Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése. Tájékoztató az idősek egészségi állapotáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése. Tájékoztató az idősek egészségi állapotáról"

Átírás

1 .napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése Tájékoztató az idősek egészségi állapotáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004-ben, a WHO Egészséges Városok mozgalom IV: ötéves ciklusára ismét elnyerte a "projektvárosi" címet. A IV. ötéves ciklus 3. fő prioritása az "Egészséges időskor" Miért került a prioritások közé ez a téma? Ma a világ lakosságának csaknem egytizede 60 évesnél idősebb. Az ENSZ adatai szerint 2050-re 600 millióról 2 milliárdra nő a 60 év felettiek száma, s így több lesz az idős, mint a gyerek. A társadalom elöregedése folyamatosan növekvő terhet jelent az aktív társadalomnak, a szociális és egészségügyi intézményrendszernek. Ezért nemcsak az egyén számára fontos, hogy az életkor hosszabbodásával nyert életéveket milyen életminőségben töltjük el. A kormányoknak és önkormányzatoknak pedig fel kell készülniük arra,, hogy az elöregedés hatásait hogyan tudják kezelni. Pl. hogyan őrizhető meg az idős emberek mobilitása, hogyan hasznosítható a szaktudásuk, hogyan lehet teret biztosítani az aktivitásuknak, milyen hatékony megoldások vannak speciális szükségleteik kielégítésére, milyen egészségügyi és szociális ellátásokkal biztosítható az, hogy minél hosszabb ideig otthonukban maradhassanak, stb. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Projektvárosi Hálózaton belül 15 európai várossal együtt részt vesz az "Egészséges Időskor" Alhálózat munkájában. Az aláhálózat tagvárosai WHO-s indikátorok alapján kidolgozták városuk 50 év feletti lakosságának Egészségképét. A 16 város adataiból összehasonlító elemzés készül, amelyet minden résztvevő rendelkezésére bocsátanak. A WHO Egészséges Városok Győri Programiroda koordinálásával 2005 őszén létrejött egy városi munkacsoport, amely a javasolt indikátorok alapján elkészítette a Győrben élő Idősek Egészségképét. Az előterjesztés két részből áll: 1.A WHO-s indikátor lista alapján a meglévő adatokból összeállított adatbázis (1.sz.mell.) 2.Az 50 év feletti győri lakosság 320 fős mintáján készült kérdőíves felmérés. (2.sz.mell.) A lakossági felmérés azokra a minőségi mutatókra irányult első sorban, amelyekről más forrásokból nem rendelkeztünk adatokkal. Köszönet a munkacsoportban részvevő intézményeknek és szervezeteknek: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Városépítési Iroda, Lakásiroda, Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda, Környezetvédelmi Iroda, Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Statisztikai Hivatal, Munkaügyi Központ, ÁNTSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Intézet, amelynek szociológusa az adatszolgáltatás mellett a kérdőíves lakossági felmérés elemzését is elvégezte, valamint a Városi Arrabona Nyugdíjas Egyesület, amelynek aktivistái kérdezőbiztosként segítették a lakossági felmérés eredményes lebonyolítását.

2 Határozati javaslat 1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészíti az idősek növekvő arányából adódó hosszú távú fejlesztési tervét. Felelős: polgármester Határidő: május Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az idősek képviseletének biztosítására Idősügyi Tanácsot hoz létre a Polgármester vezetésével. 4. Felelős: polgármester Határidő: december 31. Az előterjesztést véleményezte: Egészségügyi tanácsnok Dr. Schmidt Péter alpolgármester Szociális Bizottság Egészséges Városok Projekt Irányító Bizottság Szociális Kerekasztal Törvényességi ellenőrzés: Dr. Kovács Lajos Jegyző Az előterjesztést készítette: Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda WHO Egészséges Városok Programiroda Az előterjesztést látta: Balogh József Polgármester

3 1. sz. melléklet Idősek egészségképe Győr városban 2006

4 A. Demográfiai és egészségi helyzet Demográfiai trendek és előrejelzések Ha a halálozási mutatók változatlanok maradnának hazánkban, a 2002-ban született gyermekek átlagosan 72,5 életévre számíthatnak. A megyénkben született gyermekek várhatóan ennél több mint fél évvel hosszabb ideig élnek, viszont egy évvel rövidebb ideig, mint az EU tagállamaiban átlagosan, és majdnem hat évvel rövidebb ideig, mint a 15 tagállamú EU lakói (mivel a legfrissebb adat is 2003-ra vonatkozik, így indokolt még az ehhez történő összehasonlítás) (1. ábra). A lányok 7,5 évvel hosszabb ideig fognak várhatóan élni, mint a fiúk. A születéskor várható élettartam változása az EU-ban, Magyarországon és Győr-Moson- Sopron megyében, , ,32 74,3 73,28 korév 72 70,54 72, , ,15 Magyarország * EU tagállamok 2004 május előtt * EU tagállamok 2004 május óta * 66 Adatforrás: *WHO HFA adatbázis 2006 január ** Magyar Egészségadattár Győr-Moson-Sopron megye ** ábra Bár megyénkben hosszabb élettartamra számíthatunk, mint az ország más területén élők, de a tizenkilenc év alatt bekövetkezett növekedés elmaradt az országos átlagtól. Az elmúlt 17 év alatt természetesen az egyes életkorokban még várható élettartam is növekedett. A megyénkben élő 65 éves férfiak még 13,4, a nők még 16,9 évre számíthatnak. A 75 éves férfiak még 8,2 a nők 9,8 évet élnek még átlagosan.

5 65 ill. 75 éves korban még várható élettartam változása Győr-Moson-Sopron megyében férfiak és nők között, élettartam éves korban még várható élettartam, férfi 65 éves korban még várható élettartam, nő 75 éves korban még várható élettartam, nő 75 éves korban még várható élettartam, férfi ábra Győr város népesség összetételére a felnőtt korúak magas aránya, a gyermekkorúak mérsékelten magas részesedése és az időskorúak alacsony hányada a jellemző, amivel némiképp kedvezőbb irányban tér el a megyei arányoktól. A különböző funkciójú övezetekben lakók korstruktúrája jól elkülönül egymástól. Legszembetűnőbb a belváros népességének öregedő, a lakótelepek, illetve falusias beépítésű területek fiatal korösszetétele. Általános jelenség a város központjának elöregedése. Győrött a belvárosban a népességnek csak egytizede 14 éven aluli, ugyanakkor egyötöde 65 éves és idősebb. A városban nincs több ilyen övezet, ahol arányaiban ennyire kevés a gyermek, illetve ennyire sok idős ember él. 1 A városi átlagnál ugyancsak kisebb a 0-14 évesek hányada a hagyományos beépítésű belső lakóterületek, a kertvárosi városrészek és az ipari övezet lakói között, ahol viszont a 65 évesek és idősebbek aránya a városi mutatónál nagyobb. Figyelmet érdemel, hogy a lakótelepi gyermekkorúak hányada sem kiugróan magas, kivéve a Marcalváros II. területet, ahol ez az arány 23,3%. Újvárost, a közelmúlt magas népszaporulata már nem jellemzi, az itt élő gyermekek aránya nem kiemelkedően magas (21,8%). Betelepülő és épülő városrészről tanúskodik Bácsa adata, miszerint a lakosság 22,5%-a gyermek és alig egytizede idős. Megállapítható, hogy ahol a gyermekek hányada magas a népességen belül, ott a fiatal felnőttek (15-39 évesek) aránya is magas 1. A városi népesség több mint 70%-a felnőtt korú. A népesség összetételében ez a korosztály az átlagot meghaladja a lakótelepeken (75,5%), az átlaggal közel megegyező a falusias városrészek és az iparterület lakóinál, a többi helyen nem éri el a héttizedes arányt. A főbb korosztályok egymáshoz viszonyított számából különböző összehasonlító mutatók képezhetők, melyekkel jól jellemezhetők az öregedési és eltartottsági folyamatok. Az öregedési index alapján Győr városban 100 gyermekkorúra 90 időskorú jutott. 1 A nagyvárosok belső tagozódása, KSH Győr-M-S Megyei Igazgatósága, Győr, 2003.

6 A különböző funkciójú városrészekben nagyon eltérő a mutató értéke. A belvárosban 100 gyermekre majdnem kétszerannyi, a lakótelepeken pedig feleannyi idős jut, mint a város átlaga 1. Az eltartottsági ráta- a lakótelepet kivéve- minden területen magasabb a városi átlagnál (39,7%). Az egyes városrészekben 100 felnőtt korúra közötti, a lakótelepeken 33 gyermek és idős korú népesség jut átlagosan. Nemek szerint körzetenként eltérő a korösszetétel. A férfiak között a város egészében a fiatal korosztályok vannak túlsúlyban, 57,5%-uk 0-39 éves, 42,5%-uk pedig 40 éves vagy idősebb. Nőknél viszont a két korosztály fele-fele arányban található. Figyelmet érdemel, hogy 0-24 éves korosztály száma mindkét nem esetében szembetűnő mértékben csökkent 2000 és 2004 között (3. ábra). A lakosság korcsoportos eloszlása Győr városban, és évben 85-X Férfi-2004 Férfi-2000 Nő-2004 Nő éves férfi lakos nő 3. ábra A Győr városi népesség korcsoportos megoszlása nemenként, 5 éves bontásban ( ): Életkor Férfi Nő Összesen Életkor Férfi Nő Összesen X Összesen

7 Egészség A népesség számának és összetételének alakulását három tényező határozza meg alapvetően: az élveszületés a halálozás a vándorlás Elsőként az érintett korosztály korai halandóságát vizsgáltuk. (A mortalitási elemzések egyik fő tárgyköre, mely általában az 1-64 éves életszakaszban bekövetkezett halálozások jellemzőit, törvényszerűségeit elemzi 2.) Míg az illetve éves korcsoportok halálozása emelkedő tendenciát mutat városunkban, addig az évesek halálozása kedvezően alakult az elmúlt években (4. ábra). Természetesen ezen arányok mögött igen markáns egyes esetekben kétháromszoros- nemenkénti eltérések figyelhetőek meg, a férfiak terhére (5. ábra) Halandóság korcsoportonkénti változása az 50 év feletti lakosság körében Győr városban, ,0 500,0 standardizált halálozási arány/ fő 450,0 400,0 350,0 300, éves éves éves 250,0 200, ábra 2 V. Hajdú P., Ádány R.: Epidemiológiai szótár, Medicina, Bp., 2003

8 Halandóság nemenkénti változása az 50 év feletti lakosság körében Győr városban, ,0 700,0 600,0 500,0 400, éves férfi éves férfi éves nő éves nő 300,0 200,0 100,0 0, ábra Győr város 50 év feletti lakosságának okspecifikus halandósága megegyezik az országos jellemzővel, nevezetesen a vezető halálokot a keringési rendszer betegségei jelentik mindkét nemben, második helyet foglalják el a daganatos megbetegedések (6/a és b. ábra). Míg a férfiak halálozásának 48%-át, addig a nők halálozásának 61%-át adják a keringésrendszeri megbetegedések. Majdnem minden harmadik férfi daganatos betegség következtében hal meg városunkban, nők körében valamivel alacsonyabb -27%- ez az arány. Vezető halálokok súlya Győr város 50 év feletti lakosságának körében 2004-ben (férfiak) Légzőszerndszer betegségei Morbiditás és mortalitás külső okai Fertőző és élősdiek okozta betegségek Egyéb halálokok Emésztőrendszer betegségei Keringési rendszer betegségei Daganatok 6. a ábra

9 Vezető halálokok súlya Győr város 50 év feletti lakosságának körében 2004-ben (nők) Fertőző és élősdiek okozta Légzőszerndszer betegségei betegségek Morbiditás és mortalitás külső okai Egyéb halálokok Emésztőrendszer betegségei Daganatok Keringési rendszer betegségei 6. b. ábra Az élveszületések alakulását a nyers élveszületési arányszám változásán keresztül tudjuk bemutatni. Győr városban ezen mutató kedvező trendet jelez, hiszen (szinte) egyenletesen emelkedő születésszámok figyelhetők meg (7.ábra). A vizsgált időszak alatt 3,2%-os emelkedés írható le. 9, főre jutó élveszületés Győr városban ,8 9,8 9,7 9,7 élveszületés/ 1000 lakos 9,6 9,5 9,5 9,6 9,4 9,4 9,3 9, ábra

10 Az élveszületések és a halálozások számának különbsége mutatja szám szerint a népesség természetes szaporodását, vagy ha a halálozások száma meghaladja az élveszületések számát - azaz a különbség negatív- a népesség természetes fogyását. A természetes szaporodási arányszám (TSZ) a népesség növekedését (vagy fogyását) méri. Ennek értéke kedvezőtlen tendenciát jelez, hiszen minden vizsgált évben negatív előjelű a mutató. Tehát természetes fogyás jellemzi a várost (8. ábra). Az 1000 főre jutó vándorlási különbözet sem ad okot bizakodásra, hiszen a vizsgált öt évből négyben negatív a mutató, tehát többen hagyják el a várost, mint akik beköltöznek ide. Természetes szaporodás/ fogyás 1000 főre Győr városban ,5 természetes szaporodás/fogyás 1000 lakosra -1-1,5-1,8-1 -1,2-1,5-2 -2,1-2,5 8. ábra A demográfiai adatok közül a függőségi arányra, a bentlakásos otthonban élők számára, illetve az 50, 60, 70 éves korban még várható élettartamra vonatkozóan nem rendelkezünk Győr városra lebontott adatokkal. A családi állapottal, önbevallásos megbetegedésekkel, önápolási kapacitásokkal illetve egészségmagatartással kapcsolatos mutatók az elvégzett Életmódvizsgálatban (későbbiekben:év) megtalálhatók. B. Hozzáférés az egészséghez és támogató szolgáltatásokhoz Egészségügyi szolgáltatások Győrben az egészségügyi alapellátásban 51 felnőtt háziorvosi körzet van. Az egy háziorvosra jutó átlagos lakosságszám 2100 fő, a rendelési idő hossza pedig hétköznaponként 4 óra. A szolgáltatás minőségére vonatkozó elégedettségi vizsgálat nem készült. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (későbbiekben: EESZI) Területi Gondozó Szolgálata az Idősek Klubjaiban az ellátást igénybevevők részére, biztosítja a testi és szellemi frissesség megőrzését. Mind a 13 Idősek Klubjában kiemelt szerep jut a napközbeni hasznos elfoglaltság biztosítására. A kor előrehaladtával sajnos különböző betegségek megjelenése figyelhető meg, a klubtagok egy része multimorbiditásban szenved. Mindezek figyelembevételével kiemelt szerepet szánnak az idős korban előforduló egészségi

11 problémáknak, megelőzésüknek és prevenciós lehetőségeiknek. Ezen törekvés alátámasztására, olyan előadásokat szerveztek ahol tartalmas, hasznos előadásokat halhattak az idős emberek, akik örömmel fogadták a különböző betegségcsoportokat felölelő, egészségük minél további megőrzését, az egészséges életmódot elősegítő előadásokat. A beteg idős emberek számára saját otthonukból elérhető egészségügyi, szociális alapés szakellátások együttműködésén alapuló szolgáltatásokat biztosítanak integrált szolgáltató központ működtetésével. Kimutatások szerint az idős emberek 51 %-a legalább egy krónikus megbetegedésben szenved; két ilyen megbetegedés 10 %-ukat érinti és három vagy több krónikus megbetegedés 3 % gyakorisággal fordul elő. Számos esetben a gondozási szolgáltatás és az otthonápolás egymást kiegészítve dolgozik együtt. A működés és a hatékonyság egyik alapvető feltétele az ellátásban résztvevő részéről a megfelelő szociális háttér megléte. Az EESZI Területi Gondozó Szolgálatának szakmai feladatát képezi az idős ember otthoni gondozása, szociális problémáiban való naprakész, és hatékony segítségnyújtás. A családok és az idős emberek részéről egyre inkább megfogalmazódott, az igény, hogy az idős ellátásra szoruló emberek a saját otthonukban kaphassák meg azokat az egészségügyi alap- és szakellátásokat, amelynek igénybevétele számos esetben nehézséget okoz. Idősellátó Centrum létrehozásával megvalósult az a törekvés, hogy Győr városában élő nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek egészségügyi és szociális alap és szakellátása koordinálódott magas színvonalon. A szolgáltatások középpontjában a szociális és egészségügyi problémákat önállóan megoldani nem tudó idős emberek álltak. A komplex ellátásnak köszönhetően az idős ember életminősége javult, ezáltal kitolódott az az időszak melyet otthonában, megszokott életterében tölthetett. Egy komplex modellkísérlet első lépéseként koordinációs munkacsoport felállítására került sor, amely lehetővé teszi, hogy az idős ember szociális és beteg ellátási szükséglete személyre szabottan, szervezetten és tervezetten, kerülhet kielégítésre. A munkacsoportok egymás mellett, egymás kompetenciahatárait betartva egyenrangú partnerként dolgoznak együtt. Több célt sikerült megvalósítani: Legelső lépés a háziorvosok, a geriáter szakorvos, Ügyeleti KHT, a HARRIS otthonápolási szolgálat, EESZI Területi Gondozó Szolgálata képviselőinek közös találkozása, probléma felvetése és megbeszélése a továbblépési lehetőségek felvázolása tárgykörében. A találkozó eredményeként felmerült az igény az együttműködő szervezetek kapcsolatának erősítésére, az információ áramlás biztosítására illetve, geriátriai témájú előadások közös hallgatására. Tájékoztató anyagot készítettek a team tagjai, amelyet a Gondozási központokon, Idősek klubjain keresztül tettek hozzáférhetővé a lakosság számára. Második lépésként sor került az otthonápolási és a Gondozó szolgálatnál is ellátásban részesülő személyek gondozási és ápolási tervének szinkronba hozására, a közös ellátási pontok megkeresésére és a kitűzött gondozási, ápolási célok komplex megvalósítására. A team megbeszélések havonta zajlottak, illetve az említett két szolgálat között a rendkívüli esetekben azonnali esetkezelés történt. A győri Idősellátó Centrum létrehozása modellértékűen hozzájárult ahhoz a törekvéshez, hogy az egészségügyi és szociális ellátás biztosítása megvalósuljon az otthonukban élő idős emberek számára, annak érdekében, hogy betegségük esetén lakásukról is igénybe vehessék a személyre szabott komplex, korcsoportjukat, megillető szolgáltatásokat. A multidiszciplinális együttműködés eredményeképp az ellátásban részesülő idős emberek életminőségének objektív és szubjektív megítélése az elmondottak szerint javult, a szolgáltatások közötti párhuzamosságok lecsökkentek, vagy megszűntek.

12 HARRIS Egészségügyi Szolgálat tevékenysége Az idős ember részéről a fekvőbeteg intézeti ellátás nagyfokú alkalmazkodást kíván. Megváltozik a személyi és tárgyi környezet. A feledékenység, az értelmi működés romlása, a meggyengült látás, hallás és a mozgáskorlátozottság, valamint a kórházi viselkedési minták ismeretének hiánya megnehezíti az együttműködést. Tapasztalataik szerint a legtöbb család teljesen felkészületlen a megbetegedett idős ember ápolására. Első reakcióként legtöbbször csakis fekvőbeteg intézeti segítségre gondolnak. Az otthoni szakápolás átmeneti segítséget jelent a betegnek és a családjának egyaránt, ezért a munka nagyon fontos része az oktatás és a felvilágosítás. A hangsúly a beteg részéről az önellátás menedzselésén van. A hozzátartozók esetében új ismereteket, készségeket kell megtanítani, hogy a különböző fizikai és érzelmi beavatkozásokat el tudják végezni. Az önellátó egészségügyi menedzselés azokra a pozitív betegtevékenységekre és egészséges magatartási formákra épít a család bevonásával, amelyek segítségével az idős ember otthon maradhat a házi szakápolás befejeződése után is. Így a fő cél, hogy az időkorúak ameddig és amennyire lehet, ne veszítsék el függetlenségüket, ne szigetelődjenek el a társadalomtól; azzal is segíteni akarjuk őket önállónak maradni, hogy az ellátásuk otthon, a megszokott környezetben történjék. Az otthoni szakápolási szolgálat megyében végzett tevékenységéről néhány adat (9, 10,11,12 ábra) ben az ellátott betegek korcsoport szerinti megosztása: Életkor/év felett Férfi Nő éves éves éves éves éves éves 75év fel ett férfi nõ 9. ábra 2005-ben ellátott idős betegek száma:

13 Életkor éves éves 75 év felett Fő é v é v 75 é v fe le tt szakápolás szakirányú szolgáltatás össze se n 10. ábra A szolgáltatás során nyújtott vizitek száma: Életkor éves 65-74éves 75 év felett Szakápolás Gyógytorna Logopédia szakápolás gyógytorna logopédia év év 75 év felett 11. ábra A vizitek megoszlása a leggyakoribb szakmai feladatok ellátásánál: Életkor éves 65-74éves 75 év felett Gyógytorna Sebkezelés

14 Infúziós th Katéterezés gyógytorna sebkezelés infúziós therápia év év 75 év felett katéterezés ábra A működés és a hatékonyság egyik alapvető feltétele az ellátásban résztvevő részéről a megfelelő szociális háttér megléte. Sokszor kell szembesülni azzal a problémával, hogy az egyedül élő idős emberek nemcsak egészségügyi ellátásra, hanem gondozásra is szorulnak, így az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Gondozási központjaival több éve hatékony munkakapcsolatot alakítottak ki. Felállítottak egy koordinációs munkacsoportot, melynek résztvevői a győri háziorvosok, egy geriáter szakorvos, a győri háziorvosok ügyelete Betegellátó Egészségügyi Kht., a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház III. Pszichiátriai és Mentálhygiénés Osztálya, a Harris Otthonápolási szolgálat és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény dolgozói. A munkacsoport feladata, hogy az idős, beteg ember egészségügyi és szociális szükséglete személyre szabottan, szervezetten és tervezetten kerüljön kielégítésre. Ennek a programnak a megvalósítására pályázatot is írt ki az Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium. A pályázat időtartamának rövidsége (6 hónap) és a szűkös anyagi támogatás ellenére a szerzett tapasztalatok értékelése megerősített bennünket a közös munka folytatásának szükségességéről. A modellkísérletben résztvevő 25 idős ember közül 12 fő előzőleg fekvőbeteg intézeti kezelésben részesült és az integrált ellátás kiváltotta náluk a kórházi ápolást. A segítségkérés 14 esetben a háziorvosi szolgálatoktól jött, míg 11 esetben a hozzátartozók keresték meg a munkacsoportot. A betegek ellátását feladatok ill. a szakellátás megosztása szerint a ábra szemlélteti. A modellkísérletben az otthoni szakápolásban a betegek ellátása feladatok szerint: Törések ellátása Sebkezelés Infúziós kezelés Krónikus mozgásszervi bet. Agyi történés utáni kezelés

15 Betegszám /fő % Törés Sebkezelés Infúzió Kr. Mozgássz. Bet. Agyi történés ábra A szakellátás megosztása a modellkísérlet alatt: Gyógytorna Szakápolás Logopédia Betegszám/fő % gyógytorna szakápolás logopédia 14. ábra 14. ábra Az ellátottak által igénybe vett összes vizitszám: 753 vizit Az ellátottak által igénybe vett vizitszám átlaga: 30,12 vizit/ beteg. A modellkísérlet zárásakor az ellátottak további sorsa: Újra önálló Más segítség igénybevétele Folyamatos ellátást igényel Fekvőbeteg intézetbe került Elhunyt

16 Ellátottak/fő % Az ellátottak által igénybe vett összes gondozási óra: 3010 óra. Az ellátottak által igénybe vett gondozási óra átlaga: 120,4 óra/ gondozott. Az otthoni szakápolási szolgálat hatékony működéséhez elengedhetetlen a területi gondozási központokkal való szoros együttműködés. A jövőben az ilyen jellegű pályázatok egy komplexebb ellátás nyújtását tennék lehetővé, növelve a lakosság elégedettségét és az otthoni gyógyító-gondozó munka hatékonyságát. Helyzetkép az idősek otthoni ápolásának megvalósulásáról: A évben háromszáz 65 év feletti idős embert és hozzátartozóikat kérdezték meg oktatásuk, segítségük eredményességéről Győr-Moson-Sopron megyében. Vizsgálatban résztvevők 63%-a segítő családban, 27%-uk egyedül élt, illetve idős házaspárok voltak, ahol a területi gondozási központok szociális gondozónői vállalták fel a segítő szerepét. A leggyakoribb ismeretátadás az adott betegségre, az alapápolási ismeretekre, a mozgatás és járástanításra, életmódbeli változtatásra és a diétás ételek elkészítésére vonatkozott (15. ábra). Mire tanították meg a családot? Diétátás ételek elkészítése Alapápolási müveletek Szükség szerinti kötéscsere Betegséggel kapcsolatos ismeretek Életmódbeli változtatás Mozgatás, járás tanítás Gyógy.segédeszk. használata Egyéb 15. ábra A válaszadók 41%-a megerősítést kapott önállóságának elérésében, 30%-uk már önállóbbnak is érezte magát. A válaszok megerősítették célunk elérését (16. ábra). Mennyire segített Önnek és családjának a szakmai tanácsadás és oktatás?

17 "önállóbbak lettünk" "határozottabbak lettünk" "megerõsített az önállóság elérésében" "több sikerélményben volt részem" 16. ábra A gyógytornászok és a szakápolók segítséget nyújtanak a gyógyászati és ápolási segédeszközök kiválasztásában és beszerzésében. Segítik tanácsaikkal a lakás célszerű, mozgást segítő átalakítását. Az otthoni rehabilitáció azért is eredményesebb, mert az idős embert, illetve hozzátartozót szorongástól mentesen, az otthoni környezetben készítik fel a további életvitelre (17. ábra). Eszköz beszerzésben ki segített? 12% 32% 15% otthonápolás háziorvos családtag karitatív szervezet egyéb személyek 18% 23% 17. ábra A szakszerű ellátás és oktatás mellett a betegek jobban gyógyultak, a hozzátartozók szívesebben vállalták idős szeretteik ápolását az otthoni körülmények között (18., 19. ábra). Az otthoni ápolás miben mutatkozott kedvezőnek?

18 "jobban gyógyultam otthon" "nem kellett utaznom" "családom többlet kiadása csökkent" "családom megtanulta az ápolásomat" ábra Mit jelentett lelkileg az idős embereknek az otthonápolás? felhőtlenebb kapcsolat csak velem foglalkoztak több idő jutott rám családom tanácsot tudott kérni egyéni problémáimat is meg tudtam beszélni 19. ábra A személyre szabott ápolás, a megszokott környezet, a családtagok közelsége meggyorsította a lábadozást, biztonságot adott, megerősítette a gyógyulásba vetett hitet és az önállóság visszaszerzésére is ösztönzött. A szakápolás elérte célját, megteremtette az otthongyógyulás lehetőségét. Elképzelések a jövőre nézve: A jövőben is folytatják az idős emberek otthoni ellátásánál az esetmenedzselés alapján funkcionálisan együttműködő koordinációs munkacsoport tevékenységét. Ez az együttműködés biztosítja az olyan betegközpontú ellátás kialakítását, amelyben a szociális indokú gondozási szükségletek és a betegségből eredő alap- és szakápolási szükségletek szakszerű, humánus és gazdaságos ellátása valósul meg. Az idős beteg és a család van a központban, ami azt jelenti, hogy team munka folyamán a holisztikus szemlélet valósul meg. A beteggel való törődés során az egészségügyi és szociális ellátó területek nem különülnek el. Ellátó központot szeretnének létrehozni, ahol információs és diszpécser szolgáltatás is rendelkezésre állna. Az informatikai háttér segítené a területen élő idősek adatainak nyilvántartását. Ellátásszervezők dolgoznának, akik elvégeznék az állapot és szükséglet felmérést, személyre szabott ellátási tervet készítenének és megszerveznék a szolgáltatások nyújtását. Az új rendszer előnye: rendszeres kapcsolattartást biztosítana az időssel és a családdal; könnyen hozzáférhető tájékoztatási rendszert adna; kialakulnának a multidiszciplináris kapcsolatok; mobil támogató, koordináló a szolgáltatás, biztosítaná az önálló életvitel megtartását és csökkentené a kliens kiszolgáltatottságát; a szervezettebb szolgáltatás segítené az aktívan eltölthető évek számát a megszokott otthoni környezetben;

19 megszűnnének a párhuzamosságok az ellátások szervezésében; költséghatékonyság; biztonságot nyújtana az idős embernek és családjának; érvényesülne a preventív szemlélet. Az új célok megvalósítását szolgáló feladatok megoldásában az otthonápolási szolgálat a saját szakmaiságát és elhivatottságát képviseli. Egészségfejlesztés, betegség megelőzés Fizikai aktivitás A Senior 2003 Kft 2004-ben készített egy országos merítésű, kutatást "Az idősek közösségeinek mozgáskultúrájáról", amelyben győri szervezetek is részt vettek. A kérdőíves felmérés legfontosabb megállapításai az alábbiakban összegezhetők. Az idősek közösségeinek szervezett programjai között a kulturális események a leggyakoribbak. A mozgásos programok a 10 választási lehetőség között a középmezőnyben helyezkednek el. Közöttük a kirándulások és túrázás kedveltebb, míg a teljesítménymérő vetélkedők, játékos versenyek nem tartoznak a leggyakoribb foglalkozástípusok közé. A kirándulási alkalmak után a sportrendezvények voltak gyakoribbak, amelyek közé sorolták a heti gyógytornát, egészségügyi tornát, házi sportversenyeket, családi sportnapot, Sorstárs tréninget. Ezeket követte a túrázás, séta, majd az uszodai programokat követő táncos programok. A sportprogramok adatainál nagy szórás volt tapasztalható, egyes szervezetek heti rendszerességgel építenek be ilyen alkalmakat, míg másutt inkább elmarad ez a szabadidő eltöltési forma. A közösségi részvétel a városi szabadidősport rendezvényeken elég visszafogott és a résztvevők több, mint fele nézőként, érdeklődőként vesz részt a programokon. Ugyanakkor minden harmadik közösségnek van saját sporthagyománya. Győrben a tornafoglalkozásokat emeli ki a vizsgálat. Ahol nincs sporthagyomány ott a legfőbb okok az életkor és a szemlélet, valamint az eszközés helyiség hiány. A felmérésben megkérdezettek 40%-a aktív életében szívesen, többségében rendszeresen sportolt. Közülük mára azonban csak 12%-nyi maradt meg az aktív mozgás mellett idős korára. Aki abbahagyta, az egészségügyi problémára, időhiányra, családi körülményekre, öregségre hivatkozott, de olyan is volt, aki nem tudta megnevezni az okot. A mozgás indítékai között az egészségesebbé válni központi motívum, ezt követi a játékos szórakozás, kikapcsolódás, és sajátos motívum-elem a kulturálódással való kapcsolat pl. kirándulás, túra kulturprogramokhoz kötődik. A nemek között különbséget lehet megfigyelni, a férfiak majdnem kétszer többet végeznek testmozgást, és többet is várnak el, mint ideáli, mozgásra szánt időmennyiséget. A megkérdezettek többsége érzi, tudja, hogy nem elegendő a napi mozgás mennyisége. Összegezve az idősek közösségei hiányos mozgástevékenységének okait, az alábbi megállapításokat tehetjük: A korosztály szocializációja során kevés, a mozgást támogató elem épült be Hiányos a szakember háttér )közösségek vezetői, sportszervezők) A közösségek sporttevékenységét segítő kapcsolatrendszerek hiányosak, hézagosak, esetlegesek. Hiányoznak az időskori mozgáskultúra fejlesztését szolgáló ismeretterjesztő, közérthető irodalmak, reklám-propaganda anyagok, írások, kutatások Az anyagi háttér és a technikai-felszereltségi feltételrendszer gyengesége szembeötlő

20 A kérdésben érdekelt felek együttműködésének hiánya tapasztalható WHO Egészséges Városok Program tevékenysége: Egészségfejlesztéssel kapcsolatos előadás sorozatok idős szervezetek, idős klubok számára. Városrészenként Egészség-Piac programok: Szűrővizsgálatok, ismeretterjesztés, tanácsadás, információs anyagok időseknek az alábbi témakörökben: - táplálkozás - fizikai aktivitás - lelki egészség - betegség megelőzés: szív-érrendszeri, daganatos, légzőrendszeri, mozgásszervi megbetegedések, csontsűrűség, változókori problémák, inkontinencia Fizikai aktivitást biztosító programok a WHO projekttel együttműködve: kirándulás, séta egészségmegőrző programokkal - Női sportgála - Férfiak egészséghete - Kihívás Napja Balesetmegelőzési, közlekedésbiztonsági programok, előadások időseknek különböző színtereken Az önkormányzat uszoda bérleteket biztosít időseknek. Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület programjai Aktivitás, mozgás-sport a harmadik életszakaszban konferencia: Idősek testmozgása c. előadás, ülőtorna, tájékoztató a felmérésről amely az idősek közösségeinek testedzését vizsgálta Előadások klubvezetőknek: - Egészségügy helyzetéről, nyugdíjasokat érintő kérdésekről a Petz A. Megyei Kórházban - Szociálpolitika aktuális kérdéseiről Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény programjai Generációk egymás közt, egymásért projekt Ébredő múlt a jelen értéke Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény egy több évre szóló projektet dolgozott ki azzal a céllal, hogy a fiatalok és az idősek közötti kapcsolatok erősödését elősegítsék. Előzmények A demográfiai mutatók alakulása az idősek növekvő, és a gyermekek csökkenő száma, valamint a társadalmi időfelhasználás átstrukturálódása jelentős változást okozott a szociális ellátások terén. A fiatal generációk túlzott mértékű feladatvállalása hozzájárult ahhoz, hogy eltávolodtak az idősektől. A többgenerációs, tradicionális családmodell eltűnőben van. Ebből fakad az idősek elmagányosodása. Mindezekkel együtt a régi hagyományok is eltűnőben vannak. Az élettartam meghosszabbodásával együtt járó halmozottan előforduló betegségek felerősítették az izolációt. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy különösen indokolttá váljon az aktivitás megőrzése idős korban, a tartalmas és kapcsolatokkal teli öregkor biztosítása. Az Intézmény 25 éve biztosít szociális ellátásokat a város és környéke időskorú lakossága számára. Az idősek klubjai, otthonai és a gyermekintézmények közötti közös programok folyamatosak voltak. Az idősek mindig szívesen fogadták a fiatalok látogatását, akik egyre nagyobb örömmel és lelkesedéssel keresték meg lakóinkat, klubtagjainkat. Az elmúlt évtizedek eseményei közül az alábbiak kiemelendőek: 1999-ben a Napsugaras Őszutó klubtalálkozó keretén belül idős emberek unokáikkal együtt elültették az első közös fát annak szimbólumaként, hogy együtt tesznek és gondolkodnak a

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA ... napirendi pont BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA Tisztelt Közgyűlés! A társadalom öregedése, azaz az idősebb korosztály arányának növekedése

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1.1 Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Leánykori neve:.. Személyi igazolvány száma:.. Anyja neve:. Születési hely, idő:. Nyugdíj

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város A /2015.( ) Kgy. határozat melléklete (Az I. határozati javaslat melléklete) Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A város általános

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

Szajol, 2014. május 15.

Szajol, 2014. május 15. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a 2013. évi feladat ellátásról Szajol, 2014. május 15. Tisztelt Képviselő Testület!

Részletesebben

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Egészségi

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az előterjesztést megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

A MAGYAR IDŐSGONDOZÁS HELYZETE

A MAGYAR IDŐSGONDOZÁS HELYZETE Manapság alapkövetelmény: az életednek mindössze két szakasza lehet, gyermekkor és ifjúság. Utóbbi kb. hetven évig tartson! -Vavyan Fable 1 Amikor fiatal az ember, nem gondol bele, hogy egyszer majd öreg

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A Az ellátást igénybe vevő adatai Név:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben