JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, bizottság tagja (3 fő)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, bizottság tagja (3 fő)"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Bizottsága augusztus 14-én órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, bizottság tagja (3 fő) Távollévő tag: Hornyák Balázs, Szucsányiné Csordás Mária (2 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Szente Béla polgármester, Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi vezető Meghívott: Borbás Elvira OKKSB elnöke, Dzsupin Imréné EKSZB elnöke Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: tisztelettel köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. A bizottság ülését órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mert az ülés kezdetekor 3 fő bizottsági tag jelen van. Javasolja a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv vezetésére Várszegi József vállalkozó megbízottját, a jegyzőkönyv hitelesítésére Balogh Gábor bizottsági tagot. A napirendi pontok és azok sorrendjére vonatkozó javaslat: 1.) Előterjesztés az építendő Egészségház tervezési ajánlatainak vizsgálatára, 2.) Előterjesztés a település szelektív hulladékszállítási kérdésére, 3.) Tájékoztatás a település erdőgazdálkodási kérdéséről. Aki a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint a meghívóban javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, kézfeltartással jelezze. Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, valamint a napirendi pontokra és azok sorrendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. A napirendi pontok és azok sorrendje: 1.) Előterjesztés az építendő Egészségház tervezési ajánlatainak vizsgálatára 2.) Előterjesztés a település szelektív hulladékszállítási kérdésére 3.) Tájékoztatás a település erdőgazdálkodási kérdéséről 1.) Előterjesztés az építendő Egészségház tervezési ajánlatainak vizsgálatára Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: ezzel az elmúlt ülésen is foglalkoztak és akkor felmerült, hogy nincs minden az ajánlatban benne, amiről szerettek volna tudni, ezért felkérték polgármester urat, hogy vegye fel a kapcsolatot újra a tervezőkkel és bizonyos dolgokra kiterjedően adjanak be újabb ajánlatot. Itt van mindenki előtt az újabb ajánlat. Az egyik pályázó odaírta, hogy nem tartalmazza az ajánlata a geodéziai felmerést, mert valószínű, hogy az előző önkormányzat építésénél ez már megtörtént. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója a napirendhez? 1

2 Szalai Gábor bizottság tagja: a második ajánlatot tudja támogatni, az épületgépészetet feltünteti, jó, hogy drágább, mint az első ajánlat, de jobban kiterjed a beruházás külső részleteire. Az 100 %, hogy a villanyhálózatra és a gázra ez nem fog ráállni, annak egy külön tervet kell majd készíteni, mert az mese, hogy ez elbírja. Maga az önkormányzat épülete is csúcson van az energiafogyasztásban, nem, hogy még erre rácsatlakozzanak. Ez nem úgy lett megépítve, csak az önkormányzat részére lett a fogadószekrény elkészítve. Ennek volt egy terve, nagyon sajnálja, hogy 15 nap eltelt, mióta ezt szóvá tette, írásban választ nem kapott a kérdésére, hogy azért ki a felelős, hogy ez a terv miért ment a kukába? Balogh Gábor bizottság tagja: az ő véleménye is az, ami Szalai Gábor képviselő úr véleménye. Valóban a villamoshálózat biztos, hogy nem fogja elfogadni. A csatornarákötés teljesen más dolog, azt el tudja fogadni, de a villamoshálózatot biztos, hogy nem, mert így is ki van hegyezve az önkormányzati épület villamoshálózata. Az egy második része lesz ennek a dolognak, ahol ezt meg kell majd terveztetni. Tartalmaz a javaslatok közül egy olyat is, hogy kikéri az előző geodéziai felmérés eredményét. Végül is, szerkezetileg a föld ugyanaz. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: szerkezetileg a föld ugyanaz, ugyanott maradt, tehát ugyanaz a szint. Szalai Gábor bizottság tagja: nem biztos, hogy az új vállalkozó el fogja fogadni ezeket a felméréseket. Itt van az önkormányzat épülete, reped, miért reped? Megfelelő méreteket adtak meg talajszerkezetileg? Nem. Lehet, hogy mégiscsak egy újat kell csináltatni, hogy ez a helyzet ott ne álljon fenn. Szente Béla polgármester: a geodéziai felmérés nem azt jelenti, hogy van egy terv, van egy fúrás és van ennek egy papírja. Az, hogy ez a vizsgálat, ahogy elvégezték a talajmechanikát és bevizsgálták, megfelelő-e, ez nem azt jelenti, hogy ez az épület annak megfelelően készült el. Ez két különböző dolog. A talajvizsgálat, geodéziai felmérés megtörtént, ez elfogadható, mert több százezer forintot spórol vele az önkormányzat. Erre utalt ez a vállalkozó. Amit viszont képviselő úr mondott az más, igaz, hogy megvan a felmérés, de az, hogy repedezik a fal, valószínű azért van, mert nem megfelelően készítették el. Ez két különböző dolog. A képviselő-testület, amivel megbízta mindhárom vállalkozóval, aki beadta az ajánlatát, felvette a kapcsolatot. Akik megerősítették abban, hogy minden további nélkül a kiviteli tervet megcsinálják, ami olyan vaskos dokumentum lesz, hogy nem lesz elég egy testületi ülés alatt elvégezni, erre majd több napot kell rászánni, ami belefoglaltat magában mindent, még a nyílászárókat és a gyengeáramot is, csak ahhoz az kell, hogy megbízzanak egy vállalkozót a három közül ezzel a feladattal. Beletették a védőnői szolgálatot is, amit kért a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: ha végignézik a három árajánlatot, az első a legolcsóbb és szerinte a legrészletesebb, Szalai Gábor bizottság tagja a második ajánlatot fogadná el, de a második vállalkozó ki sem szorozta, hogyan árazná be. Dzsupin Imréné EKSZB elnöke: ha hozzáadják az első ajánlathoz a geodéziát, ami Ft + ÁFA mindenhol, az összességében Ft az elsőnél, a másodiknál Ft + ÁFA, a harmadiknál pedig Ft + ÁFA. Igazából a legkedvezőbb az első ajánlattevő ajánlata. 2

3 Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: az első javaslattevő árajánlatát javasolja elfogadásra, ez a Fór Bt. Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az építendő egészségház tervezésére a Fór Bt. tervezési ajánlatát fogadja el. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. Bizottsága 2 igen, 1 nem szavazattal, az alábbi határozatot hozta: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 69/2014. (VIII. 14.) PTB határozata Az építendő egészségház tervezési ajánlatainak vizsgálatáról Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az építendő egészségház tervezésére a Fór Bt. tervezési ajánlatát fogadja el. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Szente Béla polgármester 2.) Előterjesztés a település szelektív hulladékszállítási kérdésére Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: mindenki előtt ott van az anyag. Megkéri polgármester urat, hogy legyen kedves, egy kicsit részletesebben ismertesse a napirendi pontot. Szente Béla polgármester: az önkormányzat kötött a Kövál Zrt.-vel egy hulladékszállítási szerződést. Abban benne volt, hogy bevállalja önként, - mert nem kötelező feladat a szelektív, valamint a zöld hulladék szállítását. Igaz, hogy ez veszteséges neki a rezsicsökkentés miatt, de abból próbálja ezt pótolni, hogy pályázatokon vesz részt és ebben segítséget nyújt neki az önkormányzat. Segítséget is nyújtott az önkormányzat mindeddig, most is adatokat szolgáltattak a Zrt.-nek, viszont a pályázaton nem nyert ez a régió. Így neki 5 millió forint vesztesége keletkezett Monorierdő vonatkozásában. Azt kéri, hogyha valamilyen szinten ezt az 5 millió forintot az önkormányzat át tudja vállalni tőle, akkor továbbra is tudja szállítani a szelektív és a zöld hulladékot. Amennyiben nem, akkor nem tudja ellátni a továbbiakban, mert ez neki sem kötelező feladat. Beszélt a Kövál Zrt. vezetőjével, megkérdezte tőle, hogyan lehetne a költségeket csökkenteni? Azt mondta, hogy Mende vonatkozásában úgy tudták a költségeket csökkenteni, hogy a számla kihordásával megbízták a közmunkásokat, valamint havi két alkalommal a szelektív és a zöld hulladékszállítást szintén a közmunkásokkal oldották meg azt, hogy feldobják a kocsikra. Ez Monorierdő vonatkozásában 1 millió forintot jelentene. Itt van még akkor 4 millió forint, amiről szombatig kellene döntést hozniuk. Balogh Gábor bizottság tagja: nagyon sajnálja, hogy visszafelé ketyeg az idő Magyarországon és 3

4 elértek egy olyan szintet, amikor a zöld hulladék és a szelektív hulladék szállításáért az önkormányzat rá lenne kényszerülve, hogy 4 millió forintot fizessen, amit véleménye szerint nem tud és ez a legnagyobb baj. Kettős dolog őrlődik benne. Az egyik az, hogy nagyon jó lenne elszállíttatni, hogy ne menjenek vissza a középkor felé, mert így tényleg rákényszerítik az önkormányzatokat bizonyos dolgokra, hanem fejlődni kellene, de szerinte ezt az önkormányzat nem tudja kifizetni. A 4 millió forint évente nagyon sok pénz egy ilyen költségvetési településnél. Szalai Gábor bizottság tagja: 100 %-ig igaza van Balogh Gábor képviselőtársának. Leváltak Monortól azért, hogy önálló döntéseket tudjanak hozni, hogy jobb legyen Monorierdő lakosságának. Most itt van egy lehetőség, amivel megszoktatták a lakókat azzal, hogy elszállították ezeket a hulladékokat. Kéri polgármester urat, hogy inkább azt próbálja megbeszélni a Kövál Zrt. igazgatójával, hogy zsákmennyiséget csökkentve, mert ő lát olyan ingatlant, ahol ki van téve most is zsák, azt kellene megbeszélni, hogy három műanyag és kettő komposzt zsákot szállítsanak el havonta. Erre kellene árajánlatot kérni. Ne visszafelé haladjanak, mert ezért váltak le Monorról. Monoron folyamatosan megy a hulladékszállítás, meg kell nézni a neten, ki van téve, megcsinálják. Dzsupin Imréné EKSZB elnöke: nagyon sajnálja, hogy ez év közben, augusztusban jutott bárkinek az eszébe, mert a költségvetés már meg van adva, sőt van egy szerződésük a Kövál Zrt.- vel, amit többször tárgyaltak november végén és decemberben. Most már 4 millió forintnál tartanak, ami nagyon nagy összeg. Az egészben azt nem érti, hogy próbálják környezettudatosságra nevelni a lakosságot, a felnőtteket és a gyerekeket is, pluszban szemétgyűjtés is van. Kérnek mindenkit, hogy ne szemeteljenek, figyeljenek oda a környezetükre, megpróbálják az iskolát is, hogy ÖKO iskola legyen és bejön augusztus elején egy ilyen ajánlat, hogy most 5 millió forintot fizessenek. Ezt nem érti, hogy ez, hogy is van? Ha van egy szerződésük, ami alá lett írva, nekik kötelességük ezt teljesíteni. Szente Béla polgármester: monopol helyzetben van jelen pillanatban a Kövál Zrt. Megpróbálja az akaratát rájuk erőltetni, úgy véli, kihasználva azt, hogy ők az egyetlenek a régióban, elmehetnek még Kecskemétig is, senki nincs a közelben olyan jogosítvánnyal ellátva, amivel ők. Velük kell szerződést kötni így vagy úgy. Nem kötelező feladat, erre példálózik, erre hivatkozik. Vagy bevállalja, vagy nem, csak plusz szolgáltatásként. Kéri a bizottságot, hogy bízza meg a polgármestert azzal, hogy a holnapi nap folyamán tárgyaljon Takács Endre úrral abból a megfontolásból, hogy tényleg rá lett szoktatva a lakosság arra, hogy tudatosan szedje szelektíven a szemetet és a zöld hulladékot. Ha nem viszik el, ebből nagyon nagy probléma lesz előbb-utóbb. Olyan megoldás, amit Szalai Gábor képviselő úr is javasolt, hogy bizonyos mennyiségű zsákot, valamint azon felül határozza meg, hogy mennyi egy zsák ára, de igen is szállítsa továbbra is a szelektív hulladékot, mert azt nem teheti meg, hogy máról holnapra, szombaton már nem szállít szelektív hulladékot, mert ezt nem fogja bevenni a lakosság és ő is nehezen. Dzsupin Imréné EKSZB elnöke: nem igaz, hogy Monoron folyamatosan szállítják, mert az ő rokonai ott laknak és mondják, hogy havonta van műanyagszállítás és kéthetente zöld hulladékszállítás. Balogh Gábor bizottság tagja: mielőtt megkötötték a Kövál Zrt.-vel a szerződést, akkor is már elkezdte a tárgyaláskor mondani Takács Endre igazgató úr, hogy ilyen meg olyan tartozások 4

5 vannak, amit be kellene hajtani, és ennek az eredménye ez. Ha ezt letárgyalják, mi lesz a következő lépés, akkor mindenki csak egy zsák szemetet rakhat majd ki? Ha év végéig van egy szerződésük, akkor addig köteles elszállítani, év közben ezt behozni nem lehet, nem lehet a szerződést felrúgni év közben. Szente Béla polgármester: ezt mind érti, viszont lépéskényszerben vannak. Javasolja a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságnak, hogy azt a javaslatot tegye a képviselő-testület felé, hogy jelen pillanatban az 5 millió forintot nem tudják átvállalni. Azzal a kiegészítéssel, hogy csökkentett darabszámban szállítsa el a szemetet, azon felül pedig határozza meg azt az összeget, mibe kerülne a zsákok elszállításának az ára. Év közben nem tudnak átcsoportosítani, főleg úgy, hogy van még két hónap a ciklus végéig, nem tud egész évben gondolkozni, még ha nagyon szeretne is. Kéri a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságot, hogy azt a javaslatot tegye a Képviselő-testület felé, hogy az 5 millió forintot nem tudják átvállalni. Azzal a kiegészítéssel, hogy igenis csökkentett darabszámban oldja meg a szelektív és zöld hulladékszállítást. Határozza meg, hogy mi az a darabszám, amit háztartásokra lebontva megoldásként lát, valamint ezen felül adjon egy árajánlatot, hogy mibe kerülne ezeknek a zsákoknak az elszállítási költsége. Lépéskényszerben vannak, ezt meg kell oldani szombatig. Szalai Gábor bizottság tagja: egyetért polgármester úr javaslatával, azt még ki kellene venni, hogy közmunkásokkal oldja meg. Szente Béla polgármester: nem javasol közmunkásokat, most vannak, de mi lesz, ha nem lesznek. Szalai Gábor bizottság tagja: köszöni szépen, ezt akarta ő is, mert ha nem lesznek, megint nem lesz rá fedezetük. Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi vezető: határozati javaslat volt a polgármester úré vagy pedig hozzászólás? Szente Béla polgármester: hozzászólás volt a részéről. Elnök asszony most fogja a határozati javaslatot ismertetni. Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi vezető: azért kérdezte, mert akkor a módosítót kell először megszavaztatni. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a település szelektív hulladékszállítási feladatainak további biztosítása érdekében ne vállalja át a Kövál Zrt. által meghatározott 5 millió forint költséget. Bízza meg Szente Béla polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Kövál Zrt. vezetőjével, hogy szállítsa továbbra is el a hulladékot és azon a minimális hulladékzsákon felül, amit elvisznek, adjon árajánlatot, hogy mennyi az elszállítás zsákonkénti díja. Szalai Gábor bizottság tagja: határozzák meg, hogy 3 műanyag és 2 zöldhulladék zsákot legalább szállítson el, mivel kötöttek egy szerződést, és ezt ne rúgja fel. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: jó, akkor ezt is beleteszik a határozati javaslatba. Aki a 5

6 határozati javaslattal így egyetért, kézfeltartással jelezze. Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 70/2014. (VIII. 14.) PTB határozata A település szelektív hulladékszállítási kérdéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a település szelektív hulladékszállítási feladatainak további biztosítása érdekében ne vállalja át a Kövál Zrt. által meghatározott 5 millió forint költséget. Bízza meg Szente Béla polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a Kövál Zrt. vezetőjével, hogy szállítsa továbbra is el a hulladékot és azon a minimális 3 db műanyag és 2 db zöld hulladékzsákon felül, amit elvisznek, adjon árajánlatot, hogy mennyi az elszállítás zsákonkénti díja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Szente Béla polgármester 3.) Tájékoztatás a település erdőgazdálkodási kérdéséről Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: ez is már régi téma, az új az, hogy tudják, hogy a temető helyett kell nekik újra telepíteni. A temető mögötti rész annyi, amennyi, a másik terület figyelmen kívül került. Most egy újabb dolog került képbe, amit elmond most polgármester úr. Szente Béla polgármester: mint bizonyára olvasta a bizottság, ez egy tájékoztatás. A Képviselőtestület az előző ülésén megbízta őt azzal, hogy vegye fel a környékbeli tulajdonosokkal a kapcsolatot. Ezt megtette. Aki hajlandóságot mutatott, az Pribelszki Csaba, erdősítésre felajánlott területet. Ez egy dolog, hogy ő rendelkezik olyan földterülettel, amit az önkormányzat rendelkezésére tudna bocsátani a Vladár-féle cseretelek helyett. Meg kellene nyilatkoztatni, hogy hány helyrajzi számon van, valamint meg kell vizsgálni, hogy megfelelő-e ez a terület, erdősítésre. Ez folyamatában van. Beküldtek egy kérelmet, hogy hosszabbítsák meg a határidőt, hiszen az egyik 2011-ben, a másik 2013-ban lejárt. Ezekkel a dokumentumokkal alátámasztották, hogy igen is, folyamatában van, ezért kérnek még türelmi időt, időhosszabbítást. Kéri, hogy ezt a tájékoztatást fogadja el a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: felolvassa és szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 6

7 Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 71/2014. (VIII. 14.) PTB határozata Tájékoztatás a település erdőgazdálkodási kérdéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az erdőtelepítés végrehajtásáról hozott Kt. határozatban foglaltakról szóló tájékoztatás elfogadását. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Szente Béla polgármester Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Megköszöni a bizottság munkáját. A bizottság ülését órakor bezárja. K. m. f. Dr. Pácziné Félix Anna Balogh Gábor bizottság elnöke jegyzőkönyv hitelesítő 7

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Szente Béla polgármester, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Dzsupin Imréné képviselő (5 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Szente Béla polgármester, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Dzsupin Imréné képviselő (5 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 26-án 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott soros, nyilvános üléséről. Jelen van:, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Dzsupin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Nagy Lászlóné bizottság elnöke, Fehér István, Kecskeméti Ferenc, Baloghné Dobó Hajnalka bizottság tagja (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Nagy Lászlóné bizottság elnöke, Fehér István, Kecskeméti Ferenc, Baloghné Dobó Hajnalka bizottság tagja (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 2014. november 17-én 14.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Borbás Elvira bizottság elnöke, Dzsupin Imréné, Dr. Pácziné Félix Anna, bizottsági tag (3 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Borbás Elvira bizottság elnöke, Dzsupin Imréné, Dr. Pácziné Félix Anna, bizottsági tag (3 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Ügyrendi Bizottsága 2014. november 19-én, szerdán 9:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen van: Borbás Elvira bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2009. március 17-én 16 óra 43 perc kezdettel a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2008 január 24-én 16:40 órai kezdettel a Monorierdő Község Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartott nyílt ülésről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2008 február 19-én 16:15 órai kezdettel a Monorierdő Község Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartott nyílt ülésről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2009. november 20-án 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Önkormányzat tárgyalóterme,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén. Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 08. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-53/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről.

17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-17/2012. 17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2009. november 10-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. július 16-án 15,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester, Virág

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. január 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2010. március 29. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 796 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 29-i ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/13/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2006. December 21.

TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2006. December 21. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. december 21.-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2015. évi nyári gyermekétkeztetés. Szőllős Sándor polgármester úr átadja a szót Komári Ferencnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Jegyzőkönyv. 2015. évi nyári gyermekétkeztetés. Szőllős Sándor polgármester úr átadja a szót Komári Ferencnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének. 1 Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 5-én 16 00 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében megtartott, a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben