Tartalom Szellem Az egészség, mint a lélek erejének megnyilvánulása A karibi szigetvilág szellemei...8. Üdvözlöm a Kedves Olvasót!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom Szellem Az egészség, mint a lélek erejének megnyilvánulása...4-7. A karibi szigetvilág szellemei...8. Üdvözlöm a Kedves Olvasót!"

Átírás

1

2 A Föld napja Gaia istennõ földnek anyja Társa Uránusznak a Végtelen Kozmosz Õs Kaoszból kipattant istenének. Õk, kik szent delejes Varázslatokkal múlandó élettel hintették be a Kék bolygót Megszülték gyermekük, az Embert. Ki megtaposta Gaiát, az õs-anyát S legyõzve, igába hajtaná a Végtelent, hogy újra Káoszt teremtsen. - Hiú módon önmaga képére formálja a világot, mint Istent majmolva teremtgessen - Nem tudja még, mivel ideje nincs, - hogy tudjon - Istennek lenni annyi, mint önmagunkat Feláldozni és nem számonkérni. Adni és soha nem visszavárni, Szeretni, még akkor is ha gyûlölnek - oltárok égnek, bálványoknak - S a világot életre hívó tizenkét sóhaj Csak figyel némán, tudják, a teremtmény - mi ember - rombolni tud szeretni most tanul, még némán. De már köszörüli torkát, hogy sírva kiáltsa a végtelenbe: - Élni szép, élni jó, s Szép mi él! De miért üres, élettelen a világ? - Sós könnye áztatja Gaia testét S kérdi: - Ennyi a világ, s ennyit tud az ember, mit alkotott az Eonok végtelenje száz csodát, csak pár századév, s mind a múlt? S mégis létezünk? Tartalom Szellem Az egészség, mint a lélek erejének megnyilvánulása A karibi szigetvilág szellemei...8. Erõvonalak, avagy a Föld és az Univerzum kapcsolata Shambala - Az Északi-sark és az iránytû...9. Beszélgetés Dr. Khaled Nashwan Dr. Czeizel Endre Ábel Anita Alkotótábor Elengedés Viszonyaink A férfi és a nõ, a nõ és a férfi Természeti tipológia Néhány gondolat a nevelésrõl...21 Dalma meséi Méla - 3. rész Érdekességek a nagyvilágból A Dogon törzs titka Holt-tengeri tekercsek Világjáró Egy nepáli túra élményei - 3. rész Könyvajánló Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Április van. Nemsokára kezdõdik a nyár. Érzések, érzelmek és érzelgõsségek kerülnek elõtérbe, érzelmi viharok születnek, s halnak meg az idõ múlásával. Az emberi lélek, mint megfoghatatlan és sokak számára bizonyítást nem nyert létezõ, újra életerõvel, életigenléssel árasztja el a világot. Szétáradása és kiterjedése nem csupán, mint valami költõi metafóra nyilvánul meg, hanem mint fiziológiailag is érzékelhetõ folyamat. Azaz, a szépség és a szabadság kibontakozása új erõt kölcsönöz az embernek. De ez valóban kölcsön, amirõl elõbb-utóbb számot kell adni. A számadás lényege nem a törlesztés, hanem a továbbadás. Továbbadni mindazt, mit a világ egészétõl a Föld minden lakója ajándékba kapott. Ma még úgy tûnik, hogy a világban semmi nem okoz igazán nagy problémát, de mélyen a felszín alatt hazugságok hosszú láncolata húzódik meg, ami elõbb vagy utóbb, de felszínre tör, s ráeszmél önmaga létének életképtelenségére. Április 22-én, a Föld napján, van egy csöppnyi lehetõség arra, hogy elgondolkodjon az ember, hogy mi a méltóság, s mi a szeretet. A mai kor hagyatékul kapott valamit az évszázadok, évezredek távolában élõktõl, de vajon ugyanezt a hagyatékot, mint örökség tovább tudjuk-e adni? Jómagam nem tartozom a kimondottan vallásos emberek közé, de van szilárd hitem, ami abból áll, hogy a Nap az Isten jobb szeme, a Hold az Isten bal szeme, és a legfontosabb érték, maga az ember. Ma a Föld édesvíz készletének jelentõs része a párezer évvel ezelõtt lehullott csapadékokból származik. Roppant érdekes, kémiai úton kimutatható, hogy bizonyos korszakokban felgyülemlett vízben nagyobb a szennyezõanyag koncentrátuma. A mai kort megelõzõ idõkben is voltak természeti csapások, és környezetet érintõ pusztítások is. De ezeket a korszakokat az emberek átvészelték, és próbálták a negatív hatásokat a legkisebbre csökkenteni. Most viszont az egyre nagyobb anyagi felhasználás irányába elmozduló világ már nem veszi figyelembe azokat a tendenciákat, amelyek arról szólnának, hogy biztosítsunk életteret az utánunk következõ generációknak. Általában az emberek úgy gondolják, hogy bármi amit nekik biztosítani kell, az valami anyagi eredetû dolog, vagy az anyagi lét meghatározásaival függ össze. Nos, ez így már kezdeténél fogva bizonyítja, hogy így nem lehet tovább jutni. A következõ generációk életterének a biztosítása bármilyen furcsa, de alapjaiban véve lelki dolog, azaz egyfajta bizonyság arra, hogy saját lelkünket mennyire vesszük komolyan. Tehát valójában ha megtaláljuk önmagunk lelkének belsõ hangját, akkor tudjuk mi kell a következõ generációknak, hogy õk is érezzék és tudják, hogy felelõsek a jövõért. Felelõsek azért, hogy utódaik méltón és szabadon õrizzék meg a világot olyannak, amilyennek legjobb erejükbõl telve tudják. Április 22. a Föld napja. Az emberi faj lelkiismeretének napja. Lelkiismeret, mely arról szól: most ugyan szórakozunk és jól érezzük magunkat, de vajon tiszta lelkiismerettel érezzük-e, hogy az utánunk jövõ unokáink, dédunokáink, majd azok unokái és dédunokái szabad emberhez méltó, lelkileg, szellemileg, testileg tiszta, és egészséges környezetben nõnek fel, és halnak nyugodt halált, ha eljön az ideje, és nem egy tébolyult életképtelen kemikáliáktól zsúfolt urbánus világban tengetik fullasztó napjaikat tiszta vízért és levegõért kiabálva. A jövõ, hogy ne kerüljön ilyen helyzetbe, a mai kor emberén múlik. A morál benne van. A hit a legfontosabb segítség: hinni abban, hogy unokáink szabad, békés, boldog világban élnek, - amit mi hagyunk rájuk, mint életünk, létünk, s tettünk megnyilvánult alkotása. Czanik Csaba Árpád

3 Tehát, például valakinek van egy izomgyengesége, mely elõfordulhat sok mindentõl. Az a lényeg, hogy ez az oxigénfolyamat elindít nála valamit - a lassúság, a nyugalom. Vannak emberek, akiknél a gondolat javulásképpen úgy nyilvánul meg, hogy nem szûnik meg a fájdalom, hanem az ugyanúgy marad. Egyre több intuíciót vagy sugallatot kap arra, - mindegy, hogy hogyan nézzük - egyre több gondolata van arra, hogy mozognia kellene. Elõször csak sétál, majd egyre több olyan munkát végez, amivel pumpálja a lábát. Tehát, fizikailag olyan izommunkákat végez, akár kocog, akár fut, akár lépcsõn sétál föl-le, amivel elkezd javulni. Ha nem kerülne be a szervezetbe annyi oxigén, akkor ellenkezõ folyamat lépne föl, megint elkezdene folyamatosan leépülni. Megfigyeltek két beteg embert, akik közül csak az egyik gyógyult meg - bármilyen jellegû a betegség, kivéve egy-két vírusos fertõzést. Amelyik csak fekszik - idézõjelben, az nem nyugton van, hanem föladja, az nem tud meggyógyulni. Ellenben, akinek van úgynevezett öröme az életben, az meg tud gyógyulni szinte mindenféle betegségbõl, kivéve egykét vírusos betegséget, mert ahhoz több kellene. De ezek is mind azt bizonyítják, hogy valójában az egész betegségrendszer gondolati alapon mûködik. Gondolati alapon jön létre, és gondolati alapon indul el az egész. Egy embernek van agya, keze, és a harmadik legfontosabb része a csontrendszere. Egy egészséges felnõttnek csontja van. Ezek a csontok valójában a tudat és a világ közötti kapcsolatot jelentik. A legközpontibb a gerincoszlop, de az alkarnak, a felkarnak, lábszárnak is igen fontosak a csontjai. Szóval, szerintem a legfontosabb csontok az emberi szervezeten belül a gerinc és a medence. Ez a kettõ, mert ez a kettõ jelképezi az egyént, a személyiséget. A gerincoszlop az egyént jelképezi 80%- ban, 20%-ban a személyiséget, míg a medence 80%-ban az egyéniséget, és 20%-ban a személy további részeit, további viszonyát a világhoz. A z összes tartásnak, vállalt dolognak itt van a központja. Például, amikor valakiben elsõsorban érzelmi problémák alakulnak ki, s ezeket mindenáron meg akarja oldani. Akár azt a megoldást is választja, hogy elviseli az érzelmi problémákat, akkor medence problémák alakulnak ki, medencével összefüggõ problémák. Ezeknek az a lényege és jelentõsége, hogy a saját egyéniségét képes elnyomni más egyéniségének a fenntartása ér dekében. Az a fontos, hogy mindig érezni kell az egyensúlyt, mert a meden ce olyan, mint a libikókának a középpontja. Ha ez bármilyen irányba elborul, - látszólag észre sem lehet venni a borulást, mert az csak egy kedélyállapot -, de 5, 10 vagy akár 20 év alatt olyan fájdalmak alakulhatnak ki, amelyeknek újabb komoly, években mérhetõ javulása van. Látszólag csak ilyen egyszerû dolgokon múlik ám az egész, hogy most - idézõjelben - ki kinek hódol be. Mert ha így nézzük a dolgot, ez olyan egyszerûnek tûnik. Mondjuk, van egy kapcsolat, és az egyik félnek - mindegy, hogy melyiknek - az a kedvenc hobbyja, hogy esténként hideg sört iszik a tévé elõtt, míg a másik ezt nem viseli el, mert õ úgy szeretné, ha beszélgetnének. Egész nap mindenki dolgozik, és a beszélgetésre csak este van idõ. Na hát, akkor én beszélgetek, hozok egy sört neked, akkor legalább béke lesz. Ez a behódolás, ami annyit jelent, hogy ennek egy idõ után komoly ára van, és mindig az fizet, aki behódol. Akinek behódolnak, az sohasem, ugyanis az él abból az energiából. Ez olyan, mint az ingyen esõ májusban. Az a lényege, hogy akinek behódolnak, az mindig egészséges, aki pedig behódol, az mindig beteg lesz. Ez ilyen örök, megváltoztathatatlan törvény. Egy dologra épül az egész, az energiára. Az egyik adja az energiát, a másik lopja. Ez szó szerinti értelembe véve lopást jelent. Ugyanis kicsikarja a másikból. Eleinte azért, mert jólesik, másodszor meg már számol vele, hogy beviszi a sört. A másik lusta kimenni odáig, oké, akkor megoldjuk. Beszélgetni akar, akkor egyszerûen csak bekapcsolom a tévét, és ebbõl tudni fogja, hogy azért, hogy ne vitázzunk. Kell a sör, és automatikusan oda fogja vinni. Ez energialopás. Rávezeti a másikat arra, hogy hogyan hódoljon be. Ez emberi játék, és szerintem ezt az emberek 75%-a ûzi sportszerûen, és kb. ennek a 75%-nak 80%-a bele is hal ebbe. Ezt ennyire komolyan lehet venni. Ennek az egésznek egyetlenegy gyökere van, egyetlen oka, aki behódoltatja a másikat, az nem tiszteli, nem nézi embernek, hanem csak egy dolognak, egy eszköznek tekinti a saját boldogságának az elérése érdekében. Ha ebbõl a szemszögbõl bárki a saját életét végignézi, akkor el tudja dönteni, hogy hányszor nézték eszköznek. Innentõl fogva az élet egészen más arcát mutatja. Nem biztos, hogy komédia, hanem inkább tragédia. Elég szomorú dolog ám ezt végiggondolni, s ebben egyébként szerintem az a legszomorúbb, - ha barát, rokon, ismerõs viszonyban történik ez, akkor még lehet kezelni, - amikor egy adott életközösségen belül van az egyén, szülõ-gyerek viszonyban, vagy szülõk egymást közt, vagy házassági, esetleg élettársi viszony- Az energiaelvonás: Mondjuk, van egy kapcsolat, és az egyik félnek - mindegy, hogy melyiknek - az a kedvenc hobbija, hogy esténként hideg sört iszik a tévé elõtt, míg a másik ezt nem viseli el, mert õ úgy szeretné, ha beszélgetnének. Egész nap mindenki dolgozik, és a beszélgetésre csak este van idõ. Na hát, akkor én beszélgetek, hozok egy sört neked, akkor legalább béke lesz. Ez a behódolás, ami anynyit jelent, hogy ennek egy idõ után komoly ára van, és mindig az fizet, aki behódol. Akinek behódolnak, az sohasem, ugyanis az él abból az energiából. Ez olyan, mint az ingyen esõ májusban. Az a lényege, hogy akinek behódolnak, az mindig egészséges, aki pedig behódol, az mindig beteg lesz. Ez ilyen örök, megváltoztathatatlan törvény. Egy dologra épül az egész, az energiára. Az egyik adja az energiát, a másik lopja. Ez szó szerinti értelembe véve lopást jelent. Ugyanis kicsikarja a másikból. Eleinte azért, mert jólesik, másodszor meg már számol vele, hogy beviszi a sört. A másik lusta kimenni odáig, oké, akkor megoldjuk. Beszélgetni akar, akkor egyszerûen csak bekapcsolom a tévét, és ebbõl tudni fogja, hogy azért, hogy ne vitázzunk. Kell a sör, és automatikusan oda fogja vinni. Ez energialopás. Rávezeti a másikat arra, hogy hogyan hódoljon be. Ez emberi játék, és szerintem ezt az emberek 75%- a ûzi sportszerûen, és kb. ennek a 75%-nak 80%-a bele is hal ebbe. Ezt ennyire komolyan lehet venni. Ennek az egésznek egyetlenegy gyökere van, egyetlen oka, aki behódoltatja a másikat, az nem tiszteli, nem nézi embernek, hanem csak egy dolognak, egy eszköznek tekinti a saját boldogságának az elérése érdekében. Ha ebbõl a szemszögbõl bárki a saját életét végignézi,

4 ban, akkor kezd ez az egész dolog véresen komollyá válni. Ugyanis egy idõ után, aki behódol, az beteg lesz, és észreveszi, hogy az, akinek behódolt, semmit nem tesz azért, hogy õ rendbe jöjjön. Akkor ez már tragédiává kezd válni. Sokan ilyenkor kezdenek el egymás ellen fordulni. Egymásban olyan problémákat vesznek észre, amit nem lehet megváltoztatni. A karma egy elég nagy tanító, mert ha az emberben csak egy nagyon pici szikrája van meg az uralkodási vágynak, akkor abban biztos lehet, hogy az élet ezt elõbb-utóbb úgy állítja össze, hogy ott is lesz a lehetõség, hogy uralkodjon, és akkor vegye észre, amikor a másik bajban van, hogy akkor segíteni kell neki. Itt jön az egésznek az érdekessége, aki behódoltatott egész életében, és behódoló beteg lett, elkezd gondolkodni, hogy segítség kellene. Lehet, hogy lassan, de ha ezt a folyamatot elkezdi érlelni magában, elõfordul, hogy mind a két fél rettenetesen nagyot tud fejlõdni, s olyan egyensúly alakul ki köztük, ami soha nem volt. Tehát olyan lelki szintre tudnak együtt felnõni - más szó nincs rá -, ami egyszerûen megdöbbentõ harmóniát tud a két fél között létrehozni. Az igazi szeretet az ott kezdõdik, hogy elkezded tisztelni a másikat annyira, hogy tudsz neki álljt mondani. Ugyanis az nem tisztelet bizonyos értelemben, se kifelé, se befelé, hogy hagyom, hadd tegyen tönkre, milyen jó lesz. Amikor már tényleg tönkretette, akkor már hagyja, hogy hülyének nézze a másik, és akkor jön rá, hogy egyedül van. Megcsinált mindent, és nincs segítség. Akkor most hogyan vagyunk, hogy mûködött a szeretet? Sehogy nem mûködött. Tehát, egyfajta igénykiszolgálás volt mind a két fél részérõl, de ha ezt idõben felismerik, akkor olyan lelki szintre tudnak nõni, ami nem fölemelkedés, hanem növekedés, ami egyszerûen megdöbbentõ egyensúlyt tud a felek között létrehozni. Erre kb ilyen párból, talán egy képes. Akkor térjünk vissza a betegségekhez. A csontrendszer után az ember legfontosabb része, s mindenek felett a legfontosabb a vér, és a gyomor, ami a világhoz való viszonynak, az elfogadásnak egyfajta szimbóluma. Ha súlyosságra vesszük a betegségeket, akkor a legfontosabb és legsúlyosabb betegségek jelentkeznek a vérben, agyban, és ami a vérrel összefügg, tehát a tüdõ, a szív, és innentõl jönnek a középkategóriás betegségek, a máj, a gyomor, az epe és a vesék. Kisebb kategóriákba az izombetegségek tartoznak bele, és a nyirokrendszerhez tartozó betegségek, melyeken az ember bármikor megfelelõ gondolati hozzáállással tud változtatni. Amihez az én tapasztalatom szerint a legnagyobb akarat kell, az a vér-beli betegség, az az egyénnek a belsõ világához való gyengeségét jelenti. Bizonyos értelemben a cukorbaj is, ha felnõttkorban is meg van. Mert a gyerekkori betegségeket 8-10 éves korig külön kell választani. Tehát, azok nem a gyereknek szólnak, hanem mindig a szülõkkel vannak valamilyen kapcsolatban. De 10 éves kor után már a gyereknek szóló információkat hordoz magában. Tehát, a legnehezebb betegségek, azok mindig a vér körül vannak. A személyiség körül igen érdekes dolgokat lehet megtapasztalni. Ami mindig a vérben van, a vércukor és a szívvel összefüggõ problémák, azok mindig igazából lélekta- ni dolgokat hordoznak magukban. Visszatérve, jön a gyomor, mely már magában azt jelképezi, hogy a világgal való viszony elfogadás, megtartás, az élet kisebb dolgai, szelekció, válogatás és ezekhez fûzõdõ viszonyokat jelenti. Bizonyos értelemben van hajlam az uralkodásra is, de inkább az aggódás és a félelmek központja. A gyomorfekély akkor alakul ki intenzívebben és gyakrabban, ha egyre izgulósabb és egyre több félnivalója van egy embernek, vagy ha nincs is félnivalója, de akkor is fél valamitõl. Ami még ide tartozik, azok a májon lévõ problémák. A máj a vérképzésben jelent nagyon nagy szerepet. A májban lévõ problémák a legfõbb és kezelhetõ problémák közé tartozik. A máj az egyetlen szerv az emberi szervezeten belül, ami bizonyos %-ig ha károsodik, képes önmagát reprodukálni. De igazából, ha az emberen belül bármi 1/3-áig megkárosodik, azt még ki lehet küszöbölni. Tehát, például, ha a bõrfelület 1/3- a megég, akkor az még nem okoz maradandó károsodást, de ha 2/3-a ég meg, akkor azt már lehet temetni. Tehát így változnak ezek a dolgok. A máj maga az egyén egoját, személyiségét jelképezi. Egyfajta jelképe az uralkodásnak, a hanyagságnak, a gondatlanságnak. Úgy lehetne ezt nevezni, hogy a májban lévõ problémák mindegyike az egora vezethetõ vissza igazából. Nem mindig negatív irányba, elõfordulnak pozitív irányú problémák is, ami annyit jelent például, hogy mondjuk vannak emberek, akik a munkahelyükön többet dolgoznak, mint a kollégáik. Nem azért, mert több a munka, hanem többet vállalnak, mert úgy érzik, hogy õk nem felelnek meg, s teszik ezt valamilyen belsõ frusztrációtól indíttatva. Úgy érzik, hogy nekik nagyobbat kell teljesíteniük, mint a többieknek. Ennek az oka egyfajta megfelelési vágy. Az alkoholizmus annyit jelent, hogy a világot külsõ szemlélõként kezeli, tehát kirekeszti magát a világból. Ez a külsõ szemlélõ nem is akar azonosulni a világgal, inkább az alkohollal, mert úgy érzi, az oldja meg a problémát. Tehát ez menekülés. Amikor a vérben kezdenek különféle problémák felgyülemleni, akkor is elõfordulhat májprobléma. De ez a középkategóriás problémák közé tartozik. Ami még fontos, de ugyanígy kezelhetõ probléma, a vesék. A vesék a társas kapcsolatok központjai - a jobb oldali és a bal oldali vesék. Ezeknek a jelentõsége a világhoz való viszony, azaz a másik emberhez való viszonyt jelképezi igazából. A jobb oldali vese a felénk jövõk, a bal oldali a tõlünk kimenõk viszonyát jelképezi, tehát hogy õk hogyan viszonyulnak hozzánk, mi hogy viszonyulunk hozzájuk - mint egy láncszem folytonossága. Azért érdekesek itt is a vesék, mert például, ha valakinek az egyik megsérül és kiveszik, akkor még egy vesével nem vidáman, de azért el lehet éldegélni egy pár évig, tehát életben tud maradni. Ez is csak egy középkategóriás betegség. Simán el lehet vele lenni. Igazából, ha az ember betart bizonyos elõírásokat, orvosi, egészségügyi dolgokat, - de fõleg étkezési dolgokat - akkor akár 70 évig is el tud vele élni, tehát semmilyen problémája nem lesz. A veséknél nagyon fontos dolog, hogy az ember mindig azt vegye alapul, hogy azok tökéletes jelzések az egyensúlyra, arra, hogy a másik emberrel milyen a viszonya, illetve a másik embernek milyen a viszonya vele. Tehát, pontosan le lehet vele szûrni, hogy hol van valamilyen probléma. Általában az uralkodásnál van megint egyfajta ilyen megállópont, mert az, aki a munkahelyén van, és mondjuk gyakran elõfordul nála uralkodási hajlam, - akár fõnököket vagy beosztottakat megfigyelve - akkor észre lehet venni rajtuk egy idõ után, hogy panaszkodni kezd, vagy úgy elszólja magát, hogy mintha itt valami nem lenne rendben. Nem tudja, hogy mi, de biztos, hogy a veséjében van valami probléma. Tehát, jelképesen mutatja, és sokszor ki is mondja az ember, hogy melyik része mit jelképez. - Czanik Csaba Árpád - Szerveink jelzései és betegségei: A csontrendszer után az ember legfontosabb része, s mindenek felett a legfontosabb a vér, és a gyomor, ami a világhoz való viszonynak, az elfogadásnak egyfajta szimbóluma. Ha súlyosságra vesszük a betegségeket, akkor a legfontosabb és legsúlyosabb betegségek jelentkeznek a vérben, agyban, és ami a vérrel összefügg, tehát a tüdõ, a szív, és innentõl jönnek a középkategóriás betegségek, a máj, a gyomor, az epe és a vesék. Kisebb kategóriákba az izombetegségek tartoznak bele és a nyirokrendszerhez tartozó betegségek, melyeken az ember bármikor megfelelõ gondolati hozzáállással tud változtatni. A máj maga az egyén egoját, személyiségét jelképezi. Egyfajta jelképe az uralkodásnak, a hanyagságnak, a gondatlanságnak. Úgy lehetne ezt nevezni, hogy a májban lévõ problémák mindegyike az egora vezethetõ vissza igazából. Nem mindig negatív irányba, elõfordulnak pozitív irányú problémák is, ami annyit jelent például,... A vesék a társas kapcsolatok központjai. A veséknél nagyon fontos dolog, hogy az ember mindig azt vegye alapul, hogy azok tökéletes jelzések az egyensúlyra, arra, hogy a másik emberrel milyen a viszonya, illetve a másik embernek milyen a viszonya vele. Tehát, pontosan le lehet vele szûrni, hogy hol van valamilyen probléma. 7

5 A karibi szigetvilág szellemei Még a 19. század elején történt, hogy a közép-amerikai sziget, Barbados egyik kis falujában több alkalommal láthatatlan kezek szentségtelenítették meg egy lezárt kriptát. A jó nevû, gazdag Chase család 1808-ban vette meg a sírboltot, melyet az Osin-öböl szikláiba sülylyesztettek, bejáratát pedig egy nehéz márványtáblával zárták le. Amikor a kripta a család tulajdonába került, már feküdt benne egy fából készült koporsó, amelybe évekkel korábban Mrs. Thomasina Goddardot temették el. Mellé helyezték örök nyugovóra még abban az évben a Chase família két gyermekét, Mary Annt és Dorcast. Három évvel késõbb, ben apjuk, Thomas is elhunyt. Nyolc ember cipelte a hegy tetejére a súlyos ólomkoporsót. Mikor nagy nehezen felértek, és kinyitották a családi kriptát, a gyászoló rokonok egyszerre rémülten hõköltek vissza. Mrs. Goddard koporsója a korábbi helyen feküdt, de azokat, amelyekben a gyerekek aludták örök álmukat, felállítva találták, az egyik falnak támasztva. Semmilyen jel nem utalt betörésre, és a családtagok abban is biztosak voltak, hogy a sírhelyet a legutóbbi alkalommal gondosan lezárták. Az emberek óvatosan az eredeti helyükre tették a két kicsiny ólomkoporsót, majd becipelték a Mr. Chase földi maradványait tartalmazó koporsót is, és a többi mellé fektették. A kõfaragók óvatosan visszahelyezték a márványlapot a bejárat elé, és betonnal rögzítették. Négy évvel késõbb egy rokon kisfiút temettek a családi sírboltba. A bejárat ezúttal is éppen olyan érintetlen volt, ám a gyászolókra ismét szörnyû pillanatok vártak. Amikor a márványlapot elmozdították, ugyanaz a megrázó látvány fogadta õket, mint az elõzõ esetben. A rend visszaállításához majdnem egy tucat emberre volt szükség, mivel Mr. Chase súlyos ólomkoporsóját is a falnak támasztva találták. Ekkor már az egész sziget a rejtélyes sírkamráról beszélt. Két hónap múlva újabb haláleset történt, és a kriptában megint ugyanazt a felfordulást találták. Pontosan ugyanez történt 1819-ben, a következõ temetés alkalmával is. Mrs. Goddard koporsója az eredeti helyén állt, és ez kizárta a földrengés, illetve a víz betörésének lehetõségét. Gondosan ellenõrizték a kofalakat és a mennyezetet, de semmilyen rendellenességet nem vettek észre. A kriptának csak egyetlen bejárata volt, és a márványlap körüli cementezést minden alkalommal épen találták. Egy évszázaddal késõbb, ban Lord Combermere, Barbados akkori kormányzója is a megdöbbent gyászolók között volt. Személyesen õ felügyelte a hat koporsó megfelelõ elhelyezését, majd finom homokot szórt köréjük. Amikor a márványlapot ismét a helyére állították és becementezték, a kormányzó saját pecsétjét is elhelyezte a bejáraton. A következõ év tavaszán váratlanul arra kérte a közeli templom plébánosát, hogy nyissa ki a sírkamrát. A hat, korábban szép sorban elhelyezett koporsó, melyek közül eredetileg a három felnõtté volt alul, tetejükön pedig a három kisebb, ismét szétszórva hevert. Mr. Chase ólomkoporsója megint talpra volt állítva, és ezúttal is csak Mrs. Goddardé feküdt a szokott helyén. A homokban semmilyen nyomot nem találtak, sõt Lord Combembere pecsétje is érintetlen maradt. A Chase család már nem tudta elviselni a kétes hírnevet, amely az évtizedek során a rejtélyes sírbolt miatt alakult ki körülötte. Az összes koporsót a Christ Church temetõbe vitették át, ahol azután közös temetési szertartáson vettek végsõ búcsút halottaiktól. Sir Arthur Conan Doyle, a Sherlock Holmes írója, aki maga is a megmagyarázatlan jelenségek és a szellemvilág lelkes kutatója volt, szintén nagy érdeklõdést mutatott az eset iránt. Elképzelése szerint természetfölötti erõk mozgatták el a koporsókat, mégpedig azért, mert azok késleltették a testek elbomlását. A kripta azonban a híres író minden elgondolása és nyomozásai ellenére máig megõrizte titkát. Nemcsak Barbadoson, hanem karibi szigetvilág más tájain is történtek ehhez hasonló titokzatos, zavarba ejtõ események. Lidérces história fûzõdik például a jamaicai Montego Bayben ma már lakatlanul álló Rosehall-birtokhoz is, amely a 18. század végén még egy John Palmer nevû, jómódú kereskedõé volt. Idõs korában vette feleségül a gyönyörû, fiatalsága teljében lévõ Annie-t, aki akkor vált harmadszorra özveggyé. A helybéliek azt rebesgették róla, hogy gyanús kapcsolatot tart fenn a falu varázslójával. A mendemonda hamar beigazolódni látszott: a szeszélyes, kiszámíthatatlan, szadista hajlamú Annie néhány hónap leforgása alatt pokollá változtatta férje virágzó cukornádültetvényét, rendszeresen halálra dolgoztatta a rabszolgákat. A szerencsétlen emberek végül nem bírták tovább, fellázadtak, és megölték az asszonyt. Testét egy fa alatt hagyták, nem temették el, hogy lelke soha ne találjon megnyugvást. John Palmer halála után a kétes hírû birtok elnéptelenedett. Persze akadtak olyanok, akik ezután is elég elszántak voltak ahhoz, hogy közelebb merészkedjenek a házhoz. Õk rendszerint ijesztõ hangokat, sikoltozást, jajveszékelést hallottak, és miután egy alkalommal a gondnokot halva találták a pincében, mindenki meg volt gyõzõdve róla, hogy Annie Palmer szelleme vetette le a mélybe vezetõ hosszú lépcsõsoron. Annyi bizonyos, hogy éjnek idején senki nem jár szívesen a Rosehallbirtok környékén. Aki mégis elég merész ehhez, az elég hamar meggyõzõdhet arról, hogy az elhunytak szellemeinek megjelenése nem lehet az emberi fantázia szüleménye. - Prusinszki István - Bolygónk a Föld egy üreges gömb, sarki nyílásokkal és saját központi maggal. A három legfontosabb bizonyíték-kategória, amely az Egyesült Államok 1096/102. sz. szabadalmi bejegyzésének érvényességét bizonyítja: Melegebb klíma a sarki területen. Az iránytû sajátságos viselkedése. A furcsa sarki fény, amit úgy is ismernek, mint Auróra boreális és az Antarktiszon Auróra australis. A növényi élet és az állati élet nagyobb növekedése a távoli északon, és a hatalmas északi irányú madárvándorlás a tél kezdetén. Kövek, fa, por, virágpor és sár található a jéghegyeken és beléjük ágyazódva is. A rádióhullám furcsa viselkedése a sarki területen. A gravitáció mérhetõ növekedése a sarki görbületnél, amely szignifikánsan elegendõ ahhoz, hogy észlelhetõen szétválassza a sós vizet az édestõl. A távoli észak eszkimóinál tapasztalható furcsa helyzet, akik mindenkitõl eltérõen egyedi nyelvet beszélnek, és a szájhagyományuk szerint (Egyesült Államok 1096/102. sz. szabadalmi bejegyzése) sokkal távolabbi északról származnak, az örökké tartó fény meleg vidékérõl. A sarki tengermélység és erõs déli áramlat a magas északon. Teljesen friss jégbefagyott mamutokat láttak, melyek: ha a hivatalos álláspont szerint ezek az óriási állatok a klímaváltozás következtében - amely a trópusiról a jegesedés felé változott - haltak meg, logikus, hogy megkérdezzük, ezek az állatok egészen egyszerûen miért nem indultak délnek, vagy: ha ez az állítólagos hõmérsékletváltozás oly hirtelen történt, akkor miért nem ott találták meg ezeket a gyorsfagyasztott vastagbõrûeket, ahol éltek, például a szintén gyorsfagyasztott erdõségek mellett? A jéghegyek egyedülálló kémiája és matematikája, hiszen nincs semmi, ami ezeket a hatalmas édesvízi alakzatokat pótolja. Ezrével vándorolnak lassan dél felé, hogy elolvadjanak minden évben. Az iránytû azóta próbálja jelezni a sarki területek igazi felépítését, amióta az elsõ ember használta ezt a készüléket a mesebeli sarkok megtalálásában. De a készülék tûje - ahelyett, hogy simán elvégezné munkáját és elvezetné a hódítókat ahhoz a sarokhoz, amit a 90. szélességi kör jelöl, - elkezd döntésképtelen módon hezitálni a magas szélességeken. Kb. a 80. szélességet elérve, egy átlagostól eltérõ dolog történik; az iránytû függõleges mozgásba kezd. Ez az a pont, ahol a gravitáció és a mágnesesség erõinek küzdelme megjelenik. Ami az iránytût illeti, egy orosz felfedezõ, Sznyegirev írja: A mágneses sarok... valamiféle trükkös kanyart ír le, lehetetlenné téve a csak az iránytûre hagyatkozó tájékozódást utazás közben. A nyíl észak felé halad, majd kitér nyugatra, keletre és aztán kelletlenül visszatér az eredeti állásába. Chauncey Loomis megjegyzi a Furcsa és tragikus partokban a sarkkutató Charles Francis Hall életrajzában:... oly távoli északon eltemetve a mágneses sarokhoz, hogy az iránytû a sírjára téve délnyugatra mutat... Nansen könyvének 536. oldalán írja:... Más dolgok is voltak, amelyek nagyon felkeltették az érdeklõdésemet. Ha mi egy új földön, a Spitzbergák közelében voltunk, akkor miért nem láttuk soha a rózsás sirályokat ott, amíg csapatostól voltak itt északon? És akkor még itt van az iránytû nagy változatossága is. Greely könyvének 128. oldalán így ír: A mágnesességmérõben a kis mágnes szabadon felfüggesztve egy selyemszálon szabadon leng bármelyik irányba. Ez a mágnes Gongernél szakadatlanul ide-oda lengett... Egy mágneses tû szépen és finoman kiegyensúlyozva a középszélességeken egy közel vízszintes helyet foglal el. Congernél hovatovább a tû úgy beállítva, hogy szabadon tudjon mozogni egy függõleges síkon is, erõs tendenciát mutat arra, hogy álló helyzetet foglaljon el. A tû teljesen álló helyzetben 90 fokos lenne, ám Congernél a szöge kb. 85 fokos volt. 9 -Czanik Csaba Árpád-

6 Pár hete a kezembe akadt egy könyv. Nem teljesen véletlenül. Gondolom, többen is úgy vagyunk, hogy felkapjuk a fejünket, amikor a média arról tudósít, hogy egy külföldrõl érkezett költõ magyarul jelentetett meg egy szépirodalmi kötetet. A Prince (herceg) néven ismert jemeni Dr Khaled Nashwan a Sába királynõ országából jöttem címû könyvével megnyerte a TESZ (Társadalmi Egyesületek Országos Szövetsége) 2001-es Tollforgatók irodalmi díját. A könyv megjelenése után hetekig a toplista elsõ helyein tanyázott. A kötet elolvasása után azt gondoltam, hogy õ egy elég furcsa csodabogár, akit ki kellene faggatni, hadd lássuk mi rejtõzik egy érzõ keleti ember lelkében, hogy látja õ a mai világot? A Tv-ben elhangzott, hogy a doki verseit olvasva többen meggyógyultak. Vajon ez minek köszönhetõ? - Immár több mint 12 éve élek Magyarországon. Pécsett POTE-n végeztem - fog bele az élete történetébe Khaled. Mint minden normális kisfiú, elõször én sem arra gondoltam, hogydoktor bácsi leszek. A középiskolában is reál szakon végeztem Jemen fõvárosában, Sana a-ban. De a biológia mindig érdekelt. Így hát orvos lettem. Sebész és költõ. Az egyik a test, a másik a lélek gyógyítója. Hogy fér meg a két éned egymás mellett? - Kiegészítik egymást, hiszen az ember nemcsak testbõl van, hanem lélekbõl is. Apropó lélek. Amint a könyved elõszavában olvastam, azt édesanyádnak ajánlottad. Miért? - Azt javaslom térjünk vissza a gyökerekhez, a hagyományokhoz, amik a vallomásomból, muszlim hitembõl táplálkoznak. A társadalom legfontosabb szereplõje a mi hitünk szerint az édesanya. Õ neveli a jövõ nemzedékét. Mohamed próféta háromszoros szeretetet adott az édesanyának. A próféta mondásaiból (hadith) idézek: Amikor megkérdezték kit szeret a legjobban, azt válaszolta, hogy édesanyámat. És utána? Édesanyámat - jött az újabb válasz. Majd harmadszorra is édesanyját nevezte meg és csak negyedszerre az édesapját. A muszlimok a nõt azért szeretik, mert az anya szerepét látják benne és ez a legtiszteletreméltóbb dolog. Azt hiszem ez a gondolat nem áll távol az európai felfogástól sem, bár mi ezt nem szoktuk kimondani. Miben különbözik a ti felfogásotok az európaitól, vagy netalántán az amerikaitól? - Lehet, hogy vannak közös vonások. De mi a nõben nemcsak a testét látjuk, hiszen a testi szépség múlandó. A nõ nem lehet egy tárgy, egy eszköz, amit reklámcélokra használnak fel, vagy ami még súlyosabb, akit éjszakai bárokban férfiak szórakoztatására szerzõdtetnek. Ezzel elvesztik a nõ legbecsesebb értékét, az ANYA- SÁGOT. A statisztikákból tudjuk, hogy ezek a szerencsétlen nõk közül sokan menekülnek az öngyilkosságba. Ezek szerint nálatok, a muszlimoknál a gyerek az egyik szülõjét, az édesanyját jobban szereti és tiszteli, mint az édesapját? - Az édesanya több tiszteletet élvez. De a gyerek mindkét szülõjét egyformán szereti, mivelhogy mindenkitõl az élet más és más oldalát tanulja. A szeretetet, a kegyelmet, az érzelmeket leginkább az édesapjától, a férfiasságot, a bátorságot és a bölcsességet tanulhatja meg. Így kerülhet összhangba a gyerek esze és a lelke. Pedig nálunk és mondhatnám világszerte elterjedt az a hit, hogy a muszlim világ egy részében a nõket elég nagy nyomásban tartják. Errõl mi a véleményed? - Bár nem szeretek folyton kritizálni, sajnos azt kell mondanom, ez is a média manipulációja. Egy kis kitérõvel válaszolok. A muszlim világban tilos a kamat kivetése. Ez egy óriási fék a nyugati világ kolonizációs terjeszkedésének útjában. A másik ok, ami miatt bennünket megvetnek az, hogy nálunk nem fogyasztható alkohol és kábítószer és elvbõl ellenezzük a nõk kizsákmányolását és kihasználását. Nálunk nem lehet szerencsejátékokat játszani (nincsenek kaszinók, ahol a jóhiszemû játékosok mindig vesztenek!), és bezárják az éjszakai bárokat, ahol a nõket a férfiak szórakoztatására használták ki. Ezáltal a mi társadalmunk egységesebb, összetartóbb. És ez nem tetszik a nyugatnak. Ezek szerint a médiákban elhangzottak teljes egészében elfogadhatatlanok számotokra? Csupa valótlant állítanak rólatok? - A média kiragad egy elítélendõ jelenetet egy ember életébõl és azt általánosítja, az egész iszlámra vetíti ki. Ugyanannyi erõvel, például, én azt is állíthatnám, hogy az olasz maffiózók mind keresztények. Persze ez az állításom nem igaz! Még egy példával hadd illusztráljam mire gondolok. A Pápa küldöttjétõl amerikai látogatása során az újságírók megkérdezték, mi a véleménye az amerikai prostituáltak helyzetérõl. Mire a küldött fõpap azt válaszolta: Vannak Amerikában prostituáltak? A sajtó csak a választ hozta le, amibõl az tûnt ki, hogy a fõpap az amerikai prostik után érdeklõdik. Összefoglalva csak azt mondhatnám, hogy aki anti-iszlamista, az keresztény ellenes is, hiszen mi is hiszünk Istenben, valamint Mózesben, Jézusban és Mohamedben, Isten prófétáiban. A sok elmarasztaló vélemény után félve kérdezem: ezek szerint ti, muszlimok nem is néztek Tv-t, a világ több száz csatornáján sugározott filmeket? - Jemenben is több száz adó fogható. De mi leginkább válogatva nézzük. Mivel a legtöbb csatornán mind a felnõtt, mind a gyermek filmekben azt látjuk, hogy az állig felfegyverzett fõszereplõ mindent ripityára lõ és teszi mindezt minden bûntudat nélkül, az igazságszolgáltatástól sem visszariadva. Ezek után miért csodálkozunk, ha a fiatalok kiirtják a családjukat, megölik szüleiket? Ezt kellene megelõzni. Itt kellene a vallásoknak közbelépni. A média a mindenkori elit kezében van, tehát a döntés is az õ kezükben van. Arra kellene már felfigyelni, hogy az emberek egyre érettebbé válnak és észreveszik a manipulálását. Hagyjuk most a médiát, hiszen már a te estedben is bebizonyosodott, hogy ez egy szükséges rossz. Inkább arról mesélj, hogyan tu- dod egyeztetni a hitedet meg a szakmádat? - Az iszlám vallás rendkívül logikus. Mindent megenged, ami az emberi élet megmentésére szolgál. Ilyen például a a szervátültetés és minden egyéb immár bevált gyógyítási mód. Számunkra az élet SZENT. Íme illusztrálásként egy kis magyarázat a Koránból: Ha valakinek életet adsz, az olyan, mintha az egész emberiségnek adtál volna. Ha valakitõl elveszed az életet, az olyan mintha az egész emberiségtõl vetted volna el. Mondanál pár szót a lélekrõl? - A lélekrõl senki sem tud semmit. A Koránban le van írva: Hogyha a lélekrõl kérdeznek, akkor mond azt, hogy az az Isten ügye, mert ti kevesebb tudást kaptatok. Az emberi tudás képtelken kideríteni a lélek tényét. Akkor mi a magyarázat arra, hogy a könyvedet olvasva állítólag többen, több évtizedes depresszióból gyógyultak meg. Minek köszönhetõ mindez? - Nagyon örülök, hogy a könyvemmel segíteni tudtam embertársaimon. Hogy mivel segítettem? Valószínûleg azzal, hogy a könyvem az ember legmélységesebb érzelmeirõl szól. Olvasása közben az ember saját magát fogja felfedezni. Szerintem minden lelki probléma hátterében egy feldolgozatlan gondolat állhat. Én a könyvemben több gondolatot tárok föl, amiknek segítségével, úgy tûnik, embertársaim saját magukat gyógyították meg. Hogyan viseled a népszerûséget? Tudomásunk van arról, hogy Tv-társaság, heti - és napilap, magazin keresett már meg. Ez milyen változást hozott életedben? - Lényeges változás nem történt. Csupán annyi, hogy úgy érzem, egyre nagyobb szükségük van rám az embertársaimnak. Ez pedig arra ösztönöz, hogy egyre jobban csináljam azt, amit elkezdtem. És mit tudhatunk meg a beharangozott újabb könyvedrõl? - Az egyik Tv-mûsorban egy mutatvánnyal illusztráltam, hogy én rájöttem pár titok nyitjára. Ezeket szeretném ismertetni embertársaimmal is. Többek között azt szeretném elérni, hogy a szélhámosok, akik ma egyre nagyobb teret kapnak, ne használják ki a társadalom jóhiszemûségét. Abban szeretnék segíteni, hogy az embertársaim legyenek magabiztosabbak, teljesebbek. Legyenek tisztában a körülöttük történtekkel és bízzanak önmagukban. Szerinted minden baj eredõje az önbizalom hiánya? - Nem minden, de nagyon sok baj eredõje. Tudod mit? Erre a legjobb válasz az Akarsz-e ismerni engem címû versem. Hallottam, hogy nemrég létrejött a Sába alapítvány, aminek te vagy az elnöke. Milyen céllal jött létre ez az alapítvány? - A Sába alapítvány a kultúra terjesztése érdekében és az elkallódó tehetségek felkutatására jött létre. Ma sok szegény de tehetséges ember vész el, mi õket szeretnénk felkarolni. A másik szándék, ami az alapítvány létrehozóit irányította, az a jemeni és általában az arab kultúra népszerûsítése, megismertetése Magyarországon és természetesen a magyar kultúra értékeinek népszerûsítése az arab országok világában. Az alapítványunk bábáskodott Pécs és a jemeni Aden kikötõváros testvérvárosi kapcsolatának létrejöttén és jelenleg tárgyalások folynak az egyiptomi Alexandriával is. Természetesen az alapítvány a tevékenységét nem korlátozza csak Pécsre, az egész országban jelen szeretnénk lenni. (Ha valaki szeretné velük felvenni a kapcsolatot érdeklõdjön a következõ telefonszámon: 06-72/ ) Több mint egy évtizede élsz hazánkban. Hogy érzed, befogadott a magyar nép? - A kötetem egyik aforizmájában így fogalmazok: Fogadd el önmagad és mások is elfogadnak. Ezt tartom ars poeticámnak. Te még mindig jemeni állampolgár vagy. Ráadásul munkádból is kitûnik, mennyire hû vagy hazádhoz. Jól látom? - Igen az vagyok. Mert aki tiszteli a saját kultúráját, szeresse az anyanyelvét, hiszen a magyar nép kultúrája nemcsak az övé, hanem az egész emberiségé. Minden kultúra több évszázad, sõt évezred tapasztalatát gyûjti magába. Ha ezt elveszítjük, akkor mindent nulláról kell újrakezdenünk. A mai napok technikai fejlettségével és a reánk jellemzõ esztelenséggel, a történelmi tanulságok semmibevételével, észrevétlenül elpusztítjuk önmagunkat. A könyved magyar nyelven íródott. Csak magyar nyelven írsz? - Gyermekkorom óta írok verseket és prózát. Otthon természetesen arab nyelven írtam. A verseim egy részét megzenésítették és több napilap is leközölte õket. Nem szándékozol e köteted anyagát is lefordítani anyanyelvedre? - Nem valószínû. de ha le is fordítok belõle, csak azokat a mûveket fogom lefordítani, amelyek nem fognak nagy mértékben torzulni. Ez a kötet magyar nyelven íródott. Sok benne a vers. Egy versnek meg van a lelke és a teste. A lelkét a ritmus, a dallam, a rím adja. Ezeket sajnos nem lehet lefordítani, ha az eredetitõl elszakítjuk. Vagy ha mégis megtesszük, akkor az csak versmagyarázatnak nevezhetõ. Sokan azt vallják, hogy mindenki ahhoz a nemzethez tartozik, amilyen nyelven álmodik. Te milyen nyelven álmodsz? - Az információ nyelvén. - Bandi András - Akarsz-e ismerni engem? Akarsz-e ismerni engem? Ne kérdezz engem ki, és mi vagyok. Ne kérdezz engem, mert megszûnt a hangom. Néma nyelvem, messzi mélységében. Akarsz-e ismerni engem? Kérdezd meg az éneklõ madarakat. Kérdezd meg a lágyan fújó szelet. Kérdezd meg a nyugodt éji csendet. Kérdezd meg a tavasszal mosolygó virágokat. Ezek titokzatos nyelven beszélnek. Az én nyelvemen. Akarsz-e ismerni engem? Én vagyok az a hegy, amelynek mélységében minden szeretettel folyó vízesések folynak. Én vagyok az a hegy, amelynek szélén támaszkodik a Nap, ami megvilágítja a többiek sötétségét. Én vagyok az a hegy, akinek sírni jobban sikerült. Akarsz-e ismerni engem? Én vagyok a néma nyelvû ember, aki csak a természet nyelvén képes beszélni. (Pécs, 1990.) Dr. Khaled Nashwan 10 11

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu 4 A betegségek kialakulásánál, a betegség legelõször gondolati formában alakul ki. Ez a gondolatiság a beletörõdésbõl, a kételybõl és a tagadásból tud felépülni.

Részletesebben

Tartalom. Üdvözlöm a Kedves Olvasót!

Tartalom. Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Tartalom Szellem A meditáció...4-5. Az élet értelme...9. A világ gyorsulása...17. A hatalom és a tudás...18-19. Szabad akarat...26-27. Beszélgetés Szatyor Gyõzõ - szobrászmûvész...6-8. Brunner Márta...12-13.

Részletesebben

III. A HIT. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes."

III. A HIT. Tóth Árpád: Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes." III. A HIT Nővérek továbbképzése Csongrád megyében Szeged - Hódmezővásárhely 1994. III. A HIT írta:

Részletesebben

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1241. ELŐSZÓ Mint már a 13-dik kötet

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza Ártatlannak maradni! Müller Péter Sziámi Jónak lenni jó. De hol van a határ jó és kevésbé jó között? 4. oldal Hordoznom kell azt a gyertyát Dévai Nagy Kamilla a múltról, jelenről, szeretetről, a küldetéséről

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

Azonban ez nem így megy. Azért nem, mert amikor valaki nekem igyekszik megfelelni, akkor én ennek az energiának csak egy kis részét látom.

Azonban ez nem így megy. Azért nem, mert amikor valaki nekem igyekszik megfelelni, akkor én ennek az energiának csak egy kis részét látom. Bevezetés Tegnap körülbelül húsz órát feküdtem az ágyban. Lázam volt, fájtak az izmaim. Közben a könyv első mondatai forogtak a fejemben. Ma már nem köhögök annyit, jobban érzem magam. És talán most így,

Részletesebben

Dr Doren Virtue. Angyalokkal gyógyítás

Dr Doren Virtue. Angyalokkal gyógyítás Dr Doren Virtue Angyalokkal gyógyítás Párbeszéd, gyógyítás és élet az angyalokkal Köszönet nektek, Angyalok, kik a Mennyekben és a Földön szolgáltok, szeretetetekért, odaadásotokért és szolgálataitokért.

Részletesebben

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul)

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul) Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul) 1 Most már az özönvíz ideje elmúlt. Noé már nyolcszáz évet élt, és sok fia volt, valószínűleg

Részletesebben

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Tegyétek, amit mond! Kopogtató A mély atya-élmény biztonságot ad a szívnek. Egy mély anya-élmény rejtettséget ad a léleknek.

Részletesebben

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél!

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél! Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Mága Zoltán òsei évszázadokkal ezelòtt már zenészek voltak A természet csodásan gazdag, nyitott patikájában ott van a szer bajainkra Az anya és az

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal)

HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 176-4812 ISBN 963 7959 54 8 Borítóterv és tördelés: B & B Grafikai

Részletesebben

Engedelmesség. abból megmaradt. Vigilia, Bp, 1993. abból megmaradt. Vigilia, Bp, 1993.

Engedelmesség. abból megmaradt. Vigilia, Bp, 1993. abból megmaradt. Vigilia, Bp, 1993. 2 Az engedelmesség gyakran félreértett szó, sokszor visszaélnek vele. Hiányzik a modern ember szótárából, és ha mégis feltűnik, akkor azonnal felsorakoztatják az ellenérveket. Mégsem szabad egyszerűen

Részletesebben

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ HARASZTI SÁNDOR URAM, CSAK EGY VAGYOK Uram, csak egy vagyok a sok között, Ki bár rongyos ruhába öltözött, Vendégeid sorába híva lenni, Királyi nagy menyegződre menni, Szegényen bár, de úgy szeretne! Mégis

Részletesebben

Menekülés. Totemrehívás

Menekülés. Totemrehívás Han Pál Menekülés Egy hétköznapi ember nem hétköznapi története Szerkesztette: Görbicz Tamás Görbicz Tamás Totemrehívás A magyar ősvallás a Biblia világosságában Budapest, 2005 ISBN 963 229 300 2 Szerzői

Részletesebben

The Secret (A titok) A Vonzás Törvénye

The Secret (A titok) A Vonzás Törvénye The Secret (A titok) A Vonzás Törvénye A film szövegének kivonata, emlékeztetőnek. Fordította: VL Nitti Egy évvel ezelőtt az életem összeomlott. Végkimerültségig hajtottam magam a munkahelyemen. Apám váratlanul

Részletesebben

Az életet szolgáljuk. Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2.

Az életet szolgáljuk. Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2. Oázis Az életet szolgáljuk Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2. Örömeink A Kiadó és a Szerkesztő előszava Kedves Olvasók! 3

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 250 FORINT Czeizel Endre 77 évesen is védi a magzatokat Az álmain keresztül rabolták meg A hideg nyalat forró évszaka Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire

Részletesebben

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében.

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében. E l ő s z ó FERI BÁCSI! Alacsony, kicsit köpcös alkatú ember volt, akinek a szemében mindig ott bujkált egy kis vidám, huncut csillogás. Nemrég egy fiatal közösségbeli testvérem sóhajtott fel: Milyen kár,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Miért dobtad el az életed? TABUK NÉLKÜL A FIATALKORI ÖNGYILKOSSÁGRÓL

Miért dobtad el az életed? TABUK NÉLKÜL A FIATALKORI ÖNGYILKOSSÁGRÓL JANKOVICS ÉVA Miért dobtad el az életed? TABUK NÉLKÜL A FIATALKORI ÖNGYILKOSSÁGRÓL Az utószót írta DR. ZONDA TAMÁS Tartalom ELŐSZÓ... mindnyájan tudjuk, hogy megfogunk halni, de mivel ez távolinak tűnik,

Részletesebben

ted/a V7ile//igencidfa

ted/a V7ile//igencidfa ted/a V7ile//igencidfa E Q Sácv&elle ó k / m FIESTA-SAXUM S.Ui/)< //e yá'//wxa/ J i? i te/li^e/nce elet cveuw HUNGÁRIÁN TRANSLATION BALLA KATALIN, 1998 SZERKESZTŐ KISBÁN GYULA KÖNYVTERVEZÉS, TIPOGRÁFIA

Részletesebben

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma Emile Coué: Elméd gyógító hatalma 2 Fontos tudnivalók a könyvről Az Elméd gyógyító hatalma c. könyv a pozitív gondolkodás egyik alapműve. Ez a kötet Coué közvetlen írásai mellett - melyekhez az előszót

Részletesebben

Dr. Bábel Balázs HIT, ERKÖLCS, TÖRTÉNELEM. A kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita négy előadása

Dr. Bábel Balázs HIT, ERKÖLCS, TÖRTÉNELEM. A kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita négy előadása Dr. Bábel Balázs HIT, ERKÖLCS, TÖRTÉNELEM A kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita négy előadása Megjelent a főpap 60. születésnapjára, 2010. október 18. A borítót Vinczellér Imre Honfoglalás c. festményének

Részletesebben

A Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesületének lapja. In memoriam dr. Faragó Sándor (pingpongdoki) 1945. december 4. 2008. június 15.

A Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesületének lapja. In memoriam dr. Faragó Sándor (pingpongdoki) 1945. december 4. 2008. június 15. VIII. évfolyam 2008. tél A Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesületének lapja In memoriam dr. Faragó Sándor (pingpongdoki) 1945. december 4. 2008. június 15. iwiw adatlap Debrecenben születtem,

Részletesebben

Búcsúzás. A búcsúzást rendszerint fájdalmasnak érezzük. Az Úr Jézus gyõzelme még sokszor nem látható, de már ma is érvényes!

Búcsúzás. A búcsúzást rendszerint fájdalmasnak érezzük. Az Úr Jézus gyõzelme még sokszor nem látható, de már ma is érvényes! Búcsúzás Az élet komoly kérdéseirõl az emberek vagy nem akarnak tudni, vagy különösen nagy figyelmet fordítanak rájuk. Mostani számunk témája is ilyen jellegû. A búcsúzás kérdése mindannyiunkat érint.

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben