A percepció és a figyelem zavarai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A percepció és a figyelem zavarai"

Átírás

1 A percepció és a figyelem zavarai SE Klinikai Pszichológiai Tanszék és Szakambulancia Klinikai szakpszichológus képzés - I. évfolyam Budapest, szeptember 25. Dr. Zsombók k Terézia SE - Neurológiai Klinika

2 Anatómiai alapok a tankönyvekben fellelhetők (Tringer László: Pszichiátria tankönyve, Füredi János: A pszichiátria magyar kézikönyve c., Ronald Comer: A lélek betegségei c. könyvből hozzáolvasni) Pszichopatológia a pszichiátriai diagnosztika lelke 3 fő szintje: szimptomatológia (tünettan)- előadásunk témája szindromatológia (tünetegyüttes) etiológiai (milyen betegség áll?: org.? pszichés? mkettő? Diagnózis + differenciáldiagnózis korrekt diagnózis korrekt kezelés piros= előadásunk témája

3 Pszichés működések fő területei (Nyírő Gy. (1961), Magyar I. (1998)) Kogníció * : tudati működések és figyelem, érzékelés = észlelés, észrevevés, emlékezés, gondolkodás Affektivitás: ösztönök, érzelem, hangulat, indulat Magatartás: indíték, akarat, pszichomotilitás, kommunikáció Globális jellegű működések: intellektus, személyiség, beállítódás *egymástól elválaszthatatlanok

4 Bevezetéshez Ember: biológiai - társadalmi lény környezetében a biológiai és a szociális térben fennmaradásának záloga az alkalmazkodás, ennek előfeltétele a megismerési funkciók (kogníció) épsége: amelyek az érzékelés, - észlelés/ s/észrevevés, s, - az információ feldolgozása, - az ismeretek további átalakítása: a gondolkodás, az emlékezés, a fantázia funkciókhoz köthetők. Ép megismeréshez valamennyi előbb felvázolt folyamat épsége szükséges. Bármelyik egység zavara a megismerés torzul minőségi változás jön létre pl. kognicióban alkalmazkodási zavar!.. és a testi-lelki betegség.. megsemmisülés

5 Érzékelés a periférián zajlik Inger ingerület perifériáról befut az agyba elsődleges és másodlagos szenzoros kérgi területekre majd az egész agyban szétterül

6 Ingerület hatásai az agyban pl. a látásnál Szétárad az egész agyban..nemcsak a látókérgi részekre! Mindenféle ingerületre ez igaz!

7 Észlelés/észrevevés a központi idegrendszerben zajlik: érzet(ismeret)keletkezik majd a képzet(emlék)

8 Percepció: észlelés + érzékelés Az idegrendszer (periféria + agy) egésze szükséges a valóság egészleges percepciójához. A limbikus rendszer minden pszichés működésben résztvesz.

9 Figyelem - illúzió

10 Perifériás idegrendszer + Központi idegrendszer(agy) összefoglaló ábra

11 Differenciáldiagnózis korrekt diagnózishoz vezet A szimpthóma = észlelt tünet/tünetek eredete mi lehet? ennek eldöntéséhez pszichiáter segítségét kell kérni a pszichológiai tesztek (pl. Ro) is segítségül hívhatók eddigi orvosi és pszichológiai dokumentációk bekérése (számítógépes nyilvántartásban visszamenőleg lehet keresni adatokat a vizsgált személyről..) heteroanamnézis * Külső ok: - toxicus eredet (alk., drog, gyógyszer)? - organikus = testi eredet? (idegrendszeri?, belgyógyászati? (pl. pajzsmirigy, vese?) * Pszichés eredet? - endogén? - pl. elmebetegségek pl. sch., PMD. - reaktív pszichogén? - pl. szorongás, hangulati életzavara?

12 Ingerfelfogás zavarai (FJ-NA-TP) 3 fő formája: első kérdésünk: org.? pszichés? mkettő? eredetű érzéktorzulások: - mennyiségi (hyper-/ hypo-..) - minőségi:makropszia/mikropszia/porropsia:távolinak színlátás változása:drog,epi.:pirosat lát-tűz időfelgyorsulás: parieto-occip. határ lézió észlelés produktív plussz : illúzió - hallucináció észlelés kiesési jellegű (a-gnóziák)lásd tankönyvben arc: prosopagnosia, betű: alexia, írás: agrafia, zene:amusia, tárgy:astereognosia, eszköz:apraxia sajáttesten:autotopagnosia (bal-jobb/ujj agnózia) acalculia apraxia anosognosia (kognitív zavarok)

13 A valóság átélésének egészleges zavarai minőségi változás formái (TL):pl. pszichózisban 1. GLOBÁLIS PROTHOPATHIAS alakváltozás: leggyakrabban sch.-ban tévely-(wahn)állapot idején, ennek klinikai képe: vitális szorongás, kiszámíthatatlanság, pszichomotoros nyugtalanság, világvége hangulat a külvilág és az én-határok elmosódnak az érzetek és képzetek összeolvadnak a belső történéseket is külső történésként éli meg 2. SÚLYOS forma: kóros érzéseit/észrevevéseit tartja valóságnak és betegségtudata nincs, pl. sch., paranoid kórképek, fáradság, drog, depresszió derealizáció - gyakran depersonalizációval jár mikropszia / makropszia / metamorfopszia porropszia: megszűnnek a távolságok

14 3. ENYHÉBB formák (TL): betegségbelátás van és a valóság érzékelése még ép, a beteg megéli a változásokat ( bizonytalan észleléseiben ). Pl. paranoid /schizophréniás megbetegedés kezdetén /- remisszió idején aszimbólia: a percepciók jelentését nem tudja megfejteni pl. pszichózis, organikus betegség (szenzoros aphasiához hasonló) anosognózia: pl. a betegség tudomásul nem vétele org.: a béna oldalát nem érzékeli beteg nem tartja bénultnak : (Neglect szindróma, subdomináns félteke parietális léziója okozza) időélmény zavarok: - időfelgyorsulás /- lelassulása sch., org: pl. migrén: Alice csodaországban c. könyv - a személy-és idő együttes zavara: nem tudja a múltat lezárni, de jövőképe sincs pl. neurotikus kórképek - tájékozatlan (térben-időben): pl. Korszakov szindróma (corpus mamillare), megjegyző emlékezet zavara okozza - Dejá vu - Jamais vu (temporalis izgalmi tünet, pl. epilepszia, sch.)

15 Figyelem (ARAS + specifikus-ras=sras) Az ARAS-rendszer meghatározó a tudatéberség figyelem kialakításában (lásd a tankönyvben) Végtelen sok információ éri az agyat egyidőben és folyamatosan is. Az információkat a figyelem segítségével strukturálja, azaz rangsorolja, ami az eligazodást segíti. A lényeges - lényegtelen elkülönítése bizonyos hibaszázalékkal történik, mely a pillanatnyi belső állapotunktól (pl. motiváció, fáradtság, stb.) és a külvilágtól is függ (egyéb ingerek egyidejű hatásai).amelyek befolyásolják a figyelmet.

16 Az ingerület szétterjed az agyban

17 Figyelem jellemzői: vigilitás, tenacitás, egyidejű befogadóképessége (koncentráció) (TL)

18 Figyelem működése reflektorhoz hasonlít formái: szándékos/aktív - akarattalan fókuszált figyelem (domináns félteke): fókusz szűk, nagyobb rész homályban van relaxált, ellazult állapot: több tárgy kerül megvilágításra, de kisebb intenzitással - felszínesen (subdomináns félteke: vigilancia) aktív, szándékos figyelem (MOTIVÁCIÓ szerepe): az ingerek tudatos szelekcióját végzi a kiválasztott célnak megfelelően, a specifikus - RAS facilitálja a figyelem tárgyára a figyelmet passzív, önkéntelen figyelem: orientációs reflex - kutya

19 A figyelem (f) két fő jellemzője: vigilitás (a f-ébersége): valószínűsége, hogy az inger eljut a tudatig hypervigil normovigil hypovigil tenacitás (a f-feszültsége): milyen intenzitással és tartósan ragadja meg a témát ( mennyire tapad meg a témán ) hypertenacitás normotenax hypotenacitás

20 A figyelem zavarai -1. hypervigil: túléber : a jelentéktelen ingerekre is figyel, szórt figyelem pl.: mániás, kábítószerek, sch. /affektív pszichózis hypovigil: nehezen kelthető fel a figyelme: nehézkes a felfogása -nak tűnik pl.: fáradtság, nyugtatók, sch, depresszió, oligophrénia, neurotikus kórképek hypertenacitás: megszállottság, mint normál variáció. Természetes körülmények között a paranoidoknál: pl. téveseszméi kötik le tartósan figyelmét hypotenacitás: felszínesség, pl. monoton munkavégzés, org. és/vagy szenvedélybetegség tartós következménye

21 A figyelem (f) zavarai- 2. szórakozottság, szétszórtság: enyhe zavarok koncentrációkészség a hyper-/hypovigilitás miatt ok: pl. fáradtság, nem érdekli megosztott figyelem képessége: idős korban és frontális lebenybetegségekben csökken ( kioltó effektus ) gyógyításban: figyelemfókuszálás és relaxáció jelentősége: megküzdési stratégiaként használhatók, oksági összefüggések megfigyelése, stb. Sch. figyelem zavarai: f-koncentráció, szelektívfigyelem, figyelemmegosztás, fenntartott figyelem (ok: információ szűrés zavart) és az automatikus figyelem (orientációs reflex) is a szociális funkciók és készségek elsajátítása elmarad.

22 Tájékozódás (orientáció) és zavarai (dezorientáció).. nem tartozik szorosan az előadásomhoz Dezorientáció: tudati működés és ítéletalkotás zavara is van! Két fő aspektusa: autopszichésen: önmagára vonatkozó tájékozottság saját személyes adatait nem tudja gyakran konfabulál pl. org., oligoph, sch!: de ez utóbbit másképp hívjuk saját testen gnosztikus zavar: testséma/testvázlat zavar 1. testérzékelés zavarai tapintási-, vestibuláris,- kinesztéziás érzékelési zavar 2. látás érzékelési zavar: testkép zavar, org. pl. Neglect szindróma) allopszichésen: külvilágra vonatkozó tájékozottság - emlékezés szerepe térben időben idegen személyekkel kapcsolatosan pl.: sch., org.: demenciák

23 Érzékelés mennyiségi zavarai: Érzékelés és zavarai -1. érzékenység csökken, azaz az ingerküszöb emelkedik: pl. fáradtság, depresszió, sch. (katatón), nyugtatók érzékenység fokozódik, azaz az ingerküszöb csökken: pl. mánia, pszichotróp szerek, kávé, hisztéria, kifáradás, paranoid Érzékelés minőségi zavarai: az észlelt jelek hibás feldolgozás következtében téves értelmezést nyernek hypochondria - szomatizációs betegségek, pánik (pl. ok a szorongás!) coenaesthesia - bizarr, furcsa testérzés fiziológiai magyarázat nélkül (pl. ok a gondolkodászavar) depersonalizáció, derealizáció, illúzió, hallucináció pl. ok kábítószerek, sch. Drogokról: kiszámíthatatlan! Már 1x-i abuzus is beindíthat irreverzibilis szomato-/ pszichés változásokat (Prof. Bagdy Gy.- állatkísérletekben is igazolták)

24 2. Érzékelés tartalmi zavarai az érzékcsalódások, melyek a valósággal való adekvát kapcsolat zavarára utalnak. Fajtái: * hamis az észlelet jó érzékelés mellett: pl. illúzió * hamis az észlelet érzékelés nélkül: pl. hallucináció Illúzió fajtái: érzékelés a valóságból indul, észlelet hamis pl. az érzelmek hatására sötétben az árnyék támadó jellegű lehet (pl. ha félek az elalvás - ébredés fázisaiban) hypnózis: szuggesztiók hatására előidézett érzékelés vagy annak negálja org., pl. kábítószer: látási-, hallási-, szaglási-, test-érzési komplex illúziókat okozhat

25 Hallucináció: érzet keletkezik tárgyi érzékelés nélkül, vagy hamis észlelet van észlelés nélkül Fajtái: valódi hallucináció: a valóság teljes élményét adja pseudo-hallucináció: a beteg sem tartja teljes mértékben valósnak élményeit (pl. A fülén keresztül hallja-e a hangot?- kérdezünk ilyenkor). Als ob : Mintha hallana../mintha látna valamit a válasz kezdete. Pl. szorongásos zavarokban vagy elalvás előtt a fiziológiás a hypnagóg hallucináció extracampin: az érzékcsalódás forrását a beteg bizarr, különleges helyre lokalizálja, pl.: hasából hallja szomszédja hangját, pl. sch.

26 Hallucinációk komplexitás szerint is eltérnek: elemiek: pl. felvillanások, cikk-cakk alakú jelek, zörej, beszédhangok, melyeknek jelentőséget tulajdonít és zavarják (org. ok: az elsődleges kérgi mezők izgalma okozza,pl. keringési zavar,epilepszia, migrén. Pszichózisban is lehetséges ) összetett: pl. szcénikus /vízió, jelenetszerű, párbeszéd /folyamatos emberi beszéd (org. ok: pl. asszociációs kérgi mezők izgalma, epilepszia, pszichózisokban is)

27 Hallucinációk érzésszervi mezők szerinti felosztása: látási (vizuális): org.: toxicus: pl. alkoholos delírium (tűz, piros foltok) occipitális lebeny izgalmi tünet: stroke, migrén (szikralátás,torz) hallási (akusztikus): beszéd / beszélgetés: - párbeszéd-hallucináció más néven hallucinózis org.: pl. alkoholos: ő róla beszélnek fenyegetően - parancsadás neki, hozzá szólnak, fenyegetőek: sch., tox., org. szaglási (olfaktoros): sch. / paranoid kórképek, org: pl. epi. izg.jelenség: temporalis lebeny rohadt káposzta ízlelési (gusztatoros): sch, mérgeztetéses téveszmék, de org. is tapintási (haptikus): org.: pl. alkohol (bogarak másznak) bőrférgesség-téboly (monoszimptomás): kivakarja a bőrét kóros szervérzések (coenaesthesiák): sch,

28 Az aura a migrénesek ¼-ét érinti, 90%ban vizuális

29

30 Vizuális aura? Pszichotikus állapot?

31 Kóros érzékelésre utaló jelek a klinikus számára: spontán beszámol kóros élményeiről csak rákérdezéskor derül fény viselkedésjegyei alapján gyanú van arra, hogy érzékcsalódásai vannak (magában beszél, mutogat, mozdulatokat tesz (integet, beint, nehezen vonható! kontaktusba, ok nélkül nevetgél /mosolyog, stb.) kettős könyvelés: pl. sch.: tudja részben, hogy élményei nem hétköznapiak, ezért érzékcsalódásait elhallgatja, azaz disszimulál - de viselkedésjegyei, tekintete elárulja...(tartós/depot hatású, intramuscularisan adható injekció az igazi megoldás (betegségtudat,- belátás gyakran csak részleges)

32 Köszönöm a figyelmet - melyet az emóció, a motiváció, a tematika, az előadó és még sok egyéb befolyásolt most, a percepciót - melyet a külső tárgyi-személyi adottságokon kívül belső pszichés erők is segítették és remélem BEÁLLITÓDÁSUK folytán emlékezetzavar sem jön létre a hallottakkal kapcsolatban!

Pasztorális Medicina alapismeretek jegyzet

Pasztorális Medicina alapismeretek jegyzet Pasztorális Medicina alapismeretek jegyzet Előadó: P.Török István osbm A jegyzet a PPKE hallgatói számára készült, bárminemű sokszorosítása tiltott. Anno: 2010-1-ő félév. Bevezető A tanfolyam célja az

Részletesebben

11. fejezet. Pszichiátriai károsodások. Tringer László. Huszár Ilona Kuncz Elemér

11. fejezet. Pszichiátriai károsodások. Tringer László. Huszár Ilona Kuncz Elemér Részletes rész Pszichiátriai károsodások Tringer László Huszár Ilona Kuncz Elemér 11. fejezet 220 11. FEJEZET Pszichiátriai károsodások Amnesztikus szindróma (F04) Vezetô tüneteit a megjegyzô emlékezés

Részletesebben

ÉS VISELKEDÉS ZAVAROK (F00-F99)

ÉS VISELKEDÉS ZAVAROK (F00-F99) V. Főcsoport MENTÁLIS ÉS VISELKEDÉS ZAVAROK (F00-F99) Beleértve: a pszichés fejlődés zavarait Kivéve: máshol nem osztályozott tünetek, jelek és kóros laboratóriumi értékek (R00-R99) A főcsoport a következő

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.13.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.13. PSZICHOLÓGIA I. rész Miskolczi Mária 2012. 03. 08. A pszichológia tárgya -A pszichológia elnevezés görög eredetű szó, jelentése lélektan, a lélek tudománya. -A pszichológia az emberi viselkedést vizsgálja

Részletesebben

Lelki betegségek a gondnoksági perekben

Lelki betegségek a gondnoksági perekben Visontai-Szabó Katalin Lelki betegségek a gondnoksági perekben A gondnokság alá helyezési eljárásokban kiemelkedő jelentősége van az igazságügyi orvosszakértői véleményeknek, mert a bíróság a tanúvallomások

Részletesebben

SZERZETT AGYSÉRÜLÉS KÖVETKEZTÉBEN LÉTREJÖVŐ LÁTÁSSÉRÜLÉSEK ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ KOGNITIV FUNKCIÓZAVAROK. Módszertani kiadvány. Vakok Állami Intézete

SZERZETT AGYSÉRÜLÉS KÖVETKEZTÉBEN LÉTREJÖVŐ LÁTÁSSÉRÜLÉSEK ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ KOGNITIV FUNKCIÓZAVAROK. Módszertani kiadvány. Vakok Állami Intézete SZERZETT AGYSÉRÜLÉS KÖVETKEZTÉBEN LÉTREJÖVŐ LÁTÁSSÉRÜLÉSEK ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ KOGNITIV FUNKCIÓZAVAROK Módszertani kiadvány Vakok Állami Intézete Budapest 2015 1 Készítették a VÁI Vakok Elemi Rehabilitációs

Részletesebben

12. fejezet. Neurológiai károsodások. Fáy Veronika Aszalós Zsuzsanna Juhász Ferenc Szabó Gyula

12. fejezet. Neurológiai károsodások. Fáy Veronika Aszalós Zsuzsanna Juhász Ferenc Szabó Gyula 12. fejezet Fáy Veronika Aszalós Zsuzsanna Juhász Ferenc Szabó Gyula Általános rész Fáy Veronika Az idegrendszer felépítése és mûködése Az idegrendszer részekre differenciált, de egységbe integrált szerv,

Részletesebben

384 neuro-ophthalmologia. 9.1. Felülről lefelé tekintve Corticalis sérülés következtében megjelenő vizuális zavarok VERSEGHI ANNA, S.

384 neuro-ophthalmologia. 9.1. Felülről lefelé tekintve Corticalis sérülés következtében megjelenő vizuális zavarok VERSEGHI ANNA, S. 9. REHABILITÁCIÓ VERSEGHI ANNA, S. NAGY ZITA 9.1. Felülről lefelé tekintve Corticalis sérülés következtében megjelenő vizuális zavarok TEKINTETBE VÉTEL PROBLÉMÁI: FIGYELEM SZEMMOZGÁS Vajon ugyanazokra

Részletesebben

Memóriánk, tanulási- és emlékezokészségünk az életkor elorehaladtával változik, átalakul.

Memóriánk, tanulási- és emlékezokészségünk az életkor elorehaladtával változik, átalakul. Memóriabetegségekrol érdeklodoknek Vázlat Bevezetés Életkorral összefüggo változások Betegségek-állapotok Korfüggo memóriazavar Enyhe kognitív zavar Demencia Alzheimer kór Agyi érbetegséggel összefüggo

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI A PSZICHOLÓGIA FŐBB IRÁNYZATAI pszichológia (lélektan): az emberi viselkedés tudományos tanulmányozása Ókori görög filozófusok és természettudósok - Hippokratész: személyiségtípusok: flegmatikus, melankolikus,

Részletesebben

Készítette: Ribárszki Valéria I. Tétel: A pszichológia tárgya, feladata, módszerei

Készítette: Ribárszki Valéria I. Tétel: A pszichológia tárgya, feladata, módszerei Készítette: Ribárszki Valéria I. Tétel: A pszichológia tárgya, feladata, módszerei A pszichológia a viselkedés és mentális folyamatok tudományos tanulmányozása. Ezt együttesen lelki jelenségeknek nevezzük.

Részletesebben

A beszámítási képesség határán

A beszámítási képesség határán Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézet A beszámítási képesség határán Tudat Indulat Szakdolgozat Szerz : dr. Borossy Gabriella Barbara Témavezet : dr.

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR. Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés.

PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR. Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. Adoleszcencia: serdülőkor. A serdülés kezdetétől a felnőttkorig tartó időszak. Adottság:

Részletesebben

SZORONGÁS ÉS TELJESÍTMÉNY A SZORONGÁS, MINT TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ. Kissné Várkonyi Erika

SZORONGÁS ÉS TELJESÍTMÉNY A SZORONGÁS, MINT TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ. Kissné Várkonyi Erika A SZORONGÁS, MINT TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ Kissné Várkonyi Erika 2010 Összefoglaló A szorongás személyiségtípustól és/vagy élethelyzettől függően megváltoztatja az egyéni teljesítményt. A kialakult

Részletesebben

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009

Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 Menyes Csaba Az amputált személyek rehabilitációs pszichológiája Klinikai szakpszichológusi szakdolgozat elméleti bevezetője és irodalomjegyzéke 2009 2. A PROBLÉMA SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE 2.1. Az orvosi

Részletesebben

Gyógypedagógia tanulmányi útmutató 2009/2010 I. félév

Gyógypedagógia tanulmányi útmutató 2009/2010 I. félév 1 Követelmények gyógypedagógiából 2009-2010, I. félév Nappali tagozat Házi dolgozatok: Feladatok 1. Beszámoló az intézménylátogatásokról (füzetben, minden intézményből egy gyermeket is kell jellemezni)

Részletesebben

Orvosi pszichológia. minimumkérdések

Orvosi pszichológia. minimumkérdések Orvosi pszichológia minimumkérdések A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk

Részletesebben

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA PROF. DR. BOLGÁR JUDIT

Részletesebben

Az evolúció árnyoldala

Az evolúció árnyoldala Az evolúció árnyoldala A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése Szerkesztette Gyuris Petra Meskó Norbert Tisljár Roland AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A kiadvány a Magyar Tudományos

Részletesebben

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Oktatási szakmacsoport Gyógypedagógiai asszisztens Modulszám: 1283-06 Dobosné Bányai Veronika Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

Részletesebben

Elméleti és gyakorlati ismeretek idősek és fogyatékkal élők otthonukban történő gondozásához laikus segítők számára

Elméleti és gyakorlati ismeretek idősek és fogyatékkal élők otthonukban történő gondozásához laikus segítők számára Elméleti és gyakorlati ismeretek idősek és fogyatékkal élők otthonukban történő gondozásához laikus segítők számára Szerkesztette: Czibere Ibolya Rácz Andrea HELPS Housing and Home-care for the Elderly

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN MODULFÜZET Betegszállító felnőttképzési program 2. modul KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN Írta: Pete László Lektorálta: Dr. Bumbera József HARRUCKERN JÁNOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYÓGYPEDAGÓGIAI KOLLÉGIUM,

Részletesebben

Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája. Mentális retardáció. DSM IV. Mentális retardáció. Epidemiológia, gyakoriság

Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája. Mentális retardáció. DSM IV. Mentális retardáció. Epidemiológia, gyakoriság Mentális retardáció, és tanulási zavarok diagnosztikája Mentális retardáció Mentális retardációnak nevezzük az értelmi fejlődés megrekedését, vagy az életkor átlagától való jelentős elmaradását, mely már

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Nemeskéri Zsolt - Pankász Balázs MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Pszichés zavarok felismerése és kezelése a munkahelyen Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 2015 Készült az IPA

Részletesebben

Kedves Olvasó! Miért fontos Önnek a rehabilitáció? Kik jogosultak rehabilitációra?

Kedves Olvasó! Miért fontos Önnek a rehabilitáció? Kik jogosultak rehabilitációra? Kedves Olvasó! Ez a tájékoztató Önnek és családjának szól, segíti Önt a rehabilitációs lehetõségek megismerésében a pszichiátriai rehabilitáció területén. Olvassa figyelmesen! Miért fontos Önnek a rehabilitáció?

Részletesebben

Gyermekek. mentálisan. sérülékeny. családokban GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN

Gyermekek. mentálisan. sérülékeny. családokban GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN F. LASSÚ ZSUZSA GLAUBER ANNA HAJDU KRISZTINA KOLOSAI NEDDA RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKO Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban KÉZIKÖNYV PEDAGÓGUSOKNAK ELTE EÖTVÖS

Részletesebben

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban 2 0 0 9 X I. C s a l á d b a r á t k o n f e r e n c i a 2 0 0 9 Mens sana in corpore sano! A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE Magyar

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN Írták: Irinyi Tamás Ács Andrea Herceg Attila Ivánka Tibor Rácz Szilvia Szabó Zsuzsanna Szerkesztette: Irinyi Tamás Tartalom A pszichiátriai ápolás történeti áttekintése -------------------------------------------------

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szkizofrénia. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szkizofrénia. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szkizofrénia Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások A szkizofrén megbetegedés a népesség 1%-át érinti (Jablensky, 1995),

Részletesebben