szintjéről emelkedhettek egy árnyalatnyival feljebb, méghozzá arra a pontra, amely lényegét tekintve nem volt más, mint ugyan annak a gondolat-energia szintnek a fizikai szintű megfelelője. Az Én-rész felemelkedett arra a szintre, ahol a benne felébredt vágyakozás gondolati energiája révén már képessé vált a legelemibb fizikai test megfogalmazására. Ez a fizikai test az ásványokat alkotó elem volt, amely hosszú időn át csak mint nyomelem létezett a Kozmoszban, majd egy-egy korábbi gondolat-energiából megfogalmazódott, s a Kegyelmi szálak fogságába került gondolatenergia-tömb felszínére tapadt. Ezek a nyomelemek aztán a fizika törvényei szerint magukhoz hasonlatos nyomelemekkel egyesülve kristályokká, majd nagyobb ásványi tömböcskékké lettek. Kövek és föld- 14

15 I. kötet rögök, később víz-cseppek formáit vették magukra, majd az elemi anyag felbomlásakor a Szellemi Énrészek felemelkedtek a hatodik szférába, önnön fölöttes ÉN-eikhez, hogy átadják azoknak mindazt az információt, amelyet megszereztek. *************************************************** Tehát megkezdték a Fent világába való visszatérést, annak végtelen hosszúságú folyamatát, úgy, akként szerezve vissza egykor volt Bölcsességi elemeiket, amiként ellökték azokat maguktól. Ennek legelső és legalsó szintje a fizikai sík felépítése, s annak mind mélyebb, és mind teljesebb megismerése volt, amiként az még ma is, hisz a fizikai lény még messze: nagyon messze van attól a szinttől, hogy azt mondhassa: ismeri a fizikai sík mindahány Törvényét és Törvényszerűségét, s élni is tud azokkal, azok által. S még csak nem is a fizikai világ megismerése a legmagasabb rendű Cél: de a Teremtő Akaratának, a Teremtő Elv Törvényeinek kikutatása, megtalálása és megértése a fizikai sík Törvényein keresztül. S ha a fizikai sík elemeibe zárt Teremtő Bölcsesség-elemeket már megismerte az Elme (s az Elmén keresztül természetesen a felsőbbrendű ÉN); megismeri mindazon Törvényekben azok Legmagasabb rendű Szellemi megfelelőjét is: vagyis megismeri a TEREMTŐT. *************************************************** Ennyit a legtávolibb Múlt történéseiről. S most ugorjunk egy nagyot, s térjünk át arra, ami most a legfontosabb számotokra: azok számára, akik a dimenzió-ugrás előtti Kor szülöttei, annak Úton járói vagytok *************************************************** Az első és legfontosabb tehát: megismerni és teljességében kibontani a fizikai sík (szellemi értelemben vett) Törvényeit és Törvényszerűségeit, hogy megtapasztalhassátok a kísértések mindegyikének mindahány fázisát, hogy már felismerve: képesek legyetek elvetni azokat magatoktól, vagyis; hogy ellene tudjatok állni a kísértéseknek. Ezek legdurvább elemei már beépültek mindannyiótok Szellemi Tudatába, vagyis magasabb rendű ÉN-eitek tudattárába. Az ölés, a lopás stb: minden ÉN-ben már ott rezeg, mint Felismerés, az ölés és a megöletés, a tett elkövetésével járó (fizikai síkon esett) büntetés, de már a fel nem fedezett cselekedet szellemi-lelki fájdalmának megtapasztalásán is túljutottatok mindahányan. No nem mondom, hogy ez mindannyiótok számára elégséges volt ahhoz, hogy e megtapasztalások ereje mindenkor felül tudja írni az ellentéttől érkező, s a test-tudatban megfogalmazódó késztetéseket, hiszen ha ekként volna, már sem gyilkosságok, sem háborúk, sem a köröttetek élő lélek-lények lemészárlása nem eshetne meg: hogy a lopás, s az Élet elleni bűnöknél mindenkor kisebb rendű bűnökről és vétkekről (amelyekről a Tízparancsolat is szól) ne is beszéljek. Sok olyan van, amelyet újra és újra visszakap, mint feladatot az Én-rész, s csak ha már minden körülménytől függetlenül, vagyis tökéletes biztonsággal képes azt már mint gondolat-csírát is távol tartani az Én-rész a tudatosodás fokától, tehát azok gondolattá, fantázia-képpé válásától is: mondhatja azt az ÉN, hogy azt a Törvényt már valóban és végérvényesen képes volt beépíteni Tudattárába, s képes élni is ama Felismerés erejével. Ám még ez a nagyon is alacsony szint is messze áll tőletek (a legtöbbetektől), hisz ha mással nem is: a tett gondolatával mind foglalkoztok életetek egyik vagy másik szakaszában. Olykor a körülmények kényszerítenek benneteket a tett elkövetésére, s még ez is azt jelzi, hogy szellemi energiátok még gyenge, mert ha nem akként volna, már nem is állhatnának elétek olyas történések, amelyek még rá tudnak kényszeríteni az Élet bármilyen szintű formában való megszüntetésére. Ez ugyan még egy nagyon is távoli pont követelménye lesz, de egy percen valóban képesek lesztek arra, hogy a kártékony rovarokat is távol tartsátok magatoktól, később pedig már arra is, hogy azok megfogalmazódását is megakadályozzátok. De amiként mondtam: ez egy nagyon is távoli pont követelménye, ha vannak is már jelei annak; egy pontján a Fejlődésnek erre is képessé lesztek. Azok azonban még csak jelek: nem a képesség valós kibontásának (vagy kibonthatásának) bizonyítékai, s nem is lehetnének azok a ti szférikus és dimenzionális szinteteken! Hosszú Utat kell még megtennetek addig, míg ez a Valóság szintjére emeltetik, s igen sok Bölcsességelemet kell még magatokba zárnotok. 15

16 I. kötet Egy igen egyszerű földi példával tudom ezt érthetővé tenni: te sem tudtál még verset írni: de már tíz évesen verset írtál! Ekként vetítette előre Sorsod és Utad a maga árnyékát, mint a távoli Holnapok hírnöke. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy attól a pillanattól valóban képes is lettél volna költővé vagy íróvá lenni! Sőt, ha már akkor kiég benned a Láng, amikor az általad (esetleg) megírt versek még nem hordozhatták magukban a későbbi esztendők tudat és Szellem-formáló megtapasztalásainak erejét; verseid nem lehettek volna mélyek és tartalmasak, s te magad is megmaradtál volna a verselgetők szintjén, amelyekből oly sok van. Ezek egy része tudna mit mondani, mert élete hozott elé bőséggel megtapasztalást: de nincs meg hozzá benne csak a lelkesedés, ami a Költészethez hogy úgy mondjam: kevés. Mások el tudnák mondani amit akarnak, ha volna egyáltalán mit mondaniuk. Ezt nem lehet tanulni: ha hiányzik a tapasztalás, a mindent-látás, és hiányzik a fogalmazókészség, a versíró az életben nem válik igazán Költővé! Valóban vannak köztetek (már hogy Föld-lakók közt) is olyanok, akik képesek lehetnek a gondolatenergia révén gyógyítani. De ha valakinek egyszer sikerül valakiből (akár önmagából is) kiimádkoznia egy-egy betegséget: még nem lett gyógyító, de már egy távoli Holnap előrevetítette a maga árnyékát, vagyis jelzést kaptatok; mely irány az, amerre az emberiség, pontosabban az emberszellemek csoportja haladni fog. De amiként mondtam: ez még, amiként a többi, ehhez hasonlatos jelenség is a távoli Holnapok (s a tiéteknél jó néhány dimenzióval magasabb Szellemi sík!) Valóságelemei közé tartozik. Akik a dimenzióváltás során a negyedik szférába emelkednek, még mindig kicsinyek lesznek a Szellem Erejének oly fokára lépni, s azt oly szinten uralni, hogy képessé váljanak a betegségek csakis gondolati úton való gyógyítására, vagy azok távoltartására. S még az sem biztos, hogy akik ma az Erő egy részét képesek a gyógyítás céljára használni: mindenre képesek használni az Erőt! Sőt: igen gyakori, hogy minden szellemi energiát, amelyet azon Útjuk során bírhatnak, csakis arra az egy feladatra képesek koncentrálni, ám egyebekben lényegesen alul maradnak embertársaik többségével szemben. Az Erő valós birtoklása azt jelenti: az Én-rész a tudat teljességére képes egyaránt kiárasztani az Erőt, s a tudat mindenben képes magasabb szintű teljesítményre. Ez azonban amint mondtam: igen távoli szint, s néktek most (és most főképpen!) a legfontosabb ismeret megszerzésére kell összpontosítsátok minden szellemi erőtöket! S az nem biztos, hogy épp a gyógyítás, vagy a kórokozók távoltartása! Főképp, amíg a Föld szinte egészén a legsúlyosabb betegség: a Szeretetlenség dühöng, több kárt okozva valós, tehát Szellemi ÉN-eitek és lélek-elemeitek testében, mint akár a leggyilkosabb, s a leggyorsabban terjedő járvány fizikai testeitekben. Én ez utóbbira hívnám fel inkább a figyelmeteket, s arra kérlek mindannyiótokat: a Szeretet energiájának mindinkább való gyarapítására, tehát érzelmi, értelmi úton való megfogalmazására, s a megfogalmazott Szeretet-energia mindinkább való, immáron globális szintű kiárasztására igyekezzetek felhasználni minden csepp rendelkezéstekre álló Szellemi energiát, hogy mind több ember-szellem, (és persze mind több Lélek-lény) fürödhessen meg amaz áradatban. Csak ekként lehetnek képesek töltődni azáltal, s csak ekként lehetnek képesek a maguk szívére és tudatára tapadt szeretetlenség-sarat (legalább részben) lemosni, hogy attól kezdve maguk is megpróbálhassák (hogy legalább megpróbálhassák!) továbbsugározni a reájuk hulló Szeretetsugarakat, s hogy megpróbálhassák azt maguk is megfogalmazni önmagukban, s kiárasztani (legalább) a mellettük-köröttük élők felé: már feltételek, és persze félelem nélkül! S most lépjünk tovább, hisz sok még, amit el akarok mondani tenéktek. Ahhoz tehát, hogy ellene tudjatok mondani mindenkor az elétek álló kísértéseknek, meg kellett szerezzétek a negatív megtapasztalásokat; amiként nagy részét már meg is szereztétek; vagyis, már képessé váltatok egy bizonyos szintig azokban megtapasztalni, és önvalótokba építeni azon Törvények Isteni Erejét. Ám amiként mondtam, meg is kell erősödnötök e felismerésekben: ezért is állnak elétek mind nagyobb és nagyobb akadályok és/vagy kísértések! Hogy megerősödhessék bennetek a megismert Isteni Bölcsesség-elem, s hogy vizsgát is tehessetek abból, amit felismertetek és befogadtatok. A Tanítás két formában történik: vagy akként, hogy a késztetések megélése elé már eleve gátakat ír az ÉN az Én-rész számára írott Élet-filmbe, vagy ellenkezőleg: elé tárja mindazt, amit a késztetések révén a tudat a leginkább hajlamos lesz követni, s akkor az Én-rész meg kell tudja adni az Erőt a tudatnak, hogy az elébe állott csábításoknak ellentmondva: a tudottan Tiszta Út felé haladjon, segítve és emelve ezzel önnön felsőbbrendű ÉN-jét is. Ez utóbbi talán nehezebbnek látszik, pedig nem az! Sokkal nehezebb úgy 16

17 I. kötet lemondani valaminek a kívánásáról, ha a körülmények végett kell lemondanotok arról, s nem önként, szabad elhatározásból teszitek ugyanazt! Ha mint örök vesztes kell lássátok: másnak milyen könnyen sikerül az, ami után ti magatok oly hiába vágytok, ha úgy érzitek: benneteket épp úgy (vagy még inkább) megilletne az a (politikai, vagy üzleti, vagy művészi stb) siker, vagy jólét és kényelem, vagy egészség, stb. amit mások élvezhetnek, s amit mások (szerintetek legalábbis) még csak meg sem képesek igazán becsülni; sokkal inkább megszenveditek, mintha még azon sikerek (előnyök) vágyát is el tudjátok magatoktól vetni, hogy egy másik, számotokra fontosabb (vagy elérhetőbb) célt tűzzetek ki magatok elé. Az előbbi esetben ugyanis visszalép a tudat a kezdeti pontra, vagyis a bukás első gondolatához: majd én megmutatnám, mire vagyok képes, csak volna rá alkalmam (Nemde: ez indította útjára Satanát is, s azokat is mind, akik követték?!) ************************************************** Ki-ki azokat a feladatokat vitte most magával, amelyekben a legerősebbek negatív késztetései, hogy megtanuljon a késztetések fölé kerekedni. A hirtelen haragút fokozottabb stressz-hatások érik, a türelmetlen elé újra és újra gátak gördülnek, a könnyű életre vágyó élete teli van harcokkal, szenvedéssel és a szegénység árnya fenyegeti (esetleg szegénységben, vagy épp nyomorban is él): tehát megfogalmaztátok magatoknak mindama körülményeket, amelyek igazán harccá teszik harcaitokat: és győznötök kell, mert ez az Utatok már vizsga is egyben: és több vizsgaalkalom nem lesz a dimenzióváltás bekövetkezte előtt! *************************************************** Amiként tudjátok: ahogy az egyes embereknek, úgy minden egyes népnek és nemzetnek is megvan a maga szerepe, a maga Sorsa, annak minden egyes törvényével. Amiként az egyén, akként egy-egy nemzet is megfogalmazta magának a maga Történelmét: s ezzel egyidejűleg a maga további, vagyis karmikus kötelmeit, amelyeket be kell töltsön. Hogy mely népnek minő karmikus kötései vannak, vagy hogy mily feladatot kell bevégezzen, hogy a Globális EGY-ségben reá háruló szerepet betöltse; nos, erre a későbbiek során térek rá. Itt és most csak azért jelzem e kérdés-csoport létét, mert sokakat foglalkoztat közületek a saját népetek, vagyis a magyar nép feladata, szerepe a Föld útjának további részében. Ennél azonban nagyságrendekkel fontosabb a magatok egyéni feladatait ismernetek: méghozzá azokat a feladatokat, amelyek mindannyiótokra egyaránt érvényesek: minden egyes, a Visszafelé vezető Úton a ti szinteteken álló Szellem-lényre egyaránt, ha előrébb és feljebb kívántok lépni az Örök EGY-ség, a TEREMTŐVEL VALÓ EGYSÉG ÚTJÁN: úgy, azon az Úton, és azon a módon lépve, amiként azt Krisztus tanította néktek és mindeneknek ** *** *** *** *** *** *** *** *** ** Azzal kezdeném: a Bölcsességet; mármint a ti kicsiny, földi szintű bölcsességeiteket, annak teljességét meg lehet tanulni: de a Lélek teljességét meg kell szülnötök, fokról-fokra ki kell égetnetek magatokban! Ezt jelenti lényegében a Tűznek Keresztsége, amely nélkül a Lélek Keresztségét sem mondhatjátok a magatokénak! A Fent világának lakói ugyanazt a folyamatot kell megéljék: de Ők, mint bűntől tisztának maradott Szellem-lények nem szenvedések árán kell kibontsák magukban a Teremtő Bölcsesség-elemeit; hisz az Örök Teremtő Oltalma alatt építik fel magukban a Lélek teljességét, annak erejét, amely maga a Valódi Bölcsesség, s a Legtisztább Szeretet elemeiből áll. Az EGY-ségből kihullott Szellemek a maguk kínján kell megérleljék ugyanazt, ők is fokról lépve fokra, de ők egy sokkal mélyebb pontról elindulva, míg a kezdeti állapotot, tehát az elfordulás s a mélybehullás pillanatában betöltött, vagy inkább a Teremtő Kegyelme által megtarthatott Szellemi állapotukat elérik: azt a Szellemi állapotot, amelyen le kellett fedje őket a Kegyelem a maya hétszer hét fátylával. Amint azon lépcsőfokot elérték, ismét az ellentétes irányú gondolat megfogalmazódásakor betöltött szintre emeltetnek, mert hisz a Bébi-szellemek szintjétől odáig vezető Út Bölcsesség-elemeit korábban már kibontották magukban: az beleíródott egykor a Szellem tudattárába, így annak erejével már bírhatnak visszatérésük pillanatától. Akkortól, amikor a Lent hatodik 17

18 I. kötet szférájában ismét egyesülő Én-felek a duál-egységbe emelkedve visszavonatnak a Szellem teljességébe, mint hibásan kibocsájtott Szellemi energia-termékek: azaz gondolat-elemek, s a Szellem, már ismét EGY tökéletes Istenelemmé válva teljességében felébred a Teremtő Igazságában: a Tökéletes EGY-ség állapotában. Akkor az Isteni Bölcsesség Elve szerint a megszerzett megtapasztalásaik azon társaik mellé emelik őket, akik mellett Útjukat megkezdték a Végtelenben, tehát azok mellé, akik mindvégig megmaradtak az EGY-ségben. A mélységbe hullottak korábbi (tehát a mélységben megtett) emlékei lefedődnek, hogy azok már csak a Mennyei Tudattárban, tehát az Ős-bölcsességű Teremtő Szellemben rezegjenek tovább, mint konkrét emlékképek: de úgy, akként is, hogy ama Megtapasztalások energiája beleíródjék minden egyes Szellem-lénybe; azokba is, akik még csak eztán lépnek színre a Teremtettség egészében! Vannak, akik e szavak olvastán úgy vélik: ez nem igazságos: pedig az, nagyon is hogy az! Az EGYségben megmaradott Szellem-lények ugyanis fejlettségük egy pontján, tehát amikor már az Isteni Bölcsesség egy bizonyos szintjét elérték, tökéletes rálátással bírhatnak a Lent világaira; és mindben fellángol akkor a Szeretet lent szenvedő Testvéreik iránt. Kérlelni kezdik a Teremtőt: emelje ki azokat a mélységből. Kérlelik, mert bár látják, és értik is: nem élik, mert hisz nincs tapasztalati emlékük a bűn által megfogalmazódott Karma Törvényéről. Ezen Szellem-lényeket aztán az Atya egy majdnem út keretén belül egy-egy olyan Mélység-szimulátorba (sajnos: nem találok rá jobb kifejezést!) helyezi, tehát olyan álszituációk közé engedi (természetesen csak gondolati-képeik útra engedése révén), ahol egy-egy történés-sorozaton belül képet alkothatnak maguknak a bűnről, és annak karmikus oldásáról is, hogy tudvalevő legyen számukra a Karma betöltésének oka és szükséges volta. Ekként részeseivé lehetnek maguk is a lent megtapasztalásainak, de csak akként, amiként ti magatok lényegültök bele egyik vagy másik álmotokba: lényegében a legtragikusabb álomból is sértetlenül emelkedtek ki, bár annak emléke beleíródik tudatotokba. Aztán az emlékképek, vagyis az álom nyomában maradó kellemetlen érzés is elmerül az agy tudatalatti tartományában, s már csak akkor bukkan fel ismét, ha az álomhoz hasonló helyzet áll elétek. Ekként van ez az EGY-ségben maradott Szellem-lények tudatában, s ekként lesz a visszaemelkedett Szellem tudatában is: de ekként íródik bele minden, majd még csak eztán a Lét szintjére emeltetendő Szellem-lény tudatába is, méghozzá mindjárt a kezdeti, tehát az Embrió-szellemi stádiumban. Ezen emlék-energiák aztán mindahányszor felbukkannak, ha a Szellem megismételni készülne elei bukássorozatát. S ha már az emlék-energia gyengének, vagyis a Szellem-lény által átléphetőnek bizonyul, a Teremtő elébe tárja az Akasa-lemezeken rögzült emlékeket, hogy a lázadni kívánó Szellem számára tudottá és értetté is váljon: hová, merre vezet a másféle; a semmibe vezető Út, amely a Mindennel ellentétes. ** *** *** *** *** *** *** *** *** ** Azt mondottam az imént: az EGY-ség legalsó szintjén Ébredő Szellemek visszaemeltetnek korábban elhagyott (ellökött) szintjeikre, s még feljebb, olyan mértékig, amilyen szinten képessé váltak az Ősbölcsesség elemeinek megértésére, elfogadására, és azok gyakorlatbani megvalósítására. Ez így is van. Addig viszont hosszú: még nagyon is hosszú Út áll előttetek! Annál is inkább, mert nemcsak hogy a Teremtővel: még önmagatokkal sem vagytok képesek Egy-ségre lépni! Hogy mit értek ez alatt? Azt, kedveseim, hogy egyelőre még tudati és lelki és Szellemi Én-eitek közt sincs nem hogy egység, vagy harmónia: még egy jól - rosszul megfogalmazott kompromisszum sem, annál is inkább, mert még csak nem is ismeritek önmagatokat! Nem, bár ezt megint csak kevesen vagytok képesek elismerni. Pedig így van: és így van gyakorta még azoknál is, akik a legkülönfélébb önismereti tanfolyamo-kon vesznek részt. Sőt Önvizsgálatot (vagyis teljes és alapos tudati és lelkiismeretvizsgálatot) ugyanis csak önmagatokkal, és persze Istennel négyszemközt maradva végezhettek el tökéletesen! Ugyanis csak önmagatok és Isten az, aki előtt nemcsak hogy nem akartok: nem is tudnátok nem őszinték lenni, hisz Szellemi Én-részetek, tudatotok és Lélek-elemeitek épp oly tisztán látják mindazt, ami bennetek van, és ami ti vagytok, miként maga a Teremtő, és Krisztus látják azokat. S ŐK ezen felül és ezen túlmenőleg nem csak azt látják: mi, hanem azt is: mi miért, és miként van bennetek, s annak milyen kihatásai lesznek, vagy lehetnek holnapi testi - lelki és Szellemi Én-jeitekre 18

19 I. kötet nézve, de látják a bennetek lévő tulajdonságokat akként is, amiként azok a környezetetek jelenjére és jövőjére hatni fognak. Önmagatokkal szemben, és főként a Teremtővel és Krisztussal szemben tehát nemcsak hogy nem érdemes, de nem is szabad őszintétlennek lennetek! Nem mondom, hogy nem lehet, mert a szabad akarat arra is módot ad, hogy egyes dolgokat megpróbáljatok elrejteni akár még a Mindenható elől is, amiként azt oly gyakran meg is próbálják, s nem is kevesen, vélve: amit nem mondok ki, nem gondolok végig, tehát mindenképp igyekszem véka alá rejteni, akkor az már nincs is, nem létezővé válik. Ugyanez a helyzet akkor is, ha nem a magatok szintjének, tehát nem valós testtudati - lelki és szellemi milyenségteknek megfelelő követelményeket akartok magatokra kényszeríteni. Ideig - óráig ez persze sikerül is, az esetek többségében legalábbis (olykor egy-egy egész Életet le lehet élni ezzel a magatokra húzott álarccal!) ám a tetszetős, és nagy fáradtsággal megformált maszk alól előbb - utóbb mindenképp ki kell bújnia valós arcotoknak: s ha korábban nem is, de egy ezt követő Úton meg kell éljétek, tehát ki kell bontsátok, meg kell ismerjétek és ki kell égessétek magatokból mindazt, amit most amaz álarc alá kényszerítettetek, mert egyetlen negatív elem sem maradhat meg valós ÉN-etekben, s ekként Szellemeitekben sem! Nem azokra az igencsak embertelen késztetésekre gondolok, amelyek eleitek korában (vagyis a magatok távoli múltjaiban) meg volt bennetek, s mint atavisztikus szellemi elem: olykor még ma is fel-fel villanhat egyiktek-másiktok tudatának mezején! Azokat már Múlt útjaitok során a megtapasztalás szintjére emeltétek: ha nem ekként volna, ma nem lehetnétek ott, ahol vagytok, s ahol (amely szférikus és dimenzionális síkon) többségében már azért ölthet testet egy-egy Szellemi Én-rész, hogy az egyszer már megismert, s időnként esetleg ismét feltámadó késztetést már a maga teljességében, tehát már gondolati formájában is el tudja magától vetni. A negyedik szférába emelkedő Szellemben ugyanis már maga a gondolat sem fogalmazódhat meg: nem csak mint késztetés, de mint a tett elkövetésének esetleges lehetősége sem! *************************************************** Mit értek azon szavak alatt, s mit kell(ene) értsetek alattuk nektek magatoknak: Egy-ségre emelkedni önmagatokkal? Elsősorban tudati, aztán lelki, majd szellemi milyenségeitek : tehát adottságaitok (képességeitek), lehetőségeitek és korlátaitok megismerését. E három egysége adja meg ugyanis a teljes Önismeretet, amely nélkül nem léphettek tovább. Hogy hová kellene még továbblépjetek, ha már az Önismeret birtokosaivá lettetek? Nos: ha az első lépcsőfokot kibontottam, arra (azokra) is rátérek ** *** *** *** *** *** *** *** *** ** Sokan idegenkednek attól, hogy bármiféle önvizsgálatba kezdjenek. Azt mondják: ismerik magukat, tudják kik ők, és mit, s miért akarnak az Élettől, amiként tudják azt is: mit és mennyit, s főként: hogyan érhetik el azt, amit akarnak. Pedig már gondolatuk első része is hibás! Annál is inkább, mert a testi ént teljességgel beazonosítják önmagukkal, ami épp oly helytelen, mintha a kocsimotor egyik hengere, vagy a karburátor akarná azt mondani: ő a kocsi. Az ember, amiként tudjátok; csak részben az, ami a látható tartományban abból megnyilvánul. Test, Lélek és Szellem: a két utóbbi szemnek nem látható elem lényegét tekintve fontosabb, mint a szemmel látható első elem, amely nélkül ugyan a másik kettő sem mondhatná magáról, hogy ember, de amely a két utóbbi nélkül még csak nem is létezhetne, mert a Lélek-szál segítségével aláereszkedő Szellemi Én-rész nélkül még csak meg sem foganhatna, hogy mint test: a valótlan valóság szintjén megnyilvánuljon. Ha viszont az ember nevű lény hármas egységű (s lényegében ebben is az Isteni Hármas EGY-ség tükröződik vissza!); csak az mondhatja el magáról: bír a teljes és tökéletes önismerettel, aki énjének mindhárom elemét ismeri. És az önismeretnek akkor még csak az első fokáig jutottatok, ha meg tudjátok fogalmazni: mi lakik testi, lelki avagy Szellemi Én-elemeitekben. Márpedig amiként mindent; ezt is az első lépéssel kell kezdeni. Ez az első lépés azonban minden ember esetében más és más, mert minden ember más és más: nem lehet egy általános sémát felállítani, még kevésbé lehet erre bárkit rákényszeríteni. Tehát az igazi önismeretet nem egy tanfolyamon fogjátok elsajátítani: annak kiben - kiben egyénileg kell megérnie! Ehhez maximum néhány kapaszkodót nyújthat egy másik ember, hisz senki sem lényegülhet 19

20 I. kötet bele teljességében a mellette álló emberbe: még akkor sem, ha egy azzal éjjele és nappala : tehát ha szíve szerint és értelme szerint megválasztott Társa, aki jóban és rosszban együtt van vele, vagy szívéről szakadt gyermeke, akinek (úgy érzi) még kimondatlan gondolatát is ismeri. Az érzéseit és gondolatait ugyanis egy bizonyos szinten, s egy bizonyos fokig valóban megismerheti: de nem érezhet, és nem is gondolkodhat helyette! s amiként az ember fizikai teste: akként érzés, - és gondolatvilága is folyamatos változásban van, hisz a körötte lévő Világ, így a Világból érkező hatások is folyamatosan változnak, s mint mindent: az érzés, és gondolatvilágot is érzékenyen érinti minden változás. Sőt: azt érinti csak igazán, hisz a tudat a test legképlékenyebb, legtágulékonyabb eleme, épp úgy, amiként a szív, s a lélek a legérzékenyebb, s egyben a legsérülékenyebb is, hisz amiként azt (sajnos!) oly gyakran tapasztaljátok: a test sérüléseivel ellentétben a Lélek sérülései nem, vagy csak igen lassan gyógyulnak: s még a legtökéletesebben meggyógyult lelki sérülés sem múlik el örökre, s nyomtalanul. Amit tehát az alábbiakban leíratok munkatársammal, nem egy kötelező érvényű: de tán mindenkinek hasznos útmutatás kíván lenni arra nézve: Hogyan, miként ismerhetitek meg magatokat? Hogyan ismerhetitek meg azt az Élet-programot, amelyet be kell töltsetek, meg kell valósítanotok? Azt hiszem, ez esetben tényleg nem árt szinte Ádámig - Éváig visszamenni. De csak az kezdjen bele, aki képes rá, hogy teljesen őszintén válaszoljon legalább önmagának! Annál is inkább, mert aki a nemzet valós (nem politikai!!) feladatára és szerepére kíváncsi, annak először önnön szerepét, vállalt feladatát kell megismernie és (amennyire tőle telik) betöltenie. Ugyanis ha az egyén nem tölti be a reábízott, vagy a magára vállalt szerepet (s ez alatt ismételten nem a politikai, nem a társadalmi: lelki - szellemi szerepről van szó!!); a nagyobb ember-csoport, vagyis a nép, a társadalom sem töltheti be a maga (szintén Szellemi szintű!) szerepét. Azt, amely hosszú távon, s egy magasabb szempont figyelembevételével már Globális; s ezen túlmenően Kozmikus szintű érdeket érint. Azt a feladatot, amely nélkül nem létezik, mert nem létezhet Visszatérés! ** *** *** *** *** *** *** *** *** ** Azt kell először is megvizsgálni: mely történésnek mi volt, vagy mi lehetett a szerepe életetekben. Kik, milyen emberek voltak a szüleitek, s vajon miért épp azokhoz kellett megérkezzetek, s nem más szülőpárhoz? Milyen nyomokat hagyott bennetek a gyermekkorotok? Milyennek láttátok őket akkor: s miért olyannak, amilyennek? Melyek voltak a legnagyobb erényeik? Mit láttatok hibának bennük? Mi volt erényeik és hibáik szerepe a ti Utatok során? Utólag visszapillantva: mely tulajdonságuk volt az, amely gondolkodásotokat, életpályátokat, ízléseteket leginkább befolyásolta, s a jelenlegi irányba terelte? Azonosultatok-e a jó, vagy kevésbé jó tulajdonságaikkal? Elvetettétek-e azokat szinte gondolkodás nélkül, elhatározva: ezt és ezt sohasem teszem meg? Betartottátok-e e fogadalmatokat? S ha igen: vajon csak a körülmények erre való alkalmassága miatt; vagy épp a szüleitek helyzetével azonos körülmények ellenére is? Sikerült-e az általuk (szerintetek) hibásan vett akadályokat mindenkor kikerülni, vagy legyőzni? Vagy az akadályok benneteket is maguk alá gyűrtek? S ha azokon az akadályokon sikerrel keresztül jutottatok: volt-e olyan akadály, amelyet épp úgy nem voltatok képesek legyőzni, mint szüleitek a maguk Útjának akadályait? Gondoltatok-e haraggal szüleitekre gyengeségük végett? S ha ti gyengéknek bizonyultatok: gondoltatok-e önmagatokra is akként? S ha haraggal gondoltatok rájuk: vajon mérlegeltétek-e azt: mi volt az oka egyik vagy másik hibájuknak? Mit hoztak magukkal, mit láttak esetleg ők maguk a saját szüleiktől, vagy közvetlenebb környezetükben? Tehát hogy miért lettek olyanok, amilyenek, s nem olyanok, amilyeneknek ti szerettétek volna ismerni - tudni - látni őket? Gyengének, vagy erősnek éreztétek-e őket? S ha gyengének: előnynek, vagy hátránynak éreztétek gyengeségüket? Megpróbáltátok-e megkeresni annak okát, annak magyarázatát: miért, mitől váltak erőssé, avagy gyengévé? S ha mindezeket megválaszoltátok magatoknak, érdemes elgondolkodnotok azon is: ők milyennek szerettek volna látni benneteket? S vajon milyennek látnak most, ha (akár még földi síkon, akár már Ideátról) rátok néznek? Ti beváltottátok-e a hozzátok fűzött reményeiket? Egyáltalán: milyen reményeik voltak veletek kapcsolatban? Hogyan tudjátok feldolgozni és feloldani magatokban mindazokat a (vélt, vagy valós) sérelmeket, amelyeket magatokban őriztek: ha őriztek még. ** *** *** *** *** *** *** *** *** ** 20

És az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett (1 Móz. 1.2)

És az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett (1 Móz. 1.2) Tandari Éva És az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett (1 Móz. 1.2) I. kötet I. kötet Nem véletlen drága Gyermekeim, hogy a most következő munkánknak meghagytuk a gép által véletlenül elmentett kezdő

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Amikor megfordul a Szél

Amikor megfordul a Szél Tandari Éva Amikor megfordul a Szél Ismét itt vagyok az Úr nevében, drága gyermekeim. Itt vagyok, hogy (bár magatok is, és munkatársam is akként érzitek: már mindenre kitértem, s amit el lehetett mondanom,

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Az új kezdet Tel Aviv, Izrael - 2000. október 27. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_43.html )

Az új kezdet Tel Aviv, Izrael - 2000. október 27. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_43.html ) Az új kezdet Tel Aviv, Izrael - 2000. október 27. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_43.html ) Az elhangzottakat a világosabb és teljesebb érthetőség kedvéért kiegészítő gondolatok, magyarázatok bővítik.

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Losonczy Ágnes: A zene életének szociológiája, Zeneműkiadó, Budapest, 1969 A ZENEI MEGÉRTÉS FOKOZATAI, A FEJLŐDÉS. TARSADALMI INDÍTÉKAI

Losonczy Ágnes: A zene életének szociológiája, Zeneműkiadó, Budapest, 1969 A ZENEI MEGÉRTÉS FOKOZATAI, A FEJLŐDÉS. TARSADALMI INDÍTÉKAI Losonczy Ágnes: A zene életének szociológiája, Zeneműkiadó, Budapest, 1969 A ZENEI MEGÉRTÉS FOKOZATAI, A FEJLŐDÉS. TARSADALMI INDÍTÉKAI Amikor a zenei választás kiindulópontját keressük, tudnunk kell,

Részletesebben

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Napii Ellemzéss 44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Összegzés Szinte nem tudunk olyan ismertebb instrumentumot felmutatni amely a tegnapi napon pozitív teljesítményt nyújtott volna. Az amerikai tőzsdeindexek

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos

Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos Bevezetés Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos élményem eredményeként született. Nem egy olyan személy túlfûtött képzeletének vagy ábrándozásának terméke, aki valami jobb után vágyódik,

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html )

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Test, mint Univerzum. 2013. október 7.

Test, mint Univerzum. 2013. október 7. Test, mint Univerzum 2013. október 7. Üdvözöllek benneteket! Mória vagyok. Egy olyan témát hoztam be nektek, ami a figyelmetek középpontjában van, de talán nem így. Bánjatok a testetekkel úgy, mint egy

Részletesebben

2. nap Isten terveinek felajánlása az életünkkel kapcsolatban (fogantatásom, születésem, hivatásom )

2. nap Isten terveinek felajánlása az életünkkel kapcsolatban (fogantatásom, születésem, hivatásom ) 2. nap Isten terveinek felajánlása az életünkkel kapcsolatban (fogantatásom, születésem, hivatásom ) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Jöjj, Szentlélek, jöjj, Szeretet Lángja, Jöjj,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET III. évfolyam 1. szám Január, Február, Március Örömöd teljes legyen Jézus Krisztusban! Ujjong Ujjong a szívem neked Istenem, mikor a Bibliát a kezembe veszem, s olvasni

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET I. A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ERKÖLCSÖSSÉG MINTHA egy sötét viharfelhő tornyosulna az emberiség felett. A légkör fülledt. Nehézkesen, szorongató

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben