Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas"

Átírás

1 Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas ÖSSZEÁLLÍTOTTA Gazda István AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

2 TARTALOM ELŐSZÓ (.Gazda István) 13 I. RÉSZ IGAZSÁG ÉS SZERETET ÉLETÚTJA." 23...sokgonddal élek napról-napra..." Bolyai Farkas önéletírása (1840) 23 Bolyai Farkas életrajzához (Schmidt Ferenc - Paul Stackel) 30 A BOLYAI CSALÁD 37 A bolyai Bolyai család (Rónay Elemér) 37 Bolyai János gyermekei (Oláh-Gál Róbert) 41 Bolyai János unokái és azok leszármazottai (Dániel Gáborné) 44 A CSALÁDTAGOK BOLYAI FARKASRÓL 47 Bolyai János édesapjáról, Bolyai Farkasról (közli: Brassai Sámuel - Jelitai József - Paul Stackel) 47 Bolyai Gergely édesapjáról, Bolyai Farkasról (közli: id. Szily Kálmán) 53 Ifj. Bolyai Gáspár visszaemlékezése nagyapjára, Bolyai Farkasra (1901) 54 BOLYAI FARKAS A KORTÁRSAK, BARÁTOK, TANÍTVÁNYOK EMLÉKEZETÉBEN 57 Döbrentei Gábor levele Kazinczy Ferenchez (1818) 57 Tanárom, Bolyai Farkas (1846) (Koós Ferenc) 58 Öreg barátom... (Szász Károly).60 Míg élnek, gúny, irigység, megvettetés küzdelmük koszorúja (Kőváry László) Látogatásom Bolyai Farkasnál (1856) (Prielle Kornélia) 65 Albisi Bod Péter visszaemlékezése (közli: Brassai Sámuel) 69 Mentovich Ferenc visszaemlékezése (1856)...'. 70 Teleki Ferenc gr. visszaemlékezése (1856) (közli: Szily Kálmán) 73 Kemény György br. visszaemlékezése (közli: Bedőházi János) 73

3 Bolyai Farkas festő barátja, Szabó János (Árvay Árpád) 75 Brassai Sámuel visszaemlékezése (1886) 76 Az első tengerentúli megemlékező - G. B. Halsted (1896) (közli: Filep László) 77 ÍGY ÉLT BOLYAI FARKAS 83 Bolyai Farkas lakása (Hints Elek) 83 Bolyai Farkas előadási és társalgási modora, barátai s természete; termete, alakja, öltözete, életrendszere (Koncz József) 85 Politikai nézete 88 Termete, alakja, öltözete, életrendszere 88 A Bolyaiak jövedelme (Oláh-Gál Róbert) 90 Bolyai-anekdoták 94 Ki lett volna bátor repülni utánad? (Réthy Lajos) 97 A TISZTELŐK BOLYAI FARKASRÓL 107 Marosvásárhely (Moher Károly) 107 A Bolyai emlékkő felavatása 1884-ben (Nemes Ödön) 109 A Bolyai-ház lebontása (Ady Endre) 110 Sas és Sasfiók (Kosztolányi Dezső) 111 Bolyai Farkas életfilozófiája (Dávid Lajos) 112 Bolyai Farkas idegvilágáról (Schaffer Károly) 118 KÖZÉPISKOLAI ÉVEI ritka jelességű Examen tartaték..." Nyilvános vizsgája a Kolozsvári Református Kollégiumban, 1792-ben (közli: Oláh Anna) 119 Bolyai Farkas neve régi színlapokon (Enyedi Sándor) 121 Cselekedj, védd magad saját érdekedben". Bolyai Farkas emlékkönyvének erdélyi lapjaiból (közli: Oláh Anna - Zárug Péter Farkas) 122 EGYETEMI ÉVEI 129 Bolyai Gáspár levele fiához, Bolyai Farkashoz, (közli: Réthy Lajos) 129 Ifj. Kemény Simon br. levele Bolyai Gáspárhoz (1799) (közli: Szabó Péter) 130 Emlékeim ifj. Kemény Simon báróról és Bolyai Farkasról (1858) (Vajda Dániel) Marosvásárhelytől Göttingáig (Sarlóska Vince Ernő) 134 Gauss és Bolyai (Wolfgang Sartorius von Waltershausen) 142 A két göttingai diák (Németh László) 143 Régi magyarok Göttingában (Futaky István) 146 Látogatás Gaussnál. (Mentovich Ferenc) 147 Ha érdemesen élünk, érdemesen teszünk". Bolyai Farkas bécsi, jénai, göttingeni és pesti peregrinációs emléklapjaiból (közli: Oláh Anna - Zárug Péter Farkas) 149

4 II. RÉSZ AZ IGAZNAK LEÁNYA A SZÉP MŰVEI 159 Bolyai Farkas életében megjelent szépirodalmi és tudományos könyvei, dolgozatai, emlékbeszédei és más nyomtatott anyagai (összeáll: Gazda István) KÖNYVTÁRÁRÓL 173 Bolyai Farkas könyvtára (Fráter Jánosné) 173 A Bolyaiak könyvtára (Deé Nagy Anikó) 178 A rekonstrukció 178 A Bolyai Téka összegyűjtése 182 A könyvhagyaték jelentősége ~ 184 A Teleki-Bolyai Könyvtárban őrzött könyveik 189 A DRÁMAÍRÓ ÉS MŰFORDÍTÓ 209 Az első magyar drámai pályázat (Toldy Ferenc) 209 AKITAMÚZSA SZERELME ELRAGAD 210 Bolyai Farkas: Édes hazám! Az Öt Szomorú Játék előszava 210 Szomorújátékainak bírálata (1818) (Döbrentei Gábor) 213 Bolyai Farkas és a szépirodalom (Kristóf György) 216 Bolyai Farkas A párisi per' című érzékenyjátékának forrásáról (Kerényi Ferenc) 222 A filozófiai ihlet szerepe: a drámaíró Bolyai Farkas (Rohonyi Zoltán) 224 EGY PRÓBATÉT AZ EMBERRŐL 229 Bolyai Farkas elfelejtett Schiller-fordításai {Vita Zsigmond) 229 Bolyai Farkas irodalmi munkásságának összegzése (Kozma Béla) 236 ABÖLCSELŐ 243 Bolyai Farkas: Igazság és szeretet 243 Bolyai Farkas: Újabb gondolatok az igazságról és szeretetről 248 Bolyai Farkas: A lélek két fő tehetségei 250 Bolyai Farkas: Szemérmes és szerény az erény könnyebb új földre kertet plántálni, mint egy rosszul gyökerezettet még elébb irtani"... Tanévnyitó, ünnepi és gyászbeszédeiből (fcözíi: Oláh Anna, Koncz József, Tönk Sándor) 268 Tanévnyitó beszédeiből 268 Ünnepi köszöntői 271 Gyászbeszédeiből, sírverseiből 274

5 A ZENEELMÉLET TUDORA 277 Bolyai Farkas és a zene (Benkő András) 277 A zene helye, szerepe a két Bolyainál 281 A MŰVÉSZ 285 Bolyai Farkas festményei (Gulyás Károly) 285 Bolyai Farkas, a művész (M. Kiss Pál) 292 III. RÉSZ A MATHÉZIS, AZ A GYERTYA TUDÓSTÁRSASÁGOK VONZÁSÁBAN 297 Bolyai Farkas és az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság (Jancsó Elemér) 297 Bolyai Farkas erdélyi akadémiai tervezete (1806) (Perényi József) 299 Bolyai Farkas akadémiai levelező tagságának történetéhez (Ács Tibor) 303 Akadémiai levelező tagsági oklevele 314 Bolyai Farkas: Marosszéki lakodalmi szertartások (1834) 315 Döbrentei Gábor levele Bolyai Farkashoz (1836) (közli: Koncz József) 317 Bolyai két akadémiai kritikája (Vekerdi László) 319 A tudós matematikus és a Tudós Társaság 322 A KOLLÉGIUMI TANÁR 327 Meghívása a kollégiumba (közli: id. Szily Kálmán) 327 Bolyai Farkas kollégiumi professzori székfoglaló beszéde (1804) (közli: Perényi József) 328 Bolyai, a tanár (Koncz József) 333 Bolyai és albisi Bod Péter (Abafáy Gusztáv) 338 Bolyai és a nyugdíjintézet (Jelitai József) 339 A MATEMATIKA TANÁRA, 343 Bolyai Farkas pedagógiai nézetei és felfogása a matematika tanításáról (Weszely Tibor) 343 Bolyai Farkas: Az Arithmetíca Eleje. Részlet az 1830-ban megjelent tankönyvének előszavából 349 A TUDÓS MATEMATIKUS 353 Bolyai Farkas: Előfizetési felhívás a Tentamenre (közli: Paul Stackel) 353 Bolyai Farkas: A Tentamen kiadásának segítői 355 Hatalmas, Szellem Te, Fent lebegsz (Réthy Mór) 356 A Tentamen tudományos jelentősége (Szénássy Barna) 359 8

6 Brassai Sámuel véleménye a Tentamenről (1886) 367 Bolyai Farkas: A lehetetlennel párosuló lehetetlen, avagy az arithmetika alapjai (1851) 368 Bolyai Farkas, a modern geometriai felfogás atyja (Suták József) 370 Bolyai Farkas számelméleti vizsgálódásaiból (Kiss Elemér) 374 Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei (Kiss Elemér) 376 Bolyai Farkas ismeretlen levele id. Szász Károlyhoz (közli: Fráter Jánosné) Megjegyzések Bolyai Farkas egy körpakolási feladatához (Szabó Péter Gábor) Egy körpakolási feladat a 'Tentamen'-ben 384 Kendeffy Károly diákjegyzetéből 386 BOLYAI FARKAS A MAGYAR NYELVRŐL ÉS A MAGYAR MATEMATIKAI SZAKNYELVRŐL 389 Bolyai Farkas: A nemzeti nyelvről, köznyelvről és szaknyelvről (1833) 389 Bolyai Farkasnak az 1834-es Mathematikai Műszótárban szereplő szakkifejezései (közli: Gazda István) 392 BOLYAI FARKAS ÉS BOLYAI JÁNOS MATEMATIKAI HAGYATÉKÁRÓL Adalékok a két Bolyai fölfedezésének történetéhez (Szénássy Barna) 397 Bolyai-iratok az Akadémián (Fráter Jánosné) 420 A FIZIKA TANÁRA ÉS KUTATÓJA 423 Bolyai Farkas, a fizikatanár (Gündischné Gajzágó Mária) 423 A kéziratos fizikai jegyzetekből (közli: Gündischné Gajzágó Mária) 428 Két fejezet az alkalmazott fizikából 431 A harang nehéz járása okának megvizsgálása". Bolyai Farkas tanulmánya a harangszó fizikájáról (Oláh Anna) 431 Miért nem szól Vásárhelyen a várbeli Nagytemplom mellett lévő torony harangja? 431 az Ocular (...) a vénségnek a szemit visszaadta". Bolyai Farkas lencseelmélete (Oláh Anna) 441 Bolyai Farkas tanulmánya a fókusztávolság méréséről és kiszámításáról 442 Bolyai Farkas feljegyzései az üveglencsék fókusztávolságának méréséről és kiszámításáról 445 A csillagászati ismeretek tanára 450 A fizika óráján készült diákjegyzet néhány csillagászati fejezete (közli: Gündischné Gajzágó Mária) 451 A VEGYTAN TANÁRA ÉS KUTATÓJA 453 A vegyész Bolyai Farkas (Hints Miklós) 453 feketén fixálok". Bolyai Farkas - a képrögzítés erdélyi úttörője (Oláh Anna)

7 ...hogy a forrás meginduljon, valami fermentumnak kell hozzájárulni...". Bolyai Farkas borkémiája (közli: Oláh Anna) 462 A borkémia fejlődéstörténetének fontosabb állomásai 463 Borkémiai feljegyzéseiből 463 Szemelvények ismeretlen diák jegyzetéből, a papír vízjele: POMOLÓGUS, KERTÉSZ, ERDŐSZ, BORGAZDA, BORORVOS 469 POMOLÓGUS, KERTÉSZ oltóskolák, plántálás sok évet elvevő szenvedelembe vittek..." A gazdálkodó Bolyai Farkas (Oláh Anna) 469 A domáldi vízesés 471 A domáldi patakszabályozás 472 'Popularis mathesis', avagy tudományos kertészeti előadások Bolyai matematika óráin 475 Bolyai Farkas matematika óráján készült diákjegyzet néhány fejezete 477 Részletek albisi Bod Péter diákjegyzetéből 482 Faültetésre, határkijelölésre vonatkozó gyakorlati tanácsok Bolyai Farkas nyomtatásban megjelent mértankönyvéből 482 Bolyai híressé lett gyümölcskertész tanítványai 483 A két Bolyai domáldi haszonbérszerződési tervezete (közli: Jelitai József) A tündérkert elmúlása 485 Bolyai Farkas: Úr-bér, kárpótlás, egyesület. (Egy szó az úrbérről) (közli: Sarlóska Ernő- Gazda István) 489 ERDŐSZ 492 Bolyai törekvései az erdészi pályára (Szabó Péter) 492 Szándékom, hogy Őfelsége dicső uralma fényében az elhanyagolt táj felvirágoztatva megújult lélekkel élhessen" Az erdőmérnöki pályázatához mellékelt iratok magyar fordításban (Oláh Anna - Tönk Sándor) 501 BORGAZDA, BORORVOS 508 A pince legyen tiszta, távol szekérzörgéstől, mely ecetesedést okoz" Bolyai Farkas borászati munkássága (Oláh Anna) 509 Bolyai Farkas pince- és borkezelési feljegyzései 510 A pasztőrözés előtörténetéből 514 Borszállítás Domáldtól Göttingenig 515 Léczfalvi Vajda Dániel és Kemény István báró 517 Vajda és Bolyai 518 DOCTORNAK IS OLY NAGY betegeket elektrizáló, s általában doctor is olyan nagy, hogy a rendes doctorokat elhagyva számosan is sikerrel hozzá folyamodtak..." Bolyai Farkas - a gyógyító (Oláh Anna) 528 A magnetizáló

8 Egészségügyi oktatása - katedrán és levélben 538 Szemelvények egy diákjegyzetből 539 Szemelvények gyógyászati vonatkozású leveleiből 540 Marjulás ellen ecetes korpa". Szemelvények kéziratos hagyatékában lévő gyógykészítmény-leírásaiból (Oláh Anna) 543 Toldalék azokhoz, melyek a kemencéknél a szemre nézve mondattak 544 Más gyógyszerek 546 Külsőleg használatos szerek ízületi, baleseti bántalmakra vigyázván a gyermeket további erősödésében...". Bolyai Farkas a csecsemőgondozásról, dajkaságról (Oláh Anna) 551 Bolyai Farkas: Gondoskodás a kisdedről 552 Bolyai Farkas anyavédelmi előírásáról (Hints Elek) 555 Cholerás házban clor gőz"'. Bolyai Farkas feljegyzései a kolera tüneteiről és gyógykúrájáról (közli: Oláh Anna) 558 FÖLÖSLEGES ERŐMÍVESKEDÉS? 563 A műszaki gondolkodó (id. Szily Kálmán) 563 Önhajtotta szekere (Koncz József) 564 Kiáradást mi okoz?" Bolyai Farkas folyószabályozási feljegyzéseiből (Oláh Anna) 565 MINT KEMENCEMESTER IS ORSZÁGSZERTE HÍRES 569 A tűznek mindenik használatában megkívántatik". Bolyai Farkas - a kemencemester (Oláh Anna) 569 Bolyai kézirata, a Kemence-tan 569 A Bolyai-kemencék 573 A kemencemesterség oktatója 579 A Dániel-kályha és a Bolyai-kemence összefüggései 581 A Bolyai-Dániel-kemencék története térben és időben 582 Bolyai Farkas levele kemence ügyben (1840) (közli: Gulyás József) 585 Bolyai Farkas: Kemence-tan (részletek) (közli: Oláh Anna) 592 IV. RÉSZ AZ IDŐ RÁNCOKKAL ÍR Bolyai Farkas: Jelentés (1855) 601 Bolyai Farkas szeme (Fodor Ferenc - Tófalvi Zoltán) 606 Bolyai Farkas szemsérülése 608 Szemészeti gyógyszerei 612 Bolyai Farkas életmódja, betegségei, halála (Hints Elek) 617 Bolyai Farkas betegségei

9 Bolyai utolsó napja (Vass Tamás) 625 Halotti anyakönyvi bejegyzés 627 A Vasárnapi Újság nekrológja..: 627 A Kolozsvári Közlöny nekrológja 627 Bolyai halálára (Ilyés Béla) 628 A Bolyaiak exhumált földi maradványai (Hints Elek) 630 Bolyai Farkas koponyája 633 Bolyai János koponyájának maradványai 634 Bolyai Farkas és Bolyai János kihantolási jegyzőkönyve 634 A Bolyaiak drámája (Németh László) 638 Bolyai Farkas öröksége (Tönk Sándor) 646 V. RÉSZ TÖBB ÍRÓ KÉSZÜL, MINT OLVASÓ KÉZIRATAI nyomtatásaimat míg lehet folytatva..." A Marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár állományában lévő Bolyai Farkas kézirathagyaték repertóriuma (összeáll: Oláh Anna) 653 JEGYZETEK 699 NÉVMUTATÓ

Másfél évszázada hunyt el Bolyai János

Másfél évszázada hunyt el Bolyai János Másfél évszázada hunyt el Bolyai János A kapitány úr nints többé, - katonai egyenruhában temették el volt ÍRTA Ács Tibor Bolyai János Honvéd Alapítvány Kiadja a Bolyai János Honvéd Alapítvány 1101 Budapest

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS (1802-1860)

BOLYAI JÁNOS (1802-1860) TUDOMÁNY - EGYETEM BOLYAI JÁNOS (1802-1860) Zsigmond Attila alkotása a korabeli dokumentumok és leírások alapján Weszely Tibor Bolyai Janos Az első 200 év Vince Kiadó A TUDOMÁNY - EGYETEM sorozat fő szerkesztője

Részletesebben

www.emt.ro emt@emt.ro Tartalomjegyzék Cuprins Content MŰSZAKI SZEMLE 34. szám, 2006.

www.emt.ro emt@emt.ro Tartalomjegyzék Cuprins Content MŰSZAKI SZEMLE 34. szám, 2006. MŰSZAKI SZEMLE 34. szám, 2006. Historia Scientiarum 3 Tudománytörténeti különkiadás / Special Issue in History of Science Szerkesztőbizottság elnöke / President of Editing Committee Dr. Köllő Gábor Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 35. Gazda István Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon Orvostörténet, matematikatörténet, biológiatörténet, kémiatörténet,

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei BÁLINT SÁNDOR (1904-1980) ÉLETRAJZ. Csapody Miklós. Témavezető: Dr. Romsics Ignác

Doktori (PhD) értekezés tézisei BÁLINT SÁNDOR (1904-1980) ÉLETRAJZ. Csapody Miklós. Témavezető: Dr. Romsics Ignác Doktori (PhD) értekezés tézisei BÁLINT SÁNDOR (1904-1980) ÉLETRAJZ Csapody Miklós Témavezető: Dr. Romsics Ignác ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA Történelemtudományi Doktori Iskola Eger, 2012. I. A kutatás előzményei

Részletesebben

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával Árverési szabályzat Az aukciót az Antikkönyv.hu Kft. szervezi. A termékek eladója: Antikkönyv.hu Kft. 1042 Budapest József Attila utca 94. Telefonszám: 06/1-272-0817 Mobil: 06/30-520-6778 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

HATVANI ISTVÁN (1718 1786)

HATVANI ISTVÁN (1718 1786) HATVANI ISTVÁN (1718 1786) a XVIII. századi magyar mûvelõdéstörténet nagy alakja, a debreceni Kollégium híres polihisztor tanára Tartalom Hatvani élete Debrecenbe érkeztéig A debreceni Kollégium a 18.

Részletesebben

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR TUD. AKADÉMIA * MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1927 Pallas részvénytársaság

Részletesebben

ADALÉKOK A RÉGI OKIRATOK ÉS LEVELEK TÁRA" CÍMfJ FOLYÓIRAT TÖRTÉNETÉHEZ Gazdag István

ADALÉKOK A RÉGI OKIRATOK ÉS LEVELEK TÁRA CÍMfJ FOLYÓIRAT TÖRTÉNETÉHEZ Gazdag István ADALÉKOK A RÉGI OKIRATOK ÉS LEVELEK TÁRA" CÍMfJ FOLYÓIRAT TÖRTÉNETÉHEZ Gazdag István Debrecen kulturális életében a XIX. század utolsó harmadában fellendülés következett be. Az 1891-ben megtartott országos

Részletesebben

Szemerjai Szász Károly

Szemerjai Szász Károly Egyszerű gondtalan élet, s függetlenség és aztán hogy dalolhassak ez a vágyam! 1 Szemerjai Szász Károly Gyermek- és ifjúkora Szász Károly 1829. június 15-én született Nagyenyeden. Apja, id. Szász Károly,

Részletesebben

А К A D E MIAI É R T ESÍT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FŐTITKÁR XLIX. KÖTET BUDAPEST 1939.

А К A D E MIAI É R T ESÍT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FŐTITKÁR XLIX. KÖTET BUDAPEST 1939. А К A D E MIAI É R T ESÍT Ö A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI VOINOVICH FŐTITKÁR GÉZA XLIX. KÖTET BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁN YOS AKADÉMIA 1939. Kiadásért felel : Kibédi Varga Sándor

Részletesebben

Nagy Péter egy EME-alapító portréja

Nagy Péter egy EME-alapító portréja Gaál György Nagy Péter egy -alapító portréja A régi felekezeti iskolák egyik nagy ajándéka volt a tehetséges fiatalok kiválasztása és továbbtanulásuk biztosítása. A szegényebb környezetből érkezőknek e

Részletesebben

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓ Pótor Imre Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor - különös tekintettel dunántúli szolgálataira - Vásárosnamény 1996 TARTALOM 1. ELŐSZÓ 2. A FELKÉSZÜLÉS ÉVEI 2.1. A Tóth család

Részletesebben

AKADÉMIA É Б? Т Е S Í: Т Ö SZERKESZTI VOINOVK II GÉZA FŐTITKÁ R I LII. KÖTET BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1942.

AKADÉMIA É Б? Т Е S Í: Т Ö SZERKESZTI VOINOVK II GÉZA FŐTITKÁ R I LII. KÖTET BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1942. AKADÉMIAI É Б? Т Е S Í: Т Ö A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI VOINOVK II GÉZA FŐTITKÁ R I LII. KÖTET BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1942. Kiadásért felel: Voinovicli Géza,

Részletesebben

Varga Mihály. Tudós tanár Kecskeméten. Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója

Varga Mihály. Tudós tanár Kecskeméten. Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója Varga Mihály Tudós tanár Kecskeméten Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója Hajnóczy Iván igazi történelmi családnak a sarja. Jól mutatja ezt az 1928-ban megjelent családtörténeti munkája, amely a Hajnóczyak

Részletesebben

Jóltevök emlékünnepe.

Jóltevök emlékünnepe. 173 20. feiezet. Jóltevök emlékünnepe. Az egyházi és iskolai célokra a 18. szá>:ad elején, sőt már azelőll is megindult hagyományok, adományok, gyüjtések és kollektázások szakadatlan sora arra indítolia

Részletesebben

Ady Endre: Himfy dalai. In Uő: Színház. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980., 20 23. p.

Ady Endre: Himfy dalai. In Uő: Színház. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980., 20 23. p. Adattár TŐZSÉR PÉTER Kisfaludy Sándor bibliográfia Ács Anna: Kisfaludy Sándorné Szegedy Róza: gazdálkodó nagyasszony a 19. század elején. In A nők világa: Művelődés és társadalomtörténeti tanulmányok.

Részletesebben

PÁKEI LAJOS RAJZAI KOLOZSVÁR ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEIRŐL

PÁKEI LAJOS RAJZAI KOLOZSVÁR ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEIRŐL 11213 */M. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS 188 FÜZETEK PÁKEI LAJOS RAJZAI KOLOZSVÁR ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEIRŐL ÍRTA BALOGH JOLÁN ö m, % % l y

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben

tagja is elôször járt a körben, kellemes perceket szerezve a tagoknak költeményei

tagja is elôször járt a körben, kellemes perceket szerezve a tagoknak költeményei Az 1930-as év elsô közgyûlésén jeles vendég szerepelt: Vikár Béla. A híres mûfordító, folklórkutató szívesen jött el városunkba, hiszen középis-koláit részben itt végezte. Elôadásában a finn magyar testvériség

Részletesebben

MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai

MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai Bajnok Lászlóné MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai 1936 Kosztolányi Dezső emlékezete. Nyíregyházi Kossuth Diák,

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

Gyermekirodalmunk erdélyi bölcsőjénél

Gyermekirodalmunk erdélyi bölcsőjénél Fehér Katalin Fehér Katalin Ki nem lehet mondani, mi nagy iparkodással fáradoztak a külső nemzetek, hogy a gyermekeket is az olvasásra tsábítsák. Hát mi hogy igyekeztünk gyermekeinknek szíveket megfogni?

Részletesebben

Historia Scientiarum Tudomány- és ipartörténeti folyóirat Journal of History of Science and Industry

Historia Scientiarum Tudomány- és ipartörténeti folyóirat Journal of History of Science and Industry Historia Scientiarum Tudomány- és ipartörténeti folyóirat Journal of History of Science and Industry 12. szám, 2014. 2004 és 2011 között a Műszaki Szemle folyóirat melléklete (1 9. szám), 2012-től önnállósult

Részletesebben